regionalnego w Polsce Spoleczeristwo - gospodarka - srodowisko Redakcja naukowa Kazimierz Pajqk Jan Polcyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "regionalnego w Polsce Spoleczeristwo - gospodarka - srodowisko Redakcja naukowa Kazimierz Pajqk Jan Polcyn"

Transkrypt

1 Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce Spoleczeristwo - gospodarka - srodowisko Redakcja naukowa Kazimierz Pajqk Jan Polcyn

2 Spis tresci Wstgp 9 MlCHAl BANIA, PAWEL DAHLKE Tradycje samorzgdu terytorialnego na ziemiach polskich ze szczegolnym uwzglf dnieniem zadan wsp61czesnego powiatu w zakresie rynku pracy i przeciwdzialania bezrobociu 12 ANNA BERNATOWICZ Edukacja w zakresie technologii informacyjnych w kontekscie kapitalu spolecznego 34 PAWEL BLASZCZYK, SLAWOMIR ZWIERZCHLEWSKI Makroekonomiczna konwergencja gospodarcza w warunkach unii walutowej - aspekt teoretyczny i ocena dla Polski 50 TOMASZ BUGAJSKI Polska i europejska polityka regionalna przetomu XX i XXI wieku 76 ANDRZE; CZYZIEWSKI, MARTA SMIGLA Produkcja i spozycie mleka w Polsce w perspektywie zniesienia kwot mlecznych - szanse i zagrozenia 96 ANNA HNATYSZYN-DZIKOWSKA Konkurencja migdzy ptatnikami w opiece zdrowotnej. Rekomendacje dla Polski 113 JACEK KASZYNSICI Podstawy prawne funkcjonowania spotdzielni socjalnych w swietle ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spofdzielniach socjalnych 128

3 4 Spis tresci AGNIESZKA KOZAK, DOROTA M^CZKA Agroturystyka jako czynnik zrownowazonego rozwoju gmin nadbuzanskich Podlasia Poludniowego KAZIMIERZ PAJ^K Bezpieczenstwo energetyczne a bezpieczenstwo finansowe gmin/regionow. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego 154 BARTLOMIEJ PATKOWSKI Wplyw systemow informacji prawnej na rozwoj gospodarki opartej na wiedzy (na przyktadzie Polski) ^ JAN POLCYN Zroznicowanie edukacyjne regionow w Polsce na przyktadzie szkolnictwa zawodowego 192 JOANNA SCHMIDT Rola i rozwoj lokalnych i regionalnych organizacji pozarz^dowych w swietle wynikow badan wlasnych 205 SEBASTIAN ST^PIEN Rola programow rolnosrodowiskowych wspolnej polityki rolnej w ksztaltowaniu obszarow wiejskich w Polsce 224 ARTUR ZIMNY Ilosciowa i jakosciowa analiza rozwoju gospodarczego powiatow podregionu koninskiego 239 RAFAL ZDZIERELA Kluczowe czynniki wplywaj^ce na powstawanie wybranych podmiotow ekonomii spolecznej - doswiadczenia miasta Pity w tworzeniu spoldzielni socjalnych 253 BAZYLI CZYZE"WSKI, ADAM MAJCHRZAK Intrinsic land productivity and public goods in the paradigm of sustainable agriculture 271

4 Spis tresci 5 ALEXANDRA MIRONESCU, SEBASTIAN ST^PIEN, ELVIRA NICA Tackling current global crisis causes: introducing a new lifestyle that involves intensive use of digital information 288 ANDREEA MUNTEAN, IONELA GAVRILA PAVEN The Romanian Customer Satisfaction Index - why to determine? 299 B.K. AHTOUIKMH CoBepmeHCTBOBaHMe AeM0rpa<J)MHecK0M cmtyaijmm COLJMaAbHOM M npom3bo<a,ctbehhom MH(j)pacTpyKTypbi B YKpaMHe 306 AC. BpiiTBeHKo PblHOHHbie (jjaktopbl arpotexhoaormheckmx ycaobmm B BbipaniMBaHMM noacoahenhmka 315 PETER TEREM Reflexia vnfmania vzdelavania, vedy a vyskumu ako nastroja zvysovania konkurencieschopnosti v podmienkach Slovenskej republiky 325 IGOR KOSIR Global and continental environment of regional development in Poland 336 MAREK SZUSZMAN Lokalnie w programie regionalnym - uwagi do perspektywy

5 Table of Contents Introduktion ^ MICHAI BANIA, PAWEL DAHLKE Local authority traditions in Poland focued specially on the responsibilites of contemporary county in job market and preventing unemployment 12 ANNA BERNATOWICZ ICT education in the context of social capital 34 PAWEt BfcASZCZYK, StAWOMIR ZWIERZCHLEWSKI Macroeconomic convergence in the circumstances of monetary union - theoretical aspect and assessments for Poland 50 TOMASZ BUGAJSKI Polish and European regional policy at the turn of 20 th and 21 st century 76 ANDRZEJ CZYZEWSKI, MARTA SMIGLA Milk production and consumption in Poland in the perspective of milk quota abolition - chances and dangers 96 ANNA HNATYSZYN-DZIKOWSKA Competition between payers in Health Care sectors. Recommendations for Poland 113 JACEK KASZYNSKI Legal basis of social cooperatives operating in the context of the Law of April 27, 2006 on Social Cooperatives 128

6 Table of Contents 7 AGNIESZKA KOZAK, DOROTA M^CZKA Farm tourism as a sustainable development factor in Nadbuzanskie communes of Southern Podlasie 142 KAZIMIERZ PAJ^K Energy security and financial security of communes and regions. Economical conditions of local development 154 BARTLOMIEJ PATKOWSKI Legal Information Systems influence on the economical development based on knowldege (based on the example of Poland) 179 JAN POLCYN Educational diversity of regions in Poland based on vocational education 192 JOANNA SCHMIDT The role and development of local and regional non-govermental oranizations in the own study results 205 SEBASTIAN ST^PIEN The role of agriculture and community programs of common agriculture policy in the shaping of Polish rural areas 224 ARTUR ZIMNY Quantitative and qualitative analysis of economical development in Konin subregion counties 239 RAFAL ZDZIERELA Key factors influencing the formation of certain social economy entities - experiences of the town of Pita in the formation of social cooperatives 253 BAZYLI CZYZEWSKI, ADAM MAJCHRZAK Intrinsic land productivity and public goods in the paradigm of sustainable agriculture 271

7 8 Table of Contents ALEXANDRA MIRONESCU, SEBASTIAN ST^PIEN, ELVIRA NICA Tackling current global crisis causes: introducing a new lifestyle that involves intensive use of digital information 288 ANDREEA MUNTEAN, IONELA GAVRILA PAVEN The Romanian Costumer Satisfaction Index - why to determine? 299 B.K. AHTOIIIKMH Demographic improvement of social situation and production infrastructures in Ukraine 306 A C. EpMTBeHKO Market factors in agronomical and technological conditions of sunflower cultivation 315 PETER TEREM Perception of education and research as a tool to improve competitiveness in Slovak Republic 325 IGOR KOSIR Global and continental environment of regional development in Poland 336 MAREK SZUSZMAN Locally in the regional program - comments to the perspective 360

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 9 (58) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Dariusz Waldziński, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych... 11 Urszula Kalina-Prasznic, Ekonomiczne kontrowersje wokół

Bardziej szczegółowo

Characteristics of farm managers in Poland and selected

Characteristics of farm managers in Poland and selected Characteristics of farm managers in Poland and selected no 84.1 Warsaw 2013 Central-Eastern European Countries Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu Redaktorzy naukowi Ewa Pancer-Cybulska

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Entrepreneurship in geographical research

Entrepreneurship in geographical research Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow ziolo@up.krakow.pl, T.Rachwal@up.krakow.pl Entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja społeczna NUMER 84 wrzesień październik 2012 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Adequate Information Management in Europe

Adequate Information Management in Europe Adequate Information Management in Europe Janusz Adamowski, Michal Gajlewicz, Magdalena Kielkiewicz The Case of Poland Warsaw University Institute of Journalism February 2005 AIM project Project: Adequate

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(81)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Cenkier Partnerstwo publiczno-prywatne. Raport o sytuacji w Polsce Public private partnership (PPP); Report on the situation in Poland

Agnieszka Cenkier Partnerstwo publiczno-prywatne. Raport o sytuacji w Polsce Public private partnership (PPP); Report on the situation in Poland Agnieszka Cenkier Partnerstwo publiczno-prywatne. Raport o sytuacji w Polsce Podejmowanie problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce dokonuje się w warunkach braku jednomyślności co do samego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH IMPLIKACJE DLA RACHUNKOWOŚCI

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH IMPLIKACJE DLA RACHUNKOWOŚCI Anna Kamieńska -Stańczak SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH IMPLIKACJE DLA RACHUNKOWOŚCI Streszczenie: Obowiązki nałoŝone na organizacje pozarządowe w zakresie sprawozdawczości finansowej determinują

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo