SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2007 ROK

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NATURALNEJ PRZYJAŹNI ZA ROK 2007 I. Nazwa:Fundacja naturalnej Przyjaźni Psie serce Adres: Łódź, ul. Tamka 3 Data wpisu do KRS: Numer KRS: Regon: Prezes-Joanna Pągowska-Sobala Członek-Grzegorz Sobala Rada Nadzorcza- Anna Balińska-Stasiak, Maciej Palmowski Celami Fundacji są: 1) Działalność charytatywna. Propagowanie właściwego stosunku do drugiego człowieka i przyrody, 2) Upowszechnianie animaloterapii, w szczególności- dogoterapii jako formy rehabilitacji fizycznej i psychicznej w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych, 3) Ekologia, promowanie agroturystyki, edukacja ekologiczna; 4) Rehabilitacja i wspieranie osób niepełnosprawnych; 5) Kreowanie i lansowanie postaw twórczych dzieci, młodzieży; 6)Promocja sportu, rekreacji, 7)Promocja i organizacja wolontariatu. 8) Niesienie pomocy dzieciom, osobom, zwierzętom. 7. Fundacja swoje cele realizować będzie przez: 1) Prowadzenie animaloterapii, w tym: dogoterapii, dla uczniów i pensjonariuszy różnego rodzaju placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i ośrodków, 2) Prowadzenie Lekcji z psem ; 3) Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń na tematy objęte celami Fundacji, 4) Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana w różnych formach m.in. poprzez rozwijanie umiejętności twórczych dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnych- tu m.in. organizowanie konkursów o różnorodnej tematyce, 5) Edukację społeczeństwa, sprzyjającą integracji osób niepełnosprawnych, 6) Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, 7) Organizacja biwaków m.in. o charakterze ekologicznym i integracyjnym, 8) Prowadzenie szkoleń dla zwierząt oraz ich właścicieli, 9)Prowadzenie akcji na rzecz dzieci, osób i zwierząt potrzebujących wsparcia, 10)Współpracę z instytucjami pomocy społecznej, fundacjami, stowarzyszeniami charytatywnymi, 11)Promocja i organizacja wolontariatu, 12)Organizowanie i prowadzenie konferencji na tematy objęte celami Fundacji.

3 DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W ROKU 2007: PRZYJAZNA ŁAPA PRZYJACIELA kontynuacja projektu z 2004, 2005, 2006 roku 1.Upowszechnianie dogoterapii jako formy rehabilitacji fizycznej i psychicznej w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych, 2. Ochrona i promocja zdrowia. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4, ustęp 1, p. 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) : Beneficjentami są dzieci i młódzież ze szkół specjalnych oraz placówek z terenu Łodzi: I. Dogoterpia odbywa się w Zespole Szkół Secjalnych nr 4 przy ul. Niciarnianej 2a w Łodzi. Biorą w niej udział dzieci z porażeniem mózgowym oraz z zespołem Down'a i autystyczne. Zajęcia prowadzone w 4 grupach, w każdej z nich znajduje się 5 dzieci. II. Dogoterapia w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul.pawilońskiej w Łodzi. Brało w niej udział 30 dzieci. III. Dogoterapia w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Krokusowej w Łodzi. Brało w niej udział 25 dzieci. Treść projektu: Dogoterapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia i rehabilitacji. Dogoterapia to metoda wykorzystująca psy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale również dająca wspaniałe efekty w terapii osób samotnych, starszych. Głównie działanie tego rodzaju terapii kontaktowej polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby. Dogoterapia jest powszechnie wykorzystywana na świecie jako program Visiting pets. Psy niemal codziennie odwiedzają chorych w szpitalach, hospicjach i placówkach opieki społecznej, ośrodkach dla narkomanów oraz więzieniach. Uregulowania prawne pozwoliły na wprowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt jako normalnego sposobu wspomagającego proces leczenia. Istniejące organizacje w USA i Kanadzie od ponad 20 lat stosują dogoterapię i odnoszą sukcesy. Według wychowawców i logopedów dogoterapia : 1. Przynosi radość i uśmiech do życia codziennego.

4 2. Daje osobie jakieś zajęcie, coś o czym można rozmawiać z personelem domu opieki, innymi pensjonariuszami. Pozwala myśleć o czymś innym niż własna osoba, wiek, choroba. 3. Poprawia komunikację między pensjonariuszami a ich sąsiadami, 4. Podnosi ogólne morale. 5. Stymuluje ruch i aktywność. 6. Daje źródło dotyku i uczucia 7. Podwyższa pewność siebie, daje sens do życia. 8. Pomaga nowym pensjonariuszom zdobyć nowych przyjaciół. 9. Pomaga przejść przez samotność, chorobę i depresję. 10. Zmniejsza poziom stresu 11. Obniża ciśnienie; 12. Polepsza komunikację; 13. Pozwala przypomnieć sobie o własnych zwierzętach z przeszłości, co daje temat do rozmów. 14. Pozwala utworzyć jedyną i niepowtarzalna więź : człowiek - zwierzę. Wymierne efekty: 1.Pokonanie leku przed psem II. LEKCJA Z PSEM kontynuacja projektu z 2004, 2005, 2006 roku PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDKIEGO 1.Upowszechnianie dogoterapii jako formy rehabilitacji fizycznej i psychicznej w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych, 2. Propagowanie właściwego stosunku do drugiego człowieka i przyrody,. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4, ustęp 1, p. 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4, ustęp 1, p. 10,11, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; (art. 4, ustęp 1, p. 15, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) I. 25 dzieci ze Szkoły Podstatwowej w Bychlewie II. Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi przy ul. Łącznej Treść projektu: Lekcja z psem to część edukacji ekologicznej. Głównym jej celem to zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z psami. Lekcje z psem mają także na celu uwrażliwienie dzieci na zwierzęta żyjące wokół nich, zwiększenie wiedzy na temat psiaków; Główne tematy omawiane podczas zajęć to:

5 1. Jak zachowywać się w obecności psa - również agresywnego (bezpieczna pozycja żółwia ) 2. Historia udomowienia psa; 3. Podstawy szkolenia psa; 4. Pielęgnacja i żywienie psa; 5. Świadomy wybór-rasy psów; 6. Dogoterapia; Podczas zajęć przeprowadzamy krótki pokaz szkolenia psów, pogadankę o psiakach- psiej psychice, rasach, pielęgnacji, psich sportach-np. wyścigach psich zaprzęgów, agility, flyball i in. Dzieci biorą udział w zabawach i ćwiczeniach wziętych również zajęć dogoterapii (przechodzenie pod psem i in.). Dla chętnych grup organizujemy także pokaz filmu- Pies lekarzem III. JADŁO DLA LEŚNYCH ZWIERZĄT- kontynuacja projektu z 2004, 2005, 2006 roku PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ NA TERENIE GROTNIK I OKOLIC 1.Ochrona środowiska naturalnego (wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, wspieranie rozwoju agroturystyki), ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 2. Propagowanie właściwego stosunku do drugiego człowieka i przyrody,. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; (art. 4, ustęp 1, p. 15, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Zwierzyna znajdująca się na obszarze działania Koła Łowieckiego nr 38 ODYNIEC z siedzibą w Grotnikach. Obszar działania to teren wydzierżawiony przez Koło od Nadleśnictwa Grotniki. Zwierzyna docelowa, to głównie:dziki, sarny, kozły, bażanty. Treść projektu Wraz z Kołem Łowieckim nr 38 ODYNIEC prowadziliśmy zbiórkę paszy dla zwierzyny leśnej. Paszę, w tym: odpady piekarnicze, kukurydzę oraz liściarkę wywoziliśmy do paśników oraz na pasy zaporowe (odpowiednio przygotowane miejsca w lesie, na których umiejscawia się pożywienie dla m.in. dzików, by nie wychodziły z lasu i nie niszczyły pól, upraw i łąk okolicznym rolnikom). Projekt ten ma pomóc w poprawie nastawienia rolników do dzikiej zwierzyny poprzez zmniejszenie jej ingerencji w uprawy. Najedzone zwierzęta nie niszczą upraw, a rolnicy nie postrzegają jej za wroga. Żyją w symbiozie.

6 IV. AGROTURYSTYCZNA KRAINA PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ I ODDZIAŁ FUNDACJI NA TERENIE KOTOWIC 1.Ochrona środowiska naturalnego (wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, wspieranie rozwoju agroturystyki), ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 2.Propagowanie właściwego stosunku do drugiego człowieka i przyrody, 3.Kreowanie i lansowanie postaw twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych, 4.Promocja sportu, kultury fizycznej, rekreacji, turystyki, działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; (art. 4, ustęp 1, p. 15, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; (art.4, ustęp 1, p.12. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania art. 4, ustęp 1, p. 10,11,13Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 1.Dzieci i młodzież odwiedzająca Ośrodek Agroturystyczny Rancho Natura Plus w Kotowicach, gm. Zgierz- około 100 dzieci. Podopieczni projektu, to głównie dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli województwa łódzkiego, a także dzieci z wsi sąsiadujących ze wsią Kotowice. Treść projektu I.Oprócz wspomagaliśmy naszą obecnością prowadzenie biwaków ekologicznych, w których brały udział dzieci ze szkół i przedszkoli odwiedzających Ośrodek. Prowadzone były pogadanki ekologiczne, również promujące agroturystykę. V. "CZYTAJ PSU"-CZYLI BIBLIODOGOTERAPIA kontynuacja projektu z 2004, 2005, 2006 roku PROJEKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ W ŁODZI 1.Upowszechnianie animaloterapii, w szczególności- dogoterapii jako formy rehabilitacji fizycznej i psychicznej w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych,

7 Nauki, edukacji, oświaty i wychowania art. 4, ustęp 1, p.11 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) : Zajęcia prowadzone w 10 osobowej grupie dzieci będących pod opieką psychologa i pedagoga szkolnego. Dzieci te mają problemy z czytaniem, dowartościowaniem, kontaktem społecznym. -10 dzieci ze SP nr 35 przy ul. Szpitalnej 9/11 Treść projektu: Jest to jedyny tego typu projekt w Polsce, choć na swiecie prowadxzony jest w wielu krajach (np.w USA prowadzony jest program R.E.A.D). Jest to połączenie dogoterapii z bibliodogoterapią. Dziecko czyta psu, który nire ocenia, nie krytykuje, nie poprawia. Dziecko jest szczęśliwe, gdy może zrobić przyjemność psu, który słucha bajek lub wierszy. Odpowiednio dobrana literatura, mówiąca głównie o psach wprowadza dziecko w "Psi świat". VI. PROJEKT PACZKA DLA DZIECIACZKA REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ kontynuacja projektu z 2004, 2005, 2006 roku PROJEKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ W ŁODZI 1.Wspieranie osób potrzebujących pomocy 2. Propagowanie właściwego stosunku do drugiego człowieka i przyrody 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; (art. 4, ustęp 1, p.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Dzieci i młodzież z Pogotowia Opiekuńczego przy ulicy Krokusowej 15/17 oraz Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Pawilońskiej w Łodzi Treść pojektu Zbiórka darów, głównie odzieży dla dzieci i młodzieży z ww placówki. W ramach projektu przekazane zostało 200 kg darów, m.in.ubrania, buty, placaki i in..

8 VII. Projekt Pozytywne szkolenie psów PROJEKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ W WOJEWÓDZTWIE łódzkim 1)Wspieranie osób potrzebujących pomocy, 2) Niesienie pomocy dzieciom, osobom, zwierzętom. 3) Ekologia, promowanie agroturystyki, edukacja ekologiczna; Nauki, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4, ustęp 1, p. 10,11, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; (art. 4, ustęp 1, p. 15, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Właściciele i ich psy z województwa łódzkiego. Treść pojektu Szkolenie ma pomóc właścicielom i ich podopiecznym w codziennym życiu. Fundacja uczy nie tylko komend, ale i właściwych relacji między właścicielem- przewodnikiem a psem. Akcje różne: -udział w konferencji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami I.W roku 2007r. Fundacja nie uzyskała żadnej dotacji: II.W 2007r. fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Wysokość uzyskanych przychodów w roku 2007: 7.701,64 ZŁ 1. Przychody statutowe: 3.290,00 PLN w tym: darowizny od prywatnych: 0 PLN dotacje od krajowych i zagranicznych fundacji prywatnych: 0 PLN 2. Przychody finansowe: wpłata 1% podatku przez osoby fizyczne 4.411,64 PLN -odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,75 PLN Informacja o poniesionych kosztach w roku 2007: Koszty realizacji celów statutowych: 5.418,60 PLN Koszty administracyjne: 3.609,36 PLN w tym: materiały, zużycie paliwa m.in. na: dojazdy na lekcje z psem, dogoterapię, szkolenie psów, urzędów ;artykuły biurowe, kalendarzyki, znaczki pocztowe, antenka do

9 modemu, smycze, karma dla psów. usługi obce, w tym: usługi telefoniczne, rejestracja domeny, roczna prenumerata miesięcznika Mój pies 1.459,24 PLN usługi bankowe: 192,00 PLN podatki i opłaty: 350,00 PLN wynagrodzenie i składki ZUS: 0,00 PLN Działalność gospodarczą: 0,00 PLN Pozostałe koszty, tj. koszty finansowe:0,00 PLN VII.Dane o osobach zatrudnionych w fundacji i wypłacanych wynagrodzeniach: Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 0 PLN (obejmuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze brutto). Członkowie zarządu i innych organów fundacji w 2005r. nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych obowiązków. Fundacja w roku 2007 nie udzieliła pożyczek. Na rachunku bankowym fundacji (Bank Spółdzielczy w Zgierzu ) na dzień r. saldo wynosiło: PLN Fundacja w roku 2007 nie nabyła papierów wartościowych (akcji, obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego). Fundacja w roku 2007 nie nabyła nieruchomości. W roku 2007 nie zostały nabyte żadne przedmioty ruchome zaliczane do środków trwałych. Wartość aktywów fundacji na dzień r: PLN obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. Wartość zobowiązań fundacji na r.: PLN. IX.Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: W roku 2007 Fundacja składała: Roczną deklarację CIT 8 o wysokości osiągniętego dochodu. X. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego w fundacji nie obyły kontrole. Łódź, 26 marca 2008r....

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 nr 50, poz. 529) Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku Łódź, dnia 27 marca 2009 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok Warszawa, styczeń 2010

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok Warszawa, styczeń 2010 sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2009 Warszawa, styczeń 2010 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE O ORGANIZACJI... 4 1.1 NAZWA ORGANIZACJI:... 4 1.2 ADRES BIURA:... 4 1.3 TELEFON:...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Mental & Business Academy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.09.2013r. zawartym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. 1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo