PRZEWODNIK MIEJSKI STRUER KLUBY I STOWARZYSZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK MIEJSKI STRUER KLUBY I STOWARZYSZENIA"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK MIEJSKI STRUER KLUBY I STOWARZYSZENIA

2 1

3 KLUBY I STOWARZYSZENIA W STRUER Ludzie o wspólnych zainteresowaniach Większość Duńczyków naleŝy do róŝnego rodzaju klubów lub stowarzyszeń. Stowarzyszenia umoŝliwiają poznanie osób o takich samych zainteresowaniach. Zainteresowania te mogą być związane ze sportem, polityką lub kulturą. Dołącz do nas Dla nowych mieszkańców udział w róŝnorodnych spotkaniach odbywających się w klubach lub stowarzyszeniach umoŝliwia poznanie nowych osób oraz aktywny udział w Ŝyciu społecznym. Stowarzyszenie kierowane jest przez zarząd wybrany przez członków klubu. Jako członek stowarzyszenia moŝesz przedstawić własne propozycje dotyczące działalności stowarzyszenia oraz pełnić stanowisko członka zarządu. W Struer istnieje wiele róŝnorodnych stowarzyszeń. Podjęliśmy decyzję o wydaniu przewodnika po stowarzyszeniach w celu zebrania oraz przedstawienia informacji na temat działających w mieście stowarzyszeń. Przewodnik ten zawiera równieŝ dane kontaktowe osób posługujących się językiem angielskim działających w róŝnych klubach. Informacje na temat stowarzyszeń moŝna równieŝ znaleźć w Rejestrze stowarzyszeń dostępnym w bibliotece: Składki członkowskie Niemal cała działalność związana z lekkoatletyką opiera się o członkowstwo w róŝnych stowarzyszeniach. Wynika to z konieczności ponoszenia przez kluby opłat za wynajem obiektów, zatrudnianie trenerów itp., stąd konieczność opłacania składek członkowskich. Informacje dotyczące składek członkowskich dostępne są w poszczególnych klubach i stowarzyszeniach. Pomoc finansowa rodziców Wiele dzieci oraz młodzieŝy w czasie wolnym od zajęć bierze udział w róŝnych wydarzeniach sportowych. Najczęściej rodzice wspierają swoje dzieci, na przykład poprzez opłacanie składek członkowskich, dowoŝenie ich oraz odbieranie po imprezie, a takŝe branie w nich czynnego udziału. Stowarzyszenia dla nowych mieszkańców W mieście działa wiele róŝnych stowarzyszeń zrzeszających przede wszystkim nowych mieszkańców pochodzących z innych krajów. NaleŜą do nich między innymi kluby dla obcokrajowców, stowarzyszenia przyjaciół oraz organizacje skupiające się na integracji oraz wymianie kulturowej. Patrz takŝe Dane kontaktowe W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Sørenem Sørensenem, miejskim konsultantem ds. czasu wolnego: Korzystaj z Ŝycia! 2

4 Spis treści Lekkoatletyka oraz inne dyscypliny sportowe Klub dla biegaczy AK Kilen 5 Klub siatkarski Hjerm FIF Volleyball 6 Klub tenisowy Humlum Tennisklub 7 Stowarzyszenie sportowe Langhøj KFUM s IF 8 Klub nurkowy Sportsdykkerklubben Blæksprutten 9 Klub boksu amatorskiego Struer Amatørbokseklub 10 Klub piłkarski Struer Boldklub 11 Klub brydŝowy Struer Bridgeklub 12 Klub sportowy Struer Fitness & Struer Firmaidræt 13 Klub piłki ręcznej Struer Forenede Håndboldklubber 14 Klub golfowy Struer Golfklub 15 Klub kajakowy Struer Kajakklub 16 Klub tańca Struer Line Dance 17 Klub sportów motorowych Struer og Omegns Motor Sport 18 Klub wioślarski Struer Roklub 19 Klub Ŝeglarski Struer Sejlklub 20 Stowarzyszenie tańca sportowego 21 Struer Sportsdanserforening Klub Squash Club 22 Klub pływacki Struer Svømmeklub 23 Klub tenisowy Struer Tennisklub 24 Klub kajakowy Tambohus Kajakklub 25 Stowarzyszenie sportowe Thyholm Idrætsforening 26 Klub jeździecki Thyholm Rideklub 27 Klub rowerowy UniCykelKlubben i Struer 28 Klub windsurfingowy Windsurfingklubben Windy 29 3

5 Klub tańca Æ West Coast Set Dancers 30 Harcerstwo oraz inne zajęcia na wolnym powietrzu Stowarzyszenie właścicieli psów 31 Danmarks Civile Hundefører-Forening, Thyholm afdeling FDF Struer 32 Jegindø FDF 33 Świat fiordów Nordvestjysk Fjordkultur 34 Muzyka i kultura International Café 35 Stowarzyszenie sztuki Kunstforeningen Limfjorden 36 Szkoła sztuk pięknych Struer Billedskole 37 Orkiestra dęta Struer Brass Band 38 Orkiestra Struer FDF Orkester 39 Stowarzyszenie międzynarodowe Struer Internationale Forening 40 Stowarzyszenia społeczne Rodzina i społeczeństwo Familie og Samfund, 41 Bremdal Struer Stowarzyszenie obywateli Hjerm Borgerforening 42 Stowarzyszenie obywateli Humlum og Omegns Borgerforening 43 Stowarzyszenie obywateli Jegindø Borgerforening 44 Stowarzyszenie obywateli Struer Borgerforening 45 Stowarzyszenie gimnastyczne Vejrum Borger- og Gymnastikforening 46 Venøboen 47 4

6 LEKKOATLETYKA ORAZ INNE DYSCYPLINY SPORTOWE AK Kilen AK Kilen jest klubem dla biegaczy zrzeszającym około 100 członków. Biegi odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. Podczas biegu wyznaczone są osoby nadające tempo, które zapewniają zachowanie róŝnych poziomów prędkości biegu, tak aby kaŝdy po krótkim przygotowaniu mógł wziąć w nich udział. Biegi odbywające się we wtorki oraz czwartki rozpoczynają się po południu o godzinie 17:30. Biegi w soboty rozpoczynają się o godzinie 13:00. Miejscem spotkania jest szatnia klubu, za basenem Struer Swimming Pool. Trasy do pokonania są róŝne, od 5 kilometrów w górę, w zaleŝności od stopnia zaawansowania biegaczy. Prowadzone są równieŝ całoroczne zajęcia grupowe na parkingu Kjærgaards Mølle w kaŝdą sobotę o godzinie 10:00. Adres klubu: Struer Stadium Park Alle 10. Aby dowiedzieć się więcej lub zostać członkiem klubu, naleŝy skontaktować się z Knud Holdgaard, wysyłając wiadomość na adres Tel.:

7 Hjerm FIF Volleyball Klub siatkarski Hjerm FIF Volleyball prowadzi grupy w kaŝdym przedziale wiekowym oraz dla kaŝdego poziomu zaawansowania. Klub ma charakter społeczny. Cechuje go ciepła atmosfera, sprawiająca Ŝe zawodnicy zarówno na boisku, jak i w klubie czują się tak dobrze, jak w domu. Klub ten oferuje wsparcie związane z osiąganiem wyznaczonych celów sportowych, zarówno na poziomie zawodowym, jak i rekreacyjnym. Klub organizuje oraz uczestniczy w wielu sportowych imprezach w sezonie. Zapewnia dzięki temu moŝliwość współzawodniczenia z wieloma róŝnymi zespołami. Jako reprezentacja zespołowa bierze udział w takich zawodach, jak HjermCup Competition, w których aktywnie uczestniczy około 250 siatkarzy. Zespoły klubu: Siatkówka dla dzieci (od 2 klasy szkoły podstawowej): środy, 17:30 18:45 Siatkówka dla młodzieŝy środy, 17:00 18:30 (od 6 klasy szkoły podstawowej): Siatkówka mieszana (męŝczyźni i kobiety): środy, 18:30 20:30 Jyllandsserie dla kobiet: środy, 18:30 20:30 Sekcja 1 i 2 męŝczyzn: poniedziałki, 19:30 21:30 środy, 20:30 22:00 Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie internetowej klubu. Hjerm Hallen Vestre Hovedgade 34B 7560 Hjerm Jesper Kjær (angielski) Tel.: Carsten Jørgensen (angielski) Tel.:

8 Humlum Tennisklub Klub tenisowy dla dzieci, młodzieŝy oraz dorosłych na kaŝdym poziomie zaawansowania. Podczas sezonu letniego dostępne są dwa zewnętrzne korty tartanowe. W czasie sezonu zimowego jest to jedyny klub w mieście oferujący grę w tenisa na tartanowym korcie krytym w hali klubu. Mellemvej 3 Humlum Aksel Gadegaard Tel.: Søren Lund Pedersen Tlf.:

9 Langhøj KFUM s IF Lokalny klub sportowy oferujący róŝne zajęcia sportowe dla mieszkańców okolicy. Klub prowadzi zajęcia z piłki ręcznej, badmintona, siatkówki, step up'u, z piłką do ćwiczeń, tańca line dance, Let's Rumba oraz fitness. Langhøjhallen Bækvej 2, Asp Tel.: Przewodniczący: Per Dybdal (angielski) Tel.: Piłka ręczna: Kirsten S. Pedersen (angielski) Tel.: Badminton: Bente Søvndal (angielski/niemiecki) Tel.: Siatkówka: Hans Christiansen Tel.: Step Up oraz zajęcia z piłką do ćwiczeń: Malene Holdgård (angielski) Tel.: Taniec line dance: Hanne Tronhjem (angielski) Tel.: Zajęcia Let s Rumba: Nancy Steiner (angielski/hiszpański) Tel.: Fitness: Thomas (angielski) Tel.:

10 Sportsdykkerklubben Blæksprutten Klub nurkowy dla całych rodzin. Klub organizuje podróŝe dla rodzin i przyjaciół do ekscytujących i atrakcyjnych miejsc. Wycieczki te często obejmują równieŝ nurkowanie. Główną działalnością klubu jest nurkowanie w pięknych wodach Danii. Cieśnina Limfjord oferuje moŝliwość nurkowania w naturalnym środowisku oraz obcowania z przepięknym podwodnym światem. Niezwykłe wraki spoczywające na dnie Morza Północnego stanowią idealne miejsce do nurkowania wraz z przyjaciółmi. Klub oferuje równieŝ zajęcia na basenie Struer Swimming Pool odbywające się dwa razy w tygodniu. Zajęcia na basenie obejmują zarówno pływanie indywidualne, jak i ćwiczenia w grupie. Klub organizuje równieŝ podwodne rugby. KaŜdy moŝe wziąć udział w grze lub po prostu zasiąść na trybunie. Niedzielne popołudnie jest idealną okazją do spędzenia wolnego czasu z rodziną na basenie, popływania oraz spotkania się z osobami o tych samych zainteresowaniach. Dla początkujących klub oferuje kursy nurkowania, jak równieŝ chętnie słuŝy pomocą i radą. W przypadku zainteresowania nurkowaniem, prosimy o kontakt w celu zorganizowania testowego nurkowania oraz popołudniowego szkolenia na basenie. Bredgade 50B - basen Struer Swimming Pool: środy, 20:00 21:30 niedziele, 16:00 18:30 Aby dowiedzieć się więcej lub zapisać się do klubu, naleŝy skontaktować się z: Przewodniczący: Flemming Bertelsen Tel.:

11 Struer Amatør Bokseklub Klub boksu tradycyjnego dla dzieci oraz młodzieŝy. Klub prowadzi szkołę boksu (Boxing School) dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, a takŝe grupę dla dorosłych, w której podstawę stanowią zajęcia ruchowe. W klubie panuje miła atmosfera. Z klubem współpracuje grupa bokserów oraz trenerów. Sezon trwa od sierpnia do maja. W sezonie: Grupa pięściarzy: poniedziałki, wtorki i czwartki, 18:15 20:00 Szkoła boksu: poniedziałki, wtorki i czwartki, 17:00 18:15 Zajęcia dla dorosłych: środy, 16:30 18:00 Pomieszczenia treningowe znajdują się w piwnicy Parkskolen: Park Allé 1 Przewodniczący: Jan Iversen Tel.: Riki Osmancevic (bośniacki/chorwacki/ serbski/angielski/niemiecki) Tel.: Adam Bashanov (czeczeński/rosyjski) Tel.: Inge Birthe Vennevold (angielski) Tel.: Quadir Faik (kurdyjski) Tel.:

12 Struer Boldklub Klub piłkarski Struer Boldklub dla dzieci oraz dorosłych, męŝczyzn i kobiet. Klub organizuje zarówno zawody, jak i rekreacyjne spotkania piłkarskie. Klub współpracuje z wieloma utalentowanymi trenerami, posiada wspaniałe obiekty oraz znany jest z przyjaznej atmosfery. Adres klubu oraz boisk do piłki noŝnej: Park Allé 8. Anni Johansen Tel.: Klaus Helmin-Poulsen Tel.: Istnieje równieŝ moŝliwość kontaktu z członkami zarządu klubu. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej klubu. 11

13 Struer Bridge Klub Klub organizuje gry w brydŝa w kaŝdy poniedziałek po południu. Otwarty jest równieŝ popołudniami w kaŝdą środę przez 10 tygodni w sezonie zimowym. Członkowstwo w klubie obejmuje jeden sezon. Klub czynny jest w kaŝdy poniedziałek od maja do sierpnia od godziny 18:45 przy Enggården. Enggården Anlægsvej 8 Poul Bo Madsen Tel.:

14 Struer Fitness / Firma Idræt Struer Struer Fitness jest centrum sportowym załoŝonym przez Firmaidræt Struer. Centrum dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych aktywnością fizyczną w dobrym towarzystwie oraz przyjemnym otoczeniu. Powierzchnia klubu mieszcząca się na parterze budynku zajmuje 365 m². Klub wyposaŝony jest w sprzęt treningowy, m.in. w rowery oraz atlasy umoŝliwiające trening całego ciała, a takŝe miejsca wydzielone na ćwiczenia indywidualne. Klub posiada równieŝ duŝą salę na zajęcia aerobowe oraz pomieszczenie z rowerami treningowymi. Klub współpracuje z 34 instruktorami. Klub sportowy Firmaidræt Struer/Struer Fitness to centrum rekreacji dla kaŝdego. Oferuje on szeroki wachlarz zajęć zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Oferta zajęć jest bardzo szeroka. Bredgade 21 Tel.: Flemming Odde Tel.: / Klub sportowy Struer Fitness Firmaidræt Struer Tel.:

15 Struer Forenede Håndboldklubber Klub Struer Forenede Håndboldklubber jest klubem piłki ręcznej z własnym boiskiem przy Struer Halls, Park Alle 4, Struer. Członkami klubu są osoby w kaŝdym wieku, począwszy od dzieci po seniorów. Klub znany jest z przyjemnej atmosfery oraz pomocy w realizowaniu celów sportowych. Klub stale się rozwija w celu zapewnienia swoim członkom, ich rodzinom oraz zgromadzonej na meczach widowni jak najlepszych warunków oraz wspaniałej atmosfery. The Struer Halls Park Alle 4 Przewodniczący: Hanne Engtorp Tel.: Tel. kom.: Allan Lund Sørensen (angielski) Tel.: Tel. kom.: Adres mailowy klubu: 14

16 Struer Golfklub Niezwykłe 18-dołkowe pole golfowe połoŝone na wspaniałym terenie ze wzniesieniami, lasem oraz jeziorami. Siedemnaście dołków widocznych jest z nad cieśniny Limfjord. Klub oferuje równieŝ 9-dołkowe pole golfowe Pay & Play, które nie wymaga członkostwa klubu lub wcześniejszego doświadczenia w tym sporcie. Pole golfowe połoŝone jest od strony zawietrznej Thagård Plantation. Stanowi ono niezwykłe wyzwanie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy. Obiekty klubu połoŝone są w trzech miejscach farmy Thagård. W obiektach znajdują się kawiarnia/restauracja, sale spotkań, sklep ze sprzętem golfowym, toalety oraz szatnie itp. Thagårdvej 16 Humlum Jette Gamskjær Christensen Tel.:

17 Struer Kajakklub Klub kajakowy Struer Kajakklub oferuje treningi na kajakach rekreacyjnych, sportowych i morskich. Jest on organizatorem wielu ciekawych wycieczek oraz imprez. Członkowie klubu po ukończeniu szkolenia mogą korzystać z naleŝących do klubu kajaków morskich do prywatnych wypraw. Klub prowadzi równieŝ zajęcia wioślarskie dla początkujących dzieci, młodzieŝy oraz dorosłych, a takŝe specjalne programy dla zaawansowanych wioślarzy. Przez ostatnie kilka lat klub był zmuszony do stworzenia listy oczekujących na kurs dla początkujących, tak więc w przypadku zainteresowania naleŝy jak najszybciej skontaktować się z klubem. Adres klubu: Fjordvejen 10B, Bremdal, Tage Øe (angielski/hiszpański) Tel.: Heinz Schmidt (niemiecki) Tel.:

18 Struer Line Dance Celem klubu jest spopularyzowanie tańca line dance. W klubie utworzono trzy grupy, których zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia jednej grupy odbywają się w poniedziałki, a pozostałych dwóch grup we wtorki. Poza tym klub organizuje imprezy prywatne i ogólnodostępne. Zajęcia odbywają się w salach gimnastycznych przy: Struer Østre Skole Gimsinghovedvej 8 Przewodniczący: Lis Kruuse Vestervold 9, 1.tv. Tel.: Instruktor tańca: Lene Andreasen Reberbanen 7, 1.tv. Tel.: Instruktor tańca: Lone Krohn Jensen Strandvejen 23 tv. Tel.:

19 Struer & Omegns Motor Sport Klub sportów motorowych Struer & Omegns Motor Sport liczy około 40 członków. klubu skupia się przede wszystkich na wyścigach samochodowych. Posiada on na swoim koncie sześć zwycięstw od 1980 roku w klubowych mistrzostwach Club team championship. To najlepszy wynik wśród wszystkich klubów na terenie kraju. Kierowcy klubu są wybitnymi fachowcami, co umoŝliwiło na przestrzeni lat zdobycie wielu medali na Mistrzostwach Danii i Norwegii. Klub SOMS równieŝ aktywnie uczestniczy w wyścigach rajdowych, zarówno rekreacyjnie, jak i na zaawansowanym poziomie. Jednocześnie jest to jeden z najmniejszych klubów w Danii, szczycący się długą historią organizowania mistrzostw zarówno wyścigów samochodowych, jak i rajdowych. W 2010 roku klub SOMS był głównym organizatorem 1. wyścigu na Mistrzostwach Europy Północnej w wyścigach samochodowych North European Zone Championship. Aby zostać członkiem klubu SOMS nie jest wymagane posiadanie licencji kierowcy wyścigowego czy rajdowego. W przypadku zainteresowania sportami motorowymi klub oferuje moŝliwość poznania i spotkania się z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach. Członkowie klubu mogą uczestniczyć w podróŝach organizowanych przez klub, na przykład wyścig Le Mans lub Rajdowe Mistrzostwa Świata. Składka członkowska SOMS wynosi około 350 DKK na rok. Składka ta obejmuje członkostwo DASU (Dansk Automobil Sports Union) oraz otrzymywanie magazynu Autosport wydawanego 10 razy w roku. Klub nie posiada siedziby. W przypadku zainteresowania, naleŝy kontaktować się z osobą kontaktową klubu. Niels Holst Tel.: /

20 Struer Roklub Klub wioślarski Struer Roklub oferuje zajęcia umoŝliwiające zapoznanie się z róŝnymi typami łodzi, takimi jak ingrigger, gig i sculler. Wioślarstwo jest wspaniałą formą aktywnego wypoczynku dla osób w kaŝdym wieku, od 10 do 100 lat. Sport ten zapewnia ćwiczenia ruchowe wszystkich partii ciała, przy jednoczesnym obcowaniu z naturą w najlepszy moŝliwy sposób na wodzie. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane: kaŝdy moŝe się nauczyć wioślarstwa. Fjordvejen 10c Bremdal strand Poul Nielsen (angielski/niemiecki) Tel.:

21 Struer Sejlklub Klub Ŝeglarski dostępny dla kaŝdego od doświadczonych Ŝeglarzy po osoby Ŝeglujące wyłącznie rekreacyjnie. Klub prowadzi pręŝną sekcję młodzieŝową oraz tętni Ŝyciem. Klub zrzesza róŝnorodnych ludzi, którzy pragną dzielić się zainteresowaniami oraz zamiłowaniem do Ŝycia blisko wody lub nad wodą. Ved Fjorden Dorthe Wodstrup Mouritsen Tel.: Istnieje równieŝ moŝliwość kontaktu z członkami zarządu klubu. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej klubu. 20

22 Struer Sportsdanserforening Stowarzyszenie tańca sportowego Struer Sportsdanserforening prowadzi zajęcia z wielu róŝnych stylów tanecznych, m.in. rock n roll, showdancing, cheerleading, disco freestyle, hip hop, standard/latin, jump style, MGP oraz Zumba. NiezaleŜnie od tego na jakie zajęcia uczęszcza uczestnik zajęć, Struer Sportsdanserforening zawsze gwarantuje wspaniałą zabawę oraz radość płynącą z tańca. Dansehjørnet Østergade 26 Åse Pedersen (niemiecki) Tel.: Kajenthini (tamilski) Tel.: Jodie Fredriksen (nowozelandzki/francuski/angielski) Tel.: Adres mailowy klubu: 21

23 Struer Squash Club Klub Struer Squash Club jest duŝym, świetnie prosperującym klubem, zrzeszającym około 120 członków oraz posiadającym trzy super nowoczesne korty. Klub ten jest jedynym klubem w Danii wyposaŝonym w przesuwane ściany kortów, umoŝliwiające w kilka minut przekształcenie trzech kortów pojedynczych w dwa korty deblowe. Korty te są połączone z Struer Halls. Te dwa obiekty posiadają wspólne szatnie oraz kawiarnię. Na korty do squasha prowadzi osobne wejście, co umoŝliwia grę w godzinach od 7:00 do 23:30, 365 dni w roku. Park Allé 4 Søren Bødker Hansen Strona internetowa klubu: 22

24 Struer Svømmeklub Główną działalnością klubu Struer Svømmeklub jest pływanie, jednak oferuje on znacznie więcej. Klub prowadzi równieŝ wiele zajęć ogólniedostępnych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pomimo Ŝe pływanie jest konkurencją indywidualną, w klubie panuje bardzo koleŝeńska atmosfera wśród wszystkich członków, niezaleŝnie od płci, wieku i umiejętności. Park Allé 6 Henrik Hedegaard Tel.: Thomas Kaaber 23

25 Struer Tennisklub Klub tenisowy Struer Tennisklub jest klubem dla fanów tenisa ziemnego, bez względu na wiek oraz umiejętności. Na terenie klubu znajduje się sześć kortów tenisowych (cztery tartanowe i dwa asfaltowe) oraz jeden mini kort. Z kortów tartanowych mogą korzystać wyłącznie członkowie klubu, jednak korty asfaltowe i mini kort są otwarte dla wszystkich graczy. Istnieje moŝliwość wypoŝyczenia rakiet i piłek na terenie klubu. Klub posiada własny dom klubowy z kuchnią, WC, prysznicami i szatniami oraz salon klubowy z ogólnodostępnym pokojem spotkań z sofami. Klub jest połoŝony za Struer Halls i basenem: Struer Tennisklub Park Alle 8D Tommy Bay (angielski) Tel.: Thusi Selvaratnam (tamilski) Tel.:

26 Tambohus Kajakklub Kajakarstwo morskie dla całej rodziny. MoŜliwość uprawiania kajakarstwa morskiego przez osoby w kaŝdym wieku i róŝnym stopniu zaawansowania. Klub organizuje wyprawy dla grup i osób indywidualnych, jak równieŝ kursy kajakowe dla osób początkujących. MoŜliwość spędzenia wolnego czasu w przyjemnej i przyjaznej atmosferze. Tambohus Naturhavn Tambohus Havn 7790 Thyholm Ole Brændgaard Tel.: Jan Iversen Tel.:

27 Thyholm Idrætsforening Stowarzyszenie sportowe Thyholm posiada sekcję piłki noŝnej i sekcję piłki ręcznej. Obydwie sekcje obejmują wiele zespołów współzawodniczących w odpowiednich ligach DIF (Danmarks Idræts Forbund). Piłka noŝna: Enghavevej 19 Hvidbjerg 7790 Thyholm Piłka ręczna: Midtpunktet Thyholm Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm Przewodniczący: Aksel Laurberg Sønderlandsgade Thyholm Tel.: Piłka noŝna: Niels Hedegaard (angielski/niemiecki) Helligkildevej 20E 7790 Thyholm lub Skarbnik: Hans Odgaard (angielski/niemiecki) Kildevænget Thyholm Tel.: Piłka ręczna: Bodil Nørgard (angielski/niemiecki) Orionsgade Thyholm Tel.:

28 Thyholm Rideklub Niewielki klub jeździecki dla jeźdźców o róŝnym poziomie zaawansowania. Istnieje moŝliwość pobierania lekcji dresaŝu, skoków przez przeszkody i woltyŝerki. MoŜna przyprowadzić własnego konia (na terenie klubu znajdują się stajnie) lub wypoŝyczyć konia treningowego. Dla nowych klubowiczów pierwszy miesiąc lekcji jest bezpłatny. Følhøjvej 3 Odby 7790 Thyholm Osoba odpowiedzialna za lekcje: Pia Nygaard Tel.: Przewodniczący: Tina Bill Tel.:

29 UniCykelKlubben i Struer (UCKS) UCKS jest klubem, w którym moŝna nauczyć się jazdy na rowerze jednokołowym. Organizatorzy stawiają sobie za cel dobrą zabawę i rozwijanie umiejętności jazdy na rowerze jednokołowym. Uczestnicy zajęć nauczą się róŝnych tricków, zwiększą kondycję będą mogli wziąć udział w rajdach na dłuŝszych dystansach. Istnieje moŝliwość wypoŝyczenia roweru jednokołowego do ćwiczeń aŝ do czasu zakupu własnego. i Jazda na rowerze jednokołowym to nie zabawa: istnieje wiele róŝnych zawodów obejmujących róŝne dyscypliny. Członkowie UCKS zdobyli liczne medale zarówno w Mistrzostwach Danii, jak i Mistrzostwach Świata. Gymnasiehallen, Jyllandsgade 2,. Godziny zajęć: soboty, 11:00 13:00 wtorki, 17:00 18:00 (sezon zimowy) Przewodniczący: Henrik Larsen (angielski) Tel.: Wiceprzewodniczący: Kurt Larsen (angielski) Tel.:

30 Windsurfingklubben Windy Działalnością klubu Windy jest windsurfing. Ten ekscytujący sport jest źródłem zabawy, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych windsurferów. Klub oferuje kursy szkoleniowe dla nowych windsurferów w okresie wiosennym i jesiennym. Adres klubu: Vralden - przy porcie, niedaleko silosu Haahr. Przewodniczący: Morten W. Jacobsen Tel.: Skarbnik: Thommas Jacobsen Tel.:

31 Æ West Coast Set-Dancers klubu skupia się na prowadzeniu zajęć z tańca irlandzkiego oraz na jego promowaniu, w szczególności na stylu set dancing, który jest stylem opartym o square dance, wykonywanym przy ludowej muzyce irlandzkiej. Jest to zdrowy, a zarazem przyjemny sposób aktywności ruchowej pozwalający na utrzymanie świetnej figury przy jednoczesnym słuchaniu fantastycznej muzyki. Klub serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych. Pierwsze trzy zajęcia dla nowych tancerzy są całkowicie bezpłatne. Gimsing Sognegård, Drøwten 1 Struer lub pod innym adresem.informacja o adresie miejsca spotkania jest zawsze wysyłana drogą mailową do wszystkich członków klubu. Przewodniczący: David Longworth (angielski) Tel.: / Członek zarządu: Steen Kristensen Tel.: /

32 HARCERSTWO ORAZ INNE ZAJĘCIA NA WOLNYM POWIETRZU Danmarks civile Hundeførerforening, Thyholm afd. DcH to klub dla Ciebie i Twojego psa. Właściciele oraz ich psy mogą się nawzajem poznać, a takŝe zaprzyjaźnić się z innymi członkami klubu. Na ćwiczeniach mile widziane są psy wszystkich ras (nawet mieszańce). Naucz swojego psa posłuszeństwa i spędź czas w miłej atmosferze z innymi właścicielami psów oraz ich pupilami. Dostępne są kursy ogólnego posłuszeństwa i zręcznościowe. Wszyscy stowarzyszeni członkowie są wolontariuszami. Klub korzysta jedynie z ich wiedzy, dzięki której pomaga on właścicielom i ich psom. Vitasvej 7790 Thyholm Aby dowiedzieć się więcej lub zapisać się na zajęcia próbne, naleŝy skontaktować się z: Przewodniczący: Per Pinnerup Główny trener: 31

33 FDF Struer W FDF: Klub zapewnia rozrywkę i niezapomniane wraŝenia dla dzieci i młodzieŝy poprzez gry, fantazje, zajęcia na wolnym powietrzu, zajęcia śpiewu i muzyczne. ZaangaŜowani i pełni zapału członkowie klubu zapewniają dzieciom i młodzieŝy niezapomniane wraŝenia w chrześcijańskim gronie zarówno na spotkaniach, jak i wokół ogniska na łonie natury. Zostając liderem FDF, zyskują Państwo moŝliwość rozwoju osobistego w ramach ekscytujących kursów umoŝliwiających zdobycie cennych umiejętności przywódczych. Frivilligt Drenge- og Pigeforbund (FDF) jest jednym z największych stowarzyszeń kościelnych w Danii skupiającym organizacje dla dzieci i młodzieŝy. W jej skład wchodzi około członków i 450 lokalnych oddziałów ogólnokrajowych. Nordvestvej 15. Kim Dahl Hansen Tel.:

34 Jegindø FDF Naszym celem są zdrowe zajęcia na wolnym powietrzu obejmujące gry, wyścigi, Ŝeglarstwo i doświadczanie kontaktu z naturą. Uczymy dzieci i młodzieŝ, w jaki sposób troszczyć się o siebie i o innych w oparciu o chrześcijańskie wartości: w zdrowym ciele zdrowy duch. Unikalne otoczenie jest źródłem radości, wiele z zajęć powiązanych jest z Ŝyciem nad wodą. Kongevejen 49, Jegindø 7790 Thyholm Kjeld Graversgård Tel.: Leif Pedersen Tel.: /

35 Nordvestjysk Fjordkultur Centrum kultury Świata fiordów w Struer zajmuje się promowaniem historii morskiej. Głównym celem jest łączenie pokoleń poprzez zajęcia, które wzmacniają i zachowują wartości kulturowe i ludzkie będące nieodłączną częścią miejscowego handlu i rzemiosła. Mogą Państwo razem z nami naprawiać sprzęt podczas długich zimowych wieczorów, a następnie wypłynąć w rejs latem. Zapraszamy na przyjemną podróŝ po fiordach, wyścig wokół wyspy Venø lub jeden z letnich wyścigów. W okresie letnim (od maja do września) rejsy rozpoczynają się w kaŝdy wtorek wieczorem, o godzinie 18:30 z Pier 3, Struer Havn. Zimą (od października do kwietnia) odbywają się wieczorki klubowe w kaŝdy wtorek od 19:00, w siedzibie klubu przy ulicy Havnevej 6. Nordvestjysk Fjordkultur buduje nowe łodzie, odnawia stare, a takŝe przeprowadza renowację typy łodzi stosowanych dawniej w Limfjorden. Członkowie klubu mają dostęp do całego sprzętu klubowego, mogą korzystać z niego podczas pracy nad własnymi projektami w siedzibie klubu. MoŜna takŝe wpaść i pogawędzić w przytulnym miejscu przy filiŝance kawy. Adres klubu: Havnevej 6 Bjarne Tingkær Sørensen Tel.:

36 MUZYKA I KULTURA International Café Miejsce spotkań obcokrajowców pracujących w Struer lub jego okolicy. Idealne miejsce spotkań z przyjaciółmi umoŝliwiające poznanie nowych osób w przyjaznym otoczeniu. Duńczycy są równieŝ mile widziani. Kawiarnia organizuje między innymi kolacje składkowe, wieczorki taneczne i kulturalne, konkursy, pokazy filmów, wieczory Zumba, wycieczki i inne. Spotkania zazwyczaj odbywają się przy Folkets Hus, w kaŝdą środę o godzinie 17:30. Folkets Hus Tegltorvet 2 Rahul Yadav Tel.:

37 Kunstforeningen Limfjorden Kunstforeningen jest dobrze prosperującym, aktywnym stowarzyszeniem działającym w zachodniej części Limfjord, głównie w okolicach Struer i Lemvig. Skupia się na szerzeniu zainteresowania i zrozumienia sztuki, szczególnie współczesnej sztuki lokalnej. Stowarzyszenie organizuje dwie coroczne wystawy: wystawę ocenianą przez jurorów, odbywającą się jesienią w Gimsinghoved w Struer oraz wystawę w szkole biznesu w Lemvig podczas świąt wielkanocnych. Stowarzyszenie nie ma stałej siedziby. Jette Damgaard Tel.: Jytte Byrsting Tel.:

38 Struer Billedskole Billedskole organizuje kursy sztuki wizualnej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oferuje mnóstwo moŝliwości kreatywnej ekspresji. Osoby dorosłe mogą uczestniczyć w odbywających się regularnie zajęciach porannych, krótkich kursach weekendowych oraz spróbować swoich sił w croquis (szkicach Ŝywego modelu w krótkim czasie). RóŜne grupy wiekowe dla dzieci i młodzieŝy. Kursy poranne dla dorosłych są organizowane przy uwzględnieniu potrzeb uczestników, instruktorów oraz celów kursu. Zajęcia prowadzone są w czterech grupach, kaŝda spotyka się raz w tygodniu. Kursy weekendowe prowadzone są przez profesjonalnych artystów zajmujących się malarstwem, akwarelami oraz drukiem. Zajęcia croquis odbywają się w kaŝdą sobotę rano w Gimsinghoved. Zapraszamy wszystkich chętnych! Grupy dla dzieci i młodzieŝy zorganizowane są w Gimsinghoved, w Venø oraz w Hjerm. Kursy te obejmują malarstwo, rysunek i rzeźbę i dostosowane są do zainteresowań oraz wieku uczestników. Billedkunstlokalet Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter Gimsinghoved 1 Większość zajęć odbywa się tutaj, kursy dla dzieci organizowane są takŝe w Hjerm i Venø. Anne Mette Hjørnholm (angielski) Tel.: Lone von Qualen (angielski) Tel.:

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2014 (okres ferii zimowych r.)

Akcji Zima 2014 (okres ferii zimowych r.) Akcji Zima 2014 (okres ferii zimowych 03.02 16.02.2014 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogaty program zajęć w czasie ferii zimowych. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzieŝ

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Spis treści 3.Wprowadzenie 4. Obiekty 5. Baza sportowo rekreacyjna 11. Baza hotelowa 12. Jak do nas trafić? 13. Kadra 13. Dane kontaktowe 2 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN Wykaz imprez. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN Wykaz imprez. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Wykaz imprez Miasto i Gmina LEGNICA Województwo DOLNOŚLĄSKIE www.legnica.eu (zakładka sport) Data imprezy

Bardziej szczegółowo

Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej

Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej Squash jest łatwy czas, w którym początkujący gracze zdobywają poziom gwarantujący świetną zabawę jest nieporównywalnie krótszy

Bardziej szczegółowo

HOKEJ PODWODNY Klub Hokeja Podwodnego Bałtyckie Foki zaprasza wszystkie dzieci i młodzież szkolną w wieku od 7-16 lat na zajęcia, które będą prowadzon

HOKEJ PODWODNY Klub Hokeja Podwodnego Bałtyckie Foki zaprasza wszystkie dzieci i młodzież szkolną w wieku od 7-16 lat na zajęcia, które będą prowadzon GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU BASEN ZA ZETA "Basen za zeta" należy do najpopularniejszych punktów programu ferii z Gdańskiego Ośrodka Sportu (poprzednio MOSiR). Co roku cieszy się olbrzymim zainteresowaniem młodych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM REKREACYJNE FABIANOWO SPORT & BEAUTY

CENTRUM REKREACYJNE FABIANOWO SPORT & BEAUTY CENTRUM REKREACYJNE FABIANOWO SPORT & BEAUTY Poznań za pół ceny TENIS Niezależnie od tego, czy grasz w tenisa, czy dopiero chcesz się nauczyć, u nas znajdziesz ofertę dla siebie. Zapraszamy na specjalnie

Bardziej szczegółowo

Liga dla firm siatkówka - sezon 2014

Liga dla firm siatkówka - sezon 2014 Liga dla firm siatkówka - sezon 2014 Sport sposób na zdrowie! Dlaczego warto grać z Let s Go? Od ponad 14 lat prowadzimy największą w Polsce ligę dla firm W każdym sezonie w naszych zajęciach bierze udział

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 - godz. 11:00 15:00

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji.

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec karta pływacka 10-20.07.2014 cena 1499 zł 20-27.07.2014 cena 1299 zł KREATYWNI instruktorzy zapraszają nowoczesny triathlon, piłka nożna, koszykówka, siatkówka rabaciki! info

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Młodzi sportowcy ponownie opanują Kraków! JULIADA tuż-tuż.

Młodzi sportowcy ponownie opanują Kraków! JULIADA tuż-tuż. Młodzi sportowcy ponownie opanują Kraków! JULIADA tuż-tuż. Jak co roku Miasto Kraków i Stowarzyszenie SIEMACHA zapraszają wszystkich młodych sportowców na najbardziej wyczekiwane wakacyjne wydarzenie JULIADĘ.

Bardziej szczegółowo

Nazwa koła/pracowni Grupa taneczna CHILLI, CHILLOUT 3. Hip hop Team CHILLOUT 1, CHILLOUT 2

Nazwa koła/pracowni Grupa taneczna CHILLI, CHILLOUT 3. Hip hop Team CHILLOUT 1, CHILLOUT 2 Nazwa koła/pracowni Grupa taneczna CHILLI, CHILLOUT 3 Hip hop Team CHILLOUT 1, CHILLOUT 2 Imię i nazwisko instruktora oraz zdjęcie instruktora Hanna Wachowska Informacje o instruktorze Absolwentka Wydziału

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU, W ROKU 1 LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI 1 XIII Turniej Halowej Piłki NoŜnej Rodzin na Powitanie

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B Telefon 32 4718614, 32 4719450 www.mosir.jastrzebie.pl, mosir@xm.pl WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1. Wakacyjna Szkółka Wspinaczki

Bardziej szczegółowo

Zwyciêstwo mamy w naturze!

Zwyciêstwo mamy w naturze! Zwyciêstwo mamy w naturze! OBOZY DLA DZIECI Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 7 do 16 lat na obóz sportowo-rekreacyjny na którym przeżyją niezapomnianą przygodę z golfem, windsurfingiem i tenisem.

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

Liga dla firm siatkówka sezon 2015

Liga dla firm siatkówka sezon 2015 Liga dla firm siatkówka sezon 2015 Sport sposób na zdrowie! Dlaczego warto grać z Let s Go? Od ponad 17 lat prowadzimy największą w Polsce ligę dla firm W każdym sezonie w naszych zajęciach bierze udział

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY 30.12.2014 Stowarzyszenie Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka ul. Rynek 3/6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny e-mail: luxtorpeda.czerwionka@gmail.com

Bardziej szczegółowo

XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST

XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST STMiG-SPRAWOZDANIE VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Status miejscowości (M, G lub MiG): PEŁCZYCE MiG Nazwa województwa: Nazwa starostwa:

Bardziej szczegółowo

Program dla Przedsiębiorstw Aktywna Firma

Program dla Przedsiębiorstw Aktywna Firma Program dla Przedsiębiorstw Aktywna Firma Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu program Aktywna Firma. Program ten prowadzony jest przez Centrum Tenisa Don Balon, który znajduje się przy

Bardziej szczegółowo

LIGA DLA FIRM SIATKÓWKA S E Z O N

LIGA DLA FIRM SIATKÓWKA S E Z O N LIGA DLA FIRM SIATKÓWKA S E Z O N 2 0 1 6 Dlaczego warto grać z Let s Go? DOŚWIADCZENIE Od ponad 18 lat prowadzimy największą w Polsce ligę dla firm. W każdym sezonie w naszych zajęciach bierze udział

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: OŻARÓW VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26.05. Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

RODZINNY OBÓZ PŁYWACKI NA FALI TERMIN: r. LOKALIZACJA: USTKA

RODZINNY OBÓZ PŁYWACKI NA FALI TERMIN: r. LOKALIZACJA: USTKA RODZINNY OBÓZ PŁYWACKI NA FALI TERMIN: 21.08-27.08.2017r. LOKALIZACJA: USTKA Ustka - nadmorski kurort pełen słońca, tętniący życiem, idealne miejsce na wypoczynek, nowe doznania i dobrą zabawę. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Program kolonii letniej

Program kolonii letniej Program kolonii letniej Miejscowość: Piękna Góra k. Giżycka Termin: 4 turnusy od 9 lipca do 12 sierpnia 2017 Ilość dzieci: 50 na każdym turnusie Ilość grup: 4 na każdym turnusie Zakwaterowanie: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach Godziny Organizator Miejsce Rodzaj imprezy Planowana ilość startujących 17.05.2014r. sobota 9:00 14:00 Urząd Gminy Skrzyszów Szynwałd - Rodzinny Rajd Rowerowy 150 osób Ładna - Wola Rzędzińska- Skrzyszów

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i jeździectwo Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników

Bardziej szczegółowo

LATO NA SPORTOWO. Kolejowy Klub Wodny 1929

LATO NA SPORTOWO. Kolejowy Klub Wodny 1929 LATO NA SPORTOWO Kolejowy Klub Wodny 1929 Kajakowe Lato w Mieście Termin: 1 lipca - 31 sierpnia 2013 r. Godziny: 10.00-12.00, 16.00-18.00 Organizatorzy: Kolejowy Klub Wodny 1929 i Uczniowski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty...

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Zgłoszenie do konkursu Oskary Sportowe 2013 Kategoria: grupa I sport pkt. 4. sport osób niepełnosprawnych Forma: prezentacja w formie tekstu ze zdjęciami Spis

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZIMOWISK PROWADZONYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH OD 29 STYCZNIA DO 10 LUTEGO

PROGRAM ZIMOWISK PROWADZONYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH OD 29 STYCZNIA DO 10 LUTEGO PROGRAM ZIMOWISK PROWADZONYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH OD 29 STYCZNIA DO 10 LUTEGO 2007r. FERIE NA SPORTOWO, BEZPIECZNIE I ZDROWO pod patronatem Wojewody Łódzkiego. Gimnazjum w Łęczycy im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski Data imprezy 23.05 POLSKA BIEGA 26.05.2015 VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK ZADANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEWIDYWANE EFEKTY Zwiększenie - Konkurs na kampanię reklamową

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1. STADION SPORTOWY (ul. Sulechowska)

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIA. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEśY.

ANKIETA DLA UCZNIA. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEśY. ANKIETA DLA UCZNIA ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEśY. 1. Ile godzin dziennie przebywasz najczęściej w szkole? a) 2 3 b) 3 4 c) 5 6 d) 7 8 2. Ile czasu poświęcasz na odrabianie zadań domowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu styczniu 2016r

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu styczniu 2016r Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu styczniu 2016r MIEJSKA HALA SPORTOWA w dniach 04.01.2016 15.01.2016r czynna codziennie od godz. 8:00-15:00 szkoły od godz.

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 PROGRAM IMPREZ ORGANIZOWANYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE W OKRESIE 1-14 LUTY 2010r.

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach

Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieŝy Dyrekcja Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach przy współpracy z klubami sportowymi: KS Hawajskie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sportu! Co to jest klub sportowy (IL, idrettslag)?

Zapraszamy do sportu! Co to jest klub sportowy (IL, idrettslag)? Dołącz i ty! Chcemy, aby więcej dzieci, młodzieży i ich rodzin dołączyło do naszych klubów sportowych. W tej broszurze można przeczytać więcej o tym, co to są kluby sportowe, w czym możesz brać udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK W SIATKÓWKĘ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SIATKÓWKI"

REGULAMIN ROZGRYWEK W SIATKÓWKĘ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SIATKÓWKI REGULAMIN ROZGRYWEK W SIATKÓWKĘ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SIATKÓWKI"!!!Organizatorzy wymagają dokładnego przeczytania regulaminu przez kaŝdego uczestnika rozgrywek!!! ORGANIZATORZY: MłodzieŜowy

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2015 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach ul. Lubliniecka 2 od 12.00-20.00

Plan ferii zimowych 2015 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach ul. Lubliniecka 2 od 12.00-20.00 Plan ferii zimowych 2015 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach ul. Lubliniecka 2 od 12.00-20.00 02.01 poniedziałek Godz. 10.00 Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci zapraszamy do udziału wszystkie chętne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy CELE: zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku, wzajemnego poznania się;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013. lipiec/sierpień. wtorki od 11:00 do 13:00. lipiec/sierpień. piątki od 11:00 do 14:00

PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013. lipiec/sierpień. wtorki od 11:00 do 13:00. lipiec/sierpień. piątki od 11:00 do 14:00 PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013 Osoba do kontaktu (telefon, mail): dział sportu (32) 261 21 05; sport@csir.pl Lp. Nazwa imprezy Krótka charakterystyka Termin Miejsce Współorganizator /osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY 1. DANE OSOBOWE 1.1 Imię (imiona) i nazwisko: 1.2 Imiona rodziców: 1.3 Data i miejsce urodzenia 1.4 Nazwisko rodowe 1.5 Adres zamieszkania (zameldowania, do korespondencji) Adres

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU, W ROKU LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI 1 XIII Turniej Halowej Piłki NoŜnej Rodzin na Powitanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO I. CEL Celem Mistrzostw Polski AZS jest: 1. Ocena klubów AZS w zakresie sportu kwalifikowanego oraz stanu organizacyjnego. 2. Wyłonienie mistrza

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu kwietniu 2016r MIEJSKA HALA SPORTOWA BASEN BOISKO ORLIK PRZY PSP 6

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu kwietniu 2016r MIEJSKA HALA SPORTOWA BASEN BOISKO ORLIK PRZY PSP 6 Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu kwietniu 2016r 01.04.2016 MIEJSKA HALA SPORTOWA czynna codziennie od godz. 8:00-15:00 szkoły od godz. 15:00 do 22:00 ogólnodostępna

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacji wewnętrznej Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu w roku szkolnym 2009/2010 1. Opis ewaluowanego obszaru: obszar efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Obóz Windusurfingowy Brajniki r.

Obóz Windusurfingowy Brajniki r. Nasz Obóz skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. Zapraszamy wszystkich miłośników sportów wodnych, a w szczególności windsurfingu. Program opiera się w szczególności na żeglarstwie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI WSTĘP Chcielibyśmy Państwa zainteresować naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy, która pozwoli współtworzyć

Bardziej szczegółowo

Lato w Mieście na Ursynowie 2013 Punkty zajęć specjalistycznych

Lato w Mieście na Ursynowie 2013 Punkty zajęć specjalistycznych Lato w Mieście na Ursynowie 2013 Punkty zajęć specjalistycznych Zajęcia sportowo-rekreacyjne Sportowa plaŝa na Ursynowie Miejsce: Boiska przy ul. Koncertowej 4 obok Gimnazjum nr 92 Tematyka zajęć: Zajęcia

Bardziej szczegółowo

AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ

AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ ŻEGLARSTWO poniedziałek i środa od 10:00 do 13:00 (02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 13.08, 15.08, 20.08, 22.08, 27.08, 29.08)

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz Data imprezy Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z PRZEBIEGU "EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH" - XXI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN

INFORMACJA Z PRZEBIEGU EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH - XXI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN WSPÓŁORGANIZATORZY INFORMACJA Z PRZEBIEGU "EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH" - XXI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2015 W DNIACH OD 26.05.2015 DO 006.2015 WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: PUCKI

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Janusz Rajewski Dyrektor POSiR, Prezes WOZP

Janusz Rajewski Dyrektor POSiR, Prezes WOZP KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU W KATEGORII MASTERS POZNAŃ 2008 ORGANIZATORZY : WSPÓŁORGANIZATORZY : PATRONAT : PATRONAT MEDIALNY : PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 Lp. Organizator Miejsce Terminy Nazwa i rodzaj zajęć zajęć Czas trwania zajęć 1. 2. 3. 4. 5. 6. ul. Obroki 42a lipiec sierpień

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu czerwcu 2016r MIEJSKA HALA SPORTOWA BASEN BOISKO ORLIK PRZY PSP 6

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu czerwcu 2016r MIEJSKA HALA SPORTOWA BASEN BOISKO ORLIK PRZY PSP 6 Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach OSiR w miesiącu czerwcu 2016r MIEJSKA HALA SPORTOWA czynna codziennie od godz. 8:00-15:00 szkoły od godz. 15:00 do 22:00 ogólnodostępna

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? Poprzez dostarczane usługi wspieramy swoich Klientów w budowaniu strategicznej

Kim jesteśmy? Poprzez dostarczane usługi wspieramy swoich Klientów w budowaniu strategicznej Kim jesteśmy? Liga Firm organizuje profesjonalne rozgrywki piłkarskie dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Projekt "Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia" współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków.

Projekt Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków. Spotkania w ramach Zapraszamy na zajęcia z zakresu nowoczesnych technologii oraz fotografii i cyfrowej obróbki. Szczegółowe informacje i zapisy na konkretne terminy w biurze. Zapraszamy na język angielski

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r.

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów

Bardziej szczegółowo

W TURYSTYCE I REKREACJI

W TURYSTYCE I REKREACJI ANIMATOR ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI kierunek TURYSTKA I REKREACJA specjalność ANIMACJA (fot.) P. Sikora W TURYSTYCE I REKREACJI Animator to pogodny duch, którego cechuje gotowość do nawiązywania kontaktów, naturalna

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin. VIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego II Ogólnopolskiego Biegu Energetyków

Regulamin. VIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego II Ogólnopolskiego Biegu Energetyków Regulamin VIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego II Ogólnopolskiego Biegu Energetyków SKAWINA 15.05.2010r. Trasa biegu atestowana I. Cele: Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu O projekcie Chłopskiej Szkoły Biznesu Inspiracją dla projektu była niezwykła historia społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Kurs Opis Daty rozpoczęcia

Kurs Opis Daty rozpoczęcia PROGRAMY FÁBRICA DE ESPAÑOL 2011 Kurs Opis Daty rozpoczęcia Wliczone w *** 20 Kurs hiszpańskiego 20h Doskonałe rozwiązanie, aby poczynić duże postępy w hiszpańskim i skorzystać z oferty kulturowej i atrakcji

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i Tenis Ilość dni: 3 lub 7 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zwiedzanie okolic Mazur Zachodnich, zajęcia sportowe na

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): miejsko- wiejska Województwo:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2015

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2015 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE W RAMACH VII EDYCJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH INAUGURACJA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2015 Test Coopera 2015 pod hasłem

Bardziej szczegółowo

1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego

1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego 1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego FORMY STAŁE Lp Nazwa, miejsce Dni zajęć Godziny 1 2 3 4 1 Ośrodek Kraków Studio Promocji

Bardziej szczegółowo

1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu

1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu 1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu projektu: Park Żwirowisko, ul. Antka 7 Inicjatywa skierowana do mieszkańców Pruszkowa i okolic, którzy zainteresowani są sztuką uliczną (graffiti), muzyką hip-hopową oraz

Bardziej szczegółowo

28 lipca 2012 / sobota Kąpielisko Bolko

28 lipca 2012 / sobota Kąpielisko Bolko Ogień 28 lipca 2012 / sobota Kąpielisko Bolko Woda sierpnia 2012 / sobota Kąpielisko Bolko Ziemia 11 sierpnia 2012 / sobota Bulwary, siłownia w Parku Nadodrzańskim Powietrze 18 sierpnia 2012 / sobota Bulwary,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r.

Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r. Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r. W MOSM działają następujące sekcje: I. Sekcje MOSM Tychy: - piłka noŝna, - hokej

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI

LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU, W ROKU LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI 1 XVI Halowy Turniej Piłki Nożnej Rodzin na Powitanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Praca z dziećmi i młodzieżą

Praca z dziećmi i młodzieżą Praca z dziećmi i młodzieżą Polish ND 35 Childcare p.1 Praca z dziećmi i młodzieżą? Program New Deal oferuje szkolenia umożliwiające pracę z dziećmi i młodzieżą, które pomóc ci mogą w znalezieniu satysfakcjonującej

Bardziej szczegółowo

FAMILY TEAM BUILDING

FAMILY TEAM BUILDING FAMILY TEAM BUILDING Oferta tygodniowego rodzinnego pobytu wakacyjnego TERMIN 18 25.07.2009r ul. Białostocka 22 lok. 8, 03-741 Warszawa tel. (22) 423 46 65, (22) 741 24 45 e-mail: kontakt@expertsteam.com,

Bardziej szczegółowo

Zimowe Igrzyska dla Twojej firmy Wyjątkowa oferta wyjazdu dla grup!

Zimowe Igrzyska dla Twojej firmy Wyjątkowa oferta wyjazdu dla grup! Zimowe Igrzyska dla Twojej firmy Wyjątkowa oferta wyjazdu dla grup! Nie pozwól by w roku Zimowych Igrzysk w Sochi ominęła Cię śnieżna zabawa! Koncepcja imprezy Jest to oferta wyjątkowa ze względu na program

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA Program Rozwoju Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach na lata 2006-2011,, Koniczynka, kaŝde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu WIZJA PRZEDSZKOLA Jesteśmy przedszkolem

Bardziej szczegółowo

Oferta n1surf. TRAPEZ 5 zł 30 zł KITE (latawiec szkoleniowy) 10 zł 50 zł

Oferta n1surf. TRAPEZ 5 zł 30 zł KITE (latawiec szkoleniowy) 10 zł 50 zł Oferta n1surf WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WINDSURFINGOWEGO W naszej wypożyczalni dysponujemy sprzętem wiodących firm na rynku. Nasz sprzęt szkoleniowy to najlepsze dostępne na rynku deski FANATIC VIPER oraz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Spring Camp Białka Tatrzańska

Spring Camp Białka Tatrzańska Spring Camp Białka Tatrzańska 12-18.03.2017 Serdecznie zapraszamy wszystkich narciarzy w wieku 3-14 lat oraz chętnych rodziców na nasz kolejny wyjazd treningowo szkoleniowy do Białki Tatrzańskiej. Najlepszy

Bardziej szczegółowo

Sportowe zielone szkoły

Sportowe zielone szkoły Sportowe zielone szkoły Spis treści Zaproszenie od organizatorów... strona 1 Sportowa Zielona Szkoła Gra-Nauka-Zabawa... strona 2-3 Cennik i kontakt... strona 4 O Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej...

Bardziej szczegółowo

URSYNÓW STAWIA NA SPORT Wydatki Dzielnicy Ursynów na sport, rekreację i turystykę w 2013 r. wyniosą prawie 8 milionów złotych.

URSYNÓW STAWIA NA SPORT Wydatki Dzielnicy Ursynów na sport, rekreację i turystykę w 2013 r. wyniosą prawie 8 milionów złotych. URSYNÓW STAWIA NA SPORT Wydatki Dzielnicy Ursynów na sport, rekreację i turystykę w 2013 r. wyniosą prawie 8 milionów złotych. Jest to najwyŝszy budŝet dzielnicowy w Warszawie, ale w przeliczeniu na mieszkańca

Bardziej szczegółowo