GLUKOMETR / GLUKOMER / GLUCOMETRU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLUKOMETR / GLUKOMER / GLUCOMETRU"

Transkrypt

1 Performa Nano GLUKOMETR / GLUKOMER / GLUCOMETRU Instrukcja obsługi Návod na použitie Manualul utilizatorului This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA V6/ _01 Schwarz Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 Cyan Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 Magenta Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 Yellow Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 PMS 181 Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 PMS Cool Gray 4 Proofprint Number 305

2

3 PL Bez względu na to, czy glukometr Accu Chek Performa Nano jest pierwszym systemem tego typu wykorzystywanym przez użytkownika, czy też posiada on już pewne doświadczenie w korzystaniu z glukometrów, prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania nowo nabytego glukometru. Aby móc korzystać z niego w sposób prawidłowy i niezawodny, należy zapoznać się z zasadami jego działania, ekranami oraz poszczególnymi funkcjami. W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z naszą placówką obsługi klienta i serwisem naprawczym. Wykaz adresów zamieszczono na końcu niniejszej instrukcji obsługi. 1 This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA V4/ _01 Schwarz Roche USA V4/ _01 Cyan Roche USA V4/ _01 Magenta Roche USA V4/ _01 Yellow

4 2 System Accu Chek Performa Nano Glukometr Accu Chek Performa Nano przeznaczony jest do stosowania wraz z testami paskowymi Accu Chek Performa w celu ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej krwi żylnej, tętniczej oraz kapilarnej pobranej od noworodka lub osoby dorosłej, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontrolowania poziomu glukozy we krwi. Krew kapilarną przeznaczoną do pomiaru stężenia glukozy we krwi można pobrać z opuszki palca lub dopuszczonych alternatywnych części ciała (np. przedramienia). Więcej informacji nt. dopuszczonych alternatywnych części ciała znajduje się w części poświęconej alternatywnym miejscom nakłucia (AST) w niniejszej instrukcji. Glukometr Accu Chek Performa Nano w połączeniu z testami paskowymi Accu Chek Performa tworzy kompletny system pomiaru przeznaczony do diagnostyki in vitro wykonywanej przez personel medyczny w warunkach klinicznych, jak również przez pacjentów z cukrzycą w domu. System nie jest przeznaczony do diagnozowania cukrzycy ani badań przesiewowych na cukrzycę. Informacje dla personelu medycznego nt. pobierania i przygotowywania próbek krwi zamieszczono w ulotce informacyjnej dołączonej do testów paskowych. Używać wyłącznie z testami paskowymi i roztworami kontrolnymi Accu Chek Performa. Przydatny w samokontroli. Zestaw obejmuje następujące elementy (niektóre z nich do nabycia osobno): Glukometr Accu Chek Performa Nano z bateriami Testy paskowe i klucz kodujący Accu Chek Performa Roztwór kontrolny Accu Chek Performa Każdy przedmiot mający kontakt z krwią człowieka jest potencjalnym źródłem infekcji (patrz Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

5 Dlaczego regularny pomiar stężenia glukozy we krwi jest ważny? Regularne pomiary stężenia glukozy we krwi mogą w istotny sposób wpłynąć na sposób codziennego zarządzania terapią cukrzycową. Uprościliśmy je na tyle, na ile tylko było to możliwe. Ważna informacja na temat glukometru Glukometr ma już fabrycznie ustawioną godzinę i datę. Może zaistnieć konieczność zmiany godziny, aby dostosować ją do strefy czasowej użytkownika. Jeżeli pomimo postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji pojawiają się objawy, które są rozbieżne z wynikami pomiaru albo pytania, należy skonsultować się z personelem medycznym. 3

6 4

7 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do systemu...7 Glukometr Accu Chek Performa Nano...7 Kodowanie glukometru...9 Korzystanie z systemu Accu Chek Performa Nano...11 Rozdział 2: Pomiar stężenia glukozy we krwi...13 Wykonywanie pomiaru stężenia glukozy we krwi...13 Oznaczanie wyników pomiaru i ustawianie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu...17 Alternatywne miejsca nakłucia (AST)...19 Nietypowe wyniki pomiaru...23 Objawy wysokiego lub niskiego stężenia glukozy we krwi...24 Rozdział 3: Pamięć glukometru, ustawianie i pobieranie danych...25 Pamięć...25 Przeglądanie wyników pomiarów...26 Ustawianie glukometru...28 Ustawianie godziny i daty...29 Ustawianie dźwięku On/Off...31 Ustawianie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu...33 Ustawianie przypomnień o pomiarze...35 Ustawianie ostrzeżenia o hipoglikemii (Hipo)...38 Przesyłanie danych bezpośrednio na komputer za pomocą specjalnego oprogramowania i przewodu na podczerwień...41 Rozdział 4: Kontrola działania...43 Dlaczego należy przeprowadzać kontrolę działania...43 Roztwory kontrolne

8 6 Przeprowadzanie kontroli działania...45 Interpretacja wyników kontroli działania, które są poza dopuszczalnym zakresem...48 Rozdział 5: Konserwacja i rozwiązywanie problemów...51 Wymiana baterii...51 Czyszczenie glukometru...53 Konserwacja i rozwiązywanie problemów...54 Komunikaty na ekranie i rozwiązywanie problemów...55 Rozdział 6: Informacje techniczne...61 Ograniczenia wyrobu...61 Dane techniczne...61 Informacje nt. bezpieczeństwa wyrobu...63 Utylizacja glukometru...63 Wyjaśnienie symboli...64 Gwarancja...65 Akcesoria...65 Informacje dla personelu medycznego...66 Indeks...67

9 Rozdział 1: Wprowadzenie do systemu Glukometr Accu Chek Performa Nano Prawy i lewy przycisk strzałki Do wywoływania pamięci, zmiany ustawień i przeglądania wyników. Ekran Pokazuje wyniki, komunikaty i wyniki przechowywane w pamięci. Gniazdo na testy paskowe Tutaj wsuwać testy paskowe. Okienko portu podczerwieni (IR) Służy do przesyłania danych z glukometru do komputera. Przycisk On/Off/Set Do włączania i wyłączania glukometru oraz ustawiania opcji. Szufladka na baterie Wysunąć szufladkę w celu wymiany baterii. Gniazdo klucza kodującego Tutaj wsuwać klucz kodujący. 7 Widok z przodu Widok z tyłu

10 8 Złote elektrody Ten koniec testu paskowego wsunąć do glukometru. Żółte okienko Tutaj przyłożyć kroplę krwi lub roztworu kontrolnego. Test paskowy Przycisk On/Off/Set Pojemnik z testami paskowymi Buteleczka z roztworem kontrolnym Widok z boku Przycisk lewej strzałki Okienko portu podczerwieni (IR) Przycisk prawej strzałki Klucz kodujący (przykład) Baterie Włożyć do szufladki stroną oznaczoną (+) skierowaną w dół. Widok z góry

11 Kodowanie glukometru 9 1. Sprawdzić, czy glukometr jest wyłączony. 2. Odwrócić glukometr. 3. Wyjąć stary klucz kodujący (jeżeli jest w glukometrze) i wyrzucić go. Wymiana klucza kodującego jest wymagana po każdym otwarciu nowego opakowania testów paskowych!

12 10 Uwagi: Nie wkładać na siłę klucza kodującego do gniazda w glukometrze. Klucz jest tak zaprojektowany, aby można go było wsunąć do glukometru tylko w jeden sposób. Kiedy na ekranie pojawi się code i mrugający symbol - - -, wsunąć klucz kodujący do glukometru. 4. Obrócić klucz kodujący w ten sposób, żeby numer kodu był po stronie niewidocznej dla użytkownika. Wsunąć go do gniazda klucza kodującego, aż się zatrzyma. 5. Pozostawić klucz kodujący w glukometrze, aż do chwili otwarcia nowego opakowania testów paskowych.

13 Korzystanie z systemu Accu Chek Performa Nano Używać wyłącznie testów paskowych Accu-Chek Performa. Po każdym otwarciu nowego opakowania testów paskowych wymienić klucz kodujący. Nieużywane testy paskowe należy przechowywać w oryginalnym pojemniku z zamkniętą pokrywką. Zamykać szczelnie pojemnik natychmiast po wyjęciu testu paskowego, aby chronić pozostałe testy przed wilgocią. Test paskowy należy zużyć niezwłocznie po wyjęciu z pojemnika. Sprawdzić datę ważności testu paskowego na pojemniku z testami paskowymi. Nie używać testów paskowych po upływie ich daty ważności. Przechowywać pojemnik z testami paskowymi i glukometr w chłodnym, suchym miejscu, np. w sypialni. Zapoznać się ze wskazówkami nt. warunków wykonywania pomiarów oraz przechowywania testów paskowych, które zamieszczono na ulotce informacyjnej testów paskowych. Nie nanosić krwi ani roztworu kontrolnego na test paskowy przed wsunięciem go do glukometru. 11 Nie przechowywać testów paskowych w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury i duża wilgotność (łazienka lub kuchnia)! Ciepło i wilgoć mogą uszkodzić testy paskowe.

14 12

15 Rozdział 2: Pomiar stężenia glukozy we krwi Wykonywanie pomiaru stężenia glukozy we krwi Przed wykonaniem pierwszego pomiaru stężenia glukozy we krwi ustawić prawidłowo glukometr. Potrzebny jest glukometr, test paskowy, nakłuwacz i lancet Umyć i wysuszyć ręce. 2. Przygotować nakłuwacz. 3. Włożyć test paskowy do glukometru zgodnie z kierunkiem strzałek. Glukometr włączy się. 4. Sprawdzić, czy numer kodu na ekranie jest zgodny z numerem kodu na pojemniku z testami paskowymi. Jeżeli numer kodu nie został z jakiegoś powodu sprawdzony, należy wyjąć test paskowy i ponownie wsunąć go do glukometru.

16 14 ALBO Żółty przycisk zwalniający 5. Na ekranie pojawi się symbol testu paskowego i mrugający symbol kropli krwi. 6. Nakłuć palec za pomocą nakłuwacza. Próbkę można pobrać zarówno z opuszki palca, jak i z innej części dłoni. Szczegółowe informacje o tym, jak pobrać krew z dłoni znajdują się w rozdziale pt. Alternatywne miejsca nakłucia (AST), punkty 5 i 6.

17 15 7. Delikatnie ścisnąć palec, aby wycisnąć nieco krwi. W ten sposób łatwiej uzyskać kroplę krwi. 8. Przyłożyć kroplę krwi do przedniej krawędzi żółtego okienka testu paskowego. Nie nanosić krwi na górną część testu paskowego. Mrugający symbol informuje o tym, że w teście paskowym jest już dostateczna ilość krwi.

18 16 ALBO 9. Na ekranie pojawi się wynik. Chcąc oznaczyć wynik pomiaru jako przed jedzeniem lub po jedzeniu albo też znacznikiem ogólnym, pozostawić test paskowy w glukometrze (patrz następny punkt). W przeciwnym razie wyjąć i wyrzucić zużyty test paskowy. Wskazówka: Jeżeli pomiar zakończył się prawidłowo, glukometr wyłączy się samoczynnie po 5 sekundach od wyjęcia testu paskowego.

19 Oznaczanie wyników pomiaru i ustawianie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu Wyniki pomiaru można oznaczyć w następujący sposób: Znacznik przed jedzeniem Znacznik przed jedzeniem z przypomnieniem o pomiarze po jedzeniu Znacznik po jedzeniu Znacznik ogólny 17 Oznaczanie wyników znacznikami przed lub po jedzeniu zapewnia pełniejszą informację o wynikach pomiaru stężenia glukozy, co pomaga zarówno użytkownikowi, jak i personelowi medycznemu w prowadzeniu terapii. Jeżeli wynik jest oznaczony jako przed jedzeniem wraz ze znacznikiem przypomnienia o pomiarze po jedzeniu, 1 lub 2 godziny po pomiarze glukometr przypomni sygnałem dźwiękowym o konieczności wykonania pomiaru po jedzeniu. Znacznik ogólny może się przydać do oznaczania pomiarów AST (alternatywne miejsca nakłucia) lub po wysiłku fizycznym. Podczas przeglądania wyników zapisanych w pamięci znaczniki pomogą w przypomnieniu sobie, czym dany wynik różni się od pozostałych.

20 18 Poniżej wyjaśniono, jak oznaczyć wynik pomiaru i włączyć przypomnienie o pomiarze po jedzeniu: 1. Wykonać pomiar. Nie wyjmować testu paskowego. 2. Naciskając można poruszać się pomiędzy znacznikami wyników a przypomnieniem o pomiarze po jedzeniu. Znacznik przed jedzeniem Znacznik przed jedzeniem z przypomnieniem o pomiarze po jedzeniu Znacznik po jedzeniu Znacznik ogólny 3. Kiedy na ekranie pojawi się żądany znacznik (, lub ) albo znacznik przed jedzeniem z przypomnieniem o pomiarze po jedzeniu ( ), wyjąć test paskowy z glukometru. Jeżeli ustawione zostało przypomnienie o pomiarze po jedzeniu, 1 lub 2 godziny po pomiarze wykonanym przed jedzeniem glukometr przypomni sygnałem dźwiękowym o pomiarze po jedzeniu. Jeżeli wybrany został znacznik wyniku pomiaru, zostanie on automatycznie zapisany w pamięci. Wskazówka: Jeżeli pomiar zostanie wykonany w ciągu 15 minut przed lub po zaprogramowanym czasie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu, wynik pomiaru zostanie automatycznie oznaczony jako po jedzeniu. Czas przypomnienia o pomiarze po jedzeniu można ustawić na 1 lub 2 godziny w trybie ustawiania.

21 Alternatywne miejsca nakłucia (AST) Istnieje możliwość pobrania próbki krwi z innych miejsc ciała, poza opuszką palca. Alternatywnym miejscem nakłucia może być dłoń, przedramię, ramię, udo lub łydka. Dwa inne miejsca nakłucia na dłoni to mięsiste miejsce pod kciukiem (kłąb kciuka) i pod małym palcem (kłębik). Pobranie krwi z opuszki palca lub dłoni pozwala wykonać pomiar stężenia glukozy we krwi w dowolnym czasie. W przypadku pobierania krwi z przedramienia, ramienia, uda czy łydki, w niektórych okresach nie należy przeprowadzać pomiaru (patrz następny punkt). Wynika to z tego, że poziom glukozy we krwi zmienia się szybciej w opuszce palca lub dłoni niż w alternatywnych częściach ciała. Różnice te mogą spowodować podjęcie nieprawidłowych decyzji terapeutycznych, doprowadzając do niepożądanych skutków zdrowotnych. Przed pobraniem krwi z alternatywnej części ciała należy zapoznać się z informacjami podanymi w następnym punkcie. 19 Kłębik Kłąb kciuka

22 20 WAŻNE Pobieranie próbek z alternatywnego miejsca nakłucia należy omówić z personelem medycznym. Nie należy zmieniać parametrów terapii na podstawie tylko jednego wyniku pomiaru. NIGDY nie należy ignorować objawów wysokiego lub niskiego stężenia glukozy we krwi. Jeżeli wynik pomiaru stężenia glukozy nie odpowiada samopoczuciu użytkownika, należy pobrać próbkę z opuszki palca lub z dłoni, aby potwierdzić wynik. Jeżeli wynik pomiaru próbki pobranej z opuszki palca/ dłoni nadal nie odpowiada samopoczuciu użytkownika, należy skontaktować się z personelem medycznym. Pobranie próbki z alternatywnego miejsca nakłucia można przeprowadzić: Bezpośrednio przed posiłkiem Na czczo NIE POBIERAĆ próbki z alternatywnej części ciała: Dwie godziny lub mniej po posiłku Po wysiłku fizycznym W czasie choroby W przypadku podejrzenia niskiego stężenia glukozy we krwi Jeżeli niski poziom stężenia glukozy we krwi pozostaje często niezauważony W czasie szczytu działania krótkodziałającej insuliny lub szybkodziałającego analogu insuliny Do 2 godzin po podaniu krótkodziałającej insuliny lub szybkodziałającego analogu insuliny

23 Potrzebne są glukometr, test paskowy, nakłuwacz przeznaczony do AST i lancet Przygotować nakłuwacz. 2. Włożyć test paskowy do glukometru zgodnie z kierunkiem strzałek. Glukometr włączy się. 3. Sprawdzić, czy numer kodu na ekranie jest zgodny z numerem kodu na pojemniku z testami paskowymi. Jeżeli numer kodu nie został z jakiegoś powodu sprawdzony, należy wyjąć test paskowy i ponownie wsunąć go do glukometru. 4. Na ekranie pojawi się symbol testu paskowego i mrugający symbol kropli krwi. 5. Przycisnąć końcówkę nakłuwacza do mięsistej alternatywnej części ciała. Kilkakrotnie lekko zwolnić i następnie znowu docisnąć nakłuwacz, aby wspomóc przepływ krwi.

24 22 ALBO 6. Zwolnić nakłuwacz przytrzymując go ze stałą siłą przy skórze. Dociskać skórę nakłuwaczem, aby wspomóc przepływ krwi. 7. Przyłożyć kroplę krwi do przedniej krawędzi żółtego okienka testu paskowego. Mrugający symbol informuje o tym, że w teście paskowym jest już dostateczna ilość krwi. 8. Na ekranie pojawi się wynik. Oznaczyć wynik albo wyjąć i wyrzucić zużyty test paskowy. Wskazówka: Jeżeli kropla krwi jest zbyt mała, należy ponownie ścisnąć lub przycisnąć miejsce pobrania, aby ją powiększyć.

25 Nietypowe wyniki pomiaru Jeżeli wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi nie odpowiadają użytkownika samopoczuciu, proszę wykonać następujące czynności: Rozwiązywanie problemów elementy do sprawdzenia 1. Sprawdzić, czy nie upłynęła data ważności testów paskowych. 2. Sprawdzić, czy pokrywka pojemnika z testami paskowymi była zawsze szczelnie zamknięta. 3. Sprawdzić, czy test paskowy został zużyty niezwłocznie po wyjęciu z pojemnika. 4. Sprawdzić, czy testy paskowe były przechowywane w chłodnym, suchym miejscu. 5. Sprawdzić, czy prawidłowo wykonano poszczególne etapy przeprowadzenia pomiaru. 6. Sprawdzić, czy numer kodu na ekranie glukometru jest zgodny z numerem kodu na pojemniku z testami paskowymi. Działanie Wyrzucić testy paskowe, których data ważności już upłynęła. Wymienić testy paskowe, jeżeli przez jakiś czas mogły być niezamknięte. Powtórzyć pomiar z nowym testem paskowym. Powtórzyć pomiar z prawidłowo przechowywanym testem paskowym. Przeczytać rozdział 2, Pomiar stężenia glukozy we krwi i ponownie przeprowadzić pomiar. Jeżeli problemy nie ustąpią, należy skontaktować się z firmą Roche. Jeżeli nie jest zgodny, wsunąć prawidłowy klucz kodujący do glukometru i ponownie przeprowadzić pomiar. 23

26 Rozwiązywanie problemów elementy do sprawdzenia 7. Jeżeli nadal nie ma pewności co do usunięcia problemu Działanie Powtórzyć pomiar z nowym testem paskowym i przeprowadzić kontrolę działania. Jeżeli problemy nie ustąpią, należy skontaktować się z firmą Roche. 24 Objawy wysokiego lub niskiego stężenia glukozy we krwi Świadomość objawów wysokiego lub niskiego stężenia glukozy we krwi może dopomóc w interpretacji wyników pomiarów i podejmowaniu decyzji o tym, jakie należy podjąć kroki w nietypowych sytuacjach. Najczęstsze objawy: Wysokie stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia): zmęczenie, zwiększony apetyt lub pragnienie, częstomocz, nieostry obraz, ból głowy lub ogólna bolesność. Niskie stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia): pocenie się, drżenie, nieostry obraz, szybkie bicie serca, mrowienie lub odrętwienie wokół ust lub opuszek palców. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z tych objawów należy przeprowadzić pomiar stężenia glukozy we krwi pobierając krew z opuszki palca lub dłoni. Jeżeli wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi jest oznaczony jako LO lub HI, należy niezwłocznie skontaktować się z personelem medycznym.

27 Rozdział 3: Pamięć glukometru, ustawianie i pobieranie danych Pamięć Przechowywanie wyników pomiarów Glukometr automatycznie przechowuje do 500 wyników pomiarów wraz z datą i godziną każdego z nich oraz ewentualnymi znacznikami. W każdej chwili można przejrzeć swoje wyniki. Wyniki pomiarów są przechowywane w układzie od najnowszych do najstarszych. Ustawienie prawidłowej daty i godziny w glukometrze jest bardzo ważne. Prawidłowe ustawienia daty i godziny pomagają w prawidłowej interpretacji wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi przez użytkownika i personel medyczny. 25 Nie należy zmieniać parametrów terapii na podstawie pojedynczego wyniku pomiaru w zapisanego w pamięci. Uwagi: Informacje zapisane w pamięci pozostają nadal zapisane również po wymianie baterii. Po wymianie baterii należy sprawdzić, czy data i godzina w glukometrze są prawidłowe. Po osiągnięciu 500 zapisów w pamięci, dodanie nowego zapisu powoduje usunięcie najstarszego zapisu. Jeżeli w ciągu 90 kolejnych dni wykonanych zostanie ponad 500 pomiarów, do 90-dniowej średniej wliczanych jest tylko 500 ostatnich wyników. Aby szybciej poruszać się po zapisanych wynikach, można nacisnąć i przytrzymać albo.

28 26 Wyniki pomiarów kontrolnych są przechowywane w pamięci, ale nie można ich przeglądać na glukometrze. Nie są one także ujęte w średnich z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni. Aby móc przeglądać wyniki pomiarów kontrolnych, najpierw należy je pobrać za pomocą odpowiedniego programu komputerowego. Informacji na temat dostępności produktu udziela firma Roche. Przeglądanie wyników pomiarów Aby uzyskać dostęp do zapisów w pamięci, wystarczy nacisnąć i zwolnić przycisk lub, obojętnie czy glukometr jest włączony czy wyłączony. Pojawi się wówczas ostatni zapisany wynik. Aby zobaczyć poprzednie wyniki w kolejności nacisnąć. Aby zobaczyć średnie z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni nacisnąć. Aby zobaczyć średnie przed jedzeniem i po jedzeniu z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni ponownie nacisnąć. Liczba dni objętych średnią Liczba wyników objętych średnią

29 Wskazówka: Średnie wyników przed jedzeniem i po jedzeniu obejmują wyłącznie wyniki ze znacznikiem odpowiednio przed jedzeniem ( ) lub po jedzeniu ( ). W ogólnych średnich z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni ujęte są wszystkie wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi. ALBO Wcześniejsze wyniki Aby przeglądać wcześniejsze wyniki od najnowszych do najstarszych, nacisnąć. ALBO Średnia ogólna Aby zobaczyć średnie z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni, nacisnąć. Średnie przed jedzeniem Aby zobaczyć średnie przed jedzeniem z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni, ponownie nacisnąć. Średnie po jedzeniu Aby zobaczyć średnie po jedzeniu z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni, ponownie nacisnąć. 27

30 28 Ustawianie glukometru Korzystanie z trybu ustawiania Korzystając z trybu ustawiania można dostosować glukometr do własnego trybu życia. Poniżej wyszczególniono ustawienia, które użytkownik może zmieniać, w kolejności w jakiej pojawiają się w trybie ustawiania. Godzina i data ustawianie godziny i daty. Dźwięk wybór On (Wł.) lub OFF (Wył.). Czas przypomnienia o pomiarze po jedzeniu wybór 1 lub 2 godziny. Przypomnienia o pomiarze wybór On (Wł.) lub OFF (Wył.). Ostrzeżenie Hipo wybór On (Wł.) lub OFF (Wył.). Jeżeli zostanie wybrane ustawienie On, ustawić poziom glukozy we krwi, przy którym ma pojawić się ostrzeżenie. Korzystanie z trybu ustawiania jest proste. Poniżej opisane są funkcje, jakie spełniają poszczególne przyciski w trybie ustawiania. Aby uruchomić tryb ustawiania kiedy glukometr jest włączony, nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się napis set-up (ustawienia). Aby potwierdzić wybór funkcji nacisnąć i zwolnić. Aby opuścić tryb ustawiania nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego. Aby zmienić ustawienie naciskać lub. Aby szybciej zmieniać ustawienia, nacisnąć i przytrzymać albo.

31 Jesteś w tym miejscu GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) DŹWIĘK (on/off) Ustawianie godziny i daty PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) zmniejszanie zwiększanie Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego. 2. Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). Godzina zacznie mrugać. 3. Nacisnąć i zwolnić albo, aby ustawić prawidłową godzinę.

32 30 4. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie godziny. Zacznie wówczas mrugać minuta. 5. Nacisnąć i zwolnić albo, aby ustawić minutę. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie minuty. 6. Powtarzać czynność 5, aby ustawić dzień, miesiąc i rok. 7. Jeżeli mają być ustawiane dalsze opcje, nacisnąć i zwolnić. Aby opuścić tryb ustawiania, nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego.

33 GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) Jesteś w tym miejscu DŹWIĘK (on/off) Ustawianie dźwięku ( ) On/Off PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) Fabrycznie funkcja dźwięku ustawiona jest w glukometrze na On (Wł.). Można ją wyłączyć ustawienie OFF. Nie wpłynie to na wyniki pomiarów. Sygnalizacja dźwiękowa informuje użytkownika o następujących zdarzeniach: Kiedy należy nanieść krew lub roztwór kontrolny na test paskowy Kiedy na test paskowy została już naniesiona wystarczająca ilość krwi lub roztworu kontrolnego Kiedy zakończony został pomiar Kiedy został naciśnięty przycisk Kiedy należy wykonać pomiar (jeżeli ustawiono przypomnienie o pomiarze lub przypomnienie o pomiarze po jedzeniu) Kiedy w trakcie pomiaru pojawi się błąd (nawet kiedy dźwięk jest wyłączony, to w przypadku błędu pojawi się ostrzeżenie dźwiękowe). 31

34 32 1. Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego. 2. Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). 3. Naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się mrugający symbol dźwięku oraz opcja On lub OFF. 4. Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać opcję On lub OFF. 5. Jeżeli mają być ustawiane dalsze opcje, nacisnąć i zwolnić. Aby opuścić tryb ustawiania, nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego.

35 GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) DŹWIĘK (on/off) Jesteś w tym miejscu PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) Ustawianie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu ( ) OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) Przypomnienie o pomiarze po jedzeniu: Godzinę lub dwie od pomiaru przed jedzeniem glukometr przypomni sygnałem dźwiękowym o pomiarze po jedzeniu. Sygnał dźwiękowy pojawia się co 2 minuty, 3 razy. Przypomnienie wyłącza się poprzez włożenie testu paskowego lub naciśnięcie któregokolwiek z przycisków. Fabrycznie przypomnienie o pomiarze po jedzeniu ustawione jest na 2 godziny, ale użytkownik może to zmienić w trybie ustawiania. 33 Uwagi: Aby przypomnienie o pomiarze mogło się pojawić, opcja dźwięku musi być ustawiona na On. Jeżeli w ciągu 15 minut poprzedzających przypomnienie wykonano pomiar, przypomnienie nie pojawi się. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony, przypomnienie nie pojawi się. Wystawienie glukometru na działanie niskiej temperatury może spowodować wyłączenie przypomnień o pomiarze do momentu włączenia glukometru.

36 34 1. Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego. 2. Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). 3. Naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia) i mrugające 1Hr lub 2Hr. 4. Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać opcję 1Hr lub 2Hr. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić wybór. W czasie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu na wyświetlaczu pojawia się następujący ekran.

37 Jesteś w tym miejscu GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) DŹWIĘK (on/off) PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) Ustawianie przypomnień o pomiarze ( ) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) Przypomnienie o pomiarze: Przypomina sygnałem dźwiękowym o konieczności wykonania pomiaru. Sygnał dźwiękowy pojawia się co 2 minuty, 3 razy. Przypomnienie wyłącza się poprzez włożenie testu paskowego lub naciśnięcie któregokolwiek z przycisków. Fabrycznie opcja ta jest wyłączona. Aby z niej korzystać, należy ją najpierw włączyć. Można ustawić do 4 przypomnień o pomiarze na dzień. Dla wygody użytkownika opcje A-1, A-2, A-3 i A-4 są już fabrycznie ustawione w glukometrze w następujący sposób. Ustawienia można zmienić wedle własnych potrzeb. A-1 8:00 A-2 12:00 A-3 18:00 A-4 22:00 Uwagi: Jeżeli w ciągu 15 minut poprzedzających przypomnienie wykonano pomiar, przypomnienie nie pojawi się. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony, przypomnienie nie pojawi się. Wystawienie glukometru na działanie niskiej temperatury może spowodować wyłączenie przypomnień o pomiarze do momentu włączenia glukometru. 35

38 Podczas ustawiania godziny przypomnienia o pomiarze na wyświetlaczu pojawia się symbol dzwonka i set-up (ustawienia) Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego. 2. Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). 3. Naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka, OFF, set-up (ustawienia) i mrugające A Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać opcję On lub OFF. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić wybór.

39 37 5. Po wybraniu On zacznie mrugać godzina. Na wyświetlaczu pozostaną A-1 i symbol dzwonka. 6. Nacisnąć i zwolnić albo, aby ustawić godzinę. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie godziny. 7. Zacznie wówczas mrugać minuta. Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać 00, 15, 30 lub Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie minuty. 9. Na wyświetlaczu pojawiają się set-up (ustawienia), OFF oraz symbol dzwonka wraz z mrugającym oznaczeniem następnego przypomnienia o pomiarze A 2. Można ustawić następne przypomnienie o pomiarze albo nacisnąć i przytrzymać, aby opuścić tryb ustawiania, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego.

40 GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) DŹWIĘK (on/off) PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) Ustawianie ostrzeżenia o hipoglikemii (Hipo) ( ) Jesteś w tym miejscu OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) Ostrzeżenie o hipoglikemii: Można ustawić w przedziale mg/dl (2,8 5,0 mmol/l), aby glukometr ostrzegał użytkownika o ewentualnie zbyt niskim poziomie stężeniu glukozy we krwi. 38 Uwagi: Przed ustawieniem ostrzeżenia o hipoglikemii należy skonsultować się z personelem medycznym w celu ustalenia, jaki poziom glukozy we krwi należy uznać za zbyt niski. Fabrycznie funkcja ostrzeżenia o hipoglikemii jest wyłączona. 1. Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego.

41 ALBO Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). 3. Naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia), OFF i mrugający symbol. 4. Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać opcję On lub OFF. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić wybór. 5. Jeżeli ostrzeżenie o hipoglikemii zostanie włączone, pojawia się set-up (ustawienia) i mrugający symbol. Na wyświetlaczu pojawi się wartość 70 mg/dl (3,9 mmol/l).

42 ALBO Nacisnąć i zwolnić albo, aby ustawić żądany poziom. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie. 7. Nacisnąć i przytrzymać, aby opuścić tryb ustawiania, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego. Funkcja ta nie może zastąpić szkolenia, jak zachowywać się w przypadku pojawienia się hipoglikemii, które powinno być przeprowadzone przez personel medyczny.

43 Przesyłanie danych bezpośrednio na komputer za pomocą specjalnego oprogramowania i przewodu na podczerwień Można przesłać zapisane wyniki do komputera, aby monitorować je, identyfikować schematy lub drukować. 1. Zainstalować oprogramowanie zgodnie z instrukcjami. Aby móc przenieść wyniki na komputer, podłączyć przewód na podczerwień zgodnie z instrukcjami. 2. Uruchomić oprogramowanie i postępować wg instrukcji nt. pobierania informacji. Upewnić się, czy oprogramowanie jest gotowe do przyjęcia danych z glukometru. 3. Na wyłączonym glukometrze nacisnąć i przytrzymać obydwa przyciski i, aż na wyświetlaczu zaczną mrugać naprzemiennie dwie strzałki. 41

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Headline. HumaSens Glukometr. Instrukcja obsługi

Headline. HumaSens Glukometr. Instrukcja obsługi Headline Humaens Glukometr Instrukcja obsługi pis treści Rozdział 1 Glukometr Humaens Glucose 3 1.1 Wprowadzenie 3 1.2 Zawartość zestawu 3 1.3 Oznaczenia 4 1.4 Elementy systemu 5 Rozdział 2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny

Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny SPIS TREŚCI Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny 1.1 Wprowadzenie...1-2 1.2 Zawartość...3-4 1.3 Oznakowanie i Informacje...5 1.4 Składniki zestawu Urządzenie...6-7 Paski testow...8-9

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

(( )) Urządzenie medyczne. Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Wykrywa objawy arytmii

(( )) Urządzenie medyczne. Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Wykrywa objawy arytmii CYFROWY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA TMA-880 Urządzenie medyczne Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie (( )) Wykrywa objawy arytmii Wykrywa objawy arytmii Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Masimo Rainbow TM SET

Masimo Rainbow TM SET Masimo Rainbow TM SET Pulsoksymetr z opcją pomiaru CO INSTRUKCJA OBSŁ UGI Zadaniem Instrukcji obsługi Rad-57 jest dostarczanie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi wszystkich modeli pulsoksymetrów

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi Instrukcja obsługi System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi 0044 Monitor ciśnienia krwi Jednostka analizująca: Hypertension Management Software Client-Server (HMS CS) Sprzedający: Copyright

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE. Instrukcja obsługi

NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE. Instrukcja obsługi NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE Instrukcja obsługi Styczeń 2007 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości związane z użyciem sprzętu i nie ma na nie odpowiedzi w tym podręczniku,

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL04013-104 PL DIGITAL CAMERA XQ1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo