Informacje o podręczniku użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o podręczniku użytkownika"

Transkrypt

1 Informacje o podręczniku użytkownika Niniejszy podręcznik użytkownika został opracowany, aby ułatwić dostęp do informacji potrzebnych do najbardziej efektywnej pracy z notebookiem. Wprowadzenie do funkcji notebooka. Szczegółowe informacje dotyczące pracy z notebookiem. Instrukcje postępowania z notebookiem w domu i w podróży. Informacje o urządzeniach peryferyjnych podłączanych przez karty PC i ich używaniu. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii i objaśnienie sposobów jej oszczędzania w czasie pracy urządzenia. Wprowadzenie do systemu BIOS, czyli układu nerwowego komputera, oraz sposobu zmieniania jego podstawowych ustawień. Informacje o tunerze TV. Podręcznika nie trzeba czytać w całości. Można wyszukiwać interesujące rozdziały przy użyciu indeksu lub przeglądać wybrane części podręcznika. W podręczniku użyto następujących oznaczeń: Pomocne wskazówki umożliwiające lepsze wykorzystanie możliwości notebooka. Oznaczenie informacji, dzięki którym można uniknąć możliwych uszkodzeń sprzętu i oprogramowania notebooka oraz utraty danych. Oznaczenie ryzyka zniszczenia mienia, obrażeń ciała lub zgonu. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. Compal Electronics, Inc Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe używane w niniejszym dokumencie: Microsoft i Windows to zastrzeżone znaki handlowe firmy Microsoft Corporation.

2 Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe mogą być używane w tym dokumencie w odniesieniu do podmiotów, do których należą, lub ich produktów.

3 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... i Modem deklaracja organu nadzoru... v Specyfikacje... I Rozdział 1 Notebook wprowadzenie 1.1 Widok z przodu Zamek wyświetlacza LCD Wyświetlacz Przyciski łatwego uruchamiania Przycisk zasilania Panel dotykowy Przyciski panelu dotykowego Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Wskaźniki stanu urządzenia/stanu zasilania Wielofunkcyjne gniazdo kart urządzeń multimedialnych Widok z prawej strony Porty audio Porty USB Port VGA Widok z lewej strony Port USB Port IEEE Gniazdo sieci LAN Port kart PC ExpressCard Widok od tyłu Złącze zasilacza Gniazdo modemu Port S-Video/TV Out Widok od spodu Zestaw akumulatora Zamek zestawu akumulatora

4 Rozdział 2 Praca z notebookiem 2.1 Włączanie i wyłączanie notebooka Włączanie notebooka Wyłączanie notebooka Wylogowywanie użytkownika Dodawanie kont użytkowników Tryb czuwania Wskazówki dotyczące używania systemu Windows Pomoc systemu Microsoft Windows XP Pulpit systemu Windows Kreator czyszczenia pulpitu Przycisk Start Pasek zadań Obszar powiadomień (zasobnik systemowy) Kosz Panel sterowania Mój komputer Klawiatura i panel dotykowy Klawiatura numeryczna Skróty klawiaturowe Funkcje klawisza z logo Windows Klawisze Trwałe Panel dotykowy Dostosowywanie panelu dotykowego Personalizacja pulpitu Wybieranie tapety Wybieranie wygaszacza ekranu Wybieranie kompozycji pulpitu Tworzenie skrótów na pulpicie Wyświetlacz Regulacja jasności Używanie zewnętrznego monitora lub telewizora Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza Sieci Zarządzanie programami Uruchamianie programów Dodawanie oprogramowania Usuwanie oprogramowania Zarządzanie plikami Aktualizowanie oprogramowania antywirusowego Tworzenie kopii zapasowych plików Wyszukiwanie plików

5 2.8.4 Kopiowanie pliku na dysku twardym Kopiowanie pliku na dyskietce Przenoszenie plików Zmienianie nazw plików Usuwanie plików Opróżnianie kosza Przywracanie plików z kosza Odtwarzanie płyt CD i filmów Wkładanie płyt Regulacja natężenia dźwięku Regulacja jakości obrazu Rozdział 3 Zasady postępowania z notebookiem 3.1 Zasady postępowania z notebookiem Czyszczenie notebooka i klawiatury Czyszczenie wyświetlacza Czyszczenie panelu dotykowego Czyszczenie napędu CD/DVD Środki ostrożności W podróży Identyfikowanie notebooka Pakowanie notebooka Ustawianie hasła Wskazówki na czas podróży Działania w przypadku zgubienia lub kradzieży notebooka. 3-7 Rozdział 4 Urządzenia peryferyjne 4.1 Karty PC i ExpressCard Typy kart PC Rozszerzone karty PC Instalowanie karty PC Usuwanie karty PC Typy kart ExpressCard Instalowanie i usuwanie kart ExpressCards Dodawanie i usuwanie kart SD/MMC/MS/MS PRO Moduły pamięci

6 Rozdział 5 System zasilania 5.1 Kontrola zużycia energii Sterowanie zasilaniem notebooka Tryby zużycia energii Właściwości: Opcje zasilania Technologia SpeedStep Akumulator Wydajność akumulatora Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora Miernik energii Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora Ładowanie akumulatora Wyjmowanie akumulatora Instalowanie akumulatora Przechowywanie akumulatora Praca z dodatkowymi zestawami akumulatora Maksymalne wydłużanie czasu eksploatacji akumulatora Rozdział 6 Program BIOS Setup 6.1 Wstęp Poruszanie się w programie BIOS Setup Menu Main Menu Advanced Menu Security Menu Others Menu Boot Menu Exit

7 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa służą ochronie użytkownika oraz komputera. Ostrzeżenia ogólne Komputera przenośnego nie należy używać przez dłuższy czas, opierając go bezpośrednio na ciele. Po dłuższym okresie działania spodnia powierzchnia urządzenia może się znacząco nagrzać. Długotrwały kontakt ze skórą może spowodować ból, a nawet oparzenia. Nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy komputera. Wszystkie instrukcje instalacyjne należy wykonywać bardzo dokładnie. Aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych wstrząsem elektrycznym lub pożarem: Całkowicie wyłączyć komputer przed przystapieniem do wymiany modułów pamięci, czyszczenia komputera, jego podzespołów lub obudowy oraz przed wykonywaniem czynności wymagających podobnych działań. W tym celu należy najpierw wyłączyć zasilanie przełącznikiem zasilania, wyjąć akumulator, odłączyć zasilacz od gniazda lub innego zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak zewnętrzny akumulator. Komputera nie należy używać w pobliżu wody, na przykład obok wanny, zlewu kuchennego, umywalki do prania, w wilgotnej piwnicy, przy basenie lub w deszczu. Nie podłączać ani nie odłączać kabli i nie wykonywać operacji konserwacyjnych ani zmian w konfiguracji urządzenia podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Nie używać modemu przewodowego ani sieci LAN w czasie burzy z wyładowaniami elektrycznymi, ponieważ istnieje niewielkie ryzyko wstrząsu elektrycznego wywołanego przez piorun. Nie wpychać przedmiotów w otwory wentylacyjne ani inne otwory komputera lub akcesoriów. Może to spowodować zwarcie wewnętrznych podzespołów i pożar lub wstrząs elektryczny. Instalując moduły pamięci, należy zapewnić uziemienie użytkownika, na przykład przez dotknięcie uziemionej powierzchni przewodzącej, takiej jak urządzenie z uziemioną wtyczką. Nie dotykać wtyków ani przewodów modułu pamięci, ani wewnętrznych obwodów komputera. i

8 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przygotowując komputer do pracy, należy go umieścić na równej powierzchni. Z podzespołami należy obchodzić się ostrożnie. Podzespoły, takie jak moduł pamięci, należy trzymać za krawędzie, a nie za wtyki. W przypadku wycieku z zestawu akumulatora i dostania się wyciekającego płynu do oczu, nie należy ich trzeć. Należy przepłukać oczy czystą bieżącą wodą i bezzwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. W innym przypadku może dojść do obrażeń oczu. W przypadku kontaktu kwasu wyciekającego z zestawu akumulatora ze skórą lub odzieżą, należy go natychmiast spłukać bieżącą wodą. W innym przypadku może dojść do stanu zapalnego skóry. Zaleca się używać komputera w temperaturach w zakresie od +5oC do +35oC (od +41oF do +95oF). Komputer należy przechowywać w temperaturze od -20oC do +60oC (od +4oF do +140oF). Ostrzeżenia dotyczące przewodu zasilającego i zasilacza Przed podłączeniem źródła zasilania należy zapoznać się z Instrukcjami dotyczącymi instalacji. Zestawy przewodów zasilających do użycia w innych krajach muszą spełniać wymogi obowiązujące w tych krajach. Należy używać zasilacza i przewodu zasilającego odpowiedniego dla danego kraju. Używając zasilacza i przedłużacza, należy sprawdzić, czy łączna wartość natężenia urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza wartości natężenia przedłużacza. Używając przewodu zasilającego, należy układać go wokół przedmiotów, aby uniknąć przecięcia lub przebicia przewodu. Odłączając kabel, należy ciągnąć za obudowę wtyczki, a nie za kabel. Wyciągana wtyczka musi być trzymana równo, aby nie doszło do wygięcia bolców. Natomiast przed podłączaniem kabla należy się upewnić, że oba złącza są w odpowiedniej pozycji i równo ułożone. Nie należy stawiać przedmiotów na przewodzie zasilacza, który ponadto powinien być ułożony w miejscu, gdzie nie stwarza ryzyka potknięcia się lub nadepnięcia na niego. Należy używać wyłącznie zasilaczy zatwierdzonych do użycia z tym komputerem. Stosowanie zasilacza innego typu może grozić pożarem lub wybuchem. Przed podłączeniem komputera do źródła zasilania należy sprawdzić, czy wartość znamionowa napięcia zasilacza odpowiada wartości znamionowej źródła zasilania: ii

9 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 115 V/60 Hz w większości krajów Ameryki Północnej i Południowej oraz niektórych krajach Dalekiego Wschodu, np. Korei Południowej i Tajwanie. 100 V/50 Hz we wschodniej Japonii i 100 V/60Hz w zachodniej Japonii. 230 V/50 Hz w większości krajów Europy, na Bliskim Wschodzie i Dalekim Wschodzie. Kiedy zasilacz jest używany do zasilania komputera lub ładowania akumulatora, należy go umieszczać w wentylowanym miejscu, na przykład na biurku lub na podłodze. Zasilacza nie wolno przykrywać papierem ani innymi przedmiotami ograniczającymi możliwość chłodzenia, ani też przechowywać go w torbie podczas korzystania z niego. Aby wyłączyć zasilanie komputera, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz od gniazda w sieci elektrycznej. Ostrzeżenia dotyczące zestawu akumulatora Akumulatora nie należy nosić w kieszeni, torebce itp., gdzie metalowe obiekty, takie jak kluczyki do samochodu, mogą spowodować zwarcie zacisków akumulatora. Powstały w ten sposób nadmiarowy przepływ prądu może wywołać skrajnie wysokie temperatury i obrażenia w wyniku oparzeń. Nieprawidłowa wymiana akumulatora niesie ryzyko wybuchu. Do wymiany akumulatora należy używać wyłącznie tego samego typu akumulatora lub odpowiednika zalecanego przez producenta. Nie wolno wrzucać akumulatora w ogień. Może to spowodować wybuch. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji akumulatorów. Zestawu akumulatora nie należy używać ani pozostawiać w pobliżu źródła ciepła. Wysoka temperatura może spowodować stopienie izolacji i uszkodzić inne zabezpieczenia, wywołując wyciek kwasu, przegrzanie, emisję dymu, wybuch i/lub zapłon. Zestawu akumulatora nie wolno zanurzać w wodzie i dopuszczać do jego zamoczenia. Może to spowodować uszkodzenie jego zabezpieczeń. Grozi to wystąpieniem nietypowych reakcji chemicznych i w rezultacie wyciekiem kwasu, przegrzaniem, emisją dymu, wybuchem i/lub zapłonem. Nie wolno gnieść, demontować, dziurawić ani podpalać zewnętrznych styków zestawu akumulatora. Dodatnich (+) i ujemnych (-) styków nie należy łączyć przy użyciu metalowych przedmiotów, takich jak drut. Grozi to zwarciem i w rezultacie wyciekiem kwasu z akumulatora, jego przegrzaniem, emisją dymu, wybuchem i/lub zapłonem. iii

10 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Nie należy używać w widoczny sposób zniekształconego lub uszkodzonego zestawu akumulatora, gdyż może to grozić wyciekiem kwasu, przegrzaniem, emisją dymu, wybuchem i/lub zapłonem. Jeśli zestaw akumulatora przecieka, wydziela nieprzyjemną woń, nadmiernie się nagrzewa, zmienia kolor lub kształt, albo wykazuje inne nietypowe oznaki w czasie użytkowania, ponownego ładowania lub przechowywania, należy go natychmiast wyjąć z komputera lub ładowarki i zaprzestać używania go. iv

11 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Utylizacja zestawu akumulatora Do wyrzucania litowo-jonowych zestawów baterii są przeznaczone specjalne miejsca. Aby znaleźć takie miejsce, należy skontaktować się z władzami odpowiedzialnymi za wywóz odpadów stałych w miejscu zamieszkania lub poszukać witryny w sieci WWW dotyczącej recyklingu akumulatorów, na której podano miejsca usuwania akumulatorów zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania użytkownika. Zestawów akumulatora nie wolno wrzucać w ogień, do kosza na śmieci, pojemników przeznaczonych na inne surowce wtórne, ani pozbywać się ich w inny sposób stanowiący zagrożenie dla środowiska. Ostrzeżenia dotyczącego wewnętrznego modemu OSTROŻNIE: Korzystając z urządzeń telefonicznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka pożaru, wstrząsu elektrycznego i urazów ciała, m.in: Minimalny rozmiar kabla modemu podłączanego do komputera to 26 AWG (American wire gauge); kabel powinien być wyposażony w złącze modularne RJ-11 zgodne z wymaganiami UL. Nie używać telefonu (oprócz telefonów bezprzewodowych) w czasie burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje niewielkie ryzyko wstrząsu elektrycznego wywołanego przez piorun. Nie używać telefonu do zgłaszania ulatniania się gazu w pobliżu miejsca ulatniania. Nie podłączać złącza modemu (RJ-11) do portu sieci (RJ-45). Może to spowodować uszkodzenie złącza. v

12 Modem deklaracja organu nadzoru Modem deklaracja organu nadzoru Ostrzeżenie FCC (Federalna komisja ds. komunikacji w USA) - CZĘŚĆ 68 To urządzenie spełnia wymagania części 68 przepisów FCC. Tabliczka umieszczona na spodzie modemu zawiera między innymi numer rejestracji w FCC oraz numer REN tego urządzenia. Użytkownik jest zobowiązany podać te informacje na życzenie firmy telekomunikacyjnej. Jeśli urządzenie telefoniczne użytkownika spowoduje uszkodzenia sieci telefonicznej, miejscowa firma telekomunikacyjna może okresowo wstrzymać świadczenie usług. O ile to możliwe, użytkownik zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Jeśli powiadomienie z wyprzedzeniem będzie niemożliwe, użytkownik zostanie powiadomiony w najkrótszym możliwym terminie. Zostanie również poinformowany o przysługującym mu prawie złożenia skargi do FCC. Lokalna firma telekomunikacyjna może wprowadzać zmiany instalacji, urządzeń, operacji lub procedur, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie urządzeń użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem, aby mógł zachować ciągły dostęp do usług telekomunikacyjnych. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć je od linii telefonicznej, aby sprawdzić, czy to ona stanowi źródło problemu. Jeśli przyczyną problemu jest samo urządzenie, należy przerwać używanie go i skontaktować się ze sprzedawcą. TBR21 To urządzenie uzyskało aprobatę zgodnie z Decyzją Rady 98/482/EC TBR21 w sprawie wspólnej regulacji technicznej dotyczącej podłączania do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (PSTN). Jednakże ze względu na różnice między sieciami PSTN w różnych krajach aprobata ta sama w sobie nie stanowi bezwarunkowej gwarancji działania modemu w połączeniu z każdym portem końcowym sieci PSTN. W przypadku problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. vi

13 Modem deklaracja organu nadzoru Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Następnie należy je zachować do ewentualnego użycia w przyszłości. 1. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji naniesionych na urządzenie. 2. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od gniazda w ścianie. Nie należy używać płynnych ani rozpylanych środków czyszczących. Do czyszczenie używać wilgotnej ściereczki. 3. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. 4. Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnych stolikach na kółkach, stojakach ani stołach. Urządzenie może spaść, co grozi jego poważnym uszkodzeniem. 5. Gniazda i otwory w obudowie i tylnej lub spodniej części służą do wentylacji. Aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia i chronić je przed przegrzaniem, nie należy ich blokować ani przykrywać. Otworów tych nie należy blokować, umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni. Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu grzejnika, wylotu ogrzewania, we wbudowanej instalacji ani nad nimi, chyba że zostanie zapewniona jego prawidłowa wentylacja. 6. Do zasilania urządzenia należy używać mocy o wartościach wskazanych na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości co do dostępnego typu zasilania, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. 7. Na przewodzie zasilającym nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, w którym można się spodziewać, że przewód zostanie nadepnięty. 8. Jeśli urządzenie jest używane z przedłużaczem, należy sprawdzić, czy łączna wartość natężenia urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza wartości znamionowej natężenia przedłużacza. Należy też sprawdzić, czy łączna wartość znamionowa wszystkich urządzeń podłączonych do gniazda w ścianie nie przekracza wartości znamionowej bezpiecznika. 9. Do urządzenia nie wolno przez gniazda w obudowie wpychać żadnych przedmiotów, gdyż mogą one wejść w kontakt z punktami o niebezpiecznej wartości napięcia lub spowodować zwarcie części, co w rezultacie może doprowadzić do pożaru lub wstrząsu elektrycznego. Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy. vii

14 Modem deklaracja organu nadzoru 10. Nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego napięcia lub inne zagrożenia. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisowym. 11. Urządzenie należy odłączyć od gniazda w ścianie i powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu w następujących okolicznościach: a. W przypadku uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki. b. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie. c. Jeśli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody. d. Jeśli urządzenie nie działa w sposób normalny pomimo przestrzegania instrukcji obsługi. Można korygować tylko te parametry, o których mowa w instrukcji obsługi, ponieważ nieprawidłowa zmiana innych parametrów może spowodować uszkodzenia i wymagać zwiększonego nakładu pracy wykwalifikowanych inżynierów w celu przywrócenia normalnego stanu urządzenia. e. W przypadku upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia obudowy. f. Jeśli użytkownik zaobserwuje istotne zmiany w działaniu wskazujące na potrzebę wykonania czynności serwisowych. Kompatybilność elektromagnetyczna informacje organu nadzoru Ten produkt został opracowany i przetestowany pod kątem zgodności z następującymi standardami kompatybilności elektromagnetycznej. Deklaracja FCC Informacje dotyczące deklaracji zgodności To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z Częścią 15 przepisów Federalnej komisji ds. komunikacji (FCC). Ograniczenia te ustanowiono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w domach mieszkalnych. viii

15 Modem deklaracja organu nadzoru Urządzenie generuje, stosuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie instalowane oraz używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie będą występować. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do przeciwdziałania zakłóceniom przez podjęcie następujących działań: Zmiana ustawienia lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik. Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy urządzenia lub doświadczonego montera sprzętu RTV. To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą wywołać niepożądane działania. ix

16 Modem deklaracja organu nadzoru Deklaracja dotycząca realizacji wymagań obowiązujących w Kanadzie To urządzenie cyfrowe nie przekracza limitów emisji szumów radiowych ustalonych dla urządzeń cyfrowych klasy B na podstawie przepisów Radio Interference Regulation sporządzonych przez Canadian Department of Communications. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z normą ICES-003 (Kanada). Deklaracja dotycząca oznaczenia CE (Unia Europejska) Europejska deklaracja zgodności Ten produkt jest zgodny z następującymi standardami: Informacje dodatkowe: Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 73/23/EEC dotyczącej sprzętu elektrycznego niskiego napięcia oraz dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz/lub dyrektywy RTTE 1999/05/EEC. Ten produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z adekwatnymi dyrektywami Unii Europejskiej. Deklaracja BSMI (Tajwan) Bureau of Standards, Meteorology and Inspection (BSMI) klasyfikuje większość produktów komputerowych firmy Compal jako urządzenia informatyczne (ITE) klasy B. Produkty zgodne ze standardem BSMI muszą być oznaczone niniejszym symbolem. x

17 Modem deklaracja organu nadzoru BSMI () Macrovision License of Notice Produkt ten wykorzystuje technologię ochrony praw autorskich chronioną przez prawo patentowe USA oraz inne prawa własności intelektualnej stanowiące własność firmy Macrovision Corporation i innych właścicieli praw. Użycie tej technologii ochrony praw autorskich wymaga autoryzacji firmy Macrovision Corporation i służy do celów prywatnych, chyba że firma Macrovision Corporation udzieli innych uprawnień. Inżynieria wsteczna oraz demontaż są zabronione. xi

18 Specyfikacje Jednostka centralna Chipset Pamięć Wyświetlacz Klawiatura Dysk twardy Specyfikacje Procesory Intel Yonah 667 MHz / 2 MB L2 HEL81 dwurdzeniowe/jednordzeniowe Według harmonogramu produktów firmy Intel HEL81 Intel Calistoga-PM (945 PM) dla zintegrowanej grafiki Obsługa magistrali FSB 533/667Mhz PC (DDRII 533): PC (DDRII 667): 256 MB, 512 MB, 1 GB 0 MB na płycie Możliwość rozbudowy pamięci do 2 GB dzięki dwóm zestawom pamięci SODIMM o wielkości 1 GB Dwukanałowy projekt Łatwa instalacja od spodniej strony Obsługa 15,4-calowego wyświetlacza typu WXGA (1280 x 800) Sterownik klawiatury ENE 910L 86 klawiszy (USA)/87 klawiszy (Wielka Brytania)/88 klawiszy (BZ)/91 klawiszy (Japonia); 12 klawiszy funkcyjnych; 4 klawisze sterowania kursorem Klawisze dedykowane systemu Windows; klawisze aplikacji, skok 19,05 mm; głębokość nacisku 2,5 mm; wysokość 5,7 mm Jeden dysk twardy 2,5 cala, 9,5 mm, do 100 GB Moduł IDE rozstrzygający o dostępie do magistrali Obsługa napędu dysku twardego 9,5 m/m, 2,5 cala Obsługa synchroniczna Ultra DMA/100 xi

19 Specyfikacje Dostępne urządzenia kieszeniowe Opcje Napęd 24X DVD/CD-RW 5,25 cala; 12,7 mm wysokości Napęd 8X DVD-Dual; 5,25 cala; 12,7 mm wysokości Napęd 8X DVD-Super Multi; 5,25 cala; 12,7 mm wysokości Pamięć SO-DIMM DDR-II 256 MB/512 MB/1 GB Litowo-jonowy zestaw akumulatora Moduł bezprzewodowy PCI-E Panel dotykowy z dwoma przyciskami Lewy przycisk Prawy przycisk Porty wejścia/wyjścia 3 porty USB port VGA 15-pinowy 1 wejście na mikrofon 1 wyjście na słuchawki 1 wejście DC Gniazdo RJ-11 modemu V Kb/sek (Francja/Kanada/Niemcy/Wielka Brytania/USA) 1 gniazdo RJ-45 Blokada systemu Kensington 1 gniazdo TV-Out (S-Video) 1 port IEEE 1394 Czytnik kart 3-w-1 (SD/MMC/MS) Zewnętrzna stacja dyskietek połączona przez port USB 1 gniazdo kart PCMCIA 1 gniazdo kart ExpressCard xii

20 Specyfikacje Obsługa kart PCMCIA ENE 714 (w tym magistrala kart + sterownik czytnika kart typu Flashcard) Obsługa kart PC Card 95 przez jedno gniazdo kart typu II (brak obsługi kart typu III) Brak obsługi portu ZV Przełącznik zasilania ENE CP2211 Wspaniałe funkcje oszczędzania energii Tryby czuwania, STR i STD uruchamiane po upływie limitu czasu lub przy użyciu klawisza specjalnego Lokalny tryb czuwania napędu dysku twardego uruchamiany po upływie limitu czasu Lokalny tryb czuwania wyświetlacza LCD uruchamiany po upływie limitu czasu Dźwiękowy alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora Automatyczne wyłączanie tylnego podświetlenia po zamknięciu pokrywy wyświetlacza Pełna obsługa funkcji interfejsu ACPI 2.0 Tryb automatycznego doboru jasności wyświetlacza LCD (Auto-DIM) po upływie limitu czasu Przyciski łatwego uruchamiania Zasilacz Przycisk zasilania Przycisk aplikacji poczty elektronicznej Przycisk dostępu do Internetu Dwa przyciski definiowane przez użytkownika Uniwersalny zasilacz V AC, HZ 75 W, zasilanie wyjściowe prądem stałym 19 V trzystykowe wejście do gniazda prądu stałego Gniazdo kart pamięci i SO-DIMM 200-pinowy moduł pamięci DDR II SO-DIMM 256 M/512 M/1 GB/2 GB +1.8 V z możliwością rozbudowy. xiii

21 Rozdział 1 Notebook wprowadzenie

22 1 Notebook wprowadzenie 1.1 Widok z przodu Poniższa ilustracja przedstawia widok notebooka HEL81 z przodu. 1 Zamek wyświetlacza LCD 6 Panel dotykowy 2 Wyświetlacz 7 Przyciski panelu dotykowego 3 Przyciski łatwego uruchamiania 8 Wskaźniki stanu urządzenia/stanu zasilania 4 Przycisk zasilania 9 Przełącznik komunikacji bezprzewodowej 5 Klawiatura 10 Wielofunkcyjne gniazdo kart urządzeń multimedialnych 1-1

23 1 Notebook wprowadzenie Zamek wyświetlacza LCD Zamek wyświetlacza LCD zabezpiecza pokrywę wyświetlacza notebooka. Aby otworzyć wyświetlacz, należy przesunąć zamek w prawo i podnieść wyświetlacz. Po zamknięciu wyświetlacza zamek zamyka się automatycznie Wyświetlacz Notebook jest wyposażony w 15,4-calowy wyświetlacz typu COLOR TFT/WXGA Przyciski łatwego uruchamiania Przyciski te służą do uruchamiania ulubionych programów. Przyciski definiowane przez użytkownika Przycisk dostępu do Internetu Przycisk obsługi poczty elektronicznej Przycisk zasilania Nacisnąć, aby włączyć notebook. Więcej informacji o ustawieniach zasilania znajduje się w rozdziale 5.1 Kontrola zużycia energii. We wstępnie zainstalowanym systemie Windows XP występuje automatyczna sekwencja wyłączania, uruchamiana po naciśnięciu przycisku zasilania włączonego notebooka. Można ją skonfigurować w oknie Panel sterowania (Control Panel), po wybraniu ikony Opcje zasilania (Power Options) i karty Zaawansowane (Advanced). 1-2

24 1 Notebook wprowadzenie Panel dotykowy Panel dotykowy działa jak mysz komputera typu desktop. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 2.3 Klawiatura i panel dotykowy. 1-3

25 1 Notebook wprowadzenie Przyciski panelu dotykowego Lewy i prawy przycisk panelu dotykowego działają jak lewy i prawy przycisk standardowej myszy Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Służy do włączania/wyłączania funkcji komunikacji bezprzewodowej. Dioda komunikacji bezprzewodowej na przednim panelu świeci, kiedy funkcja ta jest włączona. 1-4

26 1 Notebook wprowadzenie Wskaźniki stanu urządzenia/stanu zasilania Diody LED w przedniej części notebooka wskazują stan urządzenia i zasilania. 1 Karta SD/MS/MMC (zielony) 2 Sieć bezprzewodowa (żółty) 3 Zasilanie włączone (zielony) 4 Ładowanie akumulatora (zielony/żółty) 5 Dysk twardy (zielony) Migająca dioda zasilania oznacza, że notebook jest w trybie oczekiwania. Szczegółowe informacje na temat stanu akumulatora znajdują się w rozdziale 5.2 Akumulator Wielofunkcyjne gniazdo kart urządzeń multimedialnych Obsługuje jedną kartę typu SD/MMC/MS/MS Pro, używaną w cyfrowych aparatach fotograficznych i różnych urządzeniach przenośnych. 1-5

27 1 Notebook wprowadzenie 1.2 Widok z prawej strony Poniższa ilustracja przedstawia widok notebooka HEL81 z prawej strony. 1 Porty audio 2 Porty USB 3 Napęd optyczny 4 Port VGA 1-6

28 1 Notebook wprowadzenie Porty audio Do portu oznaczonego symbolem można podłączać słuchawki lub zewnętrzny głośnik, a do portu ze znakiem mikrofon. Po podłączeniu urządzenia do portu oznaczonego, wbudowane głośniki zostają wyłączone Porty USB Ten port służy do podłączania do komputera urządzenia obsługującego standard USB, takiego jak mysz, pełnowymiarowa klawiatura zewnętrzna lub drukarka. USB to standard rozszerzeń dla urządzeń peryferyjnych, który umożliwia transfer danych z prędkością do 480 Mb/sek. Urządzenia peryferyjne USB stosują jeden standard kabli i złączy. Urządzenia USB można instalować i odłączać przy włączonym komputerze. Proces ten określa się po angielsku terminem hot swapping Port VGA Port ten służy do podłączania do komputera zewnętrznego monitora. Patrz punkt Wyświetlacz. 1-7

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje

Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje 1 2 3 4 24 25

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Podręcznik użytkownika DS-11900 Wersja 1.0 Spis 1.1 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.2 WYGLĄD... 3 1.3 ZAWARTOŚĆ PAKIETU... 4 3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo