Sprawozdanie z działalności szkół/placówki Powiatu Gostyńskiego za rok szkolny 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności szkół/placówki Powiatu Gostyńskiego za rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności szkół/placówki Powiatu Gostyńskiego za rok szkolny 2011/ Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu 3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu 4. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli 7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu

2 Tabela dotycząca liczby oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 Liczba oddziałów dla młodzieży w szkołach Lp. Typ szkoły Ilość oddziałów 1 zasadnicza szkoła zawodowa 28 2 technikum 42 3 liceum profilowane 3 4 liceum ogólnokształcące 33 5 szkoła podstawowa specjalna 4 6 Gimnazjum specjalne 5 7 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna 3 8 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3 9 zespoły rewalidacyjno wychowawcze 3 Razem oddziałów dla młodzieży stanowi szkolnictwo zawodowe, co daje 63,70 % ogółu oddziałów, 33 oddziały maja charakter ogólnokształcący, co stanowi 26,60 % ogółu oddziałów. Liczba oddziałów dla dorosłych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyński w roku szkolnym 2011/2012 Lp. Typ szkoły Ilość oddziałów 1 technikum dla dorosłych 3 2 technikum uzupełniające 5 3 uzupełniające liceum ogólnokształcące 3 4 liceum ogólnokształcące dla dorosłych 4 5 szkoła policealna 7 Razem 22

3 W roku szkolnym 2011/2012 do szkół prowadzonych przez Powiat Gostyński uczęszczało 2673 uczniów, tj. o 245 uczniów mniej niż w analogicznym okresie roku szkolnego 2010/2011. Jest to kolejny rok obrazujący skutki niżu demograficznego w szkołach powiatowych.

4 Rok urodzenia Dane demograficzne za lata w Powiecie Gostyńskim (bez gminy Borek) Gmina Piaski Wlkp. Ilość przewidywanych oddziałów (30 uczniów w oddziale) Gmina Krobia Gmina Gostyń Gmina Pępowo Gmina Pogorzela Gmina Poniec Razem Rok szkolny ,6 2009/ ,7 2010/ ,9 2011/ ,1 2012/ ,7 2013/ ,6 2014/ ,9 2015/ ,1 2016/ ,3 2017/ ,2 2018/ ,9 2019/ ,8 2020/ ,3 2021/ ,7 2022/ ,4 2023/ ,9 2024/ / ,3 2026/ ,2 2027/2028 Razem ,6 Uwaga! Liczba rzeczywistych uczniów odbiega od liczby urodzonych ze względu na fakt, że część młodzieży nie realizuje obowiązku nauki, tym samym kończy edukację na poziomie gimnazjum. Ponadto, część gimnazjalistów realizuje obowiązek nauki poza terenem powiatu gostyńskiego.

5 Zestawienie zbiorcze charakterystyki szkół/placówki: Liczba sal lekcyjnych 133 Świetlice 2 Liczba pracowni komputerowych 15 Stołówki 2 Liczba komputerów w szkole 436 Liczba uczniów na 1 komputer 7,26 Liczba książek Liczba uczniów korzystających z świetlic Liczba uczniów korzystających z stołówek Liczba uczniów korzystających z bibliotek Zmianowość w szkole od 1 do 1,4 Procent uczniów korzystających z biblioteki 87% Liczba uczniów 2673 Liczba słuchaczy 491 Średnia liczba uczniów na oddział 21,91 Średnia liczba słuchaczy na oddział 23,38 Koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia (rocznie) 7.933,38 Koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego słuchacza (rocznie)

6 Ogółem zdawalność egzaminu maturalnego w 2011 r. w powiecie gostyńskim wyniosła 88,20 %, tj. trzecie miejsce w województwie Zdawalność województwa - 80,19% Zdawalność krajowa - 80% Przedmiot Powiat Gostyński w % Okręg w % Egzamin maturalny pisemny: biologia pp 40,65 38,01 biologia pr 45,76 54,00 chemia pp 53,26 54,11 chemia pr 44,48 53,23 filozofia pp 50,00 60,00 fizyka i astronomia pp 25,48 33,07 fizyka i astronomia pr 29,14 40,65 geografia pp 50,74 50,73 geografia pr 52,43 52,84 historia pp 48,41 54,98 historia pr 46,83 52,87 informatyka pr 68,00 56,62 język angielski pp 68,17 69,61 język angielski pr 55,77 64,52 język polski pp 57,57 54,76 język polski pr 60,82 59,85 język niemiecki pp 67,96 63,58 język niemiecki pr 66,59 68,45 język rosyjski pp 53,47 56,19 Język francuski pp 79,00 69,03 matematyka pp 61,71 57,79 matematyka pr 36,73 45,62 wos pp 41,74 41,34 wos pr 44,05 38,94

7 Powiat Liczba zawodów Liczba szkół Egzamin zawodowy dla ZSZ, T: Liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy Liczba uczniów, którzy zdali egzamin Zdawalność (%) zawody robotnicze OKRĘG ,7% WIELKO ,66% POLSKA powiat gostyński ,62% powiat jarociński ,11% powiat kościański ,69% powiat śremski ,67% m. Leszno ,82% zawody technikalne OKRĘG ,82% WIELKO POLSKA ,5% powiat gostyński ,24% powiat jarociński ,25% powiat kościański ,1% powiat śremski ,5% m. Leszno ,28%

8 Egzamin gimnazjalny (dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu): Część egzaminu Średnia szkoły Średnia OKE Poznań Humanistyczna Język polski 58,7 % 60,12 % Historia i WOS 68,5 % 65,99 % Matematyczno - przyrodnicza Matematyka 44,11 % 47,21 % Przedmioty przyrodnicze 57,22 % 58,89 % Język niemiecki 64,4 % 62,20 % Sprawdzian (dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu): Średnia szkoły Średnia OKE Poznań 22,55 21,68

9 Awans zawodowy nauczycieli L. nauczycieli Stopień Wykształcenie dyplomowany kontraktowy mianowany stażysta Razem dr z p.p mgr z p.p mgr bez p.p licencjat(inż.) z p.p matura i p.p Razem Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopni awansu za I VIII danego roku: Poziom awansu zawodowego Wynagrodzenie (średnia miesięczna wszystkich nauczycieli / etaty) % do kwoty bazowej nauczyciele stażyści 3005,32 / 10, % nauczyciele kontraktowi 3359,92 / 55, % nauczyciele mianowani 4208,74 / 92, % nauczycieli dyplomowani 5803,72 / 117, %

10 Remonty za rok szkolny Najważniejsze remonty Wartość finansowa 1. Przebudowa, wymiana oraz naprawa instalacji elektrycznej. 2. Remont i malowanie klas oraz innych pomieszczeń szkolnych. 3. Zakup wykładzin i remont posadzek 4. Konserwacje i naprawa instalacji 5. C.O, instalacji wod-kan. 6. Wykonanie i montaż stolarki okiennej, drzwi wejściowych oraz bram. 7. Remont dachu i inne prace elewacyjne. 8. Wykonanie ogrodzenia wokół parkingu. 9. Bieżące naprawy sprzętu elektronicznego oraz konserwatorskiego. 10. Bieżące naprawy samochodów oraz ciągników. 11. Inne koszty remontowe , , , , , , , , , ,00 RAZEM ,00

11 REALIZACJA Zadań PORADNI Rodzaj działania Liczba Obszary działania Diagnoza psychologiczna pedagogiczna logopedyczna Konsultacja porada 27 odnośnie pomocy uczniom Terapia indywidualna psychologiczna pedagogiczna logopedyczna Terapia rodzin 23 rodziny terapia rodzin Psychoedukacja 74 spotkania Wykłady i prelekcje dla nauczycieli i rodziców Rehabilitacja - ćwiczenia rehabilitacyjne Doradztwo 914 liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Mediacja - Interwencja w środowisku ucznia - Działalność profilaktyczna liczba uczniów Sekrety dobre i złe 2. Dobry i zły dotyk 3. Moja seksualność 4. Zachowania agresywne u uczniów 5. Przemoc seksualna 6. Trening kontroli złości Działalność informacyjna tak prowadzenie strony internetowej Wczesne wspomaganie rozwoju 34 dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w PPP

12 Orzeczenia i opinie: Łączna liczba wydanych orzeczeń i opinii Liczba wydanych orzeczeń Liczba wydanych opinii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liczba Rodzaje specjalności w dokształcaniu i doskonaleniu Studia podyplomowe 22 Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Matematyka z informatyką integracyjnej i włączającej Logistyka dla nauczycieli Technika dla nauczycieli Organizacja i zarządzanie oświatą Filozofia i wiedza o kulturze BHP Ochrona roślin w integralnej i ekologicznej produkcji roślinnej Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Akademia trenera Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym Administracja Budownictwo ogólne Studia magisterskie 4 Język angielski Teologia Psychologia Studia licencjackie 2 Filologia angielska Kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty, konferencje, wykłady, szkolenia: 692 osoby

13 Nauczanie indywidualne Liczba uczniów, którzy realizowali nauczanie indywidualne Ogółem 6 ZSZ Gostyń - 3 ZSO Gostyń - 1 ZSOiZ Krobia - 1 ZSOiZ Pogorzela - 1 Liczba godzin nauczania indywidualnego 90 Indywidualny tok/program nauki Liczba uczniów realizujących indywidualny tok nauki - Nazwa przedmiotu Liczba uczniów realizujących indywidualny tok nauki 0 - Liczba uczniów realizujących indywidualny program nauki 41 Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne

14 INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE Matematyka królową sukcesu (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu) Spotkania z kryminalistyką Służba w (ochotniczej) straży pożarnej (Zespół Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Nazwa innowacji pedagogicznej Pogorzeli) Bezpieczeństwo publiczne działania policji Edukacja ogólnoratownicza i ochrona przeciwpożarowa Praktyczny program z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu) Nazwa eksperymentu pedagogicznego - Liczba uczniów biorących udział 31 - ZSO Gostyń 34 ZSOiZ Pogorzela 66 ZSR Grabonóg Liczba godzin wynikająca ze zwiększenia (tygodniowo) 10

15 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Rodzaj współpracy Praktyki zagraniczne Wymiana międzynarodowa młodzieży Realizacja projektu Zielona szkoła projekt elektryczno-stolarski we Frankfurcie nad Odrą w ramach programu Leonardo da Vinci Kraj Niemcy Niemcy/Ukraina Niemcy Liczba uczniów biorących udział

16 Liczba laureatów/finalistów z podziałem na poszczególne przedmioty/zawody Nazwa konkursu/ zawodów/ olimpiady przedmiotowe Przedmiot/ dyscyplina Poziom konkursu/zawodów/olimpiady Liczba Architektura krajobrazu, ekonomia, informatyka, ekologia, biologia, WOS, logistyka, muzyka wojewódzki/ogólnopolski /międzynarodowy 10/28/1 sportowe wychowanie fizyczne wojewódzki/ogólnopolski 5 /2 Konkurs plastyczny plastyka wojewódzki 3 Młodzieżowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego IX Edycja Konkursu Polska w NATO Olimpiada wiedzy konsumenckiej Uzależniona w obiektywie kamery konkurs filmowy XI Wojewódzki Konkurs Literacko-Fotograficzno- Plastyczny dla Młodzieży Szkolnej RAZEM przepisy ruchu drogowego Edukacja dla bezpieczeństwa, stosunki międzynarodowe wojewódzki ogólnopolski 1 prawo konsumenta wojewódzki 1 film wojewódzki 1 Fotografia wojewódzki 4 wojewódzki/ogólnopolski/międzynarodowy 3 27/31/1

17 Najważniejsze imprezy dla środowiska lokalnego Nazwa imprezy Imprezy promujące placówkę oraz środowisko lokalne: Akcja Mikołaje z ZSO oraz Mikołaje Koncert chóru szkolnego Piosenka jest dobra na jesień Debata oxfordzka Czy poezja to sztuka wymarła II Bieg Świętego Michała Wystawa w Muzeum w Gostyniu z okazji X-lecia Zespołu Szkół Specjalnych Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Obchody 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Uroczystość 125 lecia szkolnictwa zawodowego w Gostyniu Adresaci Ilość uczestniczących Społeczność lokalna i szkolna ok Powiatowe Konkursy i zawody sportowe: Powiatowy Konkurs Chemiczny Konkurs matematyczny Matmix Konkurs matematyczny Ścisłe jest piękne X Halowy turniej piłki nożnej absolwentów Powiatowy Konkurs Matematyczny Matematyka liczy się w życiu Powiatowy Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Uczniowie Powiatu Gostyńskiego ok. 1100

18 Powiatowe Konkursy i zawody sportowe: Powiatowy Konkurs Chemiczny Konkurs matematyczny Matmix Konkurs matematyczny Ścisłe jest piękne X Halowy turniej piłki nożnej absolwentów Powiatowy Konkurs Matematyczny Matematyka liczy się w życiu Powiatowy Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Imprezy integracyjne, akcje charytatywne: Akcja Majówka z osobami niepełnosprawnymi Andrzejki dla niepełnosprawnych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Koncert charytatywny Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski KASIA w Gostyniu Uczniowie Powiatu Gostyńskiego ok Społeczność szkolna i lokalna oraz dzieci niepełnosprawne ok. 1400

19 Konkursy, festiwale, olimpiady, turnieje: VII Powiatowy Konkurs Literacko Plastyczno Fotograficzny Dialog z rzeczywistością I Powiatowy Konkurs Literacko Plastyczny Ziemia Gostyńska w słowach i obrazach Akcje społeczne i zdrowotne: Udział młodzieży w lokalnych uroczystościach patriotycznych Aktywni przez cały rok Dzień bez przemocy Majówka w ZSS w Brzeziu Społeczność szkolna i lokalna ok. 70 Społeczność szkolna i lokalna ok. 600

20 Inne ważne dokonania i sukcesy szkoły/placówki w roku szkolnym 2011/ Współpraca z SPZOZ w Gostyniu w zakresie wczesnego wykrywania niepełnosprawności dziecka - zajęcia profilaktyczne w Szkole Rodzenia. 2. Udział w pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. 3. Uroczystość 125 lecia Szkolnictwa Zawodowego w Gostyniu. 4. Gostyńskie Kolędowanie Szkolny Chór Sonore. 5. Realizacja projektów: Młodzi specjaliści, As kompetencji, Fizyka jest ciekawa, Leonardo da Vinci, Kompetencje kluczową drogą do kariery, Wychować dla pokoju w zjednoczonej Europie. Pamięć wojny w naszym wspólnym domu, Wielkopolska musi wiedzieć partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim, Radosna szkoła, Wzorowy uczeń, Eurofachowiec, Szkoła Nowych Technologii, E- szkoła Moja Wielkopolska. 6. Współpraca ze szkołami partnerskimi: Liceum Technicznym w Kijowie i Berufliche Schulen w Bad Wörishofen. 7. Międzynarodowa wymiana młodzieży. 8. Współpraca z placówkami akademickimi: UAM Poznań, WSL w Poznaniu, WSUS Poznań, UP w Poznaniu i Wrocławiu 9. Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym. 10. Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach społecznych i charytatywnych. 11. Udział młodzieży w pracach Gostyńskiego Uniwersytetu III Wieku.

21 Opracowanie: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu na podstawie danych własnych, szkół, OKE Poznań oraz Sigma Optivum.

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013... 7 3. Dane demograficzne.... 9 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli... 10 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli....

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł 6.1 ZAKOŃCZENIE Atrakcyjność naszej Gminy wiąŝe się przede wszystkim z moŝliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to moŝliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo