Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 334773-2011; data zamieszczenia: 16.12.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 1 z :06 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów liceów ogólnokształcących i gimnazjów specjalnych z terenu powiatu płońskiego w ramach projektu pn... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk, woj. mazowieckie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów liceów ogólnokształcących i gimnazjów specjalnych z terenu powiatu płońskiego w ramach projektu pn.moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński. 1. Zakres, ilość i rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach określone są w szczegółowych zadaniach stanowiących części zamówienia. 2. Części zamówienia: 4.1. Część I Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) język polski - 3 grupy - poziom podstawowy b) matematyka - 2 grupy - poziom podstawowy c) biologia - 1 grupa - poziom rozszerzony d) historia - 1 grupa - poziom rozszerzony e) wos - 1 grupa - poziom rozszerzony f) geografia - 1 grupa - poziom rozszerzony g) język angielski - 1 grupa - poziom rozszerzony h) język rosyjski - 1 grupa - poziom rozszerzony i) język niemiecki - 1 grupa - poziom rozszerzony j) chemia - 1 grupa - poziom rozszerzony k) fizyka - 1 grupa - poziom rozszerzony Zadanie 2 Koła zainteresowań a) biologia - 2 grupy b) chemia - 1 grupa c) fizyka - 1 grupa d) język francuski - 1 grupa e) język niemiecki - 1 grupa f) język polski - 2 grupy g) język angielski - 1 grupa h) język rosyjski - 1 grupa i) matematyka - 3 grupy j) muzyka - 1 grupa k) wos - 1 grupa l) informatyka - 1 grupa m) przedsiębiorczość - prowadzenie działalności gospodarczej - 1 grupa Wszystkie grupy będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 50 godzin na grupę Część II Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w II Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) język polski - 2 grupy - poziom podstawowy b) matematyka - 2 grupy - poziom podstawowy c) biologia - 1 grupa - poziom podstawowy d) historia - 1 grupa - poziom

2 2 z :06 podstawowy e) wos - 1 grupa - poziom podstawowy f) geografia - 1 grupa - poziom podstawowy g) język angielski - 2 grupy - poziom podstawowy h język rosyjski - 2 grupy - poziom podstawowy Zadanie 2 Zajęcia wyrównawcze a) język polski - 3 grupy b) matematyka - 2 grupy c) język rosyjski - 1 grupa d) język angielski - 1 grupa Zadanie 3 Koła zainteresowań a) przedsiębiorczość - prowadzenie działalności gospodarczej - 1 grupa Wszystkie grupy będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 50 godzin na grupę Część III Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w III Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) matematyka - 3 grupy - 2 grupy poziom podstawowy + 1 grupa poziom rozszerzony b) historia - 2 grupy - 2 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) c) wos - 2 grupy - 2 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) d) chemia - 1 grupa - poziom podstawowy + poziom rozszerzony e) informatyka - 1 grupa - poziom rozszerzony f) geografia - 2 grupy - 2 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) g) biologia - 2 grupy - 1 grupa poziom podstawowy + 1 grupa poziom rozszerzony h) fizyka - 2 grupy - 1 grupa poziom podstawowy + 1 grupa poziom rozszerzony i) język polski - 3 grupy - 3 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) j) język angielski - 3 grupy - 3 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) k) język rosyjski - 3 grupy - poziom podstawowy l) język niemiecki - 1 grupa - poziom podstawowy Zadanie 2 Zajęcia wyrównawcze a) język angielski - 1 grupa b) język rosyjski - 1 grupa c) język niemiecki - 1 grupa d) język polski 3 grupy e) korekcyjno - kompensacyjna - 1 grupa (10 uczniów, 40 godzin zajęć) f) zajęcia psychologiczno - pedagogiczne wspierające rozwój ucznia - 1 grupa (10 uczniów, 30 godzin zajęć) g) matematyka - 3 grupy Zadanie 3 Koła zainteresowań a) informatyka - 2 grupy b) kultura masowa - 1 grupa (20 uczniów, 50 godzin zajęć) c) muzyczne - 1 grupa d) przedsiębiorczość z elementami prawa - 1 grupa e) przyrodnicze - 1 grupa (30 osób, 20 godz. zajęć oraz 5-dniowy wyjazd szkoleniowy i 4 wyjazdy 1-dniowe szkoleniowe, zajęcia na wyjeździe prowadzone będą przez pracowników wyższej uczelni) Wszystkie grupy (za wyjątkiem dodatkowo opisanych) będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 50 godzin na grupę Część IV Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) matematyka - 1 grupa - poziom podstawowy b) język angielski - 3 grupy - 2 grupy poziom podstawowy + 1 grupa poziom rozszerzony c) język rosyjski - 1 grupa - poziom podstawowy d) biologia - 1 grupa - poziom rozszerzony e) chemia - 1 grupa - poziom rozszerzony Zadanie 2 Zajęcia wyrównawcze a) matematyka- 1 grupa b) język angielski - 1 grupa Zadanie 3 Koła zainteresowań a) chemia - 1 grupa b) fizyka - 1 grupa c) matematyka - 1 grupa Wszystkie grupy będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 50 godzin na grupę Część V Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwińsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) język polski - 1 grupa - poziom podstawowy b) język angielski - 1 grupa - poziom podstawowy c) język rosyjski - 1 grupa - poziom podstawowy d) matematyka - 1 grupa - poziom podstawowy Zadanie2 Zajęcia wyrównawcze a) język polski - 1 grupa Zadanie 3 Koła zainteresowań a) język polski - 1 grupa b) język francuski - 1 grupa Wszystkie grupy będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 25 godzin na grupę Część VI Zajęcia specjalistyczne w Gimnazjum Specjalnym w Płońsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego a) zajęcia w zakresie humanistyczno - historycznym - 1 grupa (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 25 godz/grupę) b)

3 3 z :06 zajęcia w zakresie matematyczno - przyrodniczym - 1 grupa (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 25 godz/grupę) 4.7. Część VII Zajęcia specjalistyczne w Gimnazjum Specjalnym w Jońcu Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego a) zajęcia w zakresie humanistyczno - historycznym - 1 grupa (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 25 godz/grupę) b) zajęcia w zakresie matematyczno - przyrodniczym - 1 grupa (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 25 godz/grupę) 4.8. Część VIII Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych Zadanie 1 Autoprezentacja a) 1 grupa - dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę) b) 1 grupa - dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę) c) 1 grupa - dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę) Zadanie 2 Zajęcia jak się uczyć a) 1 grupa - dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę) a) 2 grupy - dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę) 4.9. Część IX Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zadanie 1 Trening słuchowy metodą Tomatisa w Gimnazjum Specjalnym w Płońsku a) 1 grupa - dla uczniów Gimnazjum Specjalnego w Płońsku (5 uczniów, zajęcia w wymiarze 100 godz/grupę) b) 1 grupa - dla uczniów Gimnazjum Specjalnego w Jońcu (5 uczniów, zajęcia w wymiarze 100 godz/grupę) Szczegółowy zakres rzeczowy zajęć określony jest w SIWZ.. W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów liceów ogólnokształcących i gimnazjów specjalnych z terenu powiatu płońskiego w ramach projektu pn.moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński. 1. Zakres, ilość i rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach określone są w szczegółowych zadaniach stanowiących części zamówienia. 2. Części zamówienia: 4.1. Część I Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) język polski - 3 grupy - poziom podstawowy b) matematyka - 2 grupy - poziom podstawowy c) biologia - 1 grupa - poziom rozszerzony d) historia - 1 grupa - poziom rozszerzony e) wos - 1 grupa - poziom rozszerzony f) geografia - 1 grupa - poziom rozszerzony g) język angielski - 1 grupa - poziom rozszerzony h) język rosyjski - 1 grupa - poziom rozszerzony i) język niemiecki - 1 grupa - poziom rozszerzony j) chemia - 1 grupa - poziom rozszerzony k) fizyka - 1 grupa - poziom rozszerzony Zadanie 2 Koła zainteresowań a) biologia - 2 grupy b) chemia - 1 grupa c) fizyka - 1 grupa d) język francuski - 1 grupa e) język niemiecki - 1 grupa f) język polski - 2 grupy g) język angielski - 1 grupa h) język rosyjski - 1 grupa i) matematyka - 3 grupy j) muzyka - 1 grupa k) wos - 1 grupa l) informatyka - 1 grupa m) przedsiębiorczość - prowadzenie działalności gospodarczej - 1 grupa Wszystkie grupy będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 50 godzin na grupę Część II Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w II Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) język polski - 2 grupy - poziom podstawowy b) matematyka - 2 grupy - poziom podstawowy c) biologia - 1 grupa - poziom podstawowy d) historia - 1 grupa - poziom podstawowy e) wos - 1 grupa - poziom podstawowy f) geografia - 1 grupa - poziom podstawowy g) język angielski - 2 grupy - poziom podstawowy h język rosyjski - 2 grupy - poziom podstawowy Zadanie 2 Zajęcia wyrównawcze a) język polski - 3 grupy b) matematyka - 2 grupy c) język rosyjski - 1 grupa d) język

4 4 z :06 angielski - 1 grupa Zadanie 3 Koła zainteresowań a) przedsiębiorczość - prowadzenie działalności gospodarczej - 1 grupa Wszystkie grupy będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 50 godzin na grupę Część III Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w III Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) matematyka - 3 grupy - 2 grupy poziom podstawowy + 1 grupa poziom rozszerzony b) historia - 2 grupy - 2 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) c) wos - 2 grupy - 2 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) d) chemia - 1 grupa - poziom podstawowy + poziom rozszerzony e) informatyka - 1 grupa - poziom rozszerzony f) geografia - 2 grupy - 2 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) g) biologia - 2 grupy - 1 grupa poziom podstawowy + 1 grupa poziom rozszerzony h) fizyka - 2 grupy - 1 grupa poziom podstawowy + 1 grupa poziom rozszerzony i) język polski - 3 grupy - 3 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) j) język angielski - 3 grupy - 3 grupy (poziom podstawowy + poziom rozszerzony) k) język rosyjski - 3 grupy - poziom podstawowy l) język niemiecki - 1 grupa - poziom podstawowy Zadanie 2 Zajęcia wyrównawcze a) język angielski - 1 grupa b) język rosyjski - 1 grupa c) język niemiecki - 1 grupa d) język polski 3 grupy e) korekcyjno - kompensacyjna - 1 grupa (10 uczniów, 40 godzin zajęć) f) zajęcia psychologiczno - pedagogiczne wspierające rozwój ucznia - 1 grupa (10 uczniów, 30 godzin zajęć) g) matematyka - 3 grupy Zadanie 3 Koła zainteresowań a) informatyka - 2 grupy b) kultura masowa - 1 grupa (20 uczniów, 50 godzin zajęć) c) muzyczne - 1 grupa d) przedsiębiorczość z elementami prawa - 1 grupa e) przyrodnicze - 1 grupa (30 osób, 20 godz. zajęć oraz 5-dniowy wyjazd szkoleniowy i 4 wyjazdy 1-dniowe szkoleniowe, zajęcia na wyjeździe prowadzone będą przez pracowników wyższej uczelni) Wszystkie grupy (za wyjątkiem dodatkowo opisanych) będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 50 godzin na grupę Część IV Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) matematyka - 1 grupa - poziom podstawowy b) język angielski - 3 grupy - 2 grupy poziom podstawowy + 1 grupa poziom rozszerzony c) język rosyjski - 1 grupa - poziom podstawowy d) biologia - 1 grupa - poziom rozszerzony e) chemia - 1 grupa - poziom rozszerzony Zadanie 2 Zajęcia wyrównawcze a) matematyka- 1 grupa b) język angielski - 1 grupa Zadanie 3 Koła zainteresowań a) chemia - 1 grupa b) fizyka - 1 grupa c) matematyka - 1 grupa Wszystkie grupy będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 50 godzin na grupę Część V Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwińsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego a) język polski - 1 grupa - poziom podstawowy b) język angielski - 1 grupa - poziom podstawowy c) język rosyjski - 1 grupa - poziom podstawowy d) matematyka - 1 grupa - poziom podstawowy Zadanie2 Zajęcia wyrównawcze a) język polski - 1 grupa Zadanie 3 Koła zainteresowań a) język polski - 1 grupa b) język francuski - 1 grupa Wszystkie grupy będą liczyły po 10 uczniów, a zajęcia odbędą się w wymiarze 25 godzin na grupę Część VI Zajęcia specjalistyczne w Gimnazjum Specjalnym w Płońsku Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego a) zajęcia w zakresie humanistyczno - historycznym - 1 grupa (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 25 godz/grupę) b) zajęcia w zakresie matematyczno - przyrodniczym - 1 grupa (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 25 godz/grupę) 4.7. Część VII Zajęcia specjalistyczne w Gimnazjum Specjalnym w Jońcu Zadanie 1 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego a) zajęcia w zakresie humanistyczno - historycznym - 1 grupa (10

5 5 z :06 uczniów, zajęcia w wymiarze 25 godz/grupę) b) zajęcia w zakresie matematyczno - przyrodniczym - 1 grupa (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 25 godz/grupę) 4.9. Część IX Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zadanie 1 Trening słuchowy metodą Tomatisa w Gimnazjum Specjalnym w Płońsku a) 1 grupa - dla uczniów Gimnazjum Specjalnego w Płońsku (5 uczniów, zajęcia w wymiarze 100 godz/grupę) b) 1 grupa - dla uczniów Gimnazjum Specjalnego w Jońcu (5 uczniów, zajęcia w wymiarze 100 godz/grupę) Szczegółowy zakres rzeczowy zajęć określony jest w SIWZ. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II W ogłoszeniu jest: 9. W ogłoszeniu powinno być: 8. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). W ogłoszeniu jest: Wykonawca (osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) zobowiązany jest wykazać się minimum 5-letnim doświadczeniem w nauczaniu w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności lub świadczenia pracy jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi dydaktyczne w szkole ponadgimnazjalnej (w gimnazjum dla części zamówienia Nr VI i VII w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych), w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi i w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku.. W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca (osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) zobowiązany jest wykazać się minimum 5-letnim doświadczeniem w nauczaniu w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności lub świadczenia pracy jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi dydaktyczne w szkole ponadgimnazjalnej (w gimnazjum dla części zamówienia Nr VI i VII w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych), w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi i w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),za wyjątkiem zadania j) oraz zadania c) (kółka muzyczne), w których dopuszcza się doświadczenie w niepełnym wymiarze czasu pracy przy zachowaniu stażu pracy minimum 3 lata w zakresie zajęć muzycznych, animacji kultury, prowadzenia chóru itp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). W ogłoszeniu jest: Wykonawca (osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji: 1. stopień awansu zawodowego nauczyciela minimum kontraktowego dla części zamówienia: - część I Zadanie 1: g), h), i) Zadanie 2: a) m) - część II Zadanie 1: g), h) Zadanie 2: a) d) Zadanie 3: a) - część III Zadanie 1: j) l) Zadanie 2: a) g) Zadanie 3: a) e) - część IV Zadanie 1: b) c) Zadanie 2: a) b) Zadanie 3: a) c) - część V Zadanie 1: b) c) Zadanie 2: a) Zadanie 3: a) b) 2. stopień awansu zawodowego nauczyciela minimum mianowanego dla części

6 6 z :06 zamówienia: - część I Zadanie 1: a) f), j), k) - część II Zadanie 1: g), h) - część III Zadanie 1: a) i) - część IV Zadanie 1: a), d), e) - część V Zadanie 1: a), d) 3. stopień awansu zawodowego nauczyciela minimum kontraktowego oraz kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki dla części zamówienia: - część VI Zadanie 1: a), b) - część VII Zadanie 1: a), b) 4. umiejętności i doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej dla części zamówienia: - część VIII Zadanie 1 5. umiejętności i doświadczenie w zakresie treningu pamięci dla części zamówienia: - część VIII Zadanie 2 6. umiejętności diagnostyczno - terapeutyczne w zakresie stymulacji audio - psycho - lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa - część IX Zadanie 1 p-kt a), b) Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku.. W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca (osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji: 1. stopień awansu zawodowego nauczyciela minimum kontraktowego dla części zamówienia: - część I Zadanie 1: g), h), i) Zadanie 2: a) m) - część II Zadanie 1: g), h) Zadanie 2: a) d) Zadanie 3: a) - część III Zadanie 1: j) l) Zadanie 2: a) g) Zadanie 3: a) e) - część IV Zadanie 1: b) c) Zadanie 2: a) b) Zadanie 3: a) c) - część V Zadanie 1: b) c) Zadanie 2: a) Zadanie 3: a) b) 2. stopień awansu zawodowego nauczyciela minimum mianowanego dla części zamówienia: - część I Zadanie 1: a) f), j), k) - część II Zadanie 1: g), h) - część III Zadanie 1: a) i) - część IV Zadanie 1: a), d), e) - część V Zadanie 1: a), d) 3. stopień awansu zawodowego nauczyciela minimum kontraktowego oraz kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki dla części zamówienia: - część VI Zadanie 1: a), b) - część VII Zadanie 1: a), b) 4. umiejętności diagnostyczno - terapeutyczne w zakresie stymulacji audio - psycho - lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa - część IX Zadanie 1 p-kt a), b) Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV W ogłoszeniu jest: godzina 10:00, miejsce: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk - sekretariat. W ogłoszeniu powinno być: godzina 10:00, miejsce: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk - sekretariat.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 10 2012-06-20 11:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl Płońsk: Usługi edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013 obejmujące

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego Numer u 17 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego 30 Numer u 18 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl 1 z 8 2012-06-11 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl Płońsk: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach

Bardziej szczegółowo

Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2017-05-05 14:00 Ogłoszenie nr 79102-2017 z dnia 2017-05-05 r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 73528-2017

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PLAN NAUCZANIA DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM NA LATA SZKOLNE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PLAN NAUCZANIA DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM NA LATA SZKOLNE DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM 18. 2 rozszerzenie matematyka 3 3 6 19. 3 rozszerzenie - fizyka 4 4 8 20. 4 rozszerzenie - informatyka 3 3 6 DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska. Numer ogłoszenia: 328148-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego

OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego Numer u 01 Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego Numer u 02 Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia 2 Zimowa

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Trzecia A 1 J. polski 4 5 5 11 Biologia 3+1R 2 --- 2R 1R+2D 12 Chemia 2 1 --- 2R 2R+1D 13 Fizyka i astronomia 2 1 --- 1R 1R+1D 14 Geografia 2 1 --- --- --- 1 1 --- 54 Trzecia B 1 J. polski 4 5 5 11 Biologia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 87934-2014 z dnia 2014-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ozimek 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych,

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Średnie i z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Język polski pisemny Tabela 1. Wyniki uczniów po raz pierwszy i po raz kolejny Lubelskie 56,5 23116 60,3 2110 30,5 665 57,0 123 Małopolskie 59,4 34528 64,6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowasucha.pl Nowa Sucha: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: Opiniowanie i zatwierdzanie prac kontrolnych Numer ogłoszenia: 256632-2013;

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA ROK SZKOLNY GIMNAZJUM KOLEJNE LATA W CYKLU TRZYLETNIM. Liczba ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo. Lp.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA ROK SZKOLNY GIMNAZJUM KOLEJNE LATA W CYKLU TRZYLETNIM. Liczba ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo. Lp. pieczęć placówki GIMNAZJUM a 0/0 0/0 0/0 godzin w godzin. Edukacja dla bezpieczeństwa. Język polski. Historia. Wiedza o społeczeństwie. Muzyka. Plastyka 8 Język niemiecki /rosyjski,, 0 Fizyka i astronomia,,.

Bardziej szczegółowo

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Skale centylowe ów egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. (egzamin w nowej formule ; absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum) Poniżej przedstawiamy i zdających w procentach i odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów klas 3a i 3b. W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 A my to widzimy tak: 5 6 7 8 Nazwa przedmiotu Przedmioty obowiązkowe Liczba godzin w cyklu 1-3 MEN Realizacja przedmiotów w KLO P R P R historia 60 240 60 300 geografia 30 240 30 300 biologia 30

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 359 569 osób) 1 najniższa 0% 23% 2 bardzo niska 24% 31% 3 niska 32% 40%

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

21.02 28.02 01.03 14.03 15.03 21.03 22.03 28.03 29.03 11.04 12.04 18.04 19.04 25.04 26.04 09.05 10.05 16.05 17.05 30.05 31.05 13.

21.02 28.02 01.03 14.03 15.03 21.03 22.03 28.03 29.03 11.04 12.04 18.04 19.04 25.04 26.04 09.05 10.05 16.05 17.05 30.05 31.05 13. 1 J. angielski (B. Tarczewska) s.124 Historia Fizyka J. angielski 2 J. angielski Historia Fizyka J. angielski 3 J. angielski Historia Fizyka 10.15 J. angielski 4 J. angielski Matematyka Fizyka Biologia

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawały 329 043 osoby) 1 najniższa 0% 24% 2 bardzo niska 25% 33% 3 niska 34% 41%

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Numer przetargu 1/2010/ZSO4 Rzeszów: Wykonanie usługi: prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych mających na celu przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl 1 z 7 2012-06-11 09:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl Płońsk: Przeprowadzenie kursów na uzyskanie prawa jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start,

pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start, 1 z 8 2014-03-20 09:49 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 13393-2014 z dnia 2014-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 848 godzin zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016

Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016 Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE (ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM) JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I. Zajęcia pozalekcyjne dla klas VII

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I. Zajęcia pozalekcyjne dla klas VII Zajęcia pozalekcyjne dla klas I Edukacja Zajęcia rozwijające uzdolnienia poniedziałek 12.40-13.25 wczesnoszkolna kółko taneczne Edukacja Zajęcia korekcyjno - czwartek 11.45-12.30 wczesnoszkolna kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r.

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r. Informacja o wynikach absolwentów naszej szkoły z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2013 Dla Gimnazjum nr11 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu w ZSO nr 1 Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Matura próbna klas III - harmonogram

Matura próbna klas III - harmonogram Matura próbna klas III - harmonogram DATA GODZINA PRZEDMIOT POZIOM UWAGI do organizacji pracy szkoły 13.02.2017r. (pon.) 14.02.2017r. (wt.) 11.20 (PP) 11.30 (PR) 8.15 10.45(PR) 11.00 13.00 (PP) język polski

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail. 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Nazwisko/a i imiona rodziców...

1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail. 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Nazwisko/a i imiona rodziców... ... ( pieczęć gimnazjum ) KANDYDAT : 1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail 2. Data i miejsce urodzenia... ( miejscowość, województwo, powiat, gmina ) 3. Nazwisko/a i imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Projekt Już dziś planuję swoją przyszłość 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Już dziś planuję swoją przyszłość 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia nauczycielek/nauczycieli matematyki, geografii, WOS, biologii, chemii, fizyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół

Bardziej szczegółowo

Data zajęć Klasa 1b Klasa 2b Klasa 3b Klasa 3c

Data zajęć Klasa 1b Klasa 2b Klasa 3b Klasa 3c 24.09.2016 J. angielski Matematyka Techniczne x 7 Zarządzanie x 5 J. angielski Na 10:00 Matematyka J. angielski Matematyka Ergonomia x 5 Zagrożenia x 3 Fizyka J. angielski Matematyka Fizyka J. angielski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie im. 15 Pułku Piechoty Wilków w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie im. 15 Pułku Piechoty Wilków w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie im. 15 Pułku Piechoty Wilków w roku szkolnym 2017/2018 O przyjęciu kandydata do szkoły decydować będzie suma zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie na rok szkolny 2017/2018 1 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2014-12-16 14:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 251609-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi - przeprowadzenie cyklu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014

Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014 Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2013/2014 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Język polski 2. Matematyka 3. Fizyka 4. Język obcy obowiązkowy (jeśli na świadectwie są dwa obowiązkowe, pod uwagę brana jest ocena wyższa

1. Język polski 2. Matematyka 3. Fizyka 4. Język obcy obowiązkowy (jeśli na świadectwie są dwa obowiązkowe, pod uwagę brana jest ocena wyższa Klasa 1a matematyczno-fizyczna ( rozszerzone: fizyka, matematyka) język polski 3 5 4 12 język niemiecki (dwie grupy) 3 2 2 7 fizyka 1 6 6 13 matematyka 4 3 4 3 4 18 informatyczne narzędzia mat i fiz 1

Bardziej szczegółowo

Semestr I Klasa 1 Semestr III klasa 2 Semestr V klasa 3 Semestr III klasa 2 U 22.IX. SOBOTA 1 8.00-8.45 wos geografia j. polski

Semestr I Klasa 1 Semestr III klasa 2 Semestr V klasa 3 Semestr III klasa 2 U 22.IX. SOBOTA 1 8.00-8.45 wos geografia j. polski Plan zajęć LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE dla DOROSŁYCH Semestr I Klasa 1 Semestr III klasa 2 Semestr V klasa 3 Semestr III klasa 2 U 22.IX. SOBOTA 1 8.00-8.45 wos geografia j. polski 2 8.50-9.35 wos geografia

Bardziej szczegółowo

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp Znak: 1/2011 Białystok, dnia 13 października 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługi edukacyjne w ramach projektu: Akademia Rozwoju Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ROK SZKOLNY 08/09 Druga A 4 J. rosyjski 5 J. francuski 6 J. łaciński 11 Biologia 3+1R 2 --- 2R 1R+2D 12 Chemia 2 1 --- 2R 2R+1D 13 Fizyka i astronomia 2 1 --- 1R 1R+1D 1 1 --- 43 Druga B 4 J. rosyjski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2017/18

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2017/18 INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2017/18 OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna I LO w Toruniu. Rok szkolny 2012 / 2013

Oferta edukacyjna I LO w Toruniu. Rok szkolny 2012 / 2013 Oferta edukacyjna I LO w Toruniu Rok szkolny 2012 / 2013 W roku szkolnym 2012/13 planujemy utworzenie sześciu klas pierwszych. Oferujemy w każdej klasie nauczanie 2-3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór do ośmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy, że w

Bardziej szczegółowo

Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014

Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014 Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2016 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 2. 13.09.2016 r. zebrania z rodzicami; 3. 14.10.2016 r. Dzień Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl Znak.271.8.2013 Opatowiec: Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P L A N N A U C Z A N I A. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej

S Z K O L N Y P L A N N A U C Z A N I A. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej S Z K O L N Y P L A N N A U C Z A N A X Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2016/2017. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Projektodawca Gmina Miasto Włocławek Termin realizacji do 30.06.2015 Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Tytuł projektu,,dołączymy do Reichsteina CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO LICEUM

REKRUTACJA DO LICEUM REKRUTACJA DO LICEUM RADA PEDAGOGICZNA DOSKONALE WYKSZTAŁCONA KADRA TRZECH NAUCZYCIELI POSIADA TYTUŁ NAUKOWY DOKTORA 30 NAUCZYCIELI DYPLOMOWANYCH, 22 NAUCZYCIELI MIANOWANYCH 18 NAUCZYCIELI POSIADA UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym PROGRAMY NAUCZANIA W KONKURSIE 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych,

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N I A w Zespole Szkół nr 125

S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N I A w Zespole Szkół nr 125 ZS125.410.2.2015 S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N A w Zespole Szkół nr 125 na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 www.zsnr1.eu Kierunki liceum ogólnokształcące A MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNY matematyka, wybór od drugiej klasy 2 przedmiotów: biologia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie. Halina Bład, Renata Brzozowska sierpień 2010

Prezentacja wyników egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie. Halina Bład, Renata Brzozowska sierpień 2010 Prezentacja wyników egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Halina Bład, Renata Brzozowska sierpień 2010 Zdawalność matury 81% - w Polsce 79% - w województwie mazowieckim 91% - w LO

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 151723-2013 z dnia 2013-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czerwieńsk 1. Zamawiający wymaga, aby zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach projektu odbywały się w dniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu jest: Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP DO.110.2.8.2015 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

r o k s z k o l n y /

r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y /

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie art.367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012 Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA I W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII Klasa I Zajęcia edukacyjne 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 A my to widzimy tak: 6 7 8 9 Przedmioty obowiązkowe liczba godzin w cyklu trzyletnim Propozycja MEN Realizacja przedmiotów w KLO Nazwa przedmiotu P R P R historia 60 240 60 300 geografia 30 240

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: USŁUGI EDUKACYJNE - PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SANDOMIERZU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN LEKCJI I SEMESTR 2015/2016

PLAN LEKCJI I SEMESTR 2015/2016 PLAN LEKCJI I SEMESTR 20/2016 KLASA I A 8 00-8 45 j. polski 10 j. polski 10 geografia 28 religia 10 j. polski 10 8 55-9 40 matematyka 9 j. niemiecki / 9 50-10 35 j. niemiecki / 14 4 / fizyka 25 z. / 10

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl Krasnystaw: Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu unijnego Wyższe kompetencje drogą do sukcesu

Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu unijnego Wyższe kompetencje drogą do sukcesu PROGRAM ZAJĘĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SIERPECKI W OKRESIE FERII ZIMOWYCH od dnia 13.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r. Lp. Data i godzina Nazwa LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. w roku szkolnym 2017/2018. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu

Regulamin Rekrutacji. w roku szkolnym 2017/2018. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu Regulamin Rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

KLASA IA g. KLASA IB g

KLASA IA g. KLASA IB g TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE KLASA IA g 8.00-8.45 WDŻWR 01 W-f Matematyka 5 Muzyka 13 Matematyka 2 8.55-9.40 Matematyka 2 Historia 3 Zajęcia techniczne

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2013/ 2014 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2013/ 2014 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień AZO- Miesią c GŁÓWNE TERMINY 2.09.13 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych EGZAMINY I KLASYFIKACJE do 20.09.13 złożenie deklaracji dotyczących wyboru języka obcego nowożytnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Str. 1 MISJA SZKOŁY ŻYĆ DLA SIEBIE I INNYCH HASŁO ROKU 2012/2013 Szczęśliwe przypadki przytrafiają się dobrze przygotowanym umysłom

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010 W POLSCE

MATURA 2010 W POLSCE MATURA 2010 W POLSCE Przystąpiło do matury: 366,6 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 96% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego. w Tychowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego. w Tychowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. 94 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 69719-2016 z dnia 2016-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu konkursów przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010 IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a tel. 085 742-23-18 www.4lo.bialystok.pl Zasady rekrutacji do IV LO w Białymstoku są też dostępne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 5 2014-10-02 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Organizacja zajęć dodatkowych w Gimnazjum Nr

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji

Informacje ogólne. Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2017/2018 Informacje ogólne 1 1. W roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie 1 Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określają: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo