Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A."

Transkrypt

1 ORBIS S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A. w 2004 roku Warszawa, marzec 2005

2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 WSTĘP CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A ORBIS S.A. JAKO PARTNER PUBLICZNY I SPOŁECZNY SKŁAD AKCJONARIATU SPÓŁKI WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORBIS S.A RADA NADZORCZA SPÓŁKI INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDU DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU W 2004 ROKU WAŻNE WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM RELACJE INWESTORSKIE WARUNKI I TRENDY RYNKOWE SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA NOTOWANIA AKCJI ORBIS S.A KONKURENCJA: POPYT I PODAŻ NA USŁUGI HOTELOWE MARKETING I PROMOCJA SPÓŁKI POLITYKA HANDLOWA FREKWENCJA, ŚREDNIA CENA I PRZYCHÓD NA JEDEN DOSTĘPNY POKÓJ SEGMENTACJA RYNKOWA SYSTEM SPRZEDAŻY PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE OFERTY SPECJALNE PROMOCJA I REKLAMA PLAN MARKETINGOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI I STANDARDÓW USŁUG DZIAŁALNOŚĆ HOTELOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA PROGRAMY SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWE KATEGORIE FINANSOWE KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ HOTELI ZATRUDNIENIE I KOSZTY OSOBOWE STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA KOSZTY OSOBOWE I EFEKTY RESTRUKTURYZACJI SYSTEM PŁACOWY I REGULACJE W ZAKRESIE SPRAW PRACOWNICZYCH POLITYKA PERSONALNA OPIEKA SOCJALNA

3 8. ANALIZA BILANSU SPÓŁKI AKTYWA PASYWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI FINANSOWANIA WSKAŹNIKI FINANSOWANIA INNE WSKAŹNIKI OCENY EFEKTYWNOŚCI SPÓŁKI RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH FINANSOWANIE I WYMAGANIA ODNOŚNIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PROGRAM WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MODERNIZACJE I ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ROZWÓJ INFORMATYKI GŁÓWNE KIERUNKI PROJEKTY ZREALIZOWANE I ROZPOCZĘTE ZAANGAŻOWANIE ORBIS S.A. W PODMIOTACH ZEWNĘTRZNYCH STAN I STRUKTURA PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZMIANY W PORTFELU INWESTYCYJNYM I FINANSOWYM MAJĄTKU TRWAŁYM ZMIANY W PORTFELU INWESTYCYJNYM PO DNIU BILANSOWYM PLAN AFILIACJI HOTELI DO MAREK ACCOR ZMIANY STANU MAJĄTKU TRWAŁEGO UBEZPIECZENIA

4 Wstęp Niniejszy materiał dotyczy działalności Spółki Orbis S.A. w okresie I-XII 2004 r. Poszczególne rozdziały sprawozdania dotyczą najważniejszych obszarów działalności Spółki. Główne bloki tematyczne przedstawione w niniejszym opracowaniu to: charakterystyka Spółki, omówienie ogólnej sytuacji makroekonomicznej wpływającej na wyniki Spółki, analiza konkurencji, opis działań w sferze marketingu i promocji oraz zmierzających do poprawy jakości usług, szczegółowa prezentacja wyników ekonomicznych i źródeł finansowania działalności Spółki, informacja na temat poniesionych nakładów inwestycyjnych wraz z opisem głównych zadań, charakterystyka zaangażowania Orbis S.A. w podmiotach zewnętrznych, komentarz na temat włączania poszczególnych obiektów do marek Accoru, zgodnie z umową franchisingową. Pozostałe tematy scharakteryzowane pokrótce w materiale to: informacja o transakcjach w zakresie nieruchomości oraz ubezpieczeniach. 1. Charakterystyka spółki Orbis S.A. 1.1 Struktura organizacyjna W 2004 roku Orbis S.A. posiadała 54 oddziały hotelowe rozmieszczone na terenie całej Polski. Wykaz oddziałów Spółki: 1. Orbis S.A. Oddział Hotel Magura w Bielsku Białej, 2. Orbis S.A. Oddział Hotel Halny w Cieszynie, 3. Orbis S.A. Oddział Hotel Tranzyt w Częstochowie, 4. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Patria w Częstochowie, 5. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Hevelius w Gdańsku, 6. Orbis S.A. Oddział Novotel Marina w Gdańsku, 7. Orbis S.A. Oddział Novotel Centrum w Gdańsku, 8. Orbis S.A. Oddział Hotel Posejdon w Gdańsku, 9. Orbis S.A. Oddział Hotel Gdynia w Gdyni, 10. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure w Jeleniej Górze, 11. Orbis S.A. Oddział Hotel Prosna w Kaliszu, 12. Orbis S.A. Oddział Hotel Skalny w Karpaczu, 13. Orbis S.A. Oddział Hotel Silesia w Katowicach, 14. Orbis S.A. Oddział Novotel Rondo w Katowicach, 15. Orbis S.A. Oddział Hotel Solny w Kołobrzegu, 16. Orbis S.A. Oddział Novotel Bronowice w Krakowie, 17. Orbis S.A. Oddział Hotel Cracovia w Krakowie, 18. Orbis S.A. Oddział Hotel Francuski w Krakowie, 19. Orbis S.A. Oddział Hotel Wanda w Krakowie, 20. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Unia w Lublinie, 21. Orbis S.A. Oddział Hotel Grand w Łodzi, 4

5 22. Orbis S.A. Oddział Mercure Mrongovia w Mrągowie, 23. Orbis S.A. Oddział Hotel Beskid w Nowym Sączu, 24. Orbis S.A. Oddział Novotel w Olsztynie, 25. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure w Opolu, 26. Orbis S.A. Oddział Hotel Petropol w Płocku, 27. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure w Poznaniu, 28. Orbis S.A. Oddział Novotel Malta w Poznaniu, 29. Orbis S.A. Oddział Hotel Polonez w Poznaniu, 30. Orbis S.A. Oddział Novotel Centrum w Poznaniu, 31. Orbis S.A. Oddział Hotel Grand w Sopocie, 32. Orbis S.A. Oddział Hotel Aria w Sosnowcu, 33. Orbis S.A. Oddział Hotel Arkona w Szczecinie, 34. Orbis S.A. Oddział Hotel Neptun w Szczecinie, 35. Orbis S.A. Oddział Hotel Reda w Szczecinie, 36. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Helios w Toruniu, 37. Orbis S.A. Oddział Hotel Kosmos w Toruniu, 38. Orbis S.A. Oddział Novotel Centrum w Warszawie, 39. Orbis S.A. Oddział Hotel Grand w Warszawie, 40. Orbis S.A. Oddział Hotel Holiday Inn w Warszawie, 41. Orbis S.A. Oddział Novotel Okęcie-Airport w Warszawie, 42. Orbis S.A. Oddział Hotel Solec w Warszawie, 43. Orbis S.A. Oddział Hotel Vera w Warszawie, 44. Orbis S.A. Oddział Sofitel Victoria w Warszawie, 45. Orbis S.A. Oddział Hotel Europejski w Warszawie, 46. Orbis S.A. Oddział Novotel we Wrocławiu, 47. Orbis S.A. Oddział Motel we Wrocławiu, 48. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure-Panorama we Wrocławiu, 49. Orbis S.A. Oddział Hotel Wrocław we Wrocławiu, 50. Orbis S.A. Oddział Hotel Monopol we Wrocławiu, 51. Orbis S.A. Oddział Hotel Giewont w Zakopanem, 52. Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem, 53. Orbis S.A. Oddział Hotel Polan w Zielonej Górze, 54. Orbis S.A. Oddział Hotel Zamojski w Zamościu Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Orbis S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest: - organizacja oraz obsługa krajowej i zagranicznej turystyki, - koordynacja, organizacja i obsługa kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi, - świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi, 5

6 - pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu, - prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taborem, - świadczenie usług naprawczych środków transportu, - prowadzenie kas skupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych, - prowadzenie usług reklamowych i wydawniczych w kraju i za granicą, - prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanego z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, - prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych i zagranicznych, - prowadzenie działalności usługowo - gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki, - świadczenie usług bankowych, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami, - organizowanie i prowadzenie gier pieniężnych i losowych, - prowadzenie usług ubezpieczeniowych w ramach uzyskanych koncesji i zezwoleń, - prowadzenie działalności usługowej w formie agencji celnej w granicach uzyskanych zezwoleń, - wynajmowanie pomieszczeń użytkowych, - zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania Orbis S.A. jako partner publiczny i społeczny W 2004 r. Orbis S.A. był członkiem lub członkiem wspierającym następujących organizacji: - Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, - Fundacja Klubu 500, - Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce, - Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji (IHRA), - Fundacja Promocja Polska - Instytut Marki Polskiej, - Business Centre Club Związek Pracodawców, - Izba Gospodarcza Polskiego Zrzeszenia Hoteli, - Polski Instytut Dyrektorów, - Baltic Tourism Commission, - Konfederacja Pracodawców Polskich, - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 6

7 1.4 Skład akcjonariatu Spółki Kapitał akcyjny Spółki wynosi złotych i składa się z akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 2,00 PLN każda. Wszystkie akcje Orbis S.A. są wprowadzone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stan posiadania akcji Orbis S.A., ustalony na dzień 31 grudnia 2004 r. w oparciu o przepisy art. 147 i 158a ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: 1) Accor S.A akcji, reprezentujących 35,58% kapitału zakładowego, 2) ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny akcji, reprezentujących 5,89% kapitału zakładowego, 3) Commercial Union OFE BPH CU WBK akcje, reprezentujące 5,08% kapitału zakładowego, 4) Globe Trade Centre S.A akcje, reprezentujące 5,00% kapitału zakładowego. 1.5 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis S.A. W 2004 r. odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: 23 czerwca 2004 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2003 rok, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis za rok obrotowy zakończony oraz sprawozdania Zarządu. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Orbis S.A. za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Orbis S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 4. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy Powzięcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Orbis S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Orbis S.A. za rok obrotowy Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. 7

8 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, położonej w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego. 10. Powzięcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Konopnickiej nr 28, zabudowanej budynkiem hotelowym - dawnym hotelem Sofitel. 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 3 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powzięło uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 1.6 Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza V kadencji obradowała do dnia 23 czerwca 2004 r. w następującym składzie: - Eli Alroy, - Wojciech Ciesielski, - Sabina Czepielinda, - Wanda Dutkowska, - Michael Harvey, - Claude Moscheni (Przewodniczący od dnia 10 maja 2004 r.), - Janusz Rożdżyński, - Andrzej Saja, - Jean Philippe Savoye (Przewodniczący - do dnia 10 maja 2004 r.), - Christopher Voutsinas. W dniu 23 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą Orbis S.A. VI kadencji w następującym składzie: - Erez Boniel, - Sabina Czepielinda, - Paweł Dębowski, - Michael Flaxman, - Christophe Guillemot, - Michael Harvey, - Claude Moscheni (Przewodniczący), - Andrzej Przytuła, - Janusz Rożdżyński, - Christopher Voutsinas. 8

9 W związku z rezygnacją z dniem 13 lipca 2004 r. Pana Christopher Voutsinas z funkcji członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r. powołało w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Denys Sappey. 1.7 Informacje dotyczące Zarządu Zarząd działał w trybie określonym w 13 ust. 3 Statutu Orbis S.A., zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Orbis S.A. Zarząd V kadencji wykonywał w 2004 r. swoje funkcje w następującym składzie: Maciej Olaf Grelowski Jean Philippe Savoye Krzysztof Andrzej Gerula Andrzej Bobola Szułdrzyński Ireneusz Andrzej Węgłowski Yannick Rouvrais Alain Billy - Prezes Zarządu (do r. tj. do momentu zamknięcia obrad ZWZA Orbis S.A.) - Prezes Zarządu (od r. tj. od momentu zamknięcia obrad ZWZA Orbis S.A.) - Pierwszy Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, - Członek Zarządu, - Członek Zarządu. W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 16 lipca 2004 r. podział zadań i kompetencji członków Zarządu przedstawiał się następująco: Maciej Grelowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Orbis S.A. do dnia 23 czerwca 2004 r., koordynował działania w zakresie zarządzania Orbis S.A., kierował pracą Zarządu, stymulował i harmonizował procesy zachodzące w działalności eksploatacyjnej i w kontaktach z centralami związkowymi oraz sprawy związane z kształceniem i doskonaleniem kadr; Krzysztof Gerula - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich, prowadził sprawy związane z kształtowaniem i realizacją polityki marketingowej Spółki w zakresie kreowania produktu, polityki cenowej, systemu sprzedaży i działań promocyjnych oraz realizacją polityki kontaktów między Spółką a kluczowymi inwestorami, nadzorem właścicielskim z tytułu posiadanych przez Orbis S.A. udziałów lub akcji i nadzorem nad realizacją polityki handlowej określonej przez Zarząd dla przedstawicielstw zagranicznych Orbis S.A.; Andrzej Szułdrzyński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych, prowadził sprawy związane z kształtowaniem systemu ekonomicznofinansowego Spółki i zasad polityki płacowej, finansową kontrolą wewnętrzną, systemem planowania i analiz ekonomicznych, realizacją polityki ekonomicznofinansowej Spółki oraz reorganizacją strukturalno-majątkową Orbis S.A.; Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, prowadził sprawy związane z kształtowaniem strategii rozwoju Spółki poprzez poszukiwanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych związanych z budową sieci hotelowej, rozwojem informatyki oraz nadzorowaniem funkcjonowania sieci informatycznej, kształtowaniem 9

10 polityki remontowo-modernizacyjnej obiektów hotelowych i nadzorem nad jej implementacją, badaniem zjawisk i trendów w hotelarstwie; Yannick Rouvrais - Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Przedsiębiorstwie Orbis S.A., odpowiadał za prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością operacyjną w skali przedsiębiorstwa, oraz poszczególnych hoteli, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych ze standardami i jakością usług w Spółce oraz analizami operacyjnymi w zakresie efektywności działania hoteli; Alain Billy - Członek Zarządu, realizował politykę finansową Spółki, zwłaszcza w zakresie finansowania przedsięwzięć rozwojowych Spółki (w tym modernizacji i rozbudowy sieci hotelowej) oraz związaną z wykorzystaniem standardów finansowych grupy Accor. Uchwałą Zarządu nr 30 ustalony został z dniem 16 lipca 2004 r. nowy podział zadań i kompetencji członków Zarządu: Jean Philippe Savoye - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Orbis S.A. od dnia 23 czerwca 2004 r., koordynuje działania w obszarach zasoby ludzkie, rozwój i inwestycje, marketing, sprzedaż, audyt wewnętrzny, sprawuje nadzór generalny nad działalnością Spółki; posiadał na dzień r akcji Orbis S.A. Krzysztof Gerula - Pierwszy Wiceprezes Zarządu, prowadzi sprawy z zakresu zarządzania korporacyjnego, Public Relations - komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich oraz sprawy prawne; posiadał na dzień r akcji Orbis S.A., 182 udziałów PBP Orbis Sp. z o. o, 73 udziały Orbis Transport Sp. z o. o. Andrzej Szułdrzyński - Wiceprezes Zarządu, prowadzi sprawy z zakresu zarządzania aktywami trwałymi, zarządzania nowymi projektami przedsiębiorstwa oraz relacji ze związkami zawodowymi; posiadał na dzień r. 513 akcji Orbis S.A., 327 udziałów PBP Orbis Sp. z o. o., 200 udziałów Orbis Transport Sp. z o. o. Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu, odpowiada za funkcjonowanie i rozwój nowych technologii, tzw. trwały rozwój grupy, sustainable development - rozwój zrównoważony; posiadał na dzień r akcji Orbis S.A. Yannick Rouvrais - Członek Zarządu, zajmuje się zarządzaniem operacyjnym, sprawuje bezpośredni nadzór nad hotelami i dyrektorami hoteli oraz jest odpowiedzialny za scentralizowane zakupy; nie posiada akcji Spółki oraz spółek grupy kapitałowej. Alain Billy - Członek Zarządu, odpowiada za zarządzanie finansami i pionem księgowości; nie posiada akcji Spółki oraz spółek grupy kapitałowej Działalność Zarządu w 2004 roku Zarząd w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. odbył 49 posiedzeń. Na szczególną uwagę zasługują decyzje Zarządu, odnoszące się do: 1. wprowadzenia zasad ustalania cen i polityki handlowej Orbis S.A. w zakresie sprzedaży usług noclegowych, które uwzględniają zmiany sytuacji rynkowej oraz wdrożenie nowych narzędzi jak: Centralny Cennik - centralna baza danych; 10

11 OrbisOnLine - system rezerwacyjny, Call Center - telefoniczne centrum rezerwacji hotelowej Orbisu; 2. zmiany systemu ekonomiczno-finansowego, prowadzące do jego aktualizacji w związku z wygaśnięciem r. postanowień Pakietu Socjalnego; 3. realizacji programu modernizacji hoteli uwzględnionych w planie inwestycyjnym Spółki; 4. opracowania, rozpatrzenia i zatwierdzenia projektów planów ekonomicznofinansowych i inwestycyjnych na rok 2005; 5. kontynuacji realizacji procesu restrukturyzacji i racjonalizacji zatrudnienia; 6. rozpoczęcia budowania i realizacji programu sukcesji na kluczowe w Orbis S.A. stanowiska pracy; 7. ustalenie nowego podziału zadań i kompetencji członków Zarządu; 8. rozpoczęcia realizacji programu Orbis Firma XXI wieku, którego celem jest uczynić Orbis stabilną, nowocześnie zarządzaną firmą XXI wieku, atrakcyjną dla akcjonariuszy, klientów, partnerów i pracowników, przygotowaną do swojej nowej roli i czerpania korzyści płynących z rozszerzenia Unii Europejskiej; 9. rozpoczęcia prac nad projektem nowej organizacji struktury zakupów; 10. utworzenia regionów operacyjnych w Orbis S.A. w celu koordynacji działalności w następujących obszarach: działalność operacyjna, sprzedaż i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowości, IT i eksploatacja techniczna; 11. wprowadzenia procedury raportowania dziennej sprzedaży z hoteli Orbis S.A. w celu nadzorowania i zarządzania sprzedażą w Oddziałach; 12. wprowadzenia nowych standardów śniadań dla poszczególnych marek hoteli; 13. kontynuacji prac nad wdrożeniem systemu HACCP w Oddziałach Orbis S.A.; 14. nadania znaku Mercure Oddziałom Orbis S.A.: Hotel Kasprowy w Zakopanem i Hotel Mrongovia w Mrągowie; 15. zawarcia z Accor Polska Sp. z o.o. umowy o zarządzanie Hotelem Sofitel we Wrocławiu Ważne wydarzenia po dniu bilansowym W 2004 r. prowadzone były prace w zakresie Strategii Spółki na lata Temat ten był prezentowany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. i przyjęty. W ramach strategii Zarząd Spółki zamierza rozwijać sieć hoteli m.in. poprzez: - stworzenie w Polsce sieci hoteli ekonomicznych Etap Hotel składającej się z 23 hoteli, w tym budowę 15, objęcie jednego hotelu umową o zarządzanie, oraz zmianę marki 7 już istniejących hoteli na markę Etap Hotel. Łączny koszt stworzenia tej sieci wyniesie 224,8 mln PLN. - otwarcie kolejnych hoteli ekonomicznych Ibis. Do 2009 roku sieć hoteli tej marki obejmować będzie 17 hoteli. Program rozwoju zakłada budowę 4 nowych hoteli, zakup 1 hotelu oraz objęcie jednego umową o zarządzanie, a także zmianę marki 3 już istniejących hoteli na markę Ibis. Łączny koszt rozwoju sieci Ibis wyniesie 159,9 mln PLN. 11

12 - dalszą modernizację istniejących hoteli. Nakłady na modernizację w latach wyniosą 340 mln PLN. Łączne nakłady inwestycyjne na rozwój sieci Etap Hotel, Ibis oraz modernizację hoteli w latach wyniosą wraz z nakładami odtworzeniowymi 725,5 mln PLN. Program inwestycji w zakresie modernizacji finansowany będzie w pełni ze środków własnych, a w zakresie budowy nowych hoteli 169 mln PLN ze środków własnych i 216 mln PLN długiem. W dniu r. Rada Nadzorcza Orbis S.A. uchwałą nr 14/VI/2005 pozytywnie zaopiniowała projekt nowej treści Statutu Orbis S.A., który został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r. W/w zmiany Statutu Orbis S.A. zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r Relacje inwestorskie Akcje spółki notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej notowania wchodzą w skład indeksu WIG-20. Prowadzony jest również sponsorowany program GDR-ów. Akcje pozostające w wolnym obrocie giełdowym to około 48% akcji spółki. W gronie akcjonariuszy Orbis S.A. znajdują się inwestorzy instytucjonalni z kraju i zagranicy, w tym fundusze inwestycyjne, banki, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, a także inwestorzy indywidualni. Spółka utrzymuje stały kontakt ze środowiskiem analityków rynku akcji. Otwarta polityka informacyjna w środowisku inwestorskim zajmuje więc ważne miejsce w polityce korporacyjnej Orbis S.A. Spółka trzeci raz w historii wypłaciła akcjonariuszom dywidendę. Na jedną akcję, tak jak w roku poprzednim, przypadło 0,34 PLN. Orbis S.A. przeznaczył na ten cel ok. 15,6 mln PLN tj. 35% wyniku netto za 2003 r. Spółka kontynuuje politykę wypłaty dywidendy utrzymując poziom wypłacanej sumy w przedziale 30-50% zysku netto. W ciągu roku relacje inwestorskie realizowane były w formie indywidualnych spotkań z analitykami i inwestorami w siedzibie Spółki. Ponadto wszyscy zainteresowani mogli na bieżąco uzyskać informacje o Spółce telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przedstawiciele Zarządu prezentowali Spółkę podczas konferencji inwestorskich organizowanych za granicą przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych oraz banki inwestycyjne, a także podczas roadshow. W lutym 2004 r. po rozliczeniu transakcji zakupu akcji spółki Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., zorganizowana została konferencja inwestorska, podczas której przedstawione zostały informacje na temat całości transakcji. W drugiej połowie 2004 r. w Spółce trwały intensywne prace w ramach tzw. projektu przedsiębiorstwa - Firma XXI wieku, które w marcu 2005 r. zaowocowały ogłoszeniem nowej strategii oczekiwanej przez środowisko inwestorów i analityków. Informacje na temat strategii zostały przedstawione podczas konferencji prasowej i inwestorskiej w marcu 2005 r. i są dostępne na stronach internetowych Spółki. W 2004 r. Orbis był partnerem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w zakresie cyklu spotkań Stowarzyszenia z inwestorami indywidualnymi, które 12

13 odbywały się w hotelach Orbisu w całym kraju. Spółka była także partnerem II Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzanego przez Stowarzyszenie. Orbis jest również członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, które reprezentuje Spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dialogu publicznym dotyczącym zasad funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Na stronie internetowej Spółki, w sekcji informacji dla inwestorów, dostępne są wszystkie raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę, raporty roczne, a także wszystkie podstawowe informacje, w tym o zarządzie, radzie nadzorczej i akcjonariacie, statut, regulaminy wewnętrzne, regulamin i archiwum WZA. Ponadto na stronie internetowej została zamieszczona pełna treść oświadczenia Spółki dotyczącego ładu korporacyjnego. W styczniu 2005 r. zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie systemu raportowania do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Począwszy od raportu za 1 kwartał 2005 r. Spółka będzie przekazywać wyłącznie skonsolidowane raporty kwartalne i raport półroczny grupy kapitałowej rozszerzone o część jednostkową. Decyzja o zmianie zakresu raportowania wynika z powiększenia grupy kapitałowej o spółkę Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. pod koniec 2003 r., którego skutkiem jest wzrost udziału spółek zależnych w wynikach Grupy Kapitałowej Orbis. Przekazywanie jednego raportu kwartalnego i półrocznego umożliwi inwestorom i analitykom jednorazową i pełną ocenę wyników osiąganych przez Grupę. Jednocześnie Spółka przygotowując się do wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dostosowała formę raportów do nowych przepisów, a także do potrzeb informacyjnych środowiska inwestorskiego. Warunki i trendy rynkowe 2.1. Sytuacja makroekonomiczna Osiągnięte w 2004 r. wyniki hoteli Orbis S.A. były funkcją tempa wzrostu PKB w Polsce. Wzrost produktu krajowego brutto w 2004 r. wyniósł 5,3%. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3,5% (wobec odpowiednio 0,8% w 2003 r.). Natomiast inflacja w grudniu w porównaniu do grudnia 2003 r. wyniosła 4,4%. Na rynku pracy nadal utrzymuje się niekorzystna sytuacja. Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2004 r. ukształtowała się na poziomie 19,1%, tj. o 0,4 pkt wyższym niż przed miesiącem oraz o 0,9 pkt mniejszym niż w grudniu 2003 r. Średni urzędowy kurs dolara amerykańskiego wyniósł w okresie dwunastu miesięcy 2004 r. 3,6540 PLN/1 USD (spadek w stosunku do średniej w okresie I-XII 2003 r. o 6%). Średni urzędowy kurs euro w 2004 r. wyniósł 4,5340 PLN/1 EUR i wzrósł o 3,1% w stosunku do 2003 roku. W grudniu 2004 r. średni miesięczny urzędowy kurs EUR wyniósł 4,1438 PLN /1 EUR, tj. o 11,0% mniej niż przed rokiem. W okresie I-XII 2004 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. 13

14 Zmiany makroekonomiczne mają bezpośrednie przełożenie na sytuację w branży hotelarskiej w Polsce oraz znalazły odzwierciedlenie w wynikach Orbis S.A Notowania akcji Orbis S.A. Odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą są notowania giełdowe polskich firm z sektora usługowego (w tym Orbis S.A.). Warunki makroekonomiczne, w których działały, wpłynęły na osiągnięte przez nie wyniki, a tym samym wycenę ich walorów przez giełdę. Wykres 1 Notowania Orbis S.A. i WIG-20 w okresie I-XII 2004 r. Orbis S.A. WIG-20 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20, W okresie I-XII 2004 r. kurs akcji Orbisu znajdował się w przedziale 20,70-28,70 pln. Rozpiętość pomiędzy notowaniem najwyższym i najniższym wyniosła 8,00 pln, co stanowiło 38,6% ceny najniższej. Średni dzienny obrót akcjami Orbisu wyniósł w IV kwartale 2004 r sztuk, a w okresie I-XII 2004 r sztuki. W przeważającej części 2004 r. występowała dodatnia korelacja między indeksem WIG-20 i kursem akcji Orbisu. Korelację ujemną można odczytać m.in. w okresach: r., r., r., r., r. Tabela 1 Notowania Orbis S.A. i porównywalnych sieci hotelowych Spółka Kurs z dnia 52 - tygodnie (kurs) najwyższy najniższy De Vere Hotels plc ( ) 469,00 479,50 387,00 NH Hotels (eur) 9,69 10,00 8,40 Orbis S.A. (pln) 24,50 28,70 20,70 14

15 Spółka udział kursu z dn w not. najwyższym udział kursu z dn w not. najniższym De Vere Hotels plc ( ) 97,8% 121,2% NH Hotels (eur) 96,9% 115,4% Orbis S.A. (pln) 85,4% 118,4% Biorąc za punkt odniesienia dzień r. i poprzedzający okres 52 tygodni, kurs spółki hotelowej De Vere Hotels oscylował najbliżej najwyższych notowań osiągniętych w analizowanym okresie - 97,8%. Najbliżej notowania najniższego oscylował kurs akcji Orbisu - 85,4% Konkurencja: popyt i podaż na usługi hotelowe W 2004 r. zanotowano 37,2 mln wyjazdów Polaków za granicę (o 3,9% mniej niż w 2003 r.) i 61,9 mln przyjazdów cudzoziemców (o 18,8% więcej niż w 2003 r.). W okresie od I do XII 2004 r. zanotowano około 14,3 mln przyjazdów turystów, o 4,2% więcej niż w 2003 r. Według prognoz Instytutu Turystyki średnioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do Polski w latach wyniesie blisko 5%. Istotnego wzrostu liczby przyjazdów należy oczekiwać z Niemiec, z nieościennych krajów starej Unii Europejskiej (w tempie 8,4% rocznie), Ameryki Północnej i pozostałych krajów zamorskich. Ogółem liczba przyjazdów turystów będzie rosła od 14,3 mln w 2004 r. do 16,4 mln w 2007 r. Prognozy wydatków turystów w latach wskazują na pozytywne tendencje na krajowym rynku turystycznym, które mogą również przekładać się na wzrost dochodów hoteli. Zainteresowanie rozwojem w naszym kraju wykazują nieobecne do tej pory międzynarodowe sieci hotelowe. Nowa sieć francuskich hoteli ekonomicznych Bonsai Hotels zamierza wkroczyć do Polski. Pierwszy hotel ma powstać w Warszawie, kolejne najprawdopodobniej w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu. Dalszą ekspansję w naszym kraju przewiduje również francuska grupa hotelowa Envergure, która ostatnio zmieniła nazwę na Louvre Hotels (po połączeniu z siecią Louvre Hotels) i wprowadziła na rynek nową markę hoteli - Blue Marine. Po dwunastu miesiącach 2004 r. sytuacja na głównych rynkach hotelowych w kraju przedstawia się następująco: Warszawa nowych pokoi, Kraków - 434, Katowice - 242, Poznań - 148, Trójmiasto - 79 i Szczecin 30. W związku z połączeniem hoteli firmy Hekon z hotelami Orbis S.A., które tworzą teraz jedną Grupę Hotelową Orbis, zmianie uległa lista hoteli konkurencyjnych na poszczególnych rynkach, co w konsekwencji spowodowało zmiany udziałów Orbisu. Rynek warszawski Na koniec 2004 r. udział bazy hotelowej Grupy Orbis w stosunku do liczby pokoi hoteli należących do konkurencji I rzędu wyniósł 38,5%. Uwzględniając hotel Mercure Fryderyk Chopin (249 pokoi) objęty umową o zarządzanie oraz hotel Ibis Stare Miasto (333 pokoje) łączny udział w rynku wynosił 46,4%. 15

16 Do grona najważniejszych konkurentów w 2004 r. dołączyły cztery nowe obiekty: kompleks hoteli Envergure (obecnie Louvre Hotels) i czterogwiazdkowy Boutique Hotel Le Regina. Ponadto, 30 grudnia 2004 r. został otwarty, po całkowitej modernizacji, luksusowy hotel Polonia, położony przy skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich. Łącznie do końca 2006 r. na rynku warszawskim w hotelach konkurencyjnych ma powstać ok nowych pokoi. Rynek krakowski W 2004 r. na rynku krakowskim otwartych zostało pięć nowych obiektów (łącznie 434 pokoje), w konsekwencji udziału Grupy Hoteli Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec roku wyniósł 28,1%. W latach planowane jest oddanie siedmiu hoteli konkurencyjnych o łącznej liczbie 530 pokoi. Rynek katowicki Udział hoteli Grupy Hotelowej Orbis w stosunku do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. na rynku wyniósł 43,1%. Znaczny spadek udziału w stosunku do ubiegłego roku spowodowany był po pierwsze otwarciem nowych hoteli, jak również poszerzenem listy hoteli konkurencyjnych o istniejące już obiekty z racji podwyższenia standardu usług i wzrostu udziału sprzedaży na rynku. W 2004 r. na rynku katowickim oddano do eksploatacji cztery obiekty, o łącznej liczbie 242 pokoi. Do końca 2006 r. planowane jest oddanie łącznie ok. 100 pokoi w trzech hotelach. Rynek trójmiejski Udział hoteli Grupy Orbis na rynku trójmiejskim w stosunku do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 46,0%. W 2004 r. na rynku trójmiejskim przybyły dwa obiekty, o łącznej liczbie 79 pokoi. Łącznie do końca 2006 r. na rynku trójmiejskim powstanie ok. 800 nowych pokoi. Rynek poznański Na rynku poznańskim udział hoteli Grupy Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 63,4%. W 2004 r. oddano do eksploatacji trzy obiekty, o łącznej liczbie 148 pokoi. Do końca 2006 r. na rynku poznańskim zostaną otwarte cztery kolejne obiekty, o łącznej liczbie ok. 480 pokoi. Rynek wrocławski Na rynku wrocławskim w 2004 r. nie oddano żadnego nowego hotelu. Udział hoteli Grupy Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 37,1%. Uwzględniając hotel Sofitel Dorint (205 pokoi), objęty umową o zarządzanie, udział ten wynosił 45,6%. Na rynku wrocławskim do końca 2006 r. powstanie ok. 300 pokoi. Rynek szczeciński Na rynku szczecińskim udział hoteli Grupy Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 49,0%. W 2004 r. oddano do eksploatacji trzygwiazdkowy hotel o 30 pokojach. 16

17 Rynek lubelski Na rynku lubelskim udział hoteli Grupy Orbis w stosunku do hoteli należących do konkurencji I rzędu na koniec 2004 r. wyniósł 21,2%. W roku 2004 oddano do eksploatacji jeden obiekt - dwugwiazdkowy hotel Campanile (81 pokoi). Do końca 2006 r. na rynku może powstać ok. 240 pokoi. Rynek toruński W 2004 r. na rynku toruńskim przybyły trzy hotele (łącznie 122 pokoje, docelowo 178), co na stosunkowo niewielkim rynku spowodowało znaczący spadek udziału hoteli Grupy Orbis w stosunku do konkurencji I rzędu, który na koniec 2004 r. wyniósł 48,1%. W latach planowane jest oddanie jednego obiektu dysponującego 98 pokojami. 2. Marketing i promocja Spółki 3.1. Polityka handlowa Wytyczne polityki handlowej Orbis S.A. na 2004 r. określone w Uchwale nr 3 z dn r. zostały dostosowane do wspólnych wymogów dla wszystkich marek: Sofitel, Nowotel, Mercure, Orbis oraz Holiday Inn. System cen, oparty o jednolite zasady, obowiązywał we wszystkich hotelach Orbis S.A., niezależnie od przynależności do marki i zakładał: - odrębny system cen dla rynku turystycznego i dla rynku biznesowego, oparty o zróżnicowane poziomy cen związane z wielkością obrotów partnera; - waluta: większość hoteli Orbis S.A. przyjęła PLN jako walutę, w której ustalane są ceny Rack Rate oraz pozostałe kategorie cen przeznaczone dla ruchu biznesowego. Wiąże się to z faktem, że ruch biznesowy ma swoje zaplecze głównie wśród firm działających na rynku polskim. Dla rynku turystycznego, dla którego decydujące znaczenie ma zagraniczna turystyka przyjazdowa, utrzymane zostały ceny w EUR; Hotele, które w 2004 r. przyjęły EUR jako walutę dla cen biznesowych to: Novotel Bronowice i Francuski w Krakowie, Mercure i Novotel Centrum w Poznaniu, Europejski, Novotel Airport, Novotel Centrum w Warszawie, Sofitel Victoria i Holiday Inn w Warszawie; - rok handlowy dla ruchu biznesowego pokrywa się z rokiem kalendarzowym, natomiast dla ruchu turystycznego trwa od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.; - cena pokoju zawiera cenę noclegu oraz śniadania i wliczony podatek VAT, w przypadku hoteli Sofitel Victoria i Holiday Inn cena śniadania jest podawana oddzielnie; W założeniach polityki cenowej na 2005 r. wprowadzona została przebudowa systemu cen hotelowych z 2004 r. Zmiany wprowadzone przy ustalaniu cen na 2005 rok dotyczyły: - nowej polityki cenowej, która polega na utworzeniu trzech nowych stawek cenowych: publikowanych - RA1 oraz cen promocyjnych - RA2 i RA3; - taktyki prezentowania cen hotelowych, przez wyłączenie z nich śniadania; 17

18 - waluty cen: do hoteli ustalających wszystkie ceny w EUR dołączy Novotel Malta w Poznaniu; - koordynacji rynkowej: powołanie w grudniu 2004 r. na pięciu głównych rynkach (w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu) Dyrektorów Regionalnych (DOP), których zadaniem jest koordynacja w następujących obszarach: działalność operacyjna, sprzedaż i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość, IT oraz eksploatacja techniczna. Działania te mają na celu zapewnienie maksymalnego zysku regionu, maksymalizowanie poziomu satysfakcji gości oraz dbanie o stały wzrost ich lojalności; - modyfikowania i stałego udoskonalania Centralnego Cennika - programu służącego do agregowania cen wszystkich hoteli Orbis S.A. w jednej Centralnej Bazie Danych, która stanowi także jedyne źródło zasilania dla systemów rezerwacyjnych Call Center i OrbisOnLine Frekwencja, średnia cena i przychód na jeden dostępny pokój W 2004 r. w hotelach Orbis S.A. goście wykorzystali łącznie pokojonocy o noclegów więcej (+ 6,1%) niż w 2003 r. W każdym kwartale odnotowano wzrost liczby sprzedanych pokoi w porównaniu do analogicznych okresów 2003 r.: w I kwartale o 10,2%, w II o 8,8%, w III o 5,2% i IV o 0,8%. Frekwencja wyniosła na koniec 2004 r. 45,2%, o 2,5 pkt % więcej niż w 2003 r. (42,7%). Trzy rynki osiągnęły średnioroczną frekwencję powyżej 50%: Trójmiasto - 54,6%, Kraków - 52,2% i Wrocław - 51,8%. Najniższą frekwencję uzyskały hotele na rynku katowickim - 31,1%, poznańskim - 36,4% oraz szczecińskim - 37,6%. Poprawa frekwencji w stosunku do 2003 r. nastąpiła we Wrocławiu o 8,0 pkt %, w Krakowie o 6,6 pkt %, w Szczecinie o 4,5 pkt %, w Warszawie o 1,5 pkt %, w Trójmieście o 1,2 pkt %, a także w grupie hoteli wypoczynkowych o 4,2 pkt %. Spadek frekwencji odnotowały hotele w Katowicach o 2,3 pkt % i w Poznaniu o 1,2 pkt %. Średnia cena za jeden sprzedany pokój w 2004 r. wyniosła 197,1 PLN (jest to cena netto za pokój bez śniadania i bez podatku VAT). Oznacza to spadek o 6,5% w porównaniu do 210,8 PLN uzyskanych w 2003 r. Spadek ten spowodowany był silną konkurencją na rynku, a także umacnianiem się kursu złotego do euro w III i IV kwartale 2004 r. Z punktu widzenia głównych rynków hotelowych najwyższa średnia cena była realizowana przez hotele w Poznaniu - 257,7 PLN, jednocześnie był to jedyny rynek, na którym zanotowano jej wzrost. Kolejnym rynkiem była Warszawa - 247,9 PLN i Katowice - 195,7 PLN. Najniższe ceny średnie uzyskały hotele w Szczecinie - 131,3 PLN oraz na rynku wrocławskim - 139,1 PLN. Pomimo spadków średniej ceny na większości rynków przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) spadł tylko o 1,0% w porównaniu do 2003 r. i wyniósł 89,1 PLN Segmentacja rynkowa W 2004 r. nastąpił wzrost liczby sprzedanych pokojonocy zarówno w segmencie turystycznym - o prawie 22 tys. pokojonocy (+3,1%), jak i biznesowym - o ponad 73 tys. pokojonocy (+8,7%). W porównaniu do 2003 r. nieznacznie zmieniła się struktura gości na korzyść segmentu biznesowego. Udział tego segmentu na koniec 18

19 2004 r. wzrósł do 55,5% wobec 54,2% w 2003 r. Goście z segmentu turystycznego w 2004 r. stanowili 44,5%. Poziom średnich cen realizowanych w ramach poszczególnych segmentów w latach 2003 i 2004 prezentuje wykres 2. Wykres 2 Segmentacja cenowa w 2003 i 2004 r. TURYSTYKA Pozostałe turystyka Weekendy Oferty specjalne i promocje Tutyści indyw. Grupy turyst. BIZNES Biznes pozostałe Konferencje i Incentive Firmy korporacyjne (wolumen) Biznes indyw. 2,2% 1,9% 5,0% 5,0% 6,0% 6,8% 4,5% 4,7% 9,1% 9,4% 8,6% 7,5% 26,8% 27,4% 18,2% 18,4% 19,7% 18,9% 44,5% 45,8% 55,5% 54,2% ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Wykres 3 Średnie ceny w segmentach w 2003 i 2004 r. TURYSTYKA Pozostałe turystyka Weekendy Oferty specjalne i promocje Tutyści indyw. Grupy turyst. BIZNES Biznes pozostałe Konferencje i Incentive Firmy korporacyjne (w olumen) Biznes indyw. 159,4 170,0 162,0 170,6 142,5 153,3 189,0 209,4 176,7 181,1 179,7 194,3 227,6 245,8 213,8 233,3 218,6 243,6 254,0 278,3 264,2 278,

20 W segmencie turystycznym średnia cena uzyskana w 2004 r. wyniosła 159,4 PLN i była niższa o 6,2% w porównaniu z uzyskaną w 2003 r., kiedy wyniosła 170,0 PLN. Udział Polaków w strukturze sprzedaży pokojonocy hoteli Orbis S.A zwiększył się z 34,9% w 2003 r. do 36,2% w 2004 r. Najliczniejszą grupą obcokrajowców wśród gości hoteli Orbis pozostają Niemcy, których udział w sprzedanych noclegach wyniósł 23,0% i pozostał na poziomie z roku 2003 (23,1%). Segmentację według krajów prezentuje wykres 4. W przyjazdach z głównych rynków zagranicznych dominuje turystyka, w tym turystyka grupowa z Izraela, której pobyty stanowią aż 84% wszystkich przyjazdów, grupy turystyczne z Niemiec stanowią 56%, z USA i Kanady - 48%. Wśród rynków europejskich, poza Niemcami: Wlk. Brytania, Skandynawia, Francja i Włochy w przyjazdach do Polski przeważają pobyty indywidualne, zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Z kolei wśród gości z Polski ponad 3/4 stanowią pobyty biznesowe, ze znaczącym udziałem imprez typu MICE - konferencje, szkolenia, seminaria itp. Wykres 4 Segmentacja rynkowa w 2003 r. i 2004 r. Aus tria Belgia Czechy i Słowacja Francja Hiszpania Holandia Izrael Japonia Niemcy Rosja/WNP Szwajcaria Węgry W. Brytania Włochy USA i Kanada Skandynawia Pozostałe kraje POLSKA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok 27 kwietnia 2007 r. . SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.2 OPIS PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku 27 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku 25 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2007 r.

Poznań, październik 2007 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w I półroczu 2007 r. Poznań, październik 2007 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Komputronik Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo, List prezesa Ryszard Lorek Prezes Zarządu Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny SGB-Banku SA w Poznaniu za rok 2012, który stanowi najpełniejsze podsumowanie działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo