1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :"

Transkrypt

1 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program użytkowy 3. Opis budowlany 4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 5. Ocena stanu technicznego rozbudowywanego budynku 6. Wyposażenie 1.2 Załączniki - wykaz : u z g o d n i e n i a : - Uzgodnienie pod względem sanit.- epid. (na rzucie parteru i proj. zag. terenu) - Uzgodnienie pod względem BHP (na rzucie parteru) - Uzgodnienie pod względem ochrony p. pożarowej (na rzucie parteru i proj. zag. terenu) B. Część graficzna 1. Wykaz rysunków 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : Rzut parteru 1 : Rzut piętra 1 : Rzut dachu 1 : Przekrój A-A 1 : Przekrój B-B 1 : Przekróje C-C 1 : Przekrój D-D 1 : Przekrój E-E 1 : Przekrój F-F i K-K 1 : Przekrój G-G 1 : Przekrój I-I z elewacjami 1 : Przekrój J-J z elewacjami 1 : Elewacja południowo-zachodnia 1 : Elewacja północno-wschodnia 1 : ,17,18. Widoki perspektywiczne 19. Wykaz okien, fasad, drzwi i przeszklonych ścian działowych 1 : 100

2 0 P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlano-wykonawczego architektonicznego 1. Dane ogólne o inwestycji 1.1 Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowa budynków szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, na nieruchomości położonej w miejscowości Kolno przy ul. Teodora Kubraka 6, oznaczonej numerem geodezyjnym działki Podstawowe dane liczbowe projektowanej rozbudowy. a) Pow. użytkowa projektowanej rozbudowy - 956,33 m2 b) Pow. zabudowy projektowanej rozbudowy m2 c) Kubatura projektowanej rozbudowy m3 d) Pow. użytkowa szkoły po rozbudowie ,33 = 3793 m2 e) Pow zabudowy szkoły po rozbudowie = 2653 m2 f) Pow. terenu (działki) w granicach lokalizacji m2 1.3 Podstawa prawna i materiały wyjściowe a) Umowa z Inwestorem b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. c) Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 d) Badania techniczne gruntu. e) Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących budynków. f) Warunki zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków g) Warunki zasilania ciepłem h) Warunki zasilania energią elektryczną i usunięcia kolizji z istniejącymi kablami i) Uzgodniona z Inwestorem i Użytkownikiem koncepcja obejmująca program oraz rozwiązania funkcjonalno-budowlane. 2. Program użytkowy 2.1 Program użytkowy projektowanej rozbudowy Ogólna charakterystyka funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania terenu. Projektowana rozbudowa budynków szkoły wynika z przyjętych założeń funkcjonalno przestrzennych i programowych : - Połączenie komunikacyjne między istniejącymi budynkami na poziomie ich parterów i pięter, z zapewnieniem dostępu osób niepełnosprawnych (przy zastosowaniu platformy ) na te kondygnacje, przy minimalnym ograniczeniu powierzchni sal lekcyjnych w istniejących budynkach. - Przyjęty program użytkowy (główne wejście do całego zespołu szkół z szatnią, częścią administracyjną i dydaktyczną) usytuowany centralnie.

3 3 - Połączenie komunikacyjne bezpośrednie części dydaktycznej (sali obrabiarek numerycznych i komputerowej) - z salą obrabiarek w istniejącym budynku warsztatów Program użytkowy wykaz poszczególnych pomieszczeń i powierzchni użytkowych (m2) PARTER Pracownia fizyczna Zaplecze pracowni Pracownia chemiczna Zaplecze pracowni Pracownia komputerowa Pom. obrabiarek numerycznych Magazyn narzędzi Pom. serwera Wiatrołap Hol ze schodami i korytarzami Szatnia Platforma dla niepełnosprawnych Pomieszczenie techniczne Pomieszczenie gosp Przedsionek z wc Sanitariat dla niepełnosprawnych Razem parter PIĘTRO Sekretariat Pokój dyrektora Pokój zastępcy dyrektora Pokój nauczycielski Pokój pedagoga Pokój kierownika gospodarczego Pokój lekarski Sala języków Sala języków Zaplecze sali języków Sanit personelu dam Sanit. personelu męski Hol z korytarzami Razem piętro ==================================== RAZEM POW.UŻ m2

4 4 2.2 Program użytkowy dostosowanie pomieszczeń w budynkach istniejących, połączonych komunikacyjnie z projektowaną rozbudową. a) W budynku szkolnym z salą gimnastyczną - W parterze zlikwidowano pokój lekarza i włączono do komunikacji. - Na piętrze nie ingerowano w istniejące pomieszczenia łącząc projektowany korytarz z istniejącym holem. b) W budynku szkolnym z warsztatami. - W parterze budynku zmniejszono salę lekcyjną przeznaczając jej fragment na korytarz. - Na piętrze budynku zlikwidowano pomieszczenie archiwum i przyłączono do korytarza. - W parterze budynku warsztatowego - nie ingerowano w istniejące pomieszczenia. Połączono drzwiami projektowaną salę obrabiarek numerycznych z istniejącą salą obrabiarek mechanicznych. 3. Opis budowlany 3.1 Opis budowlany projektowanej rozbudowy Charakterystyka ogólna Budynek piętrowy, częściowo parterowy (część przylegająca do budynku warsztatowego), niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, ze stropodachami płaskimi i dachem dwuspadowym (nad holem). Stanowi rozbudowę istniejących budynków szkolnych, przy zachowaniu tej samej funkcji. Wyposażony jest w instalacje: wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania., elektryczne, internetową, wentylacyjną Konstrukcja a) Ławy i stopy fundamentowe - wylewane żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą A-3, na podlewce z chudego betonu gr.10 cm. b) Ściany fundamentowe i przyziemia : 25 cm murowane, z bloczków betonowych z betonu B20, na zaprawie cementowej, od zewnątrz ocieplone metodą mokrą lekką styropianem 10 cm. W ścianach - trzpienie żelbetowe wg proj. konstr. W ścianach fundamentowych łączników korytarzy osadzić rury stal.250, asfaltowane. Rozmieszczenie rur -wg. rzutu parteru i przekroi. c) Ściany parteru i piętra : 25 cm, murowane z cegły o wytrzymałości 15 MPa, z cegły wapienno-piaskowej (silka), na zapr. cem- wap. W ścianach - trzpienie żelbetowe 25x25 cm wg proj. konstr. Ściany zewnętrzne od zewnątrz ocieplone metodą lekką styropianem 12 cm. Ściany kolankowe stropodachów 25 cm i 12 cm (w częściach korytarzowych ) cegła wapienno-piaskowa 15 MPa na zapr. cem.

5 5 d) Belki i wieńce żelbetowe wylewane. Beton B20, Stal A-3 e) Nadproża - Prefabrykowane żelbetowe typu,,l - Wylewane żelbetowe : parter w łącznikach. Beton i stal wg proj. konstr - Stalowe : piętro w łącznikach (rura stal. prost.100x300) - Nadproża Kleina : w ścianach 25cm, nad wnękami szafek hydrantowych i nad kanałem c.o. f) Przekrycie środkowej części łącznika - dźwigarami typu bumerang z drewna klejonego o rozpiętości 900 cm i spadkach 15 st., opartymi na ścianach podłużnych. Między dźwigarami - płatwie i krokwie drewniane. Pokrycie blachodachówką samonośną (Plannja Regola) układaną na kontrłatach. g) Stropy i stropodachy nad parterem i piętrem - prefabrykowane, żelbetowe, kanałowe. żelbetowe płyty kanałowe 24cm. Wieńce i wylewki w stropach żelbetowe z betonu B20 i stali A-3. h) Schody wewnętrzne płytowo-żebrowe oraz belkach i na słupach, wylewane z betonu B20, stal A-3. i) Schody parteru wylewane na gruncie, z betonu B20 zbrojonego siatką 20 x20 cm z prętów śr.6mm, na podłożu stabilizowanym cementem - do gruntu rodzimego. j) Schody zewnętrzne (w łączniku przy budynku szkoły z warsztatami) wylewane na gruncie z betonu B30 zbrojonego j.w. k) Ściany zewnętrzne fasadowe, warstwowe - o samonośnej konstrukcji słupowo-ryglowej z profili aluminiowych, typu CW50. Mocowanie słupków do wieńcy żelbetowych, belek stalowych i dźwigarów drewnianych systemowe (dolne,pośrednie i górne). Elementy pełne - ocieplone wełną mineralną 10 cm; od wewnątrz panele z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo.; od zewnątrz - szkło bezpieczne. Elementy okienne ścian - ze stałą szybą zespoloną bezpieczną,,antisol" (kolor wg elewacji) oraz z oknami uchylnymi na zewnątrz z górną osią obrotu. Drzwi w ścianach fasadowych systemowe - alum. jedno i dwuskrzydłowe, przeszklone szybą zespoloną hartowaną. l) Belki stalowe do mocowania pośredniego ścian fasadowych 200x200x8, mocowane do trzpieni i wieńca. ł) Attyki nad wejściami i na dachu - z rur stalowych prostokątnych 250x150x4 mocowanych do trzpieni w ścianach (attyki nad wejściami) oraz z rur j.w. opartych na słupkach stalowych 120x120 mocowanych do wieńcy stropodachów (nad stropodachami). Wykończenie boków i spodów : styropian 2 cm + tynk (mozaikowy)na siatce jak na cokołach. m) Daszek nad wejściem głównym (typu Triespol) o wym zew.230x360cm: konstrukcja z profili metalowych nierdzewnych, przekryta szkłem bezpiecznym (bez odwodnienia i orynnowania), mocowany do stalowych rur attyki i oparty na słupkach stalowych mocowanych do wieńców

6 6 w ścianach wiartołapu. oraz Daszek nad wyjściem (z holu) j.w. o wym. 95X255cm, oparty na belkach stalowych 120x120, wspornikowo mocowanych do belki 250x150x4. n) Przeszklone ściany działowe z profili aluminiowych, słupowo-ryglowe (typu Reynaers) z szybami bezpiecznymi P2, z drzwiami o konstr. j.w., z szybą hartowaną. o) Ścianki działowe 12cm - z cegły wapienno-piaskowej (silka) p) Kanał pod posadzką korytarza parteru na przewody c.o. i wodę - murowany z bloczków betonowych 25 cm na zapraw. cem. Przekroj kanału w świetle 140x50cm. Przekrycie kanału płytami prefabrykowanymi żelbetowymi. r) Komora co : 200 x200 x195 (w świetle)o ścianach z bloczków betonowych 25cm na zapr. cem., przekryta płytą żelbetową gr. z pokrywą żelbet. 80x80 cm, wykończoną płytkami gresowymi (jak posadzka) w ramkach z kątownika. Komorę wentylować kanałem 14x14, wyprowadzonym pod podłogą na zewnątrz (kratka w ścianie fundamentowej zewnętrzn.) s) Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych 19 x19 obmurowane cegłą wap.-piaaskową 12cm. Nakrywy żelbetowe wylewane gr.7cm.. Poziome przewody wentylacyjne do w/w kominów : rury stalowe ocynkowane 14x14, obudowane płytami STG. ś) Wywietrzaki dachowe śr.160mm z laminatu poliestro-szklanego (WLO160 uniwersal) + podstawy dachowe B/160 j.w.- z kanałem wentylacyjnym dł 30cm. (na dachu nad holem) w) Koryta zewnętrzne stropodachu - wylewane, żelbetowe, gr.ścianki 8cm W korytach - Wpusty dachowe 110 (WD 110) z koszem i kołnierzem bitumicznym z) Balustrady schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz balustrady wewnętrzne parteru i piętra (w holu, rozdzielające poszczególne poziomy oraz balustrady schodów): Słupki i poręcze z rur aluminiowych malowane proszkowo, śr.50 mm, mocowane do podłoża kołkami rozporowymi. Wypełnienie elementami z prętami pionowymi. (prod.tierspol) ż) Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (platforma) o udźwigu 300kg Typ VIP 11 o wym.1100x1600 (producent "Radon") Przystanki w ilości 5 na poziomach. : m Drzwi przystankowe do kabiny zainstalowane z 3 stron, w zależności od przystanku. Wysokość podnoszenia 4810 mm Obudowa szybu wykonana z profili stalowych wypełnionych szkłem bezpiecznym P2 Płyta fundamentowa wylewana żelbetowa wg. proj. konstr.

7 Okna i drzwi (wg wykazu) a) Okna pojedyncze (w ścianach murowanych): Okna z PCW jednoramowe zespolone dwuszybowe, bezpieczne (P2 od zew.), z okuciami obwiedniowymi. z możliwością rozszczelniania. Okna wyposażyć w nawiewki went."aereco" Kwatery uchylne i rozwierane. b) Okna w ścianach fasadowych wg. pkt /j c) Drzwi wewnętrzne pełne płytowe, przylgowe z ościeżnicą porta-system o konstr. drewnianej ''Ferno". d) Drzwi wewnętrzne, przeszklone szybą pojedyn. hartowaną, w ramach aluminiowych w ściance przeszklonej - wg. pkt /l e) Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, przeszklone szybą zespoloną, typu Antisol, hartowaną, w ramach aluminiowych (profile ocieplone) - w ścianach fasadowych - wg. pkt /j f) Krata do zamykania szatni : składana, o wym. Otworu 470x260cm (np.typu Axalux) Wykończenie wewnętrzne a) Ściany i sufity - Tynki wap-cem. kat. IV z wierzchnią warstwą gładzi gipsową. - Glazura do wys. 2 m we wszystkich sanitariatach, natryskach, WC, przedsionkach, pom. gospodarczym. W pomieszczeniach pozostałych nad umywalkami i zlewozmywakami - glazura o wym. 1m x1m - Tynk wewnętrzny mozaikowy na bazie żywicy akrylowej - do wys. 2 m we wszystkich pozostałych pomieszczeniach - Malowanie emulsyjne : wyższe część ścian i sufity. - Obudowa belek stalowych (korytarze piętra) płyty STG b) Podłogi (wg rzutów) - Posadzki : We wszystkich pomieszczeniach płytki gresowe - Podłoże podłogi parteru: beton B20 gr.15cm zbrojony siatką śr. 6 mm o oczkach 20x20cm, na piasku stabilizowanym do gruntu rodzimego (współ. zag. Ip=0.4) c) Izolacje cieplne - Ściany zewnętrzne parteru, piętra i fundamentowe - styropian 12 cm (nadziemie) i 10 cm (fundamenty) - W ościeżach otworów okiennych i drzwiowych - styropian 5 cm.

8 - Podłogi na gruncie i stropie nad parterem - styropian 4 cm - Stropodachy - płyty spadkowe ze styropianu twardego ze spadkami i grubościami od 10 do 55 cm, ze spadkiem 3%, wg rzutu dachu. - Dach nad holem - płyty z wełny mineralnej gr. 16cm i 5 cm. - Dylatacja łącznika z istniejącym budynkiem głównym : wzdłuż ścian zewnętrznych i stropów - pasy styropianu szer.25cm, gr.2cm d) Izolacje przeciwwilgociowe - podłogi na gruncie : 2x papa na lepiku, w sanitariatach -2 papa termozgrzewalna. - izolacja pozioma ścian : 2 x papa termozgrzewalna. - izolacja pionowa ścian fundamentowych i ścian przyziemia - abizol. f) Parapety wewnętrzne pod wszystkimi oknami z marmuru syntetycznego gr.2cm i sze.40cm g) Obudowa płytami STG - Przewody wentylacyjne (14x14) - Belki stalowe (korytarze piętro) Wykończenie zewnętrzne (kolorystyka i faktury - wg. elewacji) a) Ściany murowane - Tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w masie (ATLAS) - powyżej poziomu posadzki parteru (wg.elewacji) - Tynk mozaikowy dekoracyjny na bazie żywicy akrylowej (typu ATLAS DEKO M) - powyżej poziomu parteru b) Ściany fasadowe c) Pokrycie dachu nad holem blacho dachówka samonośna (regola plannja,grafit)) d) Attyki /ł e) Pokrycie stopodachów (spadki 3%) papa termozgrz.wierzch. Krycia. g) Schody zewnętrzne - płytki gresowe mrozoodporne h) Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy stal. ocynk. powl. (w kolorze jw.) i) Podokienniki zewnętrzne pod wszystkimi oknami z blachy j.w. j) Opaska szer. 50 cm z kostki betonowej na podłożu z piasku stabilizowanym cementem - na odcinku ścian południowych (tam, gdzie plan zagospodarowania terenu nie przewiduje chodników) Projektowane instalacje wewnętrzne (wg projektów instalacyjnych.) 8

9 9 a) Instalacje sanitarne - Instalacje zimnej wody (z sieci miejskiej) - Ciepła woda użytkowa - z podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych - Instalacja przeciwpożarowa - 4 hydranty p.poż. (2 na poziomie parteru i 2 na piętrze) - Instalacja kanalizacja sanitarna (ścieki odprowadzone do istniejących przyłączy i sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej). - Odprowadzenie wód deszczowych z dachów - powierzchniowe b) Ogrzewanie - Centralne ogrzewanie wodne - z istniejącego węzła cieplnego, zlokalizowanego w istniejącym budynku warsztatów. c) Instalacje elektryczne - Oświetlenia, gniazd wtykowych, wentylatorów. - Odgromowe. - Dzwonkowa - Nagłaśniająca - Teleinformatyczna d) Wentylacja - Grawitacyjna (wszystkie pomieszczenia) - Grawitacyjna wspomagana wentylatorami ściennymi (w sanitariatach i pom. zaplecza - Mechaniczna (w sali komputerowej i obrabiarek numerycznych) Kategoria geotechniczna projektowanego budynku Budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej 3.2 Opis budowlany dot. robót w budynkach istniejących, związanych z projektowaną rozbudową Budynek szkoły z salą gimnastyczną a) Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych nośnych parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach i uzupełnieniem fragmentów ścian, po demontażu okien. Demontaż grzejników. b) Rozbiórka ściany działowej (12cm z cegły) w parterze (między projektowanym i istniejącym korytarzem) c) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących posadzek i tynków, malowanie. d) Dostosowanie instalacji oświetleniowej do przebudowy istniejącego korytarza.

10 10 e) Zamurowanie okna w piwnicy (pod projektowanym łącznikiem) o wym. 80x115 cm, murem z cegły silikat.38 cm na zapr. cem. Rozbiórka studzienki doświetl. w/w okna Budynek szkoły z warsztatami a) Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych nośnych parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach i uzupełnieniem fragmentów ścian, po demontażu okien. Demontaż grzejników. b) Budowa ściany działowej na parterze ( ograniczającej istniejącą salę lekcyjną od projektowanego korytarza) z cegły pełnej 12 cm. c) Rozbiórka ścian wewnętrznych nośnych korytarzy parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach d) W parterze korytarza projektowany kanał C.O. o wymiarach 140 x 50 w świetle. Konstrukcja kanału płyty prefabrykowane żelbetowe oparte na murowanych ścianach 25cm z bloczków betonowych na zaprawie cem. e) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących podłóg, posadzek (lastriko w części korytarza istniejącego i pł. gresowe w części korytarza nowoprojektowanej) i tynków, malowanie. f) Dostosowanie instalacji oświetleniowej do przebudowy istniejącego korytarza Budynek szkoły z warsztatami hala obrabiarek w części warsztatowej a) Zamurowanie 2 otworów okiennych (149x291) ścianą z gazobetonu 37cm b) Wykucie otworu drzwiowego (150x 265) - w miejsce istniejącego otworu okiennego (149x291), nadproże stalowe pod nadmurowanym fragmentem ściany 37cm. c) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących posadzek i tynków, malowanie. Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały wymagają odpowiednich atestów.

11 11 4. Zabezpieczenie p. pożarowe 4.1 Podstawowe parametry budowlane - Powierzchnia całkowita 936 m2 - projektowana rozbudowa 2837 m2 - budynki istniejące 3973 m2 - łącznie po rozbudowie - Wysokość budynku - max. wys. od terenu do kalenicy 10 m : Budynek niski - Liczba kondygnacji : 1 i Odległość od sąsiadujących budynków Najbliższy budynek - 27 m 4.3 Parametry p.poż. występujących substancji palnych Substancje palne nie występują 4.4 Kategoria zagrożenia ludzi Budynek projektowany (tak jak istniejący) zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 4.5 Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego pomieszczeń zaliczonych do MP Dotyczy pomieszczeń magazynowych w przyziemiu budynku. - do 500 MI/m2 4.6 Ocena zagrożenia wybuchem W żadnym z pomieszczeń nie występuje zagrożenie wybuchem z uwagi na brak materiałów pożarowo niebezpiecznych tj. o temperaturze zapłonu poniżej 55 st. C 4.7 Podział na strefy pożarowe Projektowany budynek wraz z istniejącymi budynkami szkolnymi do którego jest dobudowany stanowi jedną strefę pożarową pow. całkowita nie przekracza 5000 m2 4.8 Odporność ogniowa budynku i poszczególnych elementów budowlanych. a) Klasa odporności pożarowej budynku (wymagana ) -,,D b) Odporność ogniowa wymagana dla poszczególnych elementów budowlanych :

12 12 G ł ó w n a k o n s t r u k c j a n o ś n a - ściany (murowane 25 cm) - R30 - słupy i podciągi (żelbetowe) - R30 - stropy (kanałowe żelbetowe) - R E I 30 - dach Drogi ewakuacyjne (dot. całego budynku) a) Drogi ewakuacyjne stanowią korytarze szer. min. 240 cm oraz schody o szer. biegu i spocznika min 150 cm,w świetle W projektowanym budynku z każdego pomieszczenia możliwe są co najmniej 2 dojścia ewakuacyjne. Przy dojściu najniekorzystniejszym odległości wynoszą 28 i 55 m. b) Przejścia ewakuacyjne w sali gimnastycznej wynoszą max 36m (wymagane max 50m) c) Wyjścia ewakuacyjne Z projektowanej rozbudowy przewiduje się 4 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz Zabezpieczenie p. poż instalacji użytkowych Instalacje odgromowe i elektryczne: Wszystkie instalacje elektryczne wyposażone są w jeden główny wyłącznik Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa. Projektowana instalacja oświetleniowa awaryjna Urządzenia p. pożarowe Projektuje się 4 hydranty p. pożarowe śr. 25 i wyd.1l/s,20atm. - usytuowane na korytarzach: parteru 2 szt. i piętra 2 szt 4.12 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Gaśnice proszkowe 4 kg do gaszenia grup pożarowych ABC w ilości odpowiadającej wzkaźnikowi :1 gaśnica na 200 m2 powierzchni 4.13 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Projektowany hydrant p.poż. DN80 w odległości 18 m od wejścia głównego. Ponadto istniejące zewnętrzne hydranty zlokalizowane są na miejskiej sieci wodociągowej w przyległych do działki ulicach, w odległości do 75 m2 od budynku szkolnego Zewnętrzne drogi p. poż. Drogę pożarową stanowi przyległa ulica odległa m istniejący dojazd na plac wewnątrz posesji, z możliwością zawracania. Z dróg tych którego zapewnione są przejścia piesze szer. min.1.5m do wyjść ewakuacyjnych budynku, nie przekraczające długości. 30m.

13 13 5. Ocena stanu technicznego rozbudowywanych budynków istniejących 5.1 Budynek szkolny z salą gimnastyczną (oznaczony na proj. zag. terenu S1), zrealizowany w latach 70-tych XX w., składa się z 2- kondygnacyjnego budynku dydaktycznego, częściowo podpiwniczonego oraz z parterowej sali gimnastycznej z 2-kondygnacyjnym zapleczem. a) Ocena stanu poszczególnych elementów - Fundamenty wylewane,żelbetowe. Stan dobry. - Ściany z cegły pełnej (wewnętrzne oraz piwnicy) i z cegły dziurawki (zewnętrzne) Stan techniczny dobry. - Stropy prefabrykowane żelbetowe. Stan dobry. - Schody, podciągi, wieńce wylewane, żelbetowe. Stan dobry. - Dachy: Budynek dydaktyczny i zaplecze sali : dach wentylowany, przekrycie płytami dachowymi żelbet. ze spadkiem 8 i 12 %, kryty papą. Sala gimnastyczna: Stropodach pełny ze spadkiem 8%, kryty papą, z płyt pref. żelbet. opartych na żelbetowych dźwigarach. Wymagają wymiany ocieplenia. Stan konstr.dobry. - Stolarka okienna drewniana (stan zły) i z PCW (stan dobry) - Stolarka drzwiowa drewniana (wewnętrzna) i aluminiowa (zew.). Stan umiarkowany. - Tyki i elewacje -wymagają uzupełnień i napraw ew. przeznaczone do ocieplenia. - Orynnowanie i obróbki blacharskie stan zły, do wymiany. b) Wyposażenie instalacyjne budynku - Centralne ogrzewanie z kotłowni gazowej (dobry stan tech.) zlokalizowanej w budynku S2 - Instalacja wodno kanalizacyjne - Instalacje elektryczne : oświetlenia, gniazd wtykowych, dzwonkowa. - Instalacje odgromowe - Instalacje komputerowe - Instalacja telefoniczna c) Ocena ogólna stanu technicznego z uwagi na możliwość rozbudowy. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Fragmenty konstrukcyjne budynku do których przewiduje się dobudowanie łącznika, jak i cały budynek, nie zagrażają osobom i mieniu w nim się znajdującym, a projektowana rozbudowa nie spowoduje pogorszenia się jego stanu technicznego. 5.2 Budynek szkolny z warsztatami (oznaczony na proj. zag. terenu S2), składa się z z parterowego,częściowo podpiwniczonego budynku warsztatowego, zrealizowanego w latach 50-tych XX w. oraz z piętrowego, niepodpiwniczonego budynku dydaktycznego, zrealizowanego w latach 70-tych XX w. a) Ocena stanu poszczególnych elementów - Fundamenty murowane z kamienia (warsztaty) i żelbetowe (bud. dyd.) Stan dobry. - Ściany z cegły pełnej (wewnętrzne oraz piwnicy) i z gazobetonu (zewnętrzne) Stan techniczny dobry.

14 - Stropy - Kleina. Stan dobry. - Schody, podciągi, wieńce - wylewane, żelbetowe. Stan dobry. - Dachy : Budynek warsztatów : dach wentylowany, kryty blachą. Budynek dydaktyczny - stropodach pełny kryty papą. Wymagają docieplenia. Stan konstr. dobry - Stolarka okienna drewniana i stalowa (stan zły) i z PCW (stan dobry) - Stolarka drzwiowa drewniana (wewnętrzna) i stalowa (zew.). Stan umiarkowany. - Tyki i elewacje -wymagają uzupełnień i napraw ew. przeznaczone do ocieplenia. - Orynnowanie i obróbki blacharskie stan zły, do wymiany. b) Wyposażenie instalacyjne budynku - Centralne ogrzewanie (instal. częściowo do wymiany) z kotłowni gazowej zlokalizowanej w części podpiwniczonej budynku warsztatów (stan tech.dobry). - Instalacja wodno kanalizacyjne - Instalacje elektryczne:oświetlenia, gniazd wtykowych i dzwonkowa. - Instalacje odgromowe - Instalacje komputerowe - Instalacja telefoniczna c) Ocena ogólna stanu technicznego z uwagi na możliwość rozbudowy. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Fragmenty konstrukcyjne budynku do których przewiduje się dobudowanie łącznika, jak i cały budynek, nie zagrażają osobom i mieniu w nim się znajdującym, a projektowana a rozbudowa nie spowoduje pogorszenia się jego stanu technicznego. 6. Wyposażenie (dot.pracowni) a) Dygestorium - szt.1 (pracownia chemiczna) Wymiary szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220 x 750 x 2350 mm /z wentylacją/ Wykonanie: Dygestorium składa się z dwóch części: górnej - komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wyłożonej płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. dolnej - szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem i regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze zamocowana jest przesuwna okiennica podnoszona za pomocą systemu "Fennel". Pozwala ona na ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu przy otworze kominowym. Fragment instalacji wyciągowej, narażony na bezpośrednie działanie oparów szkodliwych, jest wykonany z kształtek i kanałów kwasoodpornych. Całość wykonana na nośniku z laminatu. ( Pro-Cezas) b) Stół demonstracyjny dla nauczyciela - szt 1 (pracownia chemiczna) Wymiary : 120x200. Blat - ceramiczny c) Stół demonstracyjny dla nauczyciela - szt 1 (pracownia fizyczna) Wymiary : 120x200. Blat laminowany, gniazda ektryczne 230V, 24V, 14

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO 02-816 Warszawa ul. Rajskich Ptaków 17 tel/fax 022 643-76 -77,sol-ar@qdnet.pl 00-761 Warszawa ul. Belwederska

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część graficzna. 1. Pomieszczenie nr 501A prace rozbiórkowe rys. nr RV/1/PB 2. Pomieszczenie nr 501A prace projektowane rys. nr RV/2/PB 3.

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (0-56) 659-70-03, tel. (0-56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY WYKONUJEMY

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON Pani Patrycjo myślę że na potrzeby katalogu powinniśmy to zrobić w formie ogólnego opisu, a nie takiej tabeli?! Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie BUDYNEK Nr 4 OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY-ROZBUDOWY POMIESZCZEN PODDASZA budynku Nr 4 na mieszkania aktywizujące Dane ogólne Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu pomieszczeń pracowni

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM usytuowanej na działkach nr ewid. 277/2, 275/2, 278/2, 279 położonej w Bączalu Dolnym Zleceniodawca: Zespół Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

UL. JANA III SOBIESKIEGO 7

UL. JANA III SOBIESKIEGO 7 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE ul. Wrocławska 6/7 44-100 Gliwice tel./fax: (0-32) 331 40 85 kom: 602 352 705 e-mail: aglazer@interia.pl. NIP: 631-102-90-03 TEMAT: REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo