nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j s tr. 8-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j s tr. 8-10"

Transkrypt

1 nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, p a ź d z i e r n i k I S s N s tr KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ MGR IRENA TOMYS i JM REKTOR WSH PROF. DR HAB. JANUSZ OLEARNIK, POD- CZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO, 8 PAŹDZIERNIKA, W FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ

2

3 D O L N O Ś L Ą S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E ul. Świdnicka 39, Wrocław tel. (+48 71) , , fax , e mail: Biuro DIG czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Ryszard Milan, Czesław Sołtysiak, Janusz Trzciński, Mirosław Szeleziński Biuro DIG: Bożena Bober współpraca z zagranicą, informacja gospodarcza e mail: Jowita Cetnar sekretariat, legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego Julita Markiewicz-Patkowska fundusze Unii Europejskiej e mail: Iwona Wielgo promocja, spotkania i szkolenia e mail: Redakcja miesięcznika DIG Adam Karolczuk tel / Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Opracowanie graficzne/dtp: OLIVANDER (www.olivander.pl) Obsługa stron promocyjnych miesięcznika: EDU SA Agencja Public Relations, tel./fax 0-71/ tel / Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków Izby): cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¼ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają w roku prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony. w numerze: str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7 str. 8-9 str str str. 12 str. 13 str. 14 DZISIAJ EDUKACJA, JUTRO PRACA OD SZOKU KULTUROWEGO DO NAGRÓD DOLNOŚLĄSKIEGO GRYFA DZISIAJ EDUKACJA, JUTRO PRACA MNIEJ ZAŁĄCZNIKÓW! eurofirma Kształcenie euromenedżerów BARWY EDUKACJI aktualności KONTROLA OD PRODUKCJI DO UTYLIZACJI odkryj z nami świat mercedesa Nowi Członkowie Fragmenty wykładu dr. Zbigniewa Sebastiana wygłoszonego 8 października br. podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Handlowej ( ) Korzystny moment historyczny i pomyślny bieg zdarzeń ostatnich lat otwierają przed Polską, a szczególnie przed jej młodym pokoleniem, olbrzymie możliwości. Mamy szansę dokonać cywilizacyjnego przełomu i dołączyć do grupy zamożnych społeczeństw Europy i świata. Pomyślność narodu nie płynie ze złudzeń czy pobożnych życzeń. To edukacja kształtuje teraźniejszość i przyszłość narodu. Kadry w zintegrowanej Europie stają się kapitałem o strategicznym znaczeniu, dlatego inwestowanie w pracownika stanowi podstawę osiągania przewagi konkurencyjnej na prawie 500-milionowym rynku pracy. ( ) Budowanie gospodarki opartej na wiedzy wiąże się ze zmianą oczekiwań pracodawców. Współczesne organizacje potrzebują pracowników o wysokim poziomie zdolności przyswajania i aplikacji wiedzy, umiejętności komunikacyjnych i elastyczności. Po pierwsze następuje przyspieszenie przemian technologicznych i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Liczy się nie tylko poziom wykształcenia i doświadczenia, ale również umiejętności stałego dostosowywania kwalifikacji do zmiennych i rosnących wymagań rynku. ( ) Wzrost liczby wysoko opłacanych miejsc pracy dotyczy zawodów wymagających zatrudnienia pracowników o dużym potencjale wiedzy i intelektu. Zjawisko to występuje w wielu sektorach gospodarki, ale przede wszystkim w naukochłonnej wytwórczości, w jakościowo przodujących usługach produkcyjnych i finansowych. Po drugie współczesny rynek wymaga od pracownika umiejętności przekwalifikowywania się. Po trzecie wraz z przeobrażeniem się struktury przemysłu, nowymi inwestycjami, nieunikniona staje się konieczność geograficznego przemieszczania się siły roboczej ( ) Wdrażanie w szybkim tempie zasad gospodarki opartej na wiedzy najpierw przez przedsiębiorstwa, później przez inne organizacje i podmioty administracji powoduje zaburzenia na rynku pracy. Zmiany w strukturze popytu zachodzą na tym rynku zdecydowanie szybciej niż zmiany po stronie podaży. Zatem pojawia się niezmiernie ważna rola polityki państwa, w której najistotniejszą rolę odgrywa nowoczesny system edukacji, w efekcie prowadzący do kształtowania się społeczeństwa wiedzy. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 OD SZOKU KULTUROWEGO DO NAGRÓD DOLnoŚLĄSKIEGO GRYFA 11 listopada br. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej odbyło się pierwsze robocze polsko-japońskie spotkanie biznesowe, na które zaproszenie przyjęła grupa menedżerów kierujących firmami z Kraju Kwitnącej Wiśni ulokowanymi w dolnośląskich strefach ekonomicznych. Reprezentowane były m.in. Yagi Poland Faktory, Toyota Motor, AKS Precision Ball Polska, NTK Technical Ceramics Polska, NSK Steering Systems Europe. Yutaka Miyamoto z Toyota Motor Manufactoring Poland przy lekturze folderu Dolnośląskiej Izby Dolnośląskiej Andrzej Jakubowski (stoi), informuje o planowanych inwestycjach drogowych na Dolnym Śląsku. Na pierwszym planie Satoshi Kaseda przed mapą dolnośląskiego układu komunikacyjnego. Prezydent Rafał Dutkiewicz witając gości wyraził nadzieję, że z czasem i miasto Wrocław przyciągnie japońskich inwestorów. Gości tradycyjnym japońskim zwrotem przywitał budząc ich uznanie prezes Zbigniew Sebastian, następnie głos zabrał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który wyraził nadzieję, że Dolny Śląsk pozostanie liderem przyciągającym dalsze japońskie inwestycje, które z czasem przestaną też omijać Wrocław. Zachętą powinno się stać planowane w mieście centrum biznesowo-kulturowo-rekreacyjne, gdzie również Japończycy mogliby znaleźć swe miejsce. Przypomniał o planowanych inwestycjach drogowych w mieście i wokół niego, a także o staraniach władz, by wpisać do rządowego programu autostradę łączącą stolicę regionu ze stolicą kraju. Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Wróblewski powiedział, że stosunek Polaków do Japończyków nacechowany jest romantyzmem, którego korzenie tkwią w obietnicy sprzed ćwierć wieku, że będziemy u siebie budować drugą Japonię. Na razie zadowalamy się kolejnymi japońskimi fabrykami uruchamianymi w regionie. - Tak niedawno otwieraliśmy Yagi i Toyotę, a już prezes tej drugiej został uhonorowany nagrodą Dolnośląskiego Gryfa. Wyróżnienie to należy odczytywać jako potwierdzenie faktu, że Państwo zadomowili się u nas na dobre stwierdził P. Wróblewski. Marszałek wspomniał o niedawnej prezentacji Dolnośląskiej Strategii Innowacyjnej na Politechnice Wrocławskiej i wyraził nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu przestaniemy się ścigać z Chinami, gdy chodzi o koszty zatrudnienia, lecz zostawimy u siebie centra logistyczne, a produkcję będziemy przenosić na Wschód. Zbigniew Sebastian omówił cele i zadania Izby, zachęcając gości do wstępowania w jej szeregi i zapewniające, że dzięki członkostwu w DIG będą mieli dostęp do aktualnej informacji z zakresu gospodarki regionalnej i możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, które z czasem staną się formą promocji wśród pozostałych członków Izby. Największe zainteresowanie Japończyków wywołało wystąpienie Andrzeja Jakubowskiego, dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który na wstępie przypomniał niepodważalną prawdę, że dla biznesu dobry układ komunikacyjny jest sprawą najważniejszą. Dolny Śląsk z racji korzystnego położenia w Europie jest dobrym miejscem do lokowania inwestycji, a realizowany program budowy i rozbudowy dróg pozwoli w ciągu najbliższych lat połączyć region z siecią autostrad UE. To u nas mają się krzyżować dwa główne szlaki: realizowany obecnie, wiodący z Niemiec do Kijowa (A-4), a także planowany Północ-Południe, prowadzący ze szwedzkiej Skanii nad Adriatyk. O ile szlak Zachód-Wschód dawno ma wytyczony przebieg, o tyle u nas wciąż trwają dyskusje, czy autostrada na południe ma przebiegać przez Kudowę czy przez Lubawkę. Plany dogodnych połączeń z Czechami wyraźnie ucieszyły Yutaka Miyamoto z Toyoty, która większość z 80 tys. produkowanych silników wysyła właśnie do naszego południowego sąsiada. Trwają starania, by wreszcie rozpocząć budowę autostrady łączącej Wrocław z Warszawą, a na razie musimy zadowolić się obietnicami, że do 2012 roku będzie gotowy odcinek do Łodzi. Dyr. Jakubowski poinformował, że rozpoczynana wnet obwodnica miasta pozwoli połączyć strefę ekonomiczną w Jelczu z trasą A-4, a do roku 2013 co trzeci kilometr (z 2300 km w gestii Zarządu) dróg zostanie zmodernizowany. Dzięki deklaracjom władz Świdnicy, które planują do 2008 roku modernizację drogi w kierunku Żarowa i dalej do drogi krajowej nr 5, strefa żarowska uzyska wygodny dojazd do autostrady. Także burmistrz Oławy deklaruje zbudowanie wygodniejszego wyjazdu z miasta, omijającego centrum (do 2010 r.). Okazało się, że ten szczegółowy wątek drogowy bardzo Japończyków zainteresował, bo jak zauważył Nabuyki Horiguchi z NTK, gdy po raz pierwszy przyjechał do Polski, największym szokiem był dlań właśnie stan naszych dróg. Przy okazji poradził drogowcom, by zainteresowali się także stanem nawierzchni dróg bocznych, którymi Japończycy dojeżdżają do pracy: powinny być szersze i oświetlone w miejscach zabudowanych. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 Japończycy chcieliby, tak jak u siebie w kraju, widzieć przy remontowanych drogach precyzyjne informacje o rodzaju robót, terminach ich zakończenia i dostępnych objazdach. Satoshi Kaseda (Toyota Motor) zasygnalizował, że z uwagi na fakt, iż dla dzieci japońskich brakuje we wrocławskich szkołach miejsc z wykładowym językiem angielskim, część z nich uczy się aż w Dreźnie. Na tę uwagę prezydent R. Dutkiewicz odparł, że miasto przekazuje na ten cel nieodpłatnie budynki, dofinansowuje placówki, także prywatne, że w 2006 r. ruszy międzynarodowe gimnazjum, a rok później liceum (przy V LO). Prezydent zapewnił, że miejsc dla młodzieży japońskiej brakować nie powinno, i przyrzekł zajęcie się tą sprawą. Japończycy są rozczarowani zbyt małą ofertą połączeń lotniczych z wrocławskiego lotniska (brakuje im głównie lotów do Brukseli i do Włoch), nie mieści się też w ich głowach, że na przedłużenie wizy pobytowej czekają do 2,5 miesiąca, gdy w innych krajach europejskich trwa to na poczekaniu do pół godziny. Oblewa mnie rumieniec wstydu, ale taki jest poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski przyznawał R. Dutkiewicz. Proszę przekazywać nam sygnały o wszelkich niepokojących zjawiskach, a my postaramy się interweniować. Natomiast co do oferty lotniczej, niestety, potencjał Wrocławia to dziś 500 tys. pasażerów rocznie i to za mało, by czymkolwiek kusić przewoźników. Na razie negocjujmy połączenie do Wiednia, a jeśli dynamika wzrostu przewozów utrzyma się na obecnym poziomie, niebawem połączeń powinno przybywać. (AK) Dolnośląska Izba Gospodarcza zaprasza wszystkich zainteresowanych na JAPANESE COMPONENT BUYERS EXHIBITION 23 listopada br. we wrocławskim Hotelu Sofitel rozpocznie się wystawa obecnych w Europie firm z japońskim kapitałem, poszukujących na lokalnym rynku dostawców komponentów. Organizator wystawy - Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO zapewnia możliwość indywidualnych spotkań biznesowych, umożliwiających nawiązanie współpracy między uczestnikami imprezy. Organizowane przez JETRO targi odbywają się na całym świecie. Do tej pory w Europie Środkowo-Wschodniej wystawa odbyła się sześciokrotnie w Czechach i na Węgrzech. Ze względu na coraz większą liczbę japońskich inwestycji nad Wisłą, w tym roku po raz pierwszy JCBE odbędzie się również w Polsce. Wybór Wrocławia jako gospodarza imprezy nie był przypadkowy atutem stolicy Dolnego Śląska jest silna koncentracja kapitału japońskiego w regionie (15 firm japońskich) oraz dogodne położenie geograficzne, umożliwiające uczestnictwo w imprezie zagranicznym partnerom. We wrocławskich targach wezmą udział m.in.: AISIN Europe SA, APA Amortiguadores SA, Brother Industries (UK) Ltd., Dolmar GmbH, Koito Czech s.r.o., MISUMI Europa GmbH, Mitsubishi Heavy Industries Europe Ltd., Musashi Europe GmbH, NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o., NTK Technical Ceramics Polska Sp. z o.o., NTN Transmissions Europe, Sanden Manufactoring Poland Sp. z o.o., TAKATA-PETRI AG, TBMECA Poland Sp. z o.o., Toyota Boshoku Europe N.V., Toyota Industrial Equipment S.A., TRI (Poland) Sp. z o.o., Yanmar Italy S.P.A. Planowani współorganizatorzy i partnerzy: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Polska Izba Motoryzacji (PIM), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta we Wrocławiu, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunukacji (KIGEiT), Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Udział w JCBE jest bezpłatny. Firmy zainteresowane udziałem w JCBE prosimy o kontakt z Bożeną Bober w biurze Izby, tel. (071) , tel. kom , Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 listopada 2005 r. Czym jest JETRO? JETRO Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego jest instytucją stworzoną przez rząd japoński w 1958 r., skupiającą się na obustronnej promocji handlu i inwestycji pomiędzy Japonią i resztą świata. Celem działalności JETRO Warszawa jest zachęcanie i wspieranie polskiego biznesu z Japonią, jak również promowanie polskiego eksportu do Japonii oraz japońskiego importu do Polski. JETRO Warszawa wspiera również inwestycje zarówno do, jak i z Japonii, a także stara się rozwijać współpracę przemysłową oraz zapewniać przepływ informacji gospodarczej pomiędzy Polską i Japonią. JETRO Warszawa jest jednym z głównych źródeł informacji o handlu i inwestycjach japońskich w Polsce. Dlatego też, niezależnie od charakteru prowadzonego biznesu, jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych z Japonią, JETRO Warszawa służy radą i informacjami na temat japońskiego rynku. Centrala JETRO Tokio Biuro JETRO Warszawa 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 To już ostatnia w tym roku szansa dla przedsiębiorców na otrzymanie dofinansowania na innowacyjne inwestycje MNIEJ ZAŁĄCZNIKÓW! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny, czwarty już termin składania wniosków o dotacje na innowacyjne inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 2.3. Wnioski należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących do 29 grudnia 2005 r. do godziny Aby wniosek został sprawdzony pod względem formalnym, a ewentualne braki czy błędy mogły zostać poprawione, należy go złożyć na 7 dni przed końcem rundy aplikacyjnej, czyli w przypadku najbliższego terminu do 22 grudnia br. Do wykorzystania pozostało jeszcze około 560 mln PLN na wsparcie inwestycji. W nowej edycji zostało wprowadzonych kilka zmian, które mają za zadanie ułatwić przedsiębiorcom aplikowanie o dotacje. Przede wszystkim znacznie, bo aż o 9 pozycji, zmniejszyła się lista wymaganych załączników do wniosku. Dokument rejestrowy Wnioskodawcy, kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, kopia informacji o numerze REGON, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu podatków i ubezpieczeń, kopia deklaracji VAT, wszelkie pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy, kopie umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej), kopie operatu szacunkowego (dotyczy przypadku nabycia nieruchomości) i harmonogramu rzeczowo-finansowy projektu, przedsiębiorcy będą musieli przedstawić dopiero przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Kolejną zmianą w stosunku do poprzednich terminów składania wniosku jest to, że obecnie wnioski muszą być wypełniane za pomocą Generatora Wniosków, który został opracowany w celu zmniejszenia błędów formalnych popełnianych przez aplikujących o dotacje przedsiębiorców. Dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała dla przedsiębiorców specjalną ankietę tzw. Kwalifikator Wniosków, który pozwoli przed złożeniem dokumentów sprawdzić, czy firma może ubiegać się o wsparcie w PARP i czy wniosek nie zawiera błędów dyskwalifikujących projekt. Odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie, przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie ocenić, czy planowana przez niego inwestycja jest zgodna z wytycznymi przyznawania dotacji. Kwalifikator zawiera wiele przykładów wniosków, które zostały odrzucone, jak i takich, które otrzymały dofinansowanie. O finansowanie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, a także mikroprzedsiębiorcy (mniej niż 10 pracowników), pod warunkiem jednak, że prowadzą działalność od co najmniej 3 lat. Mikroprzedsiębiorcy działający krócej mogą ubiegać się o środki tylko w przypadku, gdy prowadzona przez nich działalność jest oparta o zaawansowanie technologie, tzn. technologie stosowane w Polsce nie dłużej niż 3 lata. Dofinansowanie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności w zakresie: rolnictwa, rybołówstwa i rybactwa, a także produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej związanej z produktami rolnymi według działalności PKD, wykluczonych z Działania 2.3 SPO WKP, jest dostępny na stronie internetowej PARP pod adresem O środki nie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy prowadzący działalność w następujących obszarach gospodarki: górnictwo węgla, produkcja żelaza i stali, świadczenie usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego, świadczenie pomocniczych usług transportu morskiego, formowanie lub teksturowanie włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych, polimeryzacja, inna działalność związana z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych. W powiecie grodzkim wrocławskim wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 proc. wydatków kwalifikowanych, a 50 proc., jeżeli projekt jest realizowany w innym powiecie. Minimalna kwota dotacji wynosi PLN, a maksymalna PLN. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są między innymi wydatki na: zakup nowych środków trwałych; spłatę wartości początkowej przez korzystającego, należną finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu; zakup używanych środków trwałych, ale tylko jeżeli w okresie siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku dany środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE, jego cena jest niższa od ceny nowego środka, posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej; instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania (wyłączając koszty szkolenia w zakresie ich obsługi); zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych, ale tylko wtedy, kiedy istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami Projektu, zaś rzeczoznawca majątkowy potwierdzi, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu; zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu; zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że ten zakup jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu (opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzi, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej danej nieruchomości, określonej na dzień zakupu; opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzi, że nieruchomość może być używana w celu, zgodnym z celami Projekt; ponadto nieruchomość będąca przedmiotem wniosku w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego dofinansowaniem); usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio dotyczą realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: oraz dr inż. Julita Markiewicz Patkowska mgr Małgorzata Drzewicka DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 foto Sabina Lasota-Lis JAK ZARZĄDZAĆ FIRMĄ, JAK ZARZĄDZAĆ SOBĄ? Ruszył projekt EUROFIRMA - Wzrost Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim. Jest to kompleksowy program szkoleniowy dla dolnośląskich przedsiębiorców reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Realizuje go konsorcjum, w skład którego wchodzą: Dolnośląska Izba Gospodarcza - lider, Stowarzyszenie Nasza Europa i Centrum Nauki SITA. Przez najbliższe 2 lata zostanie przeszkolonych 180 osób - po 90 w każdym roku. Cykl składa się z trzech równocześnie realizowanych bloków: szkoleń tematycznych, kursów językowych oraz spotkań B2B. 17 października br. rozpoczęły się sesje tematyczne. Pierwszy wykład dotyczy strategii firmy. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 30-osobowe grupy. Każda z grup weźmie udział w 14 spotkaniach. Tematyka kolejnych spotkań obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: zarządzania firmą, strategii firmy, zarządzania firmą w sytuacjach kryzysu, funduszy unijnych dostępnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania sobą. Wykłady poprowadzą praktycy mający doświadczenie i odnoszący sukcesy. Staramy się, aby każdy z uczestników znalazł w prezentowanych wiadomościach elementy, które odnoszą się konkretnie do jego firmy i sytuacji, w jakiej się obecnie znajduje co nie jest oczywiści łatwe z uwagi na bardzo duży przekrój branż, jak i ich wielkość. Za to wszyscy po ukończeniu całego cyklu zyskają nowoczesną wiedzę niezbędną dla współczesnego menadżera. Oprócz wykładów tematycznych przewidziane są również zajęcia multimedialne. Niektóre warsztaty prowadzone będą z użyciem kamer, bo to najlepszy sposób na udowodnienie, że nasze zachowanie nie zawsze jest odbierane tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Uczestnicy wezmą też udział w sesji, na której profesjonalny fotograf wykona zdjęcia, do wykorzystania w materiałach prasowych czy prezentacjach. Cieszy fakt, że tak wielu dolnośląskich przedsiębiorców zgłosiło się do udziału w projekcie, niestety, na ten rok lista jest już zamknięta. Kolejnych zainteresowanych prosimy, by informowali biuro projektu o chęci wzięcia udziału w kolejnej edycji, podając numer telefonu lub adres poczty elektronicznej zostaną oni w pierwszej kolejności powiadomieni o dacie rozpoczęcia kolejnej rekrutacji. Ewa Eliasiewicz-Skoberla Szef biura obsługi kursów językowych projektu EUROFIRMA. Projekt EUROFIRMA to również kursy językowe. Odbywają się niezależnie od sesji tematycznych. Jest to niezmiernie atrakcyjna propozycja dla uczestników. W ciągu dziewięciu miesięcy przewidzieliśmy 144 godziny zajęć językowych. Forma nauki jest również innowacyjna - wybrano system, który pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych efektów w krótkim czasie. Uczestnicy będą uczyć się w 15 grupach po 6-8 osób. Codziennie każda z trzech grup przez cztery godziny będzie poznawać lub doskonalić umiejętności porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim. Każdy z uczestników, bez względu na poziom grupy, weźmie również udział w zajęciach języka biznesu. Ważnym elementem była dla nas odpowiednia kwalifikacja do grup. Wszyscy napisali testy ze znajomości danego języka, co jednak uznaliśmy za niewystarczające, prowadząc dodatkowo indywidualne rozmowy z uczestnikami. Wiadomo, że np. nie zawsze doskonała znajomość zasad gramatyki pozwala na swobodną komunikację, a test i rozmowa dały pełniejszy obraz kompetencji językowych. Poza tym przydział do grupy o właściwie dobranym poziomie zaawansowania języka pozwala na efektywniejszą pracę i lepsze rezultaty. Starannie dobrano też kadrę lektorską. Spośród kilkudziesięciu osób, poprzez kilkustopniowe eliminacje, wyłoniono grupa specjalistów najwyższej klasy, którzy nie tylko doskonale władają językiem, ale posiadają również szeroką wiedzę z zakresu metod nauczania. To ważne z uwagi na to, że uczestnicy są zazwyczaj bardzo zapracowani i mogą na naukę poświęcić ograniczony czas. Nie bez znaczenia jest również założenie, że swoją edukację zakończyli jakiś czas temu. Wymaga to specjalnego podejścia i nasz zespół na takie wyzwanie jest przygotowany. Liczymy na zaangażowanie i współpracę z uczestnikami, co jest niezbędne dla osiągnięcia zakładanych efektów. Zespół szkoleń językowych dołoży wszelkich starań, aby spędzony wspólnie czas przyniósł wszystkim uczestnikom zadowolenie z efektów pracy, praktyczną znajomość języka i w konsekwencji - sukces firmy. Sylwia Lasota Szef zespołu merytorycznego projektu EUROFIRMA UCZMY SIĘ NA BŁĘDCH I UCZMY SIĘ OD LEPSZYCH Firma MARCZENKO ma ponad 10-letnią praktykę w produkcji szerokiej gamy firmowych stojaków i regałów ekspozycyjnych, systemów regałów, balustrad, poręczy i kasetonów elewacycjnych. Naszymi atutami jest najwyższa jakość wykonania, indywidualne projekty naszych stylistów oraz doświadczenie. Charakter działalności zmusza nas do ustawicznego dostosowywania się do zmieniających się wymagań klientów, co wymaga podnoszenia poziomu wiedzy pracowników. Robimy to poprzez tzw. szkolenia wewnętrzne i zewnętrzene. Główną przesłanką, która zdecydowała o przystąpieniu do projektu EUROFIRMA, była właśnie oferta szkoleniowa, której zakres pozwoli uczestniczącym w szkoleniach naszym dwom pracownikom uporządkować wiedzę na poziomie sprawnego zarządzania firmą oraz zapoznać z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie. Dodatkowym bonusem jest jednoczesny kurs językowy tematycznie związany z charakterem pracy naszych przedstwicieli. Częste kontakty z firmami zagranicznymi oraz nasze plany na przyszłość wymagają, aby w bieżących kontaktach handlowych posługiwać się swobodnie językiem biznesu, tzn. angielskiem. Co ze swej strony możemy dać innym uczestnikom projektu EUROFIRMA? Na pewno możemy się podzielić naszym doświadczeniem z zakresu potrzeby nieustannego dostosowywania się do potrzeb klientów, zwłaszcza że charakter naszej działalności bazuje przede wszystkim na realizacjach zamówień od nowych odbiorców, a każde zamówienie to nowe wyzwanie. Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń będzie wielostronna, z korzyścią dla każdego uczestnika projektu uczmy się na błędach (innych) i uczmy się od lepszych. S T O W A R Z Y S Z E N I E Nasza Europa 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 Kształcenie euromenedżerów Rozmowa z Ireną Tomys, Prezesem Zarządu Polsko-Niemieckiego Instytutu Nauki w Językach Obcych die Sprachwerkstatt, Kanclerzem Wyższej Szkoły Handlowej - Z jakimi nastrojami rozpoczęli Państwo dziewiąty rok akademicki WSH? Miniony rok był szczególny. Charakteryzuje go bardzo dużo wydarzeń i znaczących decyzji. Założyliśmy dwa kierunki studiów: rekreację i turystykę oraz europeistykę. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku zarządzanie i marketing. Nasze wysiłki związane z nieustannym podnoszeniem poziomu edukacyjnego zostają docenione. I to jest chyba najlepszą dla nas rekomendacją i zarazem zobowiązaniem na przyszłość. - Tak się składa, że poczucie dobrze wypełnionych zadań towarzyszy Państwu w nowym miejscu działalności. Czy będzie impulsem do podjęcia kolejnych wyzwań? Zapewne! Przeprowadziliśmy się do nowej siedziby przy ul. Fabrycznej i mamy tu zdecydowanie lepsze warunki od dotychczasowych. Wszyscy bardzo się spieszyliśmy, aby nowy rok akademicki zacząć w dobrych warunkach i udało się. Tu, na Fabrycznej, będziemy od nowa budować poczucie wspólnoty akademickiej. Bardzo się cieszymy, że na uroczystej inauguracji sala Filharmonii była wypełniona po brzegi naszymi studentami. Dla nich czas studiowania to najlepszy okres w życiu. Nabywają nowych umiejętności, doskonalą się i w ten sposób spełniają swoje marzenia. Życzę im udanej edukacji w murach naszej uczelni. W 2004 roku naukę rozpoczynało na wszystkich kierunkach 2 tys. młodych osób, w bieżącym roku już dwa i pół tysiąca, z tego 1250 na pierwszym roku. Rozwijamy się w szybkim tempie! - W jaki sposób mogłaby Pani Kanclerz opisać kierunki tego rozwoju? JM Rektor osobowość z pasją tworzenia i niezwykle pracowity człowiek mówi o minionym czasie, że był to rok dynamiki i awansu. Argumenty są wymowne. Nasza oferta edukacyjna opiera się na kilku filarach, a znakiem firmowym jest i będzie wysoki poziom kształcenia. Chcemy przyciągać najlepszą młodzież i przygotowywać ją do udanej drogi zawodowej, aby nasi absolwenci robili kariery w stylu europejskim, odważnie i śmiało, bez względu na miejsce realizacji swoich zawodowych planów. Chcemy być także blisko biznesu. Kierujemy się pragmatyzmem w planowaniu naszego systemu edukacyjnego i dostosowaniu go do potrzeb rynku. - To zatem jest znakiem firmowym, swego rodzaju wizytówką WSH? Sami jesteśmy ambitni i mamy ambitne plany. Nasza strategia - wytyczona do 2010 roku zakłada, że uczelnia ma być europejska także dzięki rozbudowanym kontaktom zagranicznym akademicka i silna dzięki zdolności samorozwoju. Powiększenie bazy materialnej, prawie dwukrotnie większa powierzchnia niż dotychczas sprawia, że w nowym obiekcie mamy naprawdę komfortowe warunki nauki i pracy. Dokonał się także skok kadrowy niemal podwojenie liczby zatrudnionych na etatach pracowników dydaktycznych i naukowych. Założyciele mogą być i są zadowoleni z rozwoju WSH. - Uczelnia jest z pewnością największym przedsięwzięciem edukacyjnym Instytutu, któremu Pani prezesuje. Ale prowadzą Państwo także inne placówki? Tak, prowadzimy od 11 lat Instytut, który specjalizuje się w kursach językowych przygotowujących do międzynarodowych certyfikatów. Uwzględniamy w programie tendencje pojawiające się w biznesie. Od początku istnienia Instytut jest członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Nowością są kursy w języku niemieckim dla kadry zarządzającej oraz kursy języka polskiego, jako języka obcego dla szefów firm zagranicznych działających na Dolnym Śląsku. Mówimy o Wyższej Szkole Handlowej, że to uczelnia europejska. Ale uprawniają nas do tego określenia wieloletnie kontakty, budowane od początku istnienia, od 1997 roku. Dbamy o te zagraniczne więzi, aby naszym studentom zapewnić studia, staże, praktyki i wycieczki dydaktyczne. Współpracujemy z uczelniami niemieckimi w Riesa i Paderborn, z uczelniami Finlandii i Belgii. Są to uniwersytety i wyższe szkoły politechniczne. Firmy partnerskie (turystyczne, usługowe i sieci handlowe) mamy ponadto w Hiszpanii, Anglii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Grecji, w Czechach. U nas także Instytut jest organem założycielskim Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego AKA- DEMOS. Uczniowie w bardzo dobrych, kameralnych warunkach mogą realizować, poza programem szkolnym, swoje zainteresowania. Ale atutem liceum jest otwartość na uczniów nietypowych - z indywidualnymi problemami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Licealiści mają bliskie kontakty z Wyższą Szkołą Handlową, uczestniczą w zajęciach oraz akademickich uroczystościach. Dzięki opiece naukowej są lepiej przygotowani do podjęcia studiów wyższych. Muszę koniecznie dodać, że we wszystkich naszych placówkach uczymy języków obcych w poszerzonym wymiarze godzin oraz proponujemy naukę w językach obcych podczas wykładów, seminariów i gier menedżerskich. - Przy takim podejściu nie bez znaczenia jest współpraca z pracodawcami i menedżerami. Co jest w tej współpracy najważniejsze, z punktu widzenia przedstawicieli oświaty niepublicznej? Społeczny ruch oświatowy umożliwił zbudowanie różnorodnego systemu edukacyjnego. A dziś po wielu przemianach i reformach utrwala się określenie: rynek usług edukacyjnych. I już nikogo nie dziwi sytuowanie szkół i uczelni niepublicznych w sektorze biznesowym. Niepubliczne placówki różnych szczebli ubarwiły krajobraz społecz- DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

9 przyjmujemy studentów z Finlandii, Węgier i Włoch. Ceną budowania takich relacji jest opracowanie dla zagranicznych studentów specjalnych programów. Ale chcemy być przecież szkołą europejską. Taką, która jest obecna w Europie i Europa gości u niej. Mamy europejskie kontakty i standardy. W planie studiów WSH jest znacznie więcej godzin języka obcego niż w innych uczelniach. Obligatoryjnie uczy się tu dwóch języków obcych. A na przykład, na kierunku zarządzanie i marketing na języki obce przeznacza się ok. 30 proc. całego czasu studiów. BARWY EDUKACJI Rozmowa z prof. dr. hab. Januszem Olearnikiem, JM Rektorem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu Małgorzata Garbacz: Jaka jest najkrótsza prezentacja uczelni? Prof. Janusz Olearnik: To uczelnia 4 kwiatów. Mamy cztery kierunki studiów gramy, by były one blisko praktyki. Musimy sprostać standardom ustalonym przez MEN, ale tam, gdzie można, sami kształtujemy treści nauczania. W prowadzeniu niektórych zajęć biorą udział menedżerowie. Organizujemy ponadto staże i praktyki. W kraju niełatwo przychodzi załatwienie studentom praktyk, bo przedsiębiorstwom na tym nie zależy. Za granicą mamy w tej materii większe sukcesy, dzięki długoletnim kontaktom z różnymi firmami. Co roku korzysta z nich średnio kilkadziesiąt osób. Drugim warunkiem prestiżu jest dobra kadra. Zabiegamy o to, by utożsamiała się z WSH. - Jak Państwo zamierzają to osiągnąć? Droga wiedzie tylko przez umowy o pracę. Po to, by uzyskać zgodę MEN na otwarcie kierunku studiów licencjackich, uczelnia musi mieć na etatach 4 doktorów habilitowanych i 6 doktorów wyspecjalizowanych w danym obszarze, a na otwarcie studiów magisterskich - 8 swoich doktorów habilitowanych. Dura lex, sed lex. WSH otworzyła 4 kierunki, więc mamy ponad 40 pracowników etatowych. Utrzymanie stałej kadry sporo kosztuje, dlatego czasami uczelnie idą inną drogą, zatrudniając głównie na umowy o dzieło i umowy zlecenia. My natomiast staramy się stworzyć rdzenną, naszą kadrę. Od dwóch lat realizujemy taką strategię, dzięki czemu planujemy wkrótce sięgnąć po uprawnienia do nadawania stopni doktorskich. To byłaby znacząca nobilitacja. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym podzieliła uczelnie na dwie kategorie: są uczelnie akademickie, które wymienione wyżej uprawnienia posiadają i pozostałe, by nie powiedzieć gorsze, które ich nie mają. Uprawno-gospodarczy i są teraz po kilku latach krzepnięcia ważnym elementem życia społeczno-gospodarczego. Mówiąc wprost to biznes, którego celem jest poprawa jakości gospodarowania. Takie będą przedsiębiorstwa, jakie trafią do nich kadry. Ogromny entuzjazm i odwaga założycieli szkół niepublicznych, a także wysiłek kadry dydaktyczno-naukowej przyczyniły się do dzisiejszych sukcesów. Te uczelnie zmieniły obraz szkolnictwa wyższego w Polsce. Przedstawiły młodzieży interesującą i zróżnicowaną ofertę kształcenia, dostosowały programy do standardów UE i jednocześnie do potrzeb naszej gospodarki. Pojawiły się w bardzo wielu miastach, dzięki czemu zbliżyły się do miejsca zamieszkania studentów. Ważne jest także to, że niepubliczne szkoły wyższe ogromnie pomagają rozwojowi regionu, nie tylko tworząc nowe miejsca pracy, ale również wartości intelektualne i kulturalne. Dobrych absolwentów można przygotować tylko we współpracy z samym biznesem. I obojętne, z jaką uczelnią ma się do czynienia, zawsze chodzi o to, aby pas transmisyjny z uczelni do biznesu i w drugą stronę z biznesu do uczelni działał bez zakłóceń. Marzy mi się zbudowanie w strukturze Dolnośląskiej Izby Gospodarczej takiej platformy współdziałania przedstawicieli edukacji i przedsiębiorców. Tym bardziej, że członkami Izby jest już sporo niepublicznych placówek i instytucji oświatowych. Można, oczywiście, dyskutować nad formułą działania i nazwą tego przedsięwzięcia, ale chyba warto spróbować nad tym się zastanowić. - To rzeczywiście interesująca propozycja, warta dyskusji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Rozmawiała Małgorzata Garbacz i cechuje nas różnorodność i elastyczność. Kierunki kształcenia dostosowujemy do sytuacji rynkowej i demograficznej. Planujemy je uwzględniając zainteresowania i potrzeby młodzieży. - Jak wygląda ta troska o młodzież? Mamy dla młodych bogatą i różnorodną ofertę. Od wielu lat mamy kierunek zarządzanie i marketing, ponieważ cieszy się on niesłabnącym popytem. Ale też uruchomiliśmy europeistykę. To jest uniwersytecki kierunek dopiero kształtowany; będzie zawierał zagadnienia z dziedziny prawa, socjologii, historii, geografii, ekonomii, kultury, itp. Jego absolwenci mają znać Europę z różnych stron i umieć znaleźć się w wielu rolach na europejskim rynku. Na trzecim kierunku turystyka i rekreacja oferujemy młodzieży (obok klasycznych form zajęć) obozy, wycieczki i praktyki zagraniczne. A czwarty kierunek - informatyka i ekonometria - zostanie ożywiony w przyszłym roku; chcemy, aby informatyka była specjalizacją. Kładziemy nacisk na dydaktykę. - A co jest priorytetem? Mamy trzy priorytety: wysoki poziom, europejski standard, bliskość biznesu. Najważniejszy jest wysoki poziom. Chcemy, aby uczelnia kojarzyła się z dobrą jakością nauczania i z komfortem studiowania. Nie budujemy gigantycznej placówki, choć pewnie łatwiej i szybciej można byłoby zarobić. Uwzględniamy tendencje demograficzne, ale w równym stopniu aspiracje młodego pokolenia; zamierzamy dojść do granicy 3-4 tysięcy studentów. Co roku zgłasza się do nas ponad tysiąc osób, więc powoli nadchodzi czas selekcji. Będziemy budowali nowy wizerunek uczelni dla mocnych. - Co zatem będzie się składało na taki wizerunek? Już teraz staramy się tak konstruować pro- 9 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 nienia do doktoryzowania oznaczać będą dla nas awans do akademickiej ekstraklasy. - Czy mógłby Pan Rektor odnieść te konsekwencje do konkretnego kierunku? Bardzo proszę. Wiele placówek oświatowych kształci w zakresie turystyki. Jednak nie oferuje pełnego programu kierunku studiów, do czego trzeba mieć uprawnienia potwierdzone przez Państwową Komisję Akredytacyjną i MEN. O dobrych nauczycieli zabiegaliśmy już od dwóch lat. Od początku 2005 roku możemy prowadzić pełnoprawny kierunek studiów. Nasi absolwenci będą w swoich dyplomach czytali: Ukończył studia na kierunku turystyka i rekreacja, a nie jak w szkołach bez uprawnień w zakresie turystyki. Niby w nazewnictwie niewielka różnica, ale z formalnego punktu widzenia ogromna. - Na wizerunek uczelni składa się także jej baza materialna. Są Państwo właśnie po wielkiej przeprowadzce. Tak, jesteśmy z tego niezwykle dumni, to dla nas ogromny postęp. Do niedawna uczelnia mieściła się na Ołtaszynie, co dla niektórych było peryferyjnym położeniem. Nowy rok akademicki rozpoczynamy w nowej siedzibie przy ul. Fabrycznej 14. Dysponujemy tu 4 tysiącami metrów kw., a na nich 40 salami dydaktycznymi, wygodną biblioteką, klubem studenckim, pomieszczeniami administracyjnymi, a wszystko to nowe, czyste i eleganckie, przygotowane specjalnie według naszych planów. Nowe miejsce ma wiele atutów: udało się scalić zajęcia w jednym obiekcie na większej niż poprzednio powierzchni i o wyższym standardzie. I dzięki temu zyskujemy europejski poziom. A jeszcze w pobliżu kupiliśmy działkę o powierzchni 1,6 ha i tam zbudujemy własny budynek. Tak powstanie wymarzona WSH. Ale tu na Fabrycznej będziemy kształcić przez kilka najbliższych lat. Nasze otoczenie, czyli Wrocławski Park Przemysłowy, dzięki środkom miasta przeznaczonym na rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz funduszom prywatnych inwestorów, ma się radykalnie zmienić. I nasza uczelnia będzie wpisana w taki nowoczesny krajobraz. Ta lokalizacja ma jeszcze jeden walor: w pobliżu nas są dwie uczelnie niepubliczne, rodzi się zatem miasteczko akademickie. Ach, jak wspaniale można marzyć o współpracy. Jest wspólnota miejsca, którą można przekształcić we wspólnotę działania. Taki dziwny kawałek Wrocławia wśród fabrycznych pozostałości wyłania się prawdziwy akademicki klimat. Naprawdę warto tu być! - Dziękuję za rozmowę. W nowym miejscu życzę Panu Rektorowi i uczelni nowych sukcesów. AKTYWNOŚĆ NA POGRANICZU 29 września w Nachodzie odbyło się drugie posiedzenie Stałej Grupy Roboczej Ds. Handlu i Przemysłu przy Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, którego organizatorem jest Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele czeskich i polskich izb gospodarczych (DIG reprezentowała Bożena Bober) działających w regionach przygranicznych z Czechami. Obecni byli też wysłannicy Euregionów: Pradziad i Glacensis. Uczestnicy zapoznali się z wynikami wymiany handlowej między Polską a Czechami, ocenili skalę aktywności gospodarczej na pograniczu i rolę, jaką w pobudzaniu tej aktywności miały izby gospodarcze. Na rynku w Nachodzie stoją od lewej: Piotr Czosnyka Kier. Wydz. Ekonom. Handlowego w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie Danuta Przeczkova - dyrektor Czesko-Polskiej Mieszanej Izby Handlowej w Ostrawie Milan Peprnik - Kier. Wydz. Ekonom. Handlowego w Konsulacie Generalnym Republiki Czeskiej w Katowicach PRINCE w witrynie Od początku września projekt Prince ma własną stronę internetową: Projekt, prowadzony pod kierownictwem Izby Przemysłowo-Handlowej z Berlina, dofinansowany jest z Unii Europejskiej, a trójjęzyczna witryna stanowi platformę komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami z Czech, Niemiec i Polski. Na stronach znajdą Państwo informacje dotyczące zatrudnienia na terenie UE, transportu, ochrony środowiska, zamówień publicznych, a także źródeł dofinansowania sektora MSP. Forum internetowe projektu służy wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorcami z terenów przygranicznych. W witrynie Prince zamieszczane będą również materiały z konferencji oraz warsztatów, które odbędą się w izbach czeskich, niemieckich i polskich, biorących udział w projekcie. Informacje o terminach oraz dokładnej tematyce seminariów będą zbierane i na bieżąco aktualizowane. 9 września br. w siedzibie DIG odbyło się drugie spotkanie grupy komunikacyjnej projektu. Uczestnikom zaprezentowano nową stronę, a także przedstawiono sprawozdania z działalności grup roboczych. Przy okazji omówiono Flyer reklamujący projekt Prince oraz strategię informacyjną. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 22 września, tuż przed wyborami parlamentarnymi, w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej z przedsiębiorcami spotkał się poseł (i ponownie ubiegający się o mandat) Bogdan Zdrojewski, który przedstawiał zebranym możliwe scenariusze polityczne po wyborach. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 DIG W EUROPEJSKIEJ SIECI 11 i 12 września br. w Brukseli odbyło się spotkanie koordynatora oraz partnerów projektu LD-CAST z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej. Koordynatorem Międzynarodowego Projektu pt. LOCAL DE- VELOPMENT COOPERATION ACTIONS ENABLED BY SEMANTIC TECHNOLOGY, realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego UE, jest włoska firma DATAMAT, lider na europejskim rynku technologii informatycznych i komunikacyjnych. DIG, reprezentowany w Brukseli przez prezesa Zbigniewa Sebastiana, Bożenę Bober i Julitę Markiewicz-Patkowską, jest jednym z dziesięciu partnerów, obok krajowych izb gospodarczych z Bułgarii, Rumunii i Włoch, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw z Włoch, Austrii, Rumunii, Bułgarii oraz Grecji. Adresatami projektu są, z jednej strony izby gospodarcze, traktowane przede wszystkim jako tzw. dostawcy usług i lokalni koordynatorzy, a z drugiej przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą międzynarodową. Obejmie ona także inne instytucje, np. związki handlowe, banki, instytucje administracji publicznej. Zwłaszcza zaangażowanie tych ostatnich pozwoli na prowadzenie tzw. marketingu terytorialnego (zachęca do inwestowania w regionie oraz tworzy bazy danych o lokalnych możliwościach inwestycyjnych). Stworzenie europejskiej sieci LD-CAST umożliwi firmom z całej Europy dostęp do wielofunkcyjnej bazy danych, zawierającej informacje o wszelkich usługach świadczonych przez instytucje i organizacje zarejestrowane w tejże sieci i działające na rzecz przedsiębiorców. Po negocjacjach z przedstawicielem Komisji Europejskiej należy się spodziewać wzmocnienia roli europejskich izb gospodarczych i zwiększenia współpracy między izbami a instytutami badawczymi i firmami informatycznymi. Realizacja projektu (pierwszego o charakterze międzynarodowym z udziałem DIG) rozpocznie się w styczniu 2006 r. i potrwa 30 miesięcy. W projekcie udział wezmą też dolnośląskie firmy sektora MSP; otrzymają one ankiety do wypełnienia, na podstawie których zostanie opracowany prototyp narzędzia informatycznego, który następnie będzie w ramach tego projektu testowany, oceniany, dopracowywany itd., tak, aby produkt finalny jak najbardziej odpowiadał potrzebom MSP, wspierając je w zakresie internacjonalizacji oraz w dotarciu do informacji. DIG wiąże z tym projektem duże nadzieje, licząc, że uda się nawiązać stałe relacje z sieciami izb gospodarczych w całej Europie, co zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami tak z izbami, jak i z należącymi do nich firmami. (BB) XI MIĘDZYNARODOWE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW FUTURALLIA 2006 WROCŁAW 31 MAJA 2 CZERWCA 2006 Dolnośląska Izba Gospodarcza, jako partner merytoryczny Fundacji Convention Bureau Wrocław, odpowiedzialnej za przygotowanie i zrealizowanie XI Międzynarodowych Spotkań Przedsiębiorców FUTURALLIA 2006, jest współorganizatorem jednej z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez gospodarczych organizowanych we Wrocławiu w 2006 roku. FUTURALLIA to prestiżowe wydarzenie biznesowe, które zainicjowała w 1990 roku francuska Izba Handlu i Przemysłu w La Vienne. Dotychczasowe edycje odbywały się we Francji, Kanadzie i Belgii. W przyszłym roku po raz pierwszy Forum opuści kraje francuskojęzyczne i zawita do Wrocławia. FUTURALLIA 2006 będą doskonałą okazją zarówno do odkrycia potencjału polskiego rynku, jak również do nawiązania międzynarodowego partnerstwa gospodarczego z firmami z całego świata. To doskonałe narzędzie wymiany informacji o nowych rynkach i międzynarodowych trendach w gospodarce. FUTURALLIA to przede wszystkim: ponad 1000 przedsiębiorców z 40 krajów i regionów świata prawie 8000 indywidualnych spotkań biznesowych (face to face) zaaranżowanych zgodnie z potrzebami i preferencjami uczestników szansa na zdobycie nowych rynków oraz rozwój eksportu podniesienie efektywności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Główne branże reprezentowane na forum: działalność produkcyjna, przemysł mechaniczny i elektroniczny środki transportu drewno, produkcja mebli turystyka biznesowa (MICE) usługi dla przedsiębiorstw budownictwo, roboty publiczne, wyposażenie wnętrz technologie informatyczne, elektronika, optyka drukarstwo, edytorstwo przemysł rolno-spożywczy, rolnictwo, ochrona środowiska przemysł chemiczny, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe, nowe materiały zdrowie człowieka, weterynaria, kosmetologia. Każdy z uczestników ma możliwość wzięcia udziału w spotkaniach indywidualnych (może wybrać do 20 partnerów do rozmów biznesowych), imprezach integracyjnych i warsztatach tematycznych, może też nieodpłatnie korzystać z pomocy specjalistów ds. rozwoju przedsiębiorstw, radców prawnych i ekspertów finansowych. Uczestnicy Forum mają ponadto zapewniony roczny bezpłatny dostęp do międzynarodowej bazy danych - - dzięki której mogą nadal szukać nowych partnerów. XI Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców FUTURALIA daje dolnośląskim firmom niepowtarzalną szansę na znalezienie partnera do współpracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zaprasza przedsiębiorców do sali sesyjnej w ratuszu na pierwsze spotkanie informacyjne, które rozpocznie się 22 listopada br. o godz. 14. Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o kontakt z biurem DIG, z panią Bożeną Bober: tel. (071) , tel. kom DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

12 I N W E S T Y C J E KONTROLA OD PRODUKCJI DO UTYLIZACJI PPU COMEX Sp. z o.o Wrocław, ul. Graniczna 21 tel. (071) /80, fax Siedziba Firmy Ciąg technologiczny do produkcji inteligentnychetykiet, biletów i kart typu RFID przykłady inteligentnych etykiet typu RFID Moją wizytę w firmie COMEX, znanego producenta etykiet, zainspirowała informacja o nowej inwestycji, unikatowej w skali europejskiej. Na wstępie spytałem prezesa Pawła Korczaka, jak COMEX, działając od 1987 roku w jednej branży, utrzymuje wciąż pozycje lidera. - Myślę że jest to wynik konsekwentnie realizowanego planu, który powstał niemal dwadzieścia lat temu. Jeżeli zakłada się firmę, trzeba mieć wizję dla przedsięwzięcia. Kopiowanie cudzych pomysłów na dłuższą metę musi skończyć się klęską. W każdej branży można wejść na rynek oferując ten sam wyrób, tylko taniej, ale jeśli jest to jedyny pomysł na własny biznes, musi on skończyć się katastrofą. Dlatego trzeba mieć wizję na przyszłość nie tylko dla firmy, ale i dla branży. Jeszcze kilka lat temu takich firm jak moja było w kraju kilkanaście, a dzisiaj jest około 140 i wszyscy mają co robić. Tylko ilu przetrwa? - COMEX przetrwał. - Bo myślał o kliencie nie tylko jako o posiadaczu pieniędzy, ale także przewidywał jego potrzeby i zachowanie konkurencji. Ponadto nie bał się ryzyka i odpowiedzialności. - Jak zatem ryzykowna jest nowa inwestycja? - Przygotowywaliśmy się do niej prawie dwa lata. Nie myślę tu wyłącznie o wysiłku finansowym, bo to kilka milionów złotych, ale przede wszystkim o poznaniu technologii, analizie rynku i zbudowaniu nowego zespołu. Jak przy każdej nowej inwestycji powstają nowe miejsca pracy i potrzebni są nowi ludzie. W tym przypadku trzeba, nie tylko ich znaleźć ale jeszcze zapoznać ich z nową technologią, a to są też poważne nakłady finansowe. Niemniej jednak jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia produkcji i wdrożeń. RFID (radio frequency identification) to system zapisywania i odczytywania danych przy pomocy określonych fal radiowych, wykorzystujący do tego specjalne anteny i mikroczipy. Stosujemy tę technologię, zresztą jako jedyni w naszej części Europy i jedni z pierwszych w całej Unii Europejskiej, w produkcji etykiet samoprzylepnych i kart. - Jak to działa? - RFID to duży krok do przodu w porównaniu z kodami kreskowymi, które dzisiaj znajdują się na każdym towarze i pozwalają na prosty system kontroli towarów. Producenci tymczasem chcą dziś wiedzieć, co dzieje się z ich produktami, a to jest kosztowne i czasochłonne. Systemy RFID pozwalają w czasie rzeczywistym kontrolować procesy produkcji, spedycji, magazynowania czy sprzedaży. Towar dzięki małemu czipowi i antenie można nie tylko śledzić, ale także zbierać o nim informacje, na przykład o warunkach, w jakich był transportowany czy przechowywany. Ponadto system zapewnia ochronę towaru przed kradzieżą i pozwala jednoznacznie określić, czy jest to oryginalny produkt. RFID są w stosunku do tradycyjnych sposobów identyfikacji towarów kilkadziesiąt razy szybsze, a dokładność identyfikacji sięga 99,98 proc., gdy w kodach kreskowych osiąga się sprawność na poziomie 92 proc. Proszę sobie teraz wyobrazić inwentaryzację magazynu, w którym jest kilka tysięcy towarów, na dodatek cały czas rotujących. Dziś to niesamowity wysiłek organizacyjny, finansowy i czasowy, w RFID trzeba tylko wysłać odpowiedni sygnał radiowy, aby zinwentaryzować magazyn. - Wypada pogratulować innowacyjnego podejścia do klienta i jego potrzeb, a przy okazji zauważyć, że takimi wizjonerskimi przedsięwzięciami członkowie DIG przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. - Cieszy mnie to, że tak pan to spostrzega. Rozmawiał Adam Karolczuk DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 N o w a k l a s a S i M W y m i a r l u k s u s u Ozdobą stoiska Mercedes-Benz podczas Salonu Motoryzacyjnego we Frankfurcie była nowa Klasa S. Tu odbyła się światowa premiera tej luksusowej limuzyny, która od jesieni jest już w sprzedazy. Mercedes zdecydował, jaki będzie teraz wzorzec samochodu najwyższej klasy. Wyposażenie tego najbardziej topowego modelu to: układy najnowszej generacji takie jak udoskonalony system wspomagający działanie układu hamulcowego Brake Assist PLUS, DISTRO- NIC PLUS - układ kontrolujący odległość od poprzedzającego pojazdu, a także system Night Vision ułatwiający prowadzenie pojazdu po zapadnięciu zmroku. Mercedes-Benz oferuje te innowacje w połączeniu z układem chroniącym podróżujących o nazwie PRE- SAFE, proponując unikalny system bezpieczeństwa, który reaguje jeszcze zanim dojdzie do zagrożenia wypadkiem drogowym. W dziedzinie komfortu samochód oferuje; dynamiczne fotele najnowszej generacji wyposażone w funkcję masażu, zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC oraz nowy układ automatycznej klimatyzacji. Mercedes-Benz udoskonalił również układ ABC (Active Body Control - aktywne zawieszenie), dzięki któremu udało się osiągnąć niespotykane wcześniej parametry dynamiki i komfortu jazdy. Silniki montowane w Klasie S mają moc od 173 kw/235 KM do 380 kw/517 KM. Trzy spośród czterech oferowanych jednostek to konstrukcje zupełnie nowe, odznaczające się większą nawet o 26% wydajnością oraz do 15% wyższym momentem obrotowym, przy o niemal jedną dziesiątą skromniejszym apetycie na paliwo. Gamę silników uzupełni w pierwszym kwartale 2006 r. nowa jednostka S 320 CDI, oraz flagowa S 600. Sześciocylindrowy silnik wysokoprężny rozwija moc 173 kw/235 KM generując maksymalny moment obrotowy w wysokości 540 Nm już przy obr./min. Dzięki takim osiągom, limuzyna rozpędza się od 0 do 100 km/h w zaledwie 7,5 sekundy i to przy spalaniu na poziomie 8,3-8,5 litra na 100 km (test mieszany). Także w nowej Klasie M mocno zaakcentowano cechy stanowiące istotę marki Mercedes-Benz: jakość i elegancję wykonania. Typowe dla niej są również wytrzymałość w terenie i wszechstronność. Wyrazem wszystkich wymienionych tu cech nowej Klasy M jest stylizacja urzekającej sylwetki. Do napędu samochodu przygotowano jednostki benzynowe i wysokoprężne o różnych mocach - nowy silnik benzynowy V6, silnik benzynowy V8 w modelach ML 350 i ML 500 oraz dwa nowe napędy wysokoprężne w modelach 280 CDI i 320 CDI. Wszystkie mają jedną cechę wspólną - są znacznie bardziej oszczędne i pozwalają łączyć sportowy styl jazdy z komfortem i ekonomicznością. Standardowym wyposażeniem wszystkich modeli nowej Klasy M jest skrzynia 7G-TRONIC z systemem DIRECT SELECT, pierwsza na świecie 7-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. s m a r t s i ę w y r ó ż n i a wpłać jedynie zł* i wyjedź z salonu wymarzonym forfourem wyposażonym w klimatyzacje. smart forfour to atrakcyjny czteroosobowy samochód, wychodzący naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Ekonomiczne silniki, nowoczesny design sprawiają, że smart dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń i nigdy Ci się nie znudzi. Teraz możesz go mieć na jeszcze dogodniejszych warunkach, a klimatyzację dodajemy gratis. W ofercie także atrakcyjny kredyt 50:50... sprytne? * pierwsza wpłata 20% wartości auta, pozostała rozłożona na 48 rat po 890,69 zł (oprocentowanie roczne 4,99%; rzeczywista roczna stopa procentowa 6,29%). Kredyt oferowany przez DaimlerChrysler Bank Polska S.A. 13 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 Nowi Członkowie Pneumat System Sp. z o.o ul. Baczyńskiego 23, Wrocław tel. (071) , fax PNEUMAT SYSTEM to wrocławska firma zajmująca się produkcją siłowników pneumatycznych oraz dystrybucją szerokiej gamy produktów pneumatycznych firm: RIEGLEM i RELO (Niemcy), AIGNEP i VESTA (Włochy) i ORLIK (Czechy), których jest autoryzowanym przedstawicielem na Polskę. Firma od 30 lat nieprzerwanie działa na rynku polskim, kierując swą ofertę głównie do klientów profesjonalnych, czyli do dużych zakładów przemysłowych, dla których istotna jest jakość oraz łącząca się z nią duża wydajność stosowanych urządzeń pneumatycznych, oraz do klientów indywidualnych - małych warsztatów, wspieranych również fachowym doradztwem. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa pozwala na szereg inwestycji. W ostatnim roku zasilono park maszynowy, zostały stworzone nowe miejsca pracy, ponadto w przemysłowej części Wrocławia przy ul. Paprotnej powstanie nowa siedziba firmy. Wszystkie inwestycje finansowane są ze środków własnych, co świadczy o dużej rentowności i sprawnej organizacji spółki Początek działalności firmy to 1976 rok. Ryszard Pachura, założyciel firmy, obserwował tworzący się rynek wolnej konkurencji, zdobywał doświadczenie (również za granicą) i konsekwentnie rozwijał swoją działalność, wciąż pozostając wiernym branży pneumatycznej. Obecnie Pneumat System, zatrudniający 30 pracowników, którzy stanowią największą wartość Bożena, Ryszard, Tomasz i Dariusz Pachurowie Projekt nowej siedziby firmy przy ul. Paprotnej we Wrocławiu Stoisko na Międzynarodowych Targach Poznańskich (2005) przedsiębiorstwa, to firma rodzinna, którą współtworzą ponadto żona Bożena i synowie Dariusz i Tomasz. Pneumat System jest stałym gościem ważnych imprez targowych oraz konferencji naukowo-badawczych. Dzięki tej aktywności nawiązano ścisłą współpracę m.in. z Politechniką Krakowską i Wrocławską. Firma otwarta jest także na współpracę i rozwój. Przykładem wyjścia poza krąg zagadnień czysto pneumatycznych jest budowy komór kriogenicznych przy współpracy z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Akademią Wychowania Fizycznego oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. W dorobku Pneumat System jest 16 takich urządzeń na terenie całej Polski m.in. w szpitalu MSWiA w Warszawie czy w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Z myślą o klientach, aby coraz lepiej zaspakajać ich potrzeby i oczekiwania, wdrożony został system zarządzania jakością zgodny z normą PN- EN ISO 9001:2001. Wysoką jakość świadczonych przez Pneumat System usług oraz gotowość do nieustannego doskonalenia potwierdza certyfikat przyznany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV Thüringen. Tak szeroki zakres działalności to wynik wieloletniego doświadczenia w branży pneumatycznej; bogatej kultury organizacyjnej, integrującej zespół i stwarzającej możliwości rozwoju oraz współpracy z najlepszymi partnerami w kraju i za granicą. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15

16

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARP BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ DLA MAŁYCH FIRM

PROGRAM PARP BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ DLA MAŁYCH FIRM PROGRAM PARP BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ DLA MAŁYCH FIRM Jeśli chcą Państwo szybciej, efektywniej i taniej działać na rynku polskim poprzez wdrożenie najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół.

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół. Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego jest instytucją otoczenia biznesu. Działamy na rzecz wspierania rozwoju społecznego. Obserwujemy zjawiska w tej sferze reagując na ich wydźwięk.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 2 Woj. opolskie znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, w dorzeczu górnej Odry. Bezpośrednio graniczy z Czechami, a także woj. śląskim, dolnośląskim, łódzkim

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r.

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. 1 2 Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. Projekt transgraniczny przyczynia się do tworzenia trwałych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa 16.05.2013

Oferta szkolenia z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa 16.05.2013 Oferta szkolenia z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa 16.05.2013 O firmie OTTIMA plus Sp. z o.o. od kilkunastu lat wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju w zakresie zagadnień ekonomicznych i technicznych.

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 18 marca 2016 r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Libet S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej Libet za 2015 rok. Miniony rok był dla nas okresem

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kolejne szkolenie pt.: Networking jako sposób na pozyskanie nowych klientów, już 28 marca 2013 r.

Kolejne szkolenie pt.: Networking jako sposób na pozyskanie nowych klientów, już 28 marca 2013 r. Dobry design to dobry biznes! W Inwest-Parku odbyło się kolejne z bezpłatnych szkoleń w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi,

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3:

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006 DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo