Projektor cyfrowy PE5120 Seria systemów rozrywki domowej Podręcznik użytkownika. Witaj!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektor cyfrowy PE5120 Seria systemów rozrywki domowej Podręcznik użytkownika. Witaj!"

Transkrypt

1 Projektor cyfrowy PE5120 Seria systemów rozrywki domowej Podręcznik użytkownika Witaj!

2 Prawa autorskie Copyright 2005 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przekazywana, przepisywana, przechowywana w systemie pamięci lub tłumaczona na jakikolwiek język lub język komputerowy, w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, ręcznie lub inaczej, bez wcześniejszej pisemnej zgody BenQ Corporation. Zastrzeżenia Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych ani nie daje gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla określonych zastosowań. Ponadto BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania od czasu do czasu aktualizacji i zmian treści niniejszej publikacji bez konieczności informowania kogokolwiek o takich aktualizacjach lub zmianach. *DLP, Digital Micromirror Device i DMD to znaki handlowe (trademarks) Texas Instruments. Pozostałe prawa autorskie należą do poszczególnych firm i organizacji. 2 Prawa autorskie

3 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych 5 Oświadczenie FCC (dla użytkowników z USA)...5 Oświadczenie EEC (dla użytkowników europejskich)...5 Oświadczenie MIC...5 Instrukcje bezpieczeństwa...5 Kondensacja wilgoci... 6 Unikaj kontaktu z lotnymi cieczami... 6 Utylizacja...6 Rzut oka na projektor...7 Funkcje...7 Akcesoria...7 Zewnętrzny widok projektora...7 Widok z przodu / z góry...7 Widok z tyłu...8 Widok z dołu...8 Tylni panel połączeń... 8 Sterowanie i funkcje...9 Projektor...9 Pilot...9 Ustawianie projektora...11 Wybór miejsca...11 Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego ekranu...12 Instalacja sufitowa dla formatu 16: Instalacja podłogowa dla formatu 16: Instalacja sufitowa dla formatu 4: Instalacja podłogowa dla formatu 4: Podłączanie różnorodnych urządzeń...14 Podłączanie wejść wideo...14 Podłączanie urządzeń wideo komponentowego...14 Podłączania urządzeń S-video lub wideo...14 Podłączanie do komputera...14 Użytkowanie projektora i pilota...15 Przygotowanie...15 Włączanie zasilania...15 Zmiana sygnałów wejściowych...15 Regulacja obrazu...15 Regulacja wysokości kąta...15 Auto-regulacja obrazu...16 Korekcja trapezowego zniekształcenia obrazu Keystone...16 Spis treści 3

4 Dostrajanie wielkości i czystości obrazu Optymalizacja obrazu...17 Osobiste ustawienia wyświetlacza menu Wyłączanie zasilania...18 Korzystanie z menu ekranowych Struktura menu Jak korzystać z menu wyświetlacza ekranowego Menu Picture (Obraz)...20 Menu obrazu Pro-picture Menu Setting (Ustawienia)...21 Menu Advance (Zaawansowane) Menu Information (Informacje):...21 Informacje dodatkowe...22 Konserwacja projektora Czyszczenie obiektywu Czyszczenie obudowy projektora Przechowywanie projektora Transport projektora Wymiana lampy (skontaktuj się z dealerem BenQ) Kontrolki...24 Informacje serwisowe...24 Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Charakterystyka optyczna Charakterystyka elektryczna Terminal wejść Terminal wyjść Charakterystyka ogólna Wymiary Spis treści

5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych Dziękujemy za dokonanie zakupu znakomitego projektora wideo BenQ! Został on zaprojektowany specjalnie dla Twojego kina domowego. W celu uzyskania najlepszych rezultatów użytkowania, zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem, w którym opisano metody kontroli i działanie menu. Oświadczenie FCC (dla użytkowników z USA) To urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi Klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Granice tej klasy ustalono w celu zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwym działaniem w obszarach mieszkalnych. KLASA B: To urządzenie generuje, użytkuje i promieniuje energię fal radiowych i jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia uniemożliwiające komunikację radiową. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w obrębie danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i włączając to urządzenie, użytkownika zachęca się do podjęcia następujących kroków w celu usunięcia zakłóceń: - Przesuń lub obróć antenę odbiorczą. - Zwiększ dystans pomiędzy urządzeniem, a odbiornikiem. - Podłącz urządzenie do innego obwodu zasilającego, niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. - Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. Oświadczenie EEC (dla użytkowników europejskich) To urządzenie było testowane pod kątem normy 89/336/EEC (European Economic Community) na EMC (Zgodność elektromagnetyczna) i spełnia jej wymagania. Oświadczenie MIC Urządzenie klasy B (sprzęt info/telekomunikacyjny z przeznaczeniem dla domu) Ponieważ urządzenie to przeszło rejestrację EMC dla potrzeb użytku domowego, może być ono używane w dowolnym miejscu, w tym w obszarach mieszkalnych. Instrukcje bezpieczeństwa Ten projektor BenQ został odpowiednio zaprojektowany oraz przetestowany i spełnienia najnowsze wymogi standardów bezpieczeństwa sprzętu informatycznego. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy jednak przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku i oznaczeniach samego produktu. 1. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, nie rozmontowuj urządzenia. Części wewnątrz nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli konieczne jest serwisowanie lub naprawa, zanieś urządzenie do specjalisty. Użytkowanie niewłaściwie złożonego urządzenia może być przyczyną jego poważnych uszkodzeń lub porażenia prądem. 2. Przed przystąpieniem do użytkowania projektora zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem. Zachowaj go przez okres użytkowania urządzenia. 3. Serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi. 4. Zawsze otwieraj przesłonę obiektywu lub zdejmuj nakładkę obiektywu, jeśli lampa projektora jest włączona. 5. Nie patrz prosto w obiektyw, gdy projektor jest włączony. Intensywny promień światła może uszkodzić wzrok. 6. W niektórych krajach napięcie w sieci jest NIESTABILNE. Ten projektor zaprojektowano do bezpiecznego funkcjonowania w przedziale napięcia od 100 do 240 V AC, może jednak nie działać w przypadku wahań napięcia wysokości ±10 V. Na obszarach, gdzie napięcie może się wahać lub zanikać, zalecamy podłączenie projektora do stabilizatora napięcia, zabezpieczenia przed przerwami w dopływie prądu lub zasilania awaryjnego UPS. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych 5

6 7. Podczas działania lampa bardzo się nagrzewa. Przed wymontowaniem zespołu lampy w celu wymiany pozwól projektorowi ostygnąć przez ok. 45 minut. 8. Nie użytkuj lampy po zakończeniu przewidzianego okresu jej żywotności. Eksploatacja lampy ponad przewidziany dla niej okres może w niektórych sytuacjach spowodować jej eksplozję. 9. Nigdy nie wymieniaj zespołu lampy lub jakichkolwiek elektronicznych części, jeśli projektor podłączony jest do gniazdka zasilającego. 10. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. W razie upadku urządzenie może zostać poważnie uszkodzone. Ten produkt może wyświetlać odwrócone obrazy po zainstalowaniu go na suficie. Użyj zestawu do montażu sufitowego BenQ do zainstalowania projektora na suficie i upewnij się, że jest on bezpieczenie zamocowany. 11. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. - Nie umieszczaj projektora na kocu, posłaniu lub innej miękkiej powierzchni. - Nie przykrywaj projektora materiałem ani żadnym innym obiektem. - Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych materiałów palnych. 12. Jeśli otwory wentylacyjne zostaną mocno zatkane, przegrzanie wnętrza projektora może spowodować uszkodzenie lampy, wadliwe działanie projektora lub wybuch ognia. 13. Nie umieszczaj projektora w żadnym z poniższych środowisk. - Słabo wentylowana lub ograniczona przestrzeń. Zapewnij przynajmniej 50 cm prześwitu między ścianami i projektorem oraz swobodny przepływ powietrza wokół niego. - Miejsca o szczególnie wysokiej temperaturze, takie jak wnętrze samochodu z zakręconymi szybami. - Miejsca, w których nadmierna wilgotność, kurz lub dym papierosowy mogą zanieczyścić komponenty optyczne, powodując skrócenie czasu użytkowania projektora i pociemnienie obrazu. - Miejsca w pobliżu alarmów przeciwpożarowych. - Miejsca o temperaturze otoczenia powyżej 35 C / 95 F - Miejsca o wysokości powyżej 3000 metrów. 14. Umieszczaj włączony projektor na równej poziomej powierzchni. - Nie używaj projektora, gdy jest on przechylony o więcej niż 10 stopni na boki i o więcej niż 15 stopni w tył/w przód. Używanie projektora w odchyleniu od poziomu może spowodować jego nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie lampy i innych komponentów. 15. Nie stawiaj projektora na żadnym z boków, w pozycji pionowej. Może to prowadzić do przewrócenia się projektora i jego uszkodzenia lub obrażeń użytkownika. 16. Nie stawaj na projektorze ani nie kładź na nim żadnych przedmiotów. Poza prawdopodobnym uszkodzeniem projektora, takie postępowanie może prowadzić do wypadków i urazów. 17. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych cieczy. Wylanie cieczy na projektor może spowodować jego awarię. Jeśli projektor zamoczy się, odłącz go od sieci i skontaktuj się z BenQ w celu naprawy urządzenia. Kondensacja wilgoci Nie włączaj projektora bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca o niskiej temperaturze na miejsce o wysokiej temperaturze. Gdy projektor wystawiony zostanie na tak dużą zmianę temperatury, na jego głównych komponentach wewnętrznych może osadzić się wilgoć. Aby uchronić projektor przed możliwym uszkodzeniem, odczekaj przynajmniej 2 godziny po nagłej zmianie temperatury. Unikaj kontaktu z lotnymi cieczami W pobliżu projektora nie używaj lotnych cieczy, takich jak środki owadobójcze lub niektóre środki czyszczące. Nie pozostawiaj gumowych lub plastikowych produktów w długotrwałym kontakcie z projektorem. Pozostawią one ślady na obudowie. Podczas czyszczenia postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia produktu. Utylizacja Ten produkt zawiera następujące materiały, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Zalutowana dioda. Rtęć, zawarta w lampie. W celu poprawnej utylizacji produktu lub zużytych lamp, skonsultuj się z lokalnym urzędem ochrony środowiska. 6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i zagadnień prawnych

7 Rzut oka na projektor Funkcje Ten projektor łączy w sobie optyczny układ projekcyjny wysokiej wydajności i ergonomiczną konstrukcję, zapewniając pewność i łatwość użytkowania. Projektor posiada następujące funkcje i cechy: Niewielkie rozmiary umożliwiające przenoszenie Jednoprzyciskowe strojenie automatyczne, pozwalające na ustawienie najlepszej jakości obrazu Lampa projekcyjna o ultra-wysokiej jasności Zdolność do wyświetlania 16,7 miliona kolorów Menu ekranowe w 10 językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim tradycyjnym, chińskim uproszczonym, japońskim i koreańskim 8 zestawów gotowych ustawień 5-segmentowe koło kolorów Znakomita funkcja AV 26dB redukcja szumu w trybie ekonomicznym Naturalne proporcje obrazu 16:9 Zgodność z HDTV Uwaga: Jasność wyświetlanego obrazu będzie różna w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia i ustawień kontrastu/jasności. Akcesoria Opis standardowych akcesoriów, dołączonych do projektora można znaleźć w instrukcji szybkiego uruchomienia. Poniżej wymieniono akcesoria dodatkowe. Akcesoria te można zakupić u lokalnego dealera projektorów. Odwołaj się do strony 24, na której znajduje się pełna lista akcesoriów z numerami części, która pomoże w zakupie prawidłowej części u dealera. 1. Zestaw do montażu sufitowego 2. Zapasowy zestaw lampy 3. Kabel DVI Zewnętrzny widok projektora Widok z przodu / z góry Kratka wentylacyjna 2. Przedni przycisk regulatora 3. Przednia stopka regulatora 4. Zewnętrzny panel kontrolny (Szczegółowe informacje na stronie 9.) 5. Pierścień ostrości i pierścień powiększenia 6. Przedni czujnik pilota na podczerwień 7. Obiektyw 8. Osłona obiektywu Rzut oka na projektor 7

8 Widok z tyłu 9 9. Panel połączeń (więcej informacji poniżej.) 10. Tylna stopka regulatora 11. Otwór zamka Kensington Widok z dołu Przednia stopka regulatora 13. Klapka lampy 14. Tylna stopka regulatora Tylni panel połączeń Na stronie 14 znaleźć można dodatkowe informacje, dotyczące połączeń z różnymi urządzeniami Tylni czujnik pilota na podczerwień 16. Cyfrowe wejście wideo DVI-I 17. Port USB (do serwisowania) 18. Analogowe wejście wideo kompozytowego 19. Wejście S-Video 20. Komponentowe wejście wideo 21. Gniazdo przewodu zasilającego 8 Rzut oka na projektor

9 Sterowanie i funkcje Projektor Zasilanie (Więcej informacji na stronach 15 i 18.) Włączenie i wyłączenie projektora. 2. źródło (Więcej informacji na stronie 15.) Kolejne przełączanie źródeł sygnału wejściowego: wideo komponentowe, DVI-D, wideo, S-Video lub DVI-A W lewo 4. W prawo 4 Gdy menu ekranowe nie jest włączone, #3 i #4 funkcjonują jako klawisze skrótu -/+ efektu trapezu Keystone Auto (Więcej informacji na stronie 16.) Automatyczny wybór najlepszych ustawień czasowych dla wyświetlanego obrazu. 8. Ustawienia gotowe (Więcej informacji na stronie 17.) Wybór jednego z trybów ustawień gotowych, dopasowanych do danego zastosowania. 9. Kontrolka zasilania (Więcej informacji na stronie 24.) Świeci się lub mruga, gdy projektor jest włączony. 10. Ostrzegawcza kontrolka temperatury (Więcej informacji na stronie 24.) Zapala się, gdy temperatura projektora staje się zbyt wysoka. 11. Kontrolka lampy (Więcej informacji na stronie 24.) Kontrolka stanu lampy. Zapala się w razie wystąpienia problemu z lampą. 12. Pierścień powiększenia (Więcej informacji na stronie 16.) Regulacja wielkości obrazu. 13. Pierścień ostrości (Więcej informacji na stronie 16.) Regulacja ostrości wyświetlanego obrazu. 5. 5Wyjście Wyjście i zapisanie ustawień menu. 6. 6Menu Włączenie menu ekranowego. Gdy aktywowane jest menu ekranowe, przyciski od #3 do #6 używane są jako strzałki kierunków, pozwalające na wybranie odpowiednich pozycji menu i wprowadzenie zmian. Więcej informacji na stronie 19. Pilot Uwagi dotyczące posługiwania się pilotem Upewnij się, że między pilotem i projektorem nie ma żadnych przeszkód, które mogłby zakłócić wiązkę podczerwieni. Efektywny zasięg pilota wynosi do 8 metrów z przodu lub z tyłu projektora. Pilot musi być ustawiony pod kątem do 22,5 stopni względem czujnika podczerwieni projektora. 8 m Rzut oka na projektor 9

10 C T Zasilanie (Więcej informacji na stronach 15 i 18.) W celu włączenia projektora przytrzymaj przycisk przez jedną sekundę. Aby wyłączyć projektor, dwukrotnie naciśnij ten przycisk. 2. Przyciski źródła (Więcej informacji na stronie 15.) Wybór sygnału wejściowego, który ma być wyświetlony przez projektor. 3. Przyciski formatu Wybór formatu obrazu, w celu dostosowania go sygnału wejściowego. 4. Auto (Więcej informacji na stronie 16.) Automatyczny wybór najlepszych ustawień czasowych dla wyświetlanego obrazu. 5. Ustawienia gotowe (Więcej informacji na stronie 17.) Wybór jednego z tybów ustawień gotowych, dopasowanych do danego zastosowania. 6. Menu i przyciski kierunków ( / / / ) (Więcej informacji na stronie 19.) Naciśnij Menu, aby aktywować menu ekranowe. Użyj przycisków kierunków, aby wybrać pozycje menu i dokonać zmian. Ponowne naciśnięcie przycisku Menu powoduje wyjście i zapisanie zmian. 7. Przyciski dostrajania jakości obrazu. (Więcej informacji na stronie 20.) 8. Przyciski korekcji trapezu (Więcej informacji na stronie 16.) Naciśnij, aby zmniejszyć górną część obrazu. Naciśnij, aby zmniejszyć dolną część obrazu. 9. Ustawienia domyślne Przywraca wszystkie wartości ustawień fabrycznych. 10. Światło Włączenie i wyłączenie podświetlenia pilota. Wymiana baterii pilota 1. Popchnij i otwórz pokrywę komory baterii zgodnie z przedstawionym kierunkiem. 2. Zainstaluj baterie zgodnie z diagramem wewnątrz komory. 3. Włóż przegub pokrywy wkrawędź przedziału i zamknij pokrywę. Ostrożnie z bateriami Unikaj pozostawiania pilota i baterii w miejscu o nadmiernej temperaturze lub wilgotności, np. w kuchni, łazience, saunie, nasłonecznionym pokoju lub w zamkniętym samochodzie. Podczas instalacji baterii zwróć uwagę na ich odpowiednią polaryzację. Nieprawidłowe założenie baterii może spowodować eksplozję. Wymieniaj baterie tylko na baterie tego samego typu lub ekwiwalent zalecany przez producenta baterii. Baterie zutylizuj zgodnie z instrukcjami producenta baterii i lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Jeśli pilot nie będzie używany przed dłuższy czas, usuń baterie w celu uniknięcia uszkodzeń sterowania, spowodowanych wyciekiem baterii. 10 Rzut oka na projektor

11 Ustawianie projektora Wybór miejsca Konstrukcja projektora umo liwia zainstalowanie go w jednej z czterech pozycji: 1. Podłoga przed ekranem; 2. Sufit przed ekranem; 3. Podłoga za ekranem; lub 4. Sufit za ekranem; O wyborze pozycji instalacji zadecyduje układ pokoju i indywidualne preferencje użytkownika. Należy uwzględnić rozmiar i pozycję ekranu, położenie gniazdka zasilającego oraz ustawienie i odległość pomiędzy projektorem i innymi urządzeniami. I. Floor front (Podłoga przód): Wybierz to ustawienie, gdy projektor umieszczony zostanie w okolicach podłogi, przed ekranem. Jest to najbardziej powszechne ustawienie, umożliwiające szybką instalację i przenośność. II. Ceiling front (Sufit przód): Wybierz to ustawienie, gdy projektor zawieszony zostanie pod sufitem, przed ekranem. W celu zainstalowania projektora pod sufitem należy zakupić zestaw do montażu sufitowego projektora BenQ u dealera. Po włączeniu projektora wybierz w menu Setting (Ustawienia) > Mirror (Odbicie lustrzane). III. Floor rear (Podłoga tył): Wybierz to ustawienie, gdy projektor umieszczony zostanie w okolicach podłogi, za ekranem. Potrzebny jest specjalny ekran do tylnej projekcji. Po włączeniu projektora wybierz w menu Setting (Ustawienia) > Mirror (Odbicie lustrzane). IV. Ceiling rear (Sufit tył): Wybierz to ustawienie, gdy projektor zawieszony zostanie pod sufitem, za ekranem. Do tego ustawienia konieczny jest specjalny ekran do tylnej projekcji i zestaw do montażu sufitowego projektora BenQ. Po włączeniu projektora wybierz w menu Setting (Ustawienia) > Mirror (Odbicie lustrzane). Więcej informacji dotyczących menu Setting (Ustawienia) zawarto na stronie 21. Ustawianie projektora 11

12 Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego ekranu Odległość od obiektywu do ekranu, ustawienia powiększenia i format wideo stanowią czynnik s w wielkości wyświetlanego obrazu. BenQ oferuje osobne tabele wielkości dla formatów ekranu 16:9 i 4:3, które mają na celu pomoc w ustaleniu idealnego umiejscowienia projektora. 1. Określ proporcje ekranu, 16:9 czy 4:3? 2. Wybierz odpowiednią Screen Size (Wielkość ekranu) z poniższej tabeli rozmiarów formatu 16:9 lub 4:3, w zależności od posiadanego typu ekranu. Zainstaluj projektor w odległości zawierającej się w przedziale pomiędzy wartościami Projection Distance (Odległości projekcyjnej) Min. i Maks. w tabeli. 3. Określ dokładną wysokość projektora. Jeśli na przykład używasz ekranu 16:8 z przekątną 80 cali, zaleca się ustawienie projektora w odległości pomiędzy 2,76 m do 3,39 m od ekranu. Dokładna wysokość projektora wyniesie 33 do 34 cm powyżej lub poniżej ekranu, licząc od środka obiektywu. Instalacja sufitowa dla formatu 16:9 Odległość projekcyjna Sufit Wielkość ekranu Przesunięcie ć Wysokoś Środek obiektywu Ekran Instalacja podłogowa dla formatu 16:9 Wielkość ekranu ć Wysokoś Przesunięcie Tabela ekranu 16:9 (szeroki ekran) Ekran Środek obiektywu Odległość projekcyjna Podłoga Wielkość ekranu Odległość projekcyjna Przesunięcie wysokości Typ (cal) Wysokość (cm) Szerokość (cm) Min. (cm) Maks. (cm) Tele (cm) Szeroki (cm) Analiza tabeli pokazuje, że można umieścić obiektyw projektora w odległości 1,73 do 8,47 m od ekranu, uzyskując obraz wielkości od 1,11 x 0,62 m do 4,43 x 2,49 m, na pełnym ekranie. 12 Ustawianie projektora

13 Instalacja sufitowa dla formatu 4:3 Odległość projekcyjna Sufit Przesunięcie Wielkość ekranu ć Wysokoś obrazu Środek obiektywu Ekran Instalacja podłogowa dla formatu 4:3 Wielkość ekranu obrazu Wysokoś ć Przesunięcie Ekran Odległość projekcyjna Środek obiektywu Podłoga Tabela ekranu 4:3 (standard): Typ (cal) Wielkość ekranu Wysokość (cm) Szerokość (cm) Odległość projekcyjna Min. (cm) Maks. (cm) Przesunięcie wysokości Tele (cm) Powyższe wielkości są przybliżone i mogą nieco różnić się od rzeczywistych. Szeroki (cm) Wysokość obrazu (cm) Analiza tabeli pokazuje, że można umieścić obiektyw projektora w odległości 1,73 do 8,47 m od ekranu, uzyskując obraz wielkości od 1,02 x 0,62 m do 4,43 x 2,49 m. Ustawianie projektora 13

14 Podłączanie różnorodnych urządzeń Podłączając jakiekolwiek źródła sygnału do projektora: 1. Wyłącz wszystkie urządzenia przed ich połączeniem. 2. Użyj prawidłowego kabla sygnałowego dla danego źródła. 3. Sprawdź, czy kable są dokładnie podłączone. 4. Podłącz wszystkie sygnały audio do głośników zewnętrznych. Ten projektor nie posiada własnych głośników. Dla pokazanych poniżej połączeń tylko niektóre kable dołączone są do zestawu standardowego. Jeśli potrzebujesz innych kabli, skontaktuj się ze swoim dealerem lub najbliższym sklepem elektronicznym. Podłączanie wejść wideo Podłączanie urządzeń wideo komponentowego Kabel komponentowy wideo Urządzenie gier Sprzęt AV Z wyjść audio Do wejść audio Podłączania urządzeń S-video lub wideo Urządzenie S-video lub wideo Kabel komponentowy wideo Kabel kompozytowy wideo Z wyjść audio Kabel S-Video Do wejść audio Jeśli po włączeniu projektora i wyborze odpowiedniego źródła obraz nie pojawia się na ekranie, sprawdź czy źródło sygnału jest włączone i czy działa prawidłowo. Sprawdź też, czy kable sygnałowe są prawidłowo podłączone. Podłączanie do komputera Wyjścia audio Do wejść audio Kabel VGA-DVI 14 Podłączanie różnorodnych urządzeń

15 Użytkowanie projektora i pilota Przygotowanie 1. Włącz wszystkie podłączone urządzenia. 2. Zdejmij osłonę obiektywu. 3. Podłącz dołączony przewód zasilania do gniazda AC z tyłu projektora. 4. Podłącz przewód zasilania do gniazdka w ścianie. Włączanie zasilania 1. Po włączeniu zasilania sprawdź, czy kontrolka zasilania świeci się na pomarańczowo. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power na projektorze lub pilocie, aby włączyć projektor. Podczas nagrzewania kontrolka zasilania błyska przez około 30 sekund, następnie, gdy urządzenie jest gotowe, kontrolka świeci się światłem ciągłym (a projektor wyświetla obrazy). 3. Naciśnij Source na projektorze lub jeden z przycisków źródła Source na pilocie, aby wybrać odpowiednie źródło sygnału wejściowego. Podczas wyszukiwania portu na ekranie wyświetlany jest komunikat. W przypadku konieczności zmiany sygnału wejściowego, postępuj według poniższych instrukcji. Zmiana sygnałów wejściowych Naciśnij Source na projektorze lub jeden z przycisków źródła Source na pilocie, aby kolejno przełączać źródło sygnału wejściowego. Wybrane źródło zostanie wyświetlone w prawym dolnym rogu ekranu na 3 sekundy. Włącz funkcję Source Scan (Skanowanie źródeł) w menu Advance (Zaawansowane), aby projektor automatycznie wyszukał sygnał wejściowy. Wyszukiwanie sygnału wejściowego przez projektor może zająć kilka sekund. Regulacja obrazu Regulacja wysokości kąta Projektor zaopatrzono w 1 przednią, szybko zwalnianą i 2 tylne stopki regulatorów. Ten system regulatorów służy do zmiany wysokości projektora i kąta projekcji. Aby wyregulować projektor: 1. Unieś projektor i naciśnij przycisk regulatora, aby go zwolnić. Przednia stopka regulatora opadnie na pozycję i zablokuje się, gdy zwolnisz przycisk. Dzięki temu można regulować projektor w zakresie do 15 stopni. Manualnie przekręć stopkę w górę lub w dół, aby wyregulować wysokość. 2. Przekręć tylną stopkę regulatora, aby wyregulować poziomy kąt i ustawić projektor stabilnie i w poziomie. Użytkowanie projektora i pilota 15

16 Auto-regulacja obrazu Jednorazowe przyciśnięcie przycisku Auto na projektorze lub pilocie uruchamia inteligentną funkcję auto-regulacji, która automatycznie wybiera wartości częstotliwości i zegara, zapewniając najlepszą jakość obrazu. Obecne źródło informacji zostanie wyświetlone w prawym dolnym rogu ekranu na 3 sekundy. Podczas działania funkcji auto-regulacji ekran pozostaje pusty. Korekcja trapezowego zniekształcenia obrazu Keystone Zniekształcenie obrazu Keystone (trapez) pojawia się, gdy projektor nie jest ustawiony równo i prostopadle względem ekranu. Powoduje to większą szerokość ekranu u dołu lub u góry (keystone pochodzi od nazwy kamiennego elementu łuku architektonicznego w kształcie trapezu ). Jeśli nie można przestawić projektora, zniekształcenie można poprawić manualnie, wykonując poniższe czynności: Naciśnij przycisk skrótu 3 Left (W lewo) or Right (W prawo) 4 na projektorze, aby wyświetlić pasek stanu, oznaczony Keystone. Naciśnij Left (W lewo) 3, aby skorygować trapez w górnej części obrazu. Naciśnij Right (W prawo) 4, aby skorygować trapez w dolnej części obrazu. Naciśnij lub na pilocie, aby wyświetlić pasek stanu oznaczony Keystone, następnie naciśnij, aby skorygować zniekształcenie u góry ekranu lub naciśnij, aby skorygować zniekształcenie u dołu ekranu. C T Dostrajanie wielkości i czystości obrazu 1. Wyreguluj wielkość wyświetlanego obrazu za pomocą pierścienia powiększenia. 2. Następnie wyreguluj ostrość obrazu za pomocą pierścienia ostrości. 16 Użytkowanie projektora i pilota

17 Optymalizacja obrazu Do optymalizacji obrazu użyj pilota lub menu ekranowego. Opis działania menu ekranowego zawarto na stronie 19. Następujące kroki są opcjonalne. Nie jest konieczne wykonanie ich wszystkich. Zależy to od docelowej jakości obrazu. 1. Wybierz tryb gotowych ustawień projektora za pomocą pilota lub w menu Picture (Obraz) > Preset Mode (Tryb ustawień gotowych). Dla każdego wejścia dostępne są 4 tryby. Wejście wideo DVI-A / DVI-D Presentation Mode (Tryb prezentacji): Stworzony dla prezentacji. Duży nacisk położony na jasność. Vivid Mode (Tryb żywy): Doskonały do gier. Dobre wyważenie nasycenia kolorów i jasności. Video Mode (Tryb wideo): Odpowiedni do oglądania filmów w ich naturalnych kolorach. Economic Mode (Tryb ekonomiczny): Używany do zmniejszenia szumu systemu i zredukowania zużycia energii o 20%. Życie lampy przedłużone jest także dzięki mniejszemu natężeniu światła. Wideo komponentowe / wideo analogowe RCA / wejście S-Video Gaming Mode (Tryb gier): Odpowiedni do grania w gry wideo w jasno oświetlonym pokoju. Video Mode (Tryb wideo): O wyższej temperaturze kolorów, odpowiedni do oglądania filmów TV. Cinema Mode (Tryb kinowy): O niższej kolorów, odpowiedni do oglądania filmów kinowych. Tryb ekonomiczny: Używany do zmniejszenia szumu systemu i zredukowania zużycia energii o 20%. Życie lampy przedłużone jest także dzięki mniejszemu natężeniu światła. 2. Zmień proporcje obrazu za pomocą pilota lub menu Pro-Picture > Aspect Ratio (Format). 3. Możesz wyregulować ustawienia Brightness (Jasność) i Contrast (Kontrast) dla obrazu DVI-A lub DVI- D, używając menu Picture (Obraz) lub pilota. Możesz też wyregulować ustawienia jasności (Brightness), kontrastu (Contrast), koloru (Color) i odcienia (Tint) przy odbiorze sygnału wideo komponentowego, wideo kompozytowego i S-Video. Niektóre ustawienia obrazu dostępne są tylko przy określonych źródłach sygnału wejściowego. Ustawienia niedostępne nie są wyświetlane na ekranie. Funkcje dostępne dla każdego z typów sygnału opisano na stronie 19. Osobiste ustawienia wyświetlacza menu Menu wyświetlacza ekranowego OSD mogą być przystosowane do indywidualnych preferencji. Ustawienia te nie wpłyną na ustawienia projekcji, działanie lub wydajność. OSD Time (Czas wyświetlacza ekranowego) w menu Setting (Ustawienia) służy do wyboru czasu, przez jaki OSD będzie pozostawał aktywny od ostatniego naciśnięcia przycisku. Language (Język) w menu Setting (Ustawienia) umożliwia wybór odpowiedniego języka menu ekranowych. User Logo (Logo użytkownika) w menu Advance (Zaawansowane) umożliwia wybór logo, które będzie wyświetlane na ekranie podczas uruchomiania projektora. Użytkowanie projektora i pilota 17

18 Wyłączanie zasilania 1. Naciśnij przycisk zasilania Power, aby wyświetlić polecenie ekranowe. Aby wyłączyć projektor, ponownie naciśnij Power. 2. Kontrolka zasilania błyska i lampa wyłącza się, chociaż wentylator kontynuuje działanie przez około 110 sekund, chłodząc projektor. W celu ochrony lampy, projektor nie reaguje na żadne polecenia w trakcie procesu chłodzenia. 3. Przewód zasilający należy odłączyć z gniazdka dopiero po zatrzymaniu się wentylatora. Nie odłączaj przewodu zasilania przed końcem 110-sekundowej sekwencji ochładzania. Jeśli projektor nie został prawidłowo wyłączony i wkrótce po tym spróbujesz go ponownie uruchomić, wentylator może przez kilka minut chłodzić projektor, zanim można go będzie prawidłowo uruchomić. Musisz zaczekać do momentu zatrzymania się wentylatorów i następnie ponownie nacisnąć Power, uruchamiając projektor. 18 Użytkowanie projektora i pilota

19 Korzystanie z menu ekranowych Struktura menu Menu wyświetlacza ekranowego OSD mogą różnić się w zależności od wybranego typu sygnału wejściowego. Funkcje dostępne przy różnego typu sygnałach... Pod-menu DVI-A DVI-D Picture (Obraz) Obraz Pro-Picture Setting (Ustawienia) Preset Mode (Tryb ustawień gotowych) Color Temp (Temperatura kolorów) Brightness (Jasność) Contrast (Kontrast) Aspect Ratio (Format) H Position (Pozycja wpoziomie) V Position (Pozycja Aspect Ratio (Format) w pionie) Phase (Faza) H. Size (Szerokość) Language (Język) Mirror (Odbicie lustrzane) Keystone (Trapez) OSD Time (Czas wyświetlacza) Reset (Przywróć) Wideo komponentowe Wideo kompozytowe/ S-Video Preset Mode (Tryb ustawień gotowych) Color Temp (Temperatura kolorów) Brightness (Jasność) Contrast (Kontrast) Color (Kolor) Tint (Odcień)* Sharpness (Ostrość) Advance (Zaawansowane) Source Scan (Skanowanie źródeł) User Logo (Logo użytkownika) Information (Informacje) Source (źródło) Resolution (Rozdzielczość) Preset Mode (Tryb ustawień gotowych) Lamp Hour (Godziny lampy) Color Temp (Temperatura kolorów) Source (źródło) System Preset Mode (Tryb ustawień gotowych) Lamp Hour (Godziny lampy) Color Temp (Temperatura kolorów) *Gdy źródłem sygnału jest wideo kompozytowe lub S-Video, funkcja dostępna jest tylko w systemie NTSC. Jak korzystać z menu wyświetlacza ekranowego Projektor posiada menu ekranowe OSD w kilku językach, umożliwiające regulację i wybór ustawień. Wybierz menu Setting (Ustawienia) > Language (Język), aby wybrać język, który umożliwi Ci obsługę menu OSD. Poniższy przykład prezentuje regulację wartości ustawień trapezu. Korzystanie z menu ekranowych 19

20 1. Naciśnij przycisk Menu na projektorze lub pilocie, aby otworzyć menu ekranowe. 3. Naciśnij 5Exit (Wyjście) lub 6Menu na projektorze albo 6 lub 5 na pilocie, aby wybrać Keystone (Trapez). 4. Wyreguluj wartości trapezu, naciskając przyciski 3 Left (W lewo) lub Right (W prawo) 4 na projektorze lub 3 i 4 na pilocie. 2. Naciśnij przycisk 3 Left (W lewo) lub Right (W prawo) 4 na projektorze lub 3 i 4 na pilocie, aby wybrać menu (Ustawienia). Setting 5. Dwukrotnie naciśnij 5Exit (Wyjście) na projektorze lub naciśnij Menu na pilocie, aby wyjść i zapisać ustawienia. *Pierwsze naciśnięcie prowadzi z powrotem do pod-menu, a drugie naciśnięcie zamyka menu ekranowe. Menu Picture (Obraz) Niektóre ustawienia obrazu dostępne są tylko przy określonych źródłach sygnału wejściowego. Ustawienia niedostępne nie są wyświetlane na ekranie. Funkcje dostępne dla każdego z typów sygnału opisano na stronie Preset Mode (Tryb ustawień gotowych): Dostępne są tryby ustawień gotowych, umożliwiające wybór najlepszych ustawień projektora dla danego rodzaju zastosowania. Więcej informacji na stronie Color Temp (Temperatura kolorów): Dostępne są 3 ustawienia temperatury kolorów. Standard: Zachowanie normalnego odcieniu bieli. Wysokie: Biel obrazu przesunięta jest w stronę niebieskiego. Niskie: Biel obrazu przesunięta jest w stronę czerwonego. 3. Brightness (Jasność): Regulacja jasności obrazu. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. Przy mniejszej wartości obraz jest ciemniejszy. Wyreguluj to ustawienie tak, aby czerń była ciemna, ale aby widoczne były detale w ciemnych obszarach. 4. Contrast (Kontrast): Regulacja różnic między ciemnymi i jasnymi obszarami obrazu. Im wyższa wartość, tym większy kontrast. 5. Color (Kolor): Zwiększa lub zmniejsza intensywność kolorów obrazu. 6. Sharpness (Ostrość): Regulowany obraz staje się ostrzejszy lub bardziej rozmyty Tint (Odcień): Regulacja tonów koloru obrazu. Im wyższa wartość, tym czerwieńszy obraz. Im niższa wartość, tym bardziej zielonkawy obraz. Przy podłączonym sygnale wideo lub S-Video, funkcja ta jest dostępna jedynie w systemie NTSC. 20 Korzystanie z menu ekranowych

21 *O temperaturze kolorów: Istnieje wiele różnych odcieni, w różnych sytuacjach uznawanych za białe. Jedną z powszechnych metod określania bieli jest tzw. temperatura kolorów. Biel o niskiej temperaturze kolorów wydaje się czerwonawa. Biel o wysokiej temperaturze kolorów wydaje się bardziej niebieska. Menu obrazu Pro-picture Niektóre ustawienia obrazu dostępne są tylko przy określonych źródłach sygnału wejściowego. Ustawienia niedostępne nie są wyświetlane na ekranie. Funkcje dostępne dla każdego z typów sygnału opisano na stronie Aspect Ratio (Format): Dostępne są trzy ustawienia proporcji obrazu - 16:9, 4:3 i Real (Rzeczywisty). 2. H Position (Pozycja w poziomie): Regulacja poziomej pozycji wyświetlanego obrazu. 3. V Position (Pozycja w pionie): Regulacja pionowej pozycji wyświetlanego obrazu. 4. Phase (Faza): Ta funkcja pozwala na regulację fazy zegara w celu ograniczenia zniekształceń obrazu H. Size (Szerokość): Regulacja szerokości wyświetlanego obrazu. Menu Setting (Ustawienia) 1. Language (Język): Wybór języka menu wyświetlacza ekranowego. 2. Mirror (Odbicie lustrzane): Projektor może być zainstalowany na suficie lub za ekranem, z jedynym lub więcej odbiciami lustrzanymi. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu nabycia uchwytu do montażu sufitowego (akcesorium dodatkowe), jeśli musisz zainstalować projektor na suficie. Więcej informacji na stronie Keystone (Trapez): Koryguje trapezoidalne zniekształcenie obrazu. Więcej informacji na stronie OSD Time (Czas wyświetlacza): Ustawienie czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje aktywny po ostatnim naciśnięciu przycisku. Dostępny zakres to od 5 do 100 sekund. 5. Reset (Przywróć): Przywraca wszystkie wartości ustawień fabrycznych. Menu Advance (Zaawansowane) 1. Source Scan (Skanowanie źródeł): Włączenie automatycznej funkcji wyszukiwania sygnałów wejściowych. Jeśli funkcja skanowania źródeł jest włączona, projektor będzie aż do skutku poszukiwał sygnału wejściowego. Jeśli funkcja ta nie jest włączona, projektor wybiera ostatni sygnał wejściowy. 2. User Logo (Logo użytkownika): Pozwala użytkownikowi wybrać logo, które będzie wyświetlane w czasie uruchamiania projektora. Dostępne są trzy tryby: Domyślny (logo BENQ), czarny ekran lub niebieski ekran. Menu Information (Informacje): To menu informuje o obecnym statusie projektora. 1. Source (źródło): Pokazuje obecne źródło sygnału. 2. Resolution (Rozdzielczość): Pokazuje naturalną rozdzielczość sygnału wejściowego. 3. System: Pokazuje format systemu wideo: NTSC, SECAM lub PAL. 4. Preset Mode (Tryb ustawień gotowych): Pokazuje tryb wybrany w menu Obraz (Picture). 5. Lamp Hour (Godziny lampy): Wyświetla liczbę godzin, przez które użytkowana była lampa. 6. Color Temp (Temperatura kolorów): Pokazuje wybraną temperaturę kolorów. Korzystanie z menu ekranowych 21

22 Informacje dodatkowe Konserwacja projektora Projektor wymaga tylko niewielkiej konserwacji. Jedyną czynnością, którą należy wykonywać regularnie, jest utrzymywanie obiektywu w czystości. Nigdy nie usuwaj żadnych części projektora, za wyjątkiem lampy. Jeśli jakieś części wymagają wymiany, skontaktuj się ze sprzedawcą. Czyszczenie obiektywu Obiektyw należy czyścić zawsze, gdy pojawią się na nim drobiny kurzu i zabrudzenia. Przed oczyszczeniem obiektywu wyłącz projektor, odłącz od niego przewód zasilający i pozwól projektorowi całkowicie ostygnąć przez kilka minut. Do usuwania zanieczyszczeń użyj sprężonego powietrza. (Dostępne w sklepach z artykułami budowlanymi lub fotograficznymi.) W przypadku opornych zanieczyszczeń lub lepkich śladów, użyj szczoteczki fotograficznej lub przetrzyj obiektyw miękką, czystą szmatką do czyszczenia obiektywów, zwilżoną środkiem do czyszczenia obiektywów. Nie wolno dotykać obiektywu palcami lub szorstkim materiałem. Nawet papierowa chusteczka jest w stanie uszkodzić powłokę obiektywu. Można stosować jedynie odpowiednie szczoteczki, materiał i środki do czyszczenia obiektywów. Nie próbuj czyścić włączonego lub gorącego po niedawnym wyłączeniu projektora. Czyszczenie obudowy projektora Przed oczyszczeniem obudowy wyłącz projektor, odłącz od niego przewód zasilający i pozwól projektorowi całkowicie ostygnąć przez kilka minut. W celu usunięcia zabrudzeń lub kurzu, przetrzyj obudowę miękkim, suchym materiałem, który nie pozostawia kłaczków. W celu usunięcia opornych zabrudzeń lub plam, zwilż miękki materiał wodą i neutralnym detergentem. Następnie przetrzyj obudowę. Nie wolno używać wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika lub innych środków chemicznych. Mogą one uszkodzić obudowę. Przechowywanie projektora Jeśli zamierzasz przechowywać projektor przez dłuższy czas: Upewnij się, że temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania mieszczą się w zalecanych granicach. Aby poznać ten zakres, odwołaj się do strony ze specyfikacjami lub skonsultuj się z dealerem. Schowaj stopkę regulatora. Wyjmij baterie z pilota. Zapakuj projektor do oryginalnego opakowania lub ekwiwalentu. Transport projektora Zalecane jest transportowanie projektora w oryginalnym lub ekwiwalentnym opakowaniu. Jeśli projektor jest niesiony, należy przenosić go w miękkiej torbie do przenoszenia. Wymiana lampy (skontaktuj się z dealerem BenQ) Lampa może być bardzo gorąca. Przed wymianą lampy pozwól projektorowi ostygnąć przez przynajmniej 45 minut. Ta lampa zawiera rtęć. Odwołaj się do lokalnych przepisów dotyczących szkodliwych odpadów, w celu utylizacji lampy w odpowiedni sposób. 22 Informacje dodatkowe

23 1. Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający od gniazdka w ścianie. Wyłącz wszelkie podłączone urządzenia i odłącz wszystkie przewody. 2. Gdy projektor ostygnie, odwróć go spodem do góry. Następnie poluzuj śruby i usuń pokrywę lampy, tak jak przedstawiono na ilustracji. 3. Przesuń zatrzask na drugi koniec, zgodnie z ilustracją. 4. Poluzuj śrubę przytrzymującą lampę w projektorze. Jeśli śruba nie jest odkręcona całkowicie, możesz poranić palce. Zalecamy użycie śrubokrętu z magnetyczną końcówką, w celu przytrzymania odkręconej śruby. 5. Podnieś uchwyt do pozycji pionowej. Za pomocą uchwytu powoli wyciągnij lampę z projektora. Zbyt szybkie wyciągnięcie może spowodować pęknięcie lampy i rozsypanie się szkła we wnętrzu projektora. Podczas usuwania potłuczonego szkła lampy uważaj, aby nie poranić palców i nie uszkodzić wewnętrznych komponentów projektora. Nie umieszczaj lampy w miejscach, w których może na nią skapnąć woda, w zasięgu dzieci, w pobliżu źródeł ciepła lub palnych materiałów. Nie wkładaj rąk do wnętrza projektora po wyjęciu z niego lampy. Jeśli dotkniesz optycznych elementów we wnętrzu, może to spowodować nierówność kolorów i zniekształcenie wyświetlanych obrazów. 6. Włóż nową lampę. Upewnij się, że uchwyt jest całkowicie zablokowany, przesuń zatrzask na miejsce i mocno dokręć śrubę. Luźna śruba może powodować słabe połączenie i w rezultacie wadliwe działanie urządzenia. Nie przekręć gwintu śruby. 7. Załóż ponownie pokrywę lampy i dokręć śrubę. Nie włączaj zasilania, gdy pokrywa lampy jest usunięta. Po wymianie lampy zawsze wyzeruj całkowity czas działania lampy. Nie zeruj, jeśli lampa nie została wymieniona, gdyż może to prowadzić do uszkodzeń. 8. Zerowanie licznika lampy i. Gdy następnie projektor zostanie uruchomiony, przez 5 sekund przytrzymaj przycisk Exit (Wyjście) 5 na projektorze, aby wyświetlić całkowity czas użytkowania lampy. ii. Naciśnij Auto na projektorze lub na pilocie, aby ustawić liczbę godzin lampy na 0. iii. Odczekaj 5 sekund do zamknięcia wyświetlacza ekranowego. Informacje dodatkowe 23

24 Kontrolki Do pokazywania stanu projektora służą trzy kontrolki. Poniższa tabela zawiera opis stanu kontrolek. Jeśli sygnalizują one jakiś problem, zapamiętaj status kontrolki, wyłącz projektor i skontaktuj się z dealerem. Gdy projektor funkcjonuje prawidłowo... ZASILANIE TEMPE- RATURA LAMPA STAN UWAGI Pomarańczowa Błyskająca zielona Zielona Błyskająca pomarańczowa Wył. Wył. Tryb gotowości. Projektor rozgrzewa się. Projektor działa prawidłowo. (1) projektor potrzebuje 110 sekund na ostygnięcie, gdyż został nieprawidłowo wyłączony bez normalnej sekwencji ochładzania. Lub (2) Projektor potrzebuje 110 sekund na ostygnięcie po wyłączeniu. Gdy projektor nie funkcjonuje prawidłowo... Nie można wyłączyć projektora. Nie można włączyć projektora. ZASILANIE TEMPE- RATURA LAMPA STAN UWAGI Wył. Wył. Czerwona Wył. Czerwona Wył. Wył. Czerwona Zielona Wył. Informacje serwisowe Akcesoria Czerwona Pomarańczowa (1) Projektor potrzebuje 110 na ostygnięcie. Lub (2) Skontaktuj się ze sprzedawcą. Projektor automatycznie się wyłączył. Projektor automatycznie się wyłączył. Projektor automatycznie się wyłączył. Przy próbie włączenia ponownie się wyłączy. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Przy próbie włączenia ponownie się wyłączy. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Przy próbie włączenia ponownie się wyłączy. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Opis...Numer części Opis... Numer części Przewód zasilający (USA) Kabel S-Video Przewód zasilający (UE) Kabel wideo J Przewód zasilający (Wielka Brytania) Miękki pokrowiec J Przewód zasilający (Szwajcaria) Pilot J Przewód zasilający (Australia) Kabel komponentowy wideo...50.j Przewód zasilający (Japonia) Akcesoria dodatkowe Opis...Numer części Moduł lampy 200W J9901.CG1 Zestaw do montażu sufitowego J Opis... Numer części Kabel DVI-D J Informacje dodatkowe

25 Zamawianie czêœci zamiennych i informacje W celu uzyskania informacji, pomocy przy obsłudze produktu, naprawy lub zamówienia akcesoriów odwiedź serwis internetowy BenQ Corporation Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Projektor się nie włącza. Brak obrazu. Obraz jest niestabilny. Obraz jest rozmyty. Pilot nie działa prawidłowo. Przewód zasilający nie dostarcza prądu. Próba ponownego włączenia projektora w czasie procesu ochładzania. Osłona lampy nie jest założona prawidłowo. ródło sygnału wideo nie jest włączone lub prawidłowo podłączone. Projektor nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia źródłowego. Sygnał wejściowy został nieprawidłowo wybrany. Osłona obiektywu nie została z niego zdjęta. Kable połączeniowe nie są prawidłowo podłączone do projektora lub źródła sygnału. Ostrość obiektywu projekcyjnego nie została prawidłowo ustawiona. Projektor jest ustawiony nieprawidłowo względem ekranu. Osłona obiektywu nie została z niego zdjęta. Baterie się wyczerpały. Między pilotem i projektorem znajduje się jakaś przeszkoda. Projektor znajduje się za daleko. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania AC z tyłu projektora i podłącz przewód zasilający do gniazdka w ścianie. Jeśli gniazdko ma przełącznik, upewnij się, że jest on włączony. Czekaj, aż proces ochładzania dobiegnie końca. Prawidłowo załóż osłonę lampy. Włącz źródło sygnału wideo i sprawdź, czy kable podłączone są prawidłowo. Sprawdź połączenia. Wybierz prawidłowe źródło sygnału wejściowego za pomocą przycisków wejścia na pilocie lub przycisku Source (źródło) na projektorze. Zdejmij osłonę obiektywu. Prawidłowo podłącz kable do odpowiednich gniazd. Wyreguluj ostrość za pomocą pierścienia ostrości. W razie konieczności wyreguluj kąt i kierunek projekcji oraz wysokość projektora. Zdejmij osłonę obiektywu. Wymień obie baterie na nowe. Usuń przeszkodę. Stań w odległości do 8 metrów (26,2 stopy) od projektora. Informacje dodatkowe 25

26 Dane techniczne Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Charakterystyka optyczna Układ projekcyjny Pojedynczy układ Single-chip DLP TM. Chip DMD 0,53 DMD 480P (854 x 480) Obiektyw 1,22-krotny współczynnik powiększenia, F/# 2,4-2,6, f= 24,0-29,1 mm Wielkość projekcji 31 do 300 cali Lampa Lampa 200W Charakterystyka elektryczna System kolorów Rozdzielczość Maks. liczba wyświetlanych kolorów Terminal wejść Wymiary NTSC / PAL-M / PAL-N / PAL 60 / SECAM SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh, HDTV (1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i) 16,770,000 kolorów (wyświetlacz w full color) DVI-I (DVI-A / AVI-D) x 1 Komponent Wtyczka jack RCA x 3 S-Video Port Mini DIN 4-pin x 1 Wideo kompozytowe Wtyczka jack RCA x 1 Terminal wyjść USB x1 Charakterystyka ogólna Wymiary 262 mm x 99 mm x 216 mm (Sz. x W. x Gł.) Ciężar 6,4 lbs / 2,9 kg Zasilanie VAC V, 3.2A, 50 / 60 Hz (Automatyczne) Zużycie energii 285W (maks.) Temperatura działania 0 C - 40 C na poziomie morza Wilgotność działania 10% - 90% (bez kondensacji) Wysokość działania 6000 metrów przy 30 C, metrów przy maks. 23 C Temperatura przechowywania -10 C - 60 C / 14 F F Wilgotność przechowywania 10% - 90% 99 Jednostka: mm 26 Informacje dodatkowe

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj!

Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj! Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2005 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2005 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 6 Funkcje projektora... 6 Zawartość zestawu... 7 Zewnętrzny widok projektora... 8 Elementy

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W

D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W Projektory DLP D5 Modele: D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W Instrukcja obsługi Prawa autorskie Niniejsza publikacja, w tym wszystkie użyte w niej zdjęcia, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PDG-DXL100 Instrukcja obsługi 1 English Spis treści Spis treści Do Użytkownika Zasady bezpiecznej eksploatacji... 2 Wstęp Funkcje i zalety...5 Zawartość opakowania...6 Opis

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny NP200/NP100. Instrukcja obsługi

Projektor przenośny NP200/NP100. Instrukcja obsługi Projektor przenośny NP200/NP100 Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2007 Wydanie pierwsze, grudzień 2007 Nazwy DLP i BrilliantColor są znakami handlowymi firmy Texas Instruments. Nazwa IBM jest

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Projektor Dell 1420X/1430X. Podręcznik użytkownika

Projektor Dell 1420X/1430X. Podręcznik użytkownika Projektor Dell 1420X/1430X Podręcznik użytkownika Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA zawiera ważne informacje, które pomagają w lepszym użytkowaniu projektora. POUCZENIE: POUCZENIE informuje o

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

User Manual. Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch. Gebruikershandleiding. Manuale d'uso Handbok. Käyttöohje.

User Manual. Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch. Gebruikershandleiding. Manuale d'uso Handbok. Käyttöohje. D7 Series User Manual Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch Gebruikershandleiding Manuale d'uso Handbok Käyttöohje Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami,

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria H5360 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria H5360 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria H5360 Podręcznik użytkownika Copyright 2009. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria H5360 Wydanie oryginalne: 08/2009 Informacje

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. K10 - Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. K10 - Podręcznik użytkownika Projektor Acer K10 - Podręcznik użytkownika Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer K10 Wydanie oryginalne: 12/2008 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi projektora LCD Model-BX27C-SL BX30C-SL

Instrukcja obsługi projektora LCD Model-BX27C-SL BX30C-SL Instrukcja obsługi projektora LCD Model-BX27C-SL BX30C-SL Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia i zachowanie instrukcji na przyszłość. P/NO: MFL63727101

Bardziej szczegółowo