mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA "AS - PROJEKT" mgr inż. Andrzej Szczuchniak Koszalin ul. Orla 8/3 tel./fax (94) (94) =================================================================== Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU WEWNĘTRZEGO "C" NA POTRZEBY ODDZIAŁU UROLOGII W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W KOSZALINIE Nazwa i adres budynku: Inwestor: Projektanci: Budynek z Oddziałami Wewnętrznymi w Szpitalu Wojewódzkim Koszalin ul. Tytusa Chałubińskiego 7 - działka nr 4/6 obręb 19. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Koszalin ul. Tytusa Chałubińskiego 7 mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej mgr inż. Wacław Andrzej Szczuchniak upr. bud. nr A/PB/8300/179/83 upr. bud. nr UAN/N/7210/93/90 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej mgr inż. Joanna Szczuchniak - asystent projektanta mgr inż. Marek Jasiunas upr. bud. nr ZAP/0239/PWOS/09 - w specjalności sieci i instalacji sanitarnych Sprawdzający: mgr inż. arch. Jan Drzazga upr. bud. nr A/PB/8300/240/83 - w specjalności architektonicznej inż. Stanisław Jaśkiewicz upr. bud. nr UAN/N/7210/749/88 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Data: inż. Waldemar Jasiunas upr. bud. nr A/NB/8300/12/78 oraz A/PNB/8300/59/81 - w specjalności sieci i instalacji sanitarnych 28 lutego 2013 r. 1

2 A) Ekspertyza techniczna. B) Część architektoniczno - konstrukcyjna: ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny 1:500 - rysunki: Rys. nr 1 - rzut parteru - stan istniejący Rys. nr 2 - rzut parteru - stan projektowany 1:100 1:50 C) Część instalacyjna: - opis techniczny instalacji sanitarnych: wod.-kan., oraz wentylacji. - rysunki (7 szt.) instalacji wod.-kan., c.o. cwu., wentylacji oraz gazowej dla poszczególnych kondygnacji. D) Załączniki: - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - oświadczenie projektantów oraz sprawdzających - zaświadczenia o przynależności projektantów do izby samorządu zawodowego 2

3 EKSPERTYZA TECHNICZNA 1. Przedmiot i cel ekspertyzy. Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest część parteru budynku szpitalnego z oddziałami internistycznymi w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 7. Celem ekspertyzy jest sprawdzenie możliwości przebudowy, biorąc pod uwagę utworzenie w tym miejscu oddziału urologicznego. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,40 m. Sufity podwieszone obniżają wysokość w świetle od 2,50 m do 3,0 m. Budynek wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazów medycznych oraz wentylację mechaniczną z klimatyzacją. Pomieszczenia ogrzewane są centralnie z lokalnej kotłowni gazowej, usytuowanej na terenie Szpitala. 2. Stan techniczny budynku. Budynek z oddziałami internistycznymi ma trzy kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe oraz suterenę i częściowe podpiwniczenie. Pochodzi z przełomu XX wieku i podlega ochronie konserwatora zabytków. Stan techniczny ogólny budynku jest dobry. Stan techniczny poszczególnych elementów budynku jest następujący: - ściany zewnętrzne są murowane z cegły ceramicznej pełnej. Grubość ścian jest różna: zewnętrzne są grubości cm i posiadają pustkę szerokości 6 cm. Ściany konstrukcyjne gr. 49 cm obustronnie otynkowane.. Stan techniczny ścian zewnętrznych jest dobry. Ścianki działowe murowane z cegły pełnej gr. 17 cm. Stan techniczny dobry. - stropy ceramiczne Ackermanna gr. 24 cm w dobrym stanie technicznym. W piwnicach stropy Ackermanna, stalowo - ceramiczne w średnim i dobrym stanie technicznym. - dach drewniany - krokwie na stolcach i płatwiach. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką. Stan techniczny konstrukcji oraz pokrycia jest dobry. - okna z profili pcv - w średnim stanie technicznym. - podłogi i posadzki z płytek ceramicznych - stan techniczny zły. - stolarka drzwiowa - w złym stanie technicznym. - kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej - w średnim stanie technicznym, otynkowane. Wniosek: w istniejącym stanie technicznym budynek oraz znajdujące się w nim pomieszczenia, mogą podlegać przebudowie związanej z utworzeniem oddziału urologicznego. Andrzej Szczuchniak - rzeczoznawca budowlany Koszalin, 28 lutego 2013 r. 3

4 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 1. Przedmiot projektu budowlanego. OPIS TECHNICZNY Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego "C" na potrzeby Oddziału Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, położonego przy ulicy Tytusa Chałubińskiego Podstawa prawna - materiały źródłowe. [1] Umowa nr 53/TB/TP-231/4/PU/25/2013 zawarta w dniu 6 lutego 2013 r. z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. [2] Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w dniu 30 listopada 2012 r. [3] Uzgodnienia z pracownikami Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. [4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. [7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3. Projekt zagospodarowania terenu. 1) Przedmiot inwestycji - przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego "C" w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie na potrzeby Oddziału Urologicznego. 2) Istniejący stan zagospodarowania terenu - budynki szpitalne, drogi wewnętrzne, place postojowe, uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, kable energetyczne, telefoniczne i teletechniczne. 3) Projektowane zagospodarowanie terenu - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 250 mm. 4) Działka gruntowa nr 4/7 obręb 19 w Koszalinie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 7 podlega ochronie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie. 5) Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej nie spowodują zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. 4. Dane ogólne - stan istniejący. Oddział Wewnętrzny "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej czterokondygnacyjnego budynku wykonanego z cegły ceramicznej pełnej i drewnianym dachem

5 dwuspadowym. Budynek posiada przyziemie w postaci sutereny oraz częściowe podpiwniczenie. Oddział Wewnętrzny "C" zajmuje część pierwszej kondygnacji o powierzchni użytkowej 423,61 m 2. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,40 m. Ściany zewnętrzne - grubości 51 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej. Obustronnie otynkowane. Stan techniczny konstrukcji ścian jest dobry. Ściany wewnętrzne - grubości 25 i 44 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej. Obustronnie otynkowane. Stan techniczny konstrukcji jest dobry. Stropy - ceramiczne gęstożebrowe Ackermanna, grubości 16 cm z nadbetonem grubości 6 cm. Stan techniczny stropów jest dobry. Stropy od spodu otynkowane. Część osłonięta od spodu sufitem podwieszonym z płyt gipsowo kartonowych. Ścianki działowe - grubości 17 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej - obustronnie tynkowane. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (m²) Nr 1 - Gabinet opatrunkowy 17,89 Nr 2 Gabinet lekarski z sekretariatem 24,50 Nr 3 Pokój socjalny 17,61 Nr 4 Sala chorych 23,36 Nr 5 Pomieszczenie socjalne 16,62 Nr 6 Pokój pielęgniarki oddziałowej 5,98 Nr 7 Sekretariat 7,90 Nr 8 Pomieszczenie gospodarcze 1,51 Nr 9 Magazyn 1,62 Nr 10 Magazyn 2,42 Nr 11 Sanitariat personelu 4,31 Nr 12 Sanitariaty pacjentów 23,86 Nr 13 - Gabinet lekarski 21,76 Nr 14 Magazyn 17,98 Nr 15 Magazyn 17,87 Nr 16 Pokój pielęgniarek (socjalny) 20,53 Nr 17 Gabinet anestezjologa 12,39 Nr 18 Magazyn czysty 18,76 Nr 19 Dezynfekcja sprzętu 13,67 Nr 20 Pokój ordynatora 10,94 Nr 21 Sala chorych 21,77 Nr 22 Sala chorych 28,20 Nr 23 Sala chorych 20,23 Nr 24 Magazyn 0,88 Nr 25 Korytarz 71,05 Łącznie Pu 423,61 5

6 5. Stan projektowany - dane ogólne. Projekt przebudowy zachowuje dotychczasową funkcję oddziału szpitalnego. Zmianie ulegnie powierzchnia sanitariatów pacjentów, którą rozbudowano i wydzielono część damską i męską z pomieszczeniem sanitarnym z brodzikiem najazdowym oraz muszlą ustępową dla osób poruszających się na wózkach. Z dotychczasowego gabinetu opatrunkowego oraz gabinetu lekarskiego z sekretariatem powstanie gabinet zabiegowy połączony z salą ESWL (usuwanie kamieni nerkowych). Istniejący pokój socjalny pielęgniarek zostanie wyposażony dodatkowo w zlewozmywak dwukomorowy, oraz umywalkę. Z sali chorych z magazynem leków zostanie utworzony gabinet diagnostyczno - zabiegowy wraz z boksem dla pielęgniarki monitorującej oddział urologii. Powiększeniu ulegnie pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej. Z dwóch dużych magazynów utworzona zostanie sala chorych. Z drugiego pokoju socjalnego oraz pomieszczenia anestezjologa powstanie sala chorych podlegających intensywnemu nadzorowi pielęgniarskiemu. W tym celu wydzielono osobne stanowisko dla pielęgniarki. W miejsce pomieszczenia służącego do dezynfekcji sprzętu medycznego powstanie kuchnia, a z magazynu czystego - izolatka. W brudowniku zostanie zainstalowany dezynfektor kaczek i basenów ze zlewozmywakiem i umywalką oraz macerator. Zmianie ulegnie lokalizacja magazynu czystego oraz podział sal chorych. Powierzchnia użytkowa oddziału po przebudowie wynosić będzie 430,86 m 2. Przebudowa wymagać będzie rozebranie części ścian działowych, przesklepienia nad tymi ścianami, zamurowania części otworów drzwiowych, wykonania lub poszerzenia otworów drzwiowych, prze sklepienia nowych otworów nadprożami stalowymi, rozebrania części posadzek, sufitu podwieszonego, wymurowania nowych ścian działowych, wykonania tynków, okładzin oraz posadzek. Ponadto obsadzenia stolarki drzwiowej, przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych oraz wentylacji. Wykonana będzie nowa wentylacja mechaniczna. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NR POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m²) RODZAJ POSADZKI 1/1 Gabinet zabiegowy z salą Wykładzina PCV 45,96 ESWL 1/2 Poczekalnia 3,14 Wykładzina PCV 2 Pokój socjalny 18,02 Wykładzina PCV 3 Magazyn leków 7,28 Gress 4/1 Gabinet diagn.-zabiegowy 10,19 Gress 4/2 Boks pielęgniarki dyżurnej 5,13 Wykładzina PCV 5 Pokój pielęgniarki Wykładzina PCV 11,90 oddziałowej 6 Sekretariat 8,01 Wykładzina PCV 7 Sanitariat damski 17,66 Gress 8 Sanitariat męski 17,65 Gress 9 Pomieszczenie porządkowe 1,47 Gress 10 Magazyn czysty 1,54 Gress 11 Brudownik 2,53 Gress 12 Pom. higieniczno-sanitarne 4,63 Gress 13 Gabinet lekarski 22,15 Wykładzina PCV 14 Sala chorych 37,64 Wykładzina PCV 15 Sala chorych intensywnego Wykładzina PCV 30,62 nadzoru 16 Izolatka 18,76 Wykładzina PCV/gress 17 Kuchnia 14,64 Gress 18 Gabinet ordynatora 10,50 Wykładzina PCV 19 Sala chorych 25,21 Wykładzina PCV 20 Sala chorych 23,39 Wykładzina PCV 21 Sala chorych 23,39 Wykładzina PCV 22 Pom. porządkowe 1,54 Gress 23 Korytarz 71,05 Wykładzina PCV Łącznie Pu 430,86

7 5.1 Stan projektowany - dane szczegółowe. Ściany działowe - murowane z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm oraz 8 cm. Ściany działowe gr. 8 cm i wysokości przekraczającej 2,50 m należy zazbroić płaskownikiem 3 x 30 mm, układanym poziomo w co drugiej warstwie muru. Dopuszcza się pręty stalowe o średnicy 8 mm w ilości 2 sztuki w zbrojonej spoinie. Z uwagi na nieznaczne zaprojektowane przesunięcie ścianki działowe pomiędzy sekretariatem a pomieszczeniem pielęgniarki oddziałowej, kuchnią a gabinetem ordynatora, gabinetem ordynatora a salą chorych zaznaczone w projekcie do wyburzenia należy pozostawić. Ścianki działowe w sanitariatach pacjentów pomiędzy kabinami należy wykonać wg poniższego pisu: - wysokość całkowita 2030mm, - wysokość stopy/odległość elementów od poziomu posadzki 150 mm, - elementy wykonane z płyty warstwowej o grubości 30mm, rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem o grubości 2 mm, wodoodporne, nie gnijące, odporne na uszkodzenia i łatwe do utrzymania w czystości, - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, - widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, kolorystycznie dobranym do koloru płyty lub okuć. Nadproża i wzmocnienia - nad otworami drzwiowymi w ścianach konstrukcyjnych należy ułożyć dwa dwuteowniki szerokostopowe HEB 120 o długości 1,50 m. Przesklepienie ściany korytarza boksu pielęgniarki dyżurnej należy wy- konać z dwóch dwuteowników szerokostopowych HEB 140 i długości 3,90 m. Przed rozebraniem ściany działowej między magazynami należy wykonać podparcie stropu dwoma ceownikami [140 długości 8,50m. Wymienione elementy układać na blachach podporowych o wymiarach 8 x 250 x 500 mm, umieszczonych na ścianach konstrukcyjnych. Środniki profili stalowych wyszpałdować cegłą dziurawką lub płytkami gazobetonu. Następnie owinąć siatką z ocynkowanego drutu i otynkować. Powyższe prace wykonać pod nadzorem konstruktora. Stolarka drzwiowa - o szerokości skrzydeł 80, 90, 100, 140 (110 i 30) cm: Drzwi aluminiowe we wszystkich salach chorych (pom. nr 21, 20,19,16, 15,14,4/1) - 8 szt. Jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, pełne, klamki dwustronne, zamek umożliwiający zamykanie na klucz, kolor biały, ze stopką Drzwi do sal chorych z otworami wentylacyjnymi w dolnej części. Kąt otwarcia drzwi 180. W pomieszczeniu 16 (izolatka) w/w drzwi w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym. Do pozostałych pomieszczeń drzwi płycinowe z zamkiem umożliwiającym zamykanie drzwi na klucz. W sanitariatach skrzydła drzwiowe powinny posiadać otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła lub odpowiednio wyprofilowane podcięcie oraz rozetę WC z oznacznikiem zajętości. Drzwi do Gabinetu zabiegowego 1/1 (z poczekalni oraz z korytarza Oddziału)- dodatkowo zabezpieczone materiałami o równoważniku ołowiu nie mniejszym niż 0,5 mmpb każde, zgodnie z projektem osłon stałych przed promieniowaniem RTG (załącznik nr 9 do SIWZ). Drzwi przeciwpożarowe: a) wejście do Oddziału od strony głównej klatki schodowej drzwi dwuskrzydłowe (110cm i 30 cm) z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o odporności ogniowej 60', z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej Oddziału na klamkę, od strony zewnętrznej na kartę magnetyczną, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały, drzwi dostosowane do podłączenia domofonu. Drzwi przesunięte w głąb korytarza, tak aby było możliwe otwarcie drzwi na zewnątrz bez kolizji z drzwiami z klatki schodowej. b) wejście do poczekalni drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o

8 odporności ogniowej 60, z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej poczekalni na klamkę, od strony zewnętrznej pochwyt, otwieranie przy pomocy domofonu, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały. Drzwi otwierane na ścianę. c) wejście od strony bocznej klatki schodowej drzwi dwuskrzydłowe (110cm i 30 cm) z kształtowników aluminiowych, przeciwpożarowe o odporności ogniowej 30, z funkcją dymoszczelności, w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym, otwierane od strony wewnętrznej Oddziału na klamkę, od strony zewnętrznej na kartę magnetyczną, z samozamykaczem, bez progu, kolor biały, drzwi dostosowane do podłączenia domofonu. Stolarka okienna - Regulacja, wymiana okuć i uszczelek, montaż nawietrzaków higrosterowalnych oraz wymiana parapetów wewnętrznych. Tynki i okładziny - ściany murowane należy otynkować tynkiem cementowo- wapiennym kategorii III. W sanitariatach, kuchni, natrysku, brudowniku, pomieszczeniu porządkowym, magazynach - okładziny ścian do wysokości min. 2,0 m płytkami ceramicznymi glazurowanymi o wymiarach 20x40 cm lub inne w uzgodnieniu z Zamawiającym. Obudować wszystkie rury instalacyjne i przewody wentylacyjne obudować, wykonać systemowe sufity podwieszane. Ściany w korytarzu oraz w salach chorych zabezpieczyć płytami ochronnymi z żywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm, szerokości 40 cm (korytarz- dwa pasy, sale chorych- jeden pas). Naroża ścian zabezpieczyć listwami ochronnymi narożnymi z żywicy akrylowinylowej wymiar skrzydła min. 50 mm. Posadzki - w sanitariatach, brudowniku, gabinecie diagnostyczno- zabiegowym (4/1,3), gabinecie zabiegowym (1/1), pomieszczeniu porządkowym, magazynach, kuchni posadzka z płytek ceramicznych gresowych. W pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV. Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych - powinna być odporna na ścieranie oraz na odczynniki chemiczne: - klasa odporności na ścieranie: grupa T, - klasa użytkowania: 34/43, - zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR, - grubość całkowita: 2,5 mm, - grubość warstwy ścieralnej 0,9 mm - odporność chemiczna: dobra, - odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: dobra. Połączenia ścian z posadzkami należy wyoblić. Posadzka z płytek ceramicznych terakotowych i gresowych: wymiary muszą być spójne z wymiarami płytek ściennych: Właściwości: - barwa: wg wzorca producenta, po uzgodnieniu z zamawiającym, - antypoślizgowość R10-13, - nasiąkliwość 3-6%, - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 N/mm 2 - klasa ścieralności V, - odporność na plamienie klasa 1, Gress - wymagania dodatkowe: - twardość wg skali Mahsa 8 Malowanie - tynki wewnętrzne należy pokryć dwukrotnie farbą akrylową zmywalną do malowania ścian wewnętrznych pomieszczeń służby zdrowia. Wymagania techniczne: - stopień połysku: mat

9 - gęstość: 1,3-1,5 g/cm³, - odporność na szorowanie na mokro: min. klasa 1-3, - wymagany atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Parawany sufitowe, w salach chorych oraz gabinecie zabiegowym ESWL: w systemie podwieszanych, sufitowych prowadnic aluminiowych składający się z szyny aluminiowej z wkładką PCV, ułatwiającą poruszanie się haczyków w szynie. Komplet powinien zawierać elementy umożliwiające mocowanie szyny do ściany i sufitu oraz zasłonki z haczykami. Zasłonki: bawełniano- poliestrowe o wymiarach 295x200 cm oraz 220x200 cm, skład: 65% poliester, 35 % bawełna. Kolorystyka farb, płytek ściennych, terakoty, zasłonek, taśm ochronnych itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym. 6.0 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Rozpatrywana część budynku stanowi samodzielną strefę pożarową. Ściany i stropy wykonane są z elementów niepalnych (ceramicznych). Wejście do strefy pożarowej możliwe jest przez drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60S i EI30S oraz drzwi jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI60S (wejściowe do sali ESWL). Usytuowanie drzwi przedstawiono na rys. nr 2. Odporność ogniową 60 minut powinno posiadać całe wypełnienie poza skrzydłami drzwiowymi. Szczelność ogniową należy zapewnić także w miejscach przechodzenia przewodów instalacyjnych przez stropy i ściany. Zamawiający przekaże dwie szafki z gaśnicami oraz wskaże miejsce ich zamontowania/wkucia. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany/stropy w strefie przeciwpożarowej należy zabezpieczyć pianką ogniochronną o odporności ogniowej min. 1 godz. 7.0 Uwagi końcowe. 1) Projektowana przebudowa nie zmienia zasadniczej funkcji użytkowej oddziału szpitalnego. 2) Oddział pozostanie oddziałem nieprzechodnim. 3) Bez zmian pozostają ściany konstrukcyjne oraz drogi ewakuacyjne. 4) Przy robotach instalacyjnych należy uwzględnić naprawę i pomalowanie miejsc po wykonanych przebiciach w ścianach i stropach oraz zabudowy z płyt gipsowo- kartonowych. 4) Wykonywanie otworów w ścianach konstrukcyjnych należy poprzedzić podstemplowaniem stropu obciążającego daną ścianę, przynajmniej na połowie powierzchni. 5) Przed rozebraniem ściany działowej między dwoma magazynami należy zawiadomić projektanta, który po sprawdzeniu stropu podejmie ostateczną decyzję odnośnie konieczności podparcia stropu w tym miejscu. Opracował: mgr inż. Andrzej Szczuchniak mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski mgr inż. Joanna Szczuchniak Koszalin, 28 lutego 2013 r.

10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu: ODDZIAŁ UROLOGII SZPITALA WOJEWODZKIEGO W KOSZALINIE Koszalin, ulica T. Chałubińskiego 7. Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika Koszalin ulica Tytusa Chałubińskiego 7. Projektant: mgr inż. Andrzej Szczuchniak Koszalin ulica Orla 8/3 Data: 28 lutego 2013 r.

11 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót: roboty rozbiórkowe, budowlane wewnętrzne, instalacyjne. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: budynki sąsiednich oddziałów szpitalnych. 3. Obiekty podlegające rozbiórce: nie występują. 4. Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi: gruz i kurz podczas prac rozbiórkowych, porażenie prądem elektrycznym. 5. Przewidywane zagrożenia: jak w p Oznakowanie miejsca prowadzenia robót: tablica informacyjna, wygrodzenie strefy niebezpiecznej taśmą sygnalizacyjną. 7. Sposób instruktażu pracowników: przeszkolenie szczegółowe na miejscu prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych, wskazanie dojazdu do budynku, punktów poboru wody, energii elektrycznej, dróg ewakuacyjnych. Opracował: Andrzej Szczuchniak - projektant Koszalin, 28 lutego 2013 r.

12 1 0

13 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z art Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany przebudowy Oddziału Wewnętrznego "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, na potrzeby Oddziału Urologii sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTANT DATA PODPIS Architektura Konstrukcja Instalacje sanitarne Mikołaj Krajewski Andrzej Szczuchniak Marek Jasiunas OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCYCH Zgodnie z art Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany przebudowy Oddziału Wewnętrznego "C" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, na potrzebu Oddziału Urologii sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ZAKRES OPRACOWANIA SPRAWDZAJĄCY DATA PODPIS Architektura Konstrukcja Instalacje sanitarne Jan Drzazga Stanisław Jaśkiewicz Waldemar Jasiunas 1 1

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lokalizacja: RZESZÓW UL. RYCERSKA 4

PROJEKT BUDOWLANY. Lokalizacja: RZESZÓW UL. RYCERSKA 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: REMONT SANIIARIATÓW DLA OSÓB NIEPEŁONOSPRAWNYCH NA PODODDZIALE UROLOGII W SZPITALU MIEJSKIM RZESZÓW UL. RYCERSKA 4 Lokalizacja: Inwestor: SZPITAL MIEJSKI W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul.

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. TEMAT: FAZA: CZĘŚĆ: Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 Prace przedprojektowe Koncepcja funkcjonalno-programowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - Murowanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych

OPIS TECHNICZNY. - Murowanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla Ginekologii, Izby Przyjęć Ginekologicznej, Korytarza od budynku łóżkowego do przychodni, holu między oddziałami Ginekologii a Położniczym oraz wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego zamiennego części architektonicznej przebudowy i remontu elewacji oraz części pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 2 (niski parter) kpl. 1, Roboty demontaŝowe kpl. 1, 000

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 2 (niski parter) kpl. 1, Roboty demontaŝowe kpl. 1, 000 45262500-6 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr (niski parter) kpl., 000. 45262500-6 Roboty demontaŝowe kpl., 000.. Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt., 000 (P).. 2 Wykucie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt. PROJEKT Remontu i modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej

Projekt. PROJEKT Remontu i modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej BIURO ARCHITEKTONICZNE Projekt Katarzyna Teusz ul. Melchiora Wańkowicza 1/8, 77-400 Złotów, tel.kom.606-271-154 PRACOWNIA: ul. Bohaterów Westerplatte 14/LU3,77-400 Złotów PROJEKT Remontu i modernizacji

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69 wymiana 2 okien

1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69 wymiana 2 okien Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz pomieszczeń wraz z zakresem robót remontowych Powierzchnia w mkw. 1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRUDNOWSKIEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ NEUROLOGII

Zgłoszenie REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRUDNOWSKIEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ NEUROLOGII WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 e-mail: wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : PAWILON NR 18 - Oddział Psychiatrii Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Inwestor: SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy ul. Zawiszy Czarnego 4 43-600 Jaworzno 2016-08-08 Kosztorys inwestorski Nazwa budowy: Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy Adres budowy: ul. Zawiszy Czarnego,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY z elementami PROJEKTU WYKONAWCZEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r.

PROJEKT BUDOWLANY z elementami PROJEKTU WYKONAWCZEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PROJEKTU WYKONAWCZEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-4 Tynki i okładziny 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Rysunki:

Opis techniczny. Rysunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2(*) 3!+ -1-)) 3!# &) 3!" 265 0 &4%!3!/!+ 7!2*'!7 #89 +89.89 "89,5-8- & &8 &8 :)5";/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Parter i I piętro bloku C. Adres: Lublin, ul. Lubartowska 81. Konstrukcja.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Parter i I piętro bloku C. Adres: Lublin, ul. Lubartowska 81. Konstrukcja. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 0-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 8 NIP 71--5-49 Regon 4089451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) Suwałki, 562 94 21 dnia 13.03.2012r. fax (0-87) 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo