AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI"

Transkrypt

1 AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI Prof. inż. ALFONS HOFFMANN wybitny elektroenergetyk i działacz społeczny Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu, jako syn Jana - tłumacza i sekretarza sądu, i Anny z domu Kruza. W rodzinie Hoffmannów kultywowano wszelkie formy tradycji i kultury polskiej, a zwłaszcza muzykę i polskie pieśni. Atmosfera domu rodzinnego, głęboko patriotyczna i katolicka, wywarła decydujący wpływ na całe jego życie. W 1905 roku Alfons Hoffmann wstąpił na Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej Alfons Hoffmann (Koenigliche Technische Hochschule zu Danzig). W roku został seniorem (przewodniczącym) polskiego kółka studenckiego i czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Już wtedy ujawniły się jego cechy przywódcy. Rektor przyznaje mu za dobre wyniki w nauce cesarskie stypendium naukowe. Po studiach, w latach , pracował w zakładach Garbe Lahmeyer w Akwizgranie i w Berlinie w zakładach Siemens-Schuckert. Wiosną 1920 r. został oddelegowany przez Ministerstwo Robót Publicznych do budowy elektrowni wodnej w Gródku nad Wdą. Dzięki Jego wielkiemu talentowi inżynierskiemu, wrodzonym i wybitnym zdolnościom organizacyjnym oraz dużej charyzmie, pomimo sporych trudności finansowych, budowę stosunkowo szybko ukończono. Pierwszą turbinę Francisa, w obecności prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, uruchomiono w dniu 24 kwietnia 1923 r. Wnastępnym roku 1924A. Hoffmann oddaje do ruchu drugi hydrozespół. Również w tym samym roku, za poradą ministra Gabriela Narutowicza, utworzona zostaje na bazie majątku elektrowni Gródek, Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek" Spółka Akcyjna. Pierwszym i długoletnim prezesem (14 lat) zostaje inż. Alfons Hoffmann.

2 Fot. 1. Pierwsza elektrownia wodna w Gródku nad Wdą Elektrownia ta, o mocy nominalnej 3900 kw, po odzyskaniu przez Polskę w 1918 r. niepodległości, była pierwszą elektrownią w kraju, zbudowaną siłami polskiego robotnika i inżyniera. Za budowę tej elektrowni i początki elektryfikacji Pomorza, otrzymuje On w 1926 r. Złoty Krzyż Zasługi. A. Hoffmann w momencie rozpoczęcia budowy elektrowni, miał już wizję budowy na Pomorzu spójnego systemu elektroenergetycznego. Fot. 2. Plan elektryfikacji Pomorza z 1923 r. Nr

3 Już 1923 roku opublikował pierwszy w kraju, kompleksowy, regionalny plan elektryfikacji całego regionu Pomorza. Pobudował w 1927 r. także pierwszą w Polsce linię przesyłową na napięcie 60 kv Gródek-Toruń, którą później przedłużył do Gdyni. Łączna długość Jego linii przesyłowych 60 kv wynosiła 240 km. W 1929 roku oddał do ruchu kolejną elektrownię wodną w Żurze. Była to już całkowicie polska elektrownia począwszy od opracowania założeń, poprzez projekt roboczy i wykonawstwo. Godny podkreślenia jest również krótki czas budowy wynoszący 16 miesięcy. Wkrótce po tym połączył się także z pracującymi na Pomorzu elektrowniami cieplnymi w Toruniu i Grudziądzu (nie zdążył połączyć się z Bydgoszczą, wybudował tylko linię 60 kv, podłączenia dokonali Niemcy) i wybudował linię napowietrzną 15 kv Gdynia-Władysławowo-Jurata. Fot. 3. Elektrownia wodna w Żurze 1929 r. Zamek wodny w budowie (praca nocna) 122 W 1936 r. buduje kolejną elektrownię, tym razem cieplną, w porcie gdyńskim, wg wspólnego projektu opracowanego w pracowni projektowej PEK Gródek w Toruniu, przy współpracy z prof. K. Pomianowskim. Do tej pory Gdynia była zasilana z Gródka i Żuru. Poprawiło to znacznie pewność zasilanie portu i miasta Gdynia w energię elektryczną. Tym samym zrealizował swój pierwotny plan utworzenia, pierwszego w kraju, regionalnego systemu energetycznego, który rozciągał się od Torunia do Gdyni, a dalej linią 15 kv aż do Juraty. Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek pokrywała na Pomorzu przed wojną około 70% zapotrzebowania na energię elektryczną. W kraju istniały już mniejsze systemy, jednak nie obejmowały one swym działaniem całego województwa. Zaborcy budowali elektrownie, które były usytuowane głównie przy zakładach przemysłowych jak cukrownie, browary, kopalnie i huty. Większe miasta miały swoje lokalne źródła energii, które służyły głównie do zasilania tramwajów, oświetlenia ulic, zasilania ważniejszych budynków. W 1928 r. A. Hoffmann zaproponował budowę ogólnokrajowej sieci energetycznej, z budową elektrowni o mocy 300 MW na Śląsku powiązanej liniami 200 kv z Poznaniem i Łodzią. Z braku kapitału i innych przyczyn nie podjęto tej budowy. Podziwiać należy rozmach Jego projektu. O trafności opracowanych w PEK Gródek prognoz zapotrzebowania zużycia energii elektrycznej niech świadczy jeden fakt. Otóż wg prognoz opracowanych w 1929 roku zapotrzebowanie energii na jednego mieszkańca Pomorza miało w roku 1970 wynosić 1000 kwh, a tymczasem faktyczne zużycie energii w 1970 roku wyniosło 1025 kwh. A. Hoffmann przywiązywał też wielką wagę do budowy laboratoriów badawczych. Były to laboratoria chemiczne (w tym olejowe), mechaniczne (wytrzymałości mate-

4 riałów) oraz elektryczne, wyposażył je w nowoczesną aparaturę pomiarową. Laboratoria te świadczyły również usługi na zewnątrz. Fot. 4. Wielki Program Gródka elektryfikacja kraju 1928 r. Nr Fot. 5. Generator udarów w laboratorium WN w Gródku 123

5 W późniejszych latach około 1930 rozbudował laboratorium wysokich napięć, pobudował nowe większe pomieszczenie i wyposażył je w transformator probierczy 300 kv i generator udarów na napięcie 500 kv (wszystko zbudowane we własnych warsztatach). W tym laboratorium były badane izolatory kołpakowe zastosowane w liniach WN. A. Hoffmann jednak myślał o podjęciu w przyszłości badań naukowych przy zastosowaniu tej aparatury. Wyposażył też laboratorium wytrzymałościowe w najnowsze maszyny typu Amslera. Na początku działania spółki PEK Gródek kapitał założycielski wynosił 6 mln zł, a w 1938 r. osiągnął 38 mln zł. 30 listopada 1938 r. inż. Alfons Hoffmann został powołany na członka dwuosobowego zarządu Śląskich Zakładów Elektrycznych SA, tzw. Ślązelu, Katowice. W czerwcu 1938 r. po wykupieniu przez rząd polski z rąk niemieckich 80% akcji, powołano nową Radę Nadzorczą, złożoną wyłącznie z Polaków. Zadecydowała ona, pod kierownictwem A. Hoffmanna, o natychmiastowej rozbudowie elektrowni w Chorzowie. Przed wybuchem wojny złożono zamówienia na turbozespół 50 MVA i 3 kotły na 64 atm. i 500 C. W celu zapewnienia nowych dużych rynków zbytu na energię elektryczną A. Hoffmann zorganizował przy dyrekcji Ślązelu biuro dla opracowania koncepcji budowy linii przesyłowych WN z Górnego Śląska do Warszawy i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Te Jego dalekosiężne plany przerwała wojna. W Gródku wszyscy się szkolili, A. Hoffmann przywiązuje dużą wagę do tej działalności. Już w 1922 r. uzyskuje zgodę Ministerstwa na prowadzenie kursów szkoleniowych dla robotników. Nauka jest prowadzona w Szkole Budowy Maszyn w Grudziądzu. Kadra inżynierska wyjeżdżała za granicę na konferencje, a po powrocie musiała pisać wyczerpujące sprawozdania. Robotnicy szkolili się na specjalnych kursach lub w szkole zakładowej. Sam Hoffmann też często wyjeżdżał na różne kongresy, gdzie referował polskie osiągnięcie naukowe. Zapraszał do Gródka wybitnych prelegentów na wykłady specjalistyczne. Ufundował kilku studentom PG Wydziału Elektrycznego tygodniową wycieczkę do Szwecji, celem zapoznania się z tamtejszym przemysłem elektrotechnicznym. W latach A. Hoffmann wybudował nowoczesną fabrykę grzejników elektrycznych. Te wysokiej jakości wyroby grzejne były instalowane na statkach handlowych i wojennych, głównie w kuchniach, służyły też do ogrzewania kościołów, miały liczne zastosowania w gospodarstwie domowym. Każdy wyrób tej fabryki podlegał kontroli technicznej. Zastosowane materiały izolacyjne czy grzejne były testowane w laboratorium. W biurze konstrukcyjnym były prowadzone systematycznie naukowe badania nad polepszeniem jakości wyrobów. Dlatego też jej produkty cieszyły się tak dobrą opinią odbiorców. Wg prof. M. Heringa fabrykę tę można było zaliczyć do pierwszej trójki fabryk w Europie produkujących grzejniki, a liczba wyprodukowanych grzejników w 1937 r. przekraczała 25 tys. szt. Zatrudnienie wynosiło krótko przed wojną około 450 osób, co dla okolicznych wiosek stwarzało duże możliwości znalezienia dobrej pracy. Personel kierowniczy Ślązelu i elektrowni Chorzów został ewakuowany już 2 września do Krakowa, potem do Lublina. Tam konwój został rozwiązany. A. Hoffmann znalazł się pod okupacją sowiecką we Lwowie, gdzie zaczął pracować jako konstruktor w Spółdzielni Pracy Elektrogrzejnictwa, a następnie w Ukrkomenergo. W 1941 r. po zajęciu Lwowa przez Niemców, przedostał się dzięki kolegom z AK do 124

6 Warszawy, gdyż był poszukiwany przez Gestapo. Tu, pod przybranym nazwiskiem Alfreda Hamerskiego, znalazł zatrudnienie w Fabryce Aparatów Elektrycznych u swojego przyjaciela K. Szpotańskiego, jako kierownik kuźni. W czasie okupacji brał udział w pracach konspiracyjnych Zw. Elektrowni Polskich nad opracowaniem projektu Projekt Z i sprawy organizacyjne. W powstaniu warszawskim stracił córkę Janinę, która jako 19-letnia sanitariuszka zginęła śmiercią męczeńską. Po upadku powstania został wywieziony na przymusowe roboty do Szczytnej koło Kłodzka. Fot. 6. Salon wystawowy fabryki grzejników PEK Gródek SA Po wyzwoleniu wrócił na swoje ukochane Pomorze i zgłosił się do pracy w energetyce. W latach był doradcą technicznym w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Północnego w Bydgoszczy i ZEO w Poznaniu. Z ich ramienia kierował w 1945 r. odbudową elektrowni wodnych Bielkowo i Łapino na Raduni, a w latach największej wówczas elektrowni wodnej w Dychowie na rzece Bóbr, walnie przyczyniając się do jej odbudowy. Generalnie w okresie stalinizmu A. Hoffmann został odsunięty od decydowania o rozwoju energetyki. Przeniósł się więc na Politechnikę Gdańską, gdzie w latach pracował w Katedrze Energetyki u prof. K. Kopeckiego, prowadząc wykłady z elektrowni wodnych, sieci elektrycznych i grzejnictwa. W 1953 roku rozpoczął pracę jako generalny projektant w Biurze Studiów Gospodarki Wodnej, a potem jako kierownik Zakładu Konstrukcji Wodnych i Śródlądowych w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Tam też, w wieku 72 lat, otrzymał w 1957 r. nominację na profesora nadzwyczajnego. Jednocześnie został powołany na członka Komitetu Gospodarki Wodnej przy prezydium PAN i członka Komitetu Elektryfikacji Polski. Nr

7 Jako pierwszy przedstawił możliwość wybudowania w Żarnowcu dużej elektrowni szczytowo-pompowej (kilkanaście lat później w tym miejscu zbudowano nowoczesną elektrownię o mocy 716 MW). W latach podjął się równie trudnego zadania, mianowicie odbudowy zniszczonej wówczas w kraju elektrowni wodnej w Dychowie na rzece Bóbr, z której w 1945 r. hydrozespoły, pompy i całe wyposażenie elektryczne zostały zdemontowane i wywiezione do ZSRR, łącznie z kompletną dokumentacją. Tylko dzięki Jego dobrym kontaktom z firmą Escher-Wyss i dalej z producentem turbin Voith, Polska otrzymała oryginalne rysunki techniczne turbin, co umożliwiło złożenie zamówienia na nowe turbozespoły w radzieckich zakładach w Leningradzie. W ten oto niezwykły sposób, staraniem inż. A Hoffmanna elektrownia Dychów we wrześniu 1952 roku zostaje włączona do sieci 110 kv z mocą pierwszego turbozespołu, rok później dwóch następnych, aby w maju 1961 r. osiągnąć moc 79,5 MW, a po modernizacji przeprowadzonej w latach moc 90 MW. Był też człowiekiem renesansu i niezwykłym społecznikiem. Już w 1906 roku A. Hoffmann został dyrygentem działającego od roku Koła Śpiewaczego Lutnia w Gdańsku. W latach , jako student, poświęcał wolny czas na działalność w polskich kołach śpiewaczych w Gdańsku i na Kaszubach i tworzenie nowych kół. W 1908 r. z inicjatywy A. Hoffmanna powstaje Komitet Kostiumowy. Zajmował się on szyciem staropolskich, ludowych kostiumów i ich wypożyczaniem. A. Hoffmann był wszechstronnym muzykiem: grał na organach, był miłośnikiem tańców ludowych (uczył tańców ludowych), reżyserem i organizatorem przedstawień teatralnych, koncertów itp. Muzyka, śpiew i tańce to jego wielka miłość. Fot. 7. Zasłużeni działacze ruchu śpiewaczego na Pomorzu. Od lewej dyr. Alfons Hoffmann, prof. Zygmunt Moczyński oraz Marceli Kadlec Dzięki działalności A. Hoffmanna i chóru Lutnia r. na zjeździe delegatów chórów kaszubskich w Wejherowie powstał Związek Śpiewaczy Okręgu Kaszubskiego, pierwsza organizacja tego typu na Pomorzu. Za tę pełnej pasji działalność na polu krzewienia polskości rektor politechniki cofa mu stypendium naukowe. Z odległego Akwizgranu, gdzie kontynuował studia, inspiruje powstanie w 1912 r. w Grudziądzu Pomorskiego Związku Śpiewaczego na Warmię i Prusy Zachodnie. Później związek ten zmienia nazwę na Pomorski Związek Śpiewaczy. W 1917 r. A. Hoffmann wyrusza wraz ze swoim 100-osobowym zespołem śpiewaków i tancerzy do Berlina. Tam bo- 126

8 wiem organizowano obchody 100-lecia działalności organizacji Sokół. A. Hoffmann opracował choreografię tańców, dobiera muzykę dla swojego zespołu. Odnosi tam duży sukces. Po przyjeździe do Torunia A. Hoffmann zostaje prezesem Pomorskiego Związku Śpiewaczego. W 1938 r. otrzymuje godność Członka Honorowego PZŚ. Po wojnie za wybitne zasługi otrzymuje złotą odznakę honorową przyznaną przez Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Wielką pasją A. Hoffmanna było oświetlanie ołtarzy i ogrzewania kościołów; był on wielkim prekursorem tych przedsięwzięć w kraju. Maksymilian Kolbe zwracał się kilkakrotnie do A. Hoffmanna o poradę w różnego rodzaju trudnościach w funkcjonowaniu instalacji elektrycznych na terenie Niepokalanowa. Niewiele osób wie, że przed wojną A. Hoffmann zainstalował oświetlenie i ogrzewanie elektryczne w katedrze św. Jana w Warszawie, Radzyniu Chełmińskim, Grudziądzu itp. PEK Gródek opracował także broszurkę pt. Ogrzewanie elektryczne kościołów. Działał również czynnie w harcerstwie. Organizował i zabiegał o fundusze na wycieczki i obozy harcerskie w pobliżu Gródka i Osia. Był zwolennikiem wychowywania młodzieży w duchu katolickim i patriotycznym. Jako obywatel Torunia uczestniczył A. Hoffmann w bogatym życiu kulturalnym tego miasta. Zakres Jego społecznych zainteresowań i działalności był bardzo szeroki i wszechstronny. A. Hoffmann był aktywnym członkiem elity intelektualnej Torunia. Fot.8. Prezydent RP Ignacy Mościcki (z lewej) z delegacją elektryków, w osobach inż. Kazimierz Szpotański, inż. Alfons Hoffmann, inż. Józef Podoski sekr. SEP. Data r. Miejsce wydarzenia: Zamek Królewski w Warszawie. Już w grudniu 1918 r. wstąpił do Stowarzyszenia Techników w Poznaniu. W 1921 r. założył Toruńskie Koło SEP i był w latach jego pierwszym prezesem. Koło SEP w 1924 r. przekształca się w Oddział, a A. Hoffmann zostaje jego pierwszym prezesem. Pod koniec 1921 r. zorganizował w Toruniu II Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników, na którym wygłosił referat. Miał również znaczący udział w organizacji VIII Zgromadzenia Delegatów Kół SEP w dniu 1 czerwca 1928 r. w Toruniu, na którym ustalono nowy statut i zmieniono nazwę Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Nr

9 Zasłynął w SEP jako prezes, który wystąpił z propozycją, która została zrealizowana, odbycia walonego zjazdu SEP na Bałtyku. W 1938 r. MS Piłsudski wypłynął w pięciodniowy rejs z delegatami, żonami oraz delegacją czeskich elektryków. W czasie rejsu, obradowały rożne komisje SEP. W programie był też trzydniowy postój w Sztokholmie, celem zwiedzania zakładów pracy branży elektrycznej, jak i zabytków Szwecji. Za zasługi w pracy społecznej i zawodowej profesor Alfons Hoffmann był odznaczony: Krzyżem Oficerskim OOP (1961), Złotym Krzyżem Zasługi (1926), Złotymi Odznakami SEP i NOT, Złotą Odznaką Miasta Gdańska. Ponadto jak już wspomniano, uzyskał godność Członka Honorowego Pomorskiego Związku Śpiewaczego w Toruniu (1939) i Członka Honorowego SEP (1961). Sokrates powiedział, że człowiek jest tyle wart, ile pozostawił po sobie. Profesor A. Hoffmann pozostawił liczne ślady swojej działalności, szczególnie w pamięci potomnych na Pomorzu. Otrzymał od społeczeństwa polskiego najwyższe wyróżnienie, jakim jest społeczne uznanie i nobilitacja Jego osiągnięć. Tego typu uznania otrzymują tylko nieliczni, wybitni. W wielu miastach są ulice Jego imienia, pamiątkowe tablice i szkoły. O jego życiu i dokonaniach napisano wiele książek i artykułów w czasopismach. Jemu poświęcono wiele konferencji, seminariów, uroczystych obchodów rocznic związanych z Jego życiem i działalnością. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Są tam liczne wspomnienia o prof. A. Hoffmanie oraz Jemu poświęcone artykuły z Miesięcznika INPE nr (maj-czerwiec 2005 r.) wydanego z okazji Jubileuszu Politechniki Gdańskiej. Opracowanie i redakcja: T. Malinowski na podstawie materiałów autorstwa: Tadeusza Domżalskiego otrzymanych r. OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W KOLE TERENOWYM SEP PRZY RZE BUSKO Od wielu lat Koło SEP kultywuje opiekę nad cmentarzami wojskowymi na Ponidziu i tradycję obchodów Święta Niepodległości. Członkowie Koła, wśród których są także weterani wojenni, co roku z pocztem sztandarowym składają kwiaty na cmentarzu żołnierzy polskich poległych w czasie I i II wojny światowej w Uciskowie oraz legionistów i żołnierzy września w Czarkowach, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu i żołnierzy w Ksanach. Patriotyczne pieśni, recytacje i wspomnienia uczestników kończą obchody. Tegoroczne spotkanie wzbogacił Jubileusz członka koła SEP, majora w stanie spoczynku mgra inż. Stanisława Parlaka, żołnierza Marszałka Józefa Piłsudskiego, który właśnie w tym roku ukończył 100 lat. Do życzeń dobrego zdrowia w dalszych latach dołącza się także Redakcja INPE. Tadeusz Malinowski Redaktor Naczelny 128

10 Fotografie ze święta Niepodległości w Kole Terenowym SEP przy RZE Busko Pomnik Niepodległości w Czarkowach na Ponidziu. 2. Uczestnicy przed Pomnikiem Niepodległości w Czarkowach. 3. Uczestnicy spotkania przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu 10 XI 2010 r. 4. Pomnik Trzech Żołnierzy w Ksanach. Powstał staraniem mjr. Stanisława Parlaka. 5. Od lewej: Prezes Koła SEP w Busku-Zdroju Andrzej Wadowski, organizator corocznych obchodów, Marek Grzywacz (ZG SEP), Zygmunt Maj i Zygmunt Zimny (Oddział Kielecki SEP).

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku 1881-1958 Profesor Jan Obrąpalski urodził się 13.07.1885 roku w Warszawie ojciec Erazm

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Alfons HOFFMANN 1 ( )

Alfons HOFFMANN 1 ( ) Alfons HOFFMANN 1 (1885 1963) Profesor Alfons Hoffman urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu jako syn Jana - tłumacza i sekretarza sądu i Anny z domu Kruza. Z domu rodzinnego wyniósł wielkie umiłowanie

Bardziej szczegółowo

PROFESOR INŻ. ALFONS HOFFMANN (1885-1963)

PROFESOR INŻ. ALFONS HOFFMANN (1885-1963) Absolwenci Technische Hochschule zu Danzig pionierzy PG PROFESOR INŻ. ALFONS HOFFMANN (1885-1963) Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu jako syn Jana tłumacza i sekretarza sądu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników

Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników Początki elektrotechniki w Polsce sięgają czasów gdy Polską rządził jeszcze ostatni król Stanisław August, oraz czasów gdy Polska znikła z map świata

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015.

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. W dniach 29-30 czerwca 2015 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się I Sympozjum Historia Elektryki, którego organizatorem była Centralna Komisja Historyczna

Bardziej szczegółowo

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Pan Ziemowit Maślanka urodził się w 1924r. w miejscowości Witosówka pow. Trembowla w woj. Tarnopolskim na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Ur 10 I 1922 w Zagańsku Ojciec leśnik, żołnierz AK Brat Mieczysław Tobruk, Monte Casino, Virtuti Militari, podpułkownik Siostra Maria

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich FORUM Energia Efekt -Środowisko Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich Warszawa, 23 marca 2012 r. Andrzej Boroń Sekretarz Generalny SEP e-mail: sep@sep.com.pl, http://www.sep.com.pl

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1919. e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl

Rok założenia 1919. e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl Rok założenia 1919 e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl 9 czerwca 1919 r. utworzeno ogólnopolską organizację: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Pierwszym prezesem został prof. Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

POLON to kolejna edycja projektu, nad którym, Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej pracowało od października ubiegłego roku. Po sukcesie poprzedniej edycji (IZOTOP

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce dr inż. Michał Górny Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Wypalanie gazu kopalnianego Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach

Bardziej szczegółowo

PROF. ALFONS HOFFMANN ( ). WYBITNY PIONIER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI I ELEKTROTERMII

PROF. ALFONS HOFFMANN ( ). WYBITNY PIONIER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI I ELEKTROTERMII Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 44 I Sympozjum Historia Elektryki Gdańsk, 29-30 czerwca 2015 PROF. ALFONS HOFFMANN (1885-1963). WYBITNY PIONIER POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja Konferencja ENERGETYKA NA TERENACH WIEJSKICH ETW 2012 Energetyka we wsiach i rolnictwie 27-28 marca 2012 r. Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 PATRONAT HONOROWY PATRONAT PARTNERZY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BIELIŃSKI GDYNIANIN Z WYBORU

KAZIMIERZ BIELIŃSKI GDYNIANIN Z WYBORU Andrzej Wawrzyński KAZIMIERZ BIELIŃSKI GDYNIANIN Z WYBORU Lata młodości Kazimierz Nikodem Bieliński (1897 1939) inżynier elektryk, organizator elektrowni w Gdyni, dyrektor Miejskich Zakładów Elektrycznych;

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI Ignacy Włodzimierz Garbolewski (ur. 15 stycznia 1878 r. w Czerwonce, zm. 1 listopada 1933 r. w Sochaczewie). Właściciel dóbr czerwonkowskich. Od 14 listopada 1918 r. do 19

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy).

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy). WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2013 ROK Opracowany na podstawie Decyzji Nr 187/MON

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Medale Oddziału Gdańskiego SEP

Medale Oddziału Gdańskiego SEP Medale Oddziału Gdańskiego SEP Dariusz Świsulski Historia medalierstwa na ziemiach polskich sięga XVI wieku, kiedy sztuka ta dotarła z Włoch. Za pierwszy medal uważa się srebrny krążek wybity w 1508 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Katowice, 13 lutego., Egzaminy kwalifikacyjne G-1.

Katowice, 13 lutego., Egzaminy kwalifikacyjne G-1. Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych luty 2016 roku nr 2 / 2016 (21) Katowice, 1 lutego, Posiedzenie Prezydium OZW SEP.

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO 21.BSP I PODLEGŁE JW. UDZIELAJĄCE WSPARCIA PARTNEROM SPOŁECZNYM W 2015 r das Jarosław. Strona 2

DOWÓDZTWO 21.BSP I PODLEGŁE JW. UDZIELAJĄCE WSPARCIA PARTNEROM SPOŁECZNYM W 2015 r das Jarosław. Strona 2 Strona 1 DOWÓDZTWO 21.BSP I PODLEGŁE JW. UDZIELAJĄCE WSPARCIA PARTNEROM SPOŁECZNYM W 2015 r. 1. Strona 2 UWAGI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W PLANIE WSPÓŁPRACY NA 2015 r.: 1. W wyniku restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do MAN Trucks w Niepołomicach

Wycieczka do MAN Trucks w Niepołomicach Wycieczka do MAN Trucks w Niepołomicach Koła Seniorów nr 7 SEP - Oddział Krakowski zorganizowało w dniu 22.04.2016 r. wycieczkę do zakładu montażowego samochodów ciężarowych MAN Trucks w Niepołomicach.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

WESTERPLATE JAKO SYMBOL

WESTERPLATE JAKO SYMBOL WESTERPLATE JAKO SYMBOL KONSULTACJE SPOŁECZNE 6 CZERWCA 2016 R DOM TECHNIKA W GDAŃSKU, UL RAJSKA 6 RAMOWY PROGRAM REWITALIZACJI TERENÓW WESTERPLATTE DR INŻ. BOGDAN SEDLER PROF. DR INŻ. TADEUSZ JEDNORAŁ

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

EKOBOX S.A. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Kielce, listopad 2010 r.

EKOBOX S.A. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Kielce, listopad 2010 r. EKOBOX S.A. Prezentacja spółki Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Kielce, listopad 2010 r. AGENDA 1. DZIAŁALNŚĆ SPÓŁKI EKOBOX S.A. 3 2. NABYWCY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ EKOBOX S.A. 5 3. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Historia klas patronackich w ZSP nr 9

Historia klas patronackich w ZSP nr 9 technik energetyk Historia klas patronackich w ZSP nr 9 grudzień 2008 podpisanie listu intencyjnego w sprawie kształcenia techników branży energetycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 przez władze

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Gdańsk

Instytut Pamięci Narodowej - Gdańsk Instytut Pamięci Narodowej - Gdańsk Źródło: http://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/18308,obchody-71-rocznicy-powstania-warszawskiego-bydgoszcz-dabrowno- Gdansk-Sopot-31-l.html Wygenerowano: Środa, 28

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir Bolesławiec Śląski Prawa miejskie nadane w 1251 r. Miasto ceramiki Miejsce przenikania wielu kultur Dzieje miasta ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

XIV SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

XIV SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego XIV SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego Pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego Komitetu Nauki o Materiałach PAN Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO BIURA OCHRONY RZĄDU

POLICJA.PL ŚWIĘTO BIURA OCHRONY RZĄDU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144545,swieto-biura-ochrony-rzadu.html Wygenerowano: Piątek, 14 lipca 2017, 11:28 ŚWIĘTO BIURA OCHRONY RZĄDU Szef MSWiA wziął udział w obchodach

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych listopad 2015 roku nr 11/2015 (18) Katowice, 3 listopada 2015 r. Seminarium szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta Kalendarium dziejów miasta Grudziądza 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta 1207 objęcie ziemi chełmińskiej wraz z Grudziądzem przez Konrada

Bardziej szczegółowo

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych kwiecień 2017 roku nr 4 / 2017 (35) Zakopane, 1 kwietnia W dniach 31.03-01.04.2017

Bardziej szczegółowo

Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce

Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce prof. zw. dr hab. Zdzisław Celiński przewodniczący Komitetu Energetyki Jądrowej SEP XXIV Kongres Techników Polskich

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Na podstawie 8 pkt 3, 10 pkt 17, 13 pkt 4.2, 24 pkt 15 i 16 Statutu SITPNiG z 2005 roku ustala się regulamin odznak I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin dotyczy: a.

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju.

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Ponadto poziom rozwoju w Polsce nie był równy. W zaborze

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU 1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo