Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny"

Transkrypt

1 Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Mirosław Świercz, Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiam tematy prac dyplomowych magisterskich studiów niestacjonarnych kończących się w semestrze zimowym ( r.): Sugerowany Lp. Propozycja tematu / krótki opis stopień, kierunek Rodzaj studiów oraz pracy Promotor specjalność 1. ANALIZA WYMAGAŃ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ZASILANIA I WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W ZALEŻNOŚCI OD ICH PRZEZNACZENIA Układy zasilania obiektów budowlanych. Instalacje elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa oraz przepięciowa. Połączenia wyrównawcze w obiektach budowlanych. Ochrona pożarowa. 2. ANALIZA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI UKŁADÓW ZASILANIA LINIAMI KABLOWYMI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Zasilanie obiektów budowlanych. Struktura i konfiguracja sieci kablowych. Przegląd oferty producentów kabli (budowa i przeznaczenie kabli). Obciążalność prądowa kabli. Dobór kabli zasilających obiekty budowlane. Wymagania w zakresie eksploatacji linii kablowych. 3. ANALIZA DOBORU ZABEZPIECZEŃ W OBWODACH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Wymagania aktów prawnych z uwzględnieniem procesu normalizacji w technice zabezpieczeń urządzeń niskiego napięcia. Zabezpieczenie odbiorników i przewodów zasilających. Praca zabezpieczeń w ochronie przeciwporażeniowej. Przegląd i analiza ofert producentów zabezpieczeń niskiego napięcia. Przykłady doboru zabezpieczeń. 4. ANALIZA PORÓWNAWCZA BUDOWY I ZASTOSOWANIA ŁĄCZNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA Praca łączników wnętrzowych i napowietrznych w układzie elektroenergetycznym. Przegląd i analiza ofert producentów aparatury łączeniowej. Dobór łączników na pracę długotrwałą i na warunki zwarciowe, z uwzględnieniem procesów normalizacji. Analiza przeznaczenia i zdolności łączeniowej łączników. Przykłady doboru łączników do różnych zadań w instalacji elektrycznej. 1. ANALIZA WPŁYWU KOMPENSACJI NA STRATY MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W TERENOWYCH SIECIACH PROMIENIOWYCH 15kV Praca obejmuje: budowę elementów sieci i charakterystyki układów zasilających napowietrzne stacje transformatorowe zlokalizowane na terenach wiejskich, definicje, formuły matematyczne strat mocy i energii, sformułowanie metody obliczania i analizy wpływu kompensacji mocy biernej na straty, zastosowanie metody do analizy przykładowego układu terenowej sieci promieniowej 15kV. Brunon Lejdy, Brunon Lejdy, Brunon Lejdy, Brunon Lejdy, prof. nzw. w PB prof. Jerzy Niebrzydowski

2 2. ANALIZA WPŁYWU KOMPENSACJI NA STRATY MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MIEJSKICH SIECIACH PIERŚCIENIOWYCH 15kV Praca obejmuje: stan i tendencje rozwojowe kablowych sieci 15kV, charakterystyki układów zasilających wnętrzowe stacje transformatorowe zlokalizowane na terenach miejskich, definicje, formuły matematyczne strat mocy i energii, opracowanie metody obliczania i analizy wpływu kompensacji mocy biernej na straty, zastosowanie metody do analizy obliczeniowej przykładowego układu miejskiej sieci pierścieniowej 15kV. 3. ANALIZA WPŁYWU KOMPENSACJI NA PARAMETRY NAPIĘCIOWE TERENOWYCH SIECI PROMIENIOWYCH 15kV Praca obejmuje: Budowę i charakterystykę promieniowych sieci napowietrznych 15kV, definicje, formuły matematyczne parametrów napięciowych w układach promieniowych, opracowanie metody obliczania i analizy wpływu kompensacji mocy biernej na wartości napięć w stacjach transformatorowych (15/0,4kV) sieci, zastosowanie metody do analizy obliczeniowej układu promieniowego napowietrznej sieci 15kV. 4. ANALIZA WPŁYWU KOMPENSACJI NA PARAMETRY NAPIĘCIOWE MIEJSKICH SIECI PIERŚCIENIOWYCH 15kV Praca obejmuje: stan i tendencje w budowie sieci kablowych, charakterystykę pierścieniowych układów zasilających wnętrzowe stacje miejskie 15/0,4kV, definicje, formuły matematyczne parametrów napięciowych w układach pierścieniowych, opracowanie metody obliczania i analizy wpływu kompensacji mocy biernej na wartości napięć w stacjach odbiorczych 15/0,4kV, zastosowanie metody do analizy obliczeniowej układu pierścieniowego. prof. Jerzy Niebrzydowski prof. Jerzy Niebrzydowski prof. Jerzy Niebrzydowski 1. ANALIZA STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PRZEKSZTAŁTNIKAMI Zakłócenia w pracy silników elektrycznych, w tym współpracujących z przekształtnikami. Rola układu sterowania przekształtnikami w zapobieganiu skutków zakłóceń w pracy silnika elektrycznego Wymagane i stosowane rodzaje zabezpieczeń silników elektrycznych wysokiego napięcia, w szczególności współpracujących z przekształtnikami. Metoda obliczeń wartości kryterialnych niezbędnych do realizacji nastawień zabezpieczeń silnika elektrycznego. Przegląd i krytyczna ocena stosowanych zabezpieczeń silników elektrycznych wysokiego napięcia współpracujących z przekształtnikami. 2. ANALIZA STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZABEZPIECZEŃ BATERII KONDENSATORÓW ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Awaryjność i zakłócenia w pracy baterii kondensatorów. Wymagane i stosowane rodzaje zabezpieczeń baterii kondensatorów średniego napięcia. Zasady doboru zabezpieczeń baterii kondensatorów. Metoda obliczeń wartości kryterialnych niezbędnych do realizacji nastawień zabezpieczeń baterii kondensatorów średniego. Przegląd i krytyczna ocena stosowanych zabezpieczeń baterii kondensatorów. Wnioski końcowe.

3 3. ZAGROŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNE OD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Teoretyczne podstawy dotyczące pola elektromagnetycznego. Charakterystyka pól elektromagnetycznych w otoczeniu poszczególnych urządzeń elektrycznych. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na człowieka według najnowszych badań. Metody pomiarów i symulacji pól elektromagnetycznych. Metody zapobiegania i ograniczania występowaniu skutków oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka. Przeprowadzenie przykładowej analizy i oceny ryzyka związanego z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na człowieka. 4. ANALIZA STOSOWANYCH METOD BADANIA INDUKCYJNYCH PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH Budowa i charakterystyki indukcyjnych przekładników prądowych. Wymagania stawiane przekładnikom prądowym, pomiarowym i zabezpieczeniowym. Wymagania stawiane indukcyjnym przekładnikom prądowym, pomiarowym i zabezpieczeniowym. Przegląd i ocena stosowanych metod badania indukcyjnych przekładników prądowych, odbiorczych i eksploatacyjnych. Przegląd i ocena stosowanych testerów do badania indukcyjnych przekładników prądowych. 5. PRZEGLĄD I OCENA STOSOWANYCH METOD WYZNACZANIA WSKAŹNIKÓW NIEZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Podstawy teoretyczne probabilistycznych modeli niezawodności zasilania energią elektryczną. Wyznaczane w praktyce wskaźniki niezawodności zasilania energią elektryczną. Przegląd metod wyznaczania wskaźników niezawodności zasilania energią elektryczną w tym metoda obliczania wskaźników niezawodności oparta na sieciach bayesowskich. Zalety i wady poszczególnych metod wyznaczania wskaźników niezawodności zasilania energią elektryczną. Przeprowadzenie przykładowych porównawczych obliczeń wskaźników niezawodności zasilania energią elektryczną dla wybranych układów sieciowych średniego napięcia. 6. ANALIZA STATYSTYCZNA WYPADKOWOŚCI ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Rola badania wypadków elektrycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem, w szczególności porażeniowym. Metody badania wypadków porażenia prądem elektrycznym. Analiza porównawcza wypadkowości przy urządzeniach elektrycznych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w latach Prezentacja stosowanych metod analizy i oceny ryzyka związanego z zagrożeniami od urządzeń elektrycznych. Wnioski odnośnie metod ograniczania wypadkowości elektrycznej w Polsce. 1. OPRACOWANIE KONCEPCJI UKŁADU DO BADANIA LABORATORYJNEGO SYSTEMU TELEMECHANIKI STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE Opis: przedmiotem pracy jest koncepcja układu do prowadzenia wybranych badań laboratoryjnych systemu telemechaniki typu TIDEC obejmująca strukturę układu, procedurę prowadzenia badań i wytyczne, co do technicznej realizacji układu w przyszłości. 2. BADANIA LABORATORYJNE CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWEGO ECOMUZ ZA POMOCĄ TESTERA UTC-GT Opis: przedmiotem pracy są badania laboratoryjne cyfrowego zabezpieczenia elektroenergetycznego nadprądowego ecomuz przeprowadzone za pomocą testera zabezpieczeń cyfrowych UTC-GT zgodnie ze stosownymi standardami technicznymi, analiza uzyskanych rezultatów badań i opracowanie instrukcji do ćwiczenia dydaktycznego.

4 3. BADANIA LABORATORYJNE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH KONWENCJONALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZABEZPIECZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH Opis: przedmiotem pracy są badania laboratoryjne wybranych przekładników prądowych konwencjonalnych przeznaczonych do zabezpieczeń elektroenergetycznych przeprowadzane zgodnie z wytycznymi stosownych norm technicznych, analiza uzyskanych rezultatów badań i opracowanie instrukcji do ćwiczenia dydaktycznego. 4. ANALIZA PLANOWYCH I AWARYJNYCH WYŁĄCZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE Opis: przedmiotem pracy jest analiza przyczyn i statystyk planowych i awaryjnych wyłączeń sieci elektroenergetycznych średniego napięcia na wybranym przykładzie sieci oraz praktyczne możliwości skrócenia czasu trwania tych wyłączeń. 5. ANALIZA FUNKCJONOWANIA ZABEZPIECZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH Opis: przedmiotem pracy jest wszechstronna analiza funkcjonowania zabezpieczeń elektroenergetycznych elektrowni wiatrowych w świetle wymagań stosownych standardów technicznych i wiedzy o zjawiskach towarzyszących anormalnej pracy elektrowni wiatrowych i sieci elektroenergetycznych. 6. ANALIZA POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO ELEKTROWNI WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD ANALITYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH Opis: przedmiotem pracy są wybrane metody analityczne i statystyczne przydatne do szacowania potencjału wytwórczego elektrowni wiatrowych oraz wykorzystanie tych metod do analizy potencjału wytwórczego przykładowych elektrowni. 1. Projektowanie linii napowietrznych średniego napięcia. Zadania i wymagania stawiane liniom napowietrznym i kablowym średniego napięcia. Przewody, konstrukcje wsporcze i osprzęt w stosowany w nowoczesnych liniach napowietrznych średniego napięcia oraz tendencje rozwojowe. Metodyka i zasady projektowania linii napowietrznych średniego napięcia. Projekt koncepcyjny linii napowietrznej średniego napięcia z przewodami izolowanymi. 2. Badanie jakości energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne Metodyka badania i analizy jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych. Aktualny stan unormowań prawnych w zakresie jakości energii elektrycznej w przepisach krajowych i zagranicznych. Szczegółowa charakterystyka sieci elektroenergetycznej wybranej do badań pomiarowych oraz ankietowych. Badania pomiarowe podstawowych wielkości elektrycznych w wybranej sieci elektroenergetycznej niskiego zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne. Analiza wyników badań. 3. Analiza możliwości przyłączenia farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej. Stan obecny oraz perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Metodyka badania możliwości przyłączenia źródeł energii do sieci elektroenergetycznej. Wymagania przepisów krajowych w zakresie współpracy źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. Analiza wybranego fragmentu sieci dystrybucyjnej pod kątem możliwości przyłączenia farm wiatrowych. 4. Przeglądy elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia Rozwiązania techniczne stosowane w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Metodyka badań eksploatacyjnych i przeglądów linii napowietrznych wysokiego napięcia. Analiza stanu technicznego wybranej linii napowietrznej wysokiego napięcia. dr inż. Grzegorz Hołdyński dr inż. Grzegorz Hołdyński dr inż. Grzegorz Hołdyński dr inż. Grzegorz Hołdyński

5 1. SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Źródła pożarów w zakładach przemysłowych. Sposoby zasilania urządzeń elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru. Metody detekcji zagrożeń w obiektach i urządzeniach zakładów przemysłowych. Dobór urządzeń systemu sygnalizacji pożaru ze względu na warunki pracy, na wybranych przykładach. Eksploatacja i konserwacja SAP w zakładach przemysłowych. 2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY SPALINOWYCH ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO Przegląd dostępnych aktualnie na rynku spalinowych zespołów prądotwórczych. Analiza wymagań stawianych dla generatorów spalinowych współpracujących z instalacją elektryczną. Wykonanie projektu zasilania awaryjnego wybranego obiektu budowlanego z wykorzystaniem wybranego zespołu prądotwórczego. 3. PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Wymagania stawiane projektom instalacji elektrycznych. Wymagania przepisów i norm dotyczące instalacji elektrycznej w obiektach zagrożonych wybuchem. Zasady doboru oraz badań odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych wchodzących w skład instalacji elektrycznej w obiektach zagrożonych wybuchem. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie. 4. ZASADY WYKONYWANIA BADAŃ ELEKTRYCZNYCH NA PLACACH BUDÓW Rodzaje i budowa instalacji elektroenergetycznych na placach budowy i robót rozbiórkowych. Analiza wymagań dotyczących badań przy urządzeniach elektrycznych na placach budów i robót rozbiórkowych. Zasady wykonywania prób i pomiarów. Wykonanie badań instalacji elektrycznej wybranego placu budowy oraz sporządzenie odpowiednich protokołów pomiarowych i analiza otrzymanych wyników. 5. ZASADY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH ROLNICZYCH Wymagania stawiane projektom instalacji elektrycznych. Wymagania przepisów i norm dotyczące instalacji elektrycznej w obiektach rolniczych. Zasady doboru oraz badań odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych wchodzących w skład instalacji elektrycznej. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie rolniczym. 1. ASPEKTY PRAWNE REALIZACJI INWESTYCJI W ENERGETYCE ZAWODOWEJ Forma i zakres projektów z branży elektroenergetycznej. Procedury prawne związane z lokalizacją inwestycji elektroenergetycznych. Realizacja oraz nadzór nad pracami w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Procedury odbiorcze w energetyce zawodowej. Opracowanie algorytmu postępowania w dla realizacji inwestycji w energetyce zawodowej. 2. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI PODSTACJI TRAKCYJNEJ Charakterystyka wymagań technicznych w zakresie wyposażenia podstacji trakcyjnej. Zasady przygotowywania dokumentacji projektowej. Zasady budowy oraz eksploatacji podstacji trakcyjnej. Koncepcyjny projekt budowlany podstacji trakcyjnej. dr inż. Marcin Andrzej Sulkowski dr inż. Marcin Andrzej Sulkowski

6 3. WYMAGANIA I EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM Charakterystyka wymagań technicznych dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Gospodarka elektroenergetyczna w zakładach przemysłowych. Zasady prowadzenia dokumentacji ruchowej urządzeń elektroenergetycznych w obiektach przemysłowych. Ocena stanu technicznego oraz zasad prowadzenia bieżącej eksploatacji instalacji elektroenergetycznej na przykładzie wybranego obiektu przemysłowego. dr inż. Marcin Andrzej Sulkowski 4. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W RAMACH PRAC MODERNIZACYJNYCH PROWADZONYCH W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Charakterystyka eksploatowanych instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Wymagania techniczne w zakresie nowych i modernizowanych instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Możliwości poprawy bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznej w obiektach mieszkalnych. Analiza możliwości stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w starych instalacjach elektrycznych. Koncepcyjny projekt modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie mieszkalnym dr inż. Marcin Andrzej Sulkowski 1. OCENA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W KONTEKŚCIE EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM - analiza przepisów i norm odnośnie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Europie, - analiza najkorzystniejszych rozwiązań kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w warunkach polskiego klimatu, - system wsparcia publicznego odnawialnych źródeł energii w Polsce i UE - ocena opłacalności wykorzystania kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na wybranych przykładach. - wnioski. 2. ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH WIELKOGABARYTOWYCH -normy i wymagania odnośnie projektowania instalacji elektrycznych w obiektach wielkogabarytowych, - dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w obiektach wielkogabarytowych, - projektowanie instalacji elektrycznych z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia bezpieczeństwa w obiekcie, - wnioski. 3. ANALIZA ZMIANY KONSTRUKCJI TRANSFORMATORÓW W KONTEKŚCIE PODWYŻSZANIA ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - znaczenie efektywności energetycznej w działalności przedsiębiorstw energetycznych, - analiza ewolucji konstrukcji transformatorów energetycznych w kontekście podwyższenia ich efektywności energetycznej - analiza ekonomiczna wymiany transformatorów na transformatory o podwyższonej efektywności energetycznej - wnioski dr inż. Helena Rusak dr inż. Helena Rusak dr inż. Helena Rusak

7 4. MOŻLIWOŚCI PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LOKALNEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO-ANALIZA PRZYPADKU -analiza metod podnoszenia efektywności energetycznej układu elektroenergetycznego -ocena efektów zastosowania wybranych metod w odniesieniu do przykładowego fragmentu układu elektroenergetycznego -ocena kosztów i korzyści uzyskanych dzięki realizacji wybranych działań. dr inż. Helena Rusak 1. PROJEKT DYDAKTYCZNEGO STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA CYFROWEGO PRZEKAŹNIKA KIERUNKOWEGO Zastosowanie i budowa przekaźników kierunkowych, wymagania i metody badań przekaźników dwuwejściowych, projekt koncepcyjny stanowiska laboratoryjnego do badania cyfrowych przekaźników kierunkowych. 2. METODA BADANIA CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA SILNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA MULTIMUZ-SR ZA POMOCĄ TESTERA ZABEZPIECZEŃ UTC-GT Zakłócenia w pracy silników wysokiego napięcia i trudności w ich identyfikacji, przegląd i charakterystyka zabezpieczeń cyfrowych silników średniego napięcia dostępnych na rynku krajowym, przeprowadzenie badań wybranych charakterystyk przekaźnika Multimuz-SR za pomocą testera zabezpieczeń UTC-GT i opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego. dr inż. Dariusz Sajewicz dr inż. Dariusz Sajewicz 3. ANALIZA UKŁADÓW TELETECHNICZNYCH STOSOWANYCH W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje przekazywane w systemie elektroenergetycznym, rola łącz teletechnicznych w automatyce zabezpieczeniowej, przegląd systemów i urządzeń teletechnicznych stosowanych w elektroenergetyce. 4. PROJEKT DYDAKTYCZNEGO STANOWISKA DO BADANIA INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Charakterystyka i wymagania stawiane instalacjom elektrycznym, zadania i struktury inteligentnych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, projekt koncepcyjny stanowiska laboratoryjnego do badania inteligentnych instalacji elektrycznych oparty na sterownikach PLC. 1. POMIARY I ANALIZA ROZKŁADU TEMPERATURY WE WSPÓŁCZESNYCH SZAFACH ROZDZIELCZYCH I STERUJĄCYCH. Opis zjawiska wydzielania się ciepła we wnętrzu obudowy, metody analizy zjawisk termicznych i identyfikacja miejsc zagrożonych. Pomiary procesu nagrzewania we wnętrzu wybranej obudowy w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Analiza wyników oraz wnioski. 2. PRZEMIANY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WE WSPOŁCZESNYCH LASERACH PRZEMYSŁOWYCH Opis zjawisk fizycznych związanych z przemianą fotonową. Konstrukcja wybranych laserów przemysłowych, ich parametry użytkowe oraz analiza zapotrzebowania na energię elektryczną. Pomiary zużycia energii przez wybrany laser przemysłowy. dr inż. Dariusz Sajewicz dr inż. Dariusz Sajewicz Dr inż. Piotr Barmuta Dr inż. Piotr Barmuta

8 3. TECHNOLOGIA WYTWARZANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POŁĄCZEŃ METODĄ ELEKTROOPOROWĄ Opis zjawisk fizycznych podczas zgrzewania elektrooporowego. Wpływ parametrów materiału i nastaw zgrzewarki na powtarzalność procesu. Dobór elektrod do wymagań jakościowych. Pomiary i kontrola pracy zgrzewarki. Próby technologiczne wytwarzania połączeń wysokiej jakości. Temat będzie realizowany w firmie PROMOTECH. Dyplomant będzie prowadził prace w zakresie pomiarów i nastaw pod nadzorem promotora, zgrzeiny będzie wykonywał pracownik zatrudniony etatowo i obsługujący zgrzewarkę. 4. ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRZY STOSOWANIU BRONI ELEKTRYCZNEJ Zasada działania i rodzaje broni elektrycznej. Przepływ prądu przez człowieka i zagrożenie dla życia i zdrowia w świetle współczesnych badań. Normy i przepisy związane ze stosowaniem broni elektrycznej a bezpieczeństwo osób. Metody kontroli broni elektrycznej. 1. ANALIZA ROZWIĄZAŃ UKŁADÓW AUTOMATYKI SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Nowe technologie i urządzenia stosowane w krajowej energetyce średnich napięć. Dr inż. Piotr Barmuta Dr inż. Piotr Barmuta 2. NALIZA UKŁADÓW ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYKI BATERII KONDENSATORÓW STOSOWANYCH W ROZDZIELNIACH SN I WN Wymagania stawiane zabezpieczeniom i automatyce baterii kondensatorów instalowanych w rozdzielniach SN i WN, zasady obliczania nastawień. 3. WYKORZYSTANIE TECHNIKI FAZORÓW W ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYCE ZABEZPIECZENIOWEJ SIECI WN Analiza stosowania nowych technologii cyfrowych w zabezpieczeniach obszarowych. 4. ANALIZA ROZWOJU MIKROPROCESOROWYCH ZABEZPIECZEŃ SZYN ZBIORCZYCH ROZDZIELNI WYSOKIEGO NAPIĘCIA Kryteria i algorytmy działania, systemy rozproszone i scentralizowane, stabilizacja działania, charakterystyka szyn zbiorczych, porównanie poszczególnych rozwiązań pod względem rozwiązań pod względem rozwiązań konstrukcyjnych. 5. PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH APARATURY DO BADAŃ ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ ORAZ KONTROLI PRĄDU STAŁEGO W STACJACH ENERGETYCZNYCH Analiza oprogramowania aparatury pomiarowej w celu automatyzacji badań zabezpieczeń. Kierownik Zakładu Elektroenergetyki Brunon Lejdy, prof. PB

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BUDOWY I EKSPLOATACJI ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH I NIEROZŁĄCZNYCH STOSOWANYCH W TORACH PRĄDOWYCH

ANALIZA BUDOWY I EKSPLOATACJI ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH I NIEROZŁĄCZNYCH STOSOWANYCH W TORACH PRĄDOWYCH Białystok, 112011 r. Zakład Elektroenergetyki Wydział Elektryczny Szanowny Pan dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Sieci i urządzenia elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Promotor

Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Promotor Kraków, 30 marzec 2005 r. Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Elektrotechnika elektroenergetyka, Termowizyjna diagnostyka urządzeń elektrycznych w elektroenergetyce 1 lub 2 Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission and processing of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia 1. Podstawowe parametry przebiegu napięcia w sieciach elektroenergetycznych. 2. Zasady ochrony odgromowej przed wyładowaniami atmosferycznymi. 3.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Urządzenia w elektroenergetyce Devices in

Bardziej szczegółowo

1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja

1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja Spis treści Od Wydawcy 1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja dr inż. Sylwia Wróblewska 1.1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 1.1.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Sieci i zabezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Networks and protections Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr I semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr I semestr zimowy (semestr zimowy / letni) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Elektrotechnika i Urządzenia elektryczne Nazwa modułu w języku angielskim Electrical engineering and equipment Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Stacje i sieci elektroenergetyczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E36_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P.

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P. Z b i ó r p r a c dyp l o m ow yc h o b r o n i o n yc h w K a t e dr ze S i e c i E l ektryc z n yc h i Z a b e z p i e czeń w l a t a c h 2 0 07-2012 2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r.

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r. Lp. 1. Opiekun pracy (imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy) Temat, cel i zakres pracy Analiza bezszczotkowego silnika prądu stałego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Co to jest EAZ??? EAZ możemy zdefiniować jako grupę urządzeń, które zajmują się przetwarzaniem sygnałów oraz wybierają

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Urządzenia elektryczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E31_2_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć SPIS TREŚCI Wstęp 1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania 1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11 Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd. 8. - Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego 11 1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 2017 roku Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Metody analizy nieliniowych obwodów elektrycznych. 2. Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

Tytuł normy (zakres powołania)

Tytuł normy (zakres powołania) 4. WYKAZ NORM POWOŁANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY ODGROMOWEJ Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) określił nowy

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...113

Spis treści. Przedmowa...113 Przedmowa...113 1. WYMAGANIA STAWIANE APARATOM ELEKTRYCZNYM I ROZDZIEL- NICOM I ICH FUNKCJE...115 1.1. Aparaty elektryczne i rozdzielnice w układach wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej...115

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć

Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć Dzień 1 tematyka zajęć moduł teoretyczny (część pierwsza) 8.00-16.00 Fotowoltaika-definicja korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej, wpływ

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego.

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Instytut Elektroenergetyki Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Specjalność Elektroenergetyka Elektroenergetyka jest specjalnością ukierunkowaną na kształcenie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Nazwa przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

4.1.10. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa

4.1.10. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa Spis treści Przedmowa... 13 WPROWADZENIE (Mirosław Parol)... 15 W.1. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym... 15 W.1.1. Wymagania ogólne... 15 W.1.2. Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: Stacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka i

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów BEZPIECZENE UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki 1.1. Wiadomości podstawowe 1.1.1. Wprowadzenie 1.1.2. Normalizacja kabli i przewodów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiweicz) 111

3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiweicz) 111 Przedmowa 9 BUDOWA 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA INSTRALACJI (Janusz Pasternakiewicz) 13 1.1. Przewody i kable 13 1.1.1. Wiadomości ogólne 13 1.1.2. Obciążalność przewodów i kabli w zakresie napięć znamionowych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (stan na dzień 1 listopada 2012 r.) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zasilanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego

Zasilanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego Wydział Górnictwa i Geologii Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Studia podyplomowe Zasilanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego Kierownik studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ IV PROJEKTY BUDOWLANE (PB) I PROJEKTY WYKONAWCZE (PW) BUDYNKÓW WPROWADZENIE 31

Spis treści CZĘŚĆ IV PROJEKTY BUDOWLANE (PB) I PROJEKTY WYKONAWCZE (PW) BUDYNKÓW WPROWADZENIE 31 Środowiskowe zasady wycen prac projektowych - 2016. Rozdział 2, T. 2, Opracowania dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu. Projekty budowlane i projekty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: http://www.ien.pw.edu.pl Informator o specjalności Elektroenergetyka Studia stacjonarne - I stopień (inżynierski) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 (do SIWZ, Umowy) Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław. 1. Wstęp Zakres działań wymaganych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/202 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-EEAZ-SPiE Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający)

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający) Wymagania edukacyjne dla uczniów TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303 nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych KOD: ES1C 710

Bardziej szczegółowo