mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA "AS - PROJEKT" mgr inż. Andrzej Szczuchniak Koszalin ul. Orla 8/3 tel./fax (94) (94) =================================================================== Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU WEWNĘTRZEGO "C" NA POTRZEBY ODDZIAŁU UROLOGII W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W KOSZALINIE Nazwa i adres budynku: Inwestor: Projektanci: Budynek z Oddziałami Wewnętrznymi w Szpitalu Wojewódzkim Koszalin ul. Tytusa Chałubińskiego 7 - działka nr 4/6 obręb 19. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Koszalin ul. Tytusa Chałubińskiego 7 mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej mgr inż. Wacław Andrzej Szczuchniak upr. bud. nr A/PB/8300/179/83 upr. bud. nr UAN/N/7210/93/90 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej mgr inż. Joanna Szczuchniak - asystent projektanta mgr inż. Marek Jasiunas upr. bud. nr ZAP/0239/PWOS/09 - w specjalności sieci i instalacji sanitarnych Sprawdzający: mgr inż. arch. Jan Drzazga upr. bud. nr A/PB/8300/240/83 - w specjalności architektonicznej inż. Stanisław Jaśkiewicz upr. bud. nr UAN/N/7210/749/88 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Data: inż. Waldemar Jasiunas upr. bud. nr A/NB/8300/12/78 oraz A/PNB/8300/59/81 - w specjalności sieci i instalacji sanitarnych 28 lutego 2013 r. 1

2 A) Ekspertyza techniczna. B) Część architektoniczno - konstrukcyjna: ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny 1:500 - rysunki: Rys. nr 1 - rzut parteru - stan istniejący Rys. nr 2 - rzut parteru - stan projektowany 1:100 1:50 C) Część instalacyjna: - opis techniczny instalacji sanitarnych: wod.-kan., oraz wentylacji. - rysunki (7 szt.) instalacji wod.-kan., c.o. cwu., wentylacji oraz gazowej dla poszczególnych kondygnacji. D) Załączniki: - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - oświadczenie projektantów oraz sprawdzających - zaświadczenia o przynależności projektantów do izby samorządu zawodowego 2

3 EKSPERTYZA TECHNICZNA 1. Przedmiot i cel ekspertyzy. Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest część parteru budynku szpitalnego z oddziałami internistycznymi w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 7. Celem ekspertyzy jest sprawdzenie możliwości przebudowy, biorąc pod uwagę utworzenie w tym miejscu oddziału urologicznego. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,40 m. Sufity podwieszone obniżają wysokość w świetle od 2,50 m do 3,0 m. Budynek wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazów medycznych oraz wentylację mechaniczną z klimatyzacją. Pomieszczenia ogrzewane są centralnie z lokalnej kotłowni gazowej, usytuowanej na terenie Szpitala. 2. Stan techniczny budynku. Budynek z oddziałami internistycznymi ma trzy kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe oraz suterenę i częściowe podpiwniczenie. Pochodzi z przełomu XX wieku i podlega ochronie konserwatora zabytków. Stan techniczny ogólny budynku jest dobry. Stan techniczny poszczególnych elementów budynku jest następujący: - ściany zewnętrzne są murowane z cegły ceramicznej pełnej. Grubość ścian jest różna: zewnętrzne są grubości cm i posiadają pustkę szerokości 6 cm. Ściany konstrukcyjne gr. 49 cm obustronnie otynkowane.. Stan techniczny ścian zewnętrznych jest dobry. Ścianki działowe murowane z cegły pełnej gr. 17 cm. Stan techniczny dobry. - stropy ceramiczne Ackermanna gr. 24 cm w dobrym stanie technicznym. W piwnicach stropy Ackermanna, stalowo - ceramiczne w średnim i dobrym stanie technicznym. - dach drewniany - krokwie na stolcach i płatwiach. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką. Stan techniczny konstrukcji oraz pokrycia jest dobry. - okna z profili pcv - w średnim stanie technicznym. - podłogi i posadzki z płytek ceramicznych - stan techniczny zły. - stolarka drzwiowa - w złym stanie technicznym. - kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej - w średnim stanie technicznym, otynkowane. Wniosek: w istniejącym stanie technicznym budynek oraz znajdujące się w nim pomieszczenia, mogą podlegać przebudowie związanej z utworzeniem oddziału urologicznego. Andrzej Szczuchniak - rzeczoznawca budowlany Koszalin, 28 lutego 2013 r. 3

4 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 1. Przedmiot projektu budowlanego. OPIS TECHNICZNY Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego "C" na potrzeby Oddziału Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, położonego przy ulicy Tytusa Chałubińskiego Podstawa prawna - materiały źródłowe. [1] Umowa nr 53/TB/TP-231/4/PU/25/2013 zawarta w dniu 6 lutego 2013 r. z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. [2] Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w dniu 30 listopada 2012 r. [3] Uzgodnienia z pracownikami Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. [4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. [7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3. Projekt zagospodarowania terenu. 1) Przedmiot inwestycji - przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego "C" w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie na potrzeby Oddziału Urologicznego. 2) Istniejący stan zagospodarowania terenu - budynki szpitalne, drogi wewnętrzne, place postojowe, uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, kable energetyczne, telefoniczne i teletechniczne. 3) Projektowane zagospodarowanie terenu - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 250 mm. 4) Działka gruntowa nr 4/7 obręb 19 w Koszalinie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 7 podlega ochronie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie. 5) Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej nie spowodują zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. 4. Dane ogólne - stan istniejący. Oddział Wewnętrzny "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej czterokondygnacyjnego budynku wykonanego z cegły ceramicznej pełnej i drewnianym dachem

5 dwuspadowym. Budynek posiada przyziemie w postaci sutereny oraz częściowe podpiwniczenie. Oddział Wewnętrzny "C" zajmuje część pierwszej kondygnacji o powierzchni użytkowej 423,61 m 2. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,40 m. Ściany zewnętrzne - grubości 51 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej. Obustronnie otynkowane. Stan techniczny konstrukcji ścian jest dobry. Ściany wewnętrzne - grubości 25 i 44 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej. Obustronnie otynkowane. Stan techniczny konstrukcji jest dobry. Stropy - ceramiczne gęstożebrowe Ackermanna, grubości 16 cm z nadbetonem grubości 6 cm. Stan techniczny stropów jest dobry. Stropy od spodu otynkowane. Część osłonięta od spodu sufitem podwieszonym z płyt gipsowo kartonowych. Ścianki działowe - grubości 17 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej - obustronnie tynkowane. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (m²) Nr 1 - Gabinet opatrunkowy 17,89 Nr 2 Gabinet lekarski z sekretariatem 24,50 Nr 3 Pokój socjalny 17,61 Nr 4 Sala chorych 23,36 Nr 5 Pomieszczenie socjalne 16,62 Nr 6 Pokój pielęgniarki oddziałowej 5,98 Nr 7 Sekretariat 7,90 Nr 8 Pomieszczenie gospodarcze 1,51 Nr 9 Magazyn 1,62 Nr 10 Magazyn 2,42 Nr 11 Sanitariat personelu 4,31 Nr 12 Sanitariaty pacjentów 23,86 Nr 13 - Gabinet lekarski 21,76 Nr 14 Magazyn 17,98 Nr 15 Magazyn 17,87 Nr 16 Pokój pielęgniarek (socjalny) 20,53 Nr 17 Gabinet anestezjologa 12,39 Nr 18 Magazyn czysty 18,76 Nr 19 Dezynfekcja sprzętu 13,67 Nr 20 Pokój ordynatora 10,94 Nr 21 Sala chorych 21,77 Nr 22 Sala chorych 28,20 Nr 23 Sala chorych 20,23 Nr 24 Magazyn 0,88 Nr 25 Korytarz 71,05 Łącznie Pu 423,61 5

6 5. Stan projektowany - dane ogólne. Projekt przebudowy zachowuje dotychczasową funkcję oddziału szpitalnego. Zmianie ulegnie powierzchnia sanitariatów pacjentów, którą rozbudowano i wydzielono część damską i męską z pomieszczeniem sanitarnym z brodzikiem najazdowym oraz muszlą ustępową dla osób poruszających się na wózkach. Z dotychczasowego gabinetu opatrunkowego oraz gabinetu lekarskiego z sekretariatem powstanie gabinet zabiegowy połączony z salą ESWL (usuwanie kamieni nerkowych). Istniejący pokój socjalny pielęgniarek zostanie wyposażony dodatkowo w zlewozmywak dwukomorowy, oraz umywalkę. Z sali chorych z magazynem leków zostanie utworzony gabinet diagnostyczno - zabiegowy wraz z boksem dla pielęgniarki monitorującej oddział urologii. Powiększeniu ulegnie pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej. Z dwóch dużych magazynów utworzona zostanie sala chorych. Z drugiego pokoju socjalnego oraz pomieszczenia anestezjologa powstanie sala chorych podlegających intensywnemu nadzorowi pielęgniarskiemu. W tym celu wydzielono osobne stanowisko dla pielęgniarki. W miejsce pomieszczenia służącego do dezynfekcji sprzętu medycznego powstanie kuchnia, a z magazynu czystego - izolatka. W brudowniku zostanie zainstalowany dezynfektor kaczek i basenów ze zlewozmywakiem i umywalką oraz macerator. Zmianie ulegnie lokalizacja magazynu czystego oraz podział sal chorych. Powierzchnia użytkowa oddziału po przebudowie wynosić będzie 430,86 m 2. Przebudowa wymagać będzie rozebranie części ścian działowych, przesklepienia nad tymi ścianami, zamurowania części otworów drzwiowych, wykonania lub poszerzenia otworów drzwiowych, prze sklepienia nowych otworów nadprożami stalowymi, rozebrania części posadzek, sufitu podwieszonego, wymurowania nowych ścian działowych, wykonania tynków, okładzin oraz posadzek. Ponadto obsadzenia stolarki drzwiowej, przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych oraz wentylacji. Wykonana będzie nowa wentylacja mechaniczna. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NR POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m²) RODZAJ POSADZKI 1/1 Gabinet zabiegowy z salą Wykładzina PCV 45,96 ESWL 1/2 Poczekalnia 3,14 Wykładzina PCV 2 Pokój socjalny 18,02 Wykładzina PCV 3 Magazyn leków 7,28 Gress 4/1 Gabinet diagn.-zabiegowy 10,19 Gress 4/2 Boks pielęgniarki dyżurnej 5,13 Wykładzina PCV 5 Pokój pielęgniarki Wykładzina PCV 11,90 oddziałowej 6 Sekretariat 8,01 Wykładzina PCV 7 Sanitariat damski 17,66 Gress 8 Sanitariat męski 17,65 Gress 9 Pomieszczenie porządkowe 1,47 Gress 10 Magazyn czysty 1,54 Gress 11 Brudownik 2,53 Gress 12 Pom. higieniczno-sanitarne 4,63 Gress 13 Gabinet lekarski 22,15 Wykładzina PCV 14 Sala chorych 37,64 Wykładzina PCV 15 Sala chorych intensywnego Wykładzina PCV 30,62 nadzoru 16 Izolatka 18,76 Wykładzina PCV/gress 17 Kuchnia 14,64 Gress 18 Gabinet ordynatora 10,50 Wykładzina PCV 19 Sala chorych 25,21 Wykładzina PCV 20 Sala chorych 23,39 Wykładzina PCV 21 Sala chorych 23,39 Wykładzina PCV 22 Pom. porządkowe 1,54 Gress 23 Korytarz 71,05 Wykładzina PCV Łącznie Pu 430,86

7 5.1 Stan projektowany - dane szczegółowe. Ściany działowe - murowane z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm oraz 8 cm. Ściany działowe gr. 8 cm i wysokości przekraczającej 2,50 m należy zazbroić płaskownikiem 3 x 30 mm, układanym poziomo w co drugiej warstwie muru. Dopuszcza się pręty stalowe o średnicy 8 mm w ilości 2 sztuki w zbrojonej spoinie. Z uwagi na nieznaczne zaprojektowane przesunięcie ścianki działowe pomiędzy sekretariatem a pomieszczeniem pielęgniarki oddziałowej, kuchnią a gabinetem ordynatora, gabinetem ordynatora a salą chorych zaznaczone w projekcie do wyburzenia należy pozostawić. Ścianki działowe w sanitariatach pacjentów pomiędzy kabinami należy wykonać wg poniższego pisu: - wysokość całkowita 2030mm, - wysokość stopy/odległość elementów od poziomu posadzki 150 mm, - elementy wykonane z płyty warstwowej o grubości 30mm, rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem o grubości 2 mm, wodoodporne, nie gnijące, odporne na uszkodzenia i łatwe do utrzymania w czystości, - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, - widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, kolorystycznie dobranym do koloru płyty lub okuć. Nadproża i wzmocnienia - nad otworami drzwiowymi w ścianach konstrukcyjnych należy ułożyć dwa dwuteowniki szerokostopowe HEB 120 o długości 1,50 m. Przesklepienie ściany korytarza boksu pielęgniarki dyżurnej należy wy- konać z dwóch dwuteowników szerokostopowych HEB 140 i długości 3,90 m. Przed rozebraniem ściany działowej między magazynami należy wykonać podparcie stropu dwoma ceownikami [140 długości 8,50m. Wymienione elementy układać na blachach podporowych o wymiarach 8 x 250 x 500 mm, umieszczonych na ścianach konstrukcyjnych. Środniki profili stalowych wyszpałdować cegłą dziurawką lub płytkami gazobetonu. Następnie owinąć siatką z ocynkowanego drutu i otynkować. Powyższe prace wykonać pod nadzorem konstruktora. Stolarka drzwiowa - o szerokości skrzydeł 80, 90, 100, 140 (110 i 30) cm: Drzwi aluminiowe we wszystkich salach chorych (pom. nr 21, 20,19,16, 15,14,4/1) - 8 szt. Jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, pełne, klamki dwustronne, zamek umożliwiający zamykanie na klucz, kolor biały, ze stopką Drzwi do sal chorych z otworami wentylacyjnymi w dolnej części. Kąt otwarcia drzwi 180. W pomieszczeniu 16 (izolatka) w/w drzwi w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym. Do pozostałych pomieszczeń drzwi płycinowe z zamkiem umożliwiającym zamykanie drzwi na klucz. W sanitariatach skrzydła drzwiowe powinny posiadać otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła lub odpowiednio wyprofilowane podcięcie oraz rozetę WC z oznacznikiem zajętości. Drzwi do Gabinetu zabiegowego 1/1 (z poczekalni oraz z korytarza Oddziału)- dodatkowo zabezpieczone materiałami o równoważniku ołowiu nie mniejszym niż 0,5 mmpb każde, zgodnie z projektem osłon stałych przed promieniowaniem RTG (załącznik nr 9 do SIWZ). Drzwi przeciwpożarowe: a) wejście do Oddziału od strony głównej klatki schodowej drzwi dwuskrzydłowe (110cm i 30 cm) z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o odporności ogniowej 60', z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej Oddziału na klamkę, od strony zewnętrznej na kartę magnetyczną, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały, drzwi dostosowane do podłączenia domofonu. Drzwi przesunięte w głąb korytarza, tak aby było możliwe otwarcie drzwi na zewnątrz bez kolizji z drzwiami z klatki schodowej. b) wejście do poczekalni drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o

8 odporności ogniowej 60, z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej poczekalni na klamkę, od strony zewnętrznej pochwyt, otwieranie przy pomocy domofonu, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały. Drzwi otwierane na ścianę. c) wejście od strony bocznej klatki schodowej drzwi dwuskrzydłowe (110cm i 30 cm) z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o odporności ogniowej 30, z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej Oddziału na klamkę, od strony zewnętrznej na kartę magnetyczną, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały, drzwi dostosowane do podłączenia domofonu. Stolarka okienna - Regulacja, wymiana okuć i uszczelek, montaż nawietrzaków higrosterowalnych oraz wymiana parapetów wewnętrznych. Tynki i okładziny - ściany murowane należy otynkować tynkiem cementowo- wapiennym kategorii III. W sanitariatach, kuchni, natrysku, brudowniku, pomieszczeniu porządkowym, magazynach - okładziny ścian do wysokości min. 2,0 m płytkami ceramicznymi glazurowanymi o wymiarach 20x40 cm lub inne w uzgodnieniu z Zamawiającym. Obudować wszystkie rury instalacyjne i przewody wentylacyjne obudować, wykonać systemowe sufity podwieszane. Ściany w korytarzu oraz w salach chorych zabezpieczyć płytami ochronnymi z żywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm, szerokości 40 cm (korytarz- dwa pasy, sale chorych- jeden pas). Naroża ścian zabezpieczyć listwami ochronnymi narożnymi z żywicy akrylowinylowej wymiar skrzydła min. 50 mm. Posadzki - w sanitariatach, brudowniku, gabinecie diagnostyczno- zabiegowym (4/1,3), gabinecie zabiegowym (1/1), pomieszczeniu porządkowym, magazynach, kuchni posadzka z płytek ceramicznych gresowych. W pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV. Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych - powinna być odporna na ścieranie oraz na odczynniki chemiczne: - klasa odporności na ścieranie: grupa T, - klasa użytkowania: 34/43, - zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR, - grubość całkowita: 2,5 mm, - grubość warstwy ścieralnej 0,9 mm - odporność chemiczna: dobra, - odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: dobra. Połączenia ścian z posadzkami należy wyoblić. Posadzka z płytek ceramicznych terakotowych i gresowych: wymiary muszą być spójne z wymiarami płytek ściennych: Właściwości: - barwa: wg wzorca producenta, po uzgodnieniu z zamawiającym, - antypoślizgowość R10-13, - nasiąkliwość 3-6%, - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 N/mm 2 - klasa ścieralności V, - odporność na plamienie klasa 1, Gress - wymagania dodatkowe: - twardość wg skali Mahsa 8 Malowanie - tynki wewnętrzne należy pokryć dwukrotnie farbą akrylową zmywalną do malowania ścian wewnętrznych pomieszczeń służby zdrowia. Wymagania techniczne: - stopień połysku: mat

9 - gęstość: 1,3-1,5 g/cm³, - odporność na szorowanie na mokro: min. klasa 1-3, - wymagany atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Parawany sufitowe, w salach chorych oraz gabinecie zabiegowym ESWL: w systemie podwieszanych, sufitowych prowadnic aluminiowych składający się z szyny aluminiowej z wkładką PCV, ułatwiającą poruszanie się haczyków w szynie. Komplet powinien zawierać elementy umożliwiające mocowanie szyny do ściany i sufitu oraz zasłonki z haczykami. Zasłonki: bawełniano- poliestrowe o wymiarach 295x200 cm oraz 220x200 cm, skład: 65% poliester, 35 % bawełna. Kolorystyka farb, płytek ściennych, terakoty, zasłonek, taśm ochronnych itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym. 6.0 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Rozpatrywana część budynku stanowi samodzielną strefę pożarową. Ściany i stropy wykonane są z elementów niepalnych (ceramicznych). Wejście do strefy pożarowej możliwe jest przez drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60S i EI30S oraz drzwi jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI60S (wejściowe do sali ESWL). Usytuowanie drzwi przedstawiono na rys. nr 2. Odporność ogniową 60 minut powinno posiadać całe wypełnienie poza skrzydłami drzwiowymi. Szczelność ogniową należy zapewnić także w miejscach przechodzenia przewodów instalacyjnych przez stropy i ściany. Zamawiający przekaże dwie szafki z gaśnicami oraz wskaże miejsce ich zamontowania/wkucia. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany/stropy w strefie przeciwpożarowej należy zabezpieczyć pianką ogniochronną o odporności ogniowej min. 1 godz. 7.0 Uwagi końcowe. 1) Projektowana przebudowa nie zmienia zasadniczej funkcji użytkowej oddziału szpitalnego. 2) Oddział pozostanie oddziałem nieprzechodnim. 3) Bez zmian pozostają ściany konstrukcyjne oraz drogi ewakuacyjne. 4) Przy robotach instalacyjnych należy uwzględnić naprawę i pomalowanie miejsc po wykonanych przebiciach w ścianach i stropach oraz zabudowy z płyt gipsowo- kartonowych. 4) Wykonywanie otworów w ścianach konstrukcyjnych należy poprzedzić podstemplowaniem stropu obciążającego daną ścianę, przynajmniej na połowie powierzchni. 5) Przed rozebraniem ściany działowej między dwoma magazynami należy zawiadomić projektanta, który po sprawdzeniu stropu podejmie ostateczną decyzję odnośnie konieczności podparcia stropu w tym miejscu. Opracował: mgr inż. Andrzej Szczuchniak mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski mgr inż. Joanna Szczuchniak Koszalin, 28 lutego 2013 r.

10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu: ODDZIAŁ UROLOGII SZPITALA WOJEWODZKIEGO W KOSZALINIE Koszalin, ulica T. Chałubińskiego 7. Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika Koszalin ulica Tytusa Chałubińskiego 7. Projektant: mgr inż. Andrzej Szczuchniak Koszalin ulica Orla 8/3 Data: 28 lutego 2013 r.

11 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót: roboty rozbiórkowe, budowlane wewnętrzne, instalacyjne. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: budynki sąsiednich oddziałów szpitalnych. 3. Obiekty podlegające rozbiórce: nie występują. 4. Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi: gruz i kurz podczas prac rozbiórkowych, porażenie prądem elektrycznym. 5. Przewidywane zagrożenia: jak w p Oznakowanie miejsca prowadzenia robót: tablica informacyjna, wygrodzenie strefy niebezpiecznej taśmą sygnalizacyjną. 7. Sposób instruktażu pracowników: przeszkolenie szczegółowe na miejscu prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych, wskazanie dojazdu do budynku, punktów poboru wody, energii elektrycznej, dróg ewakuacyjnych. Opracował: Andrzej Szczuchniak - projektant Koszalin, 28 lutego 2013 r.

12 1 0

13 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z art Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany przebudowy Oddziału Wewnętrznego "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, na potrzeby Oddziału Urologii sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTANT DATA PODPIS Architektura Konstrukcja Instalacje sanitarne Mikołaj Krajewski Andrzej Szczuchniak Marek Jasiunas OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCYCH Zgodnie z art Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany przebudowy Oddziału Wewnętrznego "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, na potrzebu Oddziału Urologii sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ZAKRES OPRACOWANIA SPRAWDZAJĄCY DATA PODPIS Architektura Konstrukcja Instalacje sanitarne Jan Drzazga Stanisław Jaśkiewicz Waldemar Jasiunas 1 1

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo