Biura zagraniczne Australia 8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 Telefon: (61) Faks: (61)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biura zagraniczne Australia 8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 Telefon: (61) 8-8363-3599 Faks: (61) 8-8363-3687"

Transkrypt

1 Centrala w USA 1 Diamond Street San Marcos, CA 78 Telefon: (1) Faks: (1) Pomoc techniczna: (1) Stany Zjednoczone 222 Gregson Drive Cary, North Carolina 5 Telefon: (1) Faks: (1) Produkcja Cary, North Carolina San Marcos, California Meksyk Calle Nordika #86 Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C., Mexico C.P. 20 Telefon: (52) Faks: (52) Biura zagraniczne Australia 8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 Telefon: (61) Faks: (61) Europa Avda. Diagonal 523, 5º- 2º Edificio Atalaya 0802 Barcelona, Hiszpania Telefon: (34) Faks: (34) Bliski Wschód P.O. Box 2 Amman 1, Jordania Telefon: (62) Faks: (62) Chiny B, Huibin Office Bldg. No.8, Beichen Dong Street Beijing 01, Chiny Telefon 1/faks: (86) Telefon 2: (86) -02 Hunter Industries Incorporated. Wydrukowane w USA. INT-774 5/0 A

2 Uwagi Strona 7

3 Gwarancja OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE Firma Hunter Industries Incorporated ( Hunter ) gwarantuje, że przez okres dwóch (2) lat od pierwotnej daty produkcji następujące produkty będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych: PGP-ADJ, PGJ, rodzina MP Rotator, rodzina PS, rodzina PS Ultra, rodzina Eco-Rotator, SRS, Pro-Spray, Spray Nozzles, PCN, PCB, AFB, HPV, rodzina PGV, Pro-ASV, SRV, SRC, rodzina XC, rodzina Pro-C, SRR, ROAM, SVC, WVP, WVS, MP Rotator, PLD, PACZ, PCZ, AVB, PSR, HCV, SJ, rodzina HFT, rodzina SBE, RZWS, ET System, ROAM i Solar-Sync). Firma Hunter gwarantuje, że przez okres trzech (3) lat od pierwotnej daty produkcji następujące produkty będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych: rodzina PGP Ultra. Firma Hunter gwarantuje, że przez okres jednego (1) roku od pierwotnej daty produkcji następujące produkty będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych: rodzina SRM, mikrozraszacze i strumieniowe systemy nawadniania kroplowego. Firma Hunter gwarantuje, że przez okres pięciu (5) lat od pierwotnej daty produkcji następujące produkty będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych: Institutional Spray, G-Spray, rodzina MPR-, rodziny I-, I-25, I-35, I-, I-60 i I-0, rodziny sterowników ICC i ACC, produkty bazujące na dekoderze ICD, piloty ICR, produkty IMMS Central Control, czujniki Clik, HQ, zawory ICV z tworzywa sztucznego oraz zawory IBV z mosiądzu, rury ICZ i PLD. Jeśli usterka produktu firmy Hunter zostanie wykryta w ustalonym okresie gwarancji, firma Hunter naprawi lub wymieni zgodnie z własnym wyborem dany produkt lub wadliwą część. Niniejsza gwarancja nie obejmuje napraw, regulacji ani wymiany produktu Hunter bądź jego części, jeśli wynikają one z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, modyfikacji, zmiany konstrukcyjnej lub niewłaściwej instalacji i/lub konserwacji tego produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwotnego instalatora produktu firmy Hunter. Jeśli usterka wystąpi w produkcie lub podzespole firmy Hunter w okresie gwarancji, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem firmy Hunter. ZOBOWIĄZANIE FIRMY HUNTER DO NAPRAWY LUB WYMIANY PRODUKTÓW OKREŚLONE POWYŻEJ JEST JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ FIRMĘ HUNTER. NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE INNE GWARANCJE (W FORMIE JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ), W TYM ŻADNE GWARANCJE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA HUNTER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU W MYŚL KONTRAKTU, PRAWA CYWILNEGO ANI Z INNEGO TYTUŁU ZA USZKODZENIA SPOWODOWANE LUB RZEKOMO POWSTAŁE W WYNIKU BŁĘDÓW KONSTRUKCYJNYCH LUB USTEREK PRODUKTÓW FIRMY HUNTER, ANI ZA ŻADNE NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej gwarancji lub jej zastosowania prosimy kontaktować się z pisemnie z: Marketing Department, Hunter Industries Incorporated, 1 Diamond Street, San Marcos, CA 78, U.S.A. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CERTYFIKATU ASAE Firma Hunter Industries Incorporated zaświadcza, że wartości ciśnienia, przepływu i zasięgu dotyczące tych produktów zostały wyznaczone i podane zgodnie z normą ASAE Standard S.1, Procedure for Sprinkler Testing and Performance Reporting (Procedura testowania i podawania wydajności zraszaczy), oraz że reprezentują wydajność produkowanych zraszaczy w chwili publikacji. Rzeczywista wydajność produktów może różnić się od opublikowanych specyfikacji z powodu normalnych odchyleń produkcyjnych oraz doboru próbek. Wszystkie inne specyfikacje są wyłącznie rekomendacją firmy Hunter Industries Incorporated. Strona 6

4 Rozmiary przewodów Potrzebne informacje Rzeczywista długość przewodu (w jednym kierunku) między sterownikami a źródłem zasilania lub między sterownikami a zaworami Dopuszczalna strata napięcia wzdłuż obwodu elektrycznego Skumulowany przepływ prądu w sekcji instalacji elektrycznej (w amperach) Rezystancja jest obliczana według wzoru: R = 00 x AVL 2L x I R = maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodu (w omach) na długości 00 metrów AVL = dopuszczalna strata napięcia L = długość przewodu (w jednym kierunku) w metrach I = początkowy prąd rozruchowy Dopuszczalna strata napięcia na potrzeby wymiarowania przewodu zasilającego sterownik jest obliczana jako różnica między minimalnym napięciem wymaganym przez sterownik a minimalnym dostępnym napięciem w źródle zasilania. Dopuszczalna strata napięcia na potrzeby wymiarowania przewodu zaworu jest obliczana jako różnica między napięciem roboczym cewki elektromagnetycznej a napięciem na wyjściu sterownika. Ta wartość zależy od producenta oraz w pewnych przypadkach od ciśnienia w linii. Przykład wymiarowania przewodu zaworu: Dane: Odległość między sterownikiem a zaworem wynosi 600 m. Napięcie na wyjściu sterownika wynosi V. Minimalne napięcie robocze sterownika wynosi V, a początkowy prąd rozruchowy 370 ma (0,37 A). R = 00 x 4 2(600) x 0,37 R = 0 4 Przekrój przewodu mm 2 Tabela 1 Rezystancja przewodu miedzianego Rezystancja w temp. C (68 F) w omach/00 m 0,5,4 1,0,7,6 7,4 4 4,6 6 3,1 Tabela 2 Wymiarowanie przewodu zaworu maksymalna odległość w jednym kierunku (w metrach) między sterownikiem a zaworem Przewód Przewód sterowania uziemienia mm 2 0,5 1, , , Cewka elektromagnetyczna: V (AC), ciśnienie: barów (34 kpa), spadek napięcia: 4 V, minimalne napięcie robocze: V Przy pracujących 2 zaworach (prąd szczytowy: 0,74 A) dozwolona odległość stanowi połowę wartości przedstawionych powyżej. R =,01 omów/00 metrów Tak więc, rezystancja przewodu nie może przekroczyć omów na 00 metrów. Teraz na podstawie tabeli 1 można dobrać właściwy rozmiar przewodu. Ponieważ przewód o przekroju mm 2 ma większą rezystancję niż omów na 00 metrów, należy wybrać przewód o przekroju mm 2. Tabela 2 ma charakter poglądowy i zawiera serie maksymalnych przekrojów przewodów dla danych znajdujących się u dołu tabeli. Strona 5

5 Opad KRÓTKI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA TYCH WAŻNYCH DANYCH PRZEZNACZONY DLA OSÓB INSTALUJĄCYCH SYSTEMY NAWADNIANIA. Na wykresach wydajności dysz przedstawionych w tym katalogu znajdują się dwie kolumny, w których podano przybliżone opady dla zraszaczy przy danym ciśnieniu, promieniu (odstępie) i przepływie. Lewa kolumna oznaczona symbolem zawiera opad dla zraszaczy rozmieszczonych w układzie kwadratu. Wzór użyty do obliczenia opadu w tym przypadku to przedstawione poniżej równanie Metoda odstępów zraszaczy dowolny kąt i dowolny odstęp. Prawa kolumna oznaczona symbolem zawiera opad dla zraszaczy rozmieszczonych w układzie trójkąta równobocznego. Wzór użyty do obliczenia opadu w tym przypadku to przedstawione poniżej równanie Metoda odstępów zraszaczy układ trójkąta równobocznego. CO TO JEST OPAD? Jeśli ktoś mówi, że złapała go ulewa, w trakcie której spadły 2 cm wody w ciągu godziny, można sobie uzmysłowić intensywność takiego deszczu. Ulewa, w trakcie której na dany obszar spadają 2 cm wody w ciągu godziny, oznacza opad równy 1 mm/godzinę. Analogicznie, opad oznacza szybkość, z jaką zraszacz lub system nawadniania podaje wodę. DOPASOWANY OPAD Strefa lub system, w którym wszystkie głowice zapewniają podobny opad, charakteryzuje się dopasowanym opadem. W systemach z dopasowanym opadem występuje mniejsza liczba suchych lub zbyt mokrych miejsc, jak również są one rzadziej uruchamiane, co ogranicza zużycie wody i obniża koszty. Wiedząc, że odstępy między zraszaczami, wielkości przepływu i kąty pokrycia mają wpływ na wielkości opadu, można sformułować ogólną zasadę: podwojenie kąta (sektora) zraszania powoduje podwojenie przepływu....kąt 0 = 1 l/min; 0,06 m 3 /h...kąt 0 = 2 l/min; 0, m 3 /h...kąt 360 = 3 l/min; 0, m 3 /h Wielkość przepływu w głowicach o kącie 0 musi być dwukrotnie większa niż wielkość przepływu w głowicach o kącie 0, natomiast głowice pełnozakresowe muszą mieć przepływ dwukrotnie większy niż głowice o kącie 0. Mówiąc obrazowo, taka sama ilość wody jest dostarczana do każdej ćwiartki obszaru zraszania, a tym samym opad jest dopasowany. OBLICZANIE WIELKOŚCI OPADU W zależności od konstrukcji systemu nawadniania, wartości opadu mogą być obliczane metodą odstępów między zraszaczami lub całkowitego obszaru. Metoda odstępów między zraszaczami Opad powinien być obliczany osobno dla każdej strefy. Jeśli wszystkie głowice zraszaczy w strefie są rozmieszczone w tych samych odstępach i z identycznym kątem pokrycia, należy skorzystać z następujących wzorów: Dowolny kąt i odstęp ( ): Opad (mm/h) = Opad (mm/h) = Odstępy w układzie trójkąta równobocznego ( ): m Opad (mm/h) = 3 /h dla kąta 360 x 00 (odstęp głowic) 2 x 0,866 Metoda całkowitego obszaru Opad dla systemu jest średnim opadem dla wszystkich zraszaczy na danym obszarze, bez względu na odstęp, wielkość przepływu i kąt poszczególnych głowic. W metodzie całkowitego obszaru obliczane są wszystkie przepływy dla wszystkich głowic w danym obszarze. Opad (mm/h) = m 3 /h (dla dowolnego kąta) x wielkość kąta (stopnie) x odstęp głowic (m) x odstęp rzędów (m) l/min (dla dowolnego kąta) x 0 wielkość kąta (stopnie) x odstęp głowic (m) x odstęp rzędów (m) l/min x 60 Całkowity obszar m Opad (mm/h) = 3 /h x 00 Całkowity obszar Więcej informacji na temat opadu można znaleźć w publikacji LIT-084 firmy Hunter zatytułowanej Reviewing the Basics of Matched Precipitation. Strona 4

6 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Strona 3

7

8 Zawór HCV Złącze przegubowe (obrotowe) SJ Wykres strat ciśnienia na zaworze PGV (w barach i kpa) bary kpa 1,0 3, 4,8 1,0 6, 5 8,5 0, 8, 6 0,8 82, 7 0,8 75, 8 0,7 68, 0,6 62, 1 0,6 55, 2 0,5, 3 0,4, 4 0,3 34, 5 0,3, 6 0,2, 7,68,4 Ustawienie fabryczne 7,3 6,1 4, 3,7 2,4 1,2 Ustawienie wysokości kontrolnej (w metrach),1 1, 1,36 1,82 4 2, 0 2,73 2,5 3, 3, m 3 /h,1, 22,7 26,5 30,3 34,1 37,,6 45,4 4,2 5 56,8 l/min. MODELE HC-50F-50F wlot gwintowany wewnętrznie ½" x wylot gwintowany wewnętrznie ½" HC-50F-50M wlot gwintowany wewnętrznie ½" x wylot gwintowany zewnętrznie ½" HC-75F-75M wlot gwintowany wewnętrznie ¾" x wylot gwintowany zewnętrznie ¾" WYMIARY Wysokość całkowita: 7,6 cm Swing Joint Friction Loss Loss in Bars Flow in l/min MODELE SJ-506 1,3 cm (½") z gwintem x standardowa długość cm (6") SJ-506-R 1,3 cm (½") z gwintem x zmodyfikowana długość cm (6") SJ ,3 cm (½") x 1, cm (¾") z gwintem x długość cm (6") SJ-706 1, cm (¾") z gwintem x długość cm (6") SJ-5 1,3 cm (½") z gwintem x długość 30 cm (") SJ-75 1,3 cm (½") x 1, cm (¾") z gwintem x długość 30 cm (") SJ-7 1, cm (¾") z gwintem x długość 30 cm (") OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA W standardowej konfiguracji na obydwu końcach znajdują się kolanka obrotowe zapewniające maksymalną uniwersalność Wersja do instalacji modyfikowanych ma sześciokątną nakrętkę / cm umożliwiającą łatwe połączenie z poziomymi łącznikami Unikatowe, opatentowane kolanka obrotowe mogą być montowane praktycznie we wszystkich konfiguracjach, gwarantując szczelność Maksymalne ciśnienie:,3 bara; 34 kpa Kolanka firmy Hunter ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi Elastyczna rura firmy Hunter Rura PRO-FLEX MODELE HSBE-050 kolanko ½" z gwintem zewnętrznym x spiralne zakończenie kolcowe HSBE-075 kolanko ¾" z gwintem zewnętrznym x spiralne zakończenie kolcowe HSBE TOOL narzędzie do osadzania OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Do zastosowań z rurami Pro-Flex Tubing oraz elastycznymi rurami firmy Hunter (HFT-0) Ostre kolce wykonane z materiału Acetel Ciśnienie robocze do bara; 551 kpa Używane do łączenia rur PRO-FLEX, HFT i innych MODELE HFT-0 30,5 m (zwój) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Średnica wewnętrzna: 1,2 cm Ciśnienie robocze: do bara; 551,6 kpa Zachowujący liniowość polietylen o niskiej gęstości Zgodność ze specyfikacjami ASTM D, D223 i D37 MODELE PRO-FLEX 30,5 m (zwój) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Rury odporne na zgięcia Średnica wewnętrzna: 1,2 cm Ciśnienie robocze: do bara; 552 kpa Zachowujący liniowość polietylen o niskiej gęstości Zgodność ze specyfikacjami ASTM D, D223 i D37 Strona 1

9 Złączki do szybkiego montażu WYKRES ZGODNOŚCI HQ złączki do szybkiego montażu HUNTER RAIN BIRD TORO BUCKNER HQ-3RC 3RC 3-00, 3-01 QB3RC07 HQ-DRC DRC QBRC07 HQ-DLRC DLRC, DNP QBLRC07, QBNP07 HQ-RC RC 4- QBRC HQ-LRC LRC, NP 4- QBLRC, QBNP HQ-RC-AW 4- QBRCATAR HQ-LRC-AW 4NP-Acme 4- QBLRCATAR, QBNPATAR HQ-5RC 5RC 5-00, 5-01 QBRB5RC HQ-5LRC 5LRC, 5NP 5-03, 5-04 QBRB5LRC, QBRB5NP HQ-5RC-B 5RC-BSP QBRB5RCBS HQ-5LRC-B 5LRC-BSP QBRB5LRCBS, QBRB5NPBS HK klucze HUNTER RAIN BIRD TORO BUCKNER HK- K, DK QBK07 HK- K QBK HK-A 4K-Acme QBKAT HK-55 55K QB5RK HK przeguby HS-0 SH HS075 HS-1 SH HS0 HS-2 SH HS1 HS-1-B HS0BS HS-2-B HS1BS HQ specyfikacja złączki do szybkiego montażu MODEL GWINTOWANY WLOT GNIAZDA KORPUS KOLOR* BLOKADA KLUCZ PRZEGUBY HQ-3RC 3/4" NPT 2 jednoczęściowy żółty nie HK- HS-0 HQ-DRC 3/4" NPT 2 dwuczęściowy żółty nie HK- HS-0 HQ-DLRC 3/4" NPT 2 dwuczęściowy żółty tak HK- HS-0 HQ-RC 1" NPT 1 dwuczęściowy żółty nie HK- HS-1 lub HS-2 HQ-LRC 1" NPT 1 dwuczęściowy żółty tak HK- HS-1 lub HS-2 HQ-RC-AW 1" NPT Acme dwuczęściowy, ze skrzydełkami** żółty nie HK-A HS-1 lub HS-2 HQ-LRC-AW 1" NPT Acme dwuczęściowy, ze skrzydełkami** żółty tak HK-A HS-1 lub HS-2 HQ-5RC 1" NPT 2 jednoczęściowy żółty nie HK-55 HS-1 lub HS-2 HQ-5LRC 1" NPT 2 jednoczęściowy żółty tak HK-55 HS-1 lub HS-2 HQ-5RC-B 1" BSP 2 jednoczęściowy żółty nie HK-55 HS-1-B lub HS-2-B HQ-5LRC-B 1" BSP 2 jednoczęściowy żółty tak HK-55 HS-1-B lub HS-2-B * Wszystkie modele z pokrywą blokującą są dostępne z fioletowymi wieczkami na potrzeby rozwiązań z wodą odzyskiwaną. **Antyrotacyjne skrzydełka stabilizacyjne. HK specyfikacja klucza MODEL TYP WLOTU GWINTOWANY WYLOT ZŁĄCZKI PRZEGUBY HK- 3/4" z pojedynczym uchwytem 3/4" gwint zewnętrzny NPT lub BSP i -1/2" gwint wewnętrzny HQ-3RC, HQ-DRC, HQ-DLRC HS-0 HK- 1" z pojedynczym uchwytem ze stali nierdzewnej 1" gwint zewnętrzny i 3/4" gwint wewnętrzny HQ-RC, HQ-LRC HS-1 lub HS-2 HK-A 1" z gwintem Acme 1" gwint zewnętrzny i 3/4" gwint wewnętrzny HQ-RC-AW, HQ-LRC-AW HS-1 lub HS-2 HK /4" z pojedynczym uchwytem ze stali nierdzewnej 1" gwint zewnętrzny HQ-5RC, HQ-5LRC, HQ-5RC-B, HQ-5LRC-B HS-1, HS-2, HS-1-B, HS-2-B HS specyfikacja przegubu MODEL GWINTOWANY WLOT x GWINTOWANY WYLOT ZŁĄCZKI KLUCZE HS-0 3/4" gwint wewnętrzny NPT x końcówka węża z gwintem zewnętrznym 3/4" HQ-3RC, HQ-DRC, HQ-DLRC HK- HS-1 1" gwint wewnętrzny NPT x końcówka węża z gwintem zewnętrznym 3/4" HQ-RC, HQ-LRC, HQ-RC-AW, HQ-LRC-AW, HQ-5RC, HQ-5LRC HK-, HK-A, HK-55 HS-2 1" gwint wewnętrzny NPT x końcówka węża z gwintem zewnętrznym 1" HQ-RC, HQ-LRC, HQ-RC-AW, HQ-LRC-AW, HQ-5RC, HQ-5LRC HK-, HK-A, HK-55 HS-1-B 1" gwint wewnętrzny NPT x złącze BSP z gwintem zewnętrznym 3/4" HQ-5RC-B, HQ-5LRC-B HK-55 HS-2-B 1" gwint wewnętrzny NPT x złącze BSP z gwintem zewnętrznym 1" HQ-5RC-B, HQ-5LRC-B HK-55 Strona 0 HLK klucz pokrywy blokującej MODEL ZŁĄCZKI HLK HQ-DLRC, HQ-LRC, HQ-LRC-AW, HQ-5LRC, HQ-5LRC-B HQ-DLRCR, HQ-LRCR, HQ-LRC-AWR, HQ-5LRCR, HQ-5LRCBR

10 Złączki do szybkiego montażu MODEL KORPUS KAPSEL OPCJE HQ = złączka do szybkiego montażu HK = klucz złączki HS = przegubowa końcówka węża 3 = wlot 3/4, korpus jednoczęściowy 5 = wlot 1, korpus jednoczęściowy D = wlot 3/4, korpus dwuczęściowy = wlot 1, korpus jednoczęściowy = zawór 3/4, wlot 3/4 z kluczem = zawór 1, wlot 1 z kluczem A = zawór 1, wlot z kluczem Acme 55 = zawór 1, wlot 1-1/4 z kluczem 0 = wlot 3/4 x wylot 3/4 z końcówką węża 1 = wlot 1 x wylot 3/4 z końcówką węża 2 = wlot 1 x wylot 1 z końcówką węża 1B = wlot 1 x wylot 3/4 BSP 2B = wlot 1 x wylot 1 BSP RC = żółty kapsel gumowy LRC = żółty zamykający kapsel gumowy HQ LRC AW AW = klucz Acme ze skrzydełkami antyrotacyjnymi* B = gwintowane złącze BSP** R = ciemnoczerwony kapsel blokujący (dla lokalizacji korzystających z wody odzyskiwanej)*** * dostępne tylko w przypadku korpusu ** dostępne tylko w przypadku korpusu 5 *** dostępne tylko w przypadku Modele LRC PRZYKŁAD HQ - - LRC - AW ZRASZACZE ROTACYJNE FABRYCZNIE MONTOWANA NASADKA IDENTYFIKACYJNA MPR: MPR-00-R MPR-04-CV-R MPR-06-CV-R MPR--CV-R PGJ: PGJ-00-R PGJ-04-R PGJ-06-R PGJ--R PGP Ultra: PGP-00-CV-R PGP-04-CV-R PGP--CV-R I- Ultra: I--00-R I--04-R I--04-SS-R I--06-R I--06-R I--06-SS-R Produkty wykorzystujące wodę odzyskiwaną I-25 Ultra: I R I SS-R I R I SS-R I-35 Sierra: I R I SS-R I- Ultra: I--04-SS-R I--06-SS-R I--04-SS-ON-R I--06-SS-ON-R I-60: I-60-ARS I-60-3RS I-0: I-0-ARV I-0-3RV ZRASZACZE STATYCZNE PS: Pierścień identyfikacyjny montowany w terenie, nr części: 46 SRS: Nasadka do identyfikacji wody odzyskiwanej montowana w terenie, nr części: 300 Pro-Spray : Montowane fabrycznie: PRO-00-R adapter do nawadniania krzewów PRO-04-CV-R PRO-06-CV-R PRO--CV-R Montowane w terenie: Kapsel do identyfikacji wody odzyskiwanej, nr części: Gwintowana nasadka na korpus ułatwiająca identyfikację wody odzyskiwanej, nr części: 4585 Gwintowana nasadka na korpus ułatwiająca identyfikację wody odzyskiwanej, dysza Pro-Spray z oznaczeniem Check Valve, nr części: Institutional Spray: Montowane fabrycznie: INST-00-R º adapter do nawadniania krzewów INST-04-CV-R INST-06-CV-R INST--CV-R Montowane w terenie: Kapsel do identyfikacji wody odzyskiwanej, nr części: Gwintowana nasadka na korpus ułatwiająca identyfikację wody odzyskiwanej, nr części: Gwintowana nasadka na korpus ułatwiająca identyfikację wody odzyskiwanej, dysza Institutional Spray z oznaczeniem Check Valve, nr części: ZAWORY 1" PGV, SRV, HPV i Pro-ASV: Uchwyt do identyfikacji wody odzyskiwanej montowany w terenie, nr części: 265 PGV-1 i PGV-1: Uchwyt do identyfikacji wody odzyskiwanej montowany w terenie, nr części: 05 ICV-1, ICV-1 i ICV-1: Uchwyt do identyfikacji wody odzyskiwanej montowany w terenie, nr części: 5605 ICV-301: Uchwyt do identyfikacji wody odzyskiwanej montowany w terenie, nr części: 5005 ZŁĄCZKI DO SZYBKIEGO MONTAŻU (montowane fabrycznie): HQ-DLRCR HQ-LRCR HQ-LRC-AWR HQ-5LRCR HQ-5LRC-BR Strona

11 A K C E S O R I A POMPKA RĘCZNA KLUCZ T CIŚNIENIOMIERZ DO ZRASZACZY ROTACYJNYCH PEŁNA GAMA PORĘCZNYCH NARZĘDZI SERWISOWYCH I ELEMENTÓW POMOCNICZYCH ZAPEWNIA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I UŁATWIA PRACĘ. OBRĘCZ DO OSADZANIA DYSZ ZŁĄCZE PRZEGUBOWE (OBROTOWE) SJA CIŚNIENIOMIERZ RURKOWY DO ZRASZACZY ROTACYJNYCH MONTAŻ MIERNIKA MP Strona 8

12 Złącze przegubowe (obrotowe) SJ W standardowej konfiguracji na obydwu końcach znajdują się kolanka obrotowe maksymalna uniwersalność. Wersja do instalacji modyfikowanych ma sześciokątną nakrętkę / cm (/") ułatwia poziomy montaż. Opatentowane, nieprzeciekające kolanko obrotowe może być instalowane w dowolnej konfiguracji. Wytrzymała konstrukcja maksymalne ciśnienie,25 bara. Zawór HCV Dostęp od góry możliwa regulacja przez korpus zraszacza (przed lub po zamontowaniu). Kompensacja nierówności terenu do,75 m maksymalna elastyczność regulacji. Warianty z wieloma wlotami i wylotami nie ma potrzeby stosowania wielu łączników. Spełnia wymogi 80 specyfikacji wytrzymuje wysokie ciśnienia. AKCESORIA Rura PRO-FLEX Doskonale cylindryczna. Zapewnia połączenie linii bocznej z głowicą zraszacza. Zastosowana z kolankami firmy Hunter ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi jest odporna na zgięcia i doskonale elastyczna. Zachowuje prostoliniowość i poziom głowicy, dzięki czemu można łatwo regulować położenie i uniknąć uszkodzenia zmontowanej poniżej linii bocznej. Średnica wewnętrzna: 1,2 cm. Ciśnienie robocze: do bara. Wykonana z zachowującego liniowość, pierwotnego polietylenu o niskiej gęstości. Zgodna ze wszystkimi łącznikami ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi. Rura elastyczna Elastyczność jest wskazana. Nasze elastyczne rury wykonane z polietylenu o niskiej gęstości sprawdzają się w każdych warunkach pogodowych. Odporne na zgięcia rury są wykonane z pierwotnego polietylenu. Średnica wewnętrzna: 1,2 cm. Ciśnienie robocze: do bara. Zgodne ze specyfikacjami ASTM D, D223 i D37. Zgodna ze wszystkimi łącznikami ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi. Kolanka ze spiralnymi zakończeniami kolcowymi Zapewniają szybki i łatwy montaż za każdym razem. Ostre kolce wykonane z materiału Acetel. Ciśnienie robocze do bara. Używane do łączenia rur PRO-FLEX, HFT i innych. Teraz mamy do dyspozycji nowe narzędzie ułatwiające montaż kolanko HSBE firmy Hunter. Strona 7

13 AKCESORIA ZŁĄCZKI DO SZYBKIEGO MONTAŻU Złączki do szybkiego montażu 0% zgodność z produktami firm Rain Bird, Toro i Buckner zabezpieczają instalację i zapewniają łatwość użycia. Konstrukcja mosiężna i ze stali nierdzewnej wytrzymała konstrukcja zapewniająca trwałość i bezawaryjne działanie. Termoplastyczne wieczka TuffTop blokujące i nieblokujące bezpieczeństwo i trwałość przez wiele lat. Stabilizacja WingThing i podłączenie przy użyciu klucza Acme unikatowy model antyrotacyjny wyposażony również w regulację przepływu. Uchwyt ze stali nierdzewnej w przypadku kluczy cm (1") i 3,2 cm (1¼") niezużywający się uchwyt zapewnia łatwy montaż i bezawaryjną pracę. Wieczka sprężynowe ze sprężynami ze stali nierdzewnej dobre zamknięcie i ochrona komponentów uszczelnienia zaworu. Wszystkie modele zabezpieczone mają opcjonalne fioletowe wieczko TuffTop dla lokalizacji wykorzystujących wodę odzyskiwaną. AKCESORIA WODA ODZYSKIWANA Produkty wykorzystujące wodę odzyskiwaną Można łatwo stwierdzić, czy zraszacze rotacyjne, zraszacze statyczne i zawory mogą być zasilane wodą odzyskiwaną. Strona 6

14 A K C E S O R I A Strona 5

15 Nawadnianie kroplowe łączniki wkładkowe MODELE PLD-050 mm (½") MPT x mm (zakończenie kolcowe) PLD mm (¾") MPT x mm (zakończenie kolcowe) PLD-CPL mm (łącznik z zakończeniami kolcowymi) PLD-ELB mm (kolanko 0 z zakończeniami kolcowymi) PLD-TEE mm (trójnik z zakończeniami kolcowymi) PLD-CAP mm (zakończenie kolcowe) X ½ MPT z nasadką PLD-BV mm (zawór odcinający z zakończeniami kolcowymi) PLD łączniki wkładkowe Nasadka Zawór odcinający mm (½") gwintowany adapter 1 mm (¾") gwintowany adapter FUNKCJE Idealny do zastosowania ze wszystkimi liniami nawadniania kroplowego PLD Szybkie i łatwe podłączenia bez użycia narzędzi lub kleju Wytrzymuje ciśnienia do 3,4 bara Odporne na działanie promieniowania UV Kolor identyczny z kolorem linii nawadniania kroplowego PLD umożliwia doskonałe zamaskowanie pod ściółką Model PLD050 PLD075 PLDCPL PLDELB PLDTEE PLDCAP Opis Adapter zakończenie kolcowe gwint zewnętrzny mm (½") Adapter zakończenie kolcowe gwint zewnętrzny 1 mm (¾") Łącznik z zakończeniami kolcowymi Kolanko 0 z zakończeniami kolcowymi trójnik z zakończeniami kolcowymi Zaślepka z zakończeniem kolcowym Łącznik 0 Trójnik PLDBV Zawór z zakończeniami kolcowymi Zestawy nawadniania kroplowego MODELE PCZ-1 zestaw nawadniania kroplowego 25 mm (1") ICZ-1 zestaw nawadniania kroplowego 25 mm (1") HY075 filtr koszowy 1 mm (¾") z tworzywa sztucznego MPT, z ekranem 0 mesh (ze stali nierdzewnej) HY0 filtr koszowy 25 mm (1") z tworzywa sztucznego MPT, z ekranem 0 mesh (ze stali nierdzewnej) DZIAŁANIA Przepływ: od 0, do,60 m 3 /h; od 1, do 76 l/min Ciśnienie: od 1,0 do 8,0 barów; od 0 do 800 kpa Temperatura: maksymalnie 66 C Wytrzymała cewka elektromagnetyczna: napięcie V (AC), prąd rozruchu 370 ma, prąd pracy 10 ma (przy 60 Hz); prąd rozruchu 5 ma, prąd pracy 230 ma (przy 50 Hz) MODEL FUNKCJE OPCJE PCZ ICZ 075 = 3/4 zawór PRO-ASV z 3/4 systemem filtrowania HY075 1 = 1 przelotowy zawór PGV z 1 systemem filtrowania HY0 25 = bara regulator = 2,8 bara regulator 1 = 1 zawór ICV z 1 filtrem koszowym HY0 PCZ 1 PRZYKŁAD PCZ PCZ-1 ICZ-1 Strona 4

16 NOWOŚĆ! Profesjonalna linia nawadniania kroplowego MODEL PRZEPŁYW ODSTĘPY DŁUGOŚĆ PLD 1,35 l/h (0,4) 2,35 l/h (0,6) 3,75 l/h (1,0) BLNK (zaślepka) 30,5 cm (") 45,7 cm (") 61 cm (") 30,5 m (0') 76 m (') 305 m (1 000') PLD 04 PRZYKŁAD PLD Uwaga: Model o długości 30,5 m dostępny w wersjach z zaślepką, 2,35 l/h 30,5 cm, 3,75 l/h 30,5 cm oraz 3,75 l/h 45,7 cm Maksymalna linia PLD Wykres długości 1,35 l/h Ciśnienie (bary) Odległość emitera Maksymalna długość linii bocznej (m) 30,5 cm 45,7 cm 61 cm , , , , Maksymalna linia PLD Wykres długości 2,35 l/h Ciśnienie (bary) Odległość emitera Maksymalna długość linii bocznej (m) 30,5 cm 45,7 cm 61 cm , , , , Maksymalna linia PLD Wykres długości 3,75 l/h Ciśnienie (bary) Odległość emitera Maksymalna długość linii bocznej (m) 30,5 cm 45,7 cm 61 cm , , , , * Maksymalna długość jednego odgałęzienia bocznego przy nachyleniu 0% ŁĄCZNIKI PLD-050 1/2" MPT x mm (zakończenie kolcowe) PLD-075 3/4" MPT x mm (zakończenie kolcowe) PLD-CPL mm (łącznik z zakończeniami kolcowymi) PLD-ELB mm (kolanko 0 z zakończeniami kolcowymi) PLD-TEE mm (trójnik z zakończeniami kolcowymi) PLD-CAP mm (zakończenie kolcowe) X ½ MPT z nasadką PLD-BV mm (zawór odcinający z zakończeniami kolcowymi) FUNKCJE Idealny do zastosowania ze wszystkimi liniami nawadniania kroplowego PLD Szybkie i łatwe podłączenia bez użycia narzędzi lub kleju Wytrzymuje ciśnienia do bara Odporne na działanie promieniowania UV Kolor identyczny z kolorem linii nawadniania kroplowego PLD umożliwia doskonałe zamaskowanie pod ściółką PRODUKTY DLA LINII NAWADNIANIA KROPLOWEGO PLD-04- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 1,4 l/h rozmieszczone co 30 cm PLD-04- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 1,4 l/h rozmieszczone co 45 cm PLD-04- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 1,4 l/h rozmieszczone co 60 cm PLD-06- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 2,35 l/h rozmieszczone co 30 cm PLD-06- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 2,35 l/h rozmieszczone co 45 cm PLD-06- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 2,35 l/h rozmieszczone co 60 cm PLD-- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 3,75 l/h rozmieszczone co 30 cm PLD-- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 3,75 l/h rozmieszczone co 45 cm PLD-- mm linia nawadniania kroplowego I.D., emitery o wydajności 3,75 l/h rozmieszczone co 60 cm PLD-BLNK mm linia boczna I.D., brak wstępnie zamontowanych emiterów DZIAŁANIA Kompensacja ciśnienia, bezodpływowe emitery Zakres ciśnienia roboczego: 1,0 bara Zalecany filtr: 0 mesh Możliwe zamontowanie łączników wkładkowych mm Strona 3

17 Mikrozraszacze (Solo-Drip, Halo-Spray, Trio-Spray) WYMIARY Solo-Drip: SD-T wysokość 2, cm x szerokość 1,8 cm x średnica 1,60 cm SD-B wysokość 2, cm x szerokość 1,8 cm x średnica 1,60 cm SD-B-STK wysokość,2 cm x szerokość 4,32 cm x średnica 1,60 cm Halo-Spray: HS-T wysokość 2, cm x szerokość 1,8 cm x średnica 1,60 cm HS-B wysokość 2, cm x szerokość 1,8 cm x średnica 1,60 cm HS-B-STK wysokość,2 cm x szerokość 4,32 cm x średnica 1,60 cm Trio-Spray: TS-F wysokość 3,81 cm x szerokość 2,2 cm x średnica 2 cm TS-H wysokość 3,81 cm x szerokość 2,2 cm x średnica 2 cm TS-Q wysokość 3,81 cm x szerokość 2,2 cm x średnica 2 cm DZIAŁANIA Solo-Drip: 1 bara (0 kpa) Halo-Spray: 1 bara (0 kpa) Trio-Spray: 0,5 bara (50 kpa) Dane dotyczące wydajności mikrozraszacza Solo-Drip pomiary Regulacja do maksimum (w przybliżeniu czujników) Ciśnienie (bary) Przepływ (l/h) Średnica zasięgu (m) , , ,8 Dane dotyczące wydajności mikrozraszacza Halo-Spray pomiary Regulacja do maksimum (w przybliżeniu czujników) Ciśnienie (bary) Przepływ (l/h) Średnica zasięgu (m) , ,4 Dane dotyczące wydajności mikrozraszacza Trio-Spray pomiary Ciśnienie (bary) Przepływ (l/h) Średnica zasięgu (m) WZÓR ZRASZANIA Promień zasięgu (m) 360 X otworów 0 0 0, , ,4 0 2, 0 2, ,0 0 3, , ,3 NAZWA MODEL FUNKCJE Solo-Drip SD T = zakończenie gwintowe (-32), 360 B = zakończenie kolcowe, 360 B-STK = kołek z zakończeniem kolcowym, 360 Halo-Spray HS T = zakończenie gwintowe (-32), 360 B = zakończenie kolcowe, 360 B-STK = kołek z zakończeniem kolcowym, 360 Trio-Spray TS T-F = zakończenie gwintowe (-32), 360 T-H = zakończenie gwintowe (-32), 0 T-Q = zakończenie gwintowe (-32), 0 HS T PRZYKŁAD HS - T Uwaga: Zakończenie kolcowe ma długość cm. Strona 2

18 Solo-Drip Chcesz poznać więcej szczegółów? Osiem strumieni zapewnia dostarczanie wody we wskazane miejsca. Proste sterowanie przepływem i zasięgiem nawadniania. Wyjątkowa wydajność. A. SD-B-STK: kołek z zakończeniem kolcowym, 360 B. SD-B: zakończenie kolcowe, 360 C. SD-T: zakończenie gwintowe (-32), 360 Halo-Spray Wypróbuj mikrozraszacz Halo-Spray, aby uzyskać pełnoobrotowy parasol wodny o średnicy większej niż w przypadku mikrozraszaczy Solo-Spray. Pełna regulacja: wyłącz nawadnianie lub ustaw preferowany zasięg. Wiele dyszy tworzy płaszcz wodny. Doskonały dla kwietników lub niewielkich terenów zielonych. A. HS-B-STK: kołek z zakończeniem kolcowym, 360 B. HS-B: zakończenie kolcowe, 360 C. HS-T: zakończenie gwintowe (-32), 360 Trio-Spray Zraszanie pełnoobrotowe oraz sektorowe 0 i 0 stopni. Idealne na ograniczonych przestrzeniach wymagających nawadniania w określonym sektorze. Działa podobnie jak duże zraszacze, lecz w skali mikro. Doskonałe w przypadku gęstych kwietników. Pokrętło umożliwia całkowite zamknięcie lub ustawienie dokładnej ilości wody. A. TS-T-F: zakończenie gwintowe (-32), 360 B. TS-T-H: zakończenie gwintowe (-32), 0 C. TS-T-Q: zakończenie gwintowe (-32), 0 A A A B B B C C C SOLO-DRIP HALO-SPRAY TRIO-SPRAY N A W A D N I A N I E K R O P L O W E Strona 1

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Przydomowe systemy zraszaczy podręcznik projektowania

Przydomowe systemy zraszaczy podręcznik projektowania Przydomowe systemy zraszaczy podręcznik projektowania Krok po kroku wprowadzenie projektowania i instalacji Tbroszura jest przeznaczona do wykorzystania przy projektowaniu oraz instalowaniu przydomowych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne systemy nawadniające 2011/2012

Automatyczne systemy nawadniające 2011/2012 Automatyczne systemy nawadniające 2011/2012 W firmie Rain Bird kierujemy się przekonaniem, że naszym obowiązkiem jest opracowywanie produktów i technologii nawodnieniowych w taki sposób, aby zapewnić efektywne

Bardziej szczegółowo

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Napędy niepełnoobrotowe

Napędy niepełnoobrotowe Napędy niepełnoobrotowe Tryb działania sterujący i regulacyjny SG05.1 SG12.1 SGR05.1 SGR12.1 SGExC05.1 SGExC12.1 Momentobrotowydo1200Nm Opis produktu Obszary zastosowań Napędy niepełnoobrotowe AUMA stosowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (listopad 2002) 6DSL604G...01 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo