Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN"

Transkrypt

1 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Rok I Rok akademicki Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.001 Anatomia prawidłowa człowieka Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 45 2 ZO FZ.002 Biochemia Katedra i Zakład Chemii Medycznej 45 2 ZO FZ.003 Bioetyka Zakład Etyki i Filozofii Człowieka 25 1 ZO FZ.005 Biolgia medyczna Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 25 1 ZO FZ.007 Demografia i epidemiologia Samodzielna Pracownia Epidemiologii 25 1 ZO FZ.008 Dydaktyka medyczna Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej 25 1 ZO FZ.009 Ekonomia i sytemy ochrony zdrowia Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 25 1 ZO FZ.011 Filozofia Zakład Etyki i Filozofii Człowieka 25 1 ZO FZ.012 Fizjologia Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 45 2 ZO FZ.013 Genetyka Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej 25 1 ZO FZ.014 Język obcy w fizjoterapii Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 40 2 ZO FZ.019 Pedagogika Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.021 Podstawy ergonomii i bhp Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 25 1 ZO FZ.022 Podstawy medycznej informacji naukowej Biblioteka Główna 25 1 ZO FZ.024 Psychologia ogólna Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy 25 1 ZO FZ.026 Socjologia ogólna Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny 25 1 ZO FZ.029 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 3 Z FZ.030 Zarządzanie i marketing Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 45 2 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.061 Fizjoterapia ogólna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 E FZ.063 Historia rehabilitacji Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.080 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.083 Pierwsza pomoc Zakład Ratownictwa Medycznego 30 1 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE: Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU I BHP - 4 godziny, 0 Liczba egzaminów 1 Liczba godzin Liczba godzin 0 0 Plan studiów - Fizjoterapia

2 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR I ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR I 45 2 Plan studiów - Fizjoterapia

3 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok I Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM SEMESTR II Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.004 Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki 25 1 ZO FZ.006 Biomechanika stosowana i biomechanika kliniczna Katedra i Zakład Biofizyki 45 2 ZO FZ.010 Farmakologia w fizjoterapii Zakład Farmakologii 25 1 ZO FZ.012 Fizjologia Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 45 2 E FZ.014 Język obcy w fizjoterapii Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 40 2 ZO FZ.015 Komunikacja interpersonalna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 30 1 ZO FZ.027 Socjologia niepełnosprawności Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny 25 1 ZO FZ.029 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 3 Z FZ.031 Zdrowie publiczne Katedra Zdrowia Publicznego 35 1 ZO FZ.032 Żywienie człowieka Zakład Dietetyki Klinicznej 25 1 ZO FZ.033 Technologie informacyjne Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej 30 1 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.034 Adaptowana aktywność fizyczna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.038 Anatomia rentgenowska Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii 25 1 ZO FZ.037 Anatomia funkcjonalna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii E FZ.039 Anatomia palpacyjna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 40 2 ZO FZ.046 Edukacja zdrowotna osób z niepełnoprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 30 1 ZO FZ.064 Język migowy Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy 25 1 ZO FZ.065 Kinezjologia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.080 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.084 Podstawy pielęgnowania osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 30 1 ZO FZ.092 Terapia zajęciowa Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 30 1 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE: Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU II Liczba egzaminów 2 Liczba godzin Liczba godzin 15 1 Plan studiów - Fizjoterapia

4 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR II ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Podstawy pielęgnowania osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR II 75 3 Plan studiów - Fizjoterapia

5 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok II Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR III Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.014 Język obcy w fizjoterapii Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 40 2 ZO FZ.018 Patologia ogólna Katedra i Klinika Neuruchirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 45 2 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.036 Aktywność ruchowa w środowisku wodnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 30 1 ZO FZ.062 Fizykoterapia 70 3 ZO FZ.066 Kinezyterapia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 80 4 ZO FZ.067 Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego 25 1 ZO FZ.071 Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego 40 2 ZO FZ.072 Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, trumatologii i medycynie sportowej Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry _ Ortopedii FZ.074 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Neurologicznej 40 2 ZO FZ.075 Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.077 Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego 25 1 ZO FZ.078 Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 25 1 ZO FZ.081 Masaż leczniczy Zakład Balneoterapii 45 2 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok A lub Blok B: BLOK A Cały blok A stanowi: FZ.099 Etyczne aspekty zawodu fizjoterapeuty Zakład Etyki i Filozofii Człowieka 50 2 ZO FZ.101 Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.128 Psychoprofilaktyka i komunikacja zawodowa Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy 50 2 ZO BLOK B Cały blok B stanowi: FZ.098 Ergonomia w zawodzie fizjoterapeuty Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.097 Elementy muzykoterapii w rehabilitacji Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.129 Rehabilitacja społeczna i zawodowa Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU III Liczba egzaminów 0 Liczba godzin Liczba godzin 0 0 Plan studiów - Fizjoterapia

6 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR III ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Fizykoterapia 70 3 Kinezyterapia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 80 4 Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa kardiochirurgii Internistycznego 40 2 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Neurologicznej Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, trumatologii i Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii medycynie sportowej Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 20 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego 20 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 20 1 Masaż leczniczy Zakład Balneoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR III Plan studiów - Fizjoterapia

7 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok II Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM SEMESTR IV Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.014 Język obcy w fizjoterapii Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 40 2 E Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.036 Aktywność ruchowa w środowisku wodnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 30 1 ZO FZ.040 Badania czynnościowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.062 Fizykoterapia 70 3 E FZ.066 Kinezyterapia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 85 4 E FZ.068 Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego 25 1 ZO FZ.069 Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej 25 1 ZO FZ.070 Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terpii Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej 25 1 ZO FZ.073 Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie paliatywnej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.076 Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 25 1 ZO FZ.081 Masaż leczniczy Zakład Balneoterapii 30 1 E Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok C lub Blok D: BLOK C Cały blok C stanowi: FZ.117 Gry i zabawy ruchowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.118 Kinezyterapia w szkole rodzenia Zakład Podstaw Położnictwa 50 2 ZO FZ.127 Podstawy treningu zdrowotnego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO BLOK D Cały blok D stanowi: FZ.120 Komunikacja terapeutyczna Zakład Patologii i Rehabiltacji Mowy 50 2 ZO FZ.125 Podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.130 Techniki relaksacyjne Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.134 Praktyka wakacyjna w pracowni fizykoterapii ZO FZ.135 Praktyka wakacyjna w pracowni kinezyterapii 80 2 ZO Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU IV Liczba egzaminów 4 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

8 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR IV ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Badania czynnościowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 Fizykoterapia 70 3 Kinezyterapia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 85 4 Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terpii Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie paliatywnej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 25 1 Masaż leczniczy Zakład Balneoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR IV Plan studiów - Fizjoterapia

9 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok III Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR V Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe FZ.042 Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych MODUŁY PODSTAWOWE: MODUŁY KIERUNKOWE: 50 2 E FZ.043 Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.044 Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.048 Fizjoterapia kliniczna w endokrynologii 50 2 ZO FZ.051 Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii 65 3 ZO FZ.058 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej 85 4 ZO FZ.082 Metody specjalne fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 65 3 ZO FZ.091 Terapia manualna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 80 3 E FZ.094 Symulacja medyczna w fizjoterapii 50 2 ZO FZ.095 Zaopatrzenie ortopedyczne Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok E lub Blok F: BLOK E Cały blok E stanowi: FZ.106 Fizjoterapia niemowląt Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.112 Fizjoterapia w okresie ciąży i połogu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.131 Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO BLOK F Cały blok F stanowi: FZ.107 Fizjoterapia urazów sportowych Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.124 Podstawy animaloterapii w rehabilitacji Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.132 Podsumowanie modułów podstawowych Seksuologia i prokreacja osób z niepełnosprawnością Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU V Liczba egzaminów 2 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

10 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR V ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych 50 2 Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 Metody specjalne fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 65 3 Terapia manualna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 80 3 Symulacja medyczna w fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Fizjoterapia kliniczna w endokrynologii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR V Plan studiów - Fizjoterapia

11 KOD MODUŁU Samokształcenie (liczba godzin) FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok III Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR VI Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.043 Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 E FZ.044 Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 E FZ.047 Fizjoterpia kliniczna w chirurgii 25 1 ZO FZ.050 Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie 25 1 ZO FZ.055 Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii 65 3 ZO FZ.056 Fizjoterapia kliniczna w torakochirurgii 25 1 ZO FZ.059 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii 50 2 ZO FZ.082 Metody specjalne fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 65 3 E FZ.094 Symulacja medyczna w fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok G lub Blok H: BLOK G Cały blok G stanowi: FZ.102 Fizjoterapia dzieci ryzyka Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.114 Fizjoterapia zaburzeń chodu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.122 Nowoczesne metody usprawniania pacjenta kardiologicznego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO BLOK H Cały blok H stanowi: FZ.108 Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej i narządu żucia Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.116 Gimnastyka korekcyjna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.123 Nowoczesne metody usprawniania pacjenta neurologicznego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.136 Praktyka wakacyjna w pracowni kinezyterapii, terapii manulanej i masażu ZO FZ.137 Praktyka wakacyjna w zakresie fizjoterapii klinicznej 80 2 ZO Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU VI Liczba egzaminów 3 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

12 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR VI ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 Metody specjalne fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 65 3 Symulacja medyczna w fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Fizjoterpia kliniczna w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w torakochirurgii Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka wakacyjna w pracowni kinezyterapii, terapii manulanej i masażu. Praktyka wakacyjna w zakresie fizjoterapii klinicznej PODSUMOWANIE - SEMESTR VI Plan studiów - Fizjoterapia

13 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok IV Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM SEMESTR VII Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe FZ.017 Metodologia badań naukowych Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie 50 2 ZO FZ.026 Psychologia kliniczna i psychoterapia Zakład Psychologii Klinicznej 45 2 ZO FZ.029 Statystyka w badaniach naukowych Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej 25 1 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.041 Balneologia i odnowa biologiczna Zakład Balneoterapii 50 2 ZO FZ.049 Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Zakład Balneoterapii 70 3 ZO FZ.053 Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 ZO FZ.060 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu wieku 90 4 ZO 0 rozwojowego Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej FZ.086 Programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych 70 3 E FZ.089 Protetyka i ortotyka Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.090 Rehabilitacja w środowisku wodnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 30 1 ZO Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok I lub Blok J: BLOK I Cały blok I stanowi: FZ.109 Fizjoterapia w medycynie estetycznej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.110 Fizjoterapia w medycynie sportowej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.121 Masaż specjalistyczny Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.126 Podstawy treningu personalnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 50 2 ZO BLOK J Cały blok J stanowi: FZ.100 Evidence based physiotherapy Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie 50 2 ZO FZ.103 Fizjoterapia dzieci z zespołami genetycznymi Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.115 Fizykoterapia w kosmetologii 50 2 ZO FZ.133 Suplementacja w sporcie Zakład Dietetyki Klinicznej 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU VII Liczba egzaminów 1 Liczba godzin Liczba godzin MODUŁY PODSTAWOWE: Plan studiów - Fizjoterapia

14 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR VII ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych 70 3 Rehabilitacja w środowisku wodnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Balneologia i odnowa biologiczna Zakład Balneoterapii 50 2 Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Zakład Balneoterapii 70 3 Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej PRAKTYKI ZAWODOWE PODSUMOWANIE - SEMESTR VII Plan studiów - Fizjoterapia

15 KOD MODUŁU Samokształcenie (liczba godzin) FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok IV Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR VIII Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.045 Diagnostyka obrazowa Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej 25 1 ZO 1 5 Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry Ortopedii FZ.052 Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 ZO FZ.054 Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 25 1 ZO Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w FZ ZO neurologii i neurochirurgii FZ.079 Korekcja wad postawy Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 ZO FZ.087 Programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 E FZ.088 Programowanie fizjoterapii wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 85 4 E FZ.085 Seminarium dyplomowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 5 1 Z Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE - Student wybiera Blok K lub Blok L: BLOK K Cały blok K stanowi: FZ.097 Elementy terapii tkanek miękkich Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.119 Kompleksowa terapia obrzęku Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.104 Fizjoterapia dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO BLOK L Cały blok L stanowi: FZ.105 Fizjoterapia dzieci w oddziale intensywnej terapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.111 Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO FZ.113 Fizjoterapia w opiece długoterminowej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 50 2 ZO Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.138 Praktyka wakacyjna z fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU VIII Liczba egzaminów 2 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

16 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR VIII ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Diagnostyka obrazowa Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry Ortopedii 25 1 Korekcja wad postawy Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 1 Programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 70 3 Programowanie fizjoterapii wieku rozwojowego Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 3 Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 15 1 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w 45 3 neurologii i neurochirurgii PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka wakacyjna z fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu PODSUMOWANIE - SEMESTR VIII Plan studiów - Fizjoterapia

17 KOD MODUŁU Samokształcenie (liczba godzin) FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok V Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM Wykład SEMESTR IX Ćwiczenia Seminaria Praktyki Zajęcia praktyczne zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: FZ.017 Patologia i rehabilitacja mowy Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy 25 1 ZO FZ.020 Pedagogika specjalna Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.023 Podstawy prawa i przedsiębiorczości w fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.035 Aktywna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.093 Sport osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 ZO FZ.085 Seminarium dyplomowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 9 Z Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE: Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.139 Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-cio miesięczna ZO Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU IX Liczba egzaminów 0 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

18 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR IX ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH Aktywna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 45 2 Sport osób z niepełnosprawnością Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-cio miesięczna PODSUMOWANIE - SEMESTR IX Plan studiów - Fizjoterapia

19 KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE Rok V Rok akademicki MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA OGÓŁEM SEMESTR X Wykład Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe MODUŁY PODSTAWOWE: Podsumowanie modułów podstawowych MODUŁY KIERUNKOWE: FZ.085 Seminarium dyplomowe Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Z Obrona pracy dyplomowej Podsumowanie modułów kierunkowych MODUŁY FAKULTATYWNE: Podsumowanie modułów fakultatywnych MODUŁY PRAKTYK ZAWODOWYCH: FZ.139 Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-cio miesięczna ZO Podsumowanie modułów praktyk zawodowych PODSUMOWANIE SEMESTRU X Liczba egzaminów 0 Liczba godzin Liczba godzin Plan studiów - Fizjoterapia

20 MODUŁY ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM - SEMESTR X ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULOWANYCH ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-cio miesięczna PODSUMOWANIE - SEMESTR X Plan studiów - Fizjoterapia

21 Wydział Nauk o Zdrowiu PODSUMOWANIE PLANU STUDIÓW Forma studiów: STACJONARNE CYKL KSZTAŁCENIA PODSUMOWANIE I ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 420 Zajęcia praktyczne 15 1 Ćwiczenia 745 Praktyki Seminaria 105 Samokształcenie 225 ŁĄCZNA 1510 Liczba egzaminów 3 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE II ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 345 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 755 Praktyki Seminaria 0 Samokształcenie 160 ŁĄCZNA 1460 Liczba egzaminów 4 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE III ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 350 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 550 Praktyki Seminaria 0 Samokształcenie 125 ŁĄCZNA 1515 Liczba egzaminów 5 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE IV ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 350 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 465 Praktyki Seminaria 25 Samokształcenie 125 ŁĄCZNA 1450 Liczba egzaminów 3 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE V ROKU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 60 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 100 Praktyki Seminaria 70 Samokształcenie 25 ŁĄCZNA 1215 Liczba egzaminów 0 ŁĄCZNA PODSUMOWANIE PLANU STUDIÓW Zajęcia dydaktyczne Kształcenie praktyczne Wykłady 1525 Zajęcia praktyczne Ćwiczenia 2615 Praktyki Seminaria 200 Samokształcenie 660 ŁĄCZNA 7150 Liczba egzaminów 15 ŁĄCZNA Liczba godzin - praktyczne przygotowanie do zawodu Liczba - praktyczne przygotowanie do zawodu plan studiów 300 Wskaźnik procentowy 54% Plan studiów - Fizjoterapia

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 4. B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 40 0 30 Zo PW: Biologia medyczna / Genetyka z elementami genetyki człowieka ECTS 0 0 E 3 Fizjologia cz. / Fizjologia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną I rok studiów, kierunek Pielęgniarstwo, rok akademicki 0/0 XII nabór wg. standardu z 007 roku z liczbą 85 wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia.07.007 ( Dz. U. Nr 6, poz. 66) Lp.

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna PLAN STUDIÓ Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, lata ( semestrów) forma stacjonarna SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 1 pielęgniarki B 90 0 1 E 2 Anatomia A 1 10 Z 2 Fizjologia A 1 10

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. jednolite magisterskie Rok 2013/2014, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. jednolite magisterskie Rok 2013/2014, semestr zimowy Instytut: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: Lekarsko - dentystyczny mgr/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW jednolite magisterskie Rok 2013/2014, semestr zimowy Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych Przedmiot W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Ogółem godzin Plan studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012)

Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) Diagramy semestralne/roczne dla programu stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) Instytut Pielęgniarstwa PZ w Nysie Cykl kształcenia: 6 semestrów Ogólna liczba kształcenia : 48 punktów ECT:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA rok akademicki 2016/2017 I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Rada Wydziału Lekarskiego II w dniu 18 maja 2016 r.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA rok akademicki 2016/2017 I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Rada Wydziału Lekarskiego II w dniu 18 maja 2016 r. Lp. Przedmiot I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY liczba ogółe m wykłady seminaria ćwiczenia kategori a Do I roku studiów wymagana jest liczba 60 pkt ECTS, w tym 50 pkt z przedmiotów obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Standard kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty

Standard kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty Wojciech Kiebzak 1,2, Jan Szczegielniak 3,4,5, Michał Butkiewicz 6, Michał Dwornik 7, Bogusław Frańczuk 2, Małgorzata Starczyńska 2, Zbigniew Śliwiński 2,8 Standard kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo II st/nst Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: niestacjonarne Czas trwania: 4 semestrów

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘ GNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Rekrutacja w roku akademickim 2011/2012 \ Plan zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie odpłatności za studia i zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć dydaktycznych Pielęgniarstwo

Rozkład zajęć dydaktycznych Pielęgniarstwo 21.09 22.09 Tok A grupa I s 209 Tok A grupa II s. 408 Tok C, D s. 402 15:00 17:45 Filozofia i etyka zawodu (1-3) 15:00 17:45 Pielęgniarstwo chirurgiczne (1-3) 15:00 17:45 Ratownictwo medyczne (1-3) 17:20

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 01 rokiem.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy Instytut: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Kierunek: Kosmetologia I st/st WF Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów Fizjoterapia Kod kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA (nazwa

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii 30 E WO 4 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W I ROKU studia stacjonarne

P L A N S T U D I Ó W I ROKU studia stacjonarne P L A N S T U D I Ó W I ROKU studia stacjonarne NAZWA PRZEDMIOTU Razem Semestr I Rok I Semestr II 1. Język obcy 40-40 - 20 - - - 20 zal. z oceną - 2. Wych. fizyczne 30-30 - 15 - - - 15 zal. z oceną - 3.

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM Kosmetologia - studia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 01 rokiem.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2014-2019 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014 Zawód: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (T) 325907 K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z9) Lp 1 Wychowanie fizyczne 2x3 2x3 2x3 2x3 2 Wybrane zagadnienia 1+2x2 1+2x1 - - 3 Podstawy pedagogiki 2 2 -

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. Studia Podyplomowe. www.szczecin.wseit.edu.pl

SZCZECIN. Studia Podyplomowe. www.szczecin.wseit.edu.pl SZCZECIN Studia Podyplomowe www.szczecin.wseit.edu.pl 2 REKRUTACJA studia podyplomowe Dokumenty na studia można składać od MAJA Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów (Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-KS-s. Kosmetologia specjalistyczna - studia stacjonarne (od 01.10.01 r.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia stacjonarne w systemie

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW 2013/2014. punkty ECTS

I ROK STUDIÓW 2013/2014. punkty ECTS YŻSZA SZKOŁA ZDROIA URODY I EDUKACJI I ROK STUDIÓ 2013/2014 L.p Semestr I zimowy Liczba Semestr II letni Rozlic zenie 1. Filozofia z elementami etyki 9 1 9 1 Semestr I zimowy Semestr II letni 2. Socjologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-KS-n. - Kosmetologia specjalistyczna - studia niestacjonarne (od 01.10.01 r.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1.

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1. PLAN STUDIÓW rok akadem. 2015/16 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania studiów: 10 semestrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Ocena zajęć dydaktycznych I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Rok akademicki 2013/2014 2013/2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Obszar

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć. Studia niestacjonarne pomostowe. Ścieżka AB/D Rok I, semestr II. Rok akademicki 2014/2015. Semestr letni

Harmonogram zajęć. Studia niestacjonarne pomostowe. Ścieżka AB/D Rok I, semestr II. Rok akademicki 2014/2015. Semestr letni Harmonogram zajęć Studia niestacjonarne pomostowe Ścieżka Rok I, semestr II Rok akademicki 2014/2015 Semestr letni ata Godziny Kod i nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy Nr Sali 2015.02.13 13:45-16:00

Bardziej szczegółowo

Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Ocena zajęć dydaktycznych Wydział Nauk o Zdrowiu Rok akademicki 2013/2014 2013/2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka badao... 3 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 FZ.1 Załącznik nr 3 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: Praktyczny Symbol K_W01

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-6s13-2013N Pozycja planu: D13 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej II 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-5s12-2013 Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych - DIETETYKA w układzie semestralnym rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych - DIETETYKA w układzie semestralnym rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 Semestr 2 Plan studiów stacjonarnych - DIETETYKA w układzie semestralnym rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 1. Podstawy filozofii z etyką zawodu 15 1 15 1 - - - - 30 2 zal.o. 2. Teoria komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 22.02.2013 r. PIĄTEK 15.30-17.45 Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w pulmonologii mgr M. Sękiewicz, ćwicz., s. 16 18.00-20.15 J. angielski - mgr E. Wilińska-Hajewska, s.22 23.02.2013

Bardziej szczegółowo