II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie"

Transkrypt

1 II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie Jest w czołówce najlepszych liceów w Polsce. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015

2 Dlaczego powinieneś wybrać naszą szkołę? Profesjonalnie przygotujemy Cię do matury! Tylko u nas 100 % zdanych matur! Wyniki wyższe od średnich krajowych zapewnią Ci dostanie się na wymarzone studia. Będziesz uczył się w gabinetach wyposażonych w tablice multimedialne z dostępem do Internetu. Odkryjemy Twoje zdolności, oferując udział w wielu konkursach i olimpiadach. W ramach przygotowań do matury oferujemy Ci udział w warsztatach matematycznych. U nas rozwiniesz swoje pasje teatralne, muzyczne, dziennikarskie, fotograficzne, literackie. Tylko u nas namiastka wielkiej sceny profesjonalna sala teatralna. Będziesz mógł skorzystać z oferty wyjazdów do teatrów, opery, filharmonii. Będziesz miał szansę realizowania swoich pasji społecznych, na przykład będąc wolontariuszem, uczestnicząc w debatach. Będziesz mógł wyszaleć się na boiskach sportowych Orlik, na lodowisku, na strzelnicy, hali sportowej i siłowni. Bezpieczeństwo zapewni Ci system monitoringu, a o Twoje zdrowie zadba szkolna pielęgniarka. W rozwiązywaniu Twoich problemów pomogą Ci: pedagog szkolny i psycholog. Wszystkie pomoce szkolne możesz przechować we własnej szafce. Żadna inna szkoła nie zapewni Ci takiego miejsca jak Forum. Tu spędzisz przerwy, słuchając muzyki. W wybranych strefach zapewnimy Ci dostęp WiFi do internetu. U nas nigdy nie będziesz głodny, bo mamy w szkole sklepik, barek i doskonałą stołówkę. A o to wszystko zadba profesjonalna, miła kadra nauczycielska i pracownicy szkoły. A teraz najważniejsze: Drogi Kandydacie naukę w naszej szkole rozpoczniesz od poznania swoich nowych kolegów na obozie integracyjnym nad morzem!

3 Fragmenty regulaminu rekrutacji II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Kandydat może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt. Rekrutacja odbywa się na podstawie punktów, które kandydat otrzymuje za: wyniki egzaminu gimnazjalnego; (maksymalnie po 100 pkt.) 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum w przeliczeniu na punkty (maksymalnie 60 pkt.), według zasady: celujący -15 pkt. bardzo dobry - 12 pkt. dobry - 9 pkt. dostateczny - 5 pkt. z następujących przedmiotów: język polski, biologia, matematyka, geografia we wszystkich typach klas. osiągnięcia uzyskane w olimpiadach, konkursach, zawodach (maksymalnie 40 pkt.), według zasad: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt. za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu lub zdobycie tytułu finalisty Olimpiady: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego przeprowadzonego na zlecenie MEN 10 pkt. udokumentowany udział w innych konkursach (2 pkt. za każdy konkurs, powyżej 5 konkursów -10 pkt.) zachowanie co najmniej dobre udział w zawodach sportowych (1pkt. za każde zawody, powyżej 5 zawodów -5 pkt., powyżej zawodów na poziomie regionu -5 pkt) aktywność pozalekcyjna kandydata, potwierdzona przez dyrektora szkoły (samorząd, działalność na rzecz szkoły, PCK, LOP, wolontariat i inne) max 10 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 5 pkt. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych stopnia ogólnopolskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu zostają przyjęci w pierwszej kolejności. Oryginał świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do 8 lipca 2015 Pełny regulamin na stronie zsonowogard.edu.pl/liceum w dziale Rekrutacja 2015

4 Profil: matematyczno-politechniczny Wychowawca: mgr Joanna Dzikowska Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: Matematyka, Fizyka, Geografia, Język angielski lub niemiecki do wyboru przez ucznia. Przedmioty uzupełniające (od klasy II): Komputer w biznesie, Programowanie strukturalne, Linux i sieci komputerowe, Historia i społeczeństwo. Języki obce nauczane w grupach międzyklasowych na pięciu poziomach zaawansowania. Rekrutacja: Przedmioty ze świadectwa gimnazjalnego punktowane w rekrutacji: Język polski, Matematyka, Biologia, Geografia. Absolwent: Jest przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach nauk ścisłych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym Studia dla Ciebie: Kierunki politechniczne: informatyka, telekomunikacja, architektura, budownictwo, elektronika, automatyka, geodezja, inżynieria środowiska, transport, robotyka, automatyka Kierunki ekonomiczne: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, itp.

5 Wychowawca: mgr Elżbieta Baran Profil: przyrodniczo-medyczny Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: Biologia, Chemia, Geografia, Język angielski lub niemiecki do wyboru przez ucznia. Przedmioty uzupełniające (od klasy II): Historia i społeczeństwo, Ekologiczne aspekty środowiska lub Zasady żywienia człowieka - do wyboru przez klasę. Języki obce nauczane w grupach międzyklasowych na pięciu poziomach zaawansowania. Rekrutacja: Przedmioty ze świadectwa gimnazjalnego punktowane w rekrutacji: Język polski, Matematyka, Biologia, Geografia. Absolwent: Jest przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych oraz ma przygotowanie do ukończenia kursów ratownictwa medycznego. Wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze Studia dla Ciebie: medycyna, farmacja, stomatologia, inżynieria biomedyczna, ratownictwo medyczne, biotechnologia, fizykoterapia, analityka medyczna, psychologia, biologia, chemia, ochrona środowiska, technologia żywienia, itp.

6 Wychowawca: mgr Małgorzata Wojtyniak Profil: humanistyczno-prawny Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: Język polski, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Język angielski lub niemiecki do wyboru przez ucznia. Przedmioty uzupełniające (od klasy II): Dyskusyjny klub filmowy Prezentacje multimedialne, Komputer w biznesie, Przyroda. Języki obce nauczane w grupach międzyklasowych na pięciu poziomach zaawansowania. Rekrutacja: Przedmioty ze świadectwa gimnazjalnego punktowane w rekrutacji: Język polski, Matematyka, Biologia, Geografia. Absolwent: Jest przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, prawnych i artystycznych oraz do czynnego udziału w życiu artystycznym i kulturalnym. Edukacja teatralna warsztaty prowadzone przez aktorów teatrów szczecińskich. Warsztaty dziennikarskie i recytatorskie, współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim. Wycieczki regionalno-historyczne Studia dla Ciebie: prawo, filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, socjologia, psychologia, pedagogika, politologia, europeistyka, lingwistyka, stosunki międzynarodowe.

7 Zachodniopomorska Szkoła Jakości Certyfikat 077 Tytuł przyznany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za sukcesy w tworzeniu szkoły nowoczesnej, przyjaznej i wspierającej, zapewniającej wysoka jakość kształcenia i wychowania oraz ciągły rozwój uczniów Honorowe wyróżnienie LAUR CISOWY 2009 przyznane przez Burmistrza Nowogardu za szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowa- Przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej w roku 2011 tytuł Szkoła Odkrywców Talentów świadczy o tym, że przyczyniamy się do odkrywania, promocji i wspierania W ogólnopolskim rankingu 2015 szkół ponadgimnazjalnych gazety Rzeczpospolita II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie zajęło 14 miejsce wśród szkół województwa zachodniopomorskiego. W rankingu Najlepszej szkoły w ciągu 15 lat II Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie 500 najlepszych szkół w Polsce. Uzyskaliśmy tytuł Brązowej Szkoły 2014 oraz Brązowej Szkoły Każdego roku do matury przystępują wszyscy absolwenci klas III. Przez ostatnie kilka lat zdawalność wynosiła 100%. Średnia procentowa wyników egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów jest wyższa od średniej krajowej (o około 9%), średniej okręgu

8 Termin 24 kwietnia 2015 godzina kwietnia 2015 godzina kwietnia 2015 godziny 11:00 13:00. Konkurs Pitagoras 2015 Konkurs - English is simple Dzień otwarty - Będzie można: zwiedzić szkołę, zapoznać się z historia II LO, zapoznać się z osiągnięciami naszych uczniów, porozmawiać z nauczycielami i uczniami, posłuchać koncertu w sali teatralnej zapoznać się z proponowanymi na przyszły rok profilami klas pierwszych, otrzymać ulotki informacyjne i druki podań. poznać wyniki konkursów Pitagoras 2015 i English is simple Od 11 maja Od 26 czerwca do 3 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 do godz Składanie następujących dokumentów: podanie; 3 fotografie (podpisane na odwrocie); orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń takie posiada); zaświadczenie o uczestnictwie w wojewódzkim etapie konkursów przedmiotowych lub uzyskaniu tytułu laureata; zaświadczenie wydane przez dyrekcję macierzystej szkoły potwierdzające osiągnięcia ucznia w konkursach literackich, recytatorskich, zawodach sportowych i innych. należy złożyć: Świadectwo (oryginał lub kopia poświadczona) ukończenia gimnazjum; zaświadczenie (oryginał lub kopia poświadczona) o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 lipca lipca 2015 godz do godz Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły Kandydat przyjęty do szkoły ma obowiązek potwierdzenia własnoręcznym podpisem woli podjęcia nauki w II LO oraz dostarczenia oryginałów dokumentów i karty zdrowia 8 lipca 2015 godz od 8 lipca do 28 sierpnia 2015 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły Dodatkowy termin składania podań. Kontakt: II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nowogard ul. Bohaterów Warszawy Telefon

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo