Instrukcja obsługi. EasyMax 102 Chemia staje się łatwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. EasyMax 102 Chemia staje się łatwa"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi EasyMax 102 Chemia staje się łatwa

2

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Zasady bezpieczeństwa Zasady dotyczące bezpieczeństwa użytkownika Zasady dotyczące bezpiecznego posługiwania się urządzeniem Instalacja Miejsce pracy EasyMax Złącza Podłączenie przyrządu i ekranu dotykowego Podłączenie oziębiacza Podłączenie gazu płuczącego Instalacja mieszadła górnego Instalacja reaktorów na 100 ml Otwory w pokrywie reaktora na 100 ml Instalacja czujnika Tr w otworze ST Instalacja wyposażenia Instalacja reaktorów na 50 ml Otwory w pokrywie reaktora na 50 ml Instalacja czujników Pt Instalacja wyposażenia Instalacja reaktorów jednoczęściowych Instalacja mieszadła Otwory jednoczęściowych reaktorów na 100 ml Otwory jednoczęściowych reaktorów na 50 ml Instalacja reaktorów na 10 ml / 25 ml Konstrukcja i zasada działania Termostat Tryby kontroli temperatury Tryb Tj Tryb Tr Tryb destylacji Ekran dotykowy EasyMax Ikony Legenda skróty i ich znaczenie Nastawy urządzenia Nastawy sieciowe METTLER TOLEDO EasyMax 102 3

4 Spis treści Złącze LAN Informacje systemowe Nastawy języka Nastawy klawiatury Ustawianie daty i czasu Nastawy formatu daty Nastawy formatu czasu Nastawy strefy czasowej Rozpoczęcie i zakończenie eksperymentu Wybór typu reaktora Przegląd systemu podwójny widok reaktorów Ustawienie czujników Tr Granice bezpieczeństwa T safe Tr min, Tr max Tj min, Tj max Tc min, Tc max T diff max Rozpoczęcie eksperymentu Wprowadzanie temperatury Tr Wprowadzanie szybkości mieszania Zaawansowane Tr Ramp Zaawansowane Tj Ramp Zaawansowane R Ramp Tryb destylacji krystalizacji Tryb destylacji Tryb krystalizacji Konfiguracja układu dozującego Definiowanie objętości strzykawki Definiowanie maksymalnej szybkości dozowania Definiowanie nazwy substancji Zakończenie eksperymentu Wykres Nawigacja i powiększanie wykresu Trendy na wykresie Kolory na wykresie Dodawanie komentarzy podczas wyświetlania wykresu Eksport obrazów Przedziały czasowe na wykresie Czas dnia czas względny METTLER TOLEDO EasyMax 102

5 Spis treści 6.10 Programowanie sekwencji zadań Temperatura Tr zadanie wstępnie zaprogramowane Czas oczekiwania oczekiwanie wstępnie zaprogramowane Etap(y) przerwania Sterowanie ph Wybór układu dozującego Definiowanie wartości ph Wybór typu dozowania Wybór V max Zatrzymanie sterowania ph Eksport danych (eksperymenty) Eksport przedziału danych (eksperymenty) Importowanie eksperymentu do Microsoft Excel Aktualizacja oprogramowania Użytkowanie innych przyrządów wraz z EasyMax Układ dozujący DU SP-50 (ME ) Miernik ph SevenMulti S40 (ME ) System bezpieczeństwa dla EasyMax Zasady bezpieczeństwa chemicznego Zasady bezpieczeństwa wewnętrznego Monitorowanie temperatury Programy ratunkowe dla EasyMax Program ratunkowy A Program ratunkowy E Ostrzeżenie Tc < Tc min Konserwacja i serwisowanie EasyMax Sprawdzanie reaktora Wymiana medium chłodzącego Czyszczenie wnętrza termostatu Wymiana uszczelki O-ring i pierścienia uszczelniającego w adapterze mieszadła Wymiana górnego złącza silnika mieszadła Wymiana pierścieni mocującego i uszczelniającego w korku przelotowym Czyszczenie przyrządu Utylizacja przyrządu Niesprawności EasyMax Przyrząd Mieszadło Ogrzewanie METTLER TOLEDO EasyMax 102 5

6 Spis treści 11 Dane techniczne Termostaty Reaktory Mieszadła Chłodzenie przyrządu Chłodzenie kriostatem Gaz płuczący METTLER TOLEDO EasyMax 102

7 1 Wprowadzenie Przyrząd METTLER TOLEDO EasyMax 102 jest systemem reakcyjnym do przeprowadzania równoległych syntez z wykorzystaniem szklanych reaktorów o objętości 10 ml, 25 ml, 50 ml i 100 ml. Przyrząd jest obsługiwany przez ekran dotykowy. Każdy reaktor może być indywidualnie ogrzewany lub schładzany, a jego zawartość indywidualnie mieszana i poddawana refleksowi (praca z chłodnicą zwrotną). Temperatura zawartości reaktora może być mierzona przy użyciu czujnika Pt100. Podłączenie przyrządu METTLER TOLEDO SevenMulti, wyposażonego w odpowiednią elektrodę, pozwala na pomiar ph zawartości reaktora. Używając pamięci USB typu Memory Stick zbierane dane można eksportować do innego programu w celu dalszej ich obróbki. My, Mettler-Toledo AG, nie przyjmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z poniższymi zasadami bezpiecznego posługiwania się szklanymi reaktorami EasyMax 102! METTLER TOLEDO EasyMax 102 7

8 2 Zasady bezpieczeństwa Przyrząd EasyMax 102 był testowany w pod kątem eksperymentów i przewidywanego zastosowania, a sposób jego użytkowania został udokumentowany w tej instrukcji. Jednakże, nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za wykonywanie własnych testów dostarczonego przez nas produktu, dotyczących jego przydatności dla metod i celów, do których zamierza się go użyć. Dlatego użytkownik powinien przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa. 2.1 Zasady dotyczące bezpieczeństwa użytkownika Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Uziemienie gniazdka zasilania Upewnić się, że wtyczka kabla zasilającego podłączona jest do gniazda z uziemieniem. W przypadku braku uziemienia uszkodzenia techniczne mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub życia. Awaria zasilania Zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze na wypadek awarii zasilania, która mogłaby spowodować śmiertelne zagrożenie. Ryzyko wybuchu Ryzyko wybuchu Środowisko potencjalnie grożące wybuchem Nigdy nie należy pracować w środowisku grożącym wybuchem! Obudowa przyrządu nie jest gazoszczelna (niebezpieczeństwo wybuchu z powodu powstania iskry, korozji spowodowanej wnikaniem gazów). Ryzyko wybuchu Ryzyko wybuchu Krytyczne reakcje chemiczne Podczas pracy z reaktorami o objętości 50 ml i 100 ml należy zawsze wykonać analizę bezpieczeństwa, zanim rozpocznie się eksperyment o wysokim stopniu ryzyka. Wykorzystać można na przykład różnicową kalorymetrię skaningową (DSC)! Tworzenie się ładunku elektrostatycznego podczas mieszania masy reakcyjnej We wnętrzu reaktora może wytworzyć się niebezpieczny ładunek elektrostatyczny na skutek następujących warunków: gdy niepolarne ciecze o wysokiej oporności (>10 8 Ω m) mieszane są z dużą szybkością (tzn. przy dużej szybkości przepływu), przy systemach dwufazowych z zawiesinami (np. po procesie krystalizacji w nieprzewodzącym rozpuszczalniku lub cieczy nie dającej się mieszać). Dlatego zalecamy, aby pracować w warunkach atmosfery obojętnej (azot lub argon)! 8 METTLER TOLEDO EasyMax 102

9 Zasady bezpieczeństwa Reaktory Sprawdzać reaktor okresowo pod kątem uszkodzeń (zadrapania, tworzenie się pęknięć). Ryzyko wybuchu Ryzyko poparzenia Gorące części Nie dotykać pokrywy pojemnika, pierścieni mocujących, pokrywy reaktora i podłączonych do niego urządzeń lub górnego mieszadła, jeśli pracuje się w temperaturze powyżej 50 o C. Jeśli górne mieszadło ma kontakt z górnym modułem, obudowa silnika mieszadła może być gorąca. Silnik mieszadła Nie wkładać palców do szczelin kołnierza łączącego podczas obsługi silnika mieszadła! Palce mogą zostać poranione. Niebezpieczeństwo zranienia ręki 2.2 Zasady dotyczące bezpiecznego posługiwania się urządzeniem Uwaga Uwaga Złącza kabli Kable mieszadła i czujników należy podłączyć do odpowiednich gniazd przed włączenie zasilania przyrządu i nie należy rozłączać kabli, gdy system pracuje! W przeciwnym razie drukowane płytki obwodów przyrządu mogą ulec uszkodzeniu. Wentylacja przyrządu Upewnić się, że przyrząd jest właściwie wentylowany! Rozprasza on dużo ciepła szczególnie podczas długich okresów ogrzewania oraz gdy różnica temperatury między termostatem (Tj) a oziębiaczem (Tc) jest duża. Jeśli temperatura modułu jest zbyt wysoka uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, tzn. przyrząd zostaje wyłączony. Po ochłodzeniu można ponownie włączyć przyrząd. Górne mieszadło Nie dopuścić, aby mieszadło pracowało z dolnym mocowaniem, jeśli korpus mieszadła nie został zamontowany! Mocowanie dotyka wstawionego kołnierza i zostanie uszkodzone, jeśli nie będzie prowadzone. Uwaga METTLER TOLEDO EasyMax 102 9

10 Zasady bezpieczeństwa Kondensacja wilgoci z powietrza Płukać przyrząd suchym powietrzem, azotem lub argonem (3 l/min bez płukania reaktora oraz 5 l/min przy płukaniu reaktora)! Zapobiega to wnikaniu i kondesacji wilgoci z powietrza i ewentualnej korozji przyrządu. Uwaga Chłodzenie Przyrząd wymaga stałego przepływu medium chłodzącego. Użyć można wody kranowej niezawierającej soli, etanolu, glikolu etylenowego lub oleju silikonowego. Uwaga Jeśli woda jest zanieczyszczona lub ma wysoki stopień twardości, należy zainstalować filtr w punkcie poboru wody i czyścić go regularnie. Chłodzenie kriostatem Nie należy używać roztworów NaCl lub CaCl 2! Wysokie stężenie chlorków może prowadzić do korozji wymiennika ciepła przyrządu. Serwis Nigdy nie otwierać obudowy przyrządu! Czynności serwisowe powierzać tylko serwisowi METTLER TOLEDO. Uwaga Uwagi ogólne Wykluczyć następujące wpływy otoczenia: Uwaga silne drgania, bezpośrednie nasłonecznienie, wilgotność powietrza większą niż 80%, temperaturę poniżej 5 o C i powyżej 40 o C, silne pola magnetyczne lub elektryczne! 10 METTLER TOLEDO EasyMax 102

11 3 Instalacja 3.1 Miejsce pracy EasyMax 102 Przyrząd należy ustawić pod wyciągiem, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa. 3.2 Złącza Widok z przodu Złącza (Termostat 2): Szybkozłącze dla wyjścia gazu płuczącego Mieszadło górne Czujnik Tr Pierścień mocujący termostatu 2 Okienko (z podświetleniem) Uchwyt na statyw laboratoryjny Gniazdo pamięci USB stick Włącznik zasilania Widok z tyłu Złącze sieci roboczej CAN bus (np. dla DU SP-50) Interfejs RS232 Złącze kolanowe dla wejścia medium chłodzącego Zasilanie Szybkozłącze dla wejścia gazu płuczącego Złącze ekranu dotykowego Złącze kolanowe dla wyjścia medium chłodzącego METTLER TOLEDO EasyMax

12 Instalacja Podłączenie przyrządu i ekranu dotykowego Podłączyć przyrząd do zasilania używając załączonego kabla sieciowego, specyficznego dla kraju odbiorcy. Podłączyć ekran dotykowy do przyrządu Podłączenie oziębiacza Przyrząd wymaga stałego przepływu medium chłodzącego (patrz rozdział 2.2: Zasady bezpiecznego posługiwania się przyrządem: Chłodzenie oraz rozdział 11: Dane techniczne). 1. Podłączenie oziębiacza Nasunąć jedną rurkę PCV (nr ) na wejście chłodzenia w przepływomierzu medium chłodzącego, zabezpieczyć ją zaciskiem i podłączyć do wyjścia wskaźnika przepływu (nr ). Nasunąć drugą rurkę PCV na wejście wskaźnika przepływu (nr ) i podłączyć do zasilania medium chłodzącym. Nasunąć trzecią rurkę PCV na wyjście przepływomierza medium chłodzącego i podłączyć do złącza kolanowego na wejściu medium chłodzącego z tyłu przyrządu. Zabezpieczyć oba połączenia zaciskami. Kolejną rurkę PCV nasunąć na złącze kolanowe na wyjściu medium chłodzącego z boku przyrządu, zabezpieczyć zaciskiem i podłączyć do systemu odprowadzania ścieków. Uwaga: Nigdy nie używać wskaźnika przepływu dla medium chłodzącego ani przepływomierza dla medium chłodzącego do jakichkolwiek innych cieczy niż woda! 2. Podłączenie kriostatu Przykręcić izolowane rurki bezpośrednio do złączy wejścia i wyjścia z tyłu przyrządu. Ostrzeżenie: Nigdy nie używać przepływomierza do medium chłodzącego, gdy używany jest kriostat. Przepływomierz nie jest odporny na inne ciecze niż woda. Uwaga: Jednego kriostatu można używać do chłodzenia kilku przyrządów równolegle. W takim przypadku potrzebna będzie pompa o większej mocy zależnie od liczby przyrządów, które mają być chłodzone. Wymagana moc chłodzenia dla -15 o C zwiększa się o 350 W dla każdego podłączonego EasyMax Podłączenie gazu płuczącego UWAGA Praca przyrządu bez płukania gazem może spowodować jego zniszczenie i powoduje wygaśnięcie gwarancji. W celu zapobiegania korozji powodowanej przez kondensację wilgoci z powietrza w przyrządzie, musi być on płukany suchym gazem, np. suchym powietrzem, suchym azotem lub suchym argonem (patrz rozdział 11: Dane techniczne). Zainstalować szybkozłącze (nr ) z rurką PCV (nr ) na złączu wejściowym gazu i zabezpieczyć zaciskiem. Podłączyć rurkę do źródła zasilania gazem. 12 METTLER TOLEDO EasyMax 102

13 Instalacja Płukanie reaktorów Jeśli prowadzone mają być reakcje, na przykład w atmosferze azotu: zainstalować szybkozłącze na złączu gazu płuczącego w odpowiednim termostacie i nasunąć rurkę PCV (nr ) na szybkozłącze, zamontować płuczkę z zaworem regulacji przepływu gazu ( , dostępny opcjonalnie jako zestaw) w system rurek, jak pokazano poniżej na rysunku. Dalej postępować zależnie od typu używanego reaktora: Zawór regulacji przepływu gazu Gaz płuczący Gaz płuczący dla reaktora 2 dla reaktora 1 Wyjście gazu płuczącego (do Purge In z tyłu EasyMax) Wyjście medium chłodzącego (do Cooling in z tyłu EasyMax) Wejście gazu płuczącego Ze źródła medium chłodzącego Gaz płuczący Medium chłodzące (Przy pomocy uchwytu magnetycznego zestaw płuczki może zostać łatwo przymocowany do obudowy EasyMax.) Reaktor na 100 ml Najpierw przesunąć koniec rurki PCV (a) przez nakrętkę (nr , b), następnie przez silikonowy pierścień uszczelniający (nr , c), i na koniec nakręcić nakrętkę na szklany adapter ST 14 (nr , d). Umieścić adapter w otworze ST 14 ze szklanym szlifem. METTLER TOLEDO EasyMax

14 Instalacja Reaktor na 50 ml Najpierw przesunąć koniec rurki PCV przez nakrętkę (nr ), następnie przez silikonowy pierścień uszczelniający (nr ), i na koniec nakręcić nakrętkę na otwór GL Instalacja mieszadła górnego Górne mieszadło składa się z silnika mieszadła, korpusu mieszadła, wirnika ze skośnymi ostrzami z HC- 22 dla reaktorów na 50 ml i 100 ml lub wirnika kotwicowego albo ze skośnymi ostrzami ze szkła lub też korpusu mieszadła z ostrzami kotwicowymi z HC-22 dla reaktorów na 100 ml (patrz Katalog EasyMax). Zakres szybkości pracy mieści się w granicach 50 do 1000 rpm. Silnik mieszadła Górne mocowanie Kołnierz wejściowy Dolne mocowanie Uszczelka PEEK Dźwignia blokująca Układ regulacji Adapter PEEK Montaż mieszadła Nakręcić wirnik ze skośnymi ostrzami (lub z ostrzami kotwicowymi dla reaktorów na 100 ml) na korpus mieszadła. Przesunąć korpus mieszadła lub mieszadło szklane od dołu przez otwór w pokrywie reaktora. Nałożyć adapter PEEK z układem regulacji wysokości na korpus mieszadła i wprowadzić w stożkowy otwór pokrywy. Umieścić uszczelkę PA przez korpus mieszadła na układzie regulacji. Wsunąć dolne mocowanie na korpus mieszadła Wsunąć silnik mieszadła przez układ regulacji w taki sposób, aby zablokował się na trzech pinach. Zabezpieczyć adapter na reaktorze przy pomocy zacisku Kacka. Dzięki układowi regulacji wysokości można zmieniać głębokość zanurzenia mieszadła: Nacisnąć dźwignię blokującą, podnieść układ i pozwolić, aby zablokował się na jednym z otworów adaptera. Podłączyć kabel mieszadła do złącza odpowiedniego termostatu. Korpus mieszadła UWAGA Nie dopuścić, aby mieszadło pracowało z dolnym mocowaniem, jeśli korpus mieszadła nie został zamontowany! Mocowanie dotyka kołnierza wejściowego i zostanie uszkodzone, jeśli nie będzie odpowiednio prowadzone. Wirnik ze skośnymi ostrzami 14 METTLER TOLEDO EasyMax 102

15 Instalacja 3.4 Instalacja reaktorów na 100 ml Z mieszadłem magnetycznym Umieścić ostrożnie element mieszający (mieszadełko) w reaktorze. Mieszadło górne Przez środkowy otwór pokrywy reaktora należy przesunąć mieszadło szklane lub korpus mieszadła z wirnikiem kotwicowym lub ze skośnymi ostrzami, zanim zostanie ona umieszczona na reaktorze i podłączony zostanie silnik mieszadła (patrz rozdział 3.3: Instalacja mieszadła górnego). Pokrywa reaktora Zacisk łańcuchowy Umieścić reaktor we wsporniku reaktora. Umieścić O-ring w wyżłobieniu pokrywy i założyć pokrywę na reaktor Ostrożnie założyć zacisk łańcuchowy dookoła kołnierzy pokrywy i reaktora. Przekręcić zaczep do odpowiedniego położenia, aby klamra mogła zostać łatwo zamknięta (jednym palcem). Zaczep Klamra Reaktor na 100 ml Wspornik reaktora Krawędź, na której umieszcza się reaktor Uwaga Zanim umieści się reaktor w termostacie zalecamy, aby zainstalować czujnik Tr i pozostałe wyposażenie. Umożliwi to sprawdzenie odległości poszczególnych elementów od mieszadła i dna reaktora. Zalecamy także, aby wprowadzić reagenty i rozpuszczalniki zgodnie z początkowymi objętościami i ewentualnie sprawdzić najpierw poziom napełnienia. Czujnik Tr musi być zanurzony na głębokość co najmniej 2 cm w roztworze reakcyjnym, aby mógł podawać rzeczywiste wartości pomiarowe. METTLER TOLEDO EasyMax

16 Instalacja Otwory w pokrywie reaktora na 100 ml Wybrać otwory dla montażu wyposażenia tak, aby połączenia kablowe i rurkowe były rozmieszczone w sposób możliwie najbardziej prosty i uporządkowany. Otwór na czujnik Tr z adapterem ST 10/ST 19 Otwór na chłodnicę zwrotną Otwór na mieszadło górne Otwór na elektrodę ph z kołnierzem prowadzącym ST 14-6 mm Otwór na czujnik turbidymetryczny z kołnierzem prowadzącym ST 10-6 mm Otwór na wkraplacz 50 ml Instalacja czujnika Tr w otworze ST 10 Najpierw nasunąć nakrętkę UNF 1/4" G 28 (b) na czujnik (nr , a), następnie nasunąć nasadkę UNF 1/4" G 28 (nr , c), na koniec nasunąć adapter ST 10/19 (nr , d). Wkręcić lekko nakrętkę w adapter: powoduje to wciśnięcie nasadki w nakrętkę. Upewnić się, czy czujnik temperatury jest zanurzony w cieczy na głębokość co najmniej 2 cm Instalacja wyposażenia 1. Jeśli używane jest mieszadełko mieszadła magnetycznego, nie można zamontować: ani suszki, ani chłodnicy zwrotnej (nr ) na środkowym otworze ze szklanym szlifem w pokrywie reaktora 16 METTLER TOLEDO EasyMax 102

17 Instalacja 2. Jeśli używana jest elektroda ph Semi-Micro-L lub czujnik o średnicy 6 mm, w otworze ST 10 lekko odkręcić nakrętkę kołnierza prowadzącego ST 10/19 i przesunąć elektrodę przez kołnierz (nr ). w otworze ST 14 lekko odkręcić nakrętkę kołnierza prowadzącego ST 14/23 i przesunąć elektrodę przez kołnierz (nr ). Umieści kołnierz w odpowiednim otworze, ustawić właściwą odległość od mieszadła i dokręcić nakrętkę. Podłączyć kabel elektrody ph do przyrządu SevenMulti. 3. Jeśli używana jest chłodnica zwrotna przesunąć plastikowy łącznik z uszczelką (nr ) przez otwór w nakrętce (nr ) GL 14, przełożyć rurkę przez łącznik i zabezpieczyć klamrą łącznika. Dokręcić plastikowy łącznik nakrętką na szklanym gwincie chłodnicy zwrotnej. Po zainstalowaniu czujników i wyposażenia należy umieścić reaktor w termostacie Jeśli zainstalowane zostało mieszadło górne i czujnik Tr należy podłączyć ich kable do złączy odpowiadających termostatowi. Uwaga Po zakończeniu eksperymentu można zdjąć pokrywę z reaktora wraz z wyposażeniem, przepłukać wyposażenie i umieścić pokrywę bezpośrednio na wsporniku reaktora. METTLER TOLEDO EasyMax

18 Instalacja 3.5 Instalacja reaktorów na 50 ml Z mieszadełkiem mieszadła magnetycznego Ostrożnie umieścić mieszadełko w reaktorze Z mieszadłem górnym Przesunąć mieszadło przez środkowy otwór w pokrywie reaktora, zanim zostanie ona umieszczona na reaktorze i przykręcić wirnik ze skośnymi ostrzami do korpusu mieszadła (patrz rozdział 3.3: Instalacja mieszadła górnego). Pokrywa reaktora Wgłębienie O-ring Reaktor na 50 ml Karbowana śruba z uszczelką Poluzować karbowane śruby zacisku reaktora, unieść mocowanie kleszczowe z wgłębień i umieścić je na zewnątrz na pierścieniu mocującym. Umieścić reaktor w zacisku reaktora. Umieścić reaktor z zaciskiem reaktora we wsporniku reaktora. Umieścić dołączony O-ring w wyżłobieniu pokrywy (można użyć nieco smaru). Umieścić pokrywę reaktora na reaktorze w taki sposób, aby jej wgłębienia pasowały do krzywki mocowania kleszczowego. Podnieść zacisk reaktora. Umieścić mocowanie kleszczowe na pokrywie reaktora, wcisnąć je w odpowiednie wgłębienia i dokręcić karbowanymi śrubami. Wyżłobienie Zacisk reaktora Białe kleszcze mocowane krzywką Wgłębienie Wspornik reaktora Krawędź, na której umieszcza się reaktor Uwaga Zanim umieści się reaktor w termostacie zalecamy, aby zainstalować czujnik Tr i pozostałe wyposażenie. Umożliwi to sprawdzenie odległości poszczególnych elementów od mieszadła i dna reaktora. Zalecamy także, aby wprowadzić reagenty i rozpuszczalniki zgodnie z początkowymi objętościami i ewentualnie sprawdzić najpierw poziom napełnienia. Czujnik Tr musi być zanurzony na głębokość co najmniej 2 cm w roztworze reakcyjnym, aby mógł podawać rzeczywiste wartości pomiarowe. 18 METTLER TOLEDO EasyMax 102

19 Instalacja Pierścień mocujący Otwór Śruba Allena Cylindryczny trzpień Komora 50 ml z okienkiem Pierścień mocujący termostatu Po zainstalowaniu czujników i wyposażenia umieścić komorę 50 ml w termostacie z okienkiem skierowanym do przodu. Powoli obrócić ją, aż do zaskoczenia. Umieścić pierścień mocujący na komorze 50 ml w taki sposób, aby otwór w pierścieniu mocującym był zgodny z cylindrycznym trzpieniem. Umieścić reaktor z zaciskiem w komorze 50 ml w taki sposób, aby wgłębienie pod białym mocowaniem kleszczowym było zgodne ze śrubą Allena na pierścieniu mocującym. Okno termostatu Jeśli zainstalowano mieszadło górne i czujnik Tr należy podłączyć ich kable do odpowiednich złączy odpowiadających termostatowi Otwory w pokrywie reaktora na 50 ml Wybrać otwory dla montażu wyposażenia tak, aby połączenia kablowe i rurkowe były rozmieszczone w sposób możliwie najbardziej prosty i uporządkowany Otwór na chłodnicę zwrotną (z mieszadłem górnym) Otwór na mieszadło górne Otwór na pierścień prowadzący z elektrodą ph lub czujnikiem zmętnienia chłodnicę zwrotną (z mieszadłem górnym) Otwór na szklany lejek do dozowania ciał stałych rurki dozowania czujnik Tr elektrodę ph czujnik zmętnienia Otwór na czujnik Tr rurki dozowania METTLER TOLEDO EasyMax

20 Instalacja Instalacja czujników Pt Czujnik Pt100 w otworze ST 7: Najpierw nasunąć nakrętkę UNF 1/4" G 28 (nr , b) na czujnik (a), następnie nasunąć nasadkę UNF 1/4" G 28 (nr , c), na koniec nasunąć adapter ST 10-UNF 1/4" G 28 (nr , d). Wkręcić lekko nakrętkę w adapter: powoduje to wciśnięcie nasadki w nakrętkę. 2. Czujnik Pt100 w otworze GL 14: Najpierw nasunąć kapturek GL 14 (nr , b) na czujnik (a), następnie nakrętkę UNF 1/4" G 28 (nr , c) następnie nasadkę UNF 1/4" G 28 (nr , d), na koniec nasunąć adapter PTFE GL 14-UNF 1/4" (nr , e). Nakręcić lekko adapter na nakrętkę: powoduje to wciśnięcie nasadki w nakrętkę. Nasunąć silikonowy pierścień uszczelniający (nr , f) przez czujnik do kapturka i nakręcić kapturek na gwint GL Instalacja wyposażenia 1. Jeśli używane jest mieszadło magnetyczne, suszkę można zamontować w pokrywie reaktora w otworze środkowym ze szklanym szlifem 2. Kapturek GL 14 z uszczelką PTFE (nr ) nakręcić na szklany gwint, który nie jest używany. Kapturka GL 14 (nr ) z membraną (nr ) można używać do pobierania próbek przy pomocy strzykawki rurek dozujących, np. jeśli wcześniej w membranie wykona się odpowiedni otwór. 20 METTLER TOLEDO EasyMax 102

21 Instalacja 3a. Jeśli otwór ST używany jest dla elektrody ph InLab1022 lub czujników o średnicy 6 mm: Lekko odkręcić nakrętkę z kołnierza prowadzącego ST 10/19 (nr ) i przełożyć elektrodę przez kołnierz. Umieścić kołnierz w otworze ST 10, ustawić odpowiednią odległość mieszadła i dokręcić nakrętkę. Podłączyć kabel elektrody ph do przyrządu SevenMulti. 3b. Jeśli otwór GL 14 używany jest dla elektrody ph InLab1022 lub czujników o średnicy 6 mm: Najpierw nasunąć nakrętkę GL 14 (nr , b) na czujnik (a), następnie nasunąć adapter PTFE (nr , c) przez czujnik do nakrętki, na koniec nasunąć silikonowy pierścień uszczelniający (nr ) przez czujnik do nakrętki. Nakręcić lekko nakrętkę na szklany gwint. W celu optymalnego ustawienia czujnika obrócić adapter jego wycięty otwór nie jest na środku i następnie dokręcić nakrętkę. Podłączyć kabel czujnika do odpowiedniego przyrządu. 4. Jeśli używana jest chłodnica zwrotna przesunąć plastikowy łącznik z uszczelką (nr ) przez otwór w nakrętce (nr ) GL 14, przełożyć rurkę przez łącznik i zabezpieczyć klamrą łącznika. Dokręcić plastikowy łącznik nakrętką na szklanym gwincie chłodnicy zwrotnej. Uwaga Po zakończeniu eksperymentu można zdjąć pokrywę z zamontowanym wyposażeniem z komory, opłukać wyposażenie i umieścić pokrywę bezpośrednio na wsporniku reaktora: METTLER TOLEDO EasyMax

22 Instalacja 3.6 Instalacja reaktorów jednoczęściowych Dwa reaktory jednoczęściowe o objętości 100 ml mogą być instalowane bezpośrednio w termostacie. W przypadku jednoczęściowych reaktorów o objętości 50 ml musi być używana komora (patrz rozdział 3.5). Napełnianie odbywa się przez otwory na wyposażenie. Gdy reaktory nie są używane, można je przechowywać w odpowiednich wspornikach. reaktor reaktor reaktor z 4 otworami z 5 otworami z 5 otworami (100 ml) (100 ml) (50 ml) wspornik reaktora Uwaga Zalecamy zainstalowanie czujnika Tr oraz pozostałego wyposażenia, zanim reaktor zostanie umieszczony w termostacie. Pozwoli to na sprawdzenie ich odległości do mieszadła i dna reaktora. Zalecamy także wprowadzenie początkowych objętości reagentów oraz rozpuszczalnika i sprawdzenie poziomu napełnienia przy pierwszym napełnianiu. Czujnik Tr musi być zanurzony w roztworze reakcyjnym na głębokość co najmniej 2 cm, aby mógł podawać rzeczywiste wartości pomiarowe Instalacja mieszadła W przypadku mieszadła magnetycznego: Umieścić ostrożnie mieszadełko w reaktorze. W przypadku mieszadła górnego: Przełożyć mieszadło przez środkowy otwór w reaktorze. Używać tylko mieszadła szklanego (ME ) oraz odpowiedniego wirnika (ME ) w połączeniu z reaktorami jednoczęściowymi! 22 METTLER TOLEDO EasyMax 102

23 Instalacja Otwory jednoczęściowych reaktorów na 100 ml Wybrać otwory dla montażu wyposażenia tak, aby połączenia kablowe i rurkowe były rozmieszczone w sposób możliwie najbardziej prosty i uporządkowany Otwory jednoczęściowych reaktorów na 50 ml Wybrać otwory dla montażu wyposażenia tak, aby połączenia kablowe i rurkowe były rozmieszczone w sposób możliwie najbardziej prosty i uporządkowany. METTLER TOLEDO EasyMax

24 Instalacja 3.7 Instalacja reaktorów na 10 ml / 25 ml Zdjąć nakręcane kapturki z silikonowymi uszczelkami (membrany) z probówek reakcyjnych. Ostrożnie umieścić mieszadełka w probówkach reakcyjnych i pozwolić, aby ześlizgnęły się na dno. Umieścić probówki w otworach odpowiedniej komory (10 ml lub 25 ml). Umieścić komorę na występie termostatu z jednym okienkiem skierowanym do przodu. Jeśli reakcja ma być obserwowana w jednej z pozostałych probówek, unieść delikatnie komorę, obrócić do żądanej probówki i opuścić ją. 24 METTLER TOLEDO EasyMax 102

25 4 Konstrukcja i zasada działania Przyrząd EasyMax 102 składa się z trzech modułów: elektroniczny układ sterowania dwa termostaty system pomiarowy. Terminal jest używana tylko do wprowadzania i wyświetlania danych oraz programów ratunkowych. Sterowanie mikroprocesorowe w przyrządzie pobiera co 2 sekundy zestaw wartości ustawionych i aktualnych: temperaturę masy reakcyjnej, termostatu i oziębiacza, jak również szybkość pracy mieszadła. Wartości te są używane do sterowania przyrządem oraz do wyzwalania ostrzeżeń i programów ratunkowych. 4.1 Termostat Czujnik Tr Mieszadło górne Ściana reaktora Czujnik Tc Element Peltier Czujnik Tj Grzałka Płaszcz reaktora Grzałka Element chłodzący Czujnik Tr mierzy temperaturę zawartości reaktora, czujnik Tj mierzy temperaturę płaszcza reaktora, czujnik Tc mierzy temperaturę elementu chłodzącego. METTLER TOLEDO EasyMax

26 5 Tryby kontroli temperatury Przyrząd EasyMax 102 ma trzy dostępne tryby sterowania: tryb Tj, tryb Tr, tryb destylacji, używany także do pracy pod chłodnicą zwrotną. 5.1 Tryb Tj Sterowanie odbywa się poprzez kontrolę temperatury termostatu. Tj jest utrzymywana na określonej wartości lub zmienia się zgodnie z programem temperaturowym. 5.2 Tryb Tr Sterowanie odbywa się poprzez kontrolę temperatury zawartości reaktora. W związku z tym Tr jest utrzymywana na określonej wartości lub zmienia się zgodnie z programem temperaturowym. Odchylenia temperatury zawartości reaktora od wartości zadanej (związane z ciepłem reakcji) są kompensowane przez odpowiednią korekcję temperatury termostatu, tzn. generowane ciepło jest rozpraszane. 5.3 Tryb destylacji Wartość wprowadzona dla żądanej różnicy temperatury między termostatem a zawartością reaktora (Tj Tr) dodawana jest do wartości temperatury mierzonej zawartości reaktora i daje wartość zadaną dla sterowania Tj. Dla tego trybu należy wprowadzić żądaną różnicę temperatury Tj Tr oraz górną granicę temperatury płaszcza reaktora, Tj end. W wyniku tego, w czasie, gdy nie występuje destylacja rozpuszczalnika, temperatura zawartości reaktora, Tr, rośnie zgodnie z wprowadzoną wartością dla Tj Tr. W czasie destylacji Tr i od tej chwili także Tj pozostają w przybliżeniu stałe. Gdy osiągnięta zostanie wartość Tj end, końcowa temperatura będzie utrzymywana. 26 METTLER TOLEDO EasyMax 102

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start INTERWRITE TOUCHBOARD Szybki Start Spis treści Akcesoria.... 3 Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.... 3 Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 4 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160*

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* ART2000i Digital Dimming System Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* Wstęp 1. Regulator ART2000i 1.1 Opis systemu ART2000i jest wysokiej klasy regulatorem do zastosowań

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 1/19 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Mikroskop cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 191393. www.conrad.pl. Strona 1 z 10

Mikroskop cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 191393. www.conrad.pl. Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikroskop cyfrowy Nr produktu 191393 Strona 1 z 10 Zakres przesyłki Wymagania systemowe System operacyjny: MS Windows XP SP2/Vista/Windows7 oraz MAC OS od 10.6 (bez oprogramowania pomiarowego)

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual v5.6g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1. Dodano nową funkcję: tryb parkingowy. Uwaga specjalna Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo