mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA "AS - PROJEKT" mgr inż. Andrzej Szczuchniak Koszalin ul. Orla 8/3 tel./fax (94) (94) =================================================================== Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU WEWNĘTRZEGO "C" NA POTRZEBY ODDZIAŁU UROLOGII W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W KOSZALINIE Nazwa i adres budynku: Inwestor: Projektanci: Budynek z Oddziałami Wewnętrznymi w Szpitalu Wojewódzkim Koszalin ul. Tytusa Chałubińskiego 7 - działka nr 4/6 obręb 19. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Koszalin ul. Tytusa Chałubińskiego 7 mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej mgr inż. Wacław Andrzej Szczuchniak upr. bud. nr A/PB/8300/179/83 upr. bud. nr UAN/N/7210/93/90 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej mgr inż. Joanna Szczuchniak - asystent projektanta mgr inż. Marek Jasiunas upr. bud. nr ZAP/0239/PWOS/09 - w specjalności sieci i instalacji sanitarnych Sprawdzający: mgr inż. arch. Jan Drzazga upr. bud. nr A/PB/8300/240/83 - w specjalności architektonicznej inż. Stanisław Jaśkiewicz upr. bud. nr UAN/N/7210/749/88 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Data: inż. Waldemar Jasiunas upr. bud. nr A/NB/8300/12/78 oraz A/PNB/8300/59/81 - w specjalności sieci i instalacji sanitarnych 28 lutego 2013 r. 1

2 A) Ekspertyza techniczna. B) Część architektoniczno - konstrukcyjna: ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny 1:500 - rysunki: Rys. nr 1 - rzut parteru - stan istniejący Rys. nr 2 - rzut parteru - stan projektowany 1:100 1:50 C) Część instalacyjna: - opis techniczny instalacji sanitarnych: wod.-kan., oraz wentylacji. - rysunki (7 szt.) instalacji wod.-kan., c.o. cwu., wentylacji oraz gazowej dla poszczególnych kondygnacji. D) Załączniki: - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - oświadczenie projektantów oraz sprawdzających - zaświadczenia o przynależności projektantów do izby samorządu zawodowego 2

3 EKSPERTYZA TECHNICZNA 1. Przedmiot i cel ekspertyzy. Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest część parteru budynku szpitalnego z oddziałami internistycznymi w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 7. Celem ekspertyzy jest sprawdzenie możliwości przebudowy, biorąc pod uwagę utworzenie w tym miejscu oddziału urologicznego. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,40 m. Sufity podwieszone obniżają wysokość w świetle od 2,50 m do 3,0 m. Budynek wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazów medycznych oraz wentylację mechaniczną z klimatyzacją. Pomieszczenia ogrzewane są centralnie z lokalnej kotłowni gazowej, usytuowanej na terenie Szpitala. 2. Stan techniczny budynku. Budynek z oddziałami internistycznymi ma trzy kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe oraz suterenę i częściowe podpiwniczenie. Pochodzi z przełomu XX wieku i podlega ochronie konserwatora zabytków. Stan techniczny ogólny budynku jest dobry. Stan techniczny poszczególnych elementów budynku jest następujący: - ściany zewnętrzne są murowane z cegły ceramicznej pełnej. Grubość ścian jest różna: zewnętrzne są grubości cm i posiadają pustkę szerokości 6 cm. Ściany konstrukcyjne gr. 49 cm obustronnie otynkowane.. Stan techniczny ścian zewnętrznych jest dobry. Ścianki działowe murowane z cegły pełnej gr. 17 cm. Stan techniczny dobry. - stropy ceramiczne Ackermanna gr. 24 cm w dobrym stanie technicznym. W piwnicach stropy Ackermanna, stalowo - ceramiczne w średnim i dobrym stanie technicznym. - dach drewniany - krokwie na stolcach i płatwiach. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką. Stan techniczny konstrukcji oraz pokrycia jest dobry. - okna z profili pcv - w średnim stanie technicznym. - podłogi i posadzki z płytek ceramicznych - stan techniczny zły. - stolarka drzwiowa - w złym stanie technicznym. - kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej - w średnim stanie technicznym, otynkowane. Wniosek: w istniejącym stanie technicznym budynek oraz znajdujące się w nim pomieszczenia, mogą podlegać przebudowie związanej z utworzeniem oddziału urologicznego. Andrzej Szczuchniak - rzeczoznawca budowlany Koszalin, 28 lutego 2013 r. 3

4 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 1. Przedmiot projektu budowlanego. OPIS TECHNICZNY Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego "C" na potrzeby Oddziału Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, położonego przy ulicy Tytusa Chałubińskiego Podstawa prawna - materiały źródłowe. [1] Umowa nr 53/TB/TP-231/4/PU/25/2013 zawarta w dniu 6 lutego 2013 r. z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. [2] Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w dniu 30 listopada 2012 r. [3] Uzgodnienia z pracownikami Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. [4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. [7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3. Projekt zagospodarowania terenu. 1) Przedmiot inwestycji - przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego "C" w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie na potrzeby Oddziału Urologicznego. 2) Istniejący stan zagospodarowania terenu - budynki szpitalne, drogi wewnętrzne, place postojowe, uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, kable energetyczne, telefoniczne i teletechniczne. 3) Projektowane zagospodarowanie terenu - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 250 mm. 4) Działka gruntowa nr 4/7 obręb 19 w Koszalinie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 7 podlega ochronie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie. 5) Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej nie spowodują zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. 4. Dane ogólne - stan istniejący. Oddział Wewnętrzny "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej czterokondygnacyjnego budynku wykonanego z cegły ceramicznej pełnej i drewnianym dachem

5 dwuspadowym. Budynek posiada przyziemie w postaci sutereny oraz częściowe podpiwniczenie. Oddział Wewnętrzny "C" zajmuje część pierwszej kondygnacji o powierzchni użytkowej 423,61 m 2. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,40 m. Ściany zewnętrzne - grubości 51 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej. Obustronnie otynkowane. Stan techniczny konstrukcji ścian jest dobry. Ściany wewnętrzne - grubości 25 i 44 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej. Obustronnie otynkowane. Stan techniczny konstrukcji jest dobry. Stropy - ceramiczne gęstożebrowe Ackermanna, grubości 16 cm z nadbetonem grubości 6 cm. Stan techniczny stropów jest dobry. Stropy od spodu otynkowane. Część osłonięta od spodu sufitem podwieszonym z płyt gipsowo kartonowych. Ścianki działowe - grubości 17 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej - obustronnie tynkowane. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (m²) Nr 1 - Gabinet opatrunkowy 17,89 Nr 2 Gabinet lekarski z sekretariatem 24,50 Nr 3 Pokój socjalny 17,61 Nr 4 Sala chorych 23,36 Nr 5 Pomieszczenie socjalne 16,62 Nr 6 Pokój pielęgniarki oddziałowej 5,98 Nr 7 Sekretariat 7,90 Nr 8 Pomieszczenie gospodarcze 1,51 Nr 9 Magazyn 1,62 Nr 10 Magazyn 2,42 Nr 11 Sanitariat personelu 4,31 Nr 12 Sanitariaty pacjentów 23,86 Nr 13 - Gabinet lekarski 21,76 Nr 14 Magazyn 17,98 Nr 15 Magazyn 17,87 Nr 16 Pokój pielęgniarek (socjalny) 20,53 Nr 17 Gabinet anestezjologa 12,39 Nr 18 Magazyn czysty 18,76 Nr 19 Dezynfekcja sprzętu 13,67 Nr 20 Pokój ordynatora 10,94 Nr 21 Sala chorych 21,77 Nr 22 Sala chorych 28,20 Nr 23 Sala chorych 20,23 Nr 24 Magazyn 0,88 Nr 25 Korytarz 71,05 Łącznie Pu 423,61 5

6 5. Stan projektowany - dane ogólne. Projekt przebudowy zachowuje dotychczasową funkcję oddziału szpitalnego. Zmianie ulegnie powierzchnia sanitariatów pacjentów, którą rozbudowano i wydzielono część damską i męską z pomieszczeniem sanitarnym z brodzikiem najazdowym oraz muszlą ustępową dla osób poruszających się na wózkach. Z dotychczasowego gabinetu opatrunkowego oraz gabinetu lekarskiego z sekretariatem powstanie gabinet zabiegowy połączony z salą ESWL (usuwanie kamieni nerkowych). Istniejący pokój socjalny pielęgniarek zostanie wyposażony dodatkowo w zlewozmywak dwukomorowy, oraz umywalkę. Z sali chorych z magazynem leków zostanie utworzony gabinet diagnostyczno - zabiegowy wraz z boksem dla pielęgniarki monitorującej oddział urologii. Powiększeniu ulegnie pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej. Z dwóch dużych magazynów utworzona zostanie sala chorych. Z drugiego pokoju socjalnego oraz pomieszczenia anestezjologa powstanie sala chorych podlegających intensywnemu nadzorowi pielęgniarskiemu. W tym celu wydzielono osobne stanowisko dla pielęgniarki. W miejsce pomieszczenia służącego do dezynfekcji sprzętu medycznego powstanie kuchnia, a z magazynu czystego - izolatka. W brudowniku zostanie zainstalowany dezynfektor kaczek i basenów ze zlewozmywakiem i umywalką oraz macerator. Zmianie ulegnie lokalizacja magazynu czystego oraz podział sal chorych. Powierzchnia użytkowa oddziału po przebudowie wynosić będzie 430,86 m 2. Przebudowa wymagać będzie rozebranie części ścian działowych, przesklepienia nad tymi ścianami, zamurowania części otworów drzwiowych, wykonania lub poszerzenia otworów drzwiowych, prze sklepienia nowych otworów nadprożami stalowymi, rozebrania części posadzek, sufitu podwieszonego, wymurowania nowych ścian działowych, wykonania tynków, okładzin oraz posadzek. Ponadto obsadzenia stolarki drzwiowej, przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych oraz wentylacji. Wykonana będzie nowa wentylacja mechaniczna. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NR POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m²) RODZAJ POSADZKI 1/1 Gabinet zabiegowy z salą Wykładzina PCV 45,96 ESWL 1/2 Poczekalnia 3,14 Wykładzina PCV 2 Pokój socjalny 18,02 Wykładzina PCV 3 Magazyn leków 7,28 Gress 4/1 Gabinet diagn.-zabiegowy 10,19 Gress 4/2 Boks pielęgniarki dyżurnej 5,13 Wykładzina PCV 5 Pokój pielęgniarki Wykładzina PCV 11,90 oddziałowej 6 Sekretariat 8,01 Wykładzina PCV 7 Sanitariat damski 17,66 Gress 8 Sanitariat męski 17,65 Gress 9 Pomieszczenie porządkowe 1,47 Gress 10 Magazyn czysty 1,54 Gress 11 Brudownik 2,53 Gress 12 Pom. higieniczno-sanitarne 4,63 Gress 13 Gabinet lekarski 22,15 Wykładzina PCV 14 Sala chorych 37,64 Wykładzina PCV 15 Sala chorych intensywnego Wykładzina PCV 30,62 nadzoru 16 Izolatka 18,76 Wykładzina PCV/gress 17 Kuchnia 14,64 Gress 18 Gabinet ordynatora 10,50 Wykładzina PCV 19 Sala chorych 25,21 Wykładzina PCV 20 Sala chorych 23,39 Wykładzina PCV 21 Sala chorych 23,39 Wykładzina PCV 22 Pom. porządkowe 1,54 Gress 23 Korytarz 71,05 Wykładzina PCV Łącznie Pu 430,86

7 5.1 Stan projektowany - dane szczegółowe. Ściany działowe - murowane z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm oraz 8 cm. Ściany działowe gr. 8 cm i wysokości przekraczającej 2,50 m należy zazbroić płaskownikiem 3 x 30 mm, układanym poziomo w co drugiej warstwie muru. Dopuszcza się pręty stalowe o średnicy 8 mm w ilości 2 sztuki w zbrojonej spoinie. Z uwagi na nieznaczne zaprojektowane przesunięcie ścianki działowe pomiędzy sekretariatem a pomieszczeniem pielęgniarki oddziałowej, kuchnią a gabinetem ordynatora, gabinetem ordynatora a salą chorych zaznaczone w projekcie do wyburzenia należy pozostawić. Ścianki działowe w sanitariatach pacjentów pomiędzy kabinami należy wykonać wg poniższego pisu: - wysokość całkowita 2030mm, - wysokość stopy/odległość elementów od poziomu posadzki 150 mm, - elementy wykonane z płyty warstwowej o grubości 30mm, rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem o grubości 2 mm, wodoodporne, nie gnijące, odporne na uszkodzenia i łatwe do utrzymania w czystości, - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, - widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, kolorystycznie dobranym do koloru płyty lub okuć. Nadproża i wzmocnienia - nad otworami drzwiowymi w ścianach konstrukcyjnych należy ułożyć dwa dwuteowniki szerokostopowe HEB 120 o długości 1,50 m. Przesklepienie ściany korytarza boksu pielęgniarki dyżurnej należy wy- konać z dwóch dwuteowników szerokostopowych HEB 140 i długości 3,90 m. Przed rozebraniem ściany działowej między magazynami należy wykonać podparcie stropu dwoma ceownikami [140 długości 8,50m. Wymienione elementy układać na blachach podporowych o wymiarach 8 x 250 x 500 mm, umieszczonych na ścianach konstrukcyjnych. Środniki profili stalowych wyszpałdować cegłą dziurawką lub płytkami gazobetonu. Następnie owinąć siatką z ocynkowanego drutu i otynkować. Powyższe prace wykonać pod nadzorem konstruktora. Stolarka drzwiowa - o szerokości skrzydeł 80, 90, 100, 140 (110 i 30) cm: Drzwi aluminiowe we wszystkich salach chorych (pom. nr 21, 20,19,16, 15,14,4/1) - 8 szt. Jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, pełne, klamki dwustronne, zamek umożliwiający zamykanie na klucz, kolor biały, ze stopką Drzwi do sal chorych z otworami wentylacyjnymi w dolnej części. Kąt otwarcia drzwi 180. W pomieszczeniu 16 (izolatka) w/w drzwi w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym. Do pozostałych pomieszczeń drzwi płycinowe z zamkiem umożliwiającym zamykanie drzwi na klucz. W sanitariatach skrzydła drzwiowe powinny posiadać otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła lub odpowiednio wyprofilowane podcięcie oraz rozetę WC z oznacznikiem zajętości. Drzwi do Gabinetu zabiegowego 1/1 (z poczekalni oraz z korytarza Oddziału)- dodatkowo zabezpieczone materiałami o równoważniku ołowiu nie mniejszym niż 0,5 mmpb każde, zgodnie z projektem osłon stałych przed promieniowaniem RTG (załącznik nr 9 do SIWZ). Drzwi przeciwpożarowe: a) wejście do Oddziału od strony głównej klatki schodowej drzwi dwuskrzydłowe (110cm i 30 cm) z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o odporności ogniowej 60', z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej Oddziału na klamkę, od strony zewnętrznej na kartę magnetyczną, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały, drzwi dostosowane do podłączenia domofonu. Drzwi przesunięte w głąb korytarza, tak aby było możliwe otwarcie drzwi na zewnątrz bez kolizji z drzwiami z klatki schodowej. b) wejście do poczekalni drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o

8 odporności ogniowej 60, z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej poczekalni na klamkę, od strony zewnętrznej pochwyt, otwieranie przy pomocy domofonu, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały. Drzwi otwierane na ścianę. c) wejście od strony bocznej klatki schodowej drzwi dwuskrzydłowe (110cm i 30 cm) z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o odporności ogniowej 30, z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej Oddziału na klamkę, od strony zewnętrznej na kartę magnetyczną, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały, drzwi dostosowane do podłączenia domofonu. Stolarka okienna - Regulacja, wymiana okuć i uszczelek, montaż nawietrzaków higrosterowalnych oraz wymiana parapetów wewnętrznych. Tynki i okładziny - ściany murowane należy otynkować tynkiem cementowo- wapiennym kategorii III. W sanitariatach, kuchni, natrysku, brudowniku, pomieszczeniu porządkowym, magazynach - okładziny ścian do wysokości min. 2,0 m płytkami ceramicznymi glazurowanymi o wymiarach 20x40 cm lub inne w uzgodnieniu z Zamawiającym. Obudować wszystkie rury instalacyjne i przewody wentylacyjne obudować, wykonać systemowe sufity podwieszane. Ściany w korytarzu oraz w salach chorych zabezpieczyć płytami ochronnymi z żywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm, szerokości 40 cm (korytarz- dwa pasy, sale chorych- jeden pas). Naroża ścian zabezpieczyć listwami ochronnymi narożnymi z żywicy akrylowinylowej wymiar skrzydła min. 50 mm. Posadzki - w sanitariatach, brudowniku, gabinecie diagnostyczno- zabiegowym (4/1,3), gabinecie zabiegowym (1/1), pomieszczeniu porządkowym, magazynach, kuchni posadzka z płytek ceramicznych gresowych. W pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV. Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych - powinna być odporna na ścieranie oraz na odczynniki chemiczne: - klasa odporności na ścieranie: grupa T, - klasa użytkowania: 34/43, - zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR, - grubość całkowita: 2,5 mm, - grubość warstwy ścieralnej 0,9 mm - odporność chemiczna: dobra, - odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: dobra. Połączenia ścian z posadzkami należy wyoblić. Posadzka z płytek ceramicznych terakotowych i gresowych: wymiary muszą być spójne z wymiarami płytek ściennych: Właściwości: - barwa: wg wzorca producenta, po uzgodnieniu z zamawiającym, - antypoślizgowość R10-13, - nasiąkliwość 3-6%, - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 N/mm 2 - klasa ścieralności V, - odporność na plamienie klasa 1, Gress - wymagania dodatkowe: - twardość wg skali Mahsa 8 Malowanie - tynki wewnętrzne należy pokryć dwukrotnie farbą akrylową zmywalną do malowania ścian wewnętrznych pomieszczeń służby zdrowia. Wymagania techniczne: - stopień połysku: mat

9 - gęstość: 1,3-1,5 g/cm³, - odporność na szorowanie na mokro: min. klasa 1-3, - wymagany atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Parawany sufitowe, w salach chorych oraz gabinecie zabiegowym ESWL: w systemie podwieszanych, sufitowych prowadnic aluminiowych składający się z szyny aluminiowej z wkładką PCV, ułatwiającą poruszanie się haczyków w szynie. Komplet powinien zawierać elementy umożliwiające mocowanie szyny do ściany i sufitu oraz zasłonki z haczykami. Zasłonki: bawełniano- poliestrowe o wymiarach 295x200 cm oraz 220x200 cm, skład: 65% poliester, 35 % bawełna. Kolorystyka farb, płytek ściennych, terakoty, zasłonek, taśm ochronnych itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym. 6.0 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Rozpatrywana część budynku stanowi samodzielną strefę pożarową. Ściany i stropy wykonane są z elementów niepalnych (ceramicznych). Wejście do strefy pożarowej możliwe jest przez drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60S i EI30S oraz drzwi jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI60S (wejściowe do sali ESWL). Usytuowanie drzwi przedstawiono na rys. nr 2. Odporność ogniową 60 minut powinno posiadać całe wypełnienie poza skrzydłami drzwiowymi. Szczelność ogniową należy zapewnić także w miejscach przechodzenia przewodów instalacyjnych przez stropy i ściany. Zamawiający przekaże dwie szafki z gaśnicami oraz wskaże miejsce ich zamontowania/wkucia. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany/stropy w strefie przeciwpożarowej należy zabezpieczyć pianką ogniochronną o odporności ogniowej min. 1 godz. 7.0 Uwagi końcowe. 1) Projektowana przebudowa nie zmienia zasadniczej funkcji użytkowej oddziału szpitalnego. 2) Oddział pozostanie oddziałem nieprzechodnim. 3) Bez zmian pozostają ściany konstrukcyjne oraz drogi ewakuacyjne. 4) Przy robotach instalacyjnych należy uwzględnić naprawę i pomalowanie miejsc po wykonanych przebiciach w ścianach i stropach oraz zabudowy z płyt gipsowo- kartonowych. 4) Wykonywanie otworów w ścianach konstrukcyjnych należy poprzedzić podstemplowaniem stropu obciążającego daną ścianę, przynajmniej na połowie powierzchni. 5) Przed rozebraniem ściany działowej między dwoma magazynami należy zawiadomić projektanta, który po sprawdzeniu stropu podejmie ostateczną decyzję odnośnie konieczności podparcia stropu w tym miejscu. Opracował: mgr inż. Andrzej Szczuchniak mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski mgr inż. Joanna Szczuchniak Koszalin, 28 lutego 2013 r.

10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu: ODDZIAŁ UROLOGII SZPITALA WOJEWODZKIEGO W KOSZALINIE Koszalin, ulica T. Chałubińskiego 7. Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika Koszalin ulica Tytusa Chałubińskiego 7. Projektant: mgr inż. Andrzej Szczuchniak Koszalin ulica Orla 8/3 Data: 28 lutego 2013 r.

11 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót: roboty rozbiórkowe, budowlane wewnętrzne, instalacyjne. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: budynki sąsiednich oddziałów szpitalnych. 3. Obiekty podlegające rozbiórce: nie występują. 4. Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi: gruz i kurz podczas prac rozbiórkowych, porażenie prądem elektrycznym. 5. Przewidywane zagrożenia: jak w p Oznakowanie miejsca prowadzenia robót: tablica informacyjna, wygrodzenie strefy niebezpiecznej taśmą sygnalizacyjną. 7. Sposób instruktażu pracowników: przeszkolenie szczegółowe na miejscu prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych, wskazanie dojazdu do budynku, punktów poboru wody, energii elektrycznej, dróg ewakuacyjnych. Opracował: Andrzej Szczuchniak - projektant Koszalin, 28 lutego 2013 r.

12 1 0

13 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z art Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany przebudowy Oddziału Wewnętrznego "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, na potrzeby Oddziału Urologii sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTANT DATA PODPIS Architektura Konstrukcja Instalacje sanitarne Mikołaj Krajewski Andrzej Szczuchniak Marek Jasiunas OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCYCH Zgodnie z art Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany przebudowy Oddziału Wewnętrznego "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, na potrzebu Oddziału Urologii sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ZAKRES OPRACOWANIA SPRAWDZAJĄCY DATA PODPIS Architektura Konstrukcja Instalacje sanitarne Jan Drzazga Stanisław Jaśkiewicz Waldemar Jasiunas 1 1

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul.

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. TEMAT: FAZA: CZĘŚĆ: Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 Prace przedprojektowe Koncepcja funkcjonalno-programowa

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Projekt. PROJEKT Remontu i modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej

Projekt. PROJEKT Remontu i modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej BIURO ARCHITEKTONICZNE Projekt Katarzyna Teusz ul. Melchiora Wańkowicza 1/8, 77-400 Złotów, tel.kom.606-271-154 PRACOWNIA: ul. Bohaterów Westerplatte 14/LU3,77-400 Złotów PROJEKT Remontu i modernizacji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Rysunki:

Opis techniczny. Rysunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2(*) 3!+ -1-)) 3!# &) 3!" 265 0 &4%!3!/!+ 7!2*'!7 #89 +89.89 "89,5-8- & &8 &8 :)5";/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu I. Lokalizacja Pomieszczenia objęte zakresem remontu

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE W BUDYNKU SZKOLy PODSTAWOWEJ UL.ARMII KRAJOWEJ 39 W WARSZAWIE-WESOŁEJ INWESTOR: Dzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI 345/07/2010

Przedmiar robót CDI 345/07/2010 Przedmiar robót CDI 345/07/2010 Obiekt PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA SEGMENTU C BUDYNKU GŁÓWNEGO I ADAPTACJA NA POTRZEBY PRACOWNI RTG - ROBOTY Kod CPV 45200000-9 Budowa 44-100 GLIWICE UL. KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH KONDYGNACJA NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) WYSOKOŚĆ (m) WYKOŃCZENIE ŚCIAN +3 3 PIĘTRO 3 01 klatka schodowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe dla pomieszczeń zajmowanych przez ZOZ: Powierzchnia zabudowy 313,80m 2 Powierzchnia użytkowa 264,00m 2 Kubatura 894,30m 3

Dane liczbowe dla pomieszczeń zajmowanych przez ZOZ: Powierzchnia zabudowy 313,80m 2 Powierzchnia użytkowa 264,00m 2 Kubatura 894,30m 3 OPIS TECHNICZNY do projektu zmiany sposobu użytkowania budynku o innym przeznaczeniu na Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach przy ulicy Sobieskiego 26 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, Poznań, tel./fax: (061) /03 Inwestor

ul. Janickiego 20B, Poznań, tel./fax: (061) /03 Inwestor ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Radomski Szpital Specjalistyczny Im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul. Tochtermana 1, Radom 26-610 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOPROJEKT Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 PRZEDMIAR ROBÓT "BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis elementów konstrukcyjnych 4. Uwagi wykonawczo montaŝowe 5. Obliczenia nadproŝa 6. Uwagi końcowe II.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH SKRZYDŁO SYRENA PARTER I PIĘTRO I SKRZYDŁO ZUCH PIĘTRO I ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.SŁOWACKIEGO 53 INWESTOR: GIMNAZJUM NR 11

Bardziej szczegółowo