INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PALNIKA VIKING KW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PALNIKA VIKING 15-20 KW"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PALNIKA VIKING KW Nadarzyn styczeń 2006

2 Spis treści 1. Informacje podstawowe. str. 3 Paliwo. str. 3 Opis działania..str. 3 Dane techniczne.. str. 4 Dane techniczne podajnika śrubowego...str. 4 Wymagane parametry paliwa... str Instalacja palnika w kotłowni..str.5 Dobór palnika do kotła..str.5 Komin....str.5 Kocioł str.5 Montaż palnika..str.6 Zewnętrzne elementy palnika str.7 Kotłownia na pellets (szkic).... str.7 Zasobnik na pellets str.7 Termometr spalin.str.8 Wentylacja w pomieszczeniu kotłowni...str.8 Wymagania dotyczące kotłowni...str.8 3. Obsługa palnika...str.8 Sygnalizacja stanów pracy str.8 Czyszczenie palnika..str.9 Umieszczanie rusztu..str.9 Czyszczenie komory spalania w kotle...str.9 Popiół i sadza. str.9 Postępowanie w razie gdy palnik nie steruje.str.10 Odwołanie awarii...str.10 2

3 Informacje podstawowe Paliwo (pellets). Pellets jest ekologicznym paliwem, wytwarzanym z odpadów drewnopochodnych i biomasy. Produkcja pellets rozpoczęta została w latach 70-tych w USA. Początkowo jako surowca do produkcji pellets używano zrębki (rozdrobnione części drzew i krzewów) liściastej i iglastej. Zrębkę pozyskiwano podczas prac związanych z pielęgnacją lasów oraz oczyszczaniem pasów drogowych i energetycznych. Następnie w latach 80-tych w Szwecji rozpoczęto produkcję pellets z odpadów drzewnych. Rozwiązano w ten sposób problem utylizacji odpadów w zakładach przeróbki drewna, oraz pozyskano ekologiczne paliwo o stabilnych parametrach. Obecnie pellets produkuje się również z przetworzonych roślin energetycznych takich jak: wierzba energetyczna, zboża wysoko rosnące, trawa słoniowa. Spalanie pellets dotychczas było możliwe w specjalnych kotłach lub w kotłach na paliwo stałe specjalnie do tego celu przystosowanych. W rozwiązaniach tych, stosowano systemy spalania typu retortowego lub szufladowego. Obydwa systemy były uciążliwe w eksploatacji i posiadały względnie duże gabaryty i dużą bezwładność cieplną. Z tego względu nie nadawały się do montażu w kotłach gazowych czy olejowych. Przełomem była pojawienie się palników VIKING o konstrukcji umożliwiającej montaż w miejsce nadmuchowego palnika gazowego lub olejowego. Wysoka sprawność palników VIKING, powoduje że spalanie pellets jest możliwe w sposób kontrolowany. Fakt ten umożliwia korzystanie w pełni z nawet najnowocześniejszych automatyk kotłowych. Opis działania. Palnik VIKING posiada ruszt z wbudowanym elementem grzejnym, który inicjuje pracę palnika. Podajnik śrubowy dostarcza niewielką ilość paliwa w celu uruchomienia palnika. Podczas procesu inicjacji następuje cykl podgrzewania paliw i rozpalania powstałego zarzewia płomienie przez precyzyjnie działający wentylator. Palnik VIKING posiada elektroniczny moduł sterujący. Moduł ten, po analizie sygnału z wbudowanej w korpus palnika fotokomórki, rozpoczyna dozowanie powietrza z celu rozpalenia porcji pellets na ruszcie palnika. Po rozpaleniu pierwszej porcji i ponownej analizie sygnału z fotokomórki, moduł sterujący rozpoczyna precyzyjne dozowania paliwa i powietrza w celu uzyskania ciągłego procesu odgazowania paliwa. Automatyka palnika, analizując sygnały z fotokomórki i sprawdzając ciśnienie w komorze spalania utrzymuje optymalny skład mieszanki paliwowo-powietrznej. To odróżnia palniki VIKING od innych rozwiązań dostępnych na nie tylko naszym rynku.. Tab.1 3

4 Dane techniczne palnika Waga.. 12 kg..temperatura C Moc niska/wysoka...15/20 kw Napięcie V~ ±10% Częstotliwość.50 Hz Ciśnienie w komorze spalania ±15 Pa Natężenie A Zapotrzebowanie mocy w czasie pracy.<50 W Zabezpieczenie A Klasa ochrony.ip21 Wymagany ciąg kominowy. 0-5 Pa Dane techniczne podajnika śrubowego Długość robocza.1500 mm Waga kg Pobór prądu 15W Napięcie zasilania V~ Częstotliwość. 50Hz Rys.1 Wymagane parametry paliwa (pellets) Średnica...Ø 8 mm Długość....do 4-5Ø Gęstość kg Zawartość frakcji poniżej 3mm....0,8% Wartość opałowa 16 MJ/kg lub 4,7 kwh/kg Zawartość popiołu.. 0,7% Wilgotność... 10% Temp. Topnienia popiołu C Rys. 2 4

5 Instalacja palnika w kotłowni INSTALACJA PALNIKA W KOTŁOWNI MUSI BYĆ WYKONANA PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA. URUCHOMIENIE (pierwsze odpalenie) MUSI WYKONAĆ TYLKO OSOBA W TYM CELU PRZESZKOLONA. NIE WŁAŚCIWA INSTALACJA LUB URUCHOMIENIE PALNIKA POWODUJĘ UTRATĘ GWARANCJI! Dobór palnika do kotła Palnik na pellets Viking można instalować tylko w określonych typach kotłów CO i dobór palnika powinien dokonać sprzedawca. Niezbędny jest również kontakt z zakładem kominiarskim który właściwie dostosuje system kominowy do wymogów jakie są opisane w tej dokumentacji. Komin Wymagania dla kominów są podobne, jak dla kotłów pracujących dotychczasowo na oleju opałowym. Ważna jest aby zachować odpowiedni ciąg kominowy. Wysokość komina powinna zawierać się pomiędzy: min.. wysokość 2m, przy średnicy Ø100 lub więcej max.. 25 Pa, co odpowiada 8-9 m wysokości komina W przypadku wysokiego ciągu kominowego (dla kominów powyżej 5m wysokości) należy ustawić przełącznik SW2 w położenie wysoki ciąg kominowy w ustawienie 2 ( opis w dalszej części dokumentacji). Dla kominów w których ciąg przewyższa 25 Pa należy zastosować ogranicznik ciągu kominowego (opis w dalszej części dokumentacji). Kocioł Palnik Viking przystosowany jest do montaży w kotłach CO zasilających domowe instalacje grzewcze. Komora spalania kotła musi być w odpowiednich proporcjach w stosunku do palnika, aby osiągnąć maksymalną sprawność pracy układu kocioł-palnik. Doświadczenia pokazują, że dobre rezultaty uzyskuje się montując palnik na pellets Viking zamiennie za palnik olejowy lub gazowy nadmuchowy (montaż w drzwi kotła). Minimalne odległości palnika od elementów komory spalania (paleniska) przedstawia rys.3 Rys.3 5

6 Montaż palnika Przed montażem palnika należy wykonać otwory w drzwiach kotła w/g. szablonu przedstawionego na rys.4. Istnieje możliwość przykręcenia flanszy palnika za pomocą śrub M6 w otworach montażowych Ø 6,5. Zaleca się, dla łatwiejszego montażu i demontażu całego palnika z drzwi kotła (np. przy wymianie palnika), wykonanie w drzwiach kotła czterech otworów nagwintowanych pod wkręt M6. wkręty dają nam możliwość wygodnego mocowania flanszy palnika z zewnętrznej strony drzwi kotła. Jednak w tym przypadku prace należy wykonać bardzo starannie ze względu na brak luzu montażowego. Montaż rury palnikowej w drzwiach kotła należy przeprowadzić starannie, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe uszczelnienie układu drzwi Rys.4 kotła - flansza palnika. Uwaga: uszczelka nie powinna być montowana symetrycznie. Należy zwrócić uwagę na geometrię uszczelki. Patrz rys.5 Rys.5 6

7 Zewnętrzne elementy palnika Palnik VIKING wykonany jest z wysokogatunkowych materiałów, umożliwiających bezpieczną i komfortową obsługę i konserwację. Dla prawidłowej obsługi i bezpieczeństwa należy zapoznać się z rozmieszczeniem poszczególnych elementów palnika dostępnych dla użytkownika Zewnętrzne elementy palnika pokazano na rys.6 1. Rura palnikowa 2. Osłona palnika 3. Rura zasypowa palnika 4. Osłona bezpiecznika rury zasypowej 5. Gniazdo zasilania podajnika 230V~ 6. Gniazdo zasilania i sterowania palnika 7. Gniazdo czujnika zewnętrznego 8. Zamek szybkiego montażu i demontażu 9. Wkręt blokujący szybki demontaż 10. -//- -//- -//- -//- 11. Wkręt mocujący osłonę palnika 12. Lampki sygnalizacyjne stanu pracy 13. Szybkozłącze rury zasypowej i podajnika Rys.7 Montaż rury zasypowej Po zamontowaniu palnika w drzwiach kotła należy przykręcić rurę zasypową 3 do korpusu 2. Przewód łączący bezpiecznik rury zasypowej z należy wtyczką 1 wpiąć w gniazdo 4.(rys.8) Rys. 6 Kotłownia na pellets Optymalne rozmieszczenie kotła, podajnika i zbiornika na pellets jest istotnym problemem. Należy tak zaprojektować kotłownię zasilaną pallets, aby zapewnić bezpieczeństwo p.pożarowe. Kotłownia ta powinna być funkcjonalna i zgodna z wytycznymi do projektowania kotłowni oraz przepisami BHP. Schemat podłączenia elementów zasilania w pellets pokazano na rys.7. Rys.8 Zbiornik na paliwo (pellets) Pellets dostępny jest w workach 25 kg, bigbagach po 1000kg i luzem. Dostarczany jest wprost do zbiorników. Dobór odpowiedniego zbiornika na pellets, należy przeprowadzić tak aby maksymalnie wykorzystać istniejące w budynku pomieszczenia. Możliwe jest zainstalowanie jedynie zbiornika w kotłowni o pojemności około 200 kg pellets. W takim przypadku należy liczyć się z koniecznością dosypywania pellets co 7-10 dni. Rys.9 7

8 Termometr kominowy Istotnym elementem instalacji jest termometr kominowy. Termometr kominowy znajduje się na wyposażeniu palnika VIKING. Termometr o którym mowa montujemy na rurze kominowej w odległości około jednej średnicy rury kominowej od czopucha. W tym celu należy nawiercić otwór o średnicy Ø 8mm i wkręcić mosiężny adapter. Termometr mocujemy w adapterze przykręcając delikatnie wkręt kluczem ampulowym nr 3, tak aby cały króciec pomiarowy znalazł się w rurze kominowej. Rys.9 7 Rys. 9 Wentylacja kotłowni Kotłownia opalana pellets musi posiadać sprawną instalację wentylacji grawitacyjnej. Instalacja ta składa się z kanału wywiewnego i nawiewnego. Wentylacja jest identyczna z tą, jaką stosuje się w kotłowniach opalanych olejem opałowym lub gazem ziemnym. Wymiary kanałów tych określają odpowiednie przepisy. Wymagania dotyczące kotłowni Każdą kotłownię w tym również na pellets, należy instalować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególnie ważne jest przestrzeganie przepisów: budowlanych, p.pożarowych, BHP. Odpowiedzialność za spełnienie tych przepisów ponosi osoba instalująca palnik VIKING w kotłowni. Obsługa palnika Sygnalizacja stanów pracy Do sterowania pracą palnika VIKING, służy automatyka kotła w jakim jest zainstalowany. Może to być zwykła automatyka stałotemperaturowa wyposażona w termostat kotła lub bardziej zaawansowana automatyka. Proces sterowania pracą palnika jest podobny do sterowania pracą palnika olejowego lub gazowego. Dla ułatwienia obsługi w palniku VIKING zastosowano panel, sygnalizujący stany pracy palnika. Rys.9 PRACA Sygnał świetlny ciągły Normalna praca palnika. Sygnał świetlny przerywany... Oczekiwanie na start palnika po otrzymaniu sygnału do startu. MOC Sygnał świetlny ciągły Praca palnika z pełną mocą Sygnał świetlny na przemian krótki długi Praca palnika z niepełną mocą Sygnał świetlny na przemian... ciągły i dwa krótkie PŁOMIEŃ Sygnał świetlny przerywany... Faza rozpalania palnika Sygnał świetlny ciągły Pojawienie się płomienia ALARM Komunikaty i ich sygnalizacja widoczna na Rys.10 Rys.10 8

9 Czyszczenie palnika. Przerwij dopływ prądu do palnika, wyciągnij wtyczkę przed czyszczeniem, servisem lub zanim odłączysz palnik od kotła.!!! Uwaga ryzyko poparzenia.!!! Uwaga popiół może zawierać gorący żar lub żużel.!!! Zachowaj szczególną ostrożność. Dla dobrego funkcjonowania, palnik wymaga regularnego czyszczenia. Przynajmniej raz w tygodniu należy odpiąć wszystkie wtyczki od palnika, zdjąć szybkozłącze podające pellets, odpiąć zatrzaski szybkiego montażu i wyjąć palnik z zewnętrznej rury palnikowej. Trzymając za lakierowaną obudowę palnika należy wytrzepać popiół z wewnętrznej rury palnikowej. Popiół należy kierować w miejsce odporne na zaprószenie ognia. UWAGA. Ryzyko poparzenia!! popiół i elementy palnika mogą być gorące. Następnie czyścimy za pomocą dołączonej do palnika VIKING łopatki/szpachelki, zewnętrzną rurę palnikową i wewnętrzną rurę palnikową. Rys.11 Rys.12 Umieszczanie rusztu Położenie rusztu musi być zachowane wg. załączonego rysunku 12 i 13. Błędne umieszczenie rusztu może przedłużyć czas rozpalenia ponownego lub nie nastąpi zapalenie. Ponadto może nastąpić uszkodzenie grzałki!!! Rys.13 Rys.11 Należy zwrócić szczególną uwagę na znajdujący się w wewnętrznej rurze palnikowej ruszt. Należy go ostrożnie wyjąć i delikatnie, tak aby nie uszkodzić żeberek, oczyścić szczoteczką metalową. Uwaga ruszt może być gorący!!!. Oczyszczony ruszt powinien mieć szczeliny około 1mm. Teraz delikatnie, tak aby nie uszkodzić, czyścimy element grzejny. Czynność tą możemy wykonać miękką szczoteczką metalową. Po wykonanym czyszczeniu możemy przystąpić do montażu wykonując czynności w kolejności odwrotnej. Uwaga!!! Zwróć uwagę na prawidłowy montaż rusztu. Należy włożyć ruszt jego wycięciami w wycięcia w wewnętrznej rurze palnikowej. Sprawdź czy klapka dozująca jest na swoim miejscu..czyszczenie komory spalania w kotle Termometr do pomiaru temp. spalin jest dobrym przyrządem do stwierdzenia, kiedy jest najwyższy czas do oczyszczenia kotła i palnika z sadzy i popiołu. Dla utrzymania dobrej wydajności całego urządzenia, powinno się usuwać sadzę i popiół przy wzroście temp. spalin o 50 o C Dobrym urządzeniem pomocniczym, do usunięcia popiołu z palnika i kotła jest -puszka popiołowa-,podłączona do odkurzacza. Popiół i Sadza Te odpady należy przetrzymywać w pojemniku metalowym pod pokrywką, niewidoczny żar może znajdować się przez kilka dni. 9

10 . Postępowanie w razie, gdy palnik nie staruje Przy trudnościach z startem palnika należy skontrolować: czy główny włącznik jest włączony? czy lampka kontr. Praca - pali się? czy bezpiecznik kotła jest dobry? czy palnik ma napięcie? czy wszystkie elementy sterujące: termostaty i inne,są właściwie ustawione? czy wszystkie zabezpieczenia, ustawienia są we właściwym położeniu? czy palnik dostaje pellets? czy palnik i kocioł jest wyczyszczony?. czy komin jest wyczyszczony? Przywrócenie/odwołanie alarmu. W przypadku zapalenia się lampki ALARM należy przerwać napięcie do palnika przez około 10 sek. Włączyć powtórnie palnik. Jeśli awaria wystąpi powtórnie, należy sprawdzić takie czynniki zewnętrze jak: kąt nachylenia śruby podajnika jest niewłaściwy pellets nie spełnia wymaganej/standardowej jakości!!! niewłaściwe/złe położenie rusztu w wewnętrznej rurze palnikowej.. Jeżeli powyższe czynniki nie są powodem błędu, należy skontrolować wszystkie funkcje palnika. Jeżeli palnik dalej wchodzi w stan alarmu, należy skorzystać z pomocy fachowego serwisu. Uwaga! Przy wszelkich pracach należy bezwzględnie zachować ostrożność! Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia! Uwaga! Przed demontażem palnika należy odłączyć energię elektryczną! Uwaga! Nie wkładaj niczego do podajnika przed odłączeniem jego zasilania! 10

11

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika.

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Instrukcja montażu i obsługi kotła zgazowującego drewno Holz Master Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Celem zachowania gwarancji oraz długotrwałej i bezpiecznej pracy kotła

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA, ORAZ DODATKOWYM RUSZTEM ŻELIWNYM WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, PELLET(zastępczo) O MOCY 16-24 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

=============== BRASTAL ==============

=============== BRASTAL ============== 1 =============== BRASTAL ============== Szanowni Państwo... Gratulujemy dokonania wyboru!!! Wysokiej jakości produkt firmy BRASTAL, na długo zapewni bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie. Jesteście

Bardziej szczegółowo

PIK. Instrukcja montażu i obsługi

PIK. Instrukcja montażu i obsługi PIK Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści 1 Wprowadzenie 1.1 Informacja ogólna 1.2 Normy i przepisy prawne 1.3 Deklaracja zgodności 2 Opis techniczny 2.1 Budowa kotła PIK 2.2 Budowa zespołu podającego

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1 EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Str. 1 Kotły grzewcze KRUK to wiele zalet: duża komora załadunkowa, miarkownik ciągu, możliwość wyposażania w sterownik i dmuchawę,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 205 sigma DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 37/A-2/0/204 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Koza K10. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Koza K10. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Koza K10 Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Piec musi być ustawiony w bezpiecznej odległości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Wyprodukowano dla: SBS Sp.z o.o. 91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93 Przed

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo