Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj!"

Transkrypt

1 Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika Witaj!

2 Prawa autorskie Copyright 2005 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi lub innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation. Zastrzeżenia Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych ani nie daje gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla określonych zastosowań. Ponadto BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania od czasu do czasu aktualizacji i zmian treści niniejszej publikacji bez konieczności informowania kogokolwiek o takich aktualizacjach lub zmianach. *DLP, Digital Micromirror Device i DMD to znaki towarowe (trademarks) Texas Instruments. Pozostałe prawa autorskie należą do poszczególnych firm i organizacji. 2 Prawa autorskie

3 Polski Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych...5 Oświadczenie FCC statement (dla użytkowników z USA)...5 Oświadczenie EEC (dla użytkowników europejskich)...5 Oświadczenie MIC...5 Instrukcje bezpieczeństwa...5 Kondensacja wilgoci...8 Unikaj lotnych cieczy...8 Utylizacja...8 Rzut oka na projektor...9 Funkcje...9 Zestaw...10 Akcesoria opcjonalne...10 Instalowanie i wymiana baterii...10 Zewnętrzny widok projektora...11 Widok z przodu / z góry...11 Widok z tyłu...11 Widok z dołu i z lewej strony...11 Panel połączeń...11 Sterowanie i funkcje...12 Panel sterowania...12 Pilot...12 Ustawianie projektora...14 Wybór miejsca...14 Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego obrazu...15 Instalacja dla formatu ekranu 16: Instalacja dla formatu ekranu 4: Podłączanie różnorodnych urządzeń...17 Podłączanie wejść wideo...17 Podłączanie urządzeń HDMI...17 Podłączanie urządzeń wideo komponentowego...17 Podłączanie urządzeń wideo i S-Video...18 Podłączanie do komputera...18 Użytkowanie projektora i pilota...19 Przygotowanie...19 Włączanie zasilania...19 Zmiana sygnałów wejściowych...19 Regulacja obrazu...20 Regulacja wysokości kąta...20 Spis treści 3

4 Auto-regulacja obrazu Dostrajanie wielkości i czystości obrazu Optymalizacja obrazu Wybór zapisanego trybu Wybór kształtu ekranu Inne ustawienia Osobiste ustawienia wyświetlacza menu...22 Zapis i odczyt pamięci wideo...22 Korzystanie z funkcji PIP (Picture-In-Picture - obraz w obrazie) oraz POP (Picture-On-Picture - obraz na obrazie)...22 Wyłączanie zasilania...23 Menu...24 Struktura menu...24 Korzystanie z menu...25 Menu Picture (Obraz)...25 Menu wyświetlania...26 Menu opcji...27 Menu ustawień...27 Menu funkcji zaawansowanych...28 Informacje dodatkowe...29 Jak dbać o projektor...29 Czyszczenie obiektywu Czyszczenie obudowy projektora Czyszczenie i wymiana filtra pyłu Przechowywanie projektora Transport projektora Wymiana lampy (skontaktuj się z lokalnym dealerem BenQ)...30 Kontrolki...32 Rozwiązywanie problemów...33 Dane techniczne...34 Charakterystyka optyczna Charakterystyka elektryczna Wejścia Charakterystyka ogólna Wymiary...34 Polski 4 Spis treści

5 Polski Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych Dziękujemy za dokonanie zakupu znakomitego projektora wideo BenQ! Został on zaprojektowany specjalnie dla Twojego kina domowego. W celu uzyskania najlepszych rezultatów użytkowania, zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem, w którym opisano metody kontroli i działanie menu. Oświadczenie FCC statement (dla użytkowników z USA) To urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi Klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Granice tej klasy ustalono w celu zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwym działaniem w obszarach mieszkalnych. KLASA B: To urządzenie generuje, użytkuje i promieniuje energię fal radiowych i jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia uniemożliwiające komunikację radiową. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w obrębie danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i włączając to urządzenie, użytkownika zachęca się do podjęcia następujących kroków w celu usunięcia zakłóceń: Przestaw lub przesuń antenę odbiorczą. Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłącz urządzenie do innego gniazdka zasilającego, niż to, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. Oświadczenie EEC (dla użytkowników europejskich) To urządzenie było testowane pod kątem normy 89/336/EWG na EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) i spełnia jej wymagania. Oświadczenie MIC Urządzenie klasy B (sprzęt info/telekomunikacyjny z przeznaczeniem dla domu) Ponieważ urządzenie to przeszło rejestrację EMC dla potrzeb użytku domowego, może być ono używane w dowolnym miejscu, w tym w obszarach mieszkalnych. Instrukcje bezpieczeństwa Ten projektor BenQ został odpowiednio zaprojektowany oraz przetestowany i spełnia najnowsze wymogi standardów bezpieczeństwa sprzętu informatycznego. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania tego produktu ważne jest przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub umieszczonych na produkcie. Instrukcje bezpieczeństwa 1. Przed przystąpieniem do użytkowania projektora zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem. Zachowaj go przez okres użytkowania urządzenia. 2. Zawsze otwieraj przesłonę obiektywu lub zdejmuj nakładkę obiektywu, jeśli lampa projektora jest włączona. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych 5

6 3. Serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi. 4. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie rozmontowuj urządzenia. Części wewnątrz nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli konieczne jest serwisowanie lub naprawa, zanieś urządzenie do specjalisty. Użytkowanie nieprawidłowo zmontowanego urządzenia może być przyczyną jego nieprawidłowego działania lub porażenia prądem. Instrukcje bezpieczeństwa (c.d.) 7. W niektórych krajach napięcie w sieci jest NIESTABILNE. Ten projektor zaprojektowano do bezpiecznego funkcjonowania w przedziale napięcia od 100 do 240 V AC, może jednak nie działać w przypadku wahań napięcia wysokości ±10 V. Na obszarach, gdzie napięcie może się wahać lub zanikać, zalecamy podłączenie projektora do stabilizatora napięcia, zabezpieczenie przed przerwami w dopływie prądu lub zasilania awaryjnego UPS. Polski 8. Podczas działania lampa bardzo się nagrzewa. Przed wymontowaniem zespołu lampy w celu wymiany pozwól projektorowi ostygnąć przez ok. 45 minut. 5. W czasie działania projektora nie patrz prosto w obiektyw. Intensywny promień światła może uszkodzić wzrok. 9. Nie użytkuj lampy po zakończeniu przewidzianego okresu jej żywotności. Eksploatacja lampy ponad przewidziany dla niej okres może w niektórych sytuacjach spowodować jej pęknięcie. 6. Nigdy nie wymieniaj zespołu lampy lub jakichkolwiek elektronicznych części, jeśli projektor podłączony jest do gniazdka zasilającego. 6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych

7 Polski 10. Urządzenie potrafi wyświetlać odwrócone obrazy po zainstalowaniu go na suficie. Użyj zestawu do montażu sufitowego BenQ do zainstalowania projektora na suficie i upewnij się, że jest on bezpieczenie zamocowany. 11. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. - Nie umieszczaj projektora na kocu, posłaniu lub innej miękkiej powierzchni. - Nie przykrywaj projektora materiałem ani żadnym innym obiektem. - Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych materiałów palnych. Instrukcje bezpieczeństwa (c.d.) 13. Nie umieszczaj projektora w żadnym z poniższych środowisk. - Słabo wentylowana lub ograniczona przestrzeń. Zapewnij przynajmniej 50 cm odstępu od ścian i swobodny przepływ powietrza wokół projektora. - Miejsca o tendencji do mocnego nagrzewania się, takie jak wnętrze samochodu z zamkniętymi szybami - Miejsca, w których nadmierna wilgotność, kurz lub dym papierosowy mogą zanieczyścić komponenty optyczne, powodując skrócenie czasu użytkowania projektora i pociemnienie obrazu. Jeśli otwory wentylacyjne zostaną mocno zatkane, przegrzanie wnętrza projektora może spowodować uszkodzenie lampy, wadliwe działanie projektora lub wybuch ognia. 12. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. W razie upadku urządzenie może zostać poważnie uszkodzone. - Miejsca w pobliżu alarmów przeciwpożarowych. - Miejsca o temperaturze otoczenia powyżej 40 C / 104 F - Miejsca na wysokości powyżej 3000 metrów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych 7

8 14. Umieszczaj włączony projektor na równej poziomej powierzchni. - Nie używaj urządzenia jeśli jest przekrzywione bardziej niż o 10 stopni w lewo lub w prawo, albo o ponad 15 stopni w tył lub w przód. Używanie projektora w odchyleniu od poziomu może spowodować jego nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie lampy i innych komponentów. Instrukcje bezpieczeństwa (c.d.) 16. Nie stawaj na projektorze i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Oprócz możliwego fizycznego uszkodzenia projektora, takie postępowanie może spowodować wypadki i obrażenia. Polski 15. Nie stawiaj projektora na żadnym z boków, w pozycji pionowej. Może to prowadzić do przewrócenia się projektora i jego uszkodzenia lub obrażeń użytkownika. 17. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych cieczy. Wylanie cieczy na projektor może spowodować jego awarię. Jeśli projektor zamoczy się, odłącz go od sieci i skontaktuj się z BenQ w celu naprawy urządzenia. Kondensacja wilgoci Nie włączaj projektora bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca o niskiej temperaturze na miejsce o wysokiej temperaturze. Gdy projektor wystawiony zostanie na tak dużą zmianę temperatury, na jego głównych komponentach wewnętrznych może osadzić się wilgoć. Aby uchronić projektor przed możliwym uszkodzeniem, odczekaj przynajmniej 2 godziny po nagłej zmianie temperatury. Unikaj lotnych cieczy W pobliżu projektora nie używaj lotnych cieczy, takich jak środki owadobójcze lub niektóre środki czyszczące. Nie pozostawiaj gumowych lub plastikowych produktów w długotrwałym kontakcie z projektorem. Pozostawią one ślady na obudowie. W przypadku czyszczenia szmatką nasączoną środkiem chemicznym, pamiętaj o przestrzeganiu instrukcji bezpieczeństwa producenta szmatki. Utylizacja Ten produkt zawiera następujące materiały, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Zalutowana dioda. Rtęć, zawarta w lampie. W celu poprawnej utylizacji produktu lub zużytych lamp, skonsultuj się z lokalnym urzędem ochrony środowiska. 8 Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych

9 Polski Rzut oka na projektor Funkcje Wysoka jakość obrazu Projektor z lampą DMD DLP zapewnia wspaniałą jakość obrazu, wysoki kontrast i bardzo dobre ujednolicenie kolorów. Dynamiczne działanie i bogata skala szarości Dzięki sześcioczęściowemu kołu kolorów, projektor może uzyskać częstotliwość odświeżania do 300 Hz co daje dynamiczny obraz i bogatą skalę szarości bez migotania kolorów i efektu tęczy widocznych w innych projektorach z jedną lampą DMD DLP. Uszczelniony układ optyczny Układ optyczny wykorzystuje obiektyw wysokiej jakości, pozwalający zmaksymalizować parametry optyczne. Uszczelnienie układu zapobiega wydostawaniu się światła i powstrzymuje dostęp kurzu do układu, co mogłoby powodować uciążliwe kropki na wyświetlanym obrazie. Obiektyw optyczny stały typu CAT dający dynamiczny współczynnik kontrastu 2500:1 Do projektora dodano układ rozwartości optycznej, co pozwala na optymalizację kontrastu i jasności. Cicha praca Unikalny układ chłodzenia projektora zapobiega powstawaniu uciążliwego hałasu wentylatora i wynosi poniżej 29 db w normalnym trybie pracy i 26 db w trybie ekonomicznym. Szeroki zakres wejść Projektor obsługuje szeroką gamę formatów wideo. Wejścia typu Component są używane do podłączania projektora do odbiorników HDTV i odtwarzaczy DVD. Wykorzystano również połączenia RCA, co minimalizuje utratę jakości sygnału, która może powstawać w przypadku instalacji z długimi przewodami. Gotowy do odbioru sygnału HDTV Projektor jest kompatybilny z formatami 480i, 480P, 576i, 576p, 1080i oraz 720P. Usuwanie międzyliniowości (przeplotu) dzięki technice 3:2 Pull-Down Dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii usuwania międzyliniowości, projektor zapewnia wyjątkowe możliwości skalowania i konwersję 'film do wideo (3:2 pull-down) co daje najbardziej naturalne obrazy. Funkcja PIP/POP Funkcje Picture-In-Picture (PIP) (obraz w obrazie) oraz Picture-On-Picture (POP) (obraz na obrazie) pozwalają na wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Pamięć wideo Projektor pozwala użytkownikom na zapisanie do trzech różnych konfiguracji w pamięci wideo i optymalizację obrazu dla różnych rodzajów sygnału. Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD) Rzut oka na projektor 9

10 PE6800 Digital Projector Home Theater User's Maunal Zawartość zestawu Projektor jest dostarczany z kablami potrzebnymi do podłączenia ze sprzętem wideo i PC. Niektóre elementy zestawu, w zależności od regionu, mogą nie być dostępne. Sprawdź te informacje w miejscu zakupu. Niektóre akcesoria są różne w różnych krajach. Polski Projektor Podręcznik użytkownika Karta gwarancyjna Kabel VGA-BNC Kabel wideo USA (110V) UE (220V) UK (240V) Pilot i baterie Kabel zasilania Kabel S-Video Akcesoria opcjonalne 1.Kabel HDMI 2. Zestaw do montażu pod sufitem Instalowanie i wymiana baterii Wciśnij i odsuń pokrywę. Włóż dwie baterie AAA, odpowiednio ustawiając bieguny i zamknij pokrywę. Informacje dotyczące baterii Nie wkładaj razem starej baterii z nową, ani nie mieszaj różnych rodzajów baterii. Unikaj pozostawiania pilota i baterii w miejscu o nadmiernej temperaturze lub wilgotności, np. w kuchni, łazience, saunie, nasłonecznionym pokoju lub w zamkniętym samochodzie. Baterie zutylizuj zgodnie z instrukcjami producenta baterii i lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Jeśli pilot nie będzie używany przed dłuższy czas, usuń baterie w celu uniknięcia uszkodzeń sterowania, spowodowanych wyciekiem baterii. 10 Rzut oka na projektor

11 Polski Zewnętrzny widok projektora Widok z przodu / z góry Otwory wentylacyjne (wylotowe) 2. Tylny czujnik podczerwieni 3. Panel kontrolny (Szczegółowe informacje na stronie 12.) 4. Pierścień ostrości i pierścień powiększenia 5. Przedni czujnik podczerwieni 6. Obiektyw 7. Kratka filtra pyłu 8. Osłona obiektywu Widok z tyłu 9 Widok z dołu i z lewej strony Panel połączeń 10. Główny włącznik zasilania 11. Gniazdo zasilania Przednie nóżki regulacji 13. Otwory do montażu pod sufitem 14. Otwór zamka Kensington Panel połączeń 15. Wejście Composite Video (RCA) Wejście S-Video (mini DIN 4-szpilkowe) 17. Wejście RS-232C (do napraw) Wejście HDMI (High-Definition Multimedia Interface - interfejs multimedialny wysokiej jakości) Obsługa wszystkich źródeł sygnału wideo, takich jak dekodery, odtwarzacze DVD, cyfrowa telewizja (DTV) i inne cyfrowe urządzenia audio-wideo. 19. Wejście Composite Video (RCA) Obsługa wejścia sygnału wideo DTV Y/PB/PR, DTV Y/CB/CR lub DTV RGB. 20. Wejście RGB/ HDTV (BNC) Obsługa wejścia sygnału wideo DTV Y/PB/PR, DTV Y/CB/CR lub DTV RGB lub sygnału z komputera PC. Rzut oka na projektor 11

12 Sterowanie i funkcje Panel sterowania Pilot Kontrolka zasilania POWER (Więcej informacji na stronie 19.) Świeci się lub mruga, gdy projektor jest włączony. 2. MEMORY " Po kolei wywołuje ustawienia 1-3 zapisane wpamięci. 3. STRZAŁKI (#/$) Gdy aktywowane jest menu ekranowe, przyciski od #2 do #3 i 10 używane są jako strzałki kierunków, pozwalające na wybranie odpowiednich pozycji menu i wprowadzenie zmian. 4. POWER - Zasilanie (Więcej informacji na stronach i 32.) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power na projektorze, aby włączyć projektor, kiedy jest on w trybie gotowości. Aby wyłączyć projektor, dwukrotnie naciśnij ten przycisk MENU / EXIT Włączenie menu kontrolnego na ekranie. Wyjście i zapisanie ustawień menu. 6. Pierścień ostrości (Więcej informacji wsekcji 20.) Regulacja ostrości wyświetlanego obrazu. 7. Pierścień powiększenia (Więcej informacji w sekcji 20.) Regulacja rozmiaru wyświetlanego obrazu. 8. Ostrzegawcza kontrolka temperatury (Więcej informacji na stronie 32.) Zapala się lub miga, gdy temperatura projektora staje się zbyt wysoka.. 9. Kontrolka lampy (Więcej informacji wsekcji 32.) Kontrolka stanu lampy. Zapala się i błyska, gdy pojawia się jakiś problem z lampą. Skontaktuj się ze sprzedawcą BenQ. 10. AUTO! Automatyczny wybór najlepszych ustawień czasowych dla wyświetlanego obrazu. 11. SOURCE/ ENTER (Więcej informacji na stronie 25.) Po kolei przełącza źródła sygnału lub otwiera wybrany element menu, przy włączonym menu ekranowym. Polski Uwagi dotyczące posługiwania się pilotem Upewnij się, że między pilotem i projektorem nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby zakłócić wiązkę podczerwieni. Efektywny zasięg pilota wynosi do 8 metrów z przodu lub z tyłu projektora. Pilot musi być ustawiony pod kątem do 45 stopni względem czujnika podczerwieni projektora. 8 m 12 Rzut oka na projektor

13 Polski 1. POWER - Zasilanie (Więcej informacji na stronach i 32.) 1 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power na projektorze, aby włączyć projektor, kiedy jest on w trybie gotowości. Aby wyłączyć projektor, dwukrotnie naciśnij ten przycisk. 2. Przyciski źródła (Więcej informacji na stronie 27.) Wybór sygnału wejściowego, który ma być wyświetlony przez 3 projektor Przyciski formatu ekranu (Więcej informacji na stronie 26.) 4 Wybór formatu obrazu, w celu dostosowania go do sygnału wejściowego MEMORY - Pamięć (1, 2, 3 i default) (Więcej informacji na stronie 26.) Przywraca ustawienia zapisane w pozycjach pamięci 1, 2 i 3 lub przywraca ustawienia domyślne danego źródła sygnału. 5. Strzałki ("/#/!/$) (Więcej informacji na stronie 25.) 8 Używane do wyboru odpowiedniego menu i dokonywania zmian. ENTER(wejdź) (Więcej informacji w sekcji 25.) Otwiera wybrane elementy menu MENU (Więcej informacji na stronie 25.) Włączenie i wyłączenie menu kontrolnego na ekranie. 7. Przyciski dostrajania jakości obrazu. (Więcej informacji na stronie 25.) 8. Przyciski PIP i POP (Więcej informacji na stronie 22.) Aby włączyć lub wyłączyć funkcję PIP lub POP, wciśnij ten przycisk. Wyreguluj rozmiar obrazu PIP wciskając przycisk + lub -. Jeśli chcesz przełączać pomiędzy oknem aktywnym a drugim, lub prawym a lewym oknem, wciśnij ACTIVE, aby móc regulować ustawienia obrazu wybranego okna. 9. Ustawienia gotowe (Więcej informacji na stronie 21.) Wybór jednego z trybów ustawień gotowych, dopasowanych do danego zastosowania. 10. EXIT - wyjście (Więcej informacji na stronie 25.) Wyjście i zapisanie zmian dokonanych przy użyciu menu. 11. LIGHT Włączenie i wyłączenie podświetlenia przycisków pilota. Rzut oka na projektor 13

14 Ustawianie projektora Wybór miejsca Konstrukcja projektora umożliwia zainstalowanie go w jednej z czterech pozycji: 1. Podłoga przed ekranem; 2. Sufit przed ekranem; 3. Podłoga za ekranem; lub 4. Sufit za ekranem. O wyborze pozycji instalacji zadecyduje układ pokoju i indywidualne preferencje użytkownika. Uwzględnij wielkość i pozycję ekranu, umieszczenie gniazdka elektrycznego oraz położenie i odległość projektora od pozostałego sprzętu. Polski I. Floor front (Podłoga przód): Wybierz to ustawienie, gdy projektor umieszczony zostanie w okolicach podłogi, przed ekranem. To najbardziej powszechny sposób ustawiania projektora, umożliwiający szybką konfigurację i przenoszenie. II. Ceiling front (Sufit przód): Wybierz to ustawienie, gdy projektor zawieszony zostanie pod sufitem, przed ekranem. W celu montażu projektora pod sufitem dokonaj zakupu zestawu do montażu sufitowego BenQ u swojego sprzedawcy. Po włączeniu projektora wybierz Celing front w menu Setup > Mirror (Odbicie lustrzane). III. Floor rear (Podłoga tył): Wybierz to ustawienie, gdy projektor umieszczony zostanie w okolicach podłogi, za ekranem. Potrzebny jest specjalny ekran do tylnej projekcji. Po włączeniu projektora wybierz Floor Rear w menu Setup > Mirror (Odbicie lustrzane). IV. Ceiling rear (Sufit tył) Wybierz to ustawienie, gdy projektor zawieszony zostanie pod sufitem, za ekranem. Do tego ustawienia konieczny jest specjalny ekran do tylnej projekcji i zestaw do montażu sufitowego projektora BenQ. Po włączeniu projektora wybierz Celing Rear w menu Setup > Mirror (Odbicie lustrzane). 14 Ustawianie projektora

15 Polski Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego ekranu Odległość od obiektywu projektora do ekranu, ustawienie powiększenia oraz format wideo to czynniki, które mają wpływ na wielkość wyświetlanego obrazu. BenQ prezentuje osobne tabele wymiarów dla formatów 16:9 i 4:3, aby pomóc Ci w wybraniu idealnego ustawienia projektora. 1. Określ format ekranu (16:9 czy 4:3?) 2. Wybierz odpowiednią wielkość ekranu z poniższej tabeli rozmiarów formatu 16:9 lub 4:3, w zależności od posiadanego typu ekranu. Zainstaluj projektor w odległości zawierającej się w przedziale pomiędzy wartościami odległości projekcyjnej Min. i Maks. z tabeli. 3. Określ dokładną wysokość projektora. Dla przykładu, jeśli używasz ekranu 16:9 z przekątną 80 cali, zalecamy umieszczenie projektora w odległości pomiędzy 2,34 m 3,18 m od ekranu. Idealna wysokość środka obiektywu projektora to poziom górnego lub dolnego brzegu ekranu. Instalacja dla formatu ekranu 16:9 Instalacja pod sufitem Wielkość ekranu Przesunięcie wysokości Wysokość Odległość projekcyjna Ekran Sufit Środek obiektywu Instalacja przy podłodze Wielkość ekranu Wysokość Przesunięcie wysokości Ekran Środek obiektywu Odległość projekcyjna Podłoga Tabela ekranu 16:9 (szeroki ekran) Wielkość ekranu (cal) / (cm) Wielkość ekranu Odległość projekcyjna Przesunięcie wysokości Wysokość (cal) / (cm) Szerokość (cal) / (cm) Min. (cal) / (cm) Maks. (cal) / (cm) Tele (cal) / (cm) Szerokoekranowe (cal) / (cm) 37 / 94 18,1 / 46 32,3 / 82 42,5 / ,9 / / 0 0 / 0 50 / ,4 / 62 43,7 / ,5 / ,4 / / 0 0 / 0 60 / ,5 / 75 52,4 / ,9 / ,7 / / 0 0 / 0 70 / ,8 / 87 61,0 / ,3 / ,5 / / 0 0 / 0 80 / ,4 / ,7 / ,1 / ,2 / / 0 0 / 0 90 / ,1 / ,4 / ,5 / ,6 / / 0 0 / / ,2 / ,0 / ,0 / ,3 / / 0 0 / / ,8 / ,1 / ,4 / ,1 / / 0 0 / / ,7 / ,7 / ,8 / ,4 / / 0 0 / / ,8 / ,4 / ,6 / ,2 / / 0 0 / / ,5 / ,1 / ,0 / ,9 / / 0 0 / / ,6 / ,7 / ,4 / ,7 / / 0 0 / / ,4 / ,4 / ,9 / ,0 / / 0 0 / / ,5 / ,0 / ,3 / ,8 / / 0 0 / / ,2 / ,7 / ,1 / ,5 / / 0 0 / / ,3 / ,8 / ,5 / ,9 / / 0 0 / / ,0 / ,4 / ,9 / ,6 / / 0 0 / / ,4 / ,7 / ,4 / ,9 / / 0 0 / / ,2 / ,4 / ,9 / ,9 / / 0 0 / 0 Powyższe wielkości są przybliżone i mogą nieco różnić się od rzeczywistych. Podano tylko zalecany rozmiary ekranu. Jeśli ustawiony rozmiar ekranu nie jest podany w powyższej tabeli, proszę się skontaktować z dealarem BenQ, w celu uzyskania pomocy. Ustawianie projektora 15

16 Analiza tabeli pokazuje, że można umieścić obiektyw projektora w odległości 1,08 do 11,91 m od ekranu, uzyskując obraz wielkości od 0,82 x 0,46 m do 6,64 x 3,74 m, na pełnym ekranie. Instalacja dla formatu ekranu 4:3 Polski Instalacja pod sufitem Wielkość ekranu Przesunięcie wysokości Odległość projekcyjna Sufit Instalacja przy podłodze Wielkość ekranu Wysokość obrazu Ekran Środek obiektywu Środek obiektywu Wysokość obrazu Ekran Przesunięcie wysokości Odległość projekcyjna Podłoga Tabela ekranu 4:3 (standard): Typ (cal) / (cm) Wielkość ekranu Wysoko ść (cal) / (cm) Szeroko ść (cal) / (cm) Odległość projekcyjna Min. (cal) / (cm) Maks. (cal) / (cm) Przesunięcie wysokości Tele (cal) / (cm) Szeroki (cal) / (cm) Wysok ość obrazu (cale) / (cm) 37 / 94 22,1 / 56 29,5 / 75 39,0 / 99 53,2 / / 0 0 / 0 16,5 / / ,9 / 76 40,2 / ,8 / ,7 / / 0 0 / 0 22,4 / / ,8 / 91 48,0 / ,0 / ,8 / / 0 0 / 0 27,2 / / ,1 / ,9 / ,62 / ,4 / / 0 0 / 0 31,5 / / ,0 / ,2 / ,3 / ,6 / / 0 0 / 0 35,8 / / ,9 / ,1 / ,9 / ,7 / / 0 0 / 0 40,6 / / ,8 / ,9 / ,1 / ,3 / / 0 0 / 0 44,9 / / ,1 / ,2 / ,8 / ,5 / / 0 0 / 0 49,6 / / ,1 / ,1 / ,4 / ,7 / / 0 0 / 0 53,9 / / ,0 / ,9 / ,0 / ,2 / / 0 0 / 0 58,7 / / ,9 / ,8 / ,2 / ,4 / / 0 0 / 0 63,0 / / ,2 / ,1 / ,9 / ,6 / / 0 0 / 0 67,3 / / ,1 / ,0 / ,5 / ,1 / / 0 0 / 0 72,1 / / ,0 / ,8 / ,1 / ,3 / / 0 0 / 0 76,4 / / ,9 / ,1 / ,3 / ,9 / / 0 0 / 0 81,1 / / ,2 / ,0 / ,0 / ,1 / / 0 0 / 0 85,4 / / ,1 / ,8 / ,6 / ,2 / / 0 0 / 0 90,2 / / ,0 / ,0 / ,0 / ,9 / / 0 0 / 0 112,6 / / ,0 / ,0 / ,8 / ,5 / / 0 0 / 0 135,0 / 343 Powyższe wielkości są przybliżone i mogą nieco różnić się od rzeczywistych. Podano tylko zalecany rozmiary ekranu. Jeśli ustawiony rozmiar ekranu nie jest podany w powyższej tabeli, proszę się skontaktować z dealarem BenQ, w celu uzyskania pomocy. Analiza tabeli pokazuje, że można umieścić obiektyw projektora w odległości 0,99 do 10,91 m od ekranu, uzyskując obraz wielkości od 0,75 x 0,42 m do 6,1 x 3,43 m. 16 Ustawianie projektora

17 Polski Podłączanie różnorodnych urządzeń Projektor można podłączyć do dowolnego urządzenia wideo, takiego jak magnetowid, odtwarzacz DVD, cyfrowy tuner, dekoder TV satelitarny lub kablowy, konsola gier lub kamera lub aparat cyfrowy. Projektor można też podłączyć do komputera PC lub laptopa, również z systemem operacyjnym Apple Macintosh. Do projektora można jednocześnie podłączyć wiele różnych urządzeń wideo, korzystając z odpowiednich kabli. Pamiętaj o wyborze odpowiedniego sygnału wejściowego do wyświetlenia. Podłączając jakiekolwiek źródła sygnału do projektora: 1. Wyłącz wszystkie urządzenia przed ich połączeniem. 2. Sprawdź czy użyte są prawidłowe kable sygnałowe dla danego źródła. 3. Sprawdź, czy kable są dokładnie podłączone. 4. Podłącz wszystkie sygnały audio do głośników zewnętrznych. Ten projektor nie posiada własnych głośników. W przedstawionych poniżej połączeniach użyto kabli, z których niektóre nie są dołączone do zestawu projektora (patrz strona 10). Są one ogólnie dostępne w sklepach z elektroniką. Podłączanie wejść wideo Podłączanie urządzeń HDMI Do podłączenia projektora do urządzenia HDMI, wymagany jest kabel HDMI. Interfejs HDMI (High- Definition Multimedia Interface) obsługuje transmisję nieskompresowanych danych wideo pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak tunery telewizji cyfrowej, odtwarzacze DVD i ekrany, korzystając z jednego kabla. Pozwala to uzyskać wolne od zakłóceń cyfrowe obraz i dźwięk. Urządzenie HDMI: Odtwarzacz DVD, tuner cyfrowy, etc. Z wyjść audio Do wejść audio Kabel HDMI Podłączanie urządzeń wideo komponentowego (Component Video) Pamiętaj o dopasowaniu kabli i wejść zgodnie z ich kolorami. Sprzęt audio-wideo, odtwarzacz DVD, tuner cyfrowy, etc. Z wyjść audio Do wejść audio Kabel wideo Component Podłączanie różnorodnych urządzeń 17

18 Podłączanie urządzeń wideo i S-Video Polski Z wyjść audio Do wejść audio Kabel S-Video Kabel wideo Podłączanie komputera Podłącz projektor do komputera kablem VGA-BNC. Laptop lub komputer PC Z wyjść audio Do wejść audio Kabel VGA-BNC Jeśli po włączeniu projektora i wyborze odpowiedniego źródła obraz nie pojawia się na ekranie, sprawdź czy źródło sygnału jest włączone i czy działa prawidłowo. Sprawdź też, czy kable sygnałowe są prawidłowo podłączone. Wiele laptopów nie włącza zewnętrznych portów wideo po podłączeniu do projektora. Zazwyczaj zewnętrzny ekran można włączyć i wyłączyć kombinacją klawiszy, taką jak FN + F3 lub CRT/LCD. Znajdź na laptopie klawisz funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub klawisz z symbolem monitora. Jednocześnie naciśnij FN i oznaczony klawisz funkcyjny. Odwołaj się do dokumentacji laptopa, aby poznać kombinację klawiszy. 18 Podłączanie różnorodnych urządzeń

19 Polski Użytkowanie projektora i pilota Przygotowanie 1. Włącz wszystkie podłączone urządzenia. 2. Zdejmij osłonę obiektywu. 3. Podłącz dołączony do zestawu przewód zasilający do gniazda zasilania AC z tyłu projektora i podłącz przewód zasilający do gniazdka w ścianie. Włączanie zasilania Postępuj zgodnie z poniższym opisem. 1. Sprawdź czy kontrolka Power pali się na pomarańczowo po podłączeniu zasilania i włączeniu głównego przełącznika zasilania. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power na projektorze lub pilocie, aby włączyć projektor. Przycisk POWER może nie działać podczas gdy projektor się rozgrzewa. 3. Uruchomią się wentylatory. Na ekranie na parę sekund pojawi się obraz startowy. 4. Zanim projektor nie zidentyfikuje sygnału wejściowego, na ekranie widoczny będzie napis Searching.... Komunikat ten pozostaje na ekranie do momentu wykrycia działającego sygnału. 5. Jeśli częstotliwość/rozdzielczość pozioma sygnału wejściowego przekracza zakres pracy projektora, na pustym ekranie wyświetlony zostanie komunikat Unsupported timing (nieobsługiwana częstotliwość). Komunikat ten pozostaje na ekranie do momentu zmiany sygnału źródłowego. Zmiana sygnałów wejściowych Projektor może być jednocześnie podłączony do wielu urządzeń. Naciśnij SOURCE/ENTER na projektorze lub jeden z przycisków źródła Source na pilocie, aby kolejno przełączać źródło sygnału wejściowego. 4. Podłącz przewód zasilania do gniazdka w ścianie (jeśli posiada ono przełącznik, włącz je). Po włączeniu projektor wyszukuje ostatnio wybranego źródła sygnału. Jeśli chcesz skorzystać z funkcji PIP lub POP, przeczytaj informacje na stronie 22 dotyczących zaawansowanej obsługi. Użytkowanie projektora i pilota 19

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

XJ-A146 XJ-A246 / A256

XJ-A146 XJ-A246 / A256 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-A146 XJ-A246 / A256 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 5 2. Zasady użytkowania... 8 3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektor przenośny U300X/U250X U310W/U260W Podręcznik użytkownika Produkty U250X i U260W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Wydanie 4, Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika MultiSync E223W Podręcznik użytkownika Indeks Uwagi dotyczące zasilania monitora...polski-1 Ostrzeżenie, Ważne...Polski-2 Informacje o rejestracji...polski-3 Zalecenia dotyczące użytkowania...polski-4

Bardziej szczegółowo