Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r."

Transkrypt

1 Bezpłatne pismo ISSN X Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r. PODSUMOWANIE KADENCJI

2 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu Tak jak w poprzedniej kadencji miałem zaszczyt przewodniczyć Zarządowi Dzielnicy Wesoła jako Burmistrz. Informowaliśmy Państwa na bieżąco o naszej pracy. W tym biuletynie przedstawiamy w dużym skrócie jej podsumowanie. Oceniając naszą pracę, proszę wziąć pod uwagę, że ta kadencja przypadła w okresie, gdy w Europie był kryzys, którego skutki miały także wpływ na finanse Warszawy i naszej dzielnicy. W Wesołej ciągle notujemy wzrost liczby mieszkańców, obecnie zameldowanych jest ich , gdy w 2010 roku było to Ciągle jesteśmy jedną z najmłodszych dzielnic Warszawy, mamy jeden z najwyższych wskaźników (ponad 21%) ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat). Zarząd Dzielnicy Wesoła pracuje drugą kadencję w tym samym składzie, także większość radnych Dzielnicy Wesoła kolejny raz pełniła swoje funkcje. To pozwoliło sprawnie wypełniać oczekiwania mieszkańców, kontynuować rozpoczęte i realizować nowe inwestycje. Budowaliśmy to, co najbardziej oczekiwane: nowe drogi, szkołę w Starej Miłosnej, przedszkola w Zielonej i Centrum. Za chwilę rozpoczniemy budowę przedszkola w Starej Miłosnej, która to inwestycja zakończy trwającą wiele lat modernizację bazy oświatowej w naszej dzielnicy. Efektem wieloletnich starań Zarządu Dzielnicy Wesoła jest budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Wesołej, ważny element naszego bezpieczeństwa. Mijają 4 lata Jeszcze w tym roku zostanie zakupiony nowy lokal w osiedlu Stara Miłosna, w którym znajdzie siedzibę poradnia pediatryczna. W poprzedniej kadencji zbudowaliśmy dla dzieci place zabaw, w tej powstały siłownie plenerowe i ścieżki rowerowe oraz lodowisko. Wszystkie te inwestycje podnoszą poziom życia w naszej dzielnicy, stwarzają lepszą ofertę usług dla mieszkańców. W dalszej części biuletynu przedstawiamy wykaz wszystkich inwestycji zrealizowanych w tej kadencji. Znany jest również wykaz inwestycji w projekcie budżetu na 2015 rok, a w nim m.in. inwestycje drogowe, budowa żłobka, budowa przedszkola, modernizacja Ośrodka Kultury, budowa domów komunalnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata , przyjętej w czerwcu b.r. przez Radę m.st. Warszawy, obok wielu zadań szczegółowych, znajdują się programy, z których może korzystać także nasza dzielnica, m.in. Centra lokalne z kwotą 90 mln zł, Program przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańca z kwotą 43,7 mln zł. W miejskim programie rozwoju ścieżek rowerowych planowana jest ścieżka od ul. Marsa do Wesołej. Wpisując się do tych programów, będziemy pamiętać o potrzebach młodych mieszkańców dzielnicy, chcemy stworzyć dla nich bezpieczną przestrzeń, w której będą mogli spędzać wspólnie wolny czas. Chciałbym, żeby taka inicjatywa aktywizowała młodzież, dając jej warunki do realizacji własnych pomysłów. Jak wynika z danych stołecznej policji, Wesoła jest jedną z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy. To efekt dobrej pracy Komisariatu Policji w Wesołej i Straży Miejskiej, ale też działań Zarządu Dzielnicy Wesoła, który z tymi służbami od lat ściśle współpracuje. Oświata w Wesołej ma zapewnioną dobrą bazę materialną, ma dobrych nauczycieli i dzięki temu od wielu lat utrzymuje wysoki poziom nauczania, co potwierdzają kolejne testy dla szkół podstawowych i gimnazjów. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, który zapewnia podstawową opiekę lekarską, to trzy przychodnie z 12 gabinetami specjalistycznymi i nocną pomocą lekarską. Nowy lokal dla pediatrii w Starej Miłosnej dopełni bazę służby zdrowia. Niezmiennie dbamy o wysoki poziom obsługi mieszkańców, dbamy o to aby pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła byli sprawni, kompetentni i uprzejmi. Badania, którym okresowo jesteśmy poddawani przez niezależnych audytorów, potwierdzają, że praca Urzędu spełnia oczekiwania mieszkańców. Pracę Urzędu Dzielnicy Wesoła uzupełniają jednostki organizacyjne: Ośrodek Pomocy Społecznej, który w różnych formach wspomaga ubogich mieszkańców, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, której zadaniem jest pomagać dzieciom, Ośrodek Kultury, mający różnorodną ofertę zajęć, warsztatów i koncertów. W dzielnicy działa wiele organizacji pozarządowych - trudno je wszystkie wymienić. Niektóre, jak Polski Komitet Pomocy Społecznej czy Uniwersytet Trzeciego Wieku mają uznaną pozycję i osiągnięcia, ale także te nowe, Towarzystwo Narciarskie Biegówki, Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesoła szybko znalazły swoich zwolenników. Aktywnym członkom wszystkich organizacji składam wyrazy podziękowania za ich wkład w życie mieszkańców dzielnicy. Efekt działań to wynik zespołowej pracy wielu ludzi, zastępców burmistrza, naczelników wydziałów, kierowników zespołów i wszystkich pracowników Urzędu Dzielnicy Wesoła. To efekt dobrej współpracy z Radą Dzielnicy Wesoła. To efekt wspierania naszych działań przez wielu mieszkańców Wesołej. Wszystkim składam serdeczne podziękowania za włożony trud i poświęcenie w realizację naszych zamierzeń. Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 2

3 SP 353, ul. Cieplarniana ul. Głowackiego ul. Graniczna Siłownia, ul. Graniczna SP 174, Termomodernizacja Przedszkole Zielona SP 172, Szkoła Radosna 3

4 Mijają 4 lata Kadencja samorządowa dobiega końca. To kolejny okres mojej pracy na stanowisku zastępcy burmistrza ds. społecznych, odpowiadającego za następujące obszary życia dzielnicy: oświatę, kulturę, sprawy społeczne związane z opieką nad najuboższymi, z walką z patologiami i przemocą, wyrównywaniem szans i szeroko rozumianą aktywizacją życiową różnych grup społecznych. Ale także sprawy mieszkaniowe, walka z bezdomnością. Nie sposób mówić o mijającej kadencji nie wspominając słowem o tej poprzedniej , bo rozwój dzielnicy to proces ciągły i płynny więc trudno tu wytoczyć sztywną granicę rozdzielającą na przed i po. OŚWIATA Oświata to najważniejszy z obszarów życia społecznego, pochłaniający ponad 61% wszystkich wydatków bieżących dzielnicy, jeśli chodzi o utrzymanie. Do tego dochodzą inwestycje oświatowe. Rozpoczęliśmy w ubiegłej kadencji proces modernizacji i rozbudowy bazy oświatowej, który trwa do dzisiaj i będzie kontynuowany w latach następnych. Przypomnę, że w ubiegłej kadencji wybudowaliśmy Zespół Szkół nr 94 w Osiedlu Zielona, rozbudowaliśmy wspólny gmach Szkoły Podstawowej nr 171 i Gimnazjum nr 120. Ponadto poddaliśmy gruntownemu remontowi tzw. termomodernizacji trzy inne placówki tj. Szkołę Podstawową nr 171, Szkołę Podstawową nr 173 i Szkołę Podstawową nr 174. W bieżącej kadencji powstał gmach nowej szkoły przy ul. Cieplarnianej, gdzie utworzyliśmy nową placówkę Szkołę Podstawową nr 353, wybudowaliśmy przedszkole przy ul. Łaguny, dokąd przeniosło się Przedszkole nr 262, rozbudowaliśmy Przedszkole nr 260 Pod Dębami. Jednocześnie rozpoczęta została budowa następnych placówek: dużego przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Starej Miłośnie oraz samego żłobka w Centrum. W ślad za tym polepszaniem warunków nauczania, jakie staramy się tworzyć, podążają rezultaty wychowawczo - edukacyjne naszych placówek, w tym wyniki przygotowania naszych uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych, mierzonych sprawdzianami 6-klasisty oraz egzaminami gimnazjalnymi. Pozycja naszych szkół podstawowych od kilku lat oscyluje pomiędzy 3 a 7 miejscem wśród dzielnic warszawskich, natomiast jeśli chodzi o gimnazja, to tutaj utrzymujemy trwałą pozycję między 2 a 5 miejscem w zależności od dziedziny nauki. Zwiększa się też liczba indywidualnych sukcesów uczniowskich: laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich. Szkoły uzyskują w wyniku swojej aktywności i podejmowania różnorodnych wyzwań wyróżnienia, tytuły, certyfikaty jakości, itp. Nasze placówki realizują cenne projekty oparte na współpracy międzynarodowej i świetnie włączają się w warszawski Program Edukacji Kulturalnej tworząc wartościowe i nagradzane projekty. W przedszkolach realizuje się programy autorskie, które znakomicie przygotowują nasze dzieci do etapu edukacji szkolnej. Sukcesy są dostrzegane znajdują odzwierciedlenie w nagrodach przyznawanych naszym nauczycielom przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta m.st. Warszawy. Ta pula wyróżnień - praktycznie nieistniejąca wcześniej - w ostatnich 8 latach wzrasta sukcesywnie i osiąga liczbę od 3 do 6 rocznie. KULTURA Urząd Dzielnicy Wesoła (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu), Ośrodek Kultury i działające na naszym terenie organizacje pozarządowe to instytucje, których działalność tworzy życie kulturalne w naszej dzielnicy. W minionych latach mocną pozycję ugruntowały projekty już istniejące: Chór Il Canto Magnificat, grupa teatralna Teatr Poszukujący, zajęcia z ceramiki, Festiwal ROCK-ON, Festiwal Kolęd i Pastorałek, liczne koncerty (m.in.: Koncert Kolęd, Koncert Papieski), doroczny Piknik Wesoła i wiele innych. Powstały i zdobyły renomę nowe przedsięwzięcia takie jak: Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, Kino Plenerowe, wycieczki krajoznawcze po Wesołej, Happeningi i Teatry Uliczne, zespół kabaretowy Niebieskie Migdały czy chór seniorów Malwy. Ciekawą inicjatywą była np. restauracja znalezionego Krzyża Powstańczego i uroczyste ofiarowanie Krzyża w 150 Rocznicę Powstania Styczniowego poległym w Powstaniu. SPORT W sporcie na podkreślenie zasługuje utrzymanie - pomimo kryzysu - wysokiego poziomu dotacji na szkolenie sportowe, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zwiększenie udziału pozyskiwanych środków bezpośrednio z Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa. Na prestiż i uznanie Dzielnicy Wesoła pracują takie imprezy jak: Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza Tour de Mazovia, Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz otwarcie i prowadzenie narciarskiej trasy biegowej przez Towarzystwo Narciarskie Biegówki. W ostatnim roku dołączyła do tego wykazu Warszawska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych, zakończona w roku ubiegłym podwójnym sukcesem: organizacyjnym a przy okazji także sportowym w postaci 2 miejsca sztafety chłopców z Gimnazjum nr 119. Od września mamy w dzielnicy rozgrywki piłki ręcznej kobiet na poziomie II ligi z bardzo realnymi planami awansowania w ciągu 2-3 lat do najwyższej ligi. Ten projekt realizuje nowopowstały Warszawski Klub Piłki Ręcznej WESOŁA. Rusza też dawno zapowiadane i oczekiwane sezonowe sztuczne lodowisko, które znajduje się przy Przedszkolu Pod Dębami i będzie dostępne w listopadzie. SPRAWY SPOŁECZNE, LOKALOWE I SŁUŻBA ZDROWIA Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wesoła, wspierane przez szereg organizacji pozarządowych - korzystających z dotacji zarówno dzielnicowych jak i miejskich - wykonują działania polegające na wspieraniu ludzi pozostających w trudnych sytuacjach i nie dających sobie z nimi rady, borykających się z ubóstwem, bez życiowych szans. Należy wspomnieć przynajmniej o czterech takich organizacjach: PKPS z prowadzonym Klubem cd. na str. 5 4

5 Mijają 4 lata cd. ze str. 4 Seniora oraz dystrybucją ubrań i żywności, Stowarzyszenie Alter Ego z dystrybucją żywności, jadłodajnią dla ubogich i noclegownią, TPD ze swoimi świetlicami - placówkami wsparcia dziennego oraz PCK z opieką nad grupą osób niepełnosprawnych. W 2011 roku oddaliśmy do użytkowania dwa budynki komunalne na ul. Nizinnej. W tym roku zaczynamy budowę trzech następnych budynków mieszkalnych w tej samej lokalizacji, które będziemy oddawać do użytku na wiosnę 2016 roku. Staramy się także pozyskiwać dla naszych mieszkańców, zapisanych na liście oczekujących, mieszkania w innych dzielnicach. W obecnej kadencji pozyskaliśmy 51 takich lokali mieszkalnych. Dla służby zdrowia pozyskano lokal w Starej Miłośnie dla nowoczesnej pediatrii w nowym osiedlu mieszkalnym przy ul. Kamyk. Procedury wykupu lokalu i wyposażania go w sprzęt już ruszyły. W najbardziej bolesnym i trudnym obszarze, jakim jest niesienie pomocy najuboższym i doświadczonym w różny sposób przez los (przemoc, patologia, nieprzystosowanie społeczne), staramy się działać nie tylko interwencyjnie, nie tylko na bieżąco, ale także - a może przede wszystkim - strategicznie. Powstają i są realizowane indywidualne programy dla poszczególnych osób i rodzin, zakładające kompleksowe wychodzenie z kryzysu: od spraw mieszkaniowych, przez opiekę i wychowanie dzieci, na kwestiach wsparcia finansowego kończąc. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca dzielnicowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele policji, organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Miejskiej Komisji Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SZPZLO (Przychodni Zdrowia w Wesołej), Kurator Rodzinny i Kurator Karny oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wesoła. Podsumowując, uważam mijającą kadencję za okres dobrze przepracowany przeze mnie i wszystkich, którzy odpowiadają za wyżej przedstawione obszary życia Dzielnicy Wesoła. Marian Mahor Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Przedszkole nr 261 Pod Dębami 5

6 Mijają 4 lata Od 2006 roku, a więc w kadencjach oraz miałem zaszczyt pracować w Zarządzie Dzielnicy Wesoła i pełnić obowiązki Zastępcy Burmistrza do spraw inwestycji. Mijająca kadencja była konsekwentną realizacją programu działania zapoczątkowanego przez Zarząd Dzielnicy Wesoła w 2006 roku. Kontynuacja naszych działań była możliwa między innymi dlatego, że przez 8 lat działaliśmy jako zarząd w niezmienionym składzie. Wszystkie decyzje w mijającej kadencji podejmowane były ze świadomością wielkich oczekiwań mieszkańców oraz w dążeniu do utrzymania szybkiego rozwoju naszej dzielnicy. Kadencja była okresem trudnym budżetowo przede wszystkim ze względu na kryzys finansowy, który dotknął również Warszawę i jej dzielnice. Pomimo tego w mijającej kadencji, w naszej dzielnicy wykonane zostały inwestycje za prawie 60 milionów złotych. Środki te pozwoliły wybudować lub zmodernizować infrastrukturę drogową (59 zadań inwestycyjnych), wykonać 14 zadań inwestycyjnych w sferze infrastruktury oświatowej, a ponadto jeszcze 16 innych zadań. Wybudowane zostało łącznie około 20 km dróg wraz z oświetleniem i systemami odwodnieniowymi. Często ze względu na niewystarczające środki budżetowe, budowę dróg prowadziliśmy w trybie dwuletnim. Realizacja niektórych inwestycji drogowych wymagała wykupienia gruntów od prywatnych właścicieli lub wypłaty odszkodowania za grunty zajmowane pod pas drogowy w związku z budową. Wypłaty takie w niebagatelny sposób obciążały również nasz budżet inwestycyjny. Tym bardziej podziękowania należą się tym wszystkim mieszkańcom (m.in. ulicy Malinowej), którzy decydowali się na sprzedaż swoich gruntów pod budowę drogi po cenach preferencyjnych, często kilkukrotnie niższych od cen rynkowych. Taka postawa pozwalała nam większe środki przeznaczać na samą budowę. W minionej kadencji podjęliśmy także decyzję o przeznaczeniu części budżetu na budowę oświetlenia ulicznego. Nie mając wystarczających środków finansowych na wybudowanie następnych ulic w pełnym zakresie, w takim tempie w jakim byśmy wszyscy sobie życzyli, postanowiliśmy w pierwszej kolejności wybudować oświetlenie, aby w ten sposób choć trochę zwiększyć komfort mieszkania przy jeszcze nie urządzonych ulicach. Kadencja to także kolejny okres dynamicznego rozwoju naszej bazy oświatowej. Wybudowaliśmy w tym okresie Szkołę Podstawową nr 353 w osiedlu Stara Miłosna za 12 milionów złotych. Powstał trzykondygnacyjny budynek szkolny o powierzchni całkowitej 6506 m² i powierzchni użytkowej 5812 m², nowoczesny, funkcjonalny, całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się m.in. 16 sal dydaktycznych, pracownia komputerowa, 3 świetlice, 2 sale gimnastyczne, biblioteka oraz stołówka. Na terenie szkolnym wybudowane zostało boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia oraz plac zabaw dla dzieci. Druga Szkoła Podstawowa nr 173 w osiedlu Stara Miłosna przeszła w tym czasie gruntowną termomodernizację za ponad 1,3 miliona złotych. Wybudowaliśmy ponadto nowoczesne Przedszkole nr 262 w osiedlu Zielona dla 125 dzieci. Całkowity koszt budowy przedszkola wyniósł 4,2 miliona złotych (w tym zakup działki 778 tys. zł). Za ponad 1,3 miliona złotych rozbudowaliśmy również Przedszkole Pod Dębami przy ulicy Armii Krajowej. Dzięki rozbudowie, istniejący obiekt powiększył się o 2 nowe oddziały dla około 50 dzieci. Obecnie projektowane jest przedszkole dla 150 dzieci w osiedlu Stara Miłosna wraz z oddziałem żłobkowym dla 30 dzieci. Planowany termin oddania tej placówki do użytku to rok Również w centrum Wesołej przy ul. Akacjowej powstanie w ciągu najbliższych 18 miesięcy publiczny mini-żłobek dla około 50 dzieci. W październiku oddana została do użytku ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 1 Praskiego Pułku. Inwestycja ta pozwoli wszystkim rowerzystom bezpiecznie dotrzeć z osiedla Stara Miłosna do centrum Wesołej. Ponadto na skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza będzie możliwość skręcenia w kierunku zachodnim i ciągiem ulic: Mickiewicza i Warszawską dotrzeć do osiedla Zielona, do ulicy Brata Alberta i dalej aż do ulicy Jagiellońskiej. Wprowadzone na tym ciągu ulic elementy uspokojenia ruchu, pozwolą rowerzystom bezpiecznie poruszać się po jezdni. Rozpoczynamy budowę pierwszego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim pomiędzy ulicami Jeździecką i Cieplarnianą. W miejscach publicznych zainstalowaliśmy w ciągu minionych dwóch lat ponad 230 stojaków rowerowych. Za zgodą Lasów Państwowych oraz Lasów Miejskich w Warszawie wytyczyliśmy i oznakowaliśmy kilka szlaków rowerowych na terenach leśnych. W ten sposób chcemy uporządkować wykorzystywanie ścieżek leśnych do rekreacji rowerowej. Te i inne działania są elementami większego projektu realizowanego przez Zarząd Dzielnicy Wesoła. Dwa lata temu przyjęliśmy strategię oraz perspektywiczny plan rozwoju ruchu rowerowego na terenie dzielnicy. Podstawowy cel strategiczny, do którego dążymy, to zapewnienie bezpiecznego dotarcia na rowerze do każdego miejsca położonego na terenie Dzielnicy Wesoła. Chcemy do tego celu wykorzystać, poza istniejącymi ścieżkami rowerowymi, także uliczki osiedlowe, po których w bezpieczny sposób można poruszać się na rowerze. W planach zarządu jest opracowanie mapy rowerowej Dzielnicy Wesoła, którą każdy rowerzysta będzie mógł zainstalować na swoim smartfonie wyposażonym w system GPS. W mijającej kadencji inwestycje w dziedzinie sportu i rekreacji to także siłownie plenerowe. W naszej dzielnicy powstało 6 siłowni, które cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Wszyscy mogą spróbować swoich sił na jednym z sześciu urządzeń takich jak: orbitrek, wioślarz, biegacz, wahadło, wyciskacz czy twister. W kadencji zrealizowana została na terenie naszej dzielnicy infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna za około 10 milionów złotych. Przybyło prawie 9 kilometrów sieci wodociągowej oraz ponad 3,5 kilometra sieci kanalizacyjnej. Udało nam się wyjść z impasu w sprawie budowy kanalizacji na Groszówce. Po kilku latach zabiegania o uzgodnienie lokalizacji dla niezbędnej przepompowni ścieków, jest wresz- cd. na str. 7 6

7 Mijają 4 lata cd. ze str. 6 cie uzgodniona lokalizacja. Została podpisana umowa pomiędzy MPWiK w Warszawie i firmą projektową, która zaprojektuje, od dawna oczekiwaną przez wszystkich, brakującą sieć kanalizacyjną pomiędzy ulicami: Mickiewicza i Niemcewicza. MPWiK zaplanowało uzyskanie pozwolenia na budowę do końca 2015 roku, a realizację inwestycji na lata To tylko najważniejsze działania inwestycyjne, które charakteryzują mijającą kadencję Krzysztof Kacprzak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Ścieżka rowerowa, ul. 1 Praskiego Pułku 7

8 Najważniejsze inwestycje realizowane w kadencji INWESTYCJE DROGOWE ROK Budowa ul. Granicznej na odcinku od ronda Macierowe Bagno do granicy z dzielnicą Wawer (we współpracy z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych) 2 Budowa ul. Błękitnej 3 Budowa ul. Głowackiego na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Żółkiewskiego 4 Budowa odcinka ulicy Uroczej w rejonie osiedla Segment (ze współfinansowaniem mieszkańców) 5 Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej 6 Budowa ul. Wilanowskiej 7 Budowa ul. Wschodniej 8 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego V etap 9 Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Akacjowej 10 Budowa ul. Cieplarnianej na odc. od ul. Jana Pawła II do Kanału Wawerskiego 11 Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna: ul. Podleśna, ul. Promienna, ul. Armii Krajowej/Moniuszki 12 Budowa zatoki autobusowej wraz z przystankiem przy ul. Sagalli w osiedlu Stara Miłosna (we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego) 13 Budowa ul. Jagiellońskiej 14 Budowa ul. Szmaragdowej 15 Budowa ul. Wrzosowej 16 Budowa ul. Świerkowej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego 17 Budowa ul. Pogodnej na odc. Od ul. Klimatycznej do Kanału Wawerskiego ROK Budowa ul. Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego 19 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V i VI etap 20 Budowa ul. Ogrodowej 21 Budowa ul. Parkowej 22 Budowa ul. Dobrej 23 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Jagiellońska/Wspólna/Korkowa/Płatnerska (we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich) 24 Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego 25 Budowa ul. Rubinowej 26 Budowa ulicy Turkusowej 27 Budowa ul. Ametystowej 28 Budowa ul. Topazowej 29 Budowa ul. Perłowej 30 Budowa ul. Opalowej 31 Budowa ul. Pstrowskiego 32 Budowa ul. Kasprowicza ROK Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej 34 Budowa ul. Modrzewiowej odcinek od ul. Chodkiewicza do ul. Syrokomli 35 Budowa ul. Głowackiego na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Orlej 36 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap 37 Budowa ul. Małej 38 Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1 Praskiego Pułku 39 Modernizacja ul. Orlej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Armii Krajowej 40 Budowa ul. Żytniej ROK Budowa ul. Szklarniowej 42 Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec 43 Budowa ul. Agatowej wraz z fragmentem ul. Koralowej 44 Budowa ul. Kryształowej 45 Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim na odc. od ul. Jeździeckiej do ul. Cieplarnianej 46 Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Jutrzenki, Tymiankowej, Kolendrowej, Zdrojowej, Żródlanej, Diamentowej 47 Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wiśniowej, Krasickiego, Wschodniej, Brata Alberta 48 Budowa ul. Polnej 49 Budowa ul. Łaguny 50 Budowa ul. Malinowej 51 Budowa ul. Zachodniej - etap I * 52 Budowa drogi osiedlowej przy os. Warszawska (ze współfinansowaniem mieszkańców) 53 Budowa ul. Jaśminowej 54 Budowa ul. Kasztanowej 55 Budowa ul. Modrzewiowej odc. na zachód od ul. Wrzosowej * 56 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap 57 Budowa sięgacza od ul. Sikorskiego 58 Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego 59 Budowa ul. Norwida 60 Modernizacja ul. Mickiewicza odc. od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Rejtana 61 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku (we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich) 62 Budowa tymczasowego parkingu dla samochodów przy stacji PKP Wesoła wraz z wykonaniem pasa lewoskrętu i zjazdów z ul. Okuniewskiej INWESTYCJE OŚWIATOWE 63 Budowa Szkoły Podstawowej nr 353 w osiedlu Stara Miłosna 64 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173 w osiedlu Stara Miłosna 65 Budowa w ramach rządowego programu Radosna Szkoła szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 172 w osiedlu Zielona 66 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego 67 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 171 w osiedlu Centrum 68 Rozbudowa Przedszkola nr 261 Pod Dębami w osiedlu Centrum 69 Budowa Przedszkola nr 262 w osiedlu Zielona 70 Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna * 71 Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby Zespołu Szkól Nr 94 w osiedlu Zielona 72 Zakup i montaż żaluzji na kolektory słoneczne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 173 w osiedlu Stara Miłosna 73 Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w osiedlu Centrum * 74 Budowa mini skweru rekreacyjno - sportowego z urządzeniami siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 171 w osiedlu Centrum 75 Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 94 w osiedlu Zielona 76 Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 173 w osiedlu Stara Miłosna POZOSTAŁE INWESTYCJE 77 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Jeździeckiej w osiedlu Stara Miłosna 78 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Świerkowej w osiedlu Wola Grzybowska 79 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Plac Wojska Polskiego 80 Modernizacja skweru przy rondzie Pohulanka w osiedlu Stara Miłosna 81 Modernizacja skweru przy rondzie im. Mansfeta Śmigielskiego w osiedlu Zielona 82 Modernizacja skweru przy poczcie w osiedlu Centrum 83 Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Granicznej w osiedlu Stara Miłosna 84 Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Akacjowej w osiedlu Centrum 85 Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na osiedlu Plac Wojska Polskiego 86 Instalacja urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Jeździeckiej w osiedlu Stara Miłosna (we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta) 87 Instalacja urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Świerkowej w osiedlu Wola Grzybowska (we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta) 88 Instalacja urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Warszawskiej w osiedlu Zielona (we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta) 89 Budowa sezonowego lodowiska przy ul. Armii Krajowej Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy 91 Zakup i montaż systemu informacji multimedialnej dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Wesoła 92 Zakup i montaż ponad 230 stojaków rowerowych na terenie Dzielnicy Wesoła *) realizacja w fazie przygotowań 8

9 Najważniejsze inwestycje realizowane w kadencji

10 Najważniejsze inwestycje MPWiK realizowane w kadencji Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w osiedlu Stara Miłosna wraz z modernizacją 2 ujęć wody i budową sieci przesyłowych od studni do SUW 2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Leszczynowej, L = 311,5 m 3 Budowa wodociągu w ul. Mokrej, L = 240 m 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Lipowej, Świerkowej, Żółkiewskiego, Czarnieckiego i Sikorskiego, L = 1151,2 m 5 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej oraz ul. Śliskiej, L = 773 m 6 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rysiej, L = 25 m 7 Budowa kanału ściekowego w ul. Głowackiego, L = 282,5 m 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, L = 280 m 9 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mokrej, L = 194 m 10 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wspólnej, L = 287 m 11 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wawerskiej, L = 120 m 12 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Cieplarnianej, L = 350 m 13 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Koziej, L = 350 m 14 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kamiennej, L = 187 m 15 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dobrej L = 270,5 m 16 Budowa przewodu wodociągowego do posesji Trakt Brzeski 4, Trakt Brzeski 6 i Trakt Brzeski 8, L = 161 m 17 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Niemcewicza, L = 50 m 18 Budowa kanału ściekowego w ul. Parkowej, L = 71 m 19 Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul.mazowieckiej, L = 118,5 m 20 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Stokrotki, Cyklamenowa, Promienna, Cienista, Forsycji, Dąbrowy, L = 1411 m 21 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Gościniec, Tramwajowa, Kazita, Kruszyny, Ptasiej, Borkowskiej, Wydmowej, Torfowej, L = 3075 m 22 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Równej, L = 168 m 23 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Sarenki, L = 153 m 24 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wierzbowej, L = 159 m 25 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jagiellońskiej, L = 244 m 26 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Modrzewiowej, L = 110 m 27 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Reymonta i Niemcewicza, L = 120 m 28 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: H.Łaguny i ul. Warszawskiej, L = 146 m 29 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach: Łaguny i Warszawskiej, L = 206,5 m 30 Modernizacja układu napowietrzania w Stacji Uzdatniania Wody Wola Grzybowska 31 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Szlacheckiej, Gościniec i Poezji, L = 499 m 32 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Literackiej i K. Dąbrowskiego, L = 295 m 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małej, L = 145,5 m 34 Budowa sieci kanalizacji ściekowej w pasie drogowym ul. Malinowej, L = 326 m 35 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Cyklamenowej, L = 51 m 36 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Hebanowej, Orzechowej, Fabrycznej, Brzoskwiniowej i Marmurowej, L = 1144,5 m 37 Budowa przewodu wodociągowego spinającego ul. Alabastrową z ul. Jaspisową, L = 24 m 38 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Nizinnej, Trakt Brzeski, Topolowa, Polanki, L = 1074 m * 39 Budowa pompowni z przewodem tłocznym wraz z budową kanalizacji ściekowej w ulicach: Jaśminowej i Głowackiego, L = 250 m 40 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Cieplarnianej odc. Kanał Wawerski - Gościniec, L = 315,7 m * 41 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Leszczynowej, L = 60 m * 42 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Gazowej, Krasickiego, Kraszewskiego, L = 520 m 43 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Berenta i Chodkiewicza, L = 645 m * 44 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Zapiecek, Dąbrowskiego, L = 360,5 m * 45 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Równej, L = 270 m *) inwestycja w fazie realizacji Wartość wykonanych w Dzielnicy Wesoła inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kadencji wyniosła łącznie zł. 10

11 Najważniejsze inwestycje MPWiK realizowane w kadencji

12 SP 171, Termomodernizacja ul. Kasprowicza Lodowisko, ul. Armii Krajowej SP 173 Siłownia, ul. Jeździecka ul. Jaspisowa Siłownia plenerowa, Plac Wojska Polskiego Budynki komunalne, ul. Nizinna Plac Zabaw, Zespół Szkół nr 94 Plac zabaw, ul. Świerkowa Plac zabaw, Plac Wojska Polskiego Plac zabaw, ul. Jeździecka Skwer, 12 Osiedle Centrum Boisko, SP 173 Boisko ze sztuczną nawierzchnią, Zespół Szkół nr 94

13 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 W dniu 16 listopada 2014 r. odbędzie się głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym dniu lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 00 do godziny Mieszkańcy Dzielnicy Wesoła wybiorą 21 radnych w czterech okręgach wyborczych. Okręg pierwszy obejmuje osiedla: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska, okręg drugi osiedla: Groszówka, Grzybowa i Zielona. Okręg trzeci i czwarty obejmuje osiedle Stara Miłosna, które podzielono na stronę zachodnią i wschodnią wzdłuż ulicy Cieplarnianej. W wyborach do Rady m.st. Warszawy Wesoła leży w obszarze okręgu nr VII, w którym, razem z dzielnicami Targówek, Rembertów i Wawer, wybierzemy 9 radnych. W wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego nasza dzielnica znajduje się w okręgu 3, w którym wybieramy 5 radnych. Na czwartej karcie do głosowania znajdziemy listę kandydatów na stanowisko Prezydenta m.st. Warszawy. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach mają mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co potwierdzone jest wpisem do rejestru wyborców. Rejestr wyborców znajdują się w nim wyborcy zameldowani w Wesołej na pobyt stały. Wyborcy, którzy mieszkają w Wesołej, a nie posiadają meldunku stałego w naszej dzielnicy, mogą zostać dopisani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pi semny wniosek. W takim przypadku są wykreślani z re jestru wyborców w miejscu swojego stałego zameldowania. Siedziby obwodowych komisji wyborczych nie zmieniły się od ostatnich wyborów. Jeśli jednak wyborca nie jest pewien, gdzie się udać, by wziąć udział w głosowaniu może zadzwonić do Urzędu Dzielnicy Wesoła, zapoznać się z siedzibami na obwieszczeniach urzędowych, które pojawią się na słupach ogłoszeniowych przed głosowaniem lub znaleźć swój adres w wyszukiwarce obwodów zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wesoła cd. na str

14 OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach okręgów wyborczych do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały nr L/1488/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Numer okręgu wyborczego WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 cd. ze str. 13 Granice okręgu I Obszar w granicach administracyjnych dzielnic:śródmieście, Ochota 7 II Obszar w granicach administracyjnych dzielnicy Praga Południe 6 III Obszar w granicach administracyjnych dzielnicy Mokotów 8 IV Obszar w granicach administracyjnych dzielnicy Wola 5 V Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Bielany, Żoliborz 6 VI Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Białołęka, Praga Północ 6 VII Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła 9 VIII Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Ursynów, Wilanów 6 IX Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Bemowo, Ursus, Włochy 7 Liczba radnych wybieranych w okręgu Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie mieści się w Urzędzie m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5. Prezydent m.st. Warszawy /-/ Hanna Gronkiewicz - Waltz Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXXXV/2222/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Numer okręgu wyborczego I II III IV Granice okręgu od północy: od zachodniego krańca ul. Okuniewskiej, północną granicą Dzielnicy od wschodu: wschodnią granicą Dzielnicy, przez ul. Orlą następnie granicą Dzielnicy do ul. L. Idzikowskiego od południa: wzdłuż północnej granicy ulicy L. Idzikowskiego i ul. J.U. Niemcewicza do skrzyżowania z ul. G. Narutowicza od zachodu: od skrzyżowania ul. G. Narutowicza lasem do zachodnich krańców ul. J. Kilińskiego: cała, i ul. B. Głowackiego: cała, dalej ul. Okuniewską: cała, do granicy Dzielnicy od północy: od zachodniego krańca ul. Wspólnej granicą Dzielnicy do ul. Okuniewskiej, dalej zachodnimi krańcami ulic B. Głowackiego i J. Kilińskiego, dalej lasem do skrzyżowania ul. J.U. Niemcewicza i ul. G. Narutowicza, dalej ul.. J.U. Niemcewicza: cała, i ul. L. Idzikowskiego: cała, do granicy Dzielnicy dalej od wschodu: wschodnią granicą Dzielnicy do ul. B. Prusa od południa: ul. B. Prusa: cała, i dalej do ul. W. Stwosza i ul. Wawerskiej do zachodniej granicy Dzielnicy, od zachodu: zachodnią granicą dzielnicy od ul. Wawerskiej i dalej ul. Jagiellońską: cała od północy: ulicami Wawerską: cała, i W. Stwosza: cała do ul. Brzozowej od wschodu: ul. Brzozową: strona nieparzysta od nr 1 do końca, do ul. Trakt Brzeski, dalej południową stroną ul. Trakt Brzeski do ul. Cieplarnianej, ul. Cieplarnianą: strona parzysta od nr 2 do końca, dalej lasem prostopadle do południowej granicy Dzielnicy od południa: zachodnią częścią południowej granicy Dzielnicy od zachodu: zachodnią granicą Dzielnicy do ul. Wawerskiej od północy: wzdłuż ul. B. Prusa w kierunku wschodnim dalej granicą Dzielnicy od wschodu: wschodnią granicą Dzielnicy od południa: wschodnią częścią południowej granicy od zachodu: prostopadle do południowej granicy Dzielnicy do ul. Cieplarnianej i dalej ul. Cieplarnianą: strona nieparzysta od nr 1 do końca, dalej północną stroną ul. Trakt Brzeski do ul. Brzozowej i dalej wzdłuż ul. Brzozowej: strona parzysta od nr 2 do końca, i dalej do ul. B. Prusa Liczba radnych wybieranych w okręgu Prezydent m.st. Warszawy / - / Hanna Gronkiewicz-Waltz 14

15 OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE 15

16 16 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy 22 System komunikacji z mieszkańcami Numer alarmowy 112 Telefon interwencyjny Urzędu Miasta Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel Policja Komisariat Warszawa-Wesoła ul. Plutonowych 6, Rembertów (siedziba tymczasowa) tel. dyżurnego , , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska ul. Lubelska 30/32 siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła tel Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła - ul. 1 Praskiego Pułku 31 tel , fax Stara Miłosna - ul. Trakt Brzeski 28 tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe - telefon alarmowy 999 Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Warszawska 55 tel Wyjazdowa pomoc lekarsko - pielęgniarska tel , Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel (do 78), fax Telefon alarmowy 992 Konserwator Wodociągów Miejskich tel pogotowie wodociągowo kana lizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) tel kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część południowa - Cyraneczka) tel , , , kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część północna) tel , , , kanalizacja deszczowa (cała Dzielnica) Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Lasy Miejskie - Warszawa Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer ul. Mycielskiego 21, Warszawa, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, Warszawa, tel Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171 b, Warszawa tel , Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A, Warszawa tel , fax ZUS ul. Podskarbińska 25, Warszawa, tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr 3 ul. Floriańska 10, Warszawa tel , , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Al. Jerozolimskie 28, Warszawa tel , Urząd Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w poniedziałki od do dyżuruje Wydział Obsługi Mieszkańców i Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Wydział Obsługi Mieszkańców przyjmuje wszelkie zgłoszenia i udziela informacji pod numerem telefonu Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 118 Marcin Jędrzejewski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 102 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Architektury i Budownictwa tel pokój 209 tel pokój 208 tel pokój 207 tel pokój 206 Wydział Administracyjno - Gospodarczy pokój 010 tel Wydział Budżetowo - Księgowy pokój 116 tel pokój 117 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 110 Kasa tel pokój 014 Wydział Infrastruktury tel pokój 201 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel inne sprawy poza komunikacją sala obsługi stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 112 Zespół Ochrony Środowiska tel pokój 212 Wydział Organizacyjny tel , tel pokój 101 tel kadry pokój 113 tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 119 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu tel oświata pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych tel pokój 216 tel sprawy lokalowe tel świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ul. 1 Praskiego Pułku 21a (budynek OPS) pokój 3 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości tel pokój 217 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej tel pokój 214 Zespół Zamówień Publicznych tel pokój 210 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel komunikacja i prawa jazdy hol stanowisko 7, 8 tel dowody osobiste sala obsługi stanowisko 1 tel ewidencja ludności sala obsługi stanowisko 2 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój -111 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel , tel pokój 221 Delegatura Biura Ochrony tel pokój -110 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel , tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel , Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 tel , fax Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul. 1 Praskiego Pułku 31 tel Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 21a tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Wesoła - Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła - Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska tel Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła - Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel URZĘDY POCZTOWE 1. Nr 145 ul. 1 Praskiego Pułku 9 tel Nr 147 ul. Jana Pawła II 21 tel , Filia Nr 145 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 147 ul. Trakt Brzeski 35 tel

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r.

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 1 (176) MARZEC 2015 r. Budżet dzielnicy wesoła na 2015 rok GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PLAN DOCHODÓW W 2015 ROKU 12 020 963

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (138) GRUDZIEŃ 2008 r. Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym nastroju, w atmosferze szczęścia i miłości, przy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z KADENCJI 2006-2010

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z KADENCJI 2006-2010 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z KADENCJI 2006-2010 1 POWIAT WARSZAWSKI-ZACHODNI GMINA STARE BABICE Z dniem 12-go listopada br. mija V kadencja samorządu gminnego. Jest to najlepsza okazja do podsumowania działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 Wizyta Pierwszej Damy Estonii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach W dniu 19 marca 2014 roku Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach miało zaszczyt gościć Małżonkę

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

11 XI. 13 XI Imieniny Miasta Sianów w Szkole Podstawowej nr 2 16 XI UWAGA, WYBORY SAMORZĄDOWE OKRĘGI JEDNOMANDATOWE

11 XI. 13 XI Imieniny Miasta Sianów w Szkole Podstawowej nr 2 16 XI UWAGA, WYBORY SAMORZĄDOWE OKRĘGI JEDNOMANDATOWE 30 września w Sianowie do użytku oddany został Żłobek Skrzat. Na zajęcia będzie do niego uczęszczać 50 maluchów. Część przedszkolna, do której dobudowano Żłobek, przeszła gruntowny remont. 11 XI Obchody

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY. Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba. podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny

NASZE SPRAWY. Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba. podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny Gminne inwestycje...» str. 5 Złota Setka Gmin...» str. 10 Działania prospołeczne» str. 12 Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

W numerze. LIPIEC 2014 r. Lato w mieście str. 7. Warszawska Strefa Rodziny str. 7. Siłownie plenerowe str. 7. Bezpłatne pismo.

W numerze. LIPIEC 2014 r. Lato w mieście str. 7. Warszawska Strefa Rodziny str. 7. Siłownie plenerowe str. 7. Bezpłatne pismo. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 4 (173) LIPIEC 2014 r. W numerze Nadanie nazw rondom w Dzielnicy Wesoła...2-4 Budżet partycypacyjny....5-6 Słoneczny pociąg... 6 Letnie kino plenerowe w Wesołej...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW

DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW Listopad 2014 nr 11 (205) Mamy rynek i ratusz w Zabierzowie! Kończy się budowa zabierzowskiego rynku. Rynek powstaje na terenie zakupionym za poprzednich wójtów

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo