Klimatyzacja zależna od potrzeb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzacja zależna od potrzeb"

Transkrypt

1 Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny

2 Demand-controlled ventilation Rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i ochronę środowiska Pomieszczenia niezajęte przez użytkowników wymagają minimalnej wentylacji i klimatyzacji. Budynki zużywają ok. 40% całkowitego zużycia energii. Działania mające na celu redukcję wielkości zużycia energii w tym sektorze znacząco wpływają na zmniejszenie globalnego zużycia energii. Redukując koszty eksploatacyjne budynków zmniejszamy jednocześnie szkodliwy wpływ na klimat Ziemi. Zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat nie jest już tylko pustym sloganem i staje się realnym celem możliwym do osiągnięcia. Zakładamy, że bieżące potrzeby użytkowników mają być podstawą określenia aktualnej intensywności wentylacji. Ważną kwestią zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a jednocześnie redukowania kosztów eksploatacyjnych, jest zmniejszenie mocy zużycia budynków. System klimatyzacji zależnej od potrzeb, odpowiada za dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza oraz jego obróbkę w ścisłej zależności od aktualnych potrzeb użytkowników - tak, aby go było w optymalnej ilości, nie za dużo i nie za mało. Zakres potencjalnych oszczędności jest szeroki, szczególnie w obiektach, w których istnieje znaczne zróżnicowanie obciążeń w wyniku zmiennej frekwencji użytkowników. Swegon oferuje produkty i systemy do realizacji klimatyzacji zależnej od potrzeb (DCV), które charakteryzują się wysokimi standardami wykonania - zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń jest wartością nadrzędną i żadne odstępstwa nie mogą być zaakceptowane. Prezentowane w tym prospekcie produkty mogą być również zastosowane w remontowanych instalacjach co oznacza, że można również w znacznym stopniu zmniejszyć zużycie energii już w istniejących budynkach, bez konieczności kompletnej ich przebudowy. Niniejszy prospekt zawiera przegląd produktów Swegon i systemów klimatyzacji zależnej od potrzeb. Gdy pomieszczenie jest wykorzystywane, wentylacja i klimatyzacja jest regulowana w zależności od bieżących potrzeb użytkowników. Produkcja energii wiąże się w dużej mierze ze spalaniem paliw nieodnawialnych, a ma to istotny wpływ na zmiany klimatu Ziemi. Dlatego tak wiele uwagi przykłada się zmniejszeniu zużycia energii i stawia się coraz bardziej rygorystyczne wymagania odnośnie norm jej zużycia w budynkach. 2

3 Demand-controlled ventilation System klimatyzacji zależnej od potrzeb System WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny - poziom pomieszczeń, strefy i systemu Poziom pomieszczeń Przepustnice pomieszczeniowe z siłownikami i aktywne nawiewniki oraz wywiewniki z wbudowanymi czujnikami i regulatorami. Poziom strefy Przepustnice strefowe z siłownikami z wbudowanymi regulatorami. Poziom systemu Modułu komunikacyjny Swegon WISE komunikuje się z centralą wentylacyjną GOLD i z zewnętrznym nadrzędnym systemem nadzoru. System CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny poziom pomieszczeń i systemu Poziom pomieszczeń Indywidualna regulacja temperatury powietrza w poszczególnych pomieszczeniach poprzez sufitowe moduły, belki chłodzące i chłodząco-grzewcze. Poziom pomieszczeń Aktywne przepustnice z siłownikami. Poziom pomieszczeń Czujniki ciśnienia, temperatury i obecności. Poziom pomieszczeń Moduł komunikacyjny CONDUCTOR komunikuje się z SUPER WISE i z zewnętrznym nadrzędnym systemem nadzoru. System GOLDTM Centrala wentylacyjna poziom systemu Energooszczędna centrala wentylacyjna z dużą liczbą funkcji kontrolnych dopasowanych do współpracy z systemem klimatyzacji zależnej od potrzeb: - Regulacja ciśnienia dyspozycyjnego wentylatorów. - Kontrola temperatury powietrza nawiewanego. - Kompensacja temperatury zewnętrznej. - Nocne chłodzenie latem. - Regulacja Master-Slave wentylatorów. 3

4 em Demand-controlled ventilation ne Przykłady systemów wentylacji zależnej od potrzeb Poziom Pomieszczenia om tur uct em rts em Oddzielne pomieszczenie biurowe - system WISE Oddzielne pomieszczenie biurowe - system CONDUCTOR Klasa szkolna / sala konferencyjna - system WISE Sala konferencyjna system CONDUCTOR Patrz strona 5. Patrz strona 6. Patrz strona 7. Patrz strona 8. Poziom Strefy nts ne om tur uct Kontrola ciśnienia w strefach jest właściwym rozwiązaniem dla większych systemów, w których chcemy realizować założenia wentylacji zależnej od potrzeb na poziomie pomieszczeń. System jest podzielony na strefy poprzez aktywne przepustnice. System jest stabilny, ponieważ ma możliwość szybszego dostosowywania się do wahań ciśnienia w instalacji powstałych w konsekwencji realizacji założeń zmiennego przepływu powietrza w pomieszczeniach. Patrz strona 9. em rts em nts ne Poziom Systemu Na Poziomie Systemu, poprzez wykorzystanie specjalnych rozwiązań, uzyskujemy pełną kontrolę nad całym systemem klimatyzacyjnym. Rozwiązanie Swegon oferuje optymalne możliwości w celu osiągnięcia ekonomicznej pracy. Moduł komunikacyjny Super WISE monitoruje pracę wszystkich przepustnic strefowych i produktów pomieszczeniowych i zarządza komunikacją z centrali GOLD z większością systemów nadrzędnego nadzoru. Patrz strona 10. om 4

5 Demand-controlled Zone ventilation Typowy przykład, system WISE Oddzielne pomieszczenie biurowe Niskie i normalne zyski ciepła Warunki Pokój z normalnymi zyskami ciepła od oświetlenia, sprzętu komputerowego, osób i promieniowania słonecznego przez okna. Zmienna frekwencja osób w pomieszczeniu. Rozwiązanie Klimatyzacja zależna od potrzeb i chłodzenie poprzez aktywne nawiewniki. Sterowanie pracą zaworu grzejnika. Komponenty 1. Aktywny nawiewnik sufitowy ADAPT Colibri z wbudowanym czujnikiem temperatury, obecności, wyposażony w pomiar i regulację przepływu powietrza poprzez przepustnicę regulowaną siłownikiem. 2. Siłownik zaworu do grzejnika. 3. Karta podłączeniowa (dostarczana z ADAPT Colibri). 4. Wywiew powietrza poprzez kratki transferowe do korytarza; np. CGV / RGV. Schemat przepływu 4 Korzyści Energooszczędne działanie - pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone z intensywnością uzależnioną od rzeczywistych obciążeń. Wykorzystanie przez większą część roku Free cooling u. Duży komfort, brak przeciągów w pomieszczeniach. Szybkie i proste okablowanie (patrz str. 14). Zasada działania W zależności od wskazań zabudowanego w nawiewniku sufitowym czujnika obecności, odbywa się regulacja przepływu powietrza w pomieszczeniu, w ilości określonej dla obecności i nieobecności użytkowników w pomieszczeniu. Regulacja odbywa się poprzez otwieranie lub zamykanie przepustnicy z siłownikiem. Czujnik temperatury zintegrowany w nawiewniku kontroluje chłodzenie poprzez zmienny przepływ powietrza, zwiększając jego strumień, aż do maksymalnego przepływu przewidzianego dla stanu obecności. Istnieje również możliwość kontroli funkcji ogrzewania poprzez zarządzanie otwarciem siłowników na zaworach grzejnikowych. Gdy pomieszczenie jest puste, system pozwala na wzrost lub spadek temperatury w pomieszczeniu w szerszym zakresie niż jest to możliwe w przypadku zajętości lokalu, co wpływa na znaczne oszczędzanie energii. Aktywny nawiewnik i karta podłączeniowa są łączone systemowymi kablami, usprawniającymi okablowanie. Komunikacja z nadrzędnym systemem kontroli może odbywać się poprzez Modbus RTU. 5

6 Demand-controlled ventilation Typowy przykład, system CONDUCTOR Oddzielne pomieszczenie biurowe Normalne i wysokie zyski ciepła Zone Warunki Pokój ze znacznymi zyskami ciepła od oświetlenia, sprzętu komputerowego, osób i promieniowania słonecznego z okien. Zmienna frekwencja osób w pomieszczeniu. Rozwiązanie Klimatyzacja zależna od potrzeb, chłodzenie i grzanie za pomocą wodnego systemu klimatyzacyjnego i nawiewnych przepustnic powietrznych. Komponenty 1. Moduł klimatyzacyjny PARASOL realizujący funkcję wentylacji, chłodzenia i ogrzewania; wyposażony w zawory z siłownikami i czujnik kondensacji. 2. Przepustnica nawiewna CRT ze zintegrowanym siłownikiem. 3. Instalacja wody lodowej i grzewczej. 4. Bezprzewodowy termostat pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury. 5. Czujnik obecności. 6. Modułu komunikacyjny CONDUCTOR. 7. Wywiew powietrza poprzez kratki transferowe do korytarza, np. CGV/ RGV. Schemat przepływu 4 Korzyści Energooszczędne działanie; pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone z intensywnością uzależnioną od rzeczywistych obciążeń. Przepływ powietrza może być ustawiony na brak użytkowników, normalną pracę i intensywne przewietrzanie. Duży komfort z założeniem realizacji indywidualnej regulacji temperatury. Nie wymaga oddzielnego systemu ogrzewania. Unikalne korzyści eksploatacyjne i zachowany komfort przy wykorzystaniu funkcji All Year Comfort GOLD. Szybkie i proste okablowanie (patrz str. 14). 6 Zasada działania System regulacji na bieżąco kontroluje obecność osób w pomieszczeniu i reguluje przepływ powietrza i temperaturę w zależności od obecnej sytuacji. W celu oszczędzania energii, gdy pomieszczenie jest puste, system obniża przepływ do minimalnej nastawy dopuszczając wzrost lub spadek temperatury pokojowej w większym zakresie, niż w przypadku, gdy pomieszczenie jest zajęte. Gdy w pomieszczeniu przebywają osoby, system zmienia swoje ustawienia na bardziej komfortowe co pozwala na realizację regulacji temperatury w bardziej węższym, dokładniejszym zakresie. System może funkcjonować w trybie wzmocnionego przepływu w celu szybszego przewentylowania pomieszczenia, po okresie dłuższej nieobecności użytkowników. Wzmocniony przepływ może być załączany automatycznie, jeżeli różnica między wymaganą, a rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu jest znacząca. Nastawy mogą być wprowadzane indywidualnie z terminalu pomieszczeniowego. Czujnik i siłownik mogą być podłączone do zacisków terminala komunikacyjnego systemowymi kablami, usprawniającymi okablowanie. Komunikacja z nadrzędnym systemem kontroli może odbywać się poprzez Modbus RTU.

7 Demand-controlled Zone ventilation Typowy przykład, system WISE Sala konferencyjna / sala klasowa Zmienne wymagania, niskie i normalne zyski ciepła Warunki Sala konferencyjna / sala klasowa - duża zmienność obciążeń cieplnych. Wysokie wymagania odnośnie ilości powietrza wentylacyjnego i jakości powietrza w pomieszczeniu. Zmienna frekwencja osób przebywających w pomieszczeniu i zmienność obciążeń zysków ciepła. Rozwiązanie Klimatyzacja zależna od potrzeb realizowana poprzez aktywne przepustnice pomieszczeniowe. Sterowanie pracą zaworów grzejnikowych. Komponenty 1. ADAPT Damper (master) - wywiewna, aktywna przepustnica pomieszczeniowa z wbudowanym czujnikiem temperatury i czujnikiem jakości powietrza; pomiar przepływu, regulacja przepływu powietrza poprzez przepustnicę regulowaną siłownikiem. 2. ADAPT Damper (slave) - nawiewna, aktywna przepustnica pomieszczeniowa z wbudowanym czujnikiem temperatury; pomiar przepływu, regulacja przepływu powietrza poprzez przepustnicę regulowaną siłownikiem. 3. Siłownik zaworu do grzejnika. 4. Czujnik obecności. 5. Karta podłączeniowa (dostarczana wraz z przepustnicą master). 6. Nawiewnik sufitowy, charakteryzujący się poprawną pracą ze zmiennym strumieniem powietrza i dużą różnicą temperatur pomiędzy pomieszczeniem, a nawiewem np. LOCKZONE, COLIBRI i EAGLE. 7. Wywiewnik sufitowy, np. PELICAN. Korzyści Energooszczędne działanie - pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone z intensywnością uzależnioną od rzeczywistych obciążeń. Wykorzystanie przez większą część roku Free cooling u. Zapewnienie właściwej jakości powietrza, poprzez zastosowanie czujnika jakości powietrza, wykrywającego lotne substancje organiczne. Możliwość lokalizacji aktywnych przepustnic na korytarzu i powiązanie ich działania z czujnikiem obecności w pomieszczeniu ułatwia zastosowanie systemu w już istniejących obiektach. Szybkie i proste okablowanie (patrz str. 14). Schemat przepływu 1 4 Zasada działania Na podstawie wskazań czujnika obecności, dokonywana jest regulacja przepływu powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem przepustnic z siłownikami. Gdy w pomieszczeniu nie ma osób, przepływ jest realizowany na poziomie minimalnej nastawy (V min, przy braku obecności osób w pomieszczeniu), a w przypadku wykrycia obecności osób, przepływ powietrza jest płynnie dostosowany do bieżących obciążeń w zakresie zadeklarowanego przy konfiguracji przepustnic przedziału ilości powietrza (V min V max, przy obecności osób w pomieszczeniu). Przepustnica wyciągowa jest nadrzędna w stosunku do przepustnicy nawiewnej (układ master - slave). Na podstawie wskazań czujnika temperatury zlokalizowanego w przepustnicy wywiewnej, przeprowadzana jest regulacja ogrzewania poprzez siłownik zaworu grzejnikowego, oraz odbiór zysków ciepła poprzez wykorzystanie zmiennego przepływu powietrza. Gdy pomieszczenie jest puste, system pozwala na wzrost lub spadek temperatury w pomieszczeniu, w szerszym zakresie niż gdyby pokój był wykorzystywany, co dodatkowo generuje oszczędność energii. Wskazania czujnika jakości powietrza wpływają na zwiększenie przepływu powietrza, jeśli zawartość zanieczyszczeń w powietrzu przekroczy zadeklarowaną wartość. Przepustnica nawiewna i wyciągowa, czujniki i siłowniki zaworów zostają podłączone do karty podłączeniowej dostarczanej z modułowymi złączami i kablami w celu szybkiej i bezbłędnej instalacji. Komunikacja z głównego systemu kontroli może odbywać się poprzez Modbus RTU. 7

8 Demand-controlled ventilation Typowy przykład, system CONDUCTOR Sala konferencyjna Zmienne wymagania, normalne i wysokie zyski ciepła Warunki Sala konferencyjna zajmowana okresowo i nieregularnie. Duże wymagania odnośnie objętości strumienia powietrza wentylacyjnego i temperatury, regulacja uwzględniające maksymalne zyski ciepła. Zmienna frekwencja osób przebywających w pomieszczeniu i zmienność obciążeń zysków ciepła. Rozwiązanie Klimatyzacja zależna od potrzeb realizowana poprzez nawiewnik sufitowy wspomagany modułem klimatyzacyjnym, chłodząco-grzewczym. Zone Komponenty 1. Nawiewnik z czujnikiem ciśnienia, który dobrze sobie radzi ze zmiennym przepływem i wysoką różnicą temperatur, np. LOCKZONE, COLIBRI i EAGLE. 2. Moduł klimatyzacyjny PARASOL, realizujący funkcję wentylacji, chłodzenia i ogrzewania; wyposażony w zawory z siłownikami, czujnik ciśnienia i kondensacji. 3. Wywiewnik sufitowy PELICAN z czujnikiem ciśnienia. 4. Nawiewna przepustnica CRT ze zintegrowanym siłownikiem. 5. Nawiewna przepustnica CRT ze zintegrowanym siłownikiem. 6. Wywiewna przepustnica CRT ze zintegrowanym siłownikiem. 7. Instalacja wody lodowej i grzewczej. 8. Modułu komunikacyjny CONDUCTOR. 9. Czujnik obecności. 10. Czujnik jakości powietrza, CO Bezprzewodowy termostat pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury. Korzyści Energooszczędne działanie - pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone z intensywnością uzależnioną od rzeczywistych obciążeń. Wykorzystanie przez większą część roku Free cooling u. Jeśli to nie wystarczy, regulator najpierw zwiększa przepływ powietrza, a następnie otwiera zawór na instalacji wody lodowej zasilającej moduł chłodniczy. Sekwencja chłodzenia może być ustawiona również w taki sposób, aby zyski ciepła z pomieszczenia były odbierane w pierwszej kolejności przy pomocy wodnego systemu klimatyzacyjnego, a dopiero w drugim kroku poprzez zwiększenie przepływu powietrza. Duży komfort temperaturowy i wysoka jakość powietrza z założeniem realizacji indywidualnej regulacji tych parametrów. Szybkie i proste okablowanie (patrz str. 14). 8 Schemat przepływu 4 Zasada działania Na podstawie wskazań czujnika obecności, dokonywana jest regulacja przepływu powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem przepustnicy nawiewnej i wyciągowej CRT (4 i 6) na poziomie wartości minimalnej przy braku użytkowników i w ustalonym wstępnie przedziale, gdy wykryta zostanie ich obecność. Korzystając ze wskazań czujnika temperatury, mamy możliwość regulacji w sekwencji chłodzeniem i grzaniem. Automatyczna regulacja odbywa się poprzez przepustnicę powietrza CRT (5) oraz siłownik zaworu zasilającego moduł klimatyzacyjny PARASOL. W przypadku chłodzenia, płynnie zwiększany jest przepływ powietrza do wartości maksymalnego, a następnie otwierany jest zawór wody chłodzącej (kolejność powyższych kroków można odwrócić). Gdy pomieszczenie jest puste, system pozwala na wzrost lub spadek temperatury w pomieszczeniu, w szerszym zakresie niż gdyby pokój był wykorzystywany, co dodatkowo generuje oszczędność energii. Wskazania czujnika jakości powietrza wpływają na zwiększenie przepływu powietrza, jeśli zawartość zanieczyszczeń w powietrzu przekroczy zadeklarowaną wartość. Nastawy mogą być ustalane indywidualnie z poziomu pomieszczenia przy pomocy displaya. Czujniki i siłowniki mogą być podłączone do listwy zaciskowej, modułu komunikacyjnego w celu szybkiej i bezbłędnej instalacji. Komunikacja z głównego systemu kontroli może odbywać się poprzez Modbus RTU. 1

9 Demand-controlled Sub-system ventilation Typowy przykład, system WISE Regulacja ciśnienia w strefie Zone Zapewnienie stabilnej pracy i ekonomicznej eksploatacji systemu wentylacyjnego Strefa 1 Strefa 2 Zrównoważona wentylacja na poziomie pomieszczeń 1. Nawiewna przepustnica strefowa CONTROL Damper wyposażona w siłownik (kontrola ciśnienia w strefie). 2. Czujnik ciśnienia dla przepustnicy CONTROL Damper (poz. 1). 3. Przepustnica strefowa CONTROL Damper w kanale wywiewnym wyposażona w siłownik (kontrola ciśnienia w strefie). 4. Czujnik ciśnienia dla przepustnicy CONTROL Damper (poz. 3). 5. Pomieszczenia biurowe z aktywnymi przepustnicami pomieszczeniowymi ADAPT Damper na nawiewie i wyciągu (zrównoważona wentylacja nawiewno-wywiewna). 6. Pasywny nawiewnik dostarczający stałą ilość powietrza dla np. pomieszczenia szatni. 7. Pasywne wywiewniki powietrza z pomieszczeń sanitarnych (stała ilość powietrza wywiewanego). Zasada działania W mniejszych systemach, za utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji odpowiada centrala wentylacyjna GOLD. W większych układach funkcję tę przejmują przepustnice strefowe, za pomocą których dzielimy system na mniejsze strefy. Przepustnice strefowe reagują znacznie szybciej na zmiany przepływu, niż ma to miejsce w centralnej regulacji ciśnienia przez centrale wentylacyjną. Zastosowanie przepustnic strefowych zapewnia stabilną i ekonomiczną pracę całego systemu wentylacyjnego pracującego ze zmiennym przepływem. W przykładach powyżej, przedstawiono system wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE z równoważonym nawiewem i wywiewem z pomieszczeń (strefa 1), oraz rozwiązanie hybrydowe (strefa 2). Centralny wyciąg powietrza z korytarzy i wentylacja zrównoważona na poziomie pomieszczeń 1. Nawiewna przepustnica strefowa CONTROL Damper wyposażona w siłownik (kontrola ciśnienia w strefie). 2. Czujnik ciśnienia dla przepustnicy CONTROL Damper (poz. 1). 3. Przepustnica strefowa CONTROL Damper w kanale wywiewnym wyposażona w siłownik, centralny wywiew powietrza z przestrzeni korytarza (kontrola ciśnienia). 4. Czujnik ciśnienia dla przepustnicy CONTROL Damper (poz. 3). 5. Przepustnica podrzędna SLAVE Control w kanale wywiewnym wyposażona w siłownik podporządkowana przepustnicy nadrzędnej CONTROL Damper (poz. 1). 6. Pomieszczenie konferencyjne z aktywnymi przepustnicami pomieszczeniowymi ADAPT Damper na nawiewie i wyciągu (zrównoważona wentylacja nawiewno-wywiewna). 7. Odrębne pomieszczenie biurowe z aktywnym nawiewnikiem sufitowym i kratką transferową do wypływu powietrza z pomieszczenia na korytarz. 8. Pasywny nawiewnik dostarczający stałą ilość powietrza dla np. pomieszczenia szatni. 9. Pasywne wywiewniki powietrza z pomieszczeń sanitarnych (stała ilość powietrza wywiewanego). Korzyści Szybkie dostosowanie się do zmian ciśnienia w instalacji spowodowanych zmianą ilości przepływającego powietrza w pomieszczeniach. Unikanie zbędnego dławienia ciśnienia powietrza w instalacji. Niskie ciśnienie w strefie; zapewnia cichą i ekonomiczną eksploatację pracę systemu wentylacyjnego. 9

10 Demand-controlled ventilation Infrastruktur Typowy przykład System nadzoru Super WISE Zapewnia pełną kontrolę nad całym systemem Zasada działania Moduł komunikacyjny Super WISE komunikuje się ze wszystkimi przepustnicami strefowymi i produktami pomieszczeniowymi. Super WISE połączony jest z centralą wentylacyjną GOLD w celu zminimalizowania ciśnienia dyspozycyjnego wymaganego w głównych kolektorach instalacji wentylacji. Strona internetowa włączona do Super WISE jest automatycznie skonfigurowana i pokazuje system jako przejrzysty układ plików systemowych, posegregowanych w strukturze drzewa. Istnieje możliwość odczytywania rzeczywistych wartości i modyfikowania nastaw parametrów odgórnie do poziomu pomieszczeń. Nie wymaga to żadnego dodatkowego programu, a jedynie zwykłej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer). Komunikacja z zewnętrznymi systemami nadzoru odbywa się za pośrednictwem Modbus RTU TCP / lub BACnet TCP. System Sub-system Zone Możliwość zewnętrznego nadzoru System Centrala GOLD Super WISE Strefa Typical Webpage in Super WISE Korzyści Pełna kontrola nad pracą całego systemu klimatyzacyjnego, zapewniająca możliwość osiągnięcia optymalnego komfortu w pomieszczeniach i gwarantująca ekonomiczną eksploatację systemu. Elementy klimatyzacyjnego systemu powietrznego oraz wodnego mogą być łączone w jeden spójny system. Systemowa przeglądarka internetowa umożliwia automatyczną konfigurację, ułatwiającą szybki montaż i rozruch. Rejestrowanie informacji ułatwia śledzenie trendów i optymalizacje zużycia energii. Komunikacja z centralą GOLD i zewnętrznym systemem nadzoru. Pomieszczenia CONTROL Damper Router Przepustnice Control Damper mogą zostać podłączone bezpośrednio do Super WISE. Jeśli zastosujemy wodne moduły klimatyzacyjne zarządzane poprzez moduł CONDUCTOR załączony do systemu, komunikacja z Super WISE odbywa się za pośrednictwem routera. 10

11 Przegląd produktów TM System WISE Demand-controlled ventilation Aktywne nawiewniki i wywiewniki Nawiewniki i wywiewniki z aktywną szczeliną lub przepustnicą. Prawidłowa wydajność nawiewnika niezależna od ciśnienia. Wbudowany czujnik obecności, czujnik temperatury, pomiar przepływu i regulacja przepływu powietrza. Opcjonalny pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza. Proste okablowanie, Plug & Play. Komunikacja poprzez Modbus RTU. W komplecie karta podłączeniowa (razem z nawiewnikiem master). ADAPT Sphere ADAPT Free ADAPT Colibri ADAPT Exhaust Aktywne przepustnice powietrza Aktywna przepustnica regulacyjna wyposażona w siłownik (regulacja przepływu powietrza). Wersja przepustnicy master lub slave. Zintegrowany czujnik temperatury; czujnik jakości powietrza CAC (Clean Air Control), pomiaru i regulacja przepływu (ADAPT Damper). Komunikacja poprzez Modbus RTU. Proste okablowanie: Plug and Play. ADAPT Damper control CONTROL Damper Zone control Funkcje kontrolne elementów zewnętrznych Sterowanie pracą zaworów grzejników i klimakonwektorów na obiegu grzewczym lub chłodniczym. Regulacja Slave przepustnic powietrza. Zarządzanie oświetleniem za pomocą zewnętrznego czujnika obecności i dodatkowego przekaźnika. Super WISE Urządzenie zabudowane w szafce dostarczane z transformatorem i listwą zaciskową 11

12 Demand-controlled ventilation Przegląd produktów TM System CONDUCTOR Moduły klimatyzacyjne PARASOL PARAGON Moduł klimatyzacyjny - wentylacja, chłodzenie i grzanie czterostronny wypływ powietrza. Regulowany kierunek wypływu powietrza po każdej stronie modułu. Regulowana wielkość przepływu powietrza dla każdej ze strony modułu. Bardzo duża wydajność chłodnicza. Do montażu w sufitach podwieszanych lub podwieszane. Dwie wielkości fizyczne i kilka wariantów wydajnościowych. Moduł klimatyzacyjny - wentylacja, chłodzenie i grzanie. Duża wydajność chłodnicza. Regulacja kierunku wypływu powietrza w pionie i poziome. Przeznaczone do pokoi hotelowych i oddziałów szpitalnych. Wariant na tylnej krawędzi instalacji w pomieszczeniach biurowych. Niska zabudowa, płaska konstrukcja. Łatwa instalacja. Zamknięta obudowa. Moduł komunikacyjny Pomieszczeniowe urządzenie komunikacyjne do sterowania siłownikami zaworów i nawiewnych przepustnic powietrza zlokalizowanych na zasilaniu modułów klimatyzacyjnych. Zarządza maksymalnie dwunastoma parami siłowników. Kontrola temperatury, jakości powietrza, monitorowanie kondensacji, otwarcie okien, obsługa karty pokojowej. Sekwencja regulacji chłodzenia z możliwością zmiany kolejności (powietrze/woda lub woda/powietrze), komunikacja z nadrzędnym systemem kontroli przez Modbus RTU. Komunikacja z Super WISE poprzez router. Możliwość bezprzewodowej konfiguracji za pośrednictwem terminala pomieszczeniowego. Moduł komunikacyjny CONDUCTOR Elementy układu sterowania Pomieszczeniowa przepustnica z zientegrowanym siłownikiem. Czujniki ciśnienia, temperatury i obecności. Bezprzewodowy terminal pomieszczeniowy. Bezprzewodowy terminal pomieszczeniowy Czujnik obecności Pomieszczeniowa przepustnica z zientegrowanym siłownikiem 12

13 Przegląd produktów TM System GOLD Centrala wentylacyjna Energooszczędna centrala wentylacyjna wyposażona w zintegrowany systemem sterowania i moduł komunikacyjny. Wentylatory z silnikami EC charakteryzujące się niskim zużyciem energii. Wysokosprawny odzysk ciepła. Liczne funkcje kontrolne, z których można wyróżnić grupę wykorzystywaną w systemach wentylacji zależnej od potrzeb: - regulacja ciśnienia wentylatorów, - kompensacja temperatury zewnętrznej, - chłodzenie nocne latem, - regulacja Slave wentylatora, - kontrola temperatury powietrza nawiewanego poprzez wodę grzewczą i chłodzacą za pomocą funkcji All Year Comfort. Komunikacja z większością dostępnych interfejsów komunikacyjnych. Kompletna gama akcesoriów, takich jak systemy chłodzenia, chłodnice, nagrzewnice i sekcje recyrkulacji. Prosta instalacja i okablowanie: Plug and Play. Demand-controlled ventilation Centrala GOLD RX z rotacyjnym wymiennikiem ciepła Centrala GOLD PX z krzyżowym wymiennikiem ciepła Centrala GOLD CX z bateryjnym wymiennikiem ciepła 13

14 Demand-controlled ventilation Szybka i prosta instalacja System WISE CONNECT Adapt W systemie WISE, karta podłączeniowa CONNECT ADAPT jest dostarczana do każdego nawiewnika, wywiewnika oraz przepustnicy pomieszczeniowej zamówionej w wariancie master. Nawiewniki, wywiewniki i aktywne przepustnice powietrza są łączone poprzez gniazda szybkozłączek, a okablowanie innych produktów przeprowadza się do karty za pomocą zacisków śrubowych. Karta podłączeniowa gwarantuje szybkie i poprawne okablowanie wszystkich komponentów. System CONDUCTOR Komponenty w systemie CONDUCTOR są podłączone kablami do zacisków na module komunikacyjnym CONDUCTOR. Terminal nastawczo - kontrolny jest bezprzewodowy. 14

15 Demand-controlled ventilation Centrale GOLD RX Możliwe warianty podłączeń central GOLD RX o wielkościach Prawa strona inspekcji Lewa strona inspekcji GOLD RX GOLD RX GOLD RX Pow. zewn. Nawiew Wywiew Wyrzut Alternatywne podłączenie kanałów GOLD RX o wielkościach GOLD RX o wielkości 12 GOLD RX Top o wielkościach Prawa strona inspekcji Prawa strona inspekcji Prawa strona inspekcji Lewa strona inspekcji Lewa strona inspekcji Lewa strona inspekcji Wielkość GOLD RX Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Podłączenie kanału mm Przepływ powietrza m 3 /h min. maks. Całkowita moc silników kw Podłączenie elektryczne V Zabezpieczenie A Ø x Ø x Ø x 230 lub 3 x Ø x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GOLD RX Top z podłączeniem kanałów do góry: Ø x Ø x Ø x 230 lub 3 x Ø x

16 Swegon Sp. z o.o TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA, ul. Owocowa 23 tel. (61) ; fax (61) ODDZIAŁY: GDYNIA, Al. Zwycięstwa 250 tel. (58) ; fax (58) GORZÓW Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50 tel. (95) ; fax (95) LUBLIN, ul. Związkowa 4 tel. (81) ; fax (81) ŁÓDŹ, ul. Sienkiewicza 82/84 tel. (42) ; fax (42) KATOWICE, ul. Pułaskiego Kazimierza 9 tel KRAKÓW, ul. Mehoffera 10 tel. (12) ; fax (12) WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B tel. (22) ; fax (22) WROCŁAW, ul. Piłsudskiego tel. (71) ; fax (71) PL - Klimatyzacja zależna od potrzeb

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach Dopasowanie ilości powietrza w zależności od potrzeb użytkowników V m 3 /h 2012 www.swegon.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air

Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air Prosty montaż + Bezobsługowość + Inteligentne sterowanie + Doskonały komfort = Pomysł na wentylację! Rekuperacja Danfoss Air

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie.

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło

Bardziej szczegółowo

System Odzysku Ciepła SYSTEMY KLIMATYZACJI. Jednoczesne chłodzenie i grzanie

System Odzysku Ciepła SYSTEMY KLIMATYZACJI. Jednoczesne chłodzenie i grzanie SYSTEMY KLIMATYZACJI Wysoka energooszczędność Prosty w obsłudze sterownik Uproszczone projektowanie i montaż Usprawniony serwis System Odzysku Ciepła Jednoczesne chłodzenie i grzanie System umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Halton M.A.R.V.E.L. Inteligentny system sterowania wydajnością wentylacji w kuchni w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Enabling Wellbeing

Halton M.A.R.V.E.L. Inteligentny system sterowania wydajnością wentylacji w kuchni w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Enabling Wellbeing Halton M.A.R.V.E.L. Inteligentny system sterowania wydajnością wentylacji w kuchni w zależności od chwilowego zapotrzebowania Enabling Wellbeing M.A.R.V.E.L. : Rewolucyjna zmiana w zużyciu energii przez

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam.

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011 Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem DBAJĄC O PODSTAWY Branża wodnokanalizacyjna i branża systemów automatyzacji budynków, to dwa kluczowe, tak często niedostrzegane składniki naszego codziennego

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z kotła kondensacyjnego VKS ecovit plus z wbudowanymi zestawami pompowymi do zasilania instalacji grzejnikowej i podłogowej. Kocioł zasila również zasobnik

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

większa wartość - niższe koszty

większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE oraz przy TERMOMODERNIZACJI www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł przyszłość zaczyna się już dziś

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

Systemy kontroli 2014

Systemy kontroli 2014 Systemy kontroli 2014 Do 16 * Więcej informacji na: www.klimatyzacja.samsung.pl facebook.com/samsungpolska Systemy sterowania Systemy klimatyzacji pod pełną kontrolą 158 Nadrzędne systemy sterowania Sterowniki

Bardziej szczegółowo

System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd

System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd Ułatwienie pracy Instalacja i uruchamianie jeszcze nigdy nie były tak łatwe. ABB-free@home to prosty system automatyki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

CF2 Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego. Arkusz informacyjny

CF2 Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego. Arkusz informacyjny CF2 Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego Arkusz informacyjny Przykłady zastosowań Systemy ogrzewania podłogowego CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Mieszane systemy

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY TO NAPRAWDĘ ŁATWE Wyobraź sobie, jaka byłaby oszczędność energii, gdyby wszystkie silniki były sterowane przez przemienniki częstotliwości. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ

PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ Przemienniki częstotliwości pomagają ulepszyć sterowanie silnikami oraz zwiększają efektywność energetyczną. Wybór odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej Większa elastyczność. More flexibility. Większa troska o środowisko. More sustainability. Większa produktywność. More productivity. TECHNOLOGIA,

Bardziej szczegółowo

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego KORYTKO KABLOWE Moduły kart sterujących WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 800 mm PANEL OPERATORSKI Raychem NGC-30

Bardziej szczegółowo