dr hab. Hanna Godlewska Majkowska prof. SGH Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Hanna Godlewska Majkowska prof. SGH Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie"

Transkrypt

1 dr hab. Hanna Godlewska Majkowska prof. SGH Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Patrycjusz Zarębski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Warszawa, 12 grudnia 2014 r. 1

2 RAPORTY ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORSTWA KNOP SGH Szczegółowy opis wyników analizy

3 POTENCJALNA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA PAI PAI - zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów ze sprzedaży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji)

4 RZECZYWISTA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA zdolność skłonienia inwestorów do wyboru regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji zdolność regionu do absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego w formie inwestycji

5 MODEL ATRAKCYJNOŚCI INWESTYJNEJ Zbudowany w oparciu o wieloelementowe zbiory wskaźników o zróżnicowanym charakterze Opisuje kluczowe obszary istotne dla inwestora Pozwala na wielokryterialne analizy przestrzeni dla lokalizacji inwestycji przy uwzględnieniu różnych czynników Narzędzie do oceny potencjału regionu, rozpoznania mocnych jak i słabych elementów

6 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA Ujęcie: gospodarka narodowa, przemysł, turystyka, usługi dla biznesu, handel i naprawy Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna (PAI 1, PAI 2) Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI MIKROKLIMAT ZASOBY PRACY MIKROKLIMAT PRODUKTYWNOŚĆ PRACY MIKROKLIMAT INFRASTRUKTURA TECHNICZNA MIKROKLIMAT NAKŁADY INWESTYCYJNE MIKROKLIMAT INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA MIKROKLIMAT RYNKOWY NUTS 2 NUTS 3 NUTS 4 NUTS 5 MIKROKLIMAT RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO NUTS 2 MIKROKLIMAT ADMINISTRACJA MIKROKLIMAT SAMOFINANSOWANIE JST WSKAŹNIK SYNTETYCZNY PAI WSKAŹNIK SYNTETYCZNY RAI

7 GMINY WIZUALIZACJA POZIOMÓW ANALIZY POWIATY PODREGIONY Ścieżka analizy WOJEWÓDZTWA

8 RAPORTY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2014 CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI REGIONALNEJ WOJEWÓDZTWA POZYCJA WOJEWÓDZTWA NA MAPIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ ZRÓŻNICOWANIE WEWNĘTRZNE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTW WSPARCIE INSTYTUCJONALNE INWESTORA I PRZEDSIĘBIORCY W WOJEWÓDZTWIE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU EFEKTY FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREFY EKONOMICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE GMINA NA 5!

9 Atrakcyjność inwestycyjna jest wynikiem oceny istotnych z punktu widzenia inwestora warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej Gwiazda złota jest najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie Gwiazda pomarańczowa oznacza, iż powiat lub gmina uzyskała ponad przeciętną ocenę we wszystkich analizowanych obszarach (gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych)

10

11 ZMIANA POZIOMU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ W LATACH wysokie oceny

12 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Należy do trzech najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów Polski obok województw mazowieckiego i śląskiego Wysoki poziom rozwoju gospodarczego, znacznie przekraczający średnią krajową Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa Bogactwo kulturowe i walory przyrodnicze Wysoki poziom rozwoju przemysłu, co uwidacznia specjalizacja tego regionu w prowadzeniu nowoczesnych rodzajów produkcji przemysłowej Liczne podstrefy ekonomiczne Lista tzw. sektorów wysokich szans: motoryzacyjny elektromaszynowy high-tech BPO 12

13 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Gmina na piątkę: Wrocław (m), Oława (m), Legnica (m), Nowa Ruda (m), Jelenia Góra (m), Ząbkowice Śląskie (w), Świdnica (m) Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa A Przemysł kapitałochłonny klasa A Przemysł pracochłonny klasa A Handel i naprawy klasa A Turystyka i gastronomia klasa B Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa A Przemysł klasa A Handel i naprawy klasa C Turystyka i gastronomia klasa B Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa B Gminy oznaczone złotą gwiazdą Wrocław (m), Bolesławiec (m), Zgorzelec (m), Karpacz (m), Złotoryja (m), Oleśnica (m), Lubań (m), Legnica (m), Jelenia Góra (m), Polanica-Zdrój (m), Dzierżoniów (m), Duszniki-Zdrój (m), Szczawno-Zdrój (m), Jerzmanowa (w), Kobierzyce (w), Rudna (w), Lubin (w), Długołęka (w), Czernica (w), Polkowice (m-w), Brzeg Dolny (m-w), Siechnice (m-w), Kąty Wrocławskie (m-w), Oborniki Śląskie (m-w) 13

14 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Z uwagi na tradycje przemysłowe i dostosowane do jego potrzeb szkolnictwo region jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji przemysłowych Wysoko rozwinięte rolnictwo, zarówno produkcja roślinna jak i produkcja zwierzęca, stanowiące fundament rozwoju przemysłu spożywczego Tradycje przemysłowe, szczególnie w zakresie przemysłu chemicznego, środków transportu i elektroniki Dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej Bogate zaplecze naukowo badawcze Bogactwo kulturowe i walory przyrodnicze Lista tzw. sektorów wysokich szans: elektroniczny elektromaszynowy chemiczny spożywczy 14

15 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE RAI Przemysł klasa C Gmina na piątkę: Toruń (m) Bydgoszcz (m) Włocławek (m) Gminy oznaczone złotą gwiazdą Chełmno (m), Ciechocinek (m), Osielsko (w), Solec Kujawski (m-w), Toruń (m) 15

16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Tradycje przemysłowe, szczególnie w odniesieniu o przemysłu środków transportu, maszynowego, chemicznego oraz spożywczego Predyspozycje do rozwoju BPO z uwagi na dostęp do wykwalifikowanych kadr, przy jednoczesnym niewysokim poziomie oczekiwań płacowych Korzystne położenie na międzynarodowym szlaku transportowym - paneuropejskim korytarzu Wschód-Zachód, co umożliwia dostęp do rynków zagranicznych, szczególnie Ukrainy i Białorusi Stosunkowo niskie koszty pracy, przy jednoczesnym dostępie do wykwalifikowanych kadr w miastach regionu Duży potencjał naukowo-badawczy Lista tzw. sektorów wysokich szans: elektroniczny elektromaszynowy chemiczny i spożywczy 16

17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą Lublin (m), Radzyń Podlaski (m), Zamość (m ) Gmina na piątkę: Chełm (m) Biała Podlaska (m) Janów Lubelski (w) 17

18 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Czternaście przejść granicznych oraz przynależność do Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr zapewniają dobre warunki współpracy gospodarczej Bardzo korzystne położenie geopolityczne, przy granicy zachodniej, co umożliwia dostęp do atrakcyjnego rynku zbytu Niemiec oraz innych krajów Europy zachodniej Bardzo duża lesistość, atrakcje turystyczne (zwłaszcza Park Mużakowski w gminie Łęknica, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO) oraz liczne jeziora sprzyjające rozwojowi turystyki Bardzo dobry dostęp do Internetu (pod tym względem województwo należy do najwyżej ocenianych regionów w Polsce) Lista tzw. sektorów wysokich szans: motoryzacyjny i elektroniczny drzewny i papierniczy spożywczy szklarski 18

19 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE RAI: Gospodarka narodowa klasa C Przemysł klasa C Gminy oznaczone złotą gwiazdą Gorzów Wielkopolski (m), Kostrzyn nad Odrą (m), Zielona Góra (m), Żagań (m), Żary (m) Gmina na piątkę: Zielona Góra 19

20 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Bardzo korzystne położenie w centrum Polski, a zarazem w centrum Europy Region o tradycjach przemysłowych, kojarzony z włókiennictwem i przemysłem odzieżowym Znakomite położenie komunikacyjne - węzeł autostrad (w okolicach Strykowa) Dostęp do dużych zasobów pracy, oraz obecności licznych szkół wyższych oraz szkolnictwa zawodowego Zasoby węgla brunatnego oraz wód termalnych, które mogą być podstawą rozwoju energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz rozwoju funkcji uzdrowiskowych regionu Lista tzw. sektorów wysokich szans: branża włókiennicza, odzieżowa i dziewiarska zaawansowane materiały budowlane medycyna, farmacja, kosmetyki energetyka, w tym odnawialne źródła energii innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze media, informatyka i telekomunikacja mechatronika 20

21 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa C Przemysł kapitałochłonny klasa C Przemysł pracochłonny klasa C Handel klasa C Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa C Handel klasa B Turystyka klasa C Gminy oznaczone złotą gwiazdą Aleksandrów Łódzki (m-w), Kleszczów (w), Nowosolna (w), Rawa Mazowiecka (m), Skierniewice (w) Gmina na piątkę: Stryków (w) Łódź (m) 21

22 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Ważny region dla polskiej turystyki z uwagi na atrakcyjne tereny górskie na południu województwa (Tatry i Podhale) oraz liczne zabytki kulturowe Dogodne połączenia komunikacyjne: główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę (autostrada A4), sześć drogowych przejść granicznych oraz jedno kolejowe w Leluchowie Duży potencjał naukowy i badawczy krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych Znaczne zasoby pracy, zarówno niskokwalifikowanej o małych oczekiwaniach płacowych, jak i specjalistów o wysokich kwalifikacjach Lista tzw. sektorów wysokich szans: biotechnologia i nauki o życiu energia zrównoważona ICT/BPO/SSC chemia produkcja metali i wyroby metalowe elektrotechnika i przemysł maszynowy przemysły kreatywne, w tym czasu wolnego 22

23 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa B Przemysł kapitałochłonny klasa B Przemysł pracochłonny klasa B Handel klasa C Turystyka klasa B Edukacja klasa C Gminy oznaczone złotą gwiazdą Andrychów (m-w), Bukowno (m), Kraków (m), Krynica-Zdrój (m-w), Limanowa (m), Mszana Dolna (m), Myślenice (m-w), Niepołomice (mw), Nowy Sącz (m), Olkusz (m-w), Oświęcim (m), Tarnów (w), Wadowice (m-w), Wieliczka (m-w), Wielka Wieś (w), Zabierzów (w), Zielonki (w) Złote gwiazdy: Oświęcim (m), Tarnów (m), Trzebinia (w), Libiąż (w), Michałowice (m-w), Rzezawa (m-w), Wielka Wieś (m-w), Krynica-Zdrój (w) 23

24 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Najbardziej rozwinięte ekonomicznie i najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie województwo Centralnie położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych oraz lokalizacja w transeuropejskich korytarzach transportowych, zapewniających połączenie z większymi miastami kraju i Europy Największy w Polsce międzynarodowy port lotniczy Duża liczba uczelni i ośrodków naukowych Najwyższy w kraju poziom produktu krajowego brutto na osobę Zasoby pracy, zarówno o niskich kwalifikacjach i niskich oczekiwaniach płacowych, jak specjalistów rozmaitych dziedzin Lista tzw. sektorów wysokich szans: spożywczy budowlany BPO 24

25 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Wszystkie oceny sekcji w klasie A Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Wszystkie oceny sekcji w klasie A Złote gwiazdy: Grodzisk Mazowiecki (m-w), Izabelin (w), Józefów (m), Konstancin-Jeziorna (m-w), Lesznowola (w), Łomianki (m-w), Warszawa (m), Marki (m), Michałowice (w), Milanówek (m), Mińsk Mazowiecki (m), Nadarzyn (w), Nieporęt (w), Nowy Dwór Mazowiecki (m), Ożarów Mazowiecki (m-w), Piaseczno (m-w), Płock (m), Płońsk (m), Podkowa Leśna (m), Pruszków (m), Radzymin (m-w), Raszyn (w), Serock (m-w), Siedlce (m), Słupno (w), Stare Babice (w), Wyszków (m-w), Ząbki (m) Gmina na piątkę: Grodzisk Mazowiecki (w), Mińsk Mazowiecki (m), Płońsk (m), Nowy Dwór Mazowiecki (m), Wyszków (w) 25

26 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Region o bardzo intensywnym rolnictwie, dzięki czemu stanowi korzystne miejsce lokalizacji dla przemysłu spożywczego Tradycje przemysłowe, szczególnie w dziedzinie przemysłu spożywczego, mineralnego, metalowego, maszynowego oraz chemicznego Położenie na głównych krajowych i europejskich szlakach komunikacyjnych i transportowych (autostrada A 4) Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, w tym dostęp do Internetu (województwo należy pod tym względem do przodujących w kraju) Bogate zasoby dla przemysłu mineralnego - możliwość specjalizacji w sektorach wspierających przemysł budowlany Lista tzw. sektorów wysokich szans: spożywczy chemiczny budowlany 26

27 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Handel klasa C Złote gwiazdy: Kędzierzyn-Koźle (m), Opole (m) 27

28 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Region głównie rolniczy, z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym Silna specjalizacja w produkcji artykułów spożywczych Duży areał użytków zielonych stwarza warunki do hodowli bydła, głównie mlecznego, co znalazło wyraz w wiodącej pozycji województwa podlaskiego na rynku Ze względu na dobre warunki dla hodowli zwierząt istnieją możliwości rozwoju produkcji energii odnawialnej Stosunkowo wysoka innowacyjność w porównaniu do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego Lista tzw. sektorów wysokich szans to sektory: spożywczy maszynowy turystyczny 28

29 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Gmina na piątkę: Białystok Gminy oznaczone złotą gwiazdą Białystok (m), Łomża (m) 29

30 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Region wyposażony jest w bogate złoża kopalniane takie jak: siarka, ropa naftowa oraz gaz ziemny, a także surowce mineralne: gipsy, piaskowce i wapienie Rozwijający się przemysł lotniczy Silnie rozwinięty przemysł farmaceutyczny, informatyczny i spożywczy Powstanie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Rzeszowie, dobre połączenia komunikacyjne Dostępność wysoko wyszkolonych kadr zarządzających i technicznych zwłaszcza w przemyśle lotniczym, elektromaszynowym, chemicznym Lista tzw. sektorów wysokich szans: lotniczy informatyczny odlewniczy 30

31 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Krosno (m), Leżajsk (m), Przemyśl (m), Rzeszów (m), Sanok (m) Gminy na piątkę: Krosno (m), Mielec (m), Rzeszów (m), Ropczyce (w), Dębica (m) 31

32 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Jedno z najatrakcyjniejszych województw pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Największy w Polsce zespół miejski, tworzący wyjątkowy potencjał inwestycyjny, Największy w Polsce węzeł komunikacyjny sprzyjający rozwojowi przemysłu o licznych powiązaniach kooperacyjnych. Najsilniej uprzemysłowiony region Polski, o specjalizacjach tradycyjnych (górnictwo, hutnictwo, maszynowy), ale poddawany skutecznej restrukturyzacji, Szerokie możliwości inwestowania, co potwierdzają bardzo wysokie oceny potencjalnej, jak i rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej Lista tzw. sektorów wysokich szans: motoryzacyjny BPO IT turystyczny inwestycji ekologicznych energetyki odnawialnej (OZE)

33 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa A Przemysł kapitałochłonny klasa B Przemysł pracochłonny klasa A Handel klasa A Edukacja klasa B Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa C Przemysł klasa C Handel klasa C Turystyka klasa C Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa C Gmina na piątkę: Katowice (m), Rydułtowy (m), Bytom (m), Godów (mw), Dąbrowa Górnicza (m), Radzionków (m), Wodzisław Śląski (m), Ruda Śląska (m), Mysłowice (m). Gminy oznaczone złotą gwiazdą Będzin (m), Bielsko-Biała (m), Bieruń (m), Chorzów (m), Cieszyn (m), Gliwice (m), Jastrzębie-Zdrój (m), Jaworze (w), Jaworzno (m), Katowice (m), Lubliniec (m), Mikołów (m), Mysłowice (m), Ornontowice (w), Pawłowice (w), Piekary Śląskie (m), Rybnik (m), Sosnowiec (m), 33 Suszec (w), Tychy (m), Ustroń (m), Wodzisław Śląski (m), Wyry (w), Zabrze (m), Zawiercie (m), Żory (m), Żywiec (m)

34 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Gospodarka województwa pomorskiego jest jedną z lepiej rozwijających się w Polsce Nadmorskie położenie sprzyja rozwojowi gospodarki morskiej w regionie oraz turystyki Na obrzeżach Gdańska powstaje mała Dolina Krzemowa, gdzie swoje siedziby mają m.in. producent urządzeń kontroli dostępu (Stel), producent oprogramowania multimedialnego (Young Digital Planet) oraz ośrodek badawczo-rozwojowy firmy Intel Technology Poland Pomorze jest światowym liderem wyrobów bursztyniarskich Bardzo dobrze rozwiniętą bazą naukowo-dydaktyczną w postaci uczelni wyższych i instytucji badawczych Lista tzw. sektorów wysokich szans: BPO/SSC/BSS energetyki ICT logistyki chemia lekkiej motoryzacji

35 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą Gdańsk (m), Gdynia (m), Kolbudy (w), Kosakowo (w), Krynica Morska (m), Kwidzyn (m), Pruszcz Gdański (m), Pruszcz Gdański (w), Puck (m), Reda (m), Rumia (m), Sopot (m), Ustka (m), Wejherowo (m), Władysławowo (m) Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa B Przemysł kapitałochłonny klasa B Przemysł pracochłonny klasa B Handel klasa B Turystyka klasa A Edukacja klasa B Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa C Przemysł klasa C Handel klasa C Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa C Gmina na piątkę: Lębork (m), Gdańska (m) oraz Słupsk (m)

36 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Korzystne uwarunkowania dla rozwoju produkcji rolno-spożywczej Obecność dość mocno rozwiniętych gałęzi przemysłu hutniczy Celsa Huta Ostrowiec (Ostrowiec Świętokrzyski), metalowy (Skarżysko-Kamienna), maszynowy (Starachowice), materiałów budowlanych (Kielce), ceramiczny, odlewniczy (Stąporków, Końskie), energetyczny (Połaniec). Bogate źródła leczniczych wód mineralnych oraz rozwinięta baza leczniczosanatoryjna, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i kwater prywatnych Dobre warunki dla rozwoju turystyki (Góry Świętokrzyskie) Surowce naturalne złoża surowców budowlanych (rejon Gór Świętokrzyskich), siarka (okolice Buska-Zdroju oraz Grzybów) oraz wody mineralne (Busko-Zdrój - Buskowianka), wody siarczkowe (Busko-Zdrój) Lista tzw. sektorów wysokich szans: metalowy budowlany leczniczo-uzdrowiskowo-rehabilitacyjny

37 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Kielce (m), Sitkówka-Nowiny (w) Gmina na piątkę: Ostrowiec Świętokrzyski (m)

38 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Duże możliwości rozwoju produkcji wysokiej jakości żywności, co jest uwarunkowane korzystną strukturą wielkości gospodarstw oraz występowaniem wolnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wysoko oceniane instytucje naukowe oraz kierunki studiów głównie ukierunkowane na rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze Korzystne warunki przyrodnicze (pojezierza, lasy) dla rozwoju turystyki, agroturystyki oraz czystego przemysłu w oparciu o wykorzystanie energii odnawialnych Projektowane trasy A1 i Via Baltica dają w przyszłości szanse uzyskania bardzo dobrych połączeń komunikacyjnych Port morski w Elblągu, który znajduje się nad Zalewem Wiślanym Lista tzw. sektorów wysokich szans: rolno-spożywczy drzewny turystyczny wyrobów gumowych energetyki odnawialnej

39 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Elbląg (m), Ełk (m), Giżycko (m), Iława (m), Lidzbark Warmiński (m), Mrągowo (m), Olsztyn (m), Ostróda (m), Stawiguda (w) Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Turystyka klasa C Gmina na piątkę: Mrągowo (m), Elbląg (m)

40 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Jedno z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją kapitału zagranicznego zaangażowanego w Polsce oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca Równomierny rozwój gospodarczy przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym Wysoki potencjał kapitału ludzkiego, który jest kształtowany dzięki obecności w województwie najlepszych uczelni wyższych w Polsce (wg kategorii 1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) takich jak: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy Dobre połączenia komunikacyjne m.in. w postaci autostrady A2, która łączy Europę Zachodnią z Rosją i krajami wschodnimi oraz dobre polaczenia lotnicze (lotnisko krajowe i międzynarodowe) oraz wodne (odrzańska trasa wodna) Lista tzw. sektorów wysokich szans to: motoryzacyjny BPO logistyczny

41 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Gmina na piątkę: Piła (m), Rawicz (w), Szamotuły (w), Poznań (m), Konin (m), Czerwonak (m-w), Kalisz (m), Leszno (m) Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Gospodarka narodowa klasa B Gospodarka narodowa klasa C Przemysł kapitałochłonny klasa C Przemysł pracochłonny klasa C Handel klasa C Turystyka klasa C Edukacja klasa C Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa C Przemysł klasa B Handel klasa A Turystyka klasa C Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa B Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Czarnków (m), Czerwonak (w), Gostyń (m-w), Kleszczewo (w), Komorniki (w), Konin (m), Kórnik (mw), Leszno (m), Luboń (m), Piła (m), Poznań (m), Puszczykowo (m), Suchy Las (w), Swarzędz (m-w), Tarnowo Podgórne (w)

42 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Położenie regionu, które daje szansę wykorzystania w działaniach gospodarczych bogatego wachlarza środków transportu: wodnego, kolejowego, lotniczego oraz drogowego Bogate tradycje związane z gospodarką morską (przemysł okrętowy, rybołówstwo, turystyka nadmorska) Ponad połowa powierzchni województwa to tereny rolnicze, co daje szanse na inwestycje oraz rozwój branży rolnej i spożywczej Wysokie walory przyrodnicze dla rozwoju turystyki Duże możliwości produkcji energii odnawialnej (rośliny energetyczne, farmy wiatrowe), co w połączeniu z rozwojem turystyki sprawia, iż województwo zachodniopomorskie może stać się symbolem rozwoju zrównoważonego Lista tzw. sektorów wysokich szans: BPO logistyczny odnawialnych źródeł energii (energetyka wiatrowa) turystyczny

43 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2 Przemysł pracochłonny klasa C Handel klasa C Turystyka klasa A Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI Gospodarka narodowa klasa B Handel klasa C Turystyka klasa C Działalność profesjonalna naukowa i techniczna klasa C Gmina na piątkę: Kołobrzeg Gminy oznaczone złotą gwiazdą: Darłowo (m), Dobra (Szczecińska) (w), Drawsko Pomorskie (m-w), Kołobrzeg (m), Kołobrzeg (w), Koszalin (m), Police (m-w), Rewal (w), Szczecin (m), Szczecinek (m), Świnoujście (m

44

45

46 ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA POWIATÓW Warszawa, Sopot, Pow. polkowicki, Wrocław, Białystok, Toruń, Gdańsk, Pow. policki, Siedlce, Leszno, Kraków, Rzeszów, Zamość, Tychy, Ostrołęka, Poznań, Olsztyn, Płock, Lublin, Zielona Góra, Gliwice, Chorzów, Krosno, Włocławek, Konin, Bielsko- Biała, Żory, Opole, Szczecin, Pow. bełchatowski, Katowice, Świnoujście, Świętochłowice, Rybnik, Kielce, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Słupsk, Pow. pruszkowski, Tarnów, Skierniewice, Gorzów Wielkopolski, Pow. lubiński, Ruda Śląska, Bydgoszcz, Legnica, Gdynia, Pow. wrocławski, Pow. piaseczyński, Jelenia Góra, Grudziądz, Chełm, Elbląg, Jastrzębie-Zdrój, Łódź, Przemyśl, Nowy Sącz, Koszalin, Zabrze, Sosnowiec, Tarnobrzeg, Pow. bieruńsko-lędziński, Piekary Śląskie, Pow. poznański, Biała Podlaska, Bytom, Piotrków Trybunalski, Pow. warszawski zachodni, Częstochowa, Pow. grodziski, Pow. mikołowski, Radom, Łomża, Siemianowice Śląskie, Pow. pszczyński, Pow. głogowski, Pow. pucki, Suwałki, Kalisz, Jaworzno, Pow. myślenicki, Pow. kołobrzeski, Pow. zgorzelecki, Pow. wielicki, Pow. legionowski, Pow. gdański, Pow. będziński, Pow. oświęcimski, Pow. olkuski, Pow. wołowski, Pow. łęczyński, Pow. świdnicki, Pow. jeleniogórski, Pow. tarnogórski, Pow. krakowski, Pow. gliwicki, Pow. cieszyński Powiaty, które weszły do złotej pięćdziesiątki w 2014 roku Pow. Bielski, Pow. Chrzanowski, Pow. łódzki wschodni

47 ZŁOTA SETKA GMIN Kleszczów (w), Polkowice (m-w), M.st.Warszawa (m), Ząbki (m), Mińsk Mazowiecki (m), Sopot (m), Lesznowola (w), Białystok (m), Ostróda (m), Wrocław (m), Pruszków (m), Kraków (m), Podkowa Leśna (m), Zamość (m), Toruń (m), Bolesławiec (m), Zgorzelec (m), Police (m-w), Zielona Góra (m), Gdańsk (m), Czarnków (m), Tarnowo Podgórne (w), Konin (m), Lublin (m), Jerzmanowa (w), Michałowice (w), Olsztyn (m), Poznań (m), Ełk (m), Raszyn (w), Złotoryja (m), Piaseczno (m-w), Dobra (Szczecińska) (w), Kosakowo (w), Żory (m), Mrągowo (m), Tychy (m), Iława (m), Brzeg Dolny (m-w), Oświęcim (m), Darłowo (m), Gliwice (m), Szczecin (m), Płock (m), Kołobrzeg (m), Bielsko-Biała (m), Rawa Mazowiecka (m), Suchy Las (w), Puck (m), Oleśnica (m), Komorniki (w), Nadarzyn (w), Kobierzyce (w), Ożarów Mazowiecki (m-w), Rewal (w), Pawłowice (w), Milanówek (m) Gminy, które weszły do złotej setki w 2014 roku Legionowo (m), Chorzów (m), Lubin (m), Piastów (m), Działdowo (m), Leszno (m), Chojnów (m), Płońsk (m), Brzeg (m), Turek (m), Kętrzyn (m), Tczew (m), Pruszcz Gdański (m), Luboń (m), Świdnik (m), Świętochłowice (m), Ostrołęka (m), Siedlce (m), Świdnica (m), Głogów (m), Krynica Morska (m), Chodzież (m), Szczytno (m), Inowrocław (m), Malbork (m), Karpacz (m), Kościan (m), Knurów (m), Lębork (m), Gorzów Wielkopolski (m), Bełchatów (m), Słupsk (m), Chojnice (m), Łaziska Górne (m), Bartoszyce (m), Rzeszów (m), Chełm (m), Garwolin (m), Gorlice (m), Starogard Gdański (m), Radzionków (m), Pabianice (m), Ruda Śląska (m)

48 ZŁOTA SETKA GMIN WG TYPU GMINY

49 WNIOSKI Atrakcyjność inwestycyjna województwa wykazuje duży związek z poziomem jego rozwoju gospodarczego Dlatego pod względem atrakcyjności inwestycyjnej najbardziej wyróżniają się dobrze rozwinięte gospodarczo województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz pomorskie

50 WNIOSKI Wnioski Najbardziej atrakcyjnym polskim województwem jest województwo mazowieckie, zarówno na tle pozostałych regionów Polski, jak i Unii Europejskiej Województwa poprawiły swoją atrakcyjność inwestycyjną względem regionów Unii Europejskiej, średnio o 9 pozycji w stosunku do poprzedniego badania. Liderami zmian są województwa dolnośląskie, podlaskie i świętokrzyskie

51 WNIOSKI Wnioski W porównaniu do innych regionów Polski poprawiły swoją pozycję województwa: pomorskie (dla całej gospodarki regionalnej i przemysłu oraz handlu, usług dla biznesu i turystyki) łódzkie (dla inwestycji przemysłowych w przemyśle kapitałoi wiedzo-chłonnym) zachodniopomorskie (dla inwestycji przemysłowych i handlowych) oraz opolskie, lubelskie i podlaskie dla przemysłu

52 WNIOSKI Wnioski Występują duże kontrasty wewnętrzne wśród liderów atrakcyjności inwestycyjnej, szczególnie w województwie mazowieckim. Mniejsze są one w województwie śląskim Wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne

53 Dziękuję za uwagę dr Patrycjusz Zarębski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Nowy Świat 72, Warszawa tel. (22) , (22) fax. (22) dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie tel. (22)

Warszawa, 21 listopada 2012r

Warszawa, 21 listopada 2012r Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Dr Patrycjusz Zarębski Politechnika Koszalińska Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 listopada 2011r

Warszawa, 15 listopada 2011r Prof. dr hab. Hanna Godlewska Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Dr Patrycjusz Zarębski Politechnika Koszalińska Warszawa, 15 listopada 2011r 1 Raporty atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO prof. Hanna Godlewska-Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa hgodle@sgh.waw.pl 1 Ogólnie

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 38 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi OPEL współpracujące z LeasePlan

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi OPEL współpracujące z LeasePlan Podlaskie BIAŁYSTOK TOP AUTO BIELSKO-BIAŁA WAWROSZ S.J. Kujawsko - Pomorskie BYDGOSZCZ MIKOŁAJCZAK Kujawsko - Pomorskie BYDGOSZCZ MIKOŁAJCZAK Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi OPEL współpracujące

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 WYKAZ LOKALIZACJI DOSTAW Część 1- Drukarka Typ 1 1 SA BIAŁYSTOK 10 ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok 2 SA RZESZÓW 3 al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów 3 SO BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności MPK Miasto Adres 1 Andrychów 2 Augustów 3 Bełchatów 4 Będzin 5 Biała Podlaska 6 Białogard 7 8 Bielsk

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 LP Numer Format Nazwa BZ odpowiedzialn y 04-04-2014 05-04-2014 06-04-2014 1 34104 SM Aleksandrów Kujawski w 15:00-19:00 09:00-15:00 09:00-13:00 2 34260 SM Andrychów

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 ul. Budryka 69 97-400

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg 1 Rzepin 9,00 5,67 4,59 1,98 0,45 Zielona Góra 2 Krzyż 19,00 Zbąszynek 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji

Bardziej szczegółowo

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) MIEJSCOWOŚĆ Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Bartoszyce Bełchatów Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 28 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

30.09.2013. delegatów. Jednostki AZS. Lp.

30.09.2013. delegatów. Jednostki AZS. Lp. Lp. Jednostki AZS członkowie wg składek 30.09.2013 Liczba delegatów PODLASKIE - Białystok 1 Organizacja Środowiskowa AZS Białystok 1 4 2 KU AZS Politechnika Białostocka Białystok 386 1 3 KU AZS Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. L.P. NAZWA POK ADRES 1 Białystok al. J. Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok 2 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO "Senior-WIGOR" NA LATA 2015-2020

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO Senior-WIGOR NA LATA 2015-2020 1. 182 Miasto Ruda Śląska śląskie 71 996,80 71 996,80 220 przyjęta 2. 162 Miasto Kalety śląskie 250 000,00 250 000,00 220 przyjęta 3. 299 Miasto Jaworzno śląskie 256 000,00 256 000,00 220 przyjęta 4. 131

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Przyjazdy / Arrivals 00:29 I 00:30 I 04:20 I 04:21 I 04:37 I 05:07 I 05:16 I 05:34 I 05:55 I

Przyjazdy / Arrivals 00:29 I 00:30 I 04:20 I 04:21 I 04:37 I 05:07 I 05:16 I 05:34 I 05:55 I ^ Brzeg 4 XII 04 XII 05 00:9 I 00:30 I 04:0 I 04: I 04:37 I 05:07 I 05: I 05:34 I 05:55 I 00 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 8450 PIRAT 045 8354 UZNAM Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.12.2012 godz. 13:46:28 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.12.2012 godz. 13:46:28 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 27 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2012 godz. 13:46:28 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT System projektów celowych dla msp realizowany przez Centrum Innowacji NOT Innowacja techniczna to zmiana, która przynosi korzyść ekonomiczną i dotyczy wyrobu lub technologii. nie ma innowacji bez badań

Bardziej szczegółowo

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc LISTA POCIĄGÓW ODWOŁANYCH BĄDŹ KURSUJĄCYCH W SKRÓCONEJ RELACJI OD 1 VI 2010 WRAZ ZE ZMIANAMI W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY (POCIĄGI EIC PILSKO 4102/3; 1402/3 ORAZ TLK 32104/5; 23104/5) Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją MPK Miasto Adres 4661 Andrychów ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 3761 Augustów ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011 w piłce siatkowej - dziewcząt I. Miejsce zawodów : PG 13 ul. 25 czerwca 79 II. Data komunikatu 12.06.2011 Lp. Zespół I 1. (1) Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis dalej zwana Promocją jest TESCO Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010 Nr krajowy 1 EIC 1602/3 Fredro 15:23 Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna, Poznań Główny, Leszno - Wrocław Główny 20:34 w (1) - (5), (7) dodatkowy postój na stacji Wrocław Mikołajów 2 TLK 1810/1 14:18

Bardziej szczegółowo

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan BIAŁA PODLASKA BIAŁYSTOK / ZAWADY BIELSK PODLASKI BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA BUKOWINA TATRZAŃSKA BYDGOSZCZ CZĘSTOCHOWA EŁK GDAŃSK GDYNIA GLIWICE GŁOGÓW GORZÓW WIELKOPOLSKI WELM CENTRUM AUTO KOZA BIERANOWSKI

Bardziej szczegółowo

Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm.

Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm. DEPARTAMENT REGULACJI BIURA KRRIT Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm. Koncesja nr 17/K/212-R Warszawa, dnia 6.5.215 r. Mapy zasięgów stacji nadawczych spółki Radio PIN S. A. określone programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

ponad 90 zarejestrowanych i aktywnych składów budowlanych tysiące inwestorów, firm wykonawczych i transportowych ponad 25 000 wejść miesięcznie

ponad 90 zarejestrowanych i aktywnych składów budowlanych tysiące inwestorów, firm wykonawczych i transportowych ponad 25 000 wejść miesięcznie Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie reklamy i promocji Państwa produktów poprzez nowoczesną platformę internetową www.mam-sklad.pl. Wielofunkcyjne i łatwo dostępne

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Nazwa jednostki 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2011 roku będą mogli odbywać STAŻ ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii do których rozesłano publikację Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ patrol: 605 820 018

Nowy Targ patrol: 605 820 018 Woj. małopolskie Komenda Woj. PSR w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-13-18, fax. (012) 392-13- 19 Kom. Wojewódzki - Łukasz Strzelewicz, tel. (012) 392-13-20 patrol: 691 349 951

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. styczeń-marzec 2016

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. styczeń-marzec 2016 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa styczeń-marzec 2016 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2016 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu

Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu 1 Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu Praktyczne wykorzystanie raportów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej do budowy strategii rozwoju regionalnego i

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmowa 2013. Prezentacja Spółki Messer Polska

Prezentacja firmowa 2013. Prezentacja Spółki Messer Polska Prezentacja Spółki Messer Polska Messer 1-2013 Profil działalności Firma Messer Polska Sp. z o.o., należąca do światowego koncernu Messer Group GmbH, działa na rynku polskim od 1992 roku. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi OPEL

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi OPEL BIAŁYSTOK BIELSKO-BIAŁA BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ CZĘSTOCHOWA / POCZESNA DĄBROWA GÓRNICZA ELBLĄG EŁK GDAŃSK GDAŃSK GDYNIA GŁOGÓW-SERBY TOP AUTO WAWROSZ S.J. MIKOŁAJCZAK MIKOŁAJCZAK POLACZEK ROKICKI SERWIS HALLER

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul.

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul. LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul. Sączewskiego 17 42-500 O/Będzin GETIN UP BIAŁYSTOK ul. Lipowa 45

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW EUROCASH CASH & CARRY

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW EUROCASH CASH & CARRY REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW EUROCASH CASH & CARRY Mega Promocja z koszami piknikowymi Milka 1. Organizatorem promocji jest firma Karlsbad Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego o nr KRS:

Bardziej szczegółowo

Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta

Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Technikum Nr 2 w Świdnicy Równa 18 DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Technikum Nr 1 w Świdnicy Budowlana 7-9 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Technikum Nr

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Rys. 1. Mapki kanałowe dla obszarów wykorzystania częstotliwości DVB-T zgodnie

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz Zarębski

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Potencjalne możliwości wykorzystania istniejącej sieci lotnisk i lądowisk

Potencjalne możliwości wykorzystania istniejącej sieci lotnisk i lądowisk REGIONY JAKO GŁÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MAŁYMI SAMOLOTAMI Biała Podlaska, 22 X 2009 Potencjalne możliwości wykorzystania istniejącej sieci lotnisk i lądowisk Anna Stelmach, Anna Kwasiborska

Bardziej szczegółowo

Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013

Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013 Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013 Priorytety w rozwoju transportu Wielkośćśrodków przeznaczonych na transport w PO Infrastruktura i Środowisko Wielkośćśrodków unijnych ok.

Bardziej szczegółowo

PR-IR IV PR-R II IC-TLK I 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55

PR-IR IV PR-R II IC-TLK I 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 12 X 2014 13 X 2014 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до WROCŁAW GŁÓWNY Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINAŁ - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE

SPRAWOZDANIE FINAŁ - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE SPRAWOZDANIE - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 x 100 m dziewcząt 1 459 ZS nr 2 Police Zachodniopomorskie 56.98 F 2 495 SP nr 79 Łódź Łódzkie 57.68 F 3 474 SP nr 3 Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budynku dworcowego pod kątem przystosowania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Kasy Toalety Informacja

Charakterystyka budynku dworcowego pod kątem przystosowania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Kasy Toalety Informacja Lp. Wykaz budynków dworcowych dostosowanych do swobodnego dostępu do nich osób o ograniczonej sprawności ruchowej ( stan na listopad 2011r.) Nazwa województwa Nazwa stacji/ przystanku Charakterystyka budynku

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400 LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400 Bełchatów 2 O/Będzin GETIN UP ul. Sączewskiego 17 42-500

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.02.2015 godz. 12:31:04 Numer KRS: 0000008723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.02.2015 godz. 12:31:04 Numer KRS: 0000008723 Strona 1 z 91 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.02.2015 godz. 12:31:04 Numer KRS: 0000008723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo