D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W"

Transkrypt

1 Projektory DLP D5 Modele: D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W Instrukcja obsługi

2

3 Prawa autorskie Niniejsza publikacja, w tym wszystkie użyte w niej zdjęcia, ilustracje i oprogramowanie, podlega ochronie na podstawie międzynarodowych przepisów o prawach autorskich. Wszystkie prawa są zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Zakazuje się reprodukowania tej instrukcji i wszelkich zawartych w niej materiałów bez pisemnej zgody ich autora. Copyright 2009 Zrzeczenie się odpowiedzialności Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Producent nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do zawartości tej instrukcji, w szczególności zaś nie udziela jakichkolwiek domniemanych gwarancji zdatności do obrotu handlowego bądź przydatności do jakichkolwiek konkretnych celów. Producent zastrzega sobie prawo aktualizowania tej publikacji i wprowadzania okresowych zmian w jej treści, bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o ich wprowadzeniu. Ochrona znaków towarowych Kensington jest znakiem towarowym ACCO Brand Corporation, zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych, a także zarejestrowanym lub zgłoszonym do rejestracji w innych krajach na całym świecie. Wszelkie inne nazwy produktów, jakich użyto w niniejszej instrukcji, stanowią własność ich prawowitych właścicieli i jako takie, podlegają ochronie.

4 Ważne uwagi na temat bezpieczeństwa Ważne: Zanim zaczniesz korzystać z projektora, koniecznie uważnie przeczytaj ten rozdział. Zawiera on wskazówki na temat bezpieczeństwa jego eksploatacji, których przestrzeganie pozwoli Ci przez wiele lat cieszyć się bezproblemową i bezpieczną pracą tego urządzenia. Zachowaj tę instrukcję obsługi do wglądu w przyszłości. Zastosowane konwencje i oznaczenia Zarówno na urządzeniu, jak i w instrukcji obsługi występuje wiele symboli ostrzegawczych, mających zwrócić uwagę użytkownika na możliwość wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i niebezpieczeństw. W instrukcji obsługi użyto przedstawionych niżej rodzajów ostrzeżeń. Uwaga: Taka adnotacja zawiera dodatkowe informacje dotyczące omawianego tematu. Ważne! Przedstawia dodatkowe informacje, o których należy pamiętać. Ostrożnie! Ostrzega użytkownika przed możliwością uszkodzenia urządzenia. Ostrzeżenie! Ostrzega użytkownika przed możliwością uszkodzenia urządzenia, lub przed sytuacją powodującą zagrożenie dla przebywających w jego pobliżu osób bądź grożącą odniesieniem obrażeń ciała. W instrukcji użyto pogrubionej czcionki do wyróżnienia występujących w niej nazw części urządzenia i elementów menu ekranowego projektora, na przykład: ` Aby otworzyć menu główne, naciśnij na pilocie przycisk Menu. Ogólne zasady bezpieczeństwa Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Poza lampą projekcyjną, nie zawiera ono żadnych części, których naprawę lub wymianę może samodzielnie przeprowadzić użytkownik. Serwisowanie urządzenia należy powierzyć upoważnionemu personelowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i umieszczonych na obudowie urządzenia. Lampa projekcyjna to źródło niezwykle silnego światła. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, w żadnym wypadku nie wolno spoglądać w obiektyw, gdy lampa projektora jest włączona. Nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym podłożu, wózku ani stojaku. Należy unikać korzystania z urządzenia w pobliżu wody, w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych i w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie wolno kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów, np. książek lub toreb. II

5 Wsst tęępp Położenie projektora Ustaw projektor poziomo. Nachylenie projektora nie może przekroczyć 15 stopni; jedyne dozwolone położenia projektora to postawienie go poziomo na podstawie, lub podwieszenie go pod sufitem. Inne położenia projektora mogą znacznie przyspieszyć proces zużywania się lampy. Należy zapewnić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni wokół wylotowego otworu wentylacyjnego. Projektor należy ustawić tak, aby otwory wlotowe nie zasysały podgrzanego powietrza wyrzucanego przez otwór wylotowy. W przypadku korzystania z projektora w zabudowie, należy dopilnować, aby temperatura powietrza w jej wnętrzu nie wykraczała w trakcie pracy projektora poza przedział 5 35 C oraz aby nic nie blokowało przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne urządzenia. Każda stosowana do instalacji projektora zabudowa musi zostać poddana specjalistycznej ocenie termicznej w celu wykluczenia możliwości zasysania przez projektor podgrzanego, wyrzucanego przez niego powietrza, gdyż może to powodować wyłączanie się urządzenia nawet, jeżeli temperatura jego otoczenia mieści się w dozwolonym zakresie 5 35 C. III

6 Bezpieczeństwo elektryczne Należy używać wyłącznie kabla zasilającego fabrycznie załączonego do urządzenia. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na kablu zasilającym. Kabel zasilający należy poprowadzić tak, aby nie był deptany. Jeżeli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Wymiana lampy Nieprawidłowo przeprowadzona wymiana lampy może spowodować niebezpieczeństwo. Bezpieczne wykonanie tej procedury opisano w przejrzysty sposób w podrozdziale pt. Wymiana lampy projekcyjnej na str. 35. Przed przystąpieniem do wymiany lampy: Odłącz kabel zasilający od gniazdka. Poczekaj przez ok. godzinę, aż lampa ostygnie. Czyszczenie projektora Przed rozpoczęciem czyszczenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka. Patrz Czyszczenie projektora str. 38. Poczekaj przez ok. godzinę, aż lampa ostygnie. Zgodność z przepisami Przed instalacją i rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z informacjami na temat jego zgodności z przepisami i normami, zawartych w podrozdziale pt. Zgodność z przepisami na str. 53. Ważne informacje na temat utylizacji: Zastosowana w tym produkcie lampa (lampy) zawiera rtęć. Produkt może też zawierać inne odpady elektroniczne, których niewłaściwa utylizacja może powodować zagrożenia dla zdrowia. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami lokalnymi i ogólnokrajowymi. Więcej informacji na ten temat zawarto w witrynie internetowej organizacji Electronic Industries Alliance (Stany Zjednoczone) pod adresem Informacje na temat utylizacji lamp można znaleźć zaś pod adresem Objaśnienia symboli UTYLIZACJA: Nie wolno wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odpadów gospodarczych ani komunalnych. W krajach UE obowiązuje wymóg ich utylizacji za pośrednictwem specjalnie wydzielonych punktów zbiórki. IV

7 Wsst tęępp Główne zalety Dzięki niewielkiej wadze, urządzenie jest poręczne i łatwe w transporcie. Obsługuje wszystkie najczęściej spotykane systemy obrazu, w tym NTSC, PAL i SECAM. Dzięki wysokiej jasności obrazu, pozwala prowadzić prezentacje przy świetle dziennym i w pomieszczeniach oświetlonych. Wyświetla wyraźny, ostry obraz o rozdzielczości do UXGA włącznie, odtwarzając 16,7 mln barw. Elastyczność konfiguracji pozwala wyświetlać obraz zarówno na przedniej, jak i na tylnej powierzchni ekranu. Projektor zachowuje proste linie i dobrą geometrię obrazu, oferując zaawansowane funkcje korekty zniekształcenia trapezowego, przydatne w przypadku konieczności ustawienia projektora ukośnie do ekranu. Automatyczne wykrywanie źródła sygnału wejściowego. Informacje o tej instrukcji Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana z myślą o użytkowniku końcowym projektora i opisuje sposób instalacji i obsługi projektora DLP, do którego została załączona. Tam, gdzie to możliwe, powiązane ze sobą informacje np. ilustracje oraz ich opisy zawarto na jednej i tej samej stronie. Elektroniczna forma instrukcji daje użytkownikowi większą swobodę jej przeglądania, a także pozwala oszczędzić znaczną ilość papieru, przyczyniając się do ochrony środowiska. Użytkownika zachęca się do ograniczenia się do drukowania wyłącznie tych jej fragmentów, które go interesują. V

8 Spis treści OPIS PROJEKTORA... 1 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 1 CZĘŚCI PROJEKTORA... 2 Model serii D5: przód i prawy bok... 2 Wierzch obudowy przyciski menu ekranowego i wskaźniki LED... 3 Tył... 4 Spód... 5 PILOT... 6 ZAKRES DZIAŁANIA PILOTA... 8 PRZYCISKI NA PROJEKTORZE I NA PILOCIE... 8 KONFIGURACJA I OBSŁUGA... 9 INSTALACJA BATERII W PILOCIE... 9 PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ DO PROJEKTORA WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PROJEKTORA USTAWIANIE HASŁA DOSTĘPU (BLOKADA PROJEKTORA) REGULACJA USTAWIENIA PROJEKTORA REGULACJA POWIĘKSZENIA, OSTROŚCI I ZNIEKSZTAŁCENIA TRAPEZOWEGO REGULACJA GŁOŚNOŚCI MENU EKRANOWE POSŁUGIWANIE SIĘ MENU EKRANOWYM Poruszanie się po menu ekranowym WYBÓR JĘZYKA MENU STRUKTURA MENU EKRANOWEGO STRUKTURA MENU EKRANOWEGO, POZIOM PODMENU MENU OBRAZ Ustawienia zaawansowane Zarządzanie kolorami MENU KOMPUTER MENU WIDEO/AUDIO Audio MENU INSTALACJA I Zaawansowane Timer prezentacji MENU INSTALACJA II Ustawienia zaawansowane Ustawienia menu OSD Test peryferyjny Zerowanie czasu pracy lampy Ustawienia fabryczne Status KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO WYMIANA LAMPY PROJEKCYJNEJ Zerowanie licznika czasu pracy lampy CZYSZCZENIE PROJEKTORA Czyszczenie obiektywu Czyszczenie obudowy KORZYSTANIE Z ZABEZPIECZEŃ ANTYKRADZIEŻOWYCH KENSINGTON DIAGNOZOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH CZĘSTE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW BŁĘDY SYGNALIZOWANE WSKAŹNIKAMI LED PROBLEMY Z OBRAZEM PROBLEMY Z LAMPĄ PROBLEMY Z PILOTEM VI

9 Wsst tęępp PROBLEMY Z DŹWIĘKIEM SERWISOWANIE PROJEKTORA PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZŁĄCZA HDMI PYT.: CZYM RÓŻNI SIĘ STANDARDOWY KABEL HDMI OD KABLA HDMI HIGH-SPEED? Q. POTRZEBUJĘ UŻYĆ KABLA HDMI O DŁUGOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10 METRÓW. JAK GO PODŁĄCZYĆ? Q. PO CZYM POZNAĆ ATESTOWANY KABEL HDMI? DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE Projektory serii D5 Economic Projektory SVGA/XGA serii D5 Advanced Projektory WXGA serii D5 Advanced ODLEGŁOŚĆ OD EKRANU I WIELKOŚĆ OBRAZU Odległości od ekranu i przekątne obrazu dla projektorów serii D CZĘSTOTLIWOŚCI I ROZDZIELCZOŚCI PROJEKTORÓW SERII D WYMIARY PROJEKTORA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI OSTRZEŻENIE FCC KANADA CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA VII

10

11 OPIS PROJEKTORA Zawartość zestawu Ostrożnie rozpakuj opakowanie zawierające projektor i sprawdź, czy znajdują się w nim wszystkie wymienione niżej elementy: PROJEKTOR DLP SERII D5 Z OSŁONĄ OBIEKTYWU PILOT (Z JEDNĄ BATERIĄ 3V CR2025) KABEL RGB KABEL ZASILAJĄCY FUTERAŁ (*) CD-ROM (*) (INSTRUKCJA OBSŁUGI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Jeżeli któregokolwiek z powyższych elementów brak, lub wydaje się być uszkodzony, lub jeżeli projektor nie działa, skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą. Zaleca się zachowanie fabrycznego opakowania i wypełniaczy na wypadek, gdyby zaszła w przyszłości potrzeba przesłania urządzenia w celu wykonania naprawy gwarancyjnej. Ostrożnie! Projektora nie należy używać w miejscach o wysokim zapyleniu. Uwaga: (*)Brak w modelach D508 / D509 1

12 Części projektora Model serii D5: przód i prawy bok LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. Odbiornik podczerwieni Odbiera sygnały podczerwone emitowane przez pilota Osłona obiektywu Chroni obiektyw, gdy projektor nie jest w użytku. 3. Przycisk regulowanego wspornika Naciśnięcie powoduje wysunięcie wspornika. 4. Wspornik Pozwala wypoziomować projektor Obiektyw Obiektyw projektora. 6. Pierścień regulacji ostrości Umożliwia ustawienie optymalnej ostrości obrazu. 7. Pierścień powiększenia (*) Służy do regulacji powiększenia obrazu Przyciski funkcyjne Przyciski sterujące i wskaźniki LED na wierzchu obudowy na następnej str. 9. Wspornik Umożliwia wypoziomowanie projektora. 15 Ważne! Otwory wentylacyjne w obudowie projektora umożliwiają przepływ powietrza przez jego wnętrze i bieżące chłodzenie lampy projekcyjnej. Nie wolno zasłaniać ani zatykać żadnego z nich. 3 Uwaga: (*)Brak w modelach D508 / D509 / D520ST 2

13 Wierzch obudowy przyciski menu ekranowego i wskaźniki LED LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. WSKAŹNIK LAMP Świeci Nie świeci Błąd lampy. Normalna praca. 2. Włącznik zasilania Włącza i wyłącza projektor WSKAŹNIK TEMP Świeci Nie świeci Przegrzanie systemu. Normalna praca. 4. (W górę) / KOREKCJA TRAPEZ. Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień Menu korekcji trapez. 5. (W prawo)/auto Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień. Pozwala ustawić rozmiary, położenie i rozdzielczość obrazu. 6. (W dół) / KOREKCJA TRAPEZ. Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień Menu korekcji trapez MENU Wyświetla i ukrywa menu ekranowe. 8. (W lewo)/źródło sygnału Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień. Służy do wykrywania źródeł sygnału wejściowego. 3

14 Tył LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. Slot Kensington Pozwala przymocować projektor do ciężkiego przedmiotu za pomocą któregoś z zabezpieczeń 39 antykradzieżowych marki Kensington. 2. HDMI (*1) Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w złącze HDMI GNIAZDO ZASILANIA Gniazdo KABLA ZASILAJĄCEGO AUDIO IN (L/R) 5. VIDEO IN Służy do podłączania sygnału AUDIO (KANAŁY: L - LEWY, R - PRAWY). Umożliwia podłączenie sygnału COMPOSITE VIDEO Z URZĄDZENIA WIDEO. 6. S-VIDEO IN Umożliwia podłączenie SYGNAŁU S-VIDEO z urządzenia wideo. 7. AUDIO IN Gniazdo do podłączania sygnału wejściowego audio RS-232C (*2) 9. RGB IN Port szeregowy RS-232 do podłączenia przewodu pilota przewodowego. Służy do podłączenia sygnału wideo z komputera lub innego urządzenia RGB za pomocą kabla RGB. Uwaga: (*1) Brak w modelach D508 / D509 (*2) Zastąpiono złączem USB występuje tylko w modelach D508 / D509 Uwaga: Jeżeli urządzenie wideo, które zamierzasz podłączyć do projektora, jest wyposażone zarówno w gniazdo S-VIDEO, jak i w gniazda RCA/cinch (Composite Video), podłącz je za pomocą gniazda S-VIDEO. Złącze S-VIDEO oferuje lepszą jakość sygnału. 4

15 136.20mm 33.20mm 33.20mm Prrooj jeekkt toorr DLP IInnsst trruukkccj jaa oobbssł łuuggi i Spód mm mm mm ScrewType: M4 Maximumscrewlength:8.0mm Minimumscrewlength: 6.0 mm LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. Pokrywa lampy Zdejmowana przy wymianie lampy Wspornik Przycisk regulacji wysokości Przelotka na linkę osłony obiektywu 5. Regulacja przechylenia 6. Otwory do uchwytu podsufitowego Wspornik wysuwa się w dół, gdy zostanie naciśnięty przycisk zwalniający jego blokadę. Naciśnięcie powoduje wysunięcie wspornika. Pozwala przymocować na lince osłonę obiektywu. Obrotowy wspornik, służący do regulacji przechylenia obrazu względem poziomu. Aby uzyskać informacje na temat instalacji podsufitowej projektora, skontaktuj się z jego sprzedawcą Uwaga: Do instalacji projektora używaj wyłącznie uchwytów podsufitowych z atestem UL. Instalując projektor pod sufitem, używaj wyłącznie uchwytów certyfikowanych przez producenta projektora i śrub M4 o długości nie większej niż 6 mm. Zastosowany uchwyt podsufitowy musi mieć odpowiednią wytrzymałość i rozmiary dostosowane do rozstawu otworów mocujących w obudowie projektora. Udźwig uchwytu musi przekraczać ciężar instalowanego na nim projektora i być w stanie utrzymać przez 60 sekund obciążenie aż trzykrotnie go przewyższające (tj. co najmniej 5,15 kg). 5

16 Pilot Ważne! 1. Nie należy używać projektora w pomieszczeniu z włączonym oświetleniem fluorescencyjnym. Niektóre lampy fluorescencyjne (jarzeniowe) o wysokiej częstotliwości mogą zakłócać jego działanie. 2. Na drodze pomiędzy pilotem a projektorem nie powinny znajdować się żadne przeszkody. Jeżeli zdarzy się jednak, że jakaś bariera fizyczna będzie utrudniać bezpośrednią komunikację między pilotem a projektorem, w trakcie pracy można kierować pilota na powierzchnie będące w stanie odbijać emitowaną przez niego wiązkę podczerwieni w stronę projektora, np. ekrany projekcyjne. 3. Przyciski klawiatury na obudowie projektora działają w taki sam sposób, jak odpowiadające im przyciski pilota. W niniejszej instrukcji opisano sposób obsługi projektora za pomocą pilota. 6

17 LP. NAZWA OPIS PATRZ STR.: 1. W górę Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień. 2. Zatwierdź Zmienia ustawienia w menu ekranowym Power Włącza i wyłącza projektor W prawo Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień Volume + Zwiększa głośność. 6. Volume - Zmniejsza głośność Mute Wycisza (wyłącza) wbudowany głośnik projektora. 8. Freeze Wstrzymuje wyświetlany obraz na bieżącej klatce. Ponowne naciśnięcie anuluje wstrzymanie obrazu. 9. Source Służy do wykrywania źródeł sygnału wejściowego Auto 11. Keystone (w górę) 12. Keystone (w dół) 13. W dół 14. W lewo Automatycznie dostosowuje odświeżanie, dostrajanie, rozmiar i położenie obrazu (działa tylko dla sygnału RGB). Koryguje zniekształcenie trapezowe obrazu (szersza górna krawędź). Koryguje zniekształcenie trapezowe obrazu (szersza dolna krawędź). Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień. Służy do poruszania się po menu ekranowym i zmiany jego ustawień Menu Wyświetla menu ekranowe. 7

18 Zakres działania pilota Pilot pozwala sterować projektorem, komunikując się z nim w podczerwieni. Nie ma jednak potrzeby kierować pilota bezpośrednio w kierunku projektora. O ile tylko pilot znajduje się przed projektorem, a nie obok niego lub za nim, będzie on dobrze działać w promieniu około 7 metrów od niego w zakresie do 15 stopni poniżej lub powyżej projektora. Jeżeli projektor nie reaguje na przyciski pilota, zmniejsz odległość między urządzeniami. Przyciski na projektorze i na pilocie Projektor można obsługiwać bezpośrednio za pomocą przycisków znajdujących się na górnej pokrywie jego obudowy, lub za pomocą pilota. W przeciwieństwie do przycisków pilota, pozwalających w pełni wykorzystać możliwości projektora, przyciski klawiatury na jego obudowie dają dostęp jedynie do kilku najważniejszych jego funkcji. 8

19 KONFIGURACJA I OBSUGA Instalacja baterii w pilocie 1. Zdejmij pokrywę komory baterii, dociskając ją i przesuwając jednocześnie w kierunku wskazanym strzałką (A). Ciągnąc za wystającą część pokrywy, wysuń gniazdo baterii (B). 2. Włóż baterię, biegunem dodatnim do góry. 3. Wsuń pokrywę z powrotem. Ostrożnie! 1. Używaj wyłącznie baterii litowej typu CR2025 o napięciu 3 V. 2. Utylizuj zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Jeżeli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

20 Podłączanie urządzeń do projektora Do projektora może być jednocześnie podłączony komputer (stacjonarny lub przenośny) oraz urządzenia wideo, np. odtwarzacz DVD, VCD lub magnetowid, kamera wideo lub aparat cyfrowy. Jeżeli chcesz podłączyć któreś z tych urządzeń, sprawdź w załączonej do niego instrukcji obsługi, czy zostało ono wyposażone w odpowiedni typ złącza. LP. NAZWA OPIS HDMI (*1) AUDIO IN (L/R) VIDEO IN S-VIDEO AUDIO IN RS-232C (*2) RGB IN Pozwala podłączyć kabel HDMI z urządzenia wyposażonego w złącze HDMI. Służy do podłączania sygnału AUDIO (kanały: L - lewy, R - prawy). Umożliwia podłączenie sygnału COMPOSITE VIDEO Z URZĄDZENIA WIDEO. Umożliwia podłączenie SYGNAŁU S-VIDEO z urządzenia wideo. Gniazdo do podłączania sygnału wejściowego audio. Port szeregowy RS-232 do podłączenia pilota przewodowego. Służy do podłączenia sygnału wideo z komputera lub innego urządzenia RGB za pomocą kabla RGB. Uwaga: (*1) Brak w modelach D508 / D509 (*2) Zastąpiono złączem USB występuje tylko w modelach D508 / D509 Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do łączenia urządzeń z projektorem odłącz od gniazd zasilających zarówno projektor, jak i podłączany do niego sprzęt. 10

21 Włączanie i wyłączanie projektora 1. Podłącz kabel zasilający do jego gniazda w projektorze. Drugi koniec kabla podłącz do ściennego gniazdka elektrycznego. Na projektorze zacznie świecić wskaźnik POWER. 2. Włącz urządzenia podłączone do projektora. 3. Sprawdź, czy wskaźnik LAMP nie miga na pomarańczowo. Następnie włącz projektor, naciskając przycisk POWER. Pojawi się obraz powitalny i projektor zacznie wykrywać podłączone do niego urządzenia. Jeżeli projektor jest chroniony hasłem, zapoznaj się z podrozdziałem pt. Ustawianie hasła dostępu (blokada projektora) na str

22 4. Jeżeli podłączono więcej niż jedno urządzenie (źródło sygnału), można cyklicznie przełączać między nimi, naciskając przycisk SOURCE i używając przycisków (do podłączenia sygnału Component Video należy użyć przejściówki RGB- COMPONENT). 5. Gdy pojawi się komunikat Wyłączyć? /Wciśnij włącznik ponownie, naciśnij przycisk POWER. Projektor wyłączy się. VGA: Analogowy sygnał RGB Component Video: sygnał YCbCr / YPbPr z odtwarzacza DVD lub sygnał YPbPr z telewizora HD, podawany przez złącze HD15 Composite Video: Standardowy sygnał Composite Video S-Video: Sygnał w standardzie Super Video (oddzielna sygnalizacja Y/C) HDMI: HDMI, DVI (nieobsługiwane przez modele D508 / D509) Ostrożnie! 1. Nie zapomnij zdjąć osłony z obiektywu przed uruchomieniem projektora. 2. Nie odłączaj kabla zasilającego, dopóki wskaźnik LAMP nie przestanie migać; dopóki miga, trwa chłodzenie projektora. 12

23 Ustawianie hasła dostępu (blokada projektora) Użyj czterech przycisków kierunkowych (strzałek) do ustawienia hasła, co pozwoli zabezpieczyć projektor przed użytkowaniem przez osoby nieupoważnione. Włączenie funkcji ochrony hasłem powoduje konieczność wprowadzania hasła przy każdym uruchomieniu projektora (sposób obsługi menu ekranowego opisano w podrozdziale pt. Poruszanie się po menu ekranowym na str. 18 i pt. Wybór języka menu na str. 19). Ważne! Przechowuj aktualne hasło w bezpiecznym miejscu. Nie znając go, nie można uruchomić projektora. W przypadku utraty ustawionego hasła, skontaktuj się ze sprzedawcą projektora, aby dowiedzieć się, jak odblokować urządzenie. 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe. 2. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz menu Instalacja I, po czym użyj przycisków, aby wybrać polecenie Zaawansowane. 3. Wybierz funkcję Blokada bezpieczeństwa, używając przycisków. 4. Użyj przycisków kierunkowych, by włączyć lub wyłączyć funkcję blokady projektora hasłem. Automatycznie pojawi się okno dialogowe. 13

24 5. Do wprowadzenia hasła można użyć przycisków kierunkowych zarówno na klawiaturze projektora, jak i na pilocie. Hasło może być dowolną kombinacją tych przycisków (może się nawet składać z pięciu takich samych strzałek), nie może jednak liczyć mniej niż pięć pól. Ustaw hasło, mające postać dowolnej, wybranej przez siebie kombinacji przycisków kierunkowych. Zamknij okno dialogowe naciśnięciem przycisku MENU. 6. Jeżeli włączono funkcję Blokada bezpieczeństwa, naciśnięcie włącznika projektora spowoduje pojawienie się monitu o podanie hasła. Wprowadź je w nim w takiej postaci, w jakiej zostało ono zdefiniowane w kroku 5. Jeżeli nie pamiętasz hasła, skontaktuj się z centrum serwisowym. Jego pracownicy potwierdzą Twoją tożsamość jako właściciela projektora i pomogą Ci wyzerować hasło. 14

25 Regulacja ustawienia projektora Instalując projektor w miejscu, w którym ma być używany, przestrzegaj następujących zasad: Stolik lub stojak, na którym ustawiany jest projektor, powinien być stabilny i poziomy. Ustawiaj projektor prostopadle do ekranu. Dopilnuj bezpiecznego ułożenia kabli projektora. Powinny one przebiegać tak, aby nie było możliwości potknięcia się o nie. 1. Aby podnieść przód projektora, unieś go [A] i naciśnij przycisk zwalniający blokadę wspornika [B]. Wspornik wysunie się z podstawy urządzenia [C]. 2. Aby zmniejszyć kąt uniesienia przodu projektora, naciśnij przycisk blokady wspornika, a następnie ostrożnie opuść korpus urządzenia. 3. Aby skorygować odchylenie obrazu od poziomu, przekręć wspornik boczny [D] o odpowiednią liczbę obrotów w prawo lub w lewo, aż do wypoziomowania obrazu. 15

26 Regulacja powiększenia, ostrości i zniekształcenia trapezowego 1. Regulator powiększenia (bezpośrednio na projektorze) pozwala zmienić skalę powiększenia obrazu i dopasować go do rozmiarów ekranu. B. 2. Regulator ostrości (bezpośrednio na projektorze) pozwala wyostrzyć wyświetlany obraz. A. 3. Do korygowania zniekształcenia trapezowego obrazu (szersza dolna lub górna krawędź) służą znajdujące się zarówno na projektorze, jak i na pilocie przyciski KEYSTONE. Pilot i klawiatura na projektorze 4. Ich naciśnięcie powoduje wyświetlenie paska korekcji zniekształcenia trapezowego. 16

27 Regulacja głośności 1. Naciśnij jeden z przycisków Volume (+/-) na pilocie. Zostanie wyświetlony pasek regulacji głośności. 2. Aby wyregulować Głośność możesz też nacisnąć przycisk W lewo lub W prawo na klawiaturze projektora. 3. Aby zaś całkowicie wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE (przycisk wyciszenia znajduje się tylko na pilocie). 17

28 MENU EKRANOWE Posługiwanie się menu ekranowym Projektor został wyposażony w menu ekranowe, które pozwala użytkownikowi dostosowywać i zmieniać różne jego ustawienia. Poruszanie się po menu ekranowym Do nawigowania po menu i wprowadzania zmian w dostępnych w nim ustawieniach można używać zarówno przycisków pilota, jak i przycisków klawiatury, znajdującej się na wierzchu obudowy projektora. Na poniższej ilustracji przedstawiono przyciski pilota służące do obsługi menu ekranowego i odpowiadające im przyciski na projektorze. 1. Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu. 2. Menu ekranowe składa się z pięciu kart podmenu. Do poruszania się między nimi służą przyciski kierunkowe. 3. Z kolei przyciski kierunkowe pozwalają poruszać się w górę i w dół w obrębie każdego z podmenu. 4. Do zmieniania bieżącej nastawy zaznaczonej opcji lub parametru służą zaś przyciski. 5. Do zamykania menu ekranowego lub wychodzenia z bieżącego podmenu do menu głównego służy przycisk MENU. Uwaga: W zależności od aktualnie podłączonego źródła sygnału, niektóre polecenia i ustawienia menu ekranowego mogą być w pewnych okolicznościach niedostępne. Na przykład, modyfikacja parametru Pozycja pozioma/pionowa w podmenu Komputer jest możliwa tylko wówczas, gdy do projektora jest podłączony komputer. Niedostępne w danej chwili pozycje menu ekranowego są wyświetlone na obrazie w kolorze szarym i nie można ich wybrać.

29 Wybór języka menu Zacznij pracę z menu od ustawienia preferowanego przez siebie języka menu ekranowego. 1. Naciśnij przycisk MENU. Za pomocą przycisków kierunkowych przejdź do menu Instalacja I. 2. Użyj przycisków, aby wybrać polecenie Język. 3. Następnie wybierz żądany język za pomocą przycisków. 4. Dwukrotnie naciśnij przycisk MENU, aby zamknąć menu ekranowe. 19

30 Struktura menu ekranowego Poniższy schemat ma na celu ułatwić szybkie znalezienie potrzebnych poleceń lub opcji bądź sprawdzenie zakresu dostępnych nastaw. 20

31 Struktura menu ekranowego, poziom podmenu Uwaga: (*) Brak w modelach D508 / D509 21

32 Menu Obraz Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe. Użyj przycisków, aby przejść do menu Obraz. Do przemieszczania się po nim w górę lub w dół użyj przycisków kierunkowych. Do zmieniania bieżącej nastawy zaznaczonej opcji lub parametru służą zaś przyciski. LP. Tryb wyświetlania Jaskrawe kolory Jasność Kontrast Ostrość Gamma Zaawansowane Reset OPIS Za pomocą przycisków ustaw żądany tryb wyświetlania. Ustaw właściwą wartość parametru Jaskrawe kolory za pomocą przycisków. Użyj przycisków, aby wyregulować jasność obrazu. Wyreguluj kontrast za pomocą przycisków. Wyreguluj poziom ostrości za pomocą przycisków. Ustaw optymalnie współczynnik gamma za pomocą przycisków. Aby wejść w menu Zaawansowane, wybierz je i naciśnij przycisk (Zatwierdź) lub. Patrz podrozdział Ustawienia zaawansowane na str. 23. Naciśnięcie przycisku (Zatwierdź) / po wybraniu tego polecenia spowoduje przywrócenie wszystkim ustawieniom menu wartości domyślnych. 22

33 Ustawienia zaawansowane Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić menu ekranowe. Za pomocą przycisków kierunkowych przejdź do podmenu Obraz. Użyj przycisków kierunkowych, aby przejść do polecenia Zaawansowane, po czym naciśnij przycisk Zatwierdź lub. Przyciskami możesz poruszać się w górę i w dół, wybierając poszczególne polecenia. LP. Przestrzeń kolorów Temperatura barwowa OPIS Aby dostosować przestrzeń barw, użyj przycisków kierunkowych. Aby dostosować temperaturę barw, użyj przycisków kierunkowych. Zarządzanie kolorami Aby wejść w menu zarządzania kolorami, wybierz to polecenie i naciśnij przycisk (Zatwierdź) lub. Więcej informacji na temat polecenia 24 można znaleźć na str.zarządzanie kolorami. 23

34 Zarządzanie kolorami Naciśnij przycisk (Zatwierdź) lub, aby wejść do podmenu Zarządzanie kolorami. LP. Czerwony Zielony Niebieski Turkusowy Fioletowy Żółty Biały OPIS Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Czerwony. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Zielony. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Niebieski. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Turkusowy. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Fioletowy. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia barwy składowej Żółty. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, aby wejść w ustawienia bieli. Za pomocą przycisków ustaw wartości parametrów: Czerwony, Zielony i Niebieski. 24

35 Menu Komputer Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe. Następnie użyj przycisków, aby przejdź do menu Komputer. Do poruszania się po nim w górę i w dół, użyj przycisków kierunkowych. Do zmieniania bieżącej nastawy zaznaczonej opcji lub parametru służą zaś przyciski. LP. Pozycja pozioma Pozycja pionowa Częstotliwość OPIS Za pomocą przycisków kierunkowych dostosuj położenie obrazu na ekranie w poziomie, przesuwając go nieco w lewo lub w prawo. Za pomocą przycisków kierunkowych dostosuj położenie obrazu na ekranie w pionie, przesuwając go nieco w górę lub w dół. Za pomocą przycisków wyreguluj częstotliwość taktowania próbkowania. Dostrajanie Automatyczny obraz Za pomocą przycisków wyreguluj próbkowanie analogowo-cyfrowe. Wybór tego polecenia i naciśnięcie przycisku (Zatwierdź) lub spowoduje automatyczny wybór optymalnej fazy, dostrojenie częstotliwości, ustawienie rozmiaru i położenia obrazu. 25

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DX328. Wielka projekcja. Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów. Rozdzielczość XGA, kontrast :1

DX328. Wielka projekcja. Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów. Rozdzielczość XGA, kontrast :1 DX328 Wielka projekcja Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów Rozdzielczość XGA, kontrast 13 000:1 Niskie koszty eksploatacji - aż do 10 000 h² żywotności lampy Lekki i przenośny, torba w zestawie DX328 Idealny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Projekt Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności Firma BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

W303. Wielka projekcja. Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów. Rozdzielczość WXGA, kontrast :1, wejście HDMI

W303. Wielka projekcja. Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów. Rozdzielczość WXGA, kontrast :1, wejście HDMI W303 Wielka projekcja Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów Rozdzielczość WXGA, kontrast 15 000:1, wejście HDMI Niskie koszty eksploatacji - aż do 10 000 h² żywotności lampy Lekki i przenośny, torba w zestawie

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

ENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MR

ENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MR ZAŁĄCZNIK NR 1 WYPOSAŻENIE SPRZĘT WYPOSAŻENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MRĄGOWIE Kompletny zestaw składa się z: projektora, ekranu, stolika 1 System

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Język polski PRZESTROGA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Język polski PRZESTROGA SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy się z nimi dokładnie zapoznać. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wprowadzenie. Wskazówki na temat obsługi. Cyfrowy noktowizor monokular. Spis treści DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Spis treści. Spis treści. Wprowadzenie. Wskazówki na temat obsługi. Cyfrowy noktowizor monokular. Spis treści DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Spis treści Spis treści Cyfrowy noktowizor monokular Podręcznik użytkowania Model: Spis treści Wprowadzenie 3 Wskazówki na temat obsługi 4 Wprowadzenie do elementów 5 7 Instalacja baterii 7 Włączanie zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo a. Ważne informacje b. Inne informacje 3. Budowa projektora a. Widok z góry b. Widok od spodu c. Widok z przodu d. Widok

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu MI na dwa wyjścia SDI z funkcją aktualizacji EDID MI/SDI-BP BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Technologia Led&Laser Modele: XJ-M140/XJ-M145 XJ-M150/XJ-M155 XJ-M240/XJ-M245 XJ-M250/XJ-M255 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 3 2. Zasady użytkowania...

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Zakup i dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Pozycja A - Wyposażenie dla kierunku Psychologia. Lp.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rzutnik Nr produktu

Rzutnik Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Rzutnik Nr produktu 000318863 Strona 1 z 5 Podręcznik DIGITUS iphone BeamJack - DA-70903 1. Opis produktu Niniejszy produkt jest produktem dostępnym jako akcesoria do iphone 4/4S, który

Bardziej szczegółowo

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gogli narciarskich z wbudowaną kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo