ZWIĄZKOWIEC. w 23. rocznicę strajku w obronie PolsKiej MieDZi. Dolnośląscy parlamentarzyści Po wrogami Polskiej Miedzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZKOWIEC. w 23. rocznicę strajku w obronie PolsKiej MieDZi. Dolnośląscy parlamentarzyści Po wrogami Polskiej Miedzi"

Transkrypt

1 ZWIĄZKOWIEC NR 10/ lipca 2015, Rok wydawania XXV, nr 519 jak firmy nie można sprzedać, to trzeba ją wykończyć w 23. rocznicę strajku w obronie PolsKiej MieDZi issn Na początku lat 90. podejmowano wiele prób oddania Polskiej Miedzi za symboliczną złotówkę zagranicznym inwestorom. Doprowadziło to w 1992 roku do wybuchu strajku generalnego. 20 lipca KGHM stanął na 32 dni. Protest zakończył się dopiero, gdy ówczesny rząd koalicyjny Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (późniejsza Unia Wolności, a teraz PO) podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi, w którym zobowiązał się do utrzymania kontroli państwa nad firmą. Prywatyzacja odbyła się w 1997 roku poprzez sprzedaż akcji na warszawskiej giełdzie. Minister skarbu zatrzymał 51 proc. udziałów. Jednak zarządzanie tak znacznym majątkiem narodowym było nie na rękę kolejnym prawicowym ekipom. Długo nie trzeba było czekać, by rozpoczęto wieloletni proces zmniejszania pakietu kontrolnego. W 1999 roku minister skarbu Emil Wąsacz przekazuje 2 proc. akcji do upadającego WESK Świdnik. Za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego zasilono 5-procentowymi pakietami akcji KGHM Kampanię Węglową i bank PKO. Kolejnym etapem była sprzedaż w styczniu 2010 r. przez rząd Donalda Tuska za 2 mld zł 10 proc. akcji. W efekcie tych genialnych posunięć udział Skarbu Państwa w podziale dywidendy liczony już jest nie od 51 proc., ale zaledwie od 32 proc. To spora różnica, zważywszy że w grę wchodzą miliardowe kwoty. Tę dziurę budżetową minister finansów Jacek Rostowski postanowił załatać, nakładając na spółkę w kwietniu 2012 roku ekstrapodatek od kopalin. Upieczone więc zostały dwie pieczenie na jednym ogniu. Wykołowano pozostałych akcjonariuszy, którzy nie mogą już liczyć na godziwą dywidendę i przy okazji rozpoczęto wreszcie proces likwidacji polskiego przemysłu miedziowego. Marzenie neoliberałów sięgające początków naszych przemian ustrojowych zaczyna się materializować. Warto jeszcze dodać, że suma wszystkich obciążeń fiskalnych KGHM to kwota sięgająca 2 procent rocznego budżetu skarbu państwa. Jeszcze trochę, a z zarżniętej kury, która dzisiaj znosi złote jajka, rząd zrobi sobie tłusty rosół, a tysiącom ludzi Polskiej Miedzi na pociechę rzuci obgryzione kości i wyśle ich na zasiłki dla bezrobotnych. Jedyna szansa to jesienne wybory. Dolnośląscy parlamentarzyści Po wrogami Polskiej Miedzi Za wprowadzeniem projektu do porządku obrad było 197 posłów, przeciwko 245, a 3 wstrzymało się od głosu. W grupie przeciwników podjęcia dyskusji nad tym bandyckim haraczem znaleźli się również posłowie zawdzięczający swoje mandaty ludziom Polskiej Miedzi. Jestem zaskoczony i zniesmaczony zachowaniem posłów PO, zwłaszcza tych, którzy wywodzą się z naszego regionu Z inicjatywy posła Ryszarda Zbrzyznego Klub SLD w kwietniu tego roku wniósł do laski marszałkowskiej propozycję nowelizacji ustawy zmniejszającej podatek od kopalin o 40 procent. Po trzech miesiącach przetrzymywania projektu w sejmowej zamrażarce przedstawiciele PO i PSL zagłosowali przeciwko poddaniu sprawy pod obrady plenarne. komentuje Ryszard Zbrzyzny. Żaden z nich nie poparł mojego wniosku o rozszerzenie porządku obrad i doprowadzenie do pierwszego czytania. Nie rozumiem, jakimi względami się kierowali. Widzimy przecież, co się dzieje w naszych hutach i kopalniach. Załoga z każdym miesiącem się zmniejsza. Coraz trudniej o godziwie wynagradzaną pracę również w firmach działających na rzecz Polskiej Miedzi. W samym KGHM konieczne inwestycje są przekładane na wieczne nigdy. Rośnie zadłużenie spółki. Pod koniec tego roku będzie to znacznie ponad 10 mld zł. Myślę, że ludzie odpowiednio ocenią zachowania tych, którzy na Zagłębie Miedziowe nałożyli haracz prowadzący cały region do upadku. Z oficjalnych informacji publikowanych przez KGHM oraz z wypowiedzi prezesa Herberta Wirtha jasno wynika, że spółka już zaczyna być na równi pochyłej. Mam nadzieję, że rok 2015 będzie ostatnim rokiem funkcjonowania podatku w tak drastycznej formie mówi Ryszard Zbrzyzny. Jeśli tak się stanie, zniknie widmo likwidacji wiszące zarówno nad ZG Lubin, jak i Hutą Miedzi w Legnicy. Władze KGHM przestaną też mieć wymówkę i może wreszcie przystąpią do budowy nowej kopalni pod Bolesławcem. Przy odrobinie dobrej woli można by tę inwestycję uruchomić już teraz. Przecież od wbicia pierwszej łopaty do rozpoczęcia produkcji minie w najlepszym razie około 10 lat. W tym okresie spółka nie musi płacić podatku, ale już zaczyna kreować tak potrzebne w Starym Zagłębiu miejsca pracy. Poseł podkreśla, że walczy z haraczem od momentu, gdy tylko pojawił się w Sejmie projekt ustawy. Robił to na forum parlamentu i przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władzom samorządowym podsuwał pomysł utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie prawo podatkowe może mieć inny niż w reszcie kraju charakter. Czynię to wszystko nie dlatego, że uprawiam już jakąś kampanię wyborczą. To nie jest kiełbasa wyborcza, tylko troska o nasze wspólne dobro podkreśla.

2 x 8 2 lipca 2015 ZWIĄZKOWIEC. Zebranie Delegatów ZZPPM Nastroje pracownicze i społeczne w grupie kapitałowej KGHM oraz w jej otoczeniu pogarszają się. Oceniając sytuację oraz realność zagrożeń dotyczących trwałości zatrudnienia oraz pogarszających się standardów wynagrodzeń, upoważniamy Prezydium oraz Radę ZZPPM do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. W przypadku utrzymywania się tego niekorzystnego trendu zobowiązujemy do wykorzystania pełnego zestawu środków nacisku przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tak mocne zdania delegaci ZZPPM zdecydowali się umieścić w treści uchwał, jakie zostały przegłosowane podczas zebrania sprawozdawczego. To oznacza, że dla władz Polskiej Miedzi mogą nadejść naprawdę ciężkie chwile. Pracownicy są już zmęczeni grą pozorów, jaką prowadzi z nimi zarząd KGHM. Dostrzegają, że sprawy Polskiej Miedzi idą w złym dla nich kierunku, nie ufają deklaracjom prezesów i pokazują im żółtą kartkę. Przebieg obrad Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności i udzieli absolutorium Przewodniczącemu oraz Radzie ZZPPM za okres od do Omówili też najważniejsze problemy, z jakimi musi się zmagać nasza Związ ko wiec Za głę bia Mie dzio we go Dwutygodnik Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, ISSN Egzemplarz bezpłatny Redakcja: Lubin ul. M. Skłodowskiej 66 tel. (76) Redaktor Naczelna: Magdalena Źróbek Rysunki: Grzegorz Rożek Wydawca: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego Druk: Polskapresse oddział we Wrocławiu organizacja i wyznaczyli kierunki dalszych działań. W wyniku debaty sformułowano też pytania do zarządu KGHM, na które związek oczekiwać będzie pisemnej odpowiedzi. W programie zebrania nie zabrakło też oceny wpływu podatku od kopalin na funkcjonowanie zarówno KGHM, jak i całego regionu. W tym kontekście poruszono również sprawę zawieszonej decyzji o budowie nowej kopalni miedzi pod Bolesławcem. Delegaci podjęli też uchwałę o udzieleniu posłowi Ryszardowi Zbrzyznemu rekomendacji i szerokiego poparcia w rozpoczynającej się kampanii parlamentarnej. Tym samym doceniono jego dotychczasową aktywność sejmową oraz zwrócono uwagę na fakt, iż dla ZZPPM obecność przewodniczącego związku na ławach poselskich to nie tylko rodzaj nobilitacji, ale przede wszystkim możliwość bezpośredniego artykułowania w Wysokiej Izbie oczekiwań pracowniczych. Podsumowanie roku Wiceprzewodniczący ZZPPM ds. głównego ciągu technologicznego Leszek Hajdacki w swoim wystąpieniu skupił się na trzech zagadnieniach. W obszarze walki o poprawę warunków płacowych za największy sukces minionego roku uznał doprowadzenie do podniesienia w 2014 r. wynagrodzeń o 3 proc. oraz wypłatę wyrównania za 2013 r. Mówiąc o działalności powołanej do życia z inicjatywy naszego związku, Rady Bezpieczeństwa Pracy, najważniejszym jej dokonaniem było rozpoczęcie prac nad szkodliwością arsenu w hutach oraz uruchomienie działań diagnostycznych związanych z pojawieniem się w kopalni Polkowice- -Sieroszowice siarkowodoru. Końcową część wystąpienia wiceprzewodniczący poświecił zaprezentowaniu strategii związku na następne dwa lata. Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca ds. spółek grupy kapitałowej KGHM, przedstawiła najważniejsze problemy, z jakimi borykają się pracownicy w firmach działających w obrębie Polskiej Miedzi. Wspólnym ich mianownikiem jest szykowana przez zarząd KGHM restrukturyzacja oraz coraz bardziej dotkliwe oszczędności. Zarówno te z obszaru płacowego, jak i inwestycyjnego. Jako przewodnicząca ZZPPM MCZ poruszyła też temat przyszłości Miedziowego Centrum Zdrowia. Przewodniczący związku Ryszard Zbrzyzny uzupełnił część sprawozdawczą o zdanie relacji ze swojej aktywności parlamentarnej związanej z walką o ludzką twarz podatku od kopalin. Przedstawił też przebieg procesów legislacyjnych nad ustawami mającymi bezpośredni związek z warunkami pracy i płacy. Spółki siedzą na walizkach Tematem numer jeden dyskusji była reorganizacja struktur KGHM i spółek zależnych. Nad jej założeniami od wielu miesięcy pracuje zarząd KGHM. Pomimo że wspiera się w tym dziele renomowanymi firmami doradczymi, to nadal plany nie przyjęły takiego kształtu, by można było je przedstawić w formie konkretnej prezentacji. Ludzie oczekują bowiem odpowiedzi na tak zasadnicze pytania, jak: Kto i gdzie zostanie przeniesiony? Jakie z tego wynikną korzyści, oceniane zarówno z punku widzenia pracownika, jak i pracodawcy? Czy spółki pozbawione w wyniku restrukturyzacji niektórych oddziałów (zazwyczaj najbardziej dochodowych) będą miały wystarczające podstawy do dalszego funkcjonowania? Czy zamiary reorganizacyjne biorą pod uwagę wszystkie obowiązujące uwarunkowania prawne? Dokończenie na str. 4-5

3 ZWIĄZKOWIEC. 8 lipca Ludzka wytrzymałość jest na wykończeniu Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym W przyjętej jednogłośnie przez delegatów ZZPPM uchwale pojawiło się zobowiązanie Prezydium do wykorzystania pełnego zestawu środków nacisku przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To mocne słowa i pachną wojną. Czy rzeczywiście jest aż tak źle? Najwyraźniej kończy się cierpliwość ludzi. Widzimy przecież, co się dzieje. Spada poziom realnych wynagrodzeń. Zarówno w samym KGHM, jak i w spółkach córkach. Wszędzie oszczędności i cięcia inwestycyjne są wprowadzane szeroką ławą. Z każdym miesiącem kurczy się załoga Polskiej Miedzi. Coraz szerzej natomiast wspomagamy się firmami zewnętrznymi, które zatrudniają ludzi na warunkach wątpliwej jakości. W spółkach pracownicy obawiają się reorganizacji i nie rozumieją jej sensu. Nie wierzą, że przyniesie ona korzyść zarówno dla firmy, jak i ich samych. Równolegle bardzo kosztowne kancelarie prawnicze, doradcze i agencje PR opanowały prawdopodobnie każdy zakres kierowania spółką. Ilość analiz, opracowań i projektów, jakimi zarzucają zarząd KGHM, przekracza już chyba możliwość ich dokładnego przestudiowania. Jednak już widać, że co najmniej niektóre z nich, delikatnie sprawę ujmując, są nie do końca przemyślane. Przykładem niech będzie problem wydziału certyfikacji Inovy czy też przystąpienie do rozparcelowania PMT bez pewności, czy połączenie z PKP Cargo będzie mogło dojść do skutku. Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno się dziwić, że pojawiają się głosy o sporze zbiorowym i oczekiwania rozpoczęcia akcji protestacyjnej. W trakcie dyskusji sporo miejsca poświęcił pan omówieniu zagranicznych inwestycji KGHM i nie pozostawił na niech suchej nitki. Czy nie była to zbyt surowa ocena? Ktoś musi zacząć odkłamywać te rzekome sukcesy biznesowe. Przecież prezes Herbert Wirth wielokrotnie przekonywał nas, że kupuje zagraniczne złoża i kopalnie, by podnieść efektywność całego KGHM. Okazuje się jednak, że koszt produkcji polskiej części jest o około 20 proc. niższy iż części zagranicznej. A przecież nasze złoża są położone zdecydowanie głębiej, co powoduje, że musimy zmagać się z wieloma problemami technologicznymi. Zarząd na te zagraniczne inwestycje już wydał grube miliardy dolarów i śmiem twierdzić, iż drugie tyle będzie jeszcze musiał dołożyć. Za te pieniądze staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami zakładów górniczych w Chile, Kanadzie czy też USA, które mają złoża nieporównywalnie mniejsze od naszych kopalni. Na dodatek wiele z nich jest w swojej schyłkowej fazie. Za kilka lat trzeba będzie je zamykać. Będzie to bardzo kosztowna operacja. Tymczasem rezygnujemy z utworzenia kilku tysięcy nowych miejsc pracy i odstępujemy od budowy kopalni pod Bolesławcem, gdzie jest złoże zasobne w miedź, srebro i złoto. Na jego dokumentację już wydaliśmy ponad 100 mln zł. Prezes Herbert Wirth twierdzi, że z powodu podatku od kopalin ta inwestycja nie ma szansy być rentownym przedsięwzięciem. Koszt produkcji polskiej części KGHM jest o około 20 proc. niższy niż części zagranicznej Podatek od kopalin to dla prezesa Herberta Wirtha wymówka przed podjęciemdecyzji o budowie kopalni pod Bolesławcem. To nie jest żaden argument. Kopalnię buduje się 7 i więcej lat. Pierwsze wydobycie rudy i produkcja koncentratu to co najmniej ten sam okres. Podatek ten w tym okresie nie obroni się, bo musiałby paść cały KGHM, a na to, mam nadzieję, nigdy nie będzie zgody społecznej. Liczę też, że jesienne wybory zmienią ekipę rządzącą na taką, która nie będzie działać na szkodę naszej gospodarki. W sprawozdaniu przedstawionym delegatom ZZPPM znalazło się wiele wątków z pana aktywności parlamentarnej. Tymczasem w niektórych środowiskach panuje przekonanie, że związki zawodowe powinny trzymać się jak najdalej od polityki. Nie możemy obrażać się na rzeczywistość i udawać, że polityka nas nie dotyczy. Ona przecież znajduje swoje odbicie w zasobach naszych portfeli i warunkach życia. Decyduje o tym, na jakim poziomie mamy opiekę zdrowotną, system edukacji czy też jakie prawa pracownicze nam przysługują. Jeśli chcemy mieć na to wszystko realny wpływ, powinniśmy aktywnie uczestniczyć również w życiu politycznym. Poza tym pełnię mandat poselski z rekomendacji ZZPPM i uważam, że moim obowiązkiem było przedstawić koleżankom i kolegom raport pokazujący, jak w Sejmie wykorzystałem ostatnie cztery lata. To rzeczywiście spory dorobek ponad 550 wystąpień, ponad 120 interpelacji, zapytań i oświadczeń. Do tego dochodzi aktywność między innymi w pracach Komisji Skarbu Państwa i w Komisji Gospodarki. To wszystko rzeczywiście stanowi znaczny dorobek. Jak się domyślam, wymaga też sporego przygotowania merytorycznego. Nie będę ukrywał, że problematyka ekonomiczna i gospodarcza do łatwych nie należy. Jednak mam do tego odpowiednie wykształcenie. Pomocne jest też moje wieloletnie doświadczenie związkowe. Zwłaszcza przy pracach nad ustawami z zakresu prawa pracy. Ważne bowiem, by w tym, co rządowa koalicja poddaje pod obrady, umieć dopatrzyć się prawdziwych intencji. Obecna władza ma tendencje pakowania trujących pigułek w ładne pudełeczka i przedstawianie opinii publicznej takiego zestawu jako wspaniałego leku na wszelkie zło. Jakie ustawy mogą być tego przykładem? Choćby o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dzisiaj wynosi ono 1750 zł brutto. W przyszłym roku zapewne wzrośnie o 100 złotych. Jednak do tego minimum, które tak na marginesie uważam za skandalicznie niskie, pracodawca może wliczać zarówno nadgodziny, jak i wszelkie obowiązkowe dodatki. Za szkodliwe warunki, pracę w niedziele i święta czy też za nocne zmiany. Te pieniądze powinny być ludziom wypłacane jak sama nazwa wskazuje dodatkowo, czyli poza tym minimalnym wynagrodzeniem. Wielokrotnie o tym mówiłem w Sejmie. Również prowadzę dwie ustawy, których zamysłem jest ukrócenie tej obrzydliwej praktyki budowania prawdziwych fortun opartych na wyzysku najsłabszych grup społecznych. Mam tu na myśli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym. Jedna to projekt OPZZ. Druga, bardzo podobna, jest propozycją SLD i ja jestem jej współautorem. Niestety, obie leżą w sejmowych zamrażarkach. No cóż, zarówno Platforma Obywatelska, jak i PSL są partiami znanymi z tego, że przede wszystkim chronią elity finansowe, a nie szarego obywatela. Nie sposób zaprzeczyć temu twierdzeniu. Z powodu śmierci naszego kolegi Ryszarda Bednarka Składamy jego rodzinie i przyjaciołom najszczersze wyrazy współczucia Zakładowy Zarząd ZZPPM ZG Lubin

4 4 8 lipca 2015 ZWIĄZKOWIEC. Zebranie Delegatów ZZPPM Dokończenie ze str. 2 Wspomniane wątki przejawiały się w wielu wystąpieniach delegatów. W każdym przypadku były one uszczegółowiane i konkretyzowane. Na łamach "Związkowca" szeroko pisaliśmy o tych zagadnieniach, więc nie będziemy do nich wracać. Jednak dla porządku przytaczamy niektóre z sygnalizowanych podczas spotkania zagadnień. Przewodnicząca ZZPPM PMT Dorota Zielonko pytała o to, czy połączenie z PKP Cargo nie będzie oprotestowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli tak by miało się stać, to czy jest szykowany jakiś awaryjny scenariusz? Jakie miejsce w nowej strukturze przewidziane jest dla obecnej spółki zależnej PMT Linie Kolejowe? Wiceprzewodnicząca ZZPPM Inova Anna Polańska poruszyła problem regulacji prawnych obowiązujących wobec jednostek certyfikujących. Zabraniają im one funkcjonowania w strukturach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem lub handlowaniem urządzeniami, które podlegają atestacji. Czy zarząd KGHM ma świadomość takich obostrzeń? Jak się ma takie ograniczenie w zestawieniu z faktem, że Cuprum, do którego mamy zostać przeniesieni, prowadzi właśnie tego typu działalność? - pytała. Nierówne traktowanie Przewodniczący ZZPPM PeBe- Ka Roman Jasiński mówił o niejasnej polityce przetargowej stosowanej przez KGHM. Przykładowo: PeBeKa, składając ofertę na roboty przygotowawcze w jednej z naszych kopalni, musi minimalizować swoją marżę. Jest też stawiana na takiej samej pozycji przetargowej jak maleńkie firmy prywatne zatrudniające ludzi na warunkach daleko odbiegających od przyzwoitego poziomu. Równolegle jednak PeBeKa jest wręcz zmuszana z usług Lubinpeksu lub Mercusa korzystać, pomimo że ceny, jakie te spółki podają, są bardzo często przekraczają przeciętny poziom rynkowy. Natomiast jakość usługi lub towaru bywa, delikatnie mówiąc, dyskusyjna. Joanna Białek, przewodnicząca ZZPPM Impel, również nawiązała do wątpliwości związanych z przetargami. Oficjalnie zarząd KGHM twierdzi, że u oferentów nie toleruje zatrudnienia śmieciowego oraz zwraca uwagę na udział płac w całkowitym koszcie usługi. Jednak rzeczywistość, zdaniem przewodniczącej, wskazuje na coś przeciwnego. Jako przykład podała wynik przetargu na ochronę zakładów KGHM. Wygrała go firma, która podała cenę tak niską, że istnieje uzasadnione podejrzenie o zatrudnianie ludzi na zasadach zbliżonych do wyzysku. Leszek Hajdacki zasygnalizował problem przekazywania przez kopalnie do KGHM Zanam coraz większej ilości stanowisk pracy w zakładach górniczych. Zapowiedział też zdecydowany protest związku, jeśli się okaże, że prawdziwe są informacje o tym, iż ludzie zatrudnieni w KGHM Zanam zmuszani są do wyrażania zgody na 12-godzinną pracę na dole w kopalni. Czytelnikom pozostawiamy ocenę informacji przekazanych delegatom. Zalecamy jednak szczególnie wziąć pod uwagę ich wiarygodność, merytoryczną głębię i wewnętrzną spójność. Nie może być tak, że pracownik z firmy zewnętrznej otrzymujący zdecydowanie niższe wynagrodzenie będzie jeszcze na dodatek miał dłuższy czas pracy niż ludzie chronieni zapisami ZUZP obowiązującym w KGHM -podsumował Hajdacki. Kazimierz Kraska, przewodniczący ZZPPM HML, pytał o przyczyny znacznie niższego wynagrodzenia pracowników legnickiej huty w porównaniu zarówno ze średnią płacą w całym KGHM, jak i z hutami w Głogowie i Orsku. Przewodniczący poruszył też wciąż nierozwiązany problem braku realnej perspektywy rozwojowej dla jego zakładu. Zaznaczył, iż opracowywane są plany i strategie, ale niestety, nie można doczekać się na rozpoczęcie ich wrażania w życie. Czego się dowiedzieliśmy Zarówno obecny na spotkaniu prezes Herbert Wirth, jak i towarzyszący mu dwaj dyrektorzy Leszek Mierzwa i Marek Bystrzyński, odnosząc się do wypowiedzi delegatów, na niektóre pytania zdołali odpowiedzieć. Wiele jednak zagadnień, zdaniem delegatów, nadal wymaga wyjaśnienia. Restrukturyzacja grupy kapitałowej Trwają jeszcze prace projektowe i analityczne nad jej ostatecznym kształtem. Głównym założeniem przyjętych zmian jest utworzenie nowych wyspecjalizowanych firm. Każda z nich nakierowana będzie na inny obszar funkcjonowania na rynku KGHM. Zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym. Jedna ze spółek ma świadczyć szeroko pojmowane usługi. Drugiej przypadnie pole związane z rozwojem sfery badawczej. Trzecia nakierowana będzie na zapewnienie Polskiej Miedzi energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Zaangażowana też będzie w program redukcji CO 2. Celem tego przemeblowania całej grupy kapitałowej ma być zwiększenie jej efektywności oraz stworzenie podstaw do absorpcji środków unijnych przeznaczonych na rozwój nowych technologii związanych z górnictwem i hutnictwem. Przyszła firma specjalizująca się w usługach oparta ma być głównie na zasobach obecnej Pe- BeKi, KGHM Zanam oraz części Inovy. Centrum wiedzy bazować będzie na takich spółkach, jak CBJ,

5 ZWIĄZKOWIEC. 8 lipca Bipromet, Oddział Certyfikacji oraz stacje sejsmiczne Inovy i stacje sejsmiczne będące dzisiaj w strukturach ZG Rudna. Problem uwarunkowań prawnych obowiązujących przy udzielaniu atestów został przekazany do zbadania wyspecjalizowanej firmie doradczej. Jednak z pisma wiceprezesa Chmielewskiego już wynika, iż nie widzi on żadnych zagrożeń. Obecna spółka PMT Linie Kolejowe ma pozostać pod pełną kontrolą KGHM. Na połączenie Pol- -Miedź Transu z PKP Cargo nie ma jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wystąpienie o taką zgodę leży po stronie PKP Cargo. Gdyby przyszły partner jej nie uzyskał, nie dojdzie do transakcji. Jeśli tak się stanie, to, w ocenie kierownictwa KGHM, nadal w pełni uzasadniony jest już trwający w PMT proces restrukturyzacji. W najbliższym czasie nie jest planowana sprzedaż na giełdzie udziałów firmy KGHM ZANAM, jednak w dalszej perspektywie nie jest to wykluczone. Wszystkie zmiany restrukturyzacyjne nie będą się odbywać kosztem pracowników. Polityka społecznej odpowiedzialności Prezes Herbert Wirth wstydzi się za sytuację związaną z przetargiem na ochronę zakładów Polskiej Miedzi. Powołana została wewnętrzna komisja, która ma sprawdzić prawidłowość przeprowadzanych przetargów. Nadal nie jest wykluczone wprowadzenie do MCZ partnera strategicznego, jakim będzie PZU. Niemniej jednak sprawy zapewnienia jak najlepszej opieki medycznej są ważne dla zarządu KGHM. Ciąg technologiczny Kierownictwo KGHM już dostrzegło problem nierówności wynagrodzeń w poszczególnych zakładach i pracuje nad zmianą tej sytuacji. Huta Miedzi Legnica jest ważnym elementem struktury spółki. ZG Lubin z powodu obciążenia podatkiem od kopalin jest kopalnią niedochodową. Rozpoczęto proces przenoszenia pracowników do innych zakładów górniczych. 1) Ponad 3-letnie funkcjonowanie podatku od miedzi i srebra dobitnie utwierdza nas w przekonaniu, że jest to podatek rujnujący przemysł miedziowy w Polsce. W okresie tym: rentowność bieżącej działalności KGHM Polska Miedź S.A. spadła o ponad 40%, osiągając w ZG Lubin poziom ujemny (stratę); nastąpił bardzo silny wzrost efektywnej stawki podatkowej z poziomu ok. 33% po poziom ponad 70%, co oznacza, że KGHM odprowadził w formie podatku ponad 70 zł od każdego wygenerowanego 100 zł przepływów finansowych z prowadzonej działalności. Przy spadku cen miedzi i srebra proporcje te jeszcze bardziej się pogorszą, mogą nawet przekroczyć wskaźnik 90%; nastąpił bardzo silny wzrost zadłużenia Spółki oraz poważne ograniczenia jej możliwości rozwojowych i odtworzeniowych. Powoduje to sukcesywny spadek wydobycia i produkcji miedzi i srebra z własnej rudy i koncentratów. Negatywne skutki tego ponadwymiarowego podatku grożą w najbliższym czasie: poważnym ograniczeniem poziomu zatrudnienia i wygaszeniem ZG Lubin oraz związanego z nim ZWR (ponad 100 górników już teraz przechodzi do jeszcze rentownego ZG Polkowice-Sieroszowice); poważną redukcją zatrudnienia w Hucie Miedzi Legnica oraz zmianą charakteru produkcji z huty przetapiającej własne koncentraty na hutę złomową. Ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, w tym utratą ok. 0,5 tys. miejsc pracy bezpośrednio w hucie i jeszcze większą w jej otoczeniu; zamrożeniem, a nawet obniżeniem płac i świadczeń pracowniczych. Doceniamy i wspieramy działania naszego Posła i Przewodniczącego, tak w Sejmie, jak i poza nim, idące w kierunku uchylenia bądź poważnego ograniczenia negatywnych skutków ustawy o opodatkowaniu niektórych kopalin. Ubolewamy nad tym, że Trybunał Konstytucyjny, przed którym wystąpił Poseł Ryszard Zbrzyzny w tej sprawie, podzielając wątpliwości konstytucyjne co do wprowadzenia tego podatku, nie miał odwagi uchylić szkodliwej ustawy. Zastawiając się interesem publicznym, jakby interes naszego regionu był interesem mniej publicznym. Żądamy od rządzącej koalicji, a w szczególności posłów PO z Zagłębia Miedziowego, wsparcia projektu ustawy przygotowanego przez Posła Ryszarda Zbrzyznego wraz z grupą posłów SLD, obniżającej o ponad 40% podatek od miedzi i srebra. Jest to ostatni dzwonek na to, by uratować tysiące miejsc pracy w Polskiej Miedzi i w regionie. 2) Żądamy od Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. bardziej propolskiej optyki w budowaniu strategii inwestycyjnej i rozwojowej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Oczekujemy tutaj aktywności i decyzji idącej w kierunku budowania nowej kopalni miedzi pod Bolesławcem. Poniesione zostały już istotne nakłady (ponad 100 mln zł) na badania, które potwierdziły występowanie w tym regionie wystarczających ilościowo i jakościowo zasobów rudy miedzi i srebra. Odstąpienie od tej inwestycji nie jest i nie będzie przez nas akceptowane! Pogorszenie rentowności tej inwestycji po wprowadzeniu podatku od miedzi i srebra nie jest dla nas wystarczającym Uchwała ZZPPM argumentem. Kopalnię buduje się 7 i więcej lat. Pierwsze wydobycie rudy i produkcja koncentratu to co najmniej ten sam okres. Podatek ten w tym okresie nie obroni się, bo musiałby paść cały KGHM. Na to nie będzie zgody społecznej, a może niebawem także politycznej. Żądamy niezwłocznego uruchomienia tej inwestycji. To tysiące miejsc pracy w naszej gospodarce. To także korzyści dla finansów publicznych. To nakręcanie koniunktury gospodarczej w rejonie Bolesławca. 3) Nastroje społeczne i pracownicze w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w jej otoczeniu wyraźnie się pogarszają. Oceniając sytuację oraz realność zagrożeń dotyczących trwałości zatrudnienia oraz pogarszających się standardów wynagradzania, upoważniamy Prezydium i Radę ZZPPM do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. W przypadku utrzymywania się tego niekorzystnego trendu zobowiązujemy do wykorzystania pełnego zestawu środków nacisku przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie akceptujemy działań idących w kierunku niczym nieuzasadnionych zmian organizacyjnych, a nawet właścicielskich w podmiotach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Pomijanie w tych działaniach czynnika społecznego oraz procedur prawem przewidzianych jest wysoce naganne i nie do zaakceptowania. Oczekujemy zakończenia tych szkodliwych i kosztownych eksperymentów. Tym bardziej że efekty mogą być dalekie od oczekiwanych. Dotyczy to między innymi: tworzenia na częściach majątku i załóg pracowniczych CIT Inova, CBJ, Cuprum jakiegoś mitycznego podmiotu WIEDZA, porządkowania grupy Energetyka w sposób niedookreślony, wyprzedaży aktywów kolejowych Pol-Miedź Transu, prowadzenia przetargów, w których triumfują firmy zatrudniające pracowników na umowach śmieciowych, MCZ w zakresie mnożenia kosztów nadzoru, niesprawiedliwej polityki płacowej i zatrudnieniowej oraz nieakceptowanej prywatyzacji i innych rodzących się z dnia na dzień pomysłów. 4) Konieczna jest przebudowa systemu wynagrodzeń w Polskiej Miedzi: a) Nie akceptujemy pozorowanych działań Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie konieczności przemieszczenia do stawek płac zasadniczych sukcesywnie traconych wynagrodzeń z tytułu malejącego zysku (podatek miedziowy i dynamiczne zadłużanie spółki). Tabela stawek płac zasadniczych musi wzrosnąć tak, by zrekompensować utracone wynagrodzenie z tego tytułu. b) Udział płac zasadniczych w płacach ogółem musi istotnie wzrosnąć, a nie oscylować na poziomie około. 20 proc. c) Oczekujemy przesunięcia o co najmniej 2 kategorie widełek płac zasadniczych. Dzisiejszego stanu będącego swoistą fikcją nie można traktować obojętnie. 5) W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oczekujemy podjęcia następujących działań: a) wyeliminowania bądź znacznego ograniczenia zagrożeń z tytułu coraz częstszego pojawiania się przy eksploatacji rud miedzi wypływu siarkowodoru; b) wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników z tytułu pojawienia się znaczących emisji arsenu w procesach hutniczych.

6 x 8 6 lipca 2015 ZWIĄZKOWIEC. Czy narasta kolejny konflikt? Tym razem do boju szykują się pracownicy Miedziowego Centrum Zdrowia. 16 czerwca nasza zakładowa organizacja działająca w tej firmie złożyła na ręce prezesa MCZ Edwarda Schmidta pismo, z którego wynika, że atmosfera w spółce gęstnieje. Była Barbara, będzie Krzysztof Zmiana warty w Cbj 22 czerwca odbyły się wybory uzupełniające do władz ZZPPM CBJ. Nowym przewodniczącym został Krzysztof Zima. Wieloletni pracownik spółki oraz aktywny działacz społeczny. Kolejną osobą, która zasiliła skład zarządu, jest Tomasz Białoń. Rezygnacja z pełnionej funkcji dotychczasowej szefowej organizacji Barbary Powelec spowodowana jest jej nowymi planami życiowymi, które uniemożliwiają dalsze kierowanie związkiem. Żegnając się z koleżankami i kolegami, Barbara Powelec wyraziła przekonanie, że pod nowym przywództwem ZZPPM CBJ nadal będzie się prężnie rozwijał. Krzysiek jest znany większości z was i chyba wszyscy potwierdzają moją opinię o nim, że jest człowiekiem uczciwym, godnym zaufania i zdeterminowanym do działania. Nowemu przewodniczącemu gratulujemy, a Barbarze Powelec życzymy powodzenia w zmienionym otoczeniu. W dokumencie zawarta została lista postulatów płacowych, jakie zdaniem związku powinny zostać uwzględnione podczas konstrukcji budżetu spółki na 2016 rok. Przewodnicząca ZZPPM MCZ Barbara Popielarz podkreśla, że przedstawia wolę pracowników wyrażoną podczas szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w pierwszym kwartale tego roku. Większość koleżanek jest już bardzo zmęczona ciągłym dopominaniem się o godziwe wynagrodzenia wyjaśnia. Nie chcą nawet już słuchać usprawiedliwień zarządu, który za każdym razem, gdy przychodzi do rozmów o płacach, mówi o problemach z wyegzekwowaniem pieniędzy od NFZ, obowiązkach płatniczych wobec właściciela czy też o koniecznych i kosztownych inwestycjach. To powtarza się co roku i jest już nie do zaakceptowania. Nie zgodzimy się na odkładanie na wieczne nigdy poważnych podwyżek. Nie prosimy o jałmużnę czy zasiłek, ale o wynagrodzenie odpowiadające nakładom naszej pracy. Jest ona dobra, zaangażowana i wydajna. ZZPPM MCZ oczekuje od zarządu spółki dodatkowego odpisu na ZFŚS, który zostanie przeznaczony na świadczenia wypoczynkowe zmiany tabeli stawek płacy zasadniczej, tak by pierwsza kategoria w niej zapisana nie była niższa niż ustawowe minimum uruchomienia w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego wprowadzenia ekwiwalentu za dojazdy do pracy tym, którzy nie mają możliwości korzystania z komunikacji miejskiej z okazji zbliżającego się 20-lecia firmy ustanowienia dnia 7 kwietnia dniem wolnym od pracy oraz wypłaty wszystkim pracownikom specjalnego dodatku Związkowiec Zagłębia Miedziowego jest już na FB. Można zobaczyć więcej zdjęć. Przeczytać, co w trawie piszczy. Podzielić się opinią. Zapraszamy do polubienia tej strony

ZWIĄZKOWIEC. Kręte drogi Pol-Miedź Transu. Ważą się losy MCZ. Uśmiech Malucha. Paragrafem w pracodawcę. Akcje pracownicze nadal wirtualne

ZWIĄZKOWIEC. Kręte drogi Pol-Miedź Transu. Ważą się losy MCZ. Uśmiech Malucha. Paragrafem w pracodawcę. Akcje pracownicze nadal wirtualne Działania prezesów kojarzę z technikami społecznej manipulacji. Nie tak wyglądają zasady partnerskich relacji pomiędzy pracodawcą a załogą rozmowa z przewodniczącą ZZPPM PMT Dorotą Zielonko str. 1, 3 W

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący 800 zł nawet tyle wynosi dysproporcja płacowa pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki w Nitroerg S.A. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2011 KATOWICE 09.11.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Organizacja ta ma charakter społeczny, istnieje

Organizacja ta ma charakter społeczny, istnieje SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 20 lat przemian i bryndza Jakiś czas temu ukazał się raport przygotowany przez Polskie Lobby Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS GRUDZIEŃ 2012 NR 3 (5) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur Z POMOC Ą KREML A Władze Rosji ogł osił y plany zwiększenia w ydobycia węgla w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpliwie

Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpliwie 7 CH EMICY SZKLARZE CERA MICY PAPIERNICY FARMACEUCI LIPIEC 2013 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

WYSTARTUJE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

WYSTARTUJE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH nr 1 /201 4 (03) Marzec NAKŁAD: 7000 egz. GAZETA BEZPŁATNA "Przegląd Świętochłowicki" to niezależny magazyn społeczno - publicystyczny. Wydawany i redagowany w Świętochłowicach przez mieszkańców Świętochłowic

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: akcja może kosztować 146 zł Gorący debiut

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: akcja może kosztować 146 zł Gorący debiut P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Eugeniusz Małobęcki, dyrektor Zespołu BHP i Szkoleń KHW SA: W ciągu pięciu minut można

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Dość żerowania na emerytach!

Dość żerowania na emerytach! Dość żerowania na emerytach! Polski system emerytalny wymaga zmian, ale nie takich jak chcą środowiska biznesu. czytaj >> str. 2 Idę do pracy, nie chcę ginąć! Czy w Polsce musi być tak wysoki poziom wypadków

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW 10 proc. o tyle średnio wzrosną ceny w sklepach spożywczych podczas rozgrywek mistrzostw Europy w Polsce WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 19 2012 KATOWICE 16.05.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY. Walentynki - Święto Zakochanych. walentynkowe promocje strona 13 KAŻDA MARKA / KAŻDY ROCZNIK W KAŻDYM STANIE

DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY. Walentynki - Święto Zakochanych. walentynkowe promocje strona 13 KAŻDA MARKA / KAŻDY ROCZNIK W KAŻDYM STANIE BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 13 lutego 2015/03 [115] NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl

Bardziej szczegółowo

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ KOLEJARZ ISSN 1505 0998 małopolski BIULETYN REGIONALNEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ marzec 2013 r. Nr 222 Działania S na terenie RSK w Krakowie 2 O kolei u ministra

Bardziej szczegółowo

Dajcie nam zielone światło. Rozmawiamy z Adamem Dudkiem, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS. Magazyn Grupy BPS

Dajcie nam zielone światło. Rozmawiamy z Adamem Dudkiem, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS. Magazyn Grupy BPS Prezentacja członków V kadencji Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Debata bankowców Koszty regulacji Sukces z Bankiem Spółdzielczym Malinowy biznes str. 15 str. 21 str. 35 Magazyn Grupy BPS str. 12 Dajcie

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Radzą sobie dobrze NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.

Radzą sobie dobrze NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 5 sierpień 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Radzą sobie dobrze REKLAMA pierwsza jastrzębska

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 MAGAZYN KORPORACYJNY

Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY KWIECIEŃ 2015 NR 2 (14) Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 ROŚNIEMY W SIŁĘ Sławomir M. Suchoń, wiceprezes zarządu Węglokoks

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość MAGAZYN KORPORACYJNY LIPIEC 2015 NR 3 (15) Katowice Airport Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość NIE MA MIEJSCA NA BŁĘDY Kopalnie Bobrek i Piekary działają już w strukturach spółki Węglokoks Kraj.

Bardziej szczegółowo