BIULETYN INFORMACYJNY. W numerze DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 7 (151)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. W numerze DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 7 (151)"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 7 (151) LISTOPAD 2010 r. W numerze Uchwały Rady Dzielnicy Informacje z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła Wybory 2010 Zmiana siedziby obwodu Wybory w Wesołej Obwieszczenie - granice okręgów wyborczych do Rady Miasta st. Warszawy Obwieszczenie - numery i granice obwodów w Wesołej okręg nr Obwieszczenie - numery i granice obwodów w Wesołej okręg nr Podsumowanie konsultacji społecznych Telefony

2 UCHWAŁY Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na LVII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 30 września 2010 roku: Uchwała Nr VII/163/2010 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok. Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na LVIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 18 października 2010 roku: Uchwała Nr LVIII/164/2010 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii do załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok. Uchwała Nr LVIII/165/2010 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie wyposażenia przedszkola, szkół i zespołu szkół w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy powstały w wyniku realizacji przez m.st. Warszawę zadań inwestycyjnych. Sprostowanie Informujemy, że autorem poniższych zdjęć ilustrujących materiał dotyczący konkursu ROCK ON, zamieszczonych w Biuletynie Informacyjnym Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy nr 5 jest Pani Anna Krzemińska (wesola-gazeta.pl). Przepraszamy autorkę za brak tej informacji. INFORMACJA z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie od 26 sierpnia 2010 roku do 18 października 2010 roku W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła. Zarząd podjął 11 uchwał. Podpisano umowy na: budowę ulicy Wilanowskiej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Cieplarnianej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Gościniec i budowę przepustu ramowego na Kanale Wawerskim w ciągu wyżej wymienionej drogi zamówienie uzupełniające transport i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 zamówienie uzupełniające roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 171 przy ul. Armii Krajowej zamówienie uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/ V/1/27/17/13/2010 roboty remontowo-budowlane w Zespole Szkół Nr 94 zamówienie uzupełniające do umowy nr WES/ZP/ B/V/1/27/24/14/2010 wykonanie ogrodzenia wzdłuż ul. Okuniewskiej na Placu Wojska Polskiego zamówienie uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/ III/12/6/39/35/2010 utrzymanie zieleni niskiej w pasach dróg gminnych zamówienie uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/ III/3/2/31/30/2010 zakończeniu ogólnowarszawskiego konkursu plastycznego Olimpijczyk w Warszawie z udziałem laureatki I miejsca Magdaleny Borsuk - uczennicy Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich zakończeniu konkursu amatorskich zespołów rockowych ROCK ON Powstanie 44 i wręczeniu laureatom nagród Burmistrza dzielnicowej inauguracji roku szkolnego 2010/2011 uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczystości z okazji Święta 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki dzielnicowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej Odbyły się SPOTKANIA Z: Hanną Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia zamierzeń dzielnicy na 2011 rok oraz lata w zakresach dotyczących: pozyskiwania dochodów własnych realizacji zadań bieżących oraz realizacji zadań inwestycyjnych w latach , na tle uwarunkowań budżetowych, w tym środków do dyspozycji dla dzielnicy Panem Piotrem Komorowskim Zastępcą Dyrektora Biura Edukacji w sprawie pozyskania brakujących środków w budżecie oświaty budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska budowę ul. Głowackiego II etap (na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Żółkiewskiego) Wzięto udział w: uroczystości mianowania dyrektorów placówek oświatowych przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy WYBORY 2010 Zmiana siedziby obwodu 1006 Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Wyborcy z osiedla Groszówka będą głosować w najbliższych wyborach w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła ulica 1. Praskiego Pułku 33, a nie jak do tej pory w budynku hydroforni przy ul. Żeromskiego 20.

3 WYBORY 2010 Wybory w Wesołej 21 listopada 2010 r. odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Wesoła, Rady miasta stołecznego Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Głosowanie odbędzie się w dwóch okręgach wyborczych, w dziesięciu obwodach wyborczych. Do Rady Dzielnicy Wesoła wybieramy 15 radnych, do Rady m.st. Warszawy 8 radnych, zaś do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5 radnych. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W wyborach mogą wziąć udział mieszkańcy Wesołej mający prawo wybierania (tzw. czynne prawo wyborcze), to znaczy ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i są wpisani do stałego rejestru wyborców. Wyborcy, zameldowani w Wesołej na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy zamieszkali w Wesołej, którzy nie są zameldowani na pobyt stały, są dopisywani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w Urzędzie Dzielnicy pisemny wniosek o wpisanie do rejestru. W takim przypadku są wykreślani z rejestru wyborców w miejscu swojego zameldowania. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego) jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może głosować przez pełnomocnika. Aby udzielić pełnomocnictwa, trzeba najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów, tj. do 11 listopada 2010 r. złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Dzielnicy Wesoła (sala obsługi mieszkańców, stanowisko numer 3 i 2, telefon lub ). W związku z tym, że termin tej czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wnioski będą jeszcze przyjmowane pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym dniu. Do wniosku należy załączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności jeżeli wyborca w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat. Udzielający pełnomocnictwa nie musi składać wniosku osobiście. Wniosek i potrzebne dokumenty może w jego imieniu złożyć inna osoba. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze dzielnicy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa może nastąpić najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 listopada 2010 r. Wyborca, który nie cofnął pełnomocnictwa, może zagłosować również osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik. W przypadku drugiej tury wyborów procedurę trzeba powtórzyć po pierwszym głosowaniu. Termin złożenia wniosku jest taki sam najpóźniej w dziesiątym dniu przed ponownym głosowaniem czyli do 25 listopada 2010 r. Dzielnica Liczba okręgów Informacja zbiorcza Liczba mandatów Wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców należy złożyć najpóźniej do 17 listopada 2010 r. Szczegółowe informacje na temat wyborów, aktualizowane na bieżąco, znajdują się na internetowej stronie Urzędu Dzielnicy Wesoła pod adresem: www. wesola.waw.pl. Wszystkie sprawy związane ze spisem wyborców są załatwiane w Urzędzie Dzielnicy Wesoła, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek wtorek, środa, czwartek, piątek Informacji udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców pod numerami telefonów: , , Liczba komitetów Elżbieta Bareja Zastępca Urzędnika Wyborczego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Liczba zarejestrowanych list Liczba kandydatów Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Podsumowanie

4 OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach okręgów wyborczych do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190). oraz uchwały nr LXXXVI/2523/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu I Obszar w granicach administracyjnych dzielnic:śródmieście, Ochota 7 II Obszar w granicach administracyjnych dzielnicypraga Południe 6 III Obszar w granicach administracyjnych dzielnicymokotów 8 IV Obszar w granicach administracyjnych dzielnicywola 5 V Obszar w granicach administracyjnych dzielnic:bielany, Żoliborz 7 VI Obszar w granicach administracyjnych dzielnic:białołęka, Praga Północ 6 VII Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła 8 VIII Obszar w granicach administracyjnych dzielnic:ursynów, Wilanów 6 IX Obszar w granicach administracyjnych dzielnic:bemowo, Ursus, Włochy 7 Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie mieści się w Urzędzie m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5. Prezydent m.st. Warszawy / - / Hanna Gronkiewicz - Waltz Obwieszczenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz Postanowienia Nr 25/06 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 182, poz. 7057), podaje się do publicznej wiadomości informacje o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Numer okręgu wyborczego I II Granice okręgu zachodnia granica dzielnicy od ul. Wawerskiej północna granica dzielnicy wschodnia granica dzielnicy północna pierzeja ul. Niemcewicza wschodnia granica lasu znajdującego się pomiędzy ulicami Niemcewicza i Mickiewicza zachodnia pierzeja ul. Jana Matejki południowa pierzeja ul. B. Prusa (wzdłuż granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego) zachodnia pierzeja ul. Liściastej (wzdłuż granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego) północna pierzeja ul. Wawerskiej do zachodniej granicy dzielnicy północna pierzeja ul. Wawerskiej od zachodniej granicy dzielnicy zachodnia pierzeja ul. Liściastej (wzdłuż granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego) południowa pierzeja ul. B. Prusa (wzdłuż granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego) zachodnia pierzeja ul. Jana Matejki wschodnia granica lasu znajdującego się pomiędzy ulicami Niemcewicza i Mickiewicza północna pierzeja ul. Niemcewicza wschodnia granica dzielnicy południowa granica dzielnicy zachodnia granica dzielnicy Liczba radnych wybieranych w okręgu 8 7 Prezydent m.st. Warszawy / - / Hanna Gronkiewicz-Waltz

5 OBWIESZCZENIE Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXXVIII/2593/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania i uchwały Nr XCI/2687/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 października 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Nr obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1001 ul. Okuniewska: strona nieparzysta, Plac Wojska Polskiego: cały ul. Błękitna: cała, ul. Borowa: cała, ul. Borowika: cała, ul. Bukowa: cała, ul. Długa: cała, ul. Gajowa: cała, ul. Jagodowa: cała, ul. Malinowa: cała, ul. Mokra: cała, ul. Niemcewicza: od nr 2 do nr 8a, ul. Nowa: cała, ul. Piastowska: cała, ul. Piękna: cała, ul. Przejazdowa: cała, ul. Równa: cała, ul. Rysia: cała, ul. Słowicza: cała, ul. Sosnowa: cała, ul. Spacerowa: cała, ul. Sportowa: cała, ul. Szeroka: cała, ul. Szosowa: cała, ul. Śliska: cała, ul. Środkowa: cała, ul. Warszawska: cała, ul. Wierzbowa: cała, ul. Wschodnia: cała, ul. Wspólna: cała, ul. Za Dębami: cała, ul. Zagajnikowa: cała ul. Akacjowa: cała, ul. Apteczna: cała, ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 1 do nr 75, strona parzysta od nr 2 do nr 72, ul. Baśniowa: cała, ul. Berenta: cała, ul. Boczna: cała, ul. Chopina: cała, ul. Cicha: cała, ul. Dowcip: cała, ul. Głowackiego: strona parzysta od nr 2 do nr 94, ul. Górna: cała, ul. Jasna: cała, ul. Jaśminowa: cała, ul. Kasztanowa: cała, ul. Kilińskiego: cała, ul. Konopnickiej: cała,ul. Kościelna: cała, ul. Kubusia Puchatka: cała, ul. Kwiatowa: cała, ul. Mała: cała, ul. Miła: cała, ul. Moniuszki: cała, ul. Ogrodowa: cała, ul. Okuniewska: 6, ul. Powstańców Warszawy: cała, ul. 1. Praskiego Pułku: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31, strona parzysta od nr 2 do nr 34, ul. Przechodnia: cała, ul. Prosta: cała, ul. Różana: cała, ul. Sapiehy: cała, ul. Sikorskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 35A, strona parzysta od nr 2 do nr 34, ul. ks. P. Skargi: cała, ul. Słoneczna: cała, ul. Spokojna: cała, ul. Spółdzielcza: cała, ul. Szarych Szeregów: cała, ul. Tęczowa: cała, ul. Wąska: cała, ul. Współczesna: cała, ul. Zakątek: cała ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 77 do końca, strona parzysta od nr 74 do końca, ul. Chodkiewicza: cała, ul. Ciasna: cała, ul. Czarnieckiego: cała, ul. Dwernickiego: cała, ul. Głowackiego: 27, strona parzysta od nr 94b do końca, ul. Leśniczówka: cała, ul. Lipowa: cała, ul. Modrzewiowa: cała, ul. Napierskiego: cała, ul. Orla: cała, ul. Parkowa: cała, ul. Sikorskiego: strona nieparzysta od nr 37 do końca, strona parzysta od nr 34a do końca, ul. Starzyńskiego: cała, ul. Syrokomli: cała, ul. Świerkowa: cała, ul. Wiosenna: cała, ul. Wrzosowa: cała, ul. Żółkiewskiego: cała ul. Brata Alberta: cała, ul. Dobra: cała, ul. Dzielna: cała, ul. Fredry: cała, ul. Gazowa: cała, ul. Głucha: cała, ul. Jagiellońska: cała, ul. Kasprowicza: cała, ul. Kochanowskiego: cała, ul. Krasickiego: cała, ul. Krótka: cała, ul. Morsztyna: cała, ul. Piaskowa: cała, ul. Podleśna: cała, ul. Polna: cała, ul. Pstrowskiego: cała, ul. Reja: cała, ul. Rembertowska: cała, ul. Urocza: cała, ul. Wilanowska: cała, ul. Wiśniowa: cała, ul. Zachodnia: cała, ul. Zaciszna: cała, ul. Zaułek: cała, ul. Żeglarska: cała, ul. Żytnia: cała Plac Wojska Polskiego 28 (Szkoła Podstawowa nr 174) ul. Krótka 1 (Zespół Szkół nr 94) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) ul. Armii Krajowej 39 (Szkoła Podstawowa Nr 171) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) ul. Starzyńskiego 21 (Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy) ul. Krótka 1 (Zespół Szkół nr 94) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) Prezydent m.st. Warszawy / - / Hanna Gronkiewicz-Waltz Godziny otwarcia lokali wyborczych Nadchodzące wybory samorządowe są pierwszymi wyborami w Polsce, w których będziemy mogli głosować w godzinach od 8 00 do W związku z tym cisza wyborcza w tym roku rozpocznie się o północy z piątku na sobotę i zakończy z chwilą zamknięcia lokali wyborczych. W tym czasie będzie zabronione: zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek oraz inna agitacja na rzecz kandydatów i list kandydatów; podawanie do publicznej wiadomości wyników badań przedwyborczych do- tyczących przewidywanego poparcia oraz wyników sondaży przeprowadzanych w dniu głosowania. Za naruszenie tych zakazów grozi kara grzywny.

6 O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXXVIII/2593/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania i uchwały Nr XCI/2687/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 października 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Nr obwodu Granice obwodu ul. Asnyka: cała, ul. Broniewskiego: cała, ul. Dębowa: cała, ul. Dzika: cała, ul. Godebskiego: cała, ul. Grabiny: cała, ul. Idzikowskiego: cała, ul. Konarskiego: cała, ul. Kopernika: cała, ul. Kościuszki: cała, ul. Kozia: cała, ul. Kraszewskiego: cała, ul. Letnia: cała, ul. Literatów: cała, ul. Lotnicza: cała, ul. 1. Maja: cała, ul. Matejki: cała, ul. Mickiewicza: cała, ul. Narutowicza: cała, ul. Niemcewicza: od nr 10 do końca, ul. Norwida: cała, ul. Orzeszkowej: cała, ul. 1. Praskiego Pułku: strona nieparzysta od nr 33 do nr 83, strona parzysta od nr 36 do nr 78, ul. Prusa: cała, ul. Rejtana: cała, ul. Reymonta: cała, ul. Sawickiej: cała, ul. Sienkiewicza: cała, ul. Skłodowskiej: cała, ul. Słowackiego: cała, ul. Staszica: cała, ul. Tuwima: cała, ul. Wigury: cała, ul. Wrońskiego: cała, ul. Żeromskiego: cała, ul. Żwirki: cała ul. Agawy: cała, ul. Bankowa: cała, ul. Borkowska: cała, ul. Brzoskwiniowa: cała, ul. Cedrowa: cała, ul. Cieplarniana: strona parzysta od nr 46 do końca, ul. Cisowa: cała, ul. Cyprysowa: cała, ul. Czereśniowa: cała, ul. Daglezji: cała, ul. Daków: cała, ul. Diamentowa: strona parzysta od nr 44 do końca, strona nieparzysta od nr 37 do końca, ul. Dzikiej Róży: cała, ul. Fabryczna: strona parzysta od nr 20 do końca, strona nieparzysta od nr 35 do końca, ul. Flory: cała, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. ul. Graniczna: cała, ul. Grzybowa: cała, ul. Hebanowa: cała, ul. Hipoteczna: cała, ul. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 2 do nr 162, ul. Jarzębinowa: cała, ul. Jaworowa: cała, ul. Jesionowa: cała, ul. Jodłowa: strona parzysta od nr 20 do końca, strona nieparzysta od nr 33 do końca, ul. Kalinowa: cała, ul. Kazita: cała, ul. Klonowa: cała, ul. Kruszyny: cała, ul. Krzywa: cała, ul. Leszczynowa: cała, ul. Leśna: cała, ul. Limby: cała, ul. Mahoniowa: cała, ul. Marmurowa: cała, ul. Morelowa: cała, ul. Objazdowa: cała, ul. Olchy: cała, ul. Orzechowa: cała, ul. Piotrusia Pana: cała, ul. Platanów: cała, ul. 1. Praskiego Pułku: strona parzysta od nr 80 do końca, ul. Przyleśna: cała, ul. Ptasia: cała, ul. Rolna: cała, ul. Sagalli: cała, ul. Sekwoi: cała, ul. Teodozji: cała, ul. Torfowa: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 1 do nr 29, strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Tramwajowa: cała, ul. Wawerska: cała, ul. Wiązów: cała, ul. Wydmowa: cała ul. Agatowa: cała, ul. Alabastrowa: cała, ul. Ametystowa: cała, ul. Babiego Lata: cała, ul. Biesiadna: cała, ul. Brylantowa: cała, ul. Brzozowa: strona nieparzysta od nr 1 do końca, ul.bursztynowa: cała, ul. Cieplarniana: strona parzysta od nr 2 do nr 44, ul. Cyrkonii: cała, ul. Diamentowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, strona parzysta od nr 2 do nr 42, ul. Dolomitowa: cała, ul. Fabryczna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, strona parzysta od nr 2 do nr 18, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr 9 do nr 51, strona parzysta od nr 22 do nr 100, ul. Grafitowa: cała, ul. Granitowa: cała, ul. Irydowa: cała, ul. Jana Pawła II: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, ul. Jaspisowa: cała, ul. Jodłowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31, strona parzysta od nr 2 do nr 18, ul. Jutrzenki: cała, ul. Kamienna: cała, ul. Kamyk: cała, ul. Koralowa: cała, ul. Kryształowa: cała, ul. Majowa: cała, ul. Malachitowa: cała, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45, strona parzysta od nr 2 do nr 40, ul. Nefrytowa: cała, ul. Opalowa: cała, ul. Perłowa: cała, ul. Platynowa: cała, ul. 1. Praskiego Pułku: strona nieparzysta od nr 85 do końca, ul. Rubinowa: cała, ul. Sezamkowa: cała, ul. Skalista: cała, ul. Stwosza: cała, ul. Szafirowa: cała, ul. Szkolna: cała, ul. Szmaragdowa: cała, ul. Śnieżna: cała,, ul. Topazowa: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 31 do nr 59, strona parzysta od nr 22 do nr 64, ul. Turkusowa: cała, ul. Wapienna: cała, ul. Wczasowa: cała, ul. Zachodu Słońca: cała, ul. Złotej Jesieni: cała al. Piłsudskiego: strona nieparzysta od nr 1 do końca, ul. Brzozowa: strona parzysta od nr 2 do końca, ul. Ciekawa: cała, ul. Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 1 do nr 29, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr 53 do nr 95, strona parzysta od nr 102 do nr 140, ul. Husarska: cała, ul. Jana Pawła II: strona nieparzysta od nr 19 do końca, ul. Jeździecka: cała, ul. Klimatyczna: cała, ul. Korzeniowa: cała, ul. Ks. Józefa Iwaniuka: cała, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 47 do nr 81, strona parzysta od nr 42 do nr 82, ul. Nizinna: cała, ul. Pogodna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Polanki: cała, ul. Radosna: cała, ul. Rowowa: cała, ul. Sadowa: cała, ul. Stara Miłosna: 1, ul. Szafranowa: cała, ul. Szklarniowa: cała, ul. Topolowa: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 61 do nr 93, strona parzysta od nr 64a do nr 98, ul. Ułańska: cała, ul. Wiślana: cała, ul. Zadrzewiona: cała, ul. Zdrojowa: cała, ul. Źródlana: cała al. Piłsudskiego: strona parzysta, ul. Astrów: cała, ul. Azaliowa: cała, ul. Brzozowy Lasek: cała, ul. Chabrów: cała, ul. Cienista: cała, ul. Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 31 do końca, ul. Cyklamenowa: cała, ul. Dalii: cała, ul. prof. Dąbrowskiego: cała, ul. Dąbrowy: cała, ul. Dworkowa: cała, ul. Dziewanny: cała, ul. Fiołków: cała, ul. Forsycji: cała, ul. Fraszka: cała, ul. Golfowa: cała, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr 97 do końca, strona parzysta od nr 142 do końca, ul. Hiacyntowa: cała,ul. Irysów: cała, ul. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 164 do końca, ul. Kameliowa: cała, ul. Kolendrowa: cała, ul. Konwaliowa: cała, ul. Krokusów: cała, ul. Lawendowa: cała, ul. Leśnych Ziół: cała, ul. Liryczna: cała, ul. Literacka: cała, ul. Łagodna: cała, ul. Łąkowa: cała, ul. Macierzanki: cała, ul. Magnolii: cała, ul. Malwy: cała, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 83 do końca, strona parzysta od nr 84 do końca, ul. Melisy: cała, ul. Paproci: cała, ul. Poezji: cała, ul. Pogodna: strona nieparzysta od nr 27 do końca, strona parzysta od nr 30 do końca, ul. Poświaty: cała, ul. Promienna: cała, ul. Rodziewiczówny: cała, ul. Rumiankowa: cała, ul. Sarenki: cała, ul. Sasanki: cała, ul. Skoczna: cała, ul. Słonecznej Polany: cała, ul. Stokrotki: cała, ul. Szermiercza: cała, ul. Szlachecka: cała, ul. Szosa Lubelska: cała, ul. Śmiała: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 95 do końca, strona parzysta od nr 100 do końca, ul. Tymiankowa: cała, ul. Wiejska: cała, ul. Zakrętowa: cała, ul. Zapiecek: cała Siedziba obwodowej komisji wyborczej ul. 1. Praskiego Pułku 33 (budynek Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) ul. Trakt Brzeski 18 (Szkoła Podstawowa Nr 173) ul. Trakt Brzeski 18 (Szkoła Podstawowa Nr 173) ul. Klimatyczna 1 (Gimnazjum Nr 119) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) ul. Klimatyczna 1 (Gimnazjum nr 119) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) 1151 Dom Seniora (obwód odrębny) ul. Kilińskiego 10/ Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Warszawie-Wesołej (obwód odrębny) ul. Niemcewicza 82 Prezydent m.st. Warszawy / - / Hanna Gronkiewicz-Waltz

7 Podsumowanie konsultacji dotyczących zagospodarowania skwerów osiedlowych skwer w osiedlu Stara Miłosna skwer w osiedlu Zielona skwer w osiedlu Centrum Na przełomie września i października bieżącego roku Zarząd Dzielnicy Wesoła we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zorganizował trzy spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, których tematem było Urządzanie skwerów osiedlowych na terenie Dzielnicy Wesoła. W tym celu przygotowane zostały makiety przedstawiające miejsca planowanych zmian i jego otoczenia wraz z elementami ruchomymi, które mieszkańcy mogli przestawiać lub zastępować innymi częściami. Konsultacje w Starej Miłośnie Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniach 3 i 4 września 2010 roku przy ulicy Jana Pawła II w Starej Miłośnie i dotyczyło koncepcji zagospodarowania skweru przy ulicy Jeździeckiej. W konsultacjach wzięły udział 183 osoby. Udokumentowanych zostało 69 ustawień makiety z naniesionymi zmianami. Wnioski i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji zostały zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniu, które odbyło się w dniu 20 września 2010 roku w Ośrodku Działań Twórczych Pogodna Filii Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Większość uwag zostało uwzględnionych w opracowywanej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Projekt został uzupełniony m.in. o postulowane przez mieszkańców ławki (ich liczba wzrosła z 8 do ponad 20), stoły do gry w szachy, ogrodzenie wokół placu zabaw dla młodszych dzieci, zwiększone ilości urządzeń przeznaczonych dla starszych dzieci. Zgodnie z sugestiami mieszkańców nawierzchnia projektowanych ścieżek zmieniona została na częściowo utwardzoną, tak aby można było po niej jeździć na rolkach i dziecięcych rowerkach. Przy wejściu na teren zaprojektowane zostały także stojaki rowerowe z wiatą. Konsultacje w Centrum Następne spotkanie odbyło się w dniach 24 i 25 września 2010 roku przy ulicy Sikorskiego w Centrum. Dotyczyło zagospodarowania skweru przy budynku Poczty Polskiej. W konsultacjach wzięło udział 158 osób. Udokumentowanych zostało 60 ustawień makiety z naniesionymi zmianami. Wnioski i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji zostały zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniu, które odbyło się 11 października 2010 roku w Gimnazjum Nr 120 im. Noblistów Polskich. Większość zgłoszonych uwag zostanie uwzględnionych w opracowywanej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Projekt zostanie uzupełniony m.in. o dodatkowe oświetlenie, parking rowerowy w nowoczesnej, ujednoliconej formie oraz miejsce na choinkę dekorowaną w okresie świątecznym. Konsultacje w Zielonej Ostatnie konsultacje odbyły się w dniach 8 i 9 października 2010 roku przy ulicy Wspólnej w Zielonej. Dotyczyły zagospodarowania skweru przy pomniku. W konsultacjach wzięły udział 144 osoby. Udokumentowanych zostało 45 ustawień makiety z naniesionymi zmianami. Wnioski i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji zostały zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniu, które odbyło się w dniu 18 października 2010 roku w Zespole Szkół Nr 94. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami wynika, że należy w projekcie zagospodarowania przedmiotowego skweru uwzględnić m.in. miejsca siedzące, instalację dodatkowego oświetlenia wraz z monitoringiem, nowy ciąg komunikacyjny oraz ustawienie nowoczesnego parkingu rowerowego. Realizacja projektu Urządzanie skwerów osiedlowych rozpocznie się w 2010 roku. Jako pierwszy zostanie zagospodarowany skwer przy ulicy Jeździeckiej w Starej Miłośnie. Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdują się na stronie internetowej Dzielnicy Wesoła: Aleksander Graniewski Wydział Organizacyjny Projekt Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie, realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

8 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy 22 Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel , , tel fax , Policja Komisariat w Wesołej, ul. 1. Praskiego Pułku 21 tel , tel. dyżurnego , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska ul. Lubelska 30/32 Stanowisko Dowodzenia VII Oddziału Terenowego, tel ul. Korkowa 119/123 siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła - ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel , fax Stara Miłosna - ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe tel całodobowo Sulejówek - Miłosna, ul. Armii Krajowej 21 Telefon alarmowy 999 Wyjazdowa pomoc lekarska Falck tel w godz. od Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel , , fax Telefon alarmowy 992 Konserwator Wodociągów Miejskich tel. 994, tel pogotowie wodociągowo kanalizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) tel kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część południowa) tel. kom , kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część północna) tel. kom , kanalizacja deszczowa (cała Dzielnica) Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel , ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Lasy Miejskie Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer Warszawa, ul. Mycielskiego 21, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa, ul. Rakowiecka 21, tel Urząd Pracy Warszawa, ul. Grochowska 171 b tel , ZUS Warszawa, ul. Podskarbińska 25 tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr Warszawa, ul. Floriańska 10 tel , tel Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Warszawa, Al. Jerozolimskie 28 tel /76 wew. 20 Urząd Dzielnic y Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w poniedziałki od do dyżuruje Wydział Obsługi Mieszkańców i Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 118 Stefan Słowikowski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 102 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Architektury i Budownictwa tel pokój 209 tel pokój 208 tel pokój 207 tel pokój 206 Wydział Administracyjno Gospodarczy pokój 010 tel Wydział Budżetowo Księgowy pokój 116 tel pokój 117 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 122 Kasa tel pokój 014 Wydział Infrastruktury tel pokój 201 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel komunikacja i prawa jazdy hol stanowisko 7, 8 tel inne sprawy poza komunikacją sala obsługi stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 112 Zespół Ochrony Środowiska tel pokój 212 Wydział Organizacyjny tel pokój 101 tel tel kadry tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 119 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu tel oświata pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel pokój 216 tel sprawy lokalowe tel świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ul. 1. Praskiego Pułku 21a (budynek OPS) pokój 3 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej tel pokój 214 Zespół Zamówień Publicznych tel pokój 210 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel dowody osobiste sala obsługi stanowisko 2 tel ewidencja ludności sala obsługi stanowisko 3 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój -111 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel pokój 221 tel Delegatura Biura Ochrony tel pokój -110 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel , Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 tel , fax Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 21a tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Wesoła Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel URZĘDY POCZTOWE 1. Nr 145 ul. 1. Praskiego Pułku 9 tel Nr 147 ul. Jana Pawła II 21 tel , Filia Nr 145 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 147 ul. Trakt Brzeski 35 tel

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXVII/297/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Łaziska Górne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH. Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych 1 3 Maja (nieparzyste)

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH. Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych 1 3 Maja (nieparzyste) Załącznik do uchwały Nr 98/VI/202 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 października 202 r. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych 3 Maja 29-9 (nieparzyste) 3 Maja 38-96(parzyste)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/298/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/298/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/298/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne oraz określenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 4 (142) WRZESIEŃ 2009 r. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy Wesoła jest położona we wschodniej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH - GRYFICE MIASTO - OD r. DO r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH - GRYFICE MIASTO - OD r. DO r. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH - GRYFICE MIASTO - OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r. ULICA 1 MAJA 1.6.8.10.13.15.18 3 MAJA 2.3.5.7.9.12.14.17 6 MARCA 1.6.8.10.13.15.18 11 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr XXII/57/206 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 206 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIII/68/202 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 202r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1649 UCHWAŁA NR 200/XXI/17 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem załącznik nr 1 j.m. m Drogi I kolejności zimowego utrzymania: Koziegłowy - ul. Taczaka, ul. Piaskowa 1250 Koziegłowy - ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego 1450 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail: SEKTOR 1 Teren nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej DZIEŃ 2,5,9 3,6,10 3,6,10 3,7,10 2,5,8 2,5,9 3,7,10 4,7,11 1,4,8 2,6,9 3,6,10 1,4,8 13,16,20 13,17,20 13,17,20

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby. 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Giżycku Giżycko, ul. Warszawska 39 2

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby. 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Giżycku Giżycko, ul. Warszawska 39 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 2362 UCHWAŁA NR XXII/255/2017 RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj REJON I 3 a, Azaliowa, Baczyńskiego, Cebulskiego, ks. Cebuli, Chabrowa, Chopina, Cichociemnych, ks. Dzierżonia, Fiołkowa, Gajowa, Górnicza, Grzybowa, Hlonda, Kamińskiego, Karłowicza, Kisielewskiego, Kołłątaja,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dla nieruchomości zamieszkałych miasta Trzcianka ul:

Harmonogram dla nieruchomości zamieszkałych miasta Trzcianka ul: Żeromskiego, Plac Pocztowy, Sikorskiego, Fabryczna, Roosevelta, Terminy wywozów :PONIEDZIAŁEK Kolejowa, Łąkowa Styczeń 9,23 Maj 2(wtorek),15,29 Wrzesień 4,18 Luty 6,20 Czerwiec 12,26 Październik 2,16,30

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA na 2017 rok Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/168/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 29 marca 2017 r.

Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/168/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 1404 UCHWAŁA NR XXIX/168/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy wraz z granicami

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r.

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r. PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 2010-2014. Tak jak w poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej Barcikowo, Mijakowo, Ramutowo, Sambórz, Święcieniec, Miszewko - Stefany. Bio Meble i inne Styczeń 9 7 7 - - - Luty 3 4 4 - - - Marzec 2 3 3 3 29 8 Kwiecień 6 7 7 7 - - Maj 4 5 5 5 - - Czerwiec 1 2 2 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1843 UCHWAŁA NR XL/230/17 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których

Bardziej szczegółowo

Wczasowa, Widokowa, Pogodna, Cicha, Słoneczna, Spokojna, Plażowa, Żeglarska.

Wczasowa, Widokowa, Pogodna, Cicha, Słoneczna, Spokojna, Plażowa, Żeglarska. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/145/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża, a także granice obwodów publicznych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru dla posesji niezamieszkałych z częstotliwością 1 raz w miesiącu

Harmonogram odbioru dla posesji niezamieszkałych z częstotliwością 1 raz w miesiącu Barcikowo, Mijakowo, Ramutowo, Sambórz, Święcieniec, Miszewko - Stefany. Bio w tym Styczeń 9 7 7 - Luty 3 4 4 - Marzec 2 3 3 3 Kwiecień 6 7 7 7 Maj 4 5 5 5 Czerwiec 1 2 2 2 Lipiec 6 7 7 7 Sierpień 3 4

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI - REJON 1 3-GO MAJA, ANDERSA, BARTOSZOWA, BOH. WESTERPLATTE, CICHA, DZIAŁKOWA, ROMANOWSKIEGO, BOSCO, KSIĘŻYCOWA, LAZUROWA, MIODOWA, MONTE CASSINO, ORZESZKOWEJ, POWST. ŚLĄSKICH,

Bardziej szczegółowo

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki Pietrzykowice Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania 1. Podlesie grudzień 2008 2. Jana Pawła II Boczna, Bystra, Cisowa, Dębowa Jaworowa, Dobijówka, Działkowa, Dziewiarska, Gajowa, Garażowa, Głęboka, Gościnna,

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail: SEKTOR 1 Teren nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy, w zabudowie wielorodzinnej DZIEO 4,8,11 1,5,8 4,7,11 1,4,8 2,6,9 3,6,10 1,4,8 1,5,8 2,5,9 3,7,10 4,7,10 2,5,9 15,18,22 12,15,19 14,18,21

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH ul. Pocztowa 30 - siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych nr 3, 4, 5 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W KOMORNIKACH Gerwazego Horeszki Ignacego D. Kaczmarka Jankiela Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem j.m. m Drogi I kolejności zimowego utrzymania: Koziegłowy - ul. Taczaka, ul. Piaskowa 1250 Koziegłowy - ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego 1450 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 2 września 2015

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 2 września 2015 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 2 września 2015 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. kodeks wyborczy (DZ. U. Nr 21 z późn. zm.), Uchwały Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody Na podstawie art. 12 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie do stanu faktycznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r.

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 1 (176) MARZEC 2015 r. Budżet dzielnicy wesoła na 2015 rok GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PLAN DOCHODÓW W 2015 ROKU 12 020 963

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2017 r. Bezpłatne pismo. Numer 2 (194) W NUMERZE: Marcin Jędrzejewski Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

KWIECIEŃ 2017 r. Bezpłatne pismo. Numer 2 (194) W NUMERZE: Marcin Jędrzejewski Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 2 (194) KWIECIEŃ 2017 r. Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz siły w pokonywaniu trudności dnia codziennego, pogody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/153/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 23 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/153/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 23 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XX/153/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wywozy nieczystości stałych zmieszanych 2017r. Co 2 tygodnie (wtorek):

Wywozy nieczystości stałych zmieszanych 2017r. Co 2 tygodnie (wtorek): Co 2 tygodnie (wtorek): Aksamitna, Bieniewicka, Kwiatowa, Mikołaja z Błonia, Mokra, Niecała, Nowomiejska, Plantowa, Przeskok, Sadowa, Sochaczewska, Towarowa Piorunów Bieniewice ul. Purzyckiego od trasy

Bardziej szczegółowo

Kolęda grudnia 2016 r., środa, godz ojciec Seroki-Wieś Ludwików

Kolęda grudnia 2016 r., środa, godz ojciec Seroki-Wieś Ludwików Kolęda 2017 28 grudnia 2016 r., środa, godz. 10.00 1 ojciec Seroki-Wieś Ludwików Od nr 22-1 Od nr 34-26 2 ojciec Ludwików Seroki-Parcela, ul. Jarzębinowa Od nr 25, 24, 20, 10-29A Nr 23 3 ojciec Ludwików

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH. Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych 1 3 Maja (nieparzyste)

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH. Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych 1 3 Maja (nieparzyste) WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH Załącznik do uchwały Nr 278 /VII/207 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 207 r. Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych 3 Maja 29-9 (nieparzyste) 3 Maja 38-96(parzyste)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 3493 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia r. Projekt z dnia 7 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 30 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 marca 2017 r.

PROJEKT Druk nr... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 marca 2017 r. OrS.4421.4.2017.BB PROJEKT Druk nr... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/78/202 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 202 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na podstawie art. 37a i 4, ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 20 r. Nr 2, poz. 2 z późn. zm. ) ) Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 marca 2017 r. Poz. 1851 UCHWAŁA NR XXV/220/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017 Rejon I wg ulic: Zawala, Nizinna, Wałowa, Podwale, Rybitwy, Olchowa, Podgroble, Sienkiewicza, Skośna, B. Chrobrego, K. Wielkiego, Wyzwolenia od B. Chrobrego, Poranna, Szkolna, Boczna, Wiosenna, Nowy Staw,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 2 października 202 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 202 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Świebodzice Na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa, Legionów, Mostowa, Ogrodowa, Piękna, Podwale,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311/XXXV/2017 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 7 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 311/XXXV/2017 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 7 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 311/XXXV/2017 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, na terenie Miasta Sulejówek, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 19 października 2010 WAŻNE OGŁOSZENIA WYBORCZE o rejestrze wyborców miasta Częstochowy Częstochowa, 6 października 2010 r. W Urzędzie Miasta Częstochowy jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1634 UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie Rejon nr 1 GMINA Wschowa ULICE miasta: Niepodległości, 55 Poznański Pułk Piechoty, Osadnicza, Aleja PCK, Kolejowa, Towarowa, Ogińskiego, Podgórna, Kamienna, Piłsudskiego, Wolności, Berwińskiego, Plac Grunwaldu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 337/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r.

U C H W A Ł A Nr 337/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. U C H W A Ł A Nr 337/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO 1 miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO 1 miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO 1 miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych Maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa,

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMIA - Codziennie

GASTRONOMIA - Codziennie POGORZELICA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA Wrzosowa, Słoneczna, Wojska Polskiego, Sztormowa, Plażowa Leśników, Słoneczna, Teligi, Sołdka, Morska, Wojska Polskiego, Sztormowa,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/35/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 29 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/35/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR XXXV/35/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 - Inwentaryzacja - SIWZ - Przeprowadzenie optymalizacji zużycia energii oświetlenia ulicznego Jabłonna

Załącznik Nr 7 - Inwentaryzacja - SIWZ - Przeprowadzenie optymalizacji zużycia energii oświetlenia ulicznego Jabłonna Załącznik Nr 7 - Inwentaryzacja - SIWZ - Przeprowadzenie optymalizacji zużycia energii oświetlenia ulicznego Jabłonna Jabłonna inwentaryzacja oświetlenia 2016 r. LP Miejscowość Ulica Właściciel Ilość 125

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Harmonogram wywozu zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Nazwa ulic Armii Krajowej (od nr 29), Wąska, Cierniówka, Niecała, Królowej Bony, Kobylińska, Królowej Jadwigi, Spółdzielcza, Przemysłowa, Fabryczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Poniedziałek: godz.09.00 13.00 Węgrowski Sierpecki Kutnowski Płocki Budynek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Budynek

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później

UWAGA: W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później NIERUCHOMOŚCI OBSŁUGIWANE PRZEZ VAN GANSEWINKEL Legenda: niesegregowane odpady komunalne wywóz co 2 tygodnie - tygodnie parzyste w skali roku papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULIC GMINNYCH. Nr działki ewiden-cyjnej /2 537/1 537/2 537/ Wieliczka obr 2

WYKAZ ULIC GMINNYCH. Nr działki ewiden-cyjnej /2 537/1 537/2 537/ Wieliczka obr 2 L.p. Nr drogi ulica 1 560751 K Ulica Akacjowa WYKAZ ULIC GMINNYCH Nr działki ewiden-cyjnej 954 538/2 537/1 537/2 537/3 955 obręb 2 560752 K Ulica Batalionów Chłopskich 1566/1 obr 2 3 560753 K Ulica Stefana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r. Projekt z dnia 14 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. 16 listopada 2014 r. w całym kraju przeprowadzone zostaną wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, tj. do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG GMINNYCH MIASTA OLEŚNICY stan na dzień r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH MIASTA OLEŚNICY stan na dzień r. lp NAZWA ULICY klasa drogi nr drogi całkowita długość (km) 1. 3 Maja (od Rynku do Sienkiewicza) D 102288D 0,348 2. Agatowa D 121340D 0,260 3. Agrestowa D 102231D 0,132 4. Arbuzowa D 121324D 0,300 5. Aroniowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU ULIC I DRÓG GMINNYCH. 1. Zakres oraz kolejność utrzymania ulic i dróg gminnych na terenie gm. Halinów.

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU ULIC I DRÓG GMINNYCH. 1. Zakres oraz kolejność utrzymania ulic i dróg gminnych na terenie gm. Halinów. INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU ULIC I DRÓG GMINNYCH 1. Zakres oraz kolejność utrzymania ulic i dróg gminnych na terenie gm. Halinów. I. Pierwsza kolejność odśnieżania ulic i dróg o nawierzchni asfaltowej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 1962 UCHWAŁA NR XXIV/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/42/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/42/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/42/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Drogi krajowe (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad): na terenie miasta 3,815 km

Drogi krajowe (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad): na terenie miasta 3,815 km Drogi krajowe (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad): na terenie miasta 3,815 km Telefon (całodobowy): (81) 825 20 05 Kierownik - Wereski Henryk: (81) 825 10 28 z-ca kierownika - Portka Andrzej:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 6 (150)

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 6 (150) BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (150) LISTOPAD 2010 r. W NUMERZE Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 13 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 13 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Moder. i rozbud. sieci infrastruk.wodociąg.-kanaliz.g. Milanówek (SUW Na Skraju)* 233 629 145 000 100 000 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000 1 228 629 Budżet JST 233 629 145 000 100 000

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW Wójta Gminy i Rady Gminy na terenie Gminy Kleszczewo

WYNIKI WYBORÓW Wójta Gminy i Rady Gminy na terenie Gminy Kleszczewo WYNIKI WYBORÓW Wójta Gminy i Rady Gminy na terenie Gminy Kleszczewo W dniu 16 listopada 2014r. odbyły się wybory Wójta Gminy, Rady Gminy, Rady Powiatu Poznańskiego oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 2571 UCHWAŁA NR XXVI/214/17 RADY GMINY KOZY w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1 Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1 Odpady zmieszane 1, 17, 29 13, 27 10, 24 Popiół 1, 29 27 24 Bioodpady 1, 17, 29 13, 27 10, 24 Papier

Bardziej szczegółowo

Wybory Samorządowe

Wybory Samorządowe 2014 - Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku Gmina Oświęcim Państwowa Komisja Wyborcza Wizualizacja Wyborów Samorządowych Informacji w zakresie: 1) organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na jednomandatowe okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na jednomandatowe okręgi wyborcze z dnia [...] Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 24 września 202 r. w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na jednomandatowe okręgi wyborcze Na podstawie art. 8 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 3/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR 3/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji

Bardziej szczegółowo

1 3 Maja (nieparzyste) i (parzyste)

1 3 Maja (nieparzyste) i (parzyste) WYKAZ STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA Załącznik do uchwały Nr 279/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr obwodu głosowania Granice obwodu 1 3 Maja 29-91 (nieparzyste) i 38-96 (parzyste)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 652 UCHWAŁA NR 8/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 12 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 652 UCHWAŁA NR 8/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 12 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 652 UCHWAŁA NR 8/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/259/2017 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/259/2017 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/259/2017 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Od 1 września 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą będą funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Obecne gimnazja zostaną przekształcone w 8 klasowe szkoły podstawowe. 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Od 1 września 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą będą funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Obecne gimnazja zostaną przekształcone w 8 klasowe szkoły podstawowe. 1. Sieć

Bardziej szczegółowo