Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVIII/360/2014 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy ks. K. Jancarza w Krakowie. Na podstawie 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XV stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwala, co następuje: 1 Opiniuje się negatywnie propozycję inwestycji pn. Budowa terminalu autobusowego wraz ze stanowiskami postojowymi dla autobusów i wiatami przystankowymi oraz zadaszeniowymi, budynku usługowo-handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym i wewnętrznym układem komunikacyjnym, na działkach nr 20/101, 20/121, 20/122, 19/227, 19/228, 17/98, 17/30, 19/60, 20/127 obr. 5 Nowa Huta oraz zjazdem z działki nr 20/128 na działkę nr 20/101 obr. jw. przy ul. ks. K. Jancarza w Krakowie znak sprawy: AU Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uzasadnienie: W powyższej sprawie z stanowczym protestem radni Dzielnicy XV Mistrzejowice zwrócili się do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Rzeczone pisma stanowią załącznik do przedmiotowej uchwały.

2 Kraków, dnia r. Dotyczy: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy ks. K. Jancarza w Krakowie. Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Jadwiga Warat-Hapońska Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice zwraca się z prośbą o pilne zwołanie spotkania dotyczącego wszczętego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa terminalu autobusowego wraz ze stanowiskami postojowymi dla autobusów i wiatami przystankowymi oraz zadaszeniowymi, budynku usługowo-handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym i wewnętrznym układem komunikacyjnym, na działkach nr 20/101, 20/121, 20/122, 19/227, 19/228, 17/98, 17/30, 19/60, 20/127 obr. 5 Nowa Huta oraz zjazdem z działki nr 20/128 na działkę nr 20/101 obr. jw. przy ul. ks. K. Jancarza w Krakowie. Stoimy na stanowisku, że w spotkaniu powinni uczestniczyć: Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice, wydziały merytoryczne UMK, ZIKiT, Spółdzielnie Mieszkaniowe MISTRZEJOWICE i ZGODA. Z przykrością musimy stwierdzić, że Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice po raz kolejny dowiaduje się bocznymi drogami o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy, tym bardziej, że inwestycja dotyczy terenów gminnych. Wydanie zgody bez uwzględnienia wszystkich istotnych aspektów będzie pójściem na skróty, co w ostateczności może wywołać bardzo poważny konflikt społeczny. Potencjalny inwestor manipulując nazwą inwestycji próbuje ukryć prawdziwy cel. Umieszczenie na pierwszym miejscu w nazwie budowa terminala autobusowego wraz ze stanowiskami postojowymi dla autobusów i wiatami przystankowymi oraz zadaszeniowymi ma odwrócić uwagę od głównej inwestycji tj. budowy budynku usługowo-handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym. Lokalizacja pawilonu handlowego przewidywana jest na terenie zielonym w uporządkowanie, którego Rada Dzielnicy corocznie przeznacza znaczące środki finansowe. Dodatkowo w kilku ostatnich latach rada zrealizowała w tym rejonie wiele inwestycji na łączną wartość kilkuset tysięcy złotych. Jedną z nich są zaprojektowane i wybudowane chodniki, które łączą zajezdnię autobusową z osiedlem Srebrnych Orłów, a biegną przez planowany pawilon. Całkowicie wyremontowano chodniki wokół zajezdni autobusowej. Jednakże największą inwestycją jest wyremontowanie trzech peronów autobusowych. Jednoznacznie z tego wynika, ze nie potrzebujemy wspaniałomyślnej przysługi, jaką oferuje inwestor w sprawie peronów. O kontrowersjach dotyczących inwestycji świadczy m.in. opinia Wydziału Kształtowania Środowiska UMK znak: AU ŁOK z dnia

3 r., w której czytamy, że na terenie planowanej inwestycji rosną liczne drzewa i krzewy ozdobne w zróżnicowanym wieku, w większości pochodzące z nasadzeń planowych. Na szczególną uwagę zasługują klony srebrzyste rosnące we wschodniej części działki oraz wiązy rosnące przy skarpie we wschodniej części działki. Na przedmiotowym terenie występują m.in.: topole mieszańcowe, klony zwyczajne, klony polne, brzozy, lipy, świerki, metasekwoje, graby, kasztanowce, jodła, sosny, jesion. Czyżby wydziały nie pamiętały, że cały tern teren wchodzi w skład Zespołu Parkowego Mistrzejowice pn. Polana Nagłowicka?. Dowodem tego jest akcja sadzenia drzew w ramach Dnia Ziemi, w której kilka lat temu uczestniczył Prezydent Miasta Krakowa wraz z Ambasadorem USA. Przecież nie chcemy, by opinia publiczna w odpowiedni sposób podsumowała nieprzemyślane działanie, jakim byłoby umiejscowienie pawilonu kosztem parku. Nie należy pomijać opinii Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK z dnia r. stwierdzającej, że przedmiotowa inwestycja częściowo koliduje z rezerwą terenową pod budowę linii tramwajowej Meissnera Mistrzejowice. Czyżby pawilon był ważniejszy?. W najbliższym sąsiedztwie wybudowany jest kompleks handlowo-usługowy (REAL, OBI, itd.) oraz pawilon SIMPLY. Na dniach rozpocznie się budowa kolejnego kompleksu handlowego OLSZA MALL II. To chyba już wystarczy. Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice stoi na stanowisku, że należy wziąć pod uwagę opinię społeczności lokalnej. Wszystkie przedstawione argumenty są na tyle istotne, że musi dojść do spotkania i wyjaśnienia wszystkich za i przeciw. Dopiero wtedy będzie możliwe wydanie stanowiska. Jest to na tyle poważna sprawa dotycząca terenu, który z założenia jest jedną z enklaw Zespołu Parkowego Mistrzejowice, że nikt nie może sobie pozwolić na popełnienie błędu skutkującego poważnymi konsekwencjami. Z wyrazami szacunku Otrzymuje: 1 x Adresat 1 x aa.

4 Kraków, dnia r. Dotyczy: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy ks. K. Jancarza w Krakowie. Prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice zwraca się z prośbą o pilne zwołanie spotkania dotyczącego wszczętego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa terminalu autobusowego wraz ze stanowiskami postojowymi dla autobusów i wiatami przystankowymi oraz zadaszeniowymi, budynku usługowo-handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym i wewnętrznym układem komunikacyjnym, na działkach nr 20/101, 20/121, 20/122, 19/227, 19/228, 17/98, 17/30, 19/60, 20/127 obr. 5 Nowa Huta oraz zjazdem z działki nr 20/128 na działkę nr 20/101 obr. jw. przy ul. ks. K. Jancarza w Krakowie. Stoimy na stanowisku, że w spotkaniu powinni uczestniczyć: Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice, wydziały merytoryczne UMK, ZIKiT oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych MISTRZEJOWICE i ZGODA. Z przykrością musimy stwierdzić, że Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice po raz kolejny dowiaduje się bocznymi drogami o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy, tym bardziej, że inwestycja dotyczy terenów gminnych. Wydanie zgody bez uwzględnienia wszystkich istotnych aspektów będzie pójściem na skróty, co w ostateczności może wywołać bardzo poważny konflikt społeczny. Potencjalny inwestor manipulując nazwą inwestycji próbuje ukryć prawdziwy cel. Umieszczenie na pierwszym miejscu w nazwie budowa terminala autobusowego wraz ze stanowiskami postojowymi dla autobusów i wiatami przystankowymi oraz zadaszeniowymi ma odwrócić uwagę od głównej inwestycji tj. budowy budynku usługowo-handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym. Lokalizacja pawilonu handlowego przewidywana jest na terenie zielonym, w uporządkowanie, którego Rada Dzielnicy corocznie przeznacza znaczące środki finansowe. Dodatkowo w kilku ostatnich latach rada zrealizowała w tym rejonie wiele inwestycji na łączną wartość kilkuset tysięcy złotych. Jedną z nich są zaprojektowane i wybudowane chodniki, które łączą zajezdnię autobusową z osiedlem Srebrnych Orłów, a biegną przez planowany pawilon. Całkowicie wyremontowano chodniki wokół zajezdni autobusowej. Jednakże największą inwestycją jest wyremontowanie trzech peronów autobusowych. Jednoznacznie z tego wynika, że nie potrzebujemy wspaniałomyślnej przysługi, jaką oferuje inwestor w sprawie peronów. O kontrowersjach dotyczących inwestycji świadczy m.in. opinia Wydziału Kształtowania Środowiska UMK znak: AU ŁOK z dnia r., w której czytamy, że na terenie planowanej inwestycji rosną liczne drzewa i krzewy ozdobne w zróżnicowanym wieku, w większości pochodzące z nasadzeń planowych. Na szczególną uwagę zasługują klony srebrzyste rosnące we wschodniej części działki oraz

5 wiązy rosnące przy skarpie we wschodniej części działki. Na przedmiotowym terenie występują m.in.: topole mieszańcowe, klony zwyczajne, klony polne, brzozy, lipy, świerki, metasekwoje, graby, kasztanowce, jodła, sosny, jesion. Samo wyliczenie szlachetnych drzew dobitnie świadczy o tym, że mamy do czynienia z terenem mocno zadrzewionym, a różnorodność gatunków drzew dowodzi planowych nasadzeń. W opinii Wydziału Kształtowania Środowiska czytamy dalej: Zachodnia i północna część przedmiotowego terenu położona jest wg. ustaleń zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w strefie kształtowania systemu przyrodniczego, z czego wynika konieczność zachowania minimum 50-70% powierzchni biologicznie czynnej. Z ww. uwarunkowań wynika konieczność ochrony i utrzymania wysokich standardów tego terenu. Niezrozumiałą zatem jest dalsza część opinii, która mówi, że dla przedmiotowej lokalizacji wydajemy następujące warunki: dążenie do zachowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem maksymalnej ilości drzew ozdobnych, odnośnie młodszych egzemplarzy drzew kolidujących z planowaną inwestycją, należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość przesadzenia ich w inne miejsce, prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzennej drzew lub krzewów, powinny być wykonane w sposób najmniej szkodliwy drzewom i krzewom, w przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią (drzewa i krzewy ozdobne, których wiek przekracza 10 lat) posiadacz nieruchomości winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska z wnioskiem o wydanie uzgodnienia. Sam fakt dopuszczenia decyzji, która kosztem zniszczenia zieleni preferuje budowę pawilonu, jest skandalem. Nie raz słyszymy jak duży problem stanowi usunięcie nawet jednego drzewa. Czyżby wydział nie pamiętał, że cały teren wchodzi w skład Zespołu Parkowego Mistrzejowice pn. Polana Nagłowicka? O specjalnym jego statusie świadczy akcja sadzenia drzew w ramach Dnia Ziemi, w której kilka lat temu osobiście uczestniczył Pan Prezydent wraz z Ambasadorem USA. Przecież nie chcemy, by opinia publiczna podsumowała nieprzemyślane działanie, jakim byłoby umiejscowienie pawilonu kosztem parku. W ramach protestu, w tej sprawie, mieszkańcy rozpoczęli zbieranie podpisów. Z oburzeniem zaprezentowali swoje stanowisko podczas XLVII sesji Rady Dzielnicy w dn r. Nic dziwnego, że dało się słyszeć stwierdzenia o rzekomej stronniczości urzędników, którzy, nie wiadomo, dlaczego przyzwalają na takie działania. Nie należy pomijać opinii Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK z dnia r. stwierdzającej, że przedmiotowa inwestycja częściowo koliduje z rezerwą terenową pod budowę linii tramwajowej Meissnera Mistrzejowice. Czyżby pawilon był ważniejszy? W najbliższym sąsiedztwie wybudowany jest kompleks handlowo-usługowy (REAL, OBI, itd.) oraz pawilon SIMPLY. Na dniach rozpocznie się budowa kolejnego kompleksu handlowego SERENADA. To chyba już wystarczy. Panie Prezydencie, Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice stoi na stanowisku, że należy wziąć pod uwagę opinię społeczności lokalnej. Wszystkie przedstawione argumenty są na tyle istotne, że musi dojść do spotkania i wyjaśnienia wszystkich za i przeciw. Dopiero wtedy będzie możliwe wydanie stanowiska. Jest to na tyle poważna sprawa, dotycząca terenu, który z założenia jest jedną z enklaw Zespołu Parkowego Mistrzejowice, że nikt nie może sobie pozwolić na popełnienie błędu, skutkującego poważnymi konsekwencjami. Niszczenie Parku na rzecz budowy kolejnego pawilonu handlowego byłoby największym skandalem. Znamiennym jest fakt, że na terenie Dzielnicy jest to kolejna kontrowersyjna

6 sprawa, która wyłania się na przełomie kadencji samorządu. Czyżby liczył ktoś na brak czujności? Nie chcemy, by sprawa niepotrzebnie stała się przedmiotem kampanii wyborczej, a na to się zanosi. Jest to czas, kiedy może paść dużo nieprawdziwych słów i stwierdzeń, które niesłusznie zapadną w świadomości społecznej, dlatego prosimy Pana Prezydenta o pomoc, by jednoznacznie rozwiązać problem. W załączeniu zdjęcia Polany Nagłowickiej z nasadzonymi drzewami szlachetnymi. Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice Piotr Serafin Otrzymuje: 1 x Adresat 1 x aa.

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK Opracowanie raportu: Centrum Doradztwa Strategicznego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZY SZPITALU BABIŃSKIGO W KRAKOWIE

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZY SZPITALU BABIŃSKIGO W KRAKOWIE OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZY SZPITALU BABIŃSKIGO W KRAKOWIE W chwili, gdy ważą się losy Szpitala Babińskiego w Krakowie, my mieszkańcy przyszpitalnego osiedla prosimy, aby przedstawiciele władz

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. CZĘŚĆ 1 Projekt

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 49. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2014 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 49. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2014 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Odpowiedzi na oświadczenia złożone przez senatorów na 49. posiedzeniu Senatu Warszawa 2014 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA złożone na 49. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD. Uwaga! Walne Zgromadzenie Członków SBM Dembud!

Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD. Uwaga! Walne Zgromadzenie Członków SBM Dembud! ROK ZAŁ. 1989 Nr 35 (rok XI), czerwiec 2007 ISSN 1506-1426 Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD Dembud na celowniku Od kilku lat prasę obiegają sensacyjne informacje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo