Informacyjny nr 26 (425)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacyjny nr 26 (425)"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 26 (425) 6-12 lipca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU SPOTKANIE Z AMBASADOR ALBANII Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski spotka się z ambasador Albanii w Polsce Shpresa Kureta. Tematem rozmów będzie współpraca dwustronna w dziedzinie budownictwa i mieszkalnictwa. Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, godz Poniedziałek, 6 lipca POŁĄCZENIE SIECI ŚWIATŁOWODÓW POMIĘDZY LUBELSZCZYZNĄ A PODLASIEM Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w uroczystym połączeniu światłowodów pomiędzy województwami lubelskim a podlaskim w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Gnojno, godz Wtorek, 7 lipca I POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM POLSKA SAKSONIA Podsekretarz stanu w MIiR Marceli Niezgoda weźmie udział w I posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia Niemcy, Görlitz, Muzeum Śląskie, godz Środa, 8 lipca POLSKO-INDYJSKIE FORUM IT Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w Polsko-Indyjskim Forum IT. Wiceminister wygłosi wystąpienie na temat wsparcia branży IT w perspektywie Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, godz

2 MIASTA PRZYSZŁOŚCI SESJA DIALOGU Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski weźmie udział w konferencji Miasta Przyszłości sesja Dialogu podczas części: Czy w zarządzaniu miastami zwiększa się rola good governance i komunikacji z mieszkańcami? Warszawa, Centrum Konferencyjne na Stadionie Narodowym, godz Czwartek, 9 lipca AKTUALNOŚCI Minister Maria Wasiak z wizytą na Śląsku "Przeznaczymy dodatkowe 100 mln zł na inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych, usprawniające ruch towarowy na Śląsku" poinformowała minister Maria Wasiak podczas briefingu w siedzibie PKP Cargo w Katowicach. Szefowa resortu przebywa w dniach czerwca 2015 r. w województwie śląskim. Odwiedzi m.in. Główną Dyspozyturę przewoźnika, z której zarządza się ruchem pociągów towarowych, dworce kolejowe w Sosnowcu Maczkach i Gliwicach, a także spotka się z samorządowcami. Jutro będzie uczestniczyć w wyjazdowym posiedzeniu rządu. "Grupa PKP w ciągu kilku ostatnich lat zainwestowała na Śląsku co najmniej 3 mld zł" podkreśliła szefowa resortu. "Śląsk jest jednym z regionów, gdzie kumulują się największe inwestycje Polskich Linii Kolejowych. Ich wartość to ponad 2,5 mld zł, prace obejmują ok. 600 km linii kolejowych" poinformował Marcin Mochocki, członek Zarządu PKP PLK. Nowa unijna perspektywa to przyspieszenie transportu towarów w regionie oraz udrożnienie tras wyjazdowych ze Śląska, zwłaszcza w kierunku portów morskich. Na te inwestycje zostanie przeznaczone ponad 9 mld zł. PKP Cargo jest największym w Polsce i drugim co do wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Europie. "Ze Śląska wyrusza 60 proc. przewozów krajowych i 70 proc. eksportowych PKP Cargo" poinformowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Katowice są centrum dowodzenia operacji spółki. To tam znajduje się Główna Dyspozytura, z której zarządzą się ruchem ok. 1 tys. pociągów dziennie, nadzoruje pracę ok. 1,3 tys. pracowników drużyn trakcyjnych oraz pracę ok. 900 lokomotyw. "Szkolimy tu 300 kandydatów na maszynistów" poinformował Prezes PKP Cargo Adam Purwin. Dodał, że po udanej akwizycji czeskiego przewoźnika spółki AWT, rejon Śląska jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu jako centrum działalności spółki. Minister Wasiak odwiedziła także zabytkowy budynek dworca Sosnowiec Maczki. Od września 2016 r. stanie się on siedzibą tworzonego przez PKP S.A oraz Politechnikę Śląską Centrum Naukowo- Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. "Inwestycja ta to znakomity przykład współpracy PKP S.A. z instytucją naukową" powiedziała minister. "Otwarcie placówki dydaktycznej pozwoli na odbudowę w szkolnictwie wyższym specjalności związanej z infrastrukturą kolejową i prowadzeniem ruchu kolejowego. Studenci będą mogli odbywać staże i 2

3 praktyki w spółkach Grupy PKP" podkreśliła szefowa resortu. O rewitalizacji dworca minister rozmawiała także z mieszkańcami Sosnowca. Pierwszym punktem drugiego dnia wizyty minister infrastruktury i rozwoju w województwie śląskim jest zwiedzanie modernizowanego dworca kolejowego w Gliwicach. Inwestycja jest realizowana z unijnym dofinansowaniem z Programu Infrastruktura i Środowisko, które wynosi 81,5 mln zł. Dworzec poddany jest kompleksowej modernizacji. Stanie się bardziej nowoczesny i funkcjonalny oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmieniona zostanie także infrastruktura torowoperonowa. Następnie minister Maria Wasiak spotkała się z samorządowcami z Gliwic i wzięła udział w wyjazdowym posiedzeniu rządu. Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji "Tylko kompleksowe i zaplanowane przy udziale lokalnej społeczności różnorodne działania, zapewnią skuteczność działań rewitalizacyjnych, a w efekcie znaczącą poprawę jakości życia na rewitalizowanych terenach. Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania, wspomogą ten proces. O potrzebie takiej regulacji samorządowcy mówili już od dawna" tak o zaakceptowanym dziś przez rząd dokumencie, powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Rada Ministrów przyjęła także Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej. Rewitalizacja jest zadaniem szczególnym dla miast tych regionów. Rząd zaakceptował również aneksy do KT dla pięciu województw, w tym dla Śląska i Małopolski, które regulują zakres i warunki dofinansowania regionalnych programów Wskazano m.in. wkład budżetu państwa do projektów rewitalizacyjnych (finansowanych z funduszy europejskich) dla woj. śląskiego ponad 65 mln euro, dla małopolskiego ok. 47,7 mln euro. Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz samorządów. Ustawa kładzie silny akcent na partycypację społeczną, a więc realne włączenie społeczeństwa we wszystkie etapy procesu rewitalizacji od planowania, przez realizację, po ocenę działań. Mieszkańcy muszą mieć poczucie, że zmiany w ich gminie kształtowane są z myślą o nich i przy ich udziale. Istotnym elementem jest prowadzenie różnorodnych konsultacji społecznych (ankiety, wywiady, debaty, warsztaty) obejmujących wszystkich zainteresowanych. Ich wyniki muszą być podawane do publicznej wiadomości. Dokument porządkuje dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji, które w ostatnich latach było bardzo różnie rozumiane, często w sposób zbyt uproszczony i sprowadzało się do pojedynczych projektów dotyczących budynków, publicznych przestrzeni miejskich, bez należytego uwzględnienia i zaprojektowania działań miękkich adresowanych do lokalnych społeczności oraz przedsiębiorców. Istotą rewitalizacji jest prowadzenie tych działań łącznie, tak aby się wzajemnie wzmacniały i uzupełniały. Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji (GPR). Będą one podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych przez nią samą). Jego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia. Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość powołania Komitetu Rewitalizacji, czyli forum opiniującego i doradczego, w skład którego wejdą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności. Komitet będzie współpracował z samorządem w czasie realizacji procesu rewitalizacji. 3

4 Założenia ustawy przewidują także dwa specjalne rozwiązania ułatwiające prowadzenie rewitalizacji w gminie. Nie będą one obowiązkowe będą mogły być stosowane w zależności od potrzeb i charakterystyki zaplanowanych działań. Są nimi: utworzenie na obszarach rewitalizowanych Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Status SSR umożliwi korzystanie ze szczególnych udogodnień (np. możliwość przyznania dotacji na remonty budynków), a także uprości procedury administracyjne związane z realizacją gminnego programu rewitalizacji; uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji (szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), który będzie podstawą realizacji przekształceń urbanistycznych oraz prac inwestycyjno-budowlanych ujętych w GPR. Regulacje cechujące tę specjalną postać planu miejscowego to np. możliwość zawarcia w planie miejscowym koncepcji urbanistycznych czy przypisania do nieruchomości szczegółowych warunków realizacji inwestycji przewidzianych w planie. Zarządcy autostrad o bezpieczeństwie i wakacyjnym ruchu Tematyce przepustowości punktów poboru opłat na autostradach płatnych oraz zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego było poświęcone spotkanie wszystkich zarządców autostrad w Polsce, które odbyło się 1 lipca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z inicjatywy minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa transportu Pawła Olszewskiego. "Wspólnie dokonaliśmy podsumowania sytuacji na autostradach płatnych podczas pierwszego wakacyjnego weekendu. To, co aktualnie jest najważniejsze to dokonanie przez wszystkich przeglądu zastosowanych rozwiązań, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa użytkowników autostrad - kierowców i pasażerów" podkreśliła minister Wasiak. Podczas rozmów minister Maria Wasiak i pełnomocnik Paweł Olszewski zapoznali się ze stosowanymi przez koncesjonariuszy procedurami dotyczącymi postępowania w razie wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Przeanalizowane zostały także ułatwienia w poborze opłat, wprowadzone od ubiegłorocznych wakacji. Wszystkie strony spotkania zadeklarowały kontynuację współpracy w zakresie dalszego wdrażania usprawnień pozwalających na zwiększenie przepustowości wszystkich autostrad. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządców autostrad: A1 (Gdańsk Transport Company S.A.), A2 (Autostrada Wielkopolska S.A.), A4 (Stalexport Autostrada Małopolska S.A). MIiR wspiera projekty PPP Możliwości wsparcia przygotowania projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego to główny temat IX posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP. Obradom, które odbyły się 29 czerwca 2015 r. przewodniczył, wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki. "Obecnie jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji publicznych są fundusze europejskie. Polska w latach ma do zagospodarowania aż 82,5 mld euro. Tak duża pula funduszy i nowe regulacje unijne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być bodźcem, który spowoduje, 4

5 że podmioty publiczne częściej i chętniej będą spoglądały w stronę realizacji przedsięwzięć w tej formule" mówił wiceminister Sługocki. Wspomniał też przykłady projektów PPP, w których przygotowaniu uczestniczył resort infrastruktury i rozwoju. Pierwszą tego typu inwestycją, gdzie partnerem publicznym jest strona rządowa to budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 5 marca 2015 r. podpisano umowę PPP. Innym przykładem jest Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W odpowiedzi na ogłoszenie 10 podmiotów prywatnych wyraziło zainteresowanie jego realizacją i zgłosiło wnioski o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej: kolejny odcinek oddany do użytku Trwa budowa Wschodniego Szlaku Rowerowego łączącego pięć województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dzięki realizacji wielu działań współfinansowanych z Programu Rozwój Polski Wschodniej powstanie zupełnie nowy, unikatowy produkt turystyczny podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas uroczystości otwarcia lubelskiego odcinka Zwierzyniec Szczebrzeszyn 3 lipca 2015 r. Oddana do użytku trasa powstała poprzez przystosowanie pobocza drogi wojewódzkiej nr 858 na pas dla rowerów w Gminie Szczebrzeszyn oraz budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tej drogi w Gminie Zwierzyniec. Jak zaznaczyła wiceminister Wendel, dzięki inwestycji rowerzyści będą mogli poruszać się dedykowaną im trasą, a to sprawi, że podróż rowerem wzdłuż drogi wojewódzkiej będzie wygodniejsza i bardziej bezpieczna. Docelowo na Lubelszczyźnie do końca roku powstanie szlak o długości niemal 360 km. Połączy się on z trasami województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Wraz z warmińsko-mazurską trasą, utworzą one liczący ok. 2 tys. km Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. To doskonała oferta zarówno dla miłośników krótkich, rekreacyjnych wycieczek, jak i pasjonatów wielokilometrowych wypraw. Rowerzyści z pewnością docenią kompleksowo przygotowane i co istotne dobrze oznakowane trasy mówiła wiceszefowa resortu. Iwona Wendel zwróciła uwagę, że wprowadzenie jednolitego oznakowania to jeden z ważniejszych elementów wyróżniających szlak Green Velo. Możliwość zastosowania znaków drogowych na trasach rowerowych wymagała sporo wysiłku, który jednak dobrze zaowocował. Znaki dotyczące ruchu rowerowego mogą być teraz stosowane również na innych trasach wyjaśniła wiceszefowa resortu. Wiceminister Wendel wyraziła przekonanie, że szlak przyciągnie wielu turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Jak zaznaczyła, dzięki prowadzonym obok prac inwestycyjnych działaniom informacyjnopromocyjnym, szlak już teraz wywołuje ogromne zainteresowanie. Dodała, że w nowym programie Polska Wschodnia, również przewidziano środki dla firm na tworzenie ponadregionalnych produktów sieciowych. Jest to kolejna szansa na wykorzystywanie niezwykłych walorów Polski Wschodniej do stymulowania rozwoju gospodarczego makroregionu. 5

6 III Forum Regionalne Polska-Chiny Współpraca regionów Polski i Chin, a także projekt Pas i szlak to główne tematy rozmów wiceministra infrastruktury i rozwoju Sławomira Żałobki podczas III Forum Regionalnego Polska Chiny. W spotkaniu, które odbyło się 29 czerwca 2015 r. w Łodzi wzięli udział m.in. przedstawiciele polskiego rządu, samorządów, a także chińskich prowincji i przedsiębiorców obu stron. "Cieszy nas, że współpraca pomiędzy regionami Polski i Chin od lat dynamicznie się rozwija, zataczając coraz szersze kręgi, a liczba partnerstw stale rośnie. Partnerstwo pomiędzy województwem łódzkim a prowincją Syczuan jest tego najlepszym przykładem" powiedział wiceminister Sławomir Żałobka. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest otwarte na wymianę poglądów z partnerami chińskimi szczebla lokalnego. 16 czerwca 2015 r. Minister Maria Wasiak spotkała się z Guo Gengmao, sekretarzem partii w Prowincji Henan. Również 16 czerwca 2015 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Grupą PKP CARGO i Zhengzhou International Hub o współpracy przy rozbudowie terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach. "Współpraca regionów Polski i Chin stanowi ważny element polsko-chińskich dążeń do rozwoju połączeń transportowych pomiędzy Azją i Europą" podkreślił wiceminister. "Dzięki już realizowanym oraz planowanym inwestycjom infrastrukturalnym, Polska dynamicznie rozwija swój potencjał w zakresie infrastruktury transportowej" podkreślił podsekretarz stanu w MIiR. Jak wskazał, do 2020 roku na rozwój infrastruktury planuje się przeznaczyć z funduszy unijnych 31 mld euro. Środki te zasilą przede wszystkim inwestycje, które mają na celu rozwój i modernizację połączeń transportowych, a także rozbudowę portów morskich i centrów logistycznych. Naukowy OCEAN coraz bliżej Na warszawskiej Białołęce powstaje unikalne Centrum Kompetencji w dziedzinie wielkoskalowych danych, ich analizy i przetwarzania. Projekt Otwarte Centrum Danych i Ich Analiz OCEAN otrzymał ponad 127,5 mln zł dofinansowania z Programu Innowacyjna Gospodarka. W uroczystości rozpoczęcia budowy serwerowni wzięła udział wiceminister Iwona Wendel. "Polska nauka ma bardzo duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie na instalacje, które pozwalają na przechowywanie i przetwarzanie ogromnej ilości danych, niezbędnych do prowadzenia badań w różnych dziedzinach nauki. Zapewniają one naukowcom możliwość prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie" podkreślała wiceminister Iwona Wendel. Dodała, że budowa tego typu infrastruktury ma znaczenie zarówno dla administracji publicznej jak i gospodarki. Wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju zaznaczyła, że do zakończenia inwestycji zostało pół roku intensywnej pracy. Projekty finansowane z Programu Innowacyjna Gospodarka muszą zakończyć się do końca 2015 roku. "Jest to niemałe wyzwanie, biorąc pod uwagę napięte terminy i rozmiar przedsięwzięcia. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju będziemy obserwować i monitorować postępy w realizacji projektu." Otwarte Centrum Danych i ich Analiz Centrum Kompetencji (OCEAN) to projekt realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Polega on na utworzeniu bazy infrastrukturalnej obejmującej budynek nowej serwerowni z zapleczem technicznym oraz laboratorium sprzętowym jako siedziby tworzonego Centrum Kompetencji. Nowoczesna serwerownia zapewni moc obliczeniową niezbędną do przetwarzania i analizy du- 6

7 żych zbiorów danych i przetwarzanie związanych z nimi modeli matematycznych. Wartość projektu to ponad 162 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 127,5 mln zł. 5,8 mld zł inwestycji w polskie porty lotnicze Podczas konferencji Liderzy Polskiego Nieba dyskutowano o rozwoju lotnisk i linii lotniczych w Polsce. Wyróżniono też najlepiej rozwijające się linie i porty lotnicze. O kondycji transportu lotniczego i wsparciu polskich lotnisk z funduszy unijnych mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. "Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił dynamiczny wzrost ruchu lotniczego na polskich lotniskach oraz w polskiej przestrzeni powietrznej. Konieczny był szybki rozwój portów lotniczych. Wartość inwestycji w lotniska należące do sieci TEN-T do 2015 r. to 5,8 mld zł, z czego 2,3 mld pochodzi ze środków unijnych"- poinformowała wiceminister Wendel. Inwestycje realizowane przez porty lotnicze dotyczą m.in. zwiększenia przepustowości czy poprawy bezpieczeństwa. "Zanotowaliśmy niespotykany w skali europejskiej wzrost przepustowości polskich lotnisk. Szacujemy, że od 2007 r. wzrosła ona dwukrotnie. Dzięki temu w najbliższych latach transport lotniczy ma możliwości dalszego niezakłóconego rozwoju"- poinformowała wiceminister Wendel. Największym źródłem funduszy europejskich portów lotniczych jest Program Infrastruktura i Środowisko na lata Wartość wsparcia unijnego dla lotnisk w sieci TEN-T (10 portów: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy) z tego programu to 1,6 mld zł. 700 mln pochodzi z programów regionalnych. Transport lotniczy może też liczyć na środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata Obecnie trwają prace nad kryteriami, według których wybierane będą projekty i Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych programu. Czytelne znaki na bydgoskich ulicach W Bydgoszczy i powiecie bydgoskim z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym Pawła Olszewskiego przeprowadzony zostanie pilotażowy przegląd oznakowania ulic. Zadanie zostanie zrealizowane we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. "Na podstawie bydgoskich doświadczeń zostaną opracowane ogólnopolskie wytyczne dla zarządców dotyczące prawidłowego oznakowania. Zasady te zostaną następnie wprowadzone we wszystkich samorządach. W ten sposób ulice w polskich miastach będą oznakowywane w oparciu o jednolite standardy" podkreśla wiceminister infrastruktury i rozwoju, Paweł Olszewski. Za oznakowanie w Bydgoszczy odpowiada Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP). Każda nowa inwestycja wymaga opracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących organizacji ruchu. Na silnie zurbanizowanym terenie zdarzają się jednak sytuacje, że na niektórych odcinkach ulic ze względu na dużą liczbę znaków, kierowcy w trakcie jazdy mają wyjątkowo mało czasu na śledzenie wszystkich tablic. Dlatego eksperci przeanalizują między innymi sposób rozmieszczania kolejnych znaków oraz możliwości usunięcia części tablic. Celem jest poprawa bezpieczeństwa. "Zależy nam na tym, że bydgoskie drogi były oznakowane w sposób bezpieczny i czytelny. Dlatego chętnie skorzystamy z doświadczeń innych zarządców dróg. Będzie to przypominać zewnętrzny audyt. Bydgoszczanie mogą tylko na tym skorzystać" podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. 7

8 W trakcie pilotażowej akcji weryfikowana będzie zgodność oznakowania z przepisami wraz z opracowaniem raportu z tych działań. Zostanie on przekazany do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Raport będzie zawierał informacje przydatne dla zarządców dróg samorządowych do zastosowania w celu podniesienia standardów oznakowania kierunkowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przeglądzie oznakowania będą brali udział oprócz drogowców z GDDKIA i ZDMIKP także przedstawicie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Bydgoszczanie mogą przekazywać swoje uwagi dotyczące oznakowania pionowego do drogowców. Wystarczy wysłać maila na adres Mogą to być opinie dotyczące zmian w oznakowaniu, poprawienia widoczności oraz rozlokowania słupów. Uwagi i zdjęcia można też zamieszczać na portalu społecznościowym Facebook - profil Porządkujemy znaki, wyślij zdjęcie. FUNDUSZE EUROPEJSKIE Inwestycja w naukę inwestycją w gospodarkę Rusza kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury B+R sektora nauki. Jego budżet to 804 mln zł. Nabór wniosków planowany jest na październik br. W konferencji inauguracyjnej zorganizowanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji udział wzięła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. "Ogłaszany dzisiaj konkurs jest bardzo ważny dla środowiska naukowego, gdyż jest to pierwszy nabór realizowany w IV osi programu. Przeznaczyliśmy na niego 804 mln zł, czyli blisko połowę alokacji na to działanie" podkreśliła wiceminister I. Wendel. Strategiczna infrastruktura badawcza planowana do dofinansowana z POIR to urządzenia i obiekty, mające wyjątkowy charakter w skali krajowej, europejskiej lub międzynarodowej. Jest to infrastruktura kluczowa dla zwiększenia potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w Polsce. Projekty te, z uwagi na swój strategiczny charakter, zostały umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obecnie na Mapie znajdują się 53 projekty. "W ostatnich latach warunki infrastrukturalne w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych uległy poprawie, między innymi dzięki inwestycjom finansowanym z funduszy unijnych. W Programie Innowacyjna Gospodarka dofinansowaliśmy łącznie 166 projektów dotyczących Infrastruktury sfery B+R, a łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 6,66 mld zł" przypomniała wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju. Dodała, że dużym wyzwaniem pozostaje jednak silniejsze powiązanie sektora nauki z gospodarką, a także zapewnienie środków finansowych na utrzymanie powstałej infrastruktury. "Dlatego też działanie 4.2 POIR zostało skonstruowane w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić doskonałość naukową planowanych do realizacji przedsięwzięć, z drugiej zaś umożliwić wykorzystanie infrastruktury przez przedsiębiorstwa." Wiceminister Wendel poinformowała, że wsparcie infrastruktury badawczej sektora nauki jest możliwe nie tylko z Programu Inteligentny Rozwój. Komplementarne działania będą finansowane z regionalnych programach operacyjnych. Projekty, które w wyniku ostatniej aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej nie zostały na niej uwzględnione lub nie otrzymają wsparcia z POIR, będą mogły ubiegać się o wsparcie ze środków programów regionalnych. 8

9 "Nowe podejście do finansowania infrastruktury badawczej, ale też projektów B+R realizowanych w konsorcjach naukowych i naukowo-przemysłowych spowoduje istotną zmianę w sposobie myślenia o wykorzystaniu efektów badań naukowych. Liczę, że dzięki nim wzrośnie odsetek wyników badań, które będą z sukcesem wdrażane przez przedsiębiorstwa" podsumowała Iwona Wendel. IV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO WER Przyjęcie kolejnych kryteriów do Programu Wiedza Edukacja Rozwój i akceptacja projektów pozakonkursowych w zakresie rynku pracy, szkolnictwa wyższego i zawodowego było głównym efektem posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER, któremu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski. Spotkanie odbyło się 30 czerwca 2015r. w Warszawie. Uczestnicy Komitetu zatwierdzili kryteria szczegółowe dla konkursu dotyczącego pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów rządowych, które przeprowadzane będą przez organy administracji rządowej w partnerstwie z organizacją pozarządową lub partnerem społecznym. Zaakceptowano również kryteria wyboru projektów dla konkursu w zakresie wzmacniania partycypacji publicznej podczas przygotowywania dokumentów planistycznych w 150 gminach. Komitet zatwierdził 2 projekty pozakonkursowe, które realizowane będą w ramach Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działań pozostających w kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej. W efekcie podjętego wsparcia, przedstawiciele pracodawców i pracowników zostaną zaangażowani w dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Planowane jest też zwiększenie dostępu dzieci, młodzieży i dorosłych do wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Przygotowane zostaną wzorcowe rozwiązania organizacyjne dotyczące funkcjonowania systemów doradztwa oraz opracowanie standardów realizacji doradztwa we współpracy z przedstawicielami szkół, pracodawców, związków zawodowych i instytucji rynku pracy. Komitet pozytywnie zaopiniował również projekty leżące w kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Efektem ich realizacji będzie m.in. poprawa obsługi klienta w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprawa motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia i funkcjonowania w społeczeństwie byłych więźniów, czy wsparcie rozwoju ekonomii społecznej. Przyjęto także kryteria dla projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego tworzenia i realizacji programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Programy przysłużą się do sprofilowania studiów pod kątem badawczym, zawodowym i przemysłowym, a także określą podstawowe efekty kształcenia i metody osiągnięcia tych efektów przez studentów. Członkowie Komitetu zaakceptowali również kryteria szczegółowe dotyczące wsparcia zaplanowanego w Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Rezultatem tego wsparcia będzie m.in. opracowanie 15 programów profilaktycznych w zakresie chorób stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego czy chorób układu oddechowego. Natomiast efektem realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne, będzie m.in. uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej przez 3,3 tys. osób oraz wdrożenie modelu współpracy z uczelnią kształcącą pielęgniarki i położne przez 30 podmiotów leczniczych. 9

10 Kolejne kryteria wyboru projektów przyjęte "Dziś przyjmujemy następną pulę rozwiązań, w oparciu o które będą wybierane projekty do dofinansowania z największego pod względem budżetu programu na nową perspektywę" powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki otwierając III posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Podczas dwudniowego posiedzenia (1-2 lipca br.) zaprezentowano i przyjęto Strategię komunikacji PO IiŚ na lata oraz kryteria wyboru dla następujących działań programu: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałania Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej; 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (kogeneracja wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni); 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej; 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi kryteria dla projektów dotyczących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T kryteria tylko dla projektów dotyczących transportu lotniczego; 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych kryteria dla projektów dotyczących transportu morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych; 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach; 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego kryteria dla projektów dotyczących wsparcia baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierunek: rynki zagraniczne. Wsparcie eksportu w Programie Polska Wschodnia "Fundusze z Programu Polska Wschodnia pomogą przedsiębiorcom zdobywać rynki zagraniczne. Mamy na to 115 mln euro" poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas spotkania z przedsiębiorcami z Polski Wschodniej. Środki będą dostępne w działaniu 1.2 Programu Polska Wschodnia (PO PW) Internacjonalizacja MŚP. Nowy instrument powstał w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia skali eksportu z Polski Wschodniej. "Stworzyliśmy uniwersalne i niezwykle elastyczne narzędzie, skierowane do przedsiębiorców rozumiejących wyzwania, które stawia przed biznesem funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie " - podkreśliła wiceminister Wendel. Małe i średnie firmy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogły ubiegać się o środki dwuetapowo. W pierwszym etapie fundusze trafią na doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa, które chce wyjść ze swoją działalnością poza granice Polski. Na ten cel będzie można pozyskać maksymalnie 50 tys. zł. 10

11 W drugim etapie firmy będą mogły pozyskać maksymalnie 500 tys. zł na wdrożenie opracowanego modelu biznesowego. Pierwszy nabór wniosków zostanie przeprowadzony w I kwartale 2016 r. 14 polskich projektów z szansą na dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę Komisja Europejska przekazała krajom członkowskim propozycję podziału środków z budżetu pierwszego konkursu o wsparcie projektów transportowych z instrumentu Łącząc Europę (z ang. Connecting Europe Facility CEF). Polska ma otrzymać ok. 2 mld euro "Przygotowaliśmy wysokiej jakości projekty, co doceniła Komisja Europejska. To kolejny dowód na to, że Polska wie jak efektywnie i skutecznie pozyskiwać oraz inwestować unijne środki" zaznaczyła minister Maria Wasiak. Propozycja Komisji będzie musiała jeszcze uzyskać akceptację państw członkowskich w ramach Komitetu CEF, którego posiedzenie planowane jest na 10 lipca br. Zatwierdzenie propozycji Komisji oznacza, że w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu Polska wykorzysta 47% koperty narodowej zarezerwowanej do końca 2016 r. w budżecie CEF (4,14 mld euro). O pozostałe środki projekty z Polski aplikować będą w kolejnych naborach ogłaszanych przez Komisję Europejską. Więcej na: KONKURSY Tylko do 3 lipca czekamy na Twoje zgłoszenie w konkursie Europa to My Włącz się go gry Jeszcze tylko do 3 lipca czekamy na zgłoszenia opisujące ciekawe historie i projekty unijne. Wystarczy, że wybierzesz projekt, który skorzystał z unijnego wsparcia i zrobisz kilka zdjęć. Następnie wypełnij formularz na stronie i opisz, jak projekt wpłynął na Twoją okolicę lub na jakość Twojego życia. Na zwycięzcę czeka nagroda główna - europejska podróż marzeń i Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich zakończony koncertem z udziałem gwiazd polskiej muzyki w miejscowości, w której zrealizowany został zwycięski projekt. Pod koniec lata wystąpią m.in Edyta Górniak, Afromental, Margaret, Monika Kuszyńska, Donatan i Cleo oraz Formacja Nieżywych Schabuff. Dodatkowo w zwycięskiej miejscowości powstanie 5 nowych hot spotów wi-fi z opłaconym rocznym abonamentem. Korzystać z nich będą mogli wszyscy mieszkańcy i turyści. Udział w konkursie to też szansa na wyjątkową promocję Twojej miejscowości w telewizji i radio, ponieważ wszystkich 20 finalistów odwiedzimy w lipcu z kamerą i zaprezentujemy w audycjach na antenie TVP 1 i Radio Zet. Osoby, które przyślą finałowe zgłoszenia otrzymają także nagrody indywidualne nowoczesne laptopy. Znamy już pierwszych dziesięciu finalistów konkursu "Europa to My". Komisja Konkursowa wybrała 10 najciekawszych zgłoszeń m.in. ze Szczecina, Potęgowa (woj. pomorskie), Torunia, Aleksandrowa Łódzkiego, Bytomia Odrzańskiego. Zgłoszenia można już zobaczyć na stronie: 11

12 PRAWO Obowiązujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych, opublikowane w Dz.U Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, opublikowane w Dz.U Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata , opublikowane w M.P Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata , opublikowane w M.P Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata , opublikowane w M.P NASZE SPRAWY NA RADZIE MINISTRÓW* Podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów (7 lipca br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów (9 lipca br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich". Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania Umowy Projektu pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do Umowy Finansowej Autostrada A1 (Pyrzowice Częstochowa) zawartej w dniu 15 grudnia 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 12

13 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania Umowy Projektu pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do Umowy Finansowej Droga ekspresowa S8 Odcinki Dojazdowe do Warszawy A zawartej w dniu 15 października 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania Umowy Projektu pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do Umowy Finansowej Droga ekspresowa S17 (Warszawa Lublin) A zawartej w dniu 15 października 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego *harmonogram może ulec zmianie Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 13

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 1 (400)

Biuletyn Informacyjny nr 1 (400) Biuletyn Informacyjny nr 1 (400) +12069803 12-18 stycznia 2015 r. AKTUALNOŚCI Wtorek, 13 stycznia KONFERENCJA: 10 LAT AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Podsekretarz stanu w MIiR Iwona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Przedsięwzięcia ZIT WOF Priorytet inwestycyjny UE Oś priorytetowa RPO WM Nazwa przedsięwzięcia ZIT Alokacja środków UE na ZIT (EUR) Tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT Kraków 13 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach NSRO 2007-2013, w zakresie PO IiŚ i PO IG

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach NSRO 2007-2013, w zakresie PO IiŚ i PO IG Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach NSRO 2007-2013, w zakresie PO IiŚ i PO IG Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 27 lutego 2007 r. Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy

Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego współfinansowany przez Szwajcarięw ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Perspektywa 2014-2020 nowa edycja Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) W perspektywie 2014-2020 w zakresie transportu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 19 stycznia KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRIORYTET ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA W RA- MACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Przemysław Kalinka Ekspert ds. funduszy UE, Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok 1 (wersja z 30.11.2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok 1 (wersja z 30.11.2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok 1 (wersja z 30.11.2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej PO FUNDUSZE KL Poddziałanie EUROPEJSKIE 1.3.1 2014-2020 Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. 22 315 22 00

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Departament Funduszy Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo