DRUKARKA KOLOROWA P H A S E R Przewodnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUKARKA KOLOROWA P H A S E R 8 6 0. Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 DRUKARKA KOLOROWA P H A S E R Przewodnik użytkownika

2 Drukarka kolorowa Phaser 860 Przewodnik użytkownika czerwiec 2001

3 Copyright Xerox Corporation. Niepublikowane prawa zastrzeżone zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych. Treść tej publikacji nie może być powielana w żadnej postaci bez uprzedniego pozwolenia udzielonego przez firmę Xerox Corporation. Phaser, PhaserShare, ColorStix II, ikona TekColor, Made For Each Other, DocuPrint, WorkSet, Ethernet, stylizowane X i XEROX są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Xerox Corporation. PhaserLink, PhaserPort, PhaserPrint, PhaserSym, PhaserTools, infosmart i nazwa TekColor są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation. TekColor Care SM i RealSUPPORT SM są znakami serwisowymi firmy Xerox Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Illustrator, PageMaker, Photoshop i PostScript, ATM, Adobe Garamond, Birch, Carta, Mythos, Quake i Tekton są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a Adobe Jenson, technologia Adobe Brilliant Screens i IntelliSelect są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated lub jej oddziałów, które mogą być zarejestrowane w niektórych systemach prawnych. Apple, LaserWriter, LocalTalk, Macintosh, Mac OS, AppleTalk, TrueType2, Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco i New York są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a QuickDraw jest znakiem towarowym firmy Apple Computer Incorporated. Marigold i Oxford są znakami towarowymi firmy AlphaOmega Typography. Avery jest znakiem towarowym firmy Avery Dennison Corporation. FTP Software jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy FTP Software, Incorporated. PCL i HP-GL są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Corporation. Hoefler Text został zaprojektowany przez firmę Hoefler Type Foundry. ITC Avant Guard Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa, ITC Symbol, ITC Zapf Chancery i ITC Zapf Dingbats są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Typeface Corporation. Bernhard Modern, Clarendon, Coronet, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times i Univers są znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG i/lub jej oddziałów. MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Format Wingdings w postaci TrueType jest produktem firmy Microsoft Corporation. WingDings jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, a TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna i Times New Roman są znakami towarowymi firmy Monotype Corporation. Antique Olive jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy M. Olive. Eurostile jest znakiem towarowym firmy Nebiolo. Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Incorporated. Sun, Sun Microsystems i Sun Microsystems Computer Corporation są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Incorporated. SPARC jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SPARC International, Incorporated. SPARCstation jest znakiem towarowym firmy SPARC International, Incorporated. Wyłączną licencję na to oprogramowanie posiada firma Sun Microsystems, Incorporated. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Licencję na to oprogramowanie można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem firmy X/Open Company Limited. Inne znaki są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm, z którymi są skojarzone.

4 Kolory PANTONE, generowane przez drukarkę kolorową Phaser 860, powstają w wyniku symulacji procesów cztero- i/lub trzykolorowych i mogą nie spełniać norm kolorów wyznaczonych przez PANTONE. Aby uzyskać dokładne kolory, należy stosować się do zaleceń zawartych w podręczniku PANTONE Color Reference. Symulacje kolorów PANTONE można uzyskać na tej drukarce tylko wtedy, gdy będzie ona sterowana za pomocą zakwalifikowanego przez firmę Pantone i licencjonowanego przez nią oprogramowania. Aby uzyskać bieżącą listę kwalifikowanych licencjobiorców, należy się skontaktować z firmą Pantone, Inc. Wszystkie inne wymienione tu znaki towarowe są własnością albo firmy Xerox Corporation, Pantone, Inc. lub ich odpowiednich firm. Pantone, Inc., 1988.

5

6 Spis Trezci Gwarancja na drukarkę ix Zasady bezpieczeństwa pracy xii Części drukarki i materiały eksploatacyjne Materiały eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) Materiały i części eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) Akcesoria Papier i nośniki specjalne Panel przedni Funkcje Tryby jakości druku Korekcja kolorów TekColor Papier i nośniki druku Porady dotyczące papieru Obsługiwane nośniki Obszar drukowania obsługiwanych formatów papieru Ładowanie podajników Ładowanie standardowego podajnika papieru/folii Ładowanie opcjonalnego podajnika papieru o dużej pojemności Ładowanie opcjonalnego podajnika folii/etykiet o dużej pojemności Ładowanie opcjonalnego podajnika papieru Legal Drukowanie z podawaniem ręcznym Drukowanie na nośnikach specjalnych Drukowanie na papierze fotograficznym o wysokiej rozdzielczości Phaser Drukowanie etykiet i wizytówek Drukowanie na folii Drukowanie na kopertach Drukowanie na papierze firmowym Przewodnik użytkownika v

7 Drukowanie dwustronne Rozwiązywanie problemów z jakością druku Brakujące pasmo koloru (kolorów) Na wydruku są widoczne smugi lub rozmazania Obrazy są za jasne albo za ciemne Zacięcia papieru Porady na temat zapobiegania zacięciom Usuwanie zacięć Zacięcie papieru - Otwórz pokrywę wyjściową, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Otwórz pokrywę przednią, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Wyjmij podajnik górny lub podajnik papieru, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Wyjmij podajnik środkowy, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Wyjmij podajnik dolny, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru, nieprawidłowy format - Otwórz pokrywę wyjściową, aby usunąć zacięcie Zacięcie papieru - Spróbuj ponownie podać arkusz ręcznie Konserwacja i czyszczenie Uzupełnianie atramentu Opróżnianie tacy na odpady Wymiana zestawu przyborów do konserwacji Czyszczenie prowadnicy szybkiego zwalniania Czyszczenie listwy czyszczącej szuflady konserwacyjnej Czyszczenie rolek wyjściowych Czyszczenie rolek podawania papieru Przenoszenie i transportowanie drukarki Przenoszenie drukarki w obrębie biura Transportowanie drukarki Uzyskiwanie pomocy Witryny firmy Xerox w sieci Web Centrum Obsługi Klienta vi Drukarka kolorowa Phaser 860

8 Dane techniczne Bezpieczeństwo używanych materiałów - informacje dotyczące atramentu ColorStix II Bezpieczeństwo używanych materiałów - informacje dotyczący krzemowego płynu tworzącego pośrednią warstwę transferu Bezpieczeństwo używanych materiałów - informacje dotyczące ściereczek CleanTex Alcopad Indeks Drukarka kolorowa Phaser 860 vii

9 viii Drukarka kolorowa Phaser 860

10 Gwarancja na drukarkę Firma Xerox gwarantuje, że drukarka Phaser 860 będzie wolna od wad materiałowych i wykonania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeżeli w okresie gwarancyjnym produktu wystąpią w nim wady, firma Xerox, według własnego uznania: (1) bezpłatnie naprawi produkt, korzystając z usługi wsparcia telefonicznego lub usługi serwisowej u klienta, (2) wymieni produkt na inny porównywalny, albo (3) zwróci równowartość ceny zakupu produktu, zmniejszoną o wartość jego zużycia w chwili zwrotu. Na mocy niniejszej gwarancji Klient musi poinformować firmę Xerox lub jej autoryzowany serwis o wszelkich wadach, które wystąpiły, przed upływem terminu gwarancji. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, Klient musi najpierw skontaktować się z telefoniczną pomocą techniczną firmy Xerox lub jej autoryzowanym serwisem. Pracownicy telefonicznej pomocy technicznej będą starali się rozwiązać wszelkie problemy w sposób profesjonalny i szybki, jednak Klient musi w odpowiednim stopniu współpracować z firmą Xerox lub jej autoryzowanym przedstawicielem. Jeżeli pomoc telefoniczna okaże się nieskuteczna, firma Xerox lub jej autoryzowany serwis zapewnią naprawę gwarancyjną na miejscu u Klienta, nie pobierając za to żadnej opłaty, o ile spełnione są warunki opisane poniżej. Serwis jest dostępny w zasięgu obsługi serwisowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, dla produktów zakupionych w tych krajach. Na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej serwis jest dostępny w zasięgu obsługi serwisowej dla produktów zakupionych w tej strefie. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i krajami Europejskiej Strefy Ekonomicznej serwis jest dostępny w zasięgu obsługi serwisowej kraju miejsca zakupu Firma Xerox zastrzega sobie prawo obciążenia klienta opłatą za serwis na miejscu w wyjątkowych wypadkach. Materia³y eksploatacyjne Informacje na temat zasięgu obsługi serwisowej można uzyskać w lokalnym centrum obsługi klienta firmy Xerox lub u autoryzowanego dystrybutora firmy Xerox. Wizyta serwisu u Klienta ma miejsce na podstawie wyłącznej decyzji firmy Xerox lub przedstawiciela jej autoryzowanego serwisu i stanowi opcję ostatecznę. Jeżeli produkt Klienta jest wyposażony w funkcje dające firmie Xerox lub jej autoryzowanemu serwisowi możliwość zdalnego diagnozowania i naprawy usterek, firma Xerox może poprosić Klienta o zezwolenie na zdalny dostęp do tego produktu. Podczas konserwacji produktu firma Xerox może użyć nowych części lub zespołów bądź ich odpowiedników, aby utrzymać jego jakość co najmniej na tym samym poziomie. Wszystkie uszkodzone części i zespoły stają się własnością firmy Xerox. Xerox zastrzega sobie prawo żądania zwrotu tych części. Przewodnik użytkownika ix

11 Gwarancja na części eksploatacyjne Firma Xerox gwarantuje, że atramentu ColorStix II będą wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres jednego (1) roku od daty instalacji. Wszystkie pozostałe materiały eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) są objęte gwarancją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni (sześciu (6) miesięcy w krajach, gdzie prawo wymaga dłuższego okresu) od daty instalacji, ale nie dłużej niż przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Na mocy niniejszej gwarancji Klient musi poinformować firmę Xerox lub jej autoryzowany serwis o wszelkich wadach, które wystąpiły, przed upływem terminu gwarancji. FIRMA XEROX MOŻE ZAŻĄDAĆ ODDANIA WADLIWYCH MATERIAŁÓW WPU DO WSKAZANEGO MAGAZYNU FIRMY XEROX LUB JEJ PRZEDSTAWICIELA, U KTÓREGO DANY MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY WPU ZOSTAŁ PIERWOTNIE ZAKUPIONY. Wszelkie roszczenia będą załatwiane zgodnie z bieżącą procedurą firmy Xerox. Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania do jakiejkolwiek wady, awarii lub uszkodzenia, którego przyczyną jest nieprawidłowe użytkowanie lub niewłaściwa konserwacja, albo niedbalstwo. Na mocy niniejszych gwarancji firma Xerox nie będzie zobowiązana do: a. naprawy uszkodzeń, których przyczyną są próby instalacji, naprawy lub serwisowania podejmowane przez osoby nie będące przedstawicielami firmy Xerox, chyba że zostały wyznaczone przez przedstawiciela firmy Xerox; b. naprawy uszkodzeń, awarii lub pogorszenia wydajności, których przyczyną jest nieprawidłowe użytkowanie lub podłączenie do niezgodnego sprzętu albo zainstalowanie niezgodnej pamięci; c. naprawy uszkodzeń, awarii lub pogorszenia wydajności, których przyczyną jest zastosowanie materiałów lub części eksploatacyjnych nie będących produktami firmy Tektronix/Xerox, albo zastosowanie materiałów eksploatacyjnych firmy Tektronix/Xerox, które nie są przeznaczone do tej drukarki; d. naprawy produktu lub części WpU, które zostały przerobione lub wbudowane w inne produkty, gdy taka przeróbka lub integracja wydłuża czas lub utrudnia wykonywanie czynności serwisowych produktu lub części WpU; e. wykonywania czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, czyszczenia produktu lub naprawy uszkodzenia, awarii lub pogorszenia wydajności, których przyczyną jest zaniedbanie przez użytkownika obowiązków związanych z konserwacją produktu. Obowiązki te zostały opisane w dokumentacji produktu; f. naprawy uszkodzeń, awarii lub pogorszenia wydajności, których przyczyną jest używanie produktu w środowisku, które nie spełnia wymogów operacyjnych opisanych w dalszej części tego podręcznika użytkownika; g. naprawy tego produktu po przekroczeniu jego limitu cyklu pracy; po tym czasie za wszelkie czynności serwisowe będzie wystawiany rachunek na podstawie cenników materiałów i robocizny; h. wymiany części WpU, które były napełniane, używane w niewłaściwy sposób lub w jakikolwiek sposób przerabiane. x Drukarka kolorowa Phaser 860

12 POWYŻSZE GWARANCJE SĄ UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ XEROX W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU I JEGO CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH WYMIENIANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZASTĘPSTWIE WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI WYRAZNYCH LUB DOMNIEMANYCH. FIRMA XEROX I JEJ DYSTRYBUTORZY ODRZUCAJĄ WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I JAKICHKOLWIEK INNYCH NORM NARZUCANYCH PRZEZ NIEKTÓRE USTAWODAWSTWA. JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI ZA NARUSZENIE WARUNKÓW POWYŻSZYCH GWARANCJI JEST NAPRAWA, WYMIANA LUB MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA ZWROTU PIENIĘDZY. FIRMA XEROX ANI JEJ DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ KORZYŚCI) POWSTAŁE W POŚREDNIEJ, BEZPOŚREDNIEJ, SPECJALNEJ, PRZYPADKOWEJ ANI UMYŚLNEJ KONSEKWENCJI UŻYWANIA TEGO PRODUKTU NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA XEROX LUB JEJ DYSTRYBUTOR ZOSTALI Z GÓRY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ. W niektórych stanach, prowincjach i krajach nie są prawnie dozwolone wykluczenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub powstałych w konsekwencji używania produktu oraz wykluczenia lub ograniczenia czasu trwania gwarancji domniemanej lub jej warunków, dlatego w określonych przypadkach powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. Ta gwarancja przyznaje nabywcy określone prawa, a oprócz tego może on posiadać inne prawa, wynikające z ustawodawstwa danego stanu, prowincji lub kraju. Gwarancja na oprogramowanie jest zawarta w licencji użytkownika tego oprogramowania. W pewnych strefach geograficznych produkt ma gwarancję firmy Fuji Xerox. Postanowienia tej gwarancji nie mają zastosowania w Japonii. Dla produktów zakupionych w Japonii obowiązuje gwarancja zamieszczona w japońskim podręczniku użytkownika. Użytkownicy z Australii powinni wiedzieć, że ustawa Trade Practices Act z 1974 i odpowiednie ustawodawstwo Stanu i Terytorium (ogólnie nazywane Ustawami ) zawierają specjalne przepisy mające na celu ochronę konsumentów w Australii. Żadne warunki gwarancji Fuji Xerox nie ograniczają ani nie wyłączają zastosowania jakichkolwiek przepisów Ustaw, gdyby miało to być sprzeczne z ich duchem lub unieważnić jakikolwiek fragment niniejszej gwarancji. W niniejszych warunkach gwarancji domniemane warunki lub gwarancje, których wyłączenie z umowy z Klientem (w rozumieniu Ustaw) byłoby sprzeczne z jakimkolwiek przepisem Ustaw lub powodowało unieważnienie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej gwarancji, są nazywane Warunkami nie do odrzucenia. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączna i całkowita odpowiedzialność firmy Fuji Xerox za naruszenie jakiegokolwiek warunku nie do odrzucenia (włącznie z jakąkolwiek stratą poniesioną przez klienta w konsekwencji używania urządzenia) jest ograniczona, poza sytuacjami opisanymi w niniejszej gwarancji, (według uznania firmy Fuji Xerox) do wymiany lub naprawy towarów, albo ponownego świadczenia usługi lub pokrycia kosztów ich ponownego świadczenia, w zależności od tego, czego dotyczyło naruszenie przepisów. Zgodnie z powyższym, wszystkie warunki i gwarancje, które w innym razie mogłyby być zastosowane domyślnie do umowy Klienta statutowo, na podstawie okoliczności lub ogólnie stosowanych praktyk, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny zostają wyłączone. Materia³y eksploatacyjne Przewodnik użytkownika xi

13 Zasady bezpieczeństwa pracy Zarówno drukarka, jak i przeznaczone do niej części i materiały eksploatacyjne zostały zaprojektowane z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Aby ten poziom bezpieczeństwa zachować także podczas eksploatacji drukarki, należy przestrzegać następujących zasad. Zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych Należy stosować kabel zasilający dostarczony wraz z drukarką. Nie wolno podłączać drukarki do gniazda zasilającego bez uziemienia. Kabel zasilający należy podłączyć bezpośrednio do odpowiednio uziemionego gniazda sieciowego. Nie wolno używać przedłużacza. W przypadku bra kupewności, czy gniazdo jest uziemione, należy poprosić wykwalifikowanego elektryka, aby to sprawdził. Ostrzeżenie Właściwe uziemienie drukarki pomaga uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, które może być bardzo groźne w skutkach. Drukarki nie wolno ustawiać w miejscu, w którym kabel zasilający byłby przydeptywany przez przechodzące osoby. Na kablu zasilającym nie wolno kłaść żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Otwory te zapobiegają przegrzewaniu się drukarki. Ostrzeżenie W otwory i szczeliny drukarki wolno wpychać żadnych przedmiotów. Kontakt z elementem urządzenia pod napięciem lub spowodowanie zwarcia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem. W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków lub zapachu należy natychmiast wyłączyć drukarkę. Należy przy tym wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Następnie należy wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu, aby usunął usterkę. Od strony drukarki kabel zasilający należy podłączyć do gniazda, znajdującego się w tylnej części urządzenia. W razie konieczności odcięcia drukarki od dopływu energii elektrycznej, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda zasilania. Uwaga Pozostawianie drukarki w stanie włączonym na stałe jest zalecane w celu uzyskania najlepszej wydajności urządzenia i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa. W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy natychmiast wyłączyć drukarkę, odłączyć kabel zasilający i wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Kabel zasilający jest uszkodzony lub przetarty. Do drukarki dostanie się substancja płynna. xii Drukarka kolorowa Phaser 860

14 Drukarka zostanie zalana wodą. Jakakolwiek część drukarki ulegnie uszkodzeniu. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania konserwacji Nie wolno próbować wykonywać innych procedur konserwacyjnych z wyjątkiem ściśle określonych, które są opisane w dokumentacji dostarczonej wraz z drukarką. Nie wolno używać środków czyszczących w aerozolu. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały zatwierdzone, może być przyczyną pogorszenia wydajności działania drukarki i stwarzać sytuacje zagrożenia. Nie wolno zdejmować żadnych osłon ani pokryw, które są przykręcone wkrętami, z wyjątkiem sytuacji, gdy instaluje się wyposażenie opcjonalne i w instrukcjach jest wyraźnie napisane, żeby to uczynić. Podczas instalowania tych elementów zasilanie musi być WYŁĄCZONE. Oprócz opcji wyposażenia instalowanych przez użytkownika za tymi pokrywami nie ma żadnych części wymagających obsługi bądź konserwacji. Zasady bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzenia Drukarka i materiały eksploatacyjne zostały zaprojektowane z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Obejmuje to przebadanie ich przez odpowiednie jednostki dozoru technicznego i zatwierdzenie do użytku oraz zgodność z ustanowionymi normami ochrony środowiska. Aby poziom bezpieczeństwa urządzenia pozostał zachowany także podczas eksploatacji drukarki, należy przestrzegać następujących zasad. Należy używać materiałów i części eksploatacyjnych, które zostały zaprojektowane specjalnie do danej drukarki. Stosowanie nieodpowiednich materiałów może być przyczyną pogorszenia wydajności i ewentualnego wystąpienia sytuacji zagrożenia. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji, które są umieszczone na drukarce, opcjach wyposażenia i materiałach eksploatacyjnych lub dostarczone wraz z tymi wyrobami. Drukarkę należy ustawić w miejscu wolnym od kurzu, o temperaturze w zakresie o d 5 0stopn if do 90 stopni F (10 stopni C do 32 stopni C) i względnej wilgotności od 10 procent do 85 procent. Drukarka powinna stać w takim miejscu, które zapewnia odpowiednią wentylację, pozwala na swobodną obsługę urządzenia i wykonywanie czynności serwisowych. Minimalne zalecane odstępy są następujące: Materia³y eksploatacyjne 45,72 cm (18 cali) ponad drukarką 10,16 cm (4 cale) za drukarką 10,16 cm (4 cale) z obu stron drukarki nieograniczony dostęp z przodu drukarki, aby umożliwić dostęp do podajników Otworów i szczelin w drukarce nie wolno blokować ani zasłaniać. Brak właściwej wentylacji może spowodować przegrzanie drukarki. Drukarkę należy ustawić na poziomej powierzchni (o nachyleniu nie większym niż 3stopnie). Aby uzyskać optymalną sprawność, należy używać drukarki w miejscach położonych na wysokości poniżej metrów (7 874stóp). Drukarki nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła. Drukarki nie wolno stawiać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. Drukarki nie wolno ustawiać w strumieniu zimnego powietrza z systemu klimatyzacji. Przewodnik użytkownika xiii

15 Drukarka musi stać na równej, twardej powierzchni o wystarczającej wytrzymałości do ciężaru urządzenia. Ciężar drukarki bez opakowania wynosi 36kg (7 9funtów). Drukarka jest ciężka i do jej podnoszenia wymagane są dwie osoby. Na poniższej ilustracji przedstawiono prawidłowy sposób podnoszenia drukarki. Przesuwając lub przenosząc drukarkę należy zachować ostrożność. Środek ciężkości drukarki znajduje się bliżej przedniej części urządzenia i drukarka może się przewrócić do przodu. Przenosząc drukarkę, należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą. Należy się zapoznać z podręcznikiem Instrukcja instalacji drukarki Phaser 860 informacjami na strona 68 w niniejszym Przewodniku użytkownika. Na drukarce nie wolno stawiać żadnych płynów. Ostrzeżenie Wykonując czynności wewnątrz drukarki w pobliżu elementów oznakowanych symbolem ostrzegawczym, należy zachować ostrożność. Elementy te mogą mieć bardzo wysoką temperaturę i kontakt z nimi może być przyczyną obrażeń ciała. Między wyłączeniem drukarki a jej ponownym włączeniem należy odczekać sekund. Dłonie, włosy, krawaty należy trzymać z dala od rolek wyjściowych. W czasie drukowania nie wolno wyciągać podajnika papieru, nawet, jeżeli nie jest on używany w bieżącym zadaniu drukowania. Aby nośnik był prawidłowo transportowany wewnątrz drukarki, wszystkie podajniki muszą znajdować się na swoim miejscu xiv Drukarka kolorowa Phaser 860

16 Podczas drukowania nie wolno otwierać pokryw Podczas drukowania nie wolno wyłączać drukarki. Materia³y eksploatacyjne Podczas drukowania nie wolno przestawiać drukarki. Chcąc przenieść drukarkę, należy się zapoznać z odpowiednimi instrukcjami - zobacz strona 68. Przewodnik użytkownika xv

17 Symbole i oznaczenia na produkcie: NIEBEZPIECZEŃSTWO - wysokie napięcie: Styk uziemienia (ochronny): Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała: Należy zachować ostrożność. Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika: Ostrzeżenie Jeżeli urządzenie nie jest uziemione, manipulowanie pokrętłami i przyciskami (i innymi elementami przewodzącymi prąd elektryczny) może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych może być niebezpieczna. Ostrzeżenie Dal własnego bezpieczeństwa ni ewolno blokować wyłączników drzwiowych. xvi Drukarka kolorowa Phaser 860

18 Części drukarki i materiały eksploatacyjne Części i materiały eksploatacyjne Uwaga Wewnątrz drukarki wszystkie dźwignie i punkty przewidziane do obsługi przez użytkownika mają kolor zielony. Wymienne części w zestawie przyborów do konserwacji są pomarańczowe. Aby zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem lub odwiedź witrynę sieci Web firmy Xerox: Materiały eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) Zestawy przyborów do konserwacji Pozycja Rozszerzony zestaw przyborów do konserwacji Zapasowa rolka konserwacyjna i licznik Trwałość wynosi stron lub 15 miesięcy, zależnie od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy Standardowy zestaw przyborów do konserwacji Zapasowa rolka konserwacyjna i licznik Trwałość wynosi stron lub 15 miesięcy, zależnie od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy Numer katalogowy Przewodnik użytkownika 1

19 Atrament Phaser 860 ColorStix II Części i materiały eksploatacyjne Pozycja Numer katalogowy 3 wkłady atramentu czarnego ColorStix II wkładów atramentu cyjan ColorStix II plus 2 bezpłatne wkłady atramentu czarnego ColorStix II 5 wkładów atramentu magenta ColorStix II plus 2 bezpłatne wkłady atramentu czarnego ColorStix II 5 wkładów atramentu żółtego ColorStix II plus 2 bezpłatne wkłady atramentu czarnego ColorStix II 2 wkłady atramentu cyjan ColorStix II plus 1 bezpłatny wkład atramentu czarnego ColorStix II 2 wkłady atramentu magenta ColorStix II plus 1 bezpłatny wkład atramentu czarnego ColorStix II 2 wkłady atramentu żółtego ColorStix II plus 1 bezpłatny wkład atramentu czarnego ColorStix II Pakiet tęcza (1 wkład cyjan, 1 wkład magenta, 1 wkład żółty, 1 wkład czarny ColorStix II) Materiały i części eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika (WpU) Przybory do wymiany i czyszczenia Pozycja Numer katalogowy Taca na odpady do szuflady konserwacyjnej Szuflada konserwacyjna (zawiera standardowy zestaw przyborów do konserwacji) Prowadnica szybkiego zwalniania Przedłużenie tacy wyjściowej Należy używać w czasie drukowania z podajnika papieru Legal Zestaw czyszczący Pakiet 5 ściereczek nasączonych alkoholem Drukarka kolorowa Phaser 860

20 Akcesoria Podajniki Pozycja Standardowy podajnik papieru/folii Mieści 200 arkuszy papieru Mieści 50 arkuszy etykiet Mieści 50 arkuszy folii Podajnik papieru Legal Mieści 200 arkuszy papieru w formacie Legal Podajnik folii/etykiet o dużej pojemności Mieści 175 arkuszy folii Mieści 100 arkuszy etykiet Rozmiar A/Letter (amerykański) A4 (Letter europejski) Numer katalogowy Legal (amerykański) A/Letter (amerykański) A4 (Letter europejski) Części i materiały eksploatacyjne Zespół podajnika papieru o dużej pojemności Pozycja Mieści 500 arkuszy papieru w formacie Letter lub A4 Zwiększona pojemność podajnika - wydajność drukowania Zwiększona uniwersalność drukarki i większy komfort użytkowania Można zastosować nie więcej niż dwa zespoły podajnika papieru o dużej pojemności Numer katalogowy 860LTA Stacja drukarki Pozycja Ergonomiczna wysokość powierzchni roboczej Służy do przechowywania materiałów eksploatacyjnych Przesuwana w celu ułatwienia dostępu do kabli znajdujących się z tyłu Numer katalogowy ZCARTA Przewodnik użytkownika 3

21 Wewnętrzny dysk twardy Części i materiały eksploatacyjne Pozycja Pojemność 5 GB Sortowanie, ładowane czcionki, formularze i funkcje nakładek (wymaga także zestawu funkcji DP) Funkcje wydruków próbnych, wydruków z pliku i wydruków zabezpieczonych (wymaga także zestawu funkcji DP) Rozszerzenia Pozycje Zestaw funkcji N Uzupełnia konfigurację drukarki Phaser 860B (bez obsługi sieci) o obsługę sieci 10/100T Ethernet Potrzebny (wraz z opcją 860FP), aby rozszerzyć konfigurację drukarki Phaser 860B do zestawu funkcji DP Zestaw funkcji DP Rozszerza drukarkę Phaser 860N do drukarki Phaser 860 DP Tryb jakości wydruku Wysoka rozdzielczość/fotograficzny, 1200 x 600 dpi Możliwość automatycznego drukowania dwustronnego Dodatkowe 64 MB pamięci (128 MB łącznie) Funkcje wydruków próbnych, wydruków z pliku i wydruków zabezpieczonych (wymaga także wewnętrznego dysku twardego) Funkcja szybkiego sortowania (wymaga także wewnętrznego dysku twardego) Przetwarzanie potokowe stron Numer katalogowy 860HD Numer katalogowy 860FN 860FP 4 Drukarka kolorowa Phaser 860

22 Pamięć Phaser Funkcje Rozmiar Numery części Gwarantowana wydajność Szybsze przetwarzanie obrazów Maksymalnie 192 MB 64 MB 128 MB ZMC64 ZMC128 Drukarka ma dwa gniazda przeznaczone dla pamięci. Rozszerzając pamięć można używać kombinacji modułów pamięci DIMM o pojemności 64-Mbajtów i 128-Mbajtów. Kable równolegle Pozycja Kabel równolegly o długości 3 m służy do podłączenia komputera do złącza równoległego drukarki o dużej gęstości (high-density) Adapter równolegly służy do podłączenia kabla równoległego o małej gęstości (low-density) do portu równoległego drukarki o dużej gęstości (high-density) Numer katalogowy Części i materiały eksploatacyjne Przewodnik użytkownika 5

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Drukarka HP Color LaserJet CP1510 serii Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Źródła i parametry nośników wydruku

Źródła i parametry nośników wydruku Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje o nośnikach, które można stosować w drukarce, a także istotne informacje o źródłach nośników i odbiornikach. Szczegółowe informacje na temat parametrów różnych

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji. Strona 1 z 7 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja.

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Aby uniknąć z drukowaniem, należy dokonać wyboru nośnika (papier, folia, koperty, etykiety lub karty) odpowiedniego dla danej drukarki. Poniżej podano wytyczne dotyczące zasad wybierania nośników stosowanych

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki.

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki. Skrócony opis Informacje na temat drukarki Korzystanie z panelu sterowania drukarki 3 9 8 7 6 5 4 Użyj Działanie przycisk Menu Umożliwia otwarcie menu. Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Drukarka kolorowa Phaser 7700 Przewodnik użytkownika

Drukarka kolorowa Phaser 7700 Przewodnik użytkownika Drukarka kolorowa Phaser 7700 Przewodnik użytkownika 071-0846-00 wrzesień 2001 Copyright 2001, Xerox Corporation. Niepublikowane prawa zastrzeżone zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych. Powielanie

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika D R U K A R K A L A S E R O WA P H A S E R 5 4 0 0 Przewodnik użytkownika Drukarka laserowa Xerox Phaser 5400 Przewodnik użytkownika 721P57800 Wrzesień 2001 Copyright 2001, Xerox Corporation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi:

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi: Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów informują o sposobach wykorzystania funkcji drukarki w celu zmiany ustawień wydruków kolorowych i dostosowania ich według potrzeby. Menu jakości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wydajność, minimalne koszty

Maksymalna wydajność, minimalne koszty Pobierz folder PDF» Prezentacja» Maksymalna wydajność, minimalne koszty Według niezależnych organizacji badawczych, koszt druku dokumentów może wynosić nawet do 3% rocznych obrotów firmy. Zatem by utrzymać

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

D R U K A R K A K O L O R O W A P H A S E R PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

D R U K A R K A K O L O R O W A P H A S E R PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA D R U K A R K A K O L O R O W A P H A S E R 2 1 3 5 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Drukarka kolorowa Phaser 2135 Przewodnik użytkownika 071-0765-00 marzec 2001 r. Copyright Xerox Corporation. Niepublikowane prawa

Bardziej szczegółowo

Indeks. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Indeks. Lexmark Drukarka T420

Indeks. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Indeks.  Lexmark Drukarka T420 1 A anulowanie zadania drukowania z komputera Macintosh z komputera z systemem Windows z panelu operacyjnego drukarki Anulowanie zadania automatyczne łączenie zasobników Automatyczne CR po LF (Menu ustawień)

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Instrukcja szybkiej instalacji PL Wersja 1.0 1 1. Wstęp Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników Trust USB Video Editor. Do instalacji tego produktu nie jest wymagane doświadczenie

Bardziej szczegółowo