KIERUNKI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM WYROBISK GÓRNICZYCH W KS WIELICZKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM WYROBISK GÓRNICZYCH W KS WIELICZKA"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 111 Politechniki Wrocławskiej Nr 111 Konferencje Nr Rafał DĘBKOWSKI, Józef PARCHANOWICZ* Adam SUŚLIK** górnictwo, zagospodarowanie wyrobisk zabytkowych KIERUNKI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM WYROBISK GÓRNICZYCH W KS WIELICZKA W referacie przedstawiono aktualną infrastrukturę podziemną Kopalni Soli Wieliczka oraz jej wykorzystanie zarówno jako obiektów o charakterze turystycznym, muzealnym i przyrodniczym oraz lecznictwa sanatoryjnego, a także jako miejsca organizacji sympozjów, konferencyjnych i imprez kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych itp. Przedstawiono zasadnicze kierunki działań Kopalni m.in. w zakresie dotyczącym uatrakcyjnienia Trasy Turystycznej oraz planowanego jej rozwoju, a także lecznictwa sanatoryjnego oraz działalności usługowej, w tym organizacji imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym. 1. WSTĘP W Kopalni Soli Wieliczka w czasie ponad 700-letniej eksploatacji złóż soli powstało około 2200 wyrobisk komorowych i około 300 km wyrobisk korytarzowych. Pod koniec XX wieku podjęte zostały starania o uznanie kopalni jako zabytku. W większym stopniu niż w latach wcześniejszych przystąpiono do ratowania jej substancji zabytkowej i przyrodniczej. W roku 1976 Kopalnia Soli Wieliczka została wpisana do krajowego rejestru zabytków kultury, w roku 1978 wpisano ją na listę obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, a w roku 1989 z uwagi na zły stan znacznej części zabytkowych obiektów podziemnych kopalnię wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Działania te spowodowały, że istotnie zmienił się status kopalni ponieważ odnosiły się do niej przepisy ustaw o ochronie dóbr kultury i muzeach. * CBPM CUPRUM Sp. z o.o. OBR, Wrocław, pl. 1 Maja 1/2. ** KS Wieliczka Trasa Turystyczna, Wieliczka, ul. Daniłowicza 10.

2 44 Tym samym zaistniała możliwość pozyskiwania znacznie większych środków finansowych (dotacji) na zabezpieczenie jej obiektów zabytkowych. Funkcja produkcyjna Kopalni od 1993 r. ograniczyła się tylko do produkcji soli z utylizacji naturalnych zasolonych wycieków kopalnianych, wykorzystywanych m.in. do produkcji soli kosmetycznych, a sama Kopania pozostała bardzo ważnym obiektem zabytkowym, pełniącym w podziemnych wyrobiskach funkcję turystyczną, muzealną, sanatoryjną i dydaktyczną. Kopalnia Soli Wieliczka od początku swojej działalności wzbudzała duże zainteresowanie. Udokumentowane początki turystyki w podziemiach kopalni przypadają na koniec XIV wieku, kiedy to wizytowali ją dostojnicy dworu królewskiego i jego goście. Natomiast pierwsze, zorganizowane w nielicznych grupach wyprawy do kopalni, rozpoczęły się w XV wieku, kiedy to zaczęły ją odwiedzać ówczesne elity, w tym wybitni uczeni i artyści jak: Mikołaj Kopernik, Konrad Calles, Joachim Rhot. W wieku XVI, w okresie polskiego humanitaryzmu, ilość odwiedzin zdecydowanie wzrosła mimo, że trzeba było uzyskać każdorazowo pozwolenie dworu królewskiego. Duży wpływ na zainteresowanie się kopalnią soli miała jej bliskość do miasta Krakowa. Zachowane księgi pamiątkowe wskazują, że w ostatniej dekadzie XVIII wieku Kopalnię Soli Wieliczka zwiedziło kilkadziesiąt osób. W XIX wieku liczba osób zwiedzających wynosiła już około rocznie, w roku 1955 około osób, a obecnie dochodzi do około osób rocznie. 2. WYKORZYSTANIE WYROBISK GÓRNICZYCH W KOPALNI SOLI WIELICZKA Obecnie, głównie w zabytkowej części kopalni, dla ruchu turystycznego oddana jest tylko niewielka część zabytkowych wyrobisk komorowych, które wraz z siecią wyrobisk chodnikowych tworzą Trasę Turystyczną. Stanowi to zaledwie około 2% wszystkich wyrobisk kopalni. Trasa ta przebiega od poziomu I kopalni, zlokalizowanego na głębokości około 64 m, do poz. III na głębokości około 135 m. Trasa ta obejmuje najcenniejsze zabytki i atrakcyjne turystycznie wyrobiska komorowe, w których znajdują się jeziora solankowe, kaplice, rzeźby solne, pamiątkowe tablice oraz interesujące elementy dawnego ich wystroju (np.: obudowy drewnianej). Wyeksponowane są również przykłady sposobów eksploatacji soli. Całkowita długość obecnej Trasy Turystycznej wynosi około 2 km i została ona wyznaczona w latach 60. ubiegłego wieku. Na przestrzeni wieków Trasa ta była wielokrotnie zmieniana tak ze względu na konieczność wyłączenia z ruchu komór, których stan techniczny się pogorszył, jak i po włączaniu nowych, m.in. zabezpieczonych komór i chodników. Do najbardziej atrakcyjnych obiektów trasy należą: kaplice św. Kingi i św. Antoniego, komory: Piaskowa Skała, Barącza, Michałowice, Drozdowice, Haluszka, komory z jeziorkami

3 solankowymi: Weimar i Piłsudskiego, kompleks komór Warszawa Wisła Budryk, i wiele innych. Niektóre z ww. komór oprócz funkcji turystycznych pełni również funkcje dodatkowe, jak np. w zespole komór Warszawa Wisła Budryk. Komora Warszawa pełni funkcję sali widowiskowo-sportowej, a także miejsce gdzie odbywają się imprezy kulturalne, koncerty i bale. Komora Wisła pełni funkcję poczekalni dla turystów oraz ciągu handlowo-usługowego. Natomiast komora Budryk pełni funkcję gastronomiczną z kawiarnią oraz restauracją. Podobną funkcję (gastronomiczną oraz miejsce spotkań, imprez, wystaw i koncertów) pełni komora Haluszka I. Również w komorze Staszic, Drozdowice i Haluszka II odbywają się imprezy kulturalne, okolicznościowe, spotkania oraz wystawy. Na III poziomie kopalni oprócz wyrobisk Trasy Turystycznej zlokalizowane jest jedno z największych muzeów górniczych w Europie, Muzeum Żup Krakowskich. Obejmuje ono m.in. komorę Długosza, zespół komór Maria Teresa i komorę Saurau łącznie 14 komór. W komorach tych urządzone są stałe, wielotematyczne ekspozycje związane z solą oraz dziejami kopalni i miasta Wieliczka. Główną częścią wystaw są stare narzędzia oraz urządzenia i maszyny górnicze, stare mapy, dokumenty, przedmioty sztuki rzemieślniczej itp. Znajdują się tam również bardzo ciekawe okazy skał solnych i minerałów. Oprócz wyrobisk wykorzystywanych przez Trasę Turystyczną oraz Muzeum Żup Krakowskich w kopalni istnieje również trasa geologiczna, która przebiega przez wybrane wyrobiska na poz. II i III, a jej łączna długość wynosi około 6 km. Na Trasie tej znajdują się najciekawsze odsłonięcia geologiczne wielickiego złoża. Unikalnym na skalę światową obiektem na ww. Trasie są Groty Kryształowe, które stanowią jedyny tego typu pomnik przyrody nieożywionej. Znajdują się w nich najwspanialsze kryształy soli w najczystszej formie i zróżnicowanych wymiarach. Groty Kryształowe, ze względów wentylacyjnych (klimatycznych), nie są udostępnione do zwiedzania. W wyrobiskach kopalni również prowadzona jest działalność leczniczo-sanatoryjna. Wykorzystując specyficzny mikroklimat komór solnych leczy się tu głównie choroby górnych dróg oddechowych, szczególnie astmę oskrzelową. Wykorzystanie wyrobisk na podziemne lecznictwo alergologiczne zostało rozpoczęte przez prof. Mieczysława Skulimowskiego w roku 1954, a podziemne sanatorium zaczęło funkcjonować w 1964 roku. Obecnie obiekty sanatoryjne zlokalizowane są na poziomie V kopalni, na głębokości 211 m, a w jej skład wchodzą komory Skulimowski i komory Lill oraz wyrobiska do nich przyległe, w których usytuowane są obiekty zaplecza (dyżurka lekarska, sala gimnastyczna, czytelnia, kawiarnia, sanitariaty itp.). Kopalnia Soli Wieliczka planując dalszy rozwój działalności sanatoryjnej podjęła decyzję wykonania rewitalizacji ww. wyrobisk. Projekt techniczny w tym zakresie wykonało Centrum Badawczo Projektowe Miedzi CUPRUM sp. z o.o. OBR we Wrocławiu. Do celów leczniczych i rehabilitacyjnych wykorzystywana jest również komora Jezioro Wessel, w której znajduje się duży akwen solankowy z przystanią. Dookoła tego jeziora zlokalizowane są wnęki z galeryjkami łączone chodnikiem obchodowym. 45

4 46 Komora ta była w bardzo złym stanie technicznym. Zabezpieczono i odrestaurowano ją w latach 80. XX wieku, w oparciu o dokumentację techniczną ZB i PM CUPRUM we Wrocławiu, a prace zabezpieczające wykonała PeBeKa Lubin. 3. STRATEGIA KOPALNI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA WYROBISK GÓRNICZYCH W ostatnich kilkunastu latach Dyrekcja KS Wieliczka oraz Zarząd KS Wieliczka Trasa Turystyczna przyjęły zdecydowany kurs na intensywny rozwój turystyki, działalności sanatoryjnej i innej związanej z infrastrukturą podziemną kopalni, podejmując wielokierunkowe działania: a) zabezpieczenie i przebudowa wyrobisk komorowych i chodnikowych: wchodzących w skład Trasy Turystycznej; zabezpieczono m.in. komory: Staszic, Piłsudskiego, Michałowice (częściowo oddana do użytku, w dalszej trwają prace zabezpieczające), zespół komór Drozdowice oraz komór Warszawa, Wisła, Budryk i in., pod koniec lat 90. kopalnia przygotowała trasę dla niepełnosprawnych umożliwiającą zwiedzenie jej przez osoby na wózkach inwalidzkich; planowanych do włączenia do Trasy Turystycznej; zabezpieczono już m.in. komorę Stajnia Gór Wschodnich i komorę Jezioro Wessel, kontynuowane jest zabezpieczanie komory Gołuchowskiego (obecnie na końcowym etapie prac zabezpieczających), w komorze Szatnia prowadzone są prace adaptacyjne na nową lokalizację kaplicy św. Jana (obecnie kaplica ta znajduje się w komorze Lipowiec na poz. I), w najbliższym czasie planuje się zabezpieczenie górnicze komór Lill Górny, Pistek Górny, Haluszka III, Lebzeltern i Witos Górny, znajdujących się na międzypoziomie Kazanów i poz. III (dokumentacje techniczne ich zabezpieczenia realizuje obecnie CBPM Cuprum sp. z o.o. OBR), realizowana jest przebudowa oraz modernizacja szybu wyciągowego Regis, z myślą o udostępnieniu do zwiedzania nowych rejonów kopalni oraz zwiększeniu przepustowości ruchu turystycznego; przebudowano i w dalszym ciągu przebudowuje się wyrobiska chodnikowe znajdujące się w rejonie Trasy Turystycznej, pod kątem nowych dróg komunikacyjnych oraz dojściowych do przyszłych obiektów turystycznych i szybów zjazdowych; przewiduje się m.in. przebudowę wyrobisk na poziomach I III, między szybami Kinga, Daniłowicz i Regis. b) modernizacja i rozbudowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego kopalni: nowe funkcje komór Drozdowice III i IV, Michałowice i Weimar; komory te oprócz dotychczasowej funkcji turystycznych mają w przyszłości pełnić rolę sal koncertowych, konferencyjnych, miejsca spotkań oraz imprez kulturalnych i okolicznościowych nowa funkcja tych komór wymaga wykonania

5 nowych oraz adaptacji istniejących wyrobisk na obiekty ich zaplecza gastronomicznego i sanitarnego, tj. kawiarni, kuchni, szatni, sanitariatów, a także magazynów na sprzęt i wyposażenie komór dokumentację techniczną dla ww. obiektów opracowało w roku 2004 CBPM Cuprum, rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej i gastronomicznej w sąsiedztwie zespołu komór Wisła, Warszawa, Budryk: komora Lebzeltern wraz z komorą Budryk, po planowanym ich połączeniu, stanowić będą duży kompleks gastronomiczny, komorę Witos Górny planuje się wykorzystać jako centrum handlowe dla turystów, będzie ona połączona nowymi chodnikami z komorą Budryk i komorą Wisła, komorę Lill Górny planuje się wykorzystać jako obiekt rekreacyjno sportowy, wraz z komorami Słowacki, Kazanów, Koerber będzie stanowiła centrum sportowo-rekreacyjne. Do kompleksu tworzonego wokół zespołu komór Wisła, Warszawa, Budryk, Kopalnia w niedalekiej przyszłości zamierza przyłączyć kolejne wyrobiska komorowe, tj. zespół komór Geramb, zlokalizowanych bezpośrednio nad tymi komorami. w zespole komór Geramb planuje się urządzić podziemny hotel z restauracją hotelową i niezbędnym zapleczem. Posiłki będą przyrządzane w niżej zalegającej komorze Budryk i transportowane windą kuchenną. Przewiduje się że hotel w komorach Geramb wraz z komorą Skoczylas i Reiner stanowić będzie centrum hotelowo-konferencyjne. Komory te wraz z dotychczasowym zespołem komór Wisła, Warszawa, Budryk tworzyć będzie w przyszłości bardzo duży, spójny kompleks turystyczno-rekreacyjny i hotelowy. rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej i gastronomicznej w innych rejonach kopalni: w najbliższych latach planuje się uruchomienie podziemnej kolejki dla turystów; kolejka przewozić będzie zwiedzających po poziomie III, umożliwiając zwiedzanie najciekawszych zakątków kopalni, w tym komór Gołuchowski, Margielnik, Magdalena, Wojciech, Ksawer i in.; komora Haluszka III, która zlokalizowana jest w pobliżu komory Haluszka I (obiekt gastronomiczny oraz kulturalno-rekreacyjny), projektowana jest jako drugi obiekt zespołu komór Haluszka, o funkcji sali konferencyjnej oraz miejsca imprez kulturalnych i okolicznościowych; komorę Pistek Górny planuje się zaadoptować jako obiekt turystyczny, zaaranżowany przede wszystkim pod kątem realizacji programów edukacyjnych dla dzieci w przyszłości będzie ona przyłączona do Trasy Turystycznej, przebiegającej w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 47

6 48 c) sukcesywne podnoszenie standardu istniejących i udostępnianych obiektów turystyczno-rekreacyjnych, m.in.: zmiana wystroju i wyposażenia w zespole komór Wisła, Warszawa, Budryk spowodowała, że komory te uzyskały nowy charakter i funkcję; w komorze Warszawa wykonano nową scenę teatralną i elementy drewniane wystroju a na ociosach płaskorzeźby, w stropie zainstalowano wspaniałe żyrandole, architektonicznie komponujące się z nowym wystrojem komory itp.; w komorze Wisła zmieniono całkowicie dotychczasowy jej wystrój, ulokowano stylowe obiekty handlowe, usługowe oraz dyspozytorskie itp.; w komorze Budryk zlokalizowano restaurację i kawiarnię; w komorze Staszic udostępniono dla turystów podstropową półkę solną, dużą atrakcją jest tu możliwość skorzystania z windy osobowej. d) rozbudowa bazy sanatoryjnej przewiduje się również stworzenie dużego kompleksu leczniczo-rehabilitacyjnego na poz. III, na bazie komory Jezioro Wessel i włączenie do niego komór Stajnia Gór Wschodnich, Smok, Wałczyn oraz Ferdynand. Oprócz prac zabezpieczających górniczych, budowlanych i odtworzeniowych kopalnia przystąpiła również do: modernizacji i rozbudowy sieci elektrycznej, modernizacji i rozbudowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej, modernizacji i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, sygnalizatorskiej i dyspozytorskiej. Prowadzi się również zaawansowane prace nad usprawnieniem oraz przebudową wentylacji i klimatyzacji wyrobisk kopalni. W ostatnich latach proces przygotowania zabezpieczonego wyrobiska do pełnienia określonej funkcji rozpoczyna się od wykonania wizualizacji architektonicznej komory, opracowania koncepcji wystroju, a następnie dopiero projektu technicznego. Projekt techniczny zawiera również elementy wyposażenia i wystroju wyrobiska oraz projekty instalacji elektrycznej i co w warunkach kopalni jest bardzo ważne projekt oświetlenia. Generalnie panuje zasada, że komory udostępnione do zwiedzania mają w pełni zachowany wystrój historyczny, również pod względem doboru materiałów. Wyrobiska wykorzystywane m.in. do koncertów, konferencji, szkoleń, z uwagi na wymogi klientów muszą być eleganckie i pod każdym względem przyjazne. W tym wypadku stosowane są wysokiej klasy materiały, które odpowiednio zabudowane, nawiązują do historycznego wystroju obiektu. Jako przykład mogą służyć zmodernizowane w 2004 r. komory Wisła i Warszawa. Prace projektowe prowadzi profesjonalna firma architektoniczna, której pracownicy dostatecznie szybko wczuli się w nastrój i atmosferę wielickich podziemi. Przedstawiając powyższe przykłady działań i zamierzeń Kopalni Soli Wieliczka należy szczególnie podkreślić fakt, że kopalnia jednocześnie realizuje najważniejszy cel jakim jest zabezpieczenie możliwie jak największej części zabytkowej infrastruk-

7 tury podziemnej, poprzez odtworzenie filara bezpieczeństwa dla zabytkowej części kopalni na poz. I III. Odbywa się to poprzez podsadzanie wyrobisk niżej ległych. Ponadto kopalnia przekształca swoje tereny i obiekty poprzemysłowe na powierzchni, przystosowując je do działalności wynikającej z jej funkcji realizowanych pod ziemią. 49 LITERATURA [1] DĘBKOWSKI R. i inni, PT zabezpieczenia kompleksu komór Wisła, Warszawa, Budryk, Praca niepublikowana CBPM CUPRUM, Wrocław [2] DĘBKOWSKI R., KAWALER A., SUŚLIK A., Kierunki działania w zakresie zachowania zabytków sakralnych w Kopalni Soli Wieliczka, na przykładzie kaplicy św. Jana, Czasopismo N-T Górnictwa Rud CUPRUM nr 4, Wrocław [3] PARCHANOWICZ J. i inni, Projekt techniczny wielobranżowy rewitalizacji zabytkowych wyrobisk na poziomie V Kopalni Soli Wieliczka, wykorzystanych do celów leczniczych, Praca niepublikowana CBPM CUPRUM, Wrocław [4] PARCHANOWICZ J. i inni, Projekt techniczny zaplecza gastronomicznego dla zespołu komór Drozdowice, Michałowice, Weimar, praca niepublikowana, CBPM CUPRUM, Wrocław [5] PODLECKI J., DUDA J., Wieliczka, Wydawnictwo Karpaty Kraków [6] Praca zbiorowa, Projekt techniczny wraz z technologią zabezpieczania oraz zagospodarowania wyrobisk górniczych w rejonie komór Wisła, Warszawa, Budryk, praca niepublikowana, GEO- EKSPERT, Wrocław [7] Materiały źródłowe Kopalnia Soli Wieliczka i Muzeum Żup Krakowskich. ACTIVITIES CONCERNING THE HEADINGS MANAGEMENT IN THE WIELICZKA SALT MINE The present underground infrastructure of the Wieliczka Salt Mine as well as its usage as a touristic, monumental and natural site and as sanatorial health care or a place for organizing symposiums, conferences and recreation activities, are presented in the paper. The paper presents also some of activities of the mine concerning rising the attractievenss of the Tourist Route and its planned development as well as for sanatorial health care, various activity including entertaining and recreation events.

ZABEZPIECZENIE SZYBIKA KOERBER W KOPALNI SOLI WIELICZKA JAKO WAŻNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZYPOZIOMOWEGO

ZABEZPIECZENIE SZYBIKA KOERBER W KOPALNI SOLI WIELICZKA JAKO WAŻNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZYPOZIOMOWEGO Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 5 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2013 stan techniczny wyrobisk górniczych, zabezpieczenie górnicze, wyrobiska zabytkowe, Kopania

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały Nr Andrzej KAWALER*, Józef PARCHANOWICZ*, Adam SUŚLIK**

Studia i Materiały Nr Andrzej KAWALER*, Józef PARCHANOWICZ*, Adam SUŚLIK** Nr 117 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117 Studia i Materiały Nr 32 2006 górnictwo, zagospodarowanie wyrobisk zabytkowych Andrzej KAWALER*, Józef PARCHANOWICZ*, Adam SUŚLIK**

Bardziej szczegółowo

Kopalnia możliwości. Oferta Kopalni Soli Wieliczka

Kopalnia możliwości. Oferta Kopalni Soli Wieliczka Kopalnia możliwości Oferta Kopalni Soli Wieliczka » Zwiedzanie kopalni oferty dla grup» Szczęść Boże szlak pielgrzymkowy» Tajemnice wielickiej kopalni» zwiedzanie tematyczne» oferta dla dzieci» nowość:

Bardziej szczegółowo

ZABYTKOWE WYROBISKA KOMOROWE KOPALNI SOLI WIELICZKA METODY I KIERUNKI ICH ZABEZPIECZENIA

ZABYTKOWE WYROBISKA KOMOROWE KOPALNI SOLI WIELICZKA METODY I KIERUNKI ICH ZABEZPIECZENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 111 Politechniki Wrocławskiej Nr 111 Konferencje Nr 43 2005 Rafał DĘBKOWSKI, Józef PARCHANOWICZ* Andrzej TRZÓSŁO** górnictwo, obudowa wyrobisk, zabezpieczenie wyrobisk

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie NOTATKA PRASOWA Pierwsi w Europie Od początku lipca br. Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał trzy nowe umowy na realizację projektów miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wieliczka

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wieliczka WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wieliczka Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Kopalnia Soli Wieliczka od wielu wieków wzbudza zachwyt wśród odwiedzających ją turystów z całego świata. Podziemne jeziora i wyrobiska, wykute w soli kaplice, rzeźby i płaskorzeźby zaskakują swym pięknem.

Bardziej szczegółowo

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków **

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 3/1 2009 Jerzy Cieślik*, Jerzy Flisiak*, Antoni Tajduś* ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŚCI WYBRANYCH KOMÓR KS WIELICZKA NA PODSTAWIE PRZESTRZENNYCH OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH**

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie...

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie... Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli jakiej nie znacie... czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Dla wielu osób odwiedzających Wieliczkę,

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Szczęść Boże Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Kajetan d Obyrn Prezes Zarządu Kopalni Soli Wieliczka SA Kraków, 14.06.2012 Geneza turystki pielgrzymkowej w wielickiej

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE, MAŁO ZNANE, A WARTE POKAZANIA ZABYTKOWE OBIEKTY W KS WIELICZKA

CIEKAWE, MAŁO ZNANE, A WARTE POKAZANIA ZABYTKOWE OBIEKTY W KS WIELICZKA Nr 117 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117 Studia i Materiały Nr 32 2006 Rafał DĘBKOWSKI*, Andrzej LASOŃ** górnictwo, wyrobiska zabytkowe CIEKAWE, MAŁO ZNANE, A WARTE POKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

Oferta dla szkół i przedszkoli

Oferta dla szkół i przedszkoli Oferta dla szkół i przedszkoli 2011/2012 www.kopalnia.pl w srodku Plakat i kalendarz! Kopalnię Soli w Wieliczce każdego roku odwiedza ok. 1.000.000 turystów z całego świata. Szanowni Panstwo, Sól jest

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do kompleksowego projektu systemu monitoringu na terenie Kopalni Soli Wieliczka

Wytyczne do kompleksowego projektu systemu monitoringu na terenie Kopalni Soli Wieliczka Wytyczne do kompleksowego projektu systemu monitoringu na terenie Kopalni Soli Wieliczka Spis treści 1. Założenia... 3 2. Inwentaryzacja obecnego stanu systemów monitoringu.... 4 3. Określenie założeń

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA AGH W BADANIU I ZABEZPIECZANIU PODZIEMI KRAKOWA

DOŚWIADCZENIA AGH W BADANIU I ZABEZPIECZANIU PODZIEMI KRAKOWA Antoni Tajduś, Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura DOŚWIADCZENIA AGH W BADANIU I ZABEZPIECZANIU PODZIEMI KRAKOWA Historia i tradycje ratowania podziemnych obiektów zabytkowych w Krakowie i innych miastach przez

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA

REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin zwiedzania Kopalni Soli Wieliczka i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka określa zasady zwiedzania tych

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni HAVEN SP. Z O.O. TRIBEACH HOLDINGS DEVELOPMENT MEMORANDUM INFORMACYJNE Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 19 Lokalizacja Wawrzyńca19 to nowa inwestycja na krakowskim Kazimierzu,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do największego centrum hotelowo-konferencyjnego w Wieliczce obok Krakowa

Serdecznie zapraszamy do największego centrum hotelowo-konferencyjnego w Wieliczce obok Krakowa W malowniczej Wieliczce, zaledwie 20 minut od Krakowskiego Kazimierza i 30 minut od Rynku Głównego w Krakowie znajduje się designerski Hotel Lenart****. Nowoczesny obiekt oddany do użytku w 2013 roku zachwyca

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro

Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro Miasto Kołobrzeg jest największym uzdrowiskiem w Polsce, rocznie korzysta z usług wypoczynkowo uzdrowiskowych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

T E M AT: UNIKAT NA SKALĘ

T E M AT: UNIKAT NA SKALĘ INNOWACJA PEDAGOGICZNA T E M AT: UNIKAT NA SKALĘ EUROPEJSKĄ W ZABRZU Zespół Szkół nr 3 im rtm. W.Pileckiego w Zabrzu autorka: mgr Bożena CZERWIŃSKA Z jakim rejonem geograficznym skojarzysz te zdjęcia Słowacki

Bardziej szczegółowo

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo!

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Głównym celem działania Convention Bureau jest spowodowanie wzrostu liczby organizowanych na Dolnym Śląsku spotkań. Wiąże się to ze wzrostem liczby klientów biznesowych, a tym samym rozwojem

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

(OR-KA II, III, IV, VII).

(OR-KA II, III, IV, VII). Projekt Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PROJEKTU

RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PROJEKTU mgr inż. arch. Jacek Fiedorowicz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Zespół ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO

Bardziej szczegółowo

novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7

novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7 novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7 PROFESJONALNE SPOTKANIA W HOTELU NOVOTEL ŁÓDŹ CENTRUM Novotel łódź centrum to hotel położony w sercu miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnej ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ Zabezpieczenia przeciwpożarowe Kopalni Soli Wieliczka Solna perła Agnieszka Wójcik

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ Zabezpieczenia przeciwpożarowe Kopalni Soli Wieliczka Solna perła Agnieszka Wójcik ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ Zabezpieczenia przeciwpożarowe Kopalni Soli Wieliczka Solna perła Agnieszka Wójcik Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bez przerwy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Na podstawie 23 ust. 2 lit. (q) Statutu Stowarzyszenia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Legnica ul. Najświętszej Marii Panny INFORMACJE O TERENIE Właściciel: Tesco Zakresem sprzedaży objęte są działki: nr 311 912m 2 niezabudowana, nr 312 456m 2 zabudowana II-kondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. OPRACOWANO: DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZESPÓŁ KD.VII PAŹDZIERNIK 2013 W 2013 r. cztery

Bardziej szczegółowo

S-7.1. Kraków Gospodarka Odpadami, etap I

S-7.1. Kraków Gospodarka Odpadami, etap I S-7 I N F R A S T R U K T U R A O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A S-7.1 Kraków Gospodarka Odpadami, etap I Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz. Budowa kontenerowej kompostowni o wydajności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w rodzinie i wychowania poprzez sport. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Kresowa Osada w Baszni Dolnej PIRWSZA WIOSKA TMATYZNA NA PODKARPAIU Kresowa Osada w Baszni Dolnej Na smakoszy galicyjskich tradycji gastronomicznych czeka z kolei dawna karczma wiejska, w której posmakować można Kresowego Jadła. W

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce Kopalni Soli Wieliczka Wieliczka, październik 2011 r. Kopalnia Soli Wieliczka - zakład górniczy Kopalnia Soli Wieliczka jest firmą górniczą prowadzącą: prace

Bardziej szczegółowo

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2.

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2. Wykaz wskaźników Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA CEL OGÓLNY I O1 Wzrost dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze PBN 5,00% Dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta najmów i prywatnego oprowadzania

Oferta najmów i prywatnego oprowadzania Oferta najmów i prywatnego oprowadzania Muzeum Narodowe w Warszawie oferuje do wynajęcia powierzchnie w Gmachu Głównym oraz na dziedzińcach. To doskonałe miejsce na urządzenie zarówno większych wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Gdzie i Jak. rewitalizować. w Gminie Łagów? Podsumowanie konsultacji społecznych nt. proponowanych obszarów rewitalizacji

Gdzie i Jak. rewitalizować. w Gminie Łagów? Podsumowanie konsultacji społecznych nt. proponowanych obszarów rewitalizacji Gdzie i Jak rewitalizować w Gminie Łagów? Podsumowanie konsultacji społecznych nt. proponowanych obszarów rewitalizacji opracowanie: Inis Advice Project Managing, Gorzów Wlkp. luty 2017 łącznie maksymalnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA

REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin zwiedzania Kopalni Soli Wieliczka i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka określa zasady zwiedzania tych

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE KOMORY SMOK W KS WIELICZKA NA POTRZEBY PODZIEMNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-LECZNICZEGO

ZAGOSPODAROWANIE KOMORY SMOK W KS WIELICZKA NA POTRZEBY PODZIEMNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-LECZNICZEGO Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 3 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2010 Kopalnia Soli Wieliczka, górnictwo solne, zabezpieczenie komór, zagospodarowanie wyrobisk

Bardziej szczegółowo

Podziemne dziedzictwo

Podziemne dziedzictwo Podziemne dziedzictwo wymaga nieustannej troski Z dr. inż. Kajetanem d'obyrnem, prezesem zarządu Kopalni Soli Wieliczka SA, rozmawia Anna Biedrzycka zdjęcia: Rafał Stachurski Kopalnia Soli Wieliczka, działająca

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

http://w-a.pl/aktualnosci.php?artykul=816

http://w-a.pl/aktualnosci.php?artykul=816 Page 1 of 10 Szukaj: Szukaj Strona główna Aktualności Nowości ksiąŝkowe Patronaty Sklep Forum Zaloguj Szyb Krystyna - dalej projektuje juŝ tylko bytomska pracownia MedusaGroup MedusaGroup 2009-04-20 Autor:

Bardziej szczegółowo

Mirosław Stepaniuk Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia Puchły 62, Narew

Mirosław Stepaniuk Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia Puchły 62, Narew Mirosław Stepaniuk Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia Puchły 62, 17-210 Narew NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ KULTUROWY I PRZYRODNICZY REGIONU na przykładzie Krainy Otwartych Okiennic doliny górnej Narwi 2011-09-15

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA PRAC PROJEKTOWYCH I ORGANIZACYJNYCH PRZY ADAPTACJI ZABYTKOWYCH WYROBISK NA PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE***

METODOLOGIA PRAC PROJEKTOWYCH I ORGANIZACYJNYCH PRZY ADAPTACJI ZABYTKOWYCH WYROBISK NA PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE*** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 3/1 2009 Tomasz Wieja*, Janusz Chmura** METODOLOGIA PRAC PROJEKTOWYCH I ORGANIZACYJNYCH PRZY ADAPTACJI ZABYTKOWYCH WYROBISK NA PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE*** 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA Doskonałe połoŝenie na skrzyŝowaniu dróg: krajowej nr 6 (Szczecin- Gdańsk) i wojewódzkiej nr 163 (Poznań Kołobrzeg) Niewielka odległość do Morza

Bardziej szczegółowo

POPRAWA MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWYCH I WARUNKÓW WENTYLACYJNYCH POPRZEZ ZABEZPIECZENIE PODŁUŻNI I POPRZECZNI KRÓL SASKI

POPRAWA MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWYCH I WARUNKÓW WENTYLACYJNYCH POPRZEZ ZABEZPIECZENIE PODŁUŻNI I POPRZECZNI KRÓL SASKI Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 5 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2013 zabezpieczenie wyrobisk, transport kopalniany, wentylacja górnicza, wyrobiska zabytkowe,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja docelowego modelu kopalni Lubin z budową nowego szybu

Koncepcja docelowego modelu kopalni Lubin z budową nowego szybu 193 CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud nr 4 (77) 2015, s. 193-198 Koncepcja docelowego modelu kopalni Lubin z budową nowego szybu Jerzy Grzesiński 1), Sławomir Hanzel 2), Marek Marzec 1),

Bardziej szczegółowo

Trzygwiazdkowy Hotel Grand zlokalizowany w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 72.

Trzygwiazdkowy Hotel Grand zlokalizowany w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 72. Hotel Grand 90-102 Łódź ul. Piotrkowska 72 42 633 99 20 / fax: 42 633 78 76 www.grandlodz.pl grand@hotel.com.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Trzygwiazdkowy Hotel Grand zlokalizowany w samym

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Szlak Zabytków Techniki - odcinek zabrzański

Szlak Zabytków Techniki - odcinek zabrzański Szlak Zabytków Techniki - odcinek zabrzański Szlak Zabytków Techniki Projekt przygotowany przez Urząd Marszałkowski Oficjalne otwarcie Szlaku - październik 2006 r. 31 obiektów na Szlaku w całym województwie

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr kultury. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. oprac. mgr Piotr Rochowski

Ochrona dóbr kultury. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. oprac. mgr Piotr Rochowski Ochrona dóbr kultury na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oprac. mgr Piotr Rochowski Drewniana rzeźba ludowa Matki Bożej z Dzieciątkiem we wnęce szczytowej kapliczki z 1808 r. w Młynce Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Projektu

Opis przedmiotu Projektu Nazwa Projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie etap III Nazwa beneficjenta: Całkowita wartość Projektu: Wartość dofinansowania: Źródło finansowania Diecezja Legnicka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Techniki zabezpieczenia wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka na przykładzie Trasy Górniczej

Techniki zabezpieczenia wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka na przykładzie Trasy Górniczej WARSZTATY 2012 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 68 79 Rafał DĘBKOWSKI 1, Kajetan d OBYRN 2,3, Marcin SZPAK 1 1 KGHM CUPRUM Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław 2 Kopalnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA

REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA REGULAMIN ZWIEDZANIA KOPALNI SOLI WIELICZKA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin zwiedzania Kopalni Soli Wieliczka i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka określa zasady zwiedzania tych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km². Ludność: 65 tyś.

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km². Ludność: 65 tyś. Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km² Ludność: 65 tyś. Osób Budżet: prawie 35 mln zł Współczynnik rybackości: 2,64 Rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Centrum Rekreacyjno Rozrywkowe Mega Music Wilga należy do grona największych, najnowocześniejszych oraz najbardziej prestiżowych centrów rozrywki w

Centrum Rekreacyjno Rozrywkowe Mega Music Wilga należy do grona największych, najnowocześniejszych oraz najbardziej prestiżowych centrów rozrywki w Centrum Rekreacyjno Rozrywkowe Mega Music Wilga należy do grona największych, najnowocześniejszych oraz najbardziej prestiżowych centrów rozrywki w Polsce. HISTORIA Nasz obiekt został stworzony w IX-wiecznej

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA SOLI WIELICZKA

KOPALNIA SOLI WIELICZKA KOPALNIA SOLI WIELICZKA KATALOG WYCIECZEK SZKOLNYCH 2014/2015 kopalnia.pl KOPALNIA SOLI WIELICZKA Szanowni Państwo, Miło nam przekazać w Państwa ręce nowy katalog pełen pomysłów na wycieczki w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka OGŁASZA PRZETARG

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka OGŁASZA PRZETARG Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka OGŁASZA PRZETARG NA WYMIANA SIECI ELEKTRYCZNEJ W PODZIEMNEJ EKSPOZYCJI MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WYROBISKACH CHODNIKOWYCH I KOMOROWYCH KAROL, RUSSEGGER I RARAŃCZA

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Obiekt hotelowo restauracyjny / Trzebinia

Obiekt hotelowo restauracyjny / Trzebinia Obiekt hotelowo restauracyjny / Trzebinia [na sprzedaż] lokale użytkowe Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6.278 m² zlokalizowana w centrum Trzebini, zabudowana obiektem restauracyjno

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/11 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 24 listopada 2011 r. 4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO dla Kultury 02» rpo dla kultury rpo dla kultury» 03 Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Tereny Lubelszczyzny od wieków były

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I ADAPTACJA WILLI WALERIA

ZAKUP I ADAPTACJA WILLI WALERIA ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO PIWNICE PARTER PIĘTRO KLUB MŁODZIEŻOWY, BUFET Z ZAPLECZEM, SANITARIATY, POM. TECHNICZNO - GOSPODARCZE PRACOWNIA RZEŹBIARSKA JANA SZCZEPKOWSKIEGO, SALA WIELOFUNKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska BERLIN G Stolica województwa opolskiego G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów - Górnego i Dolnego Śląska G Dogodne połączenie autostradą A4 z innymi miastami w Polsce

Bardziej szczegółowo