Wydajne skalowanie aplikacji Java Enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydajne skalowanie aplikacji Java Enterprise"

Transkrypt

1 Wydajne skalowanie aplikacji Java Enterprise Warszawa, 21 listopad 2011

2 Cele prezentacji Zwiększenie świadomości dotyczącej jakości aplikacji Łatwiejsze określenie potencjalnych problemów z wydajnością/jakością Możliwość przewidzenia problemów przed ich wystąpieniem Możliwość wykorzystania sprawdzonych rozwiązań Slajd 2

3 Agenda Jak monitorować aplikację Po co nam testy? Domain Driven Development Interakcja z klientem Skalowanie komponentów aplikacyjnych Cloud Computing i okolice Rozwiązywanie problemów z aplikacja Slajd 3

4 Kiedy aplikacja działa wolno? Slajd 4

5 Jak sobie radzić z problemami z wydajnością aplikacji? 2 metody, które (już nie) działają BHW Buy HardWare BMHW Buy More HardWare Historia rozwoju CPU CISC Częstotliwość Wielordzeniowość Teraz trzeba pisać lepsze aplikacje Slajd 5

6 Memory Wall Problem przewidziany w połowie lat 90 Hitting the Memory Wall: Implications of the Obvious - Wm. A. Wolf, Sally A. McKey, Computer Science Report No. CS-94-48, December 1994 Przyczyna Częstotliwość i moc procesorów rozwija się szybciej niż przepustowość i latency pamięci Efekt dobre lata 90 aplikacja wykorzystuje ok. 50% RAM XXI wiek aplikacja wykorzystuje ok. 10% RAM Slajd 6

7 Testy, testy, testy Wymagania niefunkcjonalne dotyczące testów Czas trwania: 180 min Dodatkowo 60 minut na warm-up Liczba równoległych użytkowników: 100 Średni czas odpowiedzi: < 1 sek 99 percentyl: < 2 sek Czas odpowiedzi Percentyl 0,1 6,94% 0,2 16,67% 0,3 27,78% 0,4 44,44% 0,5 58,33% 0,6 69,44% 0,7 77,78% 0,8 83,33% 0,9 87,50% 1 91,67% 1,1 94,44% 1,2 95,83% 1,3 97,22% 1,4 98,61% 1,5 99,83% 1,6 99,83% 1,7 99,83% 1,8 99,83% 1,9 99,83% 2 99,83% >2 100,00% Slajd 7

8 Czas odpowiedzi Skalowanie aplikacij JEE Co poszło nie tak? Czasy odpowiedzi Średnia 0,75 sek Mediana 0,4 sek Zachowanie systemu Policzmy Przez 60 minut, 100 wątków wykonywało transakcję po 120 sekund 60/2* transakcji Przez pierwsze 120 minut, 100 wątków wykonało transakcji 3000 to 0,17% wszystkich transakcji! A system przez 60 minut nie działał! Czas odpowiedzi Liczba próbek 0, , , , , , , , , , , , , , ,6 0 1,7 0 1,8 0 1, > czas Slajd 8

9 Test Driven Development Ankieta Ilu z Was robi testy jednostkowe? Jaki procent kodu pokryty jest testami 90% 75% 50% Ilu z Was robi automatyczne testy GUI? Ilu z Was używa ciągłej integracji? Po co nam testy? Umożliwiają wykrycie błędów Umożliwiają weryfikację kontraktów API Zapewniają, że mamy (większą) pewność, że nasz kod działa poprawnie Ratują nam życie przy zmianach!!! Slajd 9

10 Wstęp od Domain Driven Architecture O czym należy zapomnieć Projektowanie bottom-up zaczynając od modelu bazy danych Umieszczanie logiki w oddzielnej warstwie (EJB) Tworzenie prostych obiektów POJO O czym należy jednak pamiętać W końcu i tak użyjemy bazy danych Wykorzystujmy jak najwięcej wzorców projektowych Testy, testy, testy Slajd 10

11 DOMENA Domain Driven Design API Interfejsy obiektów Interfejsy usług Implementacja Kod aplikacji Persystencja Mapowania Queries Spinacz Wystawia domenę na świat Integruje systemy zewnętrzne Serwisy Warstwa dostępowa z GUI Zawiera obiekty DTO GUI Warstwa prezentacji GUI GWT JSF Wicket Seam SERVICES SPRING EJB POJO API INTERFACES IMPLEMENTATION HERE BE DRAGONS Hibernate PERSISTENCE JPA SEAM SERVICES Repository Legacy Slajd 11

12 Wzorce projektowe i frameworki Rekomendowane Domain Object (DO) Data Transfer Object (DTO) DTO Assembler Repository Generic DAO Command Nierekomendowane Anemic domain objects Repetitive DAO Fat Service Layer Feature Envy Frameworki Proste Dobrze udokumentowane Niekoniecznie wszystko-umiejące Slajd 12

13 Trochę przykładów Jakie domeny można wydzielić? Mapowanie obiektów Ile tabel zrobić? Pliki XML czy anotacje? Repozytoria RoomRepository getallrooms(company) findemployeeroom(employee) EmployeeRepository getallemployees(room) Domena 2 Company Room Domena 1 Person Employee Address City Slajd 13

14 Duże projekty w DDD Pamiętaj Odpowiednio podziel API Wypracuj stabilne API na początku projektu Rób częste iteracje Rób tyle testów ile się da (trust no one ) Możliwość wymiany Elementu domeny Całej domeny Im więcej domen tym bardziej przypomina to SOA GUI GUI 1 GUI 2 SERWISY Serwis 1 Serwis 2 DOMENY Domena 1 Domena 2 Domena 3 Domena 4 Domena 5 Domena 6 Slajd 14

15 Jak to wszystko podzielić? Typowe problemy i rozwiązania Relacje dwukierunkowe Relacja jednokierunkowa i repozytorium Zależności między obiektami Używanie Mock ów Enkapsulacja logiki wewnątrz domeny Zaślepianie zależności Transakcje pomiędzy domenami olać Transakcje rozproszone Bounded Context Cykl życia obiektów Zaślepianie zależności Wydzielanie komponentów aplikacyjnych Slajd 15

16 Wpływ błędów w zależności od warstwy API Bardzo bolesne i pracochłonne Analogiczny problem jak zły projekt w modelu wodospadowym Jak minimalizować skutki Upewnij się, że jest dobra komunikacja z klientem Tworzyć testy jednostkowe w innych warstwach Implementacja Relatywnie łatwe do wykrycia i naprawienia Jak minimalizować skutki Testy, testy, testy Persystencja Może generować dziwne dane biznesowe (przy błędnym mapowaniu) Jak minimalizować skutki Testy sprawdzające czy wszystkie dane się zapisały Spinacz Błędy widoczne na zewnątrz aplikacji Często mogą wynikać z błędów w innych warstwach Jak minimalizować skutki Tworzenie testów przed implementacją i persystencją Serwisy Powinny być w miarę proste i związane z mapowaniem obiektów domeny na DTO Często wykrywane na poziomie GUI Jak minimalizować skutki Testy, testy, testy Slajd 16

17 Najsłabsze ogniwo klient Wymagania zawsze będą się zmieniać Przeważnie można to przewidzieć Pracuj z klientem na prototypach Wizualnych Programistycznych Rób częste iteracje (2-4 tygodnie) Szybko odkryjesz nieścisłości Wymusisz dostarczanie deliverables Klient będzie miał wrażenie, że coś się dzieje Slajd 17

18 Gdzie szukać problemów Architektura rozwiązania Infrastruktura Tuning, monitoring i konfiguracja Aplikacja Obiekty Aplikacji Narzędzia do optymalizacji Application Performance Monitoring Przykładowe Produkty CA Wily, dynatrace, JenniferSoft Serwer aplikacyjny Framework Serwera aplikacji Infrastructure Monitoring IBM Tivoli, HP OpenView DB DB DB DB SQL DML Zapytań SQL, indeksów Database Performance Monitoring Quest DBMS SQL DDL, DCL Serwera bazy danych Database Monitoring Oracle Resource Manager System operacyjny Procesy, zasoby Systemu operacyjnego Real time Optimization MoreVRP CPU I/O Sprzęt Rozbudowa sprzętu Hardware Monitoring HP SIM, IBM Director Slajd 18

19 Jak rozwiązywać problemy Testy wydajnościowe powinny zidentyfikować ok. 75% problemów przed wdrożeniem Dodanie warstwy cache powinno być możliwe na każdym poziomie Implementacja nie powinna zależeć od technologii Slajd 19

20 Cloud i Grid - definicje Compute Grid Równoległe i rozproszone przetwarzanie Data Grid Równoległy i rozproszony storage Grid Computing Compute Grid + Data Grid Cloud Zestaw API dostarczający pewną funkcjonalność Cloud Computing Datacenter + API (Cloud) Slajd 20

21 Grid Computing - rozwiązania Data Grid Terracota (Software AG) Oracle Coherence Grid Computing GridGain JBOSS Infinispan Cloud Computing Amazon EC2 Google AppEngine Microsoft Azure Slajd 21

22 Cloud na przykładzie Amazon EC2 Amazon oferuje Infrastrukturę dla aplikacji Bazy danych Kolejki Storage Dedykowane obrazy. I wiele więcej Możliwe wykorzystanie Skalowane środowisko produkcyjne Serwer FTP Storage dla danych (zdjęcia) Backup Środowisko testowe Simple Queue Service (SQS) Simple DB Elastic Compute Cloud (EC2) Simple Storage Service (S3) CloudFront Elastic Block Store (EBS) Slajd 22

23 Wykorzystanie Grid Computing GUI Przechowywanie sesji użytkownika Przechowywanie obiektów współdzielonych Implementacja Duże obszary danych dla obiektów (100+GB) Niezawodne i koherentne kontenery danych Przeważnie dostępne jako java.util.map Frameworki do przetwarzania MapReduce Job Scheduler Persystencja Cache 2 poziomu Data storage zamiast typowej bazy danych Slajd 23

24 A co jeżeli jednak musimy znaleźć problem? Natywne narzędzia JDK JVisualVM (wcześniej JConsole) Jstat Jmap Jinfo Logi Garbage Collectora -Xloggc:<PLIK> GCViewer (http://www.tagtraum.com/) Memory Analyzer (Eclipse) Sporo komercyjnych rozwiązań Slajd 24

25 Narzędzia do diagnozy problemów Slajd 25

26 Garbage Collector Obiekty alokowane są w przestrzeni young Jeżeli przetrwają X czasu są przenoszone do obszaru survivor Często są 2 równoległe procesy GC Young przeważnie nie powodujący przestoju aplikacji Old przeważnie powodujący przestój aplikacji Pamięć ulega fragmentacji Wszystkie GC (poza Azul Systems) zatrzymują aplikację (stop-theworld) w czasie fazy kompaktowania (defragmentacja) What compaction? Compaction? Slajd 26

27 Garbage Collector tryby pracy Sposoby działania GC Serial Collector Gdy brak wymagań na małe przestoje Dobry jako client side Używa tylko 1 rdzenia Parrallel Collector Maksymalizuje przepustowość Nadal wstrzymuje aplikację Nie gwarantuje krótkich pauz Dobry dla batch processing Mostly-Concurrent Collector Minimalizuje latency (przestoje) Young generation analogicznie do poprzednich Old generation przetwarza równolegle i zatrzymuje aplikację na 2 fazy z 3 Wszystkie GC mają problem z kompaktowaniem pamięci! Slajd 27

28 Tuning GC Opcja nr 1 Opcja nr 2 Tryby pracy GC -XX:+UseSerialGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:ParallelGCThreads=20 -XX:+UseParNewGC -XX:SurvivorRatio=8 -XX:TargetSurvivorRatio=90 (default 50) -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=20 -XX:+UseParallelOldGC -XX:ParallelGCThreads=20 -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=<X> -XX:GCPauseIntervalMillis=<X> Inne ustawienia GC -XX:+DisableExplicitGC -Xloggc:<file> -verbose:gc Ustawienia rozmiaru pamięci -Xms<SIZE><m g> -Xmx<SIZE><m g> -Xmn<SIZE><m g> Inne ustawienia JVM -Xss<SIZE>k -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=<SIZE>m (default 4m) -XX:ReservedCodeCacheSize=<SIZE>m (default 32m) -XX:MaxPermSize=<SIZE> (default 64m) -XX:+AggressiveOpts Nieskończona liczba roboczogodzin Usprawnienia zwiększające przepustowość Duże rozmiary sterty Do 500 GB na JVM/instancja aplikacji 64 bitowa architektura JVM Możliwośc wykorzystania 32 bitowe proxy z 64 bitowymi rozmiarami pamięci Wsparcie dla 64 bitowych środowisk Wspierane sprzętowo odśmiecanie (Garbage Collecting) Równoległe, jednoczesne, ciągłe Wspierane sprzętowo optymistyczne blokowanie Optymistyczne wykonywanie wątków umożliwia dużą skalowalność Kompaktowanie realizowane równolegle z aplikacją Skończona ilośd dolarów Slajd 28

29 Find a bug Klient mówi Wszyscy użytkownicy muszą długo czekać na odpowiedź Wykorzystanie CPU na maszynach jest na poziomie 10% Developer mówi U mnie się skaluje rewelacyjnie Przy testach obciążenie CPU jest >75% Slajd 29

30 Dziękuję Slajd 30

Wydajne skalowanie aplikacji Java Enterprise

Wydajne skalowanie aplikacji Java Enterprise Wydajne skalowanie aplikacji Java Enterprise Warszawa, 21 listopad 2011 Cele prezentacji Zwiększenie świadomości dotyczącej jakości aplikacji Łatwiejsze określenie potencjalnych problemów z wydajnością/jakością

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Mateusz Pustułka Nr albumu 12050 Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW STRATEGIA OTWARTEGO WYBORU JBOSS W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu zdolność szybkiej

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie... 31

Część I Wprowadzenie... 31 Spis treści 5 Przedmowa... 13 O autorze... 17 Podziękowania... 19 Wstęp... 23 Część I Wprowadzenie... 31 Rozdział 1. Wstęp... 33 Co jest omawiane w tym rozdziale?... 34 Technologie użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MIESIĄCA PROGRAMOWANIE IOS KLUB TECHNICZNY WEB DEVELOPMENT PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 1/2011 (193)

BIBLIOTEKA MIESIĄCA PROGRAMOWANIE IOS KLUB TECHNICZNY WEB DEVELOPMENT PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 1/2011 (193) 1/2011 (193) SPIS TREŚCI BIBLIOTEKA MIESIĄCA 4 Biblioteka Thrust GPGPU w natarciu Rafał Kocisz Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem mocy GPU do rozwiązania Twoich problemów, ale brak Ci czasu na

Bardziej szczegółowo

Czy EAI może być zwinne? Spis treści

Czy EAI może być zwinne? Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1 Definicje...2 2. Warunki brzegowe...6 3. Koncepcje...9 3.1 Service Strategy...11 3.2 Service Design...16 3.3 Service Transition...23 3.5 Service Operation...26 3.6 Continual

Bardziej szczegółowo

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych Zrób to w chmurze Porównanie możliwości tworzenia aplikacji dla platformy Amazon EC2 i Google App Engine Studenci Katedry Informatyki AGH pokażą Ci, w jaki sposób patrzeć na chmury z rozjaśnioną twarzą

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 ii Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Zawartość Dostępne platformy Przykłady 2 Platformy Platformy Cloud computing ma olbrzymi potencjał komercyjny. Zgodnie badaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Badanie wydajności systemów o architekturze

Bardziej szczegółowo

Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager. IBM Tivoli Storage Manager Tape Management

Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager. IBM Tivoli Storage Manager Tape Management IIC MAGAZINE II kwartał 2007 nr 13 Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager IBM Tivoli Storage Manager Tape Management Funkcje HA i DRS w VMware Virtual Infrastructure Nowinki

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo