1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :"

Transkrypt

1 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program użytkowy 3. Opis budowlany 4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 5. Ocena stanu technicznego rozbudowywanego budynku 6. Wyposażenie 1.2 Załączniki - wykaz : u z g o d n i e n i a : - Uzgodnienie pod względem sanit.- epid. (na rzucie parteru i proj. zag. terenu) - Uzgodnienie pod względem BHP (na rzucie parteru) - Uzgodnienie pod względem ochrony p. pożarowej (na rzucie parteru i proj. zag. terenu) B. Część graficzna 1. Wykaz rysunków 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : Rzut parteru 1 : Rzut piętra 1 : Rzut dachu 1 : Przekrój A-A 1 : Przekrój B-B 1 : Przekróje C-C 1 : Przekrój D-D 1 : Przekrój E-E 1 : Przekrój F-F i K-K 1 : Przekrój G-G 1 : Przekrój I-I z elewacjami 1 : Przekrój J-J z elewacjami 1 : Elewacja południowo-zachodnia 1 : Elewacja północno-wschodnia 1 : ,17,18. Widoki perspektywiczne 19. Wykaz okien, fasad, drzwi i przeszklonych ścian działowych 1 : 100

2 0 P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlano-wykonawczego architektonicznego 1. Dane ogólne o inwestycji 1.1 Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowa budynków szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, na nieruchomości położonej w miejscowości Kolno przy ul. Teodora Kubraka 6, oznaczonej numerem geodezyjnym działki Podstawowe dane liczbowe projektowanej rozbudowy. a) Pow. użytkowa projektowanej rozbudowy - 956,33 m2 b) Pow. zabudowy projektowanej rozbudowy m2 c) Kubatura projektowanej rozbudowy m3 d) Pow. użytkowa szkoły po rozbudowie ,33 = 3793 m2 e) Pow zabudowy szkoły po rozbudowie = 2653 m2 f) Pow. terenu (działki) w granicach lokalizacji m2 1.3 Podstawa prawna i materiały wyjściowe a) Umowa z Inwestorem b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. c) Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 d) Badania techniczne gruntu. e) Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących budynków. f) Warunki zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków g) Warunki zasilania ciepłem h) Warunki zasilania energią elektryczną i usunięcia kolizji z istniejącymi kablami i) Uzgodniona z Inwestorem i Użytkownikiem koncepcja obejmująca program oraz rozwiązania funkcjonalno-budowlane. 2. Program użytkowy 2.1 Program użytkowy projektowanej rozbudowy Ogólna charakterystyka funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania terenu. Projektowana rozbudowa budynków szkoły wynika z przyjętych założeń funkcjonalno przestrzennych i programowych : - Połączenie komunikacyjne między istniejącymi budynkami na poziomie ich parterów i pięter, z zapewnieniem dostępu osób niepełnosprawnych (przy zastosowaniu platformy ) na te kondygnacje, przy minimalnym ograniczeniu powierzchni sal lekcyjnych w istniejących budynkach. - Przyjęty program użytkowy (główne wejście do całego zespołu szkół z szatnią, częścią administracyjną i dydaktyczną) usytuowany centralnie.

3 3 - Połączenie komunikacyjne bezpośrednie części dydaktycznej (sali obrabiarek numerycznych i komputerowej) - z salą obrabiarek w istniejącym budynku warsztatów Program użytkowy wykaz poszczególnych pomieszczeń i powierzchni użytkowych (m2) PARTER Pracownia fizyczna Zaplecze pracowni Pracownia chemiczna Zaplecze pracowni Pracownia komputerowa Pom. obrabiarek numerycznych Magazyn narzędzi Pom. serwera Wiatrołap Hol ze schodami i korytarzami Szatnia Platforma dla niepełnosprawnych Pomieszczenie techniczne Pomieszczenie gosp Przedsionek z wc Sanitariat dla niepełnosprawnych Razem parter PIĘTRO Sekretariat Pokój dyrektora Pokój zastępcy dyrektora Pokój nauczycielski Pokój pedagoga Pokój kierownika gospodarczego Pokój lekarski Sala języków Sala języków Zaplecze sali języków Sanit personelu dam Sanit. personelu męski Hol z korytarzami Razem piętro ==================================== RAZEM POW.UŻ m2

4 4 2.2 Program użytkowy dostosowanie pomieszczeń w budynkach istniejących, połączonych komunikacyjnie z projektowaną rozbudową. a) W budynku szkolnym z salą gimnastyczną - W parterze zlikwidowano pokój lekarza i włączono do komunikacji. - Na piętrze nie ingerowano w istniejące pomieszczenia łącząc projektowany korytarz z istniejącym holem. b) W budynku szkolnym z warsztatami. - W parterze budynku zmniejszono salę lekcyjną przeznaczając jej fragment na korytarz. - Na piętrze budynku zlikwidowano pomieszczenie archiwum i przyłączono do korytarza. - W parterze budynku warsztatowego - nie ingerowano w istniejące pomieszczenia. Połączono drzwiami projektowaną salę obrabiarek numerycznych z istniejącą salą obrabiarek mechanicznych. 3. Opis budowlany 3.1 Opis budowlany projektowanej rozbudowy Charakterystyka ogólna Budynek piętrowy, częściowo parterowy (część przylegająca do budynku warsztatowego), niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, ze stropodachami płaskimi i dachem dwuspadowym (nad holem). Stanowi rozbudowę istniejących budynków szkolnych, przy zachowaniu tej samej funkcji. Wyposażony jest w instalacje: wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania., elektryczne, internetową, wentylacyjną Konstrukcja a) Ławy i stopy fundamentowe - wylewane żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą A-3, na podlewce z chudego betonu gr.10 cm. b) Ściany fundamentowe i przyziemia : 25 cm murowane, z bloczków betonowych z betonu B20, na zaprawie cementowej, od zewnątrz ocieplone metodą mokrą lekką styropianem 10 cm. W ścianach - trzpienie żelbetowe wg proj. konstr. W ścianach fundamentowych łączników korytarzy osadzić rury stal.250, asfaltowane. Rozmieszczenie rur -wg. rzutu parteru i przekroi. c) Ściany parteru i piętra : 25 cm, murowane z cegły o wytrzymałości 15 MPa, z cegły wapienno-piaskowej (silka), na zapr. cem- wap. W ścianach - trzpienie żelbetowe 25x25 cm wg proj. konstr. Ściany zewnętrzne od zewnątrz ocieplone metodą lekką styropianem 12 cm. Ściany kolankowe stropodachów 25 cm i 12 cm (w częściach korytarzowych ) cegła wapienno-piaskowa 15 MPa na zapr. cem.

5 5 d) Belki i wieńce żelbetowe wylewane. Beton B20, Stal A-3 e) Nadproża - Prefabrykowane żelbetowe typu,,l - Wylewane żelbetowe : parter w łącznikach. Beton i stal wg proj. konstr - Stalowe : piętro w łącznikach (rura stal. prost.100x300) - Nadproża Kleina : w ścianach 25cm, nad wnękami szafek hydrantowych i nad kanałem c.o. f) Przekrycie środkowej części łącznika - dźwigarami typu bumerang z drewna klejonego o rozpiętości 900 cm i spadkach 15 st., opartymi na ścianach podłużnych. Między dźwigarami - płatwie i krokwie drewniane. Pokrycie blachodachówką samonośną (Plannja Regola) układaną na kontrłatach. g) Stropy i stropodachy nad parterem i piętrem - prefabrykowane, żelbetowe, kanałowe. żelbetowe płyty kanałowe 24cm. Wieńce i wylewki w stropach żelbetowe z betonu B20 i stali A-3. h) Schody wewnętrzne płytowo-żebrowe oraz belkach i na słupach, wylewane z betonu B20, stal A-3. i) Schody parteru wylewane na gruncie, z betonu B20 zbrojonego siatką 20 x20 cm z prętów śr.6mm, na podłożu stabilizowanym cementem - do gruntu rodzimego. j) Schody zewnętrzne (w łączniku przy budynku szkoły z warsztatami) wylewane na gruncie z betonu B30 zbrojonego j.w. k) Ściany zewnętrzne fasadowe, warstwowe - o samonośnej konstrukcji słupowo-ryglowej z profili aluminiowych, typu CW50. Mocowanie słupków do wieńcy żelbetowych, belek stalowych i dźwigarów drewnianych systemowe (dolne,pośrednie i górne). Elementy pełne - ocieplone wełną mineralną 10 cm; od wewnątrz panele z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo.; od zewnątrz - szkło bezpieczne. Elementy okienne ścian - ze stałą szybą zespoloną bezpieczną,,antisol" (kolor wg elewacji) oraz z oknami uchylnymi na zewnątrz z górną osią obrotu. Drzwi w ścianach fasadowych systemowe - alum. jedno i dwuskrzydłowe, przeszklone szybą zespoloną hartowaną. l) Belki stalowe do mocowania pośredniego ścian fasadowych 200x200x8, mocowane do trzpieni i wieńca. ł) Attyki nad wejściami i na dachu - z rur stalowych prostokątnych 250x150x4 mocowanych do trzpieni w ścianach (attyki nad wejściami) oraz z rur j.w. opartych na słupkach stalowych 120x120 mocowanych do wieńcy stropodachów (nad stropodachami). Wykończenie boków i spodów : styropian 2 cm + tynk (mozaikowy)na siatce jak na cokołach. m) Daszek nad wejściem głównym (typu Triespol) o wym zew.230x360cm: konstrukcja z profili metalowych nierdzewnych, przekryta szkłem bezpiecznym (bez odwodnienia i orynnowania), mocowany do stalowych rur attyki i oparty na słupkach stalowych mocowanych do wieńców

6 6 w ścianach wiartołapu. oraz Daszek nad wyjściem (z holu) j.w. o wym. 95X255cm, oparty na belkach stalowych 120x120, wspornikowo mocowanych do belki 250x150x4. n) Przeszklone ściany działowe z profili aluminiowych, słupowo-ryglowe (typu Reynaers) z szybami bezpiecznymi P2, z drzwiami o konstr. j.w., z szybą hartowaną. o) Ścianki działowe 12cm - z cegły wapienno-piaskowej (silka) p) Kanał pod posadzką korytarza parteru na przewody c.o. i wodę - murowany z bloczków betonowych 25 cm na zapraw. cem. Przekroj kanału w świetle 140x50cm. Przekrycie kanału płytami prefabrykowanymi żelbetowymi. r) Komora co : 200 x200 x195 (w świetle)o ścianach z bloczków betonowych 25cm na zapr. cem., przekryta płytą żelbetową gr. z pokrywą żelbet. 80x80 cm, wykończoną płytkami gresowymi (jak posadzka) w ramkach z kątownika. Komorę wentylować kanałem 14x14, wyprowadzonym pod podłogą na zewnątrz (kratka w ścianie fundamentowej zewnętrzn.) s) Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych 19 x19 obmurowane cegłą wap.-piaaskową 12cm. Nakrywy żelbetowe wylewane gr.7cm.. Poziome przewody wentylacyjne do w/w kominów : rury stalowe ocynkowane 14x14, obudowane płytami STG. ś) Wywietrzaki dachowe śr.160mm z laminatu poliestro-szklanego (WLO160 uniwersal) + podstawy dachowe B/160 j.w.- z kanałem wentylacyjnym dł 30cm. (na dachu nad holem) w) Koryta zewnętrzne stropodachu - wylewane, żelbetowe, gr.ścianki 8cm W korytach - Wpusty dachowe 110 (WD 110) z koszem i kołnierzem bitumicznym z) Balustrady schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz balustrady wewnętrzne parteru i piętra (w holu, rozdzielające poszczególne poziomy oraz balustrady schodów): Słupki i poręcze z rur aluminiowych malowane proszkowo, śr.50 mm, mocowane do podłoża kołkami rozporowymi. Wypełnienie elementami z prętami pionowymi. (prod.tierspol) ż) Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (platforma) o udźwigu 300kg Typ VIP 11 o wym.1100x1600 (producent "Radon") Przystanki w ilości 5 na poziomach. : m Drzwi przystankowe do kabiny zainstalowane z 3 stron, w zależności od przystanku. Wysokość podnoszenia 4810 mm Obudowa szybu wykonana z profili stalowych wypełnionych szkłem bezpiecznym P2 Płyta fundamentowa wylewana żelbetowa wg. proj. konstr.

7 Okna i drzwi (wg wykazu) a) Okna pojedyncze (w ścianach murowanych): Okna z PCW jednoramowe zespolone dwuszybowe, bezpieczne (P2 od zew.), z okuciami obwiedniowymi. z możliwością rozszczelniania. Okna wyposażyć w nawiewki went."aereco" Kwatery uchylne i rozwierane. b) Okna w ścianach fasadowych wg. pkt /j c) Drzwi wewnętrzne pełne płytowe, przylgowe z ościeżnicą porta-system o konstr. drewnianej ''Ferno". d) Drzwi wewnętrzne, przeszklone szybą pojedyn. hartowaną, w ramach aluminiowych w ściance przeszklonej - wg. pkt /l e) Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, przeszklone szybą zespoloną, typu Antisol, hartowaną, w ramach aluminiowych (profile ocieplone) - w ścianach fasadowych - wg. pkt /j f) Krata do zamykania szatni : składana, o wym. Otworu 470x260cm (np.typu Axalux) Wykończenie wewnętrzne a) Ściany i sufity - Tynki wap-cem. kat. IV z wierzchnią warstwą gładzi gipsową. - Glazura do wys. 2 m we wszystkich sanitariatach, natryskach, WC, przedsionkach, pom. gospodarczym. W pomieszczeniach pozostałych nad umywalkami i zlewozmywakami - glazura o wym. 1m x1m - Tynk wewnętrzny mozaikowy na bazie żywicy akrylowej - do wys. 2 m we wszystkich pozostałych pomieszczeniach - Malowanie emulsyjne : wyższe część ścian i sufity. - Obudowa belek stalowych (korytarze piętra) płyty STG b) Podłogi (wg rzutów) - Posadzki : We wszystkich pomieszczeniach płytki gresowe - Podłoże podłogi parteru: beton B20 gr.15cm zbrojony siatką śr. 6 mm o oczkach 20x20cm, na piasku stabilizowanym do gruntu rodzimego (współ. zag. Ip=0.4) c) Izolacje cieplne - Ściany zewnętrzne parteru, piętra i fundamentowe - styropian 12 cm (nadziemie) i 10 cm (fundamenty) - W ościeżach otworów okiennych i drzwiowych - styropian 5 cm.

8 - Podłogi na gruncie i stropie nad parterem - styropian 4 cm - Stropodachy - płyty spadkowe ze styropianu twardego ze spadkami i grubościami od 10 do 55 cm, ze spadkiem 3%, wg rzutu dachu. - Dach nad holem - płyty z wełny mineralnej gr. 16cm i 5 cm. - Dylatacja łącznika z istniejącym budynkiem głównym : wzdłuż ścian zewnętrznych i stropów - pasy styropianu szer.25cm, gr.2cm d) Izolacje przeciwwilgociowe - podłogi na gruncie : 2x papa na lepiku, w sanitariatach -2 papa termozgrzewalna. - izolacja pozioma ścian : 2 x papa termozgrzewalna. - izolacja pionowa ścian fundamentowych i ścian przyziemia - abizol. f) Parapety wewnętrzne pod wszystkimi oknami z marmuru syntetycznego gr.2cm i sze.40cm g) Obudowa płytami STG - Przewody wentylacyjne (14x14) - Belki stalowe (korytarze piętro) Wykończenie zewnętrzne (kolorystyka i faktury - wg. elewacji) a) Ściany murowane - Tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w masie (ATLAS) - powyżej poziomu posadzki parteru (wg.elewacji) - Tynk mozaikowy dekoracyjny na bazie żywicy akrylowej (typu ATLAS DEKO M) - powyżej poziomu parteru b) Ściany fasadowe c) Pokrycie dachu nad holem blacho dachówka samonośna (regola plannja,grafit)) d) Attyki /ł e) Pokrycie stopodachów (spadki 3%) papa termozgrz.wierzch. Krycia. g) Schody zewnętrzne - płytki gresowe mrozoodporne h) Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy stal. ocynk. powl. (w kolorze jw.) i) Podokienniki zewnętrzne pod wszystkimi oknami z blachy j.w. j) Opaska szer. 50 cm z kostki betonowej na podłożu z piasku stabilizowanym cementem - na odcinku ścian południowych (tam, gdzie plan zagospodarowania terenu nie przewiduje chodników) Projektowane instalacje wewnętrzne (wg projektów instalacyjnych.) 8

9 9 a) Instalacje sanitarne - Instalacje zimnej wody (z sieci miejskiej) - Ciepła woda użytkowa - z podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych - Instalacja przeciwpożarowa - 4 hydranty p.poż. (2 na poziomie parteru i 2 na piętrze) - Instalacja kanalizacja sanitarna (ścieki odprowadzone do istniejących przyłączy i sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej). - Odprowadzenie wód deszczowych z dachów - powierzchniowe b) Ogrzewanie - Centralne ogrzewanie wodne - z istniejącego węzła cieplnego, zlokalizowanego w istniejącym budynku warsztatów. c) Instalacje elektryczne - Oświetlenia, gniazd wtykowych, wentylatorów. - Odgromowe. - Dzwonkowa - Nagłaśniająca - Teleinformatyczna d) Wentylacja - Grawitacyjna (wszystkie pomieszczenia) - Grawitacyjna wspomagana wentylatorami ściennymi (w sanitariatach i pom. zaplecza - Mechaniczna (w sali komputerowej i obrabiarek numerycznych) Kategoria geotechniczna projektowanego budynku Budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej 3.2 Opis budowlany dot. robót w budynkach istniejących, związanych z projektowaną rozbudową Budynek szkoły z salą gimnastyczną a) Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych nośnych parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach i uzupełnieniem fragmentów ścian, po demontażu okien. Demontaż grzejników. b) Rozbiórka ściany działowej (12cm z cegły) w parterze (między projektowanym i istniejącym korytarzem) c) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących posadzek i tynków, malowanie. d) Dostosowanie instalacji oświetleniowej do przebudowy istniejącego korytarza.

10 10 e) Zamurowanie okna w piwnicy (pod projektowanym łącznikiem) o wym. 80x115 cm, murem z cegły silikat.38 cm na zapr. cem. Rozbiórka studzienki doświetl. w/w okna Budynek szkoły z warsztatami a) Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych nośnych parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach i uzupełnieniem fragmentów ścian, po demontażu okien. Demontaż grzejników. b) Budowa ściany działowej na parterze ( ograniczającej istniejącą salę lekcyjną od projektowanego korytarza) z cegły pełnej 12 cm. c) Rozbiórka ścian wewnętrznych nośnych korytarzy parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach d) W parterze korytarza projektowany kanał C.O. o wymiarach 140 x 50 w świetle. Konstrukcja kanału płyty prefabrykowane żelbetowe oparte na murowanych ścianach 25cm z bloczków betonowych na zaprawie cem. e) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących podłóg, posadzek (lastriko w części korytarza istniejącego i pł. gresowe w części korytarza nowoprojektowanej) i tynków, malowanie. f) Dostosowanie instalacji oświetleniowej do przebudowy istniejącego korytarza Budynek szkoły z warsztatami hala obrabiarek w części warsztatowej a) Zamurowanie 2 otworów okiennych (149x291) ścianą z gazobetonu 37cm b) Wykucie otworu drzwiowego (150x 265) - w miejsce istniejącego otworu okiennego (149x291), nadproże stalowe pod nadmurowanym fragmentem ściany 37cm. c) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących posadzek i tynków, malowanie. Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały wymagają odpowiednich atestów.

11 11 4. Zabezpieczenie p. pożarowe 4.1 Podstawowe parametry budowlane - Powierzchnia całkowita 936 m2 - projektowana rozbudowa 2837 m2 - budynki istniejące 3973 m2 - łącznie po rozbudowie - Wysokość budynku - max. wys. od terenu do kalenicy 10 m : Budynek niski - Liczba kondygnacji : 1 i Odległość od sąsiadujących budynków Najbliższy budynek - 27 m 4.3 Parametry p.poż. występujących substancji palnych Substancje palne nie występują 4.4 Kategoria zagrożenia ludzi Budynek projektowany (tak jak istniejący) zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 4.5 Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego pomieszczeń zaliczonych do MP Dotyczy pomieszczeń magazynowych w przyziemiu budynku. - do 500 MI/m2 4.6 Ocena zagrożenia wybuchem W żadnym z pomieszczeń nie występuje zagrożenie wybuchem z uwagi na brak materiałów pożarowo niebezpiecznych tj. o temperaturze zapłonu poniżej 55 st. C 4.7 Podział na strefy pożarowe Projektowany budynek wraz z istniejącymi budynkami szkolnymi do którego jest dobudowany stanowi jedną strefę pożarową pow. całkowita nie przekracza 5000 m2 4.8 Odporność ogniowa budynku i poszczególnych elementów budowlanych. a) Klasa odporności pożarowej budynku (wymagana ) -,,D b) Odporność ogniowa wymagana dla poszczególnych elementów budowlanych :

12 12 G ł ó w n a k o n s t r u k c j a n o ś n a - ściany (murowane 25 cm) - R30 - słupy i podciągi (żelbetowe) - R30 - stropy (kanałowe żelbetowe) - R E I 30 - dach Drogi ewakuacyjne (dot. całego budynku) a) Drogi ewakuacyjne stanowią korytarze szer. min. 240 cm oraz schody o szer. biegu i spocznika min 150 cm,w świetle W projektowanym budynku z każdego pomieszczenia możliwe są co najmniej 2 dojścia ewakuacyjne. Przy dojściu najniekorzystniejszym odległości wynoszą 28 i 55 m. b) Przejścia ewakuacyjne w sali gimnastycznej wynoszą max 36m (wymagane max 50m) c) Wyjścia ewakuacyjne Z projektowanej rozbudowy przewiduje się 4 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz Zabezpieczenie p. poż instalacji użytkowych Instalacje odgromowe i elektryczne: Wszystkie instalacje elektryczne wyposażone są w jeden główny wyłącznik Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa. Projektowana instalacja oświetleniowa awaryjna Urządzenia p. pożarowe Projektuje się 4 hydranty p. pożarowe śr. 25 i wyd.1l/s,20atm. - usytuowane na korytarzach: parteru 2 szt. i piętra 2 szt 4.12 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Gaśnice proszkowe 4 kg do gaszenia grup pożarowych ABC w ilości odpowiadającej wzkaźnikowi :1 gaśnica na 200 m2 powierzchni 4.13 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Projektowany hydrant p.poż. DN80 w odległości 18 m od wejścia głównego. Ponadto istniejące zewnętrzne hydranty zlokalizowane są na miejskiej sieci wodociągowej w przyległych do działki ulicach, w odległości do 75 m2 od budynku szkolnego Zewnętrzne drogi p. poż. Drogę pożarową stanowi przyległa ulica odległa m istniejący dojazd na plac wewnątrz posesji, z możliwością zawracania. Z dróg tych którego zapewnione są przejścia piesze szer. min.1.5m do wyjść ewakuacyjnych budynku, nie przekraczające długości. 30m.

13 13 5. Ocena stanu technicznego rozbudowywanych budynków istniejących 5.1 Budynek szkolny z salą gimnastyczną (oznaczony na proj. zag. terenu S1), zrealizowany w latach 70-tych XX w., składa się z 2- kondygnacyjnego budynku dydaktycznego, częściowo podpiwniczonego oraz z parterowej sali gimnastycznej z 2-kondygnacyjnym zapleczem. a) Ocena stanu poszczególnych elementów - Fundamenty wylewane,żelbetowe. Stan dobry. - Ściany z cegły pełnej (wewnętrzne oraz piwnicy) i z cegły dziurawki (zewnętrzne) Stan techniczny dobry. - Stropy prefabrykowane żelbetowe. Stan dobry. - Schody, podciągi, wieńce wylewane, żelbetowe. Stan dobry. - Dachy: Budynek dydaktyczny i zaplecze sali : dach wentylowany, przekrycie płytami dachowymi żelbet. ze spadkiem 8 i 12 %, kryty papą. Sala gimnastyczna: Stropodach pełny ze spadkiem 8%, kryty papą, z płyt pref. żelbet. opartych na żelbetowych dźwigarach. Wymagają wymiany ocieplenia. Stan konstr.dobry. - Stolarka okienna drewniana (stan zły) i z PCW (stan dobry) - Stolarka drzwiowa drewniana (wewnętrzna) i aluminiowa (zew.). Stan umiarkowany. - Tyki i elewacje -wymagają uzupełnień i napraw ew. przeznaczone do ocieplenia. - Orynnowanie i obróbki blacharskie stan zły, do wymiany. b) Wyposażenie instalacyjne budynku - Centralne ogrzewanie z kotłowni gazowej (dobry stan tech.) zlokalizowanej w budynku S2 - Instalacja wodno kanalizacyjne - Instalacje elektryczne : oświetlenia, gniazd wtykowych, dzwonkowa. - Instalacje odgromowe - Instalacje komputerowe - Instalacja telefoniczna c) Ocena ogólna stanu technicznego z uwagi na możliwość rozbudowy. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Fragmenty konstrukcyjne budynku do których przewiduje się dobudowanie łącznika, jak i cały budynek, nie zagrażają osobom i mieniu w nim się znajdującym, a projektowana rozbudowa nie spowoduje pogorszenia się jego stanu technicznego. 5.2 Budynek szkolny z warsztatami (oznaczony na proj. zag. terenu S2), składa się z z parterowego,częściowo podpiwniczonego budynku warsztatowego, zrealizowanego w latach 50-tych XX w. oraz z piętrowego, niepodpiwniczonego budynku dydaktycznego, zrealizowanego w latach 70-tych XX w. a) Ocena stanu poszczególnych elementów - Fundamenty murowane z kamienia (warsztaty) i żelbetowe (bud. dyd.) Stan dobry. - Ściany z cegły pełnej (wewnętrzne oraz piwnicy) i z gazobetonu (zewnętrzne) Stan techniczny dobry.

14 - Stropy - Kleina. Stan dobry. - Schody, podciągi, wieńce - wylewane, żelbetowe. Stan dobry. - Dachy : Budynek warsztatów : dach wentylowany, kryty blachą. Budynek dydaktyczny - stropodach pełny kryty papą. Wymagają docieplenia. Stan konstr. dobry - Stolarka okienna drewniana i stalowa (stan zły) i z PCW (stan dobry) - Stolarka drzwiowa drewniana (wewnętrzna) i stalowa (zew.). Stan umiarkowany. - Tyki i elewacje -wymagają uzupełnień i napraw ew. przeznaczone do ocieplenia. - Orynnowanie i obróbki blacharskie stan zły, do wymiany. b) Wyposażenie instalacyjne budynku - Centralne ogrzewanie (instal. częściowo do wymiany) z kotłowni gazowej zlokalizowanej w części podpiwniczonej budynku warsztatów (stan tech.dobry). - Instalacja wodno kanalizacyjne - Instalacje elektryczne:oświetlenia, gniazd wtykowych i dzwonkowa. - Instalacje odgromowe - Instalacje komputerowe - Instalacja telefoniczna c) Ocena ogólna stanu technicznego z uwagi na możliwość rozbudowy. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Fragmenty konstrukcyjne budynku do których przewiduje się dobudowanie łącznika, jak i cały budynek, nie zagrażają osobom i mieniu w nim się znajdującym, a projektowana a rozbudowa nie spowoduje pogorszenia się jego stanu technicznego. 6. Wyposażenie (dot.pracowni) a) Dygestorium - szt.1 (pracownia chemiczna) Wymiary szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220 x 750 x 2350 mm /z wentylacją/ Wykonanie: Dygestorium składa się z dwóch części: górnej - komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wyłożonej płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. dolnej - szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem i regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze zamocowana jest przesuwna okiennica podnoszona za pomocą systemu "Fennel". Pozwala ona na ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu przy otworze kominowym. Fragment instalacji wyciągowej, narażony na bezpośrednie działanie oparów szkodliwych, jest wykonany z kształtek i kanałów kwasoodpornych. Całość wykonana na nośniku z laminatu. ( Pro-Cezas) b) Stół demonstracyjny dla nauczyciela - szt 1 (pracownia chemiczna) Wymiary : 120x200. Blat - ceramiczny c) Stół demonstracyjny dla nauczyciela - szt 1 (pracownia fizyczna) Wymiary : 120x200. Blat laminowany, gniazda ektryczne 230V, 24V, 14

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 140,15 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid.

INWENTARYZACJA. Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid. 1 INWENTARYZACJA Temat / obiekt: Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid. 747/4 Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: ŁAJSKI GM. WIELISZEW DZ. NR EWID. 373/8 +

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Otwarty 2 war. B"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Otwarty 2 war. B 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,26 Stopy fundamentowe B-20 9,82 Ściany fundamentowe 118,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 2 208,47 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 166,65 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 86,15 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Otwarty 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Otwarty 2 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 12,14 Stopy fundamentowe B-20 9,82 Ściany fundamentowe 58,30 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 090,21 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka INWESTOR: ADRES BUDOWY: Gmina Wiskitki Ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki Jesionka Gm. Wiskitki, pow. Żyrardów dz. nr ewid. 310, 311

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Szmaragd 4 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd 4 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 64,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 208,02

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt II 1 m2 m3 szt 1 2 3 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 22,56 Stopy fundamentowe B-2,16 Ściany fundamentowe 85,13 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 591,93 bloczki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Południowy"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Południowy 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 18,81 Stopy fundamentowe B-20 6,85 Ściany fundamentowe 99,70 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 864,39

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny 1 m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 64,90 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 213,63

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 953,70 bloczki

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 29,16 Stopy fundamentowe B-20 1,40 Ściany fundamentowe 98,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 Ławy fundamentowe B-20 29,26 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 104,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 948,54 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 162,40 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Pierwszy dom II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Pierwszy dom II 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 a Ławy fundamentowe B-20 11, Stopy fundamentowe B-2,96 Ściany fundamentowe 8,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 092,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pogodny murowany z poddaszem

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pogodny murowany z poddaszem 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 10,57 Stopy fundamentowe B-20 3,20 Ściany fundamentowe 42,25 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 790,08 bloczki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo