Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku"

Transkrypt

1 DRUGA KONFERENCJA KRAKOWSKA Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Członek Komisji Zmian Klimatycznych Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Badań i Technologii UE Sprawozdawca Strategicznego Programu Technologii Energetycznych UE Kraków, 18 czerwca 2009

2 Strategia rozwojowa Unii Europejskiej: Wyzwania: Działania polityczne (Traktat Lizboński) Konkurencyjność (wobec globalizacji i kryzysu) Zagrożenia: Problemy demograficzne i migracje ludności Energia i ocieplenie klimatu

3 Zmiany liczby ludności Europy (w mln) Ludność r r r r r r r r r r r r.

4 The World Factbook, 2007 r. Długość życia

5 Polska krajem najmłodszych emerytów *Dane Banku Światowego dotyczące mężczyzn

6

7 Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna ONZ: - Poznań, Grudzień 2008 (COP14) - Kopenhaga, Grudzień 2009 (COP15) Ostatni dzwonek na osiągnięcie Międzynarodowego Porozumienia

8 UE - Lider w walce z ociepleniem Pakiet Energetyczno-Klimatyczny Rada Europejska, grudzień 2008 CELE NA ROK 2020 CO 2 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych 20% ograniczenie zużycia energii 20% udział odnawialnych 10% udziału energii odnawialnej w transporcie drogowym Ustalenia z grudnia 2008 r.: węgiel pozostaje kluczowym surowcem energetycznym UE

9 Grudzień 2008 Szczyt UE w Brukseli: 1. Potwierdzenie Programu Odsunięcie w czasie pełnego zakupu CO 2 dla przemysłu ( ) 3. Dla niektórych krajów: odsunięcie w czasie pełnego zakupu emisji CO 2 dla energetyki ( ) 4. Dla Polski: 60 mld PLN na modernizację energetyki węglowej 5. Wpłaty za emisję CO 2 do dyspozycji rządów państw członkowskich

10 Unia Europejska, zima 2009: 330 mln Euro na projekty energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne: Nabucco Gazoport w Świnoujściu (80 mln Euro) Ochrona klimatu: Farmy wiatrowe Instalacje CCS w Kędzierzynie i Bełchatowie (180 mln Euro)

11 Pierwotne źródła: Odnawialne, Paliwa kopalne, Nuklearne (węgiel, ropa, gaz) Priorytet: sprawność i oszczędzanie energii Zapotrzebowanie na energię: podwojenie w ciągu lat Rozwiązanie problemu: nowe technologie!

12 Energetyka odnawialna Przyszłość kooperacja: Duński przykład Scentralizowana produkcja w połowie lat 80 Zdecentralizowana produkcja dzisiaj

13 Dzięki węglowi: 1. Polska najbardziej niezależny i bezpieczny energetycznie członek Unii Europejskiej 2. Zagrożenie: efekt cieplarniany i inne niepożądane skutki ekologiczne 3. Warunek stosowania węgla: - wysoka sprawność energetyczna, poligeneracja (prąd, ciepło, gaz) - wychwytywanie i składowanie CO 2

14 Renesans Energetyki Nuklearnej Zalety: tania bezpieczna bezemisyjna łatwy dostęp do surowców Wady: słaba akceptacja społeczna(!) zagrożenie odpadami (?) katastrofy (???)

15 Europejski Instytut Innowacji i Technologii Badania naukowe Innowacj EIT e Szkolnictw o wyższe Centrala EIT - Rada Zarządzająca EIT Society Green Energy EIT Climate Change Wspólnota Wiedzy i Innowacji Zrównoważona energia Organizacje partnerskie

16 Strategia rozwojowa Unii Europejskiej: Wyzwania: Działania polityczne (Traktat Lizboński) Konkurencyjność (wobec globalizacji i kryzysu) Zagrożenia: Problemy demograficzne i migracje ludności Energia i ocieplenie klimatu

17 EPIZOD Unia Europejska Gdzie kryzys a gdzie spowolnienie EU 25 (2004) Nowe Kraje Członkowskie (2007) Kraje kandydujące

18 EPIZOD Jak walczyć z kryzysem? Najnowsze dane Eurostatu, mówią o 18,4 miliona bezrobotnych w całej Unii! Ochrona miejsc pracy: tak, protekcjonizm: nie "Jesteśmy zdeterminowani, aby chronić nasze gospodarki i naszych obywateli - ale rozumienie tej ochrony w kategoriach protekcjonizmu byłoby najgorszym rozwiązaniem. Joaquín Almunia, Komisarz Unii Europejskiej do spraw Gospodarczych i Monetarnych Źródło:

19 EPIZOD Jak walczyć z kryzysem? Inwestowanie w badania i rozwój, nowe technologie, edukację i gospodarkę opartą na wiedzy jest szansą na stworzenie nowych miejsc pracy.

20 STRATEGIA LIZBOŃSKA UNII EUROPEJSKIEJ Do 2010 roku Unia Europejska ma dysponować najbardziej dynamiczną i konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego wzrostu, z większą ilością miejsc pracy i większą spójnością społeczną oraz poszanowaniem środowiska naturalnego.

21 Wydatki przedsiębiorstw na badania (miliardy euro ) wydatki przemysłu na B+R w mld euro DE FR UK SE IT NL ES BE FI DK AT IE CZ LU PT PL HU EL SI SK EE LT LV

22 Wyniki innowacji 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EU25 EU15 US JP triad patents/ 100million population public R&D expenditure business R&D expenditure Źródło: Europejska Tablica Wyników Innowacji 2005

23 ODNOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA Raport Wim a Kok a określił rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy jako 1 z 5 najważniejszych obszarów polityki. Raport zalecił następujące działania: - uatrakcyjnienie Europy dla jej najlepszych mózgów - zwiększenie wydatków na badania do 3% PKB - ustanowienie obszaru badań i innowacji - promowanie nowych technologii

24 DIAGNOZA STANU NAUKI W POLSCE Polskie grupy badawcze zdobywają w UE najmniej pieniędzy w przeliczeniu na poziom PKB. Dla przykładu w 6 Programie Ramowym (lata ) badacze z Polski odzyskali najmniejszą część funduszy, którymi proporcjonalnie do PKB poszczególne kraje Unii zasiliły ten program. Z naszego proporcjonalnego wkładu odzyskaliśmy jedynie 53,6 %. Dla porównania, w przypadku Czech było to 75%, Węgier 96%, a Słowenii 155%. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Europejska

25 DIAGNOZA STANU NAUKI W POLSCE -liczba polskich wynalazków zgłaszanych do Europejskiego Urzędu Patentowego na 1 mln mieszkańców wynosi 4 i jest niższa od wszystkich krajów UE z wyjątkiem Rumunii. - w 2006 roku polscy wynalazcy uzyskali w EUP 22 patenty - słoweńscy 32, czescy 38, węgierscy 49, a hiszpańscy udział polskich autorów w grupie najczęściej cytowanych publikacji wynosi dwóch na cztery tysiące, udział w światowej puli tzw. patentów triady ok. 0,02% (w 2005 r.). Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Europejska

26 Słabość i szansa technologiczna Polski Source: European Innovation Scoreboard 2005

27 Trójkąt Wiedzy innowacje badania edukacja

28 Trójkąt Wiedzy - finansowanie Program Opis Budżet Program Ramowy 7 Główne działanie wspierające rozwój ekonomii wiedzy 54 miliardy euro od 2007 do 2013 Fundusze Strukturalne i Spójności Wsparcie dla mniej zaawansowanych regionów UE będzie miało znaczny wpływ na rozwój możliwości R&D 308 miliardów euro od Program Ramowy Konkurencyjnośći i Innowacyjności Programy Edukacyjne i szkoleniowe Program Quick- Start Nowy program mający poprawić Europejską zdolność innowacyjną poprzez wsparcie dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, sieci innowacyjnych, rozprzestrzeniania wyników, transferu technologii i funduszy na technologię z kapitału wysokiego ryzyka Programy takie jak Socrates czy Leonardo da Vinci mają zwiększyć możliwości produkcji, opanowania i wykorzystania wiedzy w Europie poprzez zintegrowane działania na polu edukacji przez całe życie oraz szkolenia w szczególności naukę na uniwersytetach i szkolenie badaczy Program Quick-start identyfikuje najważniejsze pola dla inwestycji w sieciach wiedzy. Podział pomiędzy inwestycje prywatne i publiczne będzie się wahał w zależności od wspieranego projektu 3.2 miliarda euro ok. 2 miliardy euro Wszystkie inwestycje 60 miliardów na

29 Rosnący budżet Programów Ramowych Badań i Technologii ,12 14,96 19, ,27 5,36 6,

30 PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI CIP 3.6 mld. euro Dla MŚP! Przedsiębiorczość i Innowacja Wspieranie polityk ICT Inteligentna Energia Europa

31 Strategia dla Polski - rozwój Fundusze strukturalne (perspektywa budżetowa ) 16 mld Narodowa Strategia Spójności na lata Regionalne Programy Operacyjne Sektorowe programy operacyjne 570 mln Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 21,3 mld PO Innowacyjna gospodarka PO Kapitał ludzki PO Infrastruktura i środowisko 7 mld PO Program Rozwoju Pomoc techniczna Polski 8 mld 216 mln Wschodniej 2,1 mld

32 Subregiony i Regiony Wiedzy i Innowacji (perspektywa budżetowa ) 7PR+ CIP 58 mld euro FUNDUSZE STRUKTURALNE 67 mld euro EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAŃ I INNOWACJI SYNERGIA działań SUBREGIONY I REGIONY WIEDZY I INNOWACJI

33 p r o g r a m y M N i S W I n s t r u m e n t N o r w e s k i p r o g r a m y M G I n s t r u m e n t S z w a j c a r s k i p r o g r a m y P A R P P O W s p ó ł p r a c y T e r y t o r i a l n e j Możliwości finansowania rozwoju Subregionu i Regionu Wiedzy i Innowacji PO Innowacyjna Gospodarka Regionalne PO PO Polska Wschodnia PO Infrastruktura i Środowisko inne PO Region Wiedzy i Innowacji samorząd jednostki naukowe CD CD CD CZT CD NGO firmy AS 7. Program Ramowy Program CIP EUREKA BONUS 169 inne programy badawcze

34 Budowa potencjału POMORZE RIMAMI ZPCZT CHEMCAT TIFORA ICHB IZATEM WCBM CAMAT CZTCHEM BIM AGROTECH BIOTECHMED A K C E L E R A T O R HUMANOTEX OPTOEL MAZCZT BIOTON ATERROR TECHNP DSCZT Centers of Advanced Technology Technological Parks Centers of Excellence Business incubators National Innovation Network ITAM E-SR-ZDR SCZT AKCENT TELEINFO AERONET A S

35 Portal wiedzy i wizja współpracy i nauczania Nauka w zespole Nauka Course Delivery Learning Management Poczta Nauka Kalendarz Nieprzerwana komunikacja Nauka Nauka Konferencje internetowe Portal wiedzy e-learning wspomagania pracą zespołu Książka adresowa Nauka komunikator Biblioteka zasobów Nauka Praca grupowa Indywidualne i zespoły Nauka Współpraca Nauka Nauka Zarządzanie wiedzą

36 Strategia rozwojowa Unii Europejskiej: Wyzwania: Działania polityczne (Traktat Lizboński) Konkurencyjność (wobec globalizacji i kryzysu) Zagrożenia: Problemy demograficzne i migracje ludności Energia i ocieplenie klimatu

37 PODSUMOWANIE Strategia dla Polski rozwój, konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy Strategia dla miast (subregionów) strategia wiedzy i innowacji Uświadomienie urzędników (ale również i politykówdecydentów), że najważniejszym wyzwaniem jest stworzenie gospodarki opartej na wiedzy: fundusze strukturalne to nie tylko beton i asfalt promocja funduszy na infrastrukturę badawczą i połączenie biznesu z badaniami rozwojowymi, promocja efektywnych projektów miękkich człowiek najlepszą inwestycją (aktywizacja ludzi z sektora bo dzisiaj Polska jest krajem najmłodszych emerytów)

38 DRUGA KONFERENCJA KRAKOWSKA Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Badań i Technologii UE Sprawozdawca Strategicznego Programu Technologii Energetycznych UE Dziękuję za uwagę Kraków, 18 czerwca 2009

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model transferu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o.

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Zawartość wykładu Kilka słów o Ecofys Rys historyczny Zakres

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo