1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :"

Transkrypt

1 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program użytkowy 3. Opis budowlany 4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 5. Ocena stanu technicznego rozbudowywanego budynku 6. Wyposażenie 1.2 Załączniki - wykaz : u z g o d n i e n i a : - Uzgodnienie pod względem sanit.- epid. (na rzucie parteru i proj. zag. terenu) - Uzgodnienie pod względem BHP (na rzucie parteru) - Uzgodnienie pod względem ochrony p. pożarowej (na rzucie parteru i proj. zag. terenu) B. Część graficzna 1. Wykaz rysunków 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : Rzut parteru 1 : Rzut piętra 1 : Rzut dachu 1 : Przekrój A-A 1 : Przekrój B-B 1 : Przekróje C-C 1 : Przekrój D-D 1 : Przekrój E-E 1 : Przekrój F-F i K-K 1 : Przekrój G-G 1 : Przekrój I-I z elewacjami 1 : Przekrój J-J z elewacjami 1 : Elewacja południowo-zachodnia 1 : Elewacja północno-wschodnia 1 : ,17,18. Widoki perspektywiczne 19. Wykaz okien, fasad, drzwi i przeszklonych ścian działowych 1 : 100

2 0 P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlano-wykonawczego architektonicznego 1. Dane ogólne o inwestycji 1.1 Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowa budynków szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, na nieruchomości położonej w miejscowości Kolno przy ul. Teodora Kubraka 6, oznaczonej numerem geodezyjnym działki Podstawowe dane liczbowe projektowanej rozbudowy. a) Pow. użytkowa projektowanej rozbudowy - 956,33 m2 b) Pow. zabudowy projektowanej rozbudowy m2 c) Kubatura projektowanej rozbudowy m3 d) Pow. użytkowa szkoły po rozbudowie ,33 = 3793 m2 e) Pow zabudowy szkoły po rozbudowie = 2653 m2 f) Pow. terenu (działki) w granicach lokalizacji m2 1.3 Podstawa prawna i materiały wyjściowe a) Umowa z Inwestorem b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. c) Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 d) Badania techniczne gruntu. e) Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących budynków. f) Warunki zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków g) Warunki zasilania ciepłem h) Warunki zasilania energią elektryczną i usunięcia kolizji z istniejącymi kablami i) Uzgodniona z Inwestorem i Użytkownikiem koncepcja obejmująca program oraz rozwiązania funkcjonalno-budowlane. 2. Program użytkowy 2.1 Program użytkowy projektowanej rozbudowy Ogólna charakterystyka funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania terenu. Projektowana rozbudowa budynków szkoły wynika z przyjętych założeń funkcjonalno przestrzennych i programowych : - Połączenie komunikacyjne między istniejącymi budynkami na poziomie ich parterów i pięter, z zapewnieniem dostępu osób niepełnosprawnych (przy zastosowaniu platformy ) na te kondygnacje, przy minimalnym ograniczeniu powierzchni sal lekcyjnych w istniejących budynkach. - Przyjęty program użytkowy (główne wejście do całego zespołu szkół z szatnią, częścią administracyjną i dydaktyczną) usytuowany centralnie.

3 3 - Połączenie komunikacyjne bezpośrednie części dydaktycznej (sali obrabiarek numerycznych i komputerowej) - z salą obrabiarek w istniejącym budynku warsztatów Program użytkowy wykaz poszczególnych pomieszczeń i powierzchni użytkowych (m2) PARTER Pracownia fizyczna Zaplecze pracowni Pracownia chemiczna Zaplecze pracowni Pracownia komputerowa Pom. obrabiarek numerycznych Magazyn narzędzi Pom. serwera Wiatrołap Hol ze schodami i korytarzami Szatnia Platforma dla niepełnosprawnych Pomieszczenie techniczne Pomieszczenie gosp Przedsionek z wc Sanitariat dla niepełnosprawnych Razem parter PIĘTRO Sekretariat Pokój dyrektora Pokój zastępcy dyrektora Pokój nauczycielski Pokój pedagoga Pokój kierownika gospodarczego Pokój lekarski Sala języków Sala języków Zaplecze sali języków Sanit personelu dam Sanit. personelu męski Hol z korytarzami Razem piętro ==================================== RAZEM POW.UŻ m2

4 4 2.2 Program użytkowy dostosowanie pomieszczeń w budynkach istniejących, połączonych komunikacyjnie z projektowaną rozbudową. a) W budynku szkolnym z salą gimnastyczną - W parterze zlikwidowano pokój lekarza i włączono do komunikacji. - Na piętrze nie ingerowano w istniejące pomieszczenia łącząc projektowany korytarz z istniejącym holem. b) W budynku szkolnym z warsztatami. - W parterze budynku zmniejszono salę lekcyjną przeznaczając jej fragment na korytarz. - Na piętrze budynku zlikwidowano pomieszczenie archiwum i przyłączono do korytarza. - W parterze budynku warsztatowego - nie ingerowano w istniejące pomieszczenia. Połączono drzwiami projektowaną salę obrabiarek numerycznych z istniejącą salą obrabiarek mechanicznych. 3. Opis budowlany 3.1 Opis budowlany projektowanej rozbudowy Charakterystyka ogólna Budynek piętrowy, częściowo parterowy (część przylegająca do budynku warsztatowego), niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, ze stropodachami płaskimi i dachem dwuspadowym (nad holem). Stanowi rozbudowę istniejących budynków szkolnych, przy zachowaniu tej samej funkcji. Wyposażony jest w instalacje: wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania., elektryczne, internetową, wentylacyjną Konstrukcja a) Ławy i stopy fundamentowe - wylewane żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą A-3, na podlewce z chudego betonu gr.10 cm. b) Ściany fundamentowe i przyziemia : 25 cm murowane, z bloczków betonowych z betonu B20, na zaprawie cementowej, od zewnątrz ocieplone metodą mokrą lekką styropianem 10 cm. W ścianach - trzpienie żelbetowe wg proj. konstr. W ścianach fundamentowych łączników korytarzy osadzić rury stal.250, asfaltowane. Rozmieszczenie rur -wg. rzutu parteru i przekroi. c) Ściany parteru i piętra : 25 cm, murowane z cegły o wytrzymałości 15 MPa, z cegły wapienno-piaskowej (silka), na zapr. cem- wap. W ścianach - trzpienie żelbetowe 25x25 cm wg proj. konstr. Ściany zewnętrzne od zewnątrz ocieplone metodą lekką styropianem 12 cm. Ściany kolankowe stropodachów 25 cm i 12 cm (w częściach korytarzowych ) cegła wapienno-piaskowa 15 MPa na zapr. cem.

5 5 d) Belki i wieńce żelbetowe wylewane. Beton B20, Stal A-3 e) Nadproża - Prefabrykowane żelbetowe typu,,l - Wylewane żelbetowe : parter w łącznikach. Beton i stal wg proj. konstr - Stalowe : piętro w łącznikach (rura stal. prost.100x300) - Nadproża Kleina : w ścianach 25cm, nad wnękami szafek hydrantowych i nad kanałem c.o. f) Przekrycie środkowej części łącznika - dźwigarami typu bumerang z drewna klejonego o rozpiętości 900 cm i spadkach 15 st., opartymi na ścianach podłużnych. Między dźwigarami - płatwie i krokwie drewniane. Pokrycie blachodachówką samonośną (Plannja Regola) układaną na kontrłatach. g) Stropy i stropodachy nad parterem i piętrem - prefabrykowane, żelbetowe, kanałowe. żelbetowe płyty kanałowe 24cm. Wieńce i wylewki w stropach żelbetowe z betonu B20 i stali A-3. h) Schody wewnętrzne płytowo-żebrowe oraz belkach i na słupach, wylewane z betonu B20, stal A-3. i) Schody parteru wylewane na gruncie, z betonu B20 zbrojonego siatką 20 x20 cm z prętów śr.6mm, na podłożu stabilizowanym cementem - do gruntu rodzimego. j) Schody zewnętrzne (w łączniku przy budynku szkoły z warsztatami) wylewane na gruncie z betonu B30 zbrojonego j.w. k) Ściany zewnętrzne fasadowe, warstwowe - o samonośnej konstrukcji słupowo-ryglowej z profili aluminiowych, typu CW50. Mocowanie słupków do wieńcy żelbetowych, belek stalowych i dźwigarów drewnianych systemowe (dolne,pośrednie i górne). Elementy pełne - ocieplone wełną mineralną 10 cm; od wewnątrz panele z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo.; od zewnątrz - szkło bezpieczne. Elementy okienne ścian - ze stałą szybą zespoloną bezpieczną,,antisol" (kolor wg elewacji) oraz z oknami uchylnymi na zewnątrz z górną osią obrotu. Drzwi w ścianach fasadowych systemowe - alum. jedno i dwuskrzydłowe, przeszklone szybą zespoloną hartowaną. l) Belki stalowe do mocowania pośredniego ścian fasadowych 200x200x8, mocowane do trzpieni i wieńca. ł) Attyki nad wejściami i na dachu - z rur stalowych prostokątnych 250x150x4 mocowanych do trzpieni w ścianach (attyki nad wejściami) oraz z rur j.w. opartych na słupkach stalowych 120x120 mocowanych do wieńcy stropodachów (nad stropodachami). Wykończenie boków i spodów : styropian 2 cm + tynk (mozaikowy)na siatce jak na cokołach. m) Daszek nad wejściem głównym (typu Triespol) o wym zew.230x360cm: konstrukcja z profili metalowych nierdzewnych, przekryta szkłem bezpiecznym (bez odwodnienia i orynnowania), mocowany do stalowych rur attyki i oparty na słupkach stalowych mocowanych do wieńców

6 6 w ścianach wiartołapu. oraz Daszek nad wyjściem (z holu) j.w. o wym. 95X255cm, oparty na belkach stalowych 120x120, wspornikowo mocowanych do belki 250x150x4. n) Przeszklone ściany działowe z profili aluminiowych, słupowo-ryglowe (typu Reynaers) z szybami bezpiecznymi P2, z drzwiami o konstr. j.w., z szybą hartowaną. o) Ścianki działowe 12cm - z cegły wapienno-piaskowej (silka) p) Kanał pod posadzką korytarza parteru na przewody c.o. i wodę - murowany z bloczków betonowych 25 cm na zapraw. cem. Przekroj kanału w świetle 140x50cm. Przekrycie kanału płytami prefabrykowanymi żelbetowymi. r) Komora co : 200 x200 x195 (w świetle)o ścianach z bloczków betonowych 25cm na zapr. cem., przekryta płytą żelbetową gr. z pokrywą żelbet. 80x80 cm, wykończoną płytkami gresowymi (jak posadzka) w ramkach z kątownika. Komorę wentylować kanałem 14x14, wyprowadzonym pod podłogą na zewnątrz (kratka w ścianie fundamentowej zewnętrzn.) s) Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych 19 x19 obmurowane cegłą wap.-piaaskową 12cm. Nakrywy żelbetowe wylewane gr.7cm.. Poziome przewody wentylacyjne do w/w kominów : rury stalowe ocynkowane 14x14, obudowane płytami STG. ś) Wywietrzaki dachowe śr.160mm z laminatu poliestro-szklanego (WLO160 uniwersal) + podstawy dachowe B/160 j.w.- z kanałem wentylacyjnym dł 30cm. (na dachu nad holem) w) Koryta zewnętrzne stropodachu - wylewane, żelbetowe, gr.ścianki 8cm W korytach - Wpusty dachowe 110 (WD 110) z koszem i kołnierzem bitumicznym z) Balustrady schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz balustrady wewnętrzne parteru i piętra (w holu, rozdzielające poszczególne poziomy oraz balustrady schodów): Słupki i poręcze z rur aluminiowych malowane proszkowo, śr.50 mm, mocowane do podłoża kołkami rozporowymi. Wypełnienie elementami z prętami pionowymi. (prod.tierspol) ż) Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (platforma) o udźwigu 300kg Typ VIP 11 o wym.1100x1600 (producent "Radon") Przystanki w ilości 5 na poziomach. : m Drzwi przystankowe do kabiny zainstalowane z 3 stron, w zależności od przystanku. Wysokość podnoszenia 4810 mm Obudowa szybu wykonana z profili stalowych wypełnionych szkłem bezpiecznym P2 Płyta fundamentowa wylewana żelbetowa wg. proj. konstr.

7 Okna i drzwi (wg wykazu) a) Okna pojedyncze (w ścianach murowanych): Okna z PCW jednoramowe zespolone dwuszybowe, bezpieczne (P2 od zew.), z okuciami obwiedniowymi. z możliwością rozszczelniania. Okna wyposażyć w nawiewki went."aereco" Kwatery uchylne i rozwierane. b) Okna w ścianach fasadowych wg. pkt /j c) Drzwi wewnętrzne pełne płytowe, przylgowe z ościeżnicą porta-system o konstr. drewnianej ''Ferno". d) Drzwi wewnętrzne, przeszklone szybą pojedyn. hartowaną, w ramach aluminiowych w ściance przeszklonej - wg. pkt /l e) Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, przeszklone szybą zespoloną, typu Antisol, hartowaną, w ramach aluminiowych (profile ocieplone) - w ścianach fasadowych - wg. pkt /j f) Krata do zamykania szatni : składana, o wym. Otworu 470x260cm (np.typu Axalux) Wykończenie wewnętrzne a) Ściany i sufity - Tynki wap-cem. kat. IV z wierzchnią warstwą gładzi gipsową. - Glazura do wys. 2 m we wszystkich sanitariatach, natryskach, WC, przedsionkach, pom. gospodarczym. W pomieszczeniach pozostałych nad umywalkami i zlewozmywakami - glazura o wym. 1m x1m - Tynk wewnętrzny mozaikowy na bazie żywicy akrylowej - do wys. 2 m we wszystkich pozostałych pomieszczeniach - Malowanie emulsyjne : wyższe część ścian i sufity. - Obudowa belek stalowych (korytarze piętra) płyty STG b) Podłogi (wg rzutów) - Posadzki : We wszystkich pomieszczeniach płytki gresowe - Podłoże podłogi parteru: beton B20 gr.15cm zbrojony siatką śr. 6 mm o oczkach 20x20cm, na piasku stabilizowanym do gruntu rodzimego (współ. zag. Ip=0.4) c) Izolacje cieplne - Ściany zewnętrzne parteru, piętra i fundamentowe - styropian 12 cm (nadziemie) i 10 cm (fundamenty) - W ościeżach otworów okiennych i drzwiowych - styropian 5 cm.

8 - Podłogi na gruncie i stropie nad parterem - styropian 4 cm - Stropodachy - płyty spadkowe ze styropianu twardego ze spadkami i grubościami od 10 do 55 cm, ze spadkiem 3%, wg rzutu dachu. - Dach nad holem - płyty z wełny mineralnej gr. 16cm i 5 cm. - Dylatacja łącznika z istniejącym budynkiem głównym : wzdłuż ścian zewnętrznych i stropów - pasy styropianu szer.25cm, gr.2cm d) Izolacje przeciwwilgociowe - podłogi na gruncie : 2x papa na lepiku, w sanitariatach -2 papa termozgrzewalna. - izolacja pozioma ścian : 2 x papa termozgrzewalna. - izolacja pionowa ścian fundamentowych i ścian przyziemia - abizol. f) Parapety wewnętrzne pod wszystkimi oknami z marmuru syntetycznego gr.2cm i sze.40cm g) Obudowa płytami STG - Przewody wentylacyjne (14x14) - Belki stalowe (korytarze piętro) Wykończenie zewnętrzne (kolorystyka i faktury - wg. elewacji) a) Ściany murowane - Tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w masie (ATLAS) - powyżej poziomu posadzki parteru (wg.elewacji) - Tynk mozaikowy dekoracyjny na bazie żywicy akrylowej (typu ATLAS DEKO M) - powyżej poziomu parteru b) Ściany fasadowe c) Pokrycie dachu nad holem blacho dachówka samonośna (regola plannja,grafit)) d) Attyki /ł e) Pokrycie stopodachów (spadki 3%) papa termozgrz.wierzch. Krycia. g) Schody zewnętrzne - płytki gresowe mrozoodporne h) Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy stal. ocynk. powl. (w kolorze jw.) i) Podokienniki zewnętrzne pod wszystkimi oknami z blachy j.w. j) Opaska szer. 50 cm z kostki betonowej na podłożu z piasku stabilizowanym cementem - na odcinku ścian południowych (tam, gdzie plan zagospodarowania terenu nie przewiduje chodników) Projektowane instalacje wewnętrzne (wg projektów instalacyjnych.) 8

9 9 a) Instalacje sanitarne - Instalacje zimnej wody (z sieci miejskiej) - Ciepła woda użytkowa - z podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych - Instalacja przeciwpożarowa - 4 hydranty p.poż. (2 na poziomie parteru i 2 na piętrze) - Instalacja kanalizacja sanitarna (ścieki odprowadzone do istniejących przyłączy i sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej). - Odprowadzenie wód deszczowych z dachów - powierzchniowe b) Ogrzewanie - Centralne ogrzewanie wodne - z istniejącego węzła cieplnego, zlokalizowanego w istniejącym budynku warsztatów. c) Instalacje elektryczne - Oświetlenia, gniazd wtykowych, wentylatorów. - Odgromowe. - Dzwonkowa - Nagłaśniająca - Teleinformatyczna d) Wentylacja - Grawitacyjna (wszystkie pomieszczenia) - Grawitacyjna wspomagana wentylatorami ściennymi (w sanitariatach i pom. zaplecza - Mechaniczna (w sali komputerowej i obrabiarek numerycznych) Kategoria geotechniczna projektowanego budynku Budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej 3.2 Opis budowlany dot. robót w budynkach istniejących, związanych z projektowaną rozbudową Budynek szkoły z salą gimnastyczną a) Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych nośnych parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach i uzupełnieniem fragmentów ścian, po demontażu okien. Demontaż grzejników. b) Rozbiórka ściany działowej (12cm z cegły) w parterze (między projektowanym i istniejącym korytarzem) c) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących posadzek i tynków, malowanie. d) Dostosowanie instalacji oświetleniowej do przebudowy istniejącego korytarza.

10 10 e) Zamurowanie okna w piwnicy (pod projektowanym łącznikiem) o wym. 80x115 cm, murem z cegły silikat.38 cm na zapr. cem. Rozbiórka studzienki doświetl. w/w okna Budynek szkoły z warsztatami a) Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych nośnych parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach i uzupełnieniem fragmentów ścian, po demontażu okien. Demontaż grzejników. b) Budowa ściany działowej na parterze ( ograniczającej istniejącą salę lekcyjną od projektowanego korytarza) z cegły pełnej 12 cm. c) Rozbiórka ścian wewnętrznych nośnych korytarzy parteru i piętra wraz z zamontowaniem stalowych nadproży w tych ścianach d) W parterze korytarza projektowany kanał C.O. o wymiarach 140 x 50 w świetle. Konstrukcja kanału płyty prefabrykowane żelbetowe oparte na murowanych ścianach 25cm z bloczków betonowych na zaprawie cem. e) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących podłóg, posadzek (lastriko w części korytarza istniejącego i pł. gresowe w części korytarza nowoprojektowanej) i tynków, malowanie. f) Dostosowanie instalacji oświetleniowej do przebudowy istniejącego korytarza Budynek szkoły z warsztatami hala obrabiarek w części warsztatowej a) Zamurowanie 2 otworów okiennych (149x291) ścianą z gazobetonu 37cm b) Wykucie otworu drzwiowego (150x 265) - w miejsce istniejącego otworu okiennego (149x291), nadproże stalowe pod nadmurowanym fragmentem ściany 37cm. c) Roboty wykończeniowe związane z wyburzeniami - uzupełnienie i naprawa istniejących posadzek i tynków, malowanie. Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały wymagają odpowiednich atestów.

11 11 4. Zabezpieczenie p. pożarowe 4.1 Podstawowe parametry budowlane - Powierzchnia całkowita 936 m2 - projektowana rozbudowa 2837 m2 - budynki istniejące 3973 m2 - łącznie po rozbudowie - Wysokość budynku - max. wys. od terenu do kalenicy 10 m : Budynek niski - Liczba kondygnacji : 1 i Odległość od sąsiadujących budynków Najbliższy budynek - 27 m 4.3 Parametry p.poż. występujących substancji palnych Substancje palne nie występują 4.4 Kategoria zagrożenia ludzi Budynek projektowany (tak jak istniejący) zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 4.5 Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego pomieszczeń zaliczonych do MP Dotyczy pomieszczeń magazynowych w przyziemiu budynku. - do 500 MI/m2 4.6 Ocena zagrożenia wybuchem W żadnym z pomieszczeń nie występuje zagrożenie wybuchem z uwagi na brak materiałów pożarowo niebezpiecznych tj. o temperaturze zapłonu poniżej 55 st. C 4.7 Podział na strefy pożarowe Projektowany budynek wraz z istniejącymi budynkami szkolnymi do którego jest dobudowany stanowi jedną strefę pożarową pow. całkowita nie przekracza 5000 m2 4.8 Odporność ogniowa budynku i poszczególnych elementów budowlanych. a) Klasa odporności pożarowej budynku (wymagana ) -,,D b) Odporność ogniowa wymagana dla poszczególnych elementów budowlanych :

12 12 G ł ó w n a k o n s t r u k c j a n o ś n a - ściany (murowane 25 cm) - R30 - słupy i podciągi (żelbetowe) - R30 - stropy (kanałowe żelbetowe) - R E I 30 - dach Drogi ewakuacyjne (dot. całego budynku) a) Drogi ewakuacyjne stanowią korytarze szer. min. 240 cm oraz schody o szer. biegu i spocznika min 150 cm,w świetle W projektowanym budynku z każdego pomieszczenia możliwe są co najmniej 2 dojścia ewakuacyjne. Przy dojściu najniekorzystniejszym odległości wynoszą 28 i 55 m. b) Przejścia ewakuacyjne w sali gimnastycznej wynoszą max 36m (wymagane max 50m) c) Wyjścia ewakuacyjne Z projektowanej rozbudowy przewiduje się 4 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz Zabezpieczenie p. poż instalacji użytkowych Instalacje odgromowe i elektryczne: Wszystkie instalacje elektryczne wyposażone są w jeden główny wyłącznik Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa. Projektowana instalacja oświetleniowa awaryjna Urządzenia p. pożarowe Projektuje się 4 hydranty p. pożarowe śr. 25 i wyd.1l/s,20atm. - usytuowane na korytarzach: parteru 2 szt. i piętra 2 szt 4.12 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Gaśnice proszkowe 4 kg do gaszenia grup pożarowych ABC w ilości odpowiadającej wzkaźnikowi :1 gaśnica na 200 m2 powierzchni 4.13 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Projektowany hydrant p.poż. DN80 w odległości 18 m od wejścia głównego. Ponadto istniejące zewnętrzne hydranty zlokalizowane są na miejskiej sieci wodociągowej w przyległych do działki ulicach, w odległości do 75 m2 od budynku szkolnego Zewnętrzne drogi p. poż. Drogę pożarową stanowi przyległa ulica odległa m istniejący dojazd na plac wewnątrz posesji, z możliwością zawracania. Z dróg tych którego zapewnione są przejścia piesze szer. min.1.5m do wyjść ewakuacyjnych budynku, nie przekraczające długości. 30m.

13 13 5. Ocena stanu technicznego rozbudowywanych budynków istniejących 5.1 Budynek szkolny z salą gimnastyczną (oznaczony na proj. zag. terenu S1), zrealizowany w latach 70-tych XX w., składa się z 2- kondygnacyjnego budynku dydaktycznego, częściowo podpiwniczonego oraz z parterowej sali gimnastycznej z 2-kondygnacyjnym zapleczem. a) Ocena stanu poszczególnych elementów - Fundamenty wylewane,żelbetowe. Stan dobry. - Ściany z cegły pełnej (wewnętrzne oraz piwnicy) i z cegły dziurawki (zewnętrzne) Stan techniczny dobry. - Stropy prefabrykowane żelbetowe. Stan dobry. - Schody, podciągi, wieńce wylewane, żelbetowe. Stan dobry. - Dachy: Budynek dydaktyczny i zaplecze sali : dach wentylowany, przekrycie płytami dachowymi żelbet. ze spadkiem 8 i 12 %, kryty papą. Sala gimnastyczna: Stropodach pełny ze spadkiem 8%, kryty papą, z płyt pref. żelbet. opartych na żelbetowych dźwigarach. Wymagają wymiany ocieplenia. Stan konstr.dobry. - Stolarka okienna drewniana (stan zły) i z PCW (stan dobry) - Stolarka drzwiowa drewniana (wewnętrzna) i aluminiowa (zew.). Stan umiarkowany. - Tyki i elewacje -wymagają uzupełnień i napraw ew. przeznaczone do ocieplenia. - Orynnowanie i obróbki blacharskie stan zły, do wymiany. b) Wyposażenie instalacyjne budynku - Centralne ogrzewanie z kotłowni gazowej (dobry stan tech.) zlokalizowanej w budynku S2 - Instalacja wodno kanalizacyjne - Instalacje elektryczne : oświetlenia, gniazd wtykowych, dzwonkowa. - Instalacje odgromowe - Instalacje komputerowe - Instalacja telefoniczna c) Ocena ogólna stanu technicznego z uwagi na możliwość rozbudowy. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Fragmenty konstrukcyjne budynku do których przewiduje się dobudowanie łącznika, jak i cały budynek, nie zagrażają osobom i mieniu w nim się znajdującym, a projektowana rozbudowa nie spowoduje pogorszenia się jego stanu technicznego. 5.2 Budynek szkolny z warsztatami (oznaczony na proj. zag. terenu S2), składa się z z parterowego,częściowo podpiwniczonego budynku warsztatowego, zrealizowanego w latach 50-tych XX w. oraz z piętrowego, niepodpiwniczonego budynku dydaktycznego, zrealizowanego w latach 70-tych XX w. a) Ocena stanu poszczególnych elementów - Fundamenty murowane z kamienia (warsztaty) i żelbetowe (bud. dyd.) Stan dobry. - Ściany z cegły pełnej (wewnętrzne oraz piwnicy) i z gazobetonu (zewnętrzne) Stan techniczny dobry.

14 - Stropy - Kleina. Stan dobry. - Schody, podciągi, wieńce - wylewane, żelbetowe. Stan dobry. - Dachy : Budynek warsztatów : dach wentylowany, kryty blachą. Budynek dydaktyczny - stropodach pełny kryty papą. Wymagają docieplenia. Stan konstr. dobry - Stolarka okienna drewniana i stalowa (stan zły) i z PCW (stan dobry) - Stolarka drzwiowa drewniana (wewnętrzna) i stalowa (zew.). Stan umiarkowany. - Tyki i elewacje -wymagają uzupełnień i napraw ew. przeznaczone do ocieplenia. - Orynnowanie i obróbki blacharskie stan zły, do wymiany. b) Wyposażenie instalacyjne budynku - Centralne ogrzewanie (instal. częściowo do wymiany) z kotłowni gazowej zlokalizowanej w części podpiwniczonej budynku warsztatów (stan tech.dobry). - Instalacja wodno kanalizacyjne - Instalacje elektryczne:oświetlenia, gniazd wtykowych i dzwonkowa. - Instalacje odgromowe - Instalacje komputerowe - Instalacja telefoniczna c) Ocena ogólna stanu technicznego z uwagi na możliwość rozbudowy. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Fragmenty konstrukcyjne budynku do których przewiduje się dobudowanie łącznika, jak i cały budynek, nie zagrażają osobom i mieniu w nim się znajdującym, a projektowana a rozbudowa nie spowoduje pogorszenia się jego stanu technicznego. 6. Wyposażenie (dot.pracowni) a) Dygestorium - szt.1 (pracownia chemiczna) Wymiary szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220 x 750 x 2350 mm /z wentylacją/ Wykonanie: Dygestorium składa się z dwóch części: górnej - komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wyłożonej płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. dolnej - szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem i regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze zamocowana jest przesuwna okiennica podnoszona za pomocą systemu "Fennel". Pozwala ona na ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu przy otworze kominowym. Fragment instalacji wyciągowej, narażony na bezpośrednie działanie oparów szkodliwych, jest wykonany z kształtek i kanałów kwasoodpornych. Całość wykonana na nośniku z laminatu. ( Pro-Cezas) b) Stół demonstracyjny dla nauczyciela - szt 1 (pracownia chemiczna) Wymiary : 120x200. Blat - ceramiczny c) Stół demonstracyjny dla nauczyciela - szt 1 (pracownia fizyczna) Wymiary : 120x200. Blat laminowany, gniazda ektryczne 230V, 24V, 14

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM II

PROJEKT BUDOWLANY TOM II USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ budynku oświatowego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi

Bardziej szczegółowo