Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012"

Transkrypt

1

2

3 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków, ul. Rakowicka 27 Komitet redakcyjny: Aureliusz Potempa Jadwiga Pudełko Skład komputerowy: Krzysztof Dradra Kraków 2012

4

5 Drodzy Czytelnicy, W ostatnim, w tym roku, numerze Biuletynu staraliśmy się zamieścić ciekawe i różnorodne teksty. Ich prezentację zacznę od znakomitego Przewodnika po bazach i portalach dla studentów Wydziału Towaroznawstwa. Kolejny ciekawy artykuł, oparty na analizie porównawczej działalności trzech bibliotek, przedstawia innowacje materialne i niematerialne wprowadzane przez biblioteki naukowe w celu integracji ze środowiskiem akademickim. Kartka z kalendarza poświęcona jest tym razem postaci Józefa Ignacego Kraszewskiego, którego, obok Janusza Korczaka i Piotra Skargi, Sejm RP ustanowił jednym z patronów mijającego właśnie roku. Tradycyjne w naszym Biuletynie działy Nowości oraz Konferencje, szkolenia przynoszą przegląd nowości w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej i Czytelni Czasopism oraz sprawozdania z konferencji, w których brali udział pracownicy naszej biblioteki. Polecić także można interesującą recenzję książki Kraków między wojnami. Opowieść o życiu miasta Zapraszam do lektury i życzę wszystkim Czytelnikom Wesołych Świąt. Aureliusz Potempa Sekretarz naukowy BG UEK

6

7 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Danuta Domalewska Kalendarz Krakowski Józefa Czecha Kraków w XIX wieku, a zwłaszcza w jego drugiej połowie, zajmował wiodącą pozycję w produkcji książki polskiej. Natężenie w powstawaniu książek w tym okresie, podobnie zresztą jak w innych regionach kraju, uzależnione było od sytuacji politycznej. W chwili łagodzenia cenzury odnotowywano gwałtowny wzrost ilości drukowanych książek, a w okresie Wiosny Ludów ożywienie rozwoju czasopiśmiennictwa. Drukarnie krakowskie w zdecydowanej większości zajmowały się produkcją literatury naukowej, na co zdecydowanie wpływała działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego i powołanej Akademii Umiejętności. W tym okresie działały też oficyny wydawnicze z dłuższą historią zmieniające właścicieli, profil produkcji i przekazywane spadkobiercom. Tak też było z dawną drukarnią Greblowską, którą w samodzielne posiadanie w roku 1826 objął Józef Czech. Przyczynił się on do rozwoju technicznego drukarni sprowadzając z Niemiec nowoczesną prasę drukarską z nowymi czcionkami. Józef Czech prowadził szeroką działalność wydawniczo-księgarską. Powstawały u niego książki poświęcone historii Krakowa, ale zdecydowanie największą popularnością cieszyły się kalendarze krakowskie wydawane od 1832 roku, a firmowane nazwiskiem Czecha do roku 1918, mimo, że od 1850 roku, kiedy w wielkim pożarze Krakowa drukarnia doszczętnie spłonęła i nie została ponownie otwarta, kalendarz wychodził w innych tłoczniach, a w końcu w drukarni Czasu. W 1904 roku Kalendarz przeszedł pod redakcję Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Józef Czech niezmiernie zabiegał o stronę typograficzną Kalendarza, który stał się jednym z najchętniej czytanych i nabywanych wydawnictw w Krakowie. W Kalendarzu zamieszczano interesujące wiadomości związane z przeszłością i historią miasta i kraju, z wydarzeniami kulturalnymi i religijnymi. Wiele miejsca poświęcano gospodarce, architekturze miasta, prezentując wybrane, ciekawe strona 5

8 Danuta Domalewska architektonicznie obiekty. W kalendarzu umieszczano również informacje poświęcone rocznicom związanym z literaturą i poezją. Szczegółowo opisano podniosłą uroczystość złożenia na Wawelu zwłok Adama Mickiewicza, po zakończeniu której uczestnicy mogli zabrać na pamiątkę liście z wieńców i girland towarzyszących Wieszczowi. strona 6

9 Kalendarz Krakowski Józefa Czecha Cenne są też teksty patriotyczne, wiersze i pieśni, jak pieśni na dzień 3 Maja czy nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych. strona 7

10 Danuta Domalewska Bardzo ciekawy jest cykl Groby Królów Polskich w Katedrze na Wawelu wzbogacony umieszczonym planem Grobów Królewskich. strona 8

11 Kalendarz Krakowski Józefa Czecha Ważne miejsce w omawianym wydawnictwie zajmują bieżące wiadomości z życia miasta i mieszkańców a także liczne porady praktyczne. Z czasem rozrastał się serwis informacyjny, pojawiły się liczne dane adresowe, zamieszczano składy osobowe pracowników urzędów, wolnych zawodów i wykazy właścicieli domów, pojawiały się też m.in. rozkłady jazdy. Na szczególną uwagę zasługują bardzo liczne reklamy i ogłoszenia, które strona 9

12 Danuta Domalewska być może zainteresują badaczy lub studentów, a na pewno zwrócą uwagę czytelników swoją oryginalnością. strona 10

13 Kalendarz Krakowski Józefa Czecha Zdigitalizowane Kalendarze Józefa Czecha dostępne są obecnie w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem oraz w formie drukowanej w Bibliotece Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK. Wykorzystana literatura: strona 11

14 Danuta Domalewska 1. Książki, Czasopisma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku. Materiały z Sesj Naukowej odbytej w dniach 6-7 maja 1986 r. w czterdziestolecie WSP w Krakowie. Pod red. Ryszarda Egertowskiego. Kraków, Wydaw. Nauk. WSP, Kocójowa Maria, Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej: (kształtowanie nowego modelu w latach ). Kraków, UJ, Polski Słownik Biograficzny. T.4, Kraków, 1938, s Sowiński Janusz, Polskie drukarstwo. Wrocław, Zakład Narod. im. Ossolińskich, strona 12

15 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Katarzyna Bilińska Oddział Informacji Naukowej Joanna Kawa Oddział Informacji Naukowej Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem poprzez zastosowanie innowacji W terminologii naukowej, w kontekście nauk ekonomicznych, przyjmuje się, iż słowo integracja oznacza pewien proces scalania działań dwóch jednostek, wynikający z dążenia podmiotów do poprawy efektywności wspólnego funkcjonowania. Proces ten przejawia się w rozbudowie powiązań, spójnością celów, zasad i warunków działania. A wszystko po to, aby wyeliminować wszelkie bariery utrudniające podejmowanie optymalnych decyzji [Pomykało W, 1995: ]. Proces, w który zaangażowane są biblioteki i ośrodki naukowe, a nie tylko biblioteka naukowa czyniąca starania integracyjne względem uczelni macierzystej, jest warunkiem koniecznym dla przetrwania obu jednostek, strona 13

16 Katarzyna Bilińska, Joanna Kawa w dzisiejszych czasach silnej konkurencji. Czy byłoby możliwe prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych bez zaplecza w postaci biblioteki? Pełna symbioza wydaje się jednak zachwiana, to biblioteki wydają się być bardziej zaangażowane na rzecz integrowania się ze środowiskiem naukowym poprzez szereg inicjatyw pobudzających świadomość decydentów i użytkowników. Jako jednostka międzywydziałowa, finansowana z budżetu uczelni, biblioteka wnioskuje o wdrożenie innowacyjnych technologii mających na celu podniesienie poziomu świadczonych usług. Nie wszystkie działania innowacyjne wiążą się jednak z nowinkami technologii i drogim kosztorysem. Często innowacyjność przejawia się w pomysłach bibliotekarzy, rozwiązaniach, produktach oferowanych przez pracowników biblioteki dla studentów i naukowców. Innowacyjność oznacza wszystko to, co postrzegane jest przez ludzi jako nowe, niezależnie od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy. Nie każda zmiana zasługiwać będzie na miano innowacji. Ważny jest postęp w określonej dziedzinie. [Pomykało W, 1995: ]. W klasyfikacji innowacji wyróżnia się innowacje techniczne, technologiczne, społeczne, w postaci materialnej bądź niematerialnej [idei, metod, teorii], pierwotne i wtórne. Cechą jest też fakt, iż wprowadzanie innowacji może wiązać się z pewnym ryzykiem, niepewnością a źródłem wszelkich innowacji jest proces twórczy, oparty na oryginalnym pomyśle. Dopiero udane wdrożenie staje się innowacją, która może zostać rozprzestrzeniona, co nazywane jest dyfuzją innowacji. Jak zauważa w swojej pracy E.N. Gusiewa, biblioteki już około 10 lat temu zwróciły uwagę na konieczność podejmowania innowacyjnych działań w kierunku integrowania się ze środowiskiem akademickim. [Гусева Е.Н., 2011: 16]. Innowacje w bibliotece naukowej można by klasyfikować na kilka strona 14

17 Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem... sposobów. Logicznym wydaje się podział prosty na innowacje materialne i niematerialne. Aby integracja biblioteki z uczelnią przebiegała pomyślnie i twórczo, bibliotekarze ze swojej strony pracują nad poprawą komunikacji z otoczeniem. Komunikacja z najbliższym otoczeniem powinna mieć stały, systematyczny charakter, regularną formę. [Antczak-Sabała B., Kowalska M., Tkaczyk L., 2009: 431] Dyfuzji innowacji w bibliotekach naukowych sprzyjają programy szkoleniowe, staże zawodowe, wymiany pracowników także na skalę międzynarodową. Podglądanie dobrych rozwiązań, praktyczny benchmarking sprawia, że biblioteki podnoszą jakość swoich usług celem bardziej efektywnej integracji z odbiorcą. Zmiany na lepsze są koniecznością. Niezmienności nie ma nigdzie; zmienia się całe otoczenie. Zawsze trzeba dostosować się do tego, co uległo zmianie. Taki jest warunek przetrwania instytucji, także bibliotecznej. [Wojciechowski J., 2002: 27.] W artykule przedstawiono przykłady trzech bibliotek akademickich: z Polski, Litwy i Finlandii, pod kątem innowacji w postaci materialnej i niematerialnej. strona 15

18 Katarzyna Bilińska, Joanna Kawa Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje swoim użytkownikom szereg usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych, dostarczanych tradycyjnie na miejscu, jak i poprzez zdalny dostęp. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych Biblioteka gwarantuje dostęp, jak i możliwość podzielenia się umiejętnościami w posługiwaniu się narzędziami niezbędnymi do przeprowadzania analiz bibliometrycznych, jakże istotnych z punktu widzenia kadry naukowej, starającej się o awanse, granty i stypendia naukowe. Bazy własne od lat stanowią ważne źródło wiedzy na temat aktualnego polskiego piśmiennictwa w zakresie ekonomii i nauk społecznych autorstwa naszych pracowników (DOROBEK) oraz autorów z pozostałych ośrodków badawczych (BAZEKON). Baza BazEkon, do której rozpisywane są zeszyty naukowe i czasopisma branżowe, charakteryzuje się wyjątkową funkcjonalnością: modułem cytowań. Obok opisu bibliograficznego artykułu, skanu abstraktu, słów kluczowych, dodatkowo umieszczana jest literatura, której edycja przy pomocy dodatkowych narzędzi informatycznych pozwala na prowadzenie analiz cytowalności poszczególnych autorów, tytułów, źródeł. Innowacyjne udogodnienie dla studentów i pracowników stanowi niedawny nabytek - samoobsługowa wrzutnia. To samodzielne stanowisko do zwrotu książek posiada własne oprogramowanie. Zostało wyposażone również w komputer panelowy i drukarkę do wydruku potwierdzeń. Urządzenie pracuje w nowoczesnej technologii RFID wykorzystującej fale radiowe do odczytu danych. Książki można także samoobsługowo wypożyczać przy pomocy urządzenia Self-check. strona 16

19 Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem... Przy Oddziale Informacji Naukowej prężnie działa Zespół ds. Promocji Biblioteki. Działania promocyjne obejmują pisanie artykułów informacyjnych o usługach Biblioteki do czasopisma uniwersyteckiego Kurier UEK, projektowanie broszur informacyjnych dla użytkowników, tworzenie wystaw tematycznych oraz koordynowanie wystaw zewnętrznych goszczących w sali wystawowej Biblioteki. Dwa razy do roku Zespół przygotowuje stoisko promujące Bibliotekę podczas Dni Otwartych Uniwersytetu. Przy tej okazji przygotowywane są różne formy promocji, np. loterie z nagrodami, gadżety dla gości Dni Otwartych oraz prezentacje multimedialne. Zespół prowadzi także działalność promocyjną na portalu społecznościowym Facebook, gdzie informuje użytkowników o wszelkich aktualnościach. Przy stronie głównej Biblioteki prowadzony jest blog, na którym zamieszczane są cenne wskazówki poruszania się po bazach danych i portalach, do których biblioteka wykupuje dostęp. Pracownicy włączają się w działalność szkoleniową prowadząc zajęcia biblioteczne z informacji naukowej dla grup seminaryjnych. Szkolenia przygotowywane są indywidualnie dla każdej grupy seminaryjnej z uwzględnieniem profilu grupy i tematów prac magisterskich podejmowanych przez studentów. Biblioteka podejmuje także innowacyjne działania na rzecz niwelowania barier w korzystaniu z zasobów bibliotecznych dla osób niepełnosprawnych oraz kształtowania postaw prospołecznych studentów, promowania integracji i wzajemnego szacunku. Stała współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych skutkuje nabywaniem nowoczesnych sprzętów ułatwiających pracę tym osobom, ze zbiorami. Wymienić tu należy, między innymi, w pełni wyposażone komputery dla słabowidzących i niewidomych użytkowników, urządzenia czytające tekst, lupy elektroniczne, systemy Keplera do bliży, drukarkę brajlowską oraz stanowiska komputerowe z regulowanymi stołami przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Na terenie całego budynku Biblioteki dostępna jest bezprzewodowa sieć Wi-Fi. Biblioteka Uniwersytecka Tritonia Tritonia Library [Vaasa, Finlandia] stanowi przykład jednostki międzywydziałowej, co więcej - międzyuczelnianej, gdyż obsługuje 5 uczelni wyższych [od 2001 roku 3 uniwersytety: University of Vaasa, Åbo Akademi University in Vaasa (Turku), Hanken School of Economics in Vaasa (Helsinki), a od 2010 Vaasa University of Applied Sciences, Novia University of Applied Sciences in Vaasa & Pietarsaari]. strona 17

20 Katarzyna Bilińska, Joanna Kawa Innowacyjnym rozwiązaniem wydaje się być sam projekt architektoniczny i struktura przestrzenna biblioteki. Budynek Tritonia Library stanowi przykład typowej współczesnej architektury fińskiej, która charakteryzuje się minimalizmem, prostotą i skromnością. Bryła biblioteki wkomponowana w serce pofabrycznej dzielnicy wyspy Palosaari, a obecnie kampusu University of Vaasa, składa się z dwóch głównych elementów, tworzących harmonijną i funkcjonalną całość. Użytkownik może (ale nie musi) skorzystać z informacji bezpośredniej od bibliotekarzy dyżurujących przy stanowiskach wypożyczeń, gdyż na każdym piętrze znajdują się self-checki, a przy wejściu prosta wrzutnia bez systemu RFID. Biblioteka jako jednostka wspierająca procesy nauczania, kształcenia i rozwoju osobistego wprowadziła innowacyjną jednostkę: Edu-lab, czyli laboratorium specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie kursów tradycyjnych i zdalnych, na platformie moodle dla wszystkich kategorii użytkowników. Oferta szkoleń jest bogata, od jednorazowych po kilkumiesięczne, zakończone egzaminem. W Edu-lab owocnie współpracują specjaliści informacji naukowej, pedagodzy oraz informatycy. Naukowcy zyskują dodatkowe umiejętności w posługiwaniu się nowymi mediami, a studenci zdobywają kolejne stopnie wtajemniczenia w wirtualnym labiryncie informacji. Semestralne kursy oferowane przez Edu-lab mają przypisane punkty ECTS. Czytelnicy mają możliwość chowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych na noc do mobilnej szafki, która wyglądem przypomina zgrabny szafko-wózek. W bibliotece znajdują się tzw. sale do pracy grupowej z zapleczem komputerowym na wynajem dla studentów (10 pokoi). Istnieje system bezpłatnej rezerwacji elektronicznej na czas maksymalnie 2 godzin. Dodatkowo, biblioteka dysponuje 3 salami dydaktycznymi, wyposażonymi w sprzęt komputerowy oraz ekrany do telekonferencji. Specjaliści od informacji naukowej oferują indywidualne godzinne spotkanie za wcześniejszą rezerwacją online. Dzięki temu, bibliotekarz ma możliwość przygotowania się na szczegółowy temat. Biblioteka w b.r. zainaugurowała swoją obecność na regionalnych targach książki, reklamując swoje usługi oraz prezentując kolekcje e-książek na czytnikach Amazon Kindle. Codzienna promocja polega na aktywnym powiadamianiu użytkowników poprzez media społecznościowe (Facebook, Twitter), na stronie www, poprzez listy mailingowe oraz przede wszystkim, na drodze regularnych zajęć szkoleniowych adresowanych zarówno do naukowców, jak i studentów. Okresowo przeprowadzane są ankiety strona 18

21 Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem... w formie elektronicznej w celu ewaluacji oferty źródeł elektronicznych przez dydaktyków. Biblioteka Główna Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina Biblioteka Główna Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina ma ułatwiony kontakt szczególnie ze społecznością studencką ze względu na położenie ulokowana jest bowiem w centrum miasteczka studenckiego. Udogodnieniem dla czytelników są też jej filie biblioteki zakładowe prowadzone przy większych jednostkach wydziałowych. Czytelnicy mają do dyspozycji dwie czytelnie, Oddział Informacji Naukowej, Pokój Cichej Pracy oraz, czynny całodobowo, tzw. Pokój Internetowy. Cieszy się on szczególnym zainteresowanie studentów. Urządzony z dużą dozą zaufania do studenta posiada, oprócz 8 stanowisk komputerowych, między innymi: kanapy, telewizor, automat do kawy, stoliki do pracy zespołowej oraz półkę z prenumerowanymi czasopismami popularno-naukowymi, a także prasą kobiecą. Nie dyżuruje tam żaden bibliotekarz. Natomiast samo wejście do pomieszczenia poza godzinami pracy Biblioteki nie jest już takie łatwe. Należy wcześniej zaopatrzyć się w kartę identyfikującą, którą każdorazowo sczytuje czytnik zamontowany przy drzwiach. Dzięki temu Biblioteka jest w stanie w każdej chwili sprawdzić, kto odwiedza Pokój Internetowy. Dodatkową identyfikację czytelników umożliwiają 4 kamery. Jest to miejsce przeznaczone nie tylko do nauki, ale także do swobodnego spędzania wolnego czasu. Studenci cenią bardzo to, że mogą tu w dzień i w nocy odnaleźć ciszę i spokój towar deficytowy w akademikach. strona 19

22 Katarzyna Bilińska, Joanna Kawa Pokój internetowy posiada oddzielne wejście, toaletę i samoobsługową mini-szatnię. Jest pomieszczeniem całkowicie niezależnym od budynku Biblioteki. Całodobowo dostępna jest także zewnętrzna wrzutnia, która umożliwia czytelnikom samodzielne oddawanie książek o każdej porze dnia i nocy. Nie jest natomiast wyposażona w nowoczesny system RFID. Działania promocyjne Biblioteki są bardzo ograniczone ze względu na niski budżet. Niemniej jej wizerunek jest sukcesywnie budowany poprzez bogatą ofertę usług i dostęp do wielu płatnych portali i baz danych, eventy odbywające się w tej jednostce oraz stałą współpracę z kadrą dydaktyczną Uniwersytetu. Efektem tej współpracy jest, między innymi, baza dorobku naukowego kadry dydaktycznej oraz pełnotekstowa baza prac magisterskich i doktorskich bronionych na Uniwersytecie, do której trafia corocznie 25 % prac magisterskich z każdej katedry oraz wszystkie rozprawy doktorskie. Wspólnym projektem kadry dydaktycznej i Biblioteki jest także nowatorski program BUS (Biblioteka-Uniwersytet-Student). Jest to swego rodzaju baza dla studentów porządkująca literaturę obowiązującą na każdym semestrze studiów poszczególnych kierunków. Jest sporym ułatwieniem dla czytelników, gdyż oprócz samych tytułów zawiera informacje, w jakich bibliotekach można je znaleźć. Jeśli książka jest dostępna w Bibliotece Głównej można ją zamówić od razu z poziomu bazy. Oprócz misji dydaktycznej Biblioteka angażuje się także w działalność kulturalną. W tym zakresie organizuje wystawy tematyczne w małej salce wystawowej. Ekspozycja zmieniana jest regularnie co miesiąc. Organizowane są kameralne wernisaże z cateringiem i muzyką na żywo (posiada pianino). Wystawy w Bibliotece w ciągu kilku lat zyskały taką popularność w Wilnie, iż dziś swoje prace chcą tu prezentować nawet znani litewscy artyści. strona 20

23 Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem... Analizując trzy opisywane jednostki, zauważyć można liczne podobieństwa między Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Biblioteką Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego pod względem organizacji pracy, standardów udostępniania i podstawowych celów oraz kierunków działań. Usługi oferowane są przede wszystkim najbliższemu otoczeniu akademickiemu kadrze dydaktycznej oraz studentom. Biblioteka w Wilnie nie przoduje w nowinkach technologicznych, jednakże opracowuje ciekawe projekty, opierające się na współpracy z kadrą dydaktyczną oraz jest uznanym ośrodkiem kulturalnym. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w swoich działaniach i usługach szkoleniowych oraz bibliometrycznych pretenduje do miana partnera kadry dydaktycznej. Niewątpliwie najwyższy poziom technologiczny i najbardziej nowatorskie rozwiązania architektoniczne prezentuje fińska biblioteka Tritonia. Wpływ na to ma niezaprzeczalnie fakt, iż o jej możliwości finansowe dba kilka Uniwersytetów. Wydaje się, że to także Tritonia może pochwalić się najszerszym wymiarem integracji z użytkownikami. Biblioteka nastawiona jest bowiem na szersze grono użytkowników: naukowców, studentów oraz społeczność lokalną. Konferencje, staże zawodowe oraz szkolenia w ramach programu ERASMUS pozwalają na podglądanie dobrych rozwiązań i zarazem podnoszenie jakości świadczonych usług. Stopień dyfuzji innowacji w międzynarodowym środowisku bibliotek naukowych rzutuje na przyszłość tych instytucji - ich rangę i dalszy kierunek rozwoju. strona 21

24 Katarzyna Bilińska, Joanna Kawa Bibliografia 1. Antczak-Sabała B., Kowalska M., Tkaczyk L.(red), Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i współczesność, Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Innovations in Science and Technology Libraries (rev. by) Michael Scott. Journal of the Medical Library Association: JMLA July; 93(3): Pomykało W. (red), Encyklopedia Biznesu t. 1, Wojciechowski J., Biblioteka akademicka: możliwe zmiany organizacji, [w:] Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Гусева Е..Н., Научные и технические библиотеки, w: Информационный сборник Профессиональные штудии: В помощь специалисту публичной библиотеки, Moskwa strona 22

25 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Anna Masłowska Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa Przewodnik po bazach i portalach dla studentów Wydziału Towaroznawstwa Poszukiwanie materiałów bibliograficznych do pracy dyplomowej to proces żmudny i czasochłonny. Często o sukcesie pisanej pracy decyduje dobór literatury i jej aktualność. Studenci Wydziału Towaroznawstwa przygotowujący się do pisania dyplomu mają do dyspozycji w zasobach BG UEK wiele narzędzi umożliwiających znalezienie fachowej i bieżącej literatury. Począwszy od katalogu on-line, poprzez bazy i portale w miejscowym i zdalnym dostępie aż do wirtualnego informatorium ( będącego kompendium wiedzy o lokalizacji źródeł w BG UEK, poszukiwaniach bibliograficznych, zasobach wirtualnych oraz redagowaniu samej pracy naukowej. Poniższy artykuł jest rodzajem przewodnika dla studentów WT po bazach i portalach o profilu towaroznawczym ułatwiających wyszukiwanie materiałów do pracy inżynierskiej i magisterskiej. Jego intencją jest pokazanie standardowej ścieżki wyszukiwawczej jaką powinien opanować student towaroznawstwa w ramach zajęć z Informacji Naukowej. Należy jednak zaznaczyć, że nie prezentuje całej palety możliwości jakimi dysponują zdalne zasoby BG UEK. Jako kryterium wyszukiwawcze kładzie przede wszystkim nacisk na towaroznawstwo i dziedziny jemu pokrewne. strona 23

26 Anna Masłowska SIGMA NOT Portal wydawnictwa pracy fachowej SIGMA-Not jest największą bazą artykułów technicznych online. Dla studentów Wydziału Towaroznawstwa to bieżące źródło wiedzy fachowej z zakresu przemysłu spożywczego, zbożowo-młynarskiego, gastronomicznego, fermentacyjnego i owocowo-warzywnego, gospodarki mięsnej, przemysłu chemicznego, włókiennictwa, opakowalnictwa, ekologii i ochrony środowiska oraz zarządzania jakością. Znajdująca się tu baza artykułów, zawiera dostęp do pełnych tekstów od roku Bieżący rok wydania jest objęty embargo, a więc dostęp do niego jest wyłącznie w wersji drukowanej w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa. Baza w zdalnym dostępie, aktualnie serwer zewnętrzny (po zalogowaniu w BWT). Artykuły w wersji PDF można ściągnąć na komputer przenośny lub pendrive po wpisaniu hasła dostępnego w BWT. Niestety portal nie posiada zaawansowanej wyszukiwarki, umożliwiającej wiązanie różnych kryteriów wyszukiwania. Wyszukiwanie artykułów w SIGMA-NOT wymaga więc przeglądania spisu treści każdego numeru czasopisma. strona 24

27 Przewodnik po bazach i portalach dla studentów Wydziału Towaroznawstwa Rysunek 1 Ikona Prenumerator umożliwia dostęp do pełnej wersji artykułu w wersji PDF SYSTEM INFORMACJI O GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ (SIGŻ) System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) to baza bibliograficzna opracowywana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze. Baza danych SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, zawierającą opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych. Zakres tematyczny bazy obejmuje tematykę rolniczą, przemysł spożywczy, leśną gospodarkę niedrzewną, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej. Zasięg chronologiczny SIGŻ stanowią publikacje wydane w Polsce od 1981 r. Dostęp do bazy jest bezpłatny (link ze strony domowej BWT). Rysunek 2 Baza SIGŻ jest niezmiernie ważnym i pomocnym narzędziem przy zbieraniu literatury dla studentów WT. Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia znalezienie artykułów wg różnych kryteriów wyszukiwawczych: słów w tytule, w tekście, haseł przedmiotowych, autora, czy roku wydania. Przede wszystkim jednak stanowi źródło na dalszym etapie zbierania strona 25

28 Anna Masłowska literatury, poszerzając bibliografię o publikacje innych wydawców z zakresu towaroznawstwa żywności (duża część opracowanych tytułów czasopism i książek znajduje się w BWT). Rysunek 3 Wyszukiwarka SIGŻ. Rysunek 4 Wyniki wyszukiwania dla kryterium wyszukiwawczego: Żywność funkcjonalna + rok wydania: Rysunek 5 Rekord artykułu strona 26

29 Przewodnik po bazach i portalach dla studentów Wydziału Towaroznawstwa BAZTECH Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech to bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. Znajduje się w niej ok. 600 tytułów czasopism polskich opracowanych od 1998 r. Bazę w ramach umowy "Konsorcjum BazTech" realizują biblioteki 23 instytucji (http://baztech.icm.edu.pl/info.html#tbazy). Obecnie koordynatorem projektu jest Politechnika Krakowska. Dostęp do bazy jest bezpłatny (link ze strony domowej BWT). Rysunek 6 Wyszukiwarka BazTech BAZTECH jest istotnym źródłem informacji dla osób zainteresowanych artykułami z zakresu towaroznawstwa przemysłowego. Wyszukiwarka umożliwia wygodne posługiwanie się różnymi kryteriami wyszukiwawczymi (słowa w tytule, wśród autorów, w tytułach czasopism, w słowach kluczowych, wg roku wydania, zasobów pełnotekstowych). Niezwykle wygodną formą poszerzania kryteriów wyszukiwawczych są podwiązane w prawej kolumnie wykazy skojarzonych tytułów czasopism, roczników i autorów, u których znajdziemy informacje na poszukiwany temat. strona 27

30 Anna Masłowska Rysunek 7 Wyniki wyszukiwawcze dla słowa kluczowego opakowania, za lata Rysunek 8 Wyniki wyszukiwawcze dla słowa kluczowego odzież Rysunek 9 Rekord artykułu BazTech strona 28

31 Przewodnik po bazach i portalach dla studentów Wydziału Towaroznawstwa BAZEKON BazEkon stanowi adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania - uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim a prenumerowanych w Bibliotece Głównej UEK. Zasięg chronologiczny sięga 1992 roku. Niektóre artykuły w bazie BazEkon dostępne są w wersji pełnotekstowej (szczegóły na stronie BazEkon). Studenci Wydziału Towaroznawstwa znajdą tu przede wszystkim publikacje pracowników WT wydane w Zeszytach Naukowych UEK, Towaroznawczych Problemach Jakości oraz innych periodykach, a także artykuły towaroznawcze publikowane przez pracowników z innych ośrodków naukowych (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Baza w wolnym dostępie BG UEK. Rysunek 10 Wyszukiwarka zaawansowana BazEkon strona 29

32 Anna Masłowska Rysunek 11 Wyniki wyszukiwania dla słowa kluczowego Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) za lata Rysunek 12 Rekord artykułu BazEkon SCIENCE DIRECT Baza ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną zawierającą przede wszystkim czasopisma z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych oraz ekonomii, biznesu i zarządzania wydawnictwa Elsevier. Studenci Wydziału Towaroznawstwa znajdą tu literaturę obcojęzyczną przydatną przy zbieraniu bibliografii do prac dyplomowych (więcej na temat Science Direct w artykule: Masłowska A.: strona 30

33 Przewodnik po bazach i portalach dla studentów Wydziału Towaroznawstwa Pełnotekstowa baza danych Science Direct dla Towaroznawców. Wybor=38&Art=a_science_direct). Baza w zdalnym dostępie BG UEK dla pracowników i studentów UEK (po zalogowaniu). Rysunek 13 Science Direct baza w zdalnym dostępie, patrz: Springer Link Baza Springer Link z czasopismami i książkami, opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny, dietetyki, żywności, materiałoznawstwa. Większość z nich jest w języku angielskim, ale również w języku niemieckim, włoskim, francuskim. Zbiór na pewno zainteresuje Studentów Wydziału Towaroznawstwa. Baza w zdalnym dostępie BG UEK dla pracowników i studentów UEK (po zalogowaniu). strona 31

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Lubelskiej. http://biblioteka.pollub.pl/

Biblioteka Politechniki Lubelskiej. http://biblioteka.pollub.pl/ Biblioteka Politechniki Lubelskiej http://biblioteka.pollub.pl/ Strona główna Biblioteki Politechniki Lubelskiej http://biblioteka.pollub.pl/ Lokalizacja Biblioteka Politechniki Lubelskiej Biblioteka Politechniki

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pracowników Biblioteki Politechniki Krakowskiej dotychczasowe rozwiązania a oczekiwania pracowników

Szkolenie pracowników Biblioteki Politechniki Krakowskiej dotychczasowe rozwiązania a oczekiwania pracowników Szkolenie pracowników Biblioteki Politechniki Krakowskiej dotychczasowe rozwiązania a oczekiwania pracowników Agnieszka Bogusz, bogusz@biblos.pk.edu.pl, Marzena Marcinek marcinek@biblos.pk.edu.pl Polbit,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy 19-21 czerwca 2013 r. Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska

Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska Rola uczelni Uczelnia tworzy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im równego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu USŁUGI Komputery i dostęp do internetu Usługi reprograficzne Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Ośrodek Informacji Patentowej Bibliografia dorobku piśmienniczego

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oprac. Bogumiła Konieczny-Rozenfeld 1 Celem szkolenia jest zapoznanie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA 22

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Transformacje w bibliotekach hiszpańskich. Biblioteki Sewilli

Transformacje w bibliotekach hiszpańskich. Biblioteki Sewilli Transformacje w bibliotekach hiszpańskich. Biblioteki Sewilli Konferencja Naukowa Biblioteka otwarta na zmiany Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 20 22 września 2010

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Alicja Portacha Funkcje klasyfikacji piśmiennictwa w bibliotece narzędzie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia użytkowników oferta BG PW

Szkolenia użytkowników oferta BG PW Szkolenia użytkowników oferta BG PW Anna Tonakiewicz Biblioteka Główna PW Ośrodek Informacji Naukowej Szkolenia użytkowników Przysposobienie biblioteczne Szkolenia podstawowe i dziedzinowe dla dyplomantów

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Spis treści: 1. Struktura katalogu s. 2 2. Wybór katalogu. s. 3 3. Wyszukiwanie w katalogu głównym s. 4 4. Obsługa kont indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej

Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej przyjęte rozwiązania, bariery, osiągnięcia, plany na przyszłość Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna PW Dokumentowanie dorobku naukowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Aby znaleźć potrzebne książki i czasopisma, skorzystaj ze wspólnego katalogu Biblioteki Głównej, jej filii oraz większości bibliotek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Małgorzata Kowalska Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Założenia badawcze

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU I Przepisy ogólne &1 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest ogólnouczelnianą

Bardziej szczegółowo

Za wschodnią granicą, a prawie jak w domu program Erasmus w Bibliotece Głównej Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina

Za wschodnią granicą, a prawie jak w domu program Erasmus w Bibliotece Głównej Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina Joanna Kawa Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Za wschodnią granicą, a prawie jak w domu program Erasmus w Bibliotece Głównej Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina Słowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Z czasem coraz częściej będziesz zaglądał Są to: bazy danych (Lista e-baz), e-czasopisma i e-książki (Lista tytułów e-źródeł) o głównie anglojęzyczne, ale również

Bardziej szczegółowo

Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem poprzez zastosowanie innowacji

Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem poprzez zastosowanie innowacji 44 Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem poprzez zastosowanie innowacji БІЛІНЬСЬКА Катажина Співробітник відділу наукової інформації Головної бібліотеки Економічного університету в Кракові,

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

I. Informacje wstępne

I. Informacje wstępne Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za rok akademicki 2012/2013 Podstawą do sporządzenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 14/2008/1.1.a

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne. dla studentów I roku Biblioteki Politechniki Wrocławskiej rok akademicki 2015/2016

Szkolenie biblioteczne. dla studentów I roku Biblioteki Politechniki Wrocławskiej rok akademicki 2015/2016 Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku Biblioteki Politechniki Wrocławskiej rok akademicki 2015/2016 CWINT System biblioteczno-informacyjny Politechniki Wrocławskiej Oddziały Centrum przy Wydziałach

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 r. Lista obecności znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881)

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UP (ul. Podchorążych 2) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Biblioteka Główna Katalog: pon. pt.: 8.00 19.30 Wypożyczalnia: (012) 662 63 73 pon. pt.: 9.00 19.00

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo