PRZEWODNIK MIEJSKI STRUER KLUBY I STOWARZYSZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK MIEJSKI STRUER KLUBY I STOWARZYSZENIA"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK MIEJSKI STRUER KLUBY I STOWARZYSZENIA

2 1

3 KLUBY I STOWARZYSZENIA W STRUER Ludzie o wspólnych zainteresowaniach Większość Duńczyków naleŝy do róŝnego rodzaju klubów lub stowarzyszeń. Stowarzyszenia umoŝliwiają poznanie osób o takich samych zainteresowaniach. Zainteresowania te mogą być związane ze sportem, polityką lub kulturą. Dołącz do nas Dla nowych mieszkańców udział w róŝnorodnych spotkaniach odbywających się w klubach lub stowarzyszeniach umoŝliwia poznanie nowych osób oraz aktywny udział w Ŝyciu społecznym. Stowarzyszenie kierowane jest przez zarząd wybrany przez członków klubu. Jako członek stowarzyszenia moŝesz przedstawić własne propozycje dotyczące działalności stowarzyszenia oraz pełnić stanowisko członka zarządu. W Struer istnieje wiele róŝnorodnych stowarzyszeń. Podjęliśmy decyzję o wydaniu przewodnika po stowarzyszeniach w celu zebrania oraz przedstawienia informacji na temat działających w mieście stowarzyszeń. Przewodnik ten zawiera równieŝ dane kontaktowe osób posługujących się językiem angielskim działających w róŝnych klubach. Informacje na temat stowarzyszeń moŝna równieŝ znaleźć w Rejestrze stowarzyszeń dostępnym w bibliotece: Składki członkowskie Niemal cała działalność związana z lekkoatletyką opiera się o członkowstwo w róŝnych stowarzyszeniach. Wynika to z konieczności ponoszenia przez kluby opłat za wynajem obiektów, zatrudnianie trenerów itp., stąd konieczność opłacania składek członkowskich. Informacje dotyczące składek członkowskich dostępne są w poszczególnych klubach i stowarzyszeniach. Pomoc finansowa rodziców Wiele dzieci oraz młodzieŝy w czasie wolnym od zajęć bierze udział w róŝnych wydarzeniach sportowych. Najczęściej rodzice wspierają swoje dzieci, na przykład poprzez opłacanie składek członkowskich, dowoŝenie ich oraz odbieranie po imprezie, a takŝe branie w nich czynnego udziału. Stowarzyszenia dla nowych mieszkańców W mieście działa wiele róŝnych stowarzyszeń zrzeszających przede wszystkim nowych mieszkańców pochodzących z innych krajów. NaleŜą do nich między innymi kluby dla obcokrajowców, stowarzyszenia przyjaciół oraz organizacje skupiające się na integracji oraz wymianie kulturowej. Patrz takŝe Dane kontaktowe W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Sørenem Sørensenem, miejskim konsultantem ds. czasu wolnego: Korzystaj z Ŝycia! 2

4 Spis treści Lekkoatletyka oraz inne dyscypliny sportowe Klub dla biegaczy AK Kilen 5 Klub siatkarski Hjerm FIF Volleyball 6 Klub tenisowy Humlum Tennisklub 7 Stowarzyszenie sportowe Langhøj KFUM s IF 8 Klub nurkowy Sportsdykkerklubben Blæksprutten 9 Klub boksu amatorskiego Struer Amatørbokseklub 10 Klub piłkarski Struer Boldklub 11 Klub brydŝowy Struer Bridgeklub 12 Klub sportowy Struer Fitness & Struer Firmaidræt 13 Klub piłki ręcznej Struer Forenede Håndboldklubber 14 Klub golfowy Struer Golfklub 15 Klub kajakowy Struer Kajakklub 16 Klub tańca Struer Line Dance 17 Klub sportów motorowych Struer og Omegns Motor Sport 18 Klub wioślarski Struer Roklub 19 Klub Ŝeglarski Struer Sejlklub 20 Stowarzyszenie tańca sportowego 21 Struer Sportsdanserforening Klub Squash Club 22 Klub pływacki Struer Svømmeklub 23 Klub tenisowy Struer Tennisklub 24 Klub kajakowy Tambohus Kajakklub 25 Stowarzyszenie sportowe Thyholm Idrætsforening 26 Klub jeździecki Thyholm Rideklub 27 Klub rowerowy UniCykelKlubben i Struer 28 Klub windsurfingowy Windsurfingklubben Windy 29 3

5 Klub tańca Æ West Coast Set Dancers 30 Harcerstwo oraz inne zajęcia na wolnym powietrzu Stowarzyszenie właścicieli psów 31 Danmarks Civile Hundefører-Forening, Thyholm afdeling FDF Struer 32 Jegindø FDF 33 Świat fiordów Nordvestjysk Fjordkultur 34 Muzyka i kultura International Café 35 Stowarzyszenie sztuki Kunstforeningen Limfjorden 36 Szkoła sztuk pięknych Struer Billedskole 37 Orkiestra dęta Struer Brass Band 38 Orkiestra Struer FDF Orkester 39 Stowarzyszenie międzynarodowe Struer Internationale Forening 40 Stowarzyszenia społeczne Rodzina i społeczeństwo Familie og Samfund, 41 Bremdal Struer Stowarzyszenie obywateli Hjerm Borgerforening 42 Stowarzyszenie obywateli Humlum og Omegns Borgerforening 43 Stowarzyszenie obywateli Jegindø Borgerforening 44 Stowarzyszenie obywateli Struer Borgerforening 45 Stowarzyszenie gimnastyczne Vejrum Borger- og Gymnastikforening 46 Venøboen 47 4

6 LEKKOATLETYKA ORAZ INNE DYSCYPLINY SPORTOWE AK Kilen AK Kilen jest klubem dla biegaczy zrzeszającym około 100 członków. Biegi odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. Podczas biegu wyznaczone są osoby nadające tempo, które zapewniają zachowanie róŝnych poziomów prędkości biegu, tak aby kaŝdy po krótkim przygotowaniu mógł wziąć w nich udział. Biegi odbywające się we wtorki oraz czwartki rozpoczynają się po południu o godzinie 17:30. Biegi w soboty rozpoczynają się o godzinie 13:00. Miejscem spotkania jest szatnia klubu, za basenem Struer Swimming Pool. Trasy do pokonania są róŝne, od 5 kilometrów w górę, w zaleŝności od stopnia zaawansowania biegaczy. Prowadzone są równieŝ całoroczne zajęcia grupowe na parkingu Kjærgaards Mølle w kaŝdą sobotę o godzinie 10:00. Adres klubu: Struer Stadium Park Alle 10. Aby dowiedzieć się więcej lub zostać członkiem klubu, naleŝy skontaktować się z Knud Holdgaard, wysyłając wiadomość na adres Tel.:

7 Hjerm FIF Volleyball Klub siatkarski Hjerm FIF Volleyball prowadzi grupy w kaŝdym przedziale wiekowym oraz dla kaŝdego poziomu zaawansowania. Klub ma charakter społeczny. Cechuje go ciepła atmosfera, sprawiająca Ŝe zawodnicy zarówno na boisku, jak i w klubie czują się tak dobrze, jak w domu. Klub ten oferuje wsparcie związane z osiąganiem wyznaczonych celów sportowych, zarówno na poziomie zawodowym, jak i rekreacyjnym. Klub organizuje oraz uczestniczy w wielu sportowych imprezach w sezonie. Zapewnia dzięki temu moŝliwość współzawodniczenia z wieloma róŝnymi zespołami. Jako reprezentacja zespołowa bierze udział w takich zawodach, jak HjermCup Competition, w których aktywnie uczestniczy około 250 siatkarzy. Zespoły klubu: Siatkówka dla dzieci (od 2 klasy szkoły podstawowej): środy, 17:30 18:45 Siatkówka dla młodzieŝy środy, 17:00 18:30 (od 6 klasy szkoły podstawowej): Siatkówka mieszana (męŝczyźni i kobiety): środy, 18:30 20:30 Jyllandsserie dla kobiet: środy, 18:30 20:30 Sekcja 1 i 2 męŝczyzn: poniedziałki, 19:30 21:30 środy, 20:30 22:00 Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie internetowej klubu. Hjerm Hallen Vestre Hovedgade 34B 7560 Hjerm Jesper Kjær (angielski) Tel.: Carsten Jørgensen (angielski) Tel.:

8 Humlum Tennisklub Klub tenisowy dla dzieci, młodzieŝy oraz dorosłych na kaŝdym poziomie zaawansowania. Podczas sezonu letniego dostępne są dwa zewnętrzne korty tartanowe. W czasie sezonu zimowego jest to jedyny klub w mieście oferujący grę w tenisa na tartanowym korcie krytym w hali klubu. Mellemvej 3 Humlum Aksel Gadegaard Tel.: Søren Lund Pedersen Tlf.:

9 Langhøj KFUM s IF Lokalny klub sportowy oferujący róŝne zajęcia sportowe dla mieszkańców okolicy. Klub prowadzi zajęcia z piłki ręcznej, badmintona, siatkówki, step up'u, z piłką do ćwiczeń, tańca line dance, Let's Rumba oraz fitness. Langhøjhallen Bækvej 2, Asp Tel.: Przewodniczący: Per Dybdal (angielski) Tel.: Piłka ręczna: Kirsten S. Pedersen (angielski) Tel.: Badminton: Bente Søvndal (angielski/niemiecki) Tel.: Siatkówka: Hans Christiansen Tel.: Step Up oraz zajęcia z piłką do ćwiczeń: Malene Holdgård (angielski) Tel.: Taniec line dance: Hanne Tronhjem (angielski) Tel.: Zajęcia Let s Rumba: Nancy Steiner (angielski/hiszpański) Tel.: Fitness: Thomas (angielski) Tel.:

10 Sportsdykkerklubben Blæksprutten Klub nurkowy dla całych rodzin. Klub organizuje podróŝe dla rodzin i przyjaciół do ekscytujących i atrakcyjnych miejsc. Wycieczki te często obejmują równieŝ nurkowanie. Główną działalnością klubu jest nurkowanie w pięknych wodach Danii. Cieśnina Limfjord oferuje moŝliwość nurkowania w naturalnym środowisku oraz obcowania z przepięknym podwodnym światem. Niezwykłe wraki spoczywające na dnie Morza Północnego stanowią idealne miejsce do nurkowania wraz z przyjaciółmi. Klub oferuje równieŝ zajęcia na basenie Struer Swimming Pool odbywające się dwa razy w tygodniu. Zajęcia na basenie obejmują zarówno pływanie indywidualne, jak i ćwiczenia w grupie. Klub organizuje równieŝ podwodne rugby. KaŜdy moŝe wziąć udział w grze lub po prostu zasiąść na trybunie. Niedzielne popołudnie jest idealną okazją do spędzenia wolnego czasu z rodziną na basenie, popływania oraz spotkania się z osobami o tych samych zainteresowaniach. Dla początkujących klub oferuje kursy nurkowania, jak równieŝ chętnie słuŝy pomocą i radą. W przypadku zainteresowania nurkowaniem, prosimy o kontakt w celu zorganizowania testowego nurkowania oraz popołudniowego szkolenia na basenie. Bredgade 50B - basen Struer Swimming Pool: środy, 20:00 21:30 niedziele, 16:00 18:30 Aby dowiedzieć się więcej lub zapisać się do klubu, naleŝy skontaktować się z: Przewodniczący: Flemming Bertelsen Tel.:

11 Struer Amatør Bokseklub Klub boksu tradycyjnego dla dzieci oraz młodzieŝy. Klub prowadzi szkołę boksu (Boxing School) dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, a takŝe grupę dla dorosłych, w której podstawę stanowią zajęcia ruchowe. W klubie panuje miła atmosfera. Z klubem współpracuje grupa bokserów oraz trenerów. Sezon trwa od sierpnia do maja. W sezonie: Grupa pięściarzy: poniedziałki, wtorki i czwartki, 18:15 20:00 Szkoła boksu: poniedziałki, wtorki i czwartki, 17:00 18:15 Zajęcia dla dorosłych: środy, 16:30 18:00 Pomieszczenia treningowe znajdują się w piwnicy Parkskolen: Park Allé 1 Przewodniczący: Jan Iversen Tel.: Riki Osmancevic (bośniacki/chorwacki/ serbski/angielski/niemiecki) Tel.: Adam Bashanov (czeczeński/rosyjski) Tel.: Inge Birthe Vennevold (angielski) Tel.: Quadir Faik (kurdyjski) Tel.:

12 Struer Boldklub Klub piłkarski Struer Boldklub dla dzieci oraz dorosłych, męŝczyzn i kobiet. Klub organizuje zarówno zawody, jak i rekreacyjne spotkania piłkarskie. Klub współpracuje z wieloma utalentowanymi trenerami, posiada wspaniałe obiekty oraz znany jest z przyjaznej atmosfery. Adres klubu oraz boisk do piłki noŝnej: Park Allé 8. Anni Johansen Tel.: Klaus Helmin-Poulsen Tel.: Istnieje równieŝ moŝliwość kontaktu z członkami zarządu klubu. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej klubu. 11

13 Struer Bridge Klub Klub organizuje gry w brydŝa w kaŝdy poniedziałek po południu. Otwarty jest równieŝ popołudniami w kaŝdą środę przez 10 tygodni w sezonie zimowym. Członkowstwo w klubie obejmuje jeden sezon. Klub czynny jest w kaŝdy poniedziałek od maja do sierpnia od godziny 18:45 przy Enggården. Enggården Anlægsvej 8 Poul Bo Madsen Tel.:

14 Struer Fitness / Firma Idræt Struer Struer Fitness jest centrum sportowym załoŝonym przez Firmaidræt Struer. Centrum dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych aktywnością fizyczną w dobrym towarzystwie oraz przyjemnym otoczeniu. Powierzchnia klubu mieszcząca się na parterze budynku zajmuje 365 m². Klub wyposaŝony jest w sprzęt treningowy, m.in. w rowery oraz atlasy umoŝliwiające trening całego ciała, a takŝe miejsca wydzielone na ćwiczenia indywidualne. Klub posiada równieŝ duŝą salę na zajęcia aerobowe oraz pomieszczenie z rowerami treningowymi. Klub współpracuje z 34 instruktorami. Klub sportowy Firmaidræt Struer/Struer Fitness to centrum rekreacji dla kaŝdego. Oferuje on szeroki wachlarz zajęć zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Oferta zajęć jest bardzo szeroka. Bredgade 21 Tel.: Flemming Odde Tel.: / Klub sportowy Struer Fitness Firmaidræt Struer Tel.:

15 Struer Forenede Håndboldklubber Klub Struer Forenede Håndboldklubber jest klubem piłki ręcznej z własnym boiskiem przy Struer Halls, Park Alle 4, Struer. Członkami klubu są osoby w kaŝdym wieku, począwszy od dzieci po seniorów. Klub znany jest z przyjemnej atmosfery oraz pomocy w realizowaniu celów sportowych. Klub stale się rozwija w celu zapewnienia swoim członkom, ich rodzinom oraz zgromadzonej na meczach widowni jak najlepszych warunków oraz wspaniałej atmosfery. The Struer Halls Park Alle 4 Przewodniczący: Hanne Engtorp Tel.: Tel. kom.: Allan Lund Sørensen (angielski) Tel.: Tel. kom.: Adres mailowy klubu: 14

16 Struer Golfklub Niezwykłe 18-dołkowe pole golfowe połoŝone na wspaniałym terenie ze wzniesieniami, lasem oraz jeziorami. Siedemnaście dołków widocznych jest z nad cieśniny Limfjord. Klub oferuje równieŝ 9-dołkowe pole golfowe Pay & Play, które nie wymaga członkostwa klubu lub wcześniejszego doświadczenia w tym sporcie. Pole golfowe połoŝone jest od strony zawietrznej Thagård Plantation. Stanowi ono niezwykłe wyzwanie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy. Obiekty klubu połoŝone są w trzech miejscach farmy Thagård. W obiektach znajdują się kawiarnia/restauracja, sale spotkań, sklep ze sprzętem golfowym, toalety oraz szatnie itp. Thagårdvej 16 Humlum Jette Gamskjær Christensen Tel.:

17 Struer Kajakklub Klub kajakowy Struer Kajakklub oferuje treningi na kajakach rekreacyjnych, sportowych i morskich. Jest on organizatorem wielu ciekawych wycieczek oraz imprez. Członkowie klubu po ukończeniu szkolenia mogą korzystać z naleŝących do klubu kajaków morskich do prywatnych wypraw. Klub prowadzi równieŝ zajęcia wioślarskie dla początkujących dzieci, młodzieŝy oraz dorosłych, a takŝe specjalne programy dla zaawansowanych wioślarzy. Przez ostatnie kilka lat klub był zmuszony do stworzenia listy oczekujących na kurs dla początkujących, tak więc w przypadku zainteresowania naleŝy jak najszybciej skontaktować się z klubem. Adres klubu: Fjordvejen 10B, Bremdal, Tage Øe (angielski/hiszpański) Tel.: Heinz Schmidt (niemiecki) Tel.:

18 Struer Line Dance Celem klubu jest spopularyzowanie tańca line dance. W klubie utworzono trzy grupy, których zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia jednej grupy odbywają się w poniedziałki, a pozostałych dwóch grup we wtorki. Poza tym klub organizuje imprezy prywatne i ogólnodostępne. Zajęcia odbywają się w salach gimnastycznych przy: Struer Østre Skole Gimsinghovedvej 8 Przewodniczący: Lis Kruuse Vestervold 9, 1.tv. Tel.: Instruktor tańca: Lene Andreasen Reberbanen 7, 1.tv. Tel.: Instruktor tańca: Lone Krohn Jensen Strandvejen 23 tv. Tel.:

19 Struer & Omegns Motor Sport Klub sportów motorowych Struer & Omegns Motor Sport liczy około 40 członków. klubu skupia się przede wszystkich na wyścigach samochodowych. Posiada on na swoim koncie sześć zwycięstw od 1980 roku w klubowych mistrzostwach Club team championship. To najlepszy wynik wśród wszystkich klubów na terenie kraju. Kierowcy klubu są wybitnymi fachowcami, co umoŝliwiło na przestrzeni lat zdobycie wielu medali na Mistrzostwach Danii i Norwegii. Klub SOMS równieŝ aktywnie uczestniczy w wyścigach rajdowych, zarówno rekreacyjnie, jak i na zaawansowanym poziomie. Jednocześnie jest to jeden z najmniejszych klubów w Danii, szczycący się długą historią organizowania mistrzostw zarówno wyścigów samochodowych, jak i rajdowych. W 2010 roku klub SOMS był głównym organizatorem 1. wyścigu na Mistrzostwach Europy Północnej w wyścigach samochodowych North European Zone Championship. Aby zostać członkiem klubu SOMS nie jest wymagane posiadanie licencji kierowcy wyścigowego czy rajdowego. W przypadku zainteresowania sportami motorowymi klub oferuje moŝliwość poznania i spotkania się z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach. Członkowie klubu mogą uczestniczyć w podróŝach organizowanych przez klub, na przykład wyścig Le Mans lub Rajdowe Mistrzostwa Świata. Składka członkowska SOMS wynosi około 350 DKK na rok. Składka ta obejmuje członkostwo DASU (Dansk Automobil Sports Union) oraz otrzymywanie magazynu Autosport wydawanego 10 razy w roku. Klub nie posiada siedziby. W przypadku zainteresowania, naleŝy kontaktować się z osobą kontaktową klubu. Niels Holst Tel.: /

20 Struer Roklub Klub wioślarski Struer Roklub oferuje zajęcia umoŝliwiające zapoznanie się z róŝnymi typami łodzi, takimi jak ingrigger, gig i sculler. Wioślarstwo jest wspaniałą formą aktywnego wypoczynku dla osób w kaŝdym wieku, od 10 do 100 lat. Sport ten zapewnia ćwiczenia ruchowe wszystkich partii ciała, przy jednoczesnym obcowaniu z naturą w najlepszy moŝliwy sposób na wodzie. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane: kaŝdy moŝe się nauczyć wioślarstwa. Fjordvejen 10c Bremdal strand Poul Nielsen (angielski/niemiecki) Tel.:

21 Struer Sejlklub Klub Ŝeglarski dostępny dla kaŝdego od doświadczonych Ŝeglarzy po osoby Ŝeglujące wyłącznie rekreacyjnie. Klub prowadzi pręŝną sekcję młodzieŝową oraz tętni Ŝyciem. Klub zrzesza róŝnorodnych ludzi, którzy pragną dzielić się zainteresowaniami oraz zamiłowaniem do Ŝycia blisko wody lub nad wodą. Ved Fjorden Dorthe Wodstrup Mouritsen Tel.: Istnieje równieŝ moŝliwość kontaktu z członkami zarządu klubu. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej klubu. 20

22 Struer Sportsdanserforening Stowarzyszenie tańca sportowego Struer Sportsdanserforening prowadzi zajęcia z wielu róŝnych stylów tanecznych, m.in. rock n roll, showdancing, cheerleading, disco freestyle, hip hop, standard/latin, jump style, MGP oraz Zumba. NiezaleŜnie od tego na jakie zajęcia uczęszcza uczestnik zajęć, Struer Sportsdanserforening zawsze gwarantuje wspaniałą zabawę oraz radość płynącą z tańca. Dansehjørnet Østergade 26 Åse Pedersen (niemiecki) Tel.: Kajenthini (tamilski) Tel.: Jodie Fredriksen (nowozelandzki/francuski/angielski) Tel.: Adres mailowy klubu: 21

23 Struer Squash Club Klub Struer Squash Club jest duŝym, świetnie prosperującym klubem, zrzeszającym około 120 członków oraz posiadającym trzy super nowoczesne korty. Klub ten jest jedynym klubem w Danii wyposaŝonym w przesuwane ściany kortów, umoŝliwiające w kilka minut przekształcenie trzech kortów pojedynczych w dwa korty deblowe. Korty te są połączone z Struer Halls. Te dwa obiekty posiadają wspólne szatnie oraz kawiarnię. Na korty do squasha prowadzi osobne wejście, co umoŝliwia grę w godzinach od 7:00 do 23:30, 365 dni w roku. Park Allé 4 Søren Bødker Hansen Strona internetowa klubu: 22

24 Struer Svømmeklub Główną działalnością klubu Struer Svømmeklub jest pływanie, jednak oferuje on znacznie więcej. Klub prowadzi równieŝ wiele zajęć ogólniedostępnych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pomimo Ŝe pływanie jest konkurencją indywidualną, w klubie panuje bardzo koleŝeńska atmosfera wśród wszystkich członków, niezaleŝnie od płci, wieku i umiejętności. Park Allé 6 Henrik Hedegaard Tel.: Thomas Kaaber 23

25 Struer Tennisklub Klub tenisowy Struer Tennisklub jest klubem dla fanów tenisa ziemnego, bez względu na wiek oraz umiejętności. Na terenie klubu znajduje się sześć kortów tenisowych (cztery tartanowe i dwa asfaltowe) oraz jeden mini kort. Z kortów tartanowych mogą korzystać wyłącznie członkowie klubu, jednak korty asfaltowe i mini kort są otwarte dla wszystkich graczy. Istnieje moŝliwość wypoŝyczenia rakiet i piłek na terenie klubu. Klub posiada własny dom klubowy z kuchnią, WC, prysznicami i szatniami oraz salon klubowy z ogólnodostępnym pokojem spotkań z sofami. Klub jest połoŝony za Struer Halls i basenem: Struer Tennisklub Park Alle 8D Tommy Bay (angielski) Tel.: Thusi Selvaratnam (tamilski) Tel.:

26 Tambohus Kajakklub Kajakarstwo morskie dla całej rodziny. MoŜliwość uprawiania kajakarstwa morskiego przez osoby w kaŝdym wieku i róŝnym stopniu zaawansowania. Klub organizuje wyprawy dla grup i osób indywidualnych, jak równieŝ kursy kajakowe dla osób początkujących. MoŜliwość spędzenia wolnego czasu w przyjemnej i przyjaznej atmosferze. Tambohus Naturhavn Tambohus Havn 7790 Thyholm Ole Brændgaard Tel.: Jan Iversen Tel.:

27 Thyholm Idrætsforening Stowarzyszenie sportowe Thyholm posiada sekcję piłki noŝnej i sekcję piłki ręcznej. Obydwie sekcje obejmują wiele zespołów współzawodniczących w odpowiednich ligach DIF (Danmarks Idræts Forbund). Piłka noŝna: Enghavevej 19 Hvidbjerg 7790 Thyholm Piłka ręczna: Midtpunktet Thyholm Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm Przewodniczący: Aksel Laurberg Sønderlandsgade Thyholm Tel.: Piłka noŝna: Niels Hedegaard (angielski/niemiecki) Helligkildevej 20E 7790 Thyholm lub Skarbnik: Hans Odgaard (angielski/niemiecki) Kildevænget Thyholm Tel.: Piłka ręczna: Bodil Nørgard (angielski/niemiecki) Orionsgade Thyholm Tel.:

28 Thyholm Rideklub Niewielki klub jeździecki dla jeźdźców o róŝnym poziomie zaawansowania. Istnieje moŝliwość pobierania lekcji dresaŝu, skoków przez przeszkody i woltyŝerki. MoŜna przyprowadzić własnego konia (na terenie klubu znajdują się stajnie) lub wypoŝyczyć konia treningowego. Dla nowych klubowiczów pierwszy miesiąc lekcji jest bezpłatny. Følhøjvej 3 Odby 7790 Thyholm Osoba odpowiedzialna za lekcje: Pia Nygaard Tel.: Przewodniczący: Tina Bill Tel.:

29 UniCykelKlubben i Struer (UCKS) UCKS jest klubem, w którym moŝna nauczyć się jazdy na rowerze jednokołowym. Organizatorzy stawiają sobie za cel dobrą zabawę i rozwijanie umiejętności jazdy na rowerze jednokołowym. Uczestnicy zajęć nauczą się róŝnych tricków, zwiększą kondycję będą mogli wziąć udział w rajdach na dłuŝszych dystansach. Istnieje moŝliwość wypoŝyczenia roweru jednokołowego do ćwiczeń aŝ do czasu zakupu własnego. i Jazda na rowerze jednokołowym to nie zabawa: istnieje wiele róŝnych zawodów obejmujących róŝne dyscypliny. Członkowie UCKS zdobyli liczne medale zarówno w Mistrzostwach Danii, jak i Mistrzostwach Świata. Gymnasiehallen, Jyllandsgade 2,. Godziny zajęć: soboty, 11:00 13:00 wtorki, 17:00 18:00 (sezon zimowy) Przewodniczący: Henrik Larsen (angielski) Tel.: Wiceprzewodniczący: Kurt Larsen (angielski) Tel.:

30 Windsurfingklubben Windy Działalnością klubu Windy jest windsurfing. Ten ekscytujący sport jest źródłem zabawy, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych windsurferów. Klub oferuje kursy szkoleniowe dla nowych windsurferów w okresie wiosennym i jesiennym. Adres klubu: Vralden - przy porcie, niedaleko silosu Haahr. Przewodniczący: Morten W. Jacobsen Tel.: Skarbnik: Thommas Jacobsen Tel.:

31 Æ West Coast Set-Dancers klubu skupia się na prowadzeniu zajęć z tańca irlandzkiego oraz na jego promowaniu, w szczególności na stylu set dancing, który jest stylem opartym o square dance, wykonywanym przy ludowej muzyce irlandzkiej. Jest to zdrowy, a zarazem przyjemny sposób aktywności ruchowej pozwalający na utrzymanie świetnej figury przy jednoczesnym słuchaniu fantastycznej muzyki. Klub serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych. Pierwsze trzy zajęcia dla nowych tancerzy są całkowicie bezpłatne. Gimsing Sognegård, Drøwten 1 Struer lub pod innym adresem.informacja o adresie miejsca spotkania jest zawsze wysyłana drogą mailową do wszystkich członków klubu. Przewodniczący: David Longworth (angielski) Tel.: / Członek zarządu: Steen Kristensen Tel.: /

32 HARCERSTWO ORAZ INNE ZAJĘCIA NA WOLNYM POWIETRZU Danmarks civile Hundeførerforening, Thyholm afd. DcH to klub dla Ciebie i Twojego psa. Właściciele oraz ich psy mogą się nawzajem poznać, a takŝe zaprzyjaźnić się z innymi członkami klubu. Na ćwiczeniach mile widziane są psy wszystkich ras (nawet mieszańce). Naucz swojego psa posłuszeństwa i spędź czas w miłej atmosferze z innymi właścicielami psów oraz ich pupilami. Dostępne są kursy ogólnego posłuszeństwa i zręcznościowe. Wszyscy stowarzyszeni członkowie są wolontariuszami. Klub korzysta jedynie z ich wiedzy, dzięki której pomaga on właścicielom i ich psom. Vitasvej 7790 Thyholm Aby dowiedzieć się więcej lub zapisać się na zajęcia próbne, naleŝy skontaktować się z: Przewodniczący: Per Pinnerup Główny trener: 31

33 FDF Struer W FDF: Klub zapewnia rozrywkę i niezapomniane wraŝenia dla dzieci i młodzieŝy poprzez gry, fantazje, zajęcia na wolnym powietrzu, zajęcia śpiewu i muzyczne. ZaangaŜowani i pełni zapału członkowie klubu zapewniają dzieciom i młodzieŝy niezapomniane wraŝenia w chrześcijańskim gronie zarówno na spotkaniach, jak i wokół ogniska na łonie natury. Zostając liderem FDF, zyskują Państwo moŝliwość rozwoju osobistego w ramach ekscytujących kursów umoŝliwiających zdobycie cennych umiejętności przywódczych. Frivilligt Drenge- og Pigeforbund (FDF) jest jednym z największych stowarzyszeń kościelnych w Danii skupiającym organizacje dla dzieci i młodzieŝy. W jej skład wchodzi około członków i 450 lokalnych oddziałów ogólnokrajowych. Nordvestvej 15. Kim Dahl Hansen Tel.:

34 Jegindø FDF Naszym celem są zdrowe zajęcia na wolnym powietrzu obejmujące gry, wyścigi, Ŝeglarstwo i doświadczanie kontaktu z naturą. Uczymy dzieci i młodzieŝ, w jaki sposób troszczyć się o siebie i o innych w oparciu o chrześcijańskie wartości: w zdrowym ciele zdrowy duch. Unikalne otoczenie jest źródłem radości, wiele z zajęć powiązanych jest z Ŝyciem nad wodą. Kongevejen 49, Jegindø 7790 Thyholm Kjeld Graversgård Tel.: Leif Pedersen Tel.: /

35 Nordvestjysk Fjordkultur Centrum kultury Świata fiordów w Struer zajmuje się promowaniem historii morskiej. Głównym celem jest łączenie pokoleń poprzez zajęcia, które wzmacniają i zachowują wartości kulturowe i ludzkie będące nieodłączną częścią miejscowego handlu i rzemiosła. Mogą Państwo razem z nami naprawiać sprzęt podczas długich zimowych wieczorów, a następnie wypłynąć w rejs latem. Zapraszamy na przyjemną podróŝ po fiordach, wyścig wokół wyspy Venø lub jeden z letnich wyścigów. W okresie letnim (od maja do września) rejsy rozpoczynają się w kaŝdy wtorek wieczorem, o godzinie 18:30 z Pier 3, Struer Havn. Zimą (od października do kwietnia) odbywają się wieczorki klubowe w kaŝdy wtorek od 19:00, w siedzibie klubu przy ulicy Havnevej 6. Nordvestjysk Fjordkultur buduje nowe łodzie, odnawia stare, a takŝe przeprowadza renowację typy łodzi stosowanych dawniej w Limfjorden. Członkowie klubu mają dostęp do całego sprzętu klubowego, mogą korzystać z niego podczas pracy nad własnymi projektami w siedzibie klubu. MoŜna takŝe wpaść i pogawędzić w przytulnym miejscu przy filiŝance kawy. Adres klubu: Havnevej 6 Bjarne Tingkær Sørensen Tel.:

36 MUZYKA I KULTURA International Café Miejsce spotkań obcokrajowców pracujących w Struer lub jego okolicy. Idealne miejsce spotkań z przyjaciółmi umoŝliwiające poznanie nowych osób w przyjaznym otoczeniu. Duńczycy są równieŝ mile widziani. Kawiarnia organizuje między innymi kolacje składkowe, wieczorki taneczne i kulturalne, konkursy, pokazy filmów, wieczory Zumba, wycieczki i inne. Spotkania zazwyczaj odbywają się przy Folkets Hus, w kaŝdą środę o godzinie 17:30. Folkets Hus Tegltorvet 2 Rahul Yadav Tel.:

37 Kunstforeningen Limfjorden Kunstforeningen jest dobrze prosperującym, aktywnym stowarzyszeniem działającym w zachodniej części Limfjord, głównie w okolicach Struer i Lemvig. Skupia się na szerzeniu zainteresowania i zrozumienia sztuki, szczególnie współczesnej sztuki lokalnej. Stowarzyszenie organizuje dwie coroczne wystawy: wystawę ocenianą przez jurorów, odbywającą się jesienią w Gimsinghoved w Struer oraz wystawę w szkole biznesu w Lemvig podczas świąt wielkanocnych. Stowarzyszenie nie ma stałej siedziby. Jette Damgaard Tel.: Jytte Byrsting Tel.:

38 Struer Billedskole Billedskole organizuje kursy sztuki wizualnej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oferuje mnóstwo moŝliwości kreatywnej ekspresji. Osoby dorosłe mogą uczestniczyć w odbywających się regularnie zajęciach porannych, krótkich kursach weekendowych oraz spróbować swoich sił w croquis (szkicach Ŝywego modelu w krótkim czasie). RóŜne grupy wiekowe dla dzieci i młodzieŝy. Kursy poranne dla dorosłych są organizowane przy uwzględnieniu potrzeb uczestników, instruktorów oraz celów kursu. Zajęcia prowadzone są w czterech grupach, kaŝda spotyka się raz w tygodniu. Kursy weekendowe prowadzone są przez profesjonalnych artystów zajmujących się malarstwem, akwarelami oraz drukiem. Zajęcia croquis odbywają się w kaŝdą sobotę rano w Gimsinghoved. Zapraszamy wszystkich chętnych! Grupy dla dzieci i młodzieŝy zorganizowane są w Gimsinghoved, w Venø oraz w Hjerm. Kursy te obejmują malarstwo, rysunek i rzeźbę i dostosowane są do zainteresowań oraz wieku uczestników. Billedkunstlokalet Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter Gimsinghoved 1 Większość zajęć odbywa się tutaj, kursy dla dzieci organizowane są takŝe w Hjerm i Venø. Anne Mette Hjørnholm (angielski) Tel.: Lone von Qualen (angielski) Tel.:

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Tychy 2009 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Aktualny stan kultury fizycznej - diagnoza 6 III. Przesłanki, załoŝenia i główne cele strategii

Bardziej szczegółowo

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU EDYCJA I Nagroda Przyjaznego Brzegu 2004 W roku 2004 pisaliśmy, rozpoczynając nasz konkurs: 1. Nagroda zainicjowana jest przez Komitet Organizacyjny Powitania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ... 7 4. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA.10

1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ... 7 4. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA.10 0 Spis treści: 1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ... 7 4. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA.10 4.1 Walory przyrodnicze (w kontekście rozwoju oferty turystycznej)..10

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Najlepsze połączenia do Australii i Nowej Zelandii

Najlepsze połączenia do Australii i Nowej Zelandii nauka i praca Spis treści Dlaczego Bridge Agency? 2 Dlaczego Australia? 3 Słowo od Ambasadora Australii w Polsce 4 Bridge Agency w Polsce 6 Bridge Agency w Australii 8 Praca w Australii 10 Pomagamy w znalezieniu

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy. Od redakcji

Drodzy Czytelnicy. Od redakcji Od redakcji Drodzy Czytelnicy W roku 2014 będziemy obchodzić kilka okrągłych rocznic. 25 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze po wojnie demokratyczne wybory. 15 lat temu Polska stała się członkiem NATO.

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji Justyna Rutkowska Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii Ekspertyza ta powstała na podstawie materiałów publikowanych przez rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się wyznaczaniem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności

Bardziej szczegółowo

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010 Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 Temat projektu: Jak samorząd lokalny zmienił

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt)

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka e-mail: starostwo@powiatsuski.pl http://www.powiatsuski.pl

Bardziej szczegółowo