Instrukcja obsługi. EasyMax 102 Chemia staje się łatwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. EasyMax 102 Chemia staje się łatwa"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi EasyMax 102 Chemia staje się łatwa

2

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Zasady bezpieczeństwa Zasady dotyczące bezpieczeństwa użytkownika Zasady dotyczące bezpiecznego posługiwania się urządzeniem Instalacja Miejsce pracy EasyMax Złącza Podłączenie przyrządu i ekranu dotykowego Podłączenie oziębiacza Podłączenie gazu płuczącego Instalacja mieszadła górnego Instalacja reaktorów na 100 ml Otwory w pokrywie reaktora na 100 ml Instalacja czujnika Tr w otworze ST Instalacja wyposażenia Instalacja reaktorów na 50 ml Otwory w pokrywie reaktora na 50 ml Instalacja czujników Pt Instalacja wyposażenia Instalacja reaktorów jednoczęściowych Instalacja mieszadła Otwory jednoczęściowych reaktorów na 100 ml Otwory jednoczęściowych reaktorów na 50 ml Instalacja reaktorów na 10 ml / 25 ml Konstrukcja i zasada działania Termostat Tryby kontroli temperatury Tryb Tj Tryb Tr Tryb destylacji Ekran dotykowy EasyMax Ikony Legenda skróty i ich znaczenie Nastawy urządzenia Nastawy sieciowe METTLER TOLEDO EasyMax 102 3

4 Spis treści Złącze LAN Informacje systemowe Nastawy języka Nastawy klawiatury Ustawianie daty i czasu Nastawy formatu daty Nastawy formatu czasu Nastawy strefy czasowej Rozpoczęcie i zakończenie eksperymentu Wybór typu reaktora Przegląd systemu podwójny widok reaktorów Ustawienie czujników Tr Granice bezpieczeństwa T safe Tr min, Tr max Tj min, Tj max Tc min, Tc max T diff max Rozpoczęcie eksperymentu Wprowadzanie temperatury Tr Wprowadzanie szybkości mieszania Zaawansowane Tr Ramp Zaawansowane Tj Ramp Zaawansowane R Ramp Tryb destylacji krystalizacji Tryb destylacji Tryb krystalizacji Konfiguracja układu dozującego Definiowanie objętości strzykawki Definiowanie maksymalnej szybkości dozowania Definiowanie nazwy substancji Zakończenie eksperymentu Wykres Nawigacja i powiększanie wykresu Trendy na wykresie Kolory na wykresie Dodawanie komentarzy podczas wyświetlania wykresu Eksport obrazów Przedziały czasowe na wykresie Czas dnia czas względny METTLER TOLEDO EasyMax 102

5 Spis treści 6.10 Programowanie sekwencji zadań Temperatura Tr zadanie wstępnie zaprogramowane Czas oczekiwania oczekiwanie wstępnie zaprogramowane Etap(y) przerwania Sterowanie ph Wybór układu dozującego Definiowanie wartości ph Wybór typu dozowania Wybór V max Zatrzymanie sterowania ph Eksport danych (eksperymenty) Eksport przedziału danych (eksperymenty) Importowanie eksperymentu do Microsoft Excel Aktualizacja oprogramowania Użytkowanie innych przyrządów wraz z EasyMax Układ dozujący DU SP-50 (ME ) Miernik ph SevenMulti S40 (ME ) System bezpieczeństwa dla EasyMax Zasady bezpieczeństwa chemicznego Zasady bezpieczeństwa wewnętrznego Monitorowanie temperatury Programy ratunkowe dla EasyMax Program ratunkowy A Program ratunkowy E Ostrzeżenie Tc < Tc min Konserwacja i serwisowanie EasyMax Sprawdzanie reaktora Wymiana medium chłodzącego Czyszczenie wnętrza termostatu Wymiana uszczelki O-ring i pierścienia uszczelniającego w adapterze mieszadła Wymiana górnego złącza silnika mieszadła Wymiana pierścieni mocującego i uszczelniającego w korku przelotowym Czyszczenie przyrządu Utylizacja przyrządu Niesprawności EasyMax Przyrząd Mieszadło Ogrzewanie METTLER TOLEDO EasyMax 102 5

6 Spis treści 11 Dane techniczne Termostaty Reaktory Mieszadła Chłodzenie przyrządu Chłodzenie kriostatem Gaz płuczący METTLER TOLEDO EasyMax 102

7 1 Wprowadzenie Przyrząd METTLER TOLEDO EasyMax 102 jest systemem reakcyjnym do przeprowadzania równoległych syntez z wykorzystaniem szklanych reaktorów o objętości 10 ml, 25 ml, 50 ml i 100 ml. Przyrząd jest obsługiwany przez ekran dotykowy. Każdy reaktor może być indywidualnie ogrzewany lub schładzany, a jego zawartość indywidualnie mieszana i poddawana refleksowi (praca z chłodnicą zwrotną). Temperatura zawartości reaktora może być mierzona przy użyciu czujnika Pt100. Podłączenie przyrządu METTLER TOLEDO SevenMulti, wyposażonego w odpowiednią elektrodę, pozwala na pomiar ph zawartości reaktora. Używając pamięci USB typu Memory Stick zbierane dane można eksportować do innego programu w celu dalszej ich obróbki. My, Mettler-Toledo AG, nie przyjmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z poniższymi zasadami bezpiecznego posługiwania się szklanymi reaktorami EasyMax 102! METTLER TOLEDO EasyMax 102 7

8 2 Zasady bezpieczeństwa Przyrząd EasyMax 102 był testowany w pod kątem eksperymentów i przewidywanego zastosowania, a sposób jego użytkowania został udokumentowany w tej instrukcji. Jednakże, nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za wykonywanie własnych testów dostarczonego przez nas produktu, dotyczących jego przydatności dla metod i celów, do których zamierza się go użyć. Dlatego użytkownik powinien przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa. 2.1 Zasady dotyczące bezpieczeństwa użytkownika Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Uziemienie gniazdka zasilania Upewnić się, że wtyczka kabla zasilającego podłączona jest do gniazda z uziemieniem. W przypadku braku uziemienia uszkodzenia techniczne mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub życia. Awaria zasilania Zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze na wypadek awarii zasilania, która mogłaby spowodować śmiertelne zagrożenie. Ryzyko wybuchu Ryzyko wybuchu Środowisko potencjalnie grożące wybuchem Nigdy nie należy pracować w środowisku grożącym wybuchem! Obudowa przyrządu nie jest gazoszczelna (niebezpieczeństwo wybuchu z powodu powstania iskry, korozji spowodowanej wnikaniem gazów). Ryzyko wybuchu Ryzyko wybuchu Krytyczne reakcje chemiczne Podczas pracy z reaktorami o objętości 50 ml i 100 ml należy zawsze wykonać analizę bezpieczeństwa, zanim rozpocznie się eksperyment o wysokim stopniu ryzyka. Wykorzystać można na przykład różnicową kalorymetrię skaningową (DSC)! Tworzenie się ładunku elektrostatycznego podczas mieszania masy reakcyjnej We wnętrzu reaktora może wytworzyć się niebezpieczny ładunek elektrostatyczny na skutek następujących warunków: gdy niepolarne ciecze o wysokiej oporności (>10 8 Ω m) mieszane są z dużą szybkością (tzn. przy dużej szybkości przepływu), przy systemach dwufazowych z zawiesinami (np. po procesie krystalizacji w nieprzewodzącym rozpuszczalniku lub cieczy nie dającej się mieszać). Dlatego zalecamy, aby pracować w warunkach atmosfery obojętnej (azot lub argon)! 8 METTLER TOLEDO EasyMax 102

9 Zasady bezpieczeństwa Reaktory Sprawdzać reaktor okresowo pod kątem uszkodzeń (zadrapania, tworzenie się pęknięć). Ryzyko wybuchu Ryzyko poparzenia Gorące części Nie dotykać pokrywy pojemnika, pierścieni mocujących, pokrywy reaktora i podłączonych do niego urządzeń lub górnego mieszadła, jeśli pracuje się w temperaturze powyżej 50 o C. Jeśli górne mieszadło ma kontakt z górnym modułem, obudowa silnika mieszadła może być gorąca. Silnik mieszadła Nie wkładać palców do szczelin kołnierza łączącego podczas obsługi silnika mieszadła! Palce mogą zostać poranione. Niebezpieczeństwo zranienia ręki 2.2 Zasady dotyczące bezpiecznego posługiwania się urządzeniem Uwaga Uwaga Złącza kabli Kable mieszadła i czujników należy podłączyć do odpowiednich gniazd przed włączenie zasilania przyrządu i nie należy rozłączać kabli, gdy system pracuje! W przeciwnym razie drukowane płytki obwodów przyrządu mogą ulec uszkodzeniu. Wentylacja przyrządu Upewnić się, że przyrząd jest właściwie wentylowany! Rozprasza on dużo ciepła szczególnie podczas długich okresów ogrzewania oraz gdy różnica temperatury między termostatem (Tj) a oziębiaczem (Tc) jest duża. Jeśli temperatura modułu jest zbyt wysoka uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, tzn. przyrząd zostaje wyłączony. Po ochłodzeniu można ponownie włączyć przyrząd. Górne mieszadło Nie dopuścić, aby mieszadło pracowało z dolnym mocowaniem, jeśli korpus mieszadła nie został zamontowany! Mocowanie dotyka wstawionego kołnierza i zostanie uszkodzone, jeśli nie będzie prowadzone. Uwaga METTLER TOLEDO EasyMax 102 9

10 Zasady bezpieczeństwa Kondensacja wilgoci z powietrza Płukać przyrząd suchym powietrzem, azotem lub argonem (3 l/min bez płukania reaktora oraz 5 l/min przy płukaniu reaktora)! Zapobiega to wnikaniu i kondesacji wilgoci z powietrza i ewentualnej korozji przyrządu. Uwaga Chłodzenie Przyrząd wymaga stałego przepływu medium chłodzącego. Użyć można wody kranowej niezawierającej soli, etanolu, glikolu etylenowego lub oleju silikonowego. Uwaga Jeśli woda jest zanieczyszczona lub ma wysoki stopień twardości, należy zainstalować filtr w punkcie poboru wody i czyścić go regularnie. Chłodzenie kriostatem Nie należy używać roztworów NaCl lub CaCl 2! Wysokie stężenie chlorków może prowadzić do korozji wymiennika ciepła przyrządu. Serwis Nigdy nie otwierać obudowy przyrządu! Czynności serwisowe powierzać tylko serwisowi METTLER TOLEDO. Uwaga Uwagi ogólne Wykluczyć następujące wpływy otoczenia: Uwaga silne drgania, bezpośrednie nasłonecznienie, wilgotność powietrza większą niż 80%, temperaturę poniżej 5 o C i powyżej 40 o C, silne pola magnetyczne lub elektryczne! 10 METTLER TOLEDO EasyMax 102

11 3 Instalacja 3.1 Miejsce pracy EasyMax 102 Przyrząd należy ustawić pod wyciągiem, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa. 3.2 Złącza Widok z przodu Złącza (Termostat 2): Szybkozłącze dla wyjścia gazu płuczącego Mieszadło górne Czujnik Tr Pierścień mocujący termostatu 2 Okienko (z podświetleniem) Uchwyt na statyw laboratoryjny Gniazdo pamięci USB stick Włącznik zasilania Widok z tyłu Złącze sieci roboczej CAN bus (np. dla DU SP-50) Interfejs RS232 Złącze kolanowe dla wejścia medium chłodzącego Zasilanie Szybkozłącze dla wejścia gazu płuczącego Złącze ekranu dotykowego Złącze kolanowe dla wyjścia medium chłodzącego METTLER TOLEDO EasyMax

12 Instalacja Podłączenie przyrządu i ekranu dotykowego Podłączyć przyrząd do zasilania używając załączonego kabla sieciowego, specyficznego dla kraju odbiorcy. Podłączyć ekran dotykowy do przyrządu Podłączenie oziębiacza Przyrząd wymaga stałego przepływu medium chłodzącego (patrz rozdział 2.2: Zasady bezpiecznego posługiwania się przyrządem: Chłodzenie oraz rozdział 11: Dane techniczne). 1. Podłączenie oziębiacza Nasunąć jedną rurkę PCV (nr ) na wejście chłodzenia w przepływomierzu medium chłodzącego, zabezpieczyć ją zaciskiem i podłączyć do wyjścia wskaźnika przepływu (nr ). Nasunąć drugą rurkę PCV na wejście wskaźnika przepływu (nr ) i podłączyć do zasilania medium chłodzącym. Nasunąć trzecią rurkę PCV na wyjście przepływomierza medium chłodzącego i podłączyć do złącza kolanowego na wejściu medium chłodzącego z tyłu przyrządu. Zabezpieczyć oba połączenia zaciskami. Kolejną rurkę PCV nasunąć na złącze kolanowe na wyjściu medium chłodzącego z boku przyrządu, zabezpieczyć zaciskiem i podłączyć do systemu odprowadzania ścieków. Uwaga: Nigdy nie używać wskaźnika przepływu dla medium chłodzącego ani przepływomierza dla medium chłodzącego do jakichkolwiek innych cieczy niż woda! 2. Podłączenie kriostatu Przykręcić izolowane rurki bezpośrednio do złączy wejścia i wyjścia z tyłu przyrządu. Ostrzeżenie: Nigdy nie używać przepływomierza do medium chłodzącego, gdy używany jest kriostat. Przepływomierz nie jest odporny na inne ciecze niż woda. Uwaga: Jednego kriostatu można używać do chłodzenia kilku przyrządów równolegle. W takim przypadku potrzebna będzie pompa o większej mocy zależnie od liczby przyrządów, które mają być chłodzone. Wymagana moc chłodzenia dla -15 o C zwiększa się o 350 W dla każdego podłączonego EasyMax Podłączenie gazu płuczącego UWAGA Praca przyrządu bez płukania gazem może spowodować jego zniszczenie i powoduje wygaśnięcie gwarancji. W celu zapobiegania korozji powodowanej przez kondensację wilgoci z powietrza w przyrządzie, musi być on płukany suchym gazem, np. suchym powietrzem, suchym azotem lub suchym argonem (patrz rozdział 11: Dane techniczne). Zainstalować szybkozłącze (nr ) z rurką PCV (nr ) na złączu wejściowym gazu i zabezpieczyć zaciskiem. Podłączyć rurkę do źródła zasilania gazem. 12 METTLER TOLEDO EasyMax 102

13 Instalacja Płukanie reaktorów Jeśli prowadzone mają być reakcje, na przykład w atmosferze azotu: zainstalować szybkozłącze na złączu gazu płuczącego w odpowiednim termostacie i nasunąć rurkę PCV (nr ) na szybkozłącze, zamontować płuczkę z zaworem regulacji przepływu gazu ( , dostępny opcjonalnie jako zestaw) w system rurek, jak pokazano poniżej na rysunku. Dalej postępować zależnie od typu używanego reaktora: Zawór regulacji przepływu gazu Gaz płuczący Gaz płuczący dla reaktora 2 dla reaktora 1 Wyjście gazu płuczącego (do Purge In z tyłu EasyMax) Wyjście medium chłodzącego (do Cooling in z tyłu EasyMax) Wejście gazu płuczącego Ze źródła medium chłodzącego Gaz płuczący Medium chłodzące (Przy pomocy uchwytu magnetycznego zestaw płuczki może zostać łatwo przymocowany do obudowy EasyMax.) Reaktor na 100 ml Najpierw przesunąć koniec rurki PCV (a) przez nakrętkę (nr , b), następnie przez silikonowy pierścień uszczelniający (nr , c), i na koniec nakręcić nakrętkę na szklany adapter ST 14 (nr , d). Umieścić adapter w otworze ST 14 ze szklanym szlifem. METTLER TOLEDO EasyMax

14 Instalacja Reaktor na 50 ml Najpierw przesunąć koniec rurki PCV przez nakrętkę (nr ), następnie przez silikonowy pierścień uszczelniający (nr ), i na koniec nakręcić nakrętkę na otwór GL Instalacja mieszadła górnego Górne mieszadło składa się z silnika mieszadła, korpusu mieszadła, wirnika ze skośnymi ostrzami z HC- 22 dla reaktorów na 50 ml i 100 ml lub wirnika kotwicowego albo ze skośnymi ostrzami ze szkła lub też korpusu mieszadła z ostrzami kotwicowymi z HC-22 dla reaktorów na 100 ml (patrz Katalog EasyMax). Zakres szybkości pracy mieści się w granicach 50 do 1000 rpm. Silnik mieszadła Górne mocowanie Kołnierz wejściowy Dolne mocowanie Uszczelka PEEK Dźwignia blokująca Układ regulacji Adapter PEEK Montaż mieszadła Nakręcić wirnik ze skośnymi ostrzami (lub z ostrzami kotwicowymi dla reaktorów na 100 ml) na korpus mieszadła. Przesunąć korpus mieszadła lub mieszadło szklane od dołu przez otwór w pokrywie reaktora. Nałożyć adapter PEEK z układem regulacji wysokości na korpus mieszadła i wprowadzić w stożkowy otwór pokrywy. Umieścić uszczelkę PA przez korpus mieszadła na układzie regulacji. Wsunąć dolne mocowanie na korpus mieszadła Wsunąć silnik mieszadła przez układ regulacji w taki sposób, aby zablokował się na trzech pinach. Zabezpieczyć adapter na reaktorze przy pomocy zacisku Kacka. Dzięki układowi regulacji wysokości można zmieniać głębokość zanurzenia mieszadła: Nacisnąć dźwignię blokującą, podnieść układ i pozwolić, aby zablokował się na jednym z otworów adaptera. Podłączyć kabel mieszadła do złącza odpowiedniego termostatu. Korpus mieszadła UWAGA Nie dopuścić, aby mieszadło pracowało z dolnym mocowaniem, jeśli korpus mieszadła nie został zamontowany! Mocowanie dotyka kołnierza wejściowego i zostanie uszkodzone, jeśli nie będzie odpowiednio prowadzone. Wirnik ze skośnymi ostrzami 14 METTLER TOLEDO EasyMax 102

15 Instalacja 3.4 Instalacja reaktorów na 100 ml Z mieszadłem magnetycznym Umieścić ostrożnie element mieszający (mieszadełko) w reaktorze. Mieszadło górne Przez środkowy otwór pokrywy reaktora należy przesunąć mieszadło szklane lub korpus mieszadła z wirnikiem kotwicowym lub ze skośnymi ostrzami, zanim zostanie ona umieszczona na reaktorze i podłączony zostanie silnik mieszadła (patrz rozdział 3.3: Instalacja mieszadła górnego). Pokrywa reaktora Zacisk łańcuchowy Umieścić reaktor we wsporniku reaktora. Umieścić O-ring w wyżłobieniu pokrywy i założyć pokrywę na reaktor Ostrożnie założyć zacisk łańcuchowy dookoła kołnierzy pokrywy i reaktora. Przekręcić zaczep do odpowiedniego położenia, aby klamra mogła zostać łatwo zamknięta (jednym palcem). Zaczep Klamra Reaktor na 100 ml Wspornik reaktora Krawędź, na której umieszcza się reaktor Uwaga Zanim umieści się reaktor w termostacie zalecamy, aby zainstalować czujnik Tr i pozostałe wyposażenie. Umożliwi to sprawdzenie odległości poszczególnych elementów od mieszadła i dna reaktora. Zalecamy także, aby wprowadzić reagenty i rozpuszczalniki zgodnie z początkowymi objętościami i ewentualnie sprawdzić najpierw poziom napełnienia. Czujnik Tr musi być zanurzony na głębokość co najmniej 2 cm w roztworze reakcyjnym, aby mógł podawać rzeczywiste wartości pomiarowe. METTLER TOLEDO EasyMax

16 Instalacja Otwory w pokrywie reaktora na 100 ml Wybrać otwory dla montażu wyposażenia tak, aby połączenia kablowe i rurkowe były rozmieszczone w sposób możliwie najbardziej prosty i uporządkowany. Otwór na czujnik Tr z adapterem ST 10/ST 19 Otwór na chłodnicę zwrotną Otwór na mieszadło górne Otwór na elektrodę ph z kołnierzem prowadzącym ST 14-6 mm Otwór na czujnik turbidymetryczny z kołnierzem prowadzącym ST 10-6 mm Otwór na wkraplacz 50 ml Instalacja czujnika Tr w otworze ST 10 Najpierw nasunąć nakrętkę UNF 1/4" G 28 (b) na czujnik (nr , a), następnie nasunąć nasadkę UNF 1/4" G 28 (nr , c), na koniec nasunąć adapter ST 10/19 (nr , d). Wkręcić lekko nakrętkę w adapter: powoduje to wciśnięcie nasadki w nakrętkę. Upewnić się, czy czujnik temperatury jest zanurzony w cieczy na głębokość co najmniej 2 cm Instalacja wyposażenia 1. Jeśli używane jest mieszadełko mieszadła magnetycznego, nie można zamontować: ani suszki, ani chłodnicy zwrotnej (nr ) na środkowym otworze ze szklanym szlifem w pokrywie reaktora 16 METTLER TOLEDO EasyMax 102

17 Instalacja 2. Jeśli używana jest elektroda ph Semi-Micro-L lub czujnik o średnicy 6 mm, w otworze ST 10 lekko odkręcić nakrętkę kołnierza prowadzącego ST 10/19 i przesunąć elektrodę przez kołnierz (nr ). w otworze ST 14 lekko odkręcić nakrętkę kołnierza prowadzącego ST 14/23 i przesunąć elektrodę przez kołnierz (nr ). Umieści kołnierz w odpowiednim otworze, ustawić właściwą odległość od mieszadła i dokręcić nakrętkę. Podłączyć kabel elektrody ph do przyrządu SevenMulti. 3. Jeśli używana jest chłodnica zwrotna przesunąć plastikowy łącznik z uszczelką (nr ) przez otwór w nakrętce (nr ) GL 14, przełożyć rurkę przez łącznik i zabezpieczyć klamrą łącznika. Dokręcić plastikowy łącznik nakrętką na szklanym gwincie chłodnicy zwrotnej. Po zainstalowaniu czujników i wyposażenia należy umieścić reaktor w termostacie Jeśli zainstalowane zostało mieszadło górne i czujnik Tr należy podłączyć ich kable do złączy odpowiadających termostatowi. Uwaga Po zakończeniu eksperymentu można zdjąć pokrywę z reaktora wraz z wyposażeniem, przepłukać wyposażenie i umieścić pokrywę bezpośrednio na wsporniku reaktora. METTLER TOLEDO EasyMax

18 Instalacja 3.5 Instalacja reaktorów na 50 ml Z mieszadełkiem mieszadła magnetycznego Ostrożnie umieścić mieszadełko w reaktorze Z mieszadłem górnym Przesunąć mieszadło przez środkowy otwór w pokrywie reaktora, zanim zostanie ona umieszczona na reaktorze i przykręcić wirnik ze skośnymi ostrzami do korpusu mieszadła (patrz rozdział 3.3: Instalacja mieszadła górnego). Pokrywa reaktora Wgłębienie O-ring Reaktor na 50 ml Karbowana śruba z uszczelką Poluzować karbowane śruby zacisku reaktora, unieść mocowanie kleszczowe z wgłębień i umieścić je na zewnątrz na pierścieniu mocującym. Umieścić reaktor w zacisku reaktora. Umieścić reaktor z zaciskiem reaktora we wsporniku reaktora. Umieścić dołączony O-ring w wyżłobieniu pokrywy (można użyć nieco smaru). Umieścić pokrywę reaktora na reaktorze w taki sposób, aby jej wgłębienia pasowały do krzywki mocowania kleszczowego. Podnieść zacisk reaktora. Umieścić mocowanie kleszczowe na pokrywie reaktora, wcisnąć je w odpowiednie wgłębienia i dokręcić karbowanymi śrubami. Wyżłobienie Zacisk reaktora Białe kleszcze mocowane krzywką Wgłębienie Wspornik reaktora Krawędź, na której umieszcza się reaktor Uwaga Zanim umieści się reaktor w termostacie zalecamy, aby zainstalować czujnik Tr i pozostałe wyposażenie. Umożliwi to sprawdzenie odległości poszczególnych elementów od mieszadła i dna reaktora. Zalecamy także, aby wprowadzić reagenty i rozpuszczalniki zgodnie z początkowymi objętościami i ewentualnie sprawdzić najpierw poziom napełnienia. Czujnik Tr musi być zanurzony na głębokość co najmniej 2 cm w roztworze reakcyjnym, aby mógł podawać rzeczywiste wartości pomiarowe. 18 METTLER TOLEDO EasyMax 102

19 Instalacja Pierścień mocujący Otwór Śruba Allena Cylindryczny trzpień Komora 50 ml z okienkiem Pierścień mocujący termostatu Po zainstalowaniu czujników i wyposażenia umieścić komorę 50 ml w termostacie z okienkiem skierowanym do przodu. Powoli obrócić ją, aż do zaskoczenia. Umieścić pierścień mocujący na komorze 50 ml w taki sposób, aby otwór w pierścieniu mocującym był zgodny z cylindrycznym trzpieniem. Umieścić reaktor z zaciskiem w komorze 50 ml w taki sposób, aby wgłębienie pod białym mocowaniem kleszczowym było zgodne ze śrubą Allena na pierścieniu mocującym. Okno termostatu Jeśli zainstalowano mieszadło górne i czujnik Tr należy podłączyć ich kable do odpowiednich złączy odpowiadających termostatowi Otwory w pokrywie reaktora na 50 ml Wybrać otwory dla montażu wyposażenia tak, aby połączenia kablowe i rurkowe były rozmieszczone w sposób możliwie najbardziej prosty i uporządkowany Otwór na chłodnicę zwrotną (z mieszadłem górnym) Otwór na mieszadło górne Otwór na pierścień prowadzący z elektrodą ph lub czujnikiem zmętnienia chłodnicę zwrotną (z mieszadłem górnym) Otwór na szklany lejek do dozowania ciał stałych rurki dozowania czujnik Tr elektrodę ph czujnik zmętnienia Otwór na czujnik Tr rurki dozowania METTLER TOLEDO EasyMax

20 Instalacja Instalacja czujników Pt Czujnik Pt100 w otworze ST 7: Najpierw nasunąć nakrętkę UNF 1/4" G 28 (nr , b) na czujnik (a), następnie nasunąć nasadkę UNF 1/4" G 28 (nr , c), na koniec nasunąć adapter ST 10-UNF 1/4" G 28 (nr , d). Wkręcić lekko nakrętkę w adapter: powoduje to wciśnięcie nasadki w nakrętkę. 2. Czujnik Pt100 w otworze GL 14: Najpierw nasunąć kapturek GL 14 (nr , b) na czujnik (a), następnie nakrętkę UNF 1/4" G 28 (nr , c) następnie nasadkę UNF 1/4" G 28 (nr , d), na koniec nasunąć adapter PTFE GL 14-UNF 1/4" (nr , e). Nakręcić lekko adapter na nakrętkę: powoduje to wciśnięcie nasadki w nakrętkę. Nasunąć silikonowy pierścień uszczelniający (nr , f) przez czujnik do kapturka i nakręcić kapturek na gwint GL Instalacja wyposażenia 1. Jeśli używane jest mieszadło magnetyczne, suszkę można zamontować w pokrywie reaktora w otworze środkowym ze szklanym szlifem 2. Kapturek GL 14 z uszczelką PTFE (nr ) nakręcić na szklany gwint, który nie jest używany. Kapturka GL 14 (nr ) z membraną (nr ) można używać do pobierania próbek przy pomocy strzykawki rurek dozujących, np. jeśli wcześniej w membranie wykona się odpowiedni otwór. 20 METTLER TOLEDO EasyMax 102

21 Instalacja 3a. Jeśli otwór ST używany jest dla elektrody ph InLab1022 lub czujników o średnicy 6 mm: Lekko odkręcić nakrętkę z kołnierza prowadzącego ST 10/19 (nr ) i przełożyć elektrodę przez kołnierz. Umieścić kołnierz w otworze ST 10, ustawić odpowiednią odległość mieszadła i dokręcić nakrętkę. Podłączyć kabel elektrody ph do przyrządu SevenMulti. 3b. Jeśli otwór GL 14 używany jest dla elektrody ph InLab1022 lub czujników o średnicy 6 mm: Najpierw nasunąć nakrętkę GL 14 (nr , b) na czujnik (a), następnie nasunąć adapter PTFE (nr , c) przez czujnik do nakrętki, na koniec nasunąć silikonowy pierścień uszczelniający (nr ) przez czujnik do nakrętki. Nakręcić lekko nakrętkę na szklany gwint. W celu optymalnego ustawienia czujnika obrócić adapter jego wycięty otwór nie jest na środku i następnie dokręcić nakrętkę. Podłączyć kabel czujnika do odpowiedniego przyrządu. 4. Jeśli używana jest chłodnica zwrotna przesunąć plastikowy łącznik z uszczelką (nr ) przez otwór w nakrętce (nr ) GL 14, przełożyć rurkę przez łącznik i zabezpieczyć klamrą łącznika. Dokręcić plastikowy łącznik nakrętką na szklanym gwincie chłodnicy zwrotnej. Uwaga Po zakończeniu eksperymentu można zdjąć pokrywę z zamontowanym wyposażeniem z komory, opłukać wyposażenie i umieścić pokrywę bezpośrednio na wsporniku reaktora: METTLER TOLEDO EasyMax

22 Instalacja 3.6 Instalacja reaktorów jednoczęściowych Dwa reaktory jednoczęściowe o objętości 100 ml mogą być instalowane bezpośrednio w termostacie. W przypadku jednoczęściowych reaktorów o objętości 50 ml musi być używana komora (patrz rozdział 3.5). Napełnianie odbywa się przez otwory na wyposażenie. Gdy reaktory nie są używane, można je przechowywać w odpowiednich wspornikach. reaktor reaktor reaktor z 4 otworami z 5 otworami z 5 otworami (100 ml) (100 ml) (50 ml) wspornik reaktora Uwaga Zalecamy zainstalowanie czujnika Tr oraz pozostałego wyposażenia, zanim reaktor zostanie umieszczony w termostacie. Pozwoli to na sprawdzenie ich odległości do mieszadła i dna reaktora. Zalecamy także wprowadzenie początkowych objętości reagentów oraz rozpuszczalnika i sprawdzenie poziomu napełnienia przy pierwszym napełnianiu. Czujnik Tr musi być zanurzony w roztworze reakcyjnym na głębokość co najmniej 2 cm, aby mógł podawać rzeczywiste wartości pomiarowe Instalacja mieszadła W przypadku mieszadła magnetycznego: Umieścić ostrożnie mieszadełko w reaktorze. W przypadku mieszadła górnego: Przełożyć mieszadło przez środkowy otwór w reaktorze. Używać tylko mieszadła szklanego (ME ) oraz odpowiedniego wirnika (ME ) w połączeniu z reaktorami jednoczęściowymi! 22 METTLER TOLEDO EasyMax 102

23 Instalacja Otwory jednoczęściowych reaktorów na 100 ml Wybrać otwory dla montażu wyposażenia tak, aby połączenia kablowe i rurkowe były rozmieszczone w sposób możliwie najbardziej prosty i uporządkowany Otwory jednoczęściowych reaktorów na 50 ml Wybrać otwory dla montażu wyposażenia tak, aby połączenia kablowe i rurkowe były rozmieszczone w sposób możliwie najbardziej prosty i uporządkowany. METTLER TOLEDO EasyMax

24 Instalacja 3.7 Instalacja reaktorów na 10 ml / 25 ml Zdjąć nakręcane kapturki z silikonowymi uszczelkami (membrany) z probówek reakcyjnych. Ostrożnie umieścić mieszadełka w probówkach reakcyjnych i pozwolić, aby ześlizgnęły się na dno. Umieścić probówki w otworach odpowiedniej komory (10 ml lub 25 ml). Umieścić komorę na występie termostatu z jednym okienkiem skierowanym do przodu. Jeśli reakcja ma być obserwowana w jednej z pozostałych probówek, unieść delikatnie komorę, obrócić do żądanej probówki i opuścić ją. 24 METTLER TOLEDO EasyMax 102

25 4 Konstrukcja i zasada działania Przyrząd EasyMax 102 składa się z trzech modułów: elektroniczny układ sterowania dwa termostaty system pomiarowy. Terminal jest używana tylko do wprowadzania i wyświetlania danych oraz programów ratunkowych. Sterowanie mikroprocesorowe w przyrządzie pobiera co 2 sekundy zestaw wartości ustawionych i aktualnych: temperaturę masy reakcyjnej, termostatu i oziębiacza, jak również szybkość pracy mieszadła. Wartości te są używane do sterowania przyrządem oraz do wyzwalania ostrzeżeń i programów ratunkowych. 4.1 Termostat Czujnik Tr Mieszadło górne Ściana reaktora Czujnik Tc Element Peltier Czujnik Tj Grzałka Płaszcz reaktora Grzałka Element chłodzący Czujnik Tr mierzy temperaturę zawartości reaktora, czujnik Tj mierzy temperaturę płaszcza reaktora, czujnik Tc mierzy temperaturę elementu chłodzącego. METTLER TOLEDO EasyMax

26 5 Tryby kontroli temperatury Przyrząd EasyMax 102 ma trzy dostępne tryby sterowania: tryb Tj, tryb Tr, tryb destylacji, używany także do pracy pod chłodnicą zwrotną. 5.1 Tryb Tj Sterowanie odbywa się poprzez kontrolę temperatury termostatu. Tj jest utrzymywana na określonej wartości lub zmienia się zgodnie z programem temperaturowym. 5.2 Tryb Tr Sterowanie odbywa się poprzez kontrolę temperatury zawartości reaktora. W związku z tym Tr jest utrzymywana na określonej wartości lub zmienia się zgodnie z programem temperaturowym. Odchylenia temperatury zawartości reaktora od wartości zadanej (związane z ciepłem reakcji) są kompensowane przez odpowiednią korekcję temperatury termostatu, tzn. generowane ciepło jest rozpraszane. 5.3 Tryb destylacji Wartość wprowadzona dla żądanej różnicy temperatury między termostatem a zawartością reaktora (Tj Tr) dodawana jest do wartości temperatury mierzonej zawartości reaktora i daje wartość zadaną dla sterowania Tj. Dla tego trybu należy wprowadzić żądaną różnicę temperatury Tj Tr oraz górną granicę temperatury płaszcza reaktora, Tj end. W wyniku tego, w czasie, gdy nie występuje destylacja rozpuszczalnika, temperatura zawartości reaktora, Tr, rośnie zgodnie z wprowadzoną wartością dla Tj Tr. W czasie destylacji Tr i od tej chwili także Tj pozostają w przybliżeniu stałe. Gdy osiągnięta zostanie wartość Tj end, końcowa temperatura będzie utrzymywana. 26 METTLER TOLEDO EasyMax 102

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB NIBE Uplink Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB 1233-1 231221 1 IHB - NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny Informacje ogólne Niniejsza instrukcja serwisowa

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Qomo seria QWB300BW Instrukcja

Qomo seria QWB300BW Instrukcja Qomo seria QWB300BW Instrukcja Informacje podane w instrukcji mogą się zmienić bez zapowiedzi. Spis Treści Ważne informacje... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wymagania systemowe... 1 Instalacja... 2

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30 A. Uwagi ogólne INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30 Aparat do mierzenia temperatury Stuart SMP 30 jest urządzeniem służącym do pomiaru temperatur topnienia substancji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+ Aneks 1 Model e360t Aneks dotyczący modelu T i e360t+ Gratulujemy zakupu respiratora Newport e360t. Ten pakiet zawiera aneks do instrukcji obsługi respiratora Newport e360 z opisem funkcji występujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Bufor danych THI Nr produktu

Bufor danych THI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych THI Nr produktu 000123519 Strona 1 z 12 Instrukcja obsługi Bufor danych 3. Właściwości Strona 2 z 12 1. Zasobnik baterii 2. Pokrywa zasobnika baterii 3. Wejście B mikro

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu

Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu 000120742 Strona 1 z 5 Postępowanie z produktem i oddanie do eksploatacji Kalibrator prądowy obsługiwany jest jedynie za pomocą trzech przełączników

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo