Catalogue of products

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Catalogue of products"

Transkrypt

1 Katalog produktów Catalogue of products UNION FOR ENTERPRISING PEOPLE COMPETITIVENESS PROGRAMME Project part - financed by the European Union European Regional Development Fund

2 SaneChem Sp. z o.o.

3 Spis treści Content index Tabele zastosowań preparatów Agents application s tables 6 Preparaty alkaliczne Alkaline agents 10 Preparaty kwaśne Acid agents 14 Preparaty dezynfekcyjne Disinfection agents 17 Pozostałe preparaty Other agents 19 Urządzenia do mycia i dezynfekcji Cleaning and disinfection devices 27 Oferta uzupełniająca Remaining products 37

4 Ciągły proces 1 ZBIERANIE DANYCH Przed przygotowaniem profesjonalnej oferty nasi konsultanci zbierają w Waszym zakładzie potrzebne informacje, tak abyśmy mogli przygotować najlepszą propozycję. 2 ANALIZA PROCESÓW I PRZYGOTOWANIE OFERT Po przetworzeniu i analizie zgromadzonych danych nasi specjaliści opracują najbardziej odpowiedni program mycia i dezynfekcji dostosowany do specyfiki Państwa zakładu. 3 PREZENTOWANIE ROZWIĄZAŃ Efekt analizy w postaci nowocześnie przygotowanej prezentacji przedstawiamy na miejscu w firmie.

5 zapewnienia higieny 7 SERWIS Dbamy o obsługę posprzedażową. Czuwając nad niezawodnym działaniem naszych urządzeń zapewniamy Państwu ciągłość procesów produkcyjnych. 6 DORADZTWO Wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu higieny biorąc pod uwagę specyfikę danego procesu produkcyjnego. Regularnie wizytujemy Państwa, aby na SZKOLENIE Szkolimy na Państwa życzenie Waszych pracowników z zakresu właściwego posługiwania się naszymi preparatami chemicznymi oraz obsługi naszych urządzeń. 5 4 WDROŻENIE PROGRAMU HIGIENY Wspólnie ze służbami kontroli jakości Klienta wdrażamy przyjęty plan zapewnienia higieny oraz dbamy o jego przestrzeganie.

6 Continuos hygiene 1 DATA Prior to professional analysis, our consultants gather all necessary information in your plant, so that we are able to draw up the best possible offer. 2 ANALYSIS OF PROCESSES AND DRAWING UP OFFERS Having processed and analysed the gathered information, our specialists design the most suitable cleaning and disinfection programme, tailored to the specific features of your plant. 3 The result of analysis in the form of a modern presentation is staged on the site.

7 maintenance process SERVICE We provide after-sales service. We guarantee continuity of your manufacturing processes by supervising fault-free operation of our devices. 7 COUNSELLING We support our clients in solving actual hygiene problems, taking into account the specifics of each manufacturing process. We regularly visit your plants to take 6 TRAINING On your request, we train your workers on proper usage of our chemical preparations and operation of our devices. 5 4 IMPLEMENTATION OF THE HYGIENE PROGRAMME Together with the quality control services of the client, we implement the hygiene maintenance plan and survey its observance.

8 6 Przemysł mięsny Meat industry Mycie pianowe / Foam cleaning Tabele Tables Mycie alkaliczne komór wędzarniczych / Alkaline cleaning of smoke chambers Mycie niepianowe / Non-foam cleaning Rauchharz P Rauchharz I Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem / Alkaline cleaning with active chlorine Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową / Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection Mycie alkaliczne / Alkaline cleaning Mycie kwaśne / Acid cleaning Mycie kwaśne z dezynfekcją / Acid cleaning with disinfection Odkamienianie / Descalering Dezynfekcja / Disinfection Mycie ręczne / Manual cleaning Mycie ręczne z dezynfekcją / Manual cleaning with disinfection Usuwanie przypaleń / Removal of singes Usuwanie tłuszczu gęsiego / Removal of goose fat Barwienie SRM / SRM colouring Antypieniacz / Antifoamer Fettentferner 0404 i 0505 Desinfektions Prosan A Roksan D Desinfektions Famosan Wersan A Aldesan P Aldesan I Aluminiumreiniger 0143 P Sankor 0760 Dessan 0153 P Prosan K Ossan Sansept 0200 Sanoxsept Chlorsan Baktosan Sanclean 0102 Sanclean Plum Riccosan Endosan Santargel Gessan Błękit patentowy / Patent blue Sanon 0400

9 7Tables Przemysł mleczarski Milk industry Mycie pianowe / Foam cleaning CIP Wersan A Tabele Mycie alkaliczne / Alkaline cleaning Alsan Famosan Prosan A Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową / Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection Roksan D Desinfektions Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem / Alkaline cleaning with active chlorine Dodatki do mycia / Supplements for cleaning Fettentferner 0404 i 0505 Desinfektions Duosan Sanaddin PRO Wersan K Sanacid Mycie kwaśne / Acid cleaning Aldesan I Aluminiumreiniger 0143 I Aldesan P Aluminiumreiniger 0143 P Prosan K Mycie kwaśne z dezynfekcją / Acid cleaning with disinfection Dessan 0153 I Dessan 0153 P Odkamienianie / Descalering Ossan Dezynfekcja / Disinfection Sansept 0200 Sanoxsept Baktosan Chlorsan natryskowe / shower natryskowe / shower

10 8 Przemysł napojowy Beverage industry Mycie pianowe / Foam cleaning Tabele Tables CIP Famosan Mycie alkaliczne / Alkaline cleaning Wersan A Alsan Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem / Alkaline cleaning with active chlorine Fettentferner 0404 i 0505 Desinfektions Prosan A Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową / Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection Roksan D Desinfektions Duosan Dodatki do mycia / Supplements for cleaning Sanaddin PRO Sanaddin O2 Wersan K Sanacid Bromosan 90 Mycie kwaśne / Acid cleaning Aldesan I Aluminiumreiniger 0143 I Aldesan P Aluminiumreiniger 0143 P Prosan K Mycie kwaśne z dezynfekcją / Acid cleaning with disinfection Dessan 0153 I Dessan 0153 P Odkamienianie / Descalering Ossan Dezynfekcja / Disinfection Smarowanie taśm / Belts lubrication Uzdatnianie wody w pasteryzatorach / Water treatment in pasteurisers Sansept 0200 Sanoxsept Baktosan Chlorsan Sanlub Sanaqua ALG natryskowe / shower natryskowe / shower

11 9Tables Preparaty uzupełniające Complementary preparations Sanclean 0102 Mycie ręczne sprzętu produkcyjnego / Manual cleaning with disinfection Sanclean Plum Riccosan Tabele Mycie ręczne z dezynfekcją / Manual cleaning with disinfection Mycie podłóg / Floor cleaning Mycie samochodów / Car cleaning Mycie szyb / Glass cleaning Mycie rąk / Hand washing Mycie rąk z dezynfekcją / Hand washing with disinfection Dezynfekcja rąk / Hand disinfection Mycie urządzeń sanitarnych z dezynfekcją / Cleaning of sanitary equipment with disinfection Konserwacja stali nierdzewnej / Maintenance of stainless steel Anesan Endosan Possan Auto-piana aktywna / Active auto-foam Santir 0606 Blasksan Frezja 1995 Frezja 2000 Handsan WC San Caresan Preparaty dla gastronomii Preparations for gastronomy Zmywarki / Dishwashers Gastrosan A Klarsan Sanclean 0102 Mycie ręczne / Manual cleaning Sanclean Plum Riccosan Anesan Mycie ręczne z dezynfekcją chlorową / Manual cleaning with chlorine disinfection Mycie ręczne z dezynfekcja bezchlorową / Manual cleaning with non-chlorine disinfection Usuwanie przypaleń / Removal of singes Dezynfekcja / Disinfection Fettentferner 0404 Desinfektionsreiniger 0164 Desinfektionsreiniger 0510 Endosan Santargel Baktosan Sansept 0200

12 10 Preparaty alkaliczne Alkaline agents Rauchharzentferner 0125 P Wysokoalkaliczny pianowy preparat do mycia komór i wózków wędzarniczych oraz piekarników przemysłowych. Skutecznie usuwa tłuszcze, białka, żywice i smółkę wędzarniczą. Stężenie / Concentration 3-5% 50-80ºC Czas działania / Operating time min. Alkaliczne Alkaline Highly alkaline foam preparation for cleaning of smoke chambers and trucks as well as industrial ovens. Effectively removes fat, proteins, resin and smoke deposits. Rauchharzentferner 0125 I Wysokoalkaliczny preparat do mycia komór wędzarniczych i pieców posiadających instalację CIP. Skutecznie usuwa tłuszcze, białka, żywice i smółkę wędzarniczą. Stężenie / Concentration 3-5% 50-80ºC Czas działania / Operating time zgodnie z programem / acc. to programme Highly alkaline non-foam preparation for cleaning of smoke chambers and ovens with CIP installation. Effectively removes fat, proteins, resin and smoke deposits. Desinfektionsreiniger 0164 Pianowy alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych maszyn i urządzeń, ścian i posadzek. Preparat zawiera aktywny chlor. Stężenie / Concentration 2-5% 30-55ºC Czas działania / Operating time min. Alkaline foam agent for cleaning and disinfection of external surfaces of machines and devices, walls and floors. Contains active chlorine.

13 Preparaty alkaliczne Alkaline agents 11 Fettentferner 0404 Preparat do mycia i dezynfekcji w systemie obiegowym instalacji technologicznych, zbiorników oraz pojemników w myjkach automatycznych z zamkniętym obiegiem sekcji myjącej. Usuwa silne zanieczyszczenia organiczne: białka i tłuszcze. Preparat zawiera aktywny chlor. Stężenie / Concentration: myjka, CIP / washer, CIP: 0,8-2% mycie ręczne / hand cleaning: 1-3% 20-55ºC Czas działania / Operating time CIP: 5-20 min. myjki automatyczne: / automatic washers: zgodnie z programem / acc. to programme Alkaliczne Alkaline Preparation for cleaning and disinfection in circulation system of technological installations, tanks and containers in automatic washers with closed circuit of the cleaning section. Removes strong organic deposits: proteins and fat. Contains active chlorine. Fettentferner 0505 Preparat do mycia i dezynfekcji w systemie obiegowym instalacji technologicznych, zbiorników oraz pojemników w myjkach automatycznych z zamkniętym obiegiem sekcji myjącej. Usuwa silne zanieczyszczenia organiczne: białka i tłuszcze. Preparat zawiera aktywny chlor. Stężenie / Concentration myjka / washer: 0,5-,8% CIP: 0,3-0,8% 20-55ºC Czas działania / Operating time CIP: 5-20 min. myjki automatyczne: / automatic washers: zgodnie z programem / acc. to programme Preparation for cleaning and disinfection in circulation system of technological installations, tanks and containers in automatic washers with closed circulation of the cleaning section. Removes strong organic deposits: proteins and fat. Includes active chlorine. Prosan A Preparat do mycia instalacji technologicznych w systemie CIP, stosowany również jako bezchlorowy środek do mycia pojemników plastikowych w myjkach automatycznych. Preparat posiada silne właściwości bakteriobójcze. Stężenie / Concentration 1-2% 50-60ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for cleaning of technological installations in CIP system, used also as a non-chlorine agent for cleaning of plastic containers in automatic washers. Strong bactericidal properties.

14 12 Preparaty alkaliczne Alkaline agents Roksan D Koncentrat do mycia pianowego maszyn i urządzeń w zakładach przemysłu spożywczego. Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (białka, tłuszcze). Nadaje się do kontaktu z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej, metali kolorowych, aluminium, stali ocynkowanej. Środek alkaliczny o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Posiada działanie bakteriobójcze. Nie zawiera czynnego chloru. Alkaliczne Alkaline Stężenie / Concentration 2-5% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Concentrate for foam cleaning of machines and devices in food industry plants. Removes organic deposits (proteins, fat). Suitable for contact with elements made of stainless steel, colour metals, aluminium, zinc-plated steel. Alkaline agent with good anticorrosion properties. Bactericidal properties. Does not contain active chlorine. Desinfektionsreiniger 0510 Pianowy, lekko alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji maszyn, ścian i posadzek oraz wszelkich powierzchni produkcyjnych (także do powierzchni aluminiowych i ocynkowanych). Zawiera inhibitory korozji. Posiada wysokie działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Nie zawiera czynnego chloru. Stężenie / Concentration 2-5% 30-50ºC Czas działania / Operating time min. Foam, slightly alkaline agent for cleaning and disinfecting of machines, walls and floors, all manufacture surfaces (also for aluminium and zinc-plated surfaces). Contains corrosion inhibitors. High bactericidal, fungicidal and virocidal activity. Does not contain active chlorine. Famosan Pianowy wysokoalkaliczny środek do mycia powierzchni zewnętrznych maszyn i urządzeń, ścian i posadzek. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne: tłuszcz, białko. Stężenie / Concentration 2-5% 30-60ºC Czas działania / Operating time min. Highly alkaline foam agent for cleaning of external surfaces of machines and devices, walls and floors. Effectively removes strong organic deposits: fat, protein.

15 Preparaty alkaliczne Alkaline agents 13 Wersan A Niepianowy środek alkaliczny, usuwa silne zanieczyszczenia organiczne (tłuszcz, białko). Do mycia w systemie obiegowym przewodów, zbiorników, fermentorów, wymienników. Stężenie / Concentration 0,5-5,0% 20-80ºC Czas działania / Operating time min. Non-foam alkaline agent, removes strong organic deposits (fat, protein). For cleaning in circulation system of lines, tanks, fermentation containers, exchangers. Alkaliczne Alkaline Alsan Preparat do mycia w systemie obiegowym linii technologicznych, zbiorników, fermentorów, wymienników. Polecany w przemyśle napojowym oraz mleczarskim do strefy gorącej obróbki. Skuteczny w usuwaniu mocno przywartych osadów białkowych i wapiennych. Stężenie / Concentration 0,5-5,0% 20-80ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for cleaning in circulation system of technological lines, tanks, containers, fermentation containers, exchangers. Recommended in beverage and milk industry for hot treatment zone. Effective removal of strongly adhered protein and cline deposits. Santargel Preparat do usuwania tzw. przypaleń ze sprzętu produkcyjnego, piekarników, grilli używanych w zakładach przemysłu spożywczego, gastronomii i gospodarstwach domowych. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use 20-60ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for removing of singes from manufacture equipment, ovens, barbecues used in food industry plants, gastronomy and households.

16 14 Preparaty kwaśne Acid agents Aluminiumreiniger 0143 P Pianowy preparat do czyszczenia maszyn i urządzeń ze stali kwasoodpornej i aluminium, do usuwania osadów mineralnych oraz rdzy z powierzchni kotłów, posadzek i ścian ceramicznych. Stężenie / Concentration mycie pianowe / foam cleaning: 2-5% mycie obiegowe / circular cleaning: 0,5-5% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Foam agent for cleaning of acid-proof steel and aluminium machines and devices, for removal of mineral deposits and rust from boilers, floors and ceramic walls. Kwaśne Acid Aluminiumreiniger 0143 I Niepianowy preparat do czyszczenia maszyn i urządzeń ze stali kwasoodpornej i aluminium oraz obiegowego mycia instalacji technologicznych w układzie CIP. Stężenie / Concentration 0,5-2% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Non-foam preparation for cleaning of acid-proof steel and aluminium machines and devices and for circular cleaning of technological installations in CIP system. Dessan 0153 P Preparat do mycia pianowego i dezynfekcji powierzchni ze stali kwasoodpornej i aluminium, do usuwania osadów mineralnych i biofilmów. Stężenie / Concentration 3-5% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for foam-cleaning and disinfection of acid-proof and aluminium surfaces, for removal of mineral deposits and biofilms.

17 Preparaty kwaśne Acid agents 15 Dessan 0153 I Preparat do mycia i dezynfekcji metodami obiegowymi, natryskowymi lub zanurzeniowymi zbiorników, linii technologicznych i wymienników, do usuwania osadów mineralnych i biofilmów. Stężenie / Concentration 1-3% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for cleaning and disinfection with circular, shower or immersion methods of containers, technological lines and exchangers, for removal of mineral deposits and biofilms. Sankor 0760 Preparat do obiegowego mycia nastrzykiwarek, udrażniający igły w maszynach do nastrzykiwania. Kwaśne Acid Stężenie / Concentration 20% 20-30ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for circular cleaning of injecting machines, unclogging needles in injection machines. Aldesan W wersji pianowej preparat do usuwania osadów mineralnych i tłuszczu z kotłów i komór warzelniczych oraz do mycia maszyn i urządzeń ze stali kwasoodpornej i aluminium, posadzek i ścian ceramicznych. W wersji niepianowej preparat do jednofazowego mycia instalacji technologicznych w systemie CIP. Stężenie / Concentration mycie pianowe / foam cleaning: 2-5% mycie obiegowe / circular cleaning: 1,0-2,5% 30-50ºC Czas działania / Operating time min. In foam version, preparation for removing of mineral deposits and fat from boilers and boiling chambers and for cleaning of acid-proof steel and aluminium machines and devices, ceramic floors and walls. In non-foam version, preparation for single-phase cleaning of technological installations in CIP system.

18 16 Preparaty kwaśne Acid agents Prosan K Niepianowy preparat do mycia i dezynfekcji nastrzykiwarek, myjek pojemników, instalacji technologicznych w systemie CIP. Stężenie / Concentration 0,5-3,0% 20-60ºC Czas działania / Operating time min. Non-foam preparation for cleaning and disinfection of injecting machines, container washers, in CIP system. Kwaśne Acid Wersan K Preparat do mycia w systemie CIP zbiorników, linii technologicznych, wymienników oraz beczek KEG. Stężenie / Concentration 1-3% C Czas działania / Operating time 5-20 min. Preparation for CIP system cleaning of containers, technological lines, exchangers and KEG barrels. Ossan Preparat do usuwania osadów mineralnych powstałych w pasteryzatorach, wymiennikach ciepła, zbiornikach, myjkach, aparatach wyparnych. Stężenie / Concentration 2-4% 20-60ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for removal of mineral sediments in pasteurisers, heat exchangers, tanks, washers, evaporators.

19 Preparaty dezynfekcyjne Disinfection agents 17 Sansept 0200 Preparat dezynfekcyjny do powierzchniowej dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz ich części, także ścian, posadzek i innych powierzchni produkcyjnych. Przeznaczony do dezynfekcji obiegowej, natryskowej lub zanurzeniowej. Preparat o charakterze obojętnym. Po zastosowaniu wymaga dokładnego spłukania wodą. Stężenie / Concentration 0,3-2,5% 15-30ºC Czas działania / Operating time min. Disinfection preparation for surface disinfection of machines, devices and equipment parts, as well as walls, floors and other manufacture surfaces. For circular, shower or immersion disinfection. Neutral preparation. Needs rinsing after application. Sansept 0200 P Pianowy preparat dezynfekcyjny do powierzchniowej dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz ich części, także ścian, posadzek i innych powierzchni produkcyjnych. Preparat o charakterze obojętnym. Po zastosowaniu wymaga dokładnego spłukania wodą. Stężenie / Concentration 0,3-2,5% 15-30ºC Czas działania / Operating time min. Foam disinfection preparation for surface disinfection of machines, devices and equipment parts, as well as walls, floors and other manufacture surfaces. Neutral preparation. Needs rinsing after application. Dezynfekcja Disinfection Sanoxsept Kwaśny preparat dezynfekcyjny do maszyn, urządzeń i linii technologicznych w przemyśle spożywczym. Nadaje się do stosowania w układach CIP, systemach natryskowych, do dezynfekcji metodą zanurzeniową. Zawiera kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru. Stężenie / Concentration 0,1-0,25% 10-20ºC Czas działania / Operating time 5-30 min. Acid disinfection preparation for machines, devices and technological lines in food industry. Suitable for CIP systems, shower systems and for immersion disinfection. Contains peroxyacetic acid and hydrogen peroxide.

20 18 Preparaty dezynfekcyjne Disinfection agents Baktosan Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, maszyn i urządzeń. Po użyciu nie wymaga spłukiwania. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use 15-30ºC Czas działania / Operating time do odparowania / till evaporation Alcohol preparation for fast desinfection of manufacture surfaces, machines and devices. No need of rinsing after use. Chlorsan Preparat dezynfekcyjny o charakterze alkalicznym na bazie aktywnego chloru do pojemników, zbiorników, maszyn, powierzchni ceramicznych. Przeznaczony do dezynfekcji natryskowej lub zanurzeniowej. Dezynfekcja Disinfection Stężenie / Concentration 0,5-2,0% 20ºC Czas działania / Operating time min. Alkaline disinfection preparation based on active chlorine for containers, tanks, machines, ceramic surfaces. For shower or immersion disinfection.

21 Pozostałe preparaty Other agents 19 Frezja 1995 Preparat myjący do rąk usuwający tłuszcz, białko i inne naturalne zabrudzenia. Dostępny w wersji zapachowej i bezzapachowej. Całkowicie bezpieczny, nie powoduje uczuleń. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Hand washing preparation, removes fat, protein and other natural deposits. Available in flavoured and non-flavoured versions. Thoroughly safe, does not cause sensitization. Frezja 2000 Preparat usuwa zabrudzenia organiczne i nieorganiczne oraz florę bakteryjną ze skóry rąk. Nie podrażnia skóry. Nadaje skórze rąk gładkość. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Preparation removes organic and non-organic deposits and bacterial flora from hand skin. Does not irritate skin. Makes hand skin smoothness. Handsan Inne Other Płyn do dezynfekcji rąk stosowany w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Dostępny także w postaci żelu. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Disinfection liquid for hands, used in food industry plants and gastronomy. Available also in gel form.

22 20 Pozostałe preparaty Other agents Sanclean 0102 Neutralny skoncentrowany środek przeznaczony do ręcznego i pianowego mycia drobnego sprzętu produkcyjnego, naczyń w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Stężenie / Concentration 2-5% 10-45ºC Neutral concentrated agent for manual and foam cleaning of small manufacture equipment, dishes in food industry plants and gastronomy. Sanclean Plum Neutralny środek przeznaczony do ręcznego i pianowego mycia drobnego sprzętu produkcyjnego, naczyń w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Stężenie / Concentration 5-15% 10-45ºC Neutral agent for manual and foam cleaning of small manufacture equipment, dishes in food industry plants and gastronomy. Inne Other Riccosan Wysokoskoncentrowany żel do ręcznego mycia maszyn, urządzeń, naczyń i sprzętu pomocniczego w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Stężenie / Concentration 0,01-0,05% 10-45ºC Highly concentrated gel for manual washing of machines, devices, dishes and auxiliary equipment in food industry plants and gastronomy.

23 Pozostałe preparaty Other agents 21 Anesan Koncentrat do ręcznego i mechanicznego mycia urządzeń i powierzchni produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego. Skuteczny przy usuwaniu zabrudzeń tłuszczowych, białkowych. Stężenie / Concentration 1-3% 20-50ºC Concentrate for manual and mechanical cleaning of devices and manufacture surfaces in food industry plants and gastronomy. Effective in removal of fat and protein contaminations. Endosan Preparat do mycia ręcznego elementów maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym oraz wyposażenia w gastronomii i hotelarstwie. Usuwa zabrudzenia organiczne i nieorganiczne oraz dodatkowo dezynfekuje powierzchnie. Nie podrażnia skóry rąk. Stężenie / Concentration 2-5% 20-30ºC Preparation for manual cleaning of machine elements and devices in food industry and equipment in gastronomy and hotels. Removes organic and non-organic contaminations and additionaly disinfects surfaces. Does not irritate hand skin. Auto-piana aktywna /Active auto-foam Inne Other Preparat do pianowego, szczotkowego lub ręcznego mycia nadwozi samochodowych, maszyn, wózków transportowych, ścian i posadzek. Stężenie / Concentration 2-5% Czas działania / Operating time 2-5 min. Preparation for foam, brush or manual cleaning of car bodies, machines, transport trucks, walls and floors.

24 22 Pozostałe preparaty Other agents Santir 0606 Środek przeznaczony do mycia nadwozi samochodowych, skrzyń ładunkowych, komór silnikowych i wózków transportu wewnętrznego. Skutecznie usuwa błoto, kurz, zabrudzenie silnikowe, przylepione do karoserii owady. Stężenie / Concentration 1-5% Czas działania / Operating time 5-10 min. Agent for cleaning of car bodies, packing cases, engine chambers and internal transport trucks. Effectively removes mud, dust, engine contamination, insects stuck to the car body. Possan Preparat do mechanicznego mycia i konserwacji posadzek, podłóg itd. Skutecznie usuwa zabrudzenia rozpuszczalne w wodzie, zabrudzenia tłuszczami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Stężenie / Concentration 0,2-1,0% max. 40ºC Preparation for mechanical cleaning and maintenance of floors. Effectively removes water-soluble contaminations, fat contaminations of animal and vegetable origin. Inne Other Gastrosan A Płyn do mycia naczyń w automatycznych zmywarkach gastronomicznych. Nie zawiera chloru. Stężenie / Concentration 0,1-0,5% lub zgodnie z instrukcją zmywarki / or acc. to dishwasher instruction Liquid for washing of dishes in automatic dishwashers. Does not contain chlorine.

25 Pozostałe preparaty Other agents 23 Blasksan Płynny żel do mycia szyb, ekranów monitorów, telewizorów, witryn, luster oraz powierzchni z tworzyw sztucznych. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Liquid gel for cleaning of glasses, monitors screens, TV sets, windows, mirrors and plastic surfaces. Caresan Preparat do nabłyszczania i konserwacji powierzchni ze stali kwasoodpornej: maszyn, urządzeń, kuchni, stołów, drzwi do hal produkcyjnych, zewnętrznych powierzchni rurociągów itp. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Preparation for lustering and maintenance of acid-proof steel surfaces: machines, devices, kitchens, tables, manufacture hall doors, external surfaces of pipelines, etc. Sanon 0404 Inne Other Preparat do likwidacji niepożądanej technologicznie piany w roztworach myjących i ściekach. Stężenie / Concentration 0,1-1,5% Preparation for liquidation of technologically undesirable foam in cleaning solutions and sewages.

26 24 Pozostałe preparaty Other agents Klarsan Płyn do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach automatycznych. Stężenie / Concentration gotowy do użycia, zgodnie z instrukcją zmywarki / ready for use, acc. to dishwasher instruction Liquid for rinsing and lustering of dishes in automatic dishwashers. WC San Środek do mycia urządzeń sanitarnych w zakładach przemysłu spożywczego, gastronomii, gospodarstwie domowym. Zawiera czynny chlor. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Czas działania / Operating time 5-10 min. Agent for cleaning of sanitary equipment in food industry plants, gastronomy, households. Contains active chlorine. Inne Other Sanlux Lekko alkaliczny płyn do prania białych i kolorowych tkanin bawełnianych, lnianych i z tworzyw sztucznych ºC Sposób użycia / Method of use ml na 10 litrów kąpieli piorącej /40-80 ml per 10 litres of a washing bath Slighty alkaline liquid for washing of white and colour cotton, linen and artificial clothes.

27 Pozostałe preparaty Other agents 25 Kamsan Preparat w postaci proszku do udrażniania i odkamieniania instalacji wodnokanalizacyjnych, do odkamieniania zmywarek automatycznych, ekspresów do kawy, czajników. Stężenie / Concentration 5-15% Czas działania / Operating time min. Powder preparation for unclogging and descalering of water-supply-andsawage installations, descalering of automatic diswashers, coffee makers, kettles. Gessan Zawiesinowy koncentrat do mechanicznego mycia urządzeń i powierzchni produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego. Szczególnie zalecany do mycia zanieczyszczeń z gęsiego tłuszczu. Stężenie / Concentration 1-3% 20-60ºC Suspended concentration for mechanical cleaning of devices and manufacture surfaces in food industry plants. Especially recommended for cleaning of goose fat contaminations. Antiodoursan Inne Other Preparat przeznaczony do usuwania przykrych zapachów w pomieszczeniach zamkniętych: toaletach, kuchniach, pokojach, kabinach samochodowych. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Preparation for removal of odour in closed spaces: toilets, kitchens, rooms, car cabs.

28 26 Pozostałe preparaty Other agents Błękit patentowy V (E 131) / Patent blue V Preparat do barwienia materiału szczególnego ryzyka przy rozbiorze gotowy do użycia / ready for use Sanaddin PRO Uniwersalny dodatek do ługu w myjkach butelek oraz do mycia w systemie CIP warzelni, instalacji technologicznych, zbiorników, fermentorów. Wspomaga właściwości myjące ługu, ułatwia usuwanie osadów białkowych, zapobiega pienieniu się ługu. Skuteczny w szerokim zakresie twardości wody. Stężenie / Concentration 0,1-0,2% (10% w stosunku do zawartości zasady sodowej) (10% against sodium hydroxide) 20-80ºC Czas działania / Operating time min. Universal additive to lye in bottle washers and for cleaning of brewhouses, technological installations, containers, fermentation containers in CIP system. Supports lye cleaning properties, simplifies removal of protein sediments, prevents lye foaming. Effective in wide range of water hardness. Inne Other Sanlub Preparat do smarowania przenośników taśmowych linii rozlewniczych za pomocą automatycznych systemów smarujących oraz metodą zanurzeniową. Przeznaczony do butelek szklanych i PET. Bardzo dobre działanie smarujące i poślizgowe, a także myjące i bakteriostatyczne. Dzięki zawartości inhibitorów korozji nadaje się do puszek aluminiowych. Stężenie / Concentration 0,1-0,4% Preparation for lubrication of belt conveyers in bottling plants lines with automatic lubrication systems and immersion method. For glass bottles and PET. Very good lubricating, sliding, cleaning and bacteriostatic activity. Contains corrosion inhibitors. Suitable for aluminium tins.

29 Urządzenia do mycia i dezynfekcji Cleaning and disinfection devices 27 Na bazie wieloletnich doświadczeń w branży spożywczej w zakresie utrzymania czystości, fachowego doradztwa oraz serwisu technicznego wszelkiego rodzaju urządzeń myjących i dozujących, SaneChem Sp. z o.o. oferuje gamę urządzeń własnej konstrukcji przeznaczonych do mycia pianowego oraz urządzeń dozujących. Centralny system mycia i dezynfekcji Mycie i dezynfekcja Cleaning and disinfection Central system for cleaning and disinfection Built upon extensive experience in food industry within the scope of cleanliness maintenance, professional counseling and technical service of miscellaneous cleaning and dosing equipment, SaneChem Sp. z o.o. offers a variety of devices for foam cleaning and dosing devices.

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ EN PL INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ Dear Customer, Pause Stop You have just acquired a Mastercook dishwasher and we would like to thank you. We have invested

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

Polski producent maszyn CNC. Polish manufacturer of CNC machines. www.fanum.pl

Polski producent maszyn CNC. Polish manufacturer of CNC machines. www.fanum.pl Polski producent maszyn CNC Polish manufacturer of CNC machines www.fanum.pl Fanum maszyny tworzone z pasją Fanum machines made with passion Firma FANUM jest jednym z czołowych europejskich producentów

Bardziej szczegółowo

Kwadratura trójkąta. 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia

Kwadratura trójkąta. 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia Institutional Division Asortyment produktów Institutional Division 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia Kwadratura trójkąta Klienci naszej firmy

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014

fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014 fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014 www.restol.com.pl Profil AKR, kolor 503 (czarny), 500 (biały) / AKR profile, colour 503 (black), 500 (white) Fronty meblowe to części mebli,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Deliverable: D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Author(s): Radoslaw POMYKAŁA, AGH-UST, with

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

Welcome to Witamy w świecie

Welcome to Witamy w świecie Welcome to Witamy w świecie Instructions for use and guarantee for Cafissimo PICCO Instrukcja obsługi i gwarancja na ekspres Cafissimo PICCO www.tchibo.pl Experience the world of coffee with Cafissimo

Bardziej szczegółowo

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy JESTEŚMY PRODUCENTEM We are manufacturer SYSTEMY DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU NARZĘDZI Tool storage and transport systems PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes Projekty 2013/2014 Nazwa Instytucji Politechnika Łódzka Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński, Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA I CHEMII GOSPODARCZEJ PRODUCER OF PERSONAL AND HOUSEHOLD CARE PRODUCTS WWW.SERPOL-COSMETICS.

PRODUCENT KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA I CHEMII GOSPODARCZEJ PRODUCER OF PERSONAL AND HOUSEHOLD CARE PRODUCTS WWW.SERPOL-COSMETICS. PRODUCENT KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA I CHEMII GOSPODARCZEJ PRODUCER OF PERSONAL AND HOUSEHOLD CARE PRODUCTS WWW.SERPOL-COSMETICS.PL 1 O nas / About us Firma Serpol Cosmetics jest wiodącym producentem

Bardziej szczegółowo