Problematyka zabaw i zabawek w księgozbiorze biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy. Opracowała Anna Myśliwiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problematyka zabaw i zabawek w księgozbiorze biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy. Opracowała Anna Myśliwiec"

Transkrypt

1 Problematyka zabaw i zabawek w księgozbiorze biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy Opracowała Anna Myśliwiec KIELCE 2007

2 2 Spis treści I. Wstęp II. Spis bibliograficzny Wykaz skrótów czasopism 2.1 Zabawa. Gry i zabawy 2.2 Zabawki wydawnictwa zwarte wydawnictwa ciągłe prace niepublikowane wydawnictwa zwarte wydawnictwa ciągłe prace niepublikowane

3 3 I. Wstęp Zabawy i zabawki towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Poprzez zabawę i zabawkę moŝna scharakteryzować i opisać kaŝdą kulturę. Kulturowej roli zabawy i zabawki poświęcona jest klasyczna juŝ praca Johana Huizingi Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. (wyd. w 1938 r., w Polsce ukazała się po raz pierwszy w latach 60. XX w.). Jest ona do tej pory punktem odniesienia dla publikacji innych uczonych. Zabawa, według J. Huizingi, jest: [...] dobrowolną czynnością lub zajęciem, dokonywanym w pewnych ustalonych granicach czasu i przestrzeni według dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo obowiązujących reguł, jest celem samym w sobie, towarzyszy jej zaś uczucie napięcia i radości i świadomość odmienności od zwyczajnego Ŝycia 1. W Polsce Wincenty Okoń, pedagog, znawca tematyki ludycznej, w swojej ksiąŝce Zabawa a rzeczywistość pisze: Zabawa jest działaniem wykonywanym dla własnej przyjemności, a opartym na udziale wyobraźni, tworzącej nową rzeczywistość. Choć działaniem tym rządzą reguły, których treść pochodzi głównie z Ŝycia społecznego, ma ono charakter twórczy i prowadzi do samodzielnego poznawania i przekształcania rzeczywistości 2. Jan Bujak, juŝ nieŝyjący, wybitny polski znawca tematu, autor fundamentalnej pracy Zabawki w Europie. Zarys dziejów - rozwój zainteresowań podaje inną definicję: [...] za zabawkę będziemy uwaŝać przedmiot materialny specjalnie wykonany dla celów zabawowych, który zawiera w sobie treści kulturowe właściwej dla siebie epoki lub epok z zakresu kultury materialnej, duchowej lub społecznej i przekazuje je w sposób budzący określone postawy ludyczne, a za ich pośrednictwem kształtuje rozwój fizyczny, psychiczny lub emocjonalny 3. Problematyka zabaw i zabawek cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. W jaki sposób bawiły się dzieci dawniej i dziś? Jakie jest miejsce zabaw i zabawek w ich wychowaniu i nauczaniu? To zaledwie kilka pytań, na które badacze szukają odpowiedzi. Problem ten staje się przedmiotem rozpraw naukowych i opracowań popularnych uczonych róŝnych dziedzin: etnologów, 1 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, s W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995, s J. Bujak, Zabawki w Europie. Zarys dziejów rozwój zainteresowań, Kraków 1988, s. 25.

4 4 psychologów, pedagogów czy socjologów. Znajduje to takŝe odzwierciedlenie w tematyce prac magisterskich. Niniejsze zestawienie jest bibliografią zagadnieniową z językiem haseł przedmiotowych BN, obejmującą wydawnictwa zwarte i ciągłe (w tym artykuły, fragmenty większych opracowań, rozdziały) oraz prace niepublikowane, głównie magisterskie. Ma układ działowy. Pierwszy dział grupuje piśmiennictwo dotyczące zabawy, gier i zabaw, drugi poświecony jest zabawkom. Cezurę czasową niniejszej bibliografii wyznaczają daty Pierwsza z nich wskazuje na datę wydania najstarszej pozycji ksiąŝkowej znajdującej się zbiorach biblioteki, natomiast rok 2007 (październik) zamyka okres doboru materiałów do powstającego spisu. Bibliografia adresowana jest do wszystkich zainteresowanych podobną tematyką: pracowników naukowych, studentów, nauczycieli oraz miłośników i kolekcjonerów zabawek.

5 5 II. Spis bibliograficzny Wykaz tytułów cytowanych czasopism oraz ich skrótów Biuletyn Szt. Projekt. - Biuletyn Sztuki Projektowania Dedal - Dedal. Świętokrzyski Magazyn Kulturalno Artystyczny Etnografia Pol. - Etnografia Polska Gazeta Zabawk. - Gazeta Zabawkarska : Zabawy i Zabawki : dodatek ilustrowany Nasza Baba Jaga - Nasza Baba Jaga : pismo świętokrzyskie Studia i Mater. - Studia i Materiały Świat Dzieci - Świat Dzieci: i wszystko dla dzieci Zab. i Zabaw. - Zabawy i Zabawki : kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

6 6 ZABAWA. GRY I ZABAWY. Wydawnictwa zwarte (w tym: artykuły, rozprawy, rozdziały, fragmenty większych opracowań) 1. ADAMEK, Irena Rozwiązywanie problemów w zabawie kreatywna praktyka rozwoju osobowości dziecka // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Dziecko - psychologia rozwojowa Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Osobowość - rozwój - metody 2. ANTROPOLOGIA sportu : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa RP, s. Gry i zabawy - aspekt antropologiczny Sporty - aspekt antropologiczny Sporty - aspekt moralny Sporty - aspekt religijny Sporty - filozofia 3. BALEY, Stefan Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka / Stefan Baley. - Wyd. 3 nie zm. Warszawa ; Wrocław : KsiąŜnica Atlas, s.: 47 ryc.- (Biblioteka Pedagogiczno Dydaktyczna ; nr 15) Dziecko - psychologia Psychologia rozwojowa 4. BAŁACHOWICZ, Józef Komunikowanie się dzieci z klasy integracyjnej w czasie zabawy / Józef Bałachowicz // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej, - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie wychowanie Kształcenie integracyjne Dziecko niepełnosprawne - wychowanie - metody

7 7 5. BAŁCZEWSKI, Marian Gry i zabawy Turków osmańskich : na podstawie polskich i obcych źródeł od schyłku Średniowiecza do końca Oświecenia / Marian Bałczewski. - Warszawa : Dialog, , [4] s. - (Świat Orientu). - Bibliogr. s Gry i zabawy - historia - Polska w. Kultura Islamu - recepcja - Polska w. Kultura Ŝycia codziennego - Turcja - do 19 w. Turcja - a Polska - kultura w 6. BARAN, Zbigniew Augustyn Potencjał semantyczny słowa zabawa w języku polskim na tle indo europejskiej leksyki dotyczącej zabawy / Zbigniew Augustyn Baran // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej, - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - semantyka Gry i zabawy - a język 7. BEDNAŘ, Kamil Contes et Marionnettes /Kamil Bednař. - Praque : Maison d`edition Technique, s. Lalki teatralne - historia 8. BEŁKOT, Andrzej Ponowoczesne formy ludyczności : techno / Andrzej Bełkot // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura - socjologia w. Muzyka - aspekt antropologiczny w. 9. BROSCHE, Heidemarie 365 gier i zabaw w domu i podróŝy / Heidemarie Brosche, Astrid Rösel ; przekład Anna Kucharczyk ; ilustracje Ulla Häusler. - Wrocław : Wydaw. Św. Antoniego, s. : rys. Gry i zabawy poradnik

8 8 10. BRUEGEL, Pieter starszy Zabawy dziecięce według obrazu Pietera Bruegla Starszego / koncepcja i układ ksiąŝki János Kass : wstęp i objaśnienia Andrós Lukacsy. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza ; Budapeszt : Corvina, [40] s. tabl. : il. Bruegel Pieter st. Gry i zabawy - historia Gry i zabawy - - ikonografia - 16 w. 11. CHAUVEL, Denise Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji / D. Chauvel, V. Michel ; tłum. Marcin Zieliński. - Warszawa: Cyklady, , [4] s. : rys. Gry i zabawy umysłowe Wychowanie przedszkolne- metody 12. CIEŚLIKOWSKI, Jerzy Wielka zabawa : folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci / Jerzy Cieślikowski. - Wyd Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s. : il. Dziecko - psychologia Folklor - zagadnienia Gry i zabawy - etnografia Literatura dziecięca historia 13. CLAPARÉDE, Edouard Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna / Ed[ouard] Claparède ; z dziesiątego wyd. fr. przetł. M. Górska. - Wyd Warszawa : Nasza Księgarnia, , [3] s. Dziecko - psychologia Pedagogika - teorie 14. CZUB, TOMASZ Proces bawienia się i jego właściwości terapeutyczne / Tomasz Czub // In : Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. - [Poznań] : Zysk i S-ka, cop S Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Terapia zabawą

9 9 15. DAWID, Jan Władysław Nauka o rzeczach : rys historycznego rozwoju, podstawy psychologiczne, metoda oraz wzory lekcji / Jan Władysław Dawid ; wstępem i komentarzem opatrz. Wincenty Okoń. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, LXXIV, 564 s., [2] k. tabl. : portr. Pedagogika - teoria Psychologia wychowawcza - podręcznik 16. DĄBROWSKI, Jerzy Zabawy naszych przodków / przypomina Jerzy Dąbrowski. - Warszawa ; Alfa, s. : il. Gry i zabawy towarzyskie - historia w. 17. DĄBROWSKI, Juliusz Gry i zabawy w Izbie Harcerskiej / Juliusz Dąbrowski. - Wyd Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze, , [6] s. Gry i zabawy - poradnik Harcerstwo - poradnik 18. DOMINIAK, ŁUKASZ M. Zabawa w przeszłość : festyn archeologiczny jako forma karnawału / Łukasz M. Domianiak // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia w. Karnawalizacja Kultura masowa 19. DYNER, Władysław Jan Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu / Władysław Jan Dyner. - Wyd Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s., [16] s. tabl. : fot. - Bibliogr. s Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Wychowanie przedszkolne - metody Gry i zabawy teoria

10 DZIECHCIŃSKA, Hanna Literatura a zabawa : z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce / Hanna Dziechcińska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., , [2] s., [12] s. tabl. : il. Gry i zabawy umysłowe - Polska - do 18 w. Literatura - socjologia - Polska - do 18 w. 21. DZIECKO w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzozowskiej [et. al.] ; [tł. z ang. Tomasz Czub et. al.]. - Poznań : Zysk i S - ka, cop s. - Bibliogr. s Dziecko - język Dziecko - psychologia Gry edukacyjne - psychologia 22. ELKONIN, D. B. Psychologia zabawy / D[aniel] B[orysowicz] Elkonin ; [przekł. z jęz. ros. Leon Łoś]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. - Bibliogr. s [399] Gry i zabawy - psychologia Gry i zabawy - teoria 23. ENCYKLOPEDIA gier : [zasady ponad 250 gier i zabaw od chińczyka do brydŝa] / Nina Hathway [et al.] ; tł. [z ang.] Jan Wecsile. - Wyd Warszawa : Muza, s. : rys. Gry i zabawy - encyklopedia Gry planszowe Gry w karty 24. ENDREI, Walter Spiele und Unterhaltung im alten Europa / Walter Endrei, Laszló Zolnay ; Deutsche Übersetzung Ferenc Gottsching. - Budapeszt : Corvina, s. : XXXII s. tabl. kolor. : fot., ryc. - Bibliogr. s Gry i zabawy - historia

11 ERIKSON, Erik H. Zabawa i aktualność / Erik H. Erikson ; tł. Tomasz Czub, Anna Brzezińska, Wojciech Rudniewski // In : Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. - [Poznań] : Zysk i S- ka, cop S Dziecko - psychologia Gry i zabawy - psychologia 26. FELISTAK, Aleksander Gry i zabawy na placówkach wychowania pozaszkolnego / Aleksander Felistak. - Wyd Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, , [1] s. : rys. Gry i zabawy - poradnik Gry i zabawy - stosowanie wychowanie 27. FILIPIAK, GraŜyna Muzyka zabawa i oszołomienie / GraŜyna Filipiak // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy socjologia w. Kultura - socjologia w. Muzyka w. 28. GAJEWSKA, Agnieszka Przedrzeźnianie patriarchatu / Agnieszka Gajewska // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia w.. Kultura - socjologia w.. Karnawalizacja 29. GĄSIOREK, Krystyna Zabawy w tworzeniu języka (słowotwórcze moŝliwości i skłonności dzieci jedenastoletnich) / Krystyna Gąsiorek // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Dziecko - język Dziecko rozwój psychofizyczny Gry i zabawy edukacyjne - a język

12 GIACONE, Elio Zabawa na kaŝdy dzień. [T.] 2, 183 zabawy grupowe / Elio Giacone, Massimo Schiavetta ; przekł. z wł. Ewa Szrek. - Kielce : Jedność, s. : rys. Gry i zabawy edukacyjne - poradnik 31. GIACONE, Elio Zabawa na kaŝdy dzień. [T.] 2, 152 zabawy grupowe / Elio Giacone, Massimo Schiavetta ; przekł. z wł. Ewa Szrek. - Kielce ; Jedność, s. : rys. Gry i zabawy edukacyjne - poradnik 32. GLONNEGGER, Erwin Leksykon gier planszowych : geneza, zasady i historia / Erwin Glonnegger ; [tł z niem] J. A. Jerry. - Warszawa : Delta, , [2] s. : il. kolor. Gry planszowe zasady Gry planszowe - historia 33. GOLDAMMER, Heinrich Ogródek dziecięcy : metoda wychowania, nauczania i zajmowania dzieci / skreślił H[einrich] Goldammer ; podług pism Fryderyka Froebla. - Warszawa : nakł. Redakcji Przeglądu Tygodniowego, s., 80 k. tabl. : litogr. Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Gry i zabawy - stosowanie - nauczanie Pedagogika - teoria 34. GORZECHOWSKA, JADWIGA Mało nas, mało nas : polskie dziecięce zabawy ludowe / Jadwiga Gorzechowska, Maria Koczurbina. - Warszawa : Nasza Księgarnia, s. Dziecko - etnografia - Polska Gry i zabawy ruchowe - etnografia - Polska

13 GORZECHOWSKA, JADWIGA Polski roczek : dziecięce zabawy, tańce i pieśni ludowe / Jadwiga Gorzechowska ; oprac. muz. Maria Kaczurbina ; il. Zbigniew Rychlicki. - Warszawa : Ruch, s. : rys., nuty Dziecko - etnografia - Polska Gry i zabawy ruchowe - etnografia - Polska Taniec - etnografia - Polska 36. GOLKA, Marian Społeczno kulturowe oddziaływanie zabawy / Marian Golka // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia Kultura - socjologia Karnawalizacja Zabawa - aspekt społeczny 37. GRAD, Jan Obyczajowo ludyczny wymiar jarmarku / Jan Grad // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura - socjologia Gry i zabawy - socjologia Folklor - zagadnienia Karnawalizacja 38. GRAD, JAN Zabawa jako zjawisko kulturowe / Jan Grad // In: Szkice o partycypacji kulturowej : praca zbiorowa / pod. red. Krystyny Zamiary. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, S Zabawa - aspekt społeczny Kultura - socjologia - 20 w. Gry i zabawy teoria 39. GRESBECK, Josef Zabawy dla grup / Josef Griesbeck ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, , [3] s. : il. Gry i zabawy - poradnik

14 GROCHOWALSKA, Magdalena Zabawa jako okazja do rozwijania umiejętności komunikacyjnych / Magdalena Grochowalska, Anna Jaśko // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie 41. GRY i łamigłówki / oprac. Alastair Smith ; układ graf. Fiona Brown ; przekł. z ang. Bohdan Drozdowski. - Warszawa : Delta, s. : il. Gry i zabawy - poradnik 42. GRY karciane : mini encyklopedia / The Diagram Group ; [przekł. z ang. Zbigniew Nadstoga]. - Poznań : Atena, cop s. : il. Gry w karty - encyklopedia 43. GRY towarzyskie : mini encyklopedia / The Diagram Group ; [przekł. z ang. Zbigniew Nadstoga]. - Poznań : Atena, cop s. : il. Gry towarzyskie - encyklopedia 44. HAMERLIŃSKI DZIEROśYŃSKI, Andrzej O kartach, karciarzach, grach poczciwych i grach szulerskich : szkice obyczajowe z wieków XV XIX / Andrzej Hamerliński DzieroŜyński. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. : il., portr. - Bibliogr. s Gry i zabawy - historia - Polska w. Hazard - Polska w. Gry w karty 45. HODGES, Di Gdy dzieci się nudzą : 500 zabaw dla dzieci w kaŝdym wieku / Di Hodges ; z ang. przeł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : Diogenes, s. : rys. Gry i zabawy poradnik

15 HUIZINGA, JOHAN Homo ludens : zabawa jako źródło kultury / Johan Huizinga ; przeł. z [ niem.] Maria Kurecka i Witold Wirpsza. - Wyd Warszawa : Czytelnik, s. Gry i zabawy - a kultura Kultura - a gry i zabawy Kultura historia - teoria 47. ISAŃSKI, Jakub Turystyka ekstremalna - poszukiwanie utraconej autentyczności podróŝowania / Jakub Isański // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia Karnawalizacja Czas wolny od pracy - turystyka 48. JACUŃSKA, Małgorzata Zabawa i zabawka w Ŝyciu dziecka wiejskiego / Małgorzata Jacuńska. - Warszawa : Zakł. Wydawnictw CRZZ, , [2] s., [6] k.. tabl. kolor. : il. Dziecko wiejskie wychowanie Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Zabawki psychologia 49. JAK się zabawić : gry towarzyskie / zebrał Kazimierz Kalinowski. - Warszawa : M. Arct i Nasz Świat, , [2] s. : rys. + plansza do gry Poznaj swój kraj Gry i zabawy - poradnik - Polska - 19/20 w. 50. JAKUBOWICZ, Anna Rola gier i zabaw w usuwaniu niepowodzeń w początkowej edukacji ortograficznej / Anna Jakubowicz // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie nauczanie Język polski - nauczanie - metody

16 JAKUBOWSKA MROSKOWIAK, Honorata Karnawalizacja cielesności emancypacja czy nowe zniewolenie / Honorata Jakubowska Mroskowiak, Dorota Mroczkowska // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura - socjologia w. Gry i zabawy - socjologia w. Karnawalizacja 52. JANUKOWICZ, Maria Siła zabawy / Maria Janukowicz // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - nauczanie Gry i zabawy - stosowanie - psychologia 53. JASIEWICZ, Katarzyna Przeszłość w przestrzeni ludycznej szkic o krajobrazie neopoganizmu w Polsce / Katarzyna Jasiewicz, Łukasz Olędzki // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Karnawalizacja Kultura - socjologia 54. JURKOWSKI, Henryk Dzieje teatru lalek : od wielkiej reformy do współczesności / Henryk Jurkowski. - Warszawa : Państ. Inst.. Wydaw., s. : il. Teatr lalek historia Lalki teatralne historia 55. KABACIŃSKA, Katarzyna Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce / Katarzyna Kabacińska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, , [4] s. : il. Gry i zabawy - historia - Polska - 18 w. Zabawki historia Polska 18 w.

17 KABZIŃSKA STAWARZ, IWONA Games of Mongolian Shepherds / Iwona Kabzińska Stawarz ; [transl. by Monika Zabielska] ; Institute of The History of Material Culture Polish Academy of Sciences. - Warsaw : Institute of The History of Material Culture Polish Academy of Sciences, , [2] s. : fot., rys. Gry i zabawy - etnografia - Mongolia 57. KADUSON, Heidi Zabawa w psychoterapii / Heidi Kaduson, Charles Schaefer ; przekład Wiesława Kampert. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, , [2] s. : rys., tab. Psychoterapia - metody Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Dziecko - psychologia - zagadnienia 58. KANTOR, Ryszard Obyczaje pradziadów : z pamiętników i wspomnień zebrane / Ryszard Kantor ; [il. Anna Pytlak]. - Kielce : Optima, , [3] s., [15] k. tabl. : il. Gry i zabawy - historia - Polska w. Zabawki - historia - Polska w. Obyczaje towarzyskie - historia - Polska w. 59. KANTOR, Ryszard PowaŜnie i na niby : szkice o zabawach i zabawkach / Ryszard Kantor. - Kielce : MAC Edukacja, cop , [2] s. Zabawa aspekt antropologiczny Zabawki aspekt antropologiczny Zabawa - aspekt społeczny - zagadnienia Zabawki - aspekt społeczny - zagadnienia Zabawki historia Zabawa - a kultura Kultura masowa 60. KANTOR, Ryszard Zabawy i zabawki w Ŝyciu polskich dzieci w XIX i XX wieku / Ryszard Kantor, Ryszard Zięzio // In: Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzieŝ w Polsce. Cz. 2, Stulecie XIX i XX. - Warszawa : Inst.. Etnologii i Archeologii PAN, S Gry i zabawy - historia - Polska w. Zabawki - historia - Polska w.

18 KARNAWALIZACJA : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. - (Kulturoznawstwo ; nr 1) Gry i zabawy - socjologia - zagadnienia Kultura - socjologia w. Kultura masowa Karnawalizacja 62. KIELAR TURSKA, Maria Zmienność pokoleniowa dziecięcej zabawy / Maria Kielar Turska // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy socjologia 63. KLIMAS KUCHTOWA, Ewa Elementy ludyczne w wybranych koncepcjach wczesnego nauczania muzyki / Ewa Klimas Kuchtowa // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Muzyka - nauczanie - metody Gry i zabawy - stosowanie - nauczanie 64. KLIMOWA, Maria Zabawy z moim dzieckiem / Maria Klimowa. - Wyd Kielce : Takt, s. : rys. Gry i zabawy - wydawnictwo popularne Dziecko - psychologia - wydawnictwo popularne Wychowanie w rodzinie - metody - wydawnictwo popularne 65. KOPALIŃSKI, Władysław Opowieści o rzeczach powszednich / Władysław Kopaliński. - Warszawa : Wiedza Powszechna, S : Zabawy, zabawki i gry Gry i zabawy - historia - wydawnictwo popularne Zabawki - historia - wydawnictwo popularne

19 KOWALIK OLUBIŃSKA, Małgorzata Rola zabawy we wspomaganiu emocjonalno społecznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / Małgorzata Kowalik - Olubińska // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Wychowanie przedszkolne metody Dziecko - rozwój psychofizyczny 67. KRASZEK, Janusz Świat GO : czyli tajniki narodowej gry Japonii / Janusz Kraszek. - Warszawa : Centr. Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, , [5] s. : rys. Gry planszowe - historia - Japonia GO - gra planszowa 68. KUTKIENE, Lidia Stymulująca funkcja zabawy w zmniejszaniu szkolnego niepokoju u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Lidia Kutkiene // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Dziecko - psychologia metody 69. KWADRANS, Łukasz Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia : socjologiczne rozwaŝania na temat ludyczności / Łukasz Kwadrans // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Cyganie - kultura Gry i zabawy - aspekt socjologiczny Karnawał 70. LIPOŃSKI, Wojciech Encyklopedia sportów świata : ponad 3000 historycznych, regionalnych i międzynarodowych dziedzin sportu / Wojciech Lipoński ; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. - Poznań : Atena, cop s. : il. kolor. - Pozycja równieŝ w jęz. ang. Sporty - encyklopedia

20 LIPOŃSKI, Wojciech Rochwist i palant: studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : AWF, s., [24] s. tabl. - Bibliogr. s Sporty - aspekt antropologiczny Gry i zabawy - aspekt antropologiczny 72. LIPOŃSKI, Wojciech Stan polskiej wiedzy antropologicznej o zabawie w zderzeniu z jej anglosaskimi ujęciami teoretycznymi / Wojciech Lipoński // In : Antropologia sportu : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa RP. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa RP, S Gry i zabawy - aspekt antropologiczny Gry i zabawy - teoria - Anglia w. 73. LUDYCZNY wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, s. : 1 fot., 1 wykr. - (Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 22) Gry i zabawy - socjologia - zagadnienia Kultura - zagadnienia w. Karnawalizacja 74. MAKSYMOWICZ, Lucyna MoŜliwości terapeutycznego oddziaływania zabaw teatralnych na dziecko / Lucyna Maksymowicz // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie psychologia Terapia zabawą 75. MAMZER, Hanna Obraz a karnawalizacja cywilizacji / Hanna Mamzer // In: Ludyczny wymiar kultury / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura wizualna Karnawalizacja

21 MAMZER, Hanna Zabawa w demiurga symulowanie, symulaktra, klony / Hanna Mamzer // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Gry i zabawy - socjologia Karnawalizacja Kultura - socjologia w. 77. MAURER, Alicja Zabawy stymulujące rozwój świadomości fonologicznej / Alicja Maurer // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Dziecko - a mowa Gry i zabawy - stosowanie - psychologia 78. MEAD, George H. Umysł, osobowość i społeczeństwo / George H. Mead ; przeł. Zofia Wolińska ; wstępem opatrzyła Antonina Kłoskowska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., XXXVII, 532 s., [1] k. tabl. : err. Kultura - socjologia - teoria 79. MICHALIKOWA, Lidia Tradycyjne zabawy ludowe / Lidia Michalikowa. - Warszawa : Centr. Ośr. Metodyki Upowszechniania Kultury, s. : nuty, rys. Gry i zabawy - etnografia Polska 80. MIRSKI, Andrzej Zabawa jako źródło społecznego i poznawczego rozwoju dziecka / Andrzej Mirski // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie - wychowanie Dziecko - rozwój psychofizyczny

22 MROCZKOWSKA, Dorota Ludyczność czasu wolnego opinie, oceny, refleksje na temat współczesnego wypoczynku, zabaw i rozrywek / Dorota Mroczkowska // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Czas wolny od pracy socjologia Kultura - socjologia w. Gry i zabawy socjologia w. 82. MUCHACKA, BoŜena Zabawa badawcza stymulatorem poznawczej aktywności dziecka / BoŜena Muchacka // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S Gry i zabawy - stosowanie psychologia Dziecko psychologia 83. MUSATTI, Tullia Wczesne relacje rówieśnicze według Piageta i Wygotskiego / Tullia Musatti ; tł. BłaŜej Smykowski, Grzegorz Lutomski, Wojciech Rudniewski // In: Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. - [Poznań] : Zysk i S- ka, cop S Dziecko - psychologia badania Psychologia teoria 84. MUSATTI, Tullia Zdolności do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej : studium przypadku / Tullia Musatti ; tł. BłaŜej Smykowski, Grzegorz Lutomski, Wojciech Rudniewski // In : Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. - [Poznań] : Zysk i S- ka, cop S Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Dziecko - rozwój psychofizyczny 85. NĘCKA, Monika Zabawy z maską jako stymulacja rozwoju plastycznego dziecka / Monika Nęcka // In: Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod red. Marii Kielar Turskiej i BoŜeny Muchackiej. - Kraków : [Akademia Pedagogiczna], S

23 NICOLAY, Ferdynand Dzieci źle wychowane / Ferdynand Nicolay ; oprac. Edward Lubowski. - Wyd Warszawa : Gebether i Wolff, s. Wychowanie metody Dziecko - wychowanie - metody 87. NIESZCZERZEWSKA, Małgorzata Umiejscowiona rozrywka / Małgorzata Nieszczerzewska // In: Karnawalizacja : tendencje ludyczne w kulturze współczesnej / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S Kultura - socjologia w. Parki rozrywki i rekreacji Czas wolny od pracy - turystyka 88. NOGA, Ewa Stare i nowe zabawy podwórkowe / Ewa Noga, Anna Wasilak. Lublin : cop. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA, , [6] s. Gry i zabawy - poradnik 89. OKOŃ, Wincenty Zabawa i rzeczywistość / Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. - Bibliogr Dziecko - rozwój psychofizyczny Gry i zabawy - teoria Nauczanie - metody Wychowanie metody 90. O ZABAWACH dzieci : wybór tekstów / oprac. W[incenty] Okoń. - Warszawa : Państ. Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. Gry i zabawy - teoria Gry i zabawy - stosowanie - psychologia Gry i zabawy - stosowanie wychowanie 91. PATERMANN, Rolf Zabawy w naturze na kaŝdą porę roku / Rolf Patermann ; [przekład Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, , [3] s. : il. Gry i zabawy terenowe - poradnik Edukacja ekologiczna

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2014 Książki, rozdziały w książkach 1. Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO. Wybór publikacji ze zbiorów BP w Sieradzu

PSYCHOLOGIA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO. Wybór publikacji ze zbiorów BP w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego PSYCHOLOGIA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO. Wybór publikacji ze zbiorów BP w Sieradzu Wydawnictwa zwarte: 1. BRZEZIŃSKA ANNA Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika zabawy Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDP-PZA Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. Poprawność graficzna pisma uczniów : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Książki i rozdziały w książkach 1. Bogdanowicz,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976 RYSUNEK DZIECKA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. zestawienie bibliograficzne w wyborze. I. Wydawnictwa zwarte.

AUTYZM. zestawienie bibliograficzne w wyborze. I. Wydawnictwa zwarte. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Limanowej 34-600 Limanowa ul. W. Witosa 5 tel. 337-14-55 AUTYZM zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. Agata Jabłońska Zasięg chronologiczny

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Dawne i współczesne zabawki dziecięce

Dawne i współczesne zabawki dziecięce Dawne i współczesne zabawki dziecięce 16.08.2010. W grudniu 2009 roku w Muzeum Zabawek i Zabawy na konferencji Od grzechotki do klocków lego" spotkali się pracownicy naukowi polskich uczelni, muzealnicy,

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Żłobki Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych ZBIORY

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka edukacji przedszkolnej (ćwiczenia) semestr / letni 011 r. Studia I stopnia Semestr IV Liczba godzin: 14 ECTS 6 Rok akademicki 010/011 CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TECHNIKI RELAKSACYJNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

OD GRZECHOTKI DO KLOCKÓW LEGO DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZABAWKI DZIECIĘCE

OD GRZECHOTKI DO KLOCKÓW LEGO DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZABAWKI DZIECIĘCE KONFERENCJA OD GRZECHOTKI DO KLOCKÓW LEGO DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZABAWKI DZIECIĘCE Kielce 7-8.12.2009 Komitet Naukowy Konferencji: Prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE NIEŚMIAŁOŚĆ (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdujące się w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wydawnictwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdujące się w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Wydawnictwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdujące się w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej Adres strony www 1. Bajki całkiem nowe. Opowieści terapeutyczne studentów filologii polskiej.

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Wybrana literatura ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu www.kp.kalisz.pl Hasła przedmiotowe: Sygnatura:

Wybrana literatura ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu www.kp.kalisz.pl Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Wybrana literatura ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu www.kp.kalisz.pl 1. Muzyka w gimnastyce / A. Arcimowicz.- Poznań : AWF, 2001. Hasła przedmiotowe: Gimnastyka - nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej

Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2012 Korekta

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl. Jąkanie Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych Zbiory zwarte 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Dawne zabawy i zabawki dziecięce

Dawne zabawy i zabawki dziecięce Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk Zakład Historii Wychowania WSE UAM Program zajęć fakultatywnych 1. Nazwa i tematyka zajęć Dawne zabawy i zabawki dziecięce 2. Odbiorca Zajęcia dla studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I UZDOLNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu)

ZDOLNOŚCI I UZDOLNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego ZDOLNOŚCI I UZDOLNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2112 UCHWAŁA NR XLIII/775/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Kielce, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2112 UCHWAŁA NR XLIII/775/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 11 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2112 UCHWAŁA NR XLIII/775/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 11 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja dziecka w żłobku. zestawienie bibliograficzne. Książki

Opieka i edukacja dziecka w żłobku. zestawienie bibliograficzne. Książki Opieka i edukacja dziecka w żłobku zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w wyborze za lata 2005-2015 oraz aktualne źródła

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Malińska Krystyna

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU I NAUCZANIU POCZATKOWYM

MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU I NAUCZANIU POCZATKOWYM MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU I NAUCZANIU POCZATKOWYM Książki Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE AUTORYTET RODZICÓW (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Agnieszka Grzelczyk Wydział Udostępniania Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Teatr kukiełkowy : historia, metodyka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Teatr kukiełkowy : historia, metodyka zestawienie bibliograficzne w wyborze Teatr kukiełkowy : historia, metodyka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Książki, rozdziały w książkach 1. Bardijewski,

Bardziej szczegółowo

2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe

2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe Ewa Nikołajew Wieczorowska WYKSZTAŁCENIE 2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe 2002 2003 Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PRAWA DZIECI. materiały pomocnicze dla nauczycieli

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PRAWA DZIECI. materiały pomocnicze dla nauczycieli PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze 1. BARAŃSKA M., JAKACKA E., SIRAK-STOPIŃSKA K.: Po rozum do głowy : doskonalenie najważniejszych umiejętności uczniów klas I-III / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Sygnatura: 43424. Sygnatura: 43512. Sygnatura: 43487. Sygnatura: 43436

Sygnatura: 43424. Sygnatura: 43512. Sygnatura: 43487. Sygnatura: 43436 Biblioteki Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo SBP, 2015. - 235, [1]

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s Edukacja przedzawodowa dzieci klas I-III : zestawienie bibliograficzne Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Jakimiuk, Beata : Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2012 r. Korekta Magdalena Mularczyk Wydawnictwa zwarte Dostępne w PBW 1. Janiec, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo - teoria

Czytelnictwo - teoria Czytelnictwo - teoria Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte za lata 1991-2015 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały mgr Barbara Krawczyk mgr Anna

Bardziej szczegółowo

ROK I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA semestr letni roku akademickiego 2012/13

ROK I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA semestr letni roku akademickiego 2012/13 rok dzień godzina grupa forma zajęć tytuł imię nazwisko przedmiot sposób zaliczenia 4 WT 10.15-13.30 konwersatorium dr Rafał Augustyn Tekst i muzyka (60 h) Współczesne edytorstwo, poligrafia i marketing

Bardziej szczegółowo

Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Filipiak Ewa Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować

Bardziej szczegółowo