staże praktyki kierunek z wizją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "staże praktyki kierunek z wizją"

Transkrypt

1 staże praktyki kierunek z wizją POMAGAMY PRZYSPIESZYĆ TWOJEJ KARIERZE ZAWODOWEJ

2 SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEGO LOP Ryszard Barański PRZEWOWDNICZĄCY LOP Ostatnie 20 lat bez wątpienia można uznać za szczególnie urodzajne, jeżeli chodzi o zjawiska występujące na rynku pracy. Pamiętamy, jeszcze całkiem niedawno, z jakim trudem firmy znajdowały specjalistów od marketingu, czy logistyki. Dziś bezrobocie osób młodych, z absolwentami szkół wyższych włącznie, można uznać za powszechne, jednak nie za naturalne, czy normalne. Problemy te, w nowym świetle, ukazały również obserwowane właśnie zmiany na rynkach światowych, nazywane powszechnie globalnym kryzysem gospodarczym. Dlatego tak ważne jest, aby programy kształcenia, na każdym poziomie edukacji, obok części teoretycznej, uwzględniającej ewolucję rynku pracy, dawały również możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy w praktyce. Jeżeli w procesie tym zagwarantujemy aktywny udział pracodawców, to nie tylko zbudujemy solidne podwaliny pod przyszłe relacje pomiędzy najważniejszymi partnerami stosunku pracy, ale także ułatwimy młodym kadrom adaptację w nowym środowisku w środowisku pracy. Projekt Gospodarka przestrzenna kierunek z wizją, przygotowany i wdrażany przez Wyższą Szkołę Biznesu przy nieocenionym wsparciu pracodawców, to przykład takiego właśnie pożądanego kierunku kształcenia na poziomie wyższym, w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tym bardziej cieszy więc fakt, że LOP może w tym pilotażowym przedsięwzięciu uczestniczyć, z zapewnieniem, że kolejne tego typu inicjatywy WSB zyskają pozytywną ocenę środowiska lubuskich pracodawców. Ryszard Barański Przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców 2

3 SŁOWO OD REKTORA dr inż. Maja Kiba-Janiak REKTOR Rok akademicki 2011/2012 zapisany będzie złotą czcionką w kartach historii WSB, nie tylko dlatego, że 1 października w auli Uczelni po raz piętnasty zabrzmiało Gaudeamus Igitur To rok podsumowań wieloletnich działań Uczelni, najstarszej niepublicznej szkoły wyższej w Lubuskiem, na rzecz wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki, poprzez wykształcenie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych oraz szkoleń kilku tysięcy osób, dając im szansę na sukces zawodowy. To rok podziękowań pracodawcom, instytucjom prywatnym i publicznym, administracji publicznej rządowej i samorządowej za aktywne uczestniczenie w życiu Uczelni, wsparcie w tworzeniu jej oferty edukacyjnej oraz pochlebne, i nie tylko, ale zawsze szczere opinie o absolwentach, dzięki czemu doskonalono warunki do zdobywania i uzupełniania przez studentów wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej partnerom zagranicznym za zaangażowanie i współpracę w organizacji wymiany studenckiej, realizacji przedsięwzięć naukowobadawczych i dzielenie się know-how, bez czego wiele inicjatyw WSB nie odniosłoby tak pozytywnych efektów. To czas radości z zakończonej modernizacji obiektu Uczelni i oddania do dyspozycji studentów kolejnych nowocześnie wyposażonych sal i miejsc, gdzie żacy mogą cieszyć się swobodą i pogodą życia studenckiego z udanych eksperymentów prowadzonych w ramach licznych projektów unijnych, z przedsięwzięciem Gospodarka przestrzenna kierunek z wizją na czele. Cieszmy się więc Rektor Wyższej Szkoły Biznesu dr inż. Maja Kiba - Janiak 3

4 20 LAT LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW Utworzona w roku 1991 jako Gorzowska Organizacja Pracodawców (GOP). Od roku 2002 funkcjonuje zgodnie z nowym podziałem terytorialnym jako Lubuska Organizacja Pracodawców. Na początku zrzeszała dwadzieścia jeden firm, obecnie ponad 150 z terenu byłego województwa gorzowskiego. Stanowisko Przewodniczącego Zarządu od roku 1991 zajmuje Ryszard Barański, Dyrektor Gorzowskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego "GOREX" w Gorzowie. We wrześniu 2011, z okazji 20-lecia w gorzowskiej filharmonii (Centrum Edukacji Artystycznej) odbyły się uroczyste obchody jubileuszu w trakcie, których zostały wręczone Konfederatki, nagrody ustanowione przez Pracodawców RP dla swoich członków za wybitne osiągnięcia, mające wpływ na rozwój organizacji. Lubuska Organizacja Pracodawców w ciągu 20 lat działalności inicjowała wiele działań na rzecz zmian legislacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i poprawy warunków zatrudnienia. LOP ma ambitny program na najbliższe lata, chce być bardziej rozpoznawalna nie tylko na rynku regionalnym. Jednym z założeń jest wzmocnienie organizacji członkowstwem nowych pracodawców. Organizacja będzie również zabiegać o dalszą poprawę warunków dla działalności gospodarczej i kontynuować pomoc prawną i edukację kadry kierowniczej lubuskich przedsiębiorstw. Od 2004 roku Lubuska Organizacja Pracodawców realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i prowadzone bezpośrednio przez KE w Brukseli. W roku 2010 organizacja została partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w projekcie pt. Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją, w ramach którego odpowiada za kontakty z pracodawcami. Podczas współpracy zrodziła się idea Mecenat Edukacji, mająca na celu wsparcie przez pracodawców studentów WSB, chcących studiować na zagranicznych uczelniach lub odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach. 4

5 15 LAT WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE To co wyróżnia Wyższą Szkołę Biznesu na rynku, to skuteczne łączenie teorii z praktyką, dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem gospodarczym i społecznym. Od początku istnienia WSB p o s t a w i ł a sobie za cel stworzenie studentom warunków do zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Idea WSB zdecydowanie wyprzedziła w tym względzie prawo krajowe, które dopiero w ostatniej nowelizacji, tj. w ustawie z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 84 poz. 455) nałożyło na uczelnie wyższe obowiązek kształcenia studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Aktualnie priorytetowym celem Uczelni jest praca nad przygotowaniem oferty dla studentów zagranicznych, utworzenie kierunków z angielskim, jako językiem wykładowym. Działalność edukacyjną WSB wspiera: lbiuro Projektów Europejskich, którego celem jest pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i rozwój Uczelni pochodzących w szczególności z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz grantów krajowych. Ważne projekty realizowane w 2011 to: Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją, "ABC Przedsiębiorczości", skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego, którego celem jest analiza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego dostosowanych do potrzeb lokalnych pracodawców. lcentrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSB realizuje oczekiwania lokalnego rynku związane z kształceniem wyspecjalizowanych kadr dla placówek, ośrodków i instytucji społecznych, a także firm i organizacji biznesowych. Oferta Centrum obejmuje blisko 21 kierunków studiów podyplomowych oraz szeroką gamę szkoleń i kursów, w tym językowych, realizowanych przez Szkołę Językową WSB - Lingua Academia. lbiuro Karier WSB poprzez organizację bezpłatnych szkoleń i doradztwa zawodowego przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Pośredniczy w znalezieniu atrakcyjnych miejsc do odbycia praktyki zawodowej oraz płatnych staży dla absolwentów. 5

6 PRAKTYKI Praktyki zawodowo - dyplomowe są obecnie jedną z najpopularniejszych metod zdobywania przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego. Udział w praktykach pozwala zweryfikować swoją wiedzę i sprawdzić samego siebie. Umożliwia również poznanie kultury organizacyjnej danej firmy i środowiska pracy. Studenci II roku wszystkich kierunków mają obowiązek odbyć 3 - tygodniowe praktyki. W ramach projektu pt. Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją w roku 2011 Wyższa Szkoła Biznesu wspierała studentów w znalezieniu właściwego dla kierunku studiów miejsca odbywania praktyk. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu, WSB monitorowała przebieg praktyk, ewaluowała - oceniała oraz badała poziom satysfakcji studentów i pracodawców. Co daje uczestnictwo w praktykach: ldoświadczenie, którego student nie zdobędzie w sali wykładowej, lokazję konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką, lmożliwość poznania przyszłego pracodawcy lwartościowy punkt w CV, ldodatkową kartę dołączoną do Portfolio studenta. Pierwsza edycja skierowana była do studentów II roku socjologii i zarządzania. W roku akademickim 2011/2012 z możliwości uczestniczenia w praktykach zawodowo dyplomowych w ramach projektu, będą mogli skorzystać studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna. Na postawie zawartych porozumień z pracodawcami, studenci odbyli praktykę w firmach i instytucjach na terenie województwa lubuskiego. Miejsca odbywania praktyk w 2011 roku: lareszt Śledczy w Międzyrzeczu, lef Easy Finanse w Gorzowie Wlkp., lgminny Ośrodek Kultury w Przytocznej, llubuski Urząd Wojewódzki, lsalon samochodowy Skoda Auto-Bis Sp. z o.o., lwojewódzka Komenda Policji w Gorzowie Wlkp., lwyższa Szkoła Biznesu. Dzięki uczestnictwu w praktykach organizowanych w ramach projektu studenci mają możliwość zdobyć: lpunkty przy rekrutacji na płatny staż w kolejnym roku akademickim, lpierwszeństwo w uczestnictwie w wyjazdach organizowanych przez WSB, lnagrodę w losowaniu - INDEKS NA STUDIA PODYPLOMOWE na wybraną specjalność uruchomioną w danym roku akademickim. 6

7 STAŻE Staż jest jedną z najlepszych metod na zdobycie doświadczenia zawodowego, skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, poznanie przyszłego pracodawcy oraz zdobycie wymarzonej pracy. Na polskim rynku pracy pojawia się coraz więcej możliwości skorzystania z takiej formy nauki zawodu. Młodzi ludzie mają szansę brać udział w stażach organizowanych przez Urzędy Pracy oraz konkursach skierowanych do studentów i absolwentów walczących o miejsce w międzynarodowych firmach. Uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy na stazystów, Wyższa Szkoła Biznesu dzięki realizacji projektu Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją przygotowała swoim absolwentom 30 miejsc trzymiesięcznych staży, po 10 w każdym kolejnym roku akademickim. Płatny staż okazał się korzystny dla absolwentów chcących sprawdzić swoje umiejętności, ale również dla pracodawców, którzy mieli możliwość zyskać pełnych zapału młodych pracowników i wreszcie dla Uczelni, która przekonała się, czy właściwie kształci swoich studentów i czy absolwenci potrafią odnaleźć się w środowisku pracy. Kandydatów na stażystów dobierano bardzo starannie. Absolwenci WSB odbyli spotkania z doradcą zawodowym i rozmowy kwalifikacyjne. Pracodawców wyszukiwała Uczelnia. Pragnąc stworzyć absolwentom najlepsze warunki, WSB dołożyła wszelkich starań, aby na liście pojawili się pracodawcy oferujący staże w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją z całego regionu, w większości zakłady produkcyjne, umożliwiające absolwentom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa: Pracodawcy I edycji staży 2010/2011: lbrivictory Display Technology (Poland) Sp. z o. o., lict Poland Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą, lmolex Sp. z o.o. Sulęcin, lośrodek Interwencji Kryzysowej, lpowiatowy Urząd Pracy, lsamodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Międzyrzecz, lse Bordnetze Polska Sp. z o.o., lvetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., lzachodnia Izba Przemysłowo Handlowa. Praca Uczelni nie kończyła się tylko na kierowaniu studentów do odpowiednich pracodawców. Koordynatorzy projektu opiekowali się stażystami w miejscu pracy, rozmawiali z pracodawcami. Stażyści pierwszej edycji 2010/2011 byli rzuceni na głęboką wodę tak, by nabrali doświadczenia, nauczyli się pracować w grupie i radzić sobie ze stresem. 7

8 PRACODAWCY I STAŻYŚCI WSB Po zakończeniu pierwszej edycji staży 2010/2011 wiadomo, że zarówno pracodawcy jak i stażyści zadowoleni są ze współpracy. Wszyscy uznali to za cenne i wartościowe doświadczenie. Adrian Wolny licencjat socjologii został przydzielony na staż do Vetoquinol Biowet. Bardzo dobrze mi się tam pracowało. Atmosfera była wręcz rodzinna i każdy chętnie służył mi pomocą. Poznałem, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, specyfikę działania firmy. Wpis do CV o stażu w tak renomowanej firmie może otworzyć mi wiele drzwi. Przedtem miałem wątpliwości, nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Myślałem o policji, wojsku. Teraz już wiem, że kręci mnie praca w biznesie. K a t a r z y n a U r b a n - K i e r o w n i k D z i a ł u Personalnego Vetoquinol Biowet. Widząc zapał, kreatywność i inteligencję Pana Adriana powierzyliśmy mu udział w jednym z istotnych projektów naszego działu. Wywiązywał się sumiennie z powierzonych mu zadań. 8 Marta Bułat licencjat z socjologii, odbyła staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Odpowiada mi praca w takich właśnie instytucjach. Lubię pomagać, rozmawiać z ludźmi. Testy osobowościowe przeprowadzone na uczelni upewniły mnie, że się do takiej pracy nadaję. Trudna młodzież, ciężkie tematy i sytuacje życiowe, właśnie z tym chciałabym się zmierzyć w życiu zawodowym. Na stażu skorzystała Emilia Nowik, absolwentka zarządzania, która po jego zakończeniu dostała propozycję pracy na stałe i dzisiaj jest pracownikiem w dziale logistyki w firmie produkcyjnej Molex Sp. z o.o. w Sulęcinie. Przydzielona opiekunka na stażu przekazała nam opinię na temat jej osoby i pracy. Dorota Derech Krzycka Kierownik Logistyki, Molex Sp. z o.o. Pani Emilia podczas stażu wykazała się dużym zaangażowaniem, przede wszystkim stałą chęcią rozwijania swoich umiejętności i poznawania nowych zagadnień. Bardzo dobrze wywiązywała się z powierzonych jej zadań. Wykazała się również dużą odpornością na pracę w stresie i w narzuconym tempie.

9 OPINIE STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRAKTYK I STAŻY Według studentów Wyższej Szkoły Biznesu praktyki i staże są często pierwszą okazją na zdobycie doświadczenia zawodowego. Dają również możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów i umiejętności z rzeczywistością. Wiedza zdobyta w praktyce pozwala poszerzać horyzonty i mierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie dany zawód. Student ma okazję poznać dobrze firmę, jej wymagania oraz co najważniejsze zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Jeśli podczas praktyki lub stażu student da się poznać z dobrej strony, wykaże zaangażowaniem, może nawet otrzymać propozycję zatrudnienia w danej firmie. Rubryka z doświadczeniem zawodowym w dokumentach aplikacyjnych nie będzie pusta. Studenci głównie oczekują od praktyk i stażów sprawdzenia się w roli pracownika i udowodnienia sobie samemu, że właśnie w wybranym przez siebie zawodzie chcą się realizować. Kasia, absolwenta WSB odbywająca staż w Se Bordnetze Polska Sp. z o.o Uważam, że staż jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ w znacznym stopniu ułatwia świeżo upieczonym absolwentom start na rynku prac. Pomaga przygotować się do wybranego zawodu, zabrać wprawy i doświadczenia. Myślę również, że jest to nauka bycia pracownikiem. Marta, absolwenta WSB odbywająca staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Uważam, że staż jest bardzo istotną formą przygotowania zawodowego. Jest to idealny czas na to aby pod okiem osoby kompetentnej, specjalisty w danej dziedzinie sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Ania, studenta II roku WSB Odbyłam trzytygodniową praktykę w dziale kadr Komendy Wojewódzkiej Policji. Spotkałam się z bardzo fachową kadrą, ciepłą atmosferą i dzięki temu zdobyłam wiedzę oraz kwalifikację, które umożliwiły mi dalszą współpracę tym razem w charakterze pracownika. Szczególne podziękowania dla pracodawców I edycji: 9

10 RADA BIZNESU WSB RadaBiznesu WSB Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących procesu kształcenia. Jednym z ważnych elementów zmian jest wymóg tworzenia planów i programów studiów w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji i odpowiadające im poziomy, scharakteryzowane poprzez wspólny zestaw wymagań ogólnych, dotyczących efektów uczenia się w konsultacji z pracodawcami. W kwietniu 2011 zarządzeniem Rektora powołano Radę Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. W tym dniu odbyło się również pierwsze spotkanie Rady Biznesu. W ramach podejmowanych działań w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej WSB do potrzeb rynku pracy uczelnia powołała Radę Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. jako ciało doradcze i opiniodawcze d z i a ł a j ą c e p r z y U c z e l n i, s k ł a d a j ą c e s i ę z przedstawicieli: szkół wyższych, przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych oraz publicznych. W skład Rady Biznesu weszli przedstawiciele Miasta Gorzowa Wlkp. na czele z Prezydentem, Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, managerowie HR i dyrektorzy prężnie działających przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa Lubuskiego, przedstawiciele pracodawców i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu. Zaszczytną funkcję Przewodniczącej Rady Biznesu objęła Pani Ewa Piekarz Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Kompletny skład Rady Biznesu można znaleźć na naszej stronie Internetowej: Wydarzenie jest szczególnie istotne w perspektywie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Głównymi zadaniami Rady Biznesu jest: lwymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów WSB, ldoradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju WSB, lformułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, lprzygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych, lumożliwianie studentom Wyższej Szkoły Biznesu odbywania praktyk oraz staży zawodowych, lprzygotowywanie wspólnie z Wyższą Szkoła Biznesu oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń, lwspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich, luczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach WSB, lwspółpraca między uczestnikami Rady Biznesu. 10

11 STUDIA PODYPLOMOWE WSB Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzone są od 2003r. Już ponad 1520 absolwentów kilkunastu oferowanych przez nas specjalności może cieszyć się korzyściami wynikającymi z ukończenia kształcenia na poziomie podyplomowym, takimi jak: awanse zawodowe, prestiż, poczucie satysfakcji z posiadania aktualnej i praktycznej wiedzy. Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń stale monitoruje potrzeby edukacyjne różnych grup zawodowych i stara się na bieżąco dostosowywać swoją ofertę rozszerzając ją nowe specjalności. Wysoką jakość kształcenia zapewnia zarówno nasze doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych, jak również proces ciągłej pracy w kierunku jak najlepszego spełnienia oczekiwań naszych Słuchaczy. Dzięki wprowadzeniu wewnętrznego systemu jakości kształcenia i badania opinii Słuchaczy, możemy doskonalić zakres programowy przedmiotów, wprowadzać nowe specjalności a także współpracować z najlepszymi wykładowcami. Nowoczesne programy nauczania Programy nauczania - opracowane przez praktyków oraz doświadczonych nauczycieli akademickich, są na bieżąco aktualizowane, oparte na zagadnieniach praktycznych i poszerzające wiedzę przekazaną w ramach nauczania na studiach licencjackich i magisterskich. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, dyskusji, case studies, które cieszą się największą aprobatą, ale i skutecznością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Wysokiej klasy wykładowcy Kadra dydaktyczna to wykładowcy WSB oraz innych renomowanych polskich uczelni i praktycy życia gospodarczego: pracownicy urzędów skarbowych, działów marketingu, agencji reklamowych, dziennikarze i inni. Wymiana doświadczeń zawodowych w gronie praktyków i naukowców stwarza możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych. Bezpłatne materiały dydaktyczne Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne z wybranych modułów, opracowane przez wykładowców (wydruki, materiały na nośnikach elektronicznych). Przez cały okres trwania studiów podyplomowych można korzystać także ze zbiorów biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu. Certyfikaty i zaświadczenia Poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, Słuchacze określonych specjalności otrzymują dodatkowo certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji w określonej dziedzinie np. Certyfikat Menadżera Jakości, zaświadczenie o ukończeniu kursu pełnomocnika ds. jakości czy legitymację Instruktora Obrony Cywilnej. Profesjonalna obsługa studiów i Słuchaczy Za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego odpowiedzialne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. Pracownicy Centrum są do dyspozycji Słuchaczy przez sześć dni w tygodniu. Można kontaktować się z nami telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizacja nauki Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu trwają, w zależności od wybranej specjalności, dwa lub trzy semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym w soboty i w niedziele, najczęściej w godzinach od 8.00 do W semestrze zimowym zajęcia rozpoczynają się w październiku, natomiast w semestrze letnim - w marcu. Płatność za studia można uregulować nawet w 9 nieoprocentowanych ratach, bez żadnych dodatkowych kosztów. Dla kogo? Studia podyplomowe mogą podejmować absolwenci studiów wyższych posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Studia podyplomowe są doskonałą okazją do poszerzenia i uzupełnienia swojej wiedzy i kwalifikacji. Można je uznać również za coraz powszechniejszą metodę wymiany doświadczeń zawodowych, pozyskiwania i aktualizowania wiedzy praktycznej, poszerzania horyzontów czy przekwalifikowania się. Studia podyplomowe podejmują nie tylko pracownicy z wieloletnim stażem zawodowym, ale także ludzie młodzi, którzy chcą być jak najlepiej przygotowani do przyszłej pracy. W celu poznania aktualnej oferty WSB w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń zapraszamy na naszą stronę internetową Wyższa Szkoła Biznesu ul. Myśliborska Gorzów Wielkopolski Punkt Obsługi Studiów Podyplomowych: Tel Fax

12 egzemplarz bezpłatny Wydanie 2011r. Nakład: 500 szt. Koncepcja: A. Przybył Teksty: M. Nowak-Siwińska, R. Picińska, A. Przybył Korekta redakcyjna: dr A. Czekirda, dr inż. M. Kiba-Janiak Opracowanie graficzne i skład: M. Petelczyc Zdjęcia: archiwum WSB, archiwum LOP Druk: Dem Druk Wyższa Szkoła Biznesu ul. Myśliborska Gorzów Wielkopolski Biuro Karier WSB: Tel Fax Lubuska Organizacja Pracodawców ul. Jagiellończyka 17/ Gorzów Wielkopolski Kontakt: Tel Fax Projekt "Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU NIE ZW YK KIERUNKI STUDIÓW WE!! KA E I C LE P UP A N J TY CZ NE GO IU D STU PRA K T YC Z NY P R O FIL EN AŁC K SZT WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU IA DI ET E WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU Kształcimy

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Projekt Pomorski Port Edukacji i Praktyki Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Cele praktyk

Informacje ogólne Cele praktyk PRAKTYKI ZAWODOWE Informacje ogólne 1. Instytut Socjologii organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 Regulamin Organizacyjny Studiów Podyplomowych Ekologistyka zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Regulamin opracowany w

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia dr Bogusław Bukowski 1 Biuro Obsługi Inwestora BranŜe przemysłu w Gorzowie W Gorzowie funkcjonuje około 18 000 firm, z tego blisko 500 z kapitałem zagranicznym Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1. Postanowienia ogólne 2. Cele praktyk

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: BHP z metodyką Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2012 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa na kierunku pedagogika,

Bardziej szczegółowo

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WODA, PRZESTRZEŃ, ŚRODOWISKO STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WIEDZA, UNIEJĘTNOŚCI, PRAKTYKA Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do kierowniczej lub samodzielnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich Wyższa Szkoła Promocji prezentacja studiów magisterskich AGENDA z Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy z Nasze specjalności z Współpracujemy z Absolwenci o nas z 7 korzyści, dla których warto KIM JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Kierunek: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do UDZIAŁU W PROJEKCIE

ZAPROSZENIE. do UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPROSZENIE dla PRACODAWCÓW do UDZIAŁU W PROJEKCIE Studiujesz praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Szanowni Państwo! pozyskał

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów drugiego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Science Infrastructure Management Support (SIMS)

Science Infrastructure Management Support (SIMS) Science Infrastructure Management Support (SIMS) 1 1. O projekcie 2. Beneficjenci projektu SIMS 3. Staż zagraniczny - partnerzy projektu: instytuty badawcze, uniwersytety, firmy hi-tech 4. Pozostałe formy

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła

Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła Stanisław Owczarek Dyrektor Izby Siedziba Izby w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r.)... Nazwa Uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH W ramach projektu Liderzy logistyki program rozwoju kompetencji kluczowych nr POKL. 04.01.01-00-011/14 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA 2 Board of European Students of Technology jest międzynarodową organizacją zrzeszającą studentów uczelni technicznych z całej Europy. Ma ona na celu zjednoczenie kultur oraz daje

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodowych praktyk studenckich w Wyższej Szkole Artystycznej

Regulamin zawodowych praktyk studenckich w Wyższej Szkole Artystycznej Regulamin zawodowych praktyk studenckich w Wyższej Szkole Artystycznej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Uczelnia Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie, 2. Praktyka studencka praktyka zawodowa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Waldemar Kwaśny. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Waldemar Kwaśny. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej w Polsce edukacja dualna na I stopniu studiów na przykładzie studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Waldemar Kwaśny Prodziekan ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Załącznik 1 do Zarządzenia nr 1/2009 Koordynatora Projektu Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Rozwój i wzmocnienie potencjału WSIiZ w Warszawie 1 Informacja o Projekcie 1. Projekt Rozwój i

Bardziej szczegółowo

STAŻE PRAKTYKI kierunek z wizją

STAŻE PRAKTYKI kierunek z wizją STAŻE PRAKTYKI kierunek z wizją POMAGAMY PRZYSPIESZYĆ TWOJEJ KARIERZE ZAWODOWEJ Człowiek - najepsza inwestycja SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEGO LOP Zbigniew Marcinkiewicz PREZES ZARZĄDU LP Zarząd Lubuskich Pracodawców

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo