AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI"

Transkrypt

1 AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI Prof. inż. ALFONS HOFFMANN wybitny elektroenergetyk i działacz społeczny Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu, jako syn Jana - tłumacza i sekretarza sądu, i Anny z domu Kruza. W rodzinie Hoffmannów kultywowano wszelkie formy tradycji i kultury polskiej, a zwłaszcza muzykę i polskie pieśni. Atmosfera domu rodzinnego, głęboko patriotyczna i katolicka, wywarła decydujący wpływ na całe jego życie. W 1905 roku Alfons Hoffmann wstąpił na Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej Alfons Hoffmann (Koenigliche Technische Hochschule zu Danzig). W roku został seniorem (przewodniczącym) polskiego kółka studenckiego i czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Już wtedy ujawniły się jego cechy przywódcy. Rektor przyznaje mu za dobre wyniki w nauce cesarskie stypendium naukowe. Po studiach, w latach , pracował w zakładach Garbe Lahmeyer w Akwizgranie i w Berlinie w zakładach Siemens-Schuckert. Wiosną 1920 r. został oddelegowany przez Ministerstwo Robót Publicznych do budowy elektrowni wodnej w Gródku nad Wdą. Dzięki Jego wielkiemu talentowi inżynierskiemu, wrodzonym i wybitnym zdolnościom organizacyjnym oraz dużej charyzmie, pomimo sporych trudności finansowych, budowę stosunkowo szybko ukończono. Pierwszą turbinę Francisa, w obecności prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, uruchomiono w dniu 24 kwietnia 1923 r. Wnastępnym roku 1924A. Hoffmann oddaje do ruchu drugi hydrozespół. Również w tym samym roku, za poradą ministra Gabriela Narutowicza, utworzona zostaje na bazie majątku elektrowni Gródek, Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek" Spółka Akcyjna. Pierwszym i długoletnim prezesem (14 lat) zostaje inż. Alfons Hoffmann.

2 Fot. 1. Pierwsza elektrownia wodna w Gródku nad Wdą Elektrownia ta, o mocy nominalnej 3900 kw, po odzyskaniu przez Polskę w 1918 r. niepodległości, była pierwszą elektrownią w kraju, zbudowaną siłami polskiego robotnika i inżyniera. Za budowę tej elektrowni i początki elektryfikacji Pomorza, otrzymuje On w 1926 r. Złoty Krzyż Zasługi. A. Hoffmann w momencie rozpoczęcia budowy elektrowni, miał już wizję budowy na Pomorzu spójnego systemu elektroenergetycznego. Fot. 2. Plan elektryfikacji Pomorza z 1923 r. Nr

3 Już 1923 roku opublikował pierwszy w kraju, kompleksowy, regionalny plan elektryfikacji całego regionu Pomorza. Pobudował w 1927 r. także pierwszą w Polsce linię przesyłową na napięcie 60 kv Gródek-Toruń, którą później przedłużył do Gdyni. Łączna długość Jego linii przesyłowych 60 kv wynosiła 240 km. W 1929 roku oddał do ruchu kolejną elektrownię wodną w Żurze. Była to już całkowicie polska elektrownia począwszy od opracowania założeń, poprzez projekt roboczy i wykonawstwo. Godny podkreślenia jest również krótki czas budowy wynoszący 16 miesięcy. Wkrótce po tym połączył się także z pracującymi na Pomorzu elektrowniami cieplnymi w Toruniu i Grudziądzu (nie zdążył połączyć się z Bydgoszczą, wybudował tylko linię 60 kv, podłączenia dokonali Niemcy) i wybudował linię napowietrzną 15 kv Gdynia-Władysławowo-Jurata. Fot. 3. Elektrownia wodna w Żurze 1929 r. Zamek wodny w budowie (praca nocna) 122 W 1936 r. buduje kolejną elektrownię, tym razem cieplną, w porcie gdyńskim, wg wspólnego projektu opracowanego w pracowni projektowej PEK Gródek w Toruniu, przy współpracy z prof. K. Pomianowskim. Do tej pory Gdynia była zasilana z Gródka i Żuru. Poprawiło to znacznie pewność zasilanie portu i miasta Gdynia w energię elektryczną. Tym samym zrealizował swój pierwotny plan utworzenia, pierwszego w kraju, regionalnego systemu energetycznego, który rozciągał się od Torunia do Gdyni, a dalej linią 15 kv aż do Juraty. Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek pokrywała na Pomorzu przed wojną około 70% zapotrzebowania na energię elektryczną. W kraju istniały już mniejsze systemy, jednak nie obejmowały one swym działaniem całego województwa. Zaborcy budowali elektrownie, które były usytuowane głównie przy zakładach przemysłowych jak cukrownie, browary, kopalnie i huty. Większe miasta miały swoje lokalne źródła energii, które służyły głównie do zasilania tramwajów, oświetlenia ulic, zasilania ważniejszych budynków. W 1928 r. A. Hoffmann zaproponował budowę ogólnokrajowej sieci energetycznej, z budową elektrowni o mocy 300 MW na Śląsku powiązanej liniami 200 kv z Poznaniem i Łodzią. Z braku kapitału i innych przyczyn nie podjęto tej budowy. Podziwiać należy rozmach Jego projektu. O trafności opracowanych w PEK Gródek prognoz zapotrzebowania zużycia energii elektrycznej niech świadczy jeden fakt. Otóż wg prognoz opracowanych w 1929 roku zapotrzebowanie energii na jednego mieszkańca Pomorza miało w roku 1970 wynosić 1000 kwh, a tymczasem faktyczne zużycie energii w 1970 roku wyniosło 1025 kwh. A. Hoffmann przywiązywał też wielką wagę do budowy laboratoriów badawczych. Były to laboratoria chemiczne (w tym olejowe), mechaniczne (wytrzymałości mate-

4 riałów) oraz elektryczne, wyposażył je w nowoczesną aparaturę pomiarową. Laboratoria te świadczyły również usługi na zewnątrz. Fot. 4. Wielki Program Gródka elektryfikacja kraju 1928 r. Nr Fot. 5. Generator udarów w laboratorium WN w Gródku 123

5 W późniejszych latach około 1930 rozbudował laboratorium wysokich napięć, pobudował nowe większe pomieszczenie i wyposażył je w transformator probierczy 300 kv i generator udarów na napięcie 500 kv (wszystko zbudowane we własnych warsztatach). W tym laboratorium były badane izolatory kołpakowe zastosowane w liniach WN. A. Hoffmann jednak myślał o podjęciu w przyszłości badań naukowych przy zastosowaniu tej aparatury. Wyposażył też laboratorium wytrzymałościowe w najnowsze maszyny typu Amslera. Na początku działania spółki PEK Gródek kapitał założycielski wynosił 6 mln zł, a w 1938 r. osiągnął 38 mln zł. 30 listopada 1938 r. inż. Alfons Hoffmann został powołany na członka dwuosobowego zarządu Śląskich Zakładów Elektrycznych SA, tzw. Ślązelu, Katowice. W czerwcu 1938 r. po wykupieniu przez rząd polski z rąk niemieckich 80% akcji, powołano nową Radę Nadzorczą, złożoną wyłącznie z Polaków. Zadecydowała ona, pod kierownictwem A. Hoffmanna, o natychmiastowej rozbudowie elektrowni w Chorzowie. Przed wybuchem wojny złożono zamówienia na turbozespół 50 MVA i 3 kotły na 64 atm. i 500 C. W celu zapewnienia nowych dużych rynków zbytu na energię elektryczną A. Hoffmann zorganizował przy dyrekcji Ślązelu biuro dla opracowania koncepcji budowy linii przesyłowych WN z Górnego Śląska do Warszawy i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Te Jego dalekosiężne plany przerwała wojna. W Gródku wszyscy się szkolili, A. Hoffmann przywiązuje dużą wagę do tej działalności. Już w 1922 r. uzyskuje zgodę Ministerstwa na prowadzenie kursów szkoleniowych dla robotników. Nauka jest prowadzona w Szkole Budowy Maszyn w Grudziądzu. Kadra inżynierska wyjeżdżała za granicę na konferencje, a po powrocie musiała pisać wyczerpujące sprawozdania. Robotnicy szkolili się na specjalnych kursach lub w szkole zakładowej. Sam Hoffmann też często wyjeżdżał na różne kongresy, gdzie referował polskie osiągnięcie naukowe. Zapraszał do Gródka wybitnych prelegentów na wykłady specjalistyczne. Ufundował kilku studentom PG Wydziału Elektrycznego tygodniową wycieczkę do Szwecji, celem zapoznania się z tamtejszym przemysłem elektrotechnicznym. W latach A. Hoffmann wybudował nowoczesną fabrykę grzejników elektrycznych. Te wysokiej jakości wyroby grzejne były instalowane na statkach handlowych i wojennych, głównie w kuchniach, służyły też do ogrzewania kościołów, miały liczne zastosowania w gospodarstwie domowym. Każdy wyrób tej fabryki podlegał kontroli technicznej. Zastosowane materiały izolacyjne czy grzejne były testowane w laboratorium. W biurze konstrukcyjnym były prowadzone systematycznie naukowe badania nad polepszeniem jakości wyrobów. Dlatego też jej produkty cieszyły się tak dobrą opinią odbiorców. Wg prof. M. Heringa fabrykę tę można było zaliczyć do pierwszej trójki fabryk w Europie produkujących grzejniki, a liczba wyprodukowanych grzejników w 1937 r. przekraczała 25 tys. szt. Zatrudnienie wynosiło krótko przed wojną około 450 osób, co dla okolicznych wiosek stwarzało duże możliwości znalezienia dobrej pracy. Personel kierowniczy Ślązelu i elektrowni Chorzów został ewakuowany już 2 września do Krakowa, potem do Lublina. Tam konwój został rozwiązany. A. Hoffmann znalazł się pod okupacją sowiecką we Lwowie, gdzie zaczął pracować jako konstruktor w Spółdzielni Pracy Elektrogrzejnictwa, a następnie w Ukrkomenergo. W 1941 r. po zajęciu Lwowa przez Niemców, przedostał się dzięki kolegom z AK do 124

6 Warszawy, gdyż był poszukiwany przez Gestapo. Tu, pod przybranym nazwiskiem Alfreda Hamerskiego, znalazł zatrudnienie w Fabryce Aparatów Elektrycznych u swojego przyjaciela K. Szpotańskiego, jako kierownik kuźni. W czasie okupacji brał udział w pracach konspiracyjnych Zw. Elektrowni Polskich nad opracowaniem projektu Projekt Z i sprawy organizacyjne. W powstaniu warszawskim stracił córkę Janinę, która jako 19-letnia sanitariuszka zginęła śmiercią męczeńską. Po upadku powstania został wywieziony na przymusowe roboty do Szczytnej koło Kłodzka. Fot. 6. Salon wystawowy fabryki grzejników PEK Gródek SA Po wyzwoleniu wrócił na swoje ukochane Pomorze i zgłosił się do pracy w energetyce. W latach był doradcą technicznym w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Północnego w Bydgoszczy i ZEO w Poznaniu. Z ich ramienia kierował w 1945 r. odbudową elektrowni wodnych Bielkowo i Łapino na Raduni, a w latach największej wówczas elektrowni wodnej w Dychowie na rzece Bóbr, walnie przyczyniając się do jej odbudowy. Generalnie w okresie stalinizmu A. Hoffmann został odsunięty od decydowania o rozwoju energetyki. Przeniósł się więc na Politechnikę Gdańską, gdzie w latach pracował w Katedrze Energetyki u prof. K. Kopeckiego, prowadząc wykłady z elektrowni wodnych, sieci elektrycznych i grzejnictwa. W 1953 roku rozpoczął pracę jako generalny projektant w Biurze Studiów Gospodarki Wodnej, a potem jako kierownik Zakładu Konstrukcji Wodnych i Śródlądowych w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Tam też, w wieku 72 lat, otrzymał w 1957 r. nominację na profesora nadzwyczajnego. Jednocześnie został powołany na członka Komitetu Gospodarki Wodnej przy prezydium PAN i członka Komitetu Elektryfikacji Polski. Nr

7 Jako pierwszy przedstawił możliwość wybudowania w Żarnowcu dużej elektrowni szczytowo-pompowej (kilkanaście lat później w tym miejscu zbudowano nowoczesną elektrownię o mocy 716 MW). W latach podjął się równie trudnego zadania, mianowicie odbudowy zniszczonej wówczas w kraju elektrowni wodnej w Dychowie na rzece Bóbr, z której w 1945 r. hydrozespoły, pompy i całe wyposażenie elektryczne zostały zdemontowane i wywiezione do ZSRR, łącznie z kompletną dokumentacją. Tylko dzięki Jego dobrym kontaktom z firmą Escher-Wyss i dalej z producentem turbin Voith, Polska otrzymała oryginalne rysunki techniczne turbin, co umożliwiło złożenie zamówienia na nowe turbozespoły w radzieckich zakładach w Leningradzie. W ten oto niezwykły sposób, staraniem inż. A Hoffmanna elektrownia Dychów we wrześniu 1952 roku zostaje włączona do sieci 110 kv z mocą pierwszego turbozespołu, rok później dwóch następnych, aby w maju 1961 r. osiągnąć moc 79,5 MW, a po modernizacji przeprowadzonej w latach moc 90 MW. Był też człowiekiem renesansu i niezwykłym społecznikiem. Już w 1906 roku A. Hoffmann został dyrygentem działającego od roku Koła Śpiewaczego Lutnia w Gdańsku. W latach , jako student, poświęcał wolny czas na działalność w polskich kołach śpiewaczych w Gdańsku i na Kaszubach i tworzenie nowych kół. W 1908 r. z inicjatywy A. Hoffmanna powstaje Komitet Kostiumowy. Zajmował się on szyciem staropolskich, ludowych kostiumów i ich wypożyczaniem. A. Hoffmann był wszechstronnym muzykiem: grał na organach, był miłośnikiem tańców ludowych (uczył tańców ludowych), reżyserem i organizatorem przedstawień teatralnych, koncertów itp. Muzyka, śpiew i tańce to jego wielka miłość. Fot. 7. Zasłużeni działacze ruchu śpiewaczego na Pomorzu. Od lewej dyr. Alfons Hoffmann, prof. Zygmunt Moczyński oraz Marceli Kadlec Dzięki działalności A. Hoffmanna i chóru Lutnia r. na zjeździe delegatów chórów kaszubskich w Wejherowie powstał Związek Śpiewaczy Okręgu Kaszubskiego, pierwsza organizacja tego typu na Pomorzu. Za tę pełnej pasji działalność na polu krzewienia polskości rektor politechniki cofa mu stypendium naukowe. Z odległego Akwizgranu, gdzie kontynuował studia, inspiruje powstanie w 1912 r. w Grudziądzu Pomorskiego Związku Śpiewaczego na Warmię i Prusy Zachodnie. Później związek ten zmienia nazwę na Pomorski Związek Śpiewaczy. W 1917 r. A. Hoffmann wyrusza wraz ze swoim 100-osobowym zespołem śpiewaków i tancerzy do Berlina. Tam bo- 126

8 wiem organizowano obchody 100-lecia działalności organizacji Sokół. A. Hoffmann opracował choreografię tańców, dobiera muzykę dla swojego zespołu. Odnosi tam duży sukces. Po przyjeździe do Torunia A. Hoffmann zostaje prezesem Pomorskiego Związku Śpiewaczego. W 1938 r. otrzymuje godność Członka Honorowego PZŚ. Po wojnie za wybitne zasługi otrzymuje złotą odznakę honorową przyznaną przez Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Wielką pasją A. Hoffmanna było oświetlanie ołtarzy i ogrzewania kościołów; był on wielkim prekursorem tych przedsięwzięć w kraju. Maksymilian Kolbe zwracał się kilkakrotnie do A. Hoffmanna o poradę w różnego rodzaju trudnościach w funkcjonowaniu instalacji elektrycznych na terenie Niepokalanowa. Niewiele osób wie, że przed wojną A. Hoffmann zainstalował oświetlenie i ogrzewanie elektryczne w katedrze św. Jana w Warszawie, Radzyniu Chełmińskim, Grudziądzu itp. PEK Gródek opracował także broszurkę pt. Ogrzewanie elektryczne kościołów. Działał również czynnie w harcerstwie. Organizował i zabiegał o fundusze na wycieczki i obozy harcerskie w pobliżu Gródka i Osia. Był zwolennikiem wychowywania młodzieży w duchu katolickim i patriotycznym. Jako obywatel Torunia uczestniczył A. Hoffmann w bogatym życiu kulturalnym tego miasta. Zakres Jego społecznych zainteresowań i działalności był bardzo szeroki i wszechstronny. A. Hoffmann był aktywnym członkiem elity intelektualnej Torunia. Fot.8. Prezydent RP Ignacy Mościcki (z lewej) z delegacją elektryków, w osobach inż. Kazimierz Szpotański, inż. Alfons Hoffmann, inż. Józef Podoski sekr. SEP. Data r. Miejsce wydarzenia: Zamek Królewski w Warszawie. Już w grudniu 1918 r. wstąpił do Stowarzyszenia Techników w Poznaniu. W 1921 r. założył Toruńskie Koło SEP i był w latach jego pierwszym prezesem. Koło SEP w 1924 r. przekształca się w Oddział, a A. Hoffmann zostaje jego pierwszym prezesem. Pod koniec 1921 r. zorganizował w Toruniu II Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników, na którym wygłosił referat. Miał również znaczący udział w organizacji VIII Zgromadzenia Delegatów Kół SEP w dniu 1 czerwca 1928 r. w Toruniu, na którym ustalono nowy statut i zmieniono nazwę Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Nr

9 Zasłynął w SEP jako prezes, który wystąpił z propozycją, która została zrealizowana, odbycia walonego zjazdu SEP na Bałtyku. W 1938 r. MS Piłsudski wypłynął w pięciodniowy rejs z delegatami, żonami oraz delegacją czeskich elektryków. W czasie rejsu, obradowały rożne komisje SEP. W programie był też trzydniowy postój w Sztokholmie, celem zwiedzania zakładów pracy branży elektrycznej, jak i zabytków Szwecji. Za zasługi w pracy społecznej i zawodowej profesor Alfons Hoffmann był odznaczony: Krzyżem Oficerskim OOP (1961), Złotym Krzyżem Zasługi (1926), Złotymi Odznakami SEP i NOT, Złotą Odznaką Miasta Gdańska. Ponadto jak już wspomniano, uzyskał godność Członka Honorowego Pomorskiego Związku Śpiewaczego w Toruniu (1939) i Członka Honorowego SEP (1961). Sokrates powiedział, że człowiek jest tyle wart, ile pozostawił po sobie. Profesor A. Hoffmann pozostawił liczne ślady swojej działalności, szczególnie w pamięci potomnych na Pomorzu. Otrzymał od społeczeństwa polskiego najwyższe wyróżnienie, jakim jest społeczne uznanie i nobilitacja Jego osiągnięć. Tego typu uznania otrzymują tylko nieliczni, wybitni. W wielu miastach są ulice Jego imienia, pamiątkowe tablice i szkoły. O jego życiu i dokonaniach napisano wiele książek i artykułów w czasopismach. Jemu poświęcono wiele konferencji, seminariów, uroczystych obchodów rocznic związanych z Jego życiem i działalnością. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Są tam liczne wspomnienia o prof. A. Hoffmanie oraz Jemu poświęcone artykuły z Miesięcznika INPE nr (maj-czerwiec 2005 r.) wydanego z okazji Jubileuszu Politechniki Gdańskiej. Opracowanie i redakcja: T. Malinowski na podstawie materiałów autorstwa: Tadeusza Domżalskiego otrzymanych r. OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W KOLE TERENOWYM SEP PRZY RZE BUSKO Od wielu lat Koło SEP kultywuje opiekę nad cmentarzami wojskowymi na Ponidziu i tradycję obchodów Święta Niepodległości. Członkowie Koła, wśród których są także weterani wojenni, co roku z pocztem sztandarowym składają kwiaty na cmentarzu żołnierzy polskich poległych w czasie I i II wojny światowej w Uciskowie oraz legionistów i żołnierzy września w Czarkowach, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu i żołnierzy w Ksanach. Patriotyczne pieśni, recytacje i wspomnienia uczestników kończą obchody. Tegoroczne spotkanie wzbogacił Jubileusz członka koła SEP, majora w stanie spoczynku mgra inż. Stanisława Parlaka, żołnierza Marszałka Józefa Piłsudskiego, który właśnie w tym roku ukończył 100 lat. Do życzeń dobrego zdrowia w dalszych latach dołącza się także Redakcja INPE. Tadeusz Malinowski Redaktor Naczelny 128

10 Fotografie ze święta Niepodległości w Kole Terenowym SEP przy RZE Busko Pomnik Niepodległości w Czarkowach na Ponidziu. 2. Uczestnicy przed Pomnikiem Niepodległości w Czarkowach. 3. Uczestnicy spotkania przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu 10 XI 2010 r. 4. Pomnik Trzech Żołnierzy w Ksanach. Powstał staraniem mjr. Stanisława Parlaka. 5. Od lewej: Prezes Koła SEP w Busku-Zdroju Andrzej Wadowski, organizator corocznych obchodów, Marek Grzywacz (ZG SEP), Zygmunt Maj i Zygmunt Zimny (Oddział Kielecki SEP).

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku 1881-1958 Profesor Jan Obrąpalski urodził się 13.07.1885 roku w Warszawie ojciec Erazm

Bardziej szczegółowo

PROFESOR INŻ. ALFONS HOFFMANN (1885-1963)

PROFESOR INŻ. ALFONS HOFFMANN (1885-1963) Absolwenci Technische Hochschule zu Danzig pionierzy PG PROFESOR INŻ. ALFONS HOFFMANN (1885-1963) Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu jako syn Jana tłumacza i sekretarza sądu

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników

Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników Początki elektrotechniki w Polsce sięgają czasów gdy Polską rządził jeszcze ostatni król Stanisław August, oraz czasów gdy Polska znikła z map świata

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Pan Ziemowit Maślanka urodził się w 1924r. w miejscowości Witosówka pow. Trembowla w woj. Tarnopolskim na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Ur 10 I 1922 w Zagańsku Ojciec leśnik, żołnierz AK Brat Mieczysław Tobruk, Monte Casino, Virtuti Militari, podpułkownik Siostra Maria

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1919. e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl

Rok założenia 1919. e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl Rok założenia 1919 e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl 9 czerwca 1919 r. utworzeno ogólnopolską organizację: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Pierwszym prezesem został prof. Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BIELIŃSKI GDYNIANIN Z WYBORU

KAZIMIERZ BIELIŃSKI GDYNIANIN Z WYBORU Andrzej Wawrzyński KAZIMIERZ BIELIŃSKI GDYNIANIN Z WYBORU Lata młodości Kazimierz Nikodem Bieliński (1897 1939) inżynier elektryk, organizator elektrowni w Gdyni, dyrektor Miejskich Zakładów Elektrycznych;

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich FORUM Energia Efekt -Środowisko Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich Warszawa, 23 marca 2012 r. Andrzej Boroń Sekretarz Generalny SEP e-mail: sep@sep.com.pl, http://www.sep.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy).

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy). WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2013 ROK Opracowany na podstawie Decyzji Nr 187/MON

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLON to kolejna edycja projektu, nad którym, Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej pracowało od października ubiegłego roku. Po sukcesie poprzedniej edycji (IZOTOP

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja Konferencja ENERGETYKA NA TERENACH WIEJSKICH ETW 2012 Energetyka we wsiach i rolnictwie 27-28 marca 2012 r. Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 PATRONAT HONOROWY PATRONAT PARTNERZY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Medale Oddziału Gdańskiego SEP

Medale Oddziału Gdańskiego SEP Medale Oddziału Gdańskiego SEP Dariusz Świsulski Historia medalierstwa na ziemiach polskich sięga XVI wieku, kiedy sztuka ta dotarła z Włoch. Za pierwszy medal uważa się srebrny krążek wybity w 1508 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR I. Na co zwrócid uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywad kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem rynku pracy -opinią rodziców

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce

Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce prof. zw. dr hab. Zdzisław Celiński przewodniczący Komitetu Energetyki Jądrowej SEP XXIV Kongres Techników Polskich

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych listopad 2015 roku nr 11/2015 (18) Katowice, 3 listopada 2015 r. Seminarium szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o.

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o. Pięćdziesiąt lat temu, we wrześniu 1957 roku inspektorzy brytyjskiego Towarzystwa Klasyfikacji Statków Lloyd s Register of Shipping wrócili do Polski po kilkuletniej nieobecności. Kontakty LRS z przemysłem

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12416 Poz. 1270 1270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała 6 stycznia 2004 roku. Została utworzona na bazie Rejonu Elektrowni Wodnych byłego Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S.A. (obecnie EnergiaPro Koncern

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów. 130. rocznica urodzin Adama Chętnika

KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów. 130. rocznica urodzin Adama Chętnika 32 KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów 130. rocznica urodzin Adama Chętnika 12 kwietnia 2015, sala widowiskowa OCK, godz.10 CELE KONKURSU: * Kultywowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015

40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015 SEP Oddział Gdańsk zaprasza na jubileuszowe 40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015 Gdańskie Dni Elektryki W ramach tegorocznej edycji GDE zorganizowane zostaną przede wszystkim: Dzień 2. 06.11 KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12421 Poz. 1271 1271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Statut Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie Statut Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja im. Tadeusza Kościuszki, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Tomasza Otrębskiego, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 5-lecia połączenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 25-lecia powstania Akademii Medycznej w Bydgoszczy 50-lecia pracy Profesora Jana Domaniewskiego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI www.elbudowa.com.pl 1 ELEKTROBUDOWA SA KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY www.elbudowa.com.pl 2 ELEKTROBUDOWA SA Firma istnieje na rynku od 1953 roku. Notowana na

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA.

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA. Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA. Cele; - przedstawienie historii szkoły, - omówienie przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego (znajomość

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Stanisław Dandelski (1880 1954), dr medycyny, działacz społeczny i narodowo-niepodległościowy

Zdzisław Stanisław Dandelski (1880 1954), dr medycyny, działacz społeczny i narodowo-niepodległościowy R O C Z N I K T O R U Ń S K I T O M 41 ROK 2014 Zdzisław Stanisław Dandelski (1880 1954), dr medycyny, działacz społeczny i narodowo-niepodległościowy Lesław J. Welker Toruń Zdzisław S. Dandelski, syn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012)

PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012) PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012) Miejscowość Łabowa położona między Nowym Sączem, a Krynica Górską jest rodzinnym gniazdem Mieczysława Pleśniaka. Tu się urodził, przeszedł pierwsze stopnie edukacji.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Toruń był jego miłością. Wspomnienie o doktorze Kazimierzu Przybyszewskim

Toruń był jego miłością. Wspomnienie o doktorze Kazimierzu Przybyszewskim R O C Z N I K T O R U Ń S K I T O M 41 ROK 2014 Toruń był jego miłością. Wspomnienie o doktorze Kazimierzu Przybyszewskim Wojciech Szramowski Toruń Dnia 31 października 2013 r. odszedł od nas na zawsze

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r.) Artykuł 1. Postanowienia wstępne 1.1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Kronika Kujawsko-Pomorskiego Statystyka

Kronika Kujawsko-Pomorskiego Statystyka Kronika Kujawsko-Pomorskiego Statystyka * *1918 r. - utworzenie Głównego Urzędu Statystycznego *1945 r.- reaktywacja GUS jako naczelnego organu statystyki państwowej *1948 r.- powołanie w urzędach wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR www.elektryka.zstjaslo.pl I. Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywać kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo