Catalogue of products

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Catalogue of products"

Transkrypt

1 Katalog produktów Catalogue of products UNION FOR ENTERPRISING PEOPLE COMPETITIVENESS PROGRAMME Project part - financed by the European Union European Regional Development Fund

2 SaneChem Sp. z o.o.

3 Spis treści Content index Tabele zastosowań preparatów Agents application s tables 6 Preparaty alkaliczne Alkaline agents 10 Preparaty kwaśne Acid agents 14 Preparaty dezynfekcyjne Disinfection agents 17 Pozostałe preparaty Other agents 19 Urządzenia do mycia i dezynfekcji Cleaning and disinfection devices 27 Oferta uzupełniająca Remaining products 37

4 Ciągły proces 1 ZBIERANIE DANYCH Przed przygotowaniem profesjonalnej oferty nasi konsultanci zbierają w Waszym zakładzie potrzebne informacje, tak abyśmy mogli przygotować najlepszą propozycję. 2 ANALIZA PROCESÓW I PRZYGOTOWANIE OFERT Po przetworzeniu i analizie zgromadzonych danych nasi specjaliści opracują najbardziej odpowiedni program mycia i dezynfekcji dostosowany do specyfiki Państwa zakładu. 3 PREZENTOWANIE ROZWIĄZAŃ Efekt analizy w postaci nowocześnie przygotowanej prezentacji przedstawiamy na miejscu w firmie.

5 zapewnienia higieny 7 SERWIS Dbamy o obsługę posprzedażową. Czuwając nad niezawodnym działaniem naszych urządzeń zapewniamy Państwu ciągłość procesów produkcyjnych. 6 DORADZTWO Wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu higieny biorąc pod uwagę specyfikę danego procesu produkcyjnego. Regularnie wizytujemy Państwa, aby na SZKOLENIE Szkolimy na Państwa życzenie Waszych pracowników z zakresu właściwego posługiwania się naszymi preparatami chemicznymi oraz obsługi naszych urządzeń. 5 4 WDROŻENIE PROGRAMU HIGIENY Wspólnie ze służbami kontroli jakości Klienta wdrażamy przyjęty plan zapewnienia higieny oraz dbamy o jego przestrzeganie.

6 Continuos hygiene 1 DATA Prior to professional analysis, our consultants gather all necessary information in your plant, so that we are able to draw up the best possible offer. 2 ANALYSIS OF PROCESSES AND DRAWING UP OFFERS Having processed and analysed the gathered information, our specialists design the most suitable cleaning and disinfection programme, tailored to the specific features of your plant. 3 The result of analysis in the form of a modern presentation is staged on the site.

7 maintenance process SERVICE We provide after-sales service. We guarantee continuity of your manufacturing processes by supervising fault-free operation of our devices. 7 COUNSELLING We support our clients in solving actual hygiene problems, taking into account the specifics of each manufacturing process. We regularly visit your plants to take 6 TRAINING On your request, we train your workers on proper usage of our chemical preparations and operation of our devices. 5 4 IMPLEMENTATION OF THE HYGIENE PROGRAMME Together with the quality control services of the client, we implement the hygiene maintenance plan and survey its observance.

8 6 Przemysł mięsny Meat industry Mycie pianowe / Foam cleaning Tabele Tables Mycie alkaliczne komór wędzarniczych / Alkaline cleaning of smoke chambers Mycie niepianowe / Non-foam cleaning Rauchharz P Rauchharz I Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem / Alkaline cleaning with active chlorine Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową / Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection Mycie alkaliczne / Alkaline cleaning Mycie kwaśne / Acid cleaning Mycie kwaśne z dezynfekcją / Acid cleaning with disinfection Odkamienianie / Descalering Dezynfekcja / Disinfection Mycie ręczne / Manual cleaning Mycie ręczne z dezynfekcją / Manual cleaning with disinfection Usuwanie przypaleń / Removal of singes Usuwanie tłuszczu gęsiego / Removal of goose fat Barwienie SRM / SRM colouring Antypieniacz / Antifoamer Fettentferner 0404 i 0505 Desinfektions Prosan A Roksan D Desinfektions Famosan Wersan A Aldesan P Aldesan I Aluminiumreiniger 0143 P Sankor 0760 Dessan 0153 P Prosan K Ossan Sansept 0200 Sanoxsept Chlorsan Baktosan Sanclean 0102 Sanclean Plum Riccosan Endosan Santargel Gessan Błękit patentowy / Patent blue Sanon 0400

9 7Tables Przemysł mleczarski Milk industry Mycie pianowe / Foam cleaning CIP Wersan A Tabele Mycie alkaliczne / Alkaline cleaning Alsan Famosan Prosan A Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową / Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection Roksan D Desinfektions Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem / Alkaline cleaning with active chlorine Dodatki do mycia / Supplements for cleaning Fettentferner 0404 i 0505 Desinfektions Duosan Sanaddin PRO Wersan K Sanacid Mycie kwaśne / Acid cleaning Aldesan I Aluminiumreiniger 0143 I Aldesan P Aluminiumreiniger 0143 P Prosan K Mycie kwaśne z dezynfekcją / Acid cleaning with disinfection Dessan 0153 I Dessan 0153 P Odkamienianie / Descalering Ossan Dezynfekcja / Disinfection Sansept 0200 Sanoxsept Baktosan Chlorsan natryskowe / shower natryskowe / shower

10 8 Przemysł napojowy Beverage industry Mycie pianowe / Foam cleaning Tabele Tables CIP Famosan Mycie alkaliczne / Alkaline cleaning Wersan A Alsan Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem / Alkaline cleaning with active chlorine Fettentferner 0404 i 0505 Desinfektions Prosan A Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową / Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection Roksan D Desinfektions Duosan Dodatki do mycia / Supplements for cleaning Sanaddin PRO Sanaddin O2 Wersan K Sanacid Bromosan 90 Mycie kwaśne / Acid cleaning Aldesan I Aluminiumreiniger 0143 I Aldesan P Aluminiumreiniger 0143 P Prosan K Mycie kwaśne z dezynfekcją / Acid cleaning with disinfection Dessan 0153 I Dessan 0153 P Odkamienianie / Descalering Ossan Dezynfekcja / Disinfection Smarowanie taśm / Belts lubrication Uzdatnianie wody w pasteryzatorach / Water treatment in pasteurisers Sansept 0200 Sanoxsept Baktosan Chlorsan Sanlub Sanaqua ALG natryskowe / shower natryskowe / shower

11 9Tables Preparaty uzupełniające Complementary preparations Sanclean 0102 Mycie ręczne sprzętu produkcyjnego / Manual cleaning with disinfection Sanclean Plum Riccosan Tabele Mycie ręczne z dezynfekcją / Manual cleaning with disinfection Mycie podłóg / Floor cleaning Mycie samochodów / Car cleaning Mycie szyb / Glass cleaning Mycie rąk / Hand washing Mycie rąk z dezynfekcją / Hand washing with disinfection Dezynfekcja rąk / Hand disinfection Mycie urządzeń sanitarnych z dezynfekcją / Cleaning of sanitary equipment with disinfection Konserwacja stali nierdzewnej / Maintenance of stainless steel Anesan Endosan Possan Auto-piana aktywna / Active auto-foam Santir 0606 Blasksan Frezja 1995 Frezja 2000 Handsan WC San Caresan Preparaty dla gastronomii Preparations for gastronomy Zmywarki / Dishwashers Gastrosan A Klarsan Sanclean 0102 Mycie ręczne / Manual cleaning Sanclean Plum Riccosan Anesan Mycie ręczne z dezynfekcją chlorową / Manual cleaning with chlorine disinfection Mycie ręczne z dezynfekcja bezchlorową / Manual cleaning with non-chlorine disinfection Usuwanie przypaleń / Removal of singes Dezynfekcja / Disinfection Fettentferner 0404 Desinfektionsreiniger 0164 Desinfektionsreiniger 0510 Endosan Santargel Baktosan Sansept 0200

12 10 Preparaty alkaliczne Alkaline agents Rauchharzentferner 0125 P Wysokoalkaliczny pianowy preparat do mycia komór i wózków wędzarniczych oraz piekarników przemysłowych. Skutecznie usuwa tłuszcze, białka, żywice i smółkę wędzarniczą. Stężenie / Concentration 3-5% 50-80ºC Czas działania / Operating time min. Alkaliczne Alkaline Highly alkaline foam preparation for cleaning of smoke chambers and trucks as well as industrial ovens. Effectively removes fat, proteins, resin and smoke deposits. Rauchharzentferner 0125 I Wysokoalkaliczny preparat do mycia komór wędzarniczych i pieców posiadających instalację CIP. Skutecznie usuwa tłuszcze, białka, żywice i smółkę wędzarniczą. Stężenie / Concentration 3-5% 50-80ºC Czas działania / Operating time zgodnie z programem / acc. to programme Highly alkaline non-foam preparation for cleaning of smoke chambers and ovens with CIP installation. Effectively removes fat, proteins, resin and smoke deposits. Desinfektionsreiniger 0164 Pianowy alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych maszyn i urządzeń, ścian i posadzek. Preparat zawiera aktywny chlor. Stężenie / Concentration 2-5% 30-55ºC Czas działania / Operating time min. Alkaline foam agent for cleaning and disinfection of external surfaces of machines and devices, walls and floors. Contains active chlorine.

13 Preparaty alkaliczne Alkaline agents 11 Fettentferner 0404 Preparat do mycia i dezynfekcji w systemie obiegowym instalacji technologicznych, zbiorników oraz pojemników w myjkach automatycznych z zamkniętym obiegiem sekcji myjącej. Usuwa silne zanieczyszczenia organiczne: białka i tłuszcze. Preparat zawiera aktywny chlor. Stężenie / Concentration: myjka, CIP / washer, CIP: 0,8-2% mycie ręczne / hand cleaning: 1-3% 20-55ºC Czas działania / Operating time CIP: 5-20 min. myjki automatyczne: / automatic washers: zgodnie z programem / acc. to programme Alkaliczne Alkaline Preparation for cleaning and disinfection in circulation system of technological installations, tanks and containers in automatic washers with closed circuit of the cleaning section. Removes strong organic deposits: proteins and fat. Contains active chlorine. Fettentferner 0505 Preparat do mycia i dezynfekcji w systemie obiegowym instalacji technologicznych, zbiorników oraz pojemników w myjkach automatycznych z zamkniętym obiegiem sekcji myjącej. Usuwa silne zanieczyszczenia organiczne: białka i tłuszcze. Preparat zawiera aktywny chlor. Stężenie / Concentration myjka / washer: 0,5-,8% CIP: 0,3-0,8% 20-55ºC Czas działania / Operating time CIP: 5-20 min. myjki automatyczne: / automatic washers: zgodnie z programem / acc. to programme Preparation for cleaning and disinfection in circulation system of technological installations, tanks and containers in automatic washers with closed circulation of the cleaning section. Removes strong organic deposits: proteins and fat. Includes active chlorine. Prosan A Preparat do mycia instalacji technologicznych w systemie CIP, stosowany również jako bezchlorowy środek do mycia pojemników plastikowych w myjkach automatycznych. Preparat posiada silne właściwości bakteriobójcze. Stężenie / Concentration 1-2% 50-60ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for cleaning of technological installations in CIP system, used also as a non-chlorine agent for cleaning of plastic containers in automatic washers. Strong bactericidal properties.

14 12 Preparaty alkaliczne Alkaline agents Roksan D Koncentrat do mycia pianowego maszyn i urządzeń w zakładach przemysłu spożywczego. Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (białka, tłuszcze). Nadaje się do kontaktu z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej, metali kolorowych, aluminium, stali ocynkowanej. Środek alkaliczny o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Posiada działanie bakteriobójcze. Nie zawiera czynnego chloru. Alkaliczne Alkaline Stężenie / Concentration 2-5% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Concentrate for foam cleaning of machines and devices in food industry plants. Removes organic deposits (proteins, fat). Suitable for contact with elements made of stainless steel, colour metals, aluminium, zinc-plated steel. Alkaline agent with good anticorrosion properties. Bactericidal properties. Does not contain active chlorine. Desinfektionsreiniger 0510 Pianowy, lekko alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji maszyn, ścian i posadzek oraz wszelkich powierzchni produkcyjnych (także do powierzchni aluminiowych i ocynkowanych). Zawiera inhibitory korozji. Posiada wysokie działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Nie zawiera czynnego chloru. Stężenie / Concentration 2-5% 30-50ºC Czas działania / Operating time min. Foam, slightly alkaline agent for cleaning and disinfecting of machines, walls and floors, all manufacture surfaces (also for aluminium and zinc-plated surfaces). Contains corrosion inhibitors. High bactericidal, fungicidal and virocidal activity. Does not contain active chlorine. Famosan Pianowy wysokoalkaliczny środek do mycia powierzchni zewnętrznych maszyn i urządzeń, ścian i posadzek. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne: tłuszcz, białko. Stężenie / Concentration 2-5% 30-60ºC Czas działania / Operating time min. Highly alkaline foam agent for cleaning of external surfaces of machines and devices, walls and floors. Effectively removes strong organic deposits: fat, protein.

15 Preparaty alkaliczne Alkaline agents 13 Wersan A Niepianowy środek alkaliczny, usuwa silne zanieczyszczenia organiczne (tłuszcz, białko). Do mycia w systemie obiegowym przewodów, zbiorników, fermentorów, wymienników. Stężenie / Concentration 0,5-5,0% 20-80ºC Czas działania / Operating time min. Non-foam alkaline agent, removes strong organic deposits (fat, protein). For cleaning in circulation system of lines, tanks, fermentation containers, exchangers. Alkaliczne Alkaline Alsan Preparat do mycia w systemie obiegowym linii technologicznych, zbiorników, fermentorów, wymienników. Polecany w przemyśle napojowym oraz mleczarskim do strefy gorącej obróbki. Skuteczny w usuwaniu mocno przywartych osadów białkowych i wapiennych. Stężenie / Concentration 0,5-5,0% 20-80ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for cleaning in circulation system of technological lines, tanks, containers, fermentation containers, exchangers. Recommended in beverage and milk industry for hot treatment zone. Effective removal of strongly adhered protein and cline deposits. Santargel Preparat do usuwania tzw. przypaleń ze sprzętu produkcyjnego, piekarników, grilli używanych w zakładach przemysłu spożywczego, gastronomii i gospodarstwach domowych. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use 20-60ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for removing of singes from manufacture equipment, ovens, barbecues used in food industry plants, gastronomy and households.

16 14 Preparaty kwaśne Acid agents Aluminiumreiniger 0143 P Pianowy preparat do czyszczenia maszyn i urządzeń ze stali kwasoodpornej i aluminium, do usuwania osadów mineralnych oraz rdzy z powierzchni kotłów, posadzek i ścian ceramicznych. Stężenie / Concentration mycie pianowe / foam cleaning: 2-5% mycie obiegowe / circular cleaning: 0,5-5% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Foam agent for cleaning of acid-proof steel and aluminium machines and devices, for removal of mineral deposits and rust from boilers, floors and ceramic walls. Kwaśne Acid Aluminiumreiniger 0143 I Niepianowy preparat do czyszczenia maszyn i urządzeń ze stali kwasoodpornej i aluminium oraz obiegowego mycia instalacji technologicznych w układzie CIP. Stężenie / Concentration 0,5-2% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Non-foam preparation for cleaning of acid-proof steel and aluminium machines and devices and for circular cleaning of technological installations in CIP system. Dessan 0153 P Preparat do mycia pianowego i dezynfekcji powierzchni ze stali kwasoodpornej i aluminium, do usuwania osadów mineralnych i biofilmów. Stężenie / Concentration 3-5% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for foam-cleaning and disinfection of acid-proof and aluminium surfaces, for removal of mineral deposits and biofilms.

17 Preparaty kwaśne Acid agents 15 Dessan 0153 I Preparat do mycia i dezynfekcji metodami obiegowymi, natryskowymi lub zanurzeniowymi zbiorników, linii technologicznych i wymienników, do usuwania osadów mineralnych i biofilmów. Stężenie / Concentration 1-3% 20-50ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for cleaning and disinfection with circular, shower or immersion methods of containers, technological lines and exchangers, for removal of mineral deposits and biofilms. Sankor 0760 Preparat do obiegowego mycia nastrzykiwarek, udrażniający igły w maszynach do nastrzykiwania. Kwaśne Acid Stężenie / Concentration 20% 20-30ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for circular cleaning of injecting machines, unclogging needles in injection machines. Aldesan W wersji pianowej preparat do usuwania osadów mineralnych i tłuszczu z kotłów i komór warzelniczych oraz do mycia maszyn i urządzeń ze stali kwasoodpornej i aluminium, posadzek i ścian ceramicznych. W wersji niepianowej preparat do jednofazowego mycia instalacji technologicznych w systemie CIP. Stężenie / Concentration mycie pianowe / foam cleaning: 2-5% mycie obiegowe / circular cleaning: 1,0-2,5% 30-50ºC Czas działania / Operating time min. In foam version, preparation for removing of mineral deposits and fat from boilers and boiling chambers and for cleaning of acid-proof steel and aluminium machines and devices, ceramic floors and walls. In non-foam version, preparation for single-phase cleaning of technological installations in CIP system.

18 16 Preparaty kwaśne Acid agents Prosan K Niepianowy preparat do mycia i dezynfekcji nastrzykiwarek, myjek pojemników, instalacji technologicznych w systemie CIP. Stężenie / Concentration 0,5-3,0% 20-60ºC Czas działania / Operating time min. Non-foam preparation for cleaning and disinfection of injecting machines, container washers, in CIP system. Kwaśne Acid Wersan K Preparat do mycia w systemie CIP zbiorników, linii technologicznych, wymienników oraz beczek KEG. Stężenie / Concentration 1-3% C Czas działania / Operating time 5-20 min. Preparation for CIP system cleaning of containers, technological lines, exchangers and KEG barrels. Ossan Preparat do usuwania osadów mineralnych powstałych w pasteryzatorach, wymiennikach ciepła, zbiornikach, myjkach, aparatach wyparnych. Stężenie / Concentration 2-4% 20-60ºC Czas działania / Operating time min. Preparation for removal of mineral sediments in pasteurisers, heat exchangers, tanks, washers, evaporators.

19 Preparaty dezynfekcyjne Disinfection agents 17 Sansept 0200 Preparat dezynfekcyjny do powierzchniowej dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz ich części, także ścian, posadzek i innych powierzchni produkcyjnych. Przeznaczony do dezynfekcji obiegowej, natryskowej lub zanurzeniowej. Preparat o charakterze obojętnym. Po zastosowaniu wymaga dokładnego spłukania wodą. Stężenie / Concentration 0,3-2,5% 15-30ºC Czas działania / Operating time min. Disinfection preparation for surface disinfection of machines, devices and equipment parts, as well as walls, floors and other manufacture surfaces. For circular, shower or immersion disinfection. Neutral preparation. Needs rinsing after application. Sansept 0200 P Pianowy preparat dezynfekcyjny do powierzchniowej dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz ich części, także ścian, posadzek i innych powierzchni produkcyjnych. Preparat o charakterze obojętnym. Po zastosowaniu wymaga dokładnego spłukania wodą. Stężenie / Concentration 0,3-2,5% 15-30ºC Czas działania / Operating time min. Foam disinfection preparation for surface disinfection of machines, devices and equipment parts, as well as walls, floors and other manufacture surfaces. Neutral preparation. Needs rinsing after application. Dezynfekcja Disinfection Sanoxsept Kwaśny preparat dezynfekcyjny do maszyn, urządzeń i linii technologicznych w przemyśle spożywczym. Nadaje się do stosowania w układach CIP, systemach natryskowych, do dezynfekcji metodą zanurzeniową. Zawiera kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru. Stężenie / Concentration 0,1-0,25% 10-20ºC Czas działania / Operating time 5-30 min. Acid disinfection preparation for machines, devices and technological lines in food industry. Suitable for CIP systems, shower systems and for immersion disinfection. Contains peroxyacetic acid and hydrogen peroxide.

20 18 Preparaty dezynfekcyjne Disinfection agents Baktosan Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, maszyn i urządzeń. Po użyciu nie wymaga spłukiwania. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use 15-30ºC Czas działania / Operating time do odparowania / till evaporation Alcohol preparation for fast desinfection of manufacture surfaces, machines and devices. No need of rinsing after use. Chlorsan Preparat dezynfekcyjny o charakterze alkalicznym na bazie aktywnego chloru do pojemników, zbiorników, maszyn, powierzchni ceramicznych. Przeznaczony do dezynfekcji natryskowej lub zanurzeniowej. Dezynfekcja Disinfection Stężenie / Concentration 0,5-2,0% 20ºC Czas działania / Operating time min. Alkaline disinfection preparation based on active chlorine for containers, tanks, machines, ceramic surfaces. For shower or immersion disinfection.

21 Pozostałe preparaty Other agents 19 Frezja 1995 Preparat myjący do rąk usuwający tłuszcz, białko i inne naturalne zabrudzenia. Dostępny w wersji zapachowej i bezzapachowej. Całkowicie bezpieczny, nie powoduje uczuleń. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Hand washing preparation, removes fat, protein and other natural deposits. Available in flavoured and non-flavoured versions. Thoroughly safe, does not cause sensitization. Frezja 2000 Preparat usuwa zabrudzenia organiczne i nieorganiczne oraz florę bakteryjną ze skóry rąk. Nie podrażnia skóry. Nadaje skórze rąk gładkość. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Preparation removes organic and non-organic deposits and bacterial flora from hand skin. Does not irritate skin. Makes hand skin smoothness. Handsan Inne Other Płyn do dezynfekcji rąk stosowany w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Dostępny także w postaci żelu. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Disinfection liquid for hands, used in food industry plants and gastronomy. Available also in gel form.

22 20 Pozostałe preparaty Other agents Sanclean 0102 Neutralny skoncentrowany środek przeznaczony do ręcznego i pianowego mycia drobnego sprzętu produkcyjnego, naczyń w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Stężenie / Concentration 2-5% 10-45ºC Neutral concentrated agent for manual and foam cleaning of small manufacture equipment, dishes in food industry plants and gastronomy. Sanclean Plum Neutralny środek przeznaczony do ręcznego i pianowego mycia drobnego sprzętu produkcyjnego, naczyń w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Stężenie / Concentration 5-15% 10-45ºC Neutral agent for manual and foam cleaning of small manufacture equipment, dishes in food industry plants and gastronomy. Inne Other Riccosan Wysokoskoncentrowany żel do ręcznego mycia maszyn, urządzeń, naczyń i sprzętu pomocniczego w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Stężenie / Concentration 0,01-0,05% 10-45ºC Highly concentrated gel for manual washing of machines, devices, dishes and auxiliary equipment in food industry plants and gastronomy.

23 Pozostałe preparaty Other agents 21 Anesan Koncentrat do ręcznego i mechanicznego mycia urządzeń i powierzchni produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego. Skuteczny przy usuwaniu zabrudzeń tłuszczowych, białkowych. Stężenie / Concentration 1-3% 20-50ºC Concentrate for manual and mechanical cleaning of devices and manufacture surfaces in food industry plants and gastronomy. Effective in removal of fat and protein contaminations. Endosan Preparat do mycia ręcznego elementów maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym oraz wyposażenia w gastronomii i hotelarstwie. Usuwa zabrudzenia organiczne i nieorganiczne oraz dodatkowo dezynfekuje powierzchnie. Nie podrażnia skóry rąk. Stężenie / Concentration 2-5% 20-30ºC Preparation for manual cleaning of machine elements and devices in food industry and equipment in gastronomy and hotels. Removes organic and non-organic contaminations and additionaly disinfects surfaces. Does not irritate hand skin. Auto-piana aktywna /Active auto-foam Inne Other Preparat do pianowego, szczotkowego lub ręcznego mycia nadwozi samochodowych, maszyn, wózków transportowych, ścian i posadzek. Stężenie / Concentration 2-5% Czas działania / Operating time 2-5 min. Preparation for foam, brush or manual cleaning of car bodies, machines, transport trucks, walls and floors.

24 22 Pozostałe preparaty Other agents Santir 0606 Środek przeznaczony do mycia nadwozi samochodowych, skrzyń ładunkowych, komór silnikowych i wózków transportu wewnętrznego. Skutecznie usuwa błoto, kurz, zabrudzenie silnikowe, przylepione do karoserii owady. Stężenie / Concentration 1-5% Czas działania / Operating time 5-10 min. Agent for cleaning of car bodies, packing cases, engine chambers and internal transport trucks. Effectively removes mud, dust, engine contamination, insects stuck to the car body. Possan Preparat do mechanicznego mycia i konserwacji posadzek, podłóg itd. Skutecznie usuwa zabrudzenia rozpuszczalne w wodzie, zabrudzenia tłuszczami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Stężenie / Concentration 0,2-1,0% max. 40ºC Preparation for mechanical cleaning and maintenance of floors. Effectively removes water-soluble contaminations, fat contaminations of animal and vegetable origin. Inne Other Gastrosan A Płyn do mycia naczyń w automatycznych zmywarkach gastronomicznych. Nie zawiera chloru. Stężenie / Concentration 0,1-0,5% lub zgodnie z instrukcją zmywarki / or acc. to dishwasher instruction Liquid for washing of dishes in automatic dishwashers. Does not contain chlorine.

25 Pozostałe preparaty Other agents 23 Blasksan Płynny żel do mycia szyb, ekranów monitorów, telewizorów, witryn, luster oraz powierzchni z tworzyw sztucznych. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Liquid gel for cleaning of glasses, monitors screens, TV sets, windows, mirrors and plastic surfaces. Caresan Preparat do nabłyszczania i konserwacji powierzchni ze stali kwasoodpornej: maszyn, urządzeń, kuchni, stołów, drzwi do hal produkcyjnych, zewnętrznych powierzchni rurociągów itp. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Preparation for lustering and maintenance of acid-proof steel surfaces: machines, devices, kitchens, tables, manufacture hall doors, external surfaces of pipelines, etc. Sanon 0404 Inne Other Preparat do likwidacji niepożądanej technologicznie piany w roztworach myjących i ściekach. Stężenie / Concentration 0,1-1,5% Preparation for liquidation of technologically undesirable foam in cleaning solutions and sewages.

26 24 Pozostałe preparaty Other agents Klarsan Płyn do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach automatycznych. Stężenie / Concentration gotowy do użycia, zgodnie z instrukcją zmywarki / ready for use, acc. to dishwasher instruction Liquid for rinsing and lustering of dishes in automatic dishwashers. WC San Środek do mycia urządzeń sanitarnych w zakładach przemysłu spożywczego, gastronomii, gospodarstwie domowym. Zawiera czynny chlor. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Czas działania / Operating time 5-10 min. Agent for cleaning of sanitary equipment in food industry plants, gastronomy, households. Contains active chlorine. Inne Other Sanlux Lekko alkaliczny płyn do prania białych i kolorowych tkanin bawełnianych, lnianych i z tworzyw sztucznych ºC Sposób użycia / Method of use ml na 10 litrów kąpieli piorącej /40-80 ml per 10 litres of a washing bath Slighty alkaline liquid for washing of white and colour cotton, linen and artificial clothes.

27 Pozostałe preparaty Other agents 25 Kamsan Preparat w postaci proszku do udrażniania i odkamieniania instalacji wodnokanalizacyjnych, do odkamieniania zmywarek automatycznych, ekspresów do kawy, czajników. Stężenie / Concentration 5-15% Czas działania / Operating time min. Powder preparation for unclogging and descalering of water-supply-andsawage installations, descalering of automatic diswashers, coffee makers, kettles. Gessan Zawiesinowy koncentrat do mechanicznego mycia urządzeń i powierzchni produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego. Szczególnie zalecany do mycia zanieczyszczeń z gęsiego tłuszczu. Stężenie / Concentration 1-3% 20-60ºC Suspended concentration for mechanical cleaning of devices and manufacture surfaces in food industry plants. Especially recommended for cleaning of goose fat contaminations. Antiodoursan Inne Other Preparat przeznaczony do usuwania przykrych zapachów w pomieszczeniach zamkniętych: toaletach, kuchniach, pokojach, kabinach samochodowych. Stężenie / Concentration gotowy do użycia / ready for use Preparation for removal of odour in closed spaces: toilets, kitchens, rooms, car cabs.

28 26 Pozostałe preparaty Other agents Błękit patentowy V (E 131) / Patent blue V Preparat do barwienia materiału szczególnego ryzyka przy rozbiorze gotowy do użycia / ready for use Sanaddin PRO Uniwersalny dodatek do ługu w myjkach butelek oraz do mycia w systemie CIP warzelni, instalacji technologicznych, zbiorników, fermentorów. Wspomaga właściwości myjące ługu, ułatwia usuwanie osadów białkowych, zapobiega pienieniu się ługu. Skuteczny w szerokim zakresie twardości wody. Stężenie / Concentration 0,1-0,2% (10% w stosunku do zawartości zasady sodowej) (10% against sodium hydroxide) 20-80ºC Czas działania / Operating time min. Universal additive to lye in bottle washers and for cleaning of brewhouses, technological installations, containers, fermentation containers in CIP system. Supports lye cleaning properties, simplifies removal of protein sediments, prevents lye foaming. Effective in wide range of water hardness. Inne Other Sanlub Preparat do smarowania przenośników taśmowych linii rozlewniczych za pomocą automatycznych systemów smarujących oraz metodą zanurzeniową. Przeznaczony do butelek szklanych i PET. Bardzo dobre działanie smarujące i poślizgowe, a także myjące i bakteriostatyczne. Dzięki zawartości inhibitorów korozji nadaje się do puszek aluminiowych. Stężenie / Concentration 0,1-0,4% Preparation for lubrication of belt conveyers in bottling plants lines with automatic lubrication systems and immersion method. For glass bottles and PET. Very good lubricating, sliding, cleaning and bacteriostatic activity. Contains corrosion inhibitors. Suitable for aluminium tins.

29 Urządzenia do mycia i dezynfekcji Cleaning and disinfection devices 27 Na bazie wieloletnich doświadczeń w branży spożywczej w zakresie utrzymania czystości, fachowego doradztwa oraz serwisu technicznego wszelkiego rodzaju urządzeń myjących i dozujących, SaneChem Sp. z o.o. oferuje gamę urządzeń własnej konstrukcji przeznaczonych do mycia pianowego oraz urządzeń dozujących. Centralny system mycia i dezynfekcji Mycie i dezynfekcja Cleaning and disinfection Central system for cleaning and disinfection Built upon extensive experience in food industry within the scope of cleanliness maintenance, professional counseling and technical service of miscellaneous cleaning and dosing equipment, SaneChem Sp. z o.o. offers a variety of devices for foam cleaning and dosing devices.

Maj 2015 KATALOG PRODUKTÓW. www.eco-group.com.pl [LINIA HACCP]

Maj 2015 KATALOG PRODUKTÓW. www.eco-group.com.pl [LINIA HACCP] www.eco-group.com.pl Maj 2015 KATALOG PRODUKTÓW [LINIA HACCP] PREPARATY DEZYNFEKUJĄCE Eco S-2 Zasadowy preparat myjąco-dezynfekujący do mycia pianowego Środek do usuwania tłuszczu, białek, krwi itp. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Środki do utrzymania higieny Winterhalter nowy standard blasku

Środki do utrzymania higieny Winterhalter nowy standard blasku Orientacja na klienta Środki do utrzymania higieny Winterhalter nowy standard blasku Wydajność i komfort użytkownika są najważniejsze dla firmy Winterhalter. Dlatego stale pracujemy nad optymalizacją naszych

Bardziej szczegółowo

Środki myjące i nabłyszczające do użytku w przemysłowych zmywarkach oraz środki do utrzymania higieny na zapleczu kuchennym Środki myjące

Środki myjące i nabłyszczające do użytku w przemysłowych zmywarkach oraz środki do utrzymania higieny na zapleczu kuchennym Środki myjące Środki myjące i nabłyszczające do użytku w przemysłowych zmywarkach oraz środki do utrzymania higieny na zapleczu kuchennym Środki myjące F30 Płyn do mycia wszelkiego rodzaju szkła, nie zawiera chloru

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Wielkość opakowania

Nazwa Opis Wielkość opakowania Środki myjące i nabłyszczające do użytku w przemysłowych zmywarkach oraz środki do utrzymania higieny na zapleczu kuchennym Środki myjące F30 Płyn do mycia wszelkiego rodzaju szkła, nie zawiera chloru

Bardziej szczegółowo

Paleta środków chemicznych marki Winterhalter

Paleta środków chemicznych marki Winterhalter Paleta środków chemicznych marki Winterhalter Mycie szkła Mycie zastawy stołowej Mycie naczyń i przyrządów kuchennych Produkty dodatkowe Higiena kuchni F 30 F 8400 F 865 Plus A 70 LS C 121 F 420 F 6100

Bardziej szczegółowo

katalog produktów Ekspert w Dziedzinie Higieny www.hypred.pl MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH HIGIENA RĄK

katalog produktów Ekspert w Dziedzinie Higieny www.hypred.pl MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH HIGIENA RĄK Ekspert w Dziedzinie Higieny katalog produktów przemysł MIĘSNY, RYBNY i DROBIARSKI MYCIE I DEZYNFEKCJA W UKŁADACH CIP MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH HIGIENA RĄK Hypred reprezentuje francuski

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

ME EO CHEMIA DLA GASTRONOMII. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl

ME EO CHEMIA DLA GASTRONOMII. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl KATALOG PRODUKTÓW CHEMIA DLA GASTRONOMII X ME EO 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www.mexeo.pl tel.: 77 487-38-10 fax.: 77 487-38-11 kom.: 501-097-905 DYSTRYBUTOR MEX AUTOMAT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I Przedmiot zamówienia: Mycie i dezynfekcja urządzeń do hemodializy (CPV:24.43.16.00-0) jednostkowa Wartość Stawka Wartość brutto handlowa Producent

Bardziej szczegółowo

Pełna oferta: www.kristiania.pl

Pełna oferta: www.kristiania.pl PRODUKCJA ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH: Do sklepu Mycie gruntowne, Do biura, Mycie bieżące, Do kamienia, (np: marmur, granit, gres) Do hotelu, Dezynfekcja, Do metalu, (np.:stal nierdzewna, metale kolorowe) Do

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE. Wartość brutto (roczna) Cena jednostkowa brutto. netto (roczna)

Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE. Wartość brutto (roczna) Cena jednostkowa brutto. netto (roczna) Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE Wartość Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość/m-c jednostkowa netto VAT % netto (roczna) 1 Denaturat a 0,5 l szt 10 2 Druciak plastykowy szt 10 3 Folia

Bardziej szczegółowo

Każdy Klient zasługuje na perfekcyjny program higieny

Każdy Klient zasługuje na perfekcyjny program higieny Każdy Klient zasługuje na perfekcyjny program higieny Koncepcja higieny w profesjonalnej kuchni Filie Partnerzy handlowi Jako profesjonalista w dziedzinie czyszczenia, dezynfekcji i pielęgnacji, Tana oferuje

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 3-ech lat roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu. koncentratu brutto brutto brutto

Przewidywana ilość na okres 3-ech lat roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu. koncentratu brutto brutto brutto ZAŁĄCZNIK NR 1 PAKIET NR 1 L.p. Przeznaczenie środka 1. Skoncentrowany środek czystości do codziennego mycia podłóg o powierzchniach takich jak : PCV, linoleum, lastryko nie pozostawiający smug, niskopieniący

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. Przemysł napojów alkoholowych i bezalkoholowych WWW.HYPRED.PL MYCIE I DEZYNFEKCJA W UKŁADACH CIP MYCIE INSTALACJI MEMBRANOWYCH

KATALOG PRODUKTÓW. Przemysł napojów alkoholowych i bezalkoholowych WWW.HYPRED.PL MYCIE I DEZYNFEKCJA W UKŁADACH CIP MYCIE INSTALACJI MEMBRANOWYCH KATALOG PRODUKTÓW Przemysł napojów alkoholowych i bezalkoholowych MYCIE I DEZYNFEKCJA W UKŁADACH CIP MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH MYCIE INSTALACJI MEMBRANOWYCH HIGIENA RĄK SMAROWANIE PRZENOŚNIKÓW

Bardziej szczegółowo

[OFERTA HANDLOWA DLA WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW]

[OFERTA HANDLOWA DLA WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW] Maj 2015 [OFERTA HANDLOWA DLA WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW] Eco S-6 Płyn do mycia szyb Płyn do mycia szyb i powierzchni szklanych (antybakteryjny) Środek skutecznie usuwający zanieczyszczenia mineralne i biologiczne,

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

MECHANICZNYCH. BIURO HANDLOWE: Ul. Księżodworska 6 13-200 Działdowo www.autooblask.cba.pl

MECHANICZNYCH. BIURO HANDLOWE: Ul. Księżodworska 6 13-200 Działdowo www.autooblask.cba.pl BIURO HANDLOWE: Ul. Księżodworska 6-00 Działdowo www.autooblask.cba.pl Andrzej Królikowski tel. 50 7 0 e-mail: autooblask@gmail.com GG: 567905 CENNIK DLA SERWISÓW MECHANICZNYCH Strona lp. nazwa opis produktu

Bardziej szczegółowo

Katalog Gastro 2015 Profesjonalne środki utrzymania czystości

Katalog Gastro 2015 Profesjonalne środki utrzymania czystości Katalog Gastro 2015 Profesjonalne środki utrzymania czystości PROFESJONALNE ZMYWARKI MYCIE NACZYŃ PŁUKANIE i NABŁYSZCZANIE NACZYŃ CLINEX DishWash CLINEX DiShine Skoncentrowany środek do mycia w zmywarkach

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

RUMIL silnie alkaliczny środek myjący

RUMIL silnie alkaliczny środek myjący RUMIL silnie alkaliczny środek myjący Środek przeznaczony jest do mechanicznego, automatycznego mycia silnie zabrudzonych opakowań szklanych w przemyśle spoŝywczym, a zwłaszcza owocowo-warzywnym, spirytusowym,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MYJĄCO CZYSZCZĄCE DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

ŚRODKI MYJĄCO CZYSZCZĄCE DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO ŚRODKI MYJĄCO CZYSZCZĄCE DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Sanego certyfikaty i inne dokumenty Spis treści 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Stal nierdzewna, sprzątanie ogólne Wędzarnie Grill Obiegi zamknięte CIP Zmywarki

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

www.gastrohevi.pl LUBIANA Zestaw dziecięcy KRASNOLUDKI 1/6

www.gastrohevi.pl LUBIANA Zestaw dziecięcy KRASNOLUDKI 1/6 LUBIANA Zestaw dziecięcy KRASNOLUDKI 1/6 dzieci składający się z sześciu części: talerza obiadowego, talerza śniadaniowego, talerza głębokiego, miseczki do zupy, kubka i kieliszka do jajek. 33,00 zł WYSYŁKA

Bardziej szczegółowo

Technologiczne i techniczne rozwiązania firmy RADEX dla branży sektora Mleczarskiego

Technologiczne i techniczne rozwiązania firmy RADEX dla branży sektora Mleczarskiego Technologiczne i techniczne rozwiązania firmy RADEX dla branży sektora Mleczarskiego Łukasz Goły Dyrektor dssprzedaży w Sektorze Napojowym i Mleczarskim Solidny partner w utrzymywaniu czystości Najszersza

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2015

Katalog produktów 2015 Katalog produktów 2015 Always professional Betra Floor C 250 Skoncentorowany neutralny środek przeznaczony do bieżącej pielęgnacji posadzek. Polecany do mycia ręcznego. Posiada przyjemny zapach. dozowanie:

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

HIGIENA w przemyśle spożywczym. katalog produktów

HIGIENA w przemyśle spożywczym. katalog produktów HIGIENA w przemyśle spożywczym katalog produktów Szanowni Państwo! Jesteśmy polskim producentem z branży chemii profesjonalnej. Nasza działalność zmierza w kierunku jednego celu: pomóc zapewnić naszym

Bardziej szczegółowo

buzil - niezawodne rozwiązania dla branży HORECA.

buzil - niezawodne rozwiązania dla branży HORECA. buzil - niezawodne rozwiązania dla branży HORECA. Najwyższa skuteczność w utrzymaniu czystości, higieny i pielęgnacji przy jednoczesnej oszczędności czasu pracy. Grupa produktowa HORECA to nasza propozycja

Bardziej szczegółowo

Pasujący do dozownika Divermite S. Pasujący do dozownika Divermite S

Pasujący do dozownika Divermite S. Pasujący do dozownika Divermite S Załącznik nr Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy.. Miejscowość... Data... Część 4 Artykuły chemiczne CPV 38830000-9 Artykuły chemiczne L.p. Produkt Opis Uwagi Ilość 1 Preparat do ręcznego mycia naczyń typu

Bardziej szczegółowo

CHEMIA SAMOCHODOWA. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl

CHEMIA SAMOCHODOWA. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl KATALOG PRODUKTÓW CHEMIA SAMOCHODOWA 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl tel.: 77 487-38-10 fax.: 77 487-38-11 kom.: 501-097-905 DYSTRYBUTOR DIMEX TRUCK DWUSKŁADNIKOWA

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Podstawowe informacje o firmie.

PREZENTACJA. Podstawowe informacje o firmie. PREZENTACJA Podstawowe informacje o firmie. Solidny partner w utrzymywaniu czystości Najszersza oferta na polskim rynku 25 lat doświadczenia Referencje od największych zakładów przetwórstwa spożywczego

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Nazwa przedmiotu zamówienia. zabezpieczonych i niezabezpieczonych typu tarket lub PCV, 1.

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Nazwa przedmiotu zamówienia. zabezpieczonych i niezabezpieczonych typu tarket lub PCV, 1. POLITECHNIKA GDAŃSKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. (58) 347 24 00, fax. (58) 347 29 13 Gdańsk, dnia 202012 r. Nr postępowania: ZP/7/055/D/12 dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 1-go roku roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu

Przewidywana ilość na okres 1-go roku roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu PAKIET NR 1 L.p. Przeznaczenie środka 1. Skoncentrowany środek czystości do codziennego mycia podłóg o powierzchniach takich jak : PCV, linoleum, lastryko nie pozostawiający smug, niskopieniący o przyjemnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-59/13. Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-59/13. Załącznik nr 1 AE/ZP-27-59/13 Cena zamówienia - powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość powiększona o kwotę obowiązującego podatku.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu

Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu Właściwe rozwiązanie Do każdej aplikacji Loctite 7012 Czyszczenie części mechanicznych w warsztatach naprawczych Środek czyszczący

Bardziej szczegółowo

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/45/2014 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/45/2014 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/45/2014 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY Zadanie nr 1 Ręczniki listkowe 1 Ręczniki jednorazowego użytku listkowe, jednowarstwowe - rozm 25 x 23cm, opakowanie

Bardziej szczegółowo

SALIMAR. Czystość w Twoich rękach...

SALIMAR. Czystość w Twoich rękach... Czystość w Twoich rękach... SALIMAR \ ROK ZAŁOŻENIA 1994 W ofercie znajdą Państwo nowości w postaci ekologicznych płynów do mycia, dezynfekcji i odtłuszczania, kompozycje zapachowe oraz środki higieny.

Bardziej szczegółowo

K 5.2012. Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher

K 5.2012. Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher K 5.2012 Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher Cechy użytkowe model K 5.2012 Aluminiowy uchwyt teleskopowy i dodatkowy uchwyt do przenoszenia w dolnej części

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Produkty do mycia i zapewnienia higieny. Błysk i higiena w kuchni

Produkty do mycia i zapewnienia higieny. Błysk i higiena w kuchni Produkty do mycia i zapewnienia higieny Błysk i higiena w kuchni 2 Asortyment środków do mycia i zapewnienia higieny Kto chce świetnie zmywać, potrzebuje nie tylko zmywarki Od ponad 60 lat firma Winterhalter

Bardziej szczegółowo

Katalog URZĄDZEŃ. www.hypred.pl

Katalog URZĄDZEŃ. www.hypred.pl Katalog URZĄDZEŃ www.hypred.pl HYPRED POLSKA Sp. z o.o. Siedziba: 62-050 Mosina, ul. Śremska 75 A Adres do korespondencji: Sierosław, ul. Gipsowa 32, 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Śremska 75A 62-050 Mosina

Bardziej szczegółowo

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna Dane techniczne Zasilanie Moc znamionowa PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna 230V-50/60Hz Bojler - materiał RVS AISI 304 Bojler - ilość 3600 W + 1200 W Odkurzacz 1 szt. Bojler - pojemność 3 l. Pojemność

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do czyszczenia części MEWA BIO-CIRCLE to optymalne rozwiązanie w zakresie produkcji, konserwacji i utrzymania maszyn w dobrym stanie

Urządzenie do czyszczenia części MEWA BIO-CIRCLE to optymalne rozwiązanie w zakresie produkcji, konserwacji i utrzymania maszyn w dobrym stanie Warszawa, marzec 2015 r. Urządzenie do czyszczenia części MEWA BIO-CIRCLE to optymalne rozwiązanie w zakresie produkcji, konserwacji i utrzymania maszyn w dobrym stanie Ręczne czyszczenie części maszyn

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Maszynowe mycie naczyń ...3. Płukanie i nabłyszczanie. Środki higieny kuchennej ...4. Higiena rąk ...6. Podłogi. Łazienki i sanitariaty

Spis treści. Maszynowe mycie naczyń ...3. Płukanie i nabłyszczanie. Środki higieny kuchennej ...4. Higiena rąk ...6. Podłogi. Łazienki i sanitariaty Spis treści Maszynowe mycie naczyń...3 Płukanie i nabłyszczanie...3 Środki higieny kuchennej...4 Higiena rąk...6 Podłogi...6 Łazienki i sanitariaty...7 Szkło i tworzywa sztuczne...8 Higiena hoteli...8

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Płyn do mycia gresu, kwaśny koncentrat 1 l - Surpor Acid. Uniwersalny płyn do mycia podłóg 5 l - Uniter

Płyn do mycia gresu, kwaśny koncentrat 1 l - Surpor Acid. Uniwersalny płyn do mycia podłóg 5 l - Uniter Płyn do mycia gresu, kwaśny koncentrat 5 l - Surpor Acid Płyn do mycia gresu, kwaśny koncentrat 1 l - Surpor Acid Alkaliczny płyn do mycia gresu 5 l - Surpor Alkaline Cena netto: 75,94 zł Cena brutto:

Bardziej szczegółowo

Maszynowe i ręczne mycie naczyń

Maszynowe i ręczne mycie naczyń Maszynowe i ręczne mycie naczyń MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ Apex Power NC Apex Ultra NC Apex Power Apex Ultra Apex Metal Protection przeznaczony do zmywarek zapewnia znakomite

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO MYCIA I KONSERWACJI POJAZDÓW.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO MYCIA I KONSERWACJI POJAZDÓW. FULL-CHEM SP.J. Tel./fax 83 343-44-42 E-mail: biuro@fullchem.eu CARLINE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO MYCIA I KONSERWACJI POJAZDÓW. 1. DELIKATNE PREPARATY MYJĄCE (PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 67186-2015; data zamieszczenia: 25.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 67186-2015; data zamieszczenia: 25.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2015-03-25 17:00 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57740-2015 z dnia 2015-03-16 r Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości, środków myjąco

Bardziej szczegółowo

Pakiet 4 Środki czystości

Pakiet 4 Środki czystości Oznaczenie sprawy: Wsz-II.4.291.43.2015 ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY po zmianie z dnia 30.07.2015r. Pakiet 4 Środki czystości KOD CPV 39830000-9 Średnie L.p. Nazwa asortymentu Cena zużycie na

Bardziej szczegółowo

systems europe Irygacja Katalog Produktów

systems europe Irygacja Katalog Produktów systems europe Irygacja Katalog Produktów Innovative Dispensing Solutions Stałe zaangażowanie w spełnianiu indywidualnych potrzeb konsumenta Ogólnoświatowa pomoc dostępna w wielu językach Ogólnoświatowa

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 chemia gospodarcza

Pakiet 1 chemia gospodarcza .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet 1 chemia gospodarcza L.p. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments.

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments. UFLEX 3 This versatile, modular storage system can be used for the storage of modular baskets, wrapped instrument baskets, medicines, etc. in departments such as the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości

Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości PAKIET III Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości Lp Produkt - opis Jm Ilość 1 Mydło w płynie antybakteryjne do całego ciała, niewysuszające skóry, zawierające glicerynę i lanolinę, użycie z dozowników,

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEWODNIK PREPARATÓW

Spis treści PRZEWODNIK PREPARATÓW Przykładowe opisy zastosowań Spis treści 1 SPIS TREŚCI Spis treści Środki alkaliczne 2 6 Polana A10 silnie alkaliczny niepianowy środek myjący 7 Polana A10 agri alkaliczny niepianowy środek myjący 8 Polana

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

Klasa super HDS 11/18-4 S Basic

Klasa super HDS 11/18-4 S Basic Klasa super HDS 11/18-4 S Basic Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę

Bardziej szczegółowo

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami.

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami. Cillit -Neutra Cillit-Neutra przeznaczony jest do neutralizacji zużytych roztworów Cillit (patrz: karta katalogowa L 06), szczególnie przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, jak również do podwyższania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji Załącznik Nr 2/ 1 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji jedn. netto w zł ( x kol. 7 + ) 1 Zastosowanie:Płynny środek płuczący op. a. 65 L stosowany do maszynowego 5 L reprocesingu wyrobów

Bardziej szczegółowo

gastroline Profesjonalne środki utrzymania czystości

gastroline Profesjonalne środki utrzymania czystości 05/2011 Profesjonalne środki utrzymania czystości PPUH VOIGT Sp. z o.o. ul. Jordana 90 41-813 Zabrze tel./fax +48 32 272 25 73 e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl Kierując się priorytetem, jakim jest jakość,

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

P R Z E M Y S Ł. Propozycja Asortymentowa PRZEMYSŁ

P R Z E M Y S Ł. Propozycja Asortymentowa PRZEMYSŁ Propozycja Asortymentowa PRZEMYSŁ P R Z E M Y S Ł Niniejsza propozycja współpracy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66 ust. 1. KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik Wall In Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4 System WALL IN umożliwia tworzenie dowolnych aranżacji w open space ach. Ścianki wykończone elastyczną tkaniną wyznaczają przestrzeń, w której można przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut Przed rozpoczęciem czyszczenia usunąć produkty spożywcze Temperatura urządzenia powinna wynosić ok. 50ºC Rozprowadzić równomiernie środek czyszczący MERIDA GRILL (250 ml/250 ml wody) Pozostawić środek

Bardziej szczegółowo

G L A E B K I A N R E S T K I

G L A E B K I A N R E S T K I Propozycja Asortymentowa GABINET LEKARSKI G L A E B K I A N R E S T K I Niniejsza propozycja współpracy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66 ust. 1. KIEHL & ŻEGARSKI - czyste

Bardziej szczegółowo

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl Ręce - MYCIE I DEZYNFEKCJA Gotowy do użycia Bez zastrzeżeń. Sapone Dez Extra SP-19 Mycie i dezynfekcja przed rozpoczęciem i po pracy oraz każdym wyjściu z toalety. Namydlić ręce i myć przez minutę. Spłukać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Uniwersalny dozownik ścienny. Lp. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość Cena jedn.

Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Uniwersalny dozownik ścienny. Lp. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość Cena jedn. Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Uniwersalny dozownik ścienny netto w zł kol. 7 + ) 1 Zastosowanie: Uniwersalny sztuk. 200 dozownik ścienny przeznaczony do dozowania, mycia i pielęgnacji rąk

Bardziej szczegółowo

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS EN INSTALLATIONS & APPLIANCES Tubular heating elements are produced according to KANTHAL OAKLEY technology on the newest patents and technical solutions of CSM MACHINERY

Bardziej szczegółowo

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl Ręce - MYCIE I DEZYNFEKCJA Gotowy do użycia Mycie i dezynfekcja przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz każdym wyjściu z toalety. Namydlić ręce i myć przez minutę. Spłukać bieżącą wodą pitną i osuszyć

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI SERIA CONCEPT Zmywarki do szkła 134 Zmywarki podblatowe 134 Zmywarki kapturowe 136 ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH Zmywarki z systemem SPP 139 Zmywarki z

Bardziej szczegółowo

Serwis Higieny. Drodzy Klienci! Styczeń 2014

Serwis Higieny. Drodzy Klienci! Styczeń 2014 Mydła, papiery, ręczniki Styczeń 2014 Drodzy Klienci! Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym katalogiem " Mydła, papiery, ręczniki" na rok 2014. W porównaniu do poprzedniej edycji, pojawiła się nowa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 200 000 EURO

FORMULARZ CENOWY. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 200 000 EURO FORMULARZ CENOWY POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 200 000 EURO Dostawy profesjonalnych środków dezynfekcyjnych i profesjonalnej chemii kuchennej oraz środków

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE H.A.C.C.P.

ZAGADNIENIE H.A.C.C.P. HIGIENA KUCHENNA ZAGADNIENIE H.A.C.C.P. Co to jest H.A.C.C.P.? H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE warsztatu konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych Dräger. Rysunek poglądowy

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE warsztatu konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych Dräger. Rysunek poglądowy Załącznik nr 2 PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO INWESTYCJI Budowa obiektów spełniających funkcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej wraz Obsadą Kierowniczą w Świnoujściu i Miejskim Stanowiskiem Kierowania

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO www.andritz.com Maksymalna oszczędność, łatwa konserwacja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu i budowie

Bardziej szczegółowo

Środki do utrzymania higieny Winterhalter nowy standard blasku

Środki do utrzymania higieny Winterhalter nowy standard blasku Orientacja na klienta Środki do utrzymania higieny Winterhalter nowy standard blasku Wydajność i komfort użytkownika są najważniejsze dla firmy Winterhalter. Dlatego stale pracujemy nad optymalizacją naszych

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013 Systemy higieniczne

CENNIK 2013 Systemy higieniczne CENNIK 03 y higieniczne Poniższa legenda wskazuje rekomendacje zastosowań systemów higienicznych Tork z uwzględnieniem wielkości natężenia ruch w toaletach. Bardzo często odwiedzane łazienki - duża liczba

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Table of contents: Spis treści: Paper dispensers

Table of contents: Spis treści: Paper dispensers 1 2 MSTERLINE by ISK is a brand dedicated to the institutional clients and part of the ISK S Group, a long-established Polish producer of bathroom accessories present on all major European markets. With

Bardziej szczegółowo