PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Żarnów, ul. Opoczyńska 5 nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów DATA: MARZEC 2009 r. BRANŻA: Architektoniczno-Budowlana EGZEMPLARZ NR: 4 PROJEKTANT: architektura: PODPIS: konstrukcja: MARZEC 2009 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 1. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego str Opis do projektu zagospodarowania działki.str Projekt zagospodarowania działki część graficzna skala 1 : 500 rys. nr 1-Z. str Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej... str Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.. str Część graficzna: CZĘŚĆ INWENTARYZACYJNA Rys. nr 1I RZUT FUNDAMENTÓW - Skala 1:50. str. 16 Rys. nr 2I RZUT PRZYZIEMIA - Skala 1:50. str. 17 Rys. nr 3I RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - Skala 1:50. str. 18 Rys. nr 4I RZUT POŁACI DACHOWYCH - Skala 1:50. str. 19 Rys. nr 5I PRZEKRÓJ PIONOWY A-A - Skala 1:50. str. 20 Rys. nr 6I ELEWACJA WSCHODNIA - Skala 1:50 str. 21 Rys. nr 7I ELEWACJA ZACHODNIA - Skala 1:50 str. 22 Rys. nr 8I ELEWACJA POŁUDNIOWA - Skala 1:50 str. 23 Rys. nr 9I ELEWACJA PÓŁNOCNA - Skala 1:50 str. 24 CZĘŚĆ PROJEKTOWA Rys. nr 1 - RZUT FUNDAMENTÓW - Skala 1:50 str. 25 Rys. nr 2 - RZUT PRZYZIEMIA - Skala 1:50 str. 26 Rys. nr 3 - PRZEKRÓJ PIONOWY A-A - Skala 1:50 str. 27 Rys. nr 4 - PRZEKRÓJ PIONOWY B-B - Skala 1:50 str. 28 Rys. nr 5 - ELEWACJA WSCHODNIA - Skala 1:50 str. 29 Rys. nr 6 - ELEWACJA ZACHODNIA - Skala 1:50 str. 30 Rys. nr 7 - ELEWACJA PÓŁNOCNA - Skala 1:50 str. 31 Rys. nr 8 - ELEWACJA POŁUDNIOWA - Skala 1:50 str. 32 Rys. nr 9 - ZESTAWIENIE STOLARKI - Skala 1:100. str. 33 Rys. nr 1T - TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ - Skala 1:50 str Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. str. 35

3 O Ś W I A D C Z E N I E W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. D o t y c z y: Inwestor : GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów Adres budowy : Żarnów, ul. Opoczyńska 5, nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów Przedmiot projektu : Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele Domu Kultury w Żarnowie.

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI położonej w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów. Przedmiot inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury. 1. Istniejący stan zagospodarowania działki: działka położona w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid jest zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem Urzędu Gminy. Budynki te stanowią jedną bryłę. Budynek projektowany, przewidziany do zmiany sposobu użytkowania, przeznaczony był na potrzeby biura byłego GS - u. Do rozpatrywanego budynku jest zapewniony dostęp z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. Do budynku doprowadzone są wszystkie media tj.: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna i woda. Teren działki płaski. Działka jest porośnięta zielenią niską. Działka geodezyjnie wyznaczona w terenie. 2. Projektowane zagospodarowanie działki: projektuje się zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na Dom Kultury w Żarnowie. Nie projektuje miejsc postojowych przy DK w Żarnowie ponieważ na działce sąsiedniej znajduje się duży parking, który obsłuży również osoby przyjeżdżające do DK. Parking leży na działce będącej własnością inwestora. W projektowanej zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego po byłym GS-ie na potrzeby DK w Żarnowie będą znajdować się następujące pomieszczenia: sala główna, dwa pomieszczenia przeznaczone na świetlice pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, szatnia, sanitariaty oraz scena z zapleczem. Dojście do budynku poprzez projektowany chodnik łączący parking przy Urzędzie Gminy z chodnikiem przy drodze publicznej. Zagospodarowanie pozostałej części działki zgodnie z projektem zagospodarowania działki podłoże rodzime częściowo utwardzone a częściowo nieutwardzone a na pozostałej części zieleń niska. Odprowadzenie wody z połaci budynku na teren własnej działki. 3. Zaopatrzenie w media : - energia elektryczna: z istniejącego przyłącza energetycznego. - woda: z istniejącego przyłącza z wiejskiej sieci wodociągowej. - ścieki: do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, - odpady stałe: do przenośnych pojemników na śmieci opróżnianych okresowo,

5 4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki : Powierzchnia zabudowy bud. przeznaczonego do zmiany sposobu użytk. 360,6 m 2, Powierzchnia fragmentu Urzędu Gminy m 2, Powierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych - 12,0 m 2, Powierzchnia schodów zewnętrznych istniejąca - 17,1 m 2, Powierzchnia schodów projektowanych - 11,35 m 2, Powierzchnia dojścia i dojazdu do budynku -projektowana - 170,0 m 2 Powierzchnia działki ,00 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna - 70,32 % Nachylenie połaci dachu Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 6. Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 7. Planowana inwestycja zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury - nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego budynku i ich otoczenia.

6 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO I. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 360,60 m 2 Powierzchnia użytkowa: - 291,22 m 2 Kubatura ,00 m 3 II. Opis stanu istniejącego: Rozpatrywany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji ścian murowanej, strop gęstożebrowy TERIWA I, dach dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową. Konstrukcję nośną stropu stanowią dwuteowniki stalowe oparte na słupach żelbetowych. Poz. 1. Fundamenty betonowe o szerokości 55 cm. Poz. 2. Ściany 2.1. Zewnętrzne parteru - gr. 46 cm i 54 cm (bloki gazobetonowe, cegła pełna, 10 cm wełny mineralnej) na zaprawie wapiennej Wewnętrzne - gr. 24 cm, Poz. 3. Nadproża - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża betonowe. Poz. 4. Strop Teriwa I oparta na belkach stalowych. Poz. 5. Dach konstrukcja drewniana kryta blachą trapezową. Poz.6. Stolarka okienna i drzwiowa - PCV, aluminum. Poz. 7. Podłogi posadzki betonowe. Poz. 8. Tynki - zewnętrzne cementowo-wapienne zatarte na gładko, wewnętrzne wapienno-cementowe zatarte na gładko.

7 ORZECZENIE TECHNICZNE DOT. STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU I JEGO DALSZEJ PRZYDATNOŚCI DO ROZBUDOWY I FUNKCJONOWANIA JAKO DOM KULTURY W ŻARNOWIE W wyniku dokonanych oględzin stanu technicznego rozpatrywanego obiektu, tj. budynku biurowego przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania na Dom Kultury w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. działki 1628, gm. Żarnów, dokonanych w miesiącu październiku 2008 r. ustalono, iż budynek znajduje się w stanie dobrym, nie wskazującym na jego nadmierne zużycie. Elementy konstrukcyjne obiektu nie wykazują nadmiernego ugięcia czy zarysowań. Budynek nadaje się do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia przeznaczone na Dom Kultury w Żarnowie..

8 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury. I. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 360,60 m 2 Powierzchnia użytkowa: - 291,22 m 2 Kubatura ,00 m 3 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem projektu jest zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. Budynek posiada pomieszczenia przeznaczone: dwie salki zajęciowe świetlice, salę główną oraz pomieszczenia pomocnicze. Projektuje się również podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia z dwóch stron tj.: od parkingu oraz od drogi publicznej. 2. Podstawowe dane techniczne: 3. Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji budynku należy zaliczyć do klasy B. Maksymalne obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem nie będzie przekraczać 150 kn/m 2. II. Opis stanu projektowanego: W związku z zamiarem inwestora zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na pomieszczenia przeznaczone na Dom Kultury w Żarnowie należy wykonać szereg prac adaptacyjnych. DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE Budynek murowany o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Belki stropu oparte na słupach żelbetowych, strop Teriwa I. Fundament ława żelbetowa. Ściany nośne zewnętrzne jako ściana warstwowa gr. 46 i 54 cm w tym izolacja cieplna ze styropianu. Ściany działowe gr. 12 i 6 cm z cegły pełnej lub z dziurawki.

9 Tynki wewnętrzne cem-wapienne. Na ścianach gładzie gipsowe gr. 3 mm pomalowane farbami emulsyjnymi, lamperia z tapety z włókna węglowego pomalowana farbą olejną. Kolorystyka ścian pastelowa uzgodniona z zamawiającym. Strop istniejący jako gęstożebrowy Teriwa I nad którym będzie podwieszony sufit typu Amstrong (sala główna, komunikacja i salki zajęciowe świetlica) w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszany z G-K. Z zewnątrz należy wykonać tynkiem-wapienny na ścianie tylnej oraz na wszystkich ścianach nałożyć tynk silikatowy drobnoziarnisty w kolorze jasnym II grupa kolorystyczna. Na cokole tynk mozaikowy. Obiekt przeznaczony na czasowy pobyt ludzi ( poniżej 4 godzin). Budynek projektowany w klasie E bez wymagań dotyczących ochrony p. poż. Obciążenie ogniowe mniejsze niż 500MJ/m2. Zaplecze socjalne dla pracowników znajduje się w części biurowej. Przewiduje się zatrudnienie maksymalnie dwóch osób. DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE FUNDAMENTY Fundamenty żelbetowe bez zmian. PRZEGRODY PIONOWE l POZIOME W BUDYNKU: ŚCIANY Ściany przyziemia wykonane jako mur warstwowy gr. 46 i 54 cm. Strop gęstożebrowy typu Teriwa I. Działowe postawione na wykonanych fundamentach wykutych w posadzkach betonowych. Pokrycie dachu Pokrycie wykonane z blachy trapezowej przeznaczonej do malowania. Podłogi Rodzaj posadzek: Wykonane z płytek ceramicznych typu Gress. Obróbki blacharskie Przewidziane do malowania łącznie z rynnami i rurami spustowymi. Izolacje w budynku a) Pozioma ścian działowych - 2 x papa na lepiku lub folia izolacyjna. - Pozioma podłogi 2x papa na lepiku; - Termiczna stropu - płyta z wełny mineralnej ułożona na stropie.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - PODSTAWOWE WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKALNOŚCI PRZEGRÓD Ściana U= 0,29W/m 2 K Strop U = 0,27 W/m 2 K Posadzki U= 0,29W/m 2 K ślusarka U < 2,0 W/m2K III. Dane konstrukcyjno-materiałowe: Poz. 1. Fundamenty ławy i stopy żelbetowe bez zmian, za wyjątkiem Poz. 2. Ściany fundamentów pod podjazd dla niepełnosprawnych i powiększone schody od strony wejścia głównego. Zgodnie z rysunkami Parter Zewnętrzne - z bloczków pustaków ceramicznych typu gazobeton odmiany M 700 gr. 25 cm na zaprawie wapienno-cementowej + styropian FS-12 grubości 10 cm + cegła pełna. Wykończone od zewnątrz tynkiem cem-wapiennym oraz fakturą w postaci tynku silikatowego gr. Ziaren 2 mm. Współczynnik przenikania ciepła U = 0,29 W/m 2 x K Wewnętrzne konstrukcyjne - z bloczków ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie wapienno-cementowej Działowe - z cegły pełnej lub dziurawki na zaprawie wapiennocementowej gr. 12 i 6 cm Kominowe z cegły ceramicznej pełnej. Poz. 3. Nadproża - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19.

11 Poz. 4. Dach zgodnie z rysunkami przekroju bez zmian, przewiduje się malowanie dachu i obróbek blacharskich. Poz.5. Stolarka okienna i drzwiowa PCV cztero-, lub pięciokomorowa, wg wymiarów jak na rys. poszczególnych rzutów i przekroju pionowym. Drzwi zewnętrzne z aluminium ciepłego( białe lub brązowe), wewnętrzne typowe aluminiowe lub drewnopochodne fabrycznie wykończone w kolorze olcha. Poz. 6. Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników terakota. W pozostałych płytki typu gress. W drzwiach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zachować ciągłość posadzki bez progów. Poz. 7. Schody - należy wykonać płytowe żelbetowe. Obłożone płytkami gressowymi z ryflem na każdym stopniu. Poz. 8. Okładziny ścian glazura do wysokości 2,0 m w sanitariatach. W pozostałych pomieszczeniach lamperia z włókna węglowego pomalowana farbą olejną na wysokości 1,5 m. Powyżej glazury i lamperii malowanie ścian i sufitów emulsyjne w kolorach jasnych. Pozostałe pomieszczenia farby emulsyjne. Sufity w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, 5 typu Armstrong w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszany z G-K. Poz. 9. Tynki - zewnętrzne cienkowarstwowe silikatowe, wewnętrzne wapiennocementowe kat. III,. Poz. 10. Malowanie w pomieszczeniach gładzie gipsowe malowane w kolorze pastelowym, lamperia z tapety z włókna węglowego malowana farbą olejną. Poz. 11. Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe 120 mm blachy ocynkowanej gr. 0.55mm przewidziane do malowania w kolorze dachu tj. kolorze brązowym. Poz. 12. Ogrzewanie budynku z lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Gminy. Rozmieszczenie grzejników i osprzętu instalacji CO pokazano na projekcie branżowym będącym integralną częścią tego opracowania. Poz. 13. Wentylacja pomieszczeń - przewodami grawitacyjnymi.

12 DOJŚCIA DO BUDYNKU Wokół projektowanego budynku należy wykonać utwardzenie placu z kostki brukowej. W związku z powyższym należy wykorytować humus na głębokość 25 do 30 cm. Pozyskaną w ten sposób ziemię należy zagospodarować na przedmiotowej działce. Wielkość powierzchni przeznaczonej pod kostkę brukową przedstawia rysunek zagospodarowania. Opaski i chodniki wokół budynku wykonać: - kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm, - podsypka cem. piaskowa gr. 8 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W OBIEKCIE Projekt zmiany sposobu użytkowania przewiduje dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nachylenie podjazdu wynosi 6 %. Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach. Najazd na podjeździe wykonany jest z kostki brukowej kolorowej. Barierka wykonana z rur stalowych pomalowanych farbą chlorokauczukową. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE Ściany zewnętrzne należy tynkować tynkiem cem wapiennym oraz nałożyć tynk szlachetny silikatowymi gr. 2 mm. Na cokole wykonać tynk mozaikowy w kolorze brązowym. Podbitka pod dachem z sidingu na ruszcie w poziomie w kolorze brązowym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie i orynnowanie malowane farbami odpowiednimi do malowania blachy ocynkowanej. Wzdłuż ścian zewnętrznych należy wykonać opaskę z kostki betonowej w kolorze. Teren wokół budynku ukształtować ze spadkiem od budynku.

13 Uwagi końcowe: materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać właściwym normom, roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, nadzór nad wykonywanymi robotami należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie roboty budowlane można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia

14 IV. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych Zaprojektowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym. WC przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. V. Ochrona przeciwpożarowa. 1. Zakres opracowania - obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na cele Domu Kultury. 2. Obiekt zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL -III. Przewiduje się jednoczesne przebywanie w obiekcie maksymalnie do 50 osób. 3. Odporność pożarowa obiektu klasa D. 4. Elementy konstrukcyjne obiektu nierozprzestrzeniające ognia: - ściany parteru z pustaków gazobetonowych i cegły pełnej. gr. 46 i 54 cm kl. 15. Ocieplenie w ścianie styropianem FS 20. Struktura styropianu zwarta. Tynk zewnętrzny i wewnętrzny : 2 godz. - ściany wew. dział. z cegły pełnej gr. 12 cm : 1 godz. - oddzielenie parteru od konstrukcji dachu strop Teriwa I odporności ogniowej EI 60 : 1 godz. - elementy drewniane konstrukcji nośnej dachu zabezpieczyć środkiem ognioodpornym Fobos do stopnia niezapalności 5.Ewakuacja i jej zakres. Ewakuacje umożliwią poziome ciągi komunikacyjne oraz wyjście na zewnątrz budynku zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych długości przejść i dojść. Oznakowanie ewakuacyjne wykonać zgodnie z PN 92/N-01256/02. 6.Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Dwie gaśnice proszkowe po min. 2 kg umieszczone w sali głównej i jedna w pozostałej częsci. Sprzęt gaśniczy ustawić w widocznych miejscach i oznakować zgodnie z PN 92/N-01256/01.

15 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi istniejąca sieć wodociągowa z hydrantami naziemnymi w odległości nie przekraczającej 75 m. Budynek posiada instalację odgromową. Nie jest wymagana i nie przewiduje się instalacji oświetlenia awaryjnego. Dojazd do budynku zapewniony jest z istniejącej ulicy Opoczyńskiej w Żarnowie z utwardzonym placem przed budynkiem i projektowanymi dojścimi. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Zatrudnienie w malarni W Domu Kultury przewiduje się zatrudnienie maksymalnie dwóch osób.. Praca odbywać się będzie w godzinach od 7-15.

16 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury na działce w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. Inwestor i jego adres: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów Projektant sporządzający informację bioz: mgr inż. Krzysztof Pabich Piotrków Tryb. ul. Stolarska 16

17 1. Zakres robót. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury na działce w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. 2. Wykaz istniejących obiektów. Na terenie budowy znajdują się istniejące obiekty: Budynek biurowy. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazanie dotyczących przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury przy realizacji stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysokości przekraczającej 5,0 m. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed dopuszczeniem do robót budowlanych każdy z pracowników będzie musiał odbyć przeszkolenie z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu szkoleń osobę. Ponadto przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy otrzymają zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktażem jak prawidłowo zakładać te zabezpieczenia i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym materiałów wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Składowanie materiałów i budowlanych będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy. Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć możność obserwowania ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. Nad stanowiskiem roboczym załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc krawędź platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów. Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w urządzenie sygnalizacyjne.

18 Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagrożone spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się w strefie zagrożenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, należy zabezpieczyć daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagrożenia pod kątem 45. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 2,40 m nad poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia lub przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z mocnego materiału, szczelnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory będą zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników przed upadkiem z wysokości. Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się zawsze po stronie niżej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. Nachylenie ścian wykopu winno wynosić 1 : 1,25. Należy pamiętać o nieobciążaniu naziomu podczas realizacji piwnic i muru oporowego w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Pracownikom należy zapewnić zejście do wykopu i wyjście z wykopu po drabinkach rozstawionych w odległościach nie większych niż 10 m od stanowisk roboczych. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy wokół wykopów ustawić poręcze w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w napis Teren budowy osobom postronnym wstęp wzbroniony. Ponieważ nie przeprowadzono badań geologicznych gruntu, na którym zostanie posadowiony budynek, w przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych gruntów nienośnych lub o bardzo małej nośności kierownik budowy zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie projektanta w celu przeprojektowania fundamentów. Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien uwzględniać kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Elementy drewniane należy oddzielić od murów warstwą papy. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. OPRACOWAŁ:

19 Ochrona przeciwpożarowa 1. Budynek kwalifikowany jest jako dom kultury o gęstości obciążenia ogniowego do 200MJ/m 2. Wymaganą klasą odporności ogniowej dla budynku jest E. Zaprojektowany budynek spełnia wymogi tej klasy. Dach z blachy trapezowej, strop betonowy ( Teriwa I ) ściany murowane zapewniają szczelność i izolacyjność ogniową El 60. Projektowaną część wyposażyć w gaśnice 2 kg środka na 100 m W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 3. Wyjście z budynku należy oznakować wg PN-92/N-01256/ W budynku nie przewiduje się hydrantów wewnętrznych. 5. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej, hydrantami zlokalizowanymi w odległości poniżej 75 m od budynku. 6. Kotłownia gazowa zlokalizowana jest w skrzydle zajmowanym przez Urząd Gminy, z której to będzie rozprowadzona instalacja CO. 7. Część budynku zajmowanego na cele Domu Kultury kwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III jest jednokondygnacyjna w klasie D odporności ogniowej. 8. Ewakuacja z budynku zapewniają wyjścia drzwi o szer. 1,8 m i 1,1 m. 9. Budynek od strony południowej posiada wspólną ścianę z budynkiem Urzędu Gminy. 10. Do czasu oddania obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 11. Obiekt nie wymaga dojazdu pożarowego.

20 12. Wszelkie urządzenia służące ochronie pożarowej muszą posiadać stosowne atesty ITB i CNBOP. Technologia Proces technologiczny prowadzony w fabryce KTL w Gorzkowicach rozpoczyna się przyjęciem surowca, który zostaje przywieziony na drewnianych paletach. Następnie wytłoczone elementy są dostarczane do sekcji malowania. Części są malowane w kabinach, a następnie suszone. Proces jest całkowicie automatyczny, za wyjątkiem przygotowania oraz czynności kontrolnych i wprowadzania zmian. Kabiny malarskie są wyposażone w kurtyny wodne w których woda cyrkuluje w obiegu półotwartym. Szlamy zbiera się do specjalnego urządzenia gdzie następuje oddzielenie wody i odpadu. Woda jest zawracana do obiegu natomiast szlam zostaje przekazany firmie zewnętrznej. Pomalowane elementy przechodzą strefę suszenia (około 30 minut) i kierowane są do sekcji konfekcjonowania gdzie następuje ręczny montaż. Tam odbywa się łączenie gotowych elementów oraz nadruk symboli oraz logo. Po kontroli jakości produkty są pakowane i przekazywane do magazynu. Cykl kończy się wydaniem gotowych produktów z magazynu do ekspedycji. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają dotrzymanie na granicy terenu własności inwestora wartości dopuszczonych poziomów hałasu w środowisku na poziomie 50 db/a/ w porze dnia i 40 db/a/ w porze nocnej. Budowa i eksploatacja inwestycji nie będzie powodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód podziemnych, wód powierzchniowych, ani stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na nieruchomości sąsiednie. Zastosowano podczyszczenie ścieków technologicznych w przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Zbiornik na ścieki technologiczne w pom. nr 2, rzut przyziemia, a następnie ścieki będą przekazywane ZGK w Gorzkowicach. Odpady bedą magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi i przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

25-415 Kielce INWENTARYZACJA

25-415 Kielce INWENTARYZACJA INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce INWENTARYZACJA BUDOWLANA DO CELÓW PROJEKTOWYCH BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁĘGACH 80, 26-080 Mniów, dz. nr ew.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1.Podstawa opracowania str. 4 2.Przedmiot opracowania str. 4

1.Podstawa opracowania str. 4 2.Przedmiot opracowania str. 4 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLE. 1.Podstawa opracowania str. 4 2.Przedmiot opracowania str. 4 II. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1.Rodzaj inwestycji str. 5 2.Istniejący stan zagospodarowania działki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 140,15 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 166,65 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: ŁAJSKI GM. WIELISZEW DZ. NR EWID. 373/8 +

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY 1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiotowa inwestycja przewiduje: -przebudowa i rozbudowa istn. świetlicy wiejskiej 2. Charakterystyczne parametry

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska tel. /62/78 26 400, fax. /62/78 26 410 www.lzd-siemianice.home.pl, lzd-siemianice@home.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo