D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W"

Transkrypt

1 Projektory DLP D5 Modele: D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W Instrukcja obsługi

2

3 Prawa autorskie Niniejsza publikacja, w tym wszystkie użyte w niej zdjęcia, ilustracje i oprogramowanie, podlega ochronie na podstawie międzynarodowych przepisów o prawach autorskich. Wszystkie prawa są zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Zakazuje się reprodukowania tej instrukcji i wszelkich zawartych w niej materiałów bez pisemnej zgody ich autora. Copyright 2009 Zrzeczenie się odpowiedzialności Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Producent nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do zawartości tej instrukcji, w szczególności zaś nie udziela jakichkolwiek domniemanych gwarancji zdatności do obrotu handlowego bądź przydatności do jakichkolwiek konkretnych celów. Producent zastrzega sobie prawo aktualizowania tej publikacji i wprowadzania okresowych zmian w jej treści, bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o ich wprowadzeniu. Ochrona znaków towarowych Kensington jest znakiem towarowym ACCO Brand Corporation, zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych, a także zarejestrowanym lub zgłoszonym do rejestracji w innych krajach na całym świecie. Wszelkie inne nazwy produktów, jakich użyto w niniejszej instrukcji, stanowią własność ich prawowitych właścicieli i jako takie, podlegają ochronie.

4 Ważne uwagi na temat bezpieczeństwa Ważne: Zanim zaczniesz korzystać z projektora, koniecznie uważnie przeczytaj ten rozdział. Zawiera on wskazówki na temat bezpieczeństwa jego eksploatacji, których przestrzeganie pozwoli Ci przez wiele lat cieszyć się bezproblemową i bezpieczną pracą tego urządzenia. Zachowaj tę instrukcję obsługi do wglądu w przyszłości. Zastosowane konwencje i oznaczenia Zarówno na urządzeniu, jak i w instrukcji obsługi występuje wiele symboli ostrzegawczych, mających zwrócić uwagę użytkownika na możliwość wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i niebezpieczeństw. W instrukcji obsługi użyto przedstawionych niżej rodzajów ostrzeżeń. Uwaga: Taka adnotacja zawiera dodatkowe informacje dotyczące omawianego tematu. Ważne! Przedstawia dodatkowe informacje, o których należy pamiętać. Ostrożnie! Ostrzega użytkownika przed możliwością uszkodzenia urządzenia. Ostrzeżenie! Ostrzega użytkownika przed możliwością uszkodzenia urządzenia, lub przed sytuacją powodującą zagrożenie dla przebywających w jego pobliżu osób bądź grożącą odniesieniem obrażeń ciała. W instrukcji użyto pogrubionej czcionki do wyróżnienia występujących w niej nazw części urządzenia i elementów menu ekranowego projektora, na przykład: ` Aby otworzyć menu główne, naciśnij na pilocie przycisk Menu. Ogólne zasady bezpieczeństwa Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Poza lampą projekcyjną, nie zawiera ono żadnych części, których naprawę lub wymianę może samodzielnie przeprowadzić użytkownik. Serwisowanie urządzenia należy powierzyć upoważnionemu personelowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i umieszczonych na obudowie urządzenia. Lampa projekcyjna to źródło niezwykle silnego światła. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, w żadnym wypadku nie wolno spoglądać w obiektyw, gdy lampa projektora jest włączona. Nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym podłożu, wózku ani stojaku. Należy unikać korzystania z urządzenia w pobliżu wody, w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych i w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie wolno kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów, np. książek lub toreb. II

5 Wsst tęępp Położenie projektora Ustaw projektor poziomo. Nachylenie projektora nie może przekroczyć 15 stopni; jedyne dozwolone położenia projektora to postawienie go poziomo na podstawie, lub podwieszenie go pod sufitem. Inne położenia projektora mogą znacznie przyspieszyć proces zużywania się lampy. Należy zapewnić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni wokół wylotowego otworu wentylacyjnego. Projektor należy ustawić tak, aby otwory wlotowe nie zasysały podgrzanego powietrza wyrzucanego przez otwór wylotowy. W przypadku korzystania z projektora w zabudowie, należy dopilnować, aby temperatura powietrza w jej wnętrzu nie wykraczała w trakcie pracy projektora poza przedział 5 35 C oraz aby nic nie blokowało przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne urządzenia. Każda stosowana do instalacji projektora zabudowa musi zostać poddana specjalistycznej ocenie termicznej w celu wykluczenia możliwości zasysania przez projektor podgrzanego, wyrzucanego przez niego powietrza, gdyż może to powodować wyłączanie się urządzenia nawet, jeżeli temperatura jego otoczenia mieści się w dozwolonym zakresie 5 35 C. III

6 Bezpieczeństwo elektryczne Należy używać wyłącznie kabla zasilającego fabrycznie załączonego do urządzenia. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na kablu zasilającym. Kabel zasilający należy poprowadzić tak, aby nie był deptany. Jeżeli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Wymiana lampy Nieprawidłowo przeprowadzona wymiana lampy może spowodować niebezpieczeństwo. Bezpieczne wykonanie tej procedury opisano w przejrzysty sposób w podrozdziale pt. Wymiana lampy projekcyjnej na str. 35. Przed przystąpieniem do wymiany lampy: Odłącz kabel zasilający od gniazdka. Poczekaj przez ok. godzinę, aż lampa ostygnie. Czyszczenie projektora Przed rozpoczęciem czyszczenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka. Patrz Czyszczenie projektora str. 38. Poczekaj przez ok. godzinę, aż lampa ostygnie. Zgodność z przepisami Przed instalacją i rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z informacjami na temat jego zgodności z przepisami i normami, zawartych w podrozdziale pt. Zgodność z przepisami na str. 53. Ważne informacje na temat utylizacji: Zastosowana w tym produkcie lampa (lampy) zawiera rtęć. Produkt może też zawierać inne odpady elektroniczne, których niewłaściwa utylizacja może powodować zagrożenia dla zdrowia. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami lokalnymi i ogólnokrajowymi. Więcej informacji na ten temat zawarto w witrynie internetowej organizacji Electronic Industries Alliance (Stany Zjednoczone) pod adresem Informacje na temat utylizacji lamp można znaleźć zaś pod adresem Objaśnienia symboli UTYLIZACJA: Nie wolno wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odpadów gospodarczych ani komunalnych. W krajach UE obowiązuje wymóg ich utylizacji za pośrednictwem specjalnie wydzielonych punktów zbiórki. IV

7 Wsst tęępp Główne zalety Dzięki niewielkiej wadze, urządzenie jest poręczne i łatwe w transporcie. Obsługuje wszystkie najczęściej spotykane systemy obrazu, w tym NTSC, PAL i SECAM. Dzięki wysokiej jasności obrazu, pozwala prowadzić prezentacje przy świetle dziennym i w pomieszczeniach oświetlonych. Wyświetla wyraźny, ostry obraz o rozdzielczości do UXGA włącznie, odtwarzając 16,7 mln barw. Elastyczność konfiguracji pozwala wyświetlać obraz zarówno na przedniej, jak i na tylnej powierzchni ekranu. Projektor zachowuje proste linie i dobrą geometrię obrazu, oferując zaawansowane funkcje korekty zniekształcenia trapezowego, przydatne w przypadku konieczności ustawienia projektora ukośnie do ekranu. Automatyczne wykrywanie źródła sygnału wejściowego. Informacje o tej instrukcji Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana z myślą o użytkowniku końcowym projektora i opisuje sposób instalacji i obsługi projektora DLP, do którego została załączona. Tam, gdzie to możliwe, powiązane ze sobą informacje np. ilustracje oraz ich opisy zawarto na jednej i tej samej stronie. Elektroniczna forma instrukcji daje użytkownikowi większą swobodę jej przeglądania, a także pozwala oszczędzić znaczną ilość papieru, przyczyniając się do ochrony środowiska. Użytkownika zachęca się do ograniczenia się do drukowania wyłącznie tych jej fragmentów, które go interesują. V

8 Spis treści OPIS PROJEKTORA... 1 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 1 CZĘŚCI PROJEKTORA... 2 Model serii D5: przód i prawy bok... 2 Wierzch obudowy przyciski menu ekranowego i wskaźniki LED... 3 Tył... 4 Spód... 5 PILOT... 6 ZAKRES DZIAŁANIA PILOTA... 8 PRZYCISKI NA PROJEKTORZE I NA PILOCIE... 8 KONFIGURACJA I OBSŁUGA... 9 INSTALACJA BATERII W PILOCIE... 9 PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ DO PROJEKTORA WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PROJEKTORA USTAWIANIE HASŁA DOSTĘPU (BLOKADA PROJEKTORA) REGULACJA USTAWIENIA PROJEKTORA REGULACJA POWIĘKSZENIA, OSTROŚCI I ZNIEKSZTAŁCENIA TRAPEZOWEGO REGULACJA GŁOŚNOŚCI MENU EKRANOWE POSŁUGIWANIE SIĘ MENU EKRANOWYM Poruszanie się po menu ekranowym WYBÓR JĘZYKA MENU STRUKTURA MENU EKRANOWEGO STRUKTURA MENU EKRANOWEGO, POZIOM PODMENU MENU OBRAZ Ustawienia zaawansowane Zarządzanie kolorami MENU KOMPUTER MENU WIDEO/AUDIO Audio MENU INSTALACJA I Zaawansowane Timer prezentacji MENU INSTALACJA II Ustawienia zaawansowane Ustawienia menu OSD Test peryferyjny Zerowanie czasu pracy lampy Ustawienia fabryczne Status KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO WYMIANA LAMPY PROJEKCYJNEJ Zerowanie licznika czasu pracy lampy CZYSZCZENIE PROJEKTORA Czyszczenie obiektywu Czyszczenie obudowy KORZYSTANIE Z ZABEZPIECZEŃ ANTYKRADZIEŻOWYCH KENSINGTON DIAGNOZOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH CZĘSTE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW BŁĘDY SYGNALIZOWANE WSKAŹNIKAMI LED PROBLEMY Z OBRAZEM PROBLEMY Z LAMPĄ PROBLEMY Z PILOTEM VI

9 Wsst tęępp PROBLEMY Z DŹWIĘKIEM SERWISOWANIE PROJEKTORA PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZŁĄCZA HDMI PYT.: CZYM RÓŻNI SIĘ STANDARDOWY KABEL HDMI OD KABLA HDMI HIGH-SPEED? Q. POTRZEBUJĘ UŻYĆ KABLA HDMI O DŁUGOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10 METRÓW. JAK GO PODŁĄCZYĆ? Q. PO CZYM POZNAĆ ATESTOWANY KABEL HDMI? DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE Projektory serii D5 Economic Projektory SVGA/XGA serii D5 Advanced Projektory WXGA serii D5 Advanced ODLEGŁOŚĆ OD EKRANU I WIELKOŚĆ OBRAZU Odległości od ekranu i przekątne obrazu dla projektorów serii D CZĘSTOTLIWOŚCI I ROZDZIELCZOŚCI PROJEKTORÓW SERII D WYMIARY PROJEKTORA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI OSTRZEŻENIE FCC KANADA CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA VII

10

11 OPIS PROJEKTORA Zawartość zestawu Ostrożnie rozpakuj opakowanie zawierające projektor i sprawdź, czy znajdują się w nim wszystkie wymienione niżej elementy: PROJEKTOR DLP SERII D5 Z OSŁONĄ OBIEKTYWU PILOT (Z JEDNĄ BATERIĄ 3V CR2025) KABEL RGB KABEL ZASILAJĄCY FUTERAŁ (*) CD-ROM (*) (INSTRUKCJA OBSŁUGI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Jeżeli któregokolwiek z powyższych elementów brak, lub wydaje się być uszkodzony, lub jeżeli projektor nie działa, skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą. Zaleca się zachowanie fabrycznego opakowania i wypełniaczy na wypadek, gdyby zaszła w przyszłości potrzeba przesłania urządzenia w celu wykonania naprawy gwarancyjnej. Ostrożnie! Projektora nie należy używać w miejscach o wysokim zapyleniu. Uwaga: (*)Brak w modelach D508 / D509 1

12 Części projektora Model serii D5: przód i prawy bok LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. Odbiornik podczerwieni Odbiera sygnały podczerwone emitowane przez pilota Osłona obiektywu Chroni obiektyw, gdy projektor nie jest w użytku. 3. Przycisk regulowanego wspornika Naciśnięcie powoduje wysunięcie wspornika. 4. Wspornik Pozwala wypoziomować projektor Obiektyw Obiektyw projektora. 6. Pierścień regulacji ostrości Umożliwia ustawienie optymalnej ostrości obrazu. 7. Pierścień powiększenia (*) Służy do regulacji powiększenia obrazu Przyciski funkcyjne Przyciski sterujące i wskaźniki LED na wierzchu obudowy na następnej str. 9. Wspornik Umożliwia wypoziomowanie projektora. 15 Ważne! Otwory wentylacyjne w obudowie projektora umożliwiają przepływ powietrza przez jego wnętrze i bieżące chłodzenie lampy projekcyjnej. Nie wolno zasłaniać ani zatykać żadnego z nich. 3 Uwaga: (*)Brak w modelach D508 / D509 / D520ST 2

13 Wierzch obudowy przyciski menu ekranowego i wskaźniki LED LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. WSKAŹNIK LAMP Świeci Nie świeci Błąd lampy. Normalna praca. 2. Włącznik zasilania Włącza i wyłącza projektor WSKAŹNIK TEMP Świeci Nie świeci Przegrzanie systemu. Normalna praca. 4. (W górę) / KOREKCJA TRAPEZ. Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień Menu korekcji trapez. 5. (W prawo)/auto Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień. Pozwala ustawić rozmiary, położenie i rozdzielczość obrazu. 6. (W dół) / KOREKCJA TRAPEZ. Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień Menu korekcji trapez MENU Wyświetla i ukrywa menu ekranowe. 8. (W lewo)/źródło sygnału Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień. Służy do wykrywania źródeł sygnału wejściowego. 3

14 Tył LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. Slot Kensington Pozwala przymocować projektor do ciężkiego przedmiotu za pomocą któregoś z zabezpieczeń 39 antykradzieżowych marki Kensington. 2. HDMI (*1) Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w złącze HDMI GNIAZDO ZASILANIA Gniazdo KABLA ZASILAJĄCEGO AUDIO IN (L/R) 5. VIDEO IN Służy do podłączania sygnału AUDIO (KANAŁY: L - LEWY, R - PRAWY). Umożliwia podłączenie sygnału COMPOSITE VIDEO Z URZĄDZENIA WIDEO. 6. S-VIDEO IN Umożliwia podłączenie SYGNAŁU S-VIDEO z urządzenia wideo. 7. AUDIO IN Gniazdo do podłączania sygnału wejściowego audio RS-232C (*2) 9. RGB IN Port szeregowy RS-232 do podłączenia przewodu pilota przewodowego. Służy do podłączenia sygnału wideo z komputera lub innego urządzenia RGB za pomocą kabla RGB. Uwaga: (*1) Brak w modelach D508 / D509 (*2) Zastąpiono złączem USB występuje tylko w modelach D508 / D509 Uwaga: Jeżeli urządzenie wideo, które zamierzasz podłączyć do projektora, jest wyposażone zarówno w gniazdo S-VIDEO, jak i w gniazda RCA/cinch (Composite Video), podłącz je za pomocą gniazda S-VIDEO. Złącze S-VIDEO oferuje lepszą jakość sygnału. 4

15 136.20mm 33.20mm 33.20mm Prrooj jeekkt toorr DLP IInnsst trruukkccj jaa oobbssł łuuggi i Spód mm mm mm ScrewType: M4 Maximumscrewlength:8.0mm Minimumscrewlength: 6.0 mm LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. Pokrywa lampy Zdejmowana przy wymianie lampy Wspornik Przycisk regulacji wysokości Przelotka na linkę osłony obiektywu 5. Regulacja przechylenia 6. Otwory do uchwytu podsufitowego Wspornik wysuwa się w dół, gdy zostanie naciśnięty przycisk zwalniający jego blokadę. Naciśnięcie powoduje wysunięcie wspornika. Pozwala przymocować na lince osłonę obiektywu. Obrotowy wspornik, służący do regulacji przechylenia obrazu względem poziomu. Aby uzyskać informacje na temat instalacji podsufitowej projektora, skontaktuj się z jego sprzedawcą Uwaga: Do instalacji projektora używaj wyłącznie uchwytów podsufitowych z atestem UL. Instalując projektor pod sufitem, używaj wyłącznie uchwytów certyfikowanych przez producenta projektora i śrub M4 o długości nie większej niż 6 mm. Zastosowany uchwyt podsufitowy musi mieć odpowiednią wytrzymałość i rozmiary dostosowane do rozstawu otworów mocujących w obudowie projektora. Udźwig uchwytu musi przekraczać ciężar instalowanego na nim projektora i być w stanie utrzymać przez 60 sekund obciążenie aż trzykrotnie go przewyższające (tj. co najmniej 5,15 kg). 5

16 Pilot Ważne! 1. Nie należy używać projektora w pomieszczeniu z włączonym oświetleniem fluorescencyjnym. Niektóre lampy fluorescencyjne (jarzeniowe) o wysokiej częstotliwości mogą zakłócać jego działanie. 2. Na drodze pomiędzy pilotem a projektorem nie powinny znajdować się żadne przeszkody. Jeżeli zdarzy się jednak, że jakaś bariera fizyczna będzie utrudniać bezpośrednią komunikację między pilotem a projektorem, w trakcie pracy można kierować pilota na powierzchnie będące w stanie odbijać emitowaną przez niego wiązkę podczerwieni w stronę projektora, np. ekrany projekcyjne. 3. Przyciski klawiatury na obudowie projektora działają w taki sam sposób, jak odpowiadające im przyciski pilota. W niniejszej instrukcji opisano sposób obsługi projektora za pomocą pilota. 6

17 LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. W górę Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień. 2. Zatwierdź Zmienia ustawienia w menu ekranowym Power Włącza i wyłącza projektor W prawo Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień Volume + Zwiększa głośność. 6. Volume - Zmniejsza głośność Mute Wycisza (wyłącza) wbudowany głośnik projektora. 8. Freeze Wstrzymuje wyświetlany obraz na bieżącej klatce. Ponowne naciśnięcie anuluje wstrzymanie obrazu. 9. Source Służy do wykrywania źródeł sygnału wejściowego Auto 11. Keystone (w górę) 12. Keystone (w dół) 13. W dół 14. W lewo Automatycznie dostosowuje odświeżanie, dostrajanie, rozmiar i położenie obrazu (działa tylko dla sygnału RGB). Koryguje zniekształcenie trapezowe obrazu (szersza górna krawędź). Koryguje zniekształcenie trapezowe obrazu (szersza dolna krawędź). Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień. Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień Menu Wyświetla menu ekranowe. 7

18 Zakres działania pilota Pilot pozwala sterować projektorem, komunikując się z nim w podczerwieni. Nie ma jednak potrzeby kierować pilota bezpośrednio w kierunku projektora. O ile tylko pilot znajduje się przed projektorem, a nie obok niego lub za nim, będzie on dobrze działać w promieniu około 7 metrów od niego w zakresie do 15 stopni poniżej lub powyżej projektora. Jeżeli projektor nie reaguje na przyciski pilota, zmniejsz odległość między urządzeniami. Przyciski na projektorze i na pilocie Projektor można obsługiwać bezpośrednio za pomocą przycisków znajdujących się na górnej pokrywie jego obudowy, lub za pomocą pilota. W przeciwieństwie do przycisków pilota, pozwalających w pełni wykorzystać możliwości projektora, przyciski klawiatury na jego obudowie dają dostęp jedynie do kilku najważniejszych jego funkcji. 8

19 KONFIGURACJA I OBSUGA Instalacja baterii w pilocie 1. Zdejmij pokrywę komory baterii, dociskając ją i przesuwając jednocześnie w kierunku wskazanym strzałką (A). Ciągnąc za wystającą część pokrywy, wysuń gniazdo baterii (B). 2. Włóż baterię, biegunem dodatnim do góry. 3. Wsuń pokrywę z powrotem. Ostrożnie! 1. Używaj wyłącznie baterii litowej typu CR2025 o napięciu 3 V. 2. Utylizuj zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Jeżeli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

20 Podłączanie urządzeń do projektora Do projektora może być jednocześnie podłączony komputer (stacjonarny lub przenośny) oraz urządzenia wideo, np. odtwarzacz DVD, VCD lub magnetowid, kamera wideo lub aparat cyfrowy. Jeżeli chcesz podłączyć któreś z tych urządzeń, sprawdź w załączonej do niego instrukcji obsługi, czy zostało ono wyposażone w odpowiedni typ złącza. LP. NAZWA OPIS HDMI (*1) AUDIO IN (L/R) VIDEO IN S-VIDEO AUDIO IN RS-232C (*2) RGB IN Pozwala podłączyć kabel HDMI z urządzenia wyposażonego w złącze HDMI. Służy do podłączania sygnału AUDIO (kanały: L - lewy, R - prawy). Umożliwia podłączenie sygnału COMPOSITE VIDEO Z URZĄDZENIA WIDEO. Umożliwia podłączenie SYGNAŁU S-VIDEO z urządzenia wideo. Gniazdo do podłączania sygnału wejściowego audio. Port szeregowy RS-232 do podłączenia pilota przewodowego. Służy do podłączenia sygnału wideo z komputera lub innego urządzenia RGB za pomocą kabla RGB. Uwaga: (*1) Brak w modelach D508 / D509 (*2) Zastąpiono złączem USB występuje tylko w modelach D508 / D509 Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do łączenia urządzeń z projektorem odłącz od gniazd zasilających zarówno projektor, jak i podłączany do niego sprzęt. 10

21 Włączanie i wyłączanie projektora 1. Podłącz kabel zasilający do jego gniazda w projektorze. Drugi koniec kabla podłącz do ściennego gniazdka elektrycznego. Na projektorze zacznie świecić wskaźnik POWER. 2. Włącz urządzenia podłączone do projektora. 3. Sprawdź, czy wskaźnik LAMP nie miga na pomarańczowo. Następnie włącz projektor, naciskając przycisk POWER. Pojawi się obraz powitalny i projektor zacznie wykrywać podłączone do niego urządzenia. Jeżeli projektor jest chroniony hasłem, zapoznaj się z podrozdziałem pt. Ustawianie hasła dostępu (blokada projektora) na str

22 4. Jeżeli podłączono więcej niż jedno urządzenie (źródło sygnału), można cyklicznie przełączać między nimi, naciskając przycisk SOURCE i używając przycisków (do podłączenia sygnału Component Video należy użyć przejściówki RGB- COMPONENT). 5. Gdy pojawi się komunikat Wyłączyć? /Wciśnij włącznik ponownie, naciśnij przycisk POWER. Projektor wyłączy się. VGA: Analogowy sygnał RGB Component Video: sygnał YCbCr / YPbPr z odtwarzacza DVD lub sygnał YPbPr z telewizora HD, podawany przez złącze HD15 Composite Video: Standardowy sygnał Composite Video S-Video: Sygnał w standardzie Super Video (oddzielna sygnalizacja Y/C) HDMI: HDMI, DVI (nieobsługiwane przez modele D508 / D509) Ostrożnie! 1. Nie zapomnij zdjąć osłony z obiektywu przed uruchomieniem projektora. 2. Nie odłączaj kabla zasilającego, dopóki wskaźnik LAMP nie przestanie migać; dopóki miga, trwa chłodzenie projektora. 12

23 Ustawianie hasła dostępu (blokada projektora) Użyj czterech przycisków kierunkowych (strzałek) do ustawienia hasła, co pozwoli zabezpieczyć projektor przed użytkowaniem przez osoby nieupoważnione. Włączenie funkcji ochrony hasłem powoduje konieczność wprowadzania hasła przy każdym uruchomieniu projektora (sposób obsługi menu ekranowego opisano w podrozdziale pt. Poruszanie się po menu ekranowym na str. 18 i pt. Wybór języka menu na str. 19). Ważne! Przechowuj aktualne hasło w bezpiecznym miejscu. Nie znając go, nie można uruchomić projektora. W przypadku utraty ustawionego hasła, skontaktuj się ze sprzedawcą projektora, aby dowiedzieć się, jak odblokować urządzenie. 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe. 2. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz menu Instalacja I, po czym użyj przycisków, aby wybrać polecenie Zaawansowane. 3. Wybierz funkcję Blokada bezpieczeństwa, używając przycisków. 4. Użyj przycisków kierunkowych, by włączyć lub wyłączyć funkcję blokady projektora hasłem. Automatycznie pojawi się okno dialogowe. 13

24 5. Do wprowadzenia hasła można użyć przycisków kierunkowych zarówno na klawiaturze projektora, jak i na pilocie. Hasło może być dowolną kombinacją tych przycisków (może się nawet składać z pięciu takich samych strzałek), nie może jednak liczyć mniej niż pięć pól. Ustaw hasło, mające postać dowolnej, wybranej przez siebie kombinacji przycisków kierunkowych. Zamknij okno dialogowe naciśnięciem przycisku MENU. 6. Jeżeli włączono funkcję Blokada bezpieczeństwa, naciśnięcie włącznika projektora spowoduje pojawienie się monitu o podanie hasła. Wprowadź je w nim w takiej postaci, w jakiej zostało ono zdefiniowane w kroku 5. Jeżeli nie pamiętasz hasła, skontaktuj się z centrum serwisowym. Jego pracownicy potwierdzą Twoją tożsamość jako właściciela projektora i pomogą Ci wyzerować hasło. 14

25 Regulacja ustawienia projektora Instalując projektor w miejscu, w którym ma być używany, przestrzegaj następujących zasad: Stolik lub stojak, na którym ustawiany jest projektor, powinien być stabilny i poziomy. Ustawiaj projektor prostopadle do ekranu. Dopilnuj bezpiecznego ułożenia kabli projektora. Powinny one przebiegać tak, aby nie było możliwości potknięcia się o nie. 1. Aby podnieść przód projektora, unieś go [A] i naciśnij przycisk zwalniający blokadę wspornika [B]. Wspornik wysunie się z podstawy urządzenia [C]. 2. Aby zmniejszyć kąt uniesienia przodu projektora, naciśnij przycisk blokady wspornika, a następnie ostrożnie opuść korpus urządzenia. 3. Aby skorygować odchylenie obrazu od poziomu, przekręć wspornik boczny [D] o odpowiednią liczbę obrotów w prawo lub w lewo, aż do wypoziomowania obrazu. 15

26 Regulacja powiększenia, ostrości i zniekształcenia trapezowego 1. Regulator powiększenia (bezpośrednio na projektorze) pozwala zmienić skalę powiększenia obrazu i dopasować go do rozmiarów ekranu. B. 2. Regulator ostrości (bezpośrednio na projektorze) pozwala wyostrzyć wyświetlany obraz. A. 3. Do korygowania zniekształcenia trapezowego obrazu (szersza dolna lub górna krawędź) służą znajdujące się zarówno na projektorze, jak i na pilocie przyciski KEYSTONE. Pilot i klawiatura na projektorze 4. Ich naciśnięcie powoduje wyświetlenie paska korekcji zniekształcenia trapezowego. 16

27 Regulacja głośności 1. Naciśnij jeden z przycisków Volume (+/-) na pilocie. Zostanie wyświetlony pasek regulacji głośności. 2. Aby wyregulować Głośność możesz też nacisnąć przycisk W lewo lub W prawo na klawiaturze projektora. 3. Aby zaś całkowicie wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE (przycisk wyciszenia znajduje się tylko na pilocie). 17

28 MENU EKRANOWE Posługiwanie się menu ekranowym Projektor został wyposażony w menu ekranowe, które pozwala użytkownikowi dostosowywać i zmieniać różne jego ustawienia. Poruszanie się po menu ekranowym Do nawigowania po menu i wprowadzania zmian w dostępnych w nim ustawieniach można używać zarówno przycisków pilota, jak i przycisków klawiatury, znajdującej się na wierzchu obudowy projektora. Na poniższej ilustracji przedstawiono przyciski pilota służące do obsługi menu ekranowego i odpowiadające im przyciski na projektorze. 1. Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu. 2. Menu ekranowe składa się z pięciu kart podmenu. Do poruszania się między nimi służą przyciski kierunkowe. 3. Z kolei przyciski kierunkowe pozwalają poruszać się w górę i w dół w obrębie każdego z podmenu. 4. Do zmieniania bieżącej nastawy zaznaczonej opcji lub parametru służą zaś przyciski. 5. Do zamykania menu ekranowego lub wychodzenia z bieżącego podmenu do menu głównego służy przycisk MENU. Uwaga: W zależności od aktualnie podłączonego źródła sygnału, niektóre polecenia i ustawienia menu ekranowego mogą być w pewnych okolicznościach niedostępne. Na przykład, modyfikacja parametru Pozycja pozioma/pionowa w podmenu Komputer jest możliwa tylko wówczas, gdy do projektora jest podłączony komputer. Niedostępne w danej chwili pozycje menu ekranowego są wyświetlone na obrazie w kolorze szarym i nie można ich wybrać.

29 Wybór języka menu Zacznij pracę z menu od ustawienia preferowanego przez siebie języka menu ekranowego. 1. Naciśnij przycisk MENU. Za pomocą przycisków kierunkowych przejdź do menu Instalacja I. 2. Użyj przycisków, aby wybrać polecenie Język. 3. Następnie wybierz żądany język za pomocą przycisków. 4. Dwukrotnie naciśnij przycisk MENU, aby zamknąć menu ekranowe. 19

30 Struktura menu ekranowego Poniższy schemat ma na celu ułatwić szybkie znalezienie potrzebnych poleceń lub opcji bądź sprawdzenie zakresu dostępnych nastaw. 20

31 Struktura menu ekranowego, poziom podmenu Uwaga: (*) Brak w modelach D508 / D509 21

32 Menu Obraz Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe. Użyj przycisków, aby przejść do menu Obraz. Do przemieszczania się po nim w górę lub w dół użyj przycisków kierunkowych. Do zmieniania bieżącej nastawy zaznaczonej opcji lub parametru służą zaś przyciski. LP. Tryb wyświetlania Jaskrawe kolory Jasność Kontrast Ostrość Gamma Zaawansowane Reset OPIS Za pomocą przycisków ustaw żądany tryb wyświetlania. Ustaw właściwą wartość parametru Jaskrawe kolory za pomocą przycisków. Użyj przycisków, aby wyregulować jasność obrazu. Wyreguluj kontrast za pomocą przycisków. Wyreguluj poziom ostrości za pomocą przycisków. Ustaw optymalnie współczynnik gamma za pomocą przycisków. Aby wejść w menu Zaawansowane, wybierz je i naciśnij przycisk (Zatwierdź) lub. Patrz podrozdział Ustawienia zaawansowane na str. 23. Naciśnięcie przycisku (Zatwierdź) / po wybraniu tego polecenia spowoduje przywrócenie wszystkim ustawieniom menu wartości domyślnych. 22

33 Ustawienia zaawansowane Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić menu ekranowe. Za pomocą przycisków kierunkowych przejdź do podmenu Obraz. Użyj przycisków kierunkowych, aby przejść do polecenia Zaawansowane, po czym naciśnij przycisk Zatwierdź lub. Przyciskami możesz poruszać się w górę i w dół, wybierając poszczególne polecenia. LP. Przestrzeń kolorów Temperatura barwowa OPIS Aby dostosować przestrzeń barw, użyj przycisków kierunkowych. Aby dostosować temperaturę barw, użyj przycisków kierunkowych. Zarządzanie kolorami Aby wejść w menu zarządzania kolorami, wybierz to polecenie i naciśnij przycisk (Zatwierdź) lub. Więcej informacji na temat polecenia 24 można znaleźć na str.zarządzanie kolorami. 23

34 Zarządzanie kolorami Naciśnij przycisk (Zatwierdź) lub, aby wejść do podmenu Zarządzanie kolorami. LP. Czerwony Zielony Niebieski Turkusowy Fioletowy Żółty Biały OPIS Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Czerwony. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Zielony. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Niebieski. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Turkusowy. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Fioletowy. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Żółty. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia bieli. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Czerwony, Zielony i Niebieski. 24

35 Menu Komputer Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe. Następnie użyj przycisków, aby przejdź do menu Komputer. Do poruszania się po nim w górę i w dół, użyj przycisków kierunkowych. Do zmieniania bieżącej nastawy zaznaczonej opcji lub parametru służą zaś przyciski. LP. Pozycja pozioma Pozycja pionowa Częstotliwość OPIS Za pomocą przycisków kierunkowych dostosuj położenie obrazu na ekranie w poziomie, przesuwając go nieco w lewo lub w prawo. Za pomocą przycisków kierunkowych dostosuj położenie obrazu na ekranie w pionie, przesuwając go nieco w górę lub w dół. Za pomocą przycisków wyreguluj częstotliwość taktowania próbkowania. Dostrajanie Automatyczny obraz Za pomocą przycisków wyreguluj próbkowanie analogowo-cyfrowe. Wybór tego polecenia i naciśnięcie przycisku (Zatwierdź) lub spowoduje automatyczny wybór optymalnej fazy, dostrojenie częstotliwości, ustawienie rozmiaru i położenia obrazu. 25

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

XJ-A146 XJ-A246 / A256

XJ-A146 XJ-A246 / A256 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-A146 XJ-A246 / A256 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 5 2. Zasady użytkowania... 8 3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektor przenośny U300X/U250X U310W/U260W Podręcznik użytkownika Produkty U250X i U260W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Wydanie 4, Czerwiec

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi Projektor przenośny NP905/NP901W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2008 Wydanie pierwsze, marzec 2008 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB: W niektórych krajach moduł USB Wireless LAN

Bardziej szczegółowo

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo