Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB"

Transkrypt

1 JMO Sp. z o.o. Adres: l. Korfantego 28 Telefon: Fax: Internet: Wrocław Polska JMO Instrument Co. Ltd. JMO House Temple Bank, Riverway Harlow - Essex CM20 2DY, K Phone: Fax: Internet: JMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: Internet: Fulda, Germany Fulda, Germany Karta katalogowa Strona 1/18 LOGOSCREEN nt Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem SB Opis skrócony Rejestrator LOGOSCREEN nt reprezentuje nową generację elektronicznych rejestratorów ekranowych firmy JMO, wyróŝniających się budową modułową. W zaleŝności od konfiguracji sprzętowej rejestrator posiada od 3 do 18 wewnętrznych wejść analogowych. Charakteryzuje się on prostotą obsługi (jedno pokrętło funkcyjne) oraz wysokim stopniem zabezpieczenia wyników pomiarowych przed nieautoryzowanym dostępem (raport TÜV PRODKT SERVICE dotyczący ochrony przed manipulacją zapisanymi danymi pomiarowymi). Dane pomiarowe mogą być wizualizowane w formie wykresów graficznych, słupkowych, konfigurowalnego obrazu procesowego oraz w postaci alfanumerycznej. Pakiet programów komputerowych umoŝliwia analizę oraz obróbkę zarchiwizowanych danych pomiarowych oraz konfigurację rejestratora z poziomu komputera PC. Typ / Struktura blokowa Wejścia/Wyjścia wewnętrzne 0 18 wejść analogowych 0 24 wejść/wyjść binarnych (kaŝdy z trzech dostępnych slotów moŝe zostać wyposaŝony w 6 wejść analogowych lub 3 wejścia analogowe i 8 wejść/wyjść binarnych) Wejścia zewnętrzne Dodatkowo do 24 wejść analogowych oraz do 24 wejść binarnych (przekazywane po jednym z interfejsów) Wyjścia przekaźnikowe 1 przekaźnik przełączny (standard) oraz dodatkowo 6 przekaźników przełącznych (opcja) Wyświetlacz/Obsługa Wyświetlacz 5,5" wyświetlacz kolorowy TFT, 256 kolorów Obsługa Obrotowe pokrętło funkcyjne albo sensoryczny panel dotykowy (lewo, prawo, wciśnięcie) Dopuszczenia (patrz w danych technicznych) JMO LOGOSCREEN nt Zasilanie AC V 10/-15%, Hz AC/DC V, Hz (ELV) Interfejsy W standardzie: 1 Ethernet 10/100 Mbit/sek. 4 interfejs SB 1 RS232/485 1 RS232 (do czytnika kodów kreskowych) Opcja: 1 PROFIBS-DP Pamięć danych pomiar. Pamięć wewnętrzna: 265 MB Pamięć zewnętrzna: Karta CompactFlash oraz Pendrive do 4GB Kanały wewnętrzne 18 kanałów matematycznych 18 kanałów logicznych 27 liczników/sumatorów Oprogramowanie Program Setup (konfiguracja) PCA 3000 (analiza, archiwizacja) PCC (serwer komunikacyjny) Typ /,444 (Front ze stali kwasoodpornej ) Właściwości Prosta obsługa za pomocą pokrętła funkcyjnego lub panelu dotykowego Archiwizacja danych pomiarowych na karcie CompactFlash lub Pendrive ie Automatyczny odczyt danych poprzez oprogramowanie komunikacyjne PCC Szeroka gama interfejsów do systemów SCADA, sterowników PLC lub innych systemów komputerowych Zintegrowany Web Serwer (strona internetowa wgrana do pamięci jako standard) Jednoczesne rejestrowania trzech raportów wsadowych Kontrola wsadu (start, stop, dodanie opisu tekstowego) poprzez czytnik kodów kreskowych Funkcja Modus Master Dopuszczenia ATEX (w przypadku wersji z frontem ze stali kwasoodpornej) II 2G Ex px IIC II 2D Ex pd 21 IP65

2 Dane techniczne Wejścia analogowe Termopara Oznaczenie Typ Standard Zakres pomiarowy Dokładność 1 Fe-CuNi L DIN Fe-CuNi J EN Cu-CuNi DIN Cu-CuNi T EN NiCr-Ni K EN NiCr-CuNi E EN NiCrSi-NiSi N EN Pt10Rh-Pt S EN Pt13Rh-Pt R EN Pt30Rh-Pt6Rh B EN W3Re/W26Re D W5Re/W25Re C W3Re/W26Re Chromel-copel GOST R Chromel-alumel GOST R PL II (Platinel II) II) -200 do 900 C -200 do 1200 C -200 do 600 C -270 do 400 C -200 do 1372 C -200 do 1000 C -100 do 1300 C 0 do 1768 C 0 do 1768 C 0 do 1820 C 0 do 2495 C 0 do 2320 C 0 do 2400 C -200 do 800 C -200 do 1372 C 0 do 1395 C Karta katalogowa Strona 2 / 18 ±0.1 % ±0.1% powyŝej -100 C ±0.1 % powyŝej -150 C ±0.1 % powyŝej -150 C ±0.1 % powyŝej -80 C ±0.1 % powyŝej -80 C ±0.1 % powyŝej -80 C ±0.15% ±0.15% ±0.1 5% powyŝej 400 C ±0.1 5% powyŝej 500 C ±0.1 5% powyŝej 500 C ±0.1 5% powyŝej 500 C ±0.15 % powyŝej -80 C ±0.1 % powyŝej -80 C ±0.15 % Najmniejsza rozpiętość Typ L, J,, T, K, E, N, chromel-alumel, PL II: 100 C Typ S, R, B, D, C, W3Re/W26Re, chromel-copel: 500 C Początek/koniec zakresu Dowolnie programowany w podanych granicach, z krokiem 0,1 C Zimne złącze Dokładność zimnego złącza (wewnętrzna) Dokładność zimnego złącza (zewnętrzna) Okres próbkowania Wewnętrzne Pt100 lub zewnętrzny stały termostat ±1 C -50 do 150 C, ustawialna Kanał 1 18: w sumie 125ms Filtr wejściowy Filtr cyfrowy drugiego rzędu, stała czasowa ustawiana w zakresie od 0 do 10.0s Izolacja galwaniczna Patrz Dane elektryczne na stronie 5 oraz Izolacja galwaniczna na stronie 16 Rozdzielczość >14 bitów Cechy szczególne RównieŜ programowalny w F 1 Dokładność linearyzacji dotyczy maksymalnej rozpiętości zakresu i jest redukowana dla mniejszych rozpiętości. Termometr oporowy Oznaczenie Standard Podłączenie Zakres pomiarowy Dokładność 1 Prąd pomiarowy Pt100 EN (TC = 3.85 * / C) Pt100 JIS 1604 (TC = * / C) Pt100 GOST A.1 (TC = 3.91 * / C) Pt500 EN (TC = 3.85 * / C) Pt1000 EN (TC = 3.85 * / C) Ni 100 DIN (TC = 18 * / C) Pt50 ST RGW (TC = 3.91 * / C) 2/3-przewodowo 2/3-przewodowo 4-przewodowo 2/3- przewodowo 2/3- przewodowo 4- przewodowo 2/3, 4-przewodowo 2/3, 4-przewodowo 2/3, 4-przewodowo 2/3, 4-przewodowo 2/3-przewodowo 2/3-przewodowo 4-przewodowo -200 do 100 C -200 do 850 C -200 do 850 C -200 do 100 C -200 do 650 C -200 do 650 C -200 do 100 C -200 do 850 C -200 do 100 C -200 do 850 C -200 do 100 C -200 do 850 C -200 do 850 C ±0.8 C ±0.8 C ±0.8 C ±0.9 C ±0.8 C 100µA 100µA 100µA 100µA 100µA 2/3, 4-przewodowo -60 do 180 C ±0.4 C 2/3-przewodowo 2/3-przewodowo 4-przewodowo 4-przewodowo Cu 50 (TC = 4.26 * / C) 2/3-przewodowo 2/3-przewodowo 4-przewodowo 4-przewodowo -200 do 100 C -200 do 1100 C -200 do 100 C -200 do 1100 C -50 do 100 C -50 do 200 C -50 do 100 C -50 do 200 C ±0.9 C ±0.6 C ±0.9 C ±0.7 C

3 Karta katalogowa Strona 3 / 18 Oznaczenie Standard Podłączenie Zakres pomiarowy Dokładność 1 Prąd pomiarowy Cu 100 GOST A.4 (TC = 4.26 * / C) Typ podłączenia 2/3-przewodowo 2/3-przewodowo 4-przewodowo 4-przewodowo -50 do 100 C -50 do 200 C -50 do 100 C -50 do 200 C ±0.9 C ±0.6 C 2-, 3-, lub 4-przewodowo Najmniejsza rozpiętość 15 C Rezystancja przewodu czujnika Początek/koniec zakresu Okres próbkowania Filtr wejściowy Max. 30Ω dla podłączenia 3-/4-przewodowgo Max. 10Ω dla podłączenia 2-przewodowgo Dowolnie programowany w podanych granicach, z krokiem 0,1 C Kanał 1 18: w sumie 125ms Filtr cyfrowy drugiego rzędu, stała czasowa ustawiana w zakresie od 0 do 10s Izolacja galwaniczna Patrz Dane elektryczne na stronie 5 oraz Izolacja galwaniczna na stronie 16 Rozdzielczość >14 bitów Cechy szczególne RównieŜ programowalny w F 1 Dokładność linearyzacji dotyczy maksymalnej rozpiętości zakresu i jest redukowana dla mniejszych rozpiętości. Przetwornik rezystancji i potencjometr Oznaczenie Zakres pomiarowy Dokładność 1 Prąd pomiarowy Przetwornik rezystancji do 4000Ω ±4Ω 100µA Potencjometr Typ podłączenia Najmniejsza rozpiętość Rezystancja przewodu czujnika Wartości rezystancji Okres próbkowania < 400 Ω 400 Ω do 4000 Ω ±400mΩ ±4Ω Przetwornik rezystancji: 3-przewodowo Potencjometr: 2-/3-/4-przewodowo 60 Ω 100µA Max. 30Ω dla podłączenia 4-przewodowgo Max. 10Ω dla podłączenia 2-/3-przewodowgo Dowolnie programowana w podanych granicach, z krokiem 0,1 C Kanał 1 18: w sumie 125ms Filtr wejściowy Filtr cyfrowy drugiego rzędu, stała czasowa ustawiana w zakresie od 0 do 10,0s Izolacja galwaniczna Patrz Dane elektryczne na stronie 5 oraz Izolacja galwaniczna na stronie 16 Rozdzielczość >14 bitów 1 Dokładność linearyzacji dotyczy maksymalnej rozpiętości zakresu i jest redukowana dla mniejszych rozpiętości. Wejście dla napięcia DC lub prądu DC Zakres podstawowy Dokładność 1 Rezystancja wejściowa -12 do 112 mv -10 do 210 mv -5 do 15 V do 12 V -2 do 2 V -12 do 12 V Najmniejsza rozpiętość Początek/koniec zakresu -3 to 22 ma -22 to 22 ma Najmniejsza rozpiętość Początek/koniec zakresu ±100 µv ±240µV ±6 mv ±1 mv ±2 mv ±12 mv ±20 µa ±44 µa R WE 1 MΩ R WE 470 kω R WE 470 kω R WE 470 kω R WE 470 kω R WE 470 kω 5mV Dowolnie programowany w podanych granicach, z krokiem 0,01mV ObciąŜalność napięciowa 3V ObciąŜalność napięciowa 3V 0.5 ma Dowolnie programowany w podanych granicach, z krokiem 0,01mA Podzakres/Przekroczenie zakresu Zgodnie z NAMR NE 43 Okres próbkowania Kanał 1 18: w sumie 125ms Filtr wejściowy Filtr cyfrowy drugiego rzędu, stała czasowa ustawiana w zakresie od 0 do 10,0s Izolacja galwaniczna Patrz Dane elektryczne na stronie 5 oraz Izolacja galwaniczna na stronie 16 Rozdzielczość >14 bitów 1 Dokładność linearyzacji dotyczy maksymalnej rozpiętości zakresu i jest redukowana dla mniejszych rozpiętości.

4 Karta katalogowa Strona 4 / 18 Przetwornik zwarcie/przerwa Zwarcie 1 Przerwa 1 Termopara nierozpoznane rozpoznane Termometr oporowy rozpoznane rozpoznane Przetwornik rezystancji nierozpoznane rozpoznane Potencjometr nierozpoznane rozpoznane Napięcie ± 210 mv nierozpoznane rozpoznane Napięcie > ± 210 mv nierozpoznane nierozpoznane Prąd nierozpoznane nierozpoznane 1 MoŜliwość zaprogramowanie reakcji urządzenia np. wyzwolenie alarmu. Wejścia/wyjścia binarne (opcja) Wejście lub wyjście Ilość Wejście - Poziom - Częstotliwość zliczania Szybkie wejście - Zadanie - Częstotliwość zliczania Wyjście - Typ - Poziom - Częstotliwość próbkowania Konfigurowalne jako wejście lub wyjście 8, 16 or 24, w zaleŝności od wersji urządzenia, wg DIN VDE 0411, Part 500; max. 25 Hz, max. 32 V logiczne "0": -3 do 5 V (wejście prądowe max. ±1 ma), logiczna "1": 12 do 30 V (2.5 ma wejście prądowe 5mA) 8 Hz Pierwsze dwa wejścia binarne kaŝdego modułu (B1, B2, B9, B10, B17, B18), jeśli nie jest zamontowana płytka z przekaźnikami lub 6-cioma wejściami analogowymi funkcja zliczania impulsów np. pomiar przepływu 10 khz Wyjście tranzystorowe, przełączane względnem dodatnego napięcia logiczne "0": tranzystor jest zablokowany (max. dozwolona napięcie przełączania tranzystora 30 V, max. prąd przepływu 0.1mA) logiczna "1": tranzystor jest włączony (max. dozwolona napięcie przełączania tranzystora 6 V, max. prąd 50 ma) Co najmniej 1s (1Hz) Wyjścia 1 przekaźnik (montowany fabrycznie) Przełączny (SPDT), 3 A, 230 V AC 1 6 przekaźnik (opcjonalnie) Przełączny (SPDT), 3 A, 230 V AC 1,2 1 Przy obciąŝeniu rezystancyjnym. 2 Mieszanie obwodów SELV i obwodów zasilania nie jest dopuszczalne. Interfejsy RS232/RS485 (złącze 7) - protokół - prędkość transmisji - modem - złącze - wejścia zewnętrzne RS232 dla czytnika kodów kreskowych (złącze 2) - protokół - prędkość transmisji - złącze - wejścia zewnętrzne Ethernet (złącze 6) - ilość - protokół - prędkość transmisji - złącze - format danych SB host (złącze 5) - ilość - przeznaczenie - max. prąd SB device (złącze 15) - ilość - przeznaczenie Ilość: 1 szt., przełączane między RS232 i RS485 Modbus master, Modbus slave oraz czytnik kodów kreskowych 9600, 19200, MoŜe być podłączony SB-D Poprzez funkcję Modbus master/slave, 24 wejście analogowe i 24 wejścia binarne Ilość: 1 szt. Modbus master, Modbus slave oraz czytnik kodów kreskowych 9600, 19200, SB-D Poprzez funkcję Modbus master/slave, 24 wejścia analogowe i 24 wejścia binarne max. 1 szt. TCP, IP, HTTP, DHCP, SMTP, ModbusTCP 10 Mbits/sec, 100 Mbits/sec RJ45 HTML 2 szt. (lub 1 szt. W przypadku frontu ze stali kwasoodpornej), złącze 5 oraz złącze na froncie (nie w przypadku obudowy ze stali kwasoodpornej); brak moŝliwości pracy równoległej do podłączenie pamięci przenośnej typu Pendrive 100 ma 2 szt. (lub 1 szt. W przypadku frontu ze stali kwasoodpornej), złącze 15 oraz złącze na froncie (nie w przypadku obudowy ze stali kwasoodpornej); brak moŝliwości pracy równoległej do podłączenia komputera (urządzenie nadrzędne)

5 Ekran Karta katalogowa Strona 5 / 18 Rozdzielczość / Rozmiar pikseli / 5" Typ / Ilość kolorów Ekran kolorowy TFT / 256 kolorów Częstotliwość odświeŝania ekranu > 150 Hz stawienie jasności Regulowana bezpośrednio na urządzeniu Wygaszasz ekranu (wyłączenie) Poprzez podanie czasu oczekiwania lub sygnału sterującego Dane elektryczne Napięcie zasilania (tryb przełączenia PS) Bezpieczeństwo elektryczne I Klasa ochrony Test napięciowy (typ testu) - Obwód napięcia zasilania do obwodu pomiarowego - Obwód napięcia zasilania do obudowy (uziemienie ochronne) - Obwód pomiarowy do obwodu pomiarowego i obudowy - Izolacja elektryczna między wejściami analogowymi Błąd napięcia zasilania Pobór mocy Kopia zapasowa danych Połączenie elektryczne - napięcie zasilania i przekaźniki - wejścia analogowe i binarne Wpływy środowiska V AC 10/-15 %, Hz lub V AC/DC, Hz (ELV) wg EN , Part 1, sierpień 2002 II kategoria przepięciowa, 2 stopień zanieczyszczeń Zacisk do połączenia przewodu PE Przy zasilaniu AC: 2.3 kv/50 Hz, 1 min, Przy zasilaniu AC/DC: 2.3 kv/50 Hz, 1 min Przy zasilaniu AC: 2.3 kv/50 Hz, 1 min, Przy zasilaniu AC/DC: 2.3 kv/50 Hz, 1 min 500V/50Hz, 1 min do 30 V AC i 50 V DC < 0.1 % rozpiętości zakresu ok. 40 VA Karta pamięci CompactFlash Z tyłu obudowy poprzez wtyczki z zaciskami śrubowymi, raster 08mm, max. przekrój przewodu 2.5 mm 2 lub 2x 5 mm 2 z tulejkami Z tyłu obudowy poprzez wtyczki z zaciskami śrubowymi, raster 3.81mm, max. przekrój przewodu 5 mm 2 Zakres temperatury otoczenia 0 to 50 C Wpływ temperatury otoczenia 0.03 %/ C Zakres temperatury magazynowania -20 to 60 C Warunki klimatyczne EMC - emisja interferencyjna - odporność na interferencję Obudowa Front obudowy Typ obudowy 75% wilgotności względnej, bez kondensacji EN Klasa A tylko do zastosowań przemysłowych - Spełnia wymagania przemysłowe Cynkowany, opcjonalnie ze stali kwasoodpornej (kod dodatkowy) Obudowa do montaŝu panelowego wg IEC , w stali kwasoodpornej Wymiary panelu 144 mm x 144 mm wg IEC Głębokość zabudowy 193 mm (wliczając wtyczki) Wycięcie montaŝowe na panelu 138 1,0 mm x 138 1,0 mm to IEC Grubość panelu 2-40 mm MontaŜ obudowy W panelu wg DIN Pozycja pracy Bez ograniczeń, naleŝy wziąć pod uwagę kąt widoczności ekranu, poziomo ±65, pionowo 40 to -65 Stopień ochrony wg EN kategoria 2, front IP65, tył IP20 Waga Dopuszczenia/Znaki zgodności Znak zgodności c L us Laboratorium testowe nderwriters Laboratories Certyfikaty / Numery certyfikacji ok. 3.5 kg Podstawa badania E L CAN/CSA-C22.2 No II 2G Ex px IIC electrosuisse SEV 08 ATEX 0155 EN :2007 II 2D Ex pd 21 IP65 EN :2006 EN :2007 EN :2006 EN :2006 WaŜne dla rządzenia do montaŝu panelowego, nie w połączeniu z kodem dodatkowym 350 rządzenia do montaŝu panelowego, tylko w połączeniu z kodem dodatkowym 444, bez kodu dodatkowego 350

6 Karta katalogowa Strona 6 / 18 Pokrętło funkcyjne Czytnik kart CompactFlash interfejs SB za drzwiczkami na penelu przednim Opis urządzenia Sprzęt Rejestrator elektronicznych charakteryzuje się budową modułową. Typ podstawowy składa się z płyty PS (zawierającej przekaźnik) oraz płyty CP (zawierającej interfejs Ethernet, RS232/485, RS232 dla czytnika kodów kreskowych oraz interfejs SB. Wejścia modułowe 1, 2 oraz 3 mogą być wyposaŝone w moduły wejść analogowych, kaŝdy w 6 wejść analogowych lub 3 wejścia analogowe i 8 wejść/ wyjść binarnych. Alternatywnie wejście modułowe 3 moŝe być wyposaŝone w moduł z 6-cioma wyjściami przekaźnikowymi. Opcjonalnie płyta PS moŝe być doposaŝona o interfejs PROFIBS-DP. Rejestracja danych Pomiary są rejestrowane w sposób ciągły z czasem próbkowania 125ms. Na podstawie zgromadzonych pomiarów tworzone są raporty i badane przekroczenia wartości granicznych. Pomiary przenoszone są do pamięci głównej urządzenia, zgodnie z ustawionym przez uŝytkownika czasem zapisu. Jako wartość zapisana moŝe zostać wybrana wartość maksymana, minimalna, średnia, maksymalna i minimalna, chwilowa. Dane pomiarowe zapisywane są w grupach. KaŜde wejście moŝe być przypisane do wielu grup. Pamięć główna (SRAM) Dane gromadzone w pamięci SRAM są regularnie przenoszone do pamięci wewnętrznej w blokach o wielkości 20kB. Pamięć wewnętrzna Kiedy blok z pamięci głównej zapełni się, jest on kopiowany do pamięci wewnętrznej. Pamięć wewnętrzna ma pojemność 256MB. KaŜda czynność zapisu jest monitorowana, więc ewentualne błędy zapisu są natychmiastowo wykrywane. rządzenie kontroluje pojemność pamięci wewnętrznej. W przypadku spadku pojemności poniŝej skonfigurowanej wartości, rejestrator generuje alarm przepełnienia pamięci. Sygnał ten moŝe aktywować akcję przekaźnika. W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej rejestratora, najstarsze dane pomiarowe są nadpisywane przez dane najświeŝsze. Dane historyczne z pamięci wewnętrznej są dostępne dla uŝytkownika na ekranie rejestratora. Istnieje moŝliwość ustawienia wielkości pamięci historycznej. Transfer danych do komputera PC Transfer danych z rejestratora do komputera PC jest moŝliwy za pośrednictwem karty pamięci CompactFlash (opcja ta jest niedostępna w przypadku frontu ze stali kwasoodpornej), pamięci masowej typu Pendrive SB albo za pośrednictwem jednego z interfejsów (SB device, RS232, RS485, Ethernet). Ochrona danych Dane są magazynowane w postaci kodowanej. Zapewnia to wysoki stopień ochrony przed manipulacją danymi. Jeśli rejestrator jest odłączony od zasilania: - RAM oraz zegar czasu rzeczywistego są podtrzymywane przez zamontowaną fabrycznie baterię litową 10 lat lub przez kondensator 2 dni (temperatura otoczenia -40 do 45 C), - dane/konfiguracja zapisana w pamięci wewnętrznej nie zostanie utracona. Czas trwania rejestracji W zaleŝności od ustawionego przez uŝytkownika czasu próbkowania, czas trwania rejestracji (zapis w pamięci wewnętrznej) moŝe wynosić od kilku dni do kilku miesięcy. Raportowanie Dla kaŝdego kanału z grupy moŝna generować raport ze zdefiniowanego przez uŝytkownika okresu rejestracji. W raporcie moŝe być podana wartość maksymalna/ minimalna/średnica lub wartości sumatora. Raporty wsadowe W rejestratorze mogą być tworzone jednocześnie trzy niezaleŝne raporty wsadowe. Dane pomiarowe, start, koniec i czas trwania kaŝdego ze wsadów moŝe być wyświetlany razem z licznikiem wsadu oraz dowolnie definiowalnymi tekstami, zarówno w rejestratorze jak i w programie PCA3000. Na zapytanie, w celu wystartowania wsadu oraz odczytu tekstów wsadu, moŝe zostać zastosowany czytnik kodów kreskowych. Kontrola wartości granicznych, zmiana trybu pracy Przekroczenie zakresu w górę lub w dół wyzwala alarm, który moŝe być wykorzystany na przykład jako sygnał kontrolny do zmiany trybu pracy rejestratora. Dla kaŝdego z trzech trybów pracy moŝna ustawić niezaleŝny cykl zapisu oraz rodzaj zapisywanej wartości pomiarowej. Dzięki funkcji opóźnienia wyzwolenia alarmu, krótkotrwałe przekroczenia zakresu pomiarowego w górę lub w dół nie powoduje jego załączenia. Normalny tryb pracy Normalny tryb pracy urządzenia jest włączony jeśli tryb pracy zdarzeniowej lub czasowej nie jest aktywny. Zdarzeniowy tryb pracy Tryb zdarzeniowy jest aktywowany/ dezaktywowany poprzez sygnał sterujący (wejście binarne, alarm grupowy/zbiorczy, ). Tak długo jak sygnał sterujący jest aktywny, rejestrator pracuje w zdarzeniowym trybie pracy. Czasowy tryb pracy Czasowy tryb pracy jest aktywny w zdefiniowanym przedziale czasowym. Poszczególne tryby pracy posiadają róŝne priorytety. Liczniki/Sumatory W rejestratorze dostępne jest 27 dodatkowych kanałów wewnętrznych, które są przeznaczone do wykorzystania jako liczniki, sumatory, liczniki czasu pracy lub liczniki przepływu. Liczniki są aktywowane poprzez wejścia binarne, alarmy lub kanały logiczne. Jako zmienne dla sumatorów mogą zostać wykorzystane wejścia analogowe. Maksymalnie 9-cio cyfrowa wartość danego licznika/sumatora wyświetlana jest w osobnym oknie. Rejestracja moŝe odbywać się w trybie okresowym (moŝliwość ustawiania dowolnego okresu od do), dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, trybie zliczania całościowego, jak równieŝ moŝe być aktywowana z zewnątrz. W rejestratorze dostępne jest maksymalnie 6 szybkich liczników, których częstotliwość zaliczania wynosi 10kHz. Moduł matematyczno-logiczny (opcja dodatkowa) W rejestratorze dostępny jest moduł matematyczno-logiczny, w którym do wykorzystania jest 18 kanałów matematyczny oraz 18 kanałów logicznych. Jako zmienne mogą zostać uŝyte wartości analogowe, logiczne oraz liczniki. Dostępne są następujące funkcje:, -, *, /, SQRT(), MIN(), MAX(), SIN(), COS(), TAN(), **, EXP(), ABS(), INT(), FRC(), LOG(), LN(), wilgotność, średnia krocząca lub!, &,, ^, AND. Moduł matematyczno-logiczny moŝe być konfigurowany jedynie za pośródnictwem programu komputerowego Setup.

7 Karta katalogowa Strona 7 / 18 Obsługa i konfiguracja Z poziomu rejestratora rządzenie konfigurowane jest poprzez pokrętło funkcyjne (lub w przypadku rejestratora z frontem ze stali kwasoodpornej za pomocą sensorycznego panelu dotykowego). Zasada działania przedstawiona jest poniŝej: Przykład: Obrót pokrętła w lewo powoduje przesunięcie kursora w lewo lub w górę. Obrót pokrętła w prawo powoduje przesunięcie kursora w prawo lub w dół. Wciśnięcie pokrętła powoduje wybór pola, na którym znajduje się kursor. Z poziomu programu Setup Istnieje równieŝ moŝliwość pełnej konfiguracji urządzenia z poziomu komputera PC za pośrednictwem programu komputerowego Setup. Komunikacja między rejestratorem a programem Setup moŝe być nawiązana poprzez: - interfejs SB device, - interfejs szeregowy, - interfejs Ethernet - kartę pamięci CompactFlash - pamięć masową typu Pendrive SB Web Server Funkcja Web Server a jest standardowo zaimplementowana w rejestratorze. Dostępne są cztery róŝne sposoby prezentacji danych pomiarowych: - wizualizacja online w czasie rzeczywistym - trzy dowolnie programowalne strony HTML - bieŝące raporty wsadowe - strona internetowa z moŝliwością podglądu jednocześnie czterech rejestratorów pracujących w sieci (dostarczana w standardzie) Obrót pokrętłem funkcyjnym w lewo. Wciśnięcie pokrętła funkcyjnego. Rezultat: Wybrane zostaje menu alarmów oraz listy zdarzeń. Dane konfiguracyjne mogą być przechowywane na nośniku pamięci lub w postaci wydruku papierowego. Język obsługi Rejestrator dostarczany jest z fabrycznie wgranymi dwoma językami obsługi (angielskim oraz niemieckim). Dostępne są równieŝ języki: polski, francuski, rosyjski, japoński, chiński, włoski, rumuński, czeski, węgierski oraz grecki. Istnieje równieŝ moŝliwość stworzenia innego języka obsługi. Strona internetowa dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer (firmy Microsoft ). W celu wizualizacji grafik konieczne jest zainstalowanie programu SVG Viewer (darmowy program firmy Adobe ). Obrazy procesowe Istnieje moŝliwość stworzenia, z poziomu programu komputerowego Setup, własnego obrazu procesowego. Obraz procesowy moŝe składać się z 25 obiektów (obrazki, wartości analogowe, binarne, teksty, ). Obrót pokrętłem funkcyjnym w lewo. Jeden obraz procesowy jest dostarczany w standardzie razem z rejestratorem. Wciśnięcie pokrętła funkcyjnego. Rezultat: Menu alarmów oraz listy zdarzeń zostaje zamknięte. Rejestrator jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem. Istnieje moŝliwość zdefiniowania wielu uŝytkowników z których kaŝdy moŝe posiadać inne uprawnienia. Dostęp do rejestratora jest chroniony hasłem.

8 Wizualizacja na ekranie rejestratora Poziom uŝytkownika Pionowy wykres liniowy Karta katalogowa Strona 8 / 18 Prezentacja wykresów słupkowych Wybór sposobu wizualizacji danych pomiarowych Prezentacja numeryczna Prezentacja przebiegów wartości analogowych oraz binarnych w formie wykresów Skalowanie oraz znaczniki graficzne mogą zostać włączone lub wyłączone Numeryczna prezentacja kanałów analogowych Prezentacja numeryczna kanału Prezentacja kanałów analogowych w formie wykresów słupkowych Prezentacja kanałów binarnych Widoczne skalowania i znaczniki wartości granicznych Kolor wykresu słupkowego zmienia się na czerwony jeśli alarm jest aktywny Obraz procesowy Prezentacja kanałów analogowych wraz z nazwą oraz opisem tekstowym Istnieje moŝliwość szczegółowego podglądu kaŝdego z prezentowanych kanałów analogowych Prezentacja kanałów binarnych wraz ze schematem bieŝącego stanu i nazwą Klarowna prezentacja jednego kanału Wartość wejścia analogowego prezentowana jest w sposób ciągły w formie numerycznej oraz w formie wykresu słupkowego Widoczny nazwa oraz opis kanału Widoczne skalowania i znaczniki wartości granicznych Własny obraz procesowy z moŝliwością prezentacji wartości analogowych, binarnych, obrazków, tekstów itp. Dostępny jest jeden obraz procesowy dla kaŝdej grupy Prezentacja binarna Raport Raporty wsadowe Prezentacja kanałów binarnych wraz ze schematem bieŝącego stanu i nazwą Prezentacja róŝnego rodzaju raportów Szczegóły dotyczące wartości maksymalnej, minimalnej, średniej, całkowitej oraz czasu trwania Dostęp do wcześniejszych, juŝ zakończonych raportów zapisanych w historii MoŜliwość rejestracji/tworzenia trzech raportów wsadowych jednocześnie MoŜliwość przełączania między bieŝącymi a zakończonymi raportami MoŜliwość podpisu elektronicznego MoŜliwość dodawania tekstów poprzez interfejs lub czytnik kodów kreskowych

9 Karta katalogowa Strona 9 / 18 Prezentacja liczników/sumatorów Wybór grupy Prezentacja danych historycznych Prezentacja aŝ do 27 liczników lub sumatorów MoŜliwość przełączania między ekranem ogólnym a szczegółowym MoŜliwość wyświetlania bieŝącego oraz ostatniego zakończonego zliczania MoŜliwość stworzenia i prezentacji 9-ciu grup W kaŝdej grupie moŝe znajdować się do 6-ciu kanałów analogowych oraz do 6-ciu kanałów binarnych Jedna wartość analogowa lub binarna moŝe być prezentowana jednocześnie w wielu grupach Dane historyczne prezentowane są w postaci wykresów liniowych. Istnieje moŝliwość wykonania powiększenia na wybrany fragment wykresu Widoczne skalowania i znaczniki wartości granicznych Numeryczna prezentacja kanałów analogowych (wartość, w której znajduje się aktualnie kursor) Prezentacja listy alarmów Prezentacja listy zdarzeń Konfiguracja Wyświetlania bieŝących alarmów wraz z datą, godziną oraz opisem MoŜliwość przeglądania bezpośrednio na rejestratorze do 150 alarmów, które miały miejsce w przeszłości MoŜliwość przeglądania i zapisywania listy zdarzeń oraz alarmów MoŜliwość przeglądania bezpośrednio na rejestratorze do 150 zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości Konfigurację urządzenia moŝna przeprowadzić bezpośrednio z panelu frontowego z wykorzystaniem pokrętła funkcyjnego lub/i z poziomu komputera PC poprzez program konfiguracyjny Setup Wizualizacja z poziomu przeglądarki internetowej Wizualizacja on-line pracy rejestratora MoŜliwość implementacji własnej strony internetowej MoŜliwość prezentacji danych w taki sam sposób jak bezpośrednio na ekranie rejestratora Strona internetowa z moŝliwością podglądu jednocześnie czterech rejestratorów pracujących w sieci Ethernet (dostarczana w standardzie)

10 Oprogramowanie komputerowe Program PCA3000 Karta katalogowa Strona 10 / 18 Program PCA3000 moŝe pracować na komputerze z systemem operacyjnym Windows 2000/XP. SłuŜy on do archiwizacji, wizualizacji oraz obróbki zarejestrowanych danych pomiarowych. Dane pomiarowe z róŝnych modeli urządzeń rejestrujących firmy JMO są zgodne z programem PCA3000, dzięki czemu istnieje moŝliwość zapisania ich w bazie archiwalnych danych na komputerze. Zarządzenia danymi jest zorganizowane w sposób automatyczny i przyjazny dla uŝytkownika. Ŝytkownik ma dostęp do historycznych danych pomiarowych, które zapisane są w bazie danych. Dostęp do wybranych danych moŝe nastąpić poprzez podanie konkretnego odcinka czasowego. Dowolne kanały analogowe lub logiczne (nawet jeśli kanały znajdują się w róŝnych grupach) mogą być prezentowane w jednej grupie PCA w programie PCA3000. KaŜda grupa wyświetlana jest w osobnym oknie. Istnieje moŝliwość wyświetlania kilku grup na jednym ekranie w celu przeprowadzenia porównania danych pomiarowych. Obsługa programu za pomocą myszki lub klawiatury. Dane pomiarowe mogą zostać eksportowane do innych programów takich jak Excel, w celu ich dalszej obróbki. Istnieje moŝliwość przeglądania niezaleŝnie od siebie tych samych danych pomiarowych przez wiele uprawnionych osób, które pracują w sieci. Program PCC program komunikacyjny dla PCA Dane pomiarowe mogą zostać przetransferowane z rejestratora za pośrednictwem interfejsu SB device, interfejsu szeregowego (RS232/485) lub przez interfejs Ethernet. Transfer/odczyt danych pomiarowych moŝe nastąpić manualnie lub automatyczne np. codziennie o godzinie 23:00. Dane mogą być równieŝ transferowane zdalnie poprzez modem. Schemat funkcyjny Logoscreen nt Logoscreen nt *.pdf *.csv *.xml JMO PCC JMO PCA Teleserwis 1 Projekt Program włączony w systemie Windows Odczyt danych pomiarowych 3 Wydruk automatyczny 6 7 Zawartość CW Wzornik wydruku Odczyt danych pomiarowych z rejestratora 2. Zapis danych pomiarowych w plikach archiwalnych z rozszerzeniem * Aktywowanie automatycznego wydruku w programie PCA3000. Wzornik wydruku jest wybrany w programie PCA Odczyt wzornika wydruku. Wzorniki wydruku są tworzone w programie PCA3000. Transfer danych z archiwum. stalenia zmiennych zawartych w szablonie wydruku. Wykorzystanie odpowiednich zmiennych do projektu. 8. Wydruk lub zapisanie projektu końcowego w odpowiednich plikach.

11 Karta katalogowa Strona 11 / 18 Interfejsy Interfejs SB (standard) Interfejs RS232/485 (standard) RS232 dla czytnika kodów kreskowych (standard) Interfejs Ethernet (standard) Interfejs PROFIBS-DP (opcja) Odczyt bieŝących danych pomiarowych Zapis bieŝących danych pomiarowych Odczyt zapisanych danych pomiarowych Odczyt/Zapis konfiguracji Zapis listy uŝytkowników SB Host/Device Tak (tylko Device) RS232 RS485 Ethernet PROFIBS- DP Zewnętrzna karta CF Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Interfejs SB W rejestratorze dostępne są dwa rodzaje interfejsów SB, host oraz device. Interfejs SB host słuŝy do podłączenia pamięci masowej typu Pendrive. Interfejs SB device słuŝy do połączenia rejestratora z komputerem za pośrednictwem standardowego kable minisb/sb np. w celu dokonania konfiguracji z poziomu programu Setup. Standardowa wersja rejestratora posiada równolegle połączone interfejsy SB host i device zarówno na panelu frontowym jak i na panelu tylnim. Interfejsy z panelu przedniego oraz tylnego nie mogą pracować jednocześnie. Rejestrator w wersji z frontem ze stali kwasoodpornej posiada interfejs SB host i device tylko na panelu tylnym. Interfejs RS232/485 Za pośrednictwem interfejsu RS232 lub RS485 mogą zostać odczytane bieŝące dane pomiarowe oraz dane konfiguracyjne rejestratora. Po jednym z w/w interfejsów, za pośrednictwem programów PCA3000 oraz PCC, istnieje równieŝ moŝliwość odczytu danych pomiarowych zapisanych w pamięci wewnętrznej rejestratora. Maksymalna długość podłączeniowa kabla do interfejsu RS232 wynosi 15m, do interfejsu RS485 1,2km. 9-cio pinowe złącze interfejsu typu SB-D znajduje się na panelu tylnim. Poprzez w/w interfejs dostępny jest protokół Modus z trybem transmisji RT (Remote Terminal nit). RS232 dla czytnika kodów kreskowych Istnieje moŝliwość podłączenie do rejestratora czytnika kodów kreskowych poprzez interfejs RS232. Czytnik ten moŝe być wykorzystany do startowania lub kończenia raportów wsadowych, do ustawiania tekstów we wsadzie itp. Czytnik kodów kreskowych moŝe zostać podłączony równieŝ do interfejsu RS232/485, a dedykowany mu interfejs RS232 moŝe pracować w sieci Modbus jako Master lub Slave. Interfejs Ethernet Dzięki interfejsowi Ethernet istnieje moŝliwość pracy rejestratora w zakładowej/ biurowej sieci lokalnej, co umoŝliwia komunikację z programami Setup i PCA za pośrednictwem komputera pracującego w sieci. Adres sieciowy jest nadawany przez uŝytkownika bezpośrednio na urządzeniu lub poprzez program Setup lub teŝ automatyczne poprzez serwer DHCP. Po zalogowaniu, uprawnieni uŝytkownicy sieci mają moŝliwość podglądu zaimplementowanej na rejestratorze strony internetowej. Protokół transmisji: TCP/IP Typ sieci: 10BaseT, 100BaseT Interfejs PROFIBS-DP (opcja) Po doposaŝeniu rejestratora w w/w interfejs istnieje moŝliwość pracy urządzenia w sieci PROFBS-DP, dzięki której urządzenia peryferyjne, takie jak rejestratory, mają moŝliwość komunikowania się z nadrzędnym systemem automatyki. Dane transmitowane są zgodnie ze standardem RS485 z maksymalną szybkości 12Mbit/s. W celu zintegrowania rejestratora w sieć konieczne jest wygenerowanie pliku GSD, co moŝliwe jest za pomocą programu dostarczanego standardowo razem z urządzeniem. Zewnętrzna karta pamięci CompactFlash (CF) W przypadku rejestratorów bez panelu frontowego ze stali kwasoodpornej istnieje moŝliwość wykorzystania zewnętrznej karty pamięci CompactFlash do przeniesienia danych pomiarowych z pamięci wewnętrznej rejestratora na komputer PC. Karta CompactFlash moŝe słuŝyć równieŝ jako nośnik, na którym zapisana jest konfiguracja rejestratora. Konfiguracja moŝe zostać dokonana na komputerze PC z poziomu programu Setup a następnie zapisana na karcie CompactFlash, a w następnej kolejności wgrana do rejestratora. Komputer musi być wyposaŝony w czytnik kart pamięci CF. Wejścia zewnętrzne Poprzez jeden z interfejsów istnieje moŝliwość wizualizacji oraz zapisu danych pomiarowych z 24 zewnętrznych wejść analogowych oraz 24 zewnętrznych wejść binarnych. Dodatkowo, poprzez jeden z interfejsów, istnieje moŝliwość wprowadzania komentarzy do rejestrowanych danych. Wprowadzone komentarze widoczne są w liście zdarzeń. Front ze stali kwasoodpornej (kod dodatkowy 444) Rejestrator w wersji z frontem ze stali kwasoodpornej - kod dodatkowy 444 (nie obowiązuje w przypadku obudowy przenośnej - kod dodatkowy 350) od strony panelu frontowego posiada dopuszczenia do zastosowania w strefie zagroŝonej wybuchem (maksymalnie strefa 1 i 21), pod warunkiem, Ŝe pracuje w szafie sterowniczej z zabezpieczeniem nadciśnieniowym. Dane dotyczące poprawnego montaŝu urządzenia znajdują się w instrukcji montaŝowej dostarczanej razem z rejestratorem. Na obudowie rejestratora z dopuszczeniami do strefy zagroŝonej wybuchem znajdują się następujące oznaczenia. II 2G Ex px IIC II 2D Ex pd 21 IP65 waga: W przypadku rejestratorów z frontem ze stali kwasoodpornej nie ma moŝliwości magazynowania danych na kartach pamięci CompactFlash. W tym przypadku dane mogą być gromadzone na pamięci masowej typu Pendrive podłączanej do interfejsu SB znajdującego się na panelu tylnym urządzenia.

12 Karta katalogowa Strona 12 / 18 Schemat podłączeniowy Widok tylnego panelu wraz z kostkami podłączeniowym Opcja 1 urządzenia Numer złącza (L) (L-) } Slot 3 (górny) 6 wyjść przekaźnikowych B 9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B17 B18 B19 B20 B 9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B2 B3 B4 B3 B4 B5 B6 B21 B22 B23 B5 B6 B16 B7 B8 B24 B7 B8 in Opcja 2 urządzenia out in out (L) (L-) in } } } Slot 2 (środkowy) 6 wejść analogowych lub 3 wejść analogowych oraz 8 wejść/wyjść binarnych } Slot 1 (dolny) 6 wejść analogowych lub 3 wejść analogowych oraz 8 wejść/wyjść binarnych Slot 3 (górny) 6 wejść analogowych lub 3 wejść analogowych oraz 8 wejść/wyjść binarnych out in Slot 2 (środkowy) 6 wejść analogowych lub 3 wejść analogowych oraz out 8 wejść/wyjść binarnych } Slot 1 (dolny) 6 6 wejść analogowych lub in out 3 wejść analogowych oraz 8 wejść/wyjść binarnych Numer złącza

13 (L) (L-) (L) (L-) B (L) (L-) in out - - in out B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 in in out out out in out B 9 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B6 B5 B6 (L) (L-) B7 B7 B8 B8 in in in out out Karta katalogowa Strona 13 / 18 Podłączenie elektryczne Złącze Schemat podłączenia Zasilanie Rodzaj zasilania zgodny z tabliczką znamionową Złącze 4 L1 (L) N (L-) PE L1 N L1 N PE PE Wejścia analogowe Termopara Termometr oporowy w połączeniu 2-przewodowym Termometr oporowy w połączeniu 3-przewodowym Złącze od 8 do 11 (wejścia od 1 do 12) Opcja 1 urządzenia Termometr oporowy w połączeniu 4-przewodowym Przetwornik rezystancji B10 B1 B12 B13 B14 B15 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 in out 1 Potencjometr w połączeniu 2-przewodowym lub Złącze od 8 do 13 Potencjometr w połączeniu 3-przewodowym (wejścia od 1 do 18) Opcja 2 urządzenia Potencjometr w połączeniu 4-przewodowym B B10 B1 B12 B13 B14 B15 B Napięcie 0-1 V B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B 9 B17 B 9 B10 B18 B10 B11 B12 B19 B11 B20 B12 B13 B13 B14 B21 B22 B14 B15 B23 B15 B16 B24 B16 1 X = 0...1V - Napięcie 0-10 V X = V - Prąd IX -

14 (L) (L-) - - B17 B18 B19 B20 B21 B22 B B in out (L) (L-) - - B17 B18 B19 B20 B21 B22 - B23 - in out in out in in out out B (L) (L-) in out - - B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 in out in out B 9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B B8 in out Karta katalogowa Strona 14 / 18 Podłączenie elektryczne Złącze Schemat podłączenia Wejścia/Wyjścia binarne Konfiguracja rodzaju wejścia lub wyjścia binarnego dokonywana jest z poziomu programu Setup lub bezpośrednio z panelu frontowego urządzenia. B1 B8 Wartość napięcia Stan niski = -3 to 5 V DC Stan wysoki = 12 to 30 V DC Wewnętrzne napięcie zasilania 24V/60mA ( out) B B10 B1 B12 B13 B14 B15 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 in out 1 Złącze 9 Tylko moduły z trzema wejściami analogowymi B1 B8 wejście/wyjście binarne 1 wejście/wyjście binarne 8 B1 B2 B3 B4 in zewnętrzne napięcie zasilania in- masa out 24 V wewnętrzne napięcie zasilania out- masa Schemat złącza: B5 B6 B7 ObciąŜenie B V zewnętrzne napięcie zasilania Przykład: Podłączenie obciąŝenia do wyjścia binarnego 4 (B4) oraz przekaźnika półprzewodnikowego do wyjścia binarnego 3 (B3) wymaga podania zewnętrznego napięcia zasilania. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 in in- out out- B9 B16 Wartość napięcia Stan niski = -3 to 5 V DC Stan wysoki = 12 to 30 V DC Wewnętrzne napięcie zasilania 24V/60mA ( out) B B10 B1 B12 B13 B14 B15 B B17 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 in out B B10 B1 B12 B13 B14 B15 B B 9 B17 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 in out 1 B10 Wartość napięcia Stan niski = -3 to 5 V DC Stan wysoki = 12 to 30 V DC B11 B19 B12 B13 B20 B14 B21 B22 B15 B23 B16 B24 Wewnętrzne napięcie zasilania 24V/60mA ( out) 13. Złącze 11 Tylko moduły z trzema wejściami analogowymi B9 B16 wejście/wyjście binarne 9 wejście/wyjście binarne 16 B9 B17 B10 B18 B11 B19 B12 Schemat złącza: in zewnętrzne napięcie zasilania in- masa out 24 V wewnętrzne napięcie zasilania out- masa Złącze 13 Tylko w przypadku opcji 2 urządzenia oraz modułów z trzema wejściami analogowymi B17 B24 wejście/wyjście binarne 17 wejście/wyjście binarne 24 in zewnętrzne napięcie zasilania in- masa out 24 V wewnętrzne napięcie zasilania out- masa B20 B13 B21 B14 B22 B15 B23 B16 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 in in- out out- B24 in B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 in in- out out- out - - Przykład: Wyjście binarne 12 (B12) w podłączeniu z wykorzystaniem wewnętrznego napięcia zasilania. in out - - Przykład: Wyjście binarne 20 (B20) w podłączeniu z wykorzystaniem wewnętrznego napięcia zasilania. Schemat złącza:

15 (L) (L-) (L) (L-) B (L) (L-) (L) (L-) in out Karta katalogowa Strona 15 / 18 Podłączenie elektryczne Złącze Schemat podłączenia Wyjścia przekaźnikowe Przekaźnik 1 przełączny (SPDT) Złącze Przekaźnik 2 przełączny (SPDT) Przekaźnik 3 przełączny (SPDT) Przekaźnik 4 przełączny (SPDT) Złącze 14 Tylko w przypadku opcji 1 urządzenia Przekaźnik 5 przełączny (SPDT) B10 B1 B12 B13 B14 B15 B Przekaźnik 6 przełączny (SPDT) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 in out Przekaźnik 7 przełączny (SPDT) Interfejsy RS232 dla czytnika kodów kreskowych 9-pinowe złącze SB-D Złącze RxD Odbiór danych 3 TxD Transmisja danych 5 GND Masa PROFIBS-DP 9-pinowe złącze SB-D (kod dodatkowy) Złącze RxD/TxD-P Odbiór/Transmisja danych Linia B 5 DGND Masa dla transmisji danych 6 VP Napięcie zasilania 8 RxD/TxD-P Odbiór/Transmisja danych - Linia A Interfejs SB host Do podłączenia pamięci masowej typu Pdendrive Złącze 5 1 Rejestrator bez panelu frontowego ze stali kwasoodpornej posiada równieŝ interfejs SB host na froncie. Przedni oraz tylny interfejs nie mogą pracować jednocześnie. Ethernet Złącze RJ45 Złącze TX Transmisja danych 2 TX- Transmisja danych - 3 RX Transmisja danych 6 RX- Transmisja danych - RS232 9-pinowe złącze SB-D (przełączany na RS485) Złącze RxD Odbiór danych 3 TxD Transmisja danych 5 GND Masa RS485 9-pinowe złącze SB-D (przełączany na RS232) Złącze TxD/RxD Transmisja/Odbiór danych 5 GND Masa 8 TxD-/RxD- Transmisja/Odbiór danych -

16 Karta katalogowa Strona 16 / 18 Podłączenie elektryczne Złącze Schemat podłączenia Interfejs SB device Do podłączenia do komputera PC Złącze 15 1 Rejestrator bez panelu frontowego ze stali kwasoodpornej posiada równieŝ interfejs SB device na froncie. Przedni oraz tylny interfejs nie mogą pracować jednocześnie. Schemat izolacji galwanicznej Wejście analogowe 1-18 Interfejs SB Wejścia/Wyjścia binarne Karta pamięci CompactFlash Interfejs RS232 / RS485 Interfejs Ethernet RS232 dla czytnika kodów kreskowych Wyjścia przekaźnikowe Test napięciowy zestyków 2.3kV AC Test napięciowy Zasilenie AC: 2.3kV / 50Hz Zasilanie AC/DC: 2.3kV / 50Hz Zasilanie AC or AC/DC

17 Karta katalogowa Strona 17 / 18 Wymiary Rejestrator z frontem standardowym Rejestrator z frontem ze stali kwasoodpornej (kod dodatkowy 444) ,8 144 Wycięcie w panelu niwersalna obudowa przenośna TG-35 (opcja)

18 Dane do zamówienia Karta katalogowa Strona 18 / / Typ podstawowy Rejestrator elektroniczny z interfejsem Ethernet, SB, RS232/RS485, interfejsem RS232 (do podłączenia czytnika kodów kreskowych) oraz jednym przekaźnikiem Podstawowe rozszerzenie typu Oprogramowanie 0 Brak 1 Pakiet oprogramowania (Program Setup, Kabel SB, Program PCA3000, Program PCC) Język obsługi 8 stawienia fabryczne (biblioteka języka polskiego dostępna w programie Setup) 9 stawienia wg Klienta Sloty modułowe Slot 1 (dolny) 0 wolny 2 3 wejścia analogowe oraz 8 wejść/wyjść binarnych 3 6 wejść analogowych 0 wolny Slot 2 (środkowy) 2 3 wejścia analogowe oraz 8 wejść/wyjść binarnych 3 6 wejść analogowych Slot 3 (górny) 0 wolny 1 6 wyjść przekaźnikowych 2 3 wejścia analogowe oraz 8 wejść/wyjść binarnych 3 6 wejść analogowych Zasilanie V AC 10/-15 %, Hz V AC/DC, Hz Kody dodatkowe 020 Bateria litowa do podtrzymania pamięci (montowana fabrycznie) 021 Kondensator (zamiennie do kodu 020) 260 Moduł matematyczno-logiczny 267 Interfejs PROFIBS-DP 350 niwersalna obudowa przenośna TG Front ze stali kwasoodpornej, sensoryczny panel dotykowy / /,... 2 (Kod zamówieniowy) / / 020 (Przykład kodu zamówieniowego) 1 Kod dodatkowy dostępny tylko w przypadku urządzenia z napięciem zasilania V AC. W tym przypadku nie obowiązują dopuszczenia L oraz ATEX. Stopień ochrony obudowy przenośnej wynosi IP20 od frontu i IP20 od tyłu. 2 Kody dodatkowe wymieniane zgodnie z przyjętą kolejnością oraz oddzielone przecinkami. Standardowe akcesoria - 1 instrukcja montaŝu B (B z kodem dodatkowym 444) oraz 1 instrukcja obsługi B elementy mocujące - 1 uszczelka panelu frontowego - 1 CD z instrukcją obsługi oraz dodatkową dokumentacją Akcesoria karta katalogowa Karta pamięci CompactFlash oraz pamięć masowa Pendrive SB. Działanie kart CF oraz pamięci masowych Pendrive SB oferowanych przez JMO, zostało przetestowane. Akcesoria te przeznaczone są do aplikacji przemysłowych. Inne nośniki mogą nie być kompatybilne z rejestratorem (nie gwarantujemy poprawnego działania). - Pozostałe akcesoria w karcie katalogowej

Rejestrator ekranowy z dopuszczeniami FDA

Rejestrator ekranowy z dopuszczeniami FDA Karta katalogowa 70.6560 Str. 1/12 Rejestrator ekranowy z dopuszczeniami FDA Krótki opis Typ 706560/... Razem z komponentami oprogramowania, rejestrator ten stanowi system dla elektronicznej akwizycji,

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Karta katalogowa 90.2523 Strona 1/7 Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Dla temperatur od -30 do +80 o C (200 o C) Do uŝytku w HVAC Indeksy ochrony

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia

JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia Format 76 mm x 36 mm Krótki opis Karta katalogowa 70.1061 Str. 1/7 Typ 701061/... JUMO etron M100 jest elektronicznym regulatorem procesu mrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART

MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART 20 kanałów pomiarowych 16 kanałów obliczeniowych 4 wyjścia

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

to więcej jak tylko regulator

to więcej jak tylko regulator 1 ntuicyjna obsługa ożliwość prowadzenia rejestracji ktywacja funkcji przez telefon raficzna reprezantacja procesu ptymalna cena do możliwości i więcej funkcji to więcej jak tylko regulator 2 Obsługa i

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

MODUŁY I/O I KONWERTERY

MODUŁY I/O I KONWERTERY MODUŁY I/O I KONWERTERY Moduły i konwertery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach: Systemy monitoringu sygnałów Rozszerzenie wejść i wyjść sterowników PLC Transmisja radiowa i szeregowa sygnałów automatyki

Bardziej szczegółowo

0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% (od 300 C) 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% (od 300 C) 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% Adres centrali: Molkestraβe 13 31, 36039 Fulda, mcy Telefax (071) 339 73 79 Karta katalogowa 70.1550 Strona 1/6 di 308 Uniwersalny wskaźnik procesowy z maksymalnie 2 wejściami, sterowaniem mikroprocesorowym,

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia 0/4-20 ma, 2 wejścia PULS Możliwość wyświetlania do 4 kanałów pomiarowych Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, ), śledzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość.

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość. Graficzne rejestratory VM7000 Dużo funkcji i łatwa obsługa! Panel dotykowy Mniej klawiszy i łatwiejsza obsługa Ekran 5.7 (TFT) Kolorowy LCD(320 x 240 pikseli) Kontrolka statusu Sygalizuje włączenie/wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

MultiCONT POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ WIELOKANAŁOWY KONTROLER PROCESU POZOSTAŁE PRODUKTY

MultiCONT POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ WIELOKANAŁOWY KONTROLER PROCESU POZOSTAŁE PRODUKTY MultiCONT WIELOKANAŁOWY KONTROLER PROCESU POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ POZOSTAŁE PRODUKTY P O Z I O M Y T O N A S Z A CECHY PODSTAWOWE Uniwersalny kontroler procesu do elastycznych rozwiązań w systemach

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY FP-3011N FP-3011 Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Panel dotykowy WHMI 2.8

Panel dotykowy WHMI 2.8 DOKUMENTACJA TECHNICZNA DTR W.HMI.101.28 Panel dotykowy WHMI 2.8 Panel dotykowy WHMI wyposażony jest w oprogramowanie z interfejsem graficznym i służy do zarządzania systemami instalacji grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - QUICKPANEL CE VIEW/CONTROL

ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - QUICKPANEL CE VIEW/CONTROL ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - QUICKPANEL CE VIEW/CONTROL 5.3 PANELE QUICKPANEL CE CONTROL IC754CGL06MTD panel typu Control, ekran dotykowy, wyświetlacz monochromatyczny, przekątna 6, rozdzielczość 320

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE

1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE 1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE PANEL INTOUCH CE panele bazujące na systemie operacyjnym Windows CE i wykorzystujące prostą wizualizację InTouch CE. Poza graficzną reprezentacją informacji z podłączonych

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller DANE TECHNICZNE Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller Saia PCD3.M2330 to kompaktowy sterownik swobodnie programowalny łączący technologie Webową, IT oraz telekomunikacyjną. Niewielkich rozmiarów urządzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez uŝytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

JUMO Wtrans odbiornik do termometrów oporowych z bezprzewodową transmisją mierzonej wartości

JUMO Wtrans odbiornik do termometrów oporowych z bezprzewodową transmisją mierzonej wartości +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 90.2931 Strona 1/9 JUMO Wtrans odbiornik do termometrów oporowych z bezprzewodową transmisją mierzonej wartości Dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Schematy kabli połączeniowych wag z kasami fiskalnymi i komputerem.

Schematy kabli połączeniowych wag z kasami fiskalnymi i komputerem. Schematy kabli połączeniowych wag z kasami fiskalnymi i komputerem. -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 tel. +48 (18) 44-40-720 fax +48 (18) 44-40-790 WWW: www.novitus.pl e-mail: info@novitus.pl Wagi elektroniczne

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet:

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: 44 1279 63 55 33 44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 90.2815 Strona 1/7 JUMO Dtrans T100 Wkręcany termometr oporowy z lub bez przetwornika dla temperatur -50... 260 C certyfikacja

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria XP i CP

Sterowniki PLC seria XP i CP Sterowniki PLC seria XP i CP Jednostka centralna CPU Pamięć programu 128K kroków (wbudowana), obsługa 8192 punktów, CPU-XP1A CM1-XP1A max 16 modułów rozszerzeń, 0,075 usek/instrukcję, arytmetyka zmiennoprzecinkowa,

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

SEM315 10 lat gwarancji

SEM315 10 lat gwarancji Uniwersalne wejście: RTD, TC, mv, potencjometr Sygnał wyjściowy 4...20mA, 2-przew. + protokół HART Izolacja galwaniczna obwodu wej./wyj. 500VAC / 3kV Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo