PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Żarnów, ul. Opoczyńska 5 nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów DATA: MARZEC 2009 r. BRANŻA: Architektoniczno-Budowlana EGZEMPLARZ NR: 4 PROJEKTANT: architektura: PODPIS: konstrukcja: MARZEC 2009 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 1. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego str Opis do projektu zagospodarowania działki.str Projekt zagospodarowania działki część graficzna skala 1 : 500 rys. nr 1-Z. str Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej... str Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.. str Część graficzna: CZĘŚĆ INWENTARYZACYJNA Rys. nr 1I RZUT FUNDAMENTÓW - Skala 1:50. str. 16 Rys. nr 2I RZUT PRZYZIEMIA - Skala 1:50. str. 17 Rys. nr 3I RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - Skala 1:50. str. 18 Rys. nr 4I RZUT POŁACI DACHOWYCH - Skala 1:50. str. 19 Rys. nr 5I PRZEKRÓJ PIONOWY A-A - Skala 1:50. str. 20 Rys. nr 6I ELEWACJA WSCHODNIA - Skala 1:50 str. 21 Rys. nr 7I ELEWACJA ZACHODNIA - Skala 1:50 str. 22 Rys. nr 8I ELEWACJA POŁUDNIOWA - Skala 1:50 str. 23 Rys. nr 9I ELEWACJA PÓŁNOCNA - Skala 1:50 str. 24 CZĘŚĆ PROJEKTOWA Rys. nr 1 - RZUT FUNDAMENTÓW - Skala 1:50 str. 25 Rys. nr 2 - RZUT PRZYZIEMIA - Skala 1:50 str. 26 Rys. nr 3 - PRZEKRÓJ PIONOWY A-A - Skala 1:50 str. 27 Rys. nr 4 - PRZEKRÓJ PIONOWY B-B - Skala 1:50 str. 28 Rys. nr 5 - ELEWACJA WSCHODNIA - Skala 1:50 str. 29 Rys. nr 6 - ELEWACJA ZACHODNIA - Skala 1:50 str. 30 Rys. nr 7 - ELEWACJA PÓŁNOCNA - Skala 1:50 str. 31 Rys. nr 8 - ELEWACJA POŁUDNIOWA - Skala 1:50 str. 32 Rys. nr 9 - ZESTAWIENIE STOLARKI - Skala 1:100. str. 33 Rys. nr 1T - TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ - Skala 1:50 str Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. str. 35

3 O Ś W I A D C Z E N I E W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. D o t y c z y: Inwestor : GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów Adres budowy : Żarnów, ul. Opoczyńska 5, nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów Przedmiot projektu : Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele Domu Kultury w Żarnowie.

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI położonej w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów. Przedmiot inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury. 1. Istniejący stan zagospodarowania działki: działka położona w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid jest zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem Urzędu Gminy. Budynki te stanowią jedną bryłę. Budynek projektowany, przewidziany do zmiany sposobu użytkowania, przeznaczony był na potrzeby biura byłego GS - u. Do rozpatrywanego budynku jest zapewniony dostęp z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. Do budynku doprowadzone są wszystkie media tj.: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna i woda. Teren działki płaski. Działka jest porośnięta zielenią niską. Działka geodezyjnie wyznaczona w terenie. 2. Projektowane zagospodarowanie działki: projektuje się zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na Dom Kultury w Żarnowie. Nie projektuje miejsc postojowych przy DK w Żarnowie ponieważ na działce sąsiedniej znajduje się duży parking, który obsłuży również osoby przyjeżdżające do DK. Parking leży na działce będącej własnością inwestora. W projektowanej zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego po byłym GS-ie na potrzeby DK w Żarnowie będą znajdować się następujące pomieszczenia: sala główna, dwa pomieszczenia przeznaczone na świetlice pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, szatnia, sanitariaty oraz scena z zapleczem. Dojście do budynku poprzez projektowany chodnik łączący parking przy Urzędzie Gminy z chodnikiem przy drodze publicznej. Zagospodarowanie pozostałej części działki zgodnie z projektem zagospodarowania działki podłoże rodzime częściowo utwardzone a częściowo nieutwardzone a na pozostałej części zieleń niska. Odprowadzenie wody z połaci budynku na teren własnej działki. 3. Zaopatrzenie w media : - energia elektryczna: z istniejącego przyłącza energetycznego. - woda: z istniejącego przyłącza z wiejskiej sieci wodociągowej. - ścieki: do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, - odpady stałe: do przenośnych pojemników na śmieci opróżnianych okresowo,

5 4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki : Powierzchnia zabudowy bud. przeznaczonego do zmiany sposobu użytk. 360,6 m 2, Powierzchnia fragmentu Urzędu Gminy m 2, Powierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych - 12,0 m 2, Powierzchnia schodów zewnętrznych istniejąca - 17,1 m 2, Powierzchnia schodów projektowanych - 11,35 m 2, Powierzchnia dojścia i dojazdu do budynku -projektowana - 170,0 m 2 Powierzchnia działki ,00 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna - 70,32 % Nachylenie połaci dachu Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 6. Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 7. Planowana inwestycja zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury - nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego budynku i ich otoczenia.

6 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO I. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 360,60 m 2 Powierzchnia użytkowa: - 291,22 m 2 Kubatura ,00 m 3 II. Opis stanu istniejącego: Rozpatrywany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji ścian murowanej, strop gęstożebrowy TERIWA I, dach dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową. Konstrukcję nośną stropu stanowią dwuteowniki stalowe oparte na słupach żelbetowych. Poz. 1. Fundamenty betonowe o szerokości 55 cm. Poz. 2. Ściany 2.1. Zewnętrzne parteru - gr. 46 cm i 54 cm (bloki gazobetonowe, cegła pełna, 10 cm wełny mineralnej) na zaprawie wapiennej Wewnętrzne - gr. 24 cm, Poz. 3. Nadproża - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża betonowe. Poz. 4. Strop Teriwa I oparta na belkach stalowych. Poz. 5. Dach konstrukcja drewniana kryta blachą trapezową. Poz.6. Stolarka okienna i drzwiowa - PCV, aluminum. Poz. 7. Podłogi posadzki betonowe. Poz. 8. Tynki - zewnętrzne cementowo-wapienne zatarte na gładko, wewnętrzne wapienno-cementowe zatarte na gładko.

7 ORZECZENIE TECHNICZNE DOT. STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU I JEGO DALSZEJ PRZYDATNOŚCI DO ROZBUDOWY I FUNKCJONOWANIA JAKO DOM KULTURY W ŻARNOWIE W wyniku dokonanych oględzin stanu technicznego rozpatrywanego obiektu, tj. budynku biurowego przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania na Dom Kultury w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. działki 1628, gm. Żarnów, dokonanych w miesiącu październiku 2008 r. ustalono, iż budynek znajduje się w stanie dobrym, nie wskazującym na jego nadmierne zużycie. Elementy konstrukcyjne obiektu nie wykazują nadmiernego ugięcia czy zarysowań. Budynek nadaje się do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia przeznaczone na Dom Kultury w Żarnowie..

8 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury. I. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 360,60 m 2 Powierzchnia użytkowa: - 291,22 m 2 Kubatura ,00 m 3 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem projektu jest zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. Budynek posiada pomieszczenia przeznaczone: dwie salki zajęciowe świetlice, salę główną oraz pomieszczenia pomocnicze. Projektuje się również podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia z dwóch stron tj.: od parkingu oraz od drogi publicznej. 2. Podstawowe dane techniczne: 3. Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji budynku należy zaliczyć do klasy B. Maksymalne obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem nie będzie przekraczać 150 kn/m 2. II. Opis stanu projektowanego: W związku z zamiarem inwestora zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na pomieszczenia przeznaczone na Dom Kultury w Żarnowie należy wykonać szereg prac adaptacyjnych. DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE Budynek murowany o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Belki stropu oparte na słupach żelbetowych, strop Teriwa I. Fundament ława żelbetowa. Ściany nośne zewnętrzne jako ściana warstwowa gr. 46 i 54 cm w tym izolacja cieplna ze styropianu. Ściany działowe gr. 12 i 6 cm z cegły pełnej lub z dziurawki.

9 Tynki wewnętrzne cem-wapienne. Na ścianach gładzie gipsowe gr. 3 mm pomalowane farbami emulsyjnymi, lamperia z tapety z włókna węglowego pomalowana farbą olejną. Kolorystyka ścian pastelowa uzgodniona z zamawiającym. Strop istniejący jako gęstożebrowy Teriwa I nad którym będzie podwieszony sufit typu Amstrong (sala główna, komunikacja i salki zajęciowe świetlica) w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszany z G-K. Z zewnątrz należy wykonać tynkiem-wapienny na ścianie tylnej oraz na wszystkich ścianach nałożyć tynk silikatowy drobnoziarnisty w kolorze jasnym II grupa kolorystyczna. Na cokole tynk mozaikowy. Obiekt przeznaczony na czasowy pobyt ludzi ( poniżej 4 godzin). Budynek projektowany w klasie E bez wymagań dotyczących ochrony p. poż. Obciążenie ogniowe mniejsze niż 500MJ/m2. Zaplecze socjalne dla pracowników znajduje się w części biurowej. Przewiduje się zatrudnienie maksymalnie dwóch osób. DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE FUNDAMENTY Fundamenty żelbetowe bez zmian. PRZEGRODY PIONOWE l POZIOME W BUDYNKU: ŚCIANY Ściany przyziemia wykonane jako mur warstwowy gr. 46 i 54 cm. Strop gęstożebrowy typu Teriwa I. Działowe postawione na wykonanych fundamentach wykutych w posadzkach betonowych. Pokrycie dachu Pokrycie wykonane z blachy trapezowej przeznaczonej do malowania. Podłogi Rodzaj posadzek: Wykonane z płytek ceramicznych typu Gress. Obróbki blacharskie Przewidziane do malowania łącznie z rynnami i rurami spustowymi. Izolacje w budynku a) Pozioma ścian działowych - 2 x papa na lepiku lub folia izolacyjna. - Pozioma podłogi 2x papa na lepiku; - Termiczna stropu - płyta z wełny mineralnej ułożona na stropie.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - PODSTAWOWE WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKALNOŚCI PRZEGRÓD Ściana U= 0,29W/m 2 K Strop U = 0,27 W/m 2 K Posadzki U= 0,29W/m 2 K ślusarka U < 2,0 W/m2K III. Dane konstrukcyjno-materiałowe: Poz. 1. Fundamenty ławy i stopy żelbetowe bez zmian, za wyjątkiem Poz. 2. Ściany fundamentów pod podjazd dla niepełnosprawnych i powiększone schody od strony wejścia głównego. Zgodnie z rysunkami Parter Zewnętrzne - z bloczków pustaków ceramicznych typu gazobeton odmiany M 700 gr. 25 cm na zaprawie wapienno-cementowej + styropian FS-12 grubości 10 cm + cegła pełna. Wykończone od zewnątrz tynkiem cem-wapiennym oraz fakturą w postaci tynku silikatowego gr. Ziaren 2 mm. Współczynnik przenikania ciepła U = 0,29 W/m 2 x K Wewnętrzne konstrukcyjne - z bloczków ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie wapienno-cementowej Działowe - z cegły pełnej lub dziurawki na zaprawie wapiennocementowej gr. 12 i 6 cm Kominowe z cegły ceramicznej pełnej. Poz. 3. Nadproża - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19.

11 Poz. 4. Dach zgodnie z rysunkami przekroju bez zmian, przewiduje się malowanie dachu i obróbek blacharskich. Poz.5. Stolarka okienna i drzwiowa PCV cztero-, lub pięciokomorowa, wg wymiarów jak na rys. poszczególnych rzutów i przekroju pionowym. Drzwi zewnętrzne z aluminium ciepłego( białe lub brązowe), wewnętrzne typowe aluminiowe lub drewnopochodne fabrycznie wykończone w kolorze olcha. Poz. 6. Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników terakota. W pozostałych płytki typu gress. W drzwiach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zachować ciągłość posadzki bez progów. Poz. 7. Schody - należy wykonać płytowe żelbetowe. Obłożone płytkami gressowymi z ryflem na każdym stopniu. Poz. 8. Okładziny ścian glazura do wysokości 2,0 m w sanitariatach. W pozostałych pomieszczeniach lamperia z włókna węglowego pomalowana farbą olejną na wysokości 1,5 m. Powyżej glazury i lamperii malowanie ścian i sufitów emulsyjne w kolorach jasnych. Pozostałe pomieszczenia farby emulsyjne. Sufity w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, 5 typu Armstrong w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszany z G-K. Poz. 9. Tynki - zewnętrzne cienkowarstwowe silikatowe, wewnętrzne wapiennocementowe kat. III,. Poz. 10. Malowanie w pomieszczeniach gładzie gipsowe malowane w kolorze pastelowym, lamperia z tapety z włókna węglowego malowana farbą olejną. Poz. 11. Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe 120 mm blachy ocynkowanej gr. 0.55mm przewidziane do malowania w kolorze dachu tj. kolorze brązowym. Poz. 12. Ogrzewanie budynku z lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Gminy. Rozmieszczenie grzejników i osprzętu instalacji CO pokazano na projekcie branżowym będącym integralną częścią tego opracowania. Poz. 13. Wentylacja pomieszczeń - przewodami grawitacyjnymi.

12 DOJŚCIA DO BUDYNKU Wokół projektowanego budynku należy wykonać utwardzenie placu z kostki brukowej. W związku z powyższym należy wykorytować humus na głębokość 25 do 30 cm. Pozyskaną w ten sposób ziemię należy zagospodarować na przedmiotowej działce. Wielkość powierzchni przeznaczonej pod kostkę brukową przedstawia rysunek zagospodarowania. Opaski i chodniki wokół budynku wykonać: - kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm, - podsypka cem. piaskowa gr. 8 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W OBIEKCIE Projekt zmiany sposobu użytkowania przewiduje dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nachylenie podjazdu wynosi 6 %. Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach. Najazd na podjeździe wykonany jest z kostki brukowej kolorowej. Barierka wykonana z rur stalowych pomalowanych farbą chlorokauczukową. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE Ściany zewnętrzne należy tynkować tynkiem cem wapiennym oraz nałożyć tynk szlachetny silikatowymi gr. 2 mm. Na cokole wykonać tynk mozaikowy w kolorze brązowym. Podbitka pod dachem z sidingu na ruszcie w poziomie w kolorze brązowym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie i orynnowanie malowane farbami odpowiednimi do malowania blachy ocynkowanej. Wzdłuż ścian zewnętrznych należy wykonać opaskę z kostki betonowej w kolorze. Teren wokół budynku ukształtować ze spadkiem od budynku.

13 Uwagi końcowe: materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać właściwym normom, roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, nadzór nad wykonywanymi robotami należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie roboty budowlane można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia

14 IV. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych Zaprojektowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym. WC przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. V. Ochrona przeciwpożarowa. 1. Zakres opracowania - obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na cele Domu Kultury. 2. Obiekt zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL -III. Przewiduje się jednoczesne przebywanie w obiekcie maksymalnie do 50 osób. 3. Odporność pożarowa obiektu klasa D. 4. Elementy konstrukcyjne obiektu nierozprzestrzeniające ognia: - ściany parteru z pustaków gazobetonowych i cegły pełnej. gr. 46 i 54 cm kl. 15. Ocieplenie w ścianie styropianem FS 20. Struktura styropianu zwarta. Tynk zewnętrzny i wewnętrzny : 2 godz. - ściany wew. dział. z cegły pełnej gr. 12 cm : 1 godz. - oddzielenie parteru od konstrukcji dachu strop Teriwa I odporności ogniowej EI 60 : 1 godz. - elementy drewniane konstrukcji nośnej dachu zabezpieczyć środkiem ognioodpornym Fobos do stopnia niezapalności 5.Ewakuacja i jej zakres. Ewakuacje umożliwią poziome ciągi komunikacyjne oraz wyjście na zewnątrz budynku zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych długości przejść i dojść. Oznakowanie ewakuacyjne wykonać zgodnie z PN 92/N-01256/02. 6.Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Dwie gaśnice proszkowe po min. 2 kg umieszczone w sali głównej i jedna w pozostałej częsci. Sprzęt gaśniczy ustawić w widocznych miejscach i oznakować zgodnie z PN 92/N-01256/01.

15 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi istniejąca sieć wodociągowa z hydrantami naziemnymi w odległości nie przekraczającej 75 m. Budynek posiada instalację odgromową. Nie jest wymagana i nie przewiduje się instalacji oświetlenia awaryjnego. Dojazd do budynku zapewniony jest z istniejącej ulicy Opoczyńskiej w Żarnowie z utwardzonym placem przed budynkiem i projektowanymi dojścimi. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Zatrudnienie w malarni W Domu Kultury przewiduje się zatrudnienie maksymalnie dwóch osób.. Praca odbywać się będzie w godzinach od 7-15.

16 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury na działce w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. Inwestor i jego adres: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów Projektant sporządzający informację bioz: mgr inż. Krzysztof Pabich Piotrków Tryb. ul. Stolarska 16

17 1. Zakres robót. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury na działce w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. 2. Wykaz istniejących obiektów. Na terenie budowy znajdują się istniejące obiekty: Budynek biurowy. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazanie dotyczących przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury przy realizacji stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysokości przekraczającej 5,0 m. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed dopuszczeniem do robót budowlanych każdy z pracowników będzie musiał odbyć przeszkolenie z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu szkoleń osobę. Ponadto przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy otrzymają zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktażem jak prawidłowo zakładać te zabezpieczenia i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym materiałów wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Składowanie materiałów i budowlanych będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy. Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć możność obserwowania ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. Nad stanowiskiem roboczym załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc krawędź platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów. Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w urządzenie sygnalizacyjne.

18 Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagrożone spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się w strefie zagrożenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, należy zabezpieczyć daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagrożenia pod kątem 45. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 2,40 m nad poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia lub przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z mocnego materiału, szczelnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory będą zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników przed upadkiem z wysokości. Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się zawsze po stronie niżej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. Nachylenie ścian wykopu winno wynosić 1 : 1,25. Należy pamiętać o nieobciążaniu naziomu podczas realizacji piwnic i muru oporowego w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Pracownikom należy zapewnić zejście do wykopu i wyjście z wykopu po drabinkach rozstawionych w odległościach nie większych niż 10 m od stanowisk roboczych. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy wokół wykopów ustawić poręcze w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w napis Teren budowy osobom postronnym wstęp wzbroniony. Ponieważ nie przeprowadzono badań geologicznych gruntu, na którym zostanie posadowiony budynek, w przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych gruntów nienośnych lub o bardzo małej nośności kierownik budowy zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie projektanta w celu przeprojektowania fundamentów. Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien uwzględniać kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Elementy drewniane należy oddzielić od murów warstwą papy. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. OPRACOWAŁ:

19 Ochrona przeciwpożarowa 1. Budynek kwalifikowany jest jako dom kultury o gęstości obciążenia ogniowego do 200MJ/m 2. Wymaganą klasą odporności ogniowej dla budynku jest E. Zaprojektowany budynek spełnia wymogi tej klasy. Dach z blachy trapezowej, strop betonowy ( Teriwa I ) ściany murowane zapewniają szczelność i izolacyjność ogniową El 60. Projektowaną część wyposażyć w gaśnice 2 kg środka na 100 m W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 3. Wyjście z budynku należy oznakować wg PN-92/N-01256/ W budynku nie przewiduje się hydrantów wewnętrznych. 5. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej, hydrantami zlokalizowanymi w odległości poniżej 75 m od budynku. 6. Kotłownia gazowa zlokalizowana jest w skrzydle zajmowanym przez Urząd Gminy, z której to będzie rozprowadzona instalacja CO. 7. Część budynku zajmowanego na cele Domu Kultury kwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III jest jednokondygnacyjna w klasie D odporności ogniowej. 8. Ewakuacja z budynku zapewniają wyjścia drzwi o szer. 1,8 m i 1,1 m. 9. Budynek od strony południowej posiada wspólną ścianę z budynkiem Urzędu Gminy. 10. Do czasu oddania obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 11. Obiekt nie wymaga dojazdu pożarowego.

20 12. Wszelkie urządzenia służące ochronie pożarowej muszą posiadać stosowne atesty ITB i CNBOP. Technologia Proces technologiczny prowadzony w fabryce KTL w Gorzkowicach rozpoczyna się przyjęciem surowca, który zostaje przywieziony na drewnianych paletach. Następnie wytłoczone elementy są dostarczane do sekcji malowania. Części są malowane w kabinach, a następnie suszone. Proces jest całkowicie automatyczny, za wyjątkiem przygotowania oraz czynności kontrolnych i wprowadzania zmian. Kabiny malarskie są wyposażone w kurtyny wodne w których woda cyrkuluje w obiegu półotwartym. Szlamy zbiera się do specjalnego urządzenia gdzie następuje oddzielenie wody i odpadu. Woda jest zawracana do obiegu natomiast szlam zostaje przekazany firmie zewnętrznej. Pomalowane elementy przechodzą strefę suszenia (około 30 minut) i kierowane są do sekcji konfekcjonowania gdzie następuje ręczny montaż. Tam odbywa się łączenie gotowych elementów oraz nadruk symboli oraz logo. Po kontroli jakości produkty są pakowane i przekazywane do magazynu. Cykl kończy się wydaniem gotowych produktów z magazynu do ekspedycji. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają dotrzymanie na granicy terenu własności inwestora wartości dopuszczonych poziomów hałasu w środowisku na poziomie 50 db/a/ w porze dnia i 40 db/a/ w porze nocnej. Budowa i eksploatacja inwestycji nie będzie powodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód podziemnych, wód powierzchniowych, ani stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na nieruchomości sąsiednie. Zastosowano podczyszczenie ścieków technologicznych w przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Zbiornik na ścieki technologiczne w pom. nr 2, rzut przyziemia, a następnie ścieki będą przekazywane ZGK w Gorzkowicach. Odpady bedą magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi i przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo