DRUKARKA KOLOROWA P H A S E R Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUKARKA KOLOROWA P H A S E R 8 6 0. Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 DRUKARKA KOLOROWA P H A S E R Przewodnik użytkownika

2 Drukarka kolorowa Phaser 860 Przewodnik użytkownika czerwiec 2001

3 Copyright Xerox Corporation. Niepublikowane prawa zastrzeżone zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych. Treść tej publikacji nie może być powielana w żadnej postaci bez uprzedniego pozwolenia udzielonego przez firmę Xerox Corporation. Phaser, PhaserShare, ColorStix II, ikona TekColor, Made For Each Other, DocuPrint, WorkSet, Ethernet, stylizowane X i XEROX są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Xerox Corporation. PhaserLink, PhaserPort, PhaserPrint, PhaserSym, PhaserTools, infosmart i nazwa TekColor są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation. TekColor Care SM i RealSUPPORT SM są znakami serwisowymi firmy Xerox Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Illustrator, PageMaker, Photoshop i PostScript, ATM, Adobe Garamond, Birch, Carta, Mythos, Quake i Tekton są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a Adobe Jenson, technologia Adobe Brilliant Screens i IntelliSelect są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated lub jej oddziałów, które mogą być zarejestrowane w niektórych systemach prawnych. Apple, LaserWriter, LocalTalk, Macintosh, Mac OS, AppleTalk, TrueType2, Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco i New York są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a QuickDraw jest znakiem towarowym firmy Apple Computer Incorporated. Marigold i Oxford są znakami towarowymi firmy AlphaOmega Typography. Avery jest znakiem towarowym firmy Avery Dennison Corporation. FTP Software jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy FTP Software, Incorporated. PCL i HP-GL są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Corporation. Hoefler Text został zaprojektowany przez firmę Hoefler Type Foundry. ITC Avant Guard Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa, ITC Symbol, ITC Zapf Chancery i ITC Zapf Dingbats są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Typeface Corporation. Bernhard Modern, Clarendon, Coronet, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times i Univers są znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG i/lub jej oddziałów. MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Format Wingdings w postaci TrueType jest produktem firmy Microsoft Corporation. WingDings jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, a TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna i Times New Roman są znakami towarowymi firmy Monotype Corporation. Antique Olive jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy M. Olive. Eurostile jest znakiem towarowym firmy Nebiolo. Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Incorporated. Sun, Sun Microsystems i Sun Microsystems Computer Corporation są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Incorporated. SPARC jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SPARC International, Incorporated. SPARCstation jest znakiem towarowym firmy SPARC International, Incorporated. Wyłączną licencję na to oprogramowanie posiada firma Sun Microsystems, Incorporated. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Licencję na to oprogramowanie można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem firmy X/Open Company Limited. Inne znaki są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm, z którymi są skojarzone.

4 Kolory PANTONE, generowane przez drukarkę kolorową Phaser 860, powstają w wyniku symulacji procesów cztero- i/lub trzykolorowych i mogą nie spełniać norm kolorów wyznaczonych przez PANTONE. Aby uzyskać dokładne kolory, należy stosować się do zaleceń zawartych w podręczniku PANTONE Color Reference. Symulacje kolorów PANTONE można uzyskać na tej drukarce tylko wtedy, gdy będzie ona sterowana za pomocą zakwalifikowanego przez firmę Pantone i licencjonowanego przez nią oprogramowania. Aby uzyskać bieżącą listę kwalifikowanych licencjobiorców, należy się skontaktować z firmą Pantone, Inc. Wszystkie inne wymienione tu znaki towarowe są własnością albo firmy Xerox Corporation, Pantone, Inc. lub ich odpowiednich firm. Pantone, Inc., 1988.

5

6 Spis Trezci Gwarancja na drukarkę ix Zasady bezpieczeństwa pracy xii Części drukarki i materiały eksploatacyjne Materiały eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) Materiały i części eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) Akcesoria Papier i nośniki specjalne Panel przedni Funkcje Tryby jakości druku Korekcja kolorów TekColor Papier i nośniki druku Porady dotyczące papieru Obsługiwane nośniki Obszar drukowania obsługiwanych formatów papieru Ładowanie podajników Ładowanie standardowego podajnika papieru/folii Ładowanie opcjonalnego podajnika papieru o dużej pojemności Ładowanie opcjonalnego podajnika folii/etykiet o dużej pojemności Ładowanie opcjonalnego podajnika papieru Legal Drukowanie z podawaniem ręcznym Drukowanie na nośnikach specjalnych Drukowanie na papierze fotograficznym o wysokiej rozdzielczości Phaser Drukowanie etykiet i wizytówek Drukowanie na folii Drukowanie na kopertach Drukowanie na papierze firmowym Przewodnik użytkownika v

7 Drukowanie dwustronne Rozwiązywanie problemów z jakością druku Brakujące pasmo koloru (kolorów) Na wydruku są widoczne smugi lub rozmazania Obrazy są za jasne albo za ciemne Zacięcia papieru Porady na temat zapobiegania zacięciom Usuwanie zacięć Zacięcie papieru - Otwórz pokrywę wyjściową, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Otwórz pokrywę przednią, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Wyjmij podajnik górny lub podajnik papieru, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Wyjmij podajnik środkowy, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Wyjmij podajnik dolny, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru, nieprawidłowy format - Otwórz pokrywę wyjściową, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Spróbuj ponownie podać arkusz ręcznie Konserwacja i czyszczenie Uzupełnianie atramentu Opróżnianie tacy na odpady Wymiana zestawu przyborów do konserwacji Czyszczenie prowadnicy szybkiego zwalniania Czyszczenie listwy czyszczącej szuflady konserwacyjnej Czyszczenie rolek wyjściowych Czyszczenie rolek podawania papieru Przenoszenie i transportowanie drukarki Przenoszenie drukarki w obrębie biura Transportowanie drukarki Uzyskiwanie pomocy Witryny firmy Xerox w sieci Web Centrum Obsługi Klienta vi Drukarka kolorowa Phaser 860

8 Dane techniczne Bezpieczeństwo używanych materiałów - informacje dotyczące atramentu ColorStix II Bezpieczeństwo używanych materiałów - informacje dotyczący krzemowego płynu tworzącego pośrednią warstwę transferu Bezpieczeństwo używanych materiałów - informacje dotyczące ściereczek CleanTex Alcopad Indeks Drukarka kolorowa Phaser 860 vii

9 viii Drukarka kolorowa Phaser 860

10 Gwarancja na drukarkę Firma Xerox gwarantuje, że drukarka Phaser 860 będzie wolna od wad materiałowych i wykonania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeżeli w okresie gwarancyjnym produktu wystąpią w nim wady, firma Xerox, według własnego uznania: (1) bezpłatnie naprawi produkt, korzystając z usługi wsparcia telefonicznego lub usługi serwisowej u klienta, (2) wymieni produkt na inny porównywalny, albo (3) zwróci równowartość ceny zakupu produktu, zmniejszoną o wartość jego zużycia w chwili zwrotu. Na mocy niniejszej gwarancji Klient musi poinformować firmę Xerox lub jej autoryzowany serwis o wszelkich wadach, które wystąpiły, przed upływem terminu gwarancji. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, Klient musi najpierw skontaktować się z telefoniczną pomocą techniczną firmy Xerox lub jej autoryzowanym serwisem. Pracownicy telefonicznej pomocy technicznej będą starali się rozwiązać wszelkie problemy w sposób profesjonalny i szybki, jednak Klient musi w odpowiednim stopniu współpracować z firmą Xerox lub jej autoryzowanym przedstawicielem. Jeżeli pomoc telefoniczna okaże się nieskuteczna, firma Xerox lub jej autoryzowany serwis zapewnią naprawę gwarancyjną na miejscu u Klienta, nie pobierając za to żadnej opłaty, o ile spełnione są warunki opisane poniżej. Serwis jest dostępny w zasięgu obsługi serwisowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, dla produktów zakupionych w tych krajach. Na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej serwis jest dostępny w zasięgu obsługi serwisowej dla produktów zakupionych w tej strefie. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i krajami Europejskiej Strefy Ekonomicznej serwis jest dostępny w zasięgu obsługi serwisowej kraju miejsca zakupu Firma Xerox zastrzega sobie prawo obciążenia klienta opłatą za serwis na miejscu w wyjątkowych wypadkach. Materia³y eksploatacyjne Informacje na temat zasięgu obsługi serwisowej można uzyskać w lokalnym centrum obsługi klienta firmy Xerox lub u autoryzowanego dystrybutora firmy Xerox. Wizyta serwisu u Klienta ma miejsce na podstawie wyłącznej decyzji firmy Xerox lub przedstawiciela jej autoryzowanego serwisu i stanowi opcję ostatecznę. Jeżeli produkt Klienta jest wyposażony w funkcje dające firmie Xerox lub jej autoryzowanemu serwisowi możliwość zdalnego diagnozowania i naprawy usterek, firma Xerox może poprosić Klienta o zezwolenie na zdalny dostęp do tego produktu. Podczas konserwacji produktu firma Xerox może użyć nowych części lub zespołów bądź ich odpowiedników, aby utrzymać jego jakość co najmniej na tym samym poziomie. Wszystkie uszkodzone części i zespoły stają się własnością firmy Xerox. Xerox zastrzega sobie prawo żądania zwrotu tych części. Przewodnik użytkownika ix

11 Gwarancja na części eksploatacyjne Firma Xerox gwarantuje, że atramentu ColorStix II będą wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres jednego (1) roku od daty instalacji. Wszystkie pozostałe materiały eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) są objęte gwarancją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni (sześciu (6) miesięcy w krajach, gdzie prawo wymaga dłuższego okresu) od daty instalacji, ale nie dłużej niż przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Na mocy niniejszej gwarancji Klient musi poinformować firmę Xerox lub jej autoryzowany serwis o wszelkich wadach, które wystąpiły, przed upływem terminu gwarancji. FIRMA XEROX MOŻE ZAŻĄDAĆ ODDANIA WADLIWYCH MATERIAŁÓW WPU DO WSKAZANEGO MAGAZYNU FIRMY XEROX LUB JEJ PRZEDSTAWICIELA, U KTÓREGO DANY MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY WPU ZOSTAŁ PIERWOTNIE ZAKUPIONY. Wszelkie roszczenia będą załatwiane zgodnie z bieżącą procedurą firmy Xerox. Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania do jakiejkolwiek wady, awarii lub uszkodzenia, którego przyczyną jest nieprawidłowe użytkowanie lub niewłaściwa konserwacja, albo niedbalstwo. Na mocy niniejszych gwarancji firma Xerox nie będzie zobowiązana do: a. naprawy uszkodzeń, których przyczyną są próby instalacji, naprawy lub serwisowania podejmowane przez osoby nie będące przedstawicielami firmy Xerox, chyba że zostały wyznaczone przez przedstawiciela firmy Xerox; b. naprawy uszkodzeń, awarii lub pogorszenia wydajności, których przyczyną jest nieprawidłowe użytkowanie lub podłączenie do niezgodnego sprzętu albo zainstalowanie niezgodnej pamięci; c. naprawy uszkodzeń, awarii lub pogorszenia wydajności, których przyczyną jest zastosowanie materiałów lub części eksploatacyjnych nie będących produktami firmy Tektronix/Xerox, albo zastosowanie materiałów eksploatacyjnych firmy Tektronix/Xerox, które nie są przeznaczone do tej drukarki; d. naprawy produktu lub części WpU, które zostały przerobione lub wbudowane w inne produkty, gdy taka przeróbka lub integracja wydłuża czas lub utrudnia wykonywanie czynności serwisowych produktu lub części WpU; e. wykonywania czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, czyszczenia produktu lub naprawy uszkodzenia, awarii lub pogorszenia wydajności, których przyczyną jest zaniedbanie przez użytkownika obowiązków związanych z konserwacją produktu. Obowiązki te zostały opisane w dokumentacji produktu; f. naprawy uszkodzeń, awarii lub pogorszenia wydajności, których przyczyną jest używanie produktu w środowisku, które nie spełnia wymogów operacyjnych opisanych w dalszej części tego podręcznika użytkownika; g. naprawy tego produktu po przekroczeniu jego limitu cyklu pracy; po tym czasie za wszelkie czynności serwisowe będzie wystawiany rachunek na podstawie cenników materiałów i robocizny; h. wymiany części WpU, które były napełniane, używane w niewłaściwy sposób lub w jakikolwiek sposób przerabiane. x Drukarka kolorowa Phaser 860

12 POWYŻSZE GWARANCJE SĄ UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ XEROX W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU I JEGO CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH WYMIENIANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZASTĘPSTWIE WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI WYRAZNYCH LUB DOMNIEMANYCH. FIRMA XEROX I JEJ DYSTRYBUTORZY ODRZUCAJĄ WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I JAKICHKOLWIEK INNYCH NORM NARZUCANYCH PRZEZ NIEKTÓRE USTAWODAWSTWA. JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI ZA NARUSZENIE WARUNKÓW POWYŻSZYCH GWARANCJI JEST NAPRAWA, WYMIANA LUB MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA ZWROTU PIENIĘDZY. FIRMA XEROX ANI JEJ DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ KORZYŚCI) POWSTAŁE W POŚREDNIEJ, BEZPOŚREDNIEJ, SPECJALNEJ, PRZYPADKOWEJ ANI UMYŚLNEJ KONSEKWENCJI UŻYWANIA TEGO PRODUKTU NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA XEROX LUB JEJ DYSTRYBUTOR ZOSTALI Z GÓRY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ. W niektórych stanach, prowincjach i krajach nie są prawnie dozwolone wykluczenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub powstałych w konsekwencji używania produktu oraz wykluczenia lub ograniczenia czasu trwania gwarancji domniemanej lub jej warunków, dlatego w określonych przypadkach powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. Ta gwarancja przyznaje nabywcy określone prawa, a oprócz tego może on posiadać inne prawa, wynikające z ustawodawstwa danego stanu, prowincji lub kraju. Gwarancja na oprogramowanie jest zawarta w licencji użytkownika tego oprogramowania. W pewnych strefach geograficznych produkt ma gwarancję firmy Fuji Xerox. Postanowienia tej gwarancji nie mają zastosowania w Japonii. Dla produktów zakupionych w Japonii obowiązuje gwarancja zamieszczona w japońskim podręczniku użytkownika. Użytkownicy z Australii powinni wiedzieć, że ustawa Trade Practices Act z 1974 i odpowiednie ustawodawstwo Stanu i Terytorium (ogólnie nazywane Ustawami ) zawierają specjalne przepisy mające na celu ochronę konsumentów w Australii. Żadne warunki gwarancji Fuji Xerox nie ograniczają ani nie wyłączają zastosowania jakichkolwiek przepisów Ustaw, gdyby miało to być sprzeczne z ich duchem lub unieważnić jakikolwiek fragment niniejszej gwarancji. W niniejszych warunkach gwarancji domniemane warunki lub gwarancje, których wyłączenie z umowy z Klientem (w rozumieniu Ustaw) byłoby sprzeczne z jakimkolwiek przepisem Ustaw lub powodowało unieważnienie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej gwarancji, są nazywane Warunkami nie do odrzucenia. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączna i całkowita odpowiedzialność firmy Fuji Xerox za naruszenie jakiegokolwiek warunku nie do odrzucenia (włącznie z jakąkolwiek stratą poniesioną przez klienta w konsekwencji używania urządzenia) jest ograniczona, poza sytuacjami opisanymi w niniejszej gwarancji, (według uznania firmy Fuji Xerox) do wymiany lub naprawy towarów, albo ponownego świadczenia usługi lub pokrycia kosztów ich ponownego świadczenia, w zależności od tego, czego dotyczyło naruszenie przepisów. Zgodnie z powyższym, wszystkie warunki i gwarancje, które w innym razie mogłyby być zastosowane domyślnie do umowy Klienta statutowo, na podstawie okoliczności lub ogólnie stosowanych praktyk, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny zostają wyłączone. Materia³y eksploatacyjne Przewodnik użytkownika xi

13 Zasady bezpieczeństwa pracy Zarówno drukarka, jak i przeznaczone do niej części i materiały eksploatacyjne zostały zaprojektowane z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Aby ten poziom bezpieczeństwa zachować także podczas eksploatacji drukarki, należy przestrzegać następujących zasad. Zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych Należy stosować kabel zasilający dostarczony wraz z drukarką. Nie wolno podłączać drukarki do gniazda zasilającego bez uziemienia. Kabel zasilający należy podłączyć bezpośrednio do odpowiednio uziemionego gniazda sieciowego. Nie wolno używać przedłużacza. W przypadku bra kupewności, czy gniazdo jest uziemione, należy poprosić wykwalifikowanego elektryka, aby to sprawdził. Ostrzeżenie Właściwe uziemienie drukarki pomaga uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, które może być bardzo groźne w skutkach. Drukarki nie wolno ustawiać w miejscu, w którym kabel zasilający byłby przydeptywany przez przechodzące osoby. Na kablu zasilającym nie wolno kłaść żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Otwory te zapobiegają przegrzewaniu się drukarki. Ostrzeżenie W otwory i szczeliny drukarki wolno wpychać żadnych przedmiotów. Kontakt z elementem urządzenia pod napięciem lub spowodowanie zwarcia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem. W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków lub zapachu należy natychmiast wyłączyć drukarkę. Należy przy tym wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Następnie należy wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu, aby usunął usterkę. Od strony drukarki kabel zasilający należy podłączyć do gniazda, znajdującego się w tylnej części urządzenia. W razie konieczności odcięcia drukarki od dopływu energii elektrycznej, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda zasilania. Uwaga Pozostawianie drukarki w stanie włączonym na stałe jest zalecane w celu uzyskania najlepszej wydajności urządzenia i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa. W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy natychmiast wyłączyć drukarkę, odłączyć kabel zasilający i wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Kabel zasilający jest uszkodzony lub przetarty. Do drukarki dostanie się substancja płynna. xii Drukarka kolorowa Phaser 860

14 Drukarka zostanie zalana wodą. Jakakolwiek część drukarki ulegnie uszkodzeniu. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania konserwacji Nie wolno próbować wykonywać innych procedur konserwacyjnych z wyjątkiem ściśle określonych, które są opisane w dokumentacji dostarczonej wraz z drukarką. Nie wolno używać środków czyszczących w aerozolu. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały zatwierdzone, może być przyczyną pogorszenia wydajności działania drukarki i stwarzać sytuacje zagrożenia. Nie wolno zdejmować żadnych osłon ani pokryw, które są przykręcone wkrętami, z wyjątkiem sytuacji, gdy instaluje się wyposażenie opcjonalne i w instrukcjach jest wyraźnie napisane, żeby to uczynić. Podczas instalowania tych elementów zasilanie musi być WYŁĄCZONE. Oprócz opcji wyposażenia instalowanych przez użytkownika za tymi pokrywami nie ma żadnych części wymagających obsługi bądź konserwacji. Zasady bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzenia Drukarka i materiały eksploatacyjne zostały zaprojektowane z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Obejmuje to przebadanie ich przez odpowiednie jednostki dozoru technicznego i zatwierdzenie do użytku oraz zgodność z ustanowionymi normami ochrony środowiska. Aby poziom bezpieczeństwa urządzenia pozostał zachowany także podczas eksploatacji drukarki, należy przestrzegać następujących zasad. Należy używać materiałów i części eksploatacyjnych, które zostały zaprojektowane specjalnie do danej drukarki. Stosowanie nieodpowiednich materiałów może być przyczyną pogorszenia wydajności i ewentualnego wystąpienia sytuacji zagrożenia. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji, które są umieszczone na drukarce, opcjach wyposażenia i materiałach eksploatacyjnych lub dostarczone wraz z tymi wyrobami. Drukarkę należy ustawić w miejscu wolnym od kurzu, o temperaturze w zakresie o d 5 0stopn if do 90 stopni F (10 stopni C do 32 stopni C) i względnej wilgotności od 10 procent do 85 procent. Drukarka powinna stać w takim miejscu, które zapewnia odpowiednią wentylację, pozwala na swobodną obsługę urządzenia i wykonywanie czynności serwisowych. Minimalne zalecane odstępy są następujące: Materia³y eksploatacyjne 45,72 cm (18 cali) ponad drukarką 10,16 cm (4 cale) za drukarką 10,16 cm (4 cale) z obu stron drukarki nieograniczony dostęp z przodu drukarki, aby umożliwić dostęp do podajników Otworów i szczelin w drukarce nie wolno blokować ani zasłaniać. Brak właściwej wentylacji może spowodować przegrzanie drukarki. Drukarkę należy ustawić na poziomej powierzchni (o nachyleniu nie większym niż 3stopnie). Aby uzyskać optymalną sprawność, należy używać drukarki w miejscach położonych na wysokości poniżej metrów (7 874stóp). Drukarki nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła. Drukarki nie wolno stawiać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. Drukarki nie wolno ustawiać w strumieniu zimnego powietrza z systemu klimatyzacji. Przewodnik użytkownika xiii

15 Drukarka musi stać na równej, twardej powierzchni o wystarczającej wytrzymałości do ciężaru urządzenia. Ciężar drukarki bez opakowania wynosi 36kg (7 9funtów). Drukarka jest ciężka i do jej podnoszenia wymagane są dwie osoby. Na poniższej ilustracji przedstawiono prawidłowy sposób podnoszenia drukarki. Przesuwając lub przenosząc drukarkę należy zachować ostrożność. Środek ciężkości drukarki znajduje się bliżej przedniej części urządzenia i drukarka może się przewrócić do przodu. Przenosząc drukarkę, należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą. Należy się zapoznać z podręcznikiem Instrukcja instalacji drukarki Phaser 860 informacjami na strona 68 w niniejszym Przewodniku użytkownika. Na drukarce nie wolno stawiać żadnych płynów. Ostrzeżenie Wykonując czynności wewnątrz drukarki w pobliżu elementów oznakowanych symbolem ostrzegawczym, należy zachować ostrożność. Elementy te mogą mieć bardzo wysoką temperaturę i kontakt z nimi może być przyczyną obrażeń ciała. Między wyłączeniem drukarki a jej ponownym włączeniem należy odczekać sekund. Dłonie, włosy, krawaty należy trzymać z dala od rolek wyjściowych. W czasie drukowania nie wolno wyciągać podajnika papieru, nawet, jeżeli nie jest on używany w bieżącym zadaniu drukowania. Aby nośnik był prawidłowo transportowany wewnątrz drukarki, wszystkie podajniki muszą znajdować się na swoim miejscu xiv Drukarka kolorowa Phaser 860

16 Podczas drukowania nie wolno otwierać pokryw Podczas drukowania nie wolno wyłączać drukarki. Materia³y eksploatacyjne Podczas drukowania nie wolno przestawiać drukarki. Chcąc przenieść drukarkę, należy się zapoznać z odpowiednimi instrukcjami - zobacz strona 68. Przewodnik użytkownika xv

17 Symbole i oznaczenia na produkcie: NIEBEZPIECZEŃSTWO - wysokie napięcie: Styk uziemienia (ochronny): Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała: Należy zachować ostrożność. Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika: Ostrzeżenie Jeżeli urządzenie nie jest uziemione, manipulowanie pokrętłami i przyciskami (i innymi elementami przewodzącymi prąd elektryczny) może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych może być niebezpieczna. Ostrzeżenie Dal własnego bezpieczeństwa ni ewolno blokować wyłączników drzwiowych. xvi Drukarka kolorowa Phaser 860

18 Części drukarki i materiały eksploatacyjne Części i materiały eksploatacyjne Uwaga Wewnątrz drukarki wszystkie dźwignie i punkty przewidziane do obsługi przez użytkownika mają kolor zielony. Wymienne części w zestawie przyborów do konserwacji są pomarańczowe. Aby zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem lub odwiedź witrynę sieci Web firmy Xerox: Materiały eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) Zestawy przyborów do konserwacji Pozycja Rozszerzony zestaw przyborów do konserwacji Zapasowa rolka konserwacyjna i licznik Trwałość wynosi stron lub 15 miesięcy, zależnie od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy Standardowy zestaw przyborów do konserwacji Zapasowa rolka konserwacyjna i licznik Trwałość wynosi stron lub 15 miesięcy, zależnie od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy Numer katalogowy Przewodnik użytkownika 1

19 Atrament Phaser 860 ColorStix II Części i materiały eksploatacyjne Pozycja Numer katalogowy 3 wkłady atramentu czarnego ColorStix II wkładów atramentu cyjan ColorStix II plus 2 bezpłatne wkłady atramentu czarnego ColorStix II 5 wkładów atramentu magenta ColorStix II plus 2 bezpłatne wkłady atramentu czarnego ColorStix II 5 wkładów atramentu żółtego ColorStix II plus 2 bezpłatne wkłady atramentu czarnego ColorStix II 2 wkłady atramentu cyjan ColorStix II plus 1 bezpłatny wkład atramentu czarnego ColorStix II 2 wkłady atramentu magenta ColorStix II plus 1 bezpłatny wkład atramentu czarnego ColorStix II 2 wkłady atramentu żółtego ColorStix II plus 1 bezpłatny wkład atramentu czarnego ColorStix II Pakiet tęcza (1 wkład cyjan, 1 wkład magenta, 1 wkład żółty, 1 wkład czarny ColorStix II) Materiały i części eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) Przybory do wymiany i czyszczenia Pozycja Numer katalogowy Taca na odpady do szuflady konserwacyjnej Szuflada konserwacyjna (zawiera standardowy zestaw przyborów do konserwacji) Prowadnica szybkiego zwalniania Przedłużenie tacy wyjściowej Należy używać w czasie drukowania z podajnika papieru Legal Zestaw czyszczący Pakiet 5 ściereczek nasączonych alkoholem Drukarka kolorowa Phaser 860

20 Akcesoria Podajniki Pozycja Standardowy podajnik papieru/folii Mieści 200 arkuszy papieru Mieści 50 arkuszy etykiet Mieści 50 arkuszy folii Podajnik papieru Legal Mieści 200 arkuszy papieru w formacie Legal Podajnik folii/etykiet o dużej pojemności Mieści 175 arkuszy folii Mieści 100 arkuszy etykiet Rozmiar A/Letter (amerykański) A4 (Letter europejski) Numer katalogowy Legal (amerykański) A/Letter (amerykański) A4 (Letter europejski) Części i materiały eksploatacyjne Zespół podajnika papieru o dużej pojemności Pozycja Mieści 500 arkuszy papieru w formacie Letter lub A4 Zwiększona pojemność podajnika - wydajność drukowania Zwiększona uniwersalność drukarki i większy komfort użytkowania Można zastosować nie więcej niż dwa zespoły podajnika papieru o dużej pojemności Numer katalogowy 860LTA Stacja drukarki Pozycja Ergonomiczna wysokość powierzchni roboczej Służy do przechowywania materiałów eksploatacyjnych Przesuwana w celu ułatwienia dostępu do kabli znajdujących się z tyłu Numer katalogowy ZCARTA Przewodnik użytkownika 3

21 Wewnętrzny dysk twardy Części i materiały eksploatacyjne Pozycja Pojemność 5 GB Sortowanie, ładowane czcionki, formularze i funkcje nakładek (wymaga także zestawu funkcji DP) Funkcje wydruków próbnych, wydruków z pliku i wydruków zabezpieczonych (wymaga także zestawu funkcji DP) Rozszerzenia Pozycje Zestaw funkcji N Uzupełnia konfigurację drukarki Phaser 860B (bez obsługi sieci) o obsługę sieci 10/100T Ethernet Potrzebny (wraz z opcją 860FP), aby rozszerzyć konfigurację drukarki Phaser 860B do zestawu funkcji DP Zestaw funkcji DP Rozszerza drukarkę Phaser 860N do drukarki Phaser 860 DP Tryb jakości wydruku Wysoka rozdzielczość/fotograficzny, 1200 x 600 dpi Możliwość automatycznego drukowania dwustronnego Dodatkowe 64 MB pamięci (128 MB łącznie) Funkcje wydruków próbnych, wydruków z pliku i wydruków zabezpieczonych (wymaga także wewnętrznego dysku twardego) Funkcja szybkiego sortowania (wymaga także wewnętrznego dysku twardego) Przetwarzanie potokowe stron Numer katalogowy 860HD Numer katalogowy 860FN 860FP 4 Drukarka kolorowa Phaser 860

22 Pamięć Phaser Funkcje Rozmiar Numery części Gwarantowana wydajność Szybsze przetwarzanie obrazów Maksymalnie 192 MB 64 MB 128 MB ZMC64 ZMC128 Drukarka ma dwa gniazda przeznaczone dla pamięci. Rozszerzając pamięć można używać kombinacji modułów pamięci DIMM o pojemności 64-Mbajtów i 128-Mbajtów. Kable równolegle Pozycja Kabel równolegly o długości 3 m służy do podłączenia komputera do złącza równoległego drukarki o dużej gęstości (high-density) Adapter równolegly służy do podłączenia kabla równoległego o małej gęstości (low-density) do portu równoległego drukarki o dużej gęstości (high-density) Numer katalogowy Części i materiały eksploatacyjne Przewodnik użytkownika 5

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika D R U K A R K A L A S E R O WA P H A S E R 5 4 0 0 Przewodnik użytkownika Drukarka laserowa Xerox Phaser 5400 Przewodnik użytkownika 721P57800 Wrzesień 2001 Copyright 2001, Xerox Corporation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4505-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4505-00 PL NPD4505-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4626-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4626-00 PL NPD4626-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3074-00

Przewodnik użytkownika NPD3074-00 Przewodnik użytkownika NPD3074-00 Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4821-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4821-00 PL NPD4821-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za

Bardziej szczegółowo

Gdzie można znaleźć informacje

Gdzie można znaleźć informacje Gdzie można znaleźć informacje Przewodnik konfiguracji Zawiera informacje na temat montowania drukarki i instalowania jej oprogramowania. Dokumentacja techniczna (ten podręcznik) Zawiera szczegółowe informacje

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL NPD4935-02 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Xerox WorkCentre 7120 Xerox Multifunction WorkCentre Printer 7120 Multifunction Printer Xerox Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA CYFROWE KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N WYDRUKOWANO WE FRANCJI INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA

INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA CYFROWE KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N WYDRUKOWANO WE FRANCJI INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA WYDRUKOWANO WE FRANCJI TINSZ4917GHZZ CYFROWE KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA Niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4671-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4671-00 PL NPD4671-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp color LaserJet 2550. Instrukcja obsługi

Drukarka serii hp color LaserJet 2550. Instrukcja obsługi Drukarka serii hp color LaserJet 2550 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencje 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4687-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4687-00 PL NPD4687-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL NPD4708-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4330-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4330-00 PL NPD4330-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL NPD4134-01 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-00 PL NPD4134-00 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3363-00

Przewodnik użytkownika NPD3363-00 NPD3363-00 Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..........................................

Bardziej szczegółowo