PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Żarnów, ul. Opoczyńska 5 nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów DATA: MARZEC 2009 r. BRANŻA: Architektoniczno-Budowlana EGZEMPLARZ NR: 4 PROJEKTANT: architektura: PODPIS: konstrukcja: MARZEC 2009 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 1. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego str Opis do projektu zagospodarowania działki.str Projekt zagospodarowania działki część graficzna skala 1 : 500 rys. nr 1-Z. str Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej... str Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.. str Część graficzna: CZĘŚĆ INWENTARYZACYJNA Rys. nr 1I RZUT FUNDAMENTÓW - Skala 1:50. str. 16 Rys. nr 2I RZUT PRZYZIEMIA - Skala 1:50. str. 17 Rys. nr 3I RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - Skala 1:50. str. 18 Rys. nr 4I RZUT POŁACI DACHOWYCH - Skala 1:50. str. 19 Rys. nr 5I PRZEKRÓJ PIONOWY A-A - Skala 1:50. str. 20 Rys. nr 6I ELEWACJA WSCHODNIA - Skala 1:50 str. 21 Rys. nr 7I ELEWACJA ZACHODNIA - Skala 1:50 str. 22 Rys. nr 8I ELEWACJA POŁUDNIOWA - Skala 1:50 str. 23 Rys. nr 9I ELEWACJA PÓŁNOCNA - Skala 1:50 str. 24 CZĘŚĆ PROJEKTOWA Rys. nr 1 - RZUT FUNDAMENTÓW - Skala 1:50 str. 25 Rys. nr 2 - RZUT PRZYZIEMIA - Skala 1:50 str. 26 Rys. nr 3 - PRZEKRÓJ PIONOWY A-A - Skala 1:50 str. 27 Rys. nr 4 - PRZEKRÓJ PIONOWY B-B - Skala 1:50 str. 28 Rys. nr 5 - ELEWACJA WSCHODNIA - Skala 1:50 str. 29 Rys. nr 6 - ELEWACJA ZACHODNIA - Skala 1:50 str. 30 Rys. nr 7 - ELEWACJA PÓŁNOCNA - Skala 1:50 str. 31 Rys. nr 8 - ELEWACJA POŁUDNIOWA - Skala 1:50 str. 32 Rys. nr 9 - ZESTAWIENIE STOLARKI - Skala 1:100. str. 33 Rys. nr 1T - TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ - Skala 1:50 str Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. str. 35

3 O Ś W I A D C Z E N I E W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. D o t y c z y: Inwestor : GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów Adres budowy : Żarnów, ul. Opoczyńska 5, nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów Przedmiot projektu : Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele Domu Kultury w Żarnowie.

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI położonej w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz. 1628, gm. Żarnów. Przedmiot inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury. 1. Istniejący stan zagospodarowania działki: działka położona w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid jest zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem Urzędu Gminy. Budynki te stanowią jedną bryłę. Budynek projektowany, przewidziany do zmiany sposobu użytkowania, przeznaczony był na potrzeby biura byłego GS - u. Do rozpatrywanego budynku jest zapewniony dostęp z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. Do budynku doprowadzone są wszystkie media tj.: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna i woda. Teren działki płaski. Działka jest porośnięta zielenią niską. Działka geodezyjnie wyznaczona w terenie. 2. Projektowane zagospodarowanie działki: projektuje się zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na Dom Kultury w Żarnowie. Nie projektuje miejsc postojowych przy DK w Żarnowie ponieważ na działce sąsiedniej znajduje się duży parking, który obsłuży również osoby przyjeżdżające do DK. Parking leży na działce będącej własnością inwestora. W projektowanej zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego po byłym GS-ie na potrzeby DK w Żarnowie będą znajdować się następujące pomieszczenia: sala główna, dwa pomieszczenia przeznaczone na świetlice pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, szatnia, sanitariaty oraz scena z zapleczem. Dojście do budynku poprzez projektowany chodnik łączący parking przy Urzędzie Gminy z chodnikiem przy drodze publicznej. Zagospodarowanie pozostałej części działki zgodnie z projektem zagospodarowania działki podłoże rodzime częściowo utwardzone a częściowo nieutwardzone a na pozostałej części zieleń niska. Odprowadzenie wody z połaci budynku na teren własnej działki. 3. Zaopatrzenie w media : - energia elektryczna: z istniejącego przyłącza energetycznego. - woda: z istniejącego przyłącza z wiejskiej sieci wodociągowej. - ścieki: do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, - odpady stałe: do przenośnych pojemników na śmieci opróżnianych okresowo,

5 4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki : Powierzchnia zabudowy bud. przeznaczonego do zmiany sposobu użytk. 360,6 m 2, Powierzchnia fragmentu Urzędu Gminy m 2, Powierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych - 12,0 m 2, Powierzchnia schodów zewnętrznych istniejąca - 17,1 m 2, Powierzchnia schodów projektowanych - 11,35 m 2, Powierzchnia dojścia i dojazdu do budynku -projektowana - 170,0 m 2 Powierzchnia działki ,00 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna - 70,32 % Nachylenie połaci dachu Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 6. Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 7. Planowana inwestycja zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury - nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego budynku i ich otoczenia.

6 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO I. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 360,60 m 2 Powierzchnia użytkowa: - 291,22 m 2 Kubatura ,00 m 3 II. Opis stanu istniejącego: Rozpatrywany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji ścian murowanej, strop gęstożebrowy TERIWA I, dach dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową. Konstrukcję nośną stropu stanowią dwuteowniki stalowe oparte na słupach żelbetowych. Poz. 1. Fundamenty betonowe o szerokości 55 cm. Poz. 2. Ściany 2.1. Zewnętrzne parteru - gr. 46 cm i 54 cm (bloki gazobetonowe, cegła pełna, 10 cm wełny mineralnej) na zaprawie wapiennej Wewnętrzne - gr. 24 cm, Poz. 3. Nadproża - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża betonowe. Poz. 4. Strop Teriwa I oparta na belkach stalowych. Poz. 5. Dach konstrukcja drewniana kryta blachą trapezową. Poz.6. Stolarka okienna i drzwiowa - PCV, aluminum. Poz. 7. Podłogi posadzki betonowe. Poz. 8. Tynki - zewnętrzne cementowo-wapienne zatarte na gładko, wewnętrzne wapienno-cementowe zatarte na gładko.

7 ORZECZENIE TECHNICZNE DOT. STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU I JEGO DALSZEJ PRZYDATNOŚCI DO ROZBUDOWY I FUNKCJONOWANIA JAKO DOM KULTURY W ŻARNOWIE W wyniku dokonanych oględzin stanu technicznego rozpatrywanego obiektu, tj. budynku biurowego przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania na Dom Kultury w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. działki 1628, gm. Żarnów, dokonanych w miesiącu październiku 2008 r. ustalono, iż budynek znajduje się w stanie dobrym, nie wskazującym na jego nadmierne zużycie. Elementy konstrukcyjne obiektu nie wykazują nadmiernego ugięcia czy zarysowań. Budynek nadaje się do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia przeznaczone na Dom Kultury w Żarnowie..

8 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury. I. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 360,60 m 2 Powierzchnia użytkowa: - 291,22 m 2 Kubatura ,00 m 3 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem projektu jest zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. Budynek posiada pomieszczenia przeznaczone: dwie salki zajęciowe świetlice, salę główną oraz pomieszczenia pomocnicze. Projektuje się również podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia z dwóch stron tj.: od parkingu oraz od drogi publicznej. 2. Podstawowe dane techniczne: 3. Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji budynku należy zaliczyć do klasy B. Maksymalne obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem nie będzie przekraczać 150 kn/m 2. II. Opis stanu projektowanego: W związku z zamiarem inwestora zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na pomieszczenia przeznaczone na Dom Kultury w Żarnowie należy wykonać szereg prac adaptacyjnych. DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE Budynek murowany o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Belki stropu oparte na słupach żelbetowych, strop Teriwa I. Fundament ława żelbetowa. Ściany nośne zewnętrzne jako ściana warstwowa gr. 46 i 54 cm w tym izolacja cieplna ze styropianu. Ściany działowe gr. 12 i 6 cm z cegły pełnej lub z dziurawki.

9 Tynki wewnętrzne cem-wapienne. Na ścianach gładzie gipsowe gr. 3 mm pomalowane farbami emulsyjnymi, lamperia z tapety z włókna węglowego pomalowana farbą olejną. Kolorystyka ścian pastelowa uzgodniona z zamawiającym. Strop istniejący jako gęstożebrowy Teriwa I nad którym będzie podwieszony sufit typu Amstrong (sala główna, komunikacja i salki zajęciowe świetlica) w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszany z G-K. Z zewnątrz należy wykonać tynkiem-wapienny na ścianie tylnej oraz na wszystkich ścianach nałożyć tynk silikatowy drobnoziarnisty w kolorze jasnym II grupa kolorystyczna. Na cokole tynk mozaikowy. Obiekt przeznaczony na czasowy pobyt ludzi ( poniżej 4 godzin). Budynek projektowany w klasie E bez wymagań dotyczących ochrony p. poż. Obciążenie ogniowe mniejsze niż 500MJ/m2. Zaplecze socjalne dla pracowników znajduje się w części biurowej. Przewiduje się zatrudnienie maksymalnie dwóch osób. DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE FUNDAMENTY Fundamenty żelbetowe bez zmian. PRZEGRODY PIONOWE l POZIOME W BUDYNKU: ŚCIANY Ściany przyziemia wykonane jako mur warstwowy gr. 46 i 54 cm. Strop gęstożebrowy typu Teriwa I. Działowe postawione na wykonanych fundamentach wykutych w posadzkach betonowych. Pokrycie dachu Pokrycie wykonane z blachy trapezowej przeznaczonej do malowania. Podłogi Rodzaj posadzek: Wykonane z płytek ceramicznych typu Gress. Obróbki blacharskie Przewidziane do malowania łącznie z rynnami i rurami spustowymi. Izolacje w budynku a) Pozioma ścian działowych - 2 x papa na lepiku lub folia izolacyjna. - Pozioma podłogi 2x papa na lepiku; - Termiczna stropu - płyta z wełny mineralnej ułożona na stropie.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - PODSTAWOWE WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKALNOŚCI PRZEGRÓD Ściana U= 0,29W/m 2 K Strop U = 0,27 W/m 2 K Posadzki U= 0,29W/m 2 K ślusarka U < 2,0 W/m2K III. Dane konstrukcyjno-materiałowe: Poz. 1. Fundamenty ławy i stopy żelbetowe bez zmian, za wyjątkiem Poz. 2. Ściany fundamentów pod podjazd dla niepełnosprawnych i powiększone schody od strony wejścia głównego. Zgodnie z rysunkami Parter Zewnętrzne - z bloczków pustaków ceramicznych typu gazobeton odmiany M 700 gr. 25 cm na zaprawie wapienno-cementowej + styropian FS-12 grubości 10 cm + cegła pełna. Wykończone od zewnątrz tynkiem cem-wapiennym oraz fakturą w postaci tynku silikatowego gr. Ziaren 2 mm. Współczynnik przenikania ciepła U = 0,29 W/m 2 x K Wewnętrzne konstrukcyjne - z bloczków ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie wapienno-cementowej Działowe - z cegły pełnej lub dziurawki na zaprawie wapiennocementowej gr. 12 i 6 cm Kominowe z cegły ceramicznej pełnej. Poz. 3. Nadproża - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19.

11 Poz. 4. Dach zgodnie z rysunkami przekroju bez zmian, przewiduje się malowanie dachu i obróbek blacharskich. Poz.5. Stolarka okienna i drzwiowa PCV cztero-, lub pięciokomorowa, wg wymiarów jak na rys. poszczególnych rzutów i przekroju pionowym. Drzwi zewnętrzne z aluminium ciepłego( białe lub brązowe), wewnętrzne typowe aluminiowe lub drewnopochodne fabrycznie wykończone w kolorze olcha. Poz. 6. Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników terakota. W pozostałych płytki typu gress. W drzwiach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zachować ciągłość posadzki bez progów. Poz. 7. Schody - należy wykonać płytowe żelbetowe. Obłożone płytkami gressowymi z ryflem na każdym stopniu. Poz. 8. Okładziny ścian glazura do wysokości 2,0 m w sanitariatach. W pozostałych pomieszczeniach lamperia z włókna węglowego pomalowana farbą olejną na wysokości 1,5 m. Powyżej glazury i lamperii malowanie ścian i sufitów emulsyjne w kolorach jasnych. Pozostałe pomieszczenia farby emulsyjne. Sufity w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, 5 typu Armstrong w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszany z G-K. Poz. 9. Tynki - zewnętrzne cienkowarstwowe silikatowe, wewnętrzne wapiennocementowe kat. III,. Poz. 10. Malowanie w pomieszczeniach gładzie gipsowe malowane w kolorze pastelowym, lamperia z tapety z włókna węglowego malowana farbą olejną. Poz. 11. Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe 120 mm blachy ocynkowanej gr. 0.55mm przewidziane do malowania w kolorze dachu tj. kolorze brązowym. Poz. 12. Ogrzewanie budynku z lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Gminy. Rozmieszczenie grzejników i osprzętu instalacji CO pokazano na projekcie branżowym będącym integralną częścią tego opracowania. Poz. 13. Wentylacja pomieszczeń - przewodami grawitacyjnymi.

12 DOJŚCIA DO BUDYNKU Wokół projektowanego budynku należy wykonać utwardzenie placu z kostki brukowej. W związku z powyższym należy wykorytować humus na głębokość 25 do 30 cm. Pozyskaną w ten sposób ziemię należy zagospodarować na przedmiotowej działce. Wielkość powierzchni przeznaczonej pod kostkę brukową przedstawia rysunek zagospodarowania. Opaski i chodniki wokół budynku wykonać: - kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm, - podsypka cem. piaskowa gr. 8 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W OBIEKCIE Projekt zmiany sposobu użytkowania przewiduje dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nachylenie podjazdu wynosi 6 %. Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach. Najazd na podjeździe wykonany jest z kostki brukowej kolorowej. Barierka wykonana z rur stalowych pomalowanych farbą chlorokauczukową. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE Ściany zewnętrzne należy tynkować tynkiem cem wapiennym oraz nałożyć tynk szlachetny silikatowymi gr. 2 mm. Na cokole wykonać tynk mozaikowy w kolorze brązowym. Podbitka pod dachem z sidingu na ruszcie w poziomie w kolorze brązowym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie i orynnowanie malowane farbami odpowiednimi do malowania blachy ocynkowanej. Wzdłuż ścian zewnętrznych należy wykonać opaskę z kostki betonowej w kolorze. Teren wokół budynku ukształtować ze spadkiem od budynku.

13 Uwagi końcowe: materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać właściwym normom, roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, nadzór nad wykonywanymi robotami należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie roboty budowlane można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia

14 IV. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych Zaprojektowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym. WC przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. V. Ochrona przeciwpożarowa. 1. Zakres opracowania - obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na cele Domu Kultury. 2. Obiekt zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL -III. Przewiduje się jednoczesne przebywanie w obiekcie maksymalnie do 50 osób. 3. Odporność pożarowa obiektu klasa D. 4. Elementy konstrukcyjne obiektu nierozprzestrzeniające ognia: - ściany parteru z pustaków gazobetonowych i cegły pełnej. gr. 46 i 54 cm kl. 15. Ocieplenie w ścianie styropianem FS 20. Struktura styropianu zwarta. Tynk zewnętrzny i wewnętrzny : 2 godz. - ściany wew. dział. z cegły pełnej gr. 12 cm : 1 godz. - oddzielenie parteru od konstrukcji dachu strop Teriwa I odporności ogniowej EI 60 : 1 godz. - elementy drewniane konstrukcji nośnej dachu zabezpieczyć środkiem ognioodpornym Fobos do stopnia niezapalności 5.Ewakuacja i jej zakres. Ewakuacje umożliwią poziome ciągi komunikacyjne oraz wyjście na zewnątrz budynku zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych długości przejść i dojść. Oznakowanie ewakuacyjne wykonać zgodnie z PN 92/N-01256/02. 6.Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Dwie gaśnice proszkowe po min. 2 kg umieszczone w sali głównej i jedna w pozostałej częsci. Sprzęt gaśniczy ustawić w widocznych miejscach i oznakować zgodnie z PN 92/N-01256/01.

15 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi istniejąca sieć wodociągowa z hydrantami naziemnymi w odległości nie przekraczającej 75 m. Budynek posiada instalację odgromową. Nie jest wymagana i nie przewiduje się instalacji oświetlenia awaryjnego. Dojazd do budynku zapewniony jest z istniejącej ulicy Opoczyńskiej w Żarnowie z utwardzonym placem przed budynkiem i projektowanymi dojścimi. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Zatrudnienie w malarni W Domu Kultury przewiduje się zatrudnienie maksymalnie dwóch osób.. Praca odbywać się będzie w godzinach od 7-15.

16 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury na działce w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. Inwestor i jego adres: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, Żarnów Projektant sporządzający informację bioz: mgr inż. Krzysztof Pabich Piotrków Tryb. ul. Stolarska 16

17 1. Zakres robót. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury na działce w Żarnowie przy ul. Opoczyńskiej 5, nr ewid. dz gm. Żarnów. 2. Wykaz istniejących obiektów. Na terenie budowy znajdują się istniejące obiekty: Budynek biurowy. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazanie dotyczących przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele domu kultury przy realizacji stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysokości przekraczającej 5,0 m. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed dopuszczeniem do robót budowlanych każdy z pracowników będzie musiał odbyć przeszkolenie z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu szkoleń osobę. Ponadto przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy otrzymają zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktażem jak prawidłowo zakładać te zabezpieczenia i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym materiałów wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Składowanie materiałów i budowlanych będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy. Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć możność obserwowania ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. Nad stanowiskiem roboczym załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc krawędź platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów. Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w urządzenie sygnalizacyjne.

18 Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagrożone spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się w strefie zagrożenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, należy zabezpieczyć daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagrożenia pod kątem 45. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 2,40 m nad poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia lub przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z mocnego materiału, szczelnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory będą zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników przed upadkiem z wysokości. Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się zawsze po stronie niżej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. Nachylenie ścian wykopu winno wynosić 1 : 1,25. Należy pamiętać o nieobciążaniu naziomu podczas realizacji piwnic i muru oporowego w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Pracownikom należy zapewnić zejście do wykopu i wyjście z wykopu po drabinkach rozstawionych w odległościach nie większych niż 10 m od stanowisk roboczych. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy wokół wykopów ustawić poręcze w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w napis Teren budowy osobom postronnym wstęp wzbroniony. Ponieważ nie przeprowadzono badań geologicznych gruntu, na którym zostanie posadowiony budynek, w przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych gruntów nienośnych lub o bardzo małej nośności kierownik budowy zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie projektanta w celu przeprojektowania fundamentów. Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien uwzględniać kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Elementy drewniane należy oddzielić od murów warstwą papy. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. OPRACOWAŁ:

19 Ochrona przeciwpożarowa 1. Budynek kwalifikowany jest jako dom kultury o gęstości obciążenia ogniowego do 200MJ/m 2. Wymaganą klasą odporności ogniowej dla budynku jest E. Zaprojektowany budynek spełnia wymogi tej klasy. Dach z blachy trapezowej, strop betonowy ( Teriwa I ) ściany murowane zapewniają szczelność i izolacyjność ogniową El 60. Projektowaną część wyposażyć w gaśnice 2 kg środka na 100 m W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 3. Wyjście z budynku należy oznakować wg PN-92/N-01256/ W budynku nie przewiduje się hydrantów wewnętrznych. 5. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej, hydrantami zlokalizowanymi w odległości poniżej 75 m od budynku. 6. Kotłownia gazowa zlokalizowana jest w skrzydle zajmowanym przez Urząd Gminy, z której to będzie rozprowadzona instalacja CO. 7. Część budynku zajmowanego na cele Domu Kultury kwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III jest jednokondygnacyjna w klasie D odporności ogniowej. 8. Ewakuacja z budynku zapewniają wyjścia drzwi o szer. 1,8 m i 1,1 m. 9. Budynek od strony południowej posiada wspólną ścianę z budynkiem Urzędu Gminy. 10. Do czasu oddania obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 11. Obiekt nie wymaga dojazdu pożarowego.

20 12. Wszelkie urządzenia służące ochronie pożarowej muszą posiadać stosowne atesty ITB i CNBOP. Technologia Proces technologiczny prowadzony w fabryce KTL w Gorzkowicach rozpoczyna się przyjęciem surowca, który zostaje przywieziony na drewnianych paletach. Następnie wytłoczone elementy są dostarczane do sekcji malowania. Części są malowane w kabinach, a następnie suszone. Proces jest całkowicie automatyczny, za wyjątkiem przygotowania oraz czynności kontrolnych i wprowadzania zmian. Kabiny malarskie są wyposażone w kurtyny wodne w których woda cyrkuluje w obiegu półotwartym. Szlamy zbiera się do specjalnego urządzenia gdzie następuje oddzielenie wody i odpadu. Woda jest zawracana do obiegu natomiast szlam zostaje przekazany firmie zewnętrznej. Pomalowane elementy przechodzą strefę suszenia (około 30 minut) i kierowane są do sekcji konfekcjonowania gdzie następuje ręczny montaż. Tam odbywa się łączenie gotowych elementów oraz nadruk symboli oraz logo. Po kontroli jakości produkty są pakowane i przekazywane do magazynu. Cykl kończy się wydaniem gotowych produktów z magazynu do ekspedycji. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają dotrzymanie na granicy terenu własności inwestora wartości dopuszczonych poziomów hałasu w środowisku na poziomie 50 db/a/ w porze dnia i 40 db/a/ w porze nocnej. Budowa i eksploatacja inwestycji nie będzie powodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód podziemnych, wód powierzchniowych, ani stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na nieruchomości sąsiednie. Zastosowano podczyszczenie ścieków technologicznych w przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Zbiornik na ścieki technologiczne w pom. nr 2, rzut przyziemia, a następnie ścieki będą przekazywane ZGK w Gorzkowicach. Odpady bedą magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi i przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

25-415 Kielce INWENTARYZACJA

25-415 Kielce INWENTARYZACJA INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce INWENTARYZACJA BUDOWLANA DO CELÓW PROJEKTOWYCH BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁĘGACH 80, 26-080 Mniów, dz. nr ew.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH Inwestor : SZKOŁA PODSTAWOWA BUDZISKA Adres budowy: BUDZISKA Gmina ŁUBNICE Działka nr. Ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS BUDOWLANY. A. Opis techniczny

IV. OPIS BUDOWLANY. A. Opis techniczny IV. OPIS BUDOWLANY do projektu przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku letniskowego na punkt małej gastronomi z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym realizowanego przez Gminę Święciechowa na działce

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM usytuowanej na działkach nr ewid. 277/2, 275/2, 278/2, 279 położonej w Bączalu Dolnym Zleceniodawca: Zespół Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo