Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A."

Transkrypt

1 ORBIS S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A. w 2004 roku Warszawa, marzec 2005

2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 WSTĘP CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A ORBIS S.A. JAKO PARTNER PUBLICZNY I SPOŁECZNY SKŁAD AKCJONARIATU SPÓŁKI WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORBIS S.A RADA NADZORCZA SPÓŁKI INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDU DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU W 2004 ROKU WAŻNE WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM RELACJE INWESTORSKIE WARUNKI I TRENDY RYNKOWE SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA NOTOWANIA AKCJI ORBIS S.A KONKURENCJA: POPYT I PODAŻ NA USŁUGI HOTELOWE MARKETING I PROMOCJA SPÓŁKI POLITYKA HANDLOWA FREKWENCJA, ŚREDNIA CENA I PRZYCHÓD NA JEDEN DOSTĘPNY POKÓJ SEGMENTACJA RYNKOWA SYSTEM SPRZEDAŻY PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE OFERTY SPECJALNE PROMOCJA I REKLAMA PLAN MARKETINGOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI I STANDARDÓW USŁUG DZIAŁALNOŚĆ HOTELOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA PROGRAMY SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWE KATEGORIE FINANSOWE KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ HOTELI ZATRUDNIENIE I KOSZTY OSOBOWE STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA KOSZTY OSOBOWE I EFEKTY RESTRUKTURYZACJI SYSTEM PŁACOWY I REGULACJE W ZAKRESIE SPRAW PRACOWNICZYCH POLITYKA PERSONALNA OPIEKA SOCJALNA

3 8. ANALIZA BILANSU SPÓŁKI AKTYWA PASYWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI FINANSOWANIA WSKAŹNIKI FINANSOWANIA INNE WSKAŹNIKI OCENY EFEKTYWNOŚCI SPÓŁKI RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH FINANSOWANIE I WYMAGANIA ODNOŚNIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PROGRAM WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MODERNIZACJE I ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ROZWÓJ INFORMATYKI GŁÓWNE KIERUNKI PROJEKTY ZREALIZOWANE I ROZPOCZĘTE ZAANGAŻOWANIE ORBIS S.A. W PODMIOTACH ZEWNĘTRZNYCH STAN I STRUKTURA PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZMIANY W PORTFELU INWESTYCYJNYM I FINANSOWYM MAJĄTKU TRWAŁYM ZMIANY W PORTFELU INWESTYCYJNYM PO DNIU BILANSOWYM PLAN AFILIACJI HOTELI DO MAREK ACCOR ZMIANY STANU MAJĄTKU TRWAŁEGO UBEZPIECZENIA

4 Wstęp Niniejszy materiał dotyczy działalności Spółki Orbis S.A. w okresie I-XII 2004 r. Poszczególne rozdziały sprawozdania dotyczą najważniejszych obszarów działalności Spółki. Główne bloki tematyczne przedstawione w niniejszym opracowaniu to: charakterystyka Spółki, omówienie ogólnej sytuacji makroekonomicznej wpływającej na wyniki Spółki, analiza konkurencji, opis działań w sferze marketingu i promocji oraz zmierzających do poprawy jakości usług, szczegółowa prezentacja wyników ekonomicznych i źródeł finansowania działalności Spółki, informacja na temat poniesionych nakładów inwestycyjnych wraz z opisem głównych zadań, charakterystyka zaangażowania Orbis S.A. w podmiotach zewnętrznych, komentarz na temat włączania poszczególnych obiektów do marek Accoru, zgodnie z umową franchisingową. Pozostałe tematy scharakteryzowane pokrótce w materiale to: informacja o transakcjach w zakresie nieruchomości oraz ubezpieczeniach. 1. Charakterystyka spółki Orbis S.A. 1.1 Struktura organizacyjna W 2004 roku Orbis S.A. posiadała 54 oddziały hotelowe rozmieszczone na terenie całej Polski. Wykaz oddziałów Spółki: 1. Orbis S.A. Oddział Hotel Magura w Bielsku Białej, 2. Orbis S.A. Oddział Hotel Halny w Cieszynie, 3. Orbis S.A. Oddział Hotel Tranzyt w Częstochowie, 4. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Patria w Częstochowie, 5. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Hevelius w Gdańsku, 6. Orbis S.A. Oddział Novotel Marina w Gdańsku, 7. Orbis S.A. Oddział Novotel Centrum w Gdańsku, 8. Orbis S.A. Oddział Hotel Posejdon w Gdańsku, 9. Orbis S.A. Oddział Hotel Gdynia w Gdyni, 10. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure w Jeleniej Górze, 11. Orbis S.A. Oddział Hotel Prosna w Kaliszu, 12. Orbis S.A. Oddział Hotel Skalny w Karpaczu, 13. Orbis S.A. Oddział Hotel Silesia w Katowicach, 14. Orbis S.A. Oddział Novotel Rondo w Katowicach, 15. Orbis S.A. Oddział Hotel Solny w Kołobrzegu, 16. Orbis S.A. Oddział Novotel Bronowice w Krakowie, 17. Orbis S.A. Oddział Hotel Cracovia w Krakowie, 18. Orbis S.A. Oddział Hotel Francuski w Krakowie, 19. Orbis S.A. Oddział Hotel Wanda w Krakowie, 20. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Unia w Lublinie, 21. Orbis S.A. Oddział Hotel Grand w Łodzi, 4

5 22. Orbis S.A. Oddział Mercure Mrongovia w Mrągowie, 23. Orbis S.A. Oddział Hotel Beskid w Nowym Sączu, 24. Orbis S.A. Oddział Novotel w Olsztynie, 25. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure w Opolu, 26. Orbis S.A. Oddział Hotel Petropol w Płocku, 27. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure w Poznaniu, 28. Orbis S.A. Oddział Novotel Malta w Poznaniu, 29. Orbis S.A. Oddział Hotel Polonez w Poznaniu, 30. Orbis S.A. Oddział Novotel Centrum w Poznaniu, 31. Orbis S.A. Oddział Hotel Grand w Sopocie, 32. Orbis S.A. Oddział Hotel Aria w Sosnowcu, 33. Orbis S.A. Oddział Hotel Arkona w Szczecinie, 34. Orbis S.A. Oddział Hotel Neptun w Szczecinie, 35. Orbis S.A. Oddział Hotel Reda w Szczecinie, 36. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Helios w Toruniu, 37. Orbis S.A. Oddział Hotel Kosmos w Toruniu, 38. Orbis S.A. Oddział Novotel Centrum w Warszawie, 39. Orbis S.A. Oddział Hotel Grand w Warszawie, 40. Orbis S.A. Oddział Hotel Holiday Inn w Warszawie, 41. Orbis S.A. Oddział Novotel Okęcie-Airport w Warszawie, 42. Orbis S.A. Oddział Hotel Solec w Warszawie, 43. Orbis S.A. Oddział Hotel Vera w Warszawie, 44. Orbis S.A. Oddział Sofitel Victoria w Warszawie, 45. Orbis S.A. Oddział Hotel Europejski w Warszawie, 46. Orbis S.A. Oddział Novotel we Wrocławiu, 47. Orbis S.A. Oddział Motel we Wrocławiu, 48. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Panorama we Wrocławiu, 49. Orbis S.A. Oddział Hotel Wrocław we Wrocławiu, 50. Orbis S.A. Oddział Hotel Monopol we Wrocławiu, 51. Orbis S.A. Oddział Hotel Giewont w Zakopanem, 52. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem, 53. Orbis S.A. Oddział Hotel Polan w Zielonej Górze, 54. Orbis S.A. Oddział Hotel Zamojski w Zamościu Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Orbis S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest: - organizacja oraz obsługa krajowej i zagranicznej turystyki, - koordynacja, organizacja i obsługa kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi, - świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi, 5

6 - pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu, - prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taborem, - świadczenie usług naprawczych środków transportu, - prowadzenie kas skupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych, - prowadzenie usług reklamowych i wydawniczych w kraju i za granicą, - prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanego z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, - prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych i zagranicznych, - prowadzenie działalności usługowo - gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki, - świadczenie usług bankowych, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami, - organizowanie i prowadzenie gier pieniężnych i losowych, - prowadzenie usług ubezpieczeniowych w ramach uzyskanych koncesji i zezwoleń, - prowadzenie działalności usługowej w formie agencji celnej w granicach uzyskanych zezwoleń, - wynajmowanie pomieszczeń użytkowych, - zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania Orbis S.A. jako partner publiczny i społeczny W 2004 r. Orbis S.A. był członkiem lub członkiem wspierającym następujących organizacji: - Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, - Fundacja Klubu 500, - Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce, - Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji (IHRA), - Fundacja Promocja Polska - Instytut Marki Polskiej, - Business Centre Club Związek Pracodawców, - Izba Gospodarcza Polskiego Zrzeszenia Hoteli, - Polski Instytut Dyrektorów, - Baltic Tourism Commission, - Konfederacja Pracodawców Polskich, - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 6

7 1.4 Skład akcjonariatu Spółki Kapitał akcyjny Spółki wynosi złotych i składa się z akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 2,00 PLN każda. Wszystkie akcje Orbis S.A. są wprowadzone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stan posiadania akcji Orbis S.A., ustalony na dzień 31 grudnia 2004 r. w oparciu o przepisy art. 147 i 158a ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: 1) Accor S.A akcji, reprezentujących 35,58% kapitału zakładowego, 2) ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny akcji, reprezentujących 5,89% kapitału zakładowego, 3) Commercial Union OFE BPH CU WBK akcje, reprezentujące 5,08% kapitału zakładowego, 4) Globe Trade Centre S.A akcje, reprezentujące 5,00% kapitału zakładowego. 1.5 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis S.A. W 2004 r. odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: 23 czerwca 2004 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2003 rok, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis za rok obrotowy zakończony oraz sprawozdania Zarządu. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Orbis S.A. za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Orbis S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 4. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy Powzięcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Orbis S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Orbis S.A. za rok obrotowy Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. 7

8 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, położonej w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego. 10. Powzięcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Konopnickiej nr 28, zabudowanej budynkiem hotelowym - dawnym hotelem Sofitel. 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 3 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powzięło uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 1.6 Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza V kadencji obradowała do dnia 23 czerwca 2004 r. w następującym składzie: - Eli Alroy, - Wojciech Ciesielski, - Sabina Czepielinda, - Wanda Dutkowska, - Michael Harvey, - Claude Moscheni (Przewodniczący od dnia 10 maja 2004 r.), - Janusz Rożdżyński, - Andrzej Saja, - Jean Philippe Savoye (Przewodniczący - do dnia 10 maja 2004 r.), - Christopher Voutsinas. W dniu 23 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą Orbis S.A. VI kadencji w następującym składzie: - Erez Boniel, - Sabina Czepielinda, - Paweł Dębowski, - Michael Flaxman, - Christophe Guillemot, - Michael Harvey, - Claude Moscheni (Przewodniczący), - Andrzej Przytuła, - Janusz Rożdżyński, - Christopher Voutsinas. 8

9 W związku z rezygnacją z dniem 13 lipca 2004 r. Pana Christopher Voutsinas z funkcji członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r. powołało w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Denys Sappey. 1.7 Informacje dotyczące Zarządu Zarząd działał w trybie określonym w 13 ust. 3 Statutu Orbis S.A., zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Orbis S.A. Zarząd V kadencji wykonywał w 2004 r. swoje funkcje w następującym składzie: Maciej Olaf Grelowski Jean Philippe Savoye Krzysztof Andrzej Gerula Andrzej Bobola Szułdrzyński Ireneusz Andrzej Węgłowski Yannick Rouvrais Alain Billy - Prezes Zarządu (do r. tj. do momentu zamknięcia obrad ZWZA Orbis S.A.) - Prezes Zarządu (od r. tj. od momentu zamknięcia obrad ZWZA Orbis S.A.) - Pierwszy Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, - Członek Zarządu, - Członek Zarządu. W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 16 lipca 2004 r. podział zadań i kompetencji członków Zarządu przedstawiał się następująco: Maciej Grelowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Orbis S.A. do dnia 23 czerwca 2004 r., koordynował działania w zakresie zarządzania Orbis S.A., kierował pracą Zarządu, stymulował i harmonizował procesy zachodzące w działalności eksploatacyjnej i w kontaktach z centralami związkowymi oraz sprawy związane z kształceniem i doskonaleniem kadr; Krzysztof Gerula - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich, prowadził sprawy związane z kształtowaniem i realizacją polityki marketingowej Spółki w zakresie kreowania produktu, polityki cenowej, systemu sprzedaży i działań promocyjnych oraz realizacją polityki kontaktów między Spółką a kluczowymi inwestorami, nadzorem właścicielskim z tytułu posiadanych przez Orbis S.A. udziałów lub akcji i nadzorem nad realizacją polityki handlowej określonej przez Zarząd dla przedstawicielstw zagranicznych Orbis S.A.; Andrzej Szułdrzyński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych, prowadził sprawy związane z kształtowaniem systemu ekonomicznofinansowego Spółki i zasad polityki płacowej, finansową kontrolą wewnętrzną, systemem planowania i analiz ekonomicznych, realizacją polityki ekonomicznofinansowej Spółki oraz reorganizacją strukturalno-majątkową Orbis S.A.; Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, prowadził sprawy związane z kształtowaniem strategii rozwoju Spółki poprzez poszukiwanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych związanych z budową sieci hotelowej, rozwojem informatyki oraz nadzorowaniem funkcjonowania sieci informatycznej, kształtowaniem 9

10 polityki remontowo-modernizacyjnej obiektów hotelowych i nadzorem nad jej implementacją, badaniem zjawisk i trendów w hotelarstwie; Yannick Rouvrais - Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Przedsiębiorstwie Orbis S.A., odpowiadał za prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością operacyjną w skali przedsiębiorstwa, oraz poszczególnych hoteli, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych ze standardami i jakością usług w Spółce oraz analizami operacyjnymi w zakresie efektywności działania hoteli; Alain Billy - Członek Zarządu, realizował politykę finansową Spółki, zwłaszcza w zakresie finansowania przedsięwzięć rozwojowych Spółki (w tym modernizacji i rozbudowy sieci hotelowej) oraz związaną z wykorzystaniem standardów finansowych grupy Accor. Uchwałą Zarządu nr 30 ustalony został z dniem 16 lipca 2004 r. nowy podział zadań i kompetencji członków Zarządu: Jean Philippe Savoye - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Orbis S.A. od dnia 23 czerwca 2004 r., koordynuje działania w obszarach zasoby ludzkie, rozwój i inwestycje, marketing, sprzedaż, audyt wewnętrzny, sprawuje nadzór generalny nad działalnością Spółki; posiadał na dzień r akcji Orbis S.A. Krzysztof Gerula - Pierwszy Wiceprezes Zarządu, prowadzi sprawy z zakresu zarządzania korporacyjnego, Public Relations - komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich oraz sprawy prawne; posiadał na dzień r akcji Orbis S.A., 182 udziałów PBP Orbis Sp. z o. o, 73 udziały Orbis Transport Sp. z o. o. Andrzej Szułdrzyński - Wiceprezes Zarządu, prowadzi sprawy z zakresu zarządzania aktywami trwałymi, zarządzania nowymi projektami przedsiębiorstwa oraz relacji ze związkami zawodowymi; posiadał na dzień r. 513 akcji Orbis S.A., 327 udziałów PBP Orbis Sp. z o. o., 200 udziałów Orbis Transport Sp. z o. o. Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu, odpowiada za funkcjonowanie i rozwój nowych technologii, tzw. trwały rozwój grupy, sustainable development - rozwój zrównoważony; posiadał na dzień r akcji Orbis S.A. Yannick Rouvrais - Członek Zarządu, zajmuje się zarządzaniem operacyjnym, sprawuje bezpośredni nadzór nad hotelami i dyrektorami hoteli oraz jest odpowiedzialny za scentralizowane zakupy; nie posiada akcji Spółki oraz spółek grupy kapitałowej. Alain Billy - Członek Zarządu, odpowiada za zarządzanie finansami i pionem księgowości; nie posiada akcji Spółki oraz spółek grupy kapitałowej Działalność Zarządu w 2004 roku Zarząd w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. odbył 49 posiedzeń. Na szczególną uwagę zasługują decyzje Zarządu, odnoszące się do: 1. wprowadzenia zasad ustalania cen i polityki handlowej Orbis S.A. w zakresie sprzedaży usług noclegowych, które uwzględniają zmiany sytuacji rynkowej oraz wdrożenie nowych narzędzi jak: Centralny Cennik - centralna baza danych; 10

11 OrbisOnLine - system rezerwacyjny, Call Center - telefoniczne centrum rezerwacji hotelowej Orbisu; 2. zmiany systemu ekonomiczno-finansowego, prowadzące do jego aktualizacji w związku z wygaśnięciem r. postanowień Pakietu Socjalnego; 3. realizacji programu modernizacji hoteli uwzględnionych w planie inwestycyjnym Spółki; 4. opracowania, rozpatrzenia i zatwierdzenia projektów planów ekonomicznofinansowych i inwestycyjnych na rok 2005; 5. kontynuacji realizacji procesu restrukturyzacji i racjonalizacji zatrudnienia; 6. rozpoczęcia budowania i realizacji programu sukcesji na kluczowe w Orbis S.A. stanowiska pracy; 7. ustalenie nowego podziału zadań i kompetencji członków Zarządu; 8. rozpoczęcia realizacji programu Orbis Firma XXI wieku, którego celem jest uczynić Orbis stabilną, nowocześnie zarządzaną firmą XXI wieku, atrakcyjną dla akcjonariuszy, klientów, partnerów i pracowników, przygotowaną do swojej nowej roli i czerpania korzyści płynących z rozszerzenia Unii Europejskiej; 9. rozpoczęcia prac nad projektem nowej organizacji struktury zakupów; 10. utworzenia regionów operacyjnych w Orbis S.A. w celu koordynacji działalności w następujących obszarach: działalność operacyjna, sprzedaż i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowości, IT i eksploatacja techniczna; 11. wprowadzenia procedury raportowania dziennej sprzedaży z hoteli Orbis S.A. w celu nadzorowania i zarządzania sprzedażą w Oddziałach; 12. wprowadzenia nowych standardów śniadań dla poszczególnych marek hoteli; 13. kontynuacji prac nad wdrożeniem systemu HACCP w Oddziałach Orbis S.A.; 14. nadania znaku Mercure Oddziałom Orbis S.A.: Hotel Kasprowy w Zakopanem i Hotel Mrongovia w Mrągowie; 15. zawarcia z Accor Polska Sp. z o.o. umowy o zarządzanie Hotelem Sofitel we Wrocławiu Ważne wydarzenia po dniu bilansowym W 2004 r. prowadzone były prace w zakresie Strategii Spółki na lata Temat ten był prezentowany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. i przyjęty. W ramach strategii Zarząd Spółki zamierza rozwijać sieć hoteli m.in. poprzez: - stworzenie w Polsce sieci hoteli ekonomicznych Etap Hotel składającej się z 23 hoteli, w tym budowę 15, objęcie jednego hotelu umową o zarządzanie, oraz zmianę marki 7 już istniejących hoteli na markę Etap Hotel. Łączny koszt stworzenia tej sieci wyniesie 224,8 mln PLN. - otwarcie kolejnych hoteli ekonomicznych Ibis. Do 2009 roku sieć hoteli tej marki obejmować będzie 17 hoteli. Program rozwoju zakłada budowę 4 nowych hoteli, zakup 1 hotelu oraz objęcie jednego umową o zarządzanie, a także zmianę marki 3 już istniejących hoteli na markę Ibis. Łączny koszt rozwoju sieci Ibis wyniesie 159,9 mln PLN. 11

12 - dalszą modernizację istniejących hoteli. Nakłady na modernizację w latach wyniosą 340 mln PLN. Łączne nakłady inwestycyjne na rozwój sieci Etap Hotel, Ibis oraz modernizację hoteli w latach wyniosą wraz z nakładami odtworzeniowymi 725,5 mln PLN. Program inwestycji w zakresie modernizacji finansowany będzie w pełni ze środków własnych, a w zakresie budowy nowych hoteli 169 mln PLN ze środków własnych i 216 mln PLN długiem. W dniu r. Rada Nadzorcza Orbis S.A. uchwałą nr 14/VI/2005 pozytywnie zaopiniowała projekt nowej treści Statutu Orbis S.A., który został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r. W/w zmiany Statutu Orbis S.A. zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r Relacje inwestorskie Akcje spółki notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej notowania wchodzą w skład indeksu WIG-20. Prowadzony jest również sponsorowany program GDR-ów. Akcje pozostające w wolnym obrocie giełdowym to około 48% akcji spółki. W gronie akcjonariuszy Orbis S.A. znajdują się inwestorzy instytucjonalni z kraju i zagranicy, w tym fundusze inwestycyjne, banki, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, a także inwestorzy indywidualni. Spółka utrzymuje stały kontakt ze środowiskiem analityków rynku akcji. Otwarta polityka informacyjna w środowisku inwestorskim zajmuje więc ważne miejsce w polityce korporacyjnej Orbis S.A. Spółka trzeci raz w historii wypłaciła akcjonariuszom dywidendę. Na jedną akcję, tak jak w roku poprzednim, przypadło 0,34 PLN. Orbis S.A. przeznaczył na ten cel ok. 15,6 mln PLN tj. 35% wyniku netto za 2003 r. Spółka kontynuuje politykę wypłaty dywidendy utrzymując poziom wypłacanej sumy w przedziale 30-50% zysku netto. W ciągu roku relacje inwestorskie realizowane były w formie indywidualnych spotkań z analitykami i inwestorami w siedzibie Spółki. Ponadto wszyscy zainteresowani mogli na bieżąco uzyskać informacje o Spółce telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przedstawiciele Zarządu prezentowali Spółkę podczas konferencji inwestorskich organizowanych za granicą przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych oraz banki inwestycyjne, a także podczas roadshow. W lutym 2004 r. po rozliczeniu transakcji zakupu akcji spółki Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., zorganizowana została konferencja inwestorska, podczas której przedstawione zostały informacje na temat całości transakcji. W drugiej połowie 2004 r. w Spółce trwały intensywne prace w ramach tzw. projektu przedsiębiorstwa - Firma XXI wieku, które w marcu 2005 r. zaowocowały ogłoszeniem nowej strategii oczekiwanej przez środowisko inwestorów i analityków. Informacje na temat strategii zostały przedstawione podczas konferencji prasowej i inwestorskiej w marcu 2005 r. i są dostępne na stronach internetowych Spółki. W 2004 r. Orbis był partnerem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w zakresie cyklu spotkań Stowarzyszenia z inwestorami indywidualnymi, które 12

13 odbywały się w hotelach Orbisu w całym kraju. Spółka była także partnerem II Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzanego przez Stowarzyszenie. Orbis jest również członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, które reprezentuje Spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dialogu publicznym dotyczącym zasad funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Na stronie internetowej Spółki, w sekcji informacji dla inwestorów, dostępne są wszystkie raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę, raporty roczne, a także wszystkie podstawowe informacje, w tym o zarządzie, radzie nadzorczej i akcjonariacie, statut, regulaminy wewnętrzne, regulamin i archiwum WZA. Ponadto na stronie internetowej została zamieszczona pełna treść oświadczenia Spółki dotyczącego ładu korporacyjnego. W styczniu 2005 r. zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie systemu raportowania do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Począwszy od raportu za 1 kwartał 2005 r. Spółka będzie przekazywać wyłącznie skonsolidowane raporty kwartalne i raport półroczny grupy kapitałowej rozszerzone o część jednostkową. Decyzja o zmianie zakresu raportowania wynika z powiększenia grupy kapitałowej o spółkę Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. pod koniec 2003 r., którego skutkiem jest wzrost udziału spółek zależnych w wynikach Grupy Kapitałowej Orbis. Przekazywanie jednego raportu kwartalnego i półrocznego umożliwi inwestorom i analitykom jednorazową i pełną ocenę wyników osiąganych przez Grupę. Jednocześnie Spółka przygotowując się do wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dostosowała formę raportów do nowych przepisów, a także do potrzeb informacyjnych środowiska inwestorskiego. Warunki i trendy rynkowe 2.1. Sytuacja makroekonomiczna Osiągnięte w 2004 r. wyniki hoteli Orbis S.A. były funkcją tempa wzrostu PKB w Polsce. Wzrost produktu krajowego brutto w 2004 r. wyniósł 5,3%. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3,5% (wobec odpowiednio 0,8% w 2003 r.). Natomiast inflacja w grudniu w porównaniu do grudnia 2003 r. wyniosła 4,4%. Na rynku pracy nadal utrzymuje się niekorzystna sytuacja. Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2004 r. ukształtowała się na poziomie 19,1%, tj. o 0,4 pkt wyższym niż przed miesiącem oraz o 0,9 pkt mniejszym niż w grudniu 2003 r. Średni urzędowy kurs dolara amerykańskiego wyniósł w okresie dwunastu miesięcy 2004 r. 3,6540 PLN/1 USD (spadek w stosunku do średniej w okresie I-XII 2003 r. o 6%). Średni urzędowy kurs euro w 2004 r. wyniósł 4,5340 PLN/1 EUR i wzrósł o 3,1% w stosunku do 2003 roku. W grudniu 2004 r. średni miesięczny urzędowy kurs EUR wyniósł 4,1438 PLN /1 EUR, tj. o 11,0% mniej niż przed rokiem. W okresie I-XII 2004 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. 13

14 Zmiany makroekonomiczne mają bezpośrednie przełożenie na sytuację w branży hotelarskiej w Polsce oraz znalazły odzwierciedlenie w wynikach Orbis S.A Notowania akcji Orbis S.A. Odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą są notowania giełdowe polskich firm z sektora usługowego (w tym Orbis S.A.). Warunki makroekonomiczne, w których działały, wpłynęły na osiągnięte przez nie wyniki, a tym samym wycenę ich walorów przez giełdę. Wykres 1 Notowania Orbis S.A. i WIG-20 w okresie I-XII 2004 r. Orbis S.A. WIG-20 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20, W okresie I-XII 2004 r. kurs akcji Orbisu znajdował się w przedziale 20,70-28,70 pln. Rozpiętość pomiędzy notowaniem najwyższym i najniższym wyniosła 8,00 pln, co stanowiło 38,6% ceny najniższej. Średni dzienny obrót akcjami Orbisu wyniósł w IV kwartale 2004 r sztuk, a w okresie I-XII 2004 r sztuki. W przeważającej części 2004 r. występowała dodatnia korelacja między indeksem WIG-20 i kursem akcji Orbisu. Korelację ujemną można odczytać m.in. w okresach: r., r., r., r., r. Tabela 1 Notowania Orbis S.A. i porównywalnych sieci hotelowych Spółka Kurs z dnia 52 - tygodnie (kurs) najwyższy najniższy De Vere Hotels plc ( ) 469,00 479,50 387,00 NH Hotels (eur) 9,69 10,00 8,40 Orbis S.A. (pln) 24,50 28,70 20,70 14

15 Spółka udział kursu z dn w not. najwyższym udział kursu z dn w not. najniższym De Vere Hotels plc ( ) 97,8% 121,2% NH Hotels (eur) 96,9% 115,4% Orbis S.A. (pln) 85,4% 118,4% Biorąc za punkt odniesienia dzień r. i poprzedzający okres 52 tygodni, kurs spółki hotelowej De Vere Hotels oscylował najbliżej najwyższych notowań osiągniętych w analizowanym okresie - 97,8%. Najbliżej notowania najniższego oscylował kurs akcji Orbisu - 85,4% Konkurencja: popyt i podaż na usługi hotelowe W 2004 r. zanotowano 37,2 mln wyjazdów Polaków za granicę (o 3,9% mniej niż w 2003 r.) i 61,9 mln przyjazdów cudzoziemców (o 18,8% więcej niż w 2003 r.). W okresie od I do XII 2004 r. zanotowano około 14,3 mln przyjazdów turystów, o 4,2% więcej niż w 2003 r. Według prognoz Instytutu Turystyki średnioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do Polski w latach wyniesie blisko 5%. Istotnego wzrostu liczby przyjazdów należy oczekiwać z Niemiec, z nieościennych krajów starej Unii Europejskiej (w tempie 8,4% rocznie), Ameryki Północnej i pozostałych krajów zamorskich. Ogółem liczba przyjazdów turystów będzie rosła od 14,3 mln w 2004 r. do 16,4 mln w 2007 r. Prognozy wydatków turystów w latach wskazują na pozytywne tendencje na krajowym rynku turystycznym, które mogą również przekładać się na wzrost dochodów hoteli. Zainteresowanie rozwojem w naszym kraju wykazują nieobecne do tej pory międzynarodowe sieci hotelowe. Nowa sieć francuskich hoteli ekonomicznych Bonsai Hotels zamierza wkroczyć do Polski. Pierwszy hotel ma powstać w Warszawie, kolejne najprawdopodobniej w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu. Dalszą ekspansję w naszym kraju przewiduje również francuska grupa hotelowa Envergure, która ostatnio zmieniła nazwę na Louvre Hotels (po połączeniu z siecią Louvre Hotels) i wprowadziła na rynek nową markę hoteli - Blue Marine. Po dwunastu miesiącach 2004 r. sytuacja na głównych rynkach hotelowych w kraju przedstawia się następująco: Warszawa nowych pokoi, Kraków - 434, Katowice - 242, Poznań - 148, Trójmiasto - 79 i Szczecin 30. W związku z połączeniem hoteli firmy Hekon z hotelami Orbis S.A., które tworzą teraz jedną Grupę Hotelową Orbis, zmianie uległa lista hoteli konkurencyjnych na poszczególnych rynkach, co w konsekwencji spowodowało zmiany udziałów Orbisu. Rynek warszawski Na koniec 2004 r. udział bazy hotelowej Grupy Orbis w stosunku do liczby pokoi hoteli należących do konkurencji I rzędu wyniósł 38,5%. Uwzględniając hotel Mercure Fryderyk Chopin (249 pokoi) objęty umową o zarządzanie oraz hotel Ibis Stare Miasto (333 pokoje) łączny udział w rynku wynosił 46,4%. 15

16 Do grona najważniejszych konkurentów w 2004 r. dołączyły cztery nowe obiekty: kompleks hoteli Envergure (obecnie Louvre Hotels) i czterogwiazdkowy Boutique Hotel Le Regina. Ponadto, 30 grudnia 2004 r. został otwarty, po całkowitej modernizacji, luksusowy hotel Polonia, położony przy skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich. Łącznie do końca 2006 r. na rynku warszawskim w hotelach konkurencyjnych ma powstać ok nowych pokoi. Rynek krakowski W 2004 r. na rynku krakowskim otwartych zostało pięć nowych obiektów (łącznie 434 pokoje), w konsekwencji udziału Grupy Hoteli Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec roku wyniósł 28,1%. W latach planowane jest oddanie siedmiu hoteli konkurencyjnych o łącznej liczbie 530 pokoi. Rynek katowicki Udział hoteli Grupy Hotelowej Orbis w stosunku do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. na rynku wyniósł 43,1%. Znaczny spadek udziału w stosunku do ubiegłego roku spowodowany był po pierwsze otwarciem nowych hoteli, jak również poszerzenem listy hoteli konkurencyjnych o istniejące już obiekty z racji podwyższenia standardu usług i wzrostu udziału sprzedaży na rynku. W 2004 r. na rynku katowickim oddano do eksploatacji cztery obiekty, o łącznej liczbie 242 pokoi. Do końca 2006 r. planowane jest oddanie łącznie ok. 100 pokoi w trzech hotelach. Rynek trójmiejski Udział hoteli Grupy Orbis na rynku trójmiejskim w stosunku do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 46,0%. W 2004 r. na rynku trójmiejskim przybyły dwa obiekty, o łącznej liczbie 79 pokoi. Łącznie do końca 2006 r. na rynku trójmiejskim powstanie ok. 800 nowych pokoi. Rynek poznański Na rynku poznańskim udział hoteli Grupy Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 63,4%. W 2004 r. oddano do eksploatacji trzy obiekty, o łącznej liczbie 148 pokoi. Do końca 2006 r. na rynku poznańskim zostaną otwarte cztery kolejne obiekty, o łącznej liczbie ok. 480 pokoi. Rynek wrocławski Na rynku wrocławskim w 2004 r. nie oddano żadnego nowego hotelu. Udział hoteli Grupy Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 37,1%. Uwzględniając hotel Sofitel Dorint (205 pokoi), objęty umową o zarządzanie, udział ten wynosił 45,6%. Na rynku wrocławskim do końca 2006 r. powstanie ok. 300 pokoi. Rynek szczeciński Na rynku szczecińskim udział hoteli Grupy Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 49,0%. W 2004 r. oddano do eksploatacji trzygwiazdkowy hotel o 30 pokojach. 16

17 Rynek lubelski Na rynku lubelskim udział hoteli Grupy Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 21,2%. W roku 2004 oddano do eksploatacji jeden obiekt - dwugwiazdkowy hotel Campanile (81 pokoi). Do końca 2006 r. na rynku może powstać ok. 240 pokoi. Rynek toruński W 2004 r. na rynku toruńskim przybyły trzy hotele (łącznie 122 pokoje, docelowo 178), co na stosunkowo niewielkim rynku spowodowało znaczący spadek udziału hoteli Grupy Orbis w stosunku do konkurencji I rzędu, który na koniec 2004 r. wyniósł 48,1%. W latach planowane jest oddanie jednego obiektu dysponującego 98 pokojami. 2. Marketing i promocja Spółki 3.1. Polityka handlowa Wytyczne polityki handlowej Orbis S.A. na 2004 r. określone w Uchwale nr 3 z dn r. zostały dostosowane do wspólnych wymogów dla wszystkich marek: Sofitel, Nowotel, Mercure, Orbis oraz Holiday Inn. System cen, oparty o jednolite zasady, obowiązywał we wszystkich hotelach Orbis S.A., niezależnie od przynależności do marki i zakładał: - odrębny system cen dla rynku turystycznego i dla rynku biznesowego, oparty o zróżnicowane poziomy cen związane z wielkością obrotów partnera; - waluta: większość hoteli Orbis S.A. przyjęła PLN jako walutę, w której ustalane są ceny Rack Rate oraz pozostałe kategorie cen przeznaczone dla ruchu biznesowego. Wiąże się to z faktem, że ruch biznesowy ma swoje zaplecze głównie wśród firm działających na rynku polskim. Dla rynku turystycznego, dla którego decydujące znaczenie ma zagraniczna turystyka przyjazdowa, utrzymane zostały ceny w EUR; Hotele, które w 2004 r. przyjęły EUR jako walutę dla cen biznesowych to: Novotel Bronowice i Francuski w Krakowie, Mercure i Novotel Centrum w Poznaniu, Europejski, Novotel Airport, Novotel Centrum w Warszawie, Sofitel Victoria i Holiday Inn w Warszawie; - rok handlowy dla ruchu biznesowego pokrywa się z rokiem kalendarzowym, natomiast dla ruchu turystycznego trwa od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.; - cena pokoju zawiera cenę noclegu oraz śniadania i wliczony podatek VAT, w przypadku hoteli Sofitel Victoria i Holiday Inn cena śniadania jest podawana oddzielnie; W założeniach polityki cenowej na 2005 r. wprowadzona została przebudowa systemu cen hotelowych z 2004 r. Zmiany wprowadzone przy ustalaniu cen na 2005 rok dotyczyły: - nowej polityki cenowej, która polega na utworzeniu trzech nowych stawek cenowych: publikowanych - RA1 oraz cen promocyjnych - RA2 i RA3; - taktyki prezentowania cen hotelowych, przez wyłączenie z nich śniadania; 17

18 - waluty cen: do hoteli ustalających wszystkie ceny w EUR dołączy Novotel Malta w Poznaniu; - koordynacji rynkowej: powołanie w grudniu 2004 r. na pięciu głównych rynkach (w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu) Dyrektorów Regionalnych (DOP), których zadaniem jest koordynacja w następujących obszarach: działalność operacyjna, sprzedaż i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość, IT oraz eksploatacja techniczna. Działania te mają na celu zapewnienie maksymalnego zysku regionu, maksymalizowanie poziomu satysfakcji gości oraz dbanie o stały wzrost ich lojalności; - modyfikowania i stałego udoskonalania Centralnego Cennika - programu służącego do agregowania cen wszystkich hoteli Orbis S.A. w jednej Centralnej Bazie Danych, która stanowi także jedyne źródło zasilania dla systemów rezerwacyjnych Call Center i OrbisOnLine Frekwencja, średnia cena i przychód na jeden dostępny pokój W 2004 r. w hotelach Orbis S.A. goście wykorzystali łącznie pokojonocy o noclegów więcej (+ 6,1%) niż w 2003 r. W każdym kwartale odnotowano wzrost liczby sprzedanych pokoi w porównaniu do analogicznych okresów 2003 r.: w I kwartale o 10,2%, w II o 8,8%, w III o 5,2% i IV o 0,8%. Frekwencja wyniosła na koniec 2004 r. 45,2%, o 2,5 pkt % więcej niż w 2003 r. (42,7%). Trzy rynki osiągnęły średnioroczną frekwencję powyżej 50%: Trójmiasto - 54,6%, Kraków - 52,2% i Wrocław - 51,8%. Najniższą frekwencję uzyskały hotele na rynku katowickim - 31,1%, poznańskim - 36,4% oraz szczecińskim - 37,6%. Poprawa frekwencji w stosunku do 2003 r. nastąpiła we Wrocławiu o 8,0 pkt %, w Krakowie o 6,6 pkt %, w Szczecinie o 4,5 pkt %, w Warszawie o 1,5 pkt %, w Trójmieście o 1,2 pkt %, a także w grupie hoteli wypoczynkowych o 4,2 pkt %. Spadek frekwencji odnotowały hotele w Katowicach o 2,3 pkt % i w Poznaniu o 1,2 pkt %. Średnia cena za jeden sprzedany pokój w 2004 r. wyniosła 197,1 PLN (jest to cena netto za pokój bez śniadania i bez podatku VAT). Oznacza to spadek o 6,5% w porównaniu do 210,8 PLN uzyskanych w 2003 r. Spadek ten spowodowany był silną konkurencją na rynku, a także umacnianiem się kursu złotego do euro w III i IV kwartale 2004 r. Z punktu widzenia głównych rynków hotelowych najwyższa średnia cena była realizowana przez hotele w Poznaniu - 257,7 PLN, jednocześnie był to jedyny rynek, na którym zanotowano jej wzrost. Kolejnym rynkiem była Warszawa - 247,9 PLN i Katowice - 195,7 PLN. Najniższe ceny średnie uzyskały hotele w Szczecinie - 131,3 PLN oraz na rynku wrocławskim - 139,1 PLN. Pomimo spadków średniej ceny na większości rynków przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) spadł tylko o 1,0% w porównaniu do 2003 r. i wyniósł 89,1 PLN Segmentacja rynkowa W 2004 r. nastąpił wzrost liczby sprzedanych pokojonocy zarówno w segmencie turystycznym - o prawie 22 tys. pokojonocy (+3,1%), jak i biznesowym - o ponad 73 tys. pokojonocy (+8,7%). W porównaniu do 2003 r. nieznacznie zmieniła się struktura gości na korzyść segmentu biznesowego. Udział tego segmentu na koniec 18

19 2004 r. wzrósł do 55,5% wobec 54,2% w 2003 r. Goście z segmentu turystycznego w 2004 r. stanowili 44,5%. Poziom średnich cen realizowanych w ramach poszczególnych segmentów w latach 2003 i 2004 prezentuje wykres 2. Wykres 2 Segmentacja cenowa w 2003 i 2004 r. TURYSTYKA Pozostałe turystyka Weekendy Oferty specjalne i promocje Tutyści indyw. Grupy turyst. BIZNES Biznes pozostałe Konferencje i Incentive Firmy korporacyjne (wolumen) Biznes indyw. 2,2% 1,9% 5,0% 5,0% 6,0% 6,8% 4,5% 4,7% 9,1% 9,4% 8,6% 7,5% 26,8% 27,4% 18,2% 18,4% 19,7% 18,9% 44,5% 45,8% 55,5% 54,2% ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Wykres 3 Średnie ceny w segmentach w 2003 i 2004 r. TURYSTYKA Pozostałe turystyka Weekendy Oferty specjalne i promocje Tutyści indyw. Grupy turyst. BIZNES Biznes pozostałe Konferencje i Incentive Firmy korporacyjne (w olumen) Biznes indyw. 159,4 170,0 162,0 170,6 142,5 153,3 189,0 209,4 176,7 181,1 179,7 194,3 227,6 245,8 213,8 233,3 218,6 243,6 254,0 278,3 264,2 278,

20 W segmencie turystycznym średnia cena uzyskana w 2004 r. wyniosła 159,4 PLN i była niższa o 6,2% w porównaniu z uzyskaną w 2003 r., kiedy wyniosła 170,0 PLN. Udział Polaków w strukturze sprzedaży pokojonocy hoteli Orbis S.A zwiększył się z 34,9% w 2003 r. do 36,2% w 2004 r. Najliczniejszą grupą obcokrajowców wśród gości hoteli Orbis pozostają Niemcy, których udział w sprzedanych noclegach wyniósł 23,0% i pozostał na poziomie z roku 2003 (23,1%). Segmentację według krajów prezentuje wykres 4. W przyjazdach z głównych rynków zagranicznych dominuje turystyka, w tym turystyka grupowa z Izraela, której pobyty stanowią aż 84% wszystkich przyjazdów, grupy turystyczne z Niemiec stanowią 56%, z USA i Kanady - 48%. Wśród rynków europejskich, poza Niemcami: Wlk. Brytania, Skandynawia, Francja i Włochy w przyjazdach do Polski przeważają pobyty indywidualne, zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Z kolei wśród gości z Polski ponad 3/4 stanowią pobyty biznesowe, ze znaczącym udziałem imprez typu MICE - konferencje, szkolenia, seminaria itp. Wykres 4 Segmentacja rynkowa w 2003 r. i 2004 r. Aus tria Belgia Czechy i Słowacja Francja Hiszpania Holandia Izrael Japonia Niemcy Rosja/WNP Szwajcaria Węgry W. Brytania Włochy USA i Kanada Skandynawia Pozostałe kraje POLSKA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy Grupa Orbis Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01%

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 Grupa Orbis Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 27,78% 50,01% 10,10% 12,11% #27/05/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 Grupa Orbis Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 15,10% 9,90% 50,01% 24,99% #25/11/2010 2 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.04.2010 roku do 30.06.2010 roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013 Orbis Wyniki 1H 2012 28 Sierpnia 2013 1H 2013 Kluczowe zdarzenia Pozytywne efekty działań ukierunkowanych na zwiększenie obrotów: wzrost frekwencji o 7.2 p.p. w segmencie ekonomicznym i o 2.8 p.p. w segmencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r.

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Wyniki Orbis SA w 2013 roku Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Agenda Podsumowanie wyników w 2013 roku Laurent Picheral, Prezes Orbis SA Rozwój działalności Laurent Picheral, Prezes Orbis SA/ Ireneusz Węgłowski,

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r.

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r. RAPORT KWARTALNY VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #27/07/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1., 5.2.oraz 5.2a. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS Grupa Hotelowa Orbis wyniki operacyjne za pierwsze półrocze 2010 I półrocze 2010 I półrocze 2009 zmiana Frekwencja 46,40% 44,50%

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

na sukces sieci hotelowej

na sukces sieci hotelowej ... polska recepta na sukces sieci hotelowej styczeń 2015 r. Misja firmy Stworzenie sieci najbardziej przyjaznych hoteli oferujących wyjątkową jakość w przystępnych cenach Cel: pozycja polskiego lidera

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Kwiecień 2011

Grupa Orbis. Kwiecień 2011 Grupa Orbis Kwiecień 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 24,50% 9,90% 50,01% 15,59% #31/03/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność hotelowa

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za luty 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014 RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc czerwiec 2014 14 lipca 2014 3 RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl sieć Focus Hotels Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny Focus Hotels należy do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Poznaj naszą sieć Hotele miejskie zorien towane na gościa biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2009 30 CZERWCA 2009 Wrocław, sierpień 2009 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ ROKU 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ ROKU 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ ROKU 2013 URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Płock 13-08-2013 r. Spis treści: I. Wybrane dane finansowe II. III. IV. Struktura Akcjonariatu Jednostki wchodzące w skład

Bardziej szczegółowo