ZWIĄZKOWIEC. w 23. rocznicę strajku w obronie PolsKiej MieDZi. Dolnośląscy parlamentarzyści Po wrogami Polskiej Miedzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZKOWIEC. w 23. rocznicę strajku w obronie PolsKiej MieDZi. Dolnośląscy parlamentarzyści Po wrogami Polskiej Miedzi"

Transkrypt

1 ZWIĄZKOWIEC NR 10/ lipca 2015, Rok wydawania XXV, nr 519 jak firmy nie można sprzedać, to trzeba ją wykończyć w 23. rocznicę strajku w obronie PolsKiej MieDZi issn Na początku lat 90. podejmowano wiele prób oddania Polskiej Miedzi za symboliczną złotówkę zagranicznym inwestorom. Doprowadziło to w 1992 roku do wybuchu strajku generalnego. 20 lipca KGHM stanął na 32 dni. Protest zakończył się dopiero, gdy ówczesny rząd koalicyjny Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (późniejsza Unia Wolności, a teraz PO) podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi, w którym zobowiązał się do utrzymania kontroli państwa nad firmą. Prywatyzacja odbyła się w 1997 roku poprzez sprzedaż akcji na warszawskiej giełdzie. Minister skarbu zatrzymał 51 proc. udziałów. Jednak zarządzanie tak znacznym majątkiem narodowym było nie na rękę kolejnym prawicowym ekipom. Długo nie trzeba było czekać, by rozpoczęto wieloletni proces zmniejszania pakietu kontrolnego. W 1999 roku minister skarbu Emil Wąsacz przekazuje 2 proc. akcji do upadającego WESK Świdnik. Za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego zasilono 5-procentowymi pakietami akcji KGHM Kampanię Węglową i bank PKO. Kolejnym etapem była sprzedaż w styczniu 2010 r. przez rząd Donalda Tuska za 2 mld zł 10 proc. akcji. W efekcie tych genialnych posunięć udział Skarbu Państwa w podziale dywidendy liczony już jest nie od 51 proc., ale zaledwie od 32 proc. To spora różnica, zważywszy że w grę wchodzą miliardowe kwoty. Tę dziurę budżetową minister finansów Jacek Rostowski postanowił załatać, nakładając na spółkę w kwietniu 2012 roku ekstrapodatek od kopalin. Upieczone więc zostały dwie pieczenie na jednym ogniu. Wykołowano pozostałych akcjonariuszy, którzy nie mogą już liczyć na godziwą dywidendę i przy okazji rozpoczęto wreszcie proces likwidacji polskiego przemysłu miedziowego. Marzenie neoliberałów sięgające początków naszych przemian ustrojowych zaczyna się materializować. Warto jeszcze dodać, że suma wszystkich obciążeń fiskalnych KGHM to kwota sięgająca 2 procent rocznego budżetu skarbu państwa. Jeszcze trochę, a z zarżniętej kury, która dzisiaj znosi złote jajka, rząd zrobi sobie tłusty rosół, a tysiącom ludzi Polskiej Miedzi na pociechę rzuci obgryzione kości i wyśle ich na zasiłki dla bezrobotnych. Jedyna szansa to jesienne wybory. Dolnośląscy parlamentarzyści Po wrogami Polskiej Miedzi Za wprowadzeniem projektu do porządku obrad było 197 posłów, przeciwko 245, a 3 wstrzymało się od głosu. W grupie przeciwników podjęcia dyskusji nad tym bandyckim haraczem znaleźli się również posłowie zawdzięczający swoje mandaty ludziom Polskiej Miedzi. Jestem zaskoczony i zniesmaczony zachowaniem posłów PO, zwłaszcza tych, którzy wywodzą się z naszego regionu Z inicjatywy posła Ryszarda Zbrzyznego Klub SLD w kwietniu tego roku wniósł do laski marszałkowskiej propozycję nowelizacji ustawy zmniejszającej podatek od kopalin o 40 procent. Po trzech miesiącach przetrzymywania projektu w sejmowej zamrażarce przedstawiciele PO i PSL zagłosowali przeciwko poddaniu sprawy pod obrady plenarne. komentuje Ryszard Zbrzyzny. Żaden z nich nie poparł mojego wniosku o rozszerzenie porządku obrad i doprowadzenie do pierwszego czytania. Nie rozumiem, jakimi względami się kierowali. Widzimy przecież, co się dzieje w naszych hutach i kopalniach. Załoga z każdym miesiącem się zmniejsza. Coraz trudniej o godziwie wynagradzaną pracę również w firmach działających na rzecz Polskiej Miedzi. W samym KGHM konieczne inwestycje są przekładane na wieczne nigdy. Rośnie zadłużenie spółki. Pod koniec tego roku będzie to znacznie ponad 10 mld zł. Myślę, że ludzie odpowiednio ocenią zachowania tych, którzy na Zagłębie Miedziowe nałożyli haracz prowadzący cały region do upadku. Z oficjalnych informacji publikowanych przez KGHM oraz z wypowiedzi prezesa Herberta Wirtha jasno wynika, że spółka już zaczyna być na równi pochyłej. Mam nadzieję, że rok 2015 będzie ostatnim rokiem funkcjonowania podatku w tak drastycznej formie mówi Ryszard Zbrzyzny. Jeśli tak się stanie, zniknie widmo likwidacji wiszące zarówno nad ZG Lubin, jak i Hutą Miedzi w Legnicy. Władze KGHM przestaną też mieć wymówkę i może wreszcie przystąpią do budowy nowej kopalni pod Bolesławcem. Przy odrobinie dobrej woli można by tę inwestycję uruchomić już teraz. Przecież od wbicia pierwszej łopaty do rozpoczęcia produkcji minie w najlepszym razie około 10 lat. W tym okresie spółka nie musi płacić podatku, ale już zaczyna kreować tak potrzebne w Starym Zagłębiu miejsca pracy. Poseł podkreśla, że walczy z haraczem od momentu, gdy tylko pojawił się w Sejmie projekt ustawy. Robił to na forum parlamentu i przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władzom samorządowym podsuwał pomysł utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie prawo podatkowe może mieć inny niż w reszcie kraju charakter. Czynię to wszystko nie dlatego, że uprawiam już jakąś kampanię wyborczą. To nie jest kiełbasa wyborcza, tylko troska o nasze wspólne dobro podkreśla.

2 x 8 2 lipca 2015 ZWIĄZKOWIEC. Zebranie Delegatów ZZPPM Nastroje pracownicze i społeczne w grupie kapitałowej KGHM oraz w jej otoczeniu pogarszają się. Oceniając sytuację oraz realność zagrożeń dotyczących trwałości zatrudnienia oraz pogarszających się standardów wynagrodzeń, upoważniamy Prezydium oraz Radę ZZPPM do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. W przypadku utrzymywania się tego niekorzystnego trendu zobowiązujemy do wykorzystania pełnego zestawu środków nacisku przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tak mocne zdania delegaci ZZPPM zdecydowali się umieścić w treści uchwał, jakie zostały przegłosowane podczas zebrania sprawozdawczego. To oznacza, że dla władz Polskiej Miedzi mogą nadejść naprawdę ciężkie chwile. Pracownicy są już zmęczeni grą pozorów, jaką prowadzi z nimi zarząd KGHM. Dostrzegają, że sprawy Polskiej Miedzi idą w złym dla nich kierunku, nie ufają deklaracjom prezesów i pokazują im żółtą kartkę. Przebieg obrad Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności i udzieli absolutorium Przewodniczącemu oraz Radzie ZZPPM za okres od do Omówili też najważniejsze problemy, z jakimi musi się zmagać nasza Związ ko wiec Za głę bia Mie dzio we go Dwutygodnik Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, ISSN Egzemplarz bezpłatny Redakcja: Lubin ul. M. Skłodowskiej 66 tel. (76) Redaktor Naczelna: Magdalena Źróbek Rysunki: Grzegorz Rożek Wydawca: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego Druk: Polskapresse oddział we Wrocławiu organizacja i wyznaczyli kierunki dalszych działań. W wyniku debaty sformułowano też pytania do zarządu KGHM, na które związek oczekiwać będzie pisemnej odpowiedzi. W programie zebrania nie zabrakło też oceny wpływu podatku od kopalin na funkcjonowanie zarówno KGHM, jak i całego regionu. W tym kontekście poruszono również sprawę zawieszonej decyzji o budowie nowej kopalni miedzi pod Bolesławcem. Delegaci podjęli też uchwałę o udzieleniu posłowi Ryszardowi Zbrzyznemu rekomendacji i szerokiego poparcia w rozpoczynającej się kampanii parlamentarnej. Tym samym doceniono jego dotychczasową aktywność sejmową oraz zwrócono uwagę na fakt, iż dla ZZPPM obecność przewodniczącego związku na ławach poselskich to nie tylko rodzaj nobilitacji, ale przede wszystkim możliwość bezpośredniego artykułowania w Wysokiej Izbie oczekiwań pracowniczych. Podsumowanie roku Wiceprzewodniczący ZZPPM ds. głównego ciągu technologicznego Leszek Hajdacki w swoim wystąpieniu skupił się na trzech zagadnieniach. W obszarze walki o poprawę warunków płacowych za największy sukces minionego roku uznał doprowadzenie do podniesienia w 2014 r. wynagrodzeń o 3 proc. oraz wypłatę wyrównania za 2013 r. Mówiąc o działalności powołanej do życia z inicjatywy naszego związku, Rady Bezpieczeństwa Pracy, najważniejszym jej dokonaniem było rozpoczęcie prac nad szkodliwością arsenu w hutach oraz uruchomienie działań diagnostycznych związanych z pojawieniem się w kopalni Polkowice- -Sieroszowice siarkowodoru. Końcową część wystąpienia wiceprzewodniczący poświecił zaprezentowaniu strategii związku na następne dwa lata. Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca ds. spółek grupy kapitałowej KGHM, przedstawiła najważniejsze problemy, z jakimi borykają się pracownicy w firmach działających w obrębie Polskiej Miedzi. Wspólnym ich mianownikiem jest szykowana przez zarząd KGHM restrukturyzacja oraz coraz bardziej dotkliwe oszczędności. Zarówno te z obszaru płacowego, jak i inwestycyjnego. Jako przewodnicząca ZZPPM MCZ poruszyła też temat przyszłości Miedziowego Centrum Zdrowia. Przewodniczący związku Ryszard Zbrzyzny uzupełnił część sprawozdawczą o zdanie relacji ze swojej aktywności parlamentarnej związanej z walką o ludzką twarz podatku od kopalin. Przedstawił też przebieg procesów legislacyjnych nad ustawami mającymi bezpośredni związek z warunkami pracy i płacy. Spółki siedzą na walizkach Tematem numer jeden dyskusji była reorganizacja struktur KGHM i spółek zależnych. Nad jej założeniami od wielu miesięcy pracuje zarząd KGHM. Pomimo że wspiera się w tym dziele renomowanymi firmami doradczymi, to nadal plany nie przyjęły takiego kształtu, by można było je przedstawić w formie konkretnej prezentacji. Ludzie oczekują bowiem odpowiedzi na tak zasadnicze pytania, jak: Kto i gdzie zostanie przeniesiony? Jakie z tego wynikną korzyści, oceniane zarówno z punku widzenia pracownika, jak i pracodawcy? Czy spółki pozbawione w wyniku restrukturyzacji niektórych oddziałów (zazwyczaj najbardziej dochodowych) będą miały wystarczające podstawy do dalszego funkcjonowania? Czy zamiary reorganizacyjne biorą pod uwagę wszystkie obowiązujące uwarunkowania prawne? Dokończenie na str. 4-5

3 ZWIĄZKOWIEC. 8 lipca Ludzka wytrzymałość jest na wykończeniu Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym W przyjętej jednogłośnie przez delegatów ZZPPM uchwale pojawiło się zobowiązanie Prezydium do wykorzystania pełnego zestawu środków nacisku przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To mocne słowa i pachną wojną. Czy rzeczywiście jest aż tak źle? Najwyraźniej kończy się cierpliwość ludzi. Widzimy przecież, co się dzieje. Spada poziom realnych wynagrodzeń. Zarówno w samym KGHM, jak i w spółkach córkach. Wszędzie oszczędności i cięcia inwestycyjne są wprowadzane szeroką ławą. Z każdym miesiącem kurczy się załoga Polskiej Miedzi. Coraz szerzej natomiast wspomagamy się firmami zewnętrznymi, które zatrudniają ludzi na warunkach wątpliwej jakości. W spółkach pracownicy obawiają się reorganizacji i nie rozumieją jej sensu. Nie wierzą, że przyniesie ona korzyść zarówno dla firmy, jak i ich samych. Równolegle bardzo kosztowne kancelarie prawnicze, doradcze i agencje PR opanowały prawdopodobnie każdy zakres kierowania spółką. Ilość analiz, opracowań i projektów, jakimi zarzucają zarząd KGHM, przekracza już chyba możliwość ich dokładnego przestudiowania. Jednak już widać, że co najmniej niektóre z nich, delikatnie sprawę ujmując, są nie do końca przemyślane. Przykładem niech będzie problem wydziału certyfikacji Inovy czy też przystąpienie do rozparcelowania PMT bez pewności, czy połączenie z PKP Cargo będzie mogło dojść do skutku. Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno się dziwić, że pojawiają się głosy o sporze zbiorowym i oczekiwania rozpoczęcia akcji protestacyjnej. W trakcie dyskusji sporo miejsca poświęcił pan omówieniu zagranicznych inwestycji KGHM i nie pozostawił na niech suchej nitki. Czy nie była to zbyt surowa ocena? Ktoś musi zacząć odkłamywać te rzekome sukcesy biznesowe. Przecież prezes Herbert Wirth wielokrotnie przekonywał nas, że kupuje zagraniczne złoża i kopalnie, by podnieść efektywność całego KGHM. Okazuje się jednak, że koszt produkcji polskiej części jest o około 20 proc. niższy iż części zagranicznej. A przecież nasze złoża są położone zdecydowanie głębiej, co powoduje, że musimy zmagać się z wieloma problemami technologicznymi. Zarząd na te zagraniczne inwestycje już wydał grube miliardy dolarów i śmiem twierdzić, iż drugie tyle będzie jeszcze musiał dołożyć. Za te pieniądze staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami zakładów górniczych w Chile, Kanadzie czy też USA, które mają złoża nieporównywalnie mniejsze od naszych kopalni. Na dodatek wiele z nich jest w swojej schyłkowej fazie. Za kilka lat trzeba będzie je zamykać. Będzie to bardzo kosztowna operacja. Tymczasem rezygnujemy z utworzenia kilku tysięcy nowych miejsc pracy i odstępujemy od budowy kopalni pod Bolesławcem, gdzie jest złoże zasobne w miedź, srebro i złoto. Na jego dokumentację już wydaliśmy ponad 100 mln zł. Prezes Herbert Wirth twierdzi, że z powodu podatku od kopalin ta inwestycja nie ma szansy być rentownym przedsięwzięciem. Koszt produkcji polskiej części KGHM jest o około 20 proc. niższy niż części zagranicznej Podatek od kopalin to dla prezesa Herberta Wirtha wymówka przed podjęciemdecyzji o budowie kopalni pod Bolesławcem. To nie jest żaden argument. Kopalnię buduje się 7 i więcej lat. Pierwsze wydobycie rudy i produkcja koncentratu to co najmniej ten sam okres. Podatek ten w tym okresie nie obroni się, bo musiałby paść cały KGHM, a na to, mam nadzieję, nigdy nie będzie zgody społecznej. Liczę też, że jesienne wybory zmienią ekipę rządzącą na taką, która nie będzie działać na szkodę naszej gospodarki. W sprawozdaniu przedstawionym delegatom ZZPPM znalazło się wiele wątków z pana aktywności parlamentarnej. Tymczasem w niektórych środowiskach panuje przekonanie, że związki zawodowe powinny trzymać się jak najdalej od polityki. Nie możemy obrażać się na rzeczywistość i udawać, że polityka nas nie dotyczy. Ona przecież znajduje swoje odbicie w zasobach naszych portfeli i warunkach życia. Decyduje o tym, na jakim poziomie mamy opiekę zdrowotną, system edukacji czy też jakie prawa pracownicze nam przysługują. Jeśli chcemy mieć na to wszystko realny wpływ, powinniśmy aktywnie uczestniczyć również w życiu politycznym. Poza tym pełnię mandat poselski z rekomendacji ZZPPM i uważam, że moim obowiązkiem było przedstawić koleżankom i kolegom raport pokazujący, jak w Sejmie wykorzystałem ostatnie cztery lata. To rzeczywiście spory dorobek ponad 550 wystąpień, ponad 120 interpelacji, zapytań i oświadczeń. Do tego dochodzi aktywność między innymi w pracach Komisji Skarbu Państwa i w Komisji Gospodarki. To wszystko rzeczywiście stanowi znaczny dorobek. Jak się domyślam, wymaga też sporego przygotowania merytorycznego. Nie będę ukrywał, że problematyka ekonomiczna i gospodarcza do łatwych nie należy. Jednak mam do tego odpowiednie wykształcenie. Pomocne jest też moje wieloletnie doświadczenie związkowe. Zwłaszcza przy pracach nad ustawami z zakresu prawa pracy. Ważne bowiem, by w tym, co rządowa koalicja poddaje pod obrady, umieć dopatrzyć się prawdziwych intencji. Obecna władza ma tendencje pakowania trujących pigułek w ładne pudełeczka i przedstawianie opinii publicznej takiego zestawu jako wspaniałego leku na wszelkie zło. Jakie ustawy mogą być tego przykładem? Choćby o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dzisiaj wynosi ono 1750 zł brutto. W przyszłym roku zapewne wzrośnie o 100 złotych. Jednak do tego minimum, które tak na marginesie uważam za skandalicznie niskie, pracodawca może wliczać zarówno nadgodziny, jak i wszelkie obowiązkowe dodatki. Za szkodliwe warunki, pracę w niedziele i święta czy też za nocne zmiany. Te pieniądze powinny być ludziom wypłacane jak sama nazwa wskazuje dodatkowo, czyli poza tym minimalnym wynagrodzeniem. Wielokrotnie o tym mówiłem w Sejmie. Również prowadzę dwie ustawy, których zamysłem jest ukrócenie tej obrzydliwej praktyki budowania prawdziwych fortun opartych na wyzysku najsłabszych grup społecznych. Mam tu na myśli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym. Jedna to projekt OPZZ. Druga, bardzo podobna, jest propozycją SLD i ja jestem jej współautorem. Niestety, obie leżą w sejmowych zamrażarkach. No cóż, zarówno Platforma Obywatelska, jak i PSL są partiami znanymi z tego, że przede wszystkim chronią elity finansowe, a nie szarego obywatela. Nie sposób zaprzeczyć temu twierdzeniu. Z powodu śmierci naszego kolegi Ryszarda Bednarka Składamy jego rodzinie i przyjaciołom najszczersze wyrazy współczucia Zakładowy Zarząd ZZPPM ZG Lubin

4 4 8 lipca 2015 ZWIĄZKOWIEC. Zebranie Delegatów ZZPPM Dokończenie ze str. 2 Wspomniane wątki przejawiały się w wielu wystąpieniach delegatów. W każdym przypadku były one uszczegółowiane i konkretyzowane. Na łamach "Związkowca" szeroko pisaliśmy o tych zagadnieniach, więc nie będziemy do nich wracać. Jednak dla porządku przytaczamy niektóre z sygnalizowanych podczas spotkania zagadnień. Przewodnicząca ZZPPM PMT Dorota Zielonko pytała o to, czy połączenie z PKP Cargo nie będzie oprotestowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli tak by miało się stać, to czy jest szykowany jakiś awaryjny scenariusz? Jakie miejsce w nowej strukturze przewidziane jest dla obecnej spółki zależnej PMT Linie Kolejowe? Wiceprzewodnicząca ZZPPM Inova Anna Polańska poruszyła problem regulacji prawnych obowiązujących wobec jednostek certyfikujących. Zabraniają im one funkcjonowania w strukturach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem lub handlowaniem urządzeniami, które podlegają atestacji. Czy zarząd KGHM ma świadomość takich obostrzeń? Jak się ma takie ograniczenie w zestawieniu z faktem, że Cuprum, do którego mamy zostać przeniesieni, prowadzi właśnie tego typu działalność? - pytała. Nierówne traktowanie Przewodniczący ZZPPM PeBe- Ka Roman Jasiński mówił o niejasnej polityce przetargowej stosowanej przez KGHM. Przykładowo: PeBeKa, składając ofertę na roboty przygotowawcze w jednej z naszych kopalni, musi minimalizować swoją marżę. Jest też stawiana na takiej samej pozycji przetargowej jak maleńkie firmy prywatne zatrudniające ludzi na warunkach daleko odbiegających od przyzwoitego poziomu. Równolegle jednak PeBeKa jest wręcz zmuszana z usług Lubinpeksu lub Mercusa korzystać, pomimo że ceny, jakie te spółki podają, są bardzo często przekraczają przeciętny poziom rynkowy. Natomiast jakość usługi lub towaru bywa, delikatnie mówiąc, dyskusyjna. Joanna Białek, przewodnicząca ZZPPM Impel, również nawiązała do wątpliwości związanych z przetargami. Oficjalnie zarząd KGHM twierdzi, że u oferentów nie toleruje zatrudnienia śmieciowego oraz zwraca uwagę na udział płac w całkowitym koszcie usługi. Jednak rzeczywistość, zdaniem przewodniczącej, wskazuje na coś przeciwnego. Jako przykład podała wynik przetargu na ochronę zakładów KGHM. Wygrała go firma, która podała cenę tak niską, że istnieje uzasadnione podejrzenie o zatrudnianie ludzi na zasadach zbliżonych do wyzysku. Leszek Hajdacki zasygnalizował problem przekazywania przez kopalnie do KGHM Zanam coraz większej ilości stanowisk pracy w zakładach górniczych. Zapowiedział też zdecydowany protest związku, jeśli się okaże, że prawdziwe są informacje o tym, iż ludzie zatrudnieni w KGHM Zanam zmuszani są do wyrażania zgody na 12-godzinną pracę na dole w kopalni. Czytelnikom pozostawiamy ocenę informacji przekazanych delegatom. Zalecamy jednak szczególnie wziąć pod uwagę ich wiarygodność, merytoryczną głębię i wewnętrzną spójność. Nie może być tak, że pracownik z firmy zewnętrznej otrzymujący zdecydowanie niższe wynagrodzenie będzie jeszcze na dodatek miał dłuższy czas pracy niż ludzie chronieni zapisami ZUZP obowiązującym w KGHM -podsumował Hajdacki. Kazimierz Kraska, przewodniczący ZZPPM HML, pytał o przyczyny znacznie niższego wynagrodzenia pracowników legnickiej huty w porównaniu zarówno ze średnią płacą w całym KGHM, jak i z hutami w Głogowie i Orsku. Przewodniczący poruszył też wciąż nierozwiązany problem braku realnej perspektywy rozwojowej dla jego zakładu. Zaznaczył, iż opracowywane są plany i strategie, ale niestety, nie można doczekać się na rozpoczęcie ich wrażania w życie. Czego się dowiedzieliśmy Zarówno obecny na spotkaniu prezes Herbert Wirth, jak i towarzyszący mu dwaj dyrektorzy Leszek Mierzwa i Marek Bystrzyński, odnosząc się do wypowiedzi delegatów, na niektóre pytania zdołali odpowiedzieć. Wiele jednak zagadnień, zdaniem delegatów, nadal wymaga wyjaśnienia. Restrukturyzacja grupy kapitałowej Trwają jeszcze prace projektowe i analityczne nad jej ostatecznym kształtem. Głównym założeniem przyjętych zmian jest utworzenie nowych wyspecjalizowanych firm. Każda z nich nakierowana będzie na inny obszar funkcjonowania na rynku KGHM. Zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym. Jedna ze spółek ma świadczyć szeroko pojmowane usługi. Drugiej przypadnie pole związane z rozwojem sfery badawczej. Trzecia nakierowana będzie na zapewnienie Polskiej Miedzi energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Zaangażowana też będzie w program redukcji CO 2. Celem tego przemeblowania całej grupy kapitałowej ma być zwiększenie jej efektywności oraz stworzenie podstaw do absorpcji środków unijnych przeznaczonych na rozwój nowych technologii związanych z górnictwem i hutnictwem. Przyszła firma specjalizująca się w usługach oparta ma być głównie na zasobach obecnej Pe- BeKi, KGHM Zanam oraz części Inovy. Centrum wiedzy bazować będzie na takich spółkach, jak CBJ,

5 ZWIĄZKOWIEC. 8 lipca Bipromet, Oddział Certyfikacji oraz stacje sejsmiczne Inovy i stacje sejsmiczne będące dzisiaj w strukturach ZG Rudna. Problem uwarunkowań prawnych obowiązujących przy udzielaniu atestów został przekazany do zbadania wyspecjalizowanej firmie doradczej. Jednak z pisma wiceprezesa Chmielewskiego już wynika, iż nie widzi on żadnych zagrożeń. Obecna spółka PMT Linie Kolejowe ma pozostać pod pełną kontrolą KGHM. Na połączenie Pol- -Miedź Transu z PKP Cargo nie ma jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wystąpienie o taką zgodę leży po stronie PKP Cargo. Gdyby przyszły partner jej nie uzyskał, nie dojdzie do transakcji. Jeśli tak się stanie, to, w ocenie kierownictwa KGHM, nadal w pełni uzasadniony jest już trwający w PMT proces restrukturyzacji. W najbliższym czasie nie jest planowana sprzedaż na giełdzie udziałów firmy KGHM ZANAM, jednak w dalszej perspektywie nie jest to wykluczone. Wszystkie zmiany restrukturyzacyjne nie będą się odbywać kosztem pracowników. Polityka społecznej odpowiedzialności Prezes Herbert Wirth wstydzi się za sytuację związaną z przetargiem na ochronę zakładów Polskiej Miedzi. Powołana została wewnętrzna komisja, która ma sprawdzić prawidłowość przeprowadzanych przetargów. Nadal nie jest wykluczone wprowadzenie do MCZ partnera strategicznego, jakim będzie PZU. Niemniej jednak sprawy zapewnienia jak najlepszej opieki medycznej są ważne dla zarządu KGHM. Ciąg technologiczny Kierownictwo KGHM już dostrzegło problem nierówności wynagrodzeń w poszczególnych zakładach i pracuje nad zmianą tej sytuacji. Huta Miedzi Legnica jest ważnym elementem struktury spółki. ZG Lubin z powodu obciążenia podatkiem od kopalin jest kopalnią niedochodową. Rozpoczęto proces przenoszenia pracowników do innych zakładów górniczych. 1) Ponad 3-letnie funkcjonowanie podatku od miedzi i srebra dobitnie utwierdza nas w przekonaniu, że jest to podatek rujnujący przemysł miedziowy w Polsce. W okresie tym: rentowność bieżącej działalności KGHM Polska Miedź S.A. spadła o ponad 40%, osiągając w ZG Lubin poziom ujemny (stratę); nastąpił bardzo silny wzrost efektywnej stawki podatkowej z poziomu ok. 33% po poziom ponad 70%, co oznacza, że KGHM odprowadził w formie podatku ponad 70 zł od każdego wygenerowanego 100 zł przepływów finansowych z prowadzonej działalności. Przy spadku cen miedzi i srebra proporcje te jeszcze bardziej się pogorszą, mogą nawet przekroczyć wskaźnik 90%; nastąpił bardzo silny wzrost zadłużenia Spółki oraz poważne ograniczenia jej możliwości rozwojowych i odtworzeniowych. Powoduje to sukcesywny spadek wydobycia i produkcji miedzi i srebra z własnej rudy i koncentratów. Negatywne skutki tego ponadwymiarowego podatku grożą w najbliższym czasie: poważnym ograniczeniem poziomu zatrudnienia i wygaszeniem ZG Lubin oraz związanego z nim ZWR (ponad 100 górników już teraz przechodzi do jeszcze rentownego ZG Polkowice-Sieroszowice); poważną redukcją zatrudnienia w Hucie Miedzi Legnica oraz zmianą charakteru produkcji z huty przetapiającej własne koncentraty na hutę złomową. Ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, w tym utratą ok. 0,5 tys. miejsc pracy bezpośrednio w hucie i jeszcze większą w jej otoczeniu; zamrożeniem, a nawet obniżeniem płac i świadczeń pracowniczych. Doceniamy i wspieramy działania naszego Posła i Przewodniczącego, tak w Sejmie, jak i poza nim, idące w kierunku uchylenia bądź poważnego ograniczenia negatywnych skutków ustawy o opodatkowaniu niektórych kopalin. Ubolewamy nad tym, że Trybunał Konstytucyjny, przed którym wystąpił Poseł Ryszard Zbrzyzny w tej sprawie, podzielając wątpliwości konstytucyjne co do wprowadzenia tego podatku, nie miał odwagi uchylić szkodliwej ustawy. Zastawiając się interesem publicznym, jakby interes naszego regionu był interesem mniej publicznym. Żądamy od rządzącej koalicji, a w szczególności posłów PO z Zagłębia Miedziowego, wsparcia projektu ustawy przygotowanego przez Posła Ryszarda Zbrzyznego wraz z grupą posłów SLD, obniżającej o ponad 40% podatek od miedzi i srebra. Jest to ostatni dzwonek na to, by uratować tysiące miejsc pracy w Polskiej Miedzi i w regionie. 2) Żądamy od Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. bardziej propolskiej optyki w budowaniu strategii inwestycyjnej i rozwojowej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Oczekujemy tutaj aktywności i decyzji idącej w kierunku budowania nowej kopalni miedzi pod Bolesławcem. Poniesione zostały już istotne nakłady (ponad 100 mln zł) na badania, które potwierdziły występowanie w tym regionie wystarczających ilościowo i jakościowo zasobów rudy miedzi i srebra. Odstąpienie od tej inwestycji nie jest i nie będzie przez nas akceptowane! Pogorszenie rentowności tej inwestycji po wprowadzeniu podatku od miedzi i srebra nie jest dla nas wystarczającym Uchwała ZZPPM argumentem. Kopalnię buduje się 7 i więcej lat. Pierwsze wydobycie rudy i produkcja koncentratu to co najmniej ten sam okres. Podatek ten w tym okresie nie obroni się, bo musiałby paść cały KGHM. Na to nie będzie zgody społecznej, a może niebawem także politycznej. Żądamy niezwłocznego uruchomienia tej inwestycji. To tysiące miejsc pracy w naszej gospodarce. To także korzyści dla finansów publicznych. To nakręcanie koniunktury gospodarczej w rejonie Bolesławca. 3) Nastroje społeczne i pracownicze w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w jej otoczeniu wyraźnie się pogarszają. Oceniając sytuację oraz realność zagrożeń dotyczących trwałości zatrudnienia oraz pogarszających się standardów wynagradzania, upoważniamy Prezydium i Radę ZZPPM do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. W przypadku utrzymywania się tego niekorzystnego trendu zobowiązujemy do wykorzystania pełnego zestawu środków nacisku przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie akceptujemy działań idących w kierunku niczym nieuzasadnionych zmian organizacyjnych, a nawet właścicielskich w podmiotach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Pomijanie w tych działaniach czynnika społecznego oraz procedur prawem przewidzianych jest wysoce naganne i nie do zaakceptowania. Oczekujemy zakończenia tych szkodliwych i kosztownych eksperymentów. Tym bardziej że efekty mogą być dalekie od oczekiwanych. Dotyczy to między innymi: tworzenia na częściach majątku i załóg pracowniczych CIT Inova, CBJ, Cuprum jakiegoś mitycznego podmiotu WIEDZA, porządkowania grupy Energetyka w sposób niedookreślony, wyprzedaży aktywów kolejowych Pol-Miedź Transu, prowadzenia przetargów, w których triumfują firmy zatrudniające pracowników na umowach śmieciowych, MCZ w zakresie mnożenia kosztów nadzoru, niesprawiedliwej polityki płacowej i zatrudnieniowej oraz nieakceptowanej prywatyzacji i innych rodzących się z dnia na dzień pomysłów. 4) Konieczna jest przebudowa systemu wynagrodzeń w Polskiej Miedzi: a) Nie akceptujemy pozorowanych działań Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie konieczności przemieszczenia do stawek płac zasadniczych sukcesywnie traconych wynagrodzeń z tytułu malejącego zysku (podatek miedziowy i dynamiczne zadłużanie spółki). Tabela stawek płac zasadniczych musi wzrosnąć tak, by zrekompensować utracone wynagrodzenie z tego tytułu. b) Udział płac zasadniczych w płacach ogółem musi istotnie wzrosnąć, a nie oscylować na poziomie około. 20 proc. c) Oczekujemy przesunięcia o co najmniej 2 kategorie widełek płac zasadniczych. Dzisiejszego stanu będącego swoistą fikcją nie można traktować obojętnie. 5) W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oczekujemy podjęcia następujących działań: a) wyeliminowania bądź znacznego ograniczenia zagrożeń z tytułu coraz częstszego pojawiania się przy eksploatacji rud miedzi wypływu siarkowodoru; b) wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników z tytułu pojawienia się znaczących emisji arsenu w procesach hutniczych.

6 x 8 6 lipca 2015 ZWIĄZKOWIEC. Czy narasta kolejny konflikt? Tym razem do boju szykują się pracownicy Miedziowego Centrum Zdrowia. 16 czerwca nasza zakładowa organizacja działająca w tej firmie złożyła na ręce prezesa MCZ Edwarda Schmidta pismo, z którego wynika, że atmosfera w spółce gęstnieje. Była Barbara, będzie Krzysztof Zmiana warty w Cbj 22 czerwca odbyły się wybory uzupełniające do władz ZZPPM CBJ. Nowym przewodniczącym został Krzysztof Zima. Wieloletni pracownik spółki oraz aktywny działacz społeczny. Kolejną osobą, która zasiliła skład zarządu, jest Tomasz Białoń. Rezygnacja z pełnionej funkcji dotychczasowej szefowej organizacji Barbary Powelec spowodowana jest jej nowymi planami życiowymi, które uniemożliwiają dalsze kierowanie związkiem. Żegnając się z koleżankami i kolegami, Barbara Powelec wyraziła przekonanie, że pod nowym przywództwem ZZPPM CBJ nadal będzie się prężnie rozwijał. Krzysiek jest znany większości z was i chyba wszyscy potwierdzają moją opinię o nim, że jest człowiekiem uczciwym, godnym zaufania i zdeterminowanym do działania. Nowemu przewodniczącemu gratulujemy, a Barbarze Powelec życzymy powodzenia w zmienionym otoczeniu. W dokumencie zawarta została lista postulatów płacowych, jakie zdaniem związku powinny zostać uwzględnione podczas konstrukcji budżetu spółki na 2016 rok. Przewodnicząca ZZPPM MCZ Barbara Popielarz podkreśla, że przedstawia wolę pracowników wyrażoną podczas szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w pierwszym kwartale tego roku. Większość koleżanek jest już bardzo zmęczona ciągłym dopominaniem się o godziwe wynagrodzenia wyjaśnia. Nie chcą nawet już słuchać usprawiedliwień zarządu, który za każdym razem, gdy przychodzi do rozmów o płacach, mówi o problemach z wyegzekwowaniem pieniędzy od NFZ, obowiązkach płatniczych wobec właściciela czy też o koniecznych i kosztownych inwestycjach. To powtarza się co roku i jest już nie do zaakceptowania. Nie zgodzimy się na odkładanie na wieczne nigdy poważnych podwyżek. Nie prosimy o jałmużnę czy zasiłek, ale o wynagrodzenie odpowiadające nakładom naszej pracy. Jest ona dobra, zaangażowana i wydajna. ZZPPM MCZ oczekuje od zarządu spółki dodatkowego odpisu na ZFŚS, który zostanie przeznaczony na świadczenia wypoczynkowe zmiany tabeli stawek płacy zasadniczej, tak by pierwsza kategoria w niej zapisana nie była niższa niż ustawowe minimum uruchomienia w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego wprowadzenia ekwiwalentu za dojazdy do pracy tym, którzy nie mają możliwości korzystania z komunikacji miejskiej z okazji zbliżającego się 20-lecia firmy ustanowienia dnia 7 kwietnia dniem wolnym od pracy oraz wypłaty wszystkim pracownikom specjalnego dodatku Związkowiec Zagłębia Miedziowego jest już na FB. Można zobaczyć więcej zdjęć. Przeczytać, co w trawie piszczy. Podzielić się opinią. Zapraszamy do polubienia tej strony

7 ZWIĄZKOWIEC. 8 lipca sentymentalny akcent poważnego spotkania Podczas zebrania delegatów odbyła się wzruszająca uroczystość podziękowania wieloletniemu liderowi ZZPPM w Hucie Miedzi Głogów Andrzejowi Cieślakowi za jego zaangażowanie w budowanie fundamentów naszej organizacji i konsekwentne umacnianie jej pozycji. Na początku tego roku Andrzej Cieślak odszedł na emeryturę i zakończył swoją aktywność związkową. Jak jednak zapewnił, nadal będzie kibicował swoim następcom. Były również kwiaty dla koleżanki Barbary Powelec, dotychczasowej przewodniczącej ZZPPM CBJ, która z powodów osobistych musiała podjąć decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. Miły gest wdzięczności Liderzy Związku Zawodowego NSZZ Pracowników PKS w Lubinie i NSZZ Kierowców Autobusowych przy PKS Lubin złożyli serdeczne podziękowania posłowi Ryszardowi Zbrzyznemu za zainteresowanie i merytoryczną pomoc w zakończeniu wielomiesięcznego sporu zbiorowego w lubińskim PKS. Wraz z bukietem kwiatów wręczyli mu okolicznościowy dyplom, w którym między innymi napisano: My, związkowcy i pracownicy PKS Lubin S.A., uważamy, że jest Pan Posłem dyspozycyjnym, odpowiedzialnym, jest Pan osobą godną piastowania tego urzędu. Dziękujemy bardzo za to, że dba Pan o swoich mieszkańców, którzy mogą na Pana liczyć. Prosimy o przyjęcie naszych wyrazów wdzięczności za taką postawę i życzymy Panu wielu sukcesów dalszej działalności społecznej, związkowej i parlamentarnej. tylko jeden dzień, a wrażeń moc Zwiedzili malowniczą starówkę Cottbus oraz unikalny zespół pałacowo-parkowy księcia Puklera w Brintz. Poznali kanały Sprewy, podziwiali uroki przyrody Szprewald i hucznie biesiadowali w pałacu pod Zgorzelcem. Tak bogaty program wypełnił zaledwie jednodniową wycieczkę zorganizowaną przez ZZPPM PMT. Nie trzeba dodawać, że podczas całej imprezy zarówno humory, jak i pogoda dopisały.

8 8 x 8 lipca 2015 ZWIĄZKOWIEC. Nadzwyczajne przyspieszenie z sejmowej ławy Po ośmiu latach w gabinetach czołowych polityków Platformy Obywatelskiej nareszcie głośno rozdzwoniły się budziki. Wytrąciły całe towarzystwo z błogiej drzemki. Przegrana kampania prezydencka podziałała jak zimny prysznic, a kolejne sondaże pokazujące pikujące w dół poparcie dla nich spowodowały ogłoszenie czerwonego alarmu. Wizerunek PO wali się w gruzy, społeczeństwo ma ich dość. Nawet dotychczas przyjazne im media zaczynają mieć krytyczne spojrzenie. Spanikowana pani premier łamiącym się głosem na konferencji prasowej dzielnie zadeklarowała, że ona i jej ministrowe będą teraz ciężko pracować przez 7 dni w tygodniu po 24 godziny na dobę, by odrobić stracony czas. Dobrze, że członkowie rządu nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bo zapewne inspektorzy PIP musieliby interweniować. Niemniej jednak już nawet widać pierwsze efekty tej deklaracji nadzwyczajnego przyspieszenia. Niedawno Sejm pochylił się wreszcie nad przygotowanym przez związki zawodowe i organizacje pracodawców projektem ustawy o dialogu społecznym. Jest już po głosowaniu i czeka na opinię Senatu. Klub PSL też się zaangażował. Przejął schedę po prezydencie Komorowskim i złożył projekt ustawy umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach stażu pracy. Przypomnę, że podobna ustawa firmowana przez OPZZ od kilku lat leży w sejmowej zamrażarce. Podobnie jak równoległy projekt autorstwa Klubu SLD. Również nie mogą się doczekać debaty i głosowania nasze propozycje o wprowadzeniu minimalnego wynagrodzenia godzinowego, podniesienia o 200 złotych najniższych rent i emerytur czy też zwiększenia wymiaru kwoty wolnej od podatku. Jest jednak nadzieja, że za kilka tygodni politycy Platformy zdołają je przepisać na swoich firmówkach i złożyć jako własne opracowania. Aż chce się powiedzieć dalej państwo, nie krępujcie się i ściągajcie, ile wlezie. W parlamencie, przez was zdominowanym, nie obowiązuje ochrona własności intelektualnej. Ta przedwyborcza atmosfera udzieliła się też pani premier. By poprawić wizerunek, wyznała nawet swoje najskrytsze marzenie. Otóż chce ona żyć w kraju, w którym przez 360 dni w roku będzie wzrost gospodarczy, dobry klimat dla przedsiębiorców. Na dodatek pragnie też, by był w nim również przyjazny klimat dla obywateli i dobra relacja między władzą a nimi. By pokazać, że nie rzuca słów na wiatr, z energią zapakowała całą Radę Ministrów do pociągu Pendolino i pojechała do Katowic. Po drodze zlustrowała wagon restauracyjny i zainteresowała się jakością serwowanych pasażerom kotletów. Prawdziwa, troskliwa matka Polka. Po przyjeździe na miejsce pani premier w świetle jupiterów, przed kamerami oświadczyła radośnie, że ma program dla Śląska. Dzięki niemu region stanie się sercem przemysłowym całego kraju. Zapewne z przepracowania zapomniała biedaczka, że zaledwie sześć miesięcy temu była inicjatorką zamykania śląskich kopalń i hut, a policja, broniąc jej dobrego imienia, strzelała do protestujących górników. Kolejną wtopą wizyty było wysłanie minister edukacji do Jastrzębia-Zdroju, by spotkała się tam z niepełnosprawnymi dziećmi i ich rodzicami. Dla wyjaśnienia tej niezręczności pozwolę sobie przypomnieć wieloletnią dramatyczną walkę opiekunów osób niepełnosprawnych o zasiłki pozwalające im na przeżycie. Sprawa nie jest do tej pory załatwiona. Zapewne dlatego brak jest dokładnych relacji medialnych z przyjęcia w Jastrzębiu pani minister. Nie lepiej też wypadła Ewa Kopacz w stolicy, gdy w szpilkach ruszyła na nadwiślańską plażę i ostrzegała opalających się przed poparzeniem słonecznym. Po udzieleniu tych lekarskich, jakże cennych porad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, towarzyszącemu jej młodemu człowiekowi w pobliskiej kawiarence zaproponowała postawienie loda. Nie jestem pewien, ale chyba o waniliowym smaku. Jeszcze kilka takich gospodarskich wizyt, a normalni ludzie zaczną w popłochu uciekać na samą wieść, że jedzie do nich pani premier, która raptem pokochała naród. Ryszard Zbrzyzny Poseł na Sejm RP Wakacji czas okiem analityka Znowu moją grafomanią rozpętałem burzliwą dyskusję w swojej firmie. Jak pewnie, co niektórzy z Was pamiętają, ostatnio pisałem o spółce Energetyka. O zagrożeniach na nią czyhających i wewnątrzzakładowym dialogu związkowców z zarządem firmy. Tylko jedna osoba określiła tamten artykuł jako durny. Zapewne trochę racji miała, ale cel został osiągnięty. Do rozmów powrócono, korespondencja między pracodawcą a związkowcami ruszyła pełną parą. Po dwu miesiącach posuchy teraz czytania dokumentów, ich opiniowania i uzupełniania mam sporo. Gdyby jeszcze to trochę więcej sensu miało, wnosiło coś nowego dla pracowników, rozwiewało lęki i stan niepewności. Tak naprawdę ciągle miętolimy to samo i wzajemnie robimy dobrą minę do dziwnej, niezrozumiałej już chyba dla nikogo gry. Ale mamy wakacje, okres urlopowy, upały niemiłosierne, więc może trzeba troszkę rozluźnić atmosferę, parę w gwizdek puścić. 1 lipca ZZPPM miał Walne Zebranie Delegatów. Był prezes KGHM w asyście dwóch dyrektorów. Pytań mieliśmy wiele. Odpowiedzi jak zawsze te same. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Pracodawca o zagrożeniach dla miejsc pracy i o spadku rentowności mówić za wiele nie chciał. Zapewne okres przedwyborczy temu nie służy. Natomiast z wypowiedzi dyrektorów można między wierszami sporo wydedukować. Oczywiście uszu najmocniej nadstawiałem wtedy, gdy o mojej spółce mowa była. No i znowu moje czarnowidztwo się sprawdzić może. Ale straszyć swoich kolegów póki co zamiaru nie mam. Październik wielkimi krokami nadchodzi, więc może wielka polityka i w naszym regionie sporo jeszcze namiesza. W rozmowach nie tylko z moimi ideologicznymi kolegami można takie nadzieje usłyszeć. Trudno się pisze, uważając czas cały na każde słowo, ja piszę jedno, a każdy czyta to, co chce przeczytać. Najdziwniejsze jest jednak to, że największe oburzenie na moje tezy jest tam, gdzie jak mi się wydaje, piszę oczywiste oczywistości. Ale jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, uderz w stół, a nożyce się odezwą. A prawda boli najbardziej, będziesz kłamał, obrażał, nikt Cię serio brał nie będzie. Ale powiesz, że białe jest białe, to zlinczować cię będą chcieli. Poseł Ryszard Zbrzyzny podczas zebrania delegatów apelował o czynne włączenie się w proces wyboru członka zarządu KGHM. Pracownicy spółek Skarbu Państwa mają taki przywilej. Mogą w skład zarządu wprowadzić osobę, do której mają zaufanie. Niestety, procedura wyborcza jest tak przez Radę Nadzorczą skonstruowana, że pozytywne przeprowadzenie tego procesu jest bardzo mało prawdopodobne. Ale tak naprawdę wszystko zależy od Was, drodzy koledzy, pracownicy KGHM. Możecie swoim udziałem w tych wyborach, jeżeli nie współdecydować o losie swojej firmy, to przynajmniej mieć szansę na pozyskiwanie od wybranej przez siebie osoby informacji. A świat dzisiejszy na informacji oparty jest. Kończąc, życzę Wam udanych urlopów, zdrowego wypoczynku, takiego, o jakim marzycie. Życzę Wam i sobie, aby kolejne miesiące przyniosły powiew zmian. Takich, abyśmy znowu mogli z dumą pracować w potężnych, przyjaznych pracownikom firmach. A nasze wynagrodzenia były porównywalne z tymi, o jakich od 25 lat jedynie słyszymy za zachodnią granicą. Ale i to zależy tylko od nas, zbliżają się wybory. Pamiętajmy o naszym pośle Zbrzyznym, dajmy mu kolejny raz poparcie przy urnie. Analityk

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Grupa Posłów KP SLD Warszawa, 9 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ ZZMK MASZYNIS ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ 43 602 Jaworzno tel./fax 032 7107375, tel./fax. kol. 7107375 ul. Batorego 80 tel. kom. 0601289766 Regon: 276402240 e-mail: jendrek53@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr.../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r. Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Związek Zawodowy Celnicy PL. Nysa, dnia r. FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ

Związek Zawodowy Celnicy PL. Nysa, dnia r. FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 12.10.2015r. ZZ Celnicy PL - 96/15 FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ Koleżanki i Koledzy. Związek Zawodowy Celnicy PL pragnie serdecznie podziękować funkcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze wszystko co powinieneś wiedzieć Pracownicy JAS-MOS! Przekazuję w Wasze ręce informator, który - mam nadzieję - będzie dla Was pomocny przy podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Poniżej publikujemy pełną treść wszystkich części porozumienia. * * * Katowice, dnia r.

Poniżej publikujemy pełną treść wszystkich części porozumienia. * * * Katowice, dnia r. Po kilkugodzinnych rozmowach związkowcy i przedstawiciele Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) osiągnęli porozumienie: górnicy otrzymają 5,5-procentową podwyżkę od 1 lutego br. oraz 160 mln zł

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr.../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r. Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Nasze rozmowy XXVI KZD. . O miejsca pracy, o rozwój Związku, o solidarność narodową

Nasze rozmowy XXVI KZD. . O miejsca pracy, o rozwój Związku, o solidarność narodową Nasze rozmowy XXVI KZD. O miejsca pracy, o rozwój Związku, o solidarność narodową Podczas XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, który odbył się 22 i 23 listopada w Kielcach, podsumowano akcje

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 2 Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 lipca br. Vítor Gaspar, Minister Finansów Portugalii, przedstawił prognozy makroekonomiczne dla Portugalii

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2011 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ E-MUZYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA ) Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie Rady

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2.

Bardziej szczegółowo

Godpodarcze "exposé" SLD: Miller odchodzi od podatku liniowego 16 września 2012

Godpodarcze exposé SLD: Miller odchodzi od podatku liniowego 16 września 2012 Na niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, były premier Leszek Miller zaprezentował nowy gospodarczy program partii - projekt, który określił mianem programu dla

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki KGHM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki KGHM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KGHM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 31 maja i 14 czerwca 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski.

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Wierzy Pan, że Skarb Państwa, kontrolujący 42 proc. akcji KGHM, zrezygnuje z dywidendy z ubiegłorocznego zarobku, szacowanego na

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Uchwały głosowane na NWZ

Uchwały głosowane na NWZ Warszawa, 10 listopada 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rainbow Tours S.A.,, które odbyło się 8 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 Bielsko-Biała, 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 22.05.2009r. Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 22.05.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 12, poz. 102. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks pracy

o zmianie ustawy Kodeks pracy Warszawa, dn. 30.10.2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela:

Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela: Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela: 1. Udział w spotkaniu w MEN w dniu 31 stycznia 2013 r., dotyczącym wstępnych propozycji

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Adam Struzik: Politykom na pewno nie chodzi o dobro regionu

Adam Struzik: Politykom na pewno nie chodzi o dobro regionu Adam Struzik: Politykom na pewno nie chodzi o dobro regionu Jaka przyszłość czekałaby województwo mazowieckie, gdyby doszło do zapowiadanego przez jedną z partii administracyjnego wyodrębnienia Warszawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 316. Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa

Informacja. Nr 316. Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Urząd Marszałkowski Województwa go KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 CUBE.ITG S.A. ul. Długosza 60, Wrocław Kwiecień 2015 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.3 II. III. IV. SPRAWY WEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR

Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada m.in. wygaśnięcie mandatów dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007 Posiedzenie (dalej Spółka ) odbyło się w dniu 20 sierpnia 2007 o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Spółki w budynku Norway

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr.../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r. Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań

Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań 1) Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację po 16 latach transformacji ustrojowej w Polsce? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: Wykres 1 11% 12% 34% 18% 25% niekorzystnie

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

Wzrosną kwoty pensji wolne od potrąceń

Wzrosną kwoty pensji wolne od potrąceń Wzrosną kwoty pensji wolne od potrąceń Jadwiga Sztabińska 28-11-2008 Prawie 110 zł brutto więcej musimy w przyszłym roku zostawić pracownikowi, z którego pensji dokonujemy komorniczych odliczeń. O tyle

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Warszawa, dnia 12 kwietnia 2006 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Uchwalona w dniu 23 marca b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH

WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH 05.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH Z BRANŻY

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Wzór * niepotrzebne skreślić FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Białymstoku w dniu 29 maja 2015 roku przez Pełnomocnika:

Bardziej szczegółowo