3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik 3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkie) Tabela nr 3.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu dla wojewódzkiej administracji rządowej na dzień 1 września 2004 r. Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka odpowiedzialna Termin pkt. planu czy tabeli Stan realizacji 1. PROGRAM INFORMACYJNO- EDUKACYJNY A. Działania - opracowanie i wdrożenie programu informacyjnoedukacyjnego społeczeństwa i przedsiębiorców: w sektorze odpadów komunalnych (w tym: odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, opakowaniowych), w sektorze gospodarczym - o zasięgu wojewódzkim Powiaty, Gminy pkt tabela nr przewidywane zadania do realizacji pkt tabela nr: Główne zadania do realizacji w latach pkt Tabela nr W 1 województwie (łódzkim) zadanie zostało częściowo zrealizowane (30%). W 1 województwie (mazowieckim) zadanie przewidziano do realizacji począwszy od 2004r. W 6 województwach zadanie nie zostało zrealizowane (woj. lubuskie, opolskie, pomorskie, śląskie, warm.-maz., podlaskie) w woj. podlaskim i opolskim zadanie realizowane będzie przez władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego. Brak informacji dotyczącej realizacji zadania w kolejnych 8 województwach. 61

2 2. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI A. INSTALACJE DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW (POZA SKŁADOWANIEM) a) Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (Instalacje linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych) Powiaty, Gminy, w W 2 województwach (wielkopolskim i kuj.- pom.) działają spalarnie odpadów niebezpiecznych, odpowiednio w Koninie (modernizacja) oraz w Bydgoszczy. Uruchomiono 1 instalację linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w woj. łódzkim). W 7 województwach nie rozpoczęto realizacji zadania woj. lubelskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, warm.-maz., podlaskie, opolskie (w woj. mazowieckim od 2004r. planowane są działania w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, do Wojewody Podlaskiego do dnia 1 października nie wpłynął żaden wniosek dotyczący budowy przedmiotowych instalacji, a w woj. opolskim nie przewiduje się ich budowy, podjęto natomiast działania w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych). Brak danych z 6 województw dotyczących realizacji zadania. 62

3 b) Budowa Stacji Przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON) w Brak informacji o uruchomieniu jakiejkolwiek stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych. W 9 województwach realizacja zadania nie została rozpoczęta woj. lubelskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, śląskie, warm.-maz, podlaskie, opolskie, wielkopolskie (w woj. mazowieckim i śląskim zadanie przewidziano do realizacji począwszy od r., w woj. opolskim w latach oraz , a do Wojewody Podlaskiego do dnia 1 października nie wpłynął żaden wniosek z tego zakresu). Brak danych z pozostałych 7 województw dotyczących realizacji zadania. 63

4 c) Uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych. B. SKŁADOWANIE a) Budowa składowisk odpadów azbestowych (40) o łącznej pojemności tys. Mg w w W województwie wielkopolskim linia do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych jest w trakcie przygotowywania (Swarzędz). W województwie opolskim instalacja do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych jest na etapie uzgodnień administracyjnych. W województwie łódzkim do końca 2004r. przewidziano uruchomienie jednej instalacji, a druga jest na etapie uzgodnień administracyjnych. W 5 województwach realizacja zadania nie została rozpoczęta woj. lubelskie, lubuskie, mazowieckie, warm.-maz., podlaskie (w woj. mazowieckim zadanie przewidziano do realizacji począwszy od r., a do Wojewody Podlaskiego do dnia 1 października nie wpłynął żaden wniosek dotyczący budowy przedmiotowych instalacji). Brak danych z pozostałych 8 województw dotyczących realizacji zadania. W 4 województwach (pomorskim, warm.- maz., świętokrzyskim, podlaskim) rozpoczęto realizację zadania odpowiednio wybudowanie kwatery do składowania odpadów azbestowych, wydanie zezwolenia na składowanie azbestu na jednym z istniejących składowisk, etap uzgodnień pozwolenia na budowę dla składowiska 64

5 odpadów zawierających azbest oraz wydnie uzgodnienia (na etapie pozwolenia na budowę) dotyczącego wybudowania kwatery do składowania odpadów azbestowych przy istniejącym składowisku odpadów. Brak danych z 5 województw dotyczących realizacji zadania (woj. dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, zach.- pom.). W 7 województwach nie rozpoczęto realizacji zadania (w tym w 3 województwach planuje się podjęcie działań w przyszłości, w woj. opolskim w 2005r. i po 2013r.). 3. GOSPODARKA ODPADAMI POCHODZĄCYMI Z SEKTORA GOSPODARCZEGO A. SYSTEMY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 65

6 a) Określenie potrzeb w zakresie z sektora gospodarczego: Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców powiaty, gminy, pkt tabela nr przewidywane zada-nia do wytwa-rzanymi w sektorze gospodarczym W 2 województwach rozpoczęto realizację zadania (woj. lubuskie i łódzkie). W województwie wielkopolskim zadanie realizuje Urząd Marszałkowski. Brak danych z 7 województw dotyczących realizacji zadania (woj. dolnośląskie, kuj.- pom., małopolskie, podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie, zach.-pomorskie). W pozostałych województwach nie rozpoczęto zadania, przewidziano podjęcie działań w 2004r. lub realizowanie zadania w powiatach (w woj. podlaskim zadanie znajduje się w kompetencjach władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego). B. DZIAŁANIA MONITORINGOWE a) Rozpoznanie stanu aktualnego w małych i średnich podmiotach gospodarczych powiaty, gminy pkt tabela nr przewidywane zada-nia do wytwa-rzanymi w sektorze gospodarczym W 2 województwach rozpoczęto realizację zadania (woj. lubuskie i łódzkie). W 6 województwach zadanie nie zostało zrealizowane woj. lubelskie, mazowieckie, opolskie, warm.-maz., wielkopolskie, podlaskie (w woj. mazowieckim przewidziano podjęcie działań w 2004r., w woj. opolskim i podlaskim w powiatach i gminach, w woj. wielkopolskim zadanie realizuje Urząd Marszałkowski). Brak danych z 8 województw dotyczących realizacji zadania. 66

7 C. INSTALACJE DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW (POZA SKŁADOWANIEM) a) Uruchomienie stacji do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB w Na terenie województwa kuj.-pomor. istnieje instalacja do unieszkodliwiania PCB we Włocławku. Brak danych z 6 województw dotyczących realizacji zadania (woj. dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie, zach.-pom). W pozostałych województwach zadanie nie zostało zrealizowane (m.in. do Wojewody Podlaskiego do dnia 1 października nie wpłynął żaden wniosek dotyczący budowy przedmiotowych instalacji). D. SKŁADOWANIE a) Opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji Ministerstwo Środowiska, pkt tabela nr pkt tabela nr przewidywane zada-nia do wytwa-rzanymi w sektorze gospodarczym W 3 województwach zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. W 5 województwach zadanie zostało zrealizowane w zakresie listy składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji. W 3 województwach zadanie jest w trakcie realizacji. W woj. opolskim przewidziano podjęcie działań w powiatach i gminach. Brak danych z pozostałych 4 województw dotyczących realizacji zadania. w woj. podlaskim zad. zrealizowane w pełnym zakresie 67

8 b) Likwidacja i rekultywacja starych składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin (tzw. mogilników) w w woj. opolskim w trakcie realiz. w zakr. skł. odp. Opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji zadanie zrealizowane, Listy rankingowe terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji w kompetencji powiatów. W 5 województwach zadanie zostało zrealizowane (woj. lubelskie, lubuskie, śląskie, warm.-maz., świętokrzyskim). W 5 województwach zadanie jest w trakcie realizacji w woj. kuj.-pom., łódzkim, opolskim, wielkopolskim i podlaskim. W woj. mazowieckim przewidziano wykonanie zadania w 2004r. Brak danych z pozostałych 5 województw. 68

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opinii gmin

Zestawienie opinii gmin Zestawienie opinii gmin Lp. Organ Data; nr pisma Uwaga 1 UG Andrzejewo 2 UG Augustów 3 UG Bakałarzewo 4 UG Bargłów Kościelny 5 UG Białowieża 6 15.09.2009 r.; UG Bielsk 1. Zmiana zapisów na str. 104 (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1. strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR] Tarnów-Warszawa Styczeń 2005 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Spis treści:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo