ZAKRES BADAŃ/ USŁUG KRYMINALISTYCZNYCH STOSOWANE METODY BADAWCZE KRYMINALISTYKI. Załącznik Nr 1, wydanie 2 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES BADAŃ/ USŁUG KRYMINALISTYCZNYCH STOSOWANE METODY BADAWCZE KRYMINALISTYKI. Załącznik Nr 1, wydanie 2 z dnia 14 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 L.p. DZIEDZINA KRYMINALISTYKI ZAKRES BADAŃ/ USŁUG KRYMINALISTYCZNYCH STOSOWANE METODY BADAWCZE 1. Badania fonoskopijne odsłuch i spisanie treści audiodokumentów Metoda wiernego odsłuchu identyfikacja osób na podstawie analizy mowy: - identyfikacja w obrębie materiału dowodowego Metoda językowa - pobranie materiału porównawczego Pobranie bezpośrednie oraz z wykorzystaniem linii telefonicznej - identyfikacja z wykorzystaniem materiału porównawczego Metoda językowo - pomiarowa 2. Inżynieria dźwięku i obrazu badanie autentyczności nagrao - Analiza wahao częstotliwości prądu sieci elektroenergetycznej - Analiza czasowo-częstotliwościowa nagrao z wykorzystaniem dostępnych aplikacji (np. Adobe Audition, Praat, WaveSurfer, STx) oraz metod autorskich stworzonych w pracowni analiza efektów akustycznych towarzyszących nagraniu - Metoda słuchowa (audytywna) - Analiza czasowo-częstotliwościowa nagrao z wykorzystaniem dostępnych aplikacji (np. Adobe Audition, Praat, WaveSurfer, STx) oraz metod autorskich stworzonych w środowisku MATLAB korekcja nagrao (CEDAR) - Poprawa jakości nagrao fonicznych (z wykorzystaniem środowiska CEDAR AUDIO) korekcja z wykorzystaniem metod czasowoczęstotliwościowych - Poprawa jakości nagrao fonicznych (z wykorzystaniem filtracji pasmowej oraz filtrów dedykowanych; aplikacje Adobe Audition, SIS oraz Sound Cleaner) badanie pola akustycznego - Pomiar poziomu dźwięku oraz ciśnienia akustycznego w budynku oraz środowisku rejestracja czynności procesowych - Wgranie materiału dowodowego i porównawczego poprawa jakości nagrao wideo - Poprawa jakości nagrao wideo z wykorzystaniem oprogramowania dtective oraz Amped Five tworzenie programów oraz aplikacji służących do analizy i przetwarzania sygnałów audio i wideo - Tworzenie dedykowanych aplikacji autorskich służących do analizy nagrao fonicznych (środowiska: MATLAB, C++, etc.) Strona 1 z 5

2 3. Badanie zapisów wizyjnych odtwarzanie wyglądu zewnętrznego osób i przedmiotów na podstawie opisu słownego: - wykonywanie portretów na podstawie opisu słownego - odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego - analiza zdjęd fotograficznych osób i przedmiotów pod kątem poprawnego pobrania materiału porównawczego badania antroposkopijne: - identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęd fotograficznych i zapisu wideo 4. Badania biologiczne identyfikacja śladów biologicznych pochodzenia ludzkiego z zastosowaniem analizy polimorfizmu DNA jądrowego w zakresie układów DNA-STR + płed dawcy materiału. 5. Badania chemiczne analiza jakościowa, ilościowa, porównawcza środków odurzających, substancji psychotropowych, farmaceutycznych i innych związków chemicznych - komputerowa w oparciu o program POLSIT - odtwarzanie w oparciu o rysunek odręczny w połączeniu z obróbką komputerową - analiza wzrokowa - metoda graficzno - metody biologii molekularnej - badania mikroskopowe - testy barwne analizy kroplowej - klasyczna analiza jakościowa kationów i anionów identyfikacja mikrośladów środków odurzających i substancji psychotropowych identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów: profilowanie amfetamin określenie składu chemicznego oraz identyfikacja materiałów wybuchowych: - identyfikacja mikrośladów substancji wybuchowych w pozostałościach powybuchowych badanie wyrobów alkoholowych: - badania ilościowe i jakościowe - wykrywanie substancji niespecyficznych dla ustawowo określonych skażalników alkoholu etylowego - metody instrumentalne: TLC, FTIC, GC/FID, GC/MS, HPLC/UV, LC/MS, mikroskopia SEM, spektroskopia Ramana, spektrometria jonów mobilnych IMS - GC/MS, LC/MS - GC/FID, GC/MS - próby spaleniowe - klasyczna analiza kationów i anionów - metody instrumentalne: TLC, FTIR, GC/MS, HPLC/UV, LC/MS, spektroskopia Ramana, spektrometria jonów mobilnych IMS - pomiar gęstości - metody instrumentalne: TLC, GC/FID, GC/MS, HPLC/UV, LC/MS Strona 2 z 5

3 badanie identyfikacyjne oraz porównawcze farb, lakierów i włókien, środków kryjących, papierów 6. Badania daktyloskopijne wizualizacja śladów daktyloskopijnych: - ujawnianie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych - ujawnianie i poprawa czytelności śladów linii papilarnych za pomocą zaawansowanych technik laboratoryjnych wstępna kwalifikacja śladów linii papilarnych do dalszych badao ocena przydatności ujawnionych i zabezpieczonych śladów daktyloskopijnych do celów identyfikacyjnych badania porównawcze i identyfikacyjne śladów daktyloskopijnych - badania mikroskopowe - metody instrumentalne: TLC, FTIR, mikroskopia SEM, spektroskopia Ramana - ujawnianie śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych (metoda cyjanoakrylowa z barwnikami fluorescencyjnymi Ardrox). - ujawnianie śladów linii papilarnych na podłożach chłonnych (metoda: DFO, 1,2-IND, Ninhydryna). - poprawa czytelności za pomocą: luminescencji opóźnionej, technik komputerowych program Photoshop). - rejestracja cyfrowa i klasyczna przygotowanie techniczne śladów daktyloskopijnych w celu - fotografia techniką cyfrową sprawdzenia z danymi zgromadzonymi w bazie AFIS (czynnośd wymagająca pisemnego zlecenia jednostek organizacyjnych ABW lub innych uprawnionych organów) 7. Badania dokumentów ujawnienie i odczytywanie zapisów pierwotnych ujawnianie i odczytywanie wgłębionych śladów pisma określanie technik wytwarzania dokumentów - przygotowanie śladów daktyloskopijnych na AFIS w zakresie wykonywanych opinii określenie jednorodności wykonania dokumentu z wyposażeniem konfokalnym określenie kolejności nakładania się linii graficznych wykonanych różnymi środkami kryjącymi oraz urządzeniami drukującymi określenie chronologii wykonania nie krzyżujących się zapisów ręcznych oraz wydruków sporządzonych na drukarce laserowej, stwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych w tym banknotów Strona 3 z 5

4 badania porównawcze pieczątek/pieczęci wskazanie urządzenia kserującego i wykonawczego identyfikacja past długopisowych, spektroskopia Ramana badania porównawcze papierów z wyposażeniem konfokalnym ustalenie pierwowzorów elektronicznych bądź zreprodukowanych dokumentów 8. Badania pisma ustalenie ilości osób kreślących pismo ręczne - graficzno identyfikacja indywidualna osób na podstawie badao porównawczych pisma ręcznego - graficzno weryfikacja autentyczności podpisów - graficzno identyfikacja klasycznych maszyn do pisania: - porównanie dwóch lub więcej zapisów wykonanych pismem maszynowym w celu ustalenia, czy zostały odbite na tej samej maszynie do pisania 9. Badania fotograficzne rejestracja obiektów badao - fotografia techniką cyfrową w zakresach światła UV, widzialnego i podczerwonego. ujawnianie znaków nieczytelnych (zalanych, zamazanych, usuniętych chemicznie lub mechanicznie) 10. Informatyka śledcza zabezpieczanie danych z elektronicznych nośników informacji w formie kopii binarnej lub logicznej odczytywanie zawartości pamięci urządzeo mobilnych - metody instrumentalne - metody wzrokowe Strona 4 z 5

5 odczytywanie zawartości kart SIM analiza zawartości nośnika ustalanie atrybutów czasowych plików znajdujących się na nośniku odzyskiwanie korespondencji z poczty elektronicznej odzyskiwanie korespondencji z archiwów komunikatorów internetowych analizowanie historii przeglądarek internetowych pozyskiwanie danych z nośników Strona 5 z 5

Zakres badań kryminalistycznych

Zakres badań kryminalistycznych SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Taktyki i Techniki Kryminalistycznej Maria Kaczmarek Leszek Koźmiński Zakres badań kryminalistycznych Przykładowe pytania do biegłych wrzesień 2008 Redakcja językowa i korekta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 2013r. Program. : : Uczenie się L--_*_*_*_ przez całe życie * *

Gdańsk, 2013r. Program. : : Uczenie się L--_*_*_*_ przez całe życie * * KC' r '-.GO POLICJI ZATWIERDZAM Program * * : : Uczenie się L--_*_*_*_ przez całe życie Raport merytoryczny z realizacji projektu pt. "Miejsce zbrodni _ wykorzystywanie zdobyczy techniki z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 18 listopada 2014 r. Nazwa i adres KOMENDA

Bardziej szczegółowo

Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna

Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna Oględziny- czynność procesowokryminalistyczna polegająca na ścisłej, szczegółowej, celowej obserwacji jej przedmiotu. Spostrzeganie odbywa się przy pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[51] /T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Leśniak

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki śledczej

Wstęp do informatyki śledczej II. PRAWO 57 Małgorzata Niebrzydowska Radosław Kotowicz Wstęp do informatyki śledczej Prawne aspekty zasięgania opinii Podstawowym aktem regulującym kwestię zasięgania opinii biegłych jest rozdział 22

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE SĄDOWEJ Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2003 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) Warszawa, 2009-12-21 INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004 Koncepcja cyklu wydawniczego zarządzanie informacją: Izabela Handel Projekt okładki i strony tytułowej: Agata Jaworska Zdjęcie na okładce: Jan Morek Projekt makiety: Ewa Marszał-Demianiuk Redaktor inicjujący:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 3 Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy.

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Włodzimierz Gogołek Lato 2010 Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Adres mailowy Jednoznaczny, sformalizowany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie portretu pamięciowego z wykorzystaniem transferu danych za pomocą Internetu

Sporządzanie portretu pamięciowego z wykorzystaniem transferu danych za pomocą Internetu Michał Michalski Sporządzanie portretu pamięciowego z wykorzystaniem transferu danych za pomocą Internetu Wstęp Pracownie progresji wiekowej, odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów wykonują rocznie około

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja.

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja. Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Andrzej Majkowski Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 2. EiT dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE (klasa II SP) SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem)

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA (zwany dalej Programem) Nazwa szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Czas trwania i sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

Programy narzędziowe i inne. 3 Adobe Acrobat Prof. ver. 11 PL firmy Adobe Systems Inc. lub równoważne

Programy narzędziowe i inne. 3 Adobe Acrobat Prof. ver. 11 PL firmy Adobe Systems Inc. lub równoważne równoważności oprogramowania za pomocą cech funkcjonalno- użytkowych. Programy narzędziowe i inne LP 1 2 NAZWA LICENCJI* Adobe Photoshop CC Multilanguage firmy Adobe Systems Incorporated lub równoważne

Bardziej szczegółowo