Promocja Wiosenna obowi¹zuje od do lub do wyczerpania zapasów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja Wiosenna obowi¹zuje od 22.04.2013 do 21.06.2013 lub do wyczerpania zapasów"

Transkrypt

1 KOSTKARKI SIMAG LINIA SDN: - Obudowa w ca³oœci ze stali nierdzewnej - Zaokr¹glone, bezpieczne krawêdzie i naro niki - Pionowa pompa wody - Natrysk z do³u do góry: krystalicznie czysta kostka - Podwójny system rozmra ania - Wy³¹cznik g³ówny w zag³êbieniu obudowy - Bezpoœredni dostêp do filtra pompy - Wnêtrze wykonane w technologii AGION - jony srebra redukuj¹ce namna anie bakterii - Wydr¹ ona kostka 20 g, chroniona patentem Zdjêcia przedstawiaj¹ kostkarki z ch³odzeniem powietrznym KOSTKARKA DO LODU SDN25W Zasilanie: 340 W / 230 V Wymiary: 333 x 455 x 622 mm Wydajnoœæ: 25 kg / 24 h Ch³odzenie wod¹ 3 LATA GWARANCJI PRODUCENTA! KOSTKARKA DO LODU SDN30W Zasilanie: 340 W / 230 V Wymiary: 376 x 550 x 662 mm Wydajnoœæ: 27 kg / 24 h Ch³odzenie wod¹ SOKOWIRÓWKA 50 W OBUDOWIE EMALIOWANEJ Zasilanie: 600 W / 230 V Wymiary: 260 x 470 x 450 mm Wydajnoœæ: do 150 kg / h Przeznaczona do owoców i warzyw twardych i miêkkich 1999,- 2499,- 2899,- 3899,- PIEC DO PIZZY CLASSIC PF6262E Zasilanie: 5000 W / 400 V Wymiary: 890 x 820 x 440 mm Wymiary komory: 620 x 620 x 150 mm Wsad: 4 x 30 cm Dolna p³yta szamotowa o gruboœci 1,8 cm Zakres regulacji temperatury: oC Wersja bez termometru 1

2 Mozliwosc ustawienia niezaleznych temperatur na grupach! 3899, ,- EKSPRES CIŒNIENIOWY X-ONE TCI Z WYŒWIETLACZEM Zasilanie: 3500 W / 230 V Wymiary: 768 x 553 x 527 mm Pojemnoœæ bojlera: 13 litrów Sterowanie elektroniczne + automatyczny system mycia grupy EKSPRES CIŒNIENIOWY ARIETE F3 MFS 092W, Z WYŒWIETLACZEM Zasilanie: 3500 W / 230 V Wymiary: 770 x 570 x 460 mm Pojemnoœæ bojlera: 13 litrów Sterowanie elektroniczne + automatyczny system mycia grupy WITRYNA GRZEWCZA SPLENDID CS 2L Zasilanie: 1000 W / 230 V Wymiary: 690 x 640 x 390 mm Pojemnoœæ: 2 x GN1/1-65 mm - typ bemar (dostarczana bez pojemników) Temperatura przechowywania: 70oC M YNEK ELEKTRONICZNY Q9 6899, ,- Zasilanie: 525 W / 230 V Wymiary: 370 x 194 x 608 mm Wyœwietlacz cyfrowy Sterowanie elektroniczne: - doza na ¹danie: regulacja masy do 25 g - mielenie na ¹danie EKSPRES CIŒNIENIOWY CC ,- Zasilanie: 2500 W / 230 V Wymiary: 400 x 512 x 500 mm Pojemnoœæ bojlera: 5 litrów Sterowanie elektroniczne Automatyczny system mycia grupy 2

3 Filtry papierowe Pojemnik - termos 5,7 litra Podstawa pojemnika Cena bez termosu EKSPRES PRZELEWOWY ICB Zasilanie: 3000 W / 230 V Wymiary: 259 x 575 x 665 mm Pojemnoœæ bojlera: 11,36 litra Wstêpne zaparzanie: kontrola w³aœciwego nasycenia kawy wod¹ Bypass: kontrola mocy zaparzanej kawy Pulse Brew: kontrola czasu ekstrakcji Zawsze sta³y poziom ekstrakcji: 18-22% Idealna, sta³a temperatura zaparzania: C Sta³y czas zaparzania: 3-6 minut NALEŒNIKARKA CR-E40 Zasilanie: 3000 W / 230 V Wymiary: 500 x 450 x 220 mm 1 p³yta eliwna 40, pokryta teflonem Dolna szuflada na gotowe placki GOFROWNICA WAFFELINO WE-03 (GOFRY NA PATYKU) Zasilanie: 2200 W / 230 V Wymiary: 300 x 320 x 300 mm Wymiary gofra: ok. 49 x 205 x 26 mm Wymienne p³yty eliwne: kilkanaœcie wzorów gofrów do wyboru AUTOMAT DO BITEJ ŒMIETANY PRIMA 2 Zasilanie: 300 W / 230 V Wymiary: 250 x 410 x 400 mm Pojemnoœæ zbiornika: 2 litry Wydajnoœæ: 100 litrów / godzinê Sterowanie rêczne 4999,- 1199,- 2599,- 7699,- 3

4 Niezalezne sterowanie plyty górnej i dolnej! SZAFKA GRZEWCZA HVC60GN Zasilanie: 1500 W / 230 V Wymiary: 425 x 460 x 925 mm Regulacja temperatury: do 130 oc, termoobieg Pojemnoœæ: 60 talerzy 34 cm lub 3 x GN 2/3 (bez pojemników) KONTAKT - GRILL KG2745GDT Zasilanie: 3000 W / 230 V Wymiary: 510 x 500 x 300 mm Powierzchnia grzewcza: 450 x 270 mm Jedna strefa grzewcza z niezale nym sterowaniem p³yt¹ górn¹ i doln¹ KONTAKT - GRILL GR M.1 Zasilanie: 2900 W / 230 V Wymiary: 690 x 430 x 240 mm Dwie niezale ne strefy grzewcze Dolna p³yta mieszana Górna p³yta ryflowana RO NO GAZOWE Z PODGRZEWACZEM RBG80 Zasilanie: 200 W / 230 V Moc grzewcza: 7600 W 3 Zu ycie gazu: 0,76 m / godz. Wymiary: 940 x 450 x 845 mm Dwa poziomy grzania + podgrzewacz Wsad: 6-8 kurczaków 1899,- 999,- 1499,- 1299,- 999,- 5999,- KUCHENKA GAZOWA GAR7 Moc grzewcza: 7000 W Wymiary: 350 x 510 x 180 mm Obudowa ze stali nierdzewnej Mosiê ny, jednokoronowy palnik, ruszt eliwny GRILL ROLKOWY DO PARÓWEK RG5 Zasilanie: 650 W / 230 V Wymiary: 545 x 320 x 240 mm Pojemnoœæ: 8 parówek (5 rolek) Rolki chromowane 4

5 365 mm Jedyna zmywarka na rynku w klasie popularnych zmywarek podblatowych w takiej wersji wykonania i wyposazenia! ZMYWARKA UNIWERSALNA FAST 160 Zasilanie: 3500 W / 230 V (opcjonalnie 400 V) Wymiary: 580 x 600 x 830 mm Dolne i górne ramiona myj¹ce i p³ucz¹ce Dwa cykle mycia: 90 i 150 sekund Funkcja wyparzania Przeœwit drzwiowy: 365 mm Maksymalna wysokoœæ zmywanego szk³a: 325 mm Dwuprzep³ywowa pompa myj¹ca T³oczone prowadnice koszy Filtr zbiornika i opatentowany system filtracji odp³ywu Pompa detergentu i pompa p³ynu nab³yszczaj¹cego W standardzie 1 kosz do talerzy, 1 kosz do szk³a 50 x 50 cm i 1 koszyczek / wk³ad na sztuæce 4199,- 1499,- 599,- WITRYNA GRZEWCZA WD200 Zasilanie: 650 W / 230 V Wymiary: 590 x 350 x 390 mm Pojemnoœæ: 2 x taca GN1/1 (dostarczane opcjonalnie) Szufladka ze stali nierdzewnej do nawil ania OPIEKACZ - TOSTER BAR1000 Zasilanie: 2000 W / 230 V Wymiary: 450 x 285 x 305 mm 1 ruszt chromowany o wymiarach 350 x 240 mm 2 niezale nie sterowane poziomy promienników kwarcowych 5

6 S.P.A. PIEC DO PIZZY NA PODSTAWIE ideck PD ,- 8999,- Zasilanie: W / 400 V Wymiary: 988 x 1082 x 760 mm Wymiary komory: 720 x 720 x 140 mm szt. 35 cm Dzielone, piaskowane p³yty szamotowe W zestawie podstawa ramowa na ko³ach PIEC DO PIZZY CLASSIC PF6262DE Zasilanie: W / 400 V Wymiary: 890 x 820 x 780 mm Wymiary komory: 620 x 620 x 150 mm szt. 30 cm Wersja bez termometru PIEC DO PIZZY CLASSIC PF6292DE Zasilanie: W / 400 V Wymiary: 890 x 1140 x 780 mm Wymiary komory: 620 x 920 x 150 mm szt. 30 cm Wersja z termometrem S.P.A. WA KOWNICA TA ,- 5799,- 3299,- Zasilanie: 370 W / 230 V Wymiary: 520 x 540 x 740 mm Masa wa³kowanego ciasta: g Przeznaczona do wa³kowania ciasta na okr¹g³e placki o œrednicy do 40 cm ZAGNIATARKA DO CIASTA imix im R 25/2 9599,- Zasilanie: 1400 W / 400 V Wymiary: 450 x 750 x 777 mm Pojemnoœæ: 33 litry / 25 kg Dwie prêdkoœci obrotowe narzêdzia, g³owica uchylna Obudowa ze stali nierdzewnej! 34999,- UNIWERSALNY MIKSER PLANETARNY AR-60 VL-1 Zasilanie: 1850 W / 400 V Wymiary: 648 x 1028 x 1413/1780 mm Dzie a 60 litrów, 3 wymienne mieszad³a P³ynna regulacja prêdkoœci obrotowej od 53 do 288 obr/min Zdjêcie przedstawia mikser z opcjonalnym napêdem przystawek UNIWERSALNY MIKSER PLANETARNY RN-10 VL-2 STAND Zasilanie: 700 W / 230 V Wymiary: 548 x 606 x 1180 mm Dzie a o pojemnoœci 10 litrów, 3 wymienne mieszad³a P³ynna regulacja prêdkoœci obrotowej od 110 do 420 obr/min 20 programów Automatyczny zgarniak 60 minutowy timer 6

7 TRZON KUCHENNY GAZOWY Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM C6SFA77 Moc grzewcza: W Wymiary: 1100 x 717 x 850 mm Palniki: 3 x 3,5 kw i 3 x 6 kw Piekarnik statyczny: 6 kw 39999,- 5899,- P YTA GRILLOWA G ADKA DOMINA 700 GFTA777L Moc grzewcza: W Wymiary: 700 x 730 x 850 mm 2 niezale ne strefy grzewcze WARNIK DO MAKARONU DOMINA 700 GC777 Moc grzewcza: W Wymiary: 700 x 730 x 850 mm 1 zbiornik o pojemnoœci 40 litrów (bez koszy) UNIWERSALNY PIEC TAŒMOWY T75E Zasilanie: W / 400 V Wymiary: 1800 x 1190 x 1160 mm Wymiary komory: 910 x 500 x 80 mm Sterowanie elektroniczne, 20 programów Wydajnoœæ: 33 cm - 48 szt. / godz., lub 45 cm - 25 szt. / godz. Czas opiekania (2-20 minut) regulowany prêdkoœci¹ przesuwu taœmy Temperatura robocza regulowana do 400 oc, niezale nie dla góry i do³u Doskona³a izolacja termiczna - obieg zimnego powietrza Przeœwit pomiêdzy podajnikiem a maskownic¹ górn¹ 80 mm PIEC KONWEKCYJNO PAROWY KPE1.06 Zasilanie: 9000 W / 400 V Pojemnoœæ: 6 x GN1/1 (bez pojemników) Sterowanie elektroniczne, 500 programów Generator pary i iniekcja Prysznic, automatyczny system mycia 9 stopniowa regulacja prêdkoœci wentylatora Dwukierunkowy wentylator 100% automatyczna kontrola poziomu wilgotnoœci ClimaOptima 4 lata gwarancji producenta Jedyny na rynku piec z 4 letnia gwarancja producenta! S.P.A ,- 5999,- 6999,- W zestawie podstawa z prowadnicami tac GN 7

8 KOMORA SZOKOWA Y2-7 Zasilanie: 1300 W / 230 V Wymiary: 810 x 830 x 1070 mm Pojemnoœæ: 7 x GN1/1-65 lub tace 400 x 600 mm Zdolnoœæ sch³adzania: 30 kg od +90 do +3oC w 90 minut Zdolnoœæ zamra ania: 20 kg od +90 do -18oC w 240 minut KOMORA SZOKOWA Y2-5 Zasilanie: 1000 W / 230 V Wymiary: 810 x 830 x 850 mm Pojemnoœæ: 5 x GN1/1-65 lub tace 400 x 600 mm Zdolnoœæ sch³adzania: 20 kg od +90 do +3oC w 90 minut Zdolnoœæ zamra ania: 14 kg od +90 do -18oC w 240 minut DYSTRYBUTOR ZIMNYCH NAPOJÓW SUPERCOLD SC12 Zasilanie: 300 W / 230 V Wymiary: 250 x 350 x 750 mm Pojemnoœæ: 1 zbiornik 12 litrów 999,- 699,- MEBLE TECHNOLOGICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Stó³ ze zlewem i pó³k¹, wymiary: 1300 x 700 x 850 mm Stó³ roboczy, wymiary: 800 x 600 x 850 mm 4999,- WITRYNA CH ODNICZA DOLCE VDR Zasilanie: 238 W / 230 V Wymiary: 435 x 435 x 970 mm Temperatura przechowywania: 4-7oC 11999,- 1599,- 8999,- 8 ŒledŸ nas na EUROGAST POLSKA Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 8, Izabelin tel.: , fax: Podane ceny s¹ cenami netto PLN

PROMOCJA Jubileuszowa

PROMOCJA Jubileuszowa Zmywarka uniwersalna 3 cykle mycia: 90, 120, 180 sekund Wydajność: 500 talerzy/godzinę Maks. wysokość wsadu: 320 mm Zasilanie: 6 kw / 230 V Wymiary: 590 x 700 x 830 mm EUR.500 Cena regularna: 4799,- 2999,-

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS KATALOG 2012 GARNKI PROFI LINE - GARNEK WYSOKI Z POKRYWKA wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal chromowo-niklowa 18/10 powierzchnia zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI

WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI Zał. Nr 1 do SIWZ WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI l.p. Asortyment Opis 1 szafka otwarta wisząca - ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,0 mm - wykonana w formie skrzyniowej technologią spawania i zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Promocja Wakacyjna KRUSZARKA DO LODU Z E S TAW D O C A R V I N G U POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO LODU MOŹDZIERZ OTWIERACZ KELNERSKI

Promocja Wakacyjna KRUSZARKA DO LODU Z E S TAW D O C A R V I N G U POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO LODU MOŹDZIERZ OTWIERACZ KELNERSKI Obowiązuje od 18.05.2015 do 31.07.2015 lub do wyczerpania zapasów. Pełna oferta produktów Stalgast dostępna na stronie www.stalgast.com Z E S TAW O C A R I N G U 8 elementów w zestawie: noże dekoracyjne

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 3 Tabela urzadzeń/ Tabela Podziału ceny ryczałtowej

Załacznik nr 3 Tabela urzadzeń/ Tabela Podziału ceny ryczałtowej Producent Załacznik nr 3 Tabela urzadzeń/ Tabela Podziału ceny ryczałtowej Produkt Wymiary Przyłącza/ MOC kw ilość nazwa symbol marka szer. x gł. x wys. el. gaz woda odpł cena jedn Wartosc UWAGI / OPIS

Bardziej szczegółowo

GRUDNIOWE PROMOCJE! 1499, 3,59, 359, autoryzowany dealer. Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów

GRUDNIOWE PROMOCJE! 1499, 3,59, 359, autoryzowany dealer. Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów GRUDNIOWE PROMOCJE! autoryzowany dealer Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów SOUS VIDE jedyne w pełni profesjonalne urządzenie do gotowania w niskich temperaturach w

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROMOCYJNA 3 309,- 4 926,- GRATIS. Szatkownice. www.bistro-serwis.pl tel. 17 / 87 33 095 693-435-422 RG-50S RG-100

OFERTA PROMOCYJNA 3 309,- 4 926,- GRATIS. Szatkownice. www.bistro-serwis.pl tel. 17 / 87 33 095 693-435-422 RG-50S RG-100 ul. Dominikańska 1 35-077 Rzeszów www.bistro-serwis.pl tel. 17 / 87 33 095 693-435-422 PARTNER HANDLOWY PRODUCENTA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH RG-50S 3 309,- cena promocyjna RG-100 4 926,- cena promocyjna

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA Stowarzyszenia Polskich Barmanów

REKOMENDACJA Stowarzyszenia Polskich Barmanów REKOMENDACJA Stowarzyszenia Polskich Barmanów Kostkarki do lodu WHIRLPOOL Zastosowano system przepływu wody w obiegu zamkniętym po schładzanej płycie. Umożliwia to uzyskanie kostek lodu o różnej grubości

Bardziej szczegółowo

RM GASTRO Polska Sp. z o.o. ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń, tel.: (33) 85 47 326, fax: (33) 85 47 052 info@rmgastro.pl www.rmgastro.

RM GASTRO Polska Sp. z o.o. ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń, tel.: (33) 85 47 326, fax: (33) 85 47 052 info@rmgastro.pl www.rmgastro. Co wybrać? Urządzenia należy dobrać pod kątem wielkości, wydajności i parametrów technicznych znajdziesz te dane w tym katalogu lub na stronie internetowej www.rmgastro.pl. Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA Z MONTAŻEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA Z MONTAŻEM .. (pieczęć Dostawcy/Dostawców) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA Z MONTAŻEM CZĘŚĆ I - wymogi ogólne i szczegółowe do: wykazu urządzeń i sprzętu gastronomicznego, będącego przedmiotem zamówienia w przetargu

Bardziej szczegółowo

Promocja Sierpień Obowiązuje od 03.08.2015 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów.

Promocja Sierpień Obowiązuje od 03.08.2015 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów. Obowiązuje od 03.08.2015 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów. GARNEK Z POKRYKĄ GARNEK BEZ POKRYKI POSTAA PO GARNKI konstrukcja spawana 011242 240 200 9,0 109,- (134,07) 011282 280 250 15,4 145,- (178,35)

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

III INDEX... V-X. ARTYKUŁY BUFETOWE... 56-59 Profesjonalne kociołki do zup... 56-57 Dyspenser do czekolady... 58-59

III INDEX... V-X. ARTYKUŁY BUFETOWE... 56-59 Profesjonalne kociołki do zup... 56-57 Dyspenser do czekolady... 58-59 S P I S T R E Œ C I INDEX..................................................................... V-X OBRÓBKA MECHANICZNA.................................................... 1-24 Miksery ręczne......................................................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2_1 do SIWZ Formularz cenowy (dotyczy 1 części zamówienia)

Załącznik Nr 2_1 do SIWZ Formularz cenowy (dotyczy 1 części zamówienia) Formularz cenowy - Wyposażenie należy rozmieścić i zamontować w pomieszczeniach zgodnie z wykazem w Załączniku do SIWZ Podział wyposażenia na pomieszczenia - Poszczególne pozycje należy wykonać łącznie

Bardziej szczegółowo

ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011

ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011 ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011 www.sas 24.pl SPIS TREŚCI Informacje zamieszczone w katalogu nie są ofertą w rozumieniu prawa. Produkty przedstawione w katalogu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY. x zadanie 1 x x x x x x x

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY. x zadanie 1 x x x x x x x FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 5 do SIWZ SZW/NZ/2268-46/PN/2013 Sprzęt i urządzenia na potrzeby Bufetu Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach l.p. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

wyprzedażowa Oferta WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII www.tanake.com.pl

wyprzedażowa Oferta WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII www.tanake.com.pl WYPOSAŻEIE DLA GASTROOMII Oferta wyprzedażowa ul. Puławska 426, 02884 Warszawa tel. 022 366 90 39, fax 022 336 90 09 tanake@tanake.com.pl www.tanake.com.pl Zapraszamy 2 Urządzenia nowe i używane w atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Kolekcja. wyprzedażowa WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII SPIS TREŚCI. urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze...5 obróbka mechaniczna...

Kolekcja. wyprzedażowa WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII SPIS TREŚCI. urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze...5 obróbka mechaniczna... Kolekcja WYPOSAŻEIE DLA GASTROOMII wyprzedażowa SPIS TREŚCI urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze... obróbka mechaniczna...14 inne...23 wyposażenie drobne...31 Carlisle (melamina, poliwęglan, itp.)...46

Bardziej szczegółowo

3990,- 4490,- 4990,- 8550,- 17550- 11550,- 14990,- 13550,-

3990,- 4490,- 4990,- 8550,- 17550- 11550,- 14990,- 13550,- KATALOG 2015 Palniki PITT by Reginox można w prosty i bezpieczny sposób lączyć z szeroką gamą blatów kuchennych, począwszy od szkła, granitu oraz betonu, po kwarce kompozytowe, orian i stal nierdzewną.

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Cennik. Obowiązuje od 01.07.2007. Czas na to, co istotne

Cennik. Obowiązuje od 01.07.2007. Czas na to, co istotne Cennik Obowiązuje od 01.07.2007 Czas na to, co istotne Wyposażenie Urządzenia stołowe Typ 61, 101, 62, 102 Urządzenia wolnostojące Typ 201, 202 SelfCooking Control z 9 trybami pracy: Pieczeń duża Produkty

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom I. kwalifikacja T.6. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz.

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom I. kwalifikacja T.6. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz Gastronomia. Tom I Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Podręcznik technik żywienia i usług gastronomicznych kucharz kwalifikacja T.6 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

500 000 lat temu człowiek ujarzmił ogień. Od tamtej pory musi nieustannie nadzorować gotowanie potraw.

500 000 lat temu człowiek ujarzmił ogień. Od tamtej pory musi nieustannie nadzorować gotowanie potraw. 500 000 lat temu człowiek ujarzmił ogień Od tamtej pory musi nieustannie nadzorować gotowanie potraw. Czas na to co istotne światowa nowość Teraz wszystko się zmieni! Wraz z pierwszym na świecie SelfCooking

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY dot. postępowania

FORMULARZ CENOWY dot. postępowania Znak sprawy SR.III.07.65.204 Załącznik nr 2a do SIWZ FORMULARZ CENOWY dot. postępowania Dostawa oraz instalacja wyposażenia pracowni gastronomicznej do nauki zawodu, w ramach projektu Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo