Informacyjny nr 26 (425)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacyjny nr 26 (425)"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 26 (425) 6-12 lipca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU SPOTKANIE Z AMBASADOR ALBANII Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski spotka się z ambasador Albanii w Polsce Shpresa Kureta. Tematem rozmów będzie współpraca dwustronna w dziedzinie budownictwa i mieszkalnictwa. Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, godz Poniedziałek, 6 lipca POŁĄCZENIE SIECI ŚWIATŁOWODÓW POMIĘDZY LUBELSZCZYZNĄ A PODLASIEM Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w uroczystym połączeniu światłowodów pomiędzy województwami lubelskim a podlaskim w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Gnojno, godz Wtorek, 7 lipca I POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM POLSKA SAKSONIA Podsekretarz stanu w MIiR Marceli Niezgoda weźmie udział w I posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia Niemcy, Görlitz, Muzeum Śląskie, godz Środa, 8 lipca POLSKO-INDYJSKIE FORUM IT Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w Polsko-Indyjskim Forum IT. Wiceminister wygłosi wystąpienie na temat wsparcia branży IT w perspektywie Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, godz

2 MIASTA PRZYSZŁOŚCI SESJA DIALOGU Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski weźmie udział w konferencji Miasta Przyszłości sesja Dialogu podczas części: Czy w zarządzaniu miastami zwiększa się rola good governance i komunikacji z mieszkańcami? Warszawa, Centrum Konferencyjne na Stadionie Narodowym, godz Czwartek, 9 lipca AKTUALNOŚCI Minister Maria Wasiak z wizytą na Śląsku "Przeznaczymy dodatkowe 100 mln zł na inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych, usprawniające ruch towarowy na Śląsku" poinformowała minister Maria Wasiak podczas briefingu w siedzibie PKP Cargo w Katowicach. Szefowa resortu przebywa w dniach czerwca 2015 r. w województwie śląskim. Odwiedzi m.in. Główną Dyspozyturę przewoźnika, z której zarządza się ruchem pociągów towarowych, dworce kolejowe w Sosnowcu Maczkach i Gliwicach, a także spotka się z samorządowcami. Jutro będzie uczestniczyć w wyjazdowym posiedzeniu rządu. "Grupa PKP w ciągu kilku ostatnich lat zainwestowała na Śląsku co najmniej 3 mld zł" podkreśliła szefowa resortu. "Śląsk jest jednym z regionów, gdzie kumulują się największe inwestycje Polskich Linii Kolejowych. Ich wartość to ponad 2,5 mld zł, prace obejmują ok. 600 km linii kolejowych" poinformował Marcin Mochocki, członek Zarządu PKP PLK. Nowa unijna perspektywa to przyspieszenie transportu towarów w regionie oraz udrożnienie tras wyjazdowych ze Śląska, zwłaszcza w kierunku portów morskich. Na te inwestycje zostanie przeznaczone ponad 9 mld zł. PKP Cargo jest największym w Polsce i drugim co do wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Europie. "Ze Śląska wyrusza 60 proc. przewozów krajowych i 70 proc. eksportowych PKP Cargo" poinformowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Katowice są centrum dowodzenia operacji spółki. To tam znajduje się Główna Dyspozytura, z której zarządzą się ruchem ok. 1 tys. pociągów dziennie, nadzoruje pracę ok. 1,3 tys. pracowników drużyn trakcyjnych oraz pracę ok. 900 lokomotyw. "Szkolimy tu 300 kandydatów na maszynistów" poinformował Prezes PKP Cargo Adam Purwin. Dodał, że po udanej akwizycji czeskiego przewoźnika spółki AWT, rejon Śląska jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu jako centrum działalności spółki. Minister Wasiak odwiedziła także zabytkowy budynek dworca Sosnowiec Maczki. Od września 2016 r. stanie się on siedzibą tworzonego przez PKP S.A oraz Politechnikę Śląską Centrum Naukowo- Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. "Inwestycja ta to znakomity przykład współpracy PKP S.A. z instytucją naukową" powiedziała minister. "Otwarcie placówki dydaktycznej pozwoli na odbudowę w szkolnictwie wyższym specjalności związanej z infrastrukturą kolejową i prowadzeniem ruchu kolejowego. Studenci będą mogli odbywać staże i 2

3 praktyki w spółkach Grupy PKP" podkreśliła szefowa resortu. O rewitalizacji dworca minister rozmawiała także z mieszkańcami Sosnowca. Pierwszym punktem drugiego dnia wizyty minister infrastruktury i rozwoju w województwie śląskim jest zwiedzanie modernizowanego dworca kolejowego w Gliwicach. Inwestycja jest realizowana z unijnym dofinansowaniem z Programu Infrastruktura i Środowisko, które wynosi 81,5 mln zł. Dworzec poddany jest kompleksowej modernizacji. Stanie się bardziej nowoczesny i funkcjonalny oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmieniona zostanie także infrastruktura torowoperonowa. Następnie minister Maria Wasiak spotkała się z samorządowcami z Gliwic i wzięła udział w wyjazdowym posiedzeniu rządu. Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji "Tylko kompleksowe i zaplanowane przy udziale lokalnej społeczności różnorodne działania, zapewnią skuteczność działań rewitalizacyjnych, a w efekcie znaczącą poprawę jakości życia na rewitalizowanych terenach. Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania, wspomogą ten proces. O potrzebie takiej regulacji samorządowcy mówili już od dawna" tak o zaakceptowanym dziś przez rząd dokumencie, powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Rada Ministrów przyjęła także Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej. Rewitalizacja jest zadaniem szczególnym dla miast tych regionów. Rząd zaakceptował również aneksy do KT dla pięciu województw, w tym dla Śląska i Małopolski, które regulują zakres i warunki dofinansowania regionalnych programów Wskazano m.in. wkład budżetu państwa do projektów rewitalizacyjnych (finansowanych z funduszy europejskich) dla woj. śląskiego ponad 65 mln euro, dla małopolskiego ok. 47,7 mln euro. Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz samorządów. Ustawa kładzie silny akcent na partycypację społeczną, a więc realne włączenie społeczeństwa we wszystkie etapy procesu rewitalizacji od planowania, przez realizację, po ocenę działań. Mieszkańcy muszą mieć poczucie, że zmiany w ich gminie kształtowane są z myślą o nich i przy ich udziale. Istotnym elementem jest prowadzenie różnorodnych konsultacji społecznych (ankiety, wywiady, debaty, warsztaty) obejmujących wszystkich zainteresowanych. Ich wyniki muszą być podawane do publicznej wiadomości. Dokument porządkuje dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji, które w ostatnich latach było bardzo różnie rozumiane, często w sposób zbyt uproszczony i sprowadzało się do pojedynczych projektów dotyczących budynków, publicznych przestrzeni miejskich, bez należytego uwzględnienia i zaprojektowania działań miękkich adresowanych do lokalnych społeczności oraz przedsiębiorców. Istotą rewitalizacji jest prowadzenie tych działań łącznie, tak aby się wzajemnie wzmacniały i uzupełniały. Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji (GPR). Będą one podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych przez nią samą). Jego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia. Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość powołania Komitetu Rewitalizacji, czyli forum opiniującego i doradczego, w skład którego wejdą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności. Komitet będzie współpracował z samorządem w czasie realizacji procesu rewitalizacji. 3

4 Założenia ustawy przewidują także dwa specjalne rozwiązania ułatwiające prowadzenie rewitalizacji w gminie. Nie będą one obowiązkowe będą mogły być stosowane w zależności od potrzeb i charakterystyki zaplanowanych działań. Są nimi: utworzenie na obszarach rewitalizowanych Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Status SSR umożliwi korzystanie ze szczególnych udogodnień (np. możliwość przyznania dotacji na remonty budynków), a także uprości procedury administracyjne związane z realizacją gminnego programu rewitalizacji; uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji (szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), który będzie podstawą realizacji przekształceń urbanistycznych oraz prac inwestycyjno-budowlanych ujętych w GPR. Regulacje cechujące tę specjalną postać planu miejscowego to np. możliwość zawarcia w planie miejscowym koncepcji urbanistycznych czy przypisania do nieruchomości szczegółowych warunków realizacji inwestycji przewidzianych w planie. Zarządcy autostrad o bezpieczeństwie i wakacyjnym ruchu Tematyce przepustowości punktów poboru opłat na autostradach płatnych oraz zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego było poświęcone spotkanie wszystkich zarządców autostrad w Polsce, które odbyło się 1 lipca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z inicjatywy minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa transportu Pawła Olszewskiego. "Wspólnie dokonaliśmy podsumowania sytuacji na autostradach płatnych podczas pierwszego wakacyjnego weekendu. To, co aktualnie jest najważniejsze to dokonanie przez wszystkich przeglądu zastosowanych rozwiązań, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa użytkowników autostrad - kierowców i pasażerów" podkreśliła minister Wasiak. Podczas rozmów minister Maria Wasiak i pełnomocnik Paweł Olszewski zapoznali się ze stosowanymi przez koncesjonariuszy procedurami dotyczącymi postępowania w razie wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Przeanalizowane zostały także ułatwienia w poborze opłat, wprowadzone od ubiegłorocznych wakacji. Wszystkie strony spotkania zadeklarowały kontynuację współpracy w zakresie dalszego wdrażania usprawnień pozwalających na zwiększenie przepustowości wszystkich autostrad. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządców autostrad: A1 (Gdańsk Transport Company S.A.), A2 (Autostrada Wielkopolska S.A.), A4 (Stalexport Autostrada Małopolska S.A). MIiR wspiera projekty PPP Możliwości wsparcia przygotowania projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego to główny temat IX posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP. Obradom, które odbyły się 29 czerwca 2015 r. przewodniczył, wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki. "Obecnie jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji publicznych są fundusze europejskie. Polska w latach ma do zagospodarowania aż 82,5 mld euro. Tak duża pula funduszy i nowe regulacje unijne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być bodźcem, który spowoduje, 4

5 że podmioty publiczne częściej i chętniej będą spoglądały w stronę realizacji przedsięwzięć w tej formule" mówił wiceminister Sługocki. Wspomniał też przykłady projektów PPP, w których przygotowaniu uczestniczył resort infrastruktury i rozwoju. Pierwszą tego typu inwestycją, gdzie partnerem publicznym jest strona rządowa to budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 5 marca 2015 r. podpisano umowę PPP. Innym przykładem jest Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W odpowiedzi na ogłoszenie 10 podmiotów prywatnych wyraziło zainteresowanie jego realizacją i zgłosiło wnioski o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej: kolejny odcinek oddany do użytku Trwa budowa Wschodniego Szlaku Rowerowego łączącego pięć województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dzięki realizacji wielu działań współfinansowanych z Programu Rozwój Polski Wschodniej powstanie zupełnie nowy, unikatowy produkt turystyczny podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas uroczystości otwarcia lubelskiego odcinka Zwierzyniec Szczebrzeszyn 3 lipca 2015 r. Oddana do użytku trasa powstała poprzez przystosowanie pobocza drogi wojewódzkiej nr 858 na pas dla rowerów w Gminie Szczebrzeszyn oraz budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tej drogi w Gminie Zwierzyniec. Jak zaznaczyła wiceminister Wendel, dzięki inwestycji rowerzyści będą mogli poruszać się dedykowaną im trasą, a to sprawi, że podróż rowerem wzdłuż drogi wojewódzkiej będzie wygodniejsza i bardziej bezpieczna. Docelowo na Lubelszczyźnie do końca roku powstanie szlak o długości niemal 360 km. Połączy się on z trasami województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Wraz z warmińsko-mazurską trasą, utworzą one liczący ok. 2 tys. km Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. To doskonała oferta zarówno dla miłośników krótkich, rekreacyjnych wycieczek, jak i pasjonatów wielokilometrowych wypraw. Rowerzyści z pewnością docenią kompleksowo przygotowane i co istotne dobrze oznakowane trasy mówiła wiceszefowa resortu. Iwona Wendel zwróciła uwagę, że wprowadzenie jednolitego oznakowania to jeden z ważniejszych elementów wyróżniających szlak Green Velo. Możliwość zastosowania znaków drogowych na trasach rowerowych wymagała sporo wysiłku, który jednak dobrze zaowocował. Znaki dotyczące ruchu rowerowego mogą być teraz stosowane również na innych trasach wyjaśniła wiceszefowa resortu. Wiceminister Wendel wyraziła przekonanie, że szlak przyciągnie wielu turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Jak zaznaczyła, dzięki prowadzonym obok prac inwestycyjnych działaniom informacyjnopromocyjnym, szlak już teraz wywołuje ogromne zainteresowanie. Dodała, że w nowym programie Polska Wschodnia, również przewidziano środki dla firm na tworzenie ponadregionalnych produktów sieciowych. Jest to kolejna szansa na wykorzystywanie niezwykłych walorów Polski Wschodniej do stymulowania rozwoju gospodarczego makroregionu. 5

6 III Forum Regionalne Polska-Chiny Współpraca regionów Polski i Chin, a także projekt Pas i szlak to główne tematy rozmów wiceministra infrastruktury i rozwoju Sławomira Żałobki podczas III Forum Regionalnego Polska Chiny. W spotkaniu, które odbyło się 29 czerwca 2015 r. w Łodzi wzięli udział m.in. przedstawiciele polskiego rządu, samorządów, a także chińskich prowincji i przedsiębiorców obu stron. "Cieszy nas, że współpraca pomiędzy regionami Polski i Chin od lat dynamicznie się rozwija, zataczając coraz szersze kręgi, a liczba partnerstw stale rośnie. Partnerstwo pomiędzy województwem łódzkim a prowincją Syczuan jest tego najlepszym przykładem" powiedział wiceminister Sławomir Żałobka. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest otwarte na wymianę poglądów z partnerami chińskimi szczebla lokalnego. 16 czerwca 2015 r. Minister Maria Wasiak spotkała się z Guo Gengmao, sekretarzem partii w Prowincji Henan. Również 16 czerwca 2015 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Grupą PKP CARGO i Zhengzhou International Hub o współpracy przy rozbudowie terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach. "Współpraca regionów Polski i Chin stanowi ważny element polsko-chińskich dążeń do rozwoju połączeń transportowych pomiędzy Azją i Europą" podkreślił wiceminister. "Dzięki już realizowanym oraz planowanym inwestycjom infrastrukturalnym, Polska dynamicznie rozwija swój potencjał w zakresie infrastruktury transportowej" podkreślił podsekretarz stanu w MIiR. Jak wskazał, do 2020 roku na rozwój infrastruktury planuje się przeznaczyć z funduszy unijnych 31 mld euro. Środki te zasilą przede wszystkim inwestycje, które mają na celu rozwój i modernizację połączeń transportowych, a także rozbudowę portów morskich i centrów logistycznych. Naukowy OCEAN coraz bliżej Na warszawskiej Białołęce powstaje unikalne Centrum Kompetencji w dziedzinie wielkoskalowych danych, ich analizy i przetwarzania. Projekt Otwarte Centrum Danych i Ich Analiz OCEAN otrzymał ponad 127,5 mln zł dofinansowania z Programu Innowacyjna Gospodarka. W uroczystości rozpoczęcia budowy serwerowni wzięła udział wiceminister Iwona Wendel. "Polska nauka ma bardzo duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie na instalacje, które pozwalają na przechowywanie i przetwarzanie ogromnej ilości danych, niezbędnych do prowadzenia badań w różnych dziedzinach nauki. Zapewniają one naukowcom możliwość prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie" podkreślała wiceminister Iwona Wendel. Dodała, że budowa tego typu infrastruktury ma znaczenie zarówno dla administracji publicznej jak i gospodarki. Wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju zaznaczyła, że do zakończenia inwestycji zostało pół roku intensywnej pracy. Projekty finansowane z Programu Innowacyjna Gospodarka muszą zakończyć się do końca 2015 roku. "Jest to niemałe wyzwanie, biorąc pod uwagę napięte terminy i rozmiar przedsięwzięcia. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju będziemy obserwować i monitorować postępy w realizacji projektu." Otwarte Centrum Danych i ich Analiz Centrum Kompetencji (OCEAN) to projekt realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Polega on na utworzeniu bazy infrastrukturalnej obejmującej budynek nowej serwerowni z zapleczem technicznym oraz laboratorium sprzętowym jako siedziby tworzonego Centrum Kompetencji. Nowoczesna serwerownia zapewni moc obliczeniową niezbędną do przetwarzania i analizy du- 6

7 żych zbiorów danych i przetwarzanie związanych z nimi modeli matematycznych. Wartość projektu to ponad 162 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 127,5 mln zł. 5,8 mld zł inwestycji w polskie porty lotnicze Podczas konferencji Liderzy Polskiego Nieba dyskutowano o rozwoju lotnisk i linii lotniczych w Polsce. Wyróżniono też najlepiej rozwijające się linie i porty lotnicze. O kondycji transportu lotniczego i wsparciu polskich lotnisk z funduszy unijnych mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. "Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił dynamiczny wzrost ruchu lotniczego na polskich lotniskach oraz w polskiej przestrzeni powietrznej. Konieczny był szybki rozwój portów lotniczych. Wartość inwestycji w lotniska należące do sieci TEN-T do 2015 r. to 5,8 mld zł, z czego 2,3 mld pochodzi ze środków unijnych"- poinformowała wiceminister Wendel. Inwestycje realizowane przez porty lotnicze dotyczą m.in. zwiększenia przepustowości czy poprawy bezpieczeństwa. "Zanotowaliśmy niespotykany w skali europejskiej wzrost przepustowości polskich lotnisk. Szacujemy, że od 2007 r. wzrosła ona dwukrotnie. Dzięki temu w najbliższych latach transport lotniczy ma możliwości dalszego niezakłóconego rozwoju"- poinformowała wiceminister Wendel. Największym źródłem funduszy europejskich portów lotniczych jest Program Infrastruktura i Środowisko na lata Wartość wsparcia unijnego dla lotnisk w sieci TEN-T (10 portów: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy) z tego programu to 1,6 mld zł. 700 mln pochodzi z programów regionalnych. Transport lotniczy może też liczyć na środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata Obecnie trwają prace nad kryteriami, według których wybierane będą projekty i Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych programu. Czytelne znaki na bydgoskich ulicach W Bydgoszczy i powiecie bydgoskim z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym Pawła Olszewskiego przeprowadzony zostanie pilotażowy przegląd oznakowania ulic. Zadanie zostanie zrealizowane we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. "Na podstawie bydgoskich doświadczeń zostaną opracowane ogólnopolskie wytyczne dla zarządców dotyczące prawidłowego oznakowania. Zasady te zostaną następnie wprowadzone we wszystkich samorządach. W ten sposób ulice w polskich miastach będą oznakowywane w oparciu o jednolite standardy" podkreśla wiceminister infrastruktury i rozwoju, Paweł Olszewski. Za oznakowanie w Bydgoszczy odpowiada Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP). Każda nowa inwestycja wymaga opracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących organizacji ruchu. Na silnie zurbanizowanym terenie zdarzają się jednak sytuacje, że na niektórych odcinkach ulic ze względu na dużą liczbę znaków, kierowcy w trakcie jazdy mają wyjątkowo mało czasu na śledzenie wszystkich tablic. Dlatego eksperci przeanalizują między innymi sposób rozmieszczania kolejnych znaków oraz możliwości usunięcia części tablic. Celem jest poprawa bezpieczeństwa. "Zależy nam na tym, że bydgoskie drogi były oznakowane w sposób bezpieczny i czytelny. Dlatego chętnie skorzystamy z doświadczeń innych zarządców dróg. Będzie to przypominać zewnętrzny audyt. Bydgoszczanie mogą tylko na tym skorzystać" podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. 7

8 W trakcie pilotażowej akcji weryfikowana będzie zgodność oznakowania z przepisami wraz z opracowaniem raportu z tych działań. Zostanie on przekazany do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Raport będzie zawierał informacje przydatne dla zarządców dróg samorządowych do zastosowania w celu podniesienia standardów oznakowania kierunkowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przeglądzie oznakowania będą brali udział oprócz drogowców z GDDKIA i ZDMIKP także przedstawicie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Bydgoszczanie mogą przekazywać swoje uwagi dotyczące oznakowania pionowego do drogowców. Wystarczy wysłać maila na adres Mogą to być opinie dotyczące zmian w oznakowaniu, poprawienia widoczności oraz rozlokowania słupów. Uwagi i zdjęcia można też zamieszczać na portalu społecznościowym Facebook - profil Porządkujemy znaki, wyślij zdjęcie. FUNDUSZE EUROPEJSKIE Inwestycja w naukę inwestycją w gospodarkę Rusza kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury B+R sektora nauki. Jego budżet to 804 mln zł. Nabór wniosków planowany jest na październik br. W konferencji inauguracyjnej zorganizowanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji udział wzięła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. "Ogłaszany dzisiaj konkurs jest bardzo ważny dla środowiska naukowego, gdyż jest to pierwszy nabór realizowany w IV osi programu. Przeznaczyliśmy na niego 804 mln zł, czyli blisko połowę alokacji na to działanie" podkreśliła wiceminister I. Wendel. Strategiczna infrastruktura badawcza planowana do dofinansowana z POIR to urządzenia i obiekty, mające wyjątkowy charakter w skali krajowej, europejskiej lub międzynarodowej. Jest to infrastruktura kluczowa dla zwiększenia potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w Polsce. Projekty te, z uwagi na swój strategiczny charakter, zostały umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obecnie na Mapie znajdują się 53 projekty. "W ostatnich latach warunki infrastrukturalne w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych uległy poprawie, między innymi dzięki inwestycjom finansowanym z funduszy unijnych. W Programie Innowacyjna Gospodarka dofinansowaliśmy łącznie 166 projektów dotyczących Infrastruktury sfery B+R, a łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 6,66 mld zł" przypomniała wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju. Dodała, że dużym wyzwaniem pozostaje jednak silniejsze powiązanie sektora nauki z gospodarką, a także zapewnienie środków finansowych na utrzymanie powstałej infrastruktury. "Dlatego też działanie 4.2 POIR zostało skonstruowane w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić doskonałość naukową planowanych do realizacji przedsięwzięć, z drugiej zaś umożliwić wykorzystanie infrastruktury przez przedsiębiorstwa." Wiceminister Wendel poinformowała, że wsparcie infrastruktury badawczej sektora nauki jest możliwe nie tylko z Programu Inteligentny Rozwój. Komplementarne działania będą finansowane z regionalnych programach operacyjnych. Projekty, które w wyniku ostatniej aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej nie zostały na niej uwzględnione lub nie otrzymają wsparcia z POIR, będą mogły ubiegać się o wsparcie ze środków programów regionalnych. 8

9 "Nowe podejście do finansowania infrastruktury badawczej, ale też projektów B+R realizowanych w konsorcjach naukowych i naukowo-przemysłowych spowoduje istotną zmianę w sposobie myślenia o wykorzystaniu efektów badań naukowych. Liczę, że dzięki nim wzrośnie odsetek wyników badań, które będą z sukcesem wdrażane przez przedsiębiorstwa" podsumowała Iwona Wendel. IV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO WER Przyjęcie kolejnych kryteriów do Programu Wiedza Edukacja Rozwój i akceptacja projektów pozakonkursowych w zakresie rynku pracy, szkolnictwa wyższego i zawodowego było głównym efektem posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER, któremu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski. Spotkanie odbyło się 30 czerwca 2015r. w Warszawie. Uczestnicy Komitetu zatwierdzili kryteria szczegółowe dla konkursu dotyczącego pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów rządowych, które przeprowadzane będą przez organy administracji rządowej w partnerstwie z organizacją pozarządową lub partnerem społecznym. Zaakceptowano również kryteria wyboru projektów dla konkursu w zakresie wzmacniania partycypacji publicznej podczas przygotowywania dokumentów planistycznych w 150 gminach. Komitet zatwierdził 2 projekty pozakonkursowe, które realizowane będą w ramach Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działań pozostających w kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej. W efekcie podjętego wsparcia, przedstawiciele pracodawców i pracowników zostaną zaangażowani w dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Planowane jest też zwiększenie dostępu dzieci, młodzieży i dorosłych do wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Przygotowane zostaną wzorcowe rozwiązania organizacyjne dotyczące funkcjonowania systemów doradztwa oraz opracowanie standardów realizacji doradztwa we współpracy z przedstawicielami szkół, pracodawców, związków zawodowych i instytucji rynku pracy. Komitet pozytywnie zaopiniował również projekty leżące w kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Efektem ich realizacji będzie m.in. poprawa obsługi klienta w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprawa motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia i funkcjonowania w społeczeństwie byłych więźniów, czy wsparcie rozwoju ekonomii społecznej. Przyjęto także kryteria dla projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego tworzenia i realizacji programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Programy przysłużą się do sprofilowania studiów pod kątem badawczym, zawodowym i przemysłowym, a także określą podstawowe efekty kształcenia i metody osiągnięcia tych efektów przez studentów. Członkowie Komitetu zaakceptowali również kryteria szczegółowe dotyczące wsparcia zaplanowanego w Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Rezultatem tego wsparcia będzie m.in. opracowanie 15 programów profilaktycznych w zakresie chorób stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego czy chorób układu oddechowego. Natomiast efektem realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne, będzie m.in. uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej przez 3,3 tys. osób oraz wdrożenie modelu współpracy z uczelnią kształcącą pielęgniarki i położne przez 30 podmiotów leczniczych. 9

10 Kolejne kryteria wyboru projektów przyjęte "Dziś przyjmujemy następną pulę rozwiązań, w oparciu o które będą wybierane projekty do dofinansowania z największego pod względem budżetu programu na nową perspektywę" powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki otwierając III posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Podczas dwudniowego posiedzenia (1-2 lipca br.) zaprezentowano i przyjęto Strategię komunikacji PO IiŚ na lata oraz kryteria wyboru dla następujących działań programu: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałania Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej; 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (kogeneracja wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni); 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej; 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi kryteria dla projektów dotyczących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T kryteria tylko dla projektów dotyczących transportu lotniczego; 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych kryteria dla projektów dotyczących transportu morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych; 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach; 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego kryteria dla projektów dotyczących wsparcia baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierunek: rynki zagraniczne. Wsparcie eksportu w Programie Polska Wschodnia "Fundusze z Programu Polska Wschodnia pomogą przedsiębiorcom zdobywać rynki zagraniczne. Mamy na to 115 mln euro" poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas spotkania z przedsiębiorcami z Polski Wschodniej. Środki będą dostępne w działaniu 1.2 Programu Polska Wschodnia (PO PW) Internacjonalizacja MŚP. Nowy instrument powstał w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia skali eksportu z Polski Wschodniej. "Stworzyliśmy uniwersalne i niezwykle elastyczne narzędzie, skierowane do przedsiębiorców rozumiejących wyzwania, które stawia przed biznesem funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie " - podkreśliła wiceminister Wendel. Małe i średnie firmy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogły ubiegać się o środki dwuetapowo. W pierwszym etapie fundusze trafią na doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa, które chce wyjść ze swoją działalnością poza granice Polski. Na ten cel będzie można pozyskać maksymalnie 50 tys. zł. 10

11 W drugim etapie firmy będą mogły pozyskać maksymalnie 500 tys. zł na wdrożenie opracowanego modelu biznesowego. Pierwszy nabór wniosków zostanie przeprowadzony w I kwartale 2016 r. 14 polskich projektów z szansą na dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę Komisja Europejska przekazała krajom członkowskim propozycję podziału środków z budżetu pierwszego konkursu o wsparcie projektów transportowych z instrumentu Łącząc Europę (z ang. Connecting Europe Facility CEF). Polska ma otrzymać ok. 2 mld euro "Przygotowaliśmy wysokiej jakości projekty, co doceniła Komisja Europejska. To kolejny dowód na to, że Polska wie jak efektywnie i skutecznie pozyskiwać oraz inwestować unijne środki" zaznaczyła minister Maria Wasiak. Propozycja Komisji będzie musiała jeszcze uzyskać akceptację państw członkowskich w ramach Komitetu CEF, którego posiedzenie planowane jest na 10 lipca br. Zatwierdzenie propozycji Komisji oznacza, że w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu Polska wykorzysta 47% koperty narodowej zarezerwowanej do końca 2016 r. w budżecie CEF (4,14 mld euro). O pozostałe środki projekty z Polski aplikować będą w kolejnych naborach ogłaszanych przez Komisję Europejską. Więcej na: KONKURSY Tylko do 3 lipca czekamy na Twoje zgłoszenie w konkursie Europa to My Włącz się go gry Jeszcze tylko do 3 lipca czekamy na zgłoszenia opisujące ciekawe historie i projekty unijne. Wystarczy, że wybierzesz projekt, który skorzystał z unijnego wsparcia i zrobisz kilka zdjęć. Następnie wypełnij formularz na stronie i opisz, jak projekt wpłynął na Twoją okolicę lub na jakość Twojego życia. Na zwycięzcę czeka nagroda główna - europejska podróż marzeń i Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich zakończony koncertem z udziałem gwiazd polskiej muzyki w miejscowości, w której zrealizowany został zwycięski projekt. Pod koniec lata wystąpią m.in Edyta Górniak, Afromental, Margaret, Monika Kuszyńska, Donatan i Cleo oraz Formacja Nieżywych Schabuff. Dodatkowo w zwycięskiej miejscowości powstanie 5 nowych hot spotów wi-fi z opłaconym rocznym abonamentem. Korzystać z nich będą mogli wszyscy mieszkańcy i turyści. Udział w konkursie to też szansa na wyjątkową promocję Twojej miejscowości w telewizji i radio, ponieważ wszystkich 20 finalistów odwiedzimy w lipcu z kamerą i zaprezentujemy w audycjach na antenie TVP 1 i Radio Zet. Osoby, które przyślą finałowe zgłoszenia otrzymają także nagrody indywidualne nowoczesne laptopy. Znamy już pierwszych dziesięciu finalistów konkursu "Europa to My". Komisja Konkursowa wybrała 10 najciekawszych zgłoszeń m.in. ze Szczecina, Potęgowa (woj. pomorskie), Torunia, Aleksandrowa Łódzkiego, Bytomia Odrzańskiego. Zgłoszenia można już zobaczyć na stronie: 11

12 PRAWO Obowiązujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych, opublikowane w Dz.U Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, opublikowane w Dz.U Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata , opublikowane w M.P Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata , opublikowane w M.P Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata , opublikowane w M.P NASZE SPRAWY NA RADZIE MINISTRÓW* Podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów (7 lipca br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów (9 lipca br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich". Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania Umowy Projektu pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do Umowy Finansowej Autostrada A1 (Pyrzowice Częstochowa) zawartej w dniu 15 grudnia 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 12

13 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania Umowy Projektu pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do Umowy Finansowej Droga ekspresowa S8 Odcinki Dojazdowe do Warszawy A zawartej w dniu 15 października 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania Umowy Projektu pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do Umowy Finansowej Droga ekspresowa S17 (Warszawa Lublin) A zawartej w dniu 15 października 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego *harmonogram może ulec zmianie Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 13

Informacyjny nr 24 (423)

Informacyjny nr 24 (423) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 24 (423) 22-28 czerwca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU CONNECTING EUROPE: TEN-T DAYS 2015 Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w TEN-T DAYS 2015.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 kwietnia FORUM GOSPODARCZE: ROZWÓJ KLUCZOWYCH TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH W RE- GIONIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Lp Pytania i wątpliwości

Lp Pytania i wątpliwości Lp Pytania i wątpliwości 1 Prośba o dookreślenie ostatecznego podejścia do OSI. Odpowiedzi Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o wewnętrzne analizy sytuacji społeczno ekonomicznej oraz

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) 12-18 maja 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) 12-18 maja 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) 12-18 maja 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 12 maja POLSKI KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ "ENERGIA JUTRA" Podsekretarz stanu w MIiR Marceli Niezgoda weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo