ReLease. Wsparcie. Pierwsze własne. Miasto. Mr Quad. Abonament RTV za odbiorniki w samochodach. Powitanie z Afryką Namibia SUV.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ReLease. Wsparcie. Pierwsze własne. Miasto. Mr Quad. Abonament RTV za odbiorniki w samochodach. Powitanie z Afryką Namibia SUV."

Transkrypt

1 Nr 1(5) styczeń-luty-marzec 2007 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management (Polska) Temat numeru: Wsparcie Pierwsze własne w każdej minucie ubezpieczenie i na każdym kilometrze firmy CFM na polskim rynku Powitanie z Afryką Namibia Miasto złota Mr Quad Jacek Bujański SUV Abonament RTV za odbiorniki w samochodach Lekkie samochody terenowe

2 Have a nice day! Avis makes car rental run smoothly from beginning to end... Just call: Avis Reservation Office Phone: Phone: +48 (22) Fax: +48 (22)

3 REdakcja Drodzy Czytelnicy, Sławomir Wontrucki Dyrektor Zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska) Minął kolejny rok funkcjonowania branży CFM w Polsce. Był to okres bardzo dynamicznego rozwoju, w którym tempo wzrostu rynku oscylowało w granicach 20%. W grudniu z usług CFM w Polsce korzystało już około 5 tys. firm, które dysponowały flotą 70 tys. samochodów. Czy to dużo? Analizy wskazują, że poziom rozwoju rynku w Polsce nadal nie dorównuje rynkom Europy Zachodniej. Jednakże, przy podtrzymaniu obecnego tempa wzrostu, za 5 do 7 lat rynek polski ma szansę dorównać standardom zachodnioeuropejskim. Branża CFM w dalszym ciągu się rozwija, rynek otwiera przed nami nowe możliwości. Wraz z rynkiem ewoluuje także zakres usług oferowanych przez dostawców CFM, którzy coraz częściej uwzględniają specyfikę działalności konkretnych firm oraz ich indywidualne potrzeby. W ubiegłym roku LeasePlan, jako pierwsza i zarazem jedyna firma CFM w Polsce, wprowadziła usługę ubezpieczeń własnych Euro Insurances. Fakt ten niewątpliwie był dużym wydarzeniem, wytyczył nowe standardy dla branży i przyczynił się do jeszcze bardziej kompleksowego podejścia firm CFM przy konstruowaniu oferty dla klientów. Wraz ze starym rokiem minęło 12 miesięcy od momentu, gdy w Wasze ręce trafiło pierwsze wydanie ReLease. Przez ten czas poruszaliśmy rozmaite kwestie zarówno te poważne, związane z biznesem CFM, jak i te łatwe, lekkie i przyjemne, dotyczące podróży, dobrego jedzenia, sportowych pasji oraz naszych wspólnych motoryzacyjnych zainteresowań. W takiej też formule oddajemy w Wasze ręce pierwsze w tym roku wydanie ReLease. Tematem numeru jest tym razem wsparcie użytkowników. Opisujemy m.in. najnowszy system internetowy, który w niespotykany dotychczas w naszej branży sposób wspomaga komunikację firmy CFM z użytkownikami pojazdów. Ponadto przeczytacie o regulacjach prawnych z zakresu obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za odbiorniki radiowe i telewizyjne w samochodach. Zaprezentujemy również segment małych samochodów dostawczych, zaś Akademia Bezpiecznej Jazdy przybliży Wam tajniki bezkolizyjnego prowadzenia samochodu zimą Wreszcie, na koniec mistrz jazdy po bezdrożach Jacek Bujański, zabierze Was w teren i opowie o technikach jazdy czterokołowcami quadami. Nie zabraknie również wyprawy w egzotyczne krainy, podczas której poznacie niezapomniany klimat Dubaju. Miłej lektury Szanowni Państwo, W Państwa ręce trafia piąty już egzemplarz magazynu ReLease. Ciekawi jesteśmy jak odbieracie Państwo nasz magazyn i co o nim sądzicie. Jeśli zechcecie Państwo, podzielić się swoimi uwagami, prosimy o na adres: 1

4 SPIS TREŚCI 1 Słowo wstępne Rok 2006 w branży CFM w Polsce 6 9 Wsparcie w każdej minucie i na każdym kilometrze 10 Abonament RTV za odbiorniki w samochodach 11 Konkurs Najważniejszy jest czas reakcji Magia quadów Temat numeru: Wsparcie w każdej minucie i na każdym kilometrze Jacek Bujański Mr Quad Poznajmy się Karin Kwaśnik Miasto złota Biebrzański Park Narodowy nie tylko dla łosi, nie tylko dla gęsi My się zimy nie boimy Mobilność i nowe rozwiązania Lekkie samochody dostawcze 32 Fotoreportaż LeasePlan Jacek Bujański Mr Quad MAGAZYN RELEASE wydawany jest na zlecenie Miasto złota LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o Warszawa, ul. Domaniewska 52 Redakcja i skład MULTIMAC Ewa Tarczoń pl. Trzech Krzyży Warszawa Projekt i przygotowanie do druku Adam Nieścioruk Lekkie samochody dostawcze 2

5 REzultat Rok 2006 w branży CFM w Polsce Specjaliści LeasePlan Fleet Management (Polska) podsumowują rok 2006 oraz nakreślają perspektywy na lata następne. Minął kolejny rok funkcjonowania w Polsce branży Car Fleet Management. Z jakimi problemami musiały borykać się firmy CFM? W jaki sposób rozwija się rynek zewnętrznego zarządzania flotami samochodowymi w naszym kraju? Czy problemy branży z 2005 roku zostały rozwiązane? Według wstępnych szacunków, opartych na danych za III kwartał ubiegłego roku, na koniec 2006 roku z usług firm działających w branży CFM w Polsce korzystało ponad 5 tys. klientów. Po polskich drogach jeździło wówczas ponad 70 tys. samochodów obsługiwanych przez zewnętrzne firmy zarządzające flotami. Chodzi tu zarówno o pojazdy wyłącznie zarządzane, jak i te, które są zarządzane i finansowane przez firmy CFM. Tę drugą kategorię stanowiło ponad 55 tys. aut. Dane te dowodzą, że rok 2006 był kolejnym, w którym branża zewnętrznego zarządzania flotami rozwijała się w Polsce bardzo dynamicznie. Tak jak w latach poprzednich utrzymywało się wysokie tempo wzrostu rynku, oscylujące w granicach 20%. Rozwój dotyczył także wejścia na rynek nowych graczy zarówno firm mniejszych o lokalnym zakresie działania, jak i dużych korporacji międzynarodowych. Najważniejsze wydarzenia CFM w 2006 roku W minionym roku niezwykle ważna okazała się aktywna działalność Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Dzięki niej w branży CFM udało się wypracować część niezbędnych dla wysokiej jakości usług standardów, bądź zainicjować procesy mające na celu ich wypracowanie. Można tu chociażby wymienić rozpoczęcie prac nad dokumentem określającym standardy normatywnego zużycia pojazdów flotowych. Warto także podkreślić aktywną działalność Związku na rzecz popularyzacji w Polsce wiedzy na temat zewnętrznego zarządzania flotami samochodowymi. PZWLP angażował się bowiem, jako ciało reprezentujące interesy firm CFM, w imprezy branżowe, np. Fleet & Business Days. Branża CFM w Polsce rozwinęła się w 2006 roku w sposób dość znaczący także ze względu na jakość oraz zakres świadczonych usług. Ważną rolę odegrało tu pojawienie się na naszym rynku własnych ubezpieczeń komunikacyjnych, oferowanych przez firmy CFM zauważa Tomasz Matujewicz, kierownik działu rozwoju LeasePlan Fleet Management (Polska). Pierwszą tego typu ofertę wprowadził w listopadzie polski oddział LeasePlan. Wiadomo jednak, że podobną usługę planuje zaoferować jeszcze kilka innych dużych firm zarządzających flotami. Oferty tego typu mają duże znaczenie dla rozwoju branży, w szczególności w kontekście zmian na polskim rynku ubezpieczeń. 3

6 Warta odnotowania jest również zmiana charakteru działalności firm CFM. W latach poprzednich przywiązywały one uwagę przede wszystkim do pozyskiwania nowych klientów. W roku 2006 dużo większego znaczenia zaczęło nabierać działanie zmierzające do utrzymania dotychczasowych klientów. Ponadto kładziono jeszcze większy nacisk na wysoką jakość świadczonych usług. Firmy, które korzystają z rozwiązań CFM już od kilku lat wiedzą, że oprócz ceny, kluczową sprawą jest zakres oraz poziom świadczonych usług mówi Artur Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan Fleet Management (Polska). Poziom edukacji oraz oczekiwania klientów wymuszają również na firmach CFM przywiązywanie większej uwagi do tego elementu. Problemy lat poprzednich W 2005 roku istotnym problemem branży car fleet management w Polsce był bardzo duży spadek cen samochodów używanych, co spowodowało znaczne straty przy odsprzedaży przez firmy CFM aut po zakończeniu kontraktów. Umowy na zewnętrzne zarządzanie flotami obejmują zazwyczaj okres trzyletni. Firmy CFM, zawierając kontrakty, które wygasły w 2005 roku, miały świadomość spadku wartości rezydualnej pojazdów po wejściu Polski do UE, ale nie przewidziały, że będzie on aż tak duży. W 2006 roku import samochodów używanych był jedynie nieco mniejszy niż rok wcześniej. Dla firm CFM wielkość importu aut używanych z zagranicy nie ma aż tak dużego znaczenia, jak spowodowany przez niego spadek cen na rynku wtórnym zauważa Szymon Tomanek, dyrektor operacyjny LeasePlan. W 2006 roku ceny na rynku samochodów używanych ustabilizowały się. Dzięki temu branża odczuła ten problem już w znacznie mniejszym stopniu, niż miało to miejsce rok wcześniej. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że jedynie trochę ponad 6% samochodów sprowadzonych w 2006 roku stanowiły auta w wieku do 4 lat, czyli takie, które najczęściej są odsprzedawane przez firmy zarządzające flotami na rynek wtórny. Znacznie więcej było pojazdów w wieku 4-10 lat ponad 33%. Największą grupę stanowiły samochody w wieku powyżej 10 lat (ponad 60%). Od 1 grudnia 2006 roku wprowadzono zmiany prawne, mające na celu zahamowanie importu samochodów używanych. Polegają one na zmianie sposobu naliczania podatku akcyzowego od tego typu pojazdów. Samochody są opodatkowane w zależności od ich pojemności, czyli tak jak w przypadku aut nowych, a nie od wieku. Dodatkowo, przy naliczaniu akcyzy brana jest pod uwagę średnia wartość rynkowa pojazdu, a nie wartość deklarowana w umowie kupna-sprzedaży. Na ocenę skuteczności nowych regulacji w powstrzymywaniu importu pojazdów używanych jest jednak jeszcze zbyt wcześnie. Poważnym problemem, z którym branża borykała się w latach poprzednich, był również brak stabilizacji podatkowo-prawnej w naszym kraju w zakresie dotyczącym działalności CFM. W 2006 roku niepewność związana z regulacjami prawnymi, a co za tym idzie brak stabilizacji, nadal cechowały w pewnym stopniu rynek CFM. Przykładowo, w ubiegłym roku miał zostać wprowadzony tzw. podatek ekologiczny. Ostatecznie 4

7 przepisy takie nie weszły w życie planuje się je wprowadzić w tym roku. Pomimo wcześniejszych planów zmianom nie została poddana ustawa o VAT. Modyfikację tych przepisów przesunięto na rok bieżący. Eksperci są jednak w stanie wskazać również pozytywne wydarzenia dla branży CFM w tym obszarze. Za pozytywną należy uznać zmianę w przepisach prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2007 roku, dotyczącą definicji samochodu ciężarowego w ustawie o CIT uważa Janusz Drozd, dyrektor finansowy LeasePlan. Nowa definicja jest bardzo zbliżona do tej w ustawie o VAT. Dzięki tej zmianie idziemy w kierunku ujednolicania definicji w regulacjach prawnych. Nie będzie już więc teraz sytuacji, w której to samo auto z punktu widzenia jednej ustawy będzie traktowane jako ciężarowe, a z punktu widzenia drugiej jako osobowe. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Branża CFM rozwija się w Polsce znacznie szybciej, niż w innych krajach. Dzięki temu, pomimo że rynek ten jest jeszcze bardzo młody, w dużym tempie upodabnia się do struktur zachodnioeuropejskich. Z dość dużą łatwością przyswaja także zachodnie standardy, takie jak np. własne ubezpieczenia firm CFM, czy też szerokie wykorzystanie platform internetowych do wsparcia zarządzania flotami samochodowymi. Klienci firm CFM zaczynają zwracać coraz większą uwagę na tzw. total cost of ownership (TCO), a nie jedynie poszczególne elementy kosztów związanych z flotą. Potwierdza to, że szybką ewolucję przechodzi nie tylko branża CFM, ale również jej klienci twierdzi Sławomir Wontrucki, dyrektor zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska). TCO staje się ważne w szczególności dla tych firm, które korzystały już wcześniej z tego typu usług. Czasami bowiem nie warto starać się o obniżenie poszczególnych elementów kosztu całkowitego, np. stawki ubezpieczeniowej, gdyż może to z kolei spowodować wzrost np. kosztów związanych z odmowami wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Bardziej opłacalne jest więc całościowe traktowanie kosztów. Świadomość total cost of ownership jest niewątpliwie wynikiem rozwoju rynku. Polski rynek CFM, rozwijając się w następnych latach w dotychczasowym, szybkim tempie, ma szansę dogonić obecny poziom rozwoju rynków zachodnioeuropejskich za około 5-7 lat. Przez następnych kilka lat będą się na nim wciąż pojawiać nowi gracze, ale zacznie także następować konsolidacja rynku. Tendencją, która pojawi się w ciągu kilku następnych lat, będzie pozyskiwanie przez firmy CFM klientów z sektora małych firm (small business) i indywidualnych. Wzrastać będzie również świadomość ekologiczna, a wraz z nią rola ekologicznych rozwiązań we flotach. Rozwój w tym kierunku musi być jednak stymulowany odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz wymiernymi korzyściami dla firm korzystających z tego typu rozwiązań. 5

8 REzultat Wsparcie w każdej minucie i na każdym kilometrze Profesjonalne wsparcie użytkowników pozwala pracownikom firmy, korzystającej z usług zewnętrznego zarządzania flotą, poświęcać minimalną ilość czasu na sprawy związane z samochodami firmowymi. Przekazywanie wszelkich informacji dotyczących eksploatacji firmowego auta, udzielanie pomocy w przypadku awarii bądź kolizji, ułatwienia w momencie dokonywania napraw to podstawowe elementy, które pozwalają kierowcy służbowego samochodu skupić się wyłącznie na swojej pracy, a nie na obsłudze pojazdu. W usłudze zewnętrznego zarządzania flotą pojazdów klient może być rozumiany dwojako. Przede wszystkim klientem jest firma korzystająca z tej usługi. Jednakże klientem firmy car fleet management jest również sam użytkownik samochodu, dla którego najważniejszą kwestią jest to, żeby w jak najmniejszym stopniu być zaangażowanym w sprawy związane z autem. Czas i mobilność są bowiem dla niego nadrzędnymi wartościami, które 6

9 powinien spożytkować na swoją główną działalność operacyjną, np. sprzedaż produktów firmy. Kierowcy pod fachową opieką czy dane teleadresowe serwisów. Jego podstawowym celem jest to, by w aucie zawsze znajdowały się kompleksowe informacje, które mogą być pomocne w obsłudze pojazdu oraz takie, które będą w stanie wspomóc kierowcę w przypadku awarii, bądź wypadku drogowego. Wsparcie użytkownika, to przede wszystkim przekazanie mu w odpowiedni sposób wszystkich użytecznych informacji dotyczących eksploatacji auta firmowego. Musi on wiedzieć, co zrobić w przypadku kolizji drogowej, gdzie zgłosić się w momencie awarii pojazdu, zagubienia karty paliwowej, czy też gdzie i kiedy może dokonać wymiany opon, naprawy lub przeglądu samochodu. Narzędziem wspierającym informator użytkownika jest świadczenie pomocy kierowcom drogą telefoniczną. LeasePlan przekazuje do dyspozycji użytkowników numer telefonu dostępny 24 godziny na dobę. Wszystkie tego typu informacje, przekazane np. w formie informatora użytkownika, okazują się niezwykle cenne w przypadku nieprzewidzianej, trudnej sytuacji na drodze, np. kolizji uważa Tomasz Matujewicz, kierownik działu rozwoju LeasePlan Fleet Management (Polska). W takich chwilach, ze względu na zdenerwowanie kierowcy i różnego rodzaju skrajne emocje, zazwyczaj mamy problemy z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji i wykonywaniem odpowiednich działań. Niezwykle istotne jest także poinformowanie użytkownika o jego obowiązkach wynikających z eksploatacji flotowego auta. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie związane z prawidłowym użytkowaniem pojazdu. Dla firmy CFM musi być oczywiste, że kierowca niekoniecznie jest ekspertem z zakresu znajomości obsługi technicznej pojazdu. Dlatego bardzo ważne jest wskazanie mu jego obowiązków wynikających z eksploatacji auta. Mowa tu o takich czynnościach, jak kontrolowanie poziomu oleju w silniku, ciśnienia w ogumieniu i ogólna dbałość o stan techniczny auta. Wszystko to bowiem wpływa na zmniejszenie awaryjności samochodu, a co za tym idzie, przekłada się na minimalizację kosztów ponoszonych przez firmę. Oprócz tego, istnieją jeszcze inne elementy wspierające użytkownika, takie jak planowanie trasy, informacje ułatwiające poruszanie się po drogach w przypadku wyjazdu za granicę, czy też szkolenia. Te ostatnie dotyczą zazwyczaj zasad bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Pomoc 24 h na dobę Wymienione obszary wsparcia użytkowników realizowane są za pomocą szerokiego wachlarza narzędzi. Każdy kierowca, zanim wsiądzie do nowego auta zarządzanego przez zewnętrzną firmę, przechodzi szkolenie, w jaki sposób pojazd należy prawidłowo eksploatować. Ponadto użytkownik samochodu powinien wiedzieć, w jaki sposób korzystać z samych usług firmy CFM. Chodzi tu przede wszystkim o informacje dotyczące czynności, które musi podjąć kierowca w momencie, gdy uczestniczył w kolizji drogowej, zasad korzystania z karty paliwowej, czy dokonywania napraw wyjaśnia Tomasz Matujewicz z LeasePlan Fleet Management (Polska). Szkolenia tego typu są przeprowadzane indywidualnie przez pracownika wydającego pojazd lub w sytuacji, gdy wydawanych jest więcej aut jest to szkolenie dla większej grupy użytkowników pojazdów. Oprócz tego do każdego auta dodawany jest informator użytkownika wraz z załącznikami, takimi jak najważniejsze numery telefonów, 7

10 Internetowe wsparcie Wsparcie użytkowników pojazdów zarządzanych przez firmę LeasePlan jest także realizowane za pomocą internetowego Serwisu Użytkowników LeasePlan. Na stronie można znaleźć i pobrać aktualną wersję informatora użytkownika, który jest na bieżąco aktualizowany zarówno pod względem formy, jak i treści. Strona umożliwia zapoznanie się z często zadawanymi pytaniami, dodatkowymi informacjami związanymi z użytkowaniem flotowego pojazdu (m.in. planowanie trasy, wyjazd za granicę, zasady ekonomicznej, czy bezpiecznej jazdy), a także z komunikatami, np. o wymianie opon, czy akcjach serwisowych. Dlatego właśnie strona internetowa jest dla użytkowników najlepszym źródłem wiedzy i najświeższych informacji. Serwis Użytkownika LeasePlan zapewnia również dostęp do rozbudowanego serwisu LeasePlan Opony, poświęconego wyłącznie kwestiom związanym z zarządzaniem wymianą opon we flotowych autach (http://leaseplan.opony.pl/drv/). Tego typu narzędzie zapewnia wiele korzyści zarówno firmie CFM, jak i jej klientom oraz bezpośrednim użytkownikom aut. Co roku występują bowiem dwa newralgiczne okresy, w których następuje sezonowa wymiana opon w pojazdach. Serwisy oponiarskie przeżywają wówczas prawdziwe oblężenie. Sprawne zarządzanie całym procesem jest w stanie uchronić kierowców przed oczekiwaniem w kolejkach, czy ryzykiem jazdy po śniegu na oponach letnich. Ważnym kontaktem dla użytkownika jest LeasePlan Assistance, gdzie kierowca może się dowiedzieć wszystkiego, co jest mu potrzebne w awaryjnych sytuacjach, a ponadto ma możliwość zaaranżowania samochodu zastępczego, czy zgłoszenia szkody mówi Tomasz Matujewicz z LeasePlan. Drugim kontaktem jest Lease- Plan informacja, gdzie załatwia się wszelkie inne sprawy związane z użytkowaniem auta, jak na przykład zgłoszenie zagubienia karty paliwowej czy tablic rejestracyjnych. Generalnie ideą oferowanego przez nas wsparcia za pośrednictwem linii telefonicznych jest to, że kierowca ma możliwość pełnego załatwienia sprawy za pomocą jednego telefonu. W okresie sezonowej wymiany opon dużym problemem dla firm CFM jest zmiana kierowcy eksploatującego dane auto tłumaczy Tomasz Matujewicz. Nowi użytkownicy często nie wiedzą bowiem, gdzie składowane są opony auta i w związku z tym, gdzie mają dokonać wymiany. Zdarza się również sytuacja, w której auta zmieniają miejsce swojego użytkowania, np. z Warszawy na Kraków. Poza tym odpowiedniej informacji na temat procesu wymiany opon wymagają także kierowcy użytkujący od niedawna samochody firmy CFM. Rozwiązaniem tych problemów jest właśnie serwis LeasePlan Opony, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące opon oraz ich wymiany dla każdego samochodu. 8

11 Do serwisu mają bezpośredni dostęp wszyscy użytkownicy samochodów LeasePlan poprzez logowanie się przy użyciu numeru rejestracyjnego auta oraz numerów karty pojazdu. Znajdują się w nim między innymi informacje na temat ostatnio wykonywanych operacji związanych z oponami, miejscu ich składowania oraz ostatniej wymiany. W pierwszym kwartale 2007 roku LeasePlan wprowadza również pierwszy na polskim rynku system internetowej administracji flotą klienta Administrator Floty. Podobnie jak inne omawiane narzędzia internetowe, Administrator Floty ma na celu maksymalne wsparcie użytkownika auta LeasePlan oraz automatyzację i ustrukturyzowanie komunikacji firmy CFM z klientem. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest powiadamianie o zagubieniu karty paliwowej, kradzieży dokumentów pojazdu, czy utracie tablic rejestracyjnych, a także składanie reklamacji. Przekazane w ten sposób informacje są w pełni ustrukturyzowane i pozwalają na natychmiastową reakcję pracowników LeasePlan. Użytkownik ma z kolei możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest zgłoszona przez niego sprawa. Serwis pozwala także na uaktualnianie przebiegów aut oraz danych kontaktowych kierowców. Komunikacja przy użyciu sms-ów Ostatnim narzędziem wspierającym użytkowników samochodów LeasePlan jest komunikacja za pośrednictwem sms-ów. W ten sposób przekazuje się kierowcom informacje cykliczne, czyli np. o zbliżającym się przeglądzie, czy o wymianie opon. Ponadto sms-y mogą służyć do dystrybucji tzw. informacji ad hoc, zarówno do konkretnego użytkownika, jak i do wszystkich kierowców samochodów zarządzanych przez LeasePlan. Dobrym przykładem na taką komunikację jest zeszłoroczny nagły atak mrozów mówi Tomasz Matujewicz. Wówczas do kierowców aut LeasePlan wysłano za pośrednictwem sms-a komunikat o możliwości zakupienia na stacjach paliw specjalnego płynu, zapobiegającego zamarzaniu paliwa (ON) oraz ułatwiającego rozruch silnika. Pozwoliło to zredukować liczbę unieruchomionych z powodu bardzo niskich temperatur samochodów. Przekrojowy system narzędzi wspierających użytkowników pojazdów zarządzanych przez zewnętrzną firmę, to istotny element działalności CFM. Jego zakres oraz efektywność w dużym stopniu decydują bowiem o jakości usługi zewnętrznego zarządzania flotą. Kompleksowe wsparcie wykorzystujące szereg różnych narzędzi, umożliwiających realizowanie potrzeb poszczególnych kierowców w jak największym stopniu oraz tempie, przekłada się na racjonalne i efektywne wykorzystanie floty. Ponadto pozwala w jeszcze mniejszym zakresie angażować w kwestie związane z eksploatacją samochodów pracowników firm korzystających z usług CFM, dzięki czemu mogą się oni skupić na swojej podstawowej działalności. 9

12 REzultat Abonament RTV za odbiorniki w samochodach Abonament RTV powinien być, zgodnie z prawem, uiszczany nie tylko za odbiorniki znajdujące się w gospodarstwach domowych, ale również za te, które znajdują się w samochodach. Obowiązek ten dotyczy zarówno aut firmowych, jak i prywatnych. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji z 1992 roku, za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych należy uiszczać opłaty abonamentowe. Dotyczy to także odbiorników zainstalowanych w samochodach. W przypadku aut prywatnych, których właściciele opłacają już abonament RTV za urządzenia w swoim gospodarstwie domowym, nie ma obowiązku ponoszenia dodatkowej opłaty za radio lub telewizor w samochodzie. Zapis prawny o obowiązku uiszczania jednej opłaty niezależnie od liczby posiadanych odbiorników znajduje się w art. 2 pkt 5 Ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 roku. Jednak w sytuacji, gdy kierowca nie zadeklarował używania radioodbiornika w domu, a posiada taki w samochodzie, zgodnie z prawem powinien opłacać abonament za radio lub telewizor w aucie. Warunkiem świadczenia takiej usługi jest jednak pisemne jej zlecenie przez klienta wyjaśnia Tomasz Matujewicz, kierownik działu rozwoju LeasePlan Fleet Management (Polska). Wówczas zakładana jest książeczka abonamentowa dla każdego z odbiorników będących na wyposażeniu leasingowanych samochodów oraz każdego miesiąca dokonywane są opłaty. Obecnie około 50% naszych klientów korzysta z tej usługi. Płatność jest rozliczana w ramach stałej miesięcznej raty leasingowej. Osobną opłatę za odbiorniki w samochodzie muszą wnosić także osoby prowadzące działalność gospodarczą w momencie, gdy samochód jest przez nie używany nie tylko do celów prywatnych, ale i do służbowych. Obecnie miesięczna opłata abonamentowa za radio w samochodzie wynosi 5,30 zł, zaś w przypadku odbiornika telewizyjnego jest to kwota 17,00 zł. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku samochodów firmowych. Firmy mają bowiem obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy używany odbiornik radiowy lub telewizyjny również w aucie, co wiąże się także z koniecznością posiadania książeczki abonamentowej RTV i rejestracją urządzeń. Firmy CFM, w ramach kompleksowego zarządzania flotami samochodowymi, proponują swoim klientom przejęcie wszelkich spraw związanych z administrowaniem opłatami radiofonicznymi. 10

13 KONKURS Jaki jest adres serwisu internetowego dla użytkowników pojazdów LeasePlan? Odpowiedz prawidłowo na pytanie, zapoznaj się z regulaminem i wyślij SMS na numer Konkurs trwa od do 4.03 (łącznie z sobotą i niedzielą) schemat zgłoszenia: imię#nazwisko#nr kontaktowy# TAK#odpowiedź TAK - oznacza potwierdzenie zapoznania się przez uczestnika konkursu z regulaminem. Tylko SMS-y zawierające słowo TAK, będą brane pod uwagę. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatorem konkursu jest LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 52. Koszt wiadomości SMS zgodnie z planem taryfowym operatora. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wygrania 3 podwójne zaproszenia na weekend w pensjonacie Villa Duchowizna KONKURS

14 REalizacja Najważniejszy jest czas reakcji Piękno i jakość Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA to jeden z najbardziej znanych polskich producentów kosmetyków pielęgnacyjnych, obecny na rynku od ponad 23 lat. Najwyższa jakość kosmetyków, innowacyjność, skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, przy jednoczesnym otwarciu na najnowsze światowe trendy, to wyróżniki produktów Dr Irena Eris. Każdy z nich, zanim trafi do klientki, jest starannie przygotowywany i badany z zachowaniem niezwykle rygorystycznych procedur. Wszystkie kosmetyki Dr Irena Eris są oparte na własnych, oryginalnych recepturach, a ich tworzeniu nieodłącznie towarzyszą badania na każdym etapie ich powstawania. Doświadczenie rynkowe oraz orientacja na klienta sprawiły, że dziś Dr Irena Eris to silna polska marka kosmetyków, sieć kosmetycznych instytutów oraz hoteli SPA, które zyskują coraz większą popularność. Natasza Jarońska-Ignatiuk W Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA jest asystentką dyrektora finansowego. Między innymi zajmuje się kwestiami związanymi z leasingiem maszyn, urządzeń i pojazdów. Od początku była zaangażowana w proces wyboru i koordynację firmy CFM. Prywatnie jest mężatką i młodą mamą. Skończyła Sinologię na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat pracowała jako tłumacz języka chińskiego. W przyszłości nie wyklucza powrotu do zawodu w wyuczonej profesji. Jest wielką fanką literatury, choć ostatnio, ze względu na ograniczoną ilość czasu, głównie przyswajaną w postaci audiobooków. Maksymalnie krótki czas reakcji w sytuacji awaryjnej, minimalizacja czynności po stronie użytkownika pojazdu oraz szeroki pakiet świadczeń stają się obecnie podstawowymi wymogami wobec firm CFM. Korzyści te mają szczególne znaczenie w przypadku, gdy samochód jest podstawowym narzędziem pracy, a od jego sprawności, zależy osiągnięcie, bądź brak zysku. We flocie Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA jeździ 40 samochodów, z czego ponad połowę stanowią samochody użytkowane przez dział handlowy. Są to auta marki Opel Corsa, którymi jeżdżą przedstawiciele handlowi. Kadra kierownicza korzysta z modeli Astra II i III. Kadra zarządzająca najwyższego szczebla dysponuje czterema samochodami wyższej klasy: Subaru Forester, Saab 9-3 oraz dwoma modelami Volvo: S60 i XC 90. Flota skrojona na miarę Obecnie w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA dokonuje się zmiana struktury samochodów firmowych, polegająca na wdrażaniu systemu pełnego zewnętrznego zarządzania flotą. Firma LeasePlan od początku aktywnie współpracuje w procesie wyboru floty, prezentując szereg wariantów uwzględniających specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach oraz przeznaczenie aut. Docelowo wszystkie auta firmowe mają być zarządzane przez LeasePlan. Wcześniej Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA współpracowało z inną firmą oferującą wynajem długoterminowy oraz leasing. Z powodu nadal obowiązującej umowy, kilka samochodów jeżdżących we flocie Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA pozostaje w ich rękach. Niezadowalający poziom obsługi w obszarze 12

15 torowym szkoleniu bezpiecznej jazdy w Szkole Jazdy Subaru. Poza korzyściami wynikającymi z wysokiego poziomu obsługi oraz szerokiego zakresu wsparcia dla użytkowników, firma zyskała również szereg udogodnień administracyjnych oraz funkcjonalnych. Bardzo dużym udogodnieniem z punktu widzenia administracji firmy jest pozbycie się sterty opon, które zalegały w magazynie mówi Natasza Jarońska-Ignatiuk, asystentka dyrektora finansowego w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA. Nie uświadamialiśmy sobie nawet tego faktu przy zawieraniu umowy. Proces sezonowej wymiany przebiega bardzo sprawnie. Nasi pracownicy powiadamiani są poprzez sms-y o terminie wizyty w warsztacie, który jest zlokalizowany dosłownie kilka metrów od naszej firmy. Dzięki temu nie czekamy w gigantycznych kolejkach, w momencie, gdy spadnie pierwszy śnieg i w warsztatach robi się tłoczno. Prawdziwy partner Przejście na system pełnego outsourcingu floty to także ułatwienie pracy w dziale księgowym. Przede wszystkim wyeliminowano konieczność ewidencjonowania poszczególnych faktur oraz czynności związanych z rozliczeniami gotówkowymi. Teraz firma otrzymuje jedną zbiorczą fakturę w miesiącu, obejmującą wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodów firmowych. Dzięki temu ograniczona została liczba czynności formalnych, a rozliczane transakcje wiążą się wyłącznie z podstawowym obszarem działalności firmy. Takie udogodnienie pozwala na koncentrację wszystkich zasobów na core business. Każda firma to przede wszystkim ludzie mówi Natasza Jarońska-Ignatiuk. Dla mnie twarzą firmy LeasePlan jest Paweł Wlazło nasz Account Manager. To dzięki jego działaniom i pomocy nasza współpraca z firmą LeasePlan układa się tak dobrze. Niedawno dołączyła do niego Ula Owczarczyk. operacyjnym, znacznie węższy niż w przypadku LeasePlan zakres oferowanych usług oraz mniej korzyści na poziomie administracyjnym i finansowym, przyczynił się do decyzji o zmianie dostawcy floty. Ponadto, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA poszukiwało rozwiązania pozwalającego na wyeliminowanie sytuacji, w których dochodzi do przestojów w pracy na skutek awarii samochodów bądź czynności związanych z ich serwisowaniem. Samochód jest podstawowym narzędziem pracy dla naszych handlowców. Bez niego nie generują oni przychodu mówi Robert Kocęba, kierownik grupy przedstawicieli handlowych w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA. W przypadku stłuczki, wypadku bądź innej sytuacji awaryjnej bardzo istotne jest, by użytkownik otrzymał odpowiednie wsparcie i aby szkoda została jak najszybciej wyeliminowana. Najważniejszy jest czas reakcji. W LeasePlan jest on bardzo krótki. Wystarczy jeden telefon i zaraz wsparcie pojawia się na miejscu. Czas to pieniądz Podobnie dzieje się w przypadku napraw, czy rutynowych czynności serwisowych. W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym nikt nie może pozwolić sobie na stracony czas. Dlatego też Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA zdecydowało się na usługę pełnego outsourcingu floty, przerzucając te czynności na zewnętrznego dostawcę. Sprawność organizacyjna i szybkość działania, to podstawowe benefity, jakie pojawiły się w momencie nawiązania współpracy z firmą LeasePlan. W dużej mierze są one wynikiem rozbudowanego i nowoczesnego systemu wsparcia użytkowników stosowanego przez tę firmę. Wszyscy użytkownicy samochodów przeszli szkolenie z zakresu eksploatacji i obsługi pojazdów oraz postępowania w nietypowych sytuacjach. Ponadto użytkownik Subaru uczestniczył w specjalnym Outsourcing floty to również korzyści czysto finansowe: samochody są poza bilansem, firma płaci stałe raty oraz ponosi stałe koszty serwisowe, a rata jest kosztem uzyskania przychodu. To daje możliwość łatwiejszego planowania wydatków w budżecie firmy. Po każdym roku współpracy LeasePlan przeprowadza analizę wykorzystania floty przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA i dokonuje rekalkulacji. Polega ona na przeprowadzeniu korekty założonej miesięcznej stawki, po uwzględnieniu rzeczywistych przebiegów. Takie kompleksowe podejście pozwala na łatwiejsze planowanie wydatków oraz uniknięcie rozliczeń pod koniec obowiązywania umowy. 13

16 rekreacja Magia quadów Zjednoczonych z dnia na dzień zakazano jego sprzedaży. Dla poprawy bezpieczeństwa, firma zmieniła przednie koło na dwa i dzięki temu powstały dzisiejsze quady, przez zwolenników określane jako szczęśliwe połączenie samochodu terenowego z motocyklem. Najczęściej pojazdy te dzielimy na przeprawowe i terenowe. Te pierwsze z łatwością pokonują wszystkie przeszkody, a drugie mają napęd na cztery koła. Normalna jazda czterokołowcem nie wymaga od kierującego specjalnych umiejętności a przynajmniej tak się na początku wydaje. Przed jazdą należy zapoznać się z obsługą quada, a najlepiej skorzystać z doświadczenia kogoś, kto już jeździ. Wskazówki Japonia kojarzy się nam z krajem kwitnącej wiś ni i spokojnym rytuałem picia herbaty. Niewiele osób wie, że ten górzysty kraj często tonie w strumieniach deszczu, a wtedy życie mieszkańców górskich wiosek staje się wręcz nieznośne. Wraz z nadejściem wiosny drogi, którymi mieszkańcy docierają do miast, zmieniają się w bagna. Nawet najlepsze modele samochodów i motocykli nie dają sobie rady w tych warunkach. Sytuację tę postanowił zmienić Osamu Takeuchi, inżynier z koncernu Honda, który wpadł na dość proste rozwiązanie i tak Japonia stałą się ojczyzną czterokołowych maszyn. W miejsce tylnego koła motocykla Osamu zamontował sztywną oś, a na niej dwa koła wyposażone w niskociśnieniowe opony. Wszystko po to, by pojazd stał się dużo sprawniejszy w trudnym terenie. Był rok Wszędołaz, czyli ATV (All Terrain Vehicles), to pojazd trójkołowy, na początku określany przez złośliwych jako krzyżówka traktora i kosiarki do trawy. Mimo bardzo dużej sprawności i niewątpliwych zalet, pojazd okazał się na tyle wywrotny, że w Stanach takie są bardzo praktyczne i trudne do znalezienia w jakimkolwiek podręczniku. Następnie ważne jest opanowanie kilku podstawowych odruchów. Trzeba pamiętać o odpowiednim balansowaniu ciałem podczas skręcania, podjazdów i zjazdów oraz hamowania. Niektóre osoby mogą mieć z tym problem, 14

17 ponieważ odruchowo odchylamy się w zupełnie odwrotną stronę, niż należy to zrobić. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, obowiązkowo należy wyposażyć się w kask. Dostępne są również różnego rodzaju ochraniacze oraz obuwie. Podczas jazdy quadem, dla własnego bezpieczeństwa należy kierować się zdrowym rozsądkiem. To, co pozornie wygląda na proste, okazuje się trudne w wykonaniu i mało bezpieczne. Quad to wspaniała maszyna do spędzania wolnego czasu. Podnosi adrenalinę podczas sportowej jazdy, pozwala na kontakt z naturą i daje niesamowite poczucie wolności. To, co jest fantastyczne w tej zabawie, to grupowe działanie. Podczas takich przejazdów ludzie wymieniają się nie tylko wrażeniami, ale również doświadczeniami. Wszystko zależy od inwencji i pomysłowości na wykorzystanie quada. Jednak quady to nie tylko przyjemność. Czterokołowce pomagają w pracy GOPR-owcom, wojsku i rolnikom. Coraz częściej można napotkać quady, które mają homologację, dzięki czemu mogą poruszać się po drogach publicznych. Bogdan Tolk YAMAHA YFM700R RAPTOR Przeznaczenie: jazda sportowo-turystyczna. Rodzaj napędu: 2x4, manualna 5-stopniowa skrzynia biegów. Hamulce: 3 hydrauliczne tarczowe. Silnik: 1-cylindrowy, 4-suwowy, o pojemności 686 ccm chłodzony cieczą. Spalanie: około 10 l paliwa/100 km w zależności od warunków eksploatacji. Cena pojazdu: około zł brutto Więcej informacji: YAMAHA YFM 700 Efi Grizzly Przeznaczenie: pojazd ATV użytkowy, do jazdy turystyczno-przeprawowej, radzący sobie w najcięższym terenie. Jedyny quad wyposażony we wspomaganie kierownicy EPS (Electric Power Steering). Rodzaj napędu: 4x4, automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów, blokada dyferencjału. Hamulce: 4 hydrauliczne tarczowe. Silnik: 1-cylindrowy, 4-suwowy o pojemności 686 ccm chłodzony cieczą. Spalanie: około 12 l paliwa/100 km w zależności od rodzaju eksploatacji. Dodatkowe akcesoria: pług śnieżny, odśnieżarki, kufry, torby, przyczepki, a nawet kosiarki do trawy. Cena pojazdu: około zł brutto. Polaris Sportsman 800 Efi Przeznaczenie: pojazd ATV do jazdy turystyczno-przeprawowej, radzący sobie w najcięższym terenie. Rodzaj napędu: 4x4, automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów, blokada dyferencjału. Hamulce: hydrauliczne tarczowe. Silnik: 2-cylindrowy, 4-suwowy o pojemności 760 ccm chłodzony cieczą. Spalanie: około 13 l paliwa/100 km w zależności od warunków eksploatacji. Dodatkowe akcesoria: pług śnieżny, odśnieżarki, kufry, torby, przyczepki, a nawet kosiarki do trawy, co pozwala na wykorzystanie pojazdu również w gospodarstwie rolnym oraz w firmach jako niezbędne narzędzie do pracy. Cena pojazdu: około zł brutto. 15

18 REFLEKTOR Jacek Bujański Mr Quad Polak najszybciej jeżdżący na quadzie i były wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców ATV Polska. Wielokrotny zwycięzca w niezliczonej liczbie imprez. Wymienić warto Pount De Vaux, czyli Mundial Quadów, czy podwójny triumf w rajdzie Croatia Trophy w 2005 oraz w 2006 roku. Zwyciężał również w Pucharze Yamaha Cup i River Ride po 15-godzinnej walce z własną słabością, zimnem i błotem. Skąd przezwisko Mr Quad? To historia sprzed 10 lat. Na lotnisku w Rembertowie odbywała się pierwsza prezentacja quadów dla Wojska Polskiego. Poznałem tam dziennikarza Piotra Bernaniuka, który spędził ze mną kilka godzin w terenie. Stwierdził, że to taka fajna zabawa, iż postanowił napisać duży artykuł do Playboya. Długo zastanawiał się, jak mnie określić. Wpadł na pomysł i pojawił się Mr Quad. I tak zostało. Pana określenie na quady? Quad to nazwa amerykańska określająca wizerunek pojazdu w dosłownym tłumaczeniu znaczy czworaczki. Jego użytkowe cechy określa ATV (All Terrain Vehicles) wszędołaz. Dzisiejsze quady to zabawki o mocy rzędu 60 KM, ale kosztują bardzo dużo. To wydatek rzędu zł. Pierwszego quada sprzedałem w 1994 roku i od tego czasu czuję się po części odpowiedzialny za osoby, które zrobiły u mnie zakupy. Jaka jest geneza Pana fascynacji quadami? Ścigałem się na motocyklach. Po wypadku, który miałem, quady okazały się jedyną możliwością kontynuacji mojego hobby. Gdy żona stała przy łóżku w szpitalu, musiałem przyrzec, że już koniec z jeżdżeniem na motocyklach. Kiedy sprowadziłem pierwszego quada, udało mi się ją przekonać, że to ma cztery koła i na pewno się nie przewróci (śmiech). Ale pierwszą osobą, która mi powiedziała, że to fajna zabawa, był mój klient, któremu sprzedałem quada. Po jakimś czasie ten klient, z którym zresztą się zaprzyjaźniłem, przyjechał do mnie i zaprosił w teren. Pojechaliśmy całą rodziną w okolice, gdzie można było pojeździć. Wróciłem z wypiekami na twarzy i już wiedziałem, że właśnie narodziło się moje nowe hobby. I już? Ten jeden raz wystarczył? Tak, skończyło się tym, że po pół roku organizowałem zawody dla klientów, którzy już mieli swoje pojazdy. Od kolegi z Niemiec dostawałem niemieckie gazety motoryzacyjne. Okazało się, że Niemcy są daleko przed nami. Pojechałem na zawody i tam mogłem podziwiać kierowców z Ameryki. Zobaczyłem taką jazdę, o jakiej mi się nie śniło. Wróciłem i pełen energii chciałem coś zrobić, ale okazało się, że nie mogę. W regulaminach Federacji Motocyklowej nie było mowy o takich pojazdach. Skierowali mnie do samochodowego PZMotu, ale tu było podobnie. Po wielu przepychankach skończyło się tym, że 10 lat temu dopuszczono nas na próbę do rajdu samochodów terenowych. Przyjechało kilka osób, między innymi 10-letnie dzieci. Pan, który mierzył czas, nie chciał tego początkowo uznać, bo uważał, że to niemożliwe, aby dziecko miało lepszy czas od samochodu, który ma 300 koni. Tym dzieckiem był Andrzej Chmielewski (w przyszłym roku czekamy na jego zawodowy start). Tam, gdzie samochody zastanawiały się, on fruwał w powietrzu. Podejrzewano nas nawet o oszustwo. W 2000 roku udało się zrobić pierwszą imprezę przeprawową w Bieszczadach, podczas której ATV przeprawiały się około 6 godzin przez rzekę. Zobaczyliśmy, jak pracuje zespół, jak działają wyciągarki to niesamowite! W tym czasie udało się wprowadzić zmiany w regulaminach PZMotu. Po kilku rajdach enduro i motocrossowych udało się zarejestrować pierwsze zawody, licencje quadowe i tak się poskładało, że w roku 2001 udało mi się wystartować pierwszy raz w nieoficjalnych, 12-godzinnych mistrzostwach świata we Francji. Pojechałem tam na dziko pojazdem fabrycznym. Na 120 dopuszczonych zarejestrowanych zespołów byliśmy na 50. miejscu. To już było coś. Tam jedzie się po nieoświetlonym torze, pokrytym glinką popękaną tak, że w pewnym momencie moje światła oświetlały tylko kurz mojego poprzednika. A najdłuższy odcinek mistrzostw był właśnie w nocy. To niezwykłe przeżycie. Słyszałam, że quady określa się jako szuwarowo-bagienne? Dokładnie tak. Z opowieści wygląda to na kompletny kretynizm. Biegamy, jeździmy w mokrym 16

19 ubraniu, zbieramy pieczątki, przeprawiamy się przez błota... Cóż, to trzeba poczuć i przeżyć. Kiedy ma Pani pieczątkę na drzewie, które rośnie w bagnie i trzeba wymyślić sposób na przeprawienie sprzętu, żeby nie zatonął... to wciąga, proszę mi wierzyć. Trzeba sobie pomagać, przeciągać sprzęt nie tylko swój. Swoje największe doświadczenia związane z przeprawami zdobywałem dwa lata temu na najtrudniejszym rajdzie off-roadowym Croatia Trophy. Ten rajd to legenda Transylwanii, potem przeniesiono go do Chorwacji. Udało mi się wygrać. Osiągnięcie roku 2006? W zeszłym roku wystartowałem w Rajdzie nazywanym małym Dakarem. To największa impreza w Europie. Rajd Berlin-Wrocław to nazwa umowna, ponieważ tylko pierwszy raz peleton rzeczywiście wyjechał z Wrocławia. Przejechałem 1200 kilometrów, już prowadziłem i miałem nawet szanse na zwycięstwo, kiedy odpadło mi koło. Czekałem na serwis, który dojechał po kilku godzinach, a naprawę skończył około 20:00. Mimo to udało mi się ukończyć rajd na 5. miejscu. Plany na ten rok? W tym roku chciałbym powoli kończyć jeżdżenie i zająć się stroną organizacyjną. Jeszcze tylko Croatia Tropik i może trzecie zwycięstwo, potem Berlin-Wrocław, no i Dakar. Wiek ponad 40 lat w dyscyplinach motorowych to już wiek emerytalny. Dakar to jedyny rajd, który wymaga sporych umiejętności i wytrzymałości to przebywanie ze sobą dzień i noc w bardzo ciężkich warunkach. Marzy mi się, aby podczas zawodów oprócz Yamahy reklamować inne polskie firmy, które chcą wejść na rynek międzynarodowy. Dakar jest na antenach TV przez miesiąc i miliony widzów oglądają go na bieżąco. Jeśli strona organizacyjna, to dlaczego nie jest Pan już w zarządzie ATV? Nie byłoby łatwiej? To nie tak. Mam nową funkcję społeczną. Pracuję i jestem w głównej Komisji Sportu Motocyklowego w PZMocie jako przedstawiciel środowiska Quad. Mam więc wpływ na imprezy i kalendarz. Ustaliliśmy również, że każdy, kto ukończył 10 lat i ma quada może startować. Enduro, motocross, countrycross to sformalizowane dyscypliny, natomiast przeprawówki nadal pozostają wolną amerykanką. To ma być ta adrenalina i fun ostatnio na Trophy Day wymyślono, że odcinek 30 metrów trzeba przejechać na dwóch bocznych kołach. Marzy mi się, żeby w Polsce powstał taki zespół quadów, motocykli i samochodów, który z sukcesami będzie reprezentował nasz kraj na zawodach międzynarodowych. się to bardzo źle skończyć. Dlatego kierowanie quadem pochłania niesamowitą ilość energii, nieporównanie większą niż kierowanie samochodem. To balans całym ciałem. Kierownica jest prosta i taka sama jak w motorze, ale służy tylko do nadawania kierunku przy małych prędkościach. Przy dużej prędkości kierowca swoim ciężarem kieruje pojazdem. Quady, którymi jeżdżą zawodnicy, są tuningowane. Jak dużo trzeba wydać na zakup odpowiedniego sprzętu i ile może kosztować jego tuning? W sporcie na pułapie wyczynu nie ma górnej granicy finansowej. Kupuje się quada i od razu trzeba mieć drugie tyle na przebudowę. Wszystko zależy od tego, gdzie chcemy jeździć. W pojazdach sportowych są stosowane superlekkie materiały, gdyż musimy zgubić dużą masę. A trzeba też mieć świadomość, że części, które są lżejsze, mają dużo mniejszą wytrzymałość. Więc następny wydatek to nowe i często wymieniane części. Wiele osób rozważa zakup quada. Co by Pan poradził na początek? Wydając taką dużą sumę pieniędzy, należy podejmować bardzo świadomą decyzję. Na pewno sprzedawcy dziś są bardziej świadomi. Producenci bardzo dbają o to, by posiedli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. W czasie weekendu można przeprowadzić mały rekonesans, ale podstawa to rozmowy z ludźmi. Przekazujemy informacje, których nie ma w żadnej książce. Nasze środowisko to fascynaci jeśli Pani podejdzie i spyta nawet obce osoby, to na pewno dowie się Pani bardzo dużo. Zresztą mój telefon jest znany i bardzo często doradzam różnym ludziom, którzy nie kupią u mnie nic. Jeśli uda nam się ocenić nasze wymagania w stosunku do sprzętu i ilość czasu, którą chcemy przeznaczyć na to hobby, zakup będzie łatwiejszy. Czy prowadzenie quada to sport dla kobiet? Kontakt z błotem raczej nie zachęca kobiet. Pojawiają się, jednakże jest to ciężki sport dla płci pięknej. Natomiast jako rekreacja jak najbardziej. Nie widzę żadnych przeszkód. Gdzie można pojeździć na quadach? Mamy dużo szczęścia. Niemcy, czy Szwajcarzy nie mają gdzie jeździć. Taniej kosztuje ich wyjazd do Afryki niż poszukiwania terenów do jazdy. W Polsce Yamaha zorganizowała cykl rajdów Yamaha Cup, na które każdy może się zgłosić. Wynajmowany jest specjalny teren, często poligon, który jest idealnym miejscem, świetnie przygotowanym i odpowiednio zabezpieczonym przed osobami trzecimi. A najbliżej Warszawy w Otwocku. Również na Modlińskiej i w Kobyłce są tory. Można też poszukać w internecie, zawsze coś się znajdzie. Quad wygląda na pojazd bardzo prosty w prowadzeniu. A jak jest z bezpieczeństwem? Nie ma bardziej wrednego pojazdu niż quad. Nie przewraca się co prawda jak motor, ale i tak jest bardzo niestabilny. To nie samochód. Nie mamy poduszek, klatek z rur, czy pasów. Nie ma żadnego zabezpieczenia. Masa takiego terenowego pojazdu jest bardzo duża i ta masa, jak się porusza, nigdy nie stanie w miejscu. Jeśli kierowca nieumiejętnie poprowadzi quada i dojdzie do przechyłu czy hamowania, może Czy udało się Panu zarazić kogoś tą pasją? Owszem, ludzi z którymi jeżdżę. Mój kolega Paweł Ratyński, przyszedł do mnie z odłożonymi pieniędzmi na pierwszy zakup, a potem razem walczyliśmy podczas rajdu i zajęliśmy 1. miejsce. Co sprawia, że ten sport jest dla Pana tak fascynujący? Jeżdżę w trzyosobowym zespole i najbardziej liczy się współpraca. Każdy, kto zostanie sam, w którymś momencie odpadnie, ponieważ nasze siły są ograniczone. Najbardziej fascynują mnie ludzie. Ich zapał i walka z własnymi słabościami. Ewa Tarczoń 17

20 referencje Karin Kwaśnik Karin Kwaśnik jest osobą pewną siebie i mocno wierzy w swoje umiejętności. Mimo młodego wieku miała już możliwość pracy w dużych instytucjach i zdobycia dość wszechstronnego doświadczenia. Pracuje w LeasePlan Fleet Management od zaledwie 4 miesięcy na stanowisku recepcjonistki, ale szybko zaaklimatyzowała się w nowym środowisku. Po tegorocznej kolacji wigilijnej podbiła serca chyba wszystkich pracowników i zarządu. Pani Karin, dlaczego właśnie LeasePlan? Skąd pomysł na pracę w firmie leasingowej? Muszę przyznać, że był to zupełny przypadek. Byłam w Warszawie dopiero 3 miesiące, dzień w dzień przeglądałam setki ogłoszeń w internecie i wysyłałam mnóstwo i ze swoim CV. Ku mojemu zaskoczeniu udało się. A dlaczego akurat LeasePlan? W gruncie rzeczy, w drodze rekrutacji to raczej LeasePlan wybrał mnie, aczkolwiek jak dotąd jestem bardzo zadowolona i myślę, że w tej kwestii nic nie powinno się zmienić. Cieszę się, że mogę pracować w dość zróżnicowanym i dużym środowisku, bo lubię obracać się wśród ludzi, a fakt, że LeasePlan jest akurat firmą leasingową traktuję po prostu jako kolejne, nowe doświadczenie. Niedawno rozpoczęła Pani studia. Czy udaje się pogodzić je z pracą? Na razie ciężko mi to ocenić. Co prawda bez względu na szkołę i tak co tydzień pokonuję dystans ponad 300 km i pędzę tak zwanym rączym kłusem na weekend do Poznania, gdzie właśnie studiuję zaocznie logistykę, ale studia ledwie się zaczęły. Na zajęcia zdążam i raczej ich nie przesypiam, a jak uda mi się pogodzić je z pracą, będę mogła powiedzieć dopiero po zbliżającej się wielkimi krokami sesji egzaminacyjnej. Na kolacji wigilijnej zrobiła Pani niesamowite wrażenie koncertem, który dała Pani dla swoich koleżanek i kolegów. Czy tylko kolędy pojawiły się w repertuarze? Miło mi to słyszeć, ale bez przesady. Jeśli chodzi o sam koncert, to kolędy miały tylko nadać symbolikę naszemu spotkaniu wigilijnemu. Wystrój otoczenia w stylu hawajskim nie bardzo komponował się z klimatem okołoświątecznym, natomiast stworzył doskonały nastrój do późniejszej zabawy. Tak naprawdę najwięcej piosenek, które zaśpiewałam pochodziło z pogranicza jazzu i soulu (m.in. z repertuaru Nat King Cole`a, Roberty Flack, Patsy Cline, Natalie Cole, Norah Jones) stylów, w których czuję się najlepiej, ale pojawiła się też jedna z repertuaru Whitney Houston. Mam nadzieję, że nie nadwerężyłam czyjegoś słuchu... 18

REDAKCJA. Miłej lektury. Sławomir Wontrucki. Dyrektor Zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska)

REDAKCJA. Miłej lektury. Sławomir Wontrucki. Dyrektor Zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska) ReLease REDAKCJA Drodzy Czytelnicy, Sławomir Wontrucki Dyrektor Zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska) W Waszych rękach znajduje się czwarty już numer magazynu ReLease. Niedługo minie rok od

Bardziej szczegółowo

ÂWIATOWY LIDER W ZARZÑDZANIU FLOTÑ SAMOCHODOWÑ

ÂWIATOWY LIDER W ZARZÑDZANIU FLOTÑ SAMOCHODOWÑ 5 lat wspólnej pasji Mija 5 lat od rozpocz cia działalnoêci przez LeasePlan w Polsce. W tym czasie staraliêmy si zaspokoiç potrzeby naszych Klientów w zmieniajàcych si warunkach rynkowych. ChcielibyÊmy

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str.

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str. NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009 Samochód w firmie NOWA OPONA SNOWCONTROL Serie II MOC POD KONTROLĄ FsL niezależnie od wielkości floty it we flotach wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne

numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne Konkurs Akcja społeczna Athlon Car Lease Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pierwsze półrocze Grupy Ergo Hestia Rentowność mocno w górę, stabilny wzrost STREFA DILERA. Spis treści

Szanowni Państwo, Pierwsze półrocze Grupy Ergo Hestia Rentowność mocno w górę, stabilny wzrost STREFA DILERA. Spis treści Spis treści STREFA Szanowni Państwo, rozpatrując rolę likwidacji szkody w procesie ubezpieczeniowym należy pamiętać przede wszystkim o tym, że stanowi ona realizację obietnicy udzielonej klientowi przy

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 21-27 czerwca 2013 r. 19 ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 20 21-27 czerwca 2013 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH wg przychodów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jakubczyk-Cały. Ewa. magazyn ludzi biznesu. W pogoni za sukcesem nie zapominajmy o najważniejszych wartościach życiowych

Jakubczyk-Cały. Ewa. magazyn ludzi biznesu. W pogoni za sukcesem nie zapominajmy o najważniejszych wartościach życiowych magazyn ludzi biznesu III/2013 ISSN 2300-0333 Robert Woźniak o strategii Szewczyk Auto Bożena Domżał na Rancho Pod Bocianem Dariusz Tarczyński radzi żyć chwilą Magdalena Bogulak przeprowadza metamorfozę

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową

Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową 24 FLOTA Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową Niemal każda prężnie rozwijająca się firma potrzebuje samochodów dla swoich pracowników, aby mogli oni realizować wyznaczone im cele. Istnieje wiele

Bardziej szczegółowo

Ruszamy! Program, który udowadnia, że niektóre punkty warto zbierać

Ruszamy! Program, który udowadnia, że niektóre punkty warto zbierać numer 1/2012 Magazyn uczestników programu lojalnościowego szerokości! Ruszamy! Program, który udowadnia, że niektóre punkty warto zbierać Ciągniki nieklasyczne Ciężarowe transformersy wiemy, kto za nimi

Bardziej szczegółowo

SZEROKOŚCI! ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY. DK2 wszystko ma swoje granice. Dobry parking jak nie dać się naciąć? Magazyn sympatyków branży transportowej

SZEROKOŚCI! ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY. DK2 wszystko ma swoje granice. Dobry parking jak nie dać się naciąć? Magazyn sympatyków branży transportowej Magazyn sympatyków branży transportowej NUMER 2 (5) 2014 ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY Zegar na desce rozdzielczej to nie budzik, a fotel kierowcy to nie kanapa... Skutki jazdy mimo zmęczenia również mogą

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii

Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2011 Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii Delta na praktykach w Securitas Złoci medaliści Securitas Aplikacja Securitas Safe Trip na iphona Wszystko zależy

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Biznes. z rodziną w tle GŁOS BIZNESU. ile można na nim zyskać? OUTSOURCING. Projektanci sukcesu Mariaż biznesu z designem. DOSSIER Dorota Koziara

Biznes. z rodziną w tle GŁOS BIZNESU. ile można na nim zyskać? OUTSOURCING. Projektanci sukcesu Mariaż biznesu z designem. DOSSIER Dorota Koziara Numer 4 (13) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców GŁOS BIZNESU OUTSOURCING ile można na nim zyskać? DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Projektanci sukcesu Mariaż biznesu

Bardziej szczegółowo

ReLease. Flota pod ochroną. Majówka na torze Wyścigowy weekend w Monte Carlo. Re-Volt wrócił na aukcję TEMAT NUMERU. Jak dobrze ubezpieczyć flotę?

ReLease. Flota pod ochroną. Majówka na torze Wyścigowy weekend w Monte Carlo. Re-Volt wrócił na aukcję TEMAT NUMERU. Jak dobrze ubezpieczyć flotę? ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Numer 1 (32) maj 2011 TEMAT NUMERU Flota pod ochroną Jak dobrze ubezpieczyć flotę? TEST: Lexus CT 200h Ekologiczny i nowoczesny prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

dębica presto linia opon nowość ze sportowym zacięciem Audi a7 chile tour Przemierzamy tysiące kilometrów na oponach Goodyear wielka kontynuacja

dębica presto linia opon nowość ze sportowym zacięciem Audi a7 chile tour Przemierzamy tysiące kilometrów na oponach Goodyear wielka kontynuacja NUMER 1(29)2011 wielka kontynuacja Nowa linia opon bieżnikowanych dębica presto nowość ze sportowym zacięciem Audi a7 chile tour Przemierzamy tysiące kilometrów na oponach Goodyear Spis treści Razem bezpieczniej

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe Numer 6 (15) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców GŁOS BIZNESU Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW / KRONIKA / DESIGN / / GOSPODARKA /

Bardziej szczegółowo

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str.

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str. Andrzejki Klubowe Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl Wellness to styl życia... Nastrój i tajemnica chwili str. 8-9 str. 10 str. 14 Przedsiębiorcom i MieszkańcomPodkarpacia życzenia radosnych i spokojnych

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

release perły z lamusa

release perły z lamusa NUMER 2 lato 2011 LEASEPLAN release LeaseFun 10 LAT LeasePlan W POLSCE perły z lamusa Motoryzacyjne podróże w czasie 3 edytorial Drodzy czytelnicy, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za to, że

Bardziej szczegółowo

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej Wrzesień (47) 2013 ISSN 2083-5302 Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej O tym się mówi Oko na Poznań Świat HR Jak grać o HR-owy sukces? The CEE Rekruter The CEE Rekruter focus on Latvia A

Bardziej szczegółowo

nr 21 /grudzieƒ 2006 Nowy kalendarz 2007 www.intercars.com.pl

nr 21 /grudzieƒ 2006 Nowy kalendarz 2007 www.intercars.com.pl nr 21 /grudzieƒ 2006 Nowy kalendarz 2007 1 www.intercars.com.pl Spis treści Zobacz, co kryje się pod nazwą Lucas! Podczas targów Automechanika jako największy producent systemów bezpieczeństwa oznajmiliśmy,

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo