Klimatyzacja zależna od potrzeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzacja zależna od potrzeb"

Transkrypt

1 Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny

2 Demand-controlled ventilation Rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i ochronę środowiska Pomieszczenia niezajęte przez użytkowników wymagają minimalnej wentylacji i klimatyzacji. Budynki zużywają ok. 40% całkowitego zużycia energii. Działania mające na celu redukcję wielkości zużycia energii w tym sektorze znacząco wpływają na zmniejszenie globalnego zużycia energii. Redukując koszty eksploatacyjne budynków zmniejszamy jednocześnie szkodliwy wpływ na klimat Ziemi. Zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat nie jest już tylko pustym sloganem i staje się realnym celem możliwym do osiągnięcia. Zakładamy, że bieżące potrzeby użytkowników mają być podstawą określenia aktualnej intensywności wentylacji. Ważną kwestią zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a jednocześnie redukowania kosztów eksploatacyjnych, jest zmniejszenie mocy zużycia budynków. System klimatyzacji zależnej od potrzeb, odpowiada za dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza oraz jego obróbkę w ścisłej zależności od aktualnych potrzeb użytkowników - tak, aby go było w optymalnej ilości, nie za dużo i nie za mało. Zakres potencjalnych oszczędności jest szeroki, szczególnie w obiektach, w których istnieje znaczne zróżnicowanie obciążeń w wyniku zmiennej frekwencji użytkowników. Swegon oferuje produkty i systemy do realizacji klimatyzacji zależnej od potrzeb (DCV), które charakteryzują się wysokimi standardami wykonania - zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń jest wartością nadrzędną i żadne odstępstwa nie mogą być zaakceptowane. Prezentowane w tym prospekcie produkty mogą być również zastosowane w remontowanych instalacjach co oznacza, że można również w znacznym stopniu zmniejszyć zużycie energii już w istniejących budynkach, bez konieczności kompletnej ich przebudowy. Niniejszy prospekt zawiera przegląd produktów Swegon i systemów klimatyzacji zależnej od potrzeb. Gdy pomieszczenie jest wykorzystywane, wentylacja i klimatyzacja jest regulowana w zależności od bieżących potrzeb użytkowników. Produkcja energii wiąże się w dużej mierze ze spalaniem paliw nieodnawialnych, a ma to istotny wpływ na zmiany klimatu Ziemi. Dlatego tak wiele uwagi przykłada się zmniejszeniu zużycia energii i stawia się coraz bardziej rygorystyczne wymagania odnośnie norm jej zużycia w budynkach. 2

3 Demand-controlled ventilation System klimatyzacji zależnej od potrzeb System WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny - poziom pomieszczeń, strefy i systemu Poziom pomieszczeń Przepustnice pomieszczeniowe z siłownikami i aktywne nawiewniki oraz wywiewniki z wbudowanymi czujnikami i regulatorami. Poziom strefy Przepustnice strefowe z siłownikami z wbudowanymi regulatorami. Poziom systemu Modułu komunikacyjny Swegon WISE komunikuje się z centralą wentylacyjną GOLD i z zewnętrznym nadrzędnym systemem nadzoru. System CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny poziom pomieszczeń i systemu Poziom pomieszczeń Indywidualna regulacja temperatury powietrza w poszczególnych pomieszczeniach poprzez sufitowe moduły, belki chłodzące i chłodząco-grzewcze. Poziom pomieszczeń Aktywne przepustnice z siłownikami. Poziom pomieszczeń Czujniki ciśnienia, temperatury i obecności. Poziom pomieszczeń Moduł komunikacyjny CONDUCTOR komunikuje się z SUPER WISE i z zewnętrznym nadrzędnym systemem nadzoru. System GOLDTM Centrala wentylacyjna poziom systemu Energooszczędna centrala wentylacyjna z dużą liczbą funkcji kontrolnych dopasowanych do współpracy z systemem klimatyzacji zależnej od potrzeb: - Regulacja ciśnienia dyspozycyjnego wentylatorów. - Kontrola temperatury powietrza nawiewanego. - Kompensacja temperatury zewnętrznej. - Nocne chłodzenie latem. - Regulacja Master-Slave wentylatorów. 3

4 em Demand-controlled ventilation ne Przykłady systemów wentylacji zależnej od potrzeb Poziom Pomieszczenia om tur uct em rts em Oddzielne pomieszczenie biurowe - system WISE Oddzielne pomieszczenie biurowe - system CONDUCTOR Klasa szkolna / sala konferencyjna - system WISE Sala konferencyjna system CONDUCTOR Patrz strona 5. Patrz strona 6. Patrz strona 7. Patrz strona 8. Poziom Strefy nts ne om tur uct Kontrola ciśnienia w strefach jest właściwym rozwiązaniem dla większych systemów, w których chcemy realizować założenia wentylacji zależnej od potrzeb na poziomie pomieszczeń. System jest podzielony na strefy poprzez aktywne przepustnice. System jest stabilny, ponieważ ma możliwość szybszego dostosowywania się do wahań ciśnienia w instalacji powstałych w konsekwencji realizacji założeń zmiennego przepływu powietrza w pomieszczeniach. Patrz strona 9. em rts em nts ne Poziom Systemu Na Poziomie Systemu, poprzez wykorzystanie specjalnych rozwiązań, uzyskujemy pełną kontrolę nad całym systemem klimatyzacyjnym. Rozwiązanie Swegon oferuje optymalne możliwości w celu osiągnięcia ekonomicznej pracy. Moduł komunikacyjny Super WISE monitoruje pracę wszystkich przepustnic strefowych i produktów pomieszczeniowych i zarządza komunikacją z centrali GOLD z większością systemów nadrzędnego nadzoru. Patrz strona 10. om 4

5 Demand-controlled Zone ventilation Typowy przykład, system WISE Oddzielne pomieszczenie biurowe Niskie i normalne zyski ciepła Warunki Pokój z normalnymi zyskami ciepła od oświetlenia, sprzętu komputerowego, osób i promieniowania słonecznego przez okna. Zmienna frekwencja osób w pomieszczeniu. Rozwiązanie Klimatyzacja zależna od potrzeb i chłodzenie poprzez aktywne nawiewniki. Sterowanie pracą zaworu grzejnika. Komponenty 1. Aktywny nawiewnik sufitowy ADAPT Colibri z wbudowanym czujnikiem temperatury, obecności, wyposażony w pomiar i regulację przepływu powietrza poprzez przepustnicę regulowaną siłownikiem. 2. Siłownik zaworu do grzejnika. 3. Karta podłączeniowa (dostarczana z ADAPT Colibri). 4. Wywiew powietrza poprzez kratki transferowe do korytarza; np. CGV / RGV. Schemat przepływu 4 Korzyści Energooszczędne działanie - pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone z intensywnością uzależnioną od rzeczywistych obciążeń. Wykorzystanie przez większą część roku Free cooling u. Duży komfort, brak przeciągów w pomieszczeniach. Szybkie i proste okablowanie (patrz str. 14). Zasada działania W zależności od wskazań zabudowanego w nawiewniku sufitowym czujnika obecności, odbywa się regulacja przepływu powietrza w pomieszczeniu, w ilości określonej dla obecności i nieobecności użytkowników w pomieszczeniu. Regulacja odbywa się poprzez otwieranie lub zamykanie przepustnicy z siłownikiem. Czujnik temperatury zintegrowany w nawiewniku kontroluje chłodzenie poprzez zmienny przepływ powietrza, zwiększając jego strumień, aż do maksymalnego przepływu przewidzianego dla stanu obecności. Istnieje również możliwość kontroli funkcji ogrzewania poprzez zarządzanie otwarciem siłowników na zaworach grzejnikowych. Gdy pomieszczenie jest puste, system pozwala na wzrost lub spadek temperatury w pomieszczeniu w szerszym zakresie niż jest to możliwe w przypadku zajętości lokalu, co wpływa na znaczne oszczędzanie energii. Aktywny nawiewnik i karta podłączeniowa są łączone systemowymi kablami, usprawniającymi okablowanie. Komunikacja z nadrzędnym systemem kontroli może odbywać się poprzez Modbus RTU. 5

6 Demand-controlled ventilation Typowy przykład, system CONDUCTOR Oddzielne pomieszczenie biurowe Normalne i wysokie zyski ciepła Zone Warunki Pokój ze znacznymi zyskami ciepła od oświetlenia, sprzętu komputerowego, osób i promieniowania słonecznego z okien. Zmienna frekwencja osób w pomieszczeniu. Rozwiązanie Klimatyzacja zależna od potrzeb, chłodzenie i grzanie za pomocą wodnego systemu klimatyzacyjnego i nawiewnych przepustnic powietrznych. Komponenty 1. Moduł klimatyzacyjny PARASOL realizujący funkcję wentylacji, chłodzenia i ogrzewania; wyposażony w zawory z siłownikami i czujnik kondensacji. 2. Przepustnica nawiewna CRT ze zintegrowanym siłownikiem. 3. Instalacja wody lodowej i grzewczej. 4. Bezprzewodowy termostat pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury. 5. Czujnik obecności. 6. Modułu komunikacyjny CONDUCTOR. 7. Wywiew powietrza poprzez kratki transferowe do korytarza, np. CGV/ RGV. Schemat przepływu 4 Korzyści Energooszczędne działanie; pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone z intensywnością uzależnioną od rzeczywistych obciążeń. Przepływ powietrza może być ustawiony na brak użytkowników, normalną pracę i intensywne przewietrzanie. Duży komfort z założeniem realizacji indywidualnej regulacji temperatury. Nie wymaga oddzielnego systemu ogrzewania. Unikalne korzyści eksploatacyjne i zachowany komfort przy wykorzystaniu funkcji All Year Comfort GOLD. Szybkie i proste okablowanie (patrz str. 14). 6 Zasada działania System regulacji na bieżąco kontroluje obecność osób w pomieszczeniu i reguluje przepływ powietrza i temperaturę w zależności od obecnej sytuacji. W celu oszczędzania energii, gdy pomieszczenie jest puste, system obniża przepływ do minimalnej nastawy dopuszczając wzrost lub spadek temperatury pokojowej w większym zakresie, niż w przypadku, gdy pomieszczenie jest zajęte. Gdy w pomieszczeniu przebywają osoby, system zmienia swoje ustawienia na bardziej komfortowe co pozwala na realizację regulacji temperatury w bardziej węższym, dokładniejszym zakresie. System może funkcjonować w trybie wzmocnionego przepływu w celu szybszego przewentylowania pomieszczenia, po okresie dłuższej nieobecności użytkowników. Wzmocniony przepływ może być załączany automatycznie, jeżeli różnica między wymaganą, a rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu jest znacząca. Nastawy mogą być wprowadzane indywidualnie z terminalu pomieszczeniowego. Czujnik i siłownik mogą być podłączone do zacisków terminala komunikacyjnego systemowymi kablami, usprawniającymi okablowanie. Komunikacja z nadrzędnym systemem kontroli może odbywać się poprzez Modbus RTU.

7 Demand-controlled Zone ventilation Typowy przykład, system WISE Sala konferencyjna / sala klasowa Zmienne wymagania, niskie i normalne zyski ciepła Warunki Sala konferencyjna / sala klasowa - duża zmienność obciążeń cieplnych. Wysokie wymagania odnośnie ilości powietrza wentylacyjnego i jakości powietrza w pomieszczeniu. Zmienna frekwencja osób przebywających w pomieszczeniu i zmienność obciążeń zysków ciepła. Rozwiązanie Klimatyzacja zależna od potrzeb realizowana poprzez aktywne przepustnice pomieszczeniowe. Sterowanie pracą zaworów grzejnikowych. Komponenty 1. ADAPT Damper (master) - wywiewna, aktywna przepustnica pomieszczeniowa z wbudowanym czujnikiem temperatury i czujnikiem jakości powietrza; pomiar przepływu, regulacja przepływu powietrza poprzez przepustnicę regulowaną siłownikiem. 2. ADAPT Damper (slave) - nawiewna, aktywna przepustnica pomieszczeniowa z wbudowanym czujnikiem temperatury; pomiar przepływu, regulacja przepływu powietrza poprzez przepustnicę regulowaną siłownikiem. 3. Siłownik zaworu do grzejnika. 4. Czujnik obecności. 5. Karta podłączeniowa (dostarczana wraz z przepustnicą master). 6. Nawiewnik sufitowy, charakteryzujący się poprawną pracą ze zmiennym strumieniem powietrza i dużą różnicą temperatur pomiędzy pomieszczeniem, a nawiewem np. LOCKZONE, COLIBRI i EAGLE. 7. Wywiewnik sufitowy, np. PELICAN. Korzyści Energooszczędne działanie - pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone z intensywnością uzależnioną od rzeczywistych obciążeń. Wykorzystanie przez większą część roku Free cooling u. Zapewnienie właściwej jakości powietrza, poprzez zastosowanie czujnika jakości powietrza, wykrywającego lotne substancje organiczne. Możliwość lokalizacji aktywnych przepustnic na korytarzu i powiązanie ich działania z czujnikiem obecności w pomieszczeniu ułatwia zastosowanie systemu w już istniejących obiektach. Szybkie i proste okablowanie (patrz str. 14). Schemat przepływu 1 4 Zasada działania Na podstawie wskazań czujnika obecności, dokonywana jest regulacja przepływu powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem przepustnic z siłownikami. Gdy w pomieszczeniu nie ma osób, przepływ jest realizowany na poziomie minimalnej nastawy (V min, przy braku obecności osób w pomieszczeniu), a w przypadku wykrycia obecności osób, przepływ powietrza jest płynnie dostosowany do bieżących obciążeń w zakresie zadeklarowanego przy konfiguracji przepustnic przedziału ilości powietrza (V min V max, przy obecności osób w pomieszczeniu). Przepustnica wyciągowa jest nadrzędna w stosunku do przepustnicy nawiewnej (układ master - slave). Na podstawie wskazań czujnika temperatury zlokalizowanego w przepustnicy wywiewnej, przeprowadzana jest regulacja ogrzewania poprzez siłownik zaworu grzejnikowego, oraz odbiór zysków ciepła poprzez wykorzystanie zmiennego przepływu powietrza. Gdy pomieszczenie jest puste, system pozwala na wzrost lub spadek temperatury w pomieszczeniu, w szerszym zakresie niż gdyby pokój był wykorzystywany, co dodatkowo generuje oszczędność energii. Wskazania czujnika jakości powietrza wpływają na zwiększenie przepływu powietrza, jeśli zawartość zanieczyszczeń w powietrzu przekroczy zadeklarowaną wartość. Przepustnica nawiewna i wyciągowa, czujniki i siłowniki zaworów zostają podłączone do karty podłączeniowej dostarczanej z modułowymi złączami i kablami w celu szybkiej i bezbłędnej instalacji. Komunikacja z głównego systemu kontroli może odbywać się poprzez Modbus RTU. 7

8 Demand-controlled ventilation Typowy przykład, system CONDUCTOR Sala konferencyjna Zmienne wymagania, normalne i wysokie zyski ciepła Warunki Sala konferencyjna zajmowana okresowo i nieregularnie. Duże wymagania odnośnie objętości strumienia powietrza wentylacyjnego i temperatury, regulacja uwzględniające maksymalne zyski ciepła. Zmienna frekwencja osób przebywających w pomieszczeniu i zmienność obciążeń zysków ciepła. Rozwiązanie Klimatyzacja zależna od potrzeb realizowana poprzez nawiewnik sufitowy wspomagany modułem klimatyzacyjnym, chłodząco-grzewczym. Zone Komponenty 1. Nawiewnik z czujnikiem ciśnienia, który dobrze sobie radzi ze zmiennym przepływem i wysoką różnicą temperatur, np. LOCKZONE, COLIBRI i EAGLE. 2. Moduł klimatyzacyjny PARASOL, realizujący funkcję wentylacji, chłodzenia i ogrzewania; wyposażony w zawory z siłownikami, czujnik ciśnienia i kondensacji. 3. Wywiewnik sufitowy PELICAN z czujnikiem ciśnienia. 4. Nawiewna przepustnica CRT ze zintegrowanym siłownikiem. 5. Nawiewna przepustnica CRT ze zintegrowanym siłownikiem. 6. Wywiewna przepustnica CRT ze zintegrowanym siłownikiem. 7. Instalacja wody lodowej i grzewczej. 8. Modułu komunikacyjny CONDUCTOR. 9. Czujnik obecności. 10. Czujnik jakości powietrza, CO Bezprzewodowy termostat pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury. Korzyści Energooszczędne działanie - pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone z intensywnością uzależnioną od rzeczywistych obciążeń. Wykorzystanie przez większą część roku Free cooling u. Jeśli to nie wystarczy, regulator najpierw zwiększa przepływ powietrza, a następnie otwiera zawór na instalacji wody lodowej zasilającej moduł chłodniczy. Sekwencja chłodzenia może być ustawiona również w taki sposób, aby zyski ciepła z pomieszczenia były odbierane w pierwszej kolejności przy pomocy wodnego systemu klimatyzacyjnego, a dopiero w drugim kroku poprzez zwiększenie przepływu powietrza. Duży komfort temperaturowy i wysoka jakość powietrza z założeniem realizacji indywidualnej regulacji tych parametrów. Szybkie i proste okablowanie (patrz str. 14). 8 Schemat przepływu 4 Zasada działania Na podstawie wskazań czujnika obecności, dokonywana jest regulacja przepływu powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem przepustnicy nawiewnej i wyciągowej CRT (4 i 6) na poziomie wartości minimalnej przy braku użytkowników i w ustalonym wstępnie przedziale, gdy wykryta zostanie ich obecność. Korzystając ze wskazań czujnika temperatury, mamy możliwość regulacji w sekwencji chłodzeniem i grzaniem. Automatyczna regulacja odbywa się poprzez przepustnicę powietrza CRT (5) oraz siłownik zaworu zasilającego moduł klimatyzacyjny PARASOL. W przypadku chłodzenia, płynnie zwiększany jest przepływ powietrza do wartości maksymalnego, a następnie otwierany jest zawór wody chłodzącej (kolejność powyższych kroków można odwrócić). Gdy pomieszczenie jest puste, system pozwala na wzrost lub spadek temperatury w pomieszczeniu, w szerszym zakresie niż gdyby pokój był wykorzystywany, co dodatkowo generuje oszczędność energii. Wskazania czujnika jakości powietrza wpływają na zwiększenie przepływu powietrza, jeśli zawartość zanieczyszczeń w powietrzu przekroczy zadeklarowaną wartość. Nastawy mogą być ustalane indywidualnie z poziomu pomieszczenia przy pomocy displaya. Czujniki i siłowniki mogą być podłączone do listwy zaciskowej, modułu komunikacyjnego w celu szybkiej i bezbłędnej instalacji. Komunikacja z głównego systemu kontroli może odbywać się poprzez Modbus RTU. 1

9 Demand-controlled Sub-system ventilation Typowy przykład, system WISE Regulacja ciśnienia w strefie Zone Zapewnienie stabilnej pracy i ekonomicznej eksploatacji systemu wentylacyjnego Strefa 1 Strefa 2 Zrównoważona wentylacja na poziomie pomieszczeń 1. Nawiewna przepustnica strefowa CONTROL Damper wyposażona w siłownik (kontrola ciśnienia w strefie). 2. Czujnik ciśnienia dla przepustnicy CONTROL Damper (poz. 1). 3. Przepustnica strefowa CONTROL Damper w kanale wywiewnym wyposażona w siłownik (kontrola ciśnienia w strefie). 4. Czujnik ciśnienia dla przepustnicy CONTROL Damper (poz. 3). 5. Pomieszczenia biurowe z aktywnymi przepustnicami pomieszczeniowymi ADAPT Damper na nawiewie i wyciągu (zrównoważona wentylacja nawiewno-wywiewna). 6. Pasywny nawiewnik dostarczający stałą ilość powietrza dla np. pomieszczenia szatni. 7. Pasywne wywiewniki powietrza z pomieszczeń sanitarnych (stała ilość powietrza wywiewanego). Zasada działania W mniejszych systemach, za utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji odpowiada centrala wentylacyjna GOLD. W większych układach funkcję tę przejmują przepustnice strefowe, za pomocą których dzielimy system na mniejsze strefy. Przepustnice strefowe reagują znacznie szybciej na zmiany przepływu, niż ma to miejsce w centralnej regulacji ciśnienia przez centrale wentylacyjną. Zastosowanie przepustnic strefowych zapewnia stabilną i ekonomiczną pracę całego systemu wentylacyjnego pracującego ze zmiennym przepływem. W przykładach powyżej, przedstawiono system wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE z równoważonym nawiewem i wywiewem z pomieszczeń (strefa 1), oraz rozwiązanie hybrydowe (strefa 2). Centralny wyciąg powietrza z korytarzy i wentylacja zrównoważona na poziomie pomieszczeń 1. Nawiewna przepustnica strefowa CONTROL Damper wyposażona w siłownik (kontrola ciśnienia w strefie). 2. Czujnik ciśnienia dla przepustnicy CONTROL Damper (poz. 1). 3. Przepustnica strefowa CONTROL Damper w kanale wywiewnym wyposażona w siłownik, centralny wywiew powietrza z przestrzeni korytarza (kontrola ciśnienia). 4. Czujnik ciśnienia dla przepustnicy CONTROL Damper (poz. 3). 5. Przepustnica podrzędna SLAVE Control w kanale wywiewnym wyposażona w siłownik podporządkowana przepustnicy nadrzędnej CONTROL Damper (poz. 1). 6. Pomieszczenie konferencyjne z aktywnymi przepustnicami pomieszczeniowymi ADAPT Damper na nawiewie i wyciągu (zrównoważona wentylacja nawiewno-wywiewna). 7. Odrębne pomieszczenie biurowe z aktywnym nawiewnikiem sufitowym i kratką transferową do wypływu powietrza z pomieszczenia na korytarz. 8. Pasywny nawiewnik dostarczający stałą ilość powietrza dla np. pomieszczenia szatni. 9. Pasywne wywiewniki powietrza z pomieszczeń sanitarnych (stała ilość powietrza wywiewanego). Korzyści Szybkie dostosowanie się do zmian ciśnienia w instalacji spowodowanych zmianą ilości przepływającego powietrza w pomieszczeniach. Unikanie zbędnego dławienia ciśnienia powietrza w instalacji. Niskie ciśnienie w strefie; zapewnia cichą i ekonomiczną eksploatację pracę systemu wentylacyjnego. 9

10 Demand-controlled ventilation Infrastruktur Typowy przykład System nadzoru Super WISE Zapewnia pełną kontrolę nad całym systemem Zasada działania Moduł komunikacyjny Super WISE komunikuje się ze wszystkimi przepustnicami strefowymi i produktami pomieszczeniowymi. Super WISE połączony jest z centralą wentylacyjną GOLD w celu zminimalizowania ciśnienia dyspozycyjnego wymaganego w głównych kolektorach instalacji wentylacji. Strona internetowa włączona do Super WISE jest automatycznie skonfigurowana i pokazuje system jako przejrzysty układ plików systemowych, posegregowanych w strukturze drzewa. Istnieje możliwość odczytywania rzeczywistych wartości i modyfikowania nastaw parametrów odgórnie do poziomu pomieszczeń. Nie wymaga to żadnego dodatkowego programu, a jedynie zwykłej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer). Komunikacja z zewnętrznymi systemami nadzoru odbywa się za pośrednictwem Modbus RTU TCP / lub BACnet TCP. System Sub-system Zone Możliwość zewnętrznego nadzoru System Centrala GOLD Super WISE Strefa Typical Webpage in Super WISE Korzyści Pełna kontrola nad pracą całego systemu klimatyzacyjnego, zapewniająca możliwość osiągnięcia optymalnego komfortu w pomieszczeniach i gwarantująca ekonomiczną eksploatację systemu. Elementy klimatyzacyjnego systemu powietrznego oraz wodnego mogą być łączone w jeden spójny system. Systemowa przeglądarka internetowa umożliwia automatyczną konfigurację, ułatwiającą szybki montaż i rozruch. Rejestrowanie informacji ułatwia śledzenie trendów i optymalizacje zużycia energii. Komunikacja z centralą GOLD i zewnętrznym systemem nadzoru. Pomieszczenia CONTROL Damper Router Przepustnice Control Damper mogą zostać podłączone bezpośrednio do Super WISE. Jeśli zastosujemy wodne moduły klimatyzacyjne zarządzane poprzez moduł CONDUCTOR załączony do systemu, komunikacja z Super WISE odbywa się za pośrednictwem routera. 10

11 Przegląd produktów TM System WISE Demand-controlled ventilation Aktywne nawiewniki i wywiewniki Nawiewniki i wywiewniki z aktywną szczeliną lub przepustnicą. Prawidłowa wydajność nawiewnika niezależna od ciśnienia. Wbudowany czujnik obecności, czujnik temperatury, pomiar przepływu i regulacja przepływu powietrza. Opcjonalny pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza. Proste okablowanie, Plug & Play. Komunikacja poprzez Modbus RTU. W komplecie karta podłączeniowa (razem z nawiewnikiem master). ADAPT Sphere ADAPT Free ADAPT Colibri ADAPT Exhaust Aktywne przepustnice powietrza Aktywna przepustnica regulacyjna wyposażona w siłownik (regulacja przepływu powietrza). Wersja przepustnicy master lub slave. Zintegrowany czujnik temperatury; czujnik jakości powietrza CAC (Clean Air Control), pomiaru i regulacja przepływu (ADAPT Damper). Komunikacja poprzez Modbus RTU. Proste okablowanie: Plug and Play. ADAPT Damper control CONTROL Damper Zone control Funkcje kontrolne elementów zewnętrznych Sterowanie pracą zaworów grzejników i klimakonwektorów na obiegu grzewczym lub chłodniczym. Regulacja Slave przepustnic powietrza. Zarządzanie oświetleniem za pomocą zewnętrznego czujnika obecności i dodatkowego przekaźnika. Super WISE Urządzenie zabudowane w szafce dostarczane z transformatorem i listwą zaciskową 11

12 Demand-controlled ventilation Przegląd produktów TM System CONDUCTOR Moduły klimatyzacyjne PARASOL PARAGON Moduł klimatyzacyjny - wentylacja, chłodzenie i grzanie czterostronny wypływ powietrza. Regulowany kierunek wypływu powietrza po każdej stronie modułu. Regulowana wielkość przepływu powietrza dla każdej ze strony modułu. Bardzo duża wydajność chłodnicza. Do montażu w sufitach podwieszanych lub podwieszane. Dwie wielkości fizyczne i kilka wariantów wydajnościowych. Moduł klimatyzacyjny - wentylacja, chłodzenie i grzanie. Duża wydajność chłodnicza. Regulacja kierunku wypływu powietrza w pionie i poziome. Przeznaczone do pokoi hotelowych i oddziałów szpitalnych. Wariant na tylnej krawędzi instalacji w pomieszczeniach biurowych. Niska zabudowa, płaska konstrukcja. Łatwa instalacja. Zamknięta obudowa. Moduł komunikacyjny Pomieszczeniowe urządzenie komunikacyjne do sterowania siłownikami zaworów i nawiewnych przepustnic powietrza zlokalizowanych na zasilaniu modułów klimatyzacyjnych. Zarządza maksymalnie dwunastoma parami siłowników. Kontrola temperatury, jakości powietrza, monitorowanie kondensacji, otwarcie okien, obsługa karty pokojowej. Sekwencja regulacji chłodzenia z możliwością zmiany kolejności (powietrze/woda lub woda/powietrze), komunikacja z nadrzędnym systemem kontroli przez Modbus RTU. Komunikacja z Super WISE poprzez router. Możliwość bezprzewodowej konfiguracji za pośrednictwem terminala pomieszczeniowego. Moduł komunikacyjny CONDUCTOR Elementy układu sterowania Pomieszczeniowa przepustnica z zientegrowanym siłownikiem. Czujniki ciśnienia, temperatury i obecności. Bezprzewodowy terminal pomieszczeniowy. Bezprzewodowy terminal pomieszczeniowy Czujnik obecności Pomieszczeniowa przepustnica z zientegrowanym siłownikiem 12

13 Przegląd produktów TM System GOLD Centrala wentylacyjna Energooszczędna centrala wentylacyjna wyposażona w zintegrowany systemem sterowania i moduł komunikacyjny. Wentylatory z silnikami EC charakteryzujące się niskim zużyciem energii. Wysokosprawny odzysk ciepła. Liczne funkcje kontrolne, z których można wyróżnić grupę wykorzystywaną w systemach wentylacji zależnej od potrzeb: - regulacja ciśnienia wentylatorów, - kompensacja temperatury zewnętrznej, - chłodzenie nocne latem, - regulacja Slave wentylatora, - kontrola temperatury powietrza nawiewanego poprzez wodę grzewczą i chłodzacą za pomocą funkcji All Year Comfort. Komunikacja z większością dostępnych interfejsów komunikacyjnych. Kompletna gama akcesoriów, takich jak systemy chłodzenia, chłodnice, nagrzewnice i sekcje recyrkulacji. Prosta instalacja i okablowanie: Plug and Play. Demand-controlled ventilation Centrala GOLD RX z rotacyjnym wymiennikiem ciepła Centrala GOLD PX z krzyżowym wymiennikiem ciepła Centrala GOLD CX z bateryjnym wymiennikiem ciepła 13

14 Demand-controlled ventilation Szybka i prosta instalacja System WISE CONNECT Adapt W systemie WISE, karta podłączeniowa CONNECT ADAPT jest dostarczana do każdego nawiewnika, wywiewnika oraz przepustnicy pomieszczeniowej zamówionej w wariancie master. Nawiewniki, wywiewniki i aktywne przepustnice powietrza są łączone poprzez gniazda szybkozłączek, a okablowanie innych produktów przeprowadza się do karty za pomocą zacisków śrubowych. Karta podłączeniowa gwarantuje szybkie i poprawne okablowanie wszystkich komponentów. System CONDUCTOR Komponenty w systemie CONDUCTOR są podłączone kablami do zacisków na module komunikacyjnym CONDUCTOR. Terminal nastawczo - kontrolny jest bezprzewodowy. 14

15 Demand-controlled ventilation Centrale GOLD RX Możliwe warianty podłączeń central GOLD RX o wielkościach Prawa strona inspekcji Lewa strona inspekcji GOLD RX GOLD RX GOLD RX Pow. zewn. Nawiew Wywiew Wyrzut Alternatywne podłączenie kanałów GOLD RX o wielkościach GOLD RX o wielkości 12 GOLD RX Top o wielkościach Prawa strona inspekcji Prawa strona inspekcji Prawa strona inspekcji Lewa strona inspekcji Lewa strona inspekcji Lewa strona inspekcji Wielkość GOLD RX Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Podłączenie kanału mm Przepływ powietrza m 3 /h min. maks. Całkowita moc silników kw Podłączenie elektryczne V Zabezpieczenie A Ø x Ø x Ø x 230 lub 3 x Ø x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GOLD RX Top z podłączeniem kanałów do góry: Ø x Ø x Ø x 230 lub 3 x Ø x

16 Swegon Sp. z o.o TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA, ul. Owocowa 23 tel. (61) ; fax (61) ODDZIAŁY: GDYNIA, Al. Zwycięstwa 250 tel. (58) ; fax (58) GORZÓW Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50 tel. (95) ; fax (95) LUBLIN, ul. Związkowa 4 tel. (81) ; fax (81) ŁÓDŹ, ul. Sienkiewicza 82/84 tel. (42) ; fax (42) KATOWICE, ul. Pułaskiego Kazimierza 9 tel KRAKÓW, ul. Mehoffera 10 tel. (12) ; fax (12) WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B tel. (22) ; fax (22) WROCŁAW, ul. Piłsudskiego tel. (71) ; fax (71) PL - Klimatyzacja zależna od potrzeb

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach Dopasowanie ilości powietrza w zależności od potrzeb użytkowników V m 3 /h 2012 www.swegon.pl

Bardziej szczegółowo

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE Krótka charakterystyka Optymalizacji ciśnienia powietrza nawiewanego i wywiewanego Dodawanie i odejmowanie z przepływów w strefie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne chłodzenie serwerowni

Profesjonalne chłodzenie serwerowni Profesjonalne chłodzenie serwerowni 2013 www.swegon.pl Swegon doświadczenie, perspektywiczne myślenie i systemowe rozwiązania W ciągu ponad sześćdziesięciu lat Swegon zgromadził nieocenione doświadczenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE GOLD RX Z WYMIENNIKIEM ROTACYJNYM

CENTRALE WENTYLACYJNE GOLD RX Z WYMIENNIKIEM ROTACYJNYM CENTRALE WENTYLACYJNE GOLD RX Z WYMIENNIKIEM ROTACYJNYM W : 100/120 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych bez uprzedzenia. www.swegon.pl 1 ...3 1.1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Agregaty chłodnicze i pompy ciepła

Agregaty chłodnicze i pompy ciepła Przegląd produktów Agregaty chłodnicze i pompy ciepła www.swegon.pl Swegon dowiedz się dlaczego TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Już od lat 50-tych ubiegłego wieku szwedzki koncern Swegon budował swoją pozycję

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1 Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA 2010 www.swegon.pl www.swegon.pl 1 Opis ogólny ELQA to kompletny prefabrykowany układ automatycznej regulacji i sterowania, dostępny w 30 wariantach.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zespół pompowo-regulacyjny SEBA

Zespół pompowo-regulacyjny SEBA PL.SEBA. SEBA to kompletny zespół pompowo-regulacyjny, służący do regulacji wydajności nagrzewnic lub chłodnic wodnych. Zespół ten stosowany jest w układach hydraulicznych, w których opory przepływu przez

Bardziej szczegółowo

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów GOLD. System central klimatyzacyjnych

Przegląd produktów GOLD. System central klimatyzacyjnych Przegląd produktów GOLD System central klimatyzacyjnych Nowoczesny system central GOLD Koncern Swegon Swegon to skandynawska marka, która od wielu lat jest synonimem doskonałej jakości urządzeń oraz wysokiej

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H)

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 1/9 RIS 2500 EC Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 2/9 RIS 2500 EC Opis Centrale wentylacyjne RIS EC wyposażone są w krzyżowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! Rozdział 2 Klimatyzacja i wentylacja

NOWOŚĆ! Rozdział 2 Klimatyzacja i wentylacja Centrala wentylacyjna Exhausto VEX30 NOWOŚĆ! Centrala klimatyzacyjna AAON RN Pompa ciepła EC (wykonanie pionowe) Rozdział Klimatyzacja i wentylacja Pompy ciepła typu woda-powietrze EC Pompy ciepła typu

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

VAV. Produkty VAV. Informacje ogólne na temat VAV 488 PKV LKV PCV LCV LKPV LCPV REGULA COMBI VRU FRU VRA FRA PR 508 DCT 509 DJP 513 FMI 516

VAV. Produkty VAV. Informacje ogólne na temat VAV 488 PKV LKV PCV LCV LKPV LCPV REGULA COMBI VRU FRU VRA FRA PR 508 DCT 509 DJP 513 FMI 516 comfort vav About Lindab Comfort and Design Product overview / symbols Theory Ceiling diffusers Ceiling diffusers - visible Plenum boxes Wall diffusers Nozzles Ventiduct Grilles Displacement diffusers

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

Elementy pomieszczeniowe systemu wentylacji zależnej od potrzeb - Swegon WISE

Elementy pomieszczeniowe systemu wentylacji zależnej od potrzeb - Swegon WISE ADAPT Damper Elementy pomieszczeniowe systemu wentylacji zależnej od potrzeb - Swegon WISE Krótka charakterystyka Regulator zmiennego przepływu Zintegrowany czujnik temperatury Komunikacja poprzez Modbus

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego

Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego .4 X X testregistrierung Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego Typ Filtr F7 z certyfikatem EUROVENT Nawiewniki szczelinowe Podłączenia wodne HYGIENISCH GETESTET V DI 0 2 2 Spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Skuteczne ogrzewanie i wentylacja budynków inwentarskich

Skuteczne ogrzewanie i wentylacja budynków inwentarskich Skuteczne ogrzewanie i wentylacja budynków inwentarskich www.ogrzewanie-agro.pl Obudowa ze stali malowanej proszkowo zastosowanie kurniki Wydajność 3 700 m 3 /h Moc grzewcza Zasięg strumienia ** 44,9 kw*

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła, budowa, działanie i przykłady

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne COMPACT

Centrale wentylacyjne COMPACT Centrale wentylacyjne COMPACT 2008 Nowa seria central Swegon COMPACT Unit COMPACT Heat COMPACT Top COMPACT Air Atrakcyjne centrale wentylacyjne typu COMPACT Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku szwedzki

Bardziej szczegółowo

Proste. Precyzyjne. Skuteczne.

Proste. Precyzyjne. Skuteczne. Regulatory przepływu powietrza Proste. Precyzyjne. Skuteczne. Regulatory przepływu LVC, TZ-/TA-Silenzio i VFL The art of handling air Systemy wentylacji i klimatyzacji spełniają złożone i wszechstronne

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji Dobra wentylacja oznacza wybór najbardziej optymalnego systemu. Wybór ten będzie zależał od celów jakie sobie postawimy (redukcja kosztów ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG W artykule opisano i porównano trzy nowoczesne systemy klimatyzacji, w aspekcie komfortu cieplnego, zużycia energii

Bardziej szczegółowo

oddychający grzejnik:

oddychający grzejnik: OXYGEN 0.PL oddychający grzejnik: inteligentna i zdrowa wentylacja Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA OXYGEN 05.PL ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG

Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG Dwukrotna wydajność dzięki technologii bliźniaczej Technologia bliźniacza optymalizuje przepływ powietrza i zwiększa wydajność, a jednocześnie umożliwia

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych Świeże powietrze do pracy i nauki TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

SAVE centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Zapewniają wysoką jakość powietrza oraz oszczędność energii.

SAVE centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Zapewniają wysoką jakość powietrza oraz oszczędność energii. Wentylatory I Centrale wentylacyjne I Wentylacja Pożarowa I Dystrybucja powietrza I Klimatyzacja I Kurtyny i aparaty grzewczo-wentylacyjne SAVE centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Zapewniają wysoką

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wentylacji fasadowej do pionowego montażu przy oknie Typ SCHOOLAIR-V

Urządzenie wentylacji fasadowej do pionowego montażu przy oknie Typ SCHOOLAIR-V .3 X X testregistrierung Urządzenie wentylacji fasadowej do pionowego montażu przy oknie Typ Filtr F7 z certyfikatem EUROVENT, pokrywa filtra Regulowane nóżki HYGIENISCH GETESTET V DI 0 2 2 Spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA KOMFOVENT DOMEKT RHP KOMFOVENT VERSO RHP Wydajność: 000-5 000 m /h WENTYLACJA GRZANIE CHŁODZENIE Pompy ciepła w centralach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

RLI CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA. centrale z odzyskiem ciepła. dane podstawowe. wentylatory. Akcesoria

RLI CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA. centrale z odzyskiem ciepła. dane podstawowe. wentylatory. Akcesoria centrale z odzyskiem ciepła CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA budowa i konstrukcja EC CONSTANT flow Obudowa central wykonana jest w całości z podwójnej warstwy blachy stalowej grubości

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Praca zaliczeniowa z przedmiotu: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl RGS REKUPERATORY OPIS KONSTRUKCJI OBUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 25 mm. Od strony wewnętrznej blacha ocynkowana,

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

DOMEKT. Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych

DOMEKT. Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych DOMEKT Skuteczność energetyczna rekuperacji do 92% Podwójna kontrola jakości produkcji Przetestowane w Szwajcarii i w Niemczech Sterowanie sensorowe Zdrowy

Bardziej szczegółowo

Linia Domowa DUPLEX EASY

Linia Domowa DUPLEX EASY Linia Domowa DUPLEX EASY PL Leader in ventilation and heat recovery PO CO WENTYLACJA? Zdrowe środowisko Wszyscy do oddychania potrzebujemy świeżego powietrza. Niestety powietrze w obecnych czasach jest

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza POLITECHNIKA GDAŃSKA Automatyka chłodnicza Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła Jakub Ryń Katedra Techniki Cieplnej Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo

CONTROL Room. Elementy pomieszczeniowe systemu wentylacji zależnej od potrzeb - Swegon WISE. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka

CONTROL Room. Elementy pomieszczeniowe systemu wentylacji zależnej od potrzeb - Swegon WISE. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka CONTROL Room Elementy pomieszczeniowe systemu wentylacji zależnej od potrzeb - Swegon WISE Krótka charakterystyka Regulacja ilości powietrza w pomieszczeniu względem temperatury, zawartości CO 2, obecności

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

Piec Dimplex VFMi 70 (7,0 kw) + najnowszy regulator RT 200

Piec Dimplex VFMi 70 (7,0 kw) + najnowszy regulator RT 200 Model : Producent : DIMPLEX Promocja! Teraz DOSTAWA GRATIS! - oferta ważna do 08.01.2017 Piec Dimplex VFMi 70 należy do serii pieców dynamicznych - gdzie ciepło oddawane jest do otoczenia w obiegu wymuszonym

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

Agregat chłodniczy CoolDX

Agregat chłodniczy CoolDX Agregat chłodniczy CoolDX Spis treści Informacje ogólne... 194 Dane techniczne... 196 Warianty instalacji agregatów... 197 Wymiary agregatów... 198 Specyfikacja... 199 www.swegon.pl 193 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna NOWE URZĄDZENIA VRF EP-YLM Wysoka sezonowa efektywność energetyczna Pierwszy na świecie płaskorurowy (płaskokanałowy) wymiennik ciepła z aluminium Moc grzewcza dostępna także podczas Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe. Budynki logistyczne

Rozwiązania systemowe. Budynki logistyczne Rozwiązania systemowe Budynki logistyczne Bezkonkurencyjne zalety Przegląd urządzeń Przegląd produktów Korzyści dla klienta! Więcej niż tylko z A do B Logistyka to coś więcej niż tylko transport ciężarowy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

Nowe inteligentne kurtyny powietrzne. Seria PA

Nowe inteligentne kurtyny powietrzne. Seria PA Nowe inteligentne kurtyny powietrzne Seria PA Kurtyny powietrzne PA jedna seria, więcej możliwości FRICO - to naturalny i prosty wybór najlepszej kurtyny powietrznej. Seria kurtyn PA oferuje niespotykaną

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA PL.TBPA.9 Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości /, 8,, /, /, /, /, /8 COMPACT wielkości: / Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Regio Regulatory Pomieszczeniowe

Regio Regulatory Pomieszczeniowe Regio Regulatory Pomieszczeniowe Stylowa i komfortowa regulacja strefowa na każdym poziomie Regulacja strefowa na każdym poziomie... Regio jest nowym typoszeregiem regulatorów dla systemów HVAC oraz dla

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja NOWOŚĆ LEO Ogrzewanie powietrzne i wentylacja System FLOWAIR LEO w nowej odsłonie KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FLOWAIR posiada kompletny system ogrzewania i wentylacji obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treści Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyścienny OWCS str. 7 Okap przyścienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo