Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj!"

Transkrypt

1 Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika Witaj!

2 Prawa autorskie Copyright 2005 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi lub innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation. Zastrzeżenia Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych ani nie daje gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla określonych zastosowań. Ponadto BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania od czasu do czasu aktualizacji i zmian treści niniejszej publikacji bez konieczności informowania kogokolwiek o takich aktualizacjach lub zmianach. *DLP, Digital Micromirror Device i DMD to znaki towarowe (trademarks) Texas Instruments. Pozostałe prawa autorskie należą do poszczególnych firm i organizacji. 2 Prawa autorskie

3 Polski Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych...5 Oświadczenie FCC statement (dla użytkowników z USA)...5 Oświadczenie EEC (dla użytkowników europejskich)...5 Oświadczenie MIC...5 Instrukcje bezpieczeństwa...5 Kondensacja wilgoci...8 Unikaj lotnych cieczy...8 Utylizacja...8 Rzut oka na projektor...9 Funkcje...9 Zestaw...10 Akcesoria opcjonalne...10 Instalowanie i wymiana baterii...10 Zewnętrzny widok projektora...11 Widok z przodu / z góry...11 Widok z tyłu...11 Widok z dołu i z lewej strony...11 Panel połączeń...11 Sterowanie i funkcje...12 Panel sterowania...12 Pilot...12 Ustawianie projektora...14 Wybór miejsca...14 Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego obrazu...15 Instalacja dla formatu ekranu 16: Instalacja dla formatu ekranu 4: Podłączanie różnorodnych urządzeń...17 Podłączanie wejść wideo...17 Podłączanie urządzeń HDMI...17 Podłączanie urządzeń wideo komponentowego...17 Podłączanie urządzeń wideo i S-Video...18 Podłączanie do komputera...18 Użytkowanie projektora i pilota...19 Przygotowanie...19 Włączanie zasilania...19 Zmiana sygnałów wejściowych...19 Regulacja obrazu...20 Regulacja wysokości kąta...20 Spis treści 3

4 Auto-regulacja obrazu Dostrajanie wielkości i czystości obrazu Optymalizacja obrazu Wybór zapisanego trybu Wybór kształtu ekranu Inne ustawienia Osobiste ustawienia wyświetlacza menu...22 Zapis i odczyt pamięci wideo...22 Korzystanie z funkcji PIP (Picture-In-Picture - obraz w obrazie) oraz POP (Picture-On-Picture - obraz na obrazie)...22 Wyłączanie zasilania...23 Menu...24 Struktura menu...24 Korzystanie z menu...25 Menu Picture (Obraz)...25 Menu wyświetlania...26 Menu opcji...27 Menu ustawień...27 Menu funkcji zaawansowanych...28 Informacje dodatkowe...29 Jak dbać o projektor...29 Czyszczenie obiektywu Czyszczenie obudowy projektora Czyszczenie i wymiana filtra pyłu Przechowywanie projektora Transport projektora Wymiana lampy (skontaktuj się z lokalnym dealerem BenQ)...30 Kontrolki...32 Rozwiązywanie problemów...33 Dane techniczne...34 Charakterystyka optyczna Charakterystyka elektryczna Wejścia Charakterystyka ogólna Wymiary...34 Polski 4 Spis treści

5 Polski Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych Dziękujemy za dokonanie zakupu znakomitego projektora wideo BenQ! Został on zaprojektowany specjalnie dla Twojego kina domowego. W celu uzyskania najlepszych rezultatów użytkowania, zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem, w którym opisano metody kontroli i działanie menu. Oświadczenie FCC statement (dla użytkowników z USA) To urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi Klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Granice tej klasy ustalono w celu zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwym działaniem w obszarach mieszkalnych. KLASA B: To urządzenie generuje, użytkuje i promieniuje energię fal radiowych i jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia uniemożliwiające komunikację radiową. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w obrębie danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i włączając to urządzenie, użytkownika zachęca się do podjęcia następujących kroków w celu usunięcia zakłóceń: Przestaw lub przesuń antenę odbiorczą. Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłącz urządzenie do innego gniazdka zasilającego, niż to, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. Oświadczenie EEC (dla użytkowników europejskich) To urządzenie było testowane pod kątem normy 89/336/EWG na EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) i spełnia jej wymagania. Oświadczenie MIC Urządzenie klasy B (sprzęt info/telekomunikacyjny z przeznaczeniem dla domu) Ponieważ urządzenie to przeszło rejestrację EMC dla potrzeb użytku domowego, może być ono używane w dowolnym miejscu, w tym w obszarach mieszkalnych. Instrukcje bezpieczeństwa Ten projektor BenQ został odpowiednio zaprojektowany oraz przetestowany i spełnia najnowsze wymogi standardów bezpieczeństwa sprzętu informatycznego. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania tego produktu ważne jest przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub umieszczonych na produkcie. Instrukcje bezpieczeństwa 1. Przed przystąpieniem do użytkowania projektora zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem. Zachowaj go przez okres użytkowania urządzenia. 2. Zawsze otwieraj przesłonę obiektywu lub zdejmuj nakładkę obiektywu, jeśli lampa projektora jest włączona. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych 5

6 3. Serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi. 4. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie rozmontowuj urządzenia. Części wewnątrz nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli konieczne jest serwisowanie lub naprawa, zanieś urządzenie do specjalisty. Użytkowanie nieprawidłowo zmontowanego urządzenia może być przyczyną jego nieprawidłowego działania lub porażenia prądem. Instrukcje bezpieczeństwa (c.d.) 7. W niektórych krajach napięcie w sieci jest NIESTABILNE. Ten projektor zaprojektowano do bezpiecznego funkcjonowania w przedziale napięcia od 100 do 240 V AC, może jednak nie działać w przypadku wahań napięcia wysokości ±10 V. Na obszarach, gdzie napięcie może się wahać lub zanikać, zalecamy podłączenie projektora do stabilizatora napięcia, zabezpieczenie przed przerwami w dopływie prądu lub zasilania awaryjnego UPS. Polski 8. Podczas działania lampa bardzo się nagrzewa. Przed wymontowaniem zespołu lampy w celu wymiany pozwól projektorowi ostygnąć przez ok. 45 minut. 5. W czasie działania projektora nie patrz prosto w obiektyw. Intensywny promień światła może uszkodzić wzrok. 9. Nie użytkuj lampy po zakończeniu przewidzianego okresu jej żywotności. Eksploatacja lampy ponad przewidziany dla niej okres może w niektórych sytuacjach spowodować jej pęknięcie. 6. Nigdy nie wymieniaj zespołu lampy lub jakichkolwiek elektronicznych części, jeśli projektor podłączony jest do gniazdka zasilającego. 6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych

7 Polski 10. Urządzenie potrafi wyświetlać odwrócone obrazy po zainstalowaniu go na suficie. Użyj zestawu do montażu sufitowego BenQ do zainstalowania projektora na suficie i upewnij się, że jest on bezpieczenie zamocowany. 11. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. - Nie umieszczaj projektora na kocu, posłaniu lub innej miękkiej powierzchni. - Nie przykrywaj projektora materiałem ani żadnym innym obiektem. - Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych materiałów palnych. Instrukcje bezpieczeństwa (c.d.) 13. Nie umieszczaj projektora w żadnym z poniższych środowisk. - Słabo wentylowana lub ograniczona przestrzeń. Zapewnij przynajmniej 50 cm odstępu od ścian i swobodny przepływ powietrza wokół projektora. - Miejsca o tendencji do mocnego nagrzewania się, takie jak wnętrze samochodu z zamkniętymi szybami - Miejsca, w których nadmierna wilgotność, kurz lub dym papierosowy mogą zanieczyścić komponenty optyczne, powodując skrócenie czasu użytkowania projektora i pociemnienie obrazu. Jeśli otwory wentylacyjne zostaną mocno zatkane, przegrzanie wnętrza projektora może spowodować uszkodzenie lampy, wadliwe działanie projektora lub wybuch ognia. 12. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. W razie upadku urządzenie może zostać poważnie uszkodzone. - Miejsca w pobliżu alarmów przeciwpożarowych. - Miejsca o temperaturze otoczenia powyżej 40 C / 104 F - Miejsca na wysokości powyżej 3000 metrów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych 7

8 14. Umieszczaj włączony projektor na równej poziomej powierzchni. - Nie używaj urządzenia jeśli jest przekrzywione bardziej niż o 10 stopni w lewo lub w prawo, albo o ponad 15 stopni w tył lub w przód. Używanie projektora w odchyleniu od poziomu może spowodować jego nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie lampy i innych komponentów. Instrukcje bezpieczeństwa (c.d.) 16. Nie stawaj na projektorze i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Oprócz możliwego fizycznego uszkodzenia projektora, takie postępowanie może spowodować wypadki i obrażenia. Polski 15. Nie stawiaj projektora na żadnym z boków, w pozycji pionowej. Może to prowadzić do przewrócenia się projektora i jego uszkodzenia lub obrażeń użytkownika. 17. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych cieczy. Wylanie cieczy na projektor może spowodować jego awarię. Jeśli projektor zamoczy się, odłącz go od sieci i skontaktuj się z BenQ w celu naprawy urządzenia. Kondensacja wilgoci Nie włączaj projektora bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca o niskiej temperaturze na miejsce o wysokiej temperaturze. Gdy projektor wystawiony zostanie na tak dużą zmianę temperatury, na jego głównych komponentach wewnętrznych może osadzić się wilgoć. Aby uchronić projektor przed możliwym uszkodzeniem, odczekaj przynajmniej 2 godziny po nagłej zmianie temperatury. Unikaj lotnych cieczy W pobliżu projektora nie używaj lotnych cieczy, takich jak środki owadobójcze lub niektóre środki czyszczące. Nie pozostawiaj gumowych lub plastikowych produktów w długotrwałym kontakcie z projektorem. Pozostawią one ślady na obudowie. W przypadku czyszczenia szmatką nasączoną środkiem chemicznym, pamiętaj o przestrzeganiu instrukcji bezpieczeństwa producenta szmatki. Utylizacja Ten produkt zawiera następujące materiały, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Zalutowana dioda. Rtęć, zawarta w lampie. W celu poprawnej utylizacji produktu lub zużytych lamp, skonsultuj się z lokalnym urzędem ochrony środowiska. 8 Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych

9 Polski Rzut oka na projektor Funkcje Wysoka jakość obrazu Projektor z lampą DMD DLP zapewnia wspaniałą jakość obrazu, wysoki kontrast i bardzo dobre ujednolicenie kolorów. Dynamiczne działanie i bogata skala szarości Dzięki sześcioczęściowemu kołu kolorów, projektor może uzyskać częstotliwość odświeżania do 300 Hz co daje dynamiczny obraz i bogatą skalę szarości bez migotania kolorów i efektu tęczy widocznych w innych projektorach z jedną lampą DMD DLP. Uszczelniony układ optyczny Układ optyczny wykorzystuje obiektyw wysokiej jakości, pozwalający zmaksymalizować parametry optyczne. Uszczelnienie układu zapobiega wydostawaniu się światła i powstrzymuje dostęp kurzu do układu, co mogłoby powodować uciążliwe kropki na wyświetlanym obrazie. Obiektyw optyczny stały typu CAT dający dynamiczny współczynnik kontrastu 2500:1 Do projektora dodano układ rozwartości optycznej, co pozwala na optymalizację kontrastu i jasności. Cicha praca Unikalny układ chłodzenia projektora zapobiega powstawaniu uciążliwego hałasu wentylatora i wynosi poniżej 29 db w normalnym trybie pracy i 26 db w trybie ekonomicznym. Szeroki zakres wejść Projektor obsługuje szeroką gamę formatów wideo. Wejścia typu Component są używane do podłączania projektora do odbiorników HDTV i odtwarzaczy DVD. Wykorzystano również połączenia RCA, co minimalizuje utratę jakości sygnału, która może powstawać w przypadku instalacji z długimi przewodami. Gotowy do odbioru sygnału HDTV Projektor jest kompatybilny z formatami 480i, 480P, 576i, 576p, 1080i oraz 720P. Usuwanie międzyliniowości (przeplotu) dzięki technice 3:2 Pull-Down Dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii usuwania międzyliniowości, projektor zapewnia wyjątkowe możliwości skalowania i konwersję 'film do wideo (3:2 pull-down) co daje najbardziej naturalne obrazy. Funkcja PIP/POP Funkcje Picture-In-Picture (PIP) (obraz w obrazie) oraz Picture-On-Picture (POP) (obraz na obrazie) pozwalają na wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Pamięć wideo Projektor pozwala użytkownikom na zapisanie do trzech różnych konfiguracji w pamięci wideo i optymalizację obrazu dla różnych rodzajów sygnału. Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD) Rzut oka na projektor 9

10 PE6800 Digital Projector Home Theater User's Maunal Zawartość zestawu Projektor jest dostarczany z kablami potrzebnymi do podłączenia ze sprzętem wideo i PC. Niektóre elementy zestawu, w zależności od regionu, mogą nie być dostępne. Sprawdź te informacje w miejscu zakupu. Niektóre akcesoria są różne w różnych krajach. Polski Projektor Podręcznik użytkownika Karta gwarancyjna Kabel VGA-BNC Kabel wideo USA (110V) UE (220V) UK (240V) Pilot i baterie Kabel zasilania Kabel S-Video Akcesoria opcjonalne 1.Kabel HDMI 2. Zestaw do montażu pod sufitem Instalowanie i wymiana baterii Wciśnij i odsuń pokrywę. Włóż dwie baterie AAA, odpowiednio ustawiając bieguny i zamknij pokrywę. Informacje dotyczące baterii Nie wkładaj razem starej baterii z nową, ani nie mieszaj różnych rodzajów baterii. Unikaj pozostawiania pilota i baterii w miejscu o nadmiernej temperaturze lub wilgotności, np. w kuchni, łazience, saunie, nasłonecznionym pokoju lub w zamkniętym samochodzie. Baterie zutylizuj zgodnie z instrukcjami producenta baterii i lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Jeśli pilot nie będzie używany przed dłuższy czas, usuń baterie w celu uniknięcia uszkodzeń sterowania, spowodowanych wyciekiem baterii. 10 Rzut oka na projektor

11 Polski Zewnętrzny widok projektora Widok z przodu / z góry Otwory wentylacyjne (wylotowe) 2. Tylny czujnik podczerwieni 3. Panel kontrolny (Szczegółowe informacje na stronie 12.) 4. Pierścień ostrości i pierścień powiększenia 5. Przedni czujnik podczerwieni 6. Obiektyw 7. Kratka filtra pyłu 8. Osłona obiektywu Widok z tyłu 9 Widok z dołu i z lewej strony Panel połączeń 10. Główny włącznik zasilania 11. Gniazdo zasilania Przednie nóżki regulacji 13. Otwory do montażu pod sufitem 14. Otwór zamka Kensington Panel połączeń 15. Wejście Composite Video (RCA) Wejście S-Video (mini DIN 4-szpilkowe) 17. Wejście RS-232C (do napraw) Wejście HDMI (High-Definition Multimedia Interface - interfejs multimedialny wysokiej jakości) Obsługa wszystkich źródeł sygnału wideo, takich jak dekodery, odtwarzacze DVD, cyfrowa telewizja (DTV) i inne cyfrowe urządzenia audio-wideo. 19. Wejście Composite Video (RCA) Obsługa wejścia sygnału wideo DTV Y/PB/PR, DTV Y/CB/CR lub DTV RGB. 20. Wejście RGB/ HDTV (BNC) Obsługa wejścia sygnału wideo DTV Y/PB/PR, DTV Y/CB/CR lub DTV RGB lub sygnału z komputera PC. Rzut oka na projektor 11

12 Sterowanie i funkcje Panel sterowania Pilot Kontrolka zasilania POWER (Więcej informacji na stronie 19.) Świeci się lub mruga, gdy projektor jest włączony. 2. MEMORY " Po kolei wywołuje ustawienia 1-3 zapisane wpamięci. 3. STRZAŁKI (#/$) Gdy aktywowane jest menu ekranowe, przyciski od #2 do #3 i 10 używane są jako strzałki kierunków, pozwalające na wybranie odpowiednich pozycji menu i wprowadzenie zmian. 4. POWER - Zasilanie (Więcej informacji na stronach i 32.) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power na projektorze, aby włączyć projektor, kiedy jest on w trybie gotowości. Aby wyłączyć projektor, dwukrotnie naciśnij ten przycisk MENU / EXIT Włączenie menu kontrolnego na ekranie. Wyjście i zapisanie ustawień menu. 6. Pierścień ostrości (Więcej informacji wsekcji 20.) Regulacja ostrości wyświetlanego obrazu. 7. Pierścień powiększenia (Więcej informacji w sekcji 20.) Regulacja rozmiaru wyświetlanego obrazu. 8. Ostrzegawcza kontrolka temperatury (Więcej informacji na stronie 32.) Zapala się lub miga, gdy temperatura projektora staje się zbyt wysoka.. 9. Kontrolka lampy (Więcej informacji wsekcji 32.) Kontrolka stanu lampy. Zapala się i błyska, gdy pojawia się jakiś problem z lampą. Skontaktuj się ze sprzedawcą BenQ. 10. AUTO! Automatyczny wybór najlepszych ustawień czasowych dla wyświetlanego obrazu. 11. SOURCE/ ENTER (Więcej informacji na stronie 25.) Po kolei przełącza źródła sygnału lub otwiera wybrany element menu, przy włączonym menu ekranowym. Polski Uwagi dotyczące posługiwania się pilotem Upewnij się, że między pilotem i projektorem nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby zakłócić wiązkę podczerwieni. Efektywny zasięg pilota wynosi do 8 metrów z przodu lub z tyłu projektora. Pilot musi być ustawiony pod kątem do 45 stopni względem czujnika podczerwieni projektora. 8 m 12 Rzut oka na projektor

13 Polski 1. POWER - Zasilanie (Więcej informacji na stronach i 32.) 1 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power na projektorze, aby włączyć projektor, kiedy jest on w trybie gotowości. Aby wyłączyć projektor, dwukrotnie naciśnij ten przycisk. 2. Przyciski źródła (Więcej informacji na stronie 27.) Wybór sygnału wejściowego, który ma być wyświetlony przez 3 projektor Przyciski formatu ekranu (Więcej informacji na stronie 26.) 4 Wybór formatu obrazu, w celu dostosowania go do sygnału wejściowego MEMORY - Pamięć (1, 2, 3 i default) (Więcej informacji na stronie 26.) Przywraca ustawienia zapisane w pozycjach pamięci 1, 2 i 3 lub przywraca ustawienia domyślne danego źródła sygnału. 5. Strzałki ("/#/!/$) (Więcej informacji na stronie 25.) 8 Używane do wyboru odpowiedniego menu i dokonywania zmian. ENTER(wejdź) (Więcej informacji w sekcji 25.) Otwiera wybrane elementy menu MENU (Więcej informacji na stronie 25.) Włączenie i wyłączenie menu kontrolnego na ekranie. 7. Przyciski dostrajania jakości obrazu. (Więcej informacji na stronie 25.) 8. Przyciski PIP i POP (Więcej informacji na stronie 22.) Aby włączyć lub wyłączyć funkcję PIP lub POP, wciśnij ten przycisk. Wyreguluj rozmiar obrazu PIP wciskając przycisk + lub -. Jeśli chcesz przełączać pomiędzy oknem aktywnym a drugim, lub prawym a lewym oknem, wciśnij ACTIVE, aby móc regulować ustawienia obrazu wybranego okna. 9. Ustawienia gotowe (Więcej informacji na stronie 21.) Wybór jednego z trybów ustawień gotowych, dopasowanych do danego zastosowania. 10. EXIT - wyjście (Więcej informacji na stronie 25.) Wyjście i zapisanie zmian dokonanych przy użyciu menu. 11. LIGHT Włączenie i wyłączenie podświetlenia przycisków pilota. Rzut oka na projektor 13

14 Ustawianie projektora Wybór miejsca Konstrukcja projektora umożliwia zainstalowanie go w jednej z czterech pozycji: 1. Podłoga przed ekranem; 2. Sufit przed ekranem; 3. Podłoga za ekranem; lub 4. Sufit za ekranem. O wyborze pozycji instalacji zadecyduje układ pokoju i indywidualne preferencje użytkownika. Uwzględnij wielkość i pozycję ekranu, umieszczenie gniazdka elektrycznego oraz położenie i odległość projektora od pozostałego sprzętu. Polski I. Floor front (Podłoga przód): Wybierz to ustawienie, gdy projektor umieszczony zostanie w okolicach podłogi, przed ekranem. To najbardziej powszechny sposób ustawiania projektora, umożliwiający szybką konfigurację i przenoszenie. II. Ceiling front (Sufit przód): Wybierz to ustawienie, gdy projektor zawieszony zostanie pod sufitem, przed ekranem. W celu montażu projektora pod sufitem dokonaj zakupu zestawu do montażu sufitowego BenQ u swojego sprzedawcy. Po włączeniu projektora wybierz Celing front w menu Setup > Mirror (Odbicie lustrzane). III. Floor rear (Podłoga tył): Wybierz to ustawienie, gdy projektor umieszczony zostanie w okolicach podłogi, za ekranem. Potrzebny jest specjalny ekran do tylnej projekcji. Po włączeniu projektora wybierz Floor Rear w menu Setup > Mirror (Odbicie lustrzane). IV. Ceiling rear (Sufit tył) Wybierz to ustawienie, gdy projektor zawieszony zostanie pod sufitem, za ekranem. Do tego ustawienia konieczny jest specjalny ekran do tylnej projekcji i zestaw do montażu sufitowego projektora BenQ. Po włączeniu projektora wybierz Celing Rear w menu Setup > Mirror (Odbicie lustrzane). 14 Ustawianie projektora

15 Polski Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego ekranu Odległość od obiektywu projektora do ekranu, ustawienie powiększenia oraz format wideo to czynniki, które mają wpływ na wielkość wyświetlanego obrazu. BenQ prezentuje osobne tabele wymiarów dla formatów 16:9 i 4:3, aby pomóc Ci w wybraniu idealnego ustawienia projektora. 1. Określ format ekranu (16:9 czy 4:3?) 2. Wybierz odpowiednią wielkość ekranu z poniższej tabeli rozmiarów formatu 16:9 lub 4:3, w zależności od posiadanego typu ekranu. Zainstaluj projektor w odległości zawierającej się w przedziale pomiędzy wartościami odległości projekcyjnej Min. i Maks. z tabeli. 3. Określ dokładną wysokość projektora. Dla przykładu, jeśli używasz ekranu 16:9 z przekątną 80 cali, zalecamy umieszczenie projektora w odległości pomiędzy 2,34 m 3,18 m od ekranu. Idealna wysokość środka obiektywu projektora to poziom górnego lub dolnego brzegu ekranu. Instalacja dla formatu ekranu 16:9 Instalacja pod sufitem Wielkość ekranu Przesunięcie wysokości Wysokość Odległość projekcyjna Ekran Sufit Środek obiektywu Instalacja przy podłodze Wielkość ekranu Wysokość Przesunięcie wysokości Ekran Środek obiektywu Odległość projekcyjna Podłoga Tabela ekranu 16:9 (szeroki ekran) Wielkość ekranu (cal) / (cm) Wielkość ekranu Odległość projekcyjna Przesunięcie wysokości Wysokość (cal) / (cm) Szerokość (cal) / (cm) Min. (cal) / (cm) Maks. (cal) / (cm) Tele (cal) / (cm) Szerokoekranowe (cal) / (cm) 37 / 94 18,1 / 46 32,3 / 82 42,5 / ,9 / / 0 0 / 0 50 / ,4 / 62 43,7 / ,5 / ,4 / / 0 0 / 0 60 / ,5 / 75 52,4 / ,9 / ,7 / / 0 0 / 0 70 / ,8 / 87 61,0 / ,3 / ,5 / / 0 0 / 0 80 / ,4 / ,7 / ,1 / ,2 / / 0 0 / 0 90 / ,1 / ,4 / ,5 / ,6 / / 0 0 / / ,2 / ,0 / ,0 / ,3 / / 0 0 / / ,8 / ,1 / ,4 / ,1 / / 0 0 / / ,7 / ,7 / ,8 / ,4 / / 0 0 / / ,8 / ,4 / ,6 / ,2 / / 0 0 / / ,5 / ,1 / ,0 / ,9 / / 0 0 / / ,6 / ,7 / ,4 / ,7 / / 0 0 / / ,4 / ,4 / ,9 / ,0 / / 0 0 / / ,5 / ,0 / ,3 / ,8 / / 0 0 / / ,2 / ,7 / ,1 / ,5 / / 0 0 / / ,3 / ,8 / ,5 / ,9 / / 0 0 / / ,0 / ,4 / ,9 / ,6 / / 0 0 / / ,4 / ,7 / ,4 / ,9 / / 0 0 / / ,2 / ,4 / ,9 / ,9 / / 0 0 / 0 Powyższe wielkości są przybliżone i mogą nieco różnić się od rzeczywistych. Podano tylko zalecany rozmiary ekranu. Jeśli ustawiony rozmiar ekranu nie jest podany w powyższej tabeli, proszę się skontaktować z dealarem BenQ, w celu uzyskania pomocy. Ustawianie projektora 15

16 Analiza tabeli pokazuje, że można umieścić obiektyw projektora w odległości 1,08 do 11,91 m od ekranu, uzyskując obraz wielkości od 0,82 x 0,46 m do 6,64 x 3,74 m, na pełnym ekranie. Instalacja dla formatu ekranu 4:3 Polski Instalacja pod sufitem Wielkość ekranu Przesunięcie wysokości Odległość projekcyjna Sufit Instalacja przy podłodze Wielkość ekranu Wysokość obrazu Ekran Środek obiektywu Środek obiektywu Wysokość obrazu Ekran Przesunięcie wysokości Odległość projekcyjna Podłoga Tabela ekranu 4:3 (standard): Typ (cal) / (cm) Wielkość ekranu Wysoko ść (cal) / (cm) Szeroko ść (cal) / (cm) Odległość projekcyjna Min. (cal) / (cm) Maks. (cal) / (cm) Przesunięcie wysokości Tele (cal) / (cm) Szeroki (cal) / (cm) Wysok ość obrazu (cale) / (cm) 37 / 94 22,1 / 56 29,5 / 75 39,0 / 99 53,2 / / 0 0 / 0 16,5 / / ,9 / 76 40,2 / ,8 / ,7 / / 0 0 / 0 22,4 / / ,8 / 91 48,0 / ,0 / ,8 / / 0 0 / 0 27,2 / / ,1 / ,9 / ,62 / ,4 / / 0 0 / 0 31,5 / / ,0 / ,2 / ,3 / ,6 / / 0 0 / 0 35,8 / / ,9 / ,1 / ,9 / ,7 / / 0 0 / 0 40,6 / / ,8 / ,9 / ,1 / ,3 / / 0 0 / 0 44,9 / / ,1 / ,2 / ,8 / ,5 / / 0 0 / 0 49,6 / / ,1 / ,1 / ,4 / ,7 / / 0 0 / 0 53,9 / / ,0 / ,9 / ,0 / ,2 / / 0 0 / 0 58,7 / / ,9 / ,8 / ,2 / ,4 / / 0 0 / 0 63,0 / / ,2 / ,1 / ,9 / ,6 / / 0 0 / 0 67,3 / / ,1 / ,0 / ,5 / ,1 / / 0 0 / 0 72,1 / / ,0 / ,8 / ,1 / ,3 / / 0 0 / 0 76,4 / / ,9 / ,1 / ,3 / ,9 / / 0 0 / 0 81,1 / / ,2 / ,0 / ,0 / ,1 / / 0 0 / 0 85,4 / / ,1 / ,8 / ,6 / ,2 / / 0 0 / 0 90,2 / / ,0 / ,0 / ,0 / ,9 / / 0 0 / 0 112,6 / / ,0 / ,0 / ,8 / ,5 / / 0 0 / 0 135,0 / 343 Powyższe wielkości są przybliżone i mogą nieco różnić się od rzeczywistych. Podano tylko zalecany rozmiary ekranu. Jeśli ustawiony rozmiar ekranu nie jest podany w powyższej tabeli, proszę się skontaktować z dealarem BenQ, w celu uzyskania pomocy. Analiza tabeli pokazuje, że można umieścić obiektyw projektora w odległości 0,99 do 10,91 m od ekranu, uzyskując obraz wielkości od 0,75 x 0,42 m do 6,1 x 3,43 m. 16 Ustawianie projektora

17 Polski Podłączanie różnorodnych urządzeń Projektor można podłączyć do dowolnego urządzenia wideo, takiego jak magnetowid, odtwarzacz DVD, cyfrowy tuner, dekoder TV satelitarny lub kablowy, konsola gier lub kamera lub aparat cyfrowy. Projektor można też podłączyć do komputera PC lub laptopa, również z systemem operacyjnym Apple Macintosh. Do projektora można jednocześnie podłączyć wiele różnych urządzeń wideo, korzystając z odpowiednich kabli. Pamiętaj o wyborze odpowiedniego sygnału wejściowego do wyświetlenia. Podłączając jakiekolwiek źródła sygnału do projektora: 1. Wyłącz wszystkie urządzenia przed ich połączeniem. 2. Sprawdź czy użyte są prawidłowe kable sygnałowe dla danego źródła. 3. Sprawdź, czy kable są dokładnie podłączone. 4. Podłącz wszystkie sygnały audio do głośników zewnętrznych. Ten projektor nie posiada własnych głośników. W przedstawionych poniżej połączeniach użyto kabli, z których niektóre nie są dołączone do zestawu projektora (patrz strona 10). Są one ogólnie dostępne w sklepach z elektroniką. Podłączanie wejść wideo Podłączanie urządzeń HDMI Do podłączenia projektora do urządzenia HDMI, wymagany jest kabel HDMI. Interfejs HDMI (High- Definition Multimedia Interface) obsługuje transmisję nieskompresowanych danych wideo pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak tunery telewizji cyfrowej, odtwarzacze DVD i ekrany, korzystając z jednego kabla. Pozwala to uzyskać wolne od zakłóceń cyfrowe obraz i dźwięk. Urządzenie HDMI: Odtwarzacz DVD, tuner cyfrowy, etc. Z wyjść audio Do wejść audio Kabel HDMI Podłączanie urządzeń wideo komponentowego (Component Video) Pamiętaj o dopasowaniu kabli i wejść zgodnie z ich kolorami. Sprzęt audio-wideo, odtwarzacz DVD, tuner cyfrowy, etc. Z wyjść audio Do wejść audio Kabel wideo Component Podłączanie różnorodnych urządzeń 17

18 Podłączanie urządzeń wideo i S-Video Polski Z wyjść audio Do wejść audio Kabel S-Video Kabel wideo Podłączanie komputera Podłącz projektor do komputera kablem VGA-BNC. Laptop lub komputer PC Z wyjść audio Do wejść audio Kabel VGA-BNC Jeśli po włączeniu projektora i wyborze odpowiedniego źródła obraz nie pojawia się na ekranie, sprawdź czy źródło sygnału jest włączone i czy działa prawidłowo. Sprawdź też, czy kable sygnałowe są prawidłowo podłączone. Wiele laptopów nie włącza zewnętrznych portów wideo po podłączeniu do projektora. Zazwyczaj zewnętrzny ekran można włączyć i wyłączyć kombinacją klawiszy, taką jak FN + F3 lub CRT/LCD. Znajdź na laptopie klawisz funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub klawisz z symbolem monitora. Jednocześnie naciśnij FN i oznaczony klawisz funkcyjny. Odwołaj się do dokumentacji laptopa, aby poznać kombinację klawiszy. 18 Podłączanie różnorodnych urządzeń

19 Polski Użytkowanie projektora i pilota Przygotowanie 1. Włącz wszystkie podłączone urządzenia. 2. Zdejmij osłonę obiektywu. 3. Podłącz dołączony do zestawu przewód zasilający do gniazda zasilania AC z tyłu projektora i podłącz przewód zasilający do gniazdka w ścianie. Włączanie zasilania Postępuj zgodnie z poniższym opisem. 1. Sprawdź czy kontrolka Power pali się na pomarańczowo po podłączeniu zasilania i włączeniu głównego przełącznika zasilania. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power na projektorze lub pilocie, aby włączyć projektor. Przycisk POWER może nie działać podczas gdy projektor się rozgrzewa. 3. Uruchomią się wentylatory. Na ekranie na parę sekund pojawi się obraz startowy. 4. Zanim projektor nie zidentyfikuje sygnału wejściowego, na ekranie widoczny będzie napis Searching.... Komunikat ten pozostaje na ekranie do momentu wykrycia działającego sygnału. 5. Jeśli częstotliwość/rozdzielczość pozioma sygnału wejściowego przekracza zakres pracy projektora, na pustym ekranie wyświetlony zostanie komunikat Unsupported timing (nieobsługiwana częstotliwość). Komunikat ten pozostaje na ekranie do momentu zmiany sygnału źródłowego. Zmiana sygnałów wejściowych Projektor może być jednocześnie podłączony do wielu urządzeń. Naciśnij SOURCE/ENTER na projektorze lub jeden z przycisków źródła Source na pilocie, aby kolejno przełączać źródło sygnału wejściowego. 4. Podłącz przewód zasilania do gniazdka w ścianie (jeśli posiada ono przełącznik, włącz je). Po włączeniu projektor wyszukuje ostatnio wybranego źródła sygnału. Jeśli chcesz skorzystać z funkcji PIP lub POP, przeczytaj informacje na stronie 22 dotyczących zaawansowanej obsługi. Użytkowanie projektora i pilota 19

20 Regulacja obrazu Regulacja wysokości kąta Na dole projektora znajdują się dwie nóżki regulacji. Ten system regulatorów służy do zmiany wysokości obrazu i kąta projekcji. Aby dokładnie wyregulować kąt projekcji projektora, można wkręcać lub wykręcać nóżki regulacji. Jeśli ekran i projektor nie są do siebie prostopadłe, wyświetlany obraz będzie w pionie zniekształcony w stronę trapezu. Aby to skorygować, wyreguluj wartość Keystone wmenu Setup. Auto-regulacja obrazu Jednorazowe przyciśnięcie przycisku Auto na projektorze lub pilocie uruchamia inteligentną funkcję auto-regulacji, która automatycznie wybiera wartości częstotliwości i zegara, zapewniając najlepszą jakość obrazu. Obecne źródło informacji zostanie wyświetlone w prawym dolnym rogu ekranu na 3 sekundy. Podczas działania funkcji auto-regulacji ekran pozostaje pusty. Polski Dostrajanie wielkości i ostrości obrazu 1. Wyreguluj wielkość wyświetlanego obrazu za pomocą pierścienia powiększenia. 2. Następnie wyreguluj ostrość obrazu za pomocą pierścienia ostrości. Optymalizacja obrazu Do optymalizacji obrazu użyj pilota lub menu ekranowego. Opis działania menu ekranowego zawarto na stronie 25. Następujące kroki są opcjonalne. Nie jest konieczne wykonanie ich wszystkich. Zależy to od docelowej jakości obrazu. 20 Użytkowanie projektora i pilota

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności Firma BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Color Display Clone Podręcznik użytkownika

Color Display Clone Podręcznik użytkownika Color Display Clone Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PE5120 Seria systemów rozrywki domowej Podręcznik użytkownika. Witaj!

Projektor cyfrowy PE5120 Seria systemów rozrywki domowej Podręcznik użytkownika. Witaj! Projektor cyfrowy PE5120 Seria systemów rozrywki domowej Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2005 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo a. Ważne informacje b. Inne informacje 3. Budowa projektora a. Widok z góry b. Widok od spodu c. Widok z przodu d. Widok

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13.

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13. Informacje na temat produktu ODBIORNIK. Antena 2. Wyjście VGA OUT 3. Wejście VGA IN 4. Wejście AUDIO IN 5. S-VIDEO 6. zasilanie 7. Przyciski sterowania PRZYCISKI STEROWANIA 8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery klinowej TruVision HD-TVI 1080P

Instrukcja konfiguracji kamery klinowej TruVision HD-TVI 1080P Instrukcja konfiguracji kamery klinowej TruVision HD-TVI 1080P P/N 1073184-PL REV A ISS 22MAR17 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2017 United Technologies

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Xiaomi Mi Air Purifier 2

Xiaomi Mi Air Purifier 2 Xiaomi Mi Air Purifier 2 Instrukcja obsługi Prosimy zapoznać się z treścią instrukcji i ją zachować Opis produktu Włącznik / Wybór trybu pracy Wskaźnik WiFi Osłona wentylatora Wskaźnik wyboru trybu pracy

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji. Wersja 1.0 1201 Codzienne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH

NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH Instrukcja obsługi 33040 Podczas używania lampy 33040 należy stosować się do poniższych wskazówek. 1. Aby włączyćć urządzenie, użyj przełącznika znajdującego

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo