Biura zagraniczne Australia 8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 Telefon: (61) Faks: (61)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biura zagraniczne Australia 8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 Telefon: (61) 8-8363-3599 Faks: (61) 8-8363-3687"

Transkrypt

1 Centrala w USA 1 Diamond Street San Marcos, CA 78 Telefon: (1) Faks: (1) Pomoc techniczna: (1) Stany Zjednoczone 222 Gregson Drive Cary, North Carolina 5 Telefon: (1) Faks: (1) Produkcja Cary, North Carolina San Marcos, California Meksyk Calle Nordika #86 Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C., Mexico C.P. 20 Telefon: (52) Faks: (52) Biura zagraniczne Australia 8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 Telefon: (61) Faks: (61) Europa Avda. Diagonal 523, 5º- 2º Edificio Atalaya 0802 Barcelona, Hiszpania Telefon: (34) Faks: (34) Bliski Wschód P.O. Box 2 Amman 1, Jordania Telefon: (62) Faks: (62) Chiny B, Huibin Office Bldg. No.8, Beichen Dong Street Beijing 01, Chiny Telefon 1/faks: (86) Telefon 2: (86) -02 Hunter Industries Incorporated. Wydrukowane w USA. INT-774 5/0 A

2 Uwagi Strona 7

3 Gwarancja OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE Firma Hunter Industries Incorporated ( Hunter ) gwarantuje, że przez okres dwóch (2) lat od pierwotnej daty produkcji następujące produkty będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych: PGP-ADJ, PGJ, rodzina MP Rotator, rodzina PS, rodzina PS Ultra, rodzina Eco-Rotator, SRS, Pro-Spray, Spray Nozzles, PCN, PCB, AFB, HPV, rodzina PGV, Pro-ASV, SRV, SRC, rodzina XC, rodzina Pro-C, SRR, ROAM, SVC, WVP, WVS, MP Rotator, PLD, PACZ, PCZ, AVB, PSR, HCV, SJ, rodzina HFT, rodzina SBE, RZWS, ET System, ROAM i Solar-Sync). Firma Hunter gwarantuje, że przez okres trzech (3) lat od pierwotnej daty produkcji następujące produkty będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych: rodzina PGP Ultra. Firma Hunter gwarantuje, że przez okres jednego (1) roku od pierwotnej daty produkcji następujące produkty będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych: rodzina SRM, mikrozraszacze i strumieniowe systemy nawadniania kroplowego. Firma Hunter gwarantuje, że przez okres pięciu (5) lat od pierwotnej daty produkcji następujące produkty będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych: Institutional Spray, G-Spray, rodzina MPR-, rodziny I-, I-25, I-35, I-, I-60 i I-0, rodziny sterowników ICC i ACC, produkty bazujące na dekoderze ICD, piloty ICR, produkty IMMS Central Control, czujniki Clik, HQ, zawory ICV z tworzywa sztucznego oraz zawory IBV z mosiądzu, rury ICZ i PLD. Jeśli usterka produktu firmy Hunter zostanie wykryta w ustalonym okresie gwarancji, firma Hunter naprawi lub wymieni zgodnie z własnym wyborem dany produkt lub wadliwą część. Niniejsza gwarancja nie obejmuje napraw, regulacji ani wymiany produktu Hunter bądź jego części, jeśli wynikają one z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, modyfikacji, zmiany konstrukcyjnej lub niewłaściwej instalacji i/lub konserwacji tego produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwotnego instalatora produktu firmy Hunter. Jeśli usterka wystąpi w produkcie lub podzespole firmy Hunter w okresie gwarancji, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem firmy Hunter. ZOBOWIĄZANIE FIRMY HUNTER DO NAPRAWY LUB WYMIANY PRODUKTÓW OKREŚLONE POWYŻEJ JEST JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ FIRMĘ HUNTER. NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE INNE GWARANCJE (W FORMIE JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ), W TYM ŻADNE GWARANCJE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA HUNTER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU W MYŚL KONTRAKTU, PRAWA CYWILNEGO ANI Z INNEGO TYTUŁU ZA USZKODZENIA SPOWODOWANE LUB RZEKOMO POWSTAŁE W WYNIKU BŁĘDÓW KONSTRUKCYJNYCH LUB USTEREK PRODUKTÓW FIRMY HUNTER, ANI ZA ŻADNE NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej gwarancji lub jej zastosowania prosimy kontaktować się z pisemnie z: Marketing Department, Hunter Industries Incorporated, 1 Diamond Street, San Marcos, CA 78, U.S.A. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CERTYFIKATU ASAE Firma Hunter Industries Incorporated zaświadcza, że wartości ciśnienia, przepływu i zasięgu dotyczące tych produktów zostały wyznaczone i podane zgodnie z normą ASAE Standard S.1, Procedure for Sprinkler Testing and Performance Reporting (Procedura testowania i podawania wydajności zraszaczy), oraz że reprezentują wydajność produkowanych zraszaczy w chwili publikacji. Rzeczywista wydajność produktów może różnić się od opublikowanych specyfikacji z powodu normalnych odchyleń produkcyjnych oraz doboru próbek. Wszystkie inne specyfikacje są wyłącznie rekomendacją firmy Hunter Industries Incorporated. Strona 6

4 Rozmiary przewodów Potrzebne informacje Rzeczywista długość przewodu (w jednym kierunku) między sterownikami a źródłem zasilania lub między sterownikami a zaworami Dopuszczalna strata napięcia wzdłuż obwodu elektrycznego Skumulowany przepływ prądu w sekcji instalacji elektrycznej (w amperach) Rezystancja jest obliczana według wzoru: R = 00 x AVL 2L x I R = maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodu (w omach) na długości 00 metrów AVL = dopuszczalna strata napięcia L = długość przewodu (w jednym kierunku) w metrach I = początkowy prąd rozruchowy Dopuszczalna strata napięcia na potrzeby wymiarowania przewodu zasilającego sterownik jest obliczana jako różnica między minimalnym napięciem wymaganym przez sterownik a minimalnym dostępnym napięciem w źródle zasilania. Dopuszczalna strata napięcia na potrzeby wymiarowania przewodu zaworu jest obliczana jako różnica między napięciem roboczym cewki elektromagnetycznej a napięciem na wyjściu sterownika. Ta wartość zależy od producenta oraz w pewnych przypadkach od ciśnienia w linii. Przykład wymiarowania przewodu zaworu: Dane: Odległość między sterownikiem a zaworem wynosi 600 m. Napięcie na wyjściu sterownika wynosi V. Minimalne napięcie robocze sterownika wynosi V, a początkowy prąd rozruchowy 370 ma (0,37 A). R = 00 x 4 2(600) x 0,37 R = 0 4 Przekrój przewodu mm 2 Tabela 1 Rezystancja przewodu miedzianego Rezystancja w temp. C (68 F) w omach/00 m 0,5,4 1,0,7,6 7,4 4 4,6 6 3,1 Tabela 2 Wymiarowanie przewodu zaworu maksymalna odległość w jednym kierunku (w metrach) między sterownikiem a zaworem Przewód Przewód sterowania uziemienia mm 2 0,5 1, , , Cewka elektromagnetyczna: V (AC), ciśnienie: barów (34 kpa), spadek napięcia: 4 V, minimalne napięcie robocze: V Przy pracujących 2 zaworach (prąd szczytowy: 0,74 A) dozwolona odległość stanowi połowę wartości przedstawionych powyżej. R =,01 omów/00 metrów Tak więc, rezystancja przewodu nie może przekroczyć omów na 00 metrów. Teraz na podstawie tabeli 1 można dobrać właściwy rozmiar przewodu. Ponieważ przewód o przekroju mm 2 ma większą rezystancję niż omów na 00 metrów, należy wybrać przewód o przekroju mm 2. Tabela 2 ma charakter poglądowy i zawiera serie maksymalnych przekrojów przewodów dla danych znajdujących się u dołu tabeli. Strona 5

5 Opad KRÓTKI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA TYCH WAŻNYCH DANYCH PRZEZNACZONY DLA OSÓB INSTALUJĄCYCH SYSTEMY NAWADNIANIA. Na wykresach wydajności dysz przedstawionych w tym katalogu znajdują się dwie kolumny, w których podano przybliżone opady dla zraszaczy przy danym ciśnieniu, promieniu (odstępie) i przepływie. Lewa kolumna oznaczona symbolem zawiera opad dla zraszaczy rozmieszczonych w układzie kwadratu. Wzór użyty do obliczenia opadu w tym przypadku to przedstawione poniżej równanie Metoda odstępów zraszaczy dowolny kąt i dowolny odstęp. Prawa kolumna oznaczona symbolem zawiera opad dla zraszaczy rozmieszczonych w układzie trójkąta równobocznego. Wzór użyty do obliczenia opadu w tym przypadku to przedstawione poniżej równanie Metoda odstępów zraszaczy układ trójkąta równobocznego. CO TO JEST OPAD? Jeśli ktoś mówi, że złapała go ulewa, w trakcie której spadły 2 cm wody w ciągu godziny, można sobie uzmysłowić intensywność takiego deszczu. Ulewa, w trakcie której na dany obszar spadają 2 cm wody w ciągu godziny, oznacza opad równy 1 mm/godzinę. Analogicznie, opad oznacza szybkość, z jaką zraszacz lub system nawadniania podaje wodę. DOPASOWANY OPAD Strefa lub system, w którym wszystkie głowice zapewniają podobny opad, charakteryzuje się dopasowanym opadem. W systemach z dopasowanym opadem występuje mniejsza liczba suchych lub zbyt mokrych miejsc, jak również są one rzadziej uruchamiane, co ogranicza zużycie wody i obniża koszty. Wiedząc, że odstępy między zraszaczami, wielkości przepływu i kąty pokrycia mają wpływ na wielkości opadu, można sformułować ogólną zasadę: podwojenie kąta (sektora) zraszania powoduje podwojenie przepływu....kąt 0 = 1 l/min; 0,06 m 3 /h...kąt 0 = 2 l/min; 0, m 3 /h...kąt 360 = 3 l/min; 0, m 3 /h Wielkość przepływu w głowicach o kącie 0 musi być dwukrotnie większa niż wielkość przepływu w głowicach o kącie 0, natomiast głowice pełnozakresowe muszą mieć przepływ dwukrotnie większy niż głowice o kącie 0. Mówiąc obrazowo, taka sama ilość wody jest dostarczana do każdej ćwiartki obszaru zraszania, a tym samym opad jest dopasowany. OBLICZANIE WIELKOŚCI OPADU W zależności od konstrukcji systemu nawadniania, wartości opadu mogą być obliczane metodą odstępów między zraszaczami lub całkowitego obszaru. Metoda odstępów między zraszaczami Opad powinien być obliczany osobno dla każdej strefy. Jeśli wszystkie głowice zraszaczy w strefie są rozmieszczone w tych samych odstępach i z identycznym kątem pokrycia, należy skorzystać z następujących wzorów: Dowolny kąt i odstęp ( ): Opad (mm/h) = Opad (mm/h) = Odstępy w układzie trójkąta równobocznego ( ): m Opad (mm/h) = 3 /h dla kąta 360 x 00 (odstęp głowic) 2 x 0,866 Metoda całkowitego obszaru Opad dla systemu jest średnim opadem dla wszystkich zraszaczy na danym obszarze, bez względu na odstęp, wielkość przepływu i kąt poszczególnych głowic. W metodzie całkowitego obszaru obliczane są wszystkie przepływy dla wszystkich głowic w danym obszarze. Opad (mm/h) = m 3 /h (dla dowolnego kąta) x wielkość kąta (stopnie) x odstęp głowic (m) x odstęp rzędów (m) l/min (dla dowolnego kąta) x 0 wielkość kąta (stopnie) x odstęp głowic (m) x odstęp rzędów (m) l/min x 60 Całkowity obszar m Opad (mm/h) = 3 /h x 00 Całkowity obszar Więcej informacji na temat opadu można znaleźć w publikacji LIT-084 firmy Hunter zatytułowanej Reviewing the Basics of Matched Precipitation. Strona 4

6 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Strona 3

7

8 Zawór HCV Złącze przegubowe (obrotowe) SJ Wykres strat ciśnienia na zaworze PGV (w barach i kpa) bary kpa 1,0 3, 4,8 1,0 6, 5 8,5 0, 8, 6 0,8 82, 7 0,8 75, 8 0,7 68, 0,6 62, 1 0,6 55, 2 0,5, 3 0,4, 4 0,3 34, 5 0,3, 6 0,2, 7,68,4 Ustawienie fabryczne 7,3 6,1 4, 3,7 2,4 1,2 Ustawienie wysokości kontrolnej (w metrach),1 1, 1,36 1,82 4 2, 0 2,73 2,5 3, 3, m 3 /h,1, 22,7 26,5 30,3 34,1 37,,6 45,4 4,2 5 56,8 l/min. MODELE HC-50F-50F wlot gwintowany wewnętrznie ½" x wylot gwintowany wewnętrznie ½" HC-50F-50M wlot gwintowany wewnętrznie ½" x wylot gwintowany zewnętrznie ½" HC-75F-75M wlot gwintowany wewnętrznie ¾" x wylot gwintowany zewnętrznie ¾" WYMIARY Wysokość całkowita: 7,6 cm Swing Joint Friction Loss Loss in Bars Flow in l/min MODELE SJ-506 1,3 cm (½") z gwintem x standardowa długość cm (6") SJ-506-R 1,3 cm (½") z gwintem x zmodyfikowana długość cm (6") SJ ,3 cm (½") x 1, cm (¾") z gwintem x długość cm (6") SJ-706 1, cm (¾") z gwintem x długość cm (6") SJ-5 1,3 cm (½") z gwintem x długość 30 cm (") SJ-75 1,3 cm (½") x 1, cm (¾") z gwintem x długość 30 cm (") SJ-7 1, cm (¾") z gwintem x długość 30 cm (") OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA W standardowej konfiguracji na obydwu końcach znajdują się kolanka obrotowe zapewniające maksymalną uniwersalność Wersja do instalacji modyfikowanych ma sześciokątną nakrętkę / cm umożliwiającą łatwe połączenie z poziomymi łącznikami Unikatowe, opatentowane kolanka obrotowe mogą być montowane praktycznie we wszystkich konfiguracjach, gwarantując szczelność Maksymalne ciśnienie:,3 bara; 34 kpa Kolanka firmy Hunter ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi Elastyczna rura firmy Hunter Rura PRO-FLEX MODELE HSBE-050 kolanko ½" z gwintem zewnętrznym x spiralne zakończenie kolcowe HSBE-075 kolanko ¾" z gwintem zewnętrznym x spiralne zakończenie kolcowe HSBE TOOL narzędzie do osadzania OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Do zastosowań z rurami Pro-Flex Tubing oraz elastycznymi rurami firmy Hunter (HFT-0) Ostre kolce wykonane z materiału Acetel Ciśnienie robocze do bara; 551 kpa Używane do łączenia rur PRO-FLEX, HFT i innych MODELE HFT-0 30,5 m (zwój) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Średnica wewnętrzna: 1,2 cm Ciśnienie robocze: do bara; 551,6 kpa Zachowujący liniowość polietylen o niskiej gęstości Zgodność ze specyfikacjami ASTM D, D223 i D37 MODELE PRO-FLEX 30,5 m (zwój) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Rury odporne na zgięcia Średnica wewnętrzna: 1,2 cm Ciśnienie robocze: do bara; 552 kpa Zachowujący liniowość polietylen o niskiej gęstości Zgodność ze specyfikacjami ASTM D, D223 i D37 Strona 1

9 Złączki do szybkiego montażu WYKRES ZGODNOŚCI HQ złączki do szybkiego montażu HUNTER RAIN BIRD TORO BUCKNER HQ-3RC 3RC 3-00, 3-01 QB3RC07 HQ-DRC DRC QBRC07 HQ-DLRC DLRC, DNP QBLRC07, QBNP07 HQ-RC RC 4- QBRC HQ-LRC LRC, NP 4- QBLRC, QBNP HQ-RC-AW 4- QBRCATAR HQ-LRC-AW 4NP-Acme 4- QBLRCATAR, QBNPATAR HQ-5RC 5RC 5-00, 5-01 QBRB5RC HQ-5LRC 5LRC, 5NP 5-03, 5-04 QBRB5LRC, QBRB5NP HQ-5RC-B 5RC-BSP QBRB5RCBS HQ-5LRC-B 5LRC-BSP QBRB5LRCBS, QBRB5NPBS HK klucze HUNTER RAIN BIRD TORO BUCKNER HK- K, DK QBK07 HK- K QBK HK-A 4K-Acme QBKAT HK-55 55K QB5RK HK przeguby HS-0 SH HS075 HS-1 SH HS0 HS-2 SH HS1 HS-1-B HS0BS HS-2-B HS1BS HQ specyfikacja złączki do szybkiego montażu MODEL GWINTOWANY WLOT GNIAZDA KORPUS KOLOR* BLOKADA KLUCZ PRZEGUBY HQ-3RC 3/4" NPT 2 jednoczęściowy żółty nie HK- HS-0 HQ-DRC 3/4" NPT 2 dwuczęściowy żółty nie HK- HS-0 HQ-DLRC 3/4" NPT 2 dwuczęściowy żółty tak HK- HS-0 HQ-RC 1" NPT 1 dwuczęściowy żółty nie HK- HS-1 lub HS-2 HQ-LRC 1" NPT 1 dwuczęściowy żółty tak HK- HS-1 lub HS-2 HQ-RC-AW 1" NPT Acme dwuczęściowy, ze skrzydełkami** żółty nie HK-A HS-1 lub HS-2 HQ-LRC-AW 1" NPT Acme dwuczęściowy, ze skrzydełkami** żółty tak HK-A HS-1 lub HS-2 HQ-5RC 1" NPT 2 jednoczęściowy żółty nie HK-55 HS-1 lub HS-2 HQ-5LRC 1" NPT 2 jednoczęściowy żółty tak HK-55 HS-1 lub HS-2 HQ-5RC-B 1" BSP 2 jednoczęściowy żółty nie HK-55 HS-1-B lub HS-2-B HQ-5LRC-B 1" BSP 2 jednoczęściowy żółty tak HK-55 HS-1-B lub HS-2-B * Wszystkie modele z pokrywą blokującą są dostępne z fioletowymi wieczkami na potrzeby rozwiązań z wodą odzyskiwaną. **Antyrotacyjne skrzydełka stabilizacyjne. HK specyfikacja klucza MODEL TYP WLOTU GWINTOWANY WYLOT ZŁĄCZKI PRZEGUBY HK- 3/4" z pojedynczym uchwytem 3/4" gwint zewnętrzny NPT lub BSP i -1/2" gwint wewnętrzny HQ-3RC, HQ-DRC, HQ-DLRC HS-0 HK- 1" z pojedynczym uchwytem ze stali nierdzewnej 1" gwint zewnętrzny i 3/4" gwint wewnętrzny HQ-RC, HQ-LRC HS-1 lub HS-2 HK-A 1" z gwintem Acme 1" gwint zewnętrzny i 3/4" gwint wewnętrzny HQ-RC-AW, HQ-LRC-AW HS-1 lub HS-2 HK /4" z pojedynczym uchwytem ze stali nierdzewnej 1" gwint zewnętrzny HQ-5RC, HQ-5LRC, HQ-5RC-B, HQ-5LRC-B HS-1, HS-2, HS-1-B, HS-2-B HS specyfikacja przegubu MODEL GWINTOWANY WLOT x GWINTOWANY WYLOT ZŁĄCZKI KLUCZE HS-0 3/4" gwint wewnętrzny NPT x końcówka węża z gwintem zewnętrznym 3/4" HQ-3RC, HQ-DRC, HQ-DLRC HK- HS-1 1" gwint wewnętrzny NPT x końcówka węża z gwintem zewnętrznym 3/4" HQ-RC, HQ-LRC, HQ-RC-AW, HQ-LRC-AW, HQ-5RC, HQ-5LRC HK-, HK-A, HK-55 HS-2 1" gwint wewnętrzny NPT x końcówka węża z gwintem zewnętrznym 1" HQ-RC, HQ-LRC, HQ-RC-AW, HQ-LRC-AW, HQ-5RC, HQ-5LRC HK-, HK-A, HK-55 HS-1-B 1" gwint wewnętrzny NPT x złącze BSP z gwintem zewnętrznym 3/4" HQ-5RC-B, HQ-5LRC-B HK-55 HS-2-B 1" gwint wewnętrzny NPT x złącze BSP z gwintem zewnętrznym 1" HQ-5RC-B, HQ-5LRC-B HK-55 Strona 0 HLK klucz pokrywy blokującej MODEL ZŁĄCZKI HLK HQ-DLRC, HQ-LRC, HQ-LRC-AW, HQ-5LRC, HQ-5LRC-B HQ-DLRCR, HQ-LRCR, HQ-LRC-AWR, HQ-5LRCR, HQ-5LRCBR

10 Złączki do szybkiego montażu MODEL KORPUS KAPSEL OPCJE HQ = złączka do szybkiego montażu HK = klucz złączki HS = przegubowa końcówka węża 3 = wlot 3/4, korpus jednoczęściowy 5 = wlot 1, korpus jednoczęściowy D = wlot 3/4, korpus dwuczęściowy = wlot 1, korpus jednoczęściowy = zawór 3/4, wlot 3/4 z kluczem = zawór 1, wlot 1 z kluczem A = zawór 1, wlot z kluczem Acme 55 = zawór 1, wlot 1-1/4 z kluczem 0 = wlot 3/4 x wylot 3/4 z końcówką węża 1 = wlot 1 x wylot 3/4 z końcówką węża 2 = wlot 1 x wylot 1 z końcówką węża 1B = wlot 1 x wylot 3/4 BSP 2B = wlot 1 x wylot 1 BSP RC = żółty kapsel gumowy LRC = żółty zamykający kapsel gumowy HQ LRC AW AW = klucz Acme ze skrzydełkami antyrotacyjnymi* B = gwintowane złącze BSP** R = ciemnoczerwony kapsel blokujący (dla lokalizacji korzystających z wody odzyskiwanej)*** * dostępne tylko w przypadku korpusu ** dostępne tylko w przypadku korpusu 5 *** dostępne tylko w przypadku Modele LRC PRZYKŁAD HQ - - LRC - AW ZRASZACZE ROTACYJNE FABRYCZNIE MONTOWANA NASADKA IDENTYFIKACYJNA MPR: MPR-00-R MPR-04-CV-R MPR-06-CV-R MPR--CV-R PGJ: PGJ-00-R PGJ-04-R PGJ-06-R PGJ--R PGP Ultra: PGP-00-CV-R PGP-04-CV-R PGP--CV-R I- Ultra: I--00-R I--04-R I--04-SS-R I--06-R I--06-R I--06-SS-R Produkty wykorzystujące wodę odzyskiwaną I-25 Ultra: I R I SS-R I R I SS-R I-35 Sierra: I R I SS-R I- Ultra: I--04-SS-R I--06-SS-R I--04-SS-ON-R I--06-SS-ON-R I-60: I-60-ARS I-60-3RS I-0: I-0-ARV I-0-3RV ZRASZACZE STATYCZNE PS: Pierścień identyfikacyjny montowany w terenie, nr części: 46 SRS: Nasadka do identyfikacji wody odzyskiwanej montowana w terenie, nr części: 300 Pro-Spray : Montowane fabrycznie: PRO-00-R adapter do nawadniania krzewów PRO-04-CV-R PRO-06-CV-R PRO--CV-R Montowane w terenie: Kapsel do identyfikacji wody odzyskiwanej, nr części: Gwintowana nasadka na korpus ułatwiająca identyfikację wody odzyskiwanej, nr części: 4585 Gwintowana nasadka na korpus ułatwiająca identyfikację wody odzyskiwanej, dysza Pro-Spray z oznaczeniem Check Valve, nr części: Institutional Spray: Montowane fabrycznie: INST-00-R º adapter do nawadniania krzewów INST-04-CV-R INST-06-CV-R INST--CV-R Montowane w terenie: Kapsel do identyfikacji wody odzyskiwanej, nr części: Gwintowana nasadka na korpus ułatwiająca identyfikację wody odzyskiwanej, nr części: Gwintowana nasadka na korpus ułatwiająca identyfikację wody odzyskiwanej, dysza Institutional Spray z oznaczeniem Check Valve, nr części: ZAWORY 1" PGV, SRV, HPV i Pro-ASV: Uchwyt do identyfikacji wody odzyskiwanej montowany w terenie, nr części: 265 PGV-1 i PGV-1: Uchwyt do identyfikacji wody odzyskiwanej montowany w terenie, nr części: 05 ICV-1, ICV-1 i ICV-1: Uchwyt do identyfikacji wody odzyskiwanej montowany w terenie, nr części: 5605 ICV-301: Uchwyt do identyfikacji wody odzyskiwanej montowany w terenie, nr części: 5005 ZŁĄCZKI DO SZYBKIEGO MONTAŻU (montowane fabrycznie): HQ-DLRCR HQ-LRCR HQ-LRC-AWR HQ-5LRCR HQ-5LRC-BR Strona

11 A K C E S O R I A POMPKA RĘCZNA KLUCZ T CIŚNIENIOMIERZ DO ZRASZACZY ROTACYJNYCH PEŁNA GAMA PORĘCZNYCH NARZĘDZI SERWISOWYCH I ELEMENTÓW POMOCNICZYCH ZAPEWNIA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I UŁATWIA PRACĘ. OBRĘCZ DO OSADZANIA DYSZ ZŁĄCZE PRZEGUBOWE (OBROTOWE) SJA CIŚNIENIOMIERZ RURKOWY DO ZRASZACZY ROTACYJNYCH MONTAŻ MIERNIKA MP Strona 8

12 Złącze przegubowe (obrotowe) SJ W standardowej konfiguracji na obydwu końcach znajdują się kolanka obrotowe maksymalna uniwersalność. Wersja do instalacji modyfikowanych ma sześciokątną nakrętkę / cm (/") ułatwia poziomy montaż. Opatentowane, nieprzeciekające kolanko obrotowe może być instalowane w dowolnej konfiguracji. Wytrzymała konstrukcja maksymalne ciśnienie,25 bara. Zawór HCV Dostęp od góry możliwa regulacja przez korpus zraszacza (przed lub po zamontowaniu). Kompensacja nierówności terenu do,75 m maksymalna elastyczność regulacji. Warianty z wieloma wlotami i wylotami nie ma potrzeby stosowania wielu łączników. Spełnia wymogi 80 specyfikacji wytrzymuje wysokie ciśnienia. AKCESORIA Rura PRO-FLEX Doskonale cylindryczna. Zapewnia połączenie linii bocznej z głowicą zraszacza. Zastosowana z kolankami firmy Hunter ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi jest odporna na zgięcia i doskonale elastyczna. Zachowuje prostoliniowość i poziom głowicy, dzięki czemu można łatwo regulować położenie i uniknąć uszkodzenia zmontowanej poniżej linii bocznej. Średnica wewnętrzna: 1,2 cm. Ciśnienie robocze: do bara. Wykonana z zachowującego liniowość, pierwotnego polietylenu o niskiej gęstości. Zgodna ze wszystkimi łącznikami ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi. Rura elastyczna Elastyczność jest wskazana. Nasze elastyczne rury wykonane z polietylenu o niskiej gęstości sprawdzają się w każdych warunkach pogodowych. Odporne na zgięcia rury są wykonane z pierwotnego polietylenu. Średnica wewnętrzna: 1,2 cm. Ciśnienie robocze: do bara. Zgodne ze specyfikacjami ASTM D, D223 i D37. Zgodna ze wszystkimi łącznikami ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi. Kolanka ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi Zapewniają szybki i łatwy montaż za każdym razem. Ostre kolce wykonane z materiału Acetel. Ciśnienie robocze do bara. Używane do łączenia rur PRO-FLEX, HFT i innych. Teraz mamy do dyspozycji nowe narzędzie ułatwiające montaż kolanko HSBE firmy Hunter. Strona 7

13 AKCESORIA ZŁĄCZKI DO SZYBKIEGO MONTAŻU Złączki do szybkiego montażu 0% zgodność z produktami firm Rain Bird, Toro i Buckner zabezpieczają instalację i zapewniają łatwość użycia. Konstrukcja mosiężna i ze stali nierdzewnej wytrzymała konstrukcja zapewniająca trwałość i bezawaryjne działanie. Termoplastyczne wieczka TuffTop blokujące i nieblokujące bezpieczeństwo i trwałość przez wiele lat. Stabilizacja WingThing i podłączenie przy użyciu klucza Acme unikatowy model antyrotacyjny wyposażony również w regulację przepływu. Uchwyt ze stali nierdzewnej w przypadku kluczy cm (1") i 3,2 cm (1¼") niezużywający się uchwyt zapewnia łatwy montaż i bezawaryjną pracę. Wieczka sprężynowe ze sprężynami ze stali nierdzewnej dobre zamknięcie i ochrona komponentów uszczelnienia zaworu. Wszystkie modele zabezpieczone mają opcjonalne fioletowe wieczko TuffTop dla lokalizacji wykorzystujących wodę odzyskiwaną. AKCESORIA WODA ODZYSKIWANA Produkty wykorzystujące wodę odzyskiwaną Można łatwo stwierdzić, czy zraszacze rotacyjne, zraszacze statyczne i zawory mogą być zasilane wodą odzyskiwaną. Strona 6

14 A K C E S O R I A Strona 5

15 Nawadnianie kroplowe łączniki wkładkowe MODELE PLD-050 mm (½") MPT x mm (zakończenie kolcowe) PLD mm (¾") MPT x mm (zakończenie kolcowe) PLD-CPL mm (łącznik z zakończeniami kolcowymi) PLD-ELB mm (kolanko 0 z zakończeniami kolcowymi) PLD-TEE mm (trójnik z zakończeniami kolcowymi) PLD-CAP mm (zakończenie kolcowe) X ½ MPT z nasadką PLD-BV mm (zawór odcinający z zakończeniami kolcowymi) PLD łączniki wkładkowe Nasadka Zawór odcinający mm (½") gwintowany adapter 1 mm (¾") gwintowany adapter FUNKCJE Idealny do zastosowania ze wszystkimi liniami nawadniania kroplowego PLD Szybkie i łatwe podłączenia bez użycia narzędzi lub kleju Wytrzymuje ciśnienia do 3,4 bara Odporne na działanie promieniowania UV Kolor identyczny z kolorem linii nawadniania kroplowego PLD umożliwia doskonałe zamaskowanie pod ściółką Model PLD050 PLD075 PLDCPL PLDELB PLDTEE PLDCAP Opis Adapter zakończenie kolcowe gwint zewnętrzny mm (½") Adapter zakończenie kolcowe gwint zewnętrzny 1 mm (¾") Łącznik z zakończeniami kolcowymi Kolanko 0 z zakończeniami kolcowymi trójnik z zakończeniami kolcowymi Zaślepka z zakończeniem kolcowym Łącznik 0 Trójnik PLDBV Zawór z zakończeniami kolcowymi Zestawy nawadniania kroplowego MODELE PCZ-1 zestaw nawadniania kroplowego 25 mm (1") ICZ-1 zestaw nawadniania kroplowego 25 mm (1") HY075 filtr koszowy 1 mm (¾") z tworzywa sztucznego MPT, z ekranem 0 mesh (ze stali nierdzewnej) HY0 filtr koszowy 25 mm (1") z tworzywa sztucznego MPT, z ekranem 0 mesh (ze stali nierdzewnej) DZIAŁANIA Przepływ: od 0, do,60 m 3 /h; od 1, do 76 l/min Ciśnienie: od 1,0 do 8,0 barów; od 0 do 800 kpa Temperatura: maksymalnie 66 C Wytrzymała cewka elektromagnetyczna: napięcie V (AC), prąd rozruchu 370 ma, prąd pracy 10 ma (przy 60 Hz); prąd rozruchu 5 ma, prąd pracy 230 ma (przy 50 Hz) MODEL FUNKCJE OPCJE PCZ ICZ 075 = 3/4 zawór PRO-ASV z 3/4 systemem filtrowania HY075 1 = 1 przelotowy zawór PGV z 1 systemem filtrowania HY0 25 = bara regulator = 2,8 bara regulator 1 = 1 zawór ICV z 1 filtrem koszowym HY0 PCZ 1 PRZYKŁAD PCZ PCZ-1 ICZ-1 Strona 4

16 NOWOŚĆ! Profesjonalna linia nawadniania kroplowego MODEL PRZEPŁYW ODSTĘPY DŁUGOŚĆ PLD 1,35 l/h (0,4) 2,35 l/h (0,6) 3,75 l/h (1,0) BLNK (zaślepka) 30,5 cm (") 45,7 cm (") 61 cm (") 30,5 m (0') 76 m (') 305 m (1 000') PLD 04 PRZYKŁAD PLD Uwaga: Model o długości 30,5 m dostępny w wersjach z zaślepką, 2,35 l/h 30,5 cm, 3,75 l/h 30,5 cm oraz 3,75 l/h 45,7 cm Maksymalna linia PLD Wykres długości 1,35 l/h Ciśnienie (bary) Odległość emitera Maksymalna długość linii bocznej (m) 30,5 cm 45,7 cm 61 cm , , , , Maksymalna linia PLD Wykres długości 2,35 l/h Ciśnienie (bary) Odległość emitera Maksymalna długość linii bocznej (m) 30,5 cm 45,7 cm 61 cm , , , , Maksymalna linia PLD Wykres długości 3,75 l/h Ciśnienie (bary) Odległość emitera Maksymalna długość linii bocznej (m) 30,5 cm 45,7 cm 61 cm , , , , * Maksymalna długość jednego odgałęzienia bocznego przy nachyleniu 0% ŁĄCZNIKI PLD-050 1/2" MPT x mm (zakończenie kolcowe) PLD-075 3/4" MPT x mm (zakończenie kolcowe) PLD-CPL mm (łącznik z zakończeniami kolcowymi) PLD-ELB mm (kolanko 0 z zakończeniami kolcowymi) PLD-TEE mm (trójnik z zakończeniami kolcowymi) PLD-CAP mm (zakończenie kolcowe) X ½ MPT z nasadką PLD-BV mm (zawór odcinający z zakończeniami kolcowymi) FUNKCJE Idealny do zastosowania ze wszystkimi liniami nawadniania kroplowego PLD Szybkie i łatwe podłączenia bez użycia narzędzi lub kleju Wytrzymuje ciśnienia do bara Odporne na działanie promieniowania UV Kolor identyczny z kolorem linii nawadniania kroplowego PLD umożliwia doskonałe zamaskowanie pod ściółką PRODUKTY DLA LINII NAWADNIANIA KROPLOWEGO PLD-04- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 1,4 l/h rozmieszczone co 30 cm PLD-04- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 1,4 l/h rozmieszczone co 45 cm PLD-04- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 1,4 l/h rozmieszczone co 60 cm PLD-06- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 2,35 l/h rozmieszczone co 30 cm PLD-06- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 2,35 l/h rozmieszczone co 45 cm PLD-06- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 2,35 l/h rozmieszczone co 60 cm PLD-- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 3,75 l/h rozmieszczone co 30 cm PLD-- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 3,75 l/h rozmieszczone co 45 cm PLD-- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 3,75 l/h rozmieszczone co 60 cm PLD-BLNK mm linia boczna I.D., brak wstępnie zamontowanych emiterów DZIAŁANIA Kompensacja ciśnienia, bezodpływowe emitery Zakres ciśnienia roboczego: 1,0 bara Zalecany filtr: 0 mesh Możliwe zamontowanie łączników wkładkowych mm Strona 3

17 Mikrozraszacze (Solo-Drip, Halo-Spray, Trio-Spray) WYMIARY Solo-Drip: SD-T wysokość 2, cm x szerokość 1,8 cm x średnica 1,60 cm SD-B wysokość 2, cm x szerokość 1,8 cm x średnica 1,60 cm SD-B-STK wysokość,2 cm x szerokość 4,32 cm x średnica 1,60 cm Halo-Spray: HS-T wysokość 2, cm x szerokość 1,8 cm x średnica 1,60 cm HS-B wysokość 2, cm x szerokość 1,8 cm x średnica 1,60 cm HS-B-STK wysokość,2 cm x szerokość 4,32 cm x średnica 1,60 cm Trio-Spray: TS-F wysokość 3,81 cm x szerokość 2,2 cm x średnica 2 cm TS-H wysokość 3,81 cm x szerokość 2,2 cm x średnica 2 cm TS-Q wysokość 3,81 cm x szerokość 2,2 cm x średnica 2 cm DZIAŁANIA Solo-Drip: 1 bara (0 kpa) Halo-Spray: 1 bara (0 kpa) Trio-Spray: 0,5 bara (50 kpa) Dane dotyczące wydajności mikrozraszacza Solo-Drip pomiary Regulacja do maksimum (w przybliżeniu czujników) Ciśnienie (bary) Przepływ (l/h) Średnica zasięgu (m) , , ,8 Dane dotyczące wydajności mikrozraszacza Halo-Spray pomiary Regulacja do maksimum (w przybliżeniu czujników) Ciśnienie (bary) Przepływ (l/h) Średnica zasięgu (m) , ,4 Dane dotyczące wydajności mikrozraszacza Trio-Spray pomiary Ciśnienie (bary) Przepływ (l/h) Średnica zasięgu (m) WZÓR ZRASZANIA Promień zasięgu (m) 360 X otworów 0 0 0, , ,4 0 2, 0 2, ,0 0 3, , ,3 NAZWA MODEL FUNKCJE Solo-Drip SD T = zakończenie gwintowe (-32), 360 B = zakończenie kolcowe, 360 B-STK = kołek z zakończeniem kolcowym, 360 Halo-Spray HS T = zakończenie gwintowe (-32), 360 B = zakończenie kolcowe, 360 B-STK = kołek z zakończeniem kolcowym, 360 Trio-Spray TS T-F = zakończenie gwintowe (-32), 360 T-H = zakończenie gwintowe (-32), 0 T-Q = zakończenie gwintowe (-32), 0 HS T PRZYKŁAD HS - T Uwaga: Zakończenie kolcowe ma długość cm. Strona 2

18 Solo-Drip Chcesz poznać więcej szczegółów? Osiem strumieni zapewnia dostarczanie wody we wskazane miejsca. Proste sterowanie przepływem i zasięgiem nawadniania. Wyjątkowa wydajność. A. SD-B-STK: kołek z zakończeniem kolcowym, 360 B. SD-B: zakończenie kolcowe, 360 C. SD-T: zakończenie gwintowe (-32), 360 Halo-Spray Wypróbuj mikrozraszacz Halo-Spray, aby uzyskać pełnoobrotowy parasol wodny o średnicy większej niż w przypadku mikrozraszaczy Solo-Spray. Pełna regulacja: wyłącz nawadnianie lub ustaw preferowany zasięg. Wiele dyszy tworzy płaszcz wodny. Doskonały dla kwietników lub niewielkich terenów zielonych. A. HS-B-STK: kołek z zakończeniem kolcowym, 360 B. HS-B: zakończenie kolcowe, 360 C. HS-T: zakończenie gwintowe (-32), 360 Trio-Spray Zraszanie pełnoobrotowe oraz sektorowe 0 i 0 stopni. Idealne na ograniczonych przestrzeniach wymagających nawadniania w określonym sektorze. Działa podobnie jak duże zraszacze, lecz w skali mikro. Doskonałe w przypadku gęstych kwietników. Pokrętło umożliwia całkowite zamknięcie lub ustawienie dokładnej ilości wody. A. TS-T-F: zakończenie gwintowe (-32), 360 B. TS-T-H: zakończenie gwintowe (-32), 0 C. TS-T-Q: zakończenie gwintowe (-32), 0 A A A B B B C C C SOLO-DRIP HALO-SPRAY TRIO-SPRAY N A W A D N I A N I E K R O P L O W E Strona 1

19 NAWADNIANIE KROPLOWE PLD Profesjonalna linia nawadniania kroplowego Nasadka Emitery kompensujące ciśnienie zainstalowane w linii kroplującej zapewniają stałą wydajność. Wbudowany zawór zwrotny zapobiega zatykaniu emitera i stratom wody. Możliwość rozmieszczenia emiterów w odległościach 30,5; 45,7 lub 61 cm. Dostępne wielkości przepływu dla emitera: 1,35; 2,35; 3,75 l/h. ŁĄCZNIKI WKŁADKOWE Zawór odcinający ½ gwint zewnętrzny x zakończenie kolcowe ¾ gwint zewnętrzny x zakończenie kolcowe Dostępna zaślepka (w miejsca po usunięciu emiterów) Dostępne długości linii: 76 m (') i 305 m (00') Doskonała elastyczność i odporność na skręcanie Doskonała współpraca z zestawami nawadniania kroplowego Dostępne o długości 30,5 m (0') w przypadku PLD 060, PLD 0 i PLD 0 DOSTĘPNE WBUDOWANE EMITERY 1,35 l/h 2,35 l/h 3,75 l/h 61 cm Odstępy 45,7 cm Odstępy 30,5 cm Odstępy Łącznik 0 Trójnik MAX NAWADNIANIE KROPLOWE ZESTAW DLA STREFY NAWADNIANIA KROPLOWEGO Zestawy nawadniania kroplowego HY-0 (filtr koszowy) ICZ-1 ICZ PCZ PCZ-1 Przez lata firma Hunter specjalizowała się w produkcji wytrzymałych, niezawodnych zaworów. Obecnie oferuje wstępnie zmontowane zestawy, w skład których wchodzą popularne zawory, filtr i regulator ciśnienia, zapewniając w ten sposób kompleksową strefę sterowania nawadnianiem. Głównym elementem tych zestawów jest wytrzymały zawór firmy Hunter skonstruowany przy użyciu wysokiej jakości materiałów, który może pracować w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Dodatkową wytrzymałość uzyskano dzięki zastosowaniu ekranu filtrującego 0 mesh (ze stali nierdzewnej). Innym elementem wchodzącym w skład zestawu jest regulator ciśnienia, który zapewnia ciśnienie wyjściowe na poziomie odpowiednim dla stref nawadniania kroplowego. Zestawy PCZ i ICZ zapewniają oszczędność czasu i pracy. Dwa poręczne zestawy zawierają wszystko co potrzebne. Strona 0

20 N A W A D N I A N E K R O P L O W E Strona 8

Biura zagraniczne Australia 8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 Telefon: (61) Faks: (61)

Biura zagraniczne Australia 8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 Telefon: (61) Faks: (61) Centrala w USA 1 Diamond Street San Marcos, CA Telefon: (1) 60--50 Faks: (1) 60--461 Pomoc techniczna: (1) 60-51-3 Stany Zjednoczone 222 Gregson Drive Cary, North Carolina Telefon: (1) 1-46-0 Faks: (1)

Bardziej szczegółowo

Andro Robert Krzyzanowski ul. Grunwaldzka 111-115 Bydgoszcz 603 500 519. Zraszacze rotacyjne. 25 szt. 47,80. 25 szt. 51,16. 12 szt.

Andro Robert Krzyzanowski ul. Grunwaldzka 111-115 Bydgoszcz 603 500 519. Zraszacze rotacyjne. 25 szt. 47,80. 25 szt. 51,16. 12 szt. Andro Robert Krzyzanowski ul. Grunwaldzka 111-115 Bydgoszcz 603 500 519 Zraszacze rotacyjne KOD NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE CENA NETTO SRM-04-A ZRASZACZE ROTACYJNE SERII SRM Zraszacz 4" z regulowanym zakresem

Bardziej szczegółowo

PGJ-12-V Zraszacz 12" z regulowanym zakresem racy 40-360st. 12 szt. 96,72 PLN 118,00 PLN. contra

PGJ-12-V Zraszacz 12 z regulowanym zakresem racy 40-360st. 12 szt. 96,72 PLN 118,00 PLN. contra FHU CONTRA ul. Kosciuszki 8a/18, 87-400 Golub Dobrzy. tel/fax: 56 678 41 81, 609-281-007 Doradca handlowiec: 510 547 743 Doradca handlowiec: 502 101 674 biuro@firma.pl Zraszacze rotacyjne SRM - 04-A Zraszacz

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ HC. Szybki start. hunterindustries.com. Hydrawise

PRZEPŁYWOMIERZ HC. Szybki start. hunterindustries.com. Hydrawise PRZEPŁYWOMIERZ HC Hydrawise Szybki start hunterindustries.com SPIS TREŚCI Elementy przepływomierza 4 Umiejscowienie przepływomierza 5 Instalacja 6 Konfiguracja 7 PRZEPŁYWOMIERZ HC - POMOC Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Napięcie / natężenie prądu wentylatora [V/A] VCV-B-25S. Hałas** [db(a)] Moc nagrzewnicy [kw]

Napięcie / natężenie prądu wentylatora [V/A] VCV-B-25S. Hałas** [db(a)] Moc nagrzewnicy [kw] VENESSE / VCV Bez nagrzewnicy Nagrzewnica wodna Nagrzewnica elektryczna CECHY GŁÓWNE Długość 2,5 m Typ: Nagrzewnica elektryczna, nagrzewnica wodna, zimna Wydajność do 5500 m 3 /h Regulowane lamele nawiewne

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy Model A2G-10

Manometr różnicowy Model A2G-10 Machaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy Model A2G-10 Karta katalogowa WIKA PM 07.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego powietrza i innych niepalnych

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną EN 215-1 HD 1215-2 Zastosowanie RTD-N Zawór RTD-N Zawór RTD-N Zawór UK Korpusy zaworów RTD-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Fabrycznie zawory zabezpieczone są czerwonymi

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Czujnik wilgotności gleby. Instrukcja montażu i obsługi

Czujnik wilgotności gleby. Instrukcja montażu i obsługi Czujnik wilgotności gleby Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI Wstęp i montaż Programowanie i obsługa 3 Dane techniczne 19 Komunikaty wyświetlane na ekranie 4 Wybór miejsca montażu sondy Obsługa

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

WSTĘP ZAWARTOŚĆ ZESTAWU WSTĘP Czujnik Rain-Clik posiada nowe właściwości, dzięki którym zaoszczędzisz wodę a Twój system nawadniania będzie pracował wydajniej. Najpierw zapoznaj się z zestawem elementów do montażu czujnika, dzięki

Bardziej szczegółowo

20.18-POL Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu

20.18-POL Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu TM Zespoły zaworów o potrójnym działaniu AGS Tri-Service firmy Victaulic składają się (są dostarczane jako osobne elementy) z przepustnicy AGS Vic-300 z serii W761

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Copyright 2004 Agro-Kultura Mini-Click, Instrukcja obsługi, strona 1

WSTĘP. Copyright 2004 Agro-Kultura Mini-Click, Instrukcja obsługi, strona 1 WSTĘP Mini-Clik działa jak przełącznik, który podczas opadów deszczu zamyka zawory. Dzięki takiemu działaniu sterownik wciąż pracuje i program jest wykonywany. Zawory natomiast są zamknięte i nie dopuszczają

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316L - PNEUMAX STEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA

Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316L - PNEUMAX STEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AII 6L - PNEUMAX TEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA Filtr Reduktor Filtroreduktor /4"-/" NPT www.pneumax.pl Opis serii Nowa linia produktów

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU. HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160

KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU. HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160 tel. 500 068 835, fax. 324450684 e-mail: biuro@hydropath.pl www.hydropath.pl KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160 URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I OCHRONY WODY dok.

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10 4 232 Seria 02 Zawory obrotowe trójdrogowe PN10 VBI31... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Żeliwo szare GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Kąt obrotu 90 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: 40 i 50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: 65... 150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Żeliwo szare GG-25 40... 150 mm k vs 25... 820 m 3 /h

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy 2-drogowy M1

Zawór kulowy 2-drogowy M1 Informacje ogólne: Materiał zaworu: Uszczelnienie Uszczelnienie kuli Dostępne średnice PP / PVDF EPDM / FPM PTFE DN10 DN50 d16 d63 3/8 2 Typy połączenia zaworu PP Gniazdo do zgrzewania DIN / ASTM / JIS

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

W opcji moduły peryferyjne

W opcji moduły peryferyjne P2M Wyspy zaworowe Moduflex ADEX Zawory PVL-B10 / PVL-C10 Wyspy zaworowe Duże przepływy, kompaktowe rozmiary Możliwość łączenia dwóch rozmiarów Zawory pojedyńcze, wyspy z indywidualnymi lub zintegrowanymi

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Czujnik różnicy ciśnienia

Czujnik różnicy ciśnienia 1 921 1921P01 Czujnik różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE64-DP4 Czujnik do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

NT 70/2 Me. Zintegrowany wąż spustowy. odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/2 Me. Zintegrowany wąż spustowy. odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/2 Me Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. 1 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Czujnik Deszczu

Bezprzewodowy Czujnik Deszczu Bezprzewodowy Czujnik Deszczu Instrukcja Obsługi Wstęp Bezprzewodowy czujnik deszczu Rain-Clik podłącza się do sterownika szybko i łatwo. Zawiera następujące funkcje : - Quick Response TM - unikalna technologia,

Bardziej szczegółowo

Frese S - automatyczny regulator przepływu

Frese S - automatyczny regulator przepływu Strona 1 Zastosowanie Automatyczny regulator przepływu jest przeznaczony do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a w szczególności do regulacji przepływu przez takie odbiorniki jak:

Bardziej szczegółowo

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej.

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej. Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-TERM produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

Zawory sterujące seria VA. Zawory grzybkowe do pracy ciężkiej. Wymiary. Zawory grzybkowe do pracy ciężkiej. 2/2 i 3/2 przyłącza G3/8 i G1/2

Zawory sterujące seria VA. Zawory grzybkowe do pracy ciężkiej. Wymiary. Zawory grzybkowe do pracy ciężkiej. 2/2 i 3/2 przyłącza G3/8 i G1/2 Zawory sterujące seria VA PDE600PNPL Wymiary / i 3/ przyłącza G3/8 i G1/ Są to zawory o sprawdzonej konstrukcji grzybkowej, pozwalającej uzyskać duże natężenia przepływu przy krótkim skoku zaworu. Seria

Bardziej szczegółowo

MP Rotator : Wysokowydajna wielostrumieniowa dysza

MP Rotator : Wysokowydajna wielostrumieniowa dysza PORADNIK PROJEKTOWY MP Rotator : Wysokowydajna wielostrumieniowa dysza Dopasowana wartość opadu MP Rotator utrzymuje zadaną wartość opadu przy dowolnym ustawieniu kąta lub promienia, co zdecydowanie ułatwia

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N 15 Danfoss ( nr kat. 013G3259 )

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N 15 Danfoss ( nr kat. 013G3259 ) BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N 15 Danfoss ( nr kat. 013G3259 ) Opracowano na podstawie : VD.34.A1.49 Danfoss 12/1999 Od 2005 roku na rynek polski trafiają również grzejniki marki Convector typu

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY

HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY Hydrawise Szybki Start hunterindustries.com SPIS TREŚCI Montaż 3 Hydrawise Konfiguracja aplikacji 7 Wykrywanie i usuwanie usterek 8 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY HC - POMOC Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

Baterie i prysznice gastronomiczne

Baterie i prysznice gastronomiczne BATERIE GASTRONOMICZNE Baterie i prysznice gastronomiczne do zastosowań profesjonalnych charakteryzują się oryginalną stylizacją, doskonałym wykończeniem i nieprzeciętną wytrzymałością. Produkty zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa dla instalacji centralnego ogrzewania

Grupa pompowa dla instalacji centralnego ogrzewania Grupa pompowa dla instalacji centralnego ogrzewania Seria 7/ PL ACCREDITED ISO 9 FM Funkcja Grupa pompowa instalowana jest na zasilaniu obiegów grzewczych instalacji. Wyposażona w pompę, termometry na

Bardziej szczegółowo

I-10 oraz I-20 Ultra Zraszacze. INSTALACJA DYSZY Wysuwalny zraszacz I-20 powinien być montowany równo z powierzchnią, patrz rysunek 1.

I-10 oraz I-20 Ultra Zraszacze. INSTALACJA DYSZY Wysuwalny zraszacz I-20 powinien być montowany równo z powierzchnią, patrz rysunek 1. INSTALACJA DYSZY Wysuwalny zraszacz I-20 powinien być montowany równo z powierzchnią, patrz rysunek 1. REGULACJA DYSZY Zakres pracy regulowanych głowic ustawiony został fabrycznie na ok. 180º. mogą być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 Wprowadzenie Wyłącznik Rain Sensor RS1000 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

PGP, PGS, PGH Zraszacze. MONTAŻ PGP Wysuwany zraszacz PGP powinien być zamontowany równo z powierzchnią ziemi, patrz rysunek 1.

PGP, PGS, PGH Zraszacze. MONTAŻ PGP Wysuwany zraszacz PGP powinien być zamontowany równo z powierzchnią ziemi, patrz rysunek 1. MONTAŻ PGP Wysuwany zraszacz PGP powinien być zamontowany równo z powierzchnią ziemi, patrz rysunek 1. Regulacja zakresu pracy Zzakres pracy regulowanych głowic został ustawiony fabrycznie na ok. 180º.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Zraszacz z serii 855 S

Zraszacz z serii 855 S Zraszacz z serii 855 S Sektorowe i pełnoobrotowe zraszacze z serii 855S przeznaczone są głównie do zastosowania na polach golfowych i boiskach sportowych. Główne cechy: - Pełnoobrotowy (360 ) i sektorowy

Bardziej szczegółowo

Zawory do klimakonwektorów serii

Zawory do klimakonwektorów serii Zawory do klimakonwektorów serii 2131-3131 - 4131 Główne cechy: Zawory dostępne w następujących wersjach: 2-drogowy - średnice: 1/2, 3/4, 1 3-drogowy - średnice: 1/2, 3/4, 1 3-drogowy z 4 przyłączami -

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną EN 215-1 HD 1215-2 Zastosowanie RTD-N Zawór kątowy RTD-N Zawór prosty RTD-N Zawór UK Korpusy zaworów RTD-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie zawory zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Dynacon Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości 04-80 1. Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, obieg wodny nagrzewnicy

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16 4 84 Zawory przelotowe VPM43...(2) Zawory trójdrogowe VMP43... Zawory trójdrogowe VMP43...(4) Zawory przelotowe i trójdrogowe PN6 VMP43... Zawory przelotowe VMP43...(2) Zawory trójdrogowe VMP43... Zawory

Bardziej szczegółowo

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem Program doboru produktów Xylem 1 Suite PROFESSIONAL Narzędzie wyboru produktów Xylem DESKTOP Narzędzie wyboru produktów Xylem Professional Wersja sieciowa z pełnym zestawem funkcji Desktop Wersja autonomiczna

Bardziej szczegółowo

EV220B do dużych przepływów i tłumienia uderzeń hydraulicznych

EV220B do dużych przepływów i tłumienia uderzeń hydraulicznych EV220B 15-50 do dużych przepływów i tłumienia uderzeń hydraulicznych 4 Uniwersalne zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne typu EV220B 15-50 przeznaczone są do szeregu różnych zastosowań i aplikacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

kythinktop Basic ThinkTop Basic Digital 10-30 VDC PNP/NPN

kythinktop Basic ThinkTop Basic Digital 10-30 VDC PNP/NPN . kythinktop Basic ky ThinkTop Basic Digital 10-30 PNP/NPN Zastosowanie ThinkTop Basic jest przeznaczony do zapewnienia optymalnego sterowania zaworami w połączeniu z zaworami sanitarnymi Alfa Laval. Jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Lp. Nazwa (rodzaj) urządzenia Ilość Jm. Charakterystyka, opis minimalnych parametrów 1 2 3 4 5 1 Sprężarka 1 szt. ciśnienie 8 atn, wydajność

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Zatwierdzenie dla licznika z dynamiką 1:250 (qi:qp) w klasie 2 Zintegrowany moduł radiowy z protokołem Real Data lub Open Metering Standard Szeroki zakres temperatur

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Armatura zabezpieczająca

Armatura zabezpieczająca Armatura zabezpieczająca Bezpieczeństwo i oszczędność wody COMAP oferuje całą gamę grup bezpieczeństwa do instalacji ciepłej wody użytkowej. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie pomaga zabezpieczyć instalację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

AnyTone AT400. Dane techniczne i instrukcja obsługi

AnyTone AT400. Dane techniczne i instrukcja obsługi AnyTone AT400 Dane techniczne i instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie wzmiacniacza AnyTone AT400. Proszę przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. Spis treści: 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dwu- i trójdrogowe zawory strefowe GIACOMINI

Dwu- i trójdrogowe zawory strefowe GIACOMINI Dwu- i trójdrogowe zawory strefowe Posiadają duży przekrój przepływu Zastosowanie GIACOMINI są powszechnie przydatny do przesyłu cieczy używane w instalacjach domowych zawierających zanieczyszczenia np.

Bardziej szczegółowo

ESSENSSE / VCE. Kurtyna powietrzna CECHY GŁÓWNE: Bez nagrzewnicy. Nagrzewnica wodna. Nagrzewnica elektryczna

ESSENSSE / VCE. Kurtyna powietrzna CECHY GŁÓWNE: Bez nagrzewnicy. Nagrzewnica wodna. Nagrzewnica elektryczna Kurtyna powietrzna ESSENSSE / VCE Bez nagrzewnicy Nagrzewnica wodna Nagrzewnica elektryczna CECHY GŁÓWNE: Długości: 1; 1,5 i 2m powietrza do 5500 m3/h Słomkowy system nawiewu (Straw System) maksymalizujący

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh Ixengo L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowych SKRZYDŁO DO 4 M 400 KG Solidny, wydajny i łatwy w montażu

Bardziej szczegółowo

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 Cena: 3 104,81 zł Netto: 2 524,24 zł Parametry Podstawka / Blok CPU Opis Aluminium APC Switched Rack PDU APC Switched Rack PDU to urządzenie dystrybucji zasilania

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA POMIAROWO-ZARZĄDZAJĄCE CZ3000 (od15 do 40 mm) CZ3000 DN50 (50 mm)

URZĄDZENIA POMIAROWO-ZARZĄDZAJĄCE CZ3000 (od15 do 40 mm) CZ3000 DN50 (50 mm) URZĄDZENIA POMIAROWO-ZARZĄDZAJĄCE CZ3000 (od15 do 40 mm) CZ3000 DN50 (50 mm) INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ3000 SPIS TREŚCI 1. URZĄDZENIA POMIAROWO-ZARZĄDZAJĄCE CZ3000 (od 15 do 40 mm.) 1.1. OPIS DZIAŁANIA 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Plazma często jest nazywana czwartym stanem materii. Zwykle myślimy o trzech

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Zestaw CAME KRONO STANDARD

Zestaw CAME KRONO STANDARD Dane aktualne na dzień: 07-02-2017 02:34 Link do produktu: /came-krono-s-standard-p-389.html CAME KRONO-S STANDARD Cena Dostępność Numer katalogowy 2 583,00 zł Dostępny Zestaw CAME KRONO STANDARD Opis

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PRZEPŁYWU

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PRZEPŁYWU BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PRZEPŁYWU WFS BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PRZEPŁYWU FIRMY HUNTER Instrukcja obsługi i montażu Bezprzewodowy czujnik przepływu do stosowania z kompatybilnymi sterownikami Hunter SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne instalacje elektryczne (4) Intelligent Home Control Koncepcja systemu Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Koncepcja IHC Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Czujnik ewapotranspiracji i moduł dla kompatybilnych sterowników firmy Hunter. Instrukcja obsługi i programowania

Czujnik ewapotranspiracji i moduł dla kompatybilnych sterowników firmy Hunter. Instrukcja obsługi i programowania Czujnik ewapotranspiracji i moduł dla kompatybilnych sterowników firmy Hunter Instrukcja obsługi i programowania SPIS TREŚCI Wstęp... 1 Opis systemu i obsługa... 2 Montaż systemu... 3-8 Programowanie

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM Spis treści Zastosowanie... 1 Właściwości... 1 Cechy użytkowe... 1 Dane techniczne... 2 Budowa... 2 Materiały... 2 Działanie... 2 Cechy identyfikacyjne... 2 Przegląd zaworów... 3 Wymiary... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Zastosowanie Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2)

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo