GLUKOMETR / GLUKOMER / GLUCOMETRU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLUKOMETR / GLUKOMER / GLUCOMETRU"

Transkrypt

1 Performa Nano GLUKOMETR / GLUKOMER / GLUCOMETRU Instrukcja obsługi Návod na použitie Manualul utilizatorului This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA V6/ _01 Schwarz Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 Cyan Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 Magenta Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 Yellow Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 PMS 181 Proofprint Number 305 Roche USA V6/ _01 PMS Cool Gray 4 Proofprint Number 305

2

3 PL Bez względu na to, czy glukometr Accu Chek Performa Nano jest pierwszym systemem tego typu wykorzystywanym przez użytkownika, czy też posiada on już pewne doświadczenie w korzystaniu z glukometrów, prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania nowo nabytego glukometru. Aby móc korzystać z niego w sposób prawidłowy i niezawodny, należy zapoznać się z zasadami jego działania, ekranami oraz poszczególnymi funkcjami. W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z naszą placówką obsługi klienta i serwisem naprawczym. Wykaz adresów zamieszczono na końcu niniejszej instrukcji obsługi. 1 This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA V4/ _01 Schwarz Roche USA V4/ _01 Cyan Roche USA V4/ _01 Magenta Roche USA V4/ _01 Yellow

4 2 System Accu Chek Performa Nano Glukometr Accu Chek Performa Nano przeznaczony jest do stosowania wraz z testami paskowymi Accu Chek Performa w celu ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej krwi żylnej, tętniczej oraz kapilarnej pobranej od noworodka lub osoby dorosłej, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontrolowania poziomu glukozy we krwi. Krew kapilarną przeznaczoną do pomiaru stężenia glukozy we krwi można pobrać z opuszki palca lub dopuszczonych alternatywnych części ciała (np. przedramienia). Więcej informacji nt. dopuszczonych alternatywnych części ciała znajduje się w części poświęconej alternatywnym miejscom nakłucia (AST) w niniejszej instrukcji. Glukometr Accu Chek Performa Nano w połączeniu z testami paskowymi Accu Chek Performa tworzy kompletny system pomiaru przeznaczony do diagnostyki in vitro wykonywanej przez personel medyczny w warunkach klinicznych, jak również przez pacjentów z cukrzycą w domu. System nie jest przeznaczony do diagnozowania cukrzycy ani badań przesiewowych na cukrzycę. Informacje dla personelu medycznego nt. pobierania i przygotowywania próbek krwi zamieszczono w ulotce informacyjnej dołączonej do testów paskowych. Używać wyłącznie z testami paskowymi i roztworami kontrolnymi Accu Chek Performa. Przydatny w samokontroli. Zestaw obejmuje następujące elementy (niektóre z nich do nabycia osobno): Glukometr Accu Chek Performa Nano z bateriami Testy paskowe i klucz kodujący Accu Chek Performa Roztwór kontrolny Accu Chek Performa Każdy przedmiot mający kontakt z krwią człowieka jest potencjalnym źródłem infekcji (patrz Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

5 Dlaczego regularny pomiar stężenia glukozy we krwi jest ważny? Regularne pomiary stężenia glukozy we krwi mogą w istotny sposób wpłynąć na sposób codziennego zarządzania terapią cukrzycową. Uprościliśmy je na tyle, na ile tylko było to możliwe. Ważna informacja na temat glukometru Glukometr ma już fabrycznie ustawioną godzinę i datę. Może zaistnieć konieczność zmiany godziny, aby dostosować ją do strefy czasowej użytkownika. Jeżeli pomimo postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji pojawiają się objawy, które są rozbieżne z wynikami pomiaru albo pytania, należy skonsultować się z personelem medycznym. 3

6 4

7 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do systemu...7 Glukometr Accu Chek Performa Nano...7 Kodowanie glukometru...9 Korzystanie z systemu Accu Chek Performa Nano...11 Rozdział 2: Pomiar stężenia glukozy we krwi...13 Wykonywanie pomiaru stężenia glukozy we krwi...13 Oznaczanie wyników pomiaru i ustawianie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu...17 Alternatywne miejsca nakłucia (AST)...19 Nietypowe wyniki pomiaru...23 Objawy wysokiego lub niskiego stężenia glukozy we krwi...24 Rozdział 3: Pamięć glukometru, ustawianie i pobieranie danych...25 Pamięć...25 Przeglądanie wyników pomiarów...26 Ustawianie glukometru...28 Ustawianie godziny i daty...29 Ustawianie dźwięku On/Off...31 Ustawianie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu...33 Ustawianie przypomnień o pomiarze...35 Ustawianie ostrzeżenia o hipoglikemii (Hipo)...38 Przesyłanie danych bezpośrednio na komputer za pomocą specjalnego oprogramowania i przewodu na podczerwień...41 Rozdział 4: Kontrola działania...43 Dlaczego należy przeprowadzać kontrolę działania...43 Roztwory kontrolne

8 6 Przeprowadzanie kontroli działania...45 Interpretacja wyników kontroli działania, które są poza dopuszczalnym zakresem...48 Rozdział 5: Konserwacja i rozwiązywanie problemów...51 Wymiana baterii...51 Czyszczenie glukometru...53 Konserwacja i rozwiązywanie problemów...54 Komunikaty na ekranie i rozwiązywanie problemów...55 Rozdział 6: Informacje techniczne...61 Ograniczenia wyrobu...61 Dane techniczne...61 Informacje nt. bezpieczeństwa wyrobu...63 Utylizacja glukometru...63 Wyjaśnienie symboli...64 Gwarancja...65 Akcesoria...65 Informacje dla personelu medycznego...66 Indeks...67

9 Rozdział 1: Wprowadzenie do systemu Glukometr Accu Chek Performa Nano Prawy i lewy przycisk strzałki Do wywoływania pamięci, zmiany ustawień i przeglądania wyników. Ekran Pokazuje wyniki, komunikaty i wyniki przechowywane w pamięci. Gniazdo na testy paskowe Tutaj wsuwać testy paskowe. Okienko portu podczerwieni (IR) Służy do przesyłania danych z glukometru do komputera. Przycisk On/Off/Set Do włączania i wyłączania glukometru oraz ustawiania opcji. Szufladka na baterie Wysunąć szufladkę w celu wymiany baterii. Gniazdo klucza kodującego Tutaj wsuwać klucz kodujący. 7 Widok z przodu Widok z tyłu

10 8 Złote elektrody Ten koniec testu paskowego wsunąć do glukometru. Żółte okienko Tutaj przyłożyć kroplę krwi lub roztworu kontrolnego. Test paskowy Przycisk On/Off/Set Pojemnik z testami paskowymi Buteleczka z roztworem kontrolnym Widok z boku Przycisk lewej strzałki Okienko portu podczerwieni (IR) Przycisk prawej strzałki Klucz kodujący (przykład) Baterie Włożyć do szufladki stroną oznaczoną (+) skierowaną w dół. Widok z góry

11 Kodowanie glukometru 9 1. Sprawdzić, czy glukometr jest wyłączony. 2. Odwrócić glukometr. 3. Wyjąć stary klucz kodujący (jeżeli jest w glukometrze) i wyrzucić go. Wymiana klucza kodującego jest wymagana po każdym otwarciu nowego opakowania testów paskowych!

12 10 Uwagi: Nie wkładać na siłę klucza kodującego do gniazda w glukometrze. Klucz jest tak zaprojektowany, aby można go było wsunąć do glukometru tylko w jeden sposób. Kiedy na ekranie pojawi się code i mrugający symbol - - -, wsunąć klucz kodujący do glukometru. 4. Obrócić klucz kodujący w ten sposób, żeby numer kodu był po stronie niewidocznej dla użytkownika. Wsunąć go do gniazda klucza kodującego, aż się zatrzyma. 5. Pozostawić klucz kodujący w glukometrze, aż do chwili otwarcia nowego opakowania testów paskowych.

13 Korzystanie z systemu Accu Chek Performa Nano Używać wyłącznie testów paskowych Accu-Chek Performa. Po każdym otwarciu nowego opakowania testów paskowych wymienić klucz kodujący. Nieużywane testy paskowe należy przechowywać w oryginalnym pojemniku z zamkniętą pokrywką. Zamykać szczelnie pojemnik natychmiast po wyjęciu testu paskowego, aby chronić pozostałe testy przed wilgocią. Test paskowy należy zużyć niezwłocznie po wyjęciu z pojemnika. Sprawdzić datę ważności testu paskowego na pojemniku z testami paskowymi. Nie używać testów paskowych po upływie ich daty ważności. Przechowywać pojemnik z testami paskowymi i glukometr w chłodnym, suchym miejscu, np. w sypialni. Zapoznać się ze wskazówkami nt. warunków wykonywania pomiarów oraz przechowywania testów paskowych, które zamieszczono na ulotce informacyjnej testów paskowych. Nie nanosić krwi ani roztworu kontrolnego na test paskowy przed wsunięciem go do glukometru. 11 Nie przechowywać testów paskowych w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury i duża wilgotność (łazienka lub kuchnia)! Ciepło i wilgoć mogą uszkodzić testy paskowe.

14 12

15 Rozdział 2: Pomiar stężenia glukozy we krwi Wykonywanie pomiaru stężenia glukozy we krwi Przed wykonaniem pierwszego pomiaru stężenia glukozy we krwi ustawić prawidłowo glukometr. Potrzebny jest glukometr, test paskowy, nakłuwacz i lancet Umyć i wysuszyć ręce. 2. Przygotować nakłuwacz. 3. Włożyć test paskowy do glukometru zgodnie z kierunkiem strzałek. Glukometr włączy się. 4. Sprawdzić, czy numer kodu na ekranie jest zgodny z numerem kodu na pojemniku z testami paskowymi. Jeżeli numer kodu nie został z jakiegoś powodu sprawdzony, należy wyjąć test paskowy i ponownie wsunąć go do glukometru.

16 14 ALBO Żółty przycisk zwalniający 5. Na ekranie pojawi się symbol testu paskowego i mrugający symbol kropli krwi. 6. Nakłuć palec za pomocą nakłuwacza. Próbkę można pobrać zarówno z opuszki palca, jak i z innej części dłoni. Szczegółowe informacje o tym, jak pobrać krew z dłoni znajdują się w rozdziale pt. Alternatywne miejsca nakłucia (AST), punkty 5 i 6.

17 15 7. Delikatnie ścisnąć palec, aby wycisnąć nieco krwi. W ten sposób łatwiej uzyskać kroplę krwi. 8. Przyłożyć kroplę krwi do przedniej krawędzi żółtego okienka testu paskowego. Nie nanosić krwi na górną część testu paskowego. Mrugający symbol informuje o tym, że w teście paskowym jest już dostateczna ilość krwi.

18 16 ALBO 9. Na ekranie pojawi się wynik. Chcąc oznaczyć wynik pomiaru jako przed jedzeniem lub po jedzeniu albo też znacznikiem ogólnym, pozostawić test paskowy w glukometrze (patrz następny punkt). W przeciwnym razie wyjąć i wyrzucić zużyty test paskowy. Wskazówka: Jeżeli pomiar zakończył się prawidłowo, glukometr wyłączy się samoczynnie po 5 sekundach od wyjęcia testu paskowego.

19 Oznaczanie wyników pomiaru i ustawianie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu Wyniki pomiaru można oznaczyć w następujący sposób: Znacznik przed jedzeniem Znacznik przed jedzeniem z przypomnieniem o pomiarze po jedzeniu Znacznik po jedzeniu Znacznik ogólny 17 Oznaczanie wyników znacznikami przed lub po jedzeniu zapewnia pełniejszą informację o wynikach pomiaru stężenia glukozy, co pomaga zarówno użytkownikowi, jak i personelowi medycznemu w prowadzeniu terapii. Jeżeli wynik jest oznaczony jako przed jedzeniem wraz ze znacznikiem przypomnienia o pomiarze po jedzeniu, 1 lub 2 godziny po pomiarze glukometr przypomni sygnałem dźwiękowym o konieczności wykonania pomiaru po jedzeniu. Znacznik ogólny może się przydać do oznaczania pomiarów AST (alternatywne miejsca nakłucia) lub po wysiłku fizycznym. Podczas przeglądania wyników zapisanych w pamięci znaczniki pomogą w przypomnieniu sobie, czym dany wynik różni się od pozostałych.

20 18 Poniżej wyjaśniono, jak oznaczyć wynik pomiaru i włączyć przypomnienie o pomiarze po jedzeniu: 1. Wykonać pomiar. Nie wyjmować testu paskowego. 2. Naciskając można poruszać się pomiędzy znacznikami wyników a przypomnieniem o pomiarze po jedzeniu. Znacznik przed jedzeniem Znacznik przed jedzeniem z przypomnieniem o pomiarze po jedzeniu Znacznik po jedzeniu Znacznik ogólny 3. Kiedy na ekranie pojawi się żądany znacznik (, lub ) albo znacznik przed jedzeniem z przypomnieniem o pomiarze po jedzeniu ( ), wyjąć test paskowy z glukometru. Jeżeli ustawione zostało przypomnienie o pomiarze po jedzeniu, 1 lub 2 godziny po pomiarze wykonanym przed jedzeniem glukometr przypomni sygnałem dźwiękowym o pomiarze po jedzeniu. Jeżeli wybrany został znacznik wyniku pomiaru, zostanie on automatycznie zapisany w pamięci. Wskazówka: Jeżeli pomiar zostanie wykonany w ciągu 15 minut przed lub po zaprogramowanym czasie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu, wynik pomiaru zostanie automatycznie oznaczony jako po jedzeniu. Czas przypomnienia o pomiarze po jedzeniu można ustawić na 1 lub 2 godziny w trybie ustawiania.

21 Alternatywne miejsca nakłucia (AST) Istnieje możliwość pobrania próbki krwi z innych miejsc ciała, poza opuszką palca. Alternatywnym miejscem nakłucia może być dłoń, przedramię, ramię, udo lub łydka. Dwa inne miejsca nakłucia na dłoni to mięsiste miejsce pod kciukiem (kłąb kciuka) i pod małym palcem (kłębik). Pobranie krwi z opuszki palca lub dłoni pozwala wykonać pomiar stężenia glukozy we krwi w dowolnym czasie. W przypadku pobierania krwi z przedramienia, ramienia, uda czy łydki, w niektórych okresach nie należy przeprowadzać pomiaru (patrz następny punkt). Wynika to z tego, że poziom glukozy we krwi zmienia się szybciej w opuszce palca lub dłoni niż w alternatywnych częściach ciała. Różnice te mogą spowodować podjęcie nieprawidłowych decyzji terapeutycznych, doprowadzając do niepożądanych skutków zdrowotnych. Przed pobraniem krwi z alternatywnej części ciała należy zapoznać się z informacjami podanymi w następnym punkcie. 19 Kłębik Kłąb kciuka

22 20 WAŻNE Pobieranie próbek z alternatywnego miejsca nakłucia należy omówić z personelem medycznym. Nie należy zmieniać parametrów terapii na podstawie tylko jednego wyniku pomiaru. NIGDY nie należy ignorować objawów wysokiego lub niskiego stężenia glukozy we krwi. Jeżeli wynik pomiaru stężenia glukozy nie odpowiada samopoczuciu użytkownika, należy pobrać próbkę z opuszki palca lub z dłoni, aby potwierdzić wynik. Jeżeli wynik pomiaru próbki pobranej z opuszki palca/ dłoni nadal nie odpowiada samopoczuciu użytkownika, należy skontaktować się z personelem medycznym. Pobranie próbki z alternatywnego miejsca nakłucia można przeprowadzić: Bezpośrednio przed posiłkiem Na czczo NIE POBIERAĆ próbki z alternatywnej części ciała: Dwie godziny lub mniej po posiłku Po wysiłku fizycznym W czasie choroby W przypadku podejrzenia niskiego stężenia glukozy we krwi Jeżeli niski poziom stężenia glukozy we krwi pozostaje często niezauważony W czasie szczytu działania krótkodziałającej insuliny lub szybkodziałającego analogu insuliny Do 2 godzin po podaniu krótkodziałającej insuliny lub szybkodziałającego analogu insuliny

23 Potrzebne są glukometr, test paskowy, nakłuwacz przeznaczony do AST i lancet Przygotować nakłuwacz. 2. Włożyć test paskowy do glukometru zgodnie z kierunkiem strzałek. Glukometr włączy się. 3. Sprawdzić, czy numer kodu na ekranie jest zgodny z numerem kodu na pojemniku z testami paskowymi. Jeżeli numer kodu nie został z jakiegoś powodu sprawdzony, należy wyjąć test paskowy i ponownie wsunąć go do glukometru. 4. Na ekranie pojawi się symbol testu paskowego i mrugający symbol kropli krwi. 5. Przycisnąć końcówkę nakłuwacza do mięsistej alternatywnej części ciała. Kilkakrotnie lekko zwolnić i następnie znowu docisnąć nakłuwacz, aby wspomóc przepływ krwi.

24 22 ALBO 6. Zwolnić nakłuwacz przytrzymując go ze stałą siłą przy skórze. Dociskać skórę nakłuwaczem, aby wspomóc przepływ krwi. 7. Przyłożyć kroplę krwi do przedniej krawędzi żółtego okienka testu paskowego. Mrugający symbol informuje o tym, że w teście paskowym jest już dostateczna ilość krwi. 8. Na ekranie pojawi się wynik. Oznaczyć wynik albo wyjąć i wyrzucić zużyty test paskowy. Wskazówka: Jeżeli kropla krwi jest zbyt mała, należy ponownie ścisnąć lub przycisnąć miejsce pobrania, aby ją powiększyć.

25 Nietypowe wyniki pomiaru Jeżeli wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi nie odpowiadają użytkownika samopoczuciu, proszę wykonać następujące czynności: Rozwiązywanie problemów elementy do sprawdzenia 1. Sprawdzić, czy nie upłynęła data ważności testów paskowych. 2. Sprawdzić, czy pokrywka pojemnika z testami paskowymi była zawsze szczelnie zamknięta. 3. Sprawdzić, czy test paskowy został zużyty niezwłocznie po wyjęciu z pojemnika. 4. Sprawdzić, czy testy paskowe były przechowywane w chłodnym, suchym miejscu. 5. Sprawdzić, czy prawidłowo wykonano poszczególne etapy przeprowadzenia pomiaru. 6. Sprawdzić, czy numer kodu na ekranie glukometru jest zgodny z numerem kodu na pojemniku z testami paskowymi. Działanie Wyrzucić testy paskowe, których data ważności już upłynęła. Wymienić testy paskowe, jeżeli przez jakiś czas mogły być niezamknięte. Powtórzyć pomiar z nowym testem paskowym. Powtórzyć pomiar z prawidłowo przechowywanym testem paskowym. Przeczytać rozdział 2, Pomiar stężenia glukozy we krwi i ponownie przeprowadzić pomiar. Jeżeli problemy nie ustąpią, należy skontaktować się z firmą Roche. Jeżeli nie jest zgodny, wsunąć prawidłowy klucz kodujący do glukometru i ponownie przeprowadzić pomiar. 23

26 Rozwiązywanie problemów elementy do sprawdzenia 7. Jeżeli nadal nie ma pewności co do usunięcia problemu Działanie Powtórzyć pomiar z nowym testem paskowym i przeprowadzić kontrolę działania. Jeżeli problemy nie ustąpią, należy skontaktować się z firmą Roche. 24 Objawy wysokiego lub niskiego stężenia glukozy we krwi Świadomość objawów wysokiego lub niskiego stężenia glukozy we krwi może dopomóc w interpretacji wyników pomiarów i podejmowaniu decyzji o tym, jakie należy podjąć kroki w nietypowych sytuacjach. Najczęstsze objawy: Wysokie stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia): zmęczenie, zwiększony apetyt lub pragnienie, częstomocz, nieostry obraz, ból głowy lub ogólna bolesność. Niskie stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia): pocenie się, drżenie, nieostry obraz, szybkie bicie serca, mrowienie lub odrętwienie wokół ust lub opuszek palców. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z tych objawów należy przeprowadzić pomiar stężenia glukozy we krwi pobierając krew z opuszki palca lub dłoni. Jeżeli wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi jest oznaczony jako LO lub HI, należy niezwłocznie skontaktować się z personelem medycznym.

27 Rozdział 3: Pamięć glukometru, ustawianie i pobieranie danych Pamięć Przechowywanie wyników pomiarów Glukometr automatycznie przechowuje do 500 wyników pomiarów wraz z datą i godziną każdego z nich oraz ewentualnymi znacznikami. W każdej chwili można przejrzeć swoje wyniki. Wyniki pomiarów są przechowywane w układzie od najnowszych do najstarszych. Ustawienie prawidłowej daty i godziny w glukometrze jest bardzo ważne. Prawidłowe ustawienia daty i godziny pomagają w prawidłowej interpretacji wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi przez użytkownika i personel medyczny. 25 Nie należy zmieniać parametrów terapii na podstawie pojedynczego wyniku pomiaru w zapisanego w pamięci. Uwagi: Informacje zapisane w pamięci pozostają nadal zapisane również po wymianie baterii. Po wymianie baterii należy sprawdzić, czy data i godzina w glukometrze są prawidłowe. Po osiągnięciu 500 zapisów w pamięci, dodanie nowego zapisu powoduje usunięcie najstarszego zapisu. Jeżeli w ciągu 90 kolejnych dni wykonanych zostanie ponad 500 pomiarów, do 90-dniowej średniej wliczanych jest tylko 500 ostatnich wyników. Aby szybciej poruszać się po zapisanych wynikach, można nacisnąć i przytrzymać albo.

28 26 Wyniki pomiarów kontrolnych są przechowywane w pamięci, ale nie można ich przeglądać na glukometrze. Nie są one także ujęte w średnich z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni. Aby móc przeglądać wyniki pomiarów kontrolnych, najpierw należy je pobrać za pomocą odpowiedniego programu komputerowego. Informacji na temat dostępności produktu udziela firma Roche. Przeglądanie wyników pomiarów Aby uzyskać dostęp do zapisów w pamięci, wystarczy nacisnąć i zwolnić przycisk lub, obojętnie czy glukometr jest włączony czy wyłączony. Pojawi się wówczas ostatni zapisany wynik. Aby zobaczyć poprzednie wyniki w kolejności nacisnąć. Aby zobaczyć średnie z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni nacisnąć. Aby zobaczyć średnie przed jedzeniem i po jedzeniu z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni ponownie nacisnąć. Liczba dni objętych średnią Liczba wyników objętych średnią

29 Wskazówka: Średnie wyników przed jedzeniem i po jedzeniu obejmują wyłącznie wyniki ze znacznikiem odpowiednio przed jedzeniem ( ) lub po jedzeniu ( ). W ogólnych średnich z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni ujęte są wszystkie wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi. ALBO Wcześniejsze wyniki Aby przeglądać wcześniejsze wyniki od najnowszych do najstarszych, nacisnąć. ALBO Średnia ogólna Aby zobaczyć średnie z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni, nacisnąć. Średnie przed jedzeniem Aby zobaczyć średnie przed jedzeniem z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni, ponownie nacisnąć. Średnie po jedzeniu Aby zobaczyć średnie po jedzeniu z ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni, ponownie nacisnąć. 27

30 28 Ustawianie glukometru Korzystanie z trybu ustawiania Korzystając z trybu ustawiania można dostosować glukometr do własnego trybu życia. Poniżej wyszczególniono ustawienia, które użytkownik może zmieniać, w kolejności w jakiej pojawiają się w trybie ustawiania. Godzina i data ustawianie godziny i daty. Dźwięk wybór On (Wł.) lub OFF (Wył.). Czas przypomnienia o pomiarze po jedzeniu wybór 1 lub 2 godziny. Przypomnienia o pomiarze wybór On (Wł.) lub OFF (Wył.). Ostrzeżenie Hipo wybór On (Wł.) lub OFF (Wył.). Jeżeli zostanie wybrane ustawienie On, ustawić poziom glukozy we krwi, przy którym ma pojawić się ostrzeżenie. Korzystanie z trybu ustawiania jest proste. Poniżej opisane są funkcje, jakie spełniają poszczególne przyciski w trybie ustawiania. Aby uruchomić tryb ustawiania kiedy glukometr jest włączony, nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się napis set-up (ustawienia). Aby potwierdzić wybór funkcji nacisnąć i zwolnić. Aby opuścić tryb ustawiania nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego. Aby zmienić ustawienie naciskać lub. Aby szybciej zmieniać ustawienia, nacisnąć i przytrzymać albo.

31 Jesteś w tym miejscu GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) DŹWIĘK (on/off) Ustawianie godziny i daty PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) zmniejszanie zwiększanie Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego. 2. Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). Godzina zacznie mrugać. 3. Nacisnąć i zwolnić albo, aby ustawić prawidłową godzinę.

32 30 4. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie godziny. Zacznie wówczas mrugać minuta. 5. Nacisnąć i zwolnić albo, aby ustawić minutę. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie minuty. 6. Powtarzać czynność 5, aby ustawić dzień, miesiąc i rok. 7. Jeżeli mają być ustawiane dalsze opcje, nacisnąć i zwolnić. Aby opuścić tryb ustawiania, nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego.

33 GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) Jesteś w tym miejscu DŹWIĘK (on/off) Ustawianie dźwięku ( ) On/Off PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) Fabrycznie funkcja dźwięku ustawiona jest w glukometrze na On (Wł.). Można ją wyłączyć ustawienie OFF. Nie wpłynie to na wyniki pomiarów. Sygnalizacja dźwiękowa informuje użytkownika o następujących zdarzeniach: Kiedy należy nanieść krew lub roztwór kontrolny na test paskowy Kiedy na test paskowy została już naniesiona wystarczająca ilość krwi lub roztworu kontrolnego Kiedy zakończony został pomiar Kiedy został naciśnięty przycisk Kiedy należy wykonać pomiar (jeżeli ustawiono przypomnienie o pomiarze lub przypomnienie o pomiarze po jedzeniu) Kiedy w trakcie pomiaru pojawi się błąd (nawet kiedy dźwięk jest wyłączony, to w przypadku błędu pojawi się ostrzeżenie dźwiękowe). 31

34 32 1. Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego. 2. Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). 3. Naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się mrugający symbol dźwięku oraz opcja On lub OFF. 4. Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać opcję On lub OFF. 5. Jeżeli mają być ustawiane dalsze opcje, nacisnąć i zwolnić. Aby opuścić tryb ustawiania, nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego.

35 GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) DŹWIĘK (on/off) Jesteś w tym miejscu PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) Ustawianie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu ( ) OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) Przypomnienie o pomiarze po jedzeniu: Godzinę lub dwie od pomiaru przed jedzeniem glukometr przypomni sygnałem dźwiękowym o pomiarze po jedzeniu. Sygnał dźwiękowy pojawia się co 2 minuty, 3 razy. Przypomnienie wyłącza się poprzez włożenie testu paskowego lub naciśnięcie któregokolwiek z przycisków. Fabrycznie przypomnienie o pomiarze po jedzeniu ustawione jest na 2 godziny, ale użytkownik może to zmienić w trybie ustawiania. 33 Uwagi: Aby przypomnienie o pomiarze mogło się pojawić, opcja dźwięku musi być ustawiona na On. Jeżeli w ciągu 15 minut poprzedzających przypomnienie wykonano pomiar, przypomnienie nie pojawi się. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony, przypomnienie nie pojawi się. Wystawienie glukometru na działanie niskiej temperatury może spowodować wyłączenie przypomnień o pomiarze do momentu włączenia glukometru.

36 34 1. Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego. 2. Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). 3. Naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia) i mrugające 1Hr lub 2Hr. 4. Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać opcję 1Hr lub 2Hr. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić wybór. W czasie przypomnienia o pomiarze po jedzeniu na wyświetlaczu pojawia się następujący ekran.

37 Jesteś w tym miejscu GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) DŹWIĘK (on/off) PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) Ustawianie przypomnień o pomiarze ( ) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) Przypomnienie o pomiarze: Przypomina sygnałem dźwiękowym o konieczności wykonania pomiaru. Sygnał dźwiękowy pojawia się co 2 minuty, 3 razy. Przypomnienie wyłącza się poprzez włożenie testu paskowego lub naciśnięcie któregokolwiek z przycisków. Fabrycznie opcja ta jest wyłączona. Aby z niej korzystać, należy ją najpierw włączyć. Można ustawić do 4 przypomnień o pomiarze na dzień. Dla wygody użytkownika opcje A-1, A-2, A-3 i A-4 są już fabrycznie ustawione w glukometrze w następujący sposób. Ustawienia można zmienić wedle własnych potrzeb. A-1 8:00 A-2 12:00 A-3 18:00 A-4 22:00 Uwagi: Jeżeli w ciągu 15 minut poprzedzających przypomnienie wykonano pomiar, przypomnienie nie pojawi się. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony, przypomnienie nie pojawi się. Wystawienie glukometru na działanie niskiej temperatury może spowodować wyłączenie przypomnień o pomiarze do momentu włączenia glukometru. 35

38 Podczas ustawiania godziny przypomnienia o pomiarze na wyświetlaczu pojawia się symbol dzwonka i set-up (ustawienia) Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego. 2. Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). 3. Naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka, OFF, set-up (ustawienia) i mrugające A Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać opcję On lub OFF. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić wybór.

39 37 5. Po wybraniu On zacznie mrugać godzina. Na wyświetlaczu pozostaną A-1 i symbol dzwonka. 6. Nacisnąć i zwolnić albo, aby ustawić godzinę. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie godziny. 7. Zacznie wówczas mrugać minuta. Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać 00, 15, 30 lub Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie minuty. 9. Na wyświetlaczu pojawiają się set-up (ustawienia), OFF oraz symbol dzwonka wraz z mrugającym oznaczeniem następnego przypomnienia o pomiarze A 2. Można ustawić następne przypomnienie o pomiarze albo nacisnąć i przytrzymać, aby opuścić tryb ustawiania, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego.

40 GODZINA / DATA (godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) DŹWIĘK (on/off) PRZYPOMNIENIE O POMIARZE PO JEDZENIU (1 h lub 2 h) PRZYPOMNIENIA O POMIARZE (A-1, A-2, A-3, A-4) Ustawianie ostrzeżenia o hipoglikemii (Hipo) ( ) Jesteś w tym miejscu OSTRZEŻENIE HIPO (off, on, poziom) Ostrzeżenie o hipoglikemii: Można ustawić w przedziale mg/dl (2,8 5,0 mmol/l), aby glukometr ostrzegał użytkownika o ewentualnie zbyt niskim poziomie stężeniu glukozy we krwi. 38 Uwagi: Przed ustawieniem ostrzeżenia o hipoglikemii należy skonsultować się z personelem medycznym w celu ustalenia, jaki poziom glukozy we krwi należy uznać za zbyt niski. Fabrycznie funkcja ostrzeżenia o hipoglikemii jest wyłączona. 1. Nacisnąć i zwolnić, aby włączyć glukometr. Pojawi się wówczas mrugający symbol testu paskowego.

41 ALBO Nacisnąć i przytrzymać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia). 3. Naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się set-up (ustawienia), OFF i mrugający symbol. 4. Nacisnąć i zwolnić albo, aby wybrać opcję On lub OFF. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić wybór. 5. Jeżeli ostrzeżenie o hipoglikemii zostanie włączone, pojawia się set-up (ustawienia) i mrugający symbol. Na wyświetlaczu pojawi się wartość 70 mg/dl (3,9 mmol/l).

42 ALBO Nacisnąć i zwolnić albo, aby ustawić żądany poziom. Nacisnąć i zwolnić, aby potwierdzić ustawienie. 7. Nacisnąć i przytrzymać, aby opuścić tryb ustawiania, aż pojawi się mrugający symbol testu paskowego. Funkcja ta nie może zastąpić szkolenia, jak zachowywać się w przypadku pojawienia się hipoglikemii, które powinno być przeprowadzone przez personel medyczny.

43 Przesyłanie danych bezpośrednio na komputer za pomocą specjalnego oprogramowania i przewodu na podczerwień Można przesłać zapisane wyniki do komputera, aby monitorować je, identyfikować schematy lub drukować. 1. Zainstalować oprogramowanie zgodnie z instrukcjami. Aby móc przenieść wyniki na komputer, podłączyć przewód na podczerwień zgodnie z instrukcjami. 2. Uruchomić oprogramowanie i postępować wg instrukcji nt. pobierania informacji. Upewnić się, czy oprogramowanie jest gotowe do przyjęcia danych z glukometru. 3. Na wyłączonym glukometrze nacisnąć i przytrzymać obydwa przyciski i, aż na wyświetlaczu zaczną mrugać naprzemiennie dwie strzałki. 41

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja obsługi

APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja obsługi APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI Instrukcja obsługi Na opakowaniu i na tabliczce znamionowej glukometru można zauważyć symbole, których wygląd i znaczenie podano poniżej: Należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11 ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11 Spis treści Wstęp............................................................................. 3 O produkcie........................................................................

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Glukometr. ACCU-CHEK jest znakiem towarowym firmy Roche. Roche Diagnostics GmbH 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.

Instrukcja obsługi. Glukometr. ACCU-CHEK jest znakiem towarowym firmy Roche. Roche Diagnostics GmbH 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek. Glukometr Instrukcja obsługi 0 5241596001(01) 2008-05 0088 ACCU-CHEK jest znakiem towarowym firmy Roche. Roche Diagnostics GmbH 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com Znaczenie symboli Na opakowaniu

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI SPIS TREŚCI Wstęp............................................................................. 3 O produkcie........................................................................

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

CALLA light KSIĄŻKA UŻYTKO- WNIKA

CALLA light KSIĄŻKA UŻYTKO- WNIKA CALLA light KSIĄŻKA UŻYTKO- WNIKA Szanowni użytkownicy glukometru Wellion CALLA Light, Dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo na użytkowanie systemu Wellion CALLA Light do pomiaru i kontrolowania poziomu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użycia. GOLD SYSTEM Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi. 5 sekund szybki pomiar. mała kropla krwi. alarm hipoglikemii

Instrukcja użycia. GOLD SYSTEM Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi. 5 sekund szybki pomiar. mała kropla krwi. alarm hipoglikemii GOLD SYSTEM Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi Instrukcja użycia 5 sekund szybki pomiar 0,9 µl mała kropla krwi alarm hipoglikemii pomiar przed i po posiłkach program analityczny pamięć 500 pomiarów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Podręcznik obsługi Dziękujemy Państwu za zakupienie tego urządzenia. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBĄ CHORĄ NA CUKRZYCĘ

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBĄ CHORĄ NA CUKRZYCĘ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBĄ CHORĄ NA CUKRZYCĘ Jak dbać o chorego organizując środowisko i zasoby niezbędne do zagwarantowania mu wyższej jakości życia Przydatne numery telefonów Terapia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wprowadzenie

Rozdział 1 Wprowadzenie 2.2 Co jest potrzebne do każdego badania Podręcznik obsługi a. GLUCOCARD 01-mini plus (glukometr) b. GLUCOCARD 01 SENSOR (paski testowe) c. Urządzenie nakłuwające d. Nakłuwacz Jednostka pomiaru: mg/dl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIczek SAMOKONTROLI

DZIENNIczek SAMOKONTROLI DZIENNIczek SAMOKONTROLI TWÓJ DZIENNICZEK SAMOKONTROLI Niniejszy dzienniczek został opracowany specjalnie z myślą o osobach chorych na cukrzycę, które są poddawane insulinoterapii. Pomoże on Tobie i Twojemu

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu glukozy we krwi. Instrukcja obsługi. Do użytku z glukometrem CONTOUR TS i paskami testowymi CONTOUR TS

System monitorowania poziomu glukozy we krwi. Instrukcja obsługi. Do użytku z glukometrem CONTOUR TS i paskami testowymi CONTOUR TS System monitorowania poziomu glukozy we krwi Instrukcja obsługi Do użytku z glukometrem CONTOUR TS i paskami testowymi CONTOUR TS No coding! Nowa Jakość Glukometr CONTOUR TS łączy w sobie osiągnięcia nauki

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 BeneCheck Hb urządzenie do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi

Rozdział 1 BeneCheck Hb urządzenie do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi SPIS TREŚCI Rozdział 1 BeneCheck Hb System do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi 1.1 Wprowadzenie...1-2 1.2 Zawartość...3 1.3 Oznakowanie i Informacje...4 1.4 Składniki zestawu Urządzenie...5-6 Paski

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

KWARCOWY ZEGAREK NARĘCZNY Z AUTO - KALIBRACJĄ CZASU

KWARCOWY ZEGAREK NARĘCZNY Z AUTO - KALIBRACJĄ CZASU Dziękujemy za zakup naszego produktu oraz okazane zaufanie firmie XONIX, wierzymy, że nasz zegarek będzie służył Państwo bezawaryjnie przez wiele lat. SPIS TREŚCI Informacje ogólne 1. Opis funkcji 2. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko Hipoglikemia przyczyny, objawy, leczenie Beata Telejko Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Definicja hipoglikemii w cukrzycy Zespół objawów

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Timer Nr produktu 621250

Timer Nr produktu 621250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Timer Nr produktu 621250 Strona 1 z 6 Uwaga! Należy koniecznie przeczytać: W przypadku szkód, które powstały w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji gwarancja traci ważność!

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków)

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup translatora 6 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 810

Krótka instrukcja obsługi testo 810 Krótka instrukcja obsługi testo 810 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik powietrza/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097

Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097 INSTRUKCJA OBSŁUGI Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097 Strona 1 z 8 Jeśli ustawienia na P1-DTS nie odpowiadają poniższemu przykładowi, ustaw znacznik na ekranie, jak pokazano, przyciskając odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Hydromette BL Compact TF

Hydromette BL Compact TF Hydromette BL Compact TF czujnik wyświetlacz strzałka do góry włącz/wyłącz przycisk pomiaru strzałka do dołu Producent: Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH Dystrybutor: Emerbi Paweł Trocki, Polska EMERBI,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klienta. Poradnik dla użytkowników liczników gazowych opłacanych z góry

Informacje dla klienta. Poradnik dla użytkowników liczników gazowych opłacanych z góry Informacje dla klienta Poradnik dla użytkowników liczników gazowych opłacanych z góry Licznik gazowy na kartę oraz karta gazowa Ilustracja przedstawia licznik gazowy na kartę opłacany z góry. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ------------------------------------------------------------------------------------------

BEZPIECZEŃSTWO ------------------------------------------------------------------------------------------ MAN SHAVER MS 6040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B C D H E G F I A L

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis miernika i zakres dostawy. 2. Opis funkcji miernika. 3. Pierwsze uruchomienie. 4. Podłączenie sondy. 5. Wykonywanie pomiarów

SPIS TREŚCI. 1. Opis miernika i zakres dostawy. 2. Opis funkcji miernika. 3. Pierwsze uruchomienie. 4. Podłączenie sondy. 5. Wykonywanie pomiarów INSTRUKCJA OBSŁUGI ELCOMETER 456C MIERNIK GRUBOŚCI SUCHYCH POWŁOK SPIS TREŚCI 1. Opis miernika i zakres dostawy 2. Opis funkcji miernika 3. Pierwsze uruchomienie 4. Podłączenie sondy 5. Wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie

Bardziej szczegółowo