nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j s tr. 8-10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j s tr. 8-10"

Transkrypt

1 nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, p a ź d z i e r n i k I S s N s tr KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ MGR IRENA TOMYS i JM REKTOR WSH PROF. DR HAB. JANUSZ OLEARNIK, POD- CZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO, 8 PAŹDZIERNIKA, W FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ

2

3 D O L N O Ś L Ą S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E ul. Świdnicka 39, Wrocław tel. (+48 71) , , fax , e mail: Biuro DIG czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Ryszard Milan, Czesław Sołtysiak, Janusz Trzciński, Mirosław Szeleziński Biuro DIG: Bożena Bober współpraca z zagranicą, informacja gospodarcza e mail: Jowita Cetnar sekretariat, legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego Julita Markiewicz-Patkowska fundusze Unii Europejskiej e mail: Iwona Wielgo promocja, spotkania i szkolenia e mail: Redakcja miesięcznika DIG Adam Karolczuk tel / Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Opracowanie graficzne/dtp: OLIVANDER (www.olivander.pl) Obsługa stron promocyjnych miesięcznika: EDU SA Agencja Public Relations, tel./fax 0-71/ tel / Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków Izby): cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¼ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają w roku prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony. w numerze: str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7 str. 8-9 str str str. 12 str. 13 str. 14 DZISIAJ EDUKACJA, JUTRO PRACA OD SZOKU KULTUROWEGO DO NAGRÓD DOLNOŚLĄSKIEGO GRYFA DZISIAJ EDUKACJA, JUTRO PRACA MNIEJ ZAŁĄCZNIKÓW! eurofirma Kształcenie euromenedżerów BARWY EDUKACJI aktualności KONTROLA OD PRODUKCJI DO UTYLIZACJI odkryj z nami świat mercedesa Nowi Członkowie Fragmenty wykładu dr. Zbigniewa Sebastiana wygłoszonego 8 października br. podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Handlowej ( ) Korzystny moment historyczny i pomyślny bieg zdarzeń ostatnich lat otwierają przed Polską, a szczególnie przed jej młodym pokoleniem, olbrzymie możliwości. Mamy szansę dokonać cywilizacyjnego przełomu i dołączyć do grupy zamożnych społeczeństw Europy i świata. Pomyślność narodu nie płynie ze złudzeń czy pobożnych życzeń. To edukacja kształtuje teraźniejszość i przyszłość narodu. Kadry w zintegrowanej Europie stają się kapitałem o strategicznym znaczeniu, dlatego inwestowanie w pracownika stanowi podstawę osiągania przewagi konkurencyjnej na prawie 500-milionowym rynku pracy. ( ) Budowanie gospodarki opartej na wiedzy wiąże się ze zmianą oczekiwań pracodawców. Współczesne organizacje potrzebują pracowników o wysokim poziomie zdolności przyswajania i aplikacji wiedzy, umiejętności komunikacyjnych i elastyczności. Po pierwsze następuje przyspieszenie przemian technologicznych i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Liczy się nie tylko poziom wykształcenia i doświadczenia, ale również umiejętności stałego dostosowywania kwalifikacji do zmiennych i rosnących wymagań rynku. ( ) Wzrost liczby wysoko opłacanych miejsc pracy dotyczy zawodów wymagających zatrudnienia pracowników o dużym potencjale wiedzy i intelektu. Zjawisko to występuje w wielu sektorach gospodarki, ale przede wszystkim w naukochłonnej wytwórczości, w jakościowo przodujących usługach produkcyjnych i finansowych. Po drugie współczesny rynek wymaga od pracownika umiejętności przekwalifikowywania się. Po trzecie wraz z przeobrażeniem się struktury przemysłu, nowymi inwestycjami, nieunikniona staje się konieczność geograficznego przemieszczania się siły roboczej ( ) Wdrażanie w szybkim tempie zasad gospodarki opartej na wiedzy najpierw przez przedsiębiorstwa, później przez inne organizacje i podmioty administracji powoduje zaburzenia na rynku pracy. Zmiany w strukturze popytu zachodzą na tym rynku zdecydowanie szybciej niż zmiany po stronie podaży. Zatem pojawia się niezmiernie ważna rola polityki państwa, w której najistotniejszą rolę odgrywa nowoczesny system edukacji, w efekcie prowadzący do kształtowania się społeczeństwa wiedzy. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 OD SZOKU KULTUROWEGO DO NAGRÓD DOLnoŚLĄSKIEGO GRYFA 11 listopada br. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej odbyło się pierwsze robocze polsko-japońskie spotkanie biznesowe, na które zaproszenie przyjęła grupa menedżerów kierujących firmami z Kraju Kwitnącej Wiśni ulokowanymi w dolnośląskich strefach ekonomicznych. Reprezentowane były m.in. Yagi Poland Faktory, Toyota Motor, AKS Precision Ball Polska, NTK Technical Ceramics Polska, NSK Steering Systems Europe. Yutaka Miyamoto z Toyota Motor Manufactoring Poland przy lekturze folderu Dolnośląskiej Izby Dolnośląskiej Andrzej Jakubowski (stoi), informuje o planowanych inwestycjach drogowych na Dolnym Śląsku. Na pierwszym planie Satoshi Kaseda przed mapą dolnośląskiego układu komunikacyjnego. Prezydent Rafał Dutkiewicz witając gości wyraził nadzieję, że z czasem i miasto Wrocław przyciągnie japońskich inwestorów. Gości tradycyjnym japońskim zwrotem przywitał budząc ich uznanie prezes Zbigniew Sebastian, następnie głos zabrał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który wyraził nadzieję, że Dolny Śląsk pozostanie liderem przyciągającym dalsze japońskie inwestycje, które z czasem przestaną też omijać Wrocław. Zachętą powinno się stać planowane w mieście centrum biznesowo-kulturowo-rekreacyjne, gdzie również Japończycy mogliby znaleźć swe miejsce. Przypomniał o planowanych inwestycjach drogowych w mieście i wokół niego, a także o staraniach władz, by wpisać do rządowego programu autostradę łączącą stolicę regionu ze stolicą kraju. Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Wróblewski powiedział, że stosunek Polaków do Japończyków nacechowany jest romantyzmem, którego korzenie tkwią w obietnicy sprzed ćwierć wieku, że będziemy u siebie budować drugą Japonię. Na razie zadowalamy się kolejnymi japońskimi fabrykami uruchamianymi w regionie. - Tak niedawno otwieraliśmy Yagi i Toyotę, a już prezes tej drugiej został uhonorowany nagrodą Dolnośląskiego Gryfa. Wyróżnienie to należy odczytywać jako potwierdzenie faktu, że Państwo zadomowili się u nas na dobre stwierdził P. Wróblewski. Marszałek wspomniał o niedawnej prezentacji Dolnośląskiej Strategii Innowacyjnej na Politechnice Wrocławskiej i wyraził nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu przestaniemy się ścigać z Chinami, gdy chodzi o koszty zatrudnienia, lecz zostawimy u siebie centra logistyczne, a produkcję będziemy przenosić na Wschód. Zbigniew Sebastian omówił cele i zadania Izby, zachęcając gości do wstępowania w jej szeregi i zapewniające, że dzięki członkostwu w DIG będą mieli dostęp do aktualnej informacji z zakresu gospodarki regionalnej i możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, które z czasem staną się formą promocji wśród pozostałych członków Izby. Największe zainteresowanie Japończyków wywołało wystąpienie Andrzeja Jakubowskiego, dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który na wstępie przypomniał niepodważalną prawdę, że dla biznesu dobry układ komunikacyjny jest sprawą najważniejszą. Dolny Śląsk z racji korzystnego położenia w Europie jest dobrym miejscem do lokowania inwestycji, a realizowany program budowy i rozbudowy dróg pozwoli w ciągu najbliższych lat połączyć region z siecią autostrad UE. To u nas mają się krzyżować dwa główne szlaki: realizowany obecnie, wiodący z Niemiec do Kijowa (A-4), a także planowany Północ-Południe, prowadzący ze szwedzkiej Skanii nad Adriatyk. O ile szlak Zachód-Wschód dawno ma wytyczony przebieg, o tyle u nas wciąż trwają dyskusje, czy autostrada na południe ma przebiegać przez Kudowę czy przez Lubawkę. Plany dogodnych połączeń z Czechami wyraźnie ucieszyły Yutaka Miyamoto z Toyoty, która większość z 80 tys. produkowanych silników wysyła właśnie do naszego południowego sąsiada. Trwają starania, by wreszcie rozpocząć budowę autostrady łączącej Wrocław z Warszawą, a na razie musimy zadowolić się obietnicami, że do 2012 roku będzie gotowy odcinek do Łodzi. Dyr. Jakubowski poinformował, że rozpoczynana wnet obwodnica miasta pozwoli połączyć strefę ekonomiczną w Jelczu z trasą A-4, a do roku 2013 co trzeci kilometr (z 2300 km w gestii Zarządu) dróg zostanie zmodernizowany. Dzięki deklaracjom władz Świdnicy, które planują do 2008 roku modernizację drogi w kierunku Żarowa i dalej do drogi krajowej nr 5, strefa żarowska uzyska wygodny dojazd do autostrady. Także burmistrz Oławy deklaruje zbudowanie wygodniejszego wyjazdu z miasta, omijającego centrum (do 2010 r.). Okazało się, że ten szczegółowy wątek drogowy bardzo Japończyków zainteresował, bo jak zauważył Nabuyki Horiguchi z NTK, gdy po raz pierwszy przyjechał do Polski, największym szokiem był dlań właśnie stan naszych dróg. Przy okazji poradził drogowcom, by zainteresowali się także stanem nawierzchni dróg bocznych, którymi Japończycy dojeżdżają do pracy: powinny być szersze i oświetlone w miejscach zabudowanych. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 Japończycy chcieliby, tak jak u siebie w kraju, widzieć przy remontowanych drogach precyzyjne informacje o rodzaju robót, terminach ich zakończenia i dostępnych objazdach. Satoshi Kaseda (Toyota Motor) zasygnalizował, że z uwagi na fakt, iż dla dzieci japońskich brakuje we wrocławskich szkołach miejsc z wykładowym językiem angielskim, część z nich uczy się aż w Dreźnie. Na tę uwagę prezydent R. Dutkiewicz odparł, że miasto przekazuje na ten cel nieodpłatnie budynki, dofinansowuje placówki, także prywatne, że w 2006 r. ruszy międzynarodowe gimnazjum, a rok później liceum (przy V LO). Prezydent zapewnił, że miejsc dla młodzieży japońskiej brakować nie powinno, i przyrzekł zajęcie się tą sprawą. Japończycy są rozczarowani zbyt małą ofertą połączeń lotniczych z wrocławskiego lotniska (brakuje im głównie lotów do Brukseli i do Włoch), nie mieści się też w ich głowach, że na przedłużenie wizy pobytowej czekają do 2,5 miesiąca, gdy w innych krajach europejskich trwa to na poczekaniu do pół godziny. Oblewa mnie rumieniec wstydu, ale taki jest poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski przyznawał R. Dutkiewicz. Proszę przekazywać nam sygnały o wszelkich niepokojących zjawiskach, a my postaramy się interweniować. Natomiast co do oferty lotniczej, niestety, potencjał Wrocławia to dziś 500 tys. pasażerów rocznie i to za mało, by czymkolwiek kusić przewoźników. Na razie negocjujmy połączenie do Wiednia, a jeśli dynamika wzrostu przewozów utrzyma się na obecnym poziomie, niebawem połączeń powinno przybywać. (AK) Dolnośląska Izba Gospodarcza zaprasza wszystkich zainteresowanych na JAPANESE COMPONENT BUYERS EXHIBITION 23 listopada br. we wrocławskim Hotelu Sofitel rozpocznie się wystawa obecnych w Europie firm z japońskim kapitałem, poszukujących na lokalnym rynku dostawców komponentów. Organizator wystawy - Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO zapewnia możliwość indywidualnych spotkań biznesowych, umożliwiających nawiązanie współpracy między uczestnikami imprezy. Organizowane przez JETRO targi odbywają się na całym świecie. Do tej pory w Europie Środkowo-Wschodniej wystawa odbyła się sześciokrotnie w Czechach i na Węgrzech. Ze względu na coraz większą liczbę japońskich inwestycji nad Wisłą, w tym roku po raz pierwszy JCBE odbędzie się również w Polsce. Wybór Wrocławia jako gospodarza imprezy nie był przypadkowy atutem stolicy Dolnego Śląska jest silna koncentracja kapitału japońskiego w regionie (15 firm japońskich) oraz dogodne położenie geograficzne, umożliwiające uczestnictwo w imprezie zagranicznym partnerom. We wrocławskich targach wezmą udział m.in.: AISIN Europe SA, APA Amortiguadores SA, Brother Industries (UK) Ltd., Dolmar GmbH, Koito Czech s.r.o., MISUMI Europa GmbH, Mitsubishi Heavy Industries Europe Ltd., Musashi Europe GmbH, NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o., NTK Technical Ceramics Polska Sp. z o.o., NTN Transmissions Europe, Sanden Manufactoring Poland Sp. z o.o., TAKATA-PETRI AG, TBMECA Poland Sp. z o.o., Toyota Boshoku Europe N.V., Toyota Industrial Equipment S.A., TRI (Poland) Sp. z o.o., Yanmar Italy S.P.A. Planowani współorganizatorzy i partnerzy: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Polska Izba Motoryzacji (PIM), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta we Wrocławiu, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunukacji (KIGEiT), Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Udział w JCBE jest bezpłatny. Firmy zainteresowane udziałem w JCBE prosimy o kontakt z Bożeną Bober w biurze Izby, tel. (071) , tel. kom , Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 listopada 2005 r. Czym jest JETRO? JETRO Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego jest instytucją stworzoną przez rząd japoński w 1958 r., skupiającą się na obustronnej promocji handlu i inwestycji pomiędzy Japonią i resztą świata. Celem działalności JETRO Warszawa jest zachęcanie i wspieranie polskiego biznesu z Japonią, jak również promowanie polskiego eksportu do Japonii oraz japońskiego importu do Polski. JETRO Warszawa wspiera również inwestycje zarówno do, jak i z Japonii, a także stara się rozwijać współpracę przemysłową oraz zapewniać przepływ informacji gospodarczej pomiędzy Polską i Japonią. JETRO Warszawa jest jednym z głównych źródeł informacji o handlu i inwestycjach japońskich w Polsce. Dlatego też, niezależnie od charakteru prowadzonego biznesu, jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych z Japonią, JETRO Warszawa służy radą i informacjami na temat japońskiego rynku. Centrala JETRO Tokio Biuro JETRO Warszawa 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 To już ostatnia w tym roku szansa dla przedsiębiorców na otrzymanie dofinansowania na innowacyjne inwestycje MNIEJ ZAŁĄCZNIKÓW! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny, czwarty już termin składania wniosków o dotacje na innowacyjne inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 2.3. Wnioski należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących do 29 grudnia 2005 r. do godziny Aby wniosek został sprawdzony pod względem formalnym, a ewentualne braki czy błędy mogły zostać poprawione, należy go złożyć na 7 dni przed końcem rundy aplikacyjnej, czyli w przypadku najbliższego terminu do 22 grudnia br. Do wykorzystania pozostało jeszcze około 560 mln PLN na wsparcie inwestycji. W nowej edycji zostało wprowadzonych kilka zmian, które mają za zadanie ułatwić przedsiębiorcom aplikowanie o dotacje. Przede wszystkim znacznie, bo aż o 9 pozycji, zmniejszyła się lista wymaganych załączników do wniosku. Dokument rejestrowy Wnioskodawcy, kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, kopia informacji o numerze REGON, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu podatków i ubezpieczeń, kopia deklaracji VAT, wszelkie pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy, kopie umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej), kopie operatu szacunkowego (dotyczy przypadku nabycia nieruchomości) i harmonogramu rzeczowo-finansowy projektu, przedsiębiorcy będą musieli przedstawić dopiero przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Kolejną zmianą w stosunku do poprzednich terminów składania wniosku jest to, że obecnie wnioski muszą być wypełniane za pomocą Generatora Wniosków, który został opracowany w celu zmniejszenia błędów formalnych popełnianych przez aplikujących o dotacje przedsiębiorców. Dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała dla przedsiębiorców specjalną ankietę tzw. Kwalifikator Wniosków, który pozwoli przed złożeniem dokumentów sprawdzić, czy firma może ubiegać się o wsparcie w PARP i czy wniosek nie zawiera błędów dyskwalifikujących projekt. Odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie, przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie ocenić, czy planowana przez niego inwestycja jest zgodna z wytycznymi przyznawania dotacji. Kwalifikator zawiera wiele przykładów wniosków, które zostały odrzucone, jak i takich, które otrzymały dofinansowanie. O finansowanie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, a także mikroprzedsiębiorcy (mniej niż 10 pracowników), pod warunkiem jednak, że prowadzą działalność od co najmniej 3 lat. Mikroprzedsiębiorcy działający krócej mogą ubiegać się o środki tylko w przypadku, gdy prowadzona przez nich działalność jest oparta o zaawansowanie technologie, tzn. technologie stosowane w Polsce nie dłużej niż 3 lata. Dofinansowanie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności w zakresie: rolnictwa, rybołówstwa i rybactwa, a także produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej związanej z produktami rolnymi według działalności PKD, wykluczonych z Działania 2.3 SPO WKP, jest dostępny na stronie internetowej PARP pod adresem O środki nie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy prowadzący działalność w następujących obszarach gospodarki: górnictwo węgla, produkcja żelaza i stali, świadczenie usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego, świadczenie pomocniczych usług transportu morskiego, formowanie lub teksturowanie włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych, polimeryzacja, inna działalność związana z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych. W powiecie grodzkim wrocławskim wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 proc. wydatków kwalifikowanych, a 50 proc., jeżeli projekt jest realizowany w innym powiecie. Minimalna kwota dotacji wynosi PLN, a maksymalna PLN. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są między innymi wydatki na: zakup nowych środków trwałych; spłatę wartości początkowej przez korzystającego, należną finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu; zakup używanych środków trwałych, ale tylko jeżeli w okresie siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku dany środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE, jego cena jest niższa od ceny nowego środka, posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej; instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania (wyłączając koszty szkolenia w zakresie ich obsługi); zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych, ale tylko wtedy, kiedy istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami Projektu, zaś rzeczoznawca majątkowy potwierdzi, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu; zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu; zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że ten zakup jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu (opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzi, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej danej nieruchomości, określonej na dzień zakupu; opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzi, że nieruchomość może być używana w celu, zgodnym z celami Projekt; ponadto nieruchomość będąca przedmiotem wniosku w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego dofinansowaniem); usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio dotyczą realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: oraz dr inż. Julita Markiewicz Patkowska mgr Małgorzata Drzewicka DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 foto Sabina Lasota-Lis JAK ZARZĄDZAĆ FIRMĄ, JAK ZARZĄDZAĆ SOBĄ? Ruszył projekt EUROFIRMA - Wzrost Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim. Jest to kompleksowy program szkoleniowy dla dolnośląskich przedsiębiorców reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Realizuje go konsorcjum, w skład którego wchodzą: Dolnośląska Izba Gospodarcza - lider, Stowarzyszenie Nasza Europa i Centrum Nauki SITA. Przez najbliższe 2 lata zostanie przeszkolonych 180 osób - po 90 w każdym roku. Cykl składa się z trzech równocześnie realizowanych bloków: szkoleń tematycznych, kursów językowych oraz spotkań B2B. 17 października br. rozpoczęły się sesje tematyczne. Pierwszy wykład dotyczy strategii firmy. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 30-osobowe grupy. Każda z grup weźmie udział w 14 spotkaniach. Tematyka kolejnych spotkań obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: zarządzania firmą, strategii firmy, zarządzania firmą w sytuacjach kryzysu, funduszy unijnych dostępnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania sobą. Wykłady poprowadzą praktycy mający doświadczenie i odnoszący sukcesy. Staramy się, aby każdy z uczestników znalazł w prezentowanych wiadomościach elementy, które odnoszą się konkretnie do jego firmy i sytuacji, w jakiej się obecnie znajduje co nie jest oczywiści łatwe z uwagi na bardzo duży przekrój branż, jak i ich wielkość. Za to wszyscy po ukończeniu całego cyklu zyskają nowoczesną wiedzę niezbędną dla współczesnego menadżera. Oprócz wykładów tematycznych przewidziane są również zajęcia multimedialne. Niektóre warsztaty prowadzone będą z użyciem kamer, bo to najlepszy sposób na udowodnienie, że nasze zachowanie nie zawsze jest odbierane tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Uczestnicy wezmą też udział w sesji, na której profesjonalny fotograf wykona zdjęcia, do wykorzystania w materiałach prasowych czy prezentacjach. Cieszy fakt, że tak wielu dolnośląskich przedsiębiorców zgłosiło się do udziału w projekcie, niestety, na ten rok lista jest już zamknięta. Kolejnych zainteresowanych prosimy, by informowali biuro projektu o chęci wzięcia udziału w kolejnej edycji, podając numer telefonu lub adres poczty elektronicznej zostaną oni w pierwszej kolejności powiadomieni o dacie rozpoczęcia kolejnej rekrutacji. Ewa Eliasiewicz-Skoberla Szef biura obsługi kursów językowych projektu EUROFIRMA. Projekt EUROFIRMA to również kursy językowe. Odbywają się niezależnie od sesji tematycznych. Jest to niezmiernie atrakcyjna propozycja dla uczestników. W ciągu dziewięciu miesięcy przewidzieliśmy 144 godziny zajęć językowych. Forma nauki jest również innowacyjna - wybrano system, który pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych efektów w krótkim czasie. Uczestnicy będą uczyć się w 15 grupach po 6-8 osób. Codziennie każda z trzech grup przez cztery godziny będzie poznawać lub doskonalić umiejętności porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim. Każdy z uczestników, bez względu na poziom grupy, weźmie również udział w zajęciach języka biznesu. Ważnym elementem była dla nas odpowiednia kwalifikacja do grup. Wszyscy napisali testy ze znajomości danego języka, co jednak uznaliśmy za niewystarczające, prowadząc dodatkowo indywidualne rozmowy z uczestnikami. Wiadomo, że np. nie zawsze doskonała znajomość zasad gramatyki pozwala na swobodną komunikację, a test i rozmowa dały pełniejszy obraz kompetencji językowych. Poza tym przydział do grupy o właściwie dobranym poziomie zaawansowania języka pozwala na efektywniejszą pracę i lepsze rezultaty. Starannie dobrano też kadrę lektorską. Spośród kilkudziesięciu osób, poprzez kilkustopniowe eliminacje, wyłoniono grupa specjalistów najwyższej klasy, którzy nie tylko doskonale władają językiem, ale posiadają również szeroką wiedzę z zakresu metod nauczania. To ważne z uwagi na to, że uczestnicy są zazwyczaj bardzo zapracowani i mogą na naukę poświęcić ograniczony czas. Nie bez znaczenia jest również założenie, że swoją edukację zakończyli jakiś czas temu. Wymaga to specjalnego podejścia i nasz zespół na takie wyzwanie jest przygotowany. Liczymy na zaangażowanie i współpracę z uczestnikami, co jest niezbędne dla osiągnięcia zakładanych efektów. Zespół szkoleń językowych dołoży wszelkich starań, aby spędzony wspólnie czas przyniósł wszystkim uczestnikom zadowolenie z efektów pracy, praktyczną znajomość języka i w konsekwencji - sukces firmy. Sylwia Lasota Szef zespołu merytorycznego projektu EUROFIRMA UCZMY SIĘ NA BŁĘDCH I UCZMY SIĘ OD LEPSZYCH Firma MARCZENKO ma ponad 10-letnią praktykę w produkcji szerokiej gamy firmowych stojaków i regałów ekspozycyjnych, systemów regałów, balustrad, poręczy i kasetonów elewacycjnych. Naszymi atutami jest najwyższa jakość wykonania, indywidualne projekty naszych stylistów oraz doświadczenie. Charakter działalności zmusza nas do ustawicznego dostosowywania się do zmieniających się wymagań klientów, co wymaga podnoszenia poziomu wiedzy pracowników. Robimy to poprzez tzw. szkolenia wewnętrzne i zewnętrzene. Główną przesłanką, która zdecydowała o przystąpieniu do projektu EUROFIRMA, była właśnie oferta szkoleniowa, której zakres pozwoli uczestniczącym w szkoleniach naszym dwom pracownikom uporządkować wiedzę na poziomie sprawnego zarządzania firmą oraz zapoznać z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie. Dodatkowym bonusem jest jednoczesny kurs językowy tematycznie związany z charakterem pracy naszych przedstwicieli. Częste kontakty z firmami zagranicznymi oraz nasze plany na przyszłość wymagają, aby w bieżących kontaktach handlowych posługiwać się swobodnie językiem biznesu, tzn. angielskiem. Co ze swej strony możemy dać innym uczestnikom projektu EUROFIRMA? Na pewno możemy się podzielić naszym doświadczeniem z zakresu potrzeby nieustannego dostosowywania się do potrzeb klientów, zwłaszcza że charakter naszej działalności bazuje przede wszystkim na realizacjach zamówień od nowych odbiorców, a każde zamówienie to nowe wyzwanie. Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń będzie wielostronna, z korzyścią dla każdego uczestnika projektu uczmy się na błędach (innych) i uczmy się od lepszych. S T O W A R Z Y S Z E N I E Nasza Europa 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 Kształcenie euromenedżerów Rozmowa z Ireną Tomys, Prezesem Zarządu Polsko-Niemieckiego Instytutu Nauki w Językach Obcych die Sprachwerkstatt, Kanclerzem Wyższej Szkoły Handlowej - Z jakimi nastrojami rozpoczęli Państwo dziewiąty rok akademicki WSH? Miniony rok był szczególny. Charakteryzuje go bardzo dużo wydarzeń i znaczących decyzji. Założyliśmy dwa kierunki studiów: rekreację i turystykę oraz europeistykę. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku zarządzanie i marketing. Nasze wysiłki związane z nieustannym podnoszeniem poziomu edukacyjnego zostają docenione. I to jest chyba najlepszą dla nas rekomendacją i zarazem zobowiązaniem na przyszłość. - Tak się składa, że poczucie dobrze wypełnionych zadań towarzyszy Państwu w nowym miejscu działalności. Czy będzie impulsem do podjęcia kolejnych wyzwań? Zapewne! Przeprowadziliśmy się do nowej siedziby przy ul. Fabrycznej i mamy tu zdecydowanie lepsze warunki od dotychczasowych. Wszyscy bardzo się spieszyliśmy, aby nowy rok akademicki zacząć w dobrych warunkach i udało się. Tu, na Fabrycznej, będziemy od nowa budować poczucie wspólnoty akademickiej. Bardzo się cieszymy, że na uroczystej inauguracji sala Filharmonii była wypełniona po brzegi naszymi studentami. Dla nich czas studiowania to najlepszy okres w życiu. Nabywają nowych umiejętności, doskonalą się i w ten sposób spełniają swoje marzenia. Życzę im udanej edukacji w murach naszej uczelni. W 2004 roku naukę rozpoczynało na wszystkich kierunkach 2 tys. młodych osób, w bieżącym roku już dwa i pół tysiąca, z tego 1250 na pierwszym roku. Rozwijamy się w szybkim tempie! - W jaki sposób mogłaby Pani Kanclerz opisać kierunki tego rozwoju? JM Rektor osobowość z pasją tworzenia i niezwykle pracowity człowiek mówi o minionym czasie, że był to rok dynamiki i awansu. Argumenty są wymowne. Nasza oferta edukacyjna opiera się na kilku filarach, a znakiem firmowym jest i będzie wysoki poziom kształcenia. Chcemy przyciągać najlepszą młodzież i przygotowywać ją do udanej drogi zawodowej, aby nasi absolwenci robili kariery w stylu europejskim, odważnie i śmiało, bez względu na miejsce realizacji swoich zawodowych planów. Chcemy być także blisko biznesu. Kierujemy się pragmatyzmem w planowaniu naszego systemu edukacyjnego i dostosowaniu go do potrzeb rynku. - To zatem jest znakiem firmowym, swego rodzaju wizytówką WSH? Sami jesteśmy ambitni i mamy ambitne plany. Nasza strategia - wytyczona do 2010 roku zakłada, że uczelnia ma być europejska także dzięki rozbudowanym kontaktom zagranicznym akademicka i silna dzięki zdolności samorozwoju. Powiększenie bazy materialnej, prawie dwukrotnie większa powierzchnia niż dotychczas sprawia, że w nowym obiekcie mamy naprawdę komfortowe warunki nauki i pracy. Dokonał się także skok kadrowy niemal podwojenie liczby zatrudnionych na etatach pracowników dydaktycznych i naukowych. Założyciele mogą być i są zadowoleni z rozwoju WSH. - Uczelnia jest z pewnością największym przedsięwzięciem edukacyjnym Instytutu, któremu Pani prezesuje. Ale prowadzą Państwo także inne placówki? Tak, prowadzimy od 11 lat Instytut, który specjalizuje się w kursach językowych przygotowujących do międzynarodowych certyfikatów. Uwzględniamy w programie tendencje pojawiające się w biznesie. Od początku istnienia Instytut jest członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Nowością są kursy w języku niemieckim dla kadry zarządzającej oraz kursy języka polskiego, jako języka obcego dla szefów firm zagranicznych działających na Dolnym Śląsku. Mówimy o Wyższej Szkole Handlowej, że to uczelnia europejska. Ale uprawniają nas do tego określenia wieloletnie kontakty, budowane od początku istnienia, od 1997 roku. Dbamy o te zagraniczne więzi, aby naszym studentom zapewnić studia, staże, praktyki i wycieczki dydaktyczne. Współpracujemy z uczelniami niemieckimi w Riesa i Paderborn, z uczelniami Finlandii i Belgii. Są to uniwersytety i wyższe szkoły politechniczne. Firmy partnerskie (turystyczne, usługowe i sieci handlowe) mamy ponadto w Hiszpanii, Anglii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Grecji, w Czechach. U nas także Instytut jest organem założycielskim Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego AKA- DEMOS. Uczniowie w bardzo dobrych, kameralnych warunkach mogą realizować, poza programem szkolnym, swoje zainteresowania. Ale atutem liceum jest otwartość na uczniów nietypowych - z indywidualnymi problemami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Licealiści mają bliskie kontakty z Wyższą Szkołą Handlową, uczestniczą w zajęciach oraz akademickich uroczystościach. Dzięki opiece naukowej są lepiej przygotowani do podjęcia studiów wyższych. Muszę koniecznie dodać, że we wszystkich naszych placówkach uczymy języków obcych w poszerzonym wymiarze godzin oraz proponujemy naukę w językach obcych podczas wykładów, seminariów i gier menedżerskich. - Przy takim podejściu nie bez znaczenia jest współpraca z pracodawcami i menedżerami. Co jest w tej współpracy najważniejsze, z punktu widzenia przedstawicieli oświaty niepublicznej? Społeczny ruch oświatowy umożliwił zbudowanie różnorodnego systemu edukacyjnego. A dziś po wielu przemianach i reformach utrwala się określenie: rynek usług edukacyjnych. I już nikogo nie dziwi sytuowanie szkół i uczelni niepublicznych w sektorze biznesowym. Niepubliczne placówki różnych szczebli ubarwiły krajobraz społecz- DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku

RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku NR 11 (168) WROCŁ AW, L I S T O PA D 2 0 0 6 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 RUSZAMY NA OBIECUJĄCE

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. nr 7-8 (153) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. nr 7-8 (153) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 7-8 (153) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, l i p i e c - s i e r p i e ń 2 0 0 5 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 15lat d

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

II Transgraniczna Konferencja Nasze Pogranicze między wizją a praktyką. Materiały pokonferencyjne Szczecin 2010

II Transgraniczna Konferencja Nasze Pogranicze między wizją a praktyką. Materiały pokonferencyjne Szczecin 2010 II Transgraniczna Konferencja Nasze Pogranicze między wizją a praktyką. Materiały pokonferencyjne Szczecin 2010 1 Powitanie... 4 Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin... 4 Dr Völker Böhning, Starosta

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje czerwiec 2015 Śląski Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA Misją BetaMed SA jest praca nad nieustanną poprawą jakości życia osób wymagających wieloaspektowego leczenia,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo