Informacje o podręczniku użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o podręczniku użytkownika"

Transkrypt

1 Informacje o podręczniku użytkownika Niniejszy podręcznik użytkownika został opracowany, aby ułatwić dostęp do informacji potrzebnych do najbardziej efektywnej pracy z notebookiem. Wprowadzenie do funkcji notebooka. Szczegółowe informacje dotyczące pracy z notebookiem. Instrukcje postępowania z notebookiem w domu i w podróży. Informacje o urządzeniach peryferyjnych podłączanych przez karty PC i ich używaniu. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii i objaśnienie sposobów jej oszczędzania w czasie pracy urządzenia. Wprowadzenie do systemu BIOS, czyli układu nerwowego komputera, oraz sposobu zmieniania jego podstawowych ustawień. Informacje o tunerze TV. Podręcznika nie trzeba czytać w całości. Można wyszukiwać interesujące rozdziały przy użyciu indeksu lub przeglądać wybrane części podręcznika. W podręczniku użyto następujących oznaczeń: Pomocne wskazówki umożliwiające lepsze wykorzystanie możliwości notebooka. Oznaczenie informacji, dzięki którym można uniknąć możliwych uszkodzeń sprzętu i oprogramowania notebooka oraz utraty danych. Oznaczenie ryzyka zniszczenia mienia, obrażeń ciała lub zgonu. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. Compal Electronics, Inc Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe używane w niniejszym dokumencie: Microsoft i Windows to zastrzeżone znaki handlowe firmy Microsoft Corporation.

2 Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe mogą być używane w tym dokumencie w odniesieniu do podmiotów, do których należą, lub ich produktów.

3 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... i Modem deklaracja organu nadzoru... v Specyfikacje... I Rozdział 1 Notebook wprowadzenie 1.1 Widok z przodu Zamek wyświetlacza LCD Wyświetlacz Przyciski łatwego uruchamiania Przycisk zasilania Panel dotykowy Przyciski panelu dotykowego Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Wskaźniki stanu urządzenia/stanu zasilania Wielofunkcyjne gniazdo kart urządzeń multimedialnych Widok z prawej strony Porty audio Porty USB Port VGA Widok z lewej strony Port USB Port IEEE Gniazdo sieci LAN Port kart PC ExpressCard Widok od tyłu Złącze zasilacza Gniazdo modemu Port S-Video/TV Out Widok od spodu Zestaw akumulatora Zamek zestawu akumulatora

4 Rozdział 2 Praca z notebookiem 2.1 Włączanie i wyłączanie notebooka Włączanie notebooka Wyłączanie notebooka Wylogowywanie użytkownika Dodawanie kont użytkowników Tryb czuwania Wskazówki dotyczące używania systemu Windows Pomoc systemu Microsoft Windows XP Pulpit systemu Windows Kreator czyszczenia pulpitu Przycisk Start Pasek zadań Obszar powiadomień (zasobnik systemowy) Kosz Panel sterowania Mój komputer Klawiatura i panel dotykowy Klawiatura numeryczna Skróty klawiaturowe Funkcje klawisza z logo Windows Klawisze Trwałe Panel dotykowy Dostosowywanie panelu dotykowego Personalizacja pulpitu Wybieranie tapety Wybieranie wygaszacza ekranu Wybieranie kompozycji pulpitu Tworzenie skrótów na pulpicie Wyświetlacz Regulacja jasności Używanie zewnętrznego monitora lub telewizora Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza Sieci Zarządzanie programami Uruchamianie programów Dodawanie oprogramowania Usuwanie oprogramowania Zarządzanie plikami Aktualizowanie oprogramowania antywirusowego Tworzenie kopii zapasowych plików Wyszukiwanie plików

5 2.8.4 Kopiowanie pliku na dysku twardym Kopiowanie pliku na dyskietce Przenoszenie plików Zmienianie nazw plików Usuwanie plików Opróżnianie kosza Przywracanie plików z kosza Odtwarzanie płyt CD i filmów Wkładanie płyt Regulacja natężenia dźwięku Regulacja jakości obrazu Rozdział 3 Zasady postępowania z notebookiem 3.1 Zasady postępowania z notebookiem Czyszczenie notebooka i klawiatury Czyszczenie wyświetlacza Czyszczenie panelu dotykowego Czyszczenie napędu CD/DVD Środki ostrożności W podróży Identyfikowanie notebooka Pakowanie notebooka Ustawianie hasła Wskazówki na czas podróży Działania w przypadku zgubienia lub kradzieży notebooka. 3-7 Rozdział 4 Urządzenia peryferyjne 4.1 Karty PC i ExpressCard Typy kart PC Rozszerzone karty PC Instalowanie karty PC Usuwanie karty PC Typy kart ExpressCard Instalowanie i usuwanie kart ExpressCards Dodawanie i usuwanie kart SD/MMC/MS/MS PRO Moduły pamięci

6 Rozdział 5 System zasilania 5.1 Kontrola zużycia energii Sterowanie zasilaniem notebooka Tryby zużycia energii Właściwości: Opcje zasilania Technologia SpeedStep Akumulator Wydajność akumulatora Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora Miernik energii Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora Ładowanie akumulatora Wyjmowanie akumulatora Instalowanie akumulatora Przechowywanie akumulatora Praca z dodatkowymi zestawami akumulatora Maksymalne wydłużanie czasu eksploatacji akumulatora Rozdział 6 Program BIOS Setup 6.1 Wstęp Poruszanie się w programie BIOS Setup Menu Main Menu Advanced Menu Security Menu Others Menu Boot Menu Exit

7 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa służą ochronie użytkownika oraz komputera. Ostrzeżenia ogólne Komputera przenośnego nie należy używać przez dłuższy czas, opierając go bezpośrednio na ciele. Po dłuższym okresie działania spodnia powierzchnia urządzenia może się znacząco nagrzać. Długotrwały kontakt ze skórą może spowodować ból, a nawet oparzenia. Nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy komputera. Wszystkie instrukcje instalacyjne należy wykonywać bardzo dokładnie. Aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych wstrząsem elektrycznym lub pożarem: Całkowicie wyłączyć komputer przed przystapieniem do wymiany modułów pamięci, czyszczenia komputera, jego podzespołów lub obudowy oraz przed wykonywaniem czynności wymagających podobnych działań. W tym celu należy najpierw wyłączyć zasilanie przełącznikiem zasilania, wyjąć akumulator, odłączyć zasilacz od gniazda lub innego zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak zewnętrzny akumulator. Komputera nie należy używać w pobliżu wody, na przykład obok wanny, zlewu kuchennego, umywalki do prania, w wilgotnej piwnicy, przy basenie lub w deszczu. Nie podłączać ani nie odłączać kabli i nie wykonywać operacji konserwacyjnych ani zmian w konfiguracji urządzenia podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Nie używać modemu przewodowego ani sieci LAN w czasie burzy z wyładowaniami elektrycznymi, ponieważ istnieje niewielkie ryzyko wstrząsu elektrycznego wywołanego przez piorun. Nie wpychać przedmiotów w otwory wentylacyjne ani inne otwory komputera lub akcesoriów. Może to spowodować zwarcie wewnętrznych podzespołów i pożar lub wstrząs elektryczny. Instalując moduły pamięci, należy zapewnić uziemienie użytkownika, na przykład przez dotknięcie uziemionej powierzchni przewodzącej, takiej jak urządzenie z uziemioną wtyczką. Nie dotykać wtyków ani przewodów modułu pamięci, ani wewnętrznych obwodów komputera. i

8 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przygotowując komputer do pracy, należy go umieścić na równej powierzchni. Z podzespołami należy obchodzić się ostrożnie. Podzespoły, takie jak moduł pamięci, należy trzymać za krawędzie, a nie za wtyki. W przypadku wycieku z zestawu akumulatora i dostania się wyciekającego płynu do oczu, nie należy ich trzeć. Należy przepłukać oczy czystą bieżącą wodą i bezzwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. W innym przypadku może dojść do obrażeń oczu. W przypadku kontaktu kwasu wyciekającego z zestawu akumulatora ze skórą lub odzieżą, należy go natychmiast spłukać bieżącą wodą. W innym przypadku może dojść do stanu zapalnego skóry. Zaleca się używać komputera w temperaturach w zakresie od +5oC do +35oC (od +41oF do +95oF). Komputer należy przechowywać w temperaturze od -20oC do +60oC (od +4oF do +140oF). Ostrzeżenia dotyczące przewodu zasilającego i zasilacza Przed podłączeniem źródła zasilania należy zapoznać się z Instrukcjami dotyczącymi instalacji. Zestawy przewodów zasilających do użycia w innych krajach muszą spełniać wymogi obowiązujące w tych krajach. Należy używać zasilacza i przewodu zasilającego odpowiedniego dla danego kraju. Używając zasilacza i przedłużacza, należy sprawdzić, czy łączna wartość natężenia urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza wartości natężenia przedłużacza. Używając przewodu zasilającego, należy układać go wokół przedmiotów, aby uniknąć przecięcia lub przebicia przewodu. Odłączając kabel, należy ciągnąć za obudowę wtyczki, a nie za kabel. Wyciągana wtyczka musi być trzymana równo, aby nie doszło do wygięcia bolców. Natomiast przed podłączaniem kabla należy się upewnić, że oba złącza są w odpowiedniej pozycji i równo ułożone. Nie należy stawiać przedmiotów na przewodzie zasilacza, który ponadto powinien być ułożony w miejscu, gdzie nie stwarza ryzyka potknięcia się lub nadepnięcia na niego. Należy używać wyłącznie zasilaczy zatwierdzonych do użycia z tym komputerem. Stosowanie zasilacza innego typu może grozić pożarem lub wybuchem. Przed podłączeniem komputera do źródła zasilania należy sprawdzić, czy wartość znamionowa napięcia zasilacza odpowiada wartości znamionowej źródła zasilania: ii

9 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 115 V/60 Hz w większości krajów Ameryki Północnej i Południowej oraz niektórych krajach Dalekiego Wschodu, np. Korei Południowej i Tajwanie. 100 V/50 Hz we wschodniej Japonii i 100 V/60Hz w zachodniej Japonii. 230 V/50 Hz w większości krajów Europy, na Bliskim Wschodzie i Dalekim Wschodzie. Kiedy zasilacz jest używany do zasilania komputera lub ładowania akumulatora, należy go umieszczać w wentylowanym miejscu, na przykład na biurku lub na podłodze. Zasilacza nie wolno przykrywać papierem ani innymi przedmiotami ograniczającymi możliwość chłodzenia, ani też przechowywać go w torbie podczas korzystania z niego. Aby wyłączyć zasilanie komputera, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz od gniazda w sieci elektrycznej. Ostrzeżenia dotyczące zestawu akumulatora Akumulatora nie należy nosić w kieszeni, torebce itp., gdzie metalowe obiekty, takie jak kluczyki do samochodu, mogą spowodować zwarcie zacisków akumulatora. Powstały w ten sposób nadmiarowy przepływ prądu może wywołać skrajnie wysokie temperatury i obrażenia w wyniku oparzeń. Nieprawidłowa wymiana akumulatora niesie ryzyko wybuchu. Do wymiany akumulatora należy używać wyłącznie tego samego typu akumulatora lub odpowiednika zalecanego przez producenta. Nie wolno wrzucać akumulatora w ogień. Może to spowodować wybuch. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji akumulatorów. Zestawu akumulatora nie należy używać ani pozostawiać w pobliżu źródła ciepła. Wysoka temperatura może spowodować stopienie izolacji i uszkodzić inne zabezpieczenia, wywołując wyciek kwasu, przegrzanie, emisję dymu, wybuch i/lub zapłon. Zestawu akumulatora nie wolno zanurzać w wodzie i dopuszczać do jego zamoczenia. Może to spowodować uszkodzenie jego zabezpieczeń. Grozi to wystąpieniem nietypowych reakcji chemicznych i w rezultacie wyciekiem kwasu, przegrzaniem, emisją dymu, wybuchem i/lub zapłonem. Nie wolno gnieść, demontować, dziurawić ani podpalać zewnętrznych styków zestawu akumulatora. Dodatnich (+) i ujemnych (-) styków nie należy łączyć przy użyciu metalowych przedmiotów, takich jak drut. Grozi to zwarciem i w rezultacie wyciekiem kwasu z akumulatora, jego przegrzaniem, emisją dymu, wybuchem i/lub zapłonem. iii

10 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Nie należy używać w widoczny sposób zniekształconego lub uszkodzonego zestawu akumulatora, gdyż może to grozić wyciekiem kwasu, przegrzaniem, emisją dymu, wybuchem i/lub zapłonem. Jeśli zestaw akumulatora przecieka, wydziela nieprzyjemną woń, nadmiernie się nagrzewa, zmienia kolor lub kształt, albo wykazuje inne nietypowe oznaki w czasie użytkowania, ponownego ładowania lub przechowywania, należy go natychmiast wyjąć z komputera lub ładowarki i zaprzestać używania go. iv

11 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Utylizacja zestawu akumulatora Do wyrzucania litowo-jonowych zestawów baterii są przeznaczone specjalne miejsca. Aby znaleźć takie miejsce, należy skontaktować się z władzami odpowiedzialnymi za wywóz odpadów stałych w miejscu zamieszkania lub poszukać witryny w sieci WWW dotyczącej recyklingu akumulatorów, na której podano miejsca usuwania akumulatorów zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania użytkownika. Zestawów akumulatora nie wolno wrzucać w ogień, do kosza na śmieci, pojemników przeznaczonych na inne surowce wtórne, ani pozbywać się ich w inny sposób stanowiący zagrożenie dla środowiska. Ostrzeżenia dotyczącego wewnętrznego modemu OSTROŻNIE: Korzystając z urządzeń telefonicznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka pożaru, wstrząsu elektrycznego i urazów ciała, m.in: Minimalny rozmiar kabla modemu podłączanego do komputera to 26 AWG (American wire gauge); kabel powinien być wyposażony w złącze modularne RJ-11 zgodne z wymaganiami UL. Nie używać telefonu (oprócz telefonów bezprzewodowych) w czasie burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje niewielkie ryzyko wstrząsu elektrycznego wywołanego przez piorun. Nie używać telefonu do zgłaszania ulatniania się gazu w pobliżu miejsca ulatniania. Nie podłączać złącza modemu (RJ-11) do portu sieci (RJ-45). Może to spowodować uszkodzenie złącza. v

12 Modem deklaracja organu nadzoru Modem deklaracja organu nadzoru Ostrzeżenie FCC (Federalna komisja ds. komunikacji w USA) - CZĘŚĆ 68 To urządzenie spełnia wymagania części 68 przepisów FCC. Tabliczka umieszczona na spodzie modemu zawiera między innymi numer rejestracji w FCC oraz numer REN tego urządzenia. Użytkownik jest zobowiązany podać te informacje na życzenie firmy telekomunikacyjnej. Jeśli urządzenie telefoniczne użytkownika spowoduje uszkodzenia sieci telefonicznej, miejscowa firma telekomunikacyjna może okresowo wstrzymać świadczenie usług. O ile to możliwe, użytkownik zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Jeśli powiadomienie z wyprzedzeniem będzie niemożliwe, użytkownik zostanie powiadomiony w najkrótszym możliwym terminie. Zostanie również poinformowany o przysługującym mu prawie złożenia skargi do FCC. Lokalna firma telekomunikacyjna może wprowadzać zmiany instalacji, urządzeń, operacji lub procedur, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie urządzeń użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem, aby mógł zachować ciągły dostęp do usług telekomunikacyjnych. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć je od linii telefonicznej, aby sprawdzić, czy to ona stanowi źródło problemu. Jeśli przyczyną problemu jest samo urządzenie, należy przerwać używanie go i skontaktować się ze sprzedawcą. TBR21 To urządzenie uzyskało aprobatę zgodnie z Decyzją Rady 98/482/EC TBR21 w sprawie wspólnej regulacji technicznej dotyczącej podłączania do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (PSTN). Jednakże ze względu na różnice między sieciami PSTN w różnych krajach aprobata ta sama w sobie nie stanowi bezwarunkowej gwarancji działania modemu w połączeniu z każdym portem końcowym sieci PSTN. W przypadku problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. vi

13 Modem deklaracja organu nadzoru Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Następnie należy je zachować do ewentualnego użycia w przyszłości. 1. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji naniesionych na urządzenie. 2. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od gniazda w ścianie. Nie należy używać płynnych ani rozpylanych środków czyszczących. Do czyszczenie używać wilgotnej ściereczki. 3. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. 4. Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnych stolikach na kółkach, stojakach ani stołach. Urządzenie może spaść, co grozi jego poważnym uszkodzeniem. 5. Gniazda i otwory w obudowie i tylnej lub spodniej części służą do wentylacji. Aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia i chronić je przed przegrzaniem, nie należy ich blokować ani przykrywać. Otworów tych nie należy blokować, umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni. Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu grzejnika, wylotu ogrzewania, we wbudowanej instalacji ani nad nimi, chyba że zostanie zapewniona jego prawidłowa wentylacja. 6. Do zasilania urządzenia należy używać mocy o wartościach wskazanych na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości co do dostępnego typu zasilania, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. 7. Na przewodzie zasilającym nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, w którym można się spodziewać, że przewód zostanie nadepnięty. 8. Jeśli urządzenie jest używane z przedłużaczem, należy sprawdzić, czy łączna wartość natężenia urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza wartości znamionowej natężenia przedłużacza. Należy też sprawdzić, czy łączna wartość znamionowa wszystkich urządzeń podłączonych do gniazda w ścianie nie przekracza wartości znamionowej bezpiecznika. 9. Do urządzenia nie wolno przez gniazda w obudowie wpychać żadnych przedmiotów, gdyż mogą one wejść w kontakt z punktami o niebezpiecznej wartości napięcia lub spowodować zwarcie części, co w rezultacie może doprowadzić do pożaru lub wstrząsu elektrycznego. Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy. vii

14 Modem deklaracja organu nadzoru 10. Nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego napięcia lub inne zagrożenia. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisowym. 11. Urządzenie należy odłączyć od gniazda w ścianie i powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu w następujących okolicznościach: a. W przypadku uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki. b. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie. c. Jeśli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody. d. Jeśli urządzenie nie działa w sposób normalny pomimo przestrzegania instrukcji obsługi. Można korygować tylko te parametry, o których mowa w instrukcji obsługi, ponieważ nieprawidłowa zmiana innych parametrów może spowodować uszkodzenia i wymagać zwiększonego nakładu pracy wykwalifikowanych inżynierów w celu przywrócenia normalnego stanu urządzenia. e. W przypadku upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia obudowy. f. Jeśli użytkownik zaobserwuje istotne zmiany w działaniu wskazujące na potrzebę wykonania czynności serwisowych. Kompatybilność elektromagnetyczna informacje organu nadzoru Ten produkt został opracowany i przetestowany pod kątem zgodności z następującymi standardami kompatybilności elektromagnetycznej. Deklaracja FCC Informacje dotyczące deklaracji zgodności To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z Częścią 15 przepisów Federalnej komisji ds. komunikacji (FCC). Ograniczenia te ustanowiono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w domach mieszkalnych. viii

15 Modem deklaracja organu nadzoru Urządzenie generuje, stosuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie instalowane oraz używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie będą występować. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do przeciwdziałania zakłóceniom przez podjęcie następujących działań: Zmiana ustawienia lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik. Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy urządzenia lub doświadczonego montera sprzętu RTV. To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą wywołać niepożądane działania. ix

16 Modem deklaracja organu nadzoru Deklaracja dotycząca realizacji wymagań obowiązujących w Kanadzie To urządzenie cyfrowe nie przekracza limitów emisji szumów radiowych ustalonych dla urządzeń cyfrowych klasy B na podstawie przepisów Radio Interference Regulation sporządzonych przez Canadian Department of Communications. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z normą ICES-003 (Kanada). Deklaracja dotycząca oznaczenia CE (Unia Europejska) Europejska deklaracja zgodności Ten produkt jest zgodny z następującymi standardami: Informacje dodatkowe: Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 73/23/EEC dotyczącej sprzętu elektrycznego niskiego napięcia oraz dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz/lub dyrektywy RTTE 1999/05/EEC. Ten produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z adekwatnymi dyrektywami Unii Europejskiej. Deklaracja BSMI (Tajwan) Bureau of Standards, Meteorology and Inspection (BSMI) klasyfikuje większość produktów komputerowych firmy Compal jako urządzenia informatyczne (ITE) klasy B. Produkty zgodne ze standardem BSMI muszą być oznaczone niniejszym symbolem. x

17 Modem deklaracja organu nadzoru BSMI () Macrovision License of Notice Produkt ten wykorzystuje technologię ochrony praw autorskich chronioną przez prawo patentowe USA oraz inne prawa własności intelektualnej stanowiące własność firmy Macrovision Corporation i innych właścicieli praw. Użycie tej technologii ochrony praw autorskich wymaga autoryzacji firmy Macrovision Corporation i służy do celów prywatnych, chyba że firma Macrovision Corporation udzieli innych uprawnień. Inżynieria wsteczna oraz demontaż są zabronione. xi

18 Specyfikacje Jednostka centralna Chipset Pamięć Wyświetlacz Klawiatura Dysk twardy Specyfikacje Procesory Intel Yonah 667 MHz / 2 MB L2 HEL81 dwurdzeniowe/jednordzeniowe Według harmonogramu produktów firmy Intel HEL81 Intel Calistoga-PM (945 PM) dla zintegrowanej grafiki Obsługa magistrali FSB 533/667Mhz PC (DDRII 533): PC (DDRII 667): 256 MB, 512 MB, 1 GB 0 MB na płycie Możliwość rozbudowy pamięci do 2 GB dzięki dwóm zestawom pamięci SODIMM o wielkości 1 GB Dwukanałowy projekt Łatwa instalacja od spodniej strony Obsługa 15,4-calowego wyświetlacza typu WXGA (1280 x 800) Sterownik klawiatury ENE 910L 86 klawiszy (USA)/87 klawiszy (Wielka Brytania)/88 klawiszy (BZ)/91 klawiszy (Japonia); 12 klawiszy funkcyjnych; 4 klawisze sterowania kursorem Klawisze dedykowane systemu Windows; klawisze aplikacji, skok 19,05 mm; głębokość nacisku 2,5 mm; wysokość 5,7 mm Jeden dysk twardy 2,5 cala, 9,5 mm, do 100 GB Moduł IDE rozstrzygający o dostępie do magistrali Obsługa napędu dysku twardego 9,5 m/m, 2,5 cala Obsługa synchroniczna Ultra DMA/100 xi

19 Specyfikacje Dostępne urządzenia kieszeniowe Opcje Napęd 24X DVD/CD-RW 5,25 cala; 12,7 mm wysokości Napęd 8X DVD-Dual; 5,25 cala; 12,7 mm wysokości Napęd 8X DVD-Super Multi; 5,25 cala; 12,7 mm wysokości Pamięć SO-DIMM DDR-II 256 MB/512 MB/1 GB Litowo-jonowy zestaw akumulatora Moduł bezprzewodowy PCI-E Panel dotykowy z dwoma przyciskami Lewy przycisk Prawy przycisk Porty wejścia/wyjścia 3 porty USB port VGA 15-pinowy 1 wejście na mikrofon 1 wyjście na słuchawki 1 wejście DC Gniazdo RJ-11 modemu V Kb/sek (Francja/Kanada/Niemcy/Wielka Brytania/USA) 1 gniazdo RJ-45 Blokada systemu Kensington 1 gniazdo TV-Out (S-Video) 1 port IEEE 1394 Czytnik kart 3-w-1 (SD/MMC/MS) Zewnętrzna stacja dyskietek połączona przez port USB 1 gniazdo kart PCMCIA 1 gniazdo kart ExpressCard xii

20 Specyfikacje Obsługa kart PCMCIA ENE 714 (w tym magistrala kart + sterownik czytnika kart typu Flashcard) Obsługa kart PC Card 95 przez jedno gniazdo kart typu II (brak obsługi kart typu III) Brak obsługi portu ZV Przełącznik zasilania ENE CP2211 Wspaniałe funkcje oszczędzania energii Tryby czuwania, STR i STD uruchamiane po upływie limitu czasu lub przy użyciu klawisza specjalnego Lokalny tryb czuwania napędu dysku twardego uruchamiany po upływie limitu czasu Lokalny tryb czuwania wyświetlacza LCD uruchamiany po upływie limitu czasu Dźwiękowy alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora Automatyczne wyłączanie tylnego podświetlenia po zamknięciu pokrywy wyświetlacza Pełna obsługa funkcji interfejsu ACPI 2.0 Tryb automatycznego doboru jasności wyświetlacza LCD (Auto-DIM) po upływie limitu czasu Przyciski łatwego uruchamiania Zasilacz Przycisk zasilania Przycisk aplikacji poczty elektronicznej Przycisk dostępu do Internetu Dwa przyciski definiowane przez użytkownika Uniwersalny zasilacz V AC, HZ 75 W, zasilanie wyjściowe prądem stałym 19 V trzystykowe wejście do gniazda prądu stałego Gniazdo kart pamięci i SO-DIMM 200-pinowy moduł pamięci DDR II SO-DIMM 256 M/512 M/1 GB/2 GB +1.8 V z możliwością rozbudowy. xiii

21 Rozdział 1 Notebook wprowadzenie

22 1 Notebook wprowadzenie 1.1 Widok z przodu Poniższa ilustracja przedstawia widok notebooka HEL81 z przodu. 1 Zamek wyświetlacza LCD 6 Panel dotykowy 2 Wyświetlacz 7 Przyciski panelu dotykowego 3 Przyciski łatwego uruchamiania 8 Wskaźniki stanu urządzenia/stanu zasilania 4 Przycisk zasilania 9 Przełącznik komunikacji bezprzewodowej 5 Klawiatura 10 Wielofunkcyjne gniazdo kart urządzeń multimedialnych 1-1

23 1 Notebook wprowadzenie Zamek wyświetlacza LCD Zamek wyświetlacza LCD zabezpiecza pokrywę wyświetlacza notebooka. Aby otworzyć wyświetlacz, należy przesunąć zamek w prawo i podnieść wyświetlacz. Po zamknięciu wyświetlacza zamek zamyka się automatycznie Wyświetlacz Notebook jest wyposażony w 15,4-calowy wyświetlacz typu COLOR TFT/WXGA Przyciski łatwego uruchamiania Przyciski te służą do uruchamiania ulubionych programów. Przyciski definiowane przez użytkownika Przycisk dostępu do Internetu Przycisk obsługi poczty elektronicznej Przycisk zasilania Nacisnąć, aby włączyć notebook. Więcej informacji o ustawieniach zasilania znajduje się w rozdziale 5.1 Kontrola zużycia energii. We wstępnie zainstalowanym systemie Windows XP występuje automatyczna sekwencja wyłączania, uruchamiana po naciśnięciu przycisku zasilania włączonego notebooka. Można ją skonfigurować w oknie Panel sterowania (Control Panel), po wybraniu ikony Opcje zasilania (Power Options) i karty Zaawansowane (Advanced). 1-2

24 1 Notebook wprowadzenie Panel dotykowy Panel dotykowy działa jak mysz komputera typu desktop. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 2.3 Klawiatura i panel dotykowy. 1-3

25 1 Notebook wprowadzenie Przyciski panelu dotykowego Lewy i prawy przycisk panelu dotykowego działają jak lewy i prawy przycisk standardowej myszy Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Służy do włączania/wyłączania funkcji komunikacji bezprzewodowej. Dioda komunikacji bezprzewodowej na przednim panelu świeci, kiedy funkcja ta jest włączona. 1-4

26 1 Notebook wprowadzenie Wskaźniki stanu urządzenia/stanu zasilania Diody LED w przedniej części notebooka wskazują stan urządzenia i zasilania. 1 Karta SD/MS/MMC (zielony) 2 Sieć bezprzewodowa (żółty) 3 Zasilanie włączone (zielony) 4 Ładowanie akumulatora (zielony/żółty) 5 Dysk twardy (zielony) Migająca dioda zasilania oznacza, że notebook jest w trybie oczekiwania. Szczegółowe informacje na temat stanu akumulatora znajdują się w rozdziale 5.2 Akumulator Wielofunkcyjne gniazdo kart urządzeń multimedialnych Obsługuje jedną kartę typu SD/MMC/MS/MS Pro, używaną w cyfrowych aparatach fotograficznych i różnych urządzeniach przenośnych. 1-5

27 1 Notebook wprowadzenie 1.2 Widok z prawej strony Poniższa ilustracja przedstawia widok notebooka HEL81 z prawej strony. 1 Porty audio 2 Porty USB 3 Napęd optyczny 4 Port VGA 1-6

28 1 Notebook wprowadzenie Porty audio Do portu oznaczonego symbolem można podłączać słuchawki lub zewnętrzny głośnik, a do portu ze znakiem mikrofon. Po podłączeniu urządzenia do portu oznaczonego, wbudowane głośniki zostają wyłączone Porty USB Ten port służy do podłączania do komputera urządzenia obsługującego standard USB, takiego jak mysz, pełnowymiarowa klawiatura zewnętrzna lub drukarka. USB to standard rozszerzeń dla urządzeń peryferyjnych, który umożliwia transfer danych z prędkością do 480 Mb/sek. Urządzenia peryferyjne USB stosują jeden standard kabli i złączy. Urządzenia USB można instalować i odłączać przy włączonym komputerze. Proces ten określa się po angielsku terminem hot swapping Port VGA Port ten służy do podłączania do komputera zewnętrznego monitora. Patrz punkt Wyświetlacz. 1-7

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

!#$%&'()$(*'+,+-)./(#-)0#$12) 3+4&(%5671)5+./8%(167/ b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: 257315-241 Czerwiec 2001 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 6592G/6592 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 6592G/6592 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo