PROGRAM RAMOWY WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM RAMOWY 19.00 19.00 19.30 19.30 20.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG 20.30 20.30 21.00 21.00 21.30 21.30"

Transkrypt

1 PROGRAM RAMOWY WTOREK, 0 WRZEŚNIA 203 ŚRODA, WRZEŚNIA REJESTRACJA Zebranie Komitetu naukowo-organizacyjnego i Zarządów PTG i PTGC Uroczyste rozpoczęcie Kongresu Z dziejów polskiej genetyki Wykład inauguracyjny Koncert muzyczny Spotkanie uczestników Kongresu przy lampce wina WYKŁADY PLENARNE G-CZ- G-ZW- G-RO- G-MI Wybrane choroby Genomika Sieci regulatorowe Organizacja i zmienność genomów genetyczne i epigenomika i biologia systemów w pediatrii, internie, Genomika mikroorganizmów.30 neurologii i psychiatrii Genetyka statystyczna i markery cech i epigenomika 2.30 ilościowych OBIAD WYKŁAD SPONSORA Perkin Elmer WYKŁAD SPONSORA Springer G-CZ-2 G-RO-2 G-MI Problemy psychologiczne, etyczne Genomika i biologia systemów ność genomów G-ZW-2 Sieci regulatorowe Organizacja i zmien i prawne i epigenomika mikroorganizmów G-CZ-3 G-ZW-3 G-RO-3 G-MI Mikromacierze Genomika Genomika Organizacja i zmienność genomów i NGS w badaniach i epigenomika i epigenomika naukowych i praktyce mikroorganizmów klinicznej WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

2 PROGRAM RAMOWY CZWARTEK, 2 WRZEŚNIA 203 PIĄTEK, 3 WRZEŚNIA WYKŁADY PLENARNE G-CZ-4 G-ZW-4 G-RO-4 G-MI Onkogenetyka nowotwory dziedziczne Genetyka statystyczna i markery cech Genotyp a środowisko Genetyczne podstawy adaptacji.00 i genetyka ilościowych mikroorganizmów komórek somatycznych Choroby genetyczne w ulepszaniu roślin Genetyka 2.00 i inżynieria genetyczna użytkowych OBIAD WYKŁAD SPONSORA Perlan Technologies G-CZ-5 G-ZW-5 G-RO-5 G-MI Varia Genetyka statystyczna i markery cech Genotyp a środowisko / Genetyka Genetyczne podstawy adaptacji ilościowych w ulepszaniu roślin użytkowych mikroorganizmów G-CZ-6 Dysmorfologia G-ZW-6 Choroby genetyczne G-RO-6 Genetyka molekularna i inżynieria genetyczna w ulepszaniu roślin użytkowych SPOTKANIE TOWARZYSKIE WYKŁAD PLENARNY G-CZ-7 Zaburzenia rozrodu. G-ZW-7 Genetyka G-RO-7 Genetyka G-MI-6 Regulacja ekspresji Genetyka ginekol. populacji i bioróżnorodność zwierząt użytkowych nizmów w ulepszaniu roślin genów u mikroorga G-CZ-8.30 Genetyka narządów G-RO zmysłów Ewolucja i genetyka populacji ZAKOŃCZENIE KONGRESU OBIAD IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

3 WTOREK, 0 WRZEŚNIA 203 R. ŚRODA, WRZEŚNIA 203 R. PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Rejestracja PROGRAM OTWARCIA KONGRESU 6.00 Zebranie Komitetu naukowo organizacyjnego i Zarządów PTG i PTGC Uroczyste rozpoczęcie Kongresu: Nadanie członkostwa honorowego: PTG: prof. dr hab. Piotrowi Węgleńskiemu laudację wygłosi prof. dr hab. Piotr Stępień PTGC: prof. dr hab. n. med. Tadeuszowi Mazurczakowi prof. dr hab. n. med. Jackowi Zarembie laudację wygłosi prof. dr hab. Janusz Limon Wręczenie nagród PTG SESJA PLENARNA INAUGURACYJNA Janusz Limon (Przewodniczący PTGC, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk) Anna Skorupska (Przewodnicząca PTG, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS, Lublin) Z dziejów polskiej genetyki Maria Surma Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, Poznań Anna Latos-Bieleńska Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wykład inauguracyjny: The regulome the Next Frontier in Human Genetics Stefan Mundlos Institute for Medical Genetics, Charité, Universitätsmedizin Berlin and Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, Niemcy Koncert muzyczny z udziałem Affabre concinui Spotkanie uczestników Kongresu przy lampce wina 2.40 Zakończenie dnia GENETYKA CZŁOWIEKA SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Jerzy Nowak (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas Siebert R. Institute of Human Genetics, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models Schnieke A. Lehrstuhl für Biotechnologie der Tiere, TU München, Niemcy Przerwa kawowa G-CZ-: Wybrane choroby genetyczne w pediatrii, internie, neurologii i psychiatrii Małgorzata Krajewska-Walasek (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa) Jacek Zaremba (Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa) Gene Mapping Studies in Kidney Disease Kiryluk K. Division of Nephrology, Department of Medicine, Columbia University, Nowy Jork, USA Genetyczne podłoże pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD) analiza polskiej populacji chorych Ziętkiewicz E., Voelkel K., Klimek B., Bukowy-Bieryłło Z., Rutkiewicz E., Daca P., Greber A., Pogorzelski A. 2, Witt M.,3 Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; 2 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka; 3 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórki, Warszawa.5.25 Cukrzyca uwarunkowana defektem pojedynczych genów: wyniki ogólnopolskiego rejestru cukrzycy monogenowej (TEAM) Borowiec M., Antosik K., Gnyś P., Jarosz-Chobot P. 2, Myśliwiec M. 3, Szadkowska A., Zmysłowska A., Małecki M. 4, Młynarski W. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi; 2 Klinika Pediatrii, Endo- WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

4 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, krynologii i Diabetologii Dziecięcej ŚLUM w Katowicach; 3 Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AM w Gdańsku; 4 Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie Analiza ekspresji genów związanych z zapaleniem neurogennym w astmie dziecięcej Szczepankiewicz A., Sobkowiak P. 2, Hoffmann A., Schoneich N. 2, Bręborowicz A. 2 Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2 Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Co badania asocjacyjne całego genomu wniosły do psychiatrii? Twarowska-Hauser J. Zakład Genetyki w Psychiatrii, Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu Nowe koncepcje farmakogenomiki i strategie leczenia pacjentów ze spektrum autyzmu Kocki J. Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Defekty procesu ubikwitynacji u polskich pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną Badura-Stronka M.,2, Budny B. 3, Kalscheuer A.V.M. 4, Hu H. 4, Haas S.A. 5, Żemojtel T. 5, Raynaud M. 6, Glazar R. 2, Wiśniewska M.,2, Materna-Kiryluk A. 2, Ropers H.H. 4, Latos-Bieleńska A.,2 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań; 2 Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań; 3 Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 4 Max Planck Institute for Molecular Genetics, Department of Human Molecular Genetics, Berlin, Niemcy; 5 Max Planck Institute for Molecular Genetics, Department of Computational Molecular Biology, Berlin, Niemcy; 6 Unite de Génétique, Hôpital Bretonneau, Tours, Francja Mutacje w genach MECP2 i CDKL5 jako przyczyna wczesnodziecięcych encefalopatii padaczkowych Gos M., Hoffman-Zacharska D., Terczyńska I. 2, Mazurczak T. 2, Criu D. 3, Abramowicz A., Bartnik M., Derwińska K., Szczepanik E. 2, Bal J. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska; 2 Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska; 3 Pediatric Neurology Department, Al. Obregia Hospital, Bucharest, Romania Charakterystyka mutacji w genach SCNA i PCDH9 u polskich pacjentów z klinicznym rozpoznaniem zespołu Dravet Hoffman-Zacharska D.,2, Terczyńska I. 3, Górka P., Tataj R., Duszyc K. 2, Jurek M., Szczepanik E. 3, Bal J. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka; 2 Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego; 3 Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Zaburzenia komunikacji jądrowo-mitochondrialnej jako przyczyna chorób mitochondrialnych Tońska K.,Kaliszewska M., Piotrowska A., Paulouskaya V., Sitek E., Kierdaszuk B. 2, Piekutowska-Abramczuk D. 3, Vizueta-Moraga J., Kamińska A. 2, Pronicka E. 3, Bartnik E.,4 Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; 2 Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 3 Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka ; 4 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Diagnostyka molekularna polskich pacjentów z podejrzeniem epidermolysis bullosa opracowanie algorytmu diagnostycznego Wertheim-Tysarowska K., Kowalewski C. 2, Giza A., Woźniak K. 2, Sota J., Nesteruk D., Kutkowska-Kaźmierczak A., Sobczyńska-Tomaszewska A., Niepokój K., Bal J. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2 Katedra i Klinika Dermatologiczna, UM, Warszawa Przerwa obiadowa SESJA dla wszystkich uczestników Wykłady sponsora Perkin Elmer Wykład przedstawiciela Wydawnictwa Springer G-CZ-2: Problemy psychologiczne, etyczne i prawne w genetyce człowieka Tadeusz Mazurczak (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie) Lucjusz Jakubowski (Zakład Genetyki, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź) Etyczne i prawne aspekty testów genetycznych Jakubowski L. Zakład Genetyki, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź Testy genetyczne dla celów zdrowotnych propozycja regulacji prawnej Witt M. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa Wpływ technologii wspomaganego rozrodu na genom i epigenom człowieka Kochański A. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

5 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, W świecie osób z zespołami genetycznymi Midro A. Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Białystok Przerwa kawowa G-CZ-3: Mikromacierze i NGS w badaniach naukowych i praktyce klinicznej Ewa Bocian (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa) Michał Witt (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa) Submikroskopowe rearanżacje genomowe molekularne mechanizmy powstawania oraz konsekwencje kliniczne Stankiewicz P. Dept. of Molecular & Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Sekwencjonowanie genomowe w diagnostyce klinicznej i badaniach podłoża molekularnego chorób mendlowskich Wiszniewski W. Dept. of Molecular & Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Przydatność kliniczna mikromacierzy genomowych w świetle wyników ponad 000 wykonanych badań Bocian E. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Cytogenetyka i cytogenetyka molekularna w diagnostyce chorób genomowych Kałużewski B., Constantinou M. Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zastosowanie techniki CGH do mikromacierzy u noworodków z mnogimi wadami rozwojowymi oraz izolowaną wadą rozszczepową wargi i podniebienia Szczałuba K., Derwińska K., Śmigiel R. 2, Kutkowska-Kaźmierczak A., Klapecki J., Castaneda J., Dudkiewicz Z. 3, Obersztyn E., Bocian E. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2 Zakład Genetyki, Wrocławski Uniwersytet Medyczny, Wrocław; 3 Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Badanie profilu ekspresji genów metodą mikromacierzy w tkance zarośniętego przełyku znaczenie ścieżki sygnalizacyjnej Shh i Wnt w etiologii zarośnięcia przełyku Śmigiel R., Lebioda A. 2, Błaszczyński M. 3, Korecka K. 4, Czauderna P. 5, Korlacki W. 4, Jakubiak A., Bednarczyk D., Maciejewski H. 6, Wizinska P. 7, Patkowski D. 8, Sąsiadek M.M. Katedra Genetyki, UM, Wrocław; 2 Zakład Technik Molekularnych, UM, Wrocław; 3 Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, UM, Poznań; 4 Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych u Dzieci i Traumatologii, Śląski UM, Zabrze; 5 Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, UM, Gdańsk; 6 Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, Politechnika Wrocławska; 7 Katedra Histologii i Embriologii, UM, Wrocław; 8 Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, UM, Poznań Sekwencjonowanie eksomu i porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy wysokiej rozdzielczości w identyfikacji nowych przyczyn genetycznych wrodzonych wad kończyn u człowieka Jamsheer A.,2 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2 NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań Walne zebranie członków PTG WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

6 GENETYKA ZWIERZĄT SESJA dla wszystkich uczestników PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Jerzy Nowak (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas Siebert R. Institute of Human Genetics, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models Schnieke A. Lehrstuhl für Biotechnologie der Tiere, TU München, Niemcy Przerwa kawowa G-ZW-: Genomika i epigenomika Wykłady sesyjne Bożena Szafrańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Lech Zwierzchowski (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) Onkogenomika nowe możliwości w diagnostyce i terapii nowotworów u zwierząt Motyl T., Pawłowski K., Król M. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.0.50 Funkcjonalne znaczenie trójwymiarowej organizacji genomu w jądrze komórkowym Szczerbal I. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Genetyka statystyczna i markery cech ilościowych Przygody DGV historia programu selekcji genomowej w Polsce Szyda J., Kamiński S. 2, Żarnecki A. 3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 3 Instytut Zootechniki PIB w Balicach Przerwa obiadowa Wykłady sponsora Perkin Elmer Wykład przedstawiciela Wydawnictwa Springer G-ZW-2: Genomika i epigenomika Komunikaty ustne Krystyna M. Charon (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Agnieszka Korwin-Kosakowska (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) Bioinformatyczna analiza lokalizacji genomowej i funkcji genów mikro- RNA świni domowej Paczyńska P., Szydłowski M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Porównanie wybranych programów do poszukiwania SNP w sekwencjach DNA uzyskanych przy użyciu technologii sekwencjonowania nowej generacji Mielczarek M., Suchocki T., Bugno M. 2, Żukowski K. 2, Szyda J. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 2 Instytut Zootechniki PIB w Balicach Porównanie profilu transkryptomicznego krów naturalnie zakażonych i niezakażonych wirusem białaczki bydła Brym P., Ruść A., Bojarojć-Nosowicz B., Kaczmarczyk E., Kamiński S. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Regulacja odpowiedzi immunologicznej gruczołu mlekowego w cyklu laktacyjnym profil transkryptomiczny komórek somatycznych izolowanych z mleka krowiego Zarzyńska J., Wicik Z., Pławińska-Czarnak J., Majewska A., Brzozowska A. 2, Motyl T. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Sekwencjonowanie metylomu krwi obwodowej konia Ząbek T., Żukowski K., Semik E., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. Instytut Zootechniki PIB w Balicach Przerwa kawowa WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

7 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, G-ZW-3: Genomika i epigenomika Komunikaty ustne Krystyna M. Charon (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Agnieszka Korwin-Kossakowska (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) Analiza oraz integracja danych pochodzących z różnych platform mikromacierzy cdna u myszy Paukszto Ł., Myszczyński K., Jastrzębski J.P. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Poszukiwanie markerów SNP i genów kandydujących warunkujących zróżnicowaną koncentrację plemników w nasieniu buhajów Hering D.M., Oleński K., Ruść A., Kamiński S. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wstępna analiza ekspresji wybranych genów hipotetycznie podlegających piętnowaniu rodzicielskiemu u świni metodą RNA-seq Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Żukowski K., Gurgul A. Instytut Zootechniki PIB w Balicach Polimorfizm sekwencji 5 -flankujących genów kandydujących (FASN i INSIG2) dla otłuszczenia świń oraz poziom transkryptów tych genów w tkance tłuszczowej i mięśniowej Grześ M., Świtoński M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Analiza frekwencji alleli SNP w populacji buhajów wykazujących skrajnie zróżnicowaną ruchliwość plemników Hering D.M., Oleński K., Ruść A., Kamiński S. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Analiza terytorium chromosomowego pary 23 mieszczącego locus genu OCT4 w blastomerach przedimplantacyjnych zarodków bydła Orsztynowicz M., Madeja Z.E., Kubickova S. 2, Cernohorska H. 2, Lechniak-Cieślak D. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2 Veterinary Research Institute Brno, Republika Czeska Analiza frekwencji alleli SNP w populacji żubrów białowieskich (Bison bonasus) wykazujących objawy nekrotycznego zapalenia napletka (posthitis) Oleński K., Tokarska M. 2, Hering D.M., Ruść A., Kamiński S. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 2 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży GENETYKA ROŚLIN SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Jerzy Nowak (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas Siebert R. Institute of Human Genetics, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models Schnieke A. Lehrstuhl für Biotechnologie der Tiere, TU München, Niemcy Przerwa kawowa G-RO-: Sieci regulatorowe i biologia systemów Wykłady sesyjne (30 min) Zofia Kulińska-Szweykowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Paweł Krajewski (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Tracing gene family evolution Tiuryn J. Instytut Bioinformatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Ewolucja genów biosyntezy metabolitów wtórnych u grzybów duplikacja, utrata, transfer Koczyk G., Dawidziuk A., Popiel D., Wyrwicz L.S. 2 Instytut Genetyki Roślin, Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; 2 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Genomika i epigenomika Zofia Kulińska-Szweykowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Paweł Krajewski (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, Walne zebranie członków PTG IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

8 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Resekwencjonowanie genomów: nowe spojrzenie na ich strukturę i ewolucję Sadowski J.,2, Ziółkowski P.A., Koczyk G. 2, Gałgański Ł. Zakład Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2 Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Diverse functions of SWI/SNF chromatin remodelers during plant development Archacki R., Buszewicz D. 2, Wilczyński B. 3, Patryn J. 4, Iwanicka-Nowicka R.,2, Koblowska M.,2, Jerzmanowski A.,2 Laboratory of Systems Biology, University of Warsaw, Warsaw; 2 Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland; 3 Institute of Informatics, University of Warsaw, Warsaw, Poland; 4 College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences Analiza transkryptomów linii MSC ogórka (Cucumis sativus L.) Bartoszewski G., Mróz T., Pryszcz L. 2, Kiełkowska A. 3, Havey M.J. 4 Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW Warszawa; 2 Bioinformatics and Genomics Programme, Centre for Genomic Regulation (CRG), Barcelona, Hiszpania; 3 Katedra Genetyki Hodowli i Nasiennictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; 4 USDA-ARS and University of Wisconsin, Madison, WI, USA Przerwa obiadowa SESJA dla wszystkich uczestników Wykłady sponsora Perkin Elmer Wykład przedstawiciela Wydawnictwa Springer G-RO-2: Sieci regulatorowe i biologia systemów komunikaty ustne 5 min + 5 min dyskusja lub 0 min + 5 min dyskusja Monika Rakoczy-Trojanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Jan Sadowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) The role of Arabidopsis ABI and ABI2 protein phosphatases in regulation of ubiquitin-proteasome degradation pathway Cieśla A., Ludwików A. 2, Tajdel M. 2, Mituła F. 2, Sadowski J.,2 Department of Environmental Stress Biology, Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań; 2 Department of Biotechnology, Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań Transcriptional regulation of tomato cellulases in Globodera rostochiensis parasitism promoter studies and proteomics Koter M., Wiśniewska A. 2, Brzyżek G., Andrzejczak O., Matuszkiewicz M., Filipecki M. Department of Plant Genetics Breeding and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland; 2 Department of Plant Physiology, Warsaw University of Life Sciences Roślinne indukowane komórki macierzyste miraż czy krok ku biotechnologicznej rewolucji? Burza W. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kinazy receptorowe w komunikacji międzykomórkowej we wczesnym etapie rozwoju nasion Arabidopsis thaliana Gacek K.,2, Gutierrez Marcos J. 2 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Poznaniu; 2 School of Life Sciences, University of Warwick, UK Dyskusja i podsumowanie Przerwa G-RO-3: Genomika i epigenomika Komunikaty ustne (5 20 min) Monika Rakoczy-Trojanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Jan Sadowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Kotwiczenie klonów BAC na mapie genetycznej żyta za pomocą markerów DArT Bolibok-Brągoszewska H., Hromada-Judycka A., Hawliczek-Strulak A., Rakoczy- Trojanowska M. Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regiony bogate w geny u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) lokalizacja fizyczna i genetyczna, sekwencjonowanie i adnotacja funkcjonalna Książkiewicz M., Wyrwa K., Szczepaniak A., Rychel S., Zieleziński A. 2, Karłowski W. 2, Wolko B., Naganowska B. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Laboratorium Genomiki Obliczeniowej, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

9 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Tworzenie wysokorozdzielczej mapy jęczmienia ukierunkowanej na identyfikację genów związanych z reakcją na deficyt wody Gudyś K., Guzy-Wróbelska J., Janiak A., Śróbka J., Urban W., Szarejko I. Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice Cytogenomika traw kompleksu Festuca-Lolium Książczyk T., Studer B. 2, Kopecký D. 3, Błaszczyk L. 4, Pawłowicz I., Molik K. 5, Rogalska L., Perlikowski D., Strakowska J. 4, Chojnicka J. 6, Kosmala A., Zwierzykowski Z. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Poznań; 2 Institute of Agricultural Sciences, Forage Crop Genetics, ETH Zurich, Szwajcaria; 3 Centre of the Region Hana for Biotechnological and Agricultural Research, Institute of Experimental Botany, Olomouc, Republika Czeska; 4 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Poznań; 5 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szczecin; 6 Uniwersytet Śląski, Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, Katowice Rola dywergencji strukturalnej i funkcjonalnej homeologów genu ABI u rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera L.) w regulacji ich ekspresji Babula-Skowrońska D., Ludwików A. 2, Rasztemborski P., Sadowski J.,2 Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Instytut Genetyki Roślin, Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Zakład Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Walne zebranie członków PTG GENETYKA MIKROORGANIZMÓW SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Jerzy Nowak (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas Siebert R. Institute of Human Genetics, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models Schnieke A. Lehrstuhl für Biotechnologie der Tiere, TU München, Niemcy Przerwa kawowa G-MI-: Organizacja i zmienność genomów mikroorganizmów () Wykłady sesyjne (30 min) i komunikaty ustne (20 min) Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański) Jarosław Dziadek (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi) Naprawa podwójnych pęknięć DNA a niestabilności generowane obecnością prostych i odwróconych powtórzeń u Mycobacterium Wójcik E.A.,2, Brzostek A., Bacolla A. 3, Mackiewicz P. 4, Vasquez K.M., Korycka- Machała M., Jaworski A. 2, Dziadek J. Institute of Medical Biology, Polish Academy of Sciences, Lodz, Poland; 2 Department of Genetics of Microorganisms, Institute of Microbiology and Immunology, University of Lódź, Lódź, Poland; 3 The University of Texas at Austin, Division of Pharmacology and Toxicology, Dell Pediatric Research Institute, Austin, TX, USA; 4 Department of Genomics, Faculty of Biotechnology, University of Wrocław, Wrocław, Poland Podstawowy metabolizm węgla a regulacja replikacji DNA u bakterii Szalewska-Pałasz A., Maciąg-Dorszyńska M., Nowicki D., Janniere L. 2, Węgrzyn G. Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk; 2 MEGA Laboratory, Institute of System and Synthetic Biology, Evry, France (Meta)genomika w badaniu bioróżnorodności morskich mikroorganizmów Wróbel B. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

10 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Analiza strukturalna i funkcjonalna genomu wieloreplikonowego szczepu Paracoccus aminophilus JCM 7686 (Alphaproteobacteria) od mobilomu do metylotrofii Dziewit Ł., Czarnecki J., Radlińska M. 2, Bartosik D. Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; 2 Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Analiza sekwencji rejonu zmiennego pochodzącego z klinicznego plazmidu należącego do rodziny Inc L/M Zaleski P., Wolinowska R. 2, Wawrzyniak P., Sobolewska A., Płucienniczak G., Płucienniczak A. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa; 2 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawa Chromidy bakterii z rodzaju Paracoccus (Alphaproteobacteria) struktura genetyczna, zmienność i rola w determinowaniu fenotypów gospodarzy Czarnecki J., Dziewit Ł., Kuźmicz K., Kowalski Ł., Bartosik D. Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Przerwa obiadowa SESJA dla wszystkich uczestników Wykłady sponsora Perkin Elmer Wykład przedstawiciela Wydawnictwa Springer G-MI-2: Organizacja i zmienność genomów mikroorganizmów (2) Komunikaty ustne (20 min) Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański) Jarosław Dziadek (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi) Analiza funkcjonalna genów litycznych bakteriofaga P Woźnica W.,2, Nasierowska J. 2, Cena A., Radomska S. 2, Li X.J. 2, Gągała U. 2, Łobocka M.,2 Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; 2 Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Warszawa Charakterystyka genomiczna plazmidów w kolekcji szczepów Enterobacteriaceae Wolinowska R., Gniadkowski M. 2, Kern-Zdanowicz I. 3 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawa; 2 Narodowy Instytut Leków, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Warszawa; 3 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Warszawa (Pato)geny w powietrzu molekularna detekcja ilościowa i jakościowa inokulum grzybów chorobotwórczych wobec roślin uprawnych Jędryczka M., Kaczmarek J., Serbiak P., Irzykowski W., Karolewski Z. 2 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Katedra Fitopatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań Molekularna detekcja zarodników grzybów rodzaju Alternaria i Cladosporium, przyczyn alergii wziewnych Kaczmarek J., Irzykowski W., Kasprzyk I. 2, Jędryczka M. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Katedra Biologii Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów Dyskusja Przerwa kawowa G-MI-3: Organizacja i zmienność genomów mikroorganizmów (3) Komunikaty ustne (20 min) Małgorzata Jędryczka (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Andrzej Mazur (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Geny kodujące enzymy lityczne jako potencjalne markery molekularne do identyfikacji grzybów z rodzaju Trichoderma Strakowska J., Błaszczyk L., Chełkowski J. Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin IGR PAN w Poznaniu Identyfikacja sekwencji kodujących produkty metabolizmu wtórnego u wybranych gatunków Fusarium wyizolowanych z grochu siewnego Wilman K., Stępień Ł., Fabiańska I., Kachlicki P. Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Analiza pokrewieństwa filogenetycznego i pozycji rodzajowej mikrosymbiontów Astragalus glycyphyllos [L.] Gnat S., Wdowiak-Wróbel S. 2, Kalita M. 2, Wójcik M. 2, Studzińska B. 3, Małek W. 2 Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin; 2 Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; 3 Pracownia Metodyki Nauczania Biologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Integrony oporności pałeczek Aeromonas spp. wyizolowanych ze ścieków miejskich Mokracka J., Oszyńska A., Wieczorek M., Koczura R., Bieniasz-Krzywiec P. Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dyskusja i Podsumowanie Walne zebranie członków PTG WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

11 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, CZWARTEK, 2 WRZEŚNIA 203 R. GENETYKA CZŁOWIEKA SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Malcolm A. Ferguson-Smith (Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge, Wielka Brytania) Stefan Malepszy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B chromosomes Houben A., Banaei-Moghaddam A., Klemme S. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms? Malicki J. MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics, Department of Biomedical Science, The University of Sheffield, Wielka Brytania Przerwa kawowa G-CZ-4: Onkogenetyka nowotwory dziedziczne i genetyka komórek somatycznych Olga Haus (Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu) Jan Lubiński (Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych, Katedra Onkologii, Zakład Genetyki i Patomorfologii, PUM, Szczecin) Two gene theory for a familial skin cancer: multiple self-healing squamous epithelioma (MSSE) Ferguson Smith M.A. Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge UK Postępy w genetyce klinicznej raka piersi Lubiński J., Byrski T., Jaworska-Bieniek K., Lener MR., Górecka-Szyld B. 2, Dent R. 3, Gupta S., Scott RJ. 4, Durda K., Muszyńska M., Sukiennicki G., Jaworowska E. 5, Grodzki T. 6, Psut G. 2, Sibilski R. 7, Kozak-Klonowska B. 8, Siołek M. 8, Kilar E. 9, Czudowska D. 0, Janiszewska H., Godlewski D. 2, Mackiewicz A. 3, Jarkiewicz-Tretyn J. 4, Szabo-Moskal I. 5, Sulikowski M. 6, Woloszczyk P. 7, Wójcik J. 6, Lubiński J. 5, Cybulski C., Dębniak T., Huzarski T., Huzarska J., Marczyk E. 8, Chrzan R. 9, Eisen A. 3, Tootsi M. 20, Kulp M. 2, Tammesoo M-L. 20, Vitak A. 2, Metspalu A. 20, Serrano-Fernández P., Kładny J. 22, Morawski AW. 23, Krzystolik K. 24, Narod SA. 25, Sun P. 25, Jakubowska A., Gronwald J., Blecharz P. 8, Foszczyńska- Kłoda M. 26 Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych, Katedra Onkologii, Zakładd Genetyki i Patomorfologii, PUM, Szczecin; 2 Zakład Radiologii PUM, Szczecin; 3 Sunnybrook Ocette Cancer Centre, University of Toronto, Canada; 4 The Hunter Medical Research Institute, Newcastle, Australia; 5 Zakład Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej, PUM, Szczecin; 6 Zakład Torakochirurgii Ogólnej, PUM, Szczecin; 7 Centrum Onkologii Zielona Góra; 8 Regionalne Centrum Onkologii Kielce; 9 Zakład Onkologii, Specjalistyczny Szpital, Świdnica; 0 Diagnostyczno-Onkologiczne Centrum Legnica; Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytet w Bydgoszczy; 2 WCO, Poznań; 3 Zakład Immunologii Nowotworów, UM, Poznań; 4 Szpital Specjalistyczny, Toruń; 5 Zakład Radiologii, Regionalny Szpital Onkologiczny, Bydgoszcz; 6 Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, PUM, Szczecin; 7 Zakład Toksykologii, PUM, Szczecin; 8 Centrum Onkologii, Kraków; 9 Zakład Radiologii, Collegium Medicum UJ, Kraków; 20 The Estonian Genome Center, University of Tartu, Estonia; 2 Tallin University of Technology, Dept. of Analytical Chemistry, Estonia; 22 Klinika Chirurgii Onkologicznej, PUM, Szczecin; 23 Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska, Zach. UT, Szczecin; 24 Klinika Okulistyki, PUM, Szczecin; 25 Women s College Res. Inst., Ontario, Canada; 26 Regionalny Szpital Onkologiczny, Szczecin.5.35 Badania niestabilności epigenetycznej w raku jelita grubego Karpiński P., Szmida E., Kozłowska J., Sąsiadek M.M. Katedra i Zakład Genetyki, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław CHEK2 i NBS jako genetyczne wskaźniki nowotworowe Cybulski C., Wokołorczyk D., Kluźniak W., Kashyap A., Lubiński J. Zakład Genetyki i Patomorfologii, PUM, Szczecin Spektrum mutacji w genach predyspozycji do występowania polipowatości jelit w populacji polskiej Pławski A., Boruń P. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań PCDH7 jako potencjalny gen supresorowy w płaskonabłonkowym raku krtani Byzia E., Zemke N., Kostrzewska-Poczekaj M., Kiwerska K., Jarmuż-Szymczak M., Szaumkessel M., Grenman R. 2,3, Szyfter K.,4, Giefing M. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; 2 Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Turku University Central Hospital and Turku University, Turku, Finland; 3 Department of Medical Biochemistry, Turku University Central Hospital and Turku University, Turku, Finland; 4 Katedra i Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu Utraty 9/9p i 7/7p oraz aberracje MYC, CDKN2A, IGH jako najczęstsze zmiany cytogenetyczne w zespole Richtera Woroniecka R., Rymkiewicz G. 2, Grygalewicz B., Rygier J., Pastwińska A., Pieńkowska-Grela B. Pracownia Genetyki Nowotworów; 2 Pracownia Cytometrii Zakładu Patologii, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

12 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Występowanie mutacji genu MPL W55L/K u pacjentów z JAK2 V67F negatywnymi MPN i jej powiązanie z parametrami klinicznymi i hematologicznymi Bartoszewska-Kubiak A., Matiakowska K., Morgut-Klimkowska M., Haus O.,2 Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 2 Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, UM we Wrocławiu Polimorfizmy miejsc wiązania microrna a ryzyko ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i szpikowych białaczek u dorosłych Dzikiewicz-Krawczyk A., Mały E. 2, Fichna M., Mosor M., Strauss E., Januszkiewicz-Lewandowska D.,3, Nowak J. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; 2 Zakład Diagnostyki Medycznej, Poznań; 3 Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Metylacja, mutacje i rearanżacje genów związanych z patogenezą ostrej białaczki limfoblastycznej typu T (T-ALL) Kraszewska M.D., Dawidowska M., Kosmalska M., Sędek Ł. 2, Grzeszczak W. 3, Kowalczyk J.R. 4, Szczepański T. 2, Witt M.,5 Zespół Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; 2 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Śląski UM, Zabrze; 3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski UM, Zabrze; 4 Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, UM, Lublin; 5 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa Identyfikacja złożonych rearanżacji genomowych skojarzonych w delecjami w regionie 6q23-27 w zespole Sezary ego Iżykowska K., Zawada M., Nowicka K., Grabarczyk P. 2, Braun F.C.M. 2, Delin M. 2, Möbs M. 3, Beyer M. 3, Sterry W. 3, Schmidt Ch.A. 2, Przybylski G.K.,2 Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Polska; 2 Clinic for Internal Medicine C, University Greifswald, Greifswald, Niemcy; 3 Department of Dermatology and Allergy, Skin Cancer Center, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Niemcy Przerwa obiadowa SESJA SPONSORA Perlan Technologies dla wszystkich uczestników Ukierunkowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) za pomocą SureSelect i Haloplex jak prosto i szybko zaprojektować eksperyment i zanalizować wyniki Polten A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies G-CZ-5: Varia Alina Midro (Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Białystok) Maria M. Sąsiadek (Katedra i Zakład Genetyki, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław) Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce Limon J. Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk Nowe terapeutyczne kwasy nukleinowe Barciszewski J. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) nowoczesny model rejestru wielofunkcyjnego Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A., Mejnartowicz J., Wiśniewska K., Badura-Stronka M., Więckowska B., Wiśniewska M., Glazar R., Wolnik-Brzozowska D., Matuszewska K., Jamry-Dziurla A, Kierznowska Z., Borszewska- Kornacka B. 2, Czerwionka-Szaflarska M. 3, Czyżewska M. 4, Godula-Stuglik U. 5, Krawczyński M., Lauterbach R. 6, Limon J. 7, Sawulicka-Oleszczuk H. 8, Pietrzyk J. 6, Rusin J. 9, Stańczyk J. 0, Szwałkiewicz-Warowicka E., Szczepański M. 2, Walczak M. 3 oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR UM, Poznań; 2 UM, Warszawa; 3 Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz/Toruń; 4 UM, Wrocław; 5 Śląski UM, Zabrze; 6 Collegium Medicum UJ, Kraków; 7 UM, Gdańsk; 8 UM, Lublin; 9 Szpital Wojewódzki, Rzeszów; 0 UM, Łódź; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn; 2 UM, Białystok; 3 PUM, Szczecin Kohonen artificial neural network as a useful tool for molecular subtyping of bladder cancer Borkowska E.M.,7, Kruk A. 2, Jedrzejczyk A. 3, Rozniecki M. 4, Jablonowski Z. 5, Traczyk M., Constantinou M., Banaszkiewicz M., Pietrusinski M., Sosnowski M. 5, Hamdy F.C. 6, Peter S. 7, Catto J.W.F. 7, Kaluzewski B. Department of Clinical Genetics, Medical University of Lodz; 2 Department of Ecology and Vertebrate Zoology, University of Lodz; 3 Division of Urology, John Paul II Memorial Regional Hospital in Belchatow; 4 NZOZ Urological Doctors, Marek Rozniecki and Partners, Lask; 5 st Clinic of Urology, Medical University of Lodz; 6 Nuffield Department of Surgical Sciences University of Oxford, UK; 7 Institute for Cancer Studies and Academic Urology Unit University of Sheffield, UK Analiza transkryptomu komórek linii J45 eksponowanych na działanie pochodnych kumarynowych Bogucka-Kocka A., Kaznowska-Bystrek I. 2, Kocki J. 3 Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, UM, Lublin; 2 Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Wydział Farmaceutyczny Rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej od izolacji do NGS Few A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies z Oddziałem Analityki Medycznej, UM, Lublin; 3 Zakład Genetyki Klinicznej, UM, Lublin IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK,

13 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, G-CZ-6: Dysmorfologia molekularna Krystyna Chrzanowska (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa) Anna Latos-Bieleńska (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) Dysmorfologia XXI wieku: Quo vadis? Krajewska-Walasek M. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Wybrane zespoły i choroby człowieka związane z zaburzeniami mechanizmów epigenetycznych rodzynki czy chleb powszedni genetyka klinicznego? Chrzanowska K. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Zespół Ehlersa-Danlosa rzadka czy częsta, wielopostaciowa choroba monogenowa? Haus O. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu Wyniki badań kliniczno-molekularnych w grupie 267 pacjentów z podejrzeniem zespołu Noonan: korelacja fenotypowo-genotypowa Obersztyn E., Gos M., Abramowicz A., Klapecki J., Kutkowska-Kaźmierczak A., Szpecht-Potocka A., Szczałuba K., Kostyk E. 2, Wierzba J. 3, Piotrowicz M. 4, Posmyk R. 5, Pilch J. 6, Badura-Stronka M. 7, Śmigiel R. 8, Karpiński M. 9, Stembalska A. 8, Chilarska T. 4, Bal J., Bocian E. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2 Poradnia Genetyczna Kostyk i Kruczek Sp. P., Kraków; 3 Poradnia Genetyczna, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk; 4 Zakład Genetyki Medycznej, Instytut CZMP, Łódź; 5 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, Białystok; 6 Poradnia Genetyczna, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, Katowice; 7 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM, Poznań; 8 Katedra i Zakład Genetyki, UM, Wrocław; 9 UM, Wrocław Poszukiwanie genetycznych przyczyn zróżnicowania cech klinicznych występujących u pacjentów z zespołem delecji 22q Nowakowska B.A.,2, Hestand M.S. 2, Van Houdt J.K.J. 2, Swillen A. 2, Devriendt K. 2, McGuinn D. 3, Bouquillon S. 4, Novara F. 5, Le Caignec C. 6, Kutkowska-Kaźmierczak A., Obersztyn E., Jakubowski L. 7, Hawuła W. 7, Vermeesch J.R. 2 Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2 Center for Human Genetics, KU Leuven, Belgium; 3 The Children s Hospital of Philadelphia and the University of Pennsylvania School of Medicine, USA; 4 Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU de Lille, France; 5 Genetica Medica, Universita` di Pavia, Italy; 6 CHU Nantes, Service de Génétique Médicale, Nantes, France; 7 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź GENETYKA ZWIERZĄT SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Malcolm A. Ferguson-Smith (Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge, Wielka Brytania) Stefan Malepszy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B chromosomes Houben A., Banaei-Moghaddam A., Klemme S. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms? Malicki J. MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics, Department of Biomedical Science, The University of Sheffield, Wielka Brytania Przerwa kawowa G-ZW-4: Genetyka statystyczna i markery cech ilościowych Wykłady sesyjne Jarosław Horbańczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) Tomasz Strabel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Wpływ bioaktywnych składników diety na ekspresję genów w aspekcie badań nutrigenomicznych i nutrigenetycznych Pierzchała M., Ogłuszka M., Szostak A., Goluch D., Poławska E., Urbański P., Blicharski T., Horbańczuk J. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Choroby genetyczne i inżynieria genetyczna.0.50 Wykorzystanie tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych Lipiński D.,2, Zeyland J., Grześkowiak B.,3, Boksa M., Nowak A. 2, Przystałowska H., Szalata M.,2, Smorąg Z. 4, Słomski R.,2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2 Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; 3 Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 4 Instytut Zootechniki PIB w Balicach Diagnostyka mutacji chromosomowych koni od barwień prążkowych do mikromacierzy Bugno-Poniewierska M. Instytut Zootechniki PIB w Balicach IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK,

14 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Przerwa obiadowa SESJA SPONSORA Perlan Technologies dla wszystkich uczestników Ukierunkowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) za pomocą SureSelect i Haloplex jak prosto i szybko zaprojektować eksperyment i zanalizować wyniki Polten A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies Rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej od izolacji do NGS Few A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies G-ZW-5: Genetyka statystyczna i markery cech ilościowych Komunikaty ustne Marek Kmieć (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Tomasz Ząbek (Instytut Zootechniki PIB w Balicach) Cechy wskaźnikowe zwiększają dokładność oceny cech trudnomierzalnych w selekcji genomowej Pszczoła M.,2, Veerkamp R.F. 2, de Haas Y. 2, Wall E. 3, Strabel T., Calus M.P.L. 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2 Animal Breeding and Genomics Centre, Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, The Netherlands; 3 Animal & Veterinary Sciences Group, SAC, Roslin Institute Building, UK Predykcja wartości hodowlanej bydła mlecznego na podstawie wybranych haplotypów SNP Mucha A., Wierzbicki H., Kamiński S. 2, Oleński K. 2, Hering D. 2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polimorfizm genu ME świni i poziom transkryptu w podskórnej tkance tłuszczowej i mięśniu najdłuższym Bartz M., Kociucka B., Mańkowska M., Świtoński M., Szydłowski M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zróżnicowanie masy urodzeniowej prosiąt w krzyżówkach dwóch linii czystych Sell-Kubiak E., Knol E.F. 2, Bijma P., Muller H.A. Wageningen University, Animal Breeding and Genomics Centre,Wageningen, The Netherlands; 2 TOPIGS Research Center IPG B.V., Beuningen, The Netherlands Loci cech ilościowych w chromosomie kaczki warunkujące cechy użytkowości mięsnej Mucha S., Lisowski M. 2, Grajewski B. 2, Gornowicz E. 2, Radziszewska J. 3, Szwaczkowski T. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2 Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej; 3 Dział Hodowli Drobiu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie Dyskusja i podsumowanie sesji Przerwa kawowa G-ZW-6: Choroby genetyczne i inżynieria genetyczna Komunikaty ustne Brygida Ślaska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Stanisław Kamiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) A porcine model for an inherited form of colorectal cancer Flisikowska T., Saalfrank A., Flisikowski K., Kind A., Saur D., Schnieke A. Technische Universität München, Livestock Biotechnology, Germany Pies jako model w badaniach chorób dziedzicznych człowieka Świtoński M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Monitoring cytogenetyczny oraz ocena DNA pod kątem występowania transgenów w jajach przepiórek japońskich Korwin-Kossakowska A., Parada R., Kawka M., Sartowska K., Prokopiuk M., Bieńkowska I., Faliszewska G. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Znana mutacja genu RYR zmienia typ otłuszczenia loszek wskazując na jego potencjalną rolę w determinacji otyłości brzusznej człowieka Szydłowski M., Sadkowski S., Świtoński M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Polimorfizm genów kandydujących (CLASP2, UBP, FBXL2 i CTNNB) dla zespołu odwróconej płci psów (78,XX; brak genu SRY) Salamon S., Ciążyńska P., Graczyk A., Świtoński M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

15 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, GENETYKA ROŚLIN SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Malcolm A. Ferguson-Smith (Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge, Wielka Brytania) Stefan Malepszy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B chromosomes Houben A., Banaei-Moghaddam A., Klemme S. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms? Malicki J. MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics, Department of Biomedical Science, The University of Sheffield, Wielka Brytania Przerwa kawowa G-RO-4: Genotyp a środowisko Wykłady sesyjne (30 min) Ewa Zimnoch-Guzowska (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Młochowie) Tadeusz Rorat (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Down-regulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer drought-tolerant potato Szweykowska-Kulinska Z., Pieczynski M., Marczewski W. 2, Hennig J. 3, Dolata J., Bielewicz D., Piontek P., Wyrzykowska A., Krusiewicz D. 2, Strzelczyk-Zyta D. 2, Konopka-Postupolska D. 3, Krzeslowska M. 4, Jarmolowski A. Department of Gene Expression, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland; 2 Plant Breeding and Acclimatization Institute, National Research Institute, Mlochow, Poland; 3 Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland; 4 Department of General Botany, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland Badania funkcji genów cech użytkowych zbóż z wykorzystaniem RNAi Nadolska-Orczyk A., Gasparis S., Zalewski W., Orczyk W. 2 Zakład Genomiki Funkcjonalnej, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy; 2 Zakład Inżynierii Genetycznej, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zmiany w transkryptomach liści i korzeni jęczmienia w odpowiedzi na stres suszy Janiak A., Kwaśniewski M., Sowa M., Stasiak K., Żmuda K. 2, Szarejko I. Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice; 2 Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy, Kraków ABI protein phosphatase 2C is a regulator of ethylene biosynthesis Ludwików A., Cieśla A. 2, Kubiak P. 3, Tajdel M., Mituła F., Sadowski J.,2 Department of Biotechnology, Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan, Poland; 2 Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland; 3 Department of Biotechnology and Food Microbiology, University of Life Sciences, Poznan, Poland Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych Współdziałanie alleliczne i epistatyczne genów odporności na PVY w ziemniaku tetraploidalnym Szajko K., Witek K. 2, Flis B., Chrzanowska M., Strzelczyk-Żyta D., Szarzyńska B. 3, Makowski D. 4, Rybczyński J. 4, Szweykowska-Kulińska Z. 3, Hennig J. 2, Marczewski W. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Młochów; 2 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pracownia Patogenezy Roślin, Warszawa; 3 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Ekspresji Genów, Poznań; 4 Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, Powsin Przerwa obiadowa SESJA SPONSORA Perlan Technologies dla wszystkich uczestników Ukierunkowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) za pomocą SureSelect i Haloplex jak prosto i szybko zaprojektować eksperyment i zanalizować wyniki Polten A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies Rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej od izolacji do NGS Few A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies G-RO-5: Genotyp a środowisko Komunikaty ustne (5 20 min) Iwona Bartkowiak-Broda (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu) Piotr Masojć (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

16 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Ekspresja genu SsBBX24 kodującego białko zawierające domeny palca cynkowego typu B-box podlega dobowej regulacji poprzez czynnik transkrypcyjny typu palca cynkowego modyfikowanej przez chłód, zasolenie i stres osmotyczny Kiełbowicz-Matuk A., Czarnecka J., Rorat T. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Poznań Charakterystyka zmian ekspresji genów indukowanych działaniem CaCl 2 w adaptacji jęczmienia (Hordeum vulgare L.) do stresu suszy Kaczmarek M., Krajewski P., Koczyk G., Fedorowicz-Strońska O., Sadowski J.,2 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Zakład Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Transgeniczne linie DH rzepaku ozimego fizjologiczne efekty nadekspresji genów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o stresie Olejnik A., Cegielska-Taras T., Ludwików A. 2, Misztal L. 2, Rodakowska E. 3, Sadowski J. 2 Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu; 2 Zakład Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 3 Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych Wpływ nowego genu karłowatości na zmianę profilu ekspresji genów szlaku biosyntezy giberelin w pszenżycie (X Triticosecale Wittmack) Leśniowska-Nowak J., Nowak M., Gruszecka D., Paczos-Grzęda E., Zapalska M., Dudziak K., Kowalczyk K. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Lublin The identification of new alleles of regulatory genes involved in the development of the root system of Hordeum vulgare L. using a TILLING strategy (Targeting Induced Local lesions IN Genomes) Slota M., Małuszynski M., Szarejko I. Katedra Genetyki Wydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaUniwersytet Śląski w Katowicach Przerwa kawowa G-RO-6: Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych Komunikaty ustne (5 20 min) Iwona Bartkowiak-Broda (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu) Piotr Masojć (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Introdukcja męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.) Wojciechowski A., Niemann J., Janowicz J. Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytet Przyrodniczy Poznaniu Molekularna, fizykochemiczna i reologiczna charakterystyka linii introgresywnych pszenżyta z substytucją chromosomu D/A Langner M., Salmanowicz B.P., Wiśniewska H., Kwiatek M., Błaszczyk L. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Adaptacja systemu VIGS do analizy funkcji wybranych genów warunkujących biosyntezę DIBOA u żyta Groszyk J., Yanushevska Y., Rakoczy-Trojanowska M. 2, Orczyk W. Zakład Inżynierii Genetycznej, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Radzików, Błonie; 2 Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Wykład sponsorowany Open Exome 9.30 Spotkanie Towarzyskie WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

17 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, GENETYKA MIKROORGANIZMÓW SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Malcolm A. Ferguson-Smith (Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge, Wielka Brytania) Stefan Malepszy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B chromosomes Houben A., Banaei-Moghaddam A., Klemme S. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms? Malicki J. MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics, Department of Biomedical Science, The University of Sheffield, Wielka Brytania Przerwa kawowa G-MI-4: Genetyczne podstawy adaptacji mikroorganizmów () Wykłady sesyjne (30 min) i komunikaty ustne (20 min) Wanda Małek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka (Uniwersytet Warszawski) Poliwalentne bakteriofagi gronkowcowe ewolucja genomów i strategie adaptacji Łobocka, M.,2, Dąbrowski K., Gozdek, A., Głowacka A. Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa; 2 Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Warszawa Megaplazmidy Rhizobium mechanizmy replikacji i funkcje adaptacyjne Mazur A., Koper P., Żebracki K., Stasiak G., Skorupska A. Zakład Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Biologii i Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, Lublin Zastosowanie szczepów bakterii mlekowych LAB jako nośników antygenów Campylobacter jejuni Kobierecka P., Maruszewska M., Jagusztyn-Krynicka E.K. Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Konstrukcja wektorów warunkujących zdolność do utleniania arseninów i oporność na arseniany w oparciu o genom plazmidu psina Sinorhizobium sp. M4 Drewniak Ł., Ciężkowska M., Radlińska M., Skłodowska A. Pracownia Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; 2 Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Adaptacyjne zmiany polimorficzne u szlachetnych drożdży z grupy Saccharomyces sensu stricto Misiewicz A. Zakład Mikrobiologii, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa Optymalizacja procesu hodowli mikroorganizmów w bioreaktorach Labo Baza Dyskusja Przerwa obiadowa SESJA SPONSORA Perlan Technologies dla wszystkich uczestników Ukierunkowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) za pomocą SureSelect i Haloplex jak prosto i szybko zaprojektować eksperyment i zanalizować wyniki Polten A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies Rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej od izolacji do NGS Few A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies G-MI-5: Genetyczne podstawy adaptacji mikroorganizmów (2) Komunikaty ustne (20 min) Krystyna I. Wolska (Uniwersytet Warszawski) Andrzej Paszewski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa) Genotoksyczność arsenu u drożdży Saccharomyces cerevisiae Litwin D., Dziadkowiec D. 2, Wysocki R. Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; 2 Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

18 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Rola mykotoksyn w interakcjach pomiędzy grzybami patogenicznymi dla roślin Dawidziuk A., Koczyk G., Popiel D. Polska Akademia Nauk, Instytut Genetyki Roślin, Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Zespół Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych Konstrukcja genetycznego modelu do oceny znaczenia mutacji związanych z opornością Mycobacterium tuberculosis na izoniazyd Żaczek A., Dziadek J.,2 Katedra Biochemii i Biologii Komórki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; 2 Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź Analiza HRM rozwiązaniem problemu identyfikacji gatunkowej patogennych szczepów Candida Caban M., Wojciechowska D., Strapagiel D., Grzelak A. Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Biofizyki Błon, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki Analiza fenotypowa mutanta ΔhtpG Escherichia coli (MKU 020) Grudniak A.M., Pawlak K., Bartosik K., Kolada E., Wolska K.I. Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Genetyki Bakterii, Warszawa Dyskusja i Podsumowanie PIĄTEK, 3 WRZEŚNIA 203 R. GENETYKA CZŁOWIEKA SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Anna Skorupska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy nowe niespodzianki Węgrzyn G. Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański Przerwa kawowa G-CZ-7: Zaburzenia rozrodu. Genetyka ginekologiczna Maciej Kurpisz (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań) Stanisław Zajączek (Samodzielna Pracownia Cytogenetyczna, Katedra Patologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) Genetyczne aspekty niepłodności męskiej Kurpisz M., Malcher A., Olszewska M., Wiland E. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów w procesie różnicowania komórek płciowych oraz jej znaczenie w niepowodzeniach rozrodu człowieka Jaruzelska J. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań Techniki kariotypowania molekularnego w diagnostyce prenatalnej: przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne Zajączek S. Samodzielna Pracownia Cytogenetyczna, Katedra Patologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie G-CZ-8: Genetyka narządów zmysłów Krzysztof Szyfter (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań i Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań) Maciej Krawczyński (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu) WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

19 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Oftalmogenetyka po polsku, czyli badania molekularne u polskich pacjentów z genetycznie uwarunkowanymi chorobami narządu wzroku Krawczyński M.R.,2, Wawrocka A., Skorczyk A., Wicher K., Badura-Stronka M.,2, Latos-Bieleńska A.,2 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, UM w Poznaniu; 2 NZOZ Centrum Genetyki Medycznej, Poznań Wykorzystanie metody sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce genetycznie uwarunkowanych chorób oczu Ołdak M.,3, Federowicz A., Ambroziak A.M. 2,3, Korwin M. 2,3, Krawczyński M.R. 4,5, Płoski R. 6, Szaflik J.P. 2,3, Szaflik J. 2,3 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, UM, Warszawa; 2 Katedra i Klinika Okulistyki II WL, UM, Warszawa; 3 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa; 4 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, UM, Poznań; 5 NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań; 6 Zakład Genetyki Medycznej, Centrum Biostruktury, UM, Warszawa Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowej chorobie narządu wzroku stożku rogówki Gajęcka M. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej UM w Poznaniu Genetyka zmysłów z akcentem na utratę słuchu u chorych leczonych gentamycyną Szyfter K.,2, Rydzanicz M.,3, Wróbel M. 2, Gawęcki W. 2, Szyfter W. 2 Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; 2 Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań; 3 Zakład Genetyki Molekularnej, UAM, Poznań Podsumowanie wyników analizy molekularnej genu GJB2 prowadzonej u pacjentów z niedosłuchem prelingwalnym w latach w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Niepokój K., Wertheim-Tysarowska K., Sobczyńska-Tomaszewska A., Wiszniewski W., Czerska K., Nesteruk D., Sota J., Giza A., Rygiel A., Wasiluk J., Bal J. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Wykrycie przyczyny niedosłuchu AD z użyciem technologii sekwencjonowania nowej generacji i analizy sprzężeń Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Ołdak M. 2, Mueller-Malesinska M., Stawiński P., Schilhabel M.B. 3, Korniszewski L., Skarzyński H., Ploski R. 4 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa; 2 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury, Warszawski UM; 3 Christian-Albrechts- University, Kilonia, Niemcy; 4 Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski UM Zakończenie Kongresu, wręczenie nagród Obiad GENETYKA ZWIERZĄT SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Anna Skorupska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy nowe niespodzianki Węgrzyn G. Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański Przerwa kawowa G-ZW-7: Genetyka populacji i bioróżnorodność zwierząt Wykłady sesyjne razem z komunikatami Współprzewodniczący sesji: Grażyna Jeżewska-Witkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Heliodor Wierzbicki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Implementacja wyników analiz genetycznych w ochronie żubra Olech W., Nowak Z. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Fenomen stref hybrydyzacji ryjówki aksamitnej, Sorex araneus Banaszek A., Jadwiszczok K., Ratkiewicz M. Uniwersytet w Białymstoku Genetyka populacji i bioróżnorodność zwierząt Komunikaty ustne Współprzewodniczący sesji: Grażyna Jeżewska-Witkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Heliodor Wierzbicki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Co wynika z historii haplotypów mitochondrialnego DNA koni arabskich? Gałażewska I. Uniwersytet Gdański Polimorfizm pojedynczych nukleotydów w polskich populacjach troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta): zróżnicowanie w czasie i przestrzeni Drywa A., Wąs A., Poćwierz-Kotus A. 2, Kent M. 3, Lien S. 3, Bernaś R. 4, Wenne R. 2 Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni; 2 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie; 3 Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway; 4 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

20 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Identyfikacja rodziny genów PAG (Pregnancy-Associated Glycoproteins) w genomach niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) oraz psa domowego (Canis lupus familiaris) Panasiewicz G., Bieniek M., Zamojska A., Zglejc K., Kuskowska A., Saveljev A. 2, Szafrańska B. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 2 Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych, Rosja Analiza profili genetycznych niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) potwierdzenie migracji transgranicznych Nowak Z., Kłodawska M., Jacyno J., Markowski M., Zięba F. 2, Zwijacz-Kozica T. 2, Majko P. 3, Lenko P. 3, Selva N. 4 Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie; 2 Tatrzański Park Narodowy, Zakopane; 3 Sprava Tatranskeho Narodneho Parku, Tatranská Štrba; 4 Instytut Ochrony Środowiska PAN w Krakowie Filogenetyka molekularna papug z rodzaju Aratinga weryfikacja pozycji taksonomicznej Konury niebieskoczelnej Urantówka A., Strzała T., Grabowski K. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zakończenie Kongresu, wręczenie nagród Obiad GENETYKA ROŚLIN SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Anna Skorupska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy nowe niespodzianki Węgrzyn G. Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański Przerwa kawowa G-RO-7: Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych Wykłady sesyjne (30 min) Anna Nadolska-Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie) Wiesław Prus-Głowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Genetyczne podłoże biosyntezy i filogenomika benzoksazynoidów kluczowych substancji obronnych zbóż Rakoczy-Trojanowska M. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa Osiągnięcia biotechnologii i genetyki molekularnej warunkujące postęp biologiczny w hodowli rzepaku (Brassica napus L. var. oleifera) Bartkowiak-Broda I., Cegielska-Taras T., Mikołajczyk K., Liersch A., Popławska W. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Oddział Poznań Ewolucja i genetyka populacji Anna Nadolska-Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie) Wiesław Prus-Głowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).0.40 Przestrzenny wymiar genetyki populacyjnej Burczyk J., Chybicki I.J. Zakład Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 0001 Wykreślona 2. 0002 Uniwersytet w 3 0003 Uniwersytet w Instytut

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY Z CYTOGENETYKI KLINICZNEJ. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Kraków ul.

STAŻ KIERUNKOWY Z CYTOGENETYKI KLINICZNEJ. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Kraków ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA (stan

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Poradnie genetyczne i Poradnictwo Genetyczne w Polsce

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Poradnie genetyczne i Poradnictwo Genetyczne w Polsce Źródło: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa teoria, praktyka pod redakcją Bogusławy Beaty Kaczmarek ISBN 978-83-7308-835-1 Zakładu Genetyki Klinicznej AM ul. Waszyngtona 17 15-269 Białystok tel.:

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel BIAŁYSTOK Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok Sekretariat czynny poniedziałek-piątek tel. 85 745 08 46 Telefon do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego ul. Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz Oddział Pediatrii i Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Studia licencjackie i magisterskie Kierunek MIKROBIOLOGIA jest realizowany w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii: Zakład

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. Arthur

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą lp miasto ulica OŚRODEK OŚRODKI NOWE 1 Zabrze 3 Maja prof. Gumprecht Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Studia magisterskie przedmioty specjalizacyjne Bioinformatyka w analizie genomu Diagnostyka molekularna Elementy biosyntezy

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Aula im. Prof. Macieja L. Jakubowskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 12:00-12:50 Lunch 12:50-13:00 Piątek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS)

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS) S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyka Kliniczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Nazwa Placówki Oddział Niemowlęcy Oddział Ogólnopediatryczny Niemowlęcy o profilu P A II Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyka Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63 Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata - oraz kategoria przyznana na rok 2005 Lp. Jednostka 1. Katedra i Klinika Onkologii i adioterapii 1672,50 71,63 2. Zakład mmunopatologii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-GUZR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN Udział w międzynarodowych projektach badawczych: Rodzaj projektu: międzynarodowy, współfinansowany Nr grantu: 2904/FAO/IAEA/2013/0 Temat: Pakiet narzędzi

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Przedmiot: GENETYKA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego lub drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski PROGRAM I DZIEŃ KONFERENCJI, 20 CZERWCA (CZWARTEK) 8.30 10.00 Rejestracja Uczestników i kawa powitalna Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników 10.00 10.20 SESJA I 10.20

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z biologii

Tematyka zajęć z biologii Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo-badawczy Działu Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt IZ PIB

Potencjał naukowo-badawczy Działu Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt IZ PIB Potencjał naukowo-badawczy Działu Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt IZ PIB dr Agata Piestrzyńska-Kajtoch Laboratorium Genetyki Molekularnej Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Instytut Zootechniki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

II WYDZIAŁ LEKARSKI, II ROK

II WYDZIAŁ LEKARSKI, II ROK II WYDZIAŁ LEKARSKI, II ROK PRZEDMIOT: BIOLOGIA MEDYCZNA (CZĘŚĆ 1 GENETYKA) PROGRAM ĆWICZEŃ 2009/2010 L.p. Data zajęć Temat zajęć 1. 15.02 18.02 Podstawy genetyki klasycznej (podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. Arthur

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki we współpracy między Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gdańsk, 14 lutego 2014 Stypendia dla kobiet-naukowców prowadzących badania

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW NAUKOWYCH DNA ENCYKLOPEDIA śycia 25-29 KWIETNIA 2007 WARSZTATY BIOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE

PROGRAM WARSZTATÓW NAUKOWYCH DNA ENCYKLOPEDIA śycia 25-29 KWIETNIA 2007 WARSZTATY BIOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE PROGRAM WARSZTATÓW NAUKOWYCH DNA ENCYKLOPEDIA śycia 25-29 KWIETNIA 2007 Wstęp na wszystkie części programu jest bezpłatny WARSZTATY BIOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE KAMPUS SGGW NA URSYNOWIE, UL. CISZEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Ranking laboratoriów genetycznych

Ranking laboratoriów genetycznych Ranking laboratoriów genetycznych 2016 Ranking laboratoriów genetycznych Badania genetyczne stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem i z roku na rok zwiększa się liczba wykonywanych testów. W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Zofia Madeja. Stypendystka FNP Program: Powroty/Homing (2009 2011)

Zofia Madeja. Stypendystka FNP Program: Powroty/Homing (2009 2011) Zofia Madeja Adiunkt w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Stypendystka FNP Program: Powroty/Homing (2009 2011) CV 1995 2000 Studia na kierunku Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY : ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I FUNKCJONALNE REFERENCYJNEGO LABORATORIUM IMMUNOLOGICZNEGO

STAŻ KIERUNKOWY : ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I FUNKCJONALNE REFERENCYJNEGO LABORATORIUM IMMUNOLOGICZNEGO Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA (stan

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT

SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT 2 3 Szpital im. K. Jonschera Uniwerytetu Medycznego Jana Rudników, Oddział Terenowy w Rabce- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT aparat USG klasy premium

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zakład Genetyki Medycznej przy IMiDz w Warszawie

Zakład Genetyki Medycznej przy IMiDz w Warszawie Zakład Genetyki Medycznej przy IMiDz w Warszawie Zakład Genetyki Medycznej powstał w roku 1973 na mocy decyzji Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, prof. dr hab. n. med. Krystyny Bożkowej, jako jedna z

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa.

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa. 27.10.2010 środa 09:00 otwarcie sesji sprawozdawczej Prowadzenie obrad: Prof. Wojciech Bal 09:10 10:30 Wielkoskalowe projekty naukowo-badawcze 1 10:30 10:50 przerwa na kawę 10:50 11:05 Laboratorium Medycyny

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii jednostka nazwa nr jednostki I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii 206 Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

Genetycznie uwarunkowany steroidooporny zespół nerczycowy w polskiej populacji dziecięcej.

Genetycznie uwarunkowany steroidooporny zespół nerczycowy w polskiej populacji dziecięcej. Genetycznie uwarunkowany steroidooporny zespół nerczycowy w polskiej populacji dziecięcej. Irena Bałasz-Chmielewska 1*, Lipska-Ziętkiewicz BS. 2, Bieniaś B. 3, Firszt-Adamczyk A. 4 Hyla-Klekot L. 5 Jarmoliński

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BIOINFORMATYKI 12 MIKROMACIERZE

PODSTAWY BIOINFORMATYKI 12 MIKROMACIERZE PODSTAWY BIOINFORMATYKI 12 MIKROMACIERZE WSTĘP 1. Mikromacierze ekspresyjne tworzenie macierzy przykłady zastosowań 2. Mikromacierze SNP tworzenie macierzy przykłady zastosowań MIKROMACIERZE EKSPRESYJNE

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna nowe wyzwanie dla opieki pediatrycznej. Jacek J. Pietrzyk Klinika Chorób Dzieci Katedra Pediatrii Collegium Medicum UJ

Genetyka kliniczna nowe wyzwanie dla opieki pediatrycznej. Jacek J. Pietrzyk Klinika Chorób Dzieci Katedra Pediatrii Collegium Medicum UJ Genetyka kliniczna nowe wyzwanie dla opieki pediatrycznej Jacek J. Pietrzyk Klinika Chorób Dzieci Katedra Pediatrii Collegium Medicum UJ Kraków, czerwiec 2005 Genetyka kliniczna Kierunki rozwoju Choroby

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 3 4 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów 7 wrzesień 2011 roku sala Rady Wydziału, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Województwo Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Ośrodki dla dorosłych Poradnia Endokrynologiczna

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Poradnie i Pracownie - Zakład Genetyki Medycznej przy IMiDz w Warszawie

Poradnie i Pracownie - Zakład Genetyki Medycznej przy IMiDz w Warszawie Poradnie i Pracownie - Zakład Genetyki Medycznej przy IMiDz w Warszawie Poradnia Genetyczna Kierownik Poradni Genetycznej dr n. med. Ewa Obersztyn Poradnia prowadzi działalność specjalistyczną w zakresie

Bardziej szczegółowo