Problematyka zabaw i zabawek w księgozbiorze biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy. Opracowała Anna Myśliwiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problematyka zabaw i zabawek w księgozbiorze biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy. Opracowała Anna Myśliwiec"

Transkrypt

1 Problematyka zabaw i zabawek w księgozbiorze biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy Opracowała Anna Myśliwiec KIELCE 2007

2 2 Spis treści I. Wstęp II. Spis bibliograficzny Wykaz skrótów czasopism 2.1 Zabawa. Gry i zabawy 2.2 Zabawki wydawnictwa zwarte wydawnictwa ciągłe prace niepublikowane wydawnictwa zwarte wydawnictwa ciągłe prace niepublikowane

3 3 I. Wstęp Zabawy i zabawki towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Poprzez zabawę i zabawkę moŝna scharakteryzować i opisać kaŝdą kulturę. Kulturowej roli zabawy i zabawki poświęcona jest klasyczna juŝ praca Johana Huizingi Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. (wyd. w 1938 r., w Polsce ukazała się po raz pierwszy w latach 60. XX w.). Jest ona do tej pory punktem odniesienia dla publikacji innych uczonych. Zabawa, według J. Huizingi, jest: [...] dobrowolną czynnością lub zajęciem, dokonywanym w pewnych ustalonych granicach czasu i przestrzeni według dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo obowiązujących reguł, jest celem samym w sobie, towarzyszy jej zaś uczucie napięcia i radości i świadomość odmienności od zwyczajnego Ŝycia 1. W Polsce Wincenty Okoń, pedagog, znawca tematyki ludycznej, w swojej ksiąŝce Zabawa a rzeczywistość pisze: Zabawa jest działaniem wykonywanym dla własnej przyjemności, a opartym na udziale wyobraźni, tworzącej nową rzeczywistość. Choć działaniem tym rządzą reguły, których treść pochodzi głównie z Ŝycia społecznego, ma ono charakter twórczy i prowadzi do samodzielnego poznawania i przekształcania rzeczywistości 2. Jan Bujak, juŝ nieŝyjący, wybitny polski znawca tematu, autor fundamentalnej pracy Zabawki w Europie. Zarys dziejów - rozwój zainteresowań podaje inną definicję: [...] za zabawkę będziemy uwaŝać przedmiot materialny specjalnie wykonany dla celów zabawowych, który zawiera w sobie treści kulturowe właściwej dla siebie epoki lub epok z zakresu kultury materialnej, duchowej lub społecznej i przekazuje je w sposób budzący określone postawy ludyczne, a za ich pośrednictwem kształtuje rozwój fizyczny, psychiczny lub emocjonalny 3. Problematyka zabaw i zabawek cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. W jaki sposób bawiły się dzieci dawniej i dziś? Jakie jest miejsce zabaw i zabawek w ich wychowaniu i nauczaniu? To zaledwie kilka pytań, na które badacze szukają odpowiedzi. Problem ten staje się przedmiotem rozpraw naukowych i opracowań popularnych uczonych róŝnych dziedzin: etnologów, 1 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, s W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995, s J. Bujak, Zabawki w Europie. Zarys dziejów rozwój zainteresowań, Kraków 1988, s. 25.

4 4 psychologów, pedagogów czy socjologów. Znajduje to takŝe odzwierciedlenie w tematyce prac magisterskich. Niniejsze zestawienie jest bibliografią zagadnieniową z językiem haseł przedmiotowych BN, obejmującą wydawnictwa zwarte i ciągłe (w tym artykuły, fragmenty większych opracowań, rozdziały) oraz prace niepublikowane, głównie magisterskie. Ma układ działowy. Pierwszy dział grupuje piśmiennictwo dotyczące zabawy, gier i zabaw, drugi poświecony jest zabawkom. Cezurę czasową niniejszej bibliografii wyznaczają daty Pierwsza z nich wskazuje na datę wydania najstarszej pozycji ksiąŝkowej znajdującej się zbiorach biblioteki, natomiast rok 2007 (październik) zamyka okres doboru materiałów do powstającego spisu. Bibliografia adresowana jest do wszystkich zainteresowanych podobną tematyką: pracowników naukowych, studentów, nauczycieli oraz miłośników i kolekcjonerów zabawek.

5 5 II. Spis bibliograficzny Wykaz tytułów cytowanych czasopism oraz ich skrótów Biuletyn Szt. Projekt. - Biuletyn Sztuki Projektowania Dedal - Dedal. Świętokrzyski Magazyn Kulturalno Artystyczny Etnografia Pol. - Etnografia Polska Gazeta Zabawk. - Gazeta Zabawkarska : Zabawy i Zabawki : dodatek ilustrowany Nasza Baba Jaga - Nasza Baba Jaga : pismo świętokrzyskie Studia i Mater. - Studia i Materiały Świat Dzieci - Świat Dzieci: i wszystko dla dzieci Zab. i Zabaw. - Zabawy i Zabawki : kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

6 6 ZABAWA. GRY I ZABAWY. Wydawnictwa zwarte (w tym: artykuły, rozprawy, rozdziały, fragmenty większych opracowań) 1. ADAMEK, Irena Rozwiązywanie problemów w zabawie kreatywna praktyka rozwoju osobowości dziecka // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Dziecko - psychologia rozwojowa Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Osobowość - rozwój - metody 2. ANTROPOLOGIA sportu : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa RP, s. Gry i zabawy - aspekt antropologiczny Sporty - aspekt antropologiczny Sporty - aspekt moralny Sporty - aspekt religijny Sporty - filozofia 3. BALEY, Stefan Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka / Stefan Baley. - Wyd. 3 nie zm. Warszawa ; Wrocław : KsiąŜnica Atlas, s.: 47 ryc.- (Biblioteka Pedagogiczno Dydaktyczna ; nr 15) Dziecko - psychologia Psychologia rozwojowa 4. BAŁACHOWICZ, Józef Komunikowanie się dzieci z klasy integracyjnej w czasie zabawy / Józef Bałachowicz // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej, - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie wychowanie Kształcenie integracyjne Dziecko niepełnosprawne - wychowanie - metody

7 7 5. BAŁCZEWSKI, Marian Gry i zabawy Turków osmańskich : na podstawie polskich i obcych źródeł od schyłku Średniowiecza do końca Oświecenia / Marian Bałczewski. - Warszawa : Dialog, , [4] s. - (Świat Orientu). - Bibliogr. s Gry i zabawy - historia - Polska w. Kultura Islamu - recepcja - Polska w. Kultura Ŝycia codziennego - Turcja - do 19 w. Turcja - a Polska - kultura w 6. BARAN, Zbigniew Augustyn Potencjał semantyczny słowa zabawa w języku polskim na tle indo europejskiej leksyki dotyczącej zabawy / Zbigniew Augustyn Baran // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej, - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - semantyka Gry i zabawy - a język 7. BEDNAŘ, Kamil Contes et Marionnettes /Kamil Bednař. - Praque : Maison d`edition Technique, s. Lalki teatralne - historia 8. BEŁKOT, Andrzej Ponowoczesne formy ludyczności : techno / Andrzej Bełkot // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura - socjologia w. Muzyka - aspekt antropologiczny w. 9. BROSCHE, Heidemarie 365 gier i zabaw w domu i podróŝy / Heidemarie Brosche, Astrid Rösel ; przekład Anna Kucharczyk ; ilustracje Ulla Häusler. - Wrocław : Wydaw. Św. Antoniego, s. : rys. Gry i zabawy poradnik

8 8 10. BRUEGEL, Pieter starszy Zabawy dziecięce według obrazu Pietera Bruegla Starszego / koncepcja i układ ksiąŝki János Kass : wstęp i objaśnienia Andrós Lukacsy. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza ; Budapeszt : Corvina, [40] s. tabl. : il. Bruegel Pieter st. Gry i zabawy - historia Gry i zabawy - - ikonografia - 16 w. 11. CHAUVEL, Denise Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji / D. Chauvel, V. Michel ; tłum. Marcin Zieliński. - Warszawa: Cyklady, , [4] s. : rys. Gry i zabawy umysłowe Wychowanie przedszkolne- metody 12. CIEŚLIKOWSKI, Jerzy Wielka zabawa : folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci / Jerzy Cieślikowski. - Wyd Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s. : il. Dziecko - psychologia Folklor - zagadnienia Gry i zabawy - etnografia Literatura dziecięca historia 13. CLAPARÉDE, Edouard Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna / Ed[ouard] Claparède ; z dziesiątego wyd. fr. przetł. M. Górska. - Wyd Warszawa : Nasza Księgarnia, , [3] s. Dziecko - psychologia Pedagogika - teorie 14. CZUB, TOMASZ Proces bawienia się i jego właściwości terapeutyczne / Tomasz Czub // In : Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. - [Poznań] : Zysk i S-ka, cop S Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Terapia zabawą

9 9 15. DAWID, Jan Władysław Nauka o rzeczach : rys historycznego rozwoju, podstawy psychologiczne, metoda oraz wzory lekcji / Jan Władysław Dawid ; wstępem i komentarzem opatrz. Wincenty Okoń. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, LXXIV, 564 s., [2] k. tabl. : portr. Pedagogika - teoria Psychologia wychowawcza - podręcznik 16. DĄBROWSKI, Jerzy Zabawy naszych przodków / przypomina Jerzy Dąbrowski. - Warszawa ; Alfa, s. : il. Gry i zabawy towarzyskie - historia w. 17. DĄBROWSKI, Juliusz Gry i zabawy w Izbie Harcerskiej / Juliusz Dąbrowski. - Wyd Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze, , [6] s. Gry i zabawy - poradnik Harcerstwo - poradnik 18. DOMINIAK, ŁUKASZ M. Zabawa w przeszłość : festyn archeologiczny jako forma karnawału / Łukasz M. Domianiak // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia w. Karnawalizacja Kultura masowa 19. DYNER, Władysław Jan Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu / Władysław Jan Dyner. - Wyd Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s., [16] s. tabl. : fot. - Bibliogr. s Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Wychowanie przedszkolne - metody Gry i zabawy teoria

10 DZIECHCIŃSKA, Hanna Literatura a zabawa : z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce / Hanna Dziechcińska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., , [2] s., [12] s. tabl. : il. Gry i zabawy umysłowe - Polska - do 18 w. Literatura - socjologia - Polska - do 18 w. 21. DZIECKO w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzozowskiej [et. al.] ; [tł. z ang. Tomasz Czub et. al.]. - Poznań : Zysk i S - ka, cop s. - Bibliogr. s Dziecko - język Dziecko - psychologia Gry edukacyjne - psychologia 22. ELKONIN, D. B. Psychologia zabawy / D[aniel] B[orysowicz] Elkonin ; [przekł. z jęz. ros. Leon Łoś]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. - Bibliogr. s [399] Gry i zabawy - psychologia Gry i zabawy - teoria 23. ENCYKLOPEDIA gier : [zasady ponad 250 gier i zabaw od chińczyka do brydŝa] / Nina Hathway [et al.] ; tł. [z ang.] Jan Wecsile. - Wyd Warszawa : Muza, s. : rys. Gry i zabawy - encyklopedia Gry planszowe Gry w karty 24. ENDREI, Walter Spiele und Unterhaltung im alten Europa / Walter Endrei, Laszló Zolnay ; Deutsche Übersetzung Ferenc Gottsching. - Budapeszt : Corvina, s. : XXXII s. tabl. kolor. : fot., ryc. - Bibliogr. s Gry i zabawy - historia

11 ERIKSON, Erik H. Zabawa i aktualność / Erik H. Erikson ; tł. Tomasz Czub, Anna Brzezińska, Wojciech Rudniewski // In : Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. - [Poznań] : Zysk i S- ka, cop S Dziecko - psychologia Gry i zabawy - psychologia 26. FELISTAK, Aleksander Gry i zabawy na placówkach wychowania pozaszkolnego / Aleksander Felistak. - Wyd Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, , [1] s. : rys. Gry i zabawy - poradnik Gry i zabawy - stosowanie wychowanie 27. FILIPIAK, GraŜyna Muzyka zabawa i oszołomienie / GraŜyna Filipiak // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy socjologia w. Kultura - socjologia w. Muzyka w. 28. GAJEWSKA, Agnieszka Przedrzeźnianie patriarchatu / Agnieszka Gajewska // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia w.. Kultura - socjologia w.. Karnawalizacja 29. GĄSIOREK, Krystyna Zabawy w tworzeniu języka (słowotwórcze moŝliwości i skłonności dzieci jedenastoletnich) / Krystyna Gąsiorek // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Dziecko - język Dziecko rozwój psychofizyczny Gry i zabawy edukacyjne - a język

12 GIACONE, Elio Zabawa na kaŝdy dzień. [T.] 2, 183 zabawy grupowe / Elio Giacone, Massimo Schiavetta ; przekł. z wł. Ewa Szrek. - Kielce : Jedność, s. : rys. Gry i zabawy edukacyjne - poradnik 31. GIACONE, Elio Zabawa na kaŝdy dzień. [T.] 2, 152 zabawy grupowe / Elio Giacone, Massimo Schiavetta ; przekł. z wł. Ewa Szrek. - Kielce ; Jedność, s. : rys. Gry i zabawy edukacyjne - poradnik 32. GLONNEGGER, Erwin Leksykon gier planszowych : geneza, zasady i historia / Erwin Glonnegger ; [tł z niem] J. A. Jerry. - Warszawa : Delta, , [2] s. : il. kolor. Gry planszowe zasady Gry planszowe - historia 33. GOLDAMMER, Heinrich Ogródek dziecięcy : metoda wychowania, nauczania i zajmowania dzieci / skreślił H[einrich] Goldammer ; podług pism Fryderyka Froebla. - Warszawa : nakł. Redakcji Przeglądu Tygodniowego, s., 80 k. tabl. : litogr. Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Gry i zabawy - stosowanie - nauczanie Pedagogika - teoria 34. GORZECHOWSKA, JADWIGA Mało nas, mało nas : polskie dziecięce zabawy ludowe / Jadwiga Gorzechowska, Maria Koczurbina. - Warszawa : Nasza Księgarnia, s. Dziecko - etnografia - Polska Gry i zabawy ruchowe - etnografia - Polska

13 GORZECHOWSKA, JADWIGA Polski roczek : dziecięce zabawy, tańce i pieśni ludowe / Jadwiga Gorzechowska ; oprac. muz. Maria Kaczurbina ; il. Zbigniew Rychlicki. - Warszawa : Ruch, s. : rys., nuty Dziecko - etnografia - Polska Gry i zabawy ruchowe - etnografia - Polska Taniec - etnografia - Polska 36. GOLKA, Marian Społeczno kulturowe oddziaływanie zabawy / Marian Golka // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia Kultura - socjologia Karnawalizacja Zabawa - aspekt społeczny 37. GRAD, Jan Obyczajowo ludyczny wymiar jarmarku / Jan Grad // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura - socjologia Gry i zabawy - socjologia Folklor - zagadnienia Karnawalizacja 38. GRAD, JAN Zabawa jako zjawisko kulturowe / Jan Grad // In: Szkice o partycypacji kulturowej : praca zbiorowa / pod. red. Krystyny Zamiary. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, S Zabawa - aspekt społeczny Kultura - socjologia - 20 w. Gry i zabawy teoria 39. GRESBECK, Josef Zabawy dla grup / Josef Griesbeck ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, , [3] s. : il. Gry i zabawy - poradnik

14 GROCHOWALSKA, Magdalena Zabawa jako okazja do rozwijania umiejętności komunikacyjnych / Magdalena Grochowalska, Anna Jaśko // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie 41. GRY i łamigłówki / oprac. Alastair Smith ; układ graf. Fiona Brown ; przekł. z ang. Bohdan Drozdowski. - Warszawa : Delta, s. : il. Gry i zabawy - poradnik 42. GRY karciane : mini encyklopedia / The Diagram Group ; [przekł. z ang. Zbigniew Nadstoga]. - Poznań : Atena, cop s. : il. Gry w karty - encyklopedia 43. GRY towarzyskie : mini encyklopedia / The Diagram Group ; [przekł. z ang. Zbigniew Nadstoga]. - Poznań : Atena, cop s. : il. Gry towarzyskie - encyklopedia 44. HAMERLIŃSKI DZIEROśYŃSKI, Andrzej O kartach, karciarzach, grach poczciwych i grach szulerskich : szkice obyczajowe z wieków XV XIX / Andrzej Hamerliński DzieroŜyński. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. : il., portr. - Bibliogr. s Gry i zabawy - historia - Polska w. Hazard - Polska w. Gry w karty 45. HODGES, Di Gdy dzieci się nudzą : 500 zabaw dla dzieci w kaŝdym wieku / Di Hodges ; z ang. przeł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : Diogenes, s. : rys. Gry i zabawy poradnik

15 HUIZINGA, JOHAN Homo ludens : zabawa jako źródło kultury / Johan Huizinga ; przeł. z [ niem.] Maria Kurecka i Witold Wirpsza. - Wyd Warszawa : Czytelnik, s. Gry i zabawy - a kultura Kultura - a gry i zabawy Kultura historia - teoria 47. ISAŃSKI, Jakub Turystyka ekstremalna - poszukiwanie utraconej autentyczności podróŝowania / Jakub Isański // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia Karnawalizacja Czas wolny od pracy - turystyka 48. JACUŃSKA, Małgorzata Zabawa i zabawka w Ŝyciu dziecka wiejskiego / Małgorzata Jacuńska. - Warszawa : Zakł. Wydawnictw CRZZ, , [2] s., [6] k.. tabl. kolor. : il. Dziecko wiejskie wychowanie Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Zabawki psychologia 49. JAK się zabawić : gry towarzyskie / zebrał Kazimierz Kalinowski. - Warszawa : M. Arct i Nasz Świat, , [2] s. : rys. + plansza do gry Poznaj swój kraj Gry i zabawy - poradnik - Polska - 19/20 w. 50. JAKUBOWICZ, Anna Rola gier i zabaw w usuwaniu niepowodzeń w początkowej edukacji ortograficznej / Anna Jakubowicz // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie nauczanie Język polski - nauczanie - metody

16 JAKUBOWSKA MROSKOWIAK, Honorata Karnawalizacja cielesności emancypacja czy nowe zniewolenie / Honorata Jakubowska Mroskowiak, Dorota Mroczkowska // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura - socjologia w. Gry i zabawy - socjologia w. Karnawalizacja 52. JANUKOWICZ, Maria Siła zabawy / Maria Janukowicz // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - nauczanie Gry i zabawy - stosowanie - psychologia 53. JASIEWICZ, Katarzyna Przeszłość w przestrzeni ludycznej szkic o krajobrazie neopoganizmu w Polsce / Katarzyna Jasiewicz, Łukasz Olędzki // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Karnawalizacja Kultura - socjologia 54. JURKOWSKI, Henryk Dzieje teatru lalek : od wielkiej reformy do współczesności / Henryk Jurkowski. - Warszawa : Państ. Inst.. Wydaw., s. : il. Teatr lalek historia Lalki teatralne historia 55. KABACIŃSKA, Katarzyna Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce / Katarzyna Kabacińska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, , [4] s. : il. Gry i zabawy - historia - Polska - 18 w. Zabawki historia Polska 18 w.

17 KABZIŃSKA STAWARZ, IWONA Games of Mongolian Shepherds / Iwona Kabzińska Stawarz ; [transl. by Monika Zabielska] ; Institute of The History of Material Culture Polish Academy of Sciences. - Warsaw : Institute of The History of Material Culture Polish Academy of Sciences, , [2] s. : fot., rys. Gry i zabawy - etnografia - Mongolia 57. KADUSON, Heidi Zabawa w psychoterapii / Heidi Kaduson, Charles Schaefer ; przekład Wiesława Kampert. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, , [2] s. : rys., tab. Psychoterapia - metody Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Dziecko - psychologia - zagadnienia 58. KANTOR, Ryszard Obyczaje pradziadów : z pamiętników i wspomnień zebrane / Ryszard Kantor ; [il. Anna Pytlak]. - Kielce : Optima, , [3] s., [15] k. tabl. : il. Gry i zabawy - historia - Polska w. Zabawki - historia - Polska w. Obyczaje towarzyskie - historia - Polska w. 59. KANTOR, Ryszard PowaŜnie i na niby : szkice o zabawach i zabawkach / Ryszard Kantor. - Kielce : MAC Edukacja, cop , [2] s. Zabawa aspekt antropologiczny Zabawki aspekt antropologiczny Zabawa - aspekt społeczny - zagadnienia Zabawki - aspekt społeczny - zagadnienia Zabawki historia Zabawa - a kultura Kultura masowa 60. KANTOR, Ryszard Zabawy i zabawki w Ŝyciu polskich dzieci w XIX i XX wieku / Ryszard Kantor, Ryszard Zięzio // In: Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzieŝ w Polsce. Cz. 2, Stulecie XIX i XX. - Warszawa : Inst.. Etnologii i Archeologii PAN, S Gry i zabawy - historia - Polska w. Zabawki - historia - Polska w.

18 KARNAWALIZACJA : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. - (Kulturoznawstwo ; nr 1) Gry i zabawy - socjologia - zagadnienia Kultura - socjologia w. Kultura masowa Karnawalizacja 62. KIELAR TURSKA, Maria Zmienność pokoleniowa dziecięcej zabawy / Maria Kielar Turska // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy socjologia 63. KLIMAS KUCHTOWA, Ewa Elementy ludyczne w wybranych koncepcjach wczesnego nauczania muzyki / Ewa Klimas Kuchtowa // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Muzyka - nauczanie - metody Gry i zabawy - stosowanie - nauczanie 64. KLIMOWA, Maria Zabawy z moim dzieckiem / Maria Klimowa. - Wyd Kielce : Takt, s. : rys. Gry i zabawy - wydawnictwo popularne Dziecko - psychologia - wydawnictwo popularne Wychowanie w rodzinie - metody - wydawnictwo popularne 65. KOPALIŃSKI, Władysław Opowieści o rzeczach powszednich / Władysław Kopaliński. - Warszawa : Wiedza Powszechna, S : Zabawy, zabawki i gry Gry i zabawy - historia - wydawnictwo popularne Zabawki - historia - wydawnictwo popularne

19 KOWALIK OLUBIŃSKA, Małgorzata Rola zabawy we wspomaganiu emocjonalno społecznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / Małgorzata Kowalik - Olubińska // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Wychowanie przedszkolne metody Dziecko - rozwój psychofizyczny 67. KRASZEK, Janusz Świat GO : czyli tajniki narodowej gry Japonii / Janusz Kraszek. - Warszawa : Centr. Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, , [5] s. : rys. Gry planszowe - historia - Japonia GO - gra planszowa 68. KUTKIENE, Lidia Stymulująca funkcja zabawy w zmniejszaniu szkolnego niepokoju u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Lidia Kutkiene // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Dziecko - psychologia metody 69. KWADRANS, Łukasz Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia : socjologiczne rozwaŝania na temat ludyczności / Łukasz Kwadrans // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Cyganie - kultura Gry i zabawy - aspekt socjologiczny Karnawał 70. LIPOŃSKI, Wojciech Encyklopedia sportów świata : ponad 3000 historycznych, regionalnych i międzynarodowych dziedzin sportu / Wojciech Lipoński ; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. - Poznań : Atena, cop s. : il. kolor. - Pozycja równieŝ w jęz. ang. Sporty - encyklopedia

20 LIPOŃSKI, Wojciech Rochwist i palant: studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : AWF, s., [24] s. tabl. - Bibliogr. s Sporty - aspekt antropologiczny Gry i zabawy - aspekt antropologiczny 72. LIPOŃSKI, Wojciech Stan polskiej wiedzy antropologicznej o zabawie w zderzeniu z jej anglosaskimi ujęciami teoretycznymi / Wojciech Lipoński // In : Antropologia sportu : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa RP. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa RP, S Gry i zabawy - aspekt antropologiczny Gry i zabawy - teoria - Anglia w. 73. LUDYCZNY wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, s. : 1 fot., 1 wykr. - (Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 22) Gry i zabawy - socjologia - zagadnienia Kultura - zagadnienia w. Karnawalizacja 74. MAKSYMOWICZ, Lucyna MoŜliwości terapeutycznego oddziaływania zabaw teatralnych na dziecko / Lucyna Maksymowicz // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie psychologia Terapia zabawą 75. MAMZER, Hanna Obraz a karnawalizacja cywilizacji / Hanna Mamzer // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura wizualna Karnawalizacja

21 MAMZER, Hanna Zabawa w demiurga symulowanie, symulaktra, klony / Hanna Mamzer // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia Karnawalizacja Kultura - socjologia w. 77. MAURER, Alicja Zabawy stymulujące rozwój świadomości fonologicznej / Alicja Maurer // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Dziecko - a mowa Gry i zabawy - stosowanie - psychologia 78. MEAD, George H. Umysł, osobowość i społeczeństwo / George H. Mead ; przeł. Zofia Wolińska ; wstępem opatrzyła Antonina Kłoskowska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., XXXVII, 532 s., [1] k. tabl. : err. Kultura - socjologia - teoria 79. MICHALIKOWA, Lidia Tradycyjne zabawy ludowe / Lidia Michalikowa. - Warszawa : Centr. Ośr. Metodyki Upowszechniania Kultury, s. : nuty, rys. Gry i zabawy - etnografia Polska 80. MIRSKI, Andrzej Zabawa jako źródło społecznego i poznawczego rozwoju dziecka / Andrzej Mirski // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Dziecko - rozwój psychofizyczny

22 MROCZKOWSKA, Dorota Ludyczność czasu wolnego opinie, oceny, refleksje na temat współczesnego wypoczynku, zabaw i rozrywek / Dorota Mroczkowska // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Czas wolny od pracy socjologia Kultura - socjologia w. Gry i zabawy socjologia w. 82. MUCHACKA, BoŜena Zabawa badawcza stymulatorem poznawczej aktywności dziecka / BoŜena Muchacka // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie psychologia Dziecko psychologia 83. MUSATTI, Tullia Wczesne relacje rówieśnicze według Piageta i Wygotskiego / Tullia Musatti ; tł. BłaŜej Smykowski, Grzegorz Lutomski, Wojciech Rudniewski // In: Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. - [Poznań] : Zysk i S- ka, cop S Dziecko - psychologia badania Psychologia teoria 84. MUSATTI, Tullia Zdolności do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej : studium przypadku / Tullia Musatti ; tł. BłaŜej Smykowski, Grzegorz Lutomski, Wojciech Rudniewski // In : Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. - [Poznań] : Zysk i S- ka, cop S Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Dziecko - rozwój psychofizyczny 85. NĘCKA, Monika Zabawy z maską jako stymulacja rozwoju plastycznego dziecka / Monika Nęcka // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S

23 NICOLAY, Ferdynand Dzieci źle wychowane / Ferdynand Nicolay ; oprac. Edward Lubowski. - Wyd Warszawa : Gebether i Wolff, s. Wychowanie metody Dziecko - wychowanie - metody 87. NIESZCZERZEWSKA, Małgorzata Umiejscowiona rozrywka / Małgorzata Nieszczerzewska // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura - socjologia w. Parki rozrywki i rekreacji Czas wolny od pracy - turystyka 88. NOGA, Ewa Stare i nowe zabawy podwórkowe / Ewa Noga, Anna Wasilak. Lublin : cop. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA, , [6] s. Gry i zabawy - poradnik 89. OKOŃ, Wincenty Zabawa i rzeczywistość / Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. - Bibliogr Dziecko - rozwój psychofizyczny Gry i zabawy - teoria Nauczanie - metody Wychowanie metody 90. O ZABAWACH dzieci : wybór tekstów / oprac. W[incenty] Okoń. - Warszawa : Państ. Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. Gry i zabawy - teoria Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Gry i zabawy - stosowanie wychowanie 91. PATERMANN, Rolf Zabawy w naturze na kaŝdą porę roku / Rolf Patermann ; [przekład Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, , [3] s. : il. Gry i zabawy terenowe - poradnik Edukacja ekologiczna

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Wstęp. I. Wydawnictwa zwarte. Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism

Wstęp. I. Wydawnictwa zwarte. Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism Wstęp Pakiet edukacyjny Wychowanie przedszkolne przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zawarte materiały

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 0/C MULTIMEDIA A child for life = Wieczne dziecko / producted, directed by Susan Fleisher, Ron Orders. - Warszawa : "Parpamedia",

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a Poz. 28411-29055 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 0/B NAUKA I KULTURA 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce / Jarosław Maciej Zawadzki. - Warszawa : "Świat Książki",

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 0/B NAUKA I KULTURA Słownik wiedzy o kulturze / [aut. haseł] Wojciech Antosik [i in. ; red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz i

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 Poz. 11317-11810 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 Poz. 21915-22637 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo