Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r."

Transkrypt

1 Bezpłatne pismo ISSN X Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r. PODSUMOWANIE KADENCJI

2 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu Tak jak w poprzedniej kadencji miałem zaszczyt przewodniczyć Zarządowi Dzielnicy Wesoła jako Burmistrz. Informowaliśmy Państwa na bieżąco o naszej pracy. W tym biuletynie przedstawiamy w dużym skrócie jej podsumowanie. Oceniając naszą pracę, proszę wziąć pod uwagę, że ta kadencja przypadła w okresie, gdy w Europie był kryzys, którego skutki miały także wpływ na finanse Warszawy i naszej dzielnicy. W Wesołej ciągle notujemy wzrost liczby mieszkańców, obecnie zameldowanych jest ich , gdy w 2010 roku było to Ciągle jesteśmy jedną z najmłodszych dzielnic Warszawy, mamy jeden z najwyższych wskaźników (ponad 21%) ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat). Zarząd Dzielnicy Wesoła pracuje drugą kadencję w tym samym składzie, także większość radnych Dzielnicy Wesoła kolejny raz pełniła swoje funkcje. To pozwoliło sprawnie wypełniać oczekiwania mieszkańców, kontynuować rozpoczęte i realizować nowe inwestycje. Budowaliśmy to, co najbardziej oczekiwane: nowe drogi, szkołę w Starej Miłosnej, przedszkola w Zielonej i Centrum. Za chwilę rozpoczniemy budowę przedszkola w Starej Miłosnej, która to inwestycja zakończy trwającą wiele lat modernizację bazy oświatowej w naszej dzielnicy. Efektem wieloletnich starań Zarządu Dzielnicy Wesoła jest budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Wesołej, ważny element naszego bezpieczeństwa. Mijają 4 lata Jeszcze w tym roku zostanie zakupiony nowy lokal w osiedlu Stara Miłosna, w którym znajdzie siedzibę poradnia pediatryczna. W poprzedniej kadencji zbudowaliśmy dla dzieci place zabaw, w tej powstały siłownie plenerowe i ścieżki rowerowe oraz lodowisko. Wszystkie te inwestycje podnoszą poziom życia w naszej dzielnicy, stwarzają lepszą ofertę usług dla mieszkańców. W dalszej części biuletynu przedstawiamy wykaz wszystkich inwestycji zrealizowanych w tej kadencji. Znany jest również wykaz inwestycji w projekcie budżetu na 2015 rok, a w nim m.in. inwestycje drogowe, budowa żłobka, budowa przedszkola, modernizacja Ośrodka Kultury, budowa domów komunalnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata , przyjętej w czerwcu b.r. przez Radę m.st. Warszawy, obok wielu zadań szczegółowych, znajdują się programy, z których może korzystać także nasza dzielnica, m.in. Centra lokalne z kwotą 90 mln zł, Program przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańca z kwotą 43,7 mln zł. W miejskim programie rozwoju ścieżek rowerowych planowana jest ścieżka od ul. Marsa do Wesołej. Wpisując się do tych programów, będziemy pamiętać o potrzebach młodych mieszkańców dzielnicy, chcemy stworzyć dla nich bezpieczną przestrzeń, w której będą mogli spędzać wspólnie wolny czas. Chciałbym, żeby taka inicjatywa aktywizowała młodzież, dając jej warunki do realizacji własnych pomysłów. Jak wynika z danych stołecznej policji, Wesoła jest jedną z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy. To efekt dobrej pracy Komisariatu Policji w Wesołej i Straży Miejskiej, ale też działań Zarządu Dzielnicy Wesoła, który z tymi służbami od lat ściśle współpracuje. Oświata w Wesołej ma zapewnioną dobrą bazę materialną, ma dobrych nauczycieli i dzięki temu od wielu lat utrzymuje wysoki poziom nauczania, co potwierdzają kolejne testy dla szkół podstawowych i gimnazjów. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, który zapewnia podstawową opiekę lekarską, to trzy przychodnie z 12 gabinetami specjalistycznymi i nocną pomocą lekarską. Nowy lokal dla pediatrii w Starej Miłosnej dopełni bazę służby zdrowia. Niezmiennie dbamy o wysoki poziom obsługi mieszkańców, dbamy o to aby pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła byli sprawni, kompetentni i uprzejmi. Badania, którym okresowo jesteśmy poddawani przez niezależnych audytorów, potwierdzają, że praca Urzędu spełnia oczekiwania mieszkańców. Pracę Urzędu Dzielnicy Wesoła uzupełniają jednostki organizacyjne: Ośrodek Pomocy Społecznej, który w różnych formach wspomaga ubogich mieszkańców, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, której zadaniem jest pomagać dzieciom, Ośrodek Kultury, mający różnorodną ofertę zajęć, warsztatów i koncertów. W dzielnicy działa wiele organizacji pozarządowych - trudno je wszystkie wymienić. Niektóre, jak Polski Komitet Pomocy Społecznej czy Uniwersytet Trzeciego Wieku mają uznaną pozycję i osiągnięcia, ale także te nowe, Towarzystwo Narciarskie Biegówki, Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesoła szybko znalazły swoich zwolenników. Aktywnym członkom wszystkich organizacji składam wyrazy podziękowania za ich wkład w życie mieszkańców dzielnicy. Efekt działań to wynik zespołowej pracy wielu ludzi, zastępców burmistrza, naczelników wydziałów, kierowników zespołów i wszystkich pracowników Urzędu Dzielnicy Wesoła. To efekt dobrej współpracy z Radą Dzielnicy Wesoła. To efekt wspierania naszych działań przez wielu mieszkańców Wesołej. Wszystkim składam serdeczne podziękowania za włożony trud i poświęcenie w realizację naszych zamierzeń. Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 2

3 SP 353, ul. Cieplarniana ul. Głowackiego ul. Graniczna Siłownia, ul. Graniczna SP 174, Termomodernizacja Przedszkole Zielona SP 172, Szkoła Radosna 3

4 Mijają 4 lata Kadencja samorządowa dobiega końca. To kolejny okres mojej pracy na stanowisku zastępcy burmistrza ds. społecznych, odpowiadającego za następujące obszary życia dzielnicy: oświatę, kulturę, sprawy społeczne związane z opieką nad najuboższymi, z walką z patologiami i przemocą, wyrównywaniem szans i szeroko rozumianą aktywizacją życiową różnych grup społecznych. Ale także sprawy mieszkaniowe, walka z bezdomnością. Nie sposób mówić o mijającej kadencji nie wspominając słowem o tej poprzedniej , bo rozwój dzielnicy to proces ciągły i płynny więc trudno tu wytoczyć sztywną granicę rozdzielającą na przed i po. OŚWIATA Oświata to najważniejszy z obszarów życia społecznego, pochłaniający ponad 61% wszystkich wydatków bieżących dzielnicy, jeśli chodzi o utrzymanie. Do tego dochodzą inwestycje oświatowe. Rozpoczęliśmy w ubiegłej kadencji proces modernizacji i rozbudowy bazy oświatowej, który trwa do dzisiaj i będzie kontynuowany w latach następnych. Przypomnę, że w ubiegłej kadencji wybudowaliśmy Zespół Szkół nr 94 w Osiedlu Zielona, rozbudowaliśmy wspólny gmach Szkoły Podstawowej nr 171 i Gimnazjum nr 120. Ponadto poddaliśmy gruntownemu remontowi tzw. termomodernizacji trzy inne placówki tj. Szkołę Podstawową nr 171, Szkołę Podstawową nr 173 i Szkołę Podstawową nr 174. W bieżącej kadencji powstał gmach nowej szkoły przy ul. Cieplarnianej, gdzie utworzyliśmy nową placówkę Szkołę Podstawową nr 353, wybudowaliśmy przedszkole przy ul. Łaguny, dokąd przeniosło się Przedszkole nr 262, rozbudowaliśmy Przedszkole nr 260 Pod Dębami. Jednocześnie rozpoczęta została budowa następnych placówek: dużego przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Starej Miłośnie oraz samego żłobka w Centrum. W ślad za tym polepszaniem warunków nauczania, jakie staramy się tworzyć, podążają rezultaty wychowawczo - edukacyjne naszych placówek, w tym wyniki przygotowania naszych uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych, mierzonych sprawdzianami 6-klasisty oraz egzaminami gimnazjalnymi. Pozycja naszych szkół podstawowych od kilku lat oscyluje pomiędzy 3 a 7 miejscem wśród dzielnic warszawskich, natomiast jeśli chodzi o gimnazja, to tutaj utrzymujemy trwałą pozycję między 2 a 5 miejscem w zależności od dziedziny nauki. Zwiększa się też liczba indywidualnych sukcesów uczniowskich: laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich. Szkoły uzyskują w wyniku swojej aktywności i podejmowania różnorodnych wyzwań wyróżnienia, tytuły, certyfikaty jakości, itp. Nasze placówki realizują cenne projekty oparte na współpracy międzynarodowej i świetnie włączają się w warszawski Program Edukacji Kulturalnej tworząc wartościowe i nagradzane projekty. W przedszkolach realizuje się programy autorskie, które znakomicie przygotowują nasze dzieci do etapu edukacji szkolnej. Sukcesy są dostrzegane znajdują odzwierciedlenie w nagrodach przyznawanych naszym nauczycielom przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta m.st. Warszawy. Ta pula wyróżnień - praktycznie nieistniejąca wcześniej - w ostatnich 8 latach wzrasta sukcesywnie i osiąga liczbę od 3 do 6 rocznie. KULTURA Urząd Dzielnicy Wesoła (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu), Ośrodek Kultury i działające na naszym terenie organizacje pozarządowe to instytucje, których działalność tworzy życie kulturalne w naszej dzielnicy. W minionych latach mocną pozycję ugruntowały projekty już istniejące: Chór Il Canto Magnificat, grupa teatralna Teatr Poszukujący, zajęcia z ceramiki, Festiwal ROCK-ON, Festiwal Kolęd i Pastorałek, liczne koncerty (m.in.: Koncert Kolęd, Koncert Papieski), doroczny Piknik Wesoła i wiele innych. Powstały i zdobyły renomę nowe przedsięwzięcia takie jak: Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, Kino Plenerowe, wycieczki krajoznawcze po Wesołej, Happeningi i Teatry Uliczne, zespół kabaretowy Niebieskie Migdały czy chór seniorów Malwy. Ciekawą inicjatywą była np. restauracja znalezionego Krzyża Powstańczego i uroczyste ofiarowanie Krzyża w 150 Rocznicę Powstania Styczniowego poległym w Powstaniu. SPORT W sporcie na podkreślenie zasługuje utrzymanie - pomimo kryzysu - wysokiego poziomu dotacji na szkolenie sportowe, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zwiększenie udziału pozyskiwanych środków bezpośrednio z Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa. Na prestiż i uznanie Dzielnicy Wesoła pracują takie imprezy jak: Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza Tour de Mazovia, Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz otwarcie i prowadzenie narciarskiej trasy biegowej przez Towarzystwo Narciarskie Biegówki. W ostatnim roku dołączyła do tego wykazu Warszawska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych, zakończona w roku ubiegłym podwójnym sukcesem: organizacyjnym a przy okazji także sportowym w postaci 2 miejsca sztafety chłopców z Gimnazjum nr 119. Od września mamy w dzielnicy rozgrywki piłki ręcznej kobiet na poziomie II ligi z bardzo realnymi planami awansowania w ciągu 2-3 lat do najwyższej ligi. Ten projekt realizuje nowopowstały Warszawski Klub Piłki Ręcznej WESOŁA. Rusza też dawno zapowiadane i oczekiwane sezonowe sztuczne lodowisko, które znajduje się przy Przedszkolu Pod Dębami i będzie dostępne w listopadzie. SPRAWY SPOŁECZNE, LOKALOWE I SŁUŻBA ZDROWIA Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wesoła, wspierane przez szereg organizacji pozarządowych - korzystających z dotacji zarówno dzielnicowych jak i miejskich - wykonują działania polegające na wspieraniu ludzi pozostających w trudnych sytuacjach i nie dających sobie z nimi rady, borykających się z ubóstwem, bez życiowych szans. Należy wspomnieć przynajmniej o czterech takich organizacjach: PKPS z prowadzonym Klubem cd. na str. 5 4

5 Mijają 4 lata cd. ze str. 4 Seniora oraz dystrybucją ubrań i żywności, Stowarzyszenie Alter Ego z dystrybucją żywności, jadłodajnią dla ubogich i noclegownią, TPD ze swoimi świetlicami - placówkami wsparcia dziennego oraz PCK z opieką nad grupą osób niepełnosprawnych. W 2011 roku oddaliśmy do użytkowania dwa budynki komunalne na ul. Nizinnej. W tym roku zaczynamy budowę trzech następnych budynków mieszkalnych w tej samej lokalizacji, które będziemy oddawać do użytku na wiosnę 2016 roku. Staramy się także pozyskiwać dla naszych mieszkańców, zapisanych na liście oczekujących, mieszkania w innych dzielnicach. W obecnej kadencji pozyskaliśmy 51 takich lokali mieszkalnych. Dla służby zdrowia pozyskano lokal w Starej Miłośnie dla nowoczesnej pediatrii w nowym osiedlu mieszkalnym przy ul. Kamyk. Procedury wykupu lokalu i wyposażania go w sprzęt już ruszyły. W najbardziej bolesnym i trudnym obszarze, jakim jest niesienie pomocy najuboższym i doświadczonym w różny sposób przez los (przemoc, patologia, nieprzystosowanie społeczne), staramy się działać nie tylko interwencyjnie, nie tylko na bieżąco, ale także - a może przede wszystkim - strategicznie. Powstają i są realizowane indywidualne programy dla poszczególnych osób i rodzin, zakładające kompleksowe wychodzenie z kryzysu: od spraw mieszkaniowych, przez opiekę i wychowanie dzieci, na kwestiach wsparcia finansowego kończąc. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca dzielnicowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele policji, organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Miejskiej Komisji Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SZPZLO (Przychodni Zdrowia w Wesołej), Kurator Rodzinny i Kurator Karny oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wesoła. Podsumowując, uważam mijającą kadencję za okres dobrze przepracowany przeze mnie i wszystkich, którzy odpowiadają za wyżej przedstawione obszary życia Dzielnicy Wesoła. Marian Mahor Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Przedszkole nr 261 Pod Dębami 5

6 Mijają 4 lata Od 2006 roku, a więc w kadencjach oraz miałem zaszczyt pracować w Zarządzie Dzielnicy Wesoła i pełnić obowiązki Zastępcy Burmistrza do spraw inwestycji. Mijająca kadencja była konsekwentną realizacją programu działania zapoczątkowanego przez Zarząd Dzielnicy Wesoła w 2006 roku. Kontynuacja naszych działań była możliwa między innymi dlatego, że przez 8 lat działaliśmy jako zarząd w niezmienionym składzie. Wszystkie decyzje w mijającej kadencji podejmowane były ze świadomością wielkich oczekiwań mieszkańców oraz w dążeniu do utrzymania szybkiego rozwoju naszej dzielnicy. Kadencja była okresem trudnym budżetowo przede wszystkim ze względu na kryzys finansowy, który dotknął również Warszawę i jej dzielnice. Pomimo tego w mijającej kadencji, w naszej dzielnicy wykonane zostały inwestycje za prawie 60 milionów złotych. Środki te pozwoliły wybudować lub zmodernizować infrastrukturę drogową (59 zadań inwestycyjnych), wykonać 14 zadań inwestycyjnych w sferze infrastruktury oświatowej, a ponadto jeszcze 16 innych zadań. Wybudowane zostało łącznie około 20 km dróg wraz z oświetleniem i systemami odwodnieniowymi. Często ze względu na niewystarczające środki budżetowe, budowę dróg prowadziliśmy w trybie dwuletnim. Realizacja niektórych inwestycji drogowych wymagała wykupienia gruntów od prywatnych właścicieli lub wypłaty odszkodowania za grunty zajmowane pod pas drogowy w związku z budową. Wypłaty takie w niebagatelny sposób obciążały również nasz budżet inwestycyjny. Tym bardziej podziękowania należą się tym wszystkim mieszkańcom (m.in. ulicy Malinowej), którzy decydowali się na sprzedaż swoich gruntów pod budowę drogi po cenach preferencyjnych, często kilkukrotnie niższych od cen rynkowych. Taka postawa pozwalała nam większe środki przeznaczać na samą budowę. W minionej kadencji podjęliśmy także decyzję o przeznaczeniu części budżetu na budowę oświetlenia ulicznego. Nie mając wystarczających środków finansowych na wybudowanie następnych ulic w pełnym zakresie, w takim tempie w jakim byśmy wszyscy sobie życzyli, postanowiliśmy w pierwszej kolejności wybudować oświetlenie, aby w ten sposób choć trochę zwiększyć komfort mieszkania przy jeszcze nie urządzonych ulicach. Kadencja to także kolejny okres dynamicznego rozwoju naszej bazy oświatowej. Wybudowaliśmy w tym okresie Szkołę Podstawową nr 353 w osiedlu Stara Miłosna za 12 milionów złotych. Powstał trzykondygnacyjny budynek szkolny o powierzchni całkowitej 6506 m² i powierzchni użytkowej 5812 m², nowoczesny, funkcjonalny, całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się m.in. 16 sal dydaktycznych, pracownia komputerowa, 3 świetlice, 2 sale gimnastyczne, biblioteka oraz stołówka. Na terenie szkolnym wybudowane zostało boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia oraz plac zabaw dla dzieci. Druga Szkoła Podstawowa nr 173 w osiedlu Stara Miłosna przeszła w tym czasie gruntowną termomodernizację za ponad 1,3 miliona złotych. Wybudowaliśmy ponadto nowoczesne Przedszkole nr 262 w osiedlu Zielona dla 125 dzieci. Całkowity koszt budowy przedszkola wyniósł 4,2 miliona złotych (w tym zakup działki 778 tys. zł). Za ponad 1,3 miliona złotych rozbudowaliśmy również Przedszkole Pod Dębami przy ulicy Armii Krajowej. Dzięki rozbudowie, istniejący obiekt powiększył się o 2 nowe oddziały dla około 50 dzieci. Obecnie projektowane jest przedszkole dla 150 dzieci w osiedlu Stara Miłosna wraz z oddziałem żłobkowym dla 30 dzieci. Planowany termin oddania tej placówki do użytku to rok Również w centrum Wesołej przy ul. Akacjowej powstanie w ciągu najbliższych 18 miesięcy publiczny mini-żłobek dla około 50 dzieci. W październiku oddana została do użytku ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 1 Praskiego Pułku. Inwestycja ta pozwoli wszystkim rowerzystom bezpiecznie dotrzeć z osiedla Stara Miłosna do centrum Wesołej. Ponadto na skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza będzie możliwość skręcenia w kierunku zachodnim i ciągiem ulic: Mickiewicza i Warszawską dotrzeć do osiedla Zielona, do ulicy Brata Alberta i dalej aż do ulicy Jagiellońskiej. Wprowadzone na tym ciągu ulic elementy uspokojenia ruchu, pozwolą rowerzystom bezpiecznie poruszać się po jezdni. Rozpoczynamy budowę pierwszego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim pomiędzy ulicami Jeździecką i Cieplarnianą. W miejscach publicznych zainstalowaliśmy w ciągu minionych dwóch lat ponad 230 stojaków rowerowych. Za zgodą Lasów Państwowych oraz Lasów Miejskich w Warszawie wytyczyliśmy i oznakowaliśmy kilka szlaków rowerowych na terenach leśnych. W ten sposób chcemy uporządkować wykorzystywanie ścieżek leśnych do rekreacji rowerowej. Te i inne działania są elementami większego projektu realizowanego przez Zarząd Dzielnicy Wesoła. Dwa lata temu przyjęliśmy strategię oraz perspektywiczny plan rozwoju ruchu rowerowego na terenie dzielnicy. Podstawowy cel strategiczny, do którego dążymy, to zapewnienie bezpiecznego dotarcia na rowerze do każdego miejsca położonego na terenie Dzielnicy Wesoła. Chcemy do tego celu wykorzystać, poza istniejącymi ścieżkami rowerowymi, także uliczki osiedlowe, po których w bezpieczny sposób można poruszać się na rowerze. W planach zarządu jest opracowanie mapy rowerowej Dzielnicy Wesoła, którą każdy rowerzysta będzie mógł zainstalować na swoim smartfonie wyposażonym w system GPS. W mijającej kadencji inwestycje w dziedzinie sportu i rekreacji to także siłownie plenerowe. W naszej dzielnicy powstało 6 siłowni, które cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Wszyscy mogą spróbować swoich sił na jednym z sześciu urządzeń takich jak: orbitrek, wioślarz, biegacz, wahadło, wyciskacz czy twister. W kadencji zrealizowana została na terenie naszej dzielnicy infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna za około 10 milionów złotych. Przybyło prawie 9 kilometrów sieci wodociągowej oraz ponad 3,5 kilometra sieci kanalizacyjnej. Udało nam się wyjść z impasu w sprawie budowy kanalizacji na Groszówce. Po kilku latach zabiegania o uzgodnienie lokalizacji dla niezbędnej przepompowni ścieków, jest wresz- cd. na str. 7 6

7 Mijają 4 lata cd. ze str. 6 cie uzgodniona lokalizacja. Została podpisana umowa pomiędzy MPWiK w Warszawie i firmą projektową, która zaprojektuje, od dawna oczekiwaną przez wszystkich, brakującą sieć kanalizacyjną pomiędzy ulicami: Mickiewicza i Niemcewicza. MPWiK zaplanowało uzyskanie pozwolenia na budowę do końca 2015 roku, a realizację inwestycji na lata To tylko najważniejsze działania inwestycyjne, które charakteryzują mijającą kadencję Krzysztof Kacprzak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Ścieżka rowerowa, ul. 1 Praskiego Pułku 7

8 Najważniejsze inwestycje realizowane w kadencji INWESTYCJE DROGOWE ROK Budowa ul. Granicznej na odcinku od ronda Macierowe Bagno do granicy z dzielnicą Wawer (we współpracy z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych) 2 Budowa ul. Błękitnej 3 Budowa ul. Głowackiego na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Żółkiewskiego 4 Budowa odcinka ulicy Uroczej w rejonie osiedla Segment (ze współfinansowaniem mieszkańców) 5 Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej 6 Budowa ul. Wilanowskiej 7 Budowa ul. Wschodniej 8 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego V etap 9 Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Akacjowej 10 Budowa ul. Cieplarnianej na odc. od ul. Jana Pawła II do Kanału Wawerskiego 11 Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna: ul. Podleśna, ul. Promienna, ul. Armii Krajowej/Moniuszki 12 Budowa zatoki autobusowej wraz z przystankiem przy ul. Sagalli w osiedlu Stara Miłosna (we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego) 13 Budowa ul. Jagiellońskiej 14 Budowa ul. Szmaragdowej 15 Budowa ul. Wrzosowej 16 Budowa ul. Świerkowej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego 17 Budowa ul. Pogodnej na odc. Od ul. Klimatycznej do Kanału Wawerskiego ROK Budowa ul. Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego 19 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V i VI etap 20 Budowa ul. Ogrodowej 21 Budowa ul. Parkowej 22 Budowa ul. Dobrej 23 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Jagiellońska/Wspólna/Korkowa/Płatnerska (we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich) 24 Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego 25 Budowa ul. Rubinowej 26 Budowa ulicy Turkusowej 27 Budowa ul. Ametystowej 28 Budowa ul. Topazowej 29 Budowa ul. Perłowej 30 Budowa ul. Opalowej 31 Budowa ul. Pstrowskiego 32 Budowa ul. Kasprowicza ROK Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej 34 Budowa ul. Modrzewiowej odcinek od ul. Chodkiewicza do ul. Syrokomli 35 Budowa ul. Głowackiego na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Orlej 36 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap 37 Budowa ul. Małej 38 Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1 Praskiego Pułku 39 Modernizacja ul. Orlej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Armii Krajowej 40 Budowa ul. Żytniej ROK Budowa ul. Szklarniowej 42 Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec 43 Budowa ul. Agatowej wraz z fragmentem ul. Koralowej 44 Budowa ul. Kryształowej 45 Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim na odc. od ul. Jeździeckiej do ul. Cieplarnianej 46 Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Jutrzenki, Tymiankowej, Kolendrowej, Zdrojowej, Żródlanej, Diamentowej 47 Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wiśniowej, Krasickiego, Wschodniej, Brata Alberta 48 Budowa ul. Polnej 49 Budowa ul. Łaguny 50 Budowa ul. Malinowej 51 Budowa ul. Zachodniej - etap I * 52 Budowa drogi osiedlowej przy os. Warszawska (ze współfinansowaniem mieszkańców) 53 Budowa ul. Jaśminowej 54 Budowa ul. Kasztanowej 55 Budowa ul. Modrzewiowej odc. na zachód od ul. Wrzosowej * 56 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap 57 Budowa sięgacza od ul. Sikorskiego 58 Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego 59 Budowa ul. Norwida 60 Modernizacja ul. Mickiewicza odc. od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Rejtana 61 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku (we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich) 62 Budowa tymczasowego parkingu dla samochodów przy stacji PKP Wesoła wraz z wykonaniem pasa lewoskrętu i zjazdów z ul. Okuniewskiej INWESTYCJE OŚWIATOWE 63 Budowa Szkoły Podstawowej nr 353 w osiedlu Stara Miłosna 64 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173 w osiedlu Stara Miłosna 65 Budowa w ramach rządowego programu Radosna Szkoła szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 172 w osiedlu Zielona 66 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego 67 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 171 w osiedlu Centrum 68 Rozbudowa Przedszkola nr 261 Pod Dębami w osiedlu Centrum 69 Budowa Przedszkola nr 262 w osiedlu Zielona 70 Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna * 71 Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby Zespołu Szkól Nr 94 w osiedlu Zielona 72 Zakup i montaż żaluzji na kolektory słoneczne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 173 w osiedlu Stara Miłosna 73 Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w osiedlu Centrum * 74 Budowa mini skweru rekreacyjno - sportowego z urządzeniami siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 171 w osiedlu Centrum 75 Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 94 w osiedlu Zielona 76 Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 173 w osiedlu Stara Miłosna POZOSTAŁE INWESTYCJE 77 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Jeździeckiej w osiedlu Stara Miłosna 78 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Świerkowej w osiedlu Wola Grzybowska 79 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Plac Wojska Polskiego 80 Modernizacja skweru przy rondzie Pohulanka w osiedlu Stara Miłosna 81 Modernizacja skweru przy rondzie im. Mansfeta Śmigielskiego w osiedlu Zielona 82 Modernizacja skweru przy poczcie w osiedlu Centrum 83 Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Granicznej w osiedlu Stara Miłosna 84 Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Akacjowej w osiedlu Centrum 85 Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na osiedlu Plac Wojska Polskiego 86 Instalacja urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Jeździeckiej w osiedlu Stara Miłosna (we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta) 87 Instalacja urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Świerkowej w osiedlu Wola Grzybowska (we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta) 88 Instalacja urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Warszawskiej w osiedlu Zielona (we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta) 89 Budowa sezonowego lodowiska przy ul. Armii Krajowej Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy 91 Zakup i montaż systemu informacji multimedialnej dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Wesoła 92 Zakup i montaż ponad 230 stojaków rowerowych na terenie Dzielnicy Wesoła *) realizacja w fazie przygotowań 8

9 Najważniejsze inwestycje realizowane w kadencji

10 Najważniejsze inwestycje MPWiK realizowane w kadencji Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w osiedlu Stara Miłosna wraz z modernizacją 2 ujęć wody i budową sieci przesyłowych od studni do SUW 2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Leszczynowej, L = 311,5 m 3 Budowa wodociągu w ul. Mokrej, L = 240 m 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Lipowej, Świerkowej, Żółkiewskiego, Czarnieckiego i Sikorskiego, L = 1151,2 m 5 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej oraz ul. Śliskiej, L = 773 m 6 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rysiej, L = 25 m 7 Budowa kanału ściekowego w ul. Głowackiego, L = 282,5 m 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, L = 280 m 9 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mokrej, L = 194 m 10 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wspólnej, L = 287 m 11 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wawerskiej, L = 120 m 12 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Cieplarnianej, L = 350 m 13 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Koziej, L = 350 m 14 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kamiennej, L = 187 m 15 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dobrej L = 270,5 m 16 Budowa przewodu wodociągowego do posesji Trakt Brzeski 4, Trakt Brzeski 6 i Trakt Brzeski 8, L = 161 m 17 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Niemcewicza, L = 50 m 18 Budowa kanału ściekowego w ul. Parkowej, L = 71 m 19 Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul.mazowieckiej, L = 118,5 m 20 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Stokrotki, Cyklamenowa, Promienna, Cienista, Forsycji, Dąbrowy, L = 1411 m 21 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Gościniec, Tramwajowa, Kazita, Kruszyny, Ptasiej, Borkowskiej, Wydmowej, Torfowej, L = 3075 m 22 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Równej, L = 168 m 23 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Sarenki, L = 153 m 24 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wierzbowej, L = 159 m 25 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jagiellońskiej, L = 244 m 26 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Modrzewiowej, L = 110 m 27 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Reymonta i Niemcewicza, L = 120 m 28 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: H.Łaguny i ul. Warszawskiej, L = 146 m 29 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach: Łaguny i Warszawskiej, L = 206,5 m 30 Modernizacja układu napowietrzania w Stacji Uzdatniania Wody Wola Grzybowska 31 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Szlacheckiej, Gościniec i Poezji, L = 499 m 32 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Literackiej i K. Dąbrowskiego, L = 295 m 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małej, L = 145,5 m 34 Budowa sieci kanalizacji ściekowej w pasie drogowym ul. Malinowej, L = 326 m 35 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Cyklamenowej, L = 51 m 36 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Hebanowej, Orzechowej, Fabrycznej, Brzoskwiniowej i Marmurowej, L = 1144,5 m 37 Budowa przewodu wodociągowego spinającego ul. Alabastrową z ul. Jaspisową, L = 24 m 38 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Nizinnej, Trakt Brzeski, Topolowa, Polanki, L = 1074 m * 39 Budowa pompowni z przewodem tłocznym wraz z budową kanalizacji ściekowej w ulicach: Jaśminowej i Głowackiego, L = 250 m 40 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Cieplarnianej odc. Kanał Wawerski - Gościniec, L = 315,7 m * 41 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Leszczynowej, L = 60 m * 42 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Gazowej, Krasickiego, Kraszewskiego, L = 520 m 43 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Berenta i Chodkiewicza, L = 645 m * 44 Budowa przewodu wodociągowego w ulicach: Zapiecek, Dąbrowskiego, L = 360,5 m * 45 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Równej, L = 270 m *) inwestycja w fazie realizacji Wartość wykonanych w Dzielnicy Wesoła inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kadencji wyniosła łącznie zł. 10

11 Najważniejsze inwestycje MPWiK realizowane w kadencji

12 SP 171, Termomodernizacja ul. Kasprowicza Lodowisko, ul. Armii Krajowej SP 173 Siłownia, ul. Jeździecka ul. Jaspisowa Siłownia plenerowa, Plac Wojska Polskiego Budynki komunalne, ul. Nizinna Plac Zabaw, Zespół Szkół nr 94 Plac zabaw, ul. Świerkowa Plac zabaw, Plac Wojska Polskiego Plac zabaw, ul. Jeździecka Skwer, 12 Osiedle Centrum Boisko, SP 173 Boisko ze sztuczną nawierzchnią, Zespół Szkół nr 94

13 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 W dniu 16 listopada 2014 r. odbędzie się głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym dniu lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 00 do godziny Mieszkańcy Dzielnicy Wesoła wybiorą 21 radnych w czterech okręgach wyborczych. Okręg pierwszy obejmuje osiedla: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska, okręg drugi osiedla: Groszówka, Grzybowa i Zielona. Okręg trzeci i czwarty obejmuje osiedle Stara Miłosna, które podzielono na stronę zachodnią i wschodnią wzdłuż ulicy Cieplarnianej. W wyborach do Rady m.st. Warszawy Wesoła leży w obszarze okręgu nr VII, w którym, razem z dzielnicami Targówek, Rembertów i Wawer, wybierzemy 9 radnych. W wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego nasza dzielnica znajduje się w okręgu 3, w którym wybieramy 5 radnych. Na czwartej karcie do głosowania znajdziemy listę kandydatów na stanowisko Prezydenta m.st. Warszawy. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach mają mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co potwierdzone jest wpisem do rejestru wyborców. Rejestr wyborców znajdują się w nim wyborcy zameldowani w Wesołej na pobyt stały. Wyborcy, którzy mieszkają w Wesołej, a nie posiadają meldunku stałego w naszej dzielnicy, mogą zostać dopisani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pi semny wniosek. W takim przypadku są wykreślani z re jestru wyborców w miejscu swojego stałego zameldowania. Siedziby obwodowych komisji wyborczych nie zmieniły się od ostatnich wyborów. Jeśli jednak wyborca nie jest pewien, gdzie się udać, by wziąć udział w głosowaniu może zadzwonić do Urzędu Dzielnicy Wesoła, zapoznać się z siedzibami na obwieszczeniach urzędowych, które pojawią się na słupach ogłoszeniowych przed głosowaniem lub znaleźć swój adres w wyszukiwarce obwodów zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wesoła cd. na str

14 OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach okręgów wyborczych do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały nr L/1488/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Numer okręgu wyborczego WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 cd. ze str. 13 Granice okręgu I Obszar w granicach administracyjnych dzielnic:śródmieście, Ochota 7 II Obszar w granicach administracyjnych dzielnicy Praga Południe 6 III Obszar w granicach administracyjnych dzielnicy Mokotów 8 IV Obszar w granicach administracyjnych dzielnicy Wola 5 V Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Bielany, Żoliborz 6 VI Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Białołęka, Praga Północ 6 VII Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła 9 VIII Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Ursynów, Wilanów 6 IX Obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Bemowo, Ursus, Włochy 7 Liczba radnych wybieranych w okręgu Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie mieści się w Urzędzie m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5. Prezydent m.st. Warszawy /-/ Hanna Gronkiewicz - Waltz Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXXXV/2222/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Numer okręgu wyborczego I II III IV Granice okręgu od północy: od zachodniego krańca ul. Okuniewskiej, północną granicą Dzielnicy od wschodu: wschodnią granicą Dzielnicy, przez ul. Orlą następnie granicą Dzielnicy do ul. L. Idzikowskiego od południa: wzdłuż północnej granicy ulicy L. Idzikowskiego i ul. J.U. Niemcewicza do skrzyżowania z ul. G. Narutowicza od zachodu: od skrzyżowania ul. G. Narutowicza lasem do zachodnich krańców ul. J. Kilińskiego: cała, i ul. B. Głowackiego: cała, dalej ul. Okuniewską: cała, do granicy Dzielnicy od północy: od zachodniego krańca ul. Wspólnej granicą Dzielnicy do ul. Okuniewskiej, dalej zachodnimi krańcami ulic B. Głowackiego i J. Kilińskiego, dalej lasem do skrzyżowania ul. J.U. Niemcewicza i ul. G. Narutowicza, dalej ul.. J.U. Niemcewicza: cała, i ul. L. Idzikowskiego: cała, do granicy Dzielnicy dalej od wschodu: wschodnią granicą Dzielnicy do ul. B. Prusa od południa: ul. B. Prusa: cała, i dalej do ul. W. Stwosza i ul. Wawerskiej do zachodniej granicy Dzielnicy, od zachodu: zachodnią granicą dzielnicy od ul. Wawerskiej i dalej ul. Jagiellońską: cała od północy: ulicami Wawerską: cała, i W. Stwosza: cała do ul. Brzozowej od wschodu: ul. Brzozową: strona nieparzysta od nr 1 do końca, do ul. Trakt Brzeski, dalej południową stroną ul. Trakt Brzeski do ul. Cieplarnianej, ul. Cieplarnianą: strona parzysta od nr 2 do końca, dalej lasem prostopadle do południowej granicy Dzielnicy od południa: zachodnią częścią południowej granicy Dzielnicy od zachodu: zachodnią granicą Dzielnicy do ul. Wawerskiej od północy: wzdłuż ul. B. Prusa w kierunku wschodnim dalej granicą Dzielnicy od wschodu: wschodnią granicą Dzielnicy od południa: wschodnią częścią południowej granicy od zachodu: prostopadle do południowej granicy Dzielnicy do ul. Cieplarnianej i dalej ul. Cieplarnianą: strona nieparzysta od nr 1 do końca, dalej północną stroną ul. Trakt Brzeski do ul. Brzozowej i dalej wzdłuż ul. Brzozowej: strona parzysta od nr 2 do końca, i dalej do ul. B. Prusa Liczba radnych wybieranych w okręgu Prezydent m.st. Warszawy / - / Hanna Gronkiewicz-Waltz 14

15 OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE 15

16 16 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy 22 System komunikacji z mieszkańcami Numer alarmowy 112 Telefon interwencyjny Urzędu Miasta Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel Policja Komisariat Warszawa-Wesoła ul. Plutonowych 6, Rembertów (siedziba tymczasowa) tel. dyżurnego , , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska ul. Lubelska 30/32 siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła tel Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła - ul. 1 Praskiego Pułku 31 tel , fax Stara Miłosna - ul. Trakt Brzeski 28 tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe - telefon alarmowy 999 Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Warszawska 55 tel Wyjazdowa pomoc lekarsko - pielęgniarska tel , Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel (do 78), fax Telefon alarmowy 992 Konserwator Wodociągów Miejskich tel pogotowie wodociągowo kana lizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) tel kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część południowa - Cyraneczka) tel , , , kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część północna) tel , , , kanalizacja deszczowa (cała Dzielnica) Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Lasy Miejskie - Warszawa Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer ul. Mycielskiego 21, Warszawa, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, Warszawa, tel Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171 b, Warszawa tel , Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A, Warszawa tel , fax ZUS ul. Podskarbińska 25, Warszawa, tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr 3 ul. Floriańska 10, Warszawa tel , , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Al. Jerozolimskie 28, Warszawa tel , Urząd Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w poniedziałki od do dyżuruje Wydział Obsługi Mieszkańców i Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Wydział Obsługi Mieszkańców przyjmuje wszelkie zgłoszenia i udziela informacji pod numerem telefonu Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 118 Marcin Jędrzejewski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 102 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Architektury i Budownictwa tel pokój 209 tel pokój 208 tel pokój 207 tel pokój 206 Wydział Administracyjno - Gospodarczy pokój 010 tel Wydział Budżetowo - Księgowy pokój 116 tel pokój 117 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 110 Kasa tel pokój 014 Wydział Infrastruktury tel pokój 201 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel inne sprawy poza komunikacją sala obsługi stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 112 Zespół Ochrony Środowiska tel pokój 212 Wydział Organizacyjny tel , tel pokój 101 tel kadry pokój 113 tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 119 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu tel oświata pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych tel pokój 216 tel sprawy lokalowe tel świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ul. 1 Praskiego Pułku 21a (budynek OPS) pokój 3 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości tel pokój 217 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej tel pokój 214 Zespół Zamówień Publicznych tel pokój 210 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel komunikacja i prawa jazdy hol stanowisko 7, 8 tel dowody osobiste sala obsługi stanowisko 1 tel ewidencja ludności sala obsługi stanowisko 2 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój -111 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel , tel pokój 221 Delegatura Biura Ochrony tel pokój -110 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel , tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel , Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 tel , fax Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul. 1 Praskiego Pułku 31 tel Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 21a tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Wesoła - Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła - Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska tel Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła - Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel URZĘDY POCZTOWE 1. Nr 145 ul. 1 Praskiego Pułku 9 tel Nr 147 ul. Jana Pawła II 21 tel , Filia Nr 145 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 147 ul. Trakt Brzeski 35 tel

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 4 (142) WRZESIEŃ 2009 r. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy Wesoła jest położona we wschodniej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00 Projekt Zadania w 2015 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2015 r. Dotychczasowe nakłady finansowe Nakłady finansowe planowane w latach

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 0,00 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak Lp. Nr ESOG Tytuł projektu Wynik weryfikacji / Projekt dopuszczony do głosowania / 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska (PIII, PIV, PV)

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 6 (150)

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 6 (150) BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (150) LISTOPAD 2010 r. W NUMERZE Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r.

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r. UROCZYSTOŚĆ wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację programu Bezpieczne osiedle Warszawa, dnia 20.02.2013 r. Dzielnica LICZBA GRUP OSIEDLOWYCH I ICH DZIAŁANIE Liczba Grup Osiedlowych Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 347 434,98

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 535/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r.

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r. Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r. Czym jest budżet Warszawy? Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r. Tabela Nr 3 UCHWAŁA NR XXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 16 maja 2012 r. Wydatki majątkowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Finanse Warszawy w 2017 roku

Finanse Warszawy w 2017 roku Finanse Warszawy w 2017 roku W czwartek, 15 grudnia, Rada m.st. Warszawy uchwaliła budżet na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2045. Rekordowe wydatki na oświatę, inwestycje i komunikację

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W numerze DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 7 (151)

BIULETYN INFORMACYJNY. W numerze DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 7 (151) BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 7 (151) LISTOPAD 2010 r. W numerze Uchwały Rady Dzielnicy.......... 2 Informacje z międzysesyjnej działalności

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Moder. i rozbud. sieci infrastruk.wodociąg.-kanaliz.g. Milanówek (SUW Na Skraju)* 233 629 145 000 100 000 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000 1 228 629 Budżet JST 233 629 145 000 100 000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości

W 2009 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości W 29 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości 127.226.554.- Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco : a) dochody bieżące 91.645.419.- b)

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

NAZWA OSIEDLA - PODŁĘŻE. Wartość projektu oddanych na projekt 1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa NAZWA OSIEDLA - WIELOWIEŚ

NAZWA OSIEDLA - PODŁĘŻE. Wartość projektu oddanych na projekt 1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa NAZWA OSIEDLA - WIELOWIEŚ NAZWA OSIEDLA - PODŁĘŻE 1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa 59 100 000,00 zł NAZWA OSIEDLA - WIELOWIEŚ 1. Plac zabaw APR Stawik (kontynuacja) Plac obok stadionu przy ulicy Grobla osiedle Wielowieś

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016 Stawki obszar 4,7% Stawki mieszkańcy 4,6% Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Idzikowskiego do granicy miasta granicą miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/ 131 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVII/ 131 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XVII/ 131 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach 2007 2015 ROK WYKONANIA INWESTYCJI NAZWA INWESTYCJI 2007 Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Wojska Polskiego. Budowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO NA ROK 2017 Działając na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/140/2016 Rady

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Projekt z dnia 26 maja 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo