dr hab. Hanna Godlewska Majkowska prof. SGH Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Hanna Godlewska Majkowska prof. SGH Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie"

Transkrypt

1 dr hab. Hanna Godlewska Majkowska prof. SGH Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Patrycjusz Zarębski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Warszawa, 12 grudnia 2014 r. 1

2 RAPORTY ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORSTWA KNOP SGH Szczegółowy opis wyników analizy

3 POTENCJALNA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA PAI PAI - zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów ze sprzedaży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji)

4 RZECZYWISTA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA zdolność skłonienia inwestorów do wyboru regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji zdolność regionu do absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego w formie inwestycji

5 MODEL ATRAKCYJNOŚCI INWESTYJNEJ Zbudowany w oparciu o wieloelementowe zbiory wskaźników o zróżnicowanym charakterze Opisuje kluczowe obszary istotne dla inwestora Pozwala na wielokryterialne analizy przestrzeni dla lokalizacji inwestycji przy uwzględnieniu różnych czynników Narzędzie do oceny potencjału regionu, rozpoznania mocnych jak i słabych elementów

6 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA Ujęcie: gospodarka narodowa, przemysł, turystyka, usługi dla biznesu, handel i naprawy Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna (PAI 1, PAI 2) Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI MIKROKLIMAT ZASOBY PRACY MIKROKLIMAT PRODUKTYWNOŚĆ PRACY MIKROKLIMAT INFRASTRUKTURA TECHNICZNA MIKROKLIMAT NAKŁADY INWESTYCYJNE MIKROKLIMAT INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA MIKROKLIMAT RYNKOWY NUTS 2 NUTS 3 NUTS 4 NUTS 5 MIKROKLIMAT RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO NUTS 2 MIKROKLIMAT ADMINISTRACJA MIKROKLIMAT SAMOFINANSOWANIE JST WSKAŹNIK SYNTETYCZNY PAI WSKAŹNIK SYNTETYCZNY RAI

7 GMINY WIZUALIZACJA POZIOMÓW ANALIZY POWIATY PODREGIONY Ścieżka analizy WOJEWÓDZTWA

8 RAPORTY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2014 CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI REGIONALNEJ WOJEWÓDZTWA POZYCJA WOJEWÓDZTWA NA MAPIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ ZRÓŻNICOWANIE WEWNĘTRZNE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTW WSPARCIE INSTYTUCJONALNE INWESTORA I PRZEDSIĘBIORCY W WOJEWÓDZTWIE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU EFEKTY FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREFY EKONOMICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE GMINA NA 5!

9 Atrakcyjność inwestycyjna jest wynikiem oceny istotnych z punktu widzenia inwestora warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej Gwiazda złota jest najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie Gwiazda pomarańczowa oznacza, iż powiat lub gmina uzyskała ponad przeciętną ocenę we wszystkich analizowanych obszarach (gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych)

10

11 ZMIANA POZIOMU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ W LATACH wysokie oceny

12 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Należy do trzech najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów Polski obok województw mazowieckiego i śląskiego Wysoki poziom rozwoju gospodarczego, znacznie przekraczający średnią krajową Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa Bogactwo kulturowe i walory przyrodnicze Wysoki poziom rozwoju przemysłu, co uwidacznia specjalizacja tego regionu w prowadzeniu nowoczesnych rodzajów produkcji przemysłowej Liczne podstrefy ekonomiczne Lista tzw. sektorów wysokich szans: motoryzacyjny elektromaszynowy high-tech BPO 12

13 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Gmina na piątkę: Wrocław (m), Oława (m), Legnica (m), Nowa Ruda (m), Jelenia Góra (m), Ząbkowice Śląskie (w), Świdnica (m) Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa A Przemysł kapitałochłonny klasa A Przemysł pracochłonny klasa A Handel i naprawy klasa A Turystyka i gastronomia klasa B Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa A Przemysł klasa A Handel i naprawy klasa C Turystyka i gastronomia klasa B Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa B Gminy oznaczone złotą gwiazdą Wrocław (m), Bolesławiec (m), Zgorzelec (m), Karpacz (m), Złotoryja (m), Oleśnica (m), Lubań (m), Legnica (m), Jelenia Góra (m), Polanica-Zdrój (m), Dzierżoniów (m), Duszniki-Zdrój (m), Szczawno-Zdrój (m), Jerzmanowa (w), Kobierzyce (w), Rudna (w), Lubin (w), Długołęka (w), Czernica (w), Polkowice (m-w), Brzeg Dolny (m-w), Siechnice (m-w), Kąty Wrocławskie (m-w), Oborniki Śląskie (m-w) 13

14 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Z uwagi na tradycje przemysłowe i dostosowane do jego potrzeb szkolnictwo region jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji przemysłowych Wysoko rozwinięte rolnictwo, zarówno produkcja roślinna jak i produkcja zwierzęca, stanowiące fundament rozwoju przemysłu spożywczego Tradycje przemysłowe, szczególnie w zakresie przemysłu chemicznego, środków transportu i elektroniki Dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej Bogate zaplecze naukowo badawcze Bogactwo kulturowe i walory przyrodnicze Lista tzw. sektorów wysokich szans: elektroniczny elektromaszynowy chemiczny spożywczy 14

15 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE RAI Przemysł klasa C Gmina na piątkę: Toruń (m) Bydgoszcz (m) Włocławek (m) Gminy oznaczone złotą gwiazdą Chełmno (m), Ciechocinek (m), Osielsko (w), Solec Kujawski (m-w), Toruń (m) 15

16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Tradycje przemysłowe, szczególnie w odniesieniu o przemysłu środków transportu, maszynowego, chemicznego oraz spożywczego Predyspozycje do rozwoju BPO z uwagi na dostęp do wykwalifikowanych kadr, przy jednoczesnym niewysokim poziomie oczekiwań płacowych Korzystne położenie na międzynarodowym szlaku transportowym - paneuropejskim korytarzu Wschód-Zachód, co umożliwia dostęp do rynków zagranicznych, szczególnie Ukrainy i Białorusi Stosunkowo niskie koszty pracy, przy jednoczesnym dostępie do wykwalifikowanych kadr w miastach regionu Duży potencjał naukowo-badawczy Lista tzw. sektorów wysokich szans: elektroniczny elektromaszynowy chemiczny i spożywczy 16

17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą Lublin (m), Radzyń Podlaski (m), Zamość (m ) Gmina na piątkę: Chełm (m) Biała Podlaska (m) Janów Lubelski (w) 17

18 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Czternaście przejść granicznych oraz przynależność do Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr zapewniają dobre warunki współpracy gospodarczej Bardzo korzystne położenie geopolityczne, przy granicy zachodniej, co umożliwia dostęp do atrakcyjnego rynku zbytu Niemiec oraz innych krajów Europy zachodniej Bardzo duża lesistość, atrakcje turystyczne (zwłaszcza Park Mużakowski w gminie Łęknica, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO) oraz liczne jeziora sprzyjające rozwojowi turystyki Bardzo dobry dostęp do Internetu (pod tym względem województwo należy do najwyżej ocenianych regionów w Polsce) Lista tzw. sektorów wysokich szans: motoryzacyjny i elektroniczny drzewny i papierniczy spożywczy szklarski 18

19 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE RAI: Gospodarka narodowa klasa C Przemysł klasa C Gminy oznaczone złotą gwiazdą Gorzów Wielkopolski (m), Kostrzyn nad Odrą (m), Zielona Góra (m), Żagań (m), Żary (m) Gmina na piątkę: Zielona Góra 19

20 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Bardzo korzystne położenie w centrum Polski, a zarazem w centrum Europy Region o tradycjach przemysłowych, kojarzony z włókiennictwem i przemysłem odzieżowym Znakomite położenie komunikacyjne - węzeł autostrad (w okolicach Strykowa) Dostęp do dużych zasobów pracy, oraz obecności licznych szkół wyższych oraz szkolnictwa zawodowego Zasoby węgla brunatnego oraz wód termalnych, które mogą być podstawą rozwoju energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz rozwoju funkcji uzdrowiskowych regionu Lista tzw. sektorów wysokich szans: branża włókiennicza, odzieżowa i dziewiarska zaawansowane materiały budowlane medycyna, farmacja, kosmetyki energetyka, w tym odnawialne źródła energii innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze media, informatyka i telekomunikacja mechatronika 20

21 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa C Przemysł kapitałochłonny klasa C Przemysł pracochłonny klasa C Handel klasa C Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa C Handel klasa B Turystyka klasa C Gminy oznaczone złotą gwiazdą Aleksandrów Łódzki (m-w), Kleszczów (w), Nowosolna (w), Rawa Mazowiecka (m), Skierniewice (w) Gmina na piątkę: Stryków (w) Łódź (m) 21

22 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Ważny region dla polskiej turystyki z uwagi na atrakcyjne tereny górskie na południu województwa (Tatry i Podhale) oraz liczne zabytki kulturowe Dogodne połączenia komunikacyjne: główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę (autostrada A4), sześć drogowych przejść granicznych oraz jedno kolejowe w Leluchowie Duży potencjał naukowy i badawczy krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych Znaczne zasoby pracy, zarówno niskokwalifikowanej o małych oczekiwaniach płacowych, jak i specjalistów o wysokich kwalifikacjach Lista tzw. sektorów wysokich szans: biotechnologia i nauki o życiu energia zrównoważona ICT/BPO/SSC chemia produkcja metali i wyroby metalowe elektrotechnika i przemysł maszynowy przemysły kreatywne, w tym czasu wolnego 22

23 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa B Przemysł kapitałochłonny klasa B Przemysł pracochłonny klasa B Handel klasa C Turystyka klasa B Edukacja klasa C Gminy oznaczone złotą gwiazdą Andrychów (m-w), Bukowno (m), Kraków (m), Krynica-Zdrój (m-w), Limanowa (m), Mszana Dolna (m), Myślenice (m-w), Niepołomice (mw), Nowy Sącz (m), Olkusz (m-w), Oświęcim (m), Tarnów (w), Wadowice (m-w), Wieliczka (m-w), Wielka Wieś (w), Zabierzów (w), Zielonki (w) Złote gwiazdy: Oświęcim (m), Tarnów (m), Trzebinia (w), Libiąż (w), Michałowice (m-w), Rzezawa (m-w), Wielka Wieś (m-w), Krynica-Zdrój (w) 23

24 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Najbardziej rozwinięte ekonomicznie i najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie województwo Centralnie położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych oraz lokalizacja w transeuropejskich korytarzach transportowych, zapewniających połączenie z większymi miastami kraju i Europy Największy w Polsce międzynarodowy port lotniczy Duża liczba uczelni i ośrodków naukowych Najwyższy w kraju poziom produktu krajowego brutto na osobę Zasoby pracy, zarówno o niskich kwalifikacjach i niskich oczekiwaniach płacowych, jak specjalistów rozmaitych dziedzin Lista tzw. sektorów wysokich szans: spożywczy budowlany BPO 24

25 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Wszystkie oceny sekcji w klasie A Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Wszystkie oceny sekcji w klasie A Złote gwiazdy: Grodzisk Mazowiecki (m-w), Izabelin (w), Józefów (m), Konstancin-Jeziorna (m-w), Lesznowola (w), Łomianki (m-w), Warszawa (m), Marki (m), Michałowice (w), Milanówek (m), Mińsk Mazowiecki (m), Nadarzyn (w), Nieporęt (w), Nowy Dwór Mazowiecki (m), Ożarów Mazowiecki (m-w), Piaseczno (m-w), Płock (m), Płońsk (m), Podkowa Leśna (m), Pruszków (m), Radzymin (m-w), Raszyn (w), Serock (m-w), Siedlce (m), Słupno (w), Stare Babice (w), Wyszków (m-w), Ząbki (m) Gmina na piątkę: Grodzisk Mazowiecki (w), Mińsk Mazowiecki (m), Płońsk (m), Nowy Dwór Mazowiecki (m), Wyszków (w) 25

26 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Region o bardzo intensywnym rolnictwie, dzięki czemu stanowi korzystne miejsce lokalizacji dla przemysłu spożywczego Tradycje przemysłowe, szczególnie w dziedzinie przemysłu spożywczego, mineralnego, metalowego, maszynowego oraz chemicznego Położenie na głównych krajowych i europejskich szlakach komunikacyjnych i transportowych (autostrada A 4) Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, w tym dostęp do Internetu (województwo należy pod tym względem do przodujących w kraju) Bogate zasoby dla przemysłu mineralnego - możliwość specjalizacji w sektorach wspierających przemysł budowlany Lista tzw. sektorów wysokich szans: spożywczy chemiczny budowlany 26

27 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Handel klasa C Złote gwiazdy: Kędzierzyn-Koźle (m), Opole (m) 27

28 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Region głównie rolniczy, z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym Silna specjalizacja w produkcji artykułów spożywczych Duży areał użytków zielonych stwarza warunki do hodowli bydła, głównie mlecznego, co znalazło wyraz w wiodącej pozycji województwa podlaskiego na rynku Ze względu na dobre warunki dla hodowli zwierząt istnieją możliwości rozwoju produkcji energii odnawialnej Stosunkowo wysoka innowacyjność w porównaniu do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego Lista tzw. sektorów wysokich szans to sektory: spożywczy maszynowy turystyczny 28

29 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Gmina na piątkę: Białystok Gminy oznaczone złotą gwiazdą Białystok (m), Łomża (m) 29

30 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Region wyposażony jest w bogate złoża kopalniane takie jak: siarka, ropa naftowa oraz gaz ziemny, a także surowce mineralne: gipsy, piaskowce i wapienie Rozwijający się przemysł lotniczy Silnie rozwinięty przemysł farmaceutyczny, informatyczny i spożywczy Powstanie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Rzeszowie, dobre połączenia komunikacyjne Dostępność wysoko wyszkolonych kadr zarządzających i technicznych zwłaszcza w przemyśle lotniczym, elektromaszynowym, chemicznym Lista tzw. sektorów wysokich szans: lotniczy informatyczny odlewniczy 30

31 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Krosno (m), Leżajsk (m), Przemyśl (m), Rzeszów (m), Sanok (m) Gminy na piątkę: Krosno (m), Mielec (m), Rzeszów (m), Ropczyce (w), Dębica (m) 31

32 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Jedno z najatrakcyjniejszych województw pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Największy w Polsce zespół miejski, tworzący wyjątkowy potencjał inwestycyjny, Największy w Polsce węzeł komunikacyjny sprzyjający rozwojowi przemysłu o licznych powiązaniach kooperacyjnych. Najsilniej uprzemysłowiony region Polski, o specjalizacjach tradycyjnych (górnictwo, hutnictwo, maszynowy), ale poddawany skutecznej restrukturyzacji, Szerokie możliwości inwestowania, co potwierdzają bardzo wysokie oceny potencjalnej, jak i rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej Lista tzw. sektorów wysokich szans: motoryzacyjny BPO IT turystyczny inwestycji ekologicznych energetyki odnawialnej (OZE)

33 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa A Przemysł kapitałochłonny klasa B Przemysł pracochłonny klasa A Handel klasa A Edukacja klasa B Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa C Przemysł klasa C Handel klasa C Turystyka klasa C Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa C Gmina na piątkę: Katowice (m), Rydułtowy (m), Bytom (m), Godów (mw), Dąbrowa Górnicza (m), Radzionków (m), Wodzisław Śląski (m), Ruda Śląska (m), Mysłowice (m). Gminy oznaczone złotą gwiazdą Będzin (m), Bielsko-Biała (m), Bieruń (m), Chorzów (m), Cieszyn (m), Gliwice (m), Jastrzębie-Zdrój (m), Jaworze (w), Jaworzno (m), Katowice (m), Lubliniec (m), Mikołów (m), Mysłowice (m), Ornontowice (w), Pawłowice (w), Piekary Śląskie (m), Rybnik (m), Sosnowiec (m), 33 Suszec (w), Tychy (m), Ustroń (m), Wodzisław Śląski (m), Wyry (w), Zabrze (m), Zawiercie (m), Żory (m), Żywiec (m)

34 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Gospodarka województwa pomorskiego jest jedną z lepiej rozwijających się w Polsce Nadmorskie położenie sprzyja rozwojowi gospodarki morskiej w regionie oraz turystyki Na obrzeżach Gdańska powstaje mała Dolina Krzemowa, gdzie swoje siedziby mają m.in. producent urządzeń kontroli dostępu (Stel), producent oprogramowania multimedialnego (Young Digital Planet) oraz ośrodek badawczo-rozwojowy firmy Intel Technology Poland Pomorze jest światowym liderem wyrobów bursztyniarskich Bardzo dobrze rozwiniętą bazą naukowo-dydaktyczną w postaci uczelni wyższych i instytucji badawczych Lista tzw. sektorów wysokich szans: BPO/SSC/BSS energetyki ICT logistyki chemia lekkiej motoryzacji

35 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą Gdańsk (m), Gdynia (m), Kolbudy (w), Kosakowo (w), Krynica Morska (m), Kwidzyn (m), Pruszcz Gdański (m), Pruszcz Gdański (w), Puck (m), Reda (m), Rumia (m), Sopot (m), Ustka (m), Wejherowo (m), Władysławowo (m) Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa B Przemysł kapitałochłonny klasa B Przemysł pracochłonny klasa B Handel klasa B Turystyka klasa A Edukacja klasa B Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa C Przemysł klasa C Handel klasa C Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa C Gmina na piątkę: Lębork (m), Gdańska (m) oraz Słupsk (m)

36 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Korzystne uwarunkowania dla rozwoju produkcji rolno-spożywczej Obecność dość mocno rozwiniętych gałęzi przemysłu hutniczy Celsa Huta Ostrowiec (Ostrowiec Świętokrzyski), metalowy (Skarżysko-Kamienna), maszynowy (Starachowice), materiałów budowlanych (Kielce), ceramiczny, odlewniczy (Stąporków, Końskie), energetyczny (Połaniec). Bogate źródła leczniczych wód mineralnych oraz rozwinięta baza leczniczosanatoryjna, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i kwater prywatnych Dobre warunki dla rozwoju turystyki (Góry Świętokrzyskie) Surowce naturalne złoża surowców budowlanych (rejon Gór Świętokrzyskich), siarka (okolice Buska-Zdroju oraz Grzybów) oraz wody mineralne (Busko-Zdrój - Buskowianka), wody siarczkowe (Busko-Zdrój) Lista tzw. sektorów wysokich szans: metalowy budowlany leczniczo-uzdrowiskowo-rehabilitacyjny

37 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Kielce (m), Sitkówka-Nowiny (w) Gmina na piątkę: Ostrowiec Świętokrzyski (m)

38 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Duże możliwości rozwoju produkcji wysokiej jakości żywności, co jest uwarunkowane korzystną strukturą wielkości gospodarstw oraz występowaniem wolnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wysoko oceniane instytucje naukowe oraz kierunki studiów głównie ukierunkowane na rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze Korzystne warunki przyrodnicze (pojezierza, lasy) dla rozwoju turystyki, agroturystyki oraz czystego przemysłu w oparciu o wykorzystanie energii odnawialnych Projektowane trasy A1 i Via Baltica dają w przyszłości szanse uzyskania bardzo dobrych połączeń komunikacyjnych Port morski w Elblągu, który znajduje się nad Zalewem Wiślanym Lista tzw. sektorów wysokich szans: rolno-spożywczy drzewny turystyczny wyrobów gumowych energetyki odnawialnej

39 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Elbląg (m), Ełk (m), Giżycko (m), Iława (m), Lidzbark Warmiński (m), Mrągowo (m), Olsztyn (m), Ostróda (m), Stawiguda (w) Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Turystyka klasa C Gmina na piątkę: Mrągowo (m), Elbląg (m)

40 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Jedno z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją kapitału zagranicznego zaangażowanego w Polsce oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca Równomierny rozwój gospodarczy przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym Wysoki potencjał kapitału ludzkiego, który jest kształtowany dzięki obecności w województwie najlepszych uczelni wyższych w Polsce (wg kategorii 1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) takich jak: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy Dobre połączenia komunikacyjne m.in. w postaci autostrady A2, która łączy Europę Zachodnią z Rosją i krajami wschodnimi oraz dobre polaczenia lotnicze (lotnisko krajowe i międzynarodowe) oraz wodne (odrzańska trasa wodna) Lista tzw. sektorów wysokich szans to: motoryzacyjny BPO logistyczny

41 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Gmina na piątkę: Piła (m), Rawicz (w), Szamotuły (w), Poznań (m), Konin (m), Czerwonak (m-w), Kalisz (m), Leszno (m) Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa B Gospodarka narodowa klasa C Przemysł kapitałochłonny klasa C Przemysł pracochłonny klasa C Handel klasa C Turystyka klasa C Edukacja klasa C Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa C Przemysł klasa B Handel klasa A Turystyka klasa C Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa B Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Czarnków (m), Czerwonak (w), Gostyń (m-w), Kleszczewo (w), Komorniki (w), Konin (m), Kórnik (mw), Leszno (m), Luboń (m), Piła (m), Poznań (m), Puszczykowo (m), Suchy Las (w), Swarzędz (m-w), Tarnowo Podgórne (w)

42 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Położenie regionu, które daje szansę wykorzystania w działaniach gospodarczych bogatego wachlarza środków transportu: wodnego, kolejowego, lotniczego oraz drogowego Bogate tradycje związane z gospodarką morską (przemysł okrętowy, rybołówstwo, turystyka nadmorska) Ponad połowa powierzchni województwa to tereny rolnicze, co daje szanse na inwestycje oraz rozwój branży rolnej i spożywczej Wysokie walory przyrodnicze dla rozwoju turystyki Duże możliwości produkcji energii odnawialnej (rośliny energetyczne, farmy wiatrowe), co w połączeniu z rozwojem turystyki sprawia, iż województwo zachodniopomorskie może stać się symbolem rozwoju zrównoważonego Lista tzw. sektorów wysokich szans: BPO logistyczny odnawialnych źródeł energii (energetyka wiatrowa) turystyczny

43 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Przemysł pracochłonny klasa C Handel klasa C Turystyka klasa A Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa B Handel klasa C Turystyka klasa C Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa C Gmina na piątkę: Kołobrzeg Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Darłowo (m), Dobra (Szczecińska) (w), Drawsko Pomorskie (m-w), Kołobrzeg (m), Kołobrzeg (w), Koszalin (m), Police (m-w), Rewal (w), Szczecin (m), Szczecinek (m), Świnoujście (m

44

45

46 ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA POWIATÓW Warszawa, Sopot, Pow. polkowicki, Wrocław, Białystok, Toruń, Gdańsk, Pow. policki, Siedlce, Leszno, Kraków, Rzeszów, Zamość, Tychy, Ostrołęka, Poznań, Olsztyn, Płock, Lublin, Zielona Góra, Gliwice, Chorzów, Krosno, Włocławek, Konin, Bielsko- Biała, Żory, Opole, Szczecin, Pow. bełchatowski, Katowice, Świnoujście, Świętochłowice, Rybnik, Kielce, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Słupsk, Pow. pruszkowski, Tarnów, Skierniewice, Gorzów Wielkopolski, Pow. lubiński, Ruda Śląska, Bydgoszcz, Legnica, Gdynia, Pow. wrocławski, Pow. piaseczyński, Jelenia Góra, Grudziądz, Chełm, Elbląg, Jastrzębie-Zdrój, Łódź, Przemyśl, Nowy Sącz, Koszalin, Zabrze, Sosnowiec, Tarnobrzeg, Pow. bieruńsko-lędziński, Piekary Śląskie, Pow. poznański, Biała Podlaska, Bytom, Piotrków Trybunalski, Pow. warszawski zachodni, Częstochowa, Pow. grodziski, Pow. mikołowski, Radom, Łomża, Siemianowice Śląskie, Pow. pszczyński, Pow. głogowski, Pow. pucki, Suwałki, Kalisz, Jaworzno, Pow. myślenicki, Pow. kołobrzeski, Pow. zgorzelecki, Pow. wielicki, Pow. legionowski, Pow. gdański, Pow. będziński, Pow. oświęcimski, Pow. olkuski, Pow. wołowski, Pow. łęczyński, Pow. świdnicki, Pow. jeleniogórski, Pow. tarnogórski, Pow. krakowski, Pow. gliwicki, Pow. cieszyński Powiaty, które weszły do złotej pięćdziesiątki w 2014 roku Pow. Bielski, Pow. Chrzanowski, Pow. łódzki wschodni

47 ZŁOTA SETKA GMIN Kleszczów (w), Polkowice (m-w), M.st.Warszawa (m), Ząbki (m), Mińsk Mazowiecki (m), Sopot (m), Lesznowola (w), Białystok (m), Ostróda (m), Wrocław (m), Pruszków (m), Kraków (m), Podkowa Leśna (m), Zamość (m), Toruń (m), Bolesławiec (m), Zgorzelec (m), Police (m-w), Zielona Góra (m), Gdańsk (m), Czarnków (m), Tarnowo Podgórne (w), Konin (m), Lublin (m), Jerzmanowa (w), Michałowice (w), Olsztyn (m), Poznań (m), Ełk (m), Raszyn (w), Złotoryja (m), Piaseczno (m-w), Dobra (Szczecińska) (w), Kosakowo (w), Żory (m), Mrągowo (m), Tychy (m), Iława (m), Brzeg Dolny (m-w), Oświęcim (m), Darłowo (m), Gliwice (m), Szczecin (m), Płock (m), Kołobrzeg (m), Bielsko-Biała (m), Rawa Mazowiecka (m), Suchy Las (w), Puck (m), Oleśnica (m), Komorniki (w), Nadarzyn (w), Kobierzyce (w), Ożarów Mazowiecki (m-w), Rewal (w), Pawłowice (w), Milanówek (m) Gminy, które weszły do złotej setki w 2014 roku Legionowo (m), Chorzów (m), Lubin (m), Piastów (m), Działdowo (m), Leszno (m), Chojnów (m), Płońsk (m), Brzeg (m), Turek (m), Kętrzyn (m), Tczew (m), Pruszcz Gdański (m), Luboń (m), Świdnik (m), Świętochłowice (m), Ostrołęka (m), Siedlce (m), Świdnica (m), Głogów (m), Krynica Morska (m), Chodzież (m), Szczytno (m), Inowrocław (m), Malbork (m), Karpacz (m), Kościan (m), Knurów (m), Lębork (m), Gorzów Wielkopolski (m), Bełchatów (m), Słupsk (m), Chojnice (m), Łaziska Górne (m), Bartoszyce (m), Rzeszów (m), Chełm (m), Garwolin (m), Gorlice (m), Starogard Gdański (m), Radzionków (m), Pabianice (m), Ruda Śląska (m)

48 ZŁOTA SETKA GMIN WG TYPU GMINY

49 WNIOSKI Atrakcyjność inwestycyjna województwa wykazuje duży związek z poziomem jego rozwoju gospodarczego Dlatego pod względem atrakcyjności inwestycyjnej najbardziej wyróżniają się dobrze rozwinięte gospodarczo województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz pomorskie

50 WNIOSKI Wnioski Najbardziej atrakcyjnym polskim województwem jest województwo mazowieckie, zarówno na tle pozostałych regionów Polski, jak i Unii Europejskiej Województwa poprawiły swoją atrakcyjność inwestycyjną względem regionów Unii Europejskiej, średnio o 9 pozycji w stosunku do poprzedniego badania. Liderami zmian są województwa dolnośląskie, podlaskie i świętokrzyskie

51 WNIOSKI Wnioski W porównaniu do innych regionów Polski poprawiły swoją pozycję województwa: pomorskie (dla całej gospodarki regionalnej i przemysłu oraz handlu, usług dla biznesu i turystyki) łódzkie (dla inwestycji przemysłowych w przemyśle kapitałoi wiedzo-chłonnym) zachodniopomorskie (dla inwestycji przemysłowych i handlowych) oraz opolskie, lubelskie i podlaskie dla przemysłu

52 WNIOSKI Wnioski Występują duże kontrasty wewnętrzne wśród liderów atrakcyjności inwestycyjnej, szczególnie w województwie mazowieckim. Mniejsze są one w województwie śląskim Wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne

53 Dziękuję za uwagę dr Patrycjusz Zarębski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Nowy Świat 72, Warszawa tel. (22) , (22) fax. (22) dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie tel. (22)

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo kujawsko-pomorskie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WRAZ Z OCENĄ JEGO POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WRAZ Z OCENĄ JEGO POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WRAZ Z OCENĄ JEGO POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk.

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk. >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk >> tel.: 58 32 33 256 >> faks: 58 30 11 341 >> Marcin Piątkowski >> Kierownik >> tel: 58

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE RAPORT REGIONALNY Waldemar Ratajczak Przy współpracy Jerzego Paryska oraz Tomasza Kossowskiego Poznań, maj 2011 r SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...4 1. Województwo wielkopolskie na

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT Samorząd Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Inteligentne Mazowsze PROJEKT Warszawa 2012 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Dyrektor: prof.

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny.

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. . Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jak określić kierunki rozwoju technologicznego województwa łódzkiego. Przewodnik metodologiczny Przygotowany pod kierunkiem Anny Rogut i Bogdana Piaseckiego Łódź,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ EGIONY OLSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE II edycja opracowanie zbiorowe pod redakcją Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel ROFILE EGIONALNE NR 16 Gdańsk Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

RAPORT II POŁ. 2014. Galeria Vivo! Piła

RAPORT II POŁ. 2014. Galeria Vivo! Piła RAPORT II POŁ. 2014 Galeria Vivo! Piła 1 Raport II poł. 2014 Szanowni Państwo, Oddajemy w Wasze ręce kolejną edycję raportu Retail Research Forum, w którym eksperci współpracujący z Polską Radą Centrów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym KSOW-26-12/ZP-MS/2012 Raport podsumowujący Zamawiający Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Ostrołęka Ciechanów Płock WARSZAWA Siedlce Radom Warszawa 2013 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2014 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2014 OPRACOWANIE POD REDAKCJĄ MARCINA NOWICKIEGO AUTORZY ANNA HILDEBRANDT MARCIN

Bardziej szczegółowo