kwartalnik nr 1 (33) marzec 2011 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kwartalnik nr 1 (33) marzec 2011 ISSN 1899-5608"

Transkrypt

1 kwartalnik nr 1 (33) marzec 2011 ISSN Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2 Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy tel , , fax Portal internetowy Biuro czynne: od poniedzia³ku do czwartku w godz Konto Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa: Kredyt Bank DY URY CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY PODKARPACKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY IN YNIERÓW BUDOWNICTWA: mgr inż. Zbigniew Detyna - przewodniczący Rady PDK OIIB wtorki mgr inż. Grzegorz Dubik - z-ca przew. Rady PDK OIIB środy mgr inż. Jacek Gil - z-ca przew. Rady PDK OIIB poniedziałki godz mgr inż. Andrzej Łuszczyński - skarbnik Rady PDK OIIB poniedziałki godz mgr inż. Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Rady PDK OIIB wtorki USTALONE DNI I GODZINY UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ CZŁONKOM PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w siedzibie biura PDK OIIB: Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr inż. Janusz Środa pełni dyżur w środy od do Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Zbigniew Plewako pełni dyżur w poniedziałki od godz Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego mgr inż. Zbigniew Tylek pełni dyżur w czwartki od godz Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej pełnią dyżur rotacyjnie we wtorki od godz Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego mgr inż. Bogumił Surmiak pełni dyżur we wtorki od godz Przewodniczący Zespołu ds. Samopomocy Koleżeńskiej mgr inż. Roman Cużytek pełni dyżur w czwartki od godz do Przewodniczący Zespołu ds. Portalu Internetowego mgr inż. Wacław Kamiński pełni dyżur w środy od godz do Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej mgr inż. Jarosław Śliwa pełni dyżur w środy od do Dyżur Radca Prawny - Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek i Wspólnicy sp. k., dyżury: œrody, piątki tel , skype: kosturek-kancelaria ISSN Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Programowa: Bo ena Babiarz PZITS, Adam Jakóbczak PZITB, Leszek Kaczmarczyk PDK OIIB, Anna Paja - pracownik Biura PDK OIIB, Dariusz Sobala ZMRP, Ryszard Sendyka SITWM, Adam Szalwa SEP, Andrzej Zimierowicz SITK, Barbara Kopeć WEiI PRz, Aleksander Koz³owski WBiIŒ Prz Redaguje zespó³: Leszek Kaczmarczyk - redaktor naczelny Bo ena Baron - sekretarz redakcji, Anna Rakuœ - redaktor prowadz¹cy Redakcja zastrzega sobie prawo ingerowania w nadesłane teksty. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Na ok³adce: Zdjęcie z III edycji konkursu fotograficznego Budownictwo wokół nas Podkarpacie : Rzeszów lato 2010, rozbudowa Politechniki Rzeszowskiej Oprac. graf., sk³ad komputerowy: Wydawnictwo EDYTOR Nak³ad: 6000 egz. Druk: DUET, tel PREZYDIUM RADY PDK OIIB RADA PDK OIIB KOMISJA REWIZYJNA PDK OIIB KOMISJA KWALIFIKACYJNA PDK OIIB OSOBY PE NI CE FUNKCJE W ORGANACH IZBY W KADENCJI Zbigniew Detyna - przewodniczący Grzegorz Dubik - zastępca przewodniczącego Jacek Gil - zastępca przewodniczącego Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Andrzej Łuszczyński - skarbnik Witold Dobosiewicz - członek Aurelia Mirek - członek Grzegorz Bajorek Wiesław Baran Zbigniew Detyna - przewodniczący Witold Dobosiewicz - cz³onek Prezydium Grzegorz Dubik - zastępca przewodniczącego Przemysław Dumański Jacek Gil - zastępca przewodniczącego Józef Jamro Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Wacław Kamiński Marcin Kaniuczak Janusz Leń Andrzej Łuszczyński - skarbnik Anna Malinowska Andrzej Michalski Aurelia Mirek - cz³onek Prezydium Janusz Orłowski Ryszard Pabian Grzegorz Pabisiak Henryk Piątkiewicz Zdzisław Pisarek Liliana Serafin Jarosław Suchora Bogumił Surmiak Piotr Urban Janusz Środa - przewodniczący Jerzy Lechwacki - wiceprzewodniczący Grażyna Materna - sekretarz Tadeusz Czech Aleksander Cyran Wojciech Kras Antoni Łobodziński Waldemar Polek Zbigniew Plewako - przewodniczący Stanisław Dołęgowski - wiceprzewodniczący Andrzej Tarczyński - wiceprzewodniczący Andrzej Mamczur - sekretarz Andrzej Hliniak Wojciech Jaśkowski Andrzej Klecha Teodor Mateja Henryk Owsiany Janusz Pluta Marian Żołyniak Komisja Rewizyjna: Komisja Kwalifikacyjna: S¹d Dyscyplinarny: Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej: Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego: Zespó³ ds. Samopomocy Kole eñskiej: Komisja Prawno-Regulaminowa: Dzia³ Cz³onkowski: Biuletyn Informacyjny: Kierownik Biura: S D DYSCYPLINARNY PDK OIIB Zbigniew Tylek - przewodniczący Elżbieta Kosior - wiceprzewodnicząca Marianna Krupa - wceprzewodnicząca Jerzy Kubiński - sekretarz Marian Baran Adam Kesler Marek Malinowski Antoni Mączka RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ PDK OIIB Jerzy Madera - rzecznik koordynator Rzecznicy: Krzysztof Czech Andrzej Panek Maria Darowska-Anusik Edward Sikora Jerzy Lewiński KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PDK OIIB Bogumił Surmiak - przewodniczący Bożena Babiarz Marcin Kaniuczak Grzegorz Bajorek Marek Kopeć Józef Baum Janusz Pluta Krzysztof Buczyński Wacław Rejman Przemysław Dumański Jerzy Szmyd Józef Jamro Irena Uliniarz Wacław Kamiński ZESPÓ DS. SAMOPOMOCY KOLE EÑSKIEJ PDK OIIB Roman Cużytek - przewodniczący Stanisław Dołęgowski Barbara Pasowicz Tadeusz Dusak Józef Warchoł ZESPÓ DS. PORTALU INTERNETOWEGO PDK OIIB Wacław Kamiński - przewodniczący Grzegorz Bajorek Zdzisław Pisarek Marek Kopeć Anna Szostak KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA PDK OIIB Jarosław Śliwa - przewodniczący Andrzej Głąb Wojciech Rawski Maciej Kwiatek Grzegorz Bajorek Zbigniew Detyna Stanisław Dołęgowski Grzegorz Dubik Jacek Gil Adresy PDK OIIB Maria Skręt Bogusław Strzałka Marian Zabawski Paweł Zawada DELEGACI NA ZJAZDY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Leszek Kaczmarczyk Andrzej Łuszczyński Aurelia Mirek Ryszard Pabian Irena Uliniarz

3 Spis treści biuletyn informacyjny nr 1 (33) Życzenia świąteczne S³owo wstêpne Budujmy bezpiecznie Uchwa³a Krajowej Rady 16 kwietnia 2011 r. odbędzie się X Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy PDK OIIB Delegaci na Zjazdy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa w kadencji Uroczysty przebieg posiedzenia Okrêgowej Rady naszej Izby Po raz kolejny... o nadzorowaniu praktyki zawodowej Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa w liczbach Terminarz Zaœwiadczenia elektroniczne o przynale noœci do Polskiej Izby In ynierów Budownictwa Powiat Jaros³awski - kolejne spotkanie informacyjnointegracyjne cz³onków PDK OIIB za nami Sesja jesienna II/2011 Zestawienie nadanych uprawnieñ budowlanych - statystyki Odszed³ jeden z budowniczych Mielca Szkolenie Okrêgowych S¹dów Dyscyplinarnych i Okrêgowych Rzeczników Odpowiedzialnoœci Zawodowej Regulamin wspierania dokszta³cania cz³onków PDK OIIB obowi¹zuj¹cy od r. Zaproszenie na bezp³atne szkolenia organizowane przez PDK OIIB w II kwartale 2011 r. Wiosenne bezp³atne unijne szkolenia Podró e kszta³c¹... i integruj¹ Technologia BIM - reklama Nie czekaj na kolejn¹ edycjê konkursu fotograficznego Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany Wystawa plenerowa Z dowcipem przez socjalizm K¹cik elektryka: Norma PN-HD w praktyce zawodowej SEP: Konkurs prac dyplomowych SIiTK: Szanowni Pañstwo Stanowisko G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego WILO - reklama Koleżanki i Koledzy Ż yczenia Radosnych Świ ąt Wielkanocnych wypeł nionych nadziej ą budz ą cej si ę do ż ycia wiosny i wiar ą w sens ż ycia. Pogody w sercu i rado ś ci p ł yn ą cej z faktu Zmartwychwstania Pa ń skiego oraz smacznego Ś wi ę conego w gronie najbli ższych osób szczerze ż ycz ą Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego

4 4 biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 Budujmy bezpiecznie Szanowni Państwo: Koleżanki i Koledzy! Zbliża się zakończenie pierwszego roku trzeciej kadencji działalności Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 16 kwietnia odbędzie się kolejny, jubileuszowy bo dziesiąty z kolei Zjazd Sprawozdawczy naszej Izby. Zaglądając na nasz portal internetowy można już przeglądać sprawozdania komisji PDK OIIB tzw. niestatutowych. Po przyjęciu na marcowym posiedzeniu Rady PDK OIIB na portalu zostaną zamieszczone też sprawozdania komisji statutowych oraz sprawozdanie samej Rady. Zapisy w ustawie o samorządach zawodowych w budownictwie, a także statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowią, że delegaci uczestniczący w Zjeździe powinni ocenić merytorycznie działalność Rady i wszystkich organów PDK OIIB w roku 2010, a także przyjąć budżet na rok W czasie debaty zjazdowej pojawią się zapewne uwagi i wnioski, które ukierunkują działalność podkarpackiej izby na następny rok działalności. Zjazd będzie też okazją aby wypracować stosowne wnioski, które nasi delegaci przedstawią na X Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym, który odbędzie się czerwca w Warszawie. Każdy członek może zgłaszać wnioski i aby to wszystkim ułatwić zamieszczamy wewnątrz numeru uchwałę Krajowej Rady PIIB nr 4/R/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania do Krajowej Rady wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd oraz nasz komentarz do tej uchwały, a także spis delegatów na zjazdy PDK OIIB w kadencji grudnia 2010 r. w posiedzeniu Rady PDK OIIB uczestniczył prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki. Pierwszy raz w historii prezes PIIB zawitał na Podkarpacie. Zamieszczamy sprawozdanie z tego wydarzenia. Jak zwykle, we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy propagujemy bezpieczne warunki pracy w budownictwie - zachęcam do lektury artykułu obok. Namawiam również do przeczytania nowego regulaminu dot. wspierania dokształcania członków PDK OIIB, który obowiązuje od pierwszego stycznia br. Proponuję też, aby zapoznać się z zamieszczonym stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie żądania przez organy administracji oryginałów dokumentów lub ich notarialnych potwierdzeń. Leszek Kaczmarczyk REDAKTOR NACZELNY Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie informuje, że w 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje kampanię informacyjno-prewencyjną Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Podstawowym celem kampanii jest zapobieganie wypadkom podczas wykonywania prac budowlanych, a w szczególności wypadkom jakim ulegają pracownicy o krótkim stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Cel ten chcemy osiągnąć m.in. poprzez: Popularyzację wiedzy o znaczeniu właściwego przygotowania pracowników do wykonywania bezpiecznej pracy wśród wszystkich adresatów kampanii: pracodawców, przedsiębiorców budowlanych, inwestorów, osób nadzorujących prace, w tym kierowników budów oraz kierowników robót, także partnerów społecznych i uczniów. Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej dla ograniczania i eliminacji istniejących zagrożeń, Inspirowanie małych przedsiębiorstw budowlanych do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przygotowania pracowników do pracy i stosowania środków ochrony zbiorowej. Hasłem tegorocznej edycji kampanii jest Przygotowanie pracowników do pracy, z którym wiążą się takie zagadnienia jak: zgodne z prawem zatrudnianie pracowników, brak przeciwwskazań medycznych do pracy na określonym stanowisku pracy, szkolenie wstępne, w tym instruktaż stanowiskowy oparty na rzetelnie przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego, zapewnienie kompetentnego, bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem pracy, wyrabianie u pracowników stałych nawyków bezpieczeństwa (stosowanie się do procedur bezpieczeństwa, korzystanie ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, profilaktyka antyalkoholowa). Wzorem lat poprzednich ogłaszamy konkurs Bezpieczna budowa, do udziału w którym zapraszamy generalnych wykonawców budów. Udział w konkursie pozwoli na zaprezentowanie osiągnięć przedsiębiorstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W bieżącym roku będzie także kontynuowany program prewencyjny, dla pracodawców prowadzących działalność budowlaną, zatrudniających do 50 pracowników. W ramach tego programu pracodawcy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń i fachowej pomocy inspektorów pracy w dostosowaniu warunków pracy do wymagań przepisów prawa pracy oraz wdrażaniu dobrych praktyk pozwalających na wyeliminowanie bądź ograniczenie zagrożeń podczas wykonywania robót budowlanych. Idea programu oparta jest na zasadzie samo-

5 biuletyn informacyjny nr 1 (33) kontroli, gdzie pracodawca przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. W 2010 r. 29 pracodawców prowadzących działalność budowlaną zadeklarowało swój udział w programie prewencyjnym prowadzonym przez OIP w Rzeszowie. 24 z nich przeszło pozytywnie audyt końcowy, przeprowadzany przez inspektora pracy i otrzymało dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Do udziału w konkursie Bezpieczna budowa w 2010 r. zgłoszono 7 budów prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego. Budowy te zostały objęte kontrolami przez inspektorów pracy. Na podstawie wyników kontroli komisja konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy wyłoniła laureatów konkursu. Tym razem pierwsze miejsce przyznano ex aequo Spółce SKANSKA Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie z siedzibą w Rudnej Małej - generalnemu wykonawcy Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej oraz Spółce Bovis Lend Lease z Warszawy - generalnemu wykonawcy zakładu produkcji maszyn do pielęgnacji zieleni firmy Husqvarna w Mielcu. Drugiego miejsca nie przyznano. Trzecie miejsce zajęło Przedsiębiorstwo Budowlane HARTBEX Sp. z o.o. w Trzebownisku - wykonawca Zakładu Narzędziowego ZELNAR w Tajęcinie. Laureatom przyznano nagrody honorowe, które zostały uroczyście wręczone w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w dniu 26 listopada 2010 r. W tym samym dniu pracodawcom biorącym udział w programie prewencyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych wręczono dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy. Na uroczystość wręczenia nagród zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele władz lokalnych, partnerów społecznych w tym organizacji pracodawców i związków zawodowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Więcej informacji na temat regulaminu tegorocznego konkursu Bezpieczna budowa oraz zasad udziału w programie prewencyjnym dla małych średnich przedsiębiorstw można uzyskać pod numerem telefonu (17) lub (17) oraz na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie: igłównego Inspektoratu Pracy

6 6 biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 Uchwała Krajowej Rady nr 4/R/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie trybu zgłaszania do Krajowej Rady wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) w celu usprawnienia rozpatrywania wniosków kierowanych do Krajowego Zjazdu uchwala się, co następuje: 1 1. Uchwała określa tryb zgłaszania przez członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd. 2. Wnioski kierowane przez członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd powinny być złożone we właściwej dla miejsca zamieszkania okręgowej izbie i po analizie przez okręgową radę rozpatrzone przez okręgowy zjazd. 3. Wnioski zaakceptowane przez okręgowy zjazd właściwa okręgowa rada przekazuje niezwłocznie do Krajowej Rady wraz z pisemną propozycją sposobu ich załatwienia. 4. Prezes Krajowej Rady kieruje wnioski, spełniające wymogi określone w ust. 3, do rozpatrzenia przez Komisję Wnioskową Krajowej Rady. 5. Komisja Wnioskowa Krajowej Rady rozpatruje wnioski i przygotowuje propozycję sposobu ich rozpatrzenia. 6. Krajowa Rada rozpatruje wnioski i propozycje sposobu ich rozpatrzenia przygotowane przez Komisję Wnioskową Krajowej Rady i kieruje do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd. 2 Postanowienia uchwały nie uchybiają prawu zgłaszania wniosków przez osoby i w trybie określonym w odrębnych przepisach. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pragniemy poinformować i zaznaczyć, że uchwała pozostawia każdemu członkowi izby możliwość ominięcia uchwalonych filtrów i procedur. Mianowicie droga Koleżanko/drogi Kolego masz niezbywalne prawo do bezpośredniego kontaktu z którymkolwiek z naszych 10 delegatów z Podkarpacia na zjazdy krajowe i przekonania go do złożenia Twojego wniosku bezpośrednio na sali obrad krajowego zjazdu. Poniżej lista naszych delegatów na zjazdy krajowe. Kontakty owe do nich znajduj¹ siê na stronie portalu 1. Grzegorz Bajorek PDK/BO/0011/01 2. Zbigniew Detyna PDK/IS/0952/03 3. Stanisław Dołęgowski PDK/BO/0873/01 4. Grzegorz Dubik PDK/BO/0416/02 5. Jacek Gil PDK/BO/0165/01 6. Leszek Kaczmarczyk PDK/IS/0991/01 7. Andrzej Łuszczyński PDK/IE/0947/03 8. Aurelia Mirek PDK/IS/1255/03 9. Ryszard Pabian PDK/BO/0071/ Irena Uliniarz PDK/IS/1256/03 X Zjazd Sprawozdawczy PIIB odbędzie się czerwca 2011 r.w Warszawie. 16 kwietnia 2011 r. odbędzie się X Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy PDK OIIB Koleżanki, Koledzy Zachęcamy gorąco do wyrażania swoich opinii, składania propozycji, które Waszym zdaniem powinny być przedmiotem obrad na zbliżającym się zjeździe naszej Izby. Obok przedstawiamy listę delegatów, a na portalu znajdują się dane kontaktowe do nich. Zbigniew Detyna Przewodniczący Okręgowej Rady PDK OIIB

7 biuletyn informacyjny nr 1 (33) Delegaci na Zjazdy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji NR IDENT. IMIĘ NAZWISKO POWIAT NR IDENT. IMIĘ NAZWISKO POWIAT PDK/BO/0129/01 Kazimierz Drewniak Brzozów PDK/BO/0347/01 Janusz Leń Brzozów PDK/BO/0625/01 Grzegorz Szabelski Brzozów PDK/IE/0673/03 Grzegorz Wojtowicz Brzozów PDK/BO/0165/01 Jacek Gil Dębica PDK/IS/1047/01 Marek Malinowski Dębica PDK/BO/1031/03 Teodor Mateja Dębica PDK/BO/0403/01 Grażyna Materna Dębica PDK/BO/0449/03 Barbara Pasowicz Dębica PDK/BO/0852/01 Bogusław Strzałka Dębica PDK/BO/0776/03 Jarosław Śliwa Dębica PDK/BO/0791/01 Roman Cużytek Jarosław PDK/IS/0942/01 Stanisław Falkowski Jarosław PDK/IS/0496/03 Tadeusz Kędziera Jarosław PDK/BO/0828/01 Stanisława Mazur Jarosław PDK/BD/1797/01 Anna Pich-Przewrocka Jarosław PDK/BO/0335/03 Wojciech Stańda Jarosław PDK/WM/2054/01 Józef Wiater Jarosław PDK/IS/1214/01 Marian Żołyniak Jarosław PDK/IS/0966/01 Zbigniew Hawliczek Jasło PDK/IS/0066/03 Wojciech Kras Jasło PDK/IE/1414/01 Eugeniusz Łopatkiewicz Jasło PDK/BO/0071/02 Ryszard Pabian Jasło PDK/IS/1203/01 Jan Wyciślak Jasło PDK/IS/1207/01 Paweł Zawada Jasło PDK/BO/0692/03 Bogusław Chudzik Kolbuszowa PDK/BO/0247/05 Liliana Serafin Kolbuszowa PDK/IE/1276/01 Zenon Caban Krosno PDK/BO/0114/01 Anna Dąbrowska-Laskoś Krosno PDK/BO/0873/01 Stanisław Dołęgowski Krosno PDK/IS/0461/02 Jan Janocha Krosno PDK/BD/1706/01 Henryk Kalisz Krosno PDK/BO/0349/06 Stanisław Kindel Krosno PDK/IE/1391/01 Bogusław Kubit Krosno PDK/BD/1795/01 Stanisław Pękalski Krosno PDK/IE/1480/01 Jerzy Przybyłowicz Krosno PDK/BO/1434/03 Dariusz Kapinos Lesko PDK/BO/0469/01 Janusz Orłowski Lesko PDK/IE/1487/01 Wacław Rejman Leżajsk PDK/IS/0577/03 Piotr Urban Leżajsk PDK/BO/0755/01 Władysław Zagaja Leżajsk PDK/IS/0858/03 Mieczysław Ważny Lubaczów PDK/BD/1901/01 Marek Żołyniak Lubaczów PDK/BO/0548/03 Adam Głowiak Łańcut PDK/BO/0284/01 Marek Kopeć Łańcut PDK/BO/0253/07 Maciej Piotr Kwiatek Łańcut PDK/IS/0038/04 Maria Ewa Skręt Łańcut PDK/IE/1259/01 Józef Baum Mielec PDK/IS/0991/01 Leszek Kaczmarczyk Mielec PDK/BO/0039/02 Adam Kesler Mielec PDK/BO/0590/03 Józef Maryniak Mielec PDK/IS/1137/01 Edward Sikora Mielec PDK/IS/0057/07 Anna Szostak Mielec PDK/BM/2069/01 Jan Bajek Nisko PDK/BO/0467/03 Irena Gorczyca Nisko PDK/IS/0670/02 Marian Baran Przemyśl PDK/BO/0793/01 Tadeusz Czech Przemyśl PDK/IS/0927/01 Witold Dobosiewicz Przemyśl PDK/BO/0227/01 Wojciech Jaśkowski Przemyśl PDK/BO/0325/01 Helena Krzych Przemyśl PDK/BD/1750/01 Jerzy Lechwacki Przemyśl PDK/BO/0381/01 Jerzy Madera Przemyśl PDK/IS/1204/01 Marian Zabawski Przemyśl PDK/BO/0066/05 Ryszard Piotr Kołodziej Przeworsk PDK/IE/1470/01 Jan Południak Przeworsk PDK/BO/0145/07 Krzysztof Sopel Przeworsk PDK/IE/1521/01 Wiesław Suchy Przeworsk PDK/BO/0416/01 Andrzej Michalski Rop.-Sędz. PDK/IS/0375/03 Andrzej Panek Rop.-Sędz. PDK/IS/0325/07 Bożena Barbara Babiarz Rzeszów PDK/IS/0950/03 Henryk Babiarz Rzeszów PDK/BO/0011/01 Grzegorz Bajorek Rzeszów PDK/BO/0016/01 Wiesław Baran Rzeszów PDK/IE/1287/01 Aleksander Cyran Rzeszów PDK/BM/2071/01 Krzysztof Czech Rzeszów PDK/IE/0747/02 Maria Darowska-Anusik Rzeszów PDK/IS/0952/03 Zbigniew Detyna Rzeszów PDK/BD/0112/05 Przemysław Dumański Rzeszów PDK/WM/1955/01 Józef Jamro Rzeszów PDK/BO/0181/02 Wacław Kamiński Rzeszów PDK/BO/0277/07 Marcin Kaniuczak Rzeszów PDK/BO/0253/01 Jerzy Kerste Rzeszów PDK/IS/0289/03 Elżbieta Kogut Rzeszów PDK/WM/0327/03 Aleksander Kontek Rzeszów PDK/IE/1390/01 Jerzy Kubiński Rzeszów PDK/IS/0601/02 Antoni Łobodziński Rzeszów PDK/IE/0947/03 Andrzej Łuszczyński Rzeszów PDK/BK/0123/05 Antoni Marian Mączka Rzeszów PDK/IS/1255/03 Aurelia Mirek Rzeszów PDK/IS/0835/02 Robert Mirek Rzeszów PDK/BO/0465/04 Grzegorz Pabisiak Rzeszów PDK/IE/1453/01 Bolesław Pałac Rzeszów PDK/IE/1458/01 Aleksander Pękala Rzeszów PDK/IS/0540/04 Henryk Piątkiewicz Rzeszów PDK/BO/0410/04 Zdzisław Pisarek Rzeszów PDK/BO/0518/01 Zbigniew Plewako Rzeszów PDK/BM/2090/01 Janusz Pluta Rzeszów PDK/IS/0589/02 Jan Popek Rzeszów PDK/WM/2030/01 Barbara Sarama Rzeszów PDK/BO/0621/01 Bogumił Surmiak Rzeszów PDK/IS/0363/05 Jerzy Stanisław Szmyd Rzeszów PDK/IS/1168/01 Janusz Środa Rzeszów PDK/IS/0177/09 Andrzej Augustyn Trzyna Rzeszów PDK/IS/0108/07 Zbigniew Jacek Tylek Rzeszów PDK/IS/1256/03 Irena Uliniarz Rzeszów PDK/IS/0591/02 Małgorzata Wnęk Rzeszów PDK/IE/1404/01 Jerzy Lewiński Sanok PDK/BO/0357/01 Teresa Lisowska Sanok PDK/IS/0189/09 Maciej Mazur Sanok PDK/BO/0474/01 Andrzej Ostrowski Sanok PDK/BO/0793/03 Jarosław Suchora Sanok PDK/BO/0416/02 Grzegorz Dubik St. Wola PDK/BO/0173/01 Andrzej Głąb St. Wola PDK/IS/1011/01 Elżbieta Kosior St. Wola PDK/IS/1024/01 Alojzy Kubiś St. Wola PDK/IS/1173/01 Andrzej Tarczyński St. Wola PDK/BM/2099/01 Andrzej Zachwieja St. Wola PDK/BO/0194/03 Wanda Kruczek Strzyżów PDK/BO/0154/04 Jan Sopel Strzyżów PDK/IS/0573/02 Krzysztof Buczyński Tarnobrzeg PDK/BD/0135/01 Wojciech Dryś Tarnobrzeg PDK/BO/0152/01 Jacek Foc Tarnobrzeg PDK/IS/0048/06 Anna Joanna Malinowska Tarnobrzeg PDK/IS/0049/06 Waldemar Grzegorz Polek Tarnobrzeg PDK/BO/0985/03 Wojciech Rawski Tarnobrzeg *) Kol. Aleksander Kontek zmarł nagle 25 stycznia 2010 r.

8 8 biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 Uroczysty przebieg posiedzenia Okręgowej Rady naszej Izby 27 grudnia 2010 roku odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowej Rady naszej Izby, które tym razem miało charakter szczególny. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa piastujący tę funkcję od czerwca bieżącego roku Pan Andrzej Roch-Dobrucki. Była to pierwsza w zgoła 10-letniej historii samorządu zawodowego inżynierów budownictwa obecność szefa Krajowej Izby na Podkarpaciu i tym samym, chociaż wizyta miała charakter roboczy, miała również akcenty uroczyste. Obecność naszego Gościa wynikała wprost z potrzeby bezpośredniego omówienia spraw związanych z przebiegiem drugiego dnia obrad IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w czerwcu bieżącego roku w Warszawie. Dyskusja przebiegała bardzo rzeczowo i obie strony uznały wnioski z niej płynące za wartościowe dla dalszego funkcjonowania naszego samorządu zawodowego. Porządek obrad przewidywał również wręczenie nagród laureatom III edycji konkursu fotograficznego organizowanego corocznie przez naszą izbę pt. Budownictwo wokół nas" z prezentacją wszystkich nadesłanych przez nasze Koleżanki i Kolegów prac. Trzon obrad stanowiły jak zwykle sprawy urzędowe", a to podjęcie uchwał dotyczących członkostwa w Izbie, przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2011, ustalenie wysokości i zasad przyznawania zapomóg przez nasz Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej oraz tzw. sprawy różne o mniejszym ciężarze gatunkowym. Zbigniew Detyna

9 biuletyn informacyjny nr 1 (33) Po raz kolejny... o nadzorowaniu praktyki zawodowej Ewa Paluch Zbigniew Plewako Problem nadzorujących praktykę jest aktualny przy każdej kolejnej sesji i dotyczy właściwie całej Polski, o czym świadczy artykuł w numerze 2/2011 Inżyniera budownictwa. Odzwierciedleniem tego problemu występującego z dużym nasileniem były dokumenty składane na kolejną sesję egzaminacyjną w naszej Izbie. Praktyka budowlana, wraz z egzaminem stanowią merytoryczną podstawę do uzyskania uprawnień budowlanych isą ujęte w odpowiednie ramy przepisów. O ile właściwe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu jest de facto zadaniem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, o tyle dokumentowanie praktyki budowlanej jest obowiązkiem kandydata, stwarzającym często różnego rodzaju problemy, także skutkujące nie zaliczeniem jej. Niniejszy tekst jest skierowany zarówno do kandydatów ubiegających się o uprawnienia jak i do osób kierujących praktyką -członków Izby. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności techniczno-budowlanej, a więc legitymującej się wyższym wykształceniem technicznym oraz będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego. W przypadku odbywania praktyki za granicą - pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. W związku z tym: osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie jedynie sieci sanitarnych, bądź w zakresie instalacji sanitarnych - mogą nadzorować praktykę zawodową jedynie w wąskim zakresie specjalności. uprawnienia budowlane nadane na podstawie ww. rozporządzenia a posiadające w treści uprawnień pojęcia o powszechnie znanych rozwiązaniach lub w budownictwie osób fizycznych świadczą o ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych. Tak więc osoby posiadające takie zapisy w treści uprawnień nie mogą nadzorować praktyki zawodowej. do praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych nie zalicza się pracy wykonywanej na stanowisku związanym z nadzorem inwestorskim, jak również nie zalicza się praktyki osobom odbywającym praktykę pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego, np. jako pomocnik inspektora nadzoru inwestorskiego z uwagi na brak znamion samodzielnego i bezpośredniego uczestnictwa w procesie budowlanym, co jest warunkiem koniecznym do zaliczenia praktyki zawodowej. W ramach praktyki zawodowej - praktykant pełni funkcje techniczne na budowie zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane. Stosownie zaś do art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane trzeba przyjąć, żepełnienie tych funkcji nie polega na osobistym wykonywaniu prac budowlanych, lecz na działalności związanej z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub działalności polegającej na rozwiązywaniu zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technicznoorganizacyjnych, a w szczególności działalności obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Rzecz jasna, praktykant nie może wykonywać tych czynności samodzielnie. Czy w związku z tym może kierować poszczególnymi robotami budowlanymi pozostając pod zwierzchnictwem inspektora nadzoru inwestorskiego? Poszukując odpowiedzi na tak postawione pytania należy przede wszystkim odwołać się do przepisów art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane. Inspektor nadzoru inwestorskiego, podobnie jak inni uczestnicy procesu budowlanego, ma ściśle określone prawa i obowiązki, art. 25 ustawy - Prawo budowlane, dokładnie określa, co należy do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Jak wynika z treści art. 26 ustawy - Prawo budowlane, inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać polecenia tylko kierownikowi budowy lub robót budowlanych i to w ściśle określony sposób, bo muszą być one potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Inspektor nie ma i nie może mieć żadnych władczych kompetencji w stosunku do osób podległych kierownikowi budowy. Co więcej, zgodnie z art. 24 ustawy - Prawo budowlane, łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne, co tylko potwierdza tezę, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie może kierować budową lub robotami budowlanymi. Inaczej mówiąc, nie może wydawać poleceń osobom podległym kierownikowi budowy lub robót budowlanych, a tym samym nie może kierować praktyką zawodową. Osoby te, co do zasady, są bowiem podporządkowane kierownikowi budowy. Znaczenie drugorzędne ma argument, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie może kierować praktyką, gdyż nie przebywa stale na budowie. Niemniej, nie ulega wątpliwości, że osoba nieobecna na budowie w trakcie wykonywania przez praktykanta funkcji technicznej nie ma faktycznych możliwości kierowania praktyką. Nie ma możliwości sprawowania pieczy nad wykonywanymi przez praktykanta pracami, a w związku z tym nie może na bieżąco korygować i oceniać jego dokonań, a na tym właśnie polega kierowanie praktyką. Należy stwierdzić, że praktyka na budowie, pod bezpośrednim kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego, nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w związku z tym nie może być zaliczona do wymiaru praktyki zawodowej. Przy praktyce wykonawczej, bezpośrednim przełożonym na budowie jest kierownik budowy lub kierownik robót, a charakter czynności, które dokumentuje się w danym okresie książce praktyki zawodowej powinien odpowiadać bezpośrednio wnioskowanej specjalności uprawnień i powinny być to procesy techniczne - roboty - związane z realizacją zadania. Podobnie przy praktyce projektowej. Np. nie jest taką czynnością uzgadnianie dokumentacji w urzędach, uzyskiwanie zgody inwestorów i pozwoleń, czy też wielodniowe wycinki drzew i karczowanie pni (bo i takie zapisy się spotyka). Trudno też zaliczyć do praktyki czas przestoju na budowie lub utrzymanie zimowe dróg. Zakresy prac projektowych lub robót nie wliczanych do czasu praktyki zawodowej są szczegółowo opisane we wstępie książki praktyki zawodowej wybieranej w naszej Izbie przez ubiegających się o uprawnienia budowlane.

10 1 10 biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LICZBACH Zgodnie z danymi z systemu ewidencji członków - BUDINFO, Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na dzień 1 stycznia 2011 r., zrzeszała 7564 członków, w tym: 5763 czynnych; 500 zawieszonych w prawach i obowiązkach członka, w tym: osób zawieszonych na własną prośbę; - 53 osoby zawieszone karnie (przymusowo) z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy; 1275 osób skreślonych (z różnych powodów) z listy członków PDK OIIB; 26 kandydatów na członków. Z danych zgromadzonych w ewidencji członkowskiej wynika, że na dzień 1 stycznia 2011 r. PDK OIIB, zrzeszała w swoich szeregach, okrągłą liczbę kobiet, co stanowi 8,68% członków ogółem. Biorąc pod uwagę datę urodzin, należy stwierdzić, iż najstarszy z zarejestrowanych u nas czynnych zawodowo inżynierów, urodził się w lipcu 1921 roku, natomiast najmłodszy w styczniu 1985 roku. Analizując kryterium branżowe, stan czynnych członków PDK OIIB na początku roku przedstawiał się następująco: Tabela 1. Czynni członkowie PDK OIIB - podział wg branż Branża Liczba Udział członków procentowy BO - budownictwo ogólne ,08 BD - budownictwo drogowe 444 7,70 BM - budownictwo mostowe 109 1,89 BK - specjalność kolejowa 57 1,00 BT - specjalność telekomunikacyjna 30 0,52 BW - specjalność wyburzeniowa 1 0,01 IS - instalacje sanitarne ,83 IE - instalacje elektryczne ,75 WM - wodne melioracje 128 2,22 Czynni członkowie ogółem % Najwięcej naszych członków wg stanu na styczeń, zamieszkiwało w powiecie rzeszowskim osoby, w tym aż 1358 osób w Rzeszowie. Rozkład osób zarejestrowanych w PDK OIIB w poszczególnych powiatach przedstawia poniższy wykres oraz tabela z danymi statystycznymi BO IS IE BD WM BM BT BK BW 0 Rys. 1. Czynni członkowie PDK OIIB kryterium branżowe - stan na dzień 1 stycznia 2011 r. Zestawienie z uwzględnieniem danych liczbowych, dotyczących czynnych członków zrzeszonych w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, przedstawia zamieszczona tabela 1. bieszczadzki leski kolbuszowski niżański strzyżowski lubaczowski ropczycko-sędziszowski leżajski brzozowski łańcucki przeworski sanocki stalowowolski tarnobrzeski jasielski mielecki dębicki przemyski jarosławski krośnieński rzeszowski Rys. 2. Czynni członkowie PDK OIIB wg miejsca zamieszkania - stan na dzień 1 stycznia 2011 r.

11 Tabela 2. Czynni członkowie PDK OIIB - podział wg powiatów Powiat Liczba Udział członków procentowy bieszczadzki 47 0,81 brzozowski 164 2,85 dębicki 336 5,83 jarosławski 371 6,44 jasielski 299 5,19 kolbuszowski 77 1,34 krośnieński 394 6,84 leski 49 0,85 leżajski 126 2,19 lubaczowski 106 1,84 łańcucki 169 2,93 mielecki 299 5,19 niżański 82 1,42 przemyski 361 6,26 przeworski 170 2,95 ropczycko- sędziszowski 110 1,91 rzeszowski ,39 sanocki 232 4,02 stalowowolski 288 5,00 strzyżowski 95 1,65 tarnobrzeski 294 5,1 Czynni członkowie ogółem % W dalszym ciągu w naszej ewidencji brakuje 40 numerów PESEL,są one konieczne m.in. aby móc zarejestrować się na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu pobrania elektronicznej wersji zaświadczenia o przynależności do Izby. Zaświadczenia bezpośrednio ze strony mogą pobierać tylko osoby po przejściu odpowiedniej weryfikacji, do której konieczny jest m.in. PESEL (zgodny z podanym do bazy danych w izbie okręgowej). Nadmienić należy, że przedstawiciele z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego, leżajskiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego oraz strzyżowskiego wykazali się dużą aktywnością w kontaktach z nasza Izbą i uzupełnili brakujące dane, jeszcze raz bardzo dziękujemy! Natomiast niektóre z osób pomimo próśb nie zareagowały na nasz apel i imienne zawiadomienia. Tabela 3. Brak numeru PESEL - podział wg powiatów Nazwa powiatu liczba brakujących numerów PESEL dębicki 2 jarosławski 5 kolbuszowski 1 krośnieński 1 lubaczowski 1 łańcucki 1 mielecki 1 przemyski 5 przeworski 3 rzeszowski 8 stalowowolski 6 tarnobrzeski 6 Anna Paja Biuro PDK OIIB - sprawy członkowskie biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 PLANOWANY TERMIN X OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO PDK OIIB: 16 kwietnia 2011 r. TERMIN X ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO PIIB W WARSZAWIE: czerwca 2011 r. Posiedzenia Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady PDK OIIB TERMINY POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY PDK OIIB w 2011 roku - 21 marzec - 29 czerwiec - 31 sierpień - 24 październik - 16 grudzień TERMINY POSIEDZEŃ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PDK OIIB w 2011 roku: - 21 marzec - 27 kwiecień -30maj - 29 czerwiec - 31 sierpień - 30 wrzesień - 24 październik - 5 grudzień 11

12 12 biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła internetową usługę dającą możliwość uzyskania przez członków oryginalnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej. Pobranie zaświadczeń oczłonkos- twie możliwe jest bezpośrednio z portalu PIIB (zobacz na stronie internetowej PIIB - Instrukcję pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa). W portalu będą dostępne elektroniczne zaświadczenia, których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku i później. Zaświadczenia z wcześniejszym początkiem okresu ważności nie są dostępne w serwisie. Zaświadczenia o członkostwie w Izbie postaci elektronicznej są tworzone (generowane) zgodnie z rytmem opłacania składek przez członków i są dostępne dla zalogowanych użytkowników (członków Izby) portalu PIIB. Dostęp dozaświadczeń w postaci elektronicznej członkowie PIIB uzyskują po zalogowaniu się na stronie org.pl (patrz rys. 1). Hasło tymczasowe do pierwszej rejestracji w portalu zostało przesłane indywidualnie i dołączone do listopadowego numeru Inżyniera Budownictwa. Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymaga weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu członka. Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyskuje dostęp do listy swoich zaświadczeń, które może zapisać na dysku twardym swojego komputera lub na przenośnym elektronicznym nośniku danych. W roku 2011 Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie wydawać równolegle zaświadczenia członkowskie w dwóch postaciach: tradycyjne zaświadczenie w postaci papierowej, zaświadczenie w postaci elektronicznej. Zaświadczenie o członkostwie w postaci elektronicznej mają postać pliku PDF zgodnego ze wzorem tradycyjnych papierowych zaświadczeń isą opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego danej okręgowej izby lub innej upoważnionej osoby. Wzór elektronicznego zaświadczenia przedstawia rys. 2. Fakt podpisania dokumentu jest symbolizowany przez ikonkę podpisu elektronicznego w lewym dolnym rogu pliku PDF. Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi. Rys. 2 Wzór elektronicznego zaświadczenia członkostwa w Izbie. Rys. 1 Strona logowania do serwisu elektronicznych zaświadczeń. Aby zweryfikować podpis elektroniczny w dokumencie PDF zaświadczenia, należy otworzyć zaświadczenie w programie Acrobat Reader oraz kliknąć na symbol znajdujący się w lewym dolnym rogu zaświadczenia. Zostanie otwarte okienko wyświetlające informacje o złożonym na dokumencie podpisie z podaniem informacji o osobie podpisującej i dacie podpisania dokumentu. Dodatkowo zaświadczenia niezależnie od formy zawierają unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu można jednoznacznie sprawdzić wiarygodność zaświadczenia na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl).

13 biuletyn informacyjny nr 1 (33) Powiat Jarosławski - kolejne spotkanie informacyjnointegracyjne członków PDK OIIB za nami Roman Cu ytek Zbigniew Detyna Zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem, 3 lutego 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie członów naszej Izby mające charakter informacyjny i przede wszystkim integracyjny - tym razem z terenu Powiatu Jarosławskiego. Z zaproszonych gości przybyli: starosta jarosławski - Jerzy Batycki, wicestarosta Jarosławski - Józef Szkoła, zastępca burmistrza miasta Jarosławia - Stanisław Misiąg, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa nerowej uczestnicy spotkania zwiedzili bardzo ciekawą iciągle rozbudowywaną inwestycję, jaką jest największa w Polsce tłocznia gazu Jarosław. Następnie spotkanie kontynuowano na sali konferencyjnej i w części restauracyjnej kompleksu ADM przy ul. Pruchnickiej w Jarosławiu. Przewodniczący PDK OIIB kol. Zbigniew Detyna przedstawił działalność Izby. W czasie prezentacji oraz następującej po niej dyskusji, nasi goście mogli w szczegółach poznać potencjał naszej Izby, a członkowie poznać całość oferty, jaką Izba do nich kieruje. Zaproszeni goście omówili plany dotyczące rozwoju budownictwa w najbliższych latach w powiecie jarosławskim, w tym realizowaną aktualnie budowę obwodnicy i autostrady. Podczas spotkania, do władz miasta i powiatu mających wpływ na rozwój budownictwa, w tym min. wydawania pozwoleń na budowę padło wiele pytań. Obecny również na spotkaniu szef Komisji Doskonalenia Zawodowego naszej Izby kolega Bogumił Surmiak w bezpośrednich rozmowach informował i wyjaśniał szczegóły oferty szkoleniowej Izby oraz inne inicjatywy podejmowane na rzecz członków. Końcowe popołudniowo-wieczorne godziny spotkania jego uczestnicy spędzili na wspólnej integracyjnej biesiadzie. Zaproszeni goście jak i członkowie Izby zdecydowanie oświadczali, że takie spotkania są bardzo pożyteczne i należy je przeprowadzać w przyszłości - przynajmniej raz do roku. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy władz naszej Izby miało tak wspaniały program i przebieg dzięki osobom zaangażowanym w jego organizację, a w szczególności naszym kolegom: Romanowi Cużytkowi, Marianowi Żołyniakowi oraz Aleksandrowi Kozikowi. Wszystkim serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne spotkania integracyjne w innych powiatach naszego województwa. Powiatowego w Jarosławiu - Piotr Lichtarski, z-ca naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu - Paweł Wróbel, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Małgorzata Schneider-Dutko. Frekwencja wśród członów Izby dopisała i obecnych było 60 osób. Ponieważ w ostatniej chwili dyrekcja Huty Szkła Opakowaniowego odwołała zwiedzenia huty, w części ple-

14 14 biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 Sesja jesienna II/2010 Ewa Paluch Biuro PDK OIIB uprawnienia budowlane Początkiem stycznia 2011 roku, kolejne 123 osoby otrzymały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Ten moment to czas zakończenia prac przy II sesji (jesiennej) 2010 roku. Ze 127 osób dopuszczonych do części ustnej, egzamin dla 123 zakończył się pozytywnie (przystąpiło do tej części także 9 osób, które w poprzednich sesjach nie zaliczyły części ustnej). Tradycyjnie najwięcej osób przystąpiło do egzaminu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i kolejno: sanitarnej, drogowej, elektrycznej, mostowej. Tak jak w poprzednich latach najmniejszą popularnością cieszyły się branże architektoniczna i telekomunikacyjna. Warto nadmienić, iż swoją obecnością zaszczycił nas dr inż. Marian Płachecki-Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Uczestniczył w części ustnej egzaminu dla branży konstrukcyjno-budowlanej w dn , w ten sposób przeprowadzał wizytację i kontrolował pracę OKK PDK OIIB. Ceremonia uroczystego wręczenia decyzji, ze względów lokalowych, została podzielona na dwie tury. Stało się już tradycją, że tekst ślubowania odczytał Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Zbigniew Plewako, a licznie przybyli inżynierowie stojąc, gromko wypowiedzieli ślubujemy. Przewodniczący Komisji wraz z Przewodniczącymi Rady PDK OIIB Zbigniewem Detyną oraz Grzegorzem Dubikiem iczłonkami Komisji Kwalifikacyjnej złożyli gratulacje i wyrazili zadowolenie i nadzieje, że tak liczna grupa nowo uprawnionych zasili szeregi członków naszej Izby, co pozwoli im na praktyczne wykorzystanie otrzymanych uprawnień. Wszystkim osobom, które zdały egzamin i odebrały decyzje, życzyli sukcesów w samodzielnej już pracy zawodowej,

15 biuletyn informacyjny nr 1 (33) zwracając przy tym uwagę, abyzpełną świadomością i odpowiedzialnością podejmowali decyzje, do czego zobowiązuje przynależność zawodu inżyniera budownictwa do grupy zawodów zaufania publicznego. Wskaźnik % pozytywnych wyników egzaminu tej sesji wyniósł 89,13% i był nieco wyższy niż w sesji poprzedniej. Nowością tej sesji było wprowadzenie do egzaminu części ustnej dwóch do czterech pytań, związanych z przebiegiem praktyki wykonawczej (na budowie) lub projektowej (z przyniesionego projektu wybranego przez komisje) i z tymi pytaniami zdający mieli największe problemy.

16 16 biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 Zestawienie nadanych uprawnień budowlanych STATYSTYKA BRANŻAMI w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2003-(2)2010 Specjalność I 2010 II 2010 RAZEM architektoniczna konstrukcyjnobudowlana drogowa mostowa elektryczna sanitarna kolejowa telekomunikacyjna wyburzeniowa Ogółem STATYSTYKI WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNYCH przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach (2)2010 SESJA Liczba Liczba osób Liczba nadanych % pozytywnych wniosków (1) dopuszczonych (2) uprawnień (3) wyników (3/2) I/2003 II/2003 III/2004 IV/2004 V/2005 VI/2005 VII/2006 VIII/2006 IX/2007 X/2007 XI/2008 XII/2008 XIII/2009 XIV/2009 XV/2010 XVI/ , , , , , , , , , , , , , , , ,84 RAZEM ,82

17 biuletyn informacyjny nr 1 (33) Odszedł jeden z budowniczych Mielca W południe 3 lutego 2011 r. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie na cmentarzu parafialnym przy ul. Sienkiewicza odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Apolinarego Rzadkowskiego - człowieka, który życie zawodowe poświęcił budownictwu, a szczególnie budowaniu Mielca. Apolinary Bernard Rzadkowski urodził się 23 lipca 1940 r. w Pułtusku. Jego rodzicami byli Bonifacy i Stanisława z Zakrzewskich. W rodzinnym mieście uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz należał do Klubu Wodnego LPŻ. Studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1964 r. i uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa wodnego. W czasie studiów był członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich i Akademickiego Związku Sportowego. 26 IV 1965 r. został zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu na stanowisku konstruktora. Z dniem 1 X 1967 r. przeszedł do zespołu projektantów w Przedsiębiorstwie Projektowo-Technologicznym Przemysłu Silników Spalinowych Delpor Kraków - Pracownia Terenowa w Mielcu. Od 16 VI 1968 r. do 30 VI 1990 r. pracował w Mieleckim Przedsiębiorstwie Budowlanym, pełniąc szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in.: głównego inżyniera, głównego inżyniera ds. rejonu tarnobrzeskiego, kierownika - głównego projektanta pracowni projektowej ( ), kierownika działu przygotowania produkcji, pierwszego zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa i dyrektora przedsiębiorstwa ( ). Wniósł istotny wkład w przygotowanie i realizację niemal wszystkich ważniejszych zadań MPB w Mielcu, m.in. w budowę osiedli: M. Kopernika, S. Żeromskiego, J. Krasickiego (później Lotników), W. Szafera i Smoczka. Wspierał też budowę mieleckich kościołów: Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Ducha Świętego. Innymi większymi przedsięwzięciami, w które był zaangażowany, były budowy: Huty Katowice oraz różnych obiektów w NRD, ZSRR i Libii. W latach prowadził własną działalność gospodarczą w Radomyślu Wielkim, następnie był kierownikiem kontraktu w PUW Energopol-Wschód Sp. z o.o. w Lublinie, a w latach pełnił funkcję wiceprezesa ds. inwestycyjnych CHU Pasaż Sp. z o.o. w Mielcu. W maju 1997 r. objął stanowisko kierownika Oddziału Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Rejonowym w Mielcu, a w 1999 r. został dyrektorem Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Mielcu. Na emeryturę przeszedł 31 VII 2005 r. Otrzymał liczne wyróżnienia, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaki resortowe: Polskiego Związku Inżynierów i Techników, Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Przodujący Drogowiec i Budowniczy Huty Katowice. Był porucznikiem rezerwy Wojska Polskiego i członkiem Rejonowego Klubu Strzeleckiego LOK w Mielcu. Zmarł 31 stycznia 2011 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza. Postscriptum Taki będzie biogram Apolinarego Bernarda Rzadkowskiego w IV tomie Encyklopedii miasta Mielca. Ale pozwól, Drogi Czytelniku, że poza oficjalnym życiorysem dołożę coś od serca. Były starosta powiatu mieleckiego Józef Smaczny stwierdził, że dyrektor Rzadkowski był powszechnie szanowany i doceniany za kompetencję i życzliwość. A przypadkowo napotkany mój znajomy, sąsiad rodziny Zmarłego, powiedział: znałem Poldka wiele lat i dlatego proszę cię, napisz koniecznie, że był to dobry człowiek. Józef Witek Apolinary Rzadkowski był delegatem na zjazdy okręgowe PDK OIIB w kadencji Redakcja

18 18 biuletyn informacyjny nr 1 (33) 2011 Ryszard Skiba SZKOLENIE Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej W dniach grudnia 2010 r. w hotelu Nowy Dwór Wellnes & SPA w Świlczy odbyło się szkolenie członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz osób obsługujących ww. organy, reprezentujących Izby Inżynierów Budownictwa: Dolnośląską, Opolską,Małopolską, Śląską i Podkarpacką oraz członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Jest to już paroletnia tradycja organizowania szkoleń na poziomie Izb Okręgowych Polski Południowej, Południowo- Zachodniej i Południowo-Wschodniej. Pierwszy dzień był dniem organizacyjnym połączonym w godzinach popołudniowych z atrakcją turystyczną, tj. zwiedzaniem Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie (Rynek), a następnie spacerem po udekorowanych już świątecznie ulicach w centrum miasta. W piątek, po przywitaniu uczestników szkolenia przez przewodniczącego Rady Okręgowej PDK OIIB mgr inż. Zbigniewa Detynę, nastąpiła prezentacja prowadzących szkolenie. Szkolenie było podzielone na etapy: I CZĘŚĆ PRAWNA - obejmowała Zasady prowadzenia przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej i sądy dyscyplinarne postępowań w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej inżynierów budownictwa.

19 biuletyn informacyjny nr 1 (33) Szkolenie prowadzone było przez Kancelarię Prawniczą Artur Kosturek i Partnerzy Sp.K. w Rzeszowie (obsługującą PDK OIIB) w osobach radców prawnych - Artura Kosturka i Tomasza Banasia. Szkolenie było prowadzone nie tylko na zasadzie wykładu, ale merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń, na przykładzie prowadzonych spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej w budownictwie w poszczególnych Izbach Okręgowych. Prowadzący mec. Artur Kosturek zwrócił szczególną uwagę na: e) Logika prawnicza -ciężar zbierania dowodów spoczywa na tym, kto orzeka o winie. Przepis szczegółowy ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym. I/ zasady procesowe: - idee, wzorce postępowania, które winny być realizowane w postępowaniu. Są to dyrektywy postępowania adresowane do organów prowadzących postępowanie (rzecznik, sąd dyscyplinarny) i których naruszenie prowadzi do złamania norm prawnych wiążących te organy procesowe. II/ naczelne zasady postępowania: a) Zasada prawdy obiektywnej 1. Podstawą rozstrzygnięcia powinien być stan faktyczny ustalony zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. - prawda obiektywna (materialna), - ustalenia faktyczne. Przeciwieństwem prawdy materialnej jest tzw. prawda formalna. 2. Dyrektywy związane z zasadą prawdy materialnej: - obowiązek inicjatywy dowodowej organów postępowania, - nakaz badania przez organ odwoławczy poprawności ustaleń faktycznych poczynionych przez organ I instancji. 3. Ograniczenia zasady prawdy materialnej b) Zasada obiektywizmu - organ prowadzący postępowanie (ROZ, Sąd) winien mieć bezstronny stosunek do stron i innych uczestników postępowania oraz nie powinien do chwili podjęcia decyzji kończącej postępowanie na danym etapie nastawiać się do samej sprawy. 1. Warunki obiektywizmu: - niezawisłość sędziowska, - zasada audiatur el altera pars (wysłuchaj drugą stronę), - eliminacja czynników irracjonalnych. c) Zasada domniemania niewinności - każdego należy uznać za niewinnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w sposób przewidziany prawem. 1. Podstawy prawne: Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Obowiązuje nakaz domniemania niewinności, a nie zakaz domniemania winy. 2. Nakaz domniemania niewinności obowiązuje we wszystkich stadiach postępowania. 3. Obalenie domniemania niewinności - prawomocne orzeczenie o ukaraniu. d) Zasada in dubio pro ero - wszelkie wątpliwości winny być rozstrzygnięte na korzyść obwinionego. Zasada odnosi się nie tylko do wątpliwości faktycznych, aleiwątpliwości prawnych. W przypadku rozbieżności stosujemy przepisy Ustawy o samorządach, a nie Prawo budowlane. Prawo późniejsze eliminuje prawo wcześniejsze. f) Zasada swobodnej oceny dowodów - organy postępowania (rzecznik, sąd) powinny dokonując oceny dowodów kierować się wskazaniami wiedzy, doświadczenia życiowego i zasad logicznego rozumowania. 1. Dowody: - dokumenty, - zeznania świadków, - opinie biegłych, - wyjaśnienia obwinionego. 2. Ograniczenia swobodnej oceny dowodów: - zakazy dowodowe, - domniemania prawne. 3. Kontrola oceny dowodów przez organy odwoławcze - wszystkie dowody są równe - trzeba wybrać na zasadzie doświadczenia, logiki itp. g) Zasada bezpośredniości - organ procesowy (rzecznik, sąd) powinien osobiście zetknąć się z danym środkiem dowodowym, na którym opiera swoje ustalenia faktyczne. h) Zasada kontradyktoryjności - strony mają prawo do korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. 1. Warunki kontradyktoryjności postępowania: - dokładne oznaczenie przedmiotu postępowania, - równouprawnienie stron wiodących spór, - dyspozycyjność stron, - jawność postępowania w stosunku do stron. i) Zasada legalizmu - organ procesowy winien wszcząć i prowadzić postępowanie ilekroć istnieje uprawdopodobnione popełnienie przewinienia.

20 20 biuletyn informacyjny nr 1 (33) Nikt nie możebyć zwolniony odpowiedzialny za popełnione przewinienie. Niedopuszczalny jest tzw. oportunizm faktyczny (nie wszczynanie, umarzanie postępowania, uniewinnienie - z uwagi na względy personalne, układy i pozycję w środowisku). j) Zasada prawa do obrony - obwiniony ma prawo bronić swoich interesów i korzystać z prawa do obrony. 1. Gwarancje prawa do obrony: a/ obrona materialna, b/ obrona formalna. 2. Pozycja obrońcy. k) Inne zasady postępowania 1. Zasada jawności, 2. Zasady kontroli postępowania, 3. Zasady rzetelnego, uczciwego postępowania. II CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA - obejmująca problemy w dziedzinie Efektywność w relacjach zawodowych. Zakres zagadnień był następujący: 1/ Prawidłowa komunikacja interpersonalna: a/ mowa ciała i 7 zasad pozytywnej mowy ciała: - twarz, - gestykulacja, - ruch głową, - kontakt wzrokowy, - postawa ciała - słuchając pochyl się lekko, gdy mówisz stój prosto, - terytorium - stój blisko, nie przekraczając strefy komfortu rozmówcy, - odzwierciedlanie, - spójność. 2/ Przestrzeń interakcji - strefy dystansu: - strefa intymna do 45 cm, - strefa osobista cm - strefa społeczna cm, - strefa publiczna ponad 360 cm. 3/ Bariery komunikacji interpersonalnej: - zamknięta, negatywna postawa, - niedrożność kanałów informacyjnych, - brak uważnego słuchania, - brak opanowania języka ciała, - agresja/bierność w komunikowaniu się, - niska samoocena, - zbyt wysoki poziom stresu, - brak identyfikacji potrzeb/celów, - etykietowanie/podciąganie pod stereotyp. 4/ Czego unikać w relacjach zawodowych: - komunały, - ignorowanie, - zbyt długie mówienie, - doradzanie, - obwinianie, - żartowanie. 5/ Aktywne słuchanie: Słyszenie jest procesem naturalnym, ale SŁUCHANIE wymaga refleksji, zaangażowania i wysiłku intelektualnego, jest procesem celowym. 6/ Osiąganie porozumienia/konflikt. W sytuacji konfliktu: - oddziel ludzi od problemu, - skoncentruj się na interesach, nie na stanowiskach, - staraj się znaleźć możliwości dające korzyści obu stronom, - odwołuj się do obiektywnych kryteriów. 7/ Style rozwiązywania konfliktów: - ignorowanie, - odwlekanie, - ustępstwo, - walka, - arbitraż, mediacja, - negocjacje. 8/ Typy klientów/rozmówców: - rozmówca z programem JA, - rozmówca z programem INNI, - rozmówca nastawiony na CELE, - rozmówca z silnym programem ZGODNY, - rozmówca OSOBISTY, - rozmówca SCHEMATYCZNY, - rozmówca z dominującym programem PROBLEMY, - rozmówca NEGUJĄCY, - rozmówca RZECZOWY, - rozmówca CHAOTYCZNY. Powyższy zakres zagadnień jest pomocny w pracy sędziów i rzeczników, zarówno na etapie postępowania wyjaśniającego jak i w trakcie rozpraw przed Sądem Dyscyplinarnym. Szkolenie było prowadzone przez panią Urszulę Przylepa. Na zakończenie podsumowano sesją szkoleniową, którą wszyscy uczestnicy uznali, żebyła merytoryczna oraz przeprowadzona na wysokim poziomie i omawiane zagadnienia, będą pomocne w dalszej pracy sądów i rzeczników oraz jednogłośnie oceniono, że szkolenie było bardzo dobrze przygotowane od strony organizacyjnej. Niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów nie doszedł do skutku wyjazd do Bazyliki O.O. Bernardynów w Leżajsku - obfite opady śniegu i nieprzejezdne drogi. Kol. S. Abrahamowicz zaprosił na następne szkolenie, które będzie organizowane przez Izbę Małopolską w roku 2011.

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja 1 SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za okres od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r. I. Skład i organizacja II. Działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół gimnazjalnych

Regulamin konkursu w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół gimnazjalnych Regulamin konkursu w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorem konkursu w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:20:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:20:18 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 06:20:18 Numer KRS: 0000037125 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna od 8

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr O - 38 II Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku

Uchwała Nr O - 38 II Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku Uchwała Nr O - 38 II - 2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r.

Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r. Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r. REGULAMIN OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 25 LUTEGO 2006r. 1 Okręgowy Zjazd Lubuskiej Izby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w nowym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

STATUT ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Załącznik do Uchwały Nr LIII/460/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 22 października 2014 r. STATUT ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W celu wspólnego realizowania określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Brzozów ul. Gałęziowskiego 6/ Rzeszów ul. Mickiewicza Leżajsk ul. M. Dąbrowskiej Tarnobrzeg

ul. Rynek Brzozów ul. Gałęziowskiego 6/ Rzeszów ul. Mickiewicza Leżajsk ul. M. Dąbrowskiej Tarnobrzeg Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach konkursu zamkniętego nr 21/POKL/6.2/2012 ogłoszonego w dniu 20.04.2012

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Organizatorzy konkursu: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Budowa Roku Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r.

REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r. REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r. I. W ZJEŹDZIE UDZIAŁ BIORĄ 1. Z głosem decydującym : delegaci Kół PTTK wybrani na zebraniach zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/R/13 REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 1 Podstawę prawną zwołania Obwodowego Zebrania Wyborczego, zwanego dalej Zebraniem,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW ROZDZIAL I Nazwa, teren działania, siedziba. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW i zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE na XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. 1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r. MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Warszawa, 21 września 2012r. Stowarzyszenia założyciele : PZITB SEP PZITS SITWM SITK ZMRP Polska Izba Inżynierów PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH WARSZAWA 2010 WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/st:35/printpdf.html Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załączniki do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku Projekt z 21.04.2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia... 2015 r. Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 09:15:11 Numer KRS: 0000011600 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA. Tekst jednolity. Art. 1. Art. 2

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA. Tekst jednolity. Art. 1. Art. 2 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Polski Związek Pracodawców Budownictwa, zwany dalej "Związkiem" jest organizacją zrzeszającą podmioty prowadzące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 3713 UCHWAŁA NR 155/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji pracy i trybu

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r. Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r. L.p. Zasięg terytorialny działania urzędnika Nazwisko i Imię 1 Gmina Baranów Sandomierski Cieślińska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku

Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Seniorów. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

/ /1 WNIOSKI III KRAJOWEGO ZJAZDU PIIB. ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały 16/R/04. L.p. Nr wniosku

/ /1 WNIOSKI III KRAJOWEGO ZJAZDU PIIB. ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały 16/R/04. L.p. Nr wniosku WNIOSKI III KRAJOWEGO ZJAZDU PIIB ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały 16/R/04 L.p. Nr wniosku 1. 27 2. 29 3. 12/8 4. 19 5. 94/1 Treść wniosku Wnioskodawca (nr mandatu) Adresat realizacji Wnioski do innych ustaw

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH 1 REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH 1. Postanowienia ogólne 1 Postępowanie przed Sądem Koleżeoskim odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 2 1. Sąd Koleżeoski jest ciałem autonomicznym.

Bardziej szczegółowo