PROGRAM RAMOWY WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM RAMOWY 19.00 19.00 19.30 19.30 20.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG 20.30 20.30 21.00 21.00 21.30 21.30"

Transkrypt

1 PROGRAM RAMOWY WTOREK, 0 WRZEŚNIA 203 ŚRODA, WRZEŚNIA REJESTRACJA Zebranie Komitetu naukowo-organizacyjnego i Zarządów PTG i PTGC Uroczyste rozpoczęcie Kongresu Z dziejów polskiej genetyki Wykład inauguracyjny Koncert muzyczny Spotkanie uczestników Kongresu przy lampce wina WYKŁADY PLENARNE G-CZ- G-ZW- G-RO- G-MI Wybrane choroby Genomika Sieci regulatorowe Organizacja i zmienność genomów genetyczne i epigenomika i biologia systemów w pediatrii, internie, Genomika mikroorganizmów.30 neurologii i psychiatrii Genetyka statystyczna i markery cech i epigenomika 2.30 ilościowych OBIAD WYKŁAD SPONSORA Perkin Elmer WYKŁAD SPONSORA Springer G-CZ-2 G-RO-2 G-MI Problemy psychologiczne, etyczne Genomika i biologia systemów ność genomów G-ZW-2 Sieci regulatorowe Organizacja i zmien i prawne i epigenomika mikroorganizmów G-CZ-3 G-ZW-3 G-RO-3 G-MI Mikromacierze Genomika Genomika Organizacja i zmienność genomów i NGS w badaniach i epigenomika i epigenomika naukowych i praktyce mikroorganizmów klinicznej WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

2 PROGRAM RAMOWY CZWARTEK, 2 WRZEŚNIA 203 PIĄTEK, 3 WRZEŚNIA WYKŁADY PLENARNE G-CZ-4 G-ZW-4 G-RO-4 G-MI Onkogenetyka nowotwory dziedziczne Genetyka statystyczna i markery cech Genotyp a środowisko Genetyczne podstawy adaptacji.00 i genetyka ilościowych mikroorganizmów komórek somatycznych Choroby genetyczne w ulepszaniu roślin Genetyka 2.00 i inżynieria genetyczna użytkowych OBIAD WYKŁAD SPONSORA Perlan Technologies G-CZ-5 G-ZW-5 G-RO-5 G-MI Varia Genetyka statystyczna i markery cech Genotyp a środowisko / Genetyka Genetyczne podstawy adaptacji ilościowych w ulepszaniu roślin użytkowych mikroorganizmów G-CZ-6 Dysmorfologia G-ZW-6 Choroby genetyczne G-RO-6 Genetyka molekularna i inżynieria genetyczna w ulepszaniu roślin użytkowych SPOTKANIE TOWARZYSKIE WYKŁAD PLENARNY G-CZ-7 Zaburzenia rozrodu. G-ZW-7 Genetyka G-RO-7 Genetyka G-MI-6 Regulacja ekspresji Genetyka ginekol. populacji i bioróżnorodność zwierząt użytkowych nizmów w ulepszaniu roślin genów u mikroorga G-CZ-8.30 Genetyka narządów G-RO zmysłów Ewolucja i genetyka populacji ZAKOŃCZENIE KONGRESU OBIAD IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

3 WTOREK, 0 WRZEŚNIA 203 R. ŚRODA, WRZEŚNIA 203 R. PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Rejestracja PROGRAM OTWARCIA KONGRESU 6.00 Zebranie Komitetu naukowo organizacyjnego i Zarządów PTG i PTGC Uroczyste rozpoczęcie Kongresu: Nadanie członkostwa honorowego: PTG: prof. dr hab. Piotrowi Węgleńskiemu laudację wygłosi prof. dr hab. Piotr Stępień PTGC: prof. dr hab. n. med. Tadeuszowi Mazurczakowi prof. dr hab. n. med. Jackowi Zarembie laudację wygłosi prof. dr hab. Janusz Limon Wręczenie nagród PTG SESJA PLENARNA INAUGURACYJNA Janusz Limon (Przewodniczący PTGC, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk) Anna Skorupska (Przewodnicząca PTG, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS, Lublin) Z dziejów polskiej genetyki Maria Surma Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, Poznań Anna Latos-Bieleńska Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wykład inauguracyjny: The regulome the Next Frontier in Human Genetics Stefan Mundlos Institute for Medical Genetics, Charité, Universitätsmedizin Berlin and Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, Niemcy Koncert muzyczny z udziałem Affabre concinui Spotkanie uczestników Kongresu przy lampce wina 2.40 Zakończenie dnia GENETYKA CZŁOWIEKA SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Jerzy Nowak (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas Siebert R. Institute of Human Genetics, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models Schnieke A. Lehrstuhl für Biotechnologie der Tiere, TU München, Niemcy Przerwa kawowa G-CZ-: Wybrane choroby genetyczne w pediatrii, internie, neurologii i psychiatrii Małgorzata Krajewska-Walasek (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa) Jacek Zaremba (Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa) Gene Mapping Studies in Kidney Disease Kiryluk K. Division of Nephrology, Department of Medicine, Columbia University, Nowy Jork, USA Genetyczne podłoże pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD) analiza polskiej populacji chorych Ziętkiewicz E., Voelkel K., Klimek B., Bukowy-Bieryłło Z., Rutkiewicz E., Daca P., Greber A., Pogorzelski A. 2, Witt M.,3 Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; 2 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka; 3 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórki, Warszawa.5.25 Cukrzyca uwarunkowana defektem pojedynczych genów: wyniki ogólnopolskiego rejestru cukrzycy monogenowej (TEAM) Borowiec M., Antosik K., Gnyś P., Jarosz-Chobot P. 2, Myśliwiec M. 3, Szadkowska A., Zmysłowska A., Małecki M. 4, Młynarski W. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi; 2 Klinika Pediatrii, Endo- WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

4 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, krynologii i Diabetologii Dziecięcej ŚLUM w Katowicach; 3 Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AM w Gdańsku; 4 Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie Analiza ekspresji genów związanych z zapaleniem neurogennym w astmie dziecięcej Szczepankiewicz A., Sobkowiak P. 2, Hoffmann A., Schoneich N. 2, Bręborowicz A. 2 Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2 Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Co badania asocjacyjne całego genomu wniosły do psychiatrii? Twarowska-Hauser J. Zakład Genetyki w Psychiatrii, Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu Nowe koncepcje farmakogenomiki i strategie leczenia pacjentów ze spektrum autyzmu Kocki J. Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Defekty procesu ubikwitynacji u polskich pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną Badura-Stronka M.,2, Budny B. 3, Kalscheuer A.V.M. 4, Hu H. 4, Haas S.A. 5, Żemojtel T. 5, Raynaud M. 6, Glazar R. 2, Wiśniewska M.,2, Materna-Kiryluk A. 2, Ropers H.H. 4, Latos-Bieleńska A.,2 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań; 2 Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań; 3 Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 4 Max Planck Institute for Molecular Genetics, Department of Human Molecular Genetics, Berlin, Niemcy; 5 Max Planck Institute for Molecular Genetics, Department of Computational Molecular Biology, Berlin, Niemcy; 6 Unite de Génétique, Hôpital Bretonneau, Tours, Francja Mutacje w genach MECP2 i CDKL5 jako przyczyna wczesnodziecięcych encefalopatii padaczkowych Gos M., Hoffman-Zacharska D., Terczyńska I. 2, Mazurczak T. 2, Criu D. 3, Abramowicz A., Bartnik M., Derwińska K., Szczepanik E. 2, Bal J. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska; 2 Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska; 3 Pediatric Neurology Department, Al. Obregia Hospital, Bucharest, Romania Charakterystyka mutacji w genach SCNA i PCDH9 u polskich pacjentów z klinicznym rozpoznaniem zespołu Dravet Hoffman-Zacharska D.,2, Terczyńska I. 3, Górka P., Tataj R., Duszyc K. 2, Jurek M., Szczepanik E. 3, Bal J. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka; 2 Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego; 3 Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Zaburzenia komunikacji jądrowo-mitochondrialnej jako przyczyna chorób mitochondrialnych Tońska K.,Kaliszewska M., Piotrowska A., Paulouskaya V., Sitek E., Kierdaszuk B. 2, Piekutowska-Abramczuk D. 3, Vizueta-Moraga J., Kamińska A. 2, Pronicka E. 3, Bartnik E.,4 Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; 2 Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 3 Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka ; 4 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Diagnostyka molekularna polskich pacjentów z podejrzeniem epidermolysis bullosa opracowanie algorytmu diagnostycznego Wertheim-Tysarowska K., Kowalewski C. 2, Giza A., Woźniak K. 2, Sota J., Nesteruk D., Kutkowska-Kaźmierczak A., Sobczyńska-Tomaszewska A., Niepokój K., Bal J. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2 Katedra i Klinika Dermatologiczna, UM, Warszawa Przerwa obiadowa SESJA dla wszystkich uczestników Wykłady sponsora Perkin Elmer Wykład przedstawiciela Wydawnictwa Springer G-CZ-2: Problemy psychologiczne, etyczne i prawne w genetyce człowieka Tadeusz Mazurczak (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie) Lucjusz Jakubowski (Zakład Genetyki, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź) Etyczne i prawne aspekty testów genetycznych Jakubowski L. Zakład Genetyki, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź Testy genetyczne dla celów zdrowotnych propozycja regulacji prawnej Witt M. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa Wpływ technologii wspomaganego rozrodu na genom i epigenom człowieka Kochański A. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

5 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, W świecie osób z zespołami genetycznymi Midro A. Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Białystok Przerwa kawowa G-CZ-3: Mikromacierze i NGS w badaniach naukowych i praktyce klinicznej Ewa Bocian (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa) Michał Witt (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa) Submikroskopowe rearanżacje genomowe molekularne mechanizmy powstawania oraz konsekwencje kliniczne Stankiewicz P. Dept. of Molecular & Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Sekwencjonowanie genomowe w diagnostyce klinicznej i badaniach podłoża molekularnego chorób mendlowskich Wiszniewski W. Dept. of Molecular & Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Przydatność kliniczna mikromacierzy genomowych w świetle wyników ponad 000 wykonanych badań Bocian E. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Cytogenetyka i cytogenetyka molekularna w diagnostyce chorób genomowych Kałużewski B., Constantinou M. Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zastosowanie techniki CGH do mikromacierzy u noworodków z mnogimi wadami rozwojowymi oraz izolowaną wadą rozszczepową wargi i podniebienia Szczałuba K., Derwińska K., Śmigiel R. 2, Kutkowska-Kaźmierczak A., Klapecki J., Castaneda J., Dudkiewicz Z. 3, Obersztyn E., Bocian E. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2 Zakład Genetyki, Wrocławski Uniwersytet Medyczny, Wrocław; 3 Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Badanie profilu ekspresji genów metodą mikromacierzy w tkance zarośniętego przełyku znaczenie ścieżki sygnalizacyjnej Shh i Wnt w etiologii zarośnięcia przełyku Śmigiel R., Lebioda A. 2, Błaszczyński M. 3, Korecka K. 4, Czauderna P. 5, Korlacki W. 4, Jakubiak A., Bednarczyk D., Maciejewski H. 6, Wizinska P. 7, Patkowski D. 8, Sąsiadek M.M. Katedra Genetyki, UM, Wrocław; 2 Zakład Technik Molekularnych, UM, Wrocław; 3 Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, UM, Poznań; 4 Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych u Dzieci i Traumatologii, Śląski UM, Zabrze; 5 Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, UM, Gdańsk; 6 Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, Politechnika Wrocławska; 7 Katedra Histologii i Embriologii, UM, Wrocław; 8 Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, UM, Poznań Sekwencjonowanie eksomu i porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy wysokiej rozdzielczości w identyfikacji nowych przyczyn genetycznych wrodzonych wad kończyn u człowieka Jamsheer A.,2 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2 NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań Walne zebranie członków PTG WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

6 GENETYKA ZWIERZĄT SESJA dla wszystkich uczestników PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Jerzy Nowak (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas Siebert R. Institute of Human Genetics, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models Schnieke A. Lehrstuhl für Biotechnologie der Tiere, TU München, Niemcy Przerwa kawowa G-ZW-: Genomika i epigenomika Wykłady sesyjne Bożena Szafrańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Lech Zwierzchowski (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) Onkogenomika nowe możliwości w diagnostyce i terapii nowotworów u zwierząt Motyl T., Pawłowski K., Król M. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.0.50 Funkcjonalne znaczenie trójwymiarowej organizacji genomu w jądrze komórkowym Szczerbal I. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Genetyka statystyczna i markery cech ilościowych Przygody DGV historia programu selekcji genomowej w Polsce Szyda J., Kamiński S. 2, Żarnecki A. 3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 3 Instytut Zootechniki PIB w Balicach Przerwa obiadowa Wykłady sponsora Perkin Elmer Wykład przedstawiciela Wydawnictwa Springer G-ZW-2: Genomika i epigenomika Komunikaty ustne Krystyna M. Charon (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Agnieszka Korwin-Kosakowska (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) Bioinformatyczna analiza lokalizacji genomowej i funkcji genów mikro- RNA świni domowej Paczyńska P., Szydłowski M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Porównanie wybranych programów do poszukiwania SNP w sekwencjach DNA uzyskanych przy użyciu technologii sekwencjonowania nowej generacji Mielczarek M., Suchocki T., Bugno M. 2, Żukowski K. 2, Szyda J. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 2 Instytut Zootechniki PIB w Balicach Porównanie profilu transkryptomicznego krów naturalnie zakażonych i niezakażonych wirusem białaczki bydła Brym P., Ruść A., Bojarojć-Nosowicz B., Kaczmarczyk E., Kamiński S. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Regulacja odpowiedzi immunologicznej gruczołu mlekowego w cyklu laktacyjnym profil transkryptomiczny komórek somatycznych izolowanych z mleka krowiego Zarzyńska J., Wicik Z., Pławińska-Czarnak J., Majewska A., Brzozowska A. 2, Motyl T. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Sekwencjonowanie metylomu krwi obwodowej konia Ząbek T., Żukowski K., Semik E., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. Instytut Zootechniki PIB w Balicach Przerwa kawowa WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

7 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, G-ZW-3: Genomika i epigenomika Komunikaty ustne Krystyna M. Charon (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Agnieszka Korwin-Kossakowska (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) Analiza oraz integracja danych pochodzących z różnych platform mikromacierzy cdna u myszy Paukszto Ł., Myszczyński K., Jastrzębski J.P. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Poszukiwanie markerów SNP i genów kandydujących warunkujących zróżnicowaną koncentrację plemników w nasieniu buhajów Hering D.M., Oleński K., Ruść A., Kamiński S. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wstępna analiza ekspresji wybranych genów hipotetycznie podlegających piętnowaniu rodzicielskiemu u świni metodą RNA-seq Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Żukowski K., Gurgul A. Instytut Zootechniki PIB w Balicach Polimorfizm sekwencji 5 -flankujących genów kandydujących (FASN i INSIG2) dla otłuszczenia świń oraz poziom transkryptów tych genów w tkance tłuszczowej i mięśniowej Grześ M., Świtoński M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Analiza frekwencji alleli SNP w populacji buhajów wykazujących skrajnie zróżnicowaną ruchliwość plemników Hering D.M., Oleński K., Ruść A., Kamiński S. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Analiza terytorium chromosomowego pary 23 mieszczącego locus genu OCT4 w blastomerach przedimplantacyjnych zarodków bydła Orsztynowicz M., Madeja Z.E., Kubickova S. 2, Cernohorska H. 2, Lechniak-Cieślak D. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2 Veterinary Research Institute Brno, Republika Czeska Analiza frekwencji alleli SNP w populacji żubrów białowieskich (Bison bonasus) wykazujących objawy nekrotycznego zapalenia napletka (posthitis) Oleński K., Tokarska M. 2, Hering D.M., Ruść A., Kamiński S. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 2 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży GENETYKA ROŚLIN SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Jerzy Nowak (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas Siebert R. Institute of Human Genetics, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models Schnieke A. Lehrstuhl für Biotechnologie der Tiere, TU München, Niemcy Przerwa kawowa G-RO-: Sieci regulatorowe i biologia systemów Wykłady sesyjne (30 min) Zofia Kulińska-Szweykowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Paweł Krajewski (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Tracing gene family evolution Tiuryn J. Instytut Bioinformatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Ewolucja genów biosyntezy metabolitów wtórnych u grzybów duplikacja, utrata, transfer Koczyk G., Dawidziuk A., Popiel D., Wyrwicz L.S. 2 Instytut Genetyki Roślin, Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; 2 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Genomika i epigenomika Zofia Kulińska-Szweykowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Paweł Krajewski (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, Walne zebranie członków PTG IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

8 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Resekwencjonowanie genomów: nowe spojrzenie na ich strukturę i ewolucję Sadowski J.,2, Ziółkowski P.A., Koczyk G. 2, Gałgański Ł. Zakład Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2 Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Diverse functions of SWI/SNF chromatin remodelers during plant development Archacki R., Buszewicz D. 2, Wilczyński B. 3, Patryn J. 4, Iwanicka-Nowicka R.,2, Koblowska M.,2, Jerzmanowski A.,2 Laboratory of Systems Biology, University of Warsaw, Warsaw; 2 Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland; 3 Institute of Informatics, University of Warsaw, Warsaw, Poland; 4 College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences Analiza transkryptomów linii MSC ogórka (Cucumis sativus L.) Bartoszewski G., Mróz T., Pryszcz L. 2, Kiełkowska A. 3, Havey M.J. 4 Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW Warszawa; 2 Bioinformatics and Genomics Programme, Centre for Genomic Regulation (CRG), Barcelona, Hiszpania; 3 Katedra Genetyki Hodowli i Nasiennictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; 4 USDA-ARS and University of Wisconsin, Madison, WI, USA Przerwa obiadowa SESJA dla wszystkich uczestników Wykłady sponsora Perkin Elmer Wykład przedstawiciela Wydawnictwa Springer G-RO-2: Sieci regulatorowe i biologia systemów komunikaty ustne 5 min + 5 min dyskusja lub 0 min + 5 min dyskusja Monika Rakoczy-Trojanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Jan Sadowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) The role of Arabidopsis ABI and ABI2 protein phosphatases in regulation of ubiquitin-proteasome degradation pathway Cieśla A., Ludwików A. 2, Tajdel M. 2, Mituła F. 2, Sadowski J.,2 Department of Environmental Stress Biology, Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań; 2 Department of Biotechnology, Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań Transcriptional regulation of tomato cellulases in Globodera rostochiensis parasitism promoter studies and proteomics Koter M., Wiśniewska A. 2, Brzyżek G., Andrzejczak O., Matuszkiewicz M., Filipecki M. Department of Plant Genetics Breeding and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland; 2 Department of Plant Physiology, Warsaw University of Life Sciences Roślinne indukowane komórki macierzyste miraż czy krok ku biotechnologicznej rewolucji? Burza W. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kinazy receptorowe w komunikacji międzykomórkowej we wczesnym etapie rozwoju nasion Arabidopsis thaliana Gacek K.,2, Gutierrez Marcos J. 2 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Poznaniu; 2 School of Life Sciences, University of Warwick, UK Dyskusja i podsumowanie Przerwa G-RO-3: Genomika i epigenomika Komunikaty ustne (5 20 min) Monika Rakoczy-Trojanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Jan Sadowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Kotwiczenie klonów BAC na mapie genetycznej żyta za pomocą markerów DArT Bolibok-Brągoszewska H., Hromada-Judycka A., Hawliczek-Strulak A., Rakoczy- Trojanowska M. Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regiony bogate w geny u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) lokalizacja fizyczna i genetyczna, sekwencjonowanie i adnotacja funkcjonalna Książkiewicz M., Wyrwa K., Szczepaniak A., Rychel S., Zieleziński A. 2, Karłowski W. 2, Wolko B., Naganowska B. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Laboratorium Genomiki Obliczeniowej, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

9 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Tworzenie wysokorozdzielczej mapy jęczmienia ukierunkowanej na identyfikację genów związanych z reakcją na deficyt wody Gudyś K., Guzy-Wróbelska J., Janiak A., Śróbka J., Urban W., Szarejko I. Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice Cytogenomika traw kompleksu Festuca-Lolium Książczyk T., Studer B. 2, Kopecký D. 3, Błaszczyk L. 4, Pawłowicz I., Molik K. 5, Rogalska L., Perlikowski D., Strakowska J. 4, Chojnicka J. 6, Kosmala A., Zwierzykowski Z. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Poznań; 2 Institute of Agricultural Sciences, Forage Crop Genetics, ETH Zurich, Szwajcaria; 3 Centre of the Region Hana for Biotechnological and Agricultural Research, Institute of Experimental Botany, Olomouc, Republika Czeska; 4 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Poznań; 5 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szczecin; 6 Uniwersytet Śląski, Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, Katowice Rola dywergencji strukturalnej i funkcjonalnej homeologów genu ABI u rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera L.) w regulacji ich ekspresji Babula-Skowrońska D., Ludwików A. 2, Rasztemborski P., Sadowski J.,2 Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Instytut Genetyki Roślin, Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Zakład Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Walne zebranie członków PTG GENETYKA MIKROORGANIZMÓW SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Jerzy Nowak (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas Siebert R. Institute of Human Genetics, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models Schnieke A. Lehrstuhl für Biotechnologie der Tiere, TU München, Niemcy Przerwa kawowa G-MI-: Organizacja i zmienność genomów mikroorganizmów () Wykłady sesyjne (30 min) i komunikaty ustne (20 min) Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański) Jarosław Dziadek (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi) Naprawa podwójnych pęknięć DNA a niestabilności generowane obecnością prostych i odwróconych powtórzeń u Mycobacterium Wójcik E.A.,2, Brzostek A., Bacolla A. 3, Mackiewicz P. 4, Vasquez K.M., Korycka- Machała M., Jaworski A. 2, Dziadek J. Institute of Medical Biology, Polish Academy of Sciences, Lodz, Poland; 2 Department of Genetics of Microorganisms, Institute of Microbiology and Immunology, University of Lódź, Lódź, Poland; 3 The University of Texas at Austin, Division of Pharmacology and Toxicology, Dell Pediatric Research Institute, Austin, TX, USA; 4 Department of Genomics, Faculty of Biotechnology, University of Wrocław, Wrocław, Poland Podstawowy metabolizm węgla a regulacja replikacji DNA u bakterii Szalewska-Pałasz A., Maciąg-Dorszyńska M., Nowicki D., Janniere L. 2, Węgrzyn G. Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk; 2 MEGA Laboratory, Institute of System and Synthetic Biology, Evry, France (Meta)genomika w badaniu bioróżnorodności morskich mikroorganizmów Wróbel B. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

10 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Analiza strukturalna i funkcjonalna genomu wieloreplikonowego szczepu Paracoccus aminophilus JCM 7686 (Alphaproteobacteria) od mobilomu do metylotrofii Dziewit Ł., Czarnecki J., Radlińska M. 2, Bartosik D. Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; 2 Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Analiza sekwencji rejonu zmiennego pochodzącego z klinicznego plazmidu należącego do rodziny Inc L/M Zaleski P., Wolinowska R. 2, Wawrzyniak P., Sobolewska A., Płucienniczak G., Płucienniczak A. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa; 2 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawa Chromidy bakterii z rodzaju Paracoccus (Alphaproteobacteria) struktura genetyczna, zmienność i rola w determinowaniu fenotypów gospodarzy Czarnecki J., Dziewit Ł., Kuźmicz K., Kowalski Ł., Bartosik D. Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Przerwa obiadowa SESJA dla wszystkich uczestników Wykłady sponsora Perkin Elmer Wykład przedstawiciela Wydawnictwa Springer G-MI-2: Organizacja i zmienność genomów mikroorganizmów (2) Komunikaty ustne (20 min) Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański) Jarosław Dziadek (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi) Analiza funkcjonalna genów litycznych bakteriofaga P Woźnica W.,2, Nasierowska J. 2, Cena A., Radomska S. 2, Li X.J. 2, Gągała U. 2, Łobocka M.,2 Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; 2 Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Warszawa Charakterystyka genomiczna plazmidów w kolekcji szczepów Enterobacteriaceae Wolinowska R., Gniadkowski M. 2, Kern-Zdanowicz I. 3 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawa; 2 Narodowy Instytut Leków, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Warszawa; 3 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Warszawa (Pato)geny w powietrzu molekularna detekcja ilościowa i jakościowa inokulum grzybów chorobotwórczych wobec roślin uprawnych Jędryczka M., Kaczmarek J., Serbiak P., Irzykowski W., Karolewski Z. 2 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Katedra Fitopatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań Molekularna detekcja zarodników grzybów rodzaju Alternaria i Cladosporium, przyczyn alergii wziewnych Kaczmarek J., Irzykowski W., Kasprzyk I. 2, Jędryczka M. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Katedra Biologii Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów Dyskusja Przerwa kawowa G-MI-3: Organizacja i zmienność genomów mikroorganizmów (3) Komunikaty ustne (20 min) Małgorzata Jędryczka (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Andrzej Mazur (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Geny kodujące enzymy lityczne jako potencjalne markery molekularne do identyfikacji grzybów z rodzaju Trichoderma Strakowska J., Błaszczyk L., Chełkowski J. Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin IGR PAN w Poznaniu Identyfikacja sekwencji kodujących produkty metabolizmu wtórnego u wybranych gatunków Fusarium wyizolowanych z grochu siewnego Wilman K., Stępień Ł., Fabiańska I., Kachlicki P. Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Analiza pokrewieństwa filogenetycznego i pozycji rodzajowej mikrosymbiontów Astragalus glycyphyllos [L.] Gnat S., Wdowiak-Wróbel S. 2, Kalita M. 2, Wójcik M. 2, Studzińska B. 3, Małek W. 2 Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin; 2 Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; 3 Pracownia Metodyki Nauczania Biologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Integrony oporności pałeczek Aeromonas spp. wyizolowanych ze ścieków miejskich Mokracka J., Oszyńska A., Wieczorek M., Koczura R., Bieniasz-Krzywiec P. Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dyskusja i Podsumowanie Walne zebranie członków PTG WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

11 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, CZWARTEK, 2 WRZEŚNIA 203 R. GENETYKA CZŁOWIEKA SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Malcolm A. Ferguson-Smith (Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge, Wielka Brytania) Stefan Malepszy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B chromosomes Houben A., Banaei-Moghaddam A., Klemme S. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms? Malicki J. MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics, Department of Biomedical Science, The University of Sheffield, Wielka Brytania Przerwa kawowa G-CZ-4: Onkogenetyka nowotwory dziedziczne i genetyka komórek somatycznych Olga Haus (Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu) Jan Lubiński (Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych, Katedra Onkologii, Zakład Genetyki i Patomorfologii, PUM, Szczecin) Two gene theory for a familial skin cancer: multiple self-healing squamous epithelioma (MSSE) Ferguson Smith M.A. Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge UK Postępy w genetyce klinicznej raka piersi Lubiński J., Byrski T., Jaworska-Bieniek K., Lener MR., Górecka-Szyld B. 2, Dent R. 3, Gupta S., Scott RJ. 4, Durda K., Muszyńska M., Sukiennicki G., Jaworowska E. 5, Grodzki T. 6, Psut G. 2, Sibilski R. 7, Kozak-Klonowska B. 8, Siołek M. 8, Kilar E. 9, Czudowska D. 0, Janiszewska H., Godlewski D. 2, Mackiewicz A. 3, Jarkiewicz-Tretyn J. 4, Szabo-Moskal I. 5, Sulikowski M. 6, Woloszczyk P. 7, Wójcik J. 6, Lubiński J. 5, Cybulski C., Dębniak T., Huzarski T., Huzarska J., Marczyk E. 8, Chrzan R. 9, Eisen A. 3, Tootsi M. 20, Kulp M. 2, Tammesoo M-L. 20, Vitak A. 2, Metspalu A. 20, Serrano-Fernández P., Kładny J. 22, Morawski AW. 23, Krzystolik K. 24, Narod SA. 25, Sun P. 25, Jakubowska A., Gronwald J., Blecharz P. 8, Foszczyńska- Kłoda M. 26 Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych, Katedra Onkologii, Zakładd Genetyki i Patomorfologii, PUM, Szczecin; 2 Zakład Radiologii PUM, Szczecin; 3 Sunnybrook Ocette Cancer Centre, University of Toronto, Canada; 4 The Hunter Medical Research Institute, Newcastle, Australia; 5 Zakład Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej, PUM, Szczecin; 6 Zakład Torakochirurgii Ogólnej, PUM, Szczecin; 7 Centrum Onkologii Zielona Góra; 8 Regionalne Centrum Onkologii Kielce; 9 Zakład Onkologii, Specjalistyczny Szpital, Świdnica; 0 Diagnostyczno-Onkologiczne Centrum Legnica; Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytet w Bydgoszczy; 2 WCO, Poznań; 3 Zakład Immunologii Nowotworów, UM, Poznań; 4 Szpital Specjalistyczny, Toruń; 5 Zakład Radiologii, Regionalny Szpital Onkologiczny, Bydgoszcz; 6 Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, PUM, Szczecin; 7 Zakład Toksykologii, PUM, Szczecin; 8 Centrum Onkologii, Kraków; 9 Zakład Radiologii, Collegium Medicum UJ, Kraków; 20 The Estonian Genome Center, University of Tartu, Estonia; 2 Tallin University of Technology, Dept. of Analytical Chemistry, Estonia; 22 Klinika Chirurgii Onkologicznej, PUM, Szczecin; 23 Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska, Zach. UT, Szczecin; 24 Klinika Okulistyki, PUM, Szczecin; 25 Women s College Res. Inst., Ontario, Canada; 26 Regionalny Szpital Onkologiczny, Szczecin.5.35 Badania niestabilności epigenetycznej w raku jelita grubego Karpiński P., Szmida E., Kozłowska J., Sąsiadek M.M. Katedra i Zakład Genetyki, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław CHEK2 i NBS jako genetyczne wskaźniki nowotworowe Cybulski C., Wokołorczyk D., Kluźniak W., Kashyap A., Lubiński J. Zakład Genetyki i Patomorfologii, PUM, Szczecin Spektrum mutacji w genach predyspozycji do występowania polipowatości jelit w populacji polskiej Pławski A., Boruń P. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań PCDH7 jako potencjalny gen supresorowy w płaskonabłonkowym raku krtani Byzia E., Zemke N., Kostrzewska-Poczekaj M., Kiwerska K., Jarmuż-Szymczak M., Szaumkessel M., Grenman R. 2,3, Szyfter K.,4, Giefing M. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; 2 Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Turku University Central Hospital and Turku University, Turku, Finland; 3 Department of Medical Biochemistry, Turku University Central Hospital and Turku University, Turku, Finland; 4 Katedra i Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu Utraty 9/9p i 7/7p oraz aberracje MYC, CDKN2A, IGH jako najczęstsze zmiany cytogenetyczne w zespole Richtera Woroniecka R., Rymkiewicz G. 2, Grygalewicz B., Rygier J., Pastwińska A., Pieńkowska-Grela B. Pracownia Genetyki Nowotworów; 2 Pracownia Cytometrii Zakładu Patologii, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

12 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Występowanie mutacji genu MPL W55L/K u pacjentów z JAK2 V67F negatywnymi MPN i jej powiązanie z parametrami klinicznymi i hematologicznymi Bartoszewska-Kubiak A., Matiakowska K., Morgut-Klimkowska M., Haus O.,2 Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 2 Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, UM we Wrocławiu Polimorfizmy miejsc wiązania microrna a ryzyko ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i szpikowych białaczek u dorosłych Dzikiewicz-Krawczyk A., Mały E. 2, Fichna M., Mosor M., Strauss E., Januszkiewicz-Lewandowska D.,3, Nowak J. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; 2 Zakład Diagnostyki Medycznej, Poznań; 3 Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Metylacja, mutacje i rearanżacje genów związanych z patogenezą ostrej białaczki limfoblastycznej typu T (T-ALL) Kraszewska M.D., Dawidowska M., Kosmalska M., Sędek Ł. 2, Grzeszczak W. 3, Kowalczyk J.R. 4, Szczepański T. 2, Witt M.,5 Zespół Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; 2 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Śląski UM, Zabrze; 3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski UM, Zabrze; 4 Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, UM, Lublin; 5 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa Identyfikacja złożonych rearanżacji genomowych skojarzonych w delecjami w regionie 6q23-27 w zespole Sezary ego Iżykowska K., Zawada M., Nowicka K., Grabarczyk P. 2, Braun F.C.M. 2, Delin M. 2, Möbs M. 3, Beyer M. 3, Sterry W. 3, Schmidt Ch.A. 2, Przybylski G.K.,2 Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Polska; 2 Clinic for Internal Medicine C, University Greifswald, Greifswald, Niemcy; 3 Department of Dermatology and Allergy, Skin Cancer Center, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Niemcy Przerwa obiadowa SESJA SPONSORA Perlan Technologies dla wszystkich uczestników Ukierunkowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) za pomocą SureSelect i Haloplex jak prosto i szybko zaprojektować eksperyment i zanalizować wyniki Polten A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies G-CZ-5: Varia Alina Midro (Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Białystok) Maria M. Sąsiadek (Katedra i Zakład Genetyki, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław) Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce Limon J. Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk Nowe terapeutyczne kwasy nukleinowe Barciszewski J. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) nowoczesny model rejestru wielofunkcyjnego Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A., Mejnartowicz J., Wiśniewska K., Badura-Stronka M., Więckowska B., Wiśniewska M., Glazar R., Wolnik-Brzozowska D., Matuszewska K., Jamry-Dziurla A, Kierznowska Z., Borszewska- Kornacka B. 2, Czerwionka-Szaflarska M. 3, Czyżewska M. 4, Godula-Stuglik U. 5, Krawczyński M., Lauterbach R. 6, Limon J. 7, Sawulicka-Oleszczuk H. 8, Pietrzyk J. 6, Rusin J. 9, Stańczyk J. 0, Szwałkiewicz-Warowicka E., Szczepański M. 2, Walczak M. 3 oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR UM, Poznań; 2 UM, Warszawa; 3 Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz/Toruń; 4 UM, Wrocław; 5 Śląski UM, Zabrze; 6 Collegium Medicum UJ, Kraków; 7 UM, Gdańsk; 8 UM, Lublin; 9 Szpital Wojewódzki, Rzeszów; 0 UM, Łódź; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn; 2 UM, Białystok; 3 PUM, Szczecin Kohonen artificial neural network as a useful tool for molecular subtyping of bladder cancer Borkowska E.M.,7, Kruk A. 2, Jedrzejczyk A. 3, Rozniecki M. 4, Jablonowski Z. 5, Traczyk M., Constantinou M., Banaszkiewicz M., Pietrusinski M., Sosnowski M. 5, Hamdy F.C. 6, Peter S. 7, Catto J.W.F. 7, Kaluzewski B. Department of Clinical Genetics, Medical University of Lodz; 2 Department of Ecology and Vertebrate Zoology, University of Lodz; 3 Division of Urology, John Paul II Memorial Regional Hospital in Belchatow; 4 NZOZ Urological Doctors, Marek Rozniecki and Partners, Lask; 5 st Clinic of Urology, Medical University of Lodz; 6 Nuffield Department of Surgical Sciences University of Oxford, UK; 7 Institute for Cancer Studies and Academic Urology Unit University of Sheffield, UK Analiza transkryptomu komórek linii J45 eksponowanych na działanie pochodnych kumarynowych Bogucka-Kocka A., Kaznowska-Bystrek I. 2, Kocki J. 3 Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, UM, Lublin; 2 Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Wydział Farmaceutyczny Rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej od izolacji do NGS Few A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies z Oddziałem Analityki Medycznej, UM, Lublin; 3 Zakład Genetyki Klinicznej, UM, Lublin IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK,

13 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, G-CZ-6: Dysmorfologia molekularna Krystyna Chrzanowska (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa) Anna Latos-Bieleńska (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) Dysmorfologia XXI wieku: Quo vadis? Krajewska-Walasek M. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Wybrane zespoły i choroby człowieka związane z zaburzeniami mechanizmów epigenetycznych rodzynki czy chleb powszedni genetyka klinicznego? Chrzanowska K. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Zespół Ehlersa-Danlosa rzadka czy częsta, wielopostaciowa choroba monogenowa? Haus O. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu Wyniki badań kliniczno-molekularnych w grupie 267 pacjentów z podejrzeniem zespołu Noonan: korelacja fenotypowo-genotypowa Obersztyn E., Gos M., Abramowicz A., Klapecki J., Kutkowska-Kaźmierczak A., Szpecht-Potocka A., Szczałuba K., Kostyk E. 2, Wierzba J. 3, Piotrowicz M. 4, Posmyk R. 5, Pilch J. 6, Badura-Stronka M. 7, Śmigiel R. 8, Karpiński M. 9, Stembalska A. 8, Chilarska T. 4, Bal J., Bocian E. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2 Poradnia Genetyczna Kostyk i Kruczek Sp. P., Kraków; 3 Poradnia Genetyczna, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk; 4 Zakład Genetyki Medycznej, Instytut CZMP, Łódź; 5 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, Białystok; 6 Poradnia Genetyczna, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, Katowice; 7 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM, Poznań; 8 Katedra i Zakład Genetyki, UM, Wrocław; 9 UM, Wrocław Poszukiwanie genetycznych przyczyn zróżnicowania cech klinicznych występujących u pacjentów z zespołem delecji 22q Nowakowska B.A.,2, Hestand M.S. 2, Van Houdt J.K.J. 2, Swillen A. 2, Devriendt K. 2, McGuinn D. 3, Bouquillon S. 4, Novara F. 5, Le Caignec C. 6, Kutkowska-Kaźmierczak A., Obersztyn E., Jakubowski L. 7, Hawuła W. 7, Vermeesch J.R. 2 Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2 Center for Human Genetics, KU Leuven, Belgium; 3 The Children s Hospital of Philadelphia and the University of Pennsylvania School of Medicine, USA; 4 Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU de Lille, France; 5 Genetica Medica, Universita` di Pavia, Italy; 6 CHU Nantes, Service de Génétique Médicale, Nantes, France; 7 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź GENETYKA ZWIERZĄT SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Malcolm A. Ferguson-Smith (Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge, Wielka Brytania) Stefan Malepszy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B chromosomes Houben A., Banaei-Moghaddam A., Klemme S. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms? Malicki J. MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics, Department of Biomedical Science, The University of Sheffield, Wielka Brytania Przerwa kawowa G-ZW-4: Genetyka statystyczna i markery cech ilościowych Wykłady sesyjne Jarosław Horbańczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) Tomasz Strabel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Wpływ bioaktywnych składników diety na ekspresję genów w aspekcie badań nutrigenomicznych i nutrigenetycznych Pierzchała M., Ogłuszka M., Szostak A., Goluch D., Poławska E., Urbański P., Blicharski T., Horbańczuk J. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Choroby genetyczne i inżynieria genetyczna.0.50 Wykorzystanie tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych Lipiński D.,2, Zeyland J., Grześkowiak B.,3, Boksa M., Nowak A. 2, Przystałowska H., Szalata M.,2, Smorąg Z. 4, Słomski R.,2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2 Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; 3 Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 4 Instytut Zootechniki PIB w Balicach Diagnostyka mutacji chromosomowych koni od barwień prążkowych do mikromacierzy Bugno-Poniewierska M. Instytut Zootechniki PIB w Balicach IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK,

14 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Przerwa obiadowa SESJA SPONSORA Perlan Technologies dla wszystkich uczestników Ukierunkowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) za pomocą SureSelect i Haloplex jak prosto i szybko zaprojektować eksperyment i zanalizować wyniki Polten A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies Rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej od izolacji do NGS Few A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies G-ZW-5: Genetyka statystyczna i markery cech ilościowych Komunikaty ustne Marek Kmieć (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Tomasz Ząbek (Instytut Zootechniki PIB w Balicach) Cechy wskaźnikowe zwiększają dokładność oceny cech trudnomierzalnych w selekcji genomowej Pszczoła M.,2, Veerkamp R.F. 2, de Haas Y. 2, Wall E. 3, Strabel T., Calus M.P.L. 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2 Animal Breeding and Genomics Centre, Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, The Netherlands; 3 Animal & Veterinary Sciences Group, SAC, Roslin Institute Building, UK Predykcja wartości hodowlanej bydła mlecznego na podstawie wybranych haplotypów SNP Mucha A., Wierzbicki H., Kamiński S. 2, Oleński K. 2, Hering D. 2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polimorfizm genu ME świni i poziom transkryptu w podskórnej tkance tłuszczowej i mięśniu najdłuższym Bartz M., Kociucka B., Mańkowska M., Świtoński M., Szydłowski M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zróżnicowanie masy urodzeniowej prosiąt w krzyżówkach dwóch linii czystych Sell-Kubiak E., Knol E.F. 2, Bijma P., Muller H.A. Wageningen University, Animal Breeding and Genomics Centre,Wageningen, The Netherlands; 2 TOPIGS Research Center IPG B.V., Beuningen, The Netherlands Loci cech ilościowych w chromosomie kaczki warunkujące cechy użytkowości mięsnej Mucha S., Lisowski M. 2, Grajewski B. 2, Gornowicz E. 2, Radziszewska J. 3, Szwaczkowski T. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2 Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej; 3 Dział Hodowli Drobiu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie Dyskusja i podsumowanie sesji Przerwa kawowa G-ZW-6: Choroby genetyczne i inżynieria genetyczna Komunikaty ustne Brygida Ślaska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Stanisław Kamiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) A porcine model for an inherited form of colorectal cancer Flisikowska T., Saalfrank A., Flisikowski K., Kind A., Saur D., Schnieke A. Technische Universität München, Livestock Biotechnology, Germany Pies jako model w badaniach chorób dziedzicznych człowieka Świtoński M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Monitoring cytogenetyczny oraz ocena DNA pod kątem występowania transgenów w jajach przepiórek japońskich Korwin-Kossakowska A., Parada R., Kawka M., Sartowska K., Prokopiuk M., Bieńkowska I., Faliszewska G. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Znana mutacja genu RYR zmienia typ otłuszczenia loszek wskazując na jego potencjalną rolę w determinacji otyłości brzusznej człowieka Szydłowski M., Sadkowski S., Świtoński M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Polimorfizm genów kandydujących (CLASP2, UBP, FBXL2 i CTNNB) dla zespołu odwróconej płci psów (78,XX; brak genu SRY) Salamon S., Ciążyńska P., Graczyk A., Świtoński M. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

15 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, GENETYKA ROŚLIN SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Malcolm A. Ferguson-Smith (Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge, Wielka Brytania) Stefan Malepszy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B chromosomes Houben A., Banaei-Moghaddam A., Klemme S. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms? Malicki J. MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics, Department of Biomedical Science, The University of Sheffield, Wielka Brytania Przerwa kawowa G-RO-4: Genotyp a środowisko Wykłady sesyjne (30 min) Ewa Zimnoch-Guzowska (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Młochowie) Tadeusz Rorat (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Down-regulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer drought-tolerant potato Szweykowska-Kulinska Z., Pieczynski M., Marczewski W. 2, Hennig J. 3, Dolata J., Bielewicz D., Piontek P., Wyrzykowska A., Krusiewicz D. 2, Strzelczyk-Zyta D. 2, Konopka-Postupolska D. 3, Krzeslowska M. 4, Jarmolowski A. Department of Gene Expression, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland; 2 Plant Breeding and Acclimatization Institute, National Research Institute, Mlochow, Poland; 3 Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland; 4 Department of General Botany, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland Badania funkcji genów cech użytkowych zbóż z wykorzystaniem RNAi Nadolska-Orczyk A., Gasparis S., Zalewski W., Orczyk W. 2 Zakład Genomiki Funkcjonalnej, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy; 2 Zakład Inżynierii Genetycznej, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zmiany w transkryptomach liści i korzeni jęczmienia w odpowiedzi na stres suszy Janiak A., Kwaśniewski M., Sowa M., Stasiak K., Żmuda K. 2, Szarejko I. Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice; 2 Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy, Kraków ABI protein phosphatase 2C is a regulator of ethylene biosynthesis Ludwików A., Cieśla A. 2, Kubiak P. 3, Tajdel M., Mituła F., Sadowski J.,2 Department of Biotechnology, Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan, Poland; 2 Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland; 3 Department of Biotechnology and Food Microbiology, University of Life Sciences, Poznan, Poland Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych Współdziałanie alleliczne i epistatyczne genów odporności na PVY w ziemniaku tetraploidalnym Szajko K., Witek K. 2, Flis B., Chrzanowska M., Strzelczyk-Żyta D., Szarzyńska B. 3, Makowski D. 4, Rybczyński J. 4, Szweykowska-Kulińska Z. 3, Hennig J. 2, Marczewski W. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Młochów; 2 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pracownia Patogenezy Roślin, Warszawa; 3 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Ekspresji Genów, Poznań; 4 Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, Powsin Przerwa obiadowa SESJA SPONSORA Perlan Technologies dla wszystkich uczestników Ukierunkowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) za pomocą SureSelect i Haloplex jak prosto i szybko zaprojektować eksperyment i zanalizować wyniki Polten A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies Rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej od izolacji do NGS Few A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies G-RO-5: Genotyp a środowisko Komunikaty ustne (5 20 min) Iwona Bartkowiak-Broda (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu) Piotr Masojć (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

16 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Ekspresja genu SsBBX24 kodującego białko zawierające domeny palca cynkowego typu B-box podlega dobowej regulacji poprzez czynnik transkrypcyjny typu palca cynkowego modyfikowanej przez chłód, zasolenie i stres osmotyczny Kiełbowicz-Matuk A., Czarnecka J., Rorat T. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Poznań Charakterystyka zmian ekspresji genów indukowanych działaniem CaCl 2 w adaptacji jęczmienia (Hordeum vulgare L.) do stresu suszy Kaczmarek M., Krajewski P., Koczyk G., Fedorowicz-Strońska O., Sadowski J.,2 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań; 2 Zakład Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Transgeniczne linie DH rzepaku ozimego fizjologiczne efekty nadekspresji genów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o stresie Olejnik A., Cegielska-Taras T., Ludwików A. 2, Misztal L. 2, Rodakowska E. 3, Sadowski J. 2 Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu; 2 Zakład Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 3 Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych Wpływ nowego genu karłowatości na zmianę profilu ekspresji genów szlaku biosyntezy giberelin w pszenżycie (X Triticosecale Wittmack) Leśniowska-Nowak J., Nowak M., Gruszecka D., Paczos-Grzęda E., Zapalska M., Dudziak K., Kowalczyk K. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Lublin The identification of new alleles of regulatory genes involved in the development of the root system of Hordeum vulgare L. using a TILLING strategy (Targeting Induced Local lesions IN Genomes) Slota M., Małuszynski M., Szarejko I. Katedra Genetyki Wydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaUniwersytet Śląski w Katowicach Przerwa kawowa G-RO-6: Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych Komunikaty ustne (5 20 min) Iwona Bartkowiak-Broda (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu) Piotr Masojć (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Introdukcja męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.) Wojciechowski A., Niemann J., Janowicz J. Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytet Przyrodniczy Poznaniu Molekularna, fizykochemiczna i reologiczna charakterystyka linii introgresywnych pszenżyta z substytucją chromosomu D/A Langner M., Salmanowicz B.P., Wiśniewska H., Kwiatek M., Błaszczyk L. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Adaptacja systemu VIGS do analizy funkcji wybranych genów warunkujących biosyntezę DIBOA u żyta Groszyk J., Yanushevska Y., Rakoczy-Trojanowska M. 2, Orczyk W. Zakład Inżynierii Genetycznej, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Radzików, Błonie; 2 Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Wykład sponsorowany Open Exome 9.30 Spotkanie Towarzyskie WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

17 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, GENETYKA MIKROORGANIZMÓW SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Malcolm A. Ferguson-Smith (Cambridge University Department of Veterinary Medicine, Cambridge, Wielka Brytania) Stefan Malepszy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B chromosomes Houben A., Banaei-Moghaddam A., Klemme S. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms? Malicki J. MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics, Department of Biomedical Science, The University of Sheffield, Wielka Brytania Przerwa kawowa G-MI-4: Genetyczne podstawy adaptacji mikroorganizmów () Wykłady sesyjne (30 min) i komunikaty ustne (20 min) Wanda Małek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka (Uniwersytet Warszawski) Poliwalentne bakteriofagi gronkowcowe ewolucja genomów i strategie adaptacji Łobocka, M.,2, Dąbrowski K., Gozdek, A., Głowacka A. Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa; 2 Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Warszawa Megaplazmidy Rhizobium mechanizmy replikacji i funkcje adaptacyjne Mazur A., Koper P., Żebracki K., Stasiak G., Skorupska A. Zakład Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Biologii i Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, Lublin Zastosowanie szczepów bakterii mlekowych LAB jako nośników antygenów Campylobacter jejuni Kobierecka P., Maruszewska M., Jagusztyn-Krynicka E.K. Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Konstrukcja wektorów warunkujących zdolność do utleniania arseninów i oporność na arseniany w oparciu o genom plazmidu psina Sinorhizobium sp. M4 Drewniak Ł., Ciężkowska M., Radlińska M., Skłodowska A. Pracownia Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; 2 Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Adaptacyjne zmiany polimorficzne u szlachetnych drożdży z grupy Saccharomyces sensu stricto Misiewicz A. Zakład Mikrobiologii, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa Optymalizacja procesu hodowli mikroorganizmów w bioreaktorach Labo Baza Dyskusja Przerwa obiadowa SESJA SPONSORA Perlan Technologies dla wszystkich uczestników Ukierunkowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) za pomocą SureSelect i Haloplex jak prosto i szybko zaprojektować eksperyment i zanalizować wyniki Polten A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies Rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej od izolacji do NGS Few A. specjalista aplikacyjny Agilent Technologies G-MI-5: Genetyczne podstawy adaptacji mikroorganizmów (2) Komunikaty ustne (20 min) Krystyna I. Wolska (Uniwersytet Warszawski) Andrzej Paszewski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa) Genotoksyczność arsenu u drożdży Saccharomyces cerevisiae Litwin D., Dziadkowiec D. 2, Wysocki R. Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; 2 Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

18 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Rola mykotoksyn w interakcjach pomiędzy grzybami patogenicznymi dla roślin Dawidziuk A., Koczyk G., Popiel D. Polska Akademia Nauk, Instytut Genetyki Roślin, Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Zespół Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych Konstrukcja genetycznego modelu do oceny znaczenia mutacji związanych z opornością Mycobacterium tuberculosis na izoniazyd Żaczek A., Dziadek J.,2 Katedra Biochemii i Biologii Komórki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; 2 Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź Analiza HRM rozwiązaniem problemu identyfikacji gatunkowej patogennych szczepów Candida Caban M., Wojciechowska D., Strapagiel D., Grzelak A. Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Biofizyki Błon, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki Analiza fenotypowa mutanta ΔhtpG Escherichia coli (MKU 020) Grudniak A.M., Pawlak K., Bartosik K., Kolada E., Wolska K.I. Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Genetyki Bakterii, Warszawa Dyskusja i Podsumowanie PIĄTEK, 3 WRZEŚNIA 203 R. GENETYKA CZŁOWIEKA SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Anna Skorupska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy nowe niespodzianki Węgrzyn G. Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański Przerwa kawowa G-CZ-7: Zaburzenia rozrodu. Genetyka ginekologiczna Maciej Kurpisz (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań) Stanisław Zajączek (Samodzielna Pracownia Cytogenetyczna, Katedra Patologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) Genetyczne aspekty niepłodności męskiej Kurpisz M., Malcher A., Olszewska M., Wiland E. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów w procesie różnicowania komórek płciowych oraz jej znaczenie w niepowodzeniach rozrodu człowieka Jaruzelska J. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań Techniki kariotypowania molekularnego w diagnostyce prenatalnej: przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne Zajączek S. Samodzielna Pracownia Cytogenetyczna, Katedra Patologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie G-CZ-8: Genetyka narządów zmysłów Krzysztof Szyfter (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań i Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań) Maciej Krawczyński (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu) WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

19 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Oftalmogenetyka po polsku, czyli badania molekularne u polskich pacjentów z genetycznie uwarunkowanymi chorobami narządu wzroku Krawczyński M.R.,2, Wawrocka A., Skorczyk A., Wicher K., Badura-Stronka M.,2, Latos-Bieleńska A.,2 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, UM w Poznaniu; 2 NZOZ Centrum Genetyki Medycznej, Poznań Wykorzystanie metody sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce genetycznie uwarunkowanych chorób oczu Ołdak M.,3, Federowicz A., Ambroziak A.M. 2,3, Korwin M. 2,3, Krawczyński M.R. 4,5, Płoski R. 6, Szaflik J.P. 2,3, Szaflik J. 2,3 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, UM, Warszawa; 2 Katedra i Klinika Okulistyki II WL, UM, Warszawa; 3 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa; 4 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, UM, Poznań; 5 NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań; 6 Zakład Genetyki Medycznej, Centrum Biostruktury, UM, Warszawa Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowej chorobie narządu wzroku stożku rogówki Gajęcka M. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej UM w Poznaniu Genetyka zmysłów z akcentem na utratę słuchu u chorych leczonych gentamycyną Szyfter K.,2, Rydzanicz M.,3, Wróbel M. 2, Gawęcki W. 2, Szyfter W. 2 Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań; 2 Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań; 3 Zakład Genetyki Molekularnej, UAM, Poznań Podsumowanie wyników analizy molekularnej genu GJB2 prowadzonej u pacjentów z niedosłuchem prelingwalnym w latach w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Niepokój K., Wertheim-Tysarowska K., Sobczyńska-Tomaszewska A., Wiszniewski W., Czerska K., Nesteruk D., Sota J., Giza A., Rygiel A., Wasiluk J., Bal J. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Wykrycie przyczyny niedosłuchu AD z użyciem technologii sekwencjonowania nowej generacji i analizy sprzężeń Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Ołdak M. 2, Mueller-Malesinska M., Stawiński P., Schilhabel M.B. 3, Korniszewski L., Skarzyński H., Ploski R. 4 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa; 2 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury, Warszawski UM; 3 Christian-Albrechts- University, Kilonia, Niemcy; 4 Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski UM Zakończenie Kongresu, wręczenie nagród Obiad GENETYKA ZWIERZĄT SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Anna Skorupska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy nowe niespodzianki Węgrzyn G. Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański Przerwa kawowa G-ZW-7: Genetyka populacji i bioróżnorodność zwierząt Wykłady sesyjne razem z komunikatami Współprzewodniczący sesji: Grażyna Jeżewska-Witkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Heliodor Wierzbicki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Implementacja wyników analiz genetycznych w ochronie żubra Olech W., Nowak Z. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Fenomen stref hybrydyzacji ryjówki aksamitnej, Sorex araneus Banaszek A., Jadwiszczok K., Ratkiewicz M. Uniwersytet w Białymstoku Genetyka populacji i bioróżnorodność zwierząt Komunikaty ustne Współprzewodniczący sesji: Grażyna Jeżewska-Witkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Heliodor Wierzbicki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Co wynika z historii haplotypów mitochondrialnego DNA koni arabskich? Gałażewska I. Uniwersytet Gdański Polimorfizm pojedynczych nukleotydów w polskich populacjach troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta): zróżnicowanie w czasie i przestrzeni Drywa A., Wąs A., Poćwierz-Kotus A. 2, Kent M. 3, Lien S. 3, Bernaś R. 4, Wenne R. 2 Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni; 2 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie; 3 Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway; 4 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

20 PIĄTEK, CZWARTEK, ŚRODA, WTOREK, Identyfikacja rodziny genów PAG (Pregnancy-Associated Glycoproteins) w genomach niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) oraz psa domowego (Canis lupus familiaris) Panasiewicz G., Bieniek M., Zamojska A., Zglejc K., Kuskowska A., Saveljev A. 2, Szafrańska B. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 2 Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych, Rosja Analiza profili genetycznych niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) potwierdzenie migracji transgranicznych Nowak Z., Kłodawska M., Jacyno J., Markowski M., Zięba F. 2, Zwijacz-Kozica T. 2, Majko P. 3, Lenko P. 3, Selva N. 4 Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie; 2 Tatrzański Park Narodowy, Zakopane; 3 Sprava Tatranskeho Narodneho Parku, Tatranská Štrba; 4 Instytut Ochrony Środowiska PAN w Krakowie Filogenetyka molekularna papug z rodzaju Aratinga weryfikacja pozycji taksonomicznej Konury niebieskoczelnej Urantówka A., Strzała T., Grabowski K. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zakończenie Kongresu, wręczenie nagród Obiad GENETYKA ROŚLIN SESJA PLENARNA dla wszystkich uczestników Anna Skorupska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy nowe niespodzianki Węgrzyn G. Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański Przerwa kawowa G-RO-7: Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych Wykłady sesyjne (30 min) Anna Nadolska-Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie) Wiesław Prus-Głowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Genetyczne podłoże biosyntezy i filogenomika benzoksazynoidów kluczowych substancji obronnych zbóż Rakoczy-Trojanowska M. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa Osiągnięcia biotechnologii i genetyki molekularnej warunkujące postęp biologiczny w hodowli rzepaku (Brassica napus L. var. oleifera) Bartkowiak-Broda I., Cegielska-Taras T., Mikołajczyk K., Liersch A., Popławska W. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Oddział Poznań Ewolucja i genetyka populacji Anna Nadolska-Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie) Wiesław Prus-Głowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).0.40 Przestrzenny wymiar genetyki populacyjnej Burczyk J., Chybicki I.J. Zakład Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r. IV POLSKI KONGRES GENETYKI, Poznań, 0 3 września 203 r.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA 7 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY CONGRESSIONAL PAPERS Materiały III Konferencji Sekcji Endokrynologii Molekularnej PTE Prace przedstawione podczas III KONFERENCJI SEKCJI ENDOKRYNOLOGII

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2009 rok SPIS TREŚCI Informacja o Instytucie... A Sprawozdanie merytoryczne...i Temat

Bardziej szczegółowo

Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej

Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej U n i w e r s y t e t R o l n i c z y i m. H u g o n a K o ł ł ą t a j a w K r a k o w i e Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt I n s t y t u t Z o o t e c h n i k i Państwowy Instytut Badawczy Badania

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM. 15 17 września 2004 roku, Warszawa

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM. 15 17 września 2004 roku, Warszawa XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Nauka praktyce PROGRAM 15 17 września 2004 roku, Warszawa Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydawnictwo SGGW KOMITET

Bardziej szczegółowo

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications.

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications. Szanowni Państwo Od kilku lat wzrasta zainteresowanie chorobami rzadkimi a my, od ponad dziesięciu lat organizujemy konferencje na ten temat. Spiritus movens tej inicjatywy jest Stowarzyszenia MPS i Chorób

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. lepsza przyszłość dla każdego. 24 26 listopada 2011 Kraków Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK

IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. lepsza przyszłość dla każdego. 24 26 listopada 2011 Kraków Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Szczepienia w XXI wieku lepsza przyszłość dla każdego 24 26 listopada 2011 Kraków Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK PROGRAM Diamentowy Sponsor:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2012 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2012r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r. Prof. Piotr Epler zakłada biret doktorski dr inż. Jerzemu Adamkowi JM Rektor prof. Janusz Żmija uroczyście habilituje dr hab. Ewę Moliszewską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2011 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2011r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek PROGRAM NAUKOWY 26.09.2014 r. piątek 9.00 10.45 Sesja I - Wykłady inauguracyjne 9.00 9.05 Przywitanie prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 9.05 9.25 Wyniki słuchowe u pacjentów po usunięciu guzów n. VIII i wszczepieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE

PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE 34 35 Technologia informacyjna (Information technology) mgr inż. Jolanta Wójcikowska Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 0 w./30 ćw. ćw. laboratoryjne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZATOR XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kobieta XXI wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 41-100 Tychy, ul. Edukacji 102 Tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2. BASTION promotion folder

Attachment nr 2. BASTION promotion folder Attachment nr 2 BASTION promotion folder BASTION FROM BASIC TO TRANSLATIONAL RESEARCH IN ONCOLOGY Warszawa 2013 WUM, Michał Gierałtowski Spis treści (Contents) PROJEKT BASTION Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat istnienia Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Czterdzieści lat istnienia Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu NAUKA 2/2012 53-79 ROMAN SŁOWIŃSKI Czterdzieści lat istnienia Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Charakterystyka Oddziału PAN w Poznaniu Początki Oddziału PAN w Poznaniu Oddział Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Załącznik II AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Dr inż. Arkadiusz Terman Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ul. Doktora Judyma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania z Nauką Niewielu mieszkańców Pomorza zdaje sobie sprawę z roli i znaczenia innowacji w dzisiejszym społeczeństwie. Dlatego też istnieje potrzeba zbudowania w regionie kultury innowacyjnej i edukacji

Bardziej szczegółowo

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego Środa, 9 września 2015 r. 14.00 15.30 SPOTKANIE SEKCJI PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO SALA MANRU 14.00 14.30 Regulacje prawne NFZ w alergologii Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa) 14.30 15.00 Rola pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

XIX Edycja Warsztatów Technik Prezentacji Naukowych OAK

XIX Edycja Warsztatów Technik Prezentacji Naukowych OAK XIX Edycja Warsztatów Technik Prezentacji Naukowych OAK Od słowa do słowa Praca ze słowem pisanym i mówionym Urwitałt w dniach 9-3 kwietnia 2008 Pod honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo