Informator Samorządowy Nr 5 (124) 2013 Maj 2013 ISSN Nakład: 2000 egz. W numerze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Samorządowy Nr 5 (124) 2013 Maj 2013 ISSN 1730-8585 Nakład: 2000 egz. W numerze:"

Transkrypt

1 Informator Samorządowy Nr 5 (124) 2013 Maj 2013 ISSN Nakład: 2000 egz. W numerze: Relacja z XXVIII sesji Rady Miejskiej Wojewódzki Konkurs Edukacji Regionalnej Informacje o wydarzeniach w mieście i sołectwach Kultura, rozmaitości, sport

2 fakty Wojewódzki Konkurs Edukacji Regionalnej w Szkole UCZNIOWIE z Pierśćca znowu w finale Szkoła Podstawowa nr 6, im. Zofii Kossak w Pierśćcu została zwycięzcą rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Edukacji Regionalnej w Szkole i zakwalifikowała się do finału. Będzie w nim reprezentowała szkoły podstawowe z rejonu podległego Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Wojewódzki Konkurs Edukacji Regionalnej w Szkole organizują od 2010 roku Kuratorium Oświaty w Katowicach i wojewoda śląski. Jego mottem są słowa papieża Jana Pawła II: Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. W konkursie uczestniczą dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja rozpoczyna się w rejonach podległych pięciu delegaturom Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wyłonione w nich najlepsze reprezentacje przedszkoli i szkół spotykają się w maju w fi nale wojewódzkim. SP 6 z Pierśćca reprezentowali uczniowie: Julia Faruga, Aleksandra Szyndler -, Gabriela Bronowska, Jakub Barański, Sylwester Jaworski, Witold Oczadły. Tegoroczny rejonowy etap konkursu, w którym uczestniczyły placówki poległe delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przeprowadzono 16 kwietnia w Pierśćcu. Tamtejsza Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zofi i Kossak gościła reprezentacje przedszkoli i szkół po raz drugi z rzędu. Zwycięska grupa przedszkolaków z Woli. - Wybraliśmy ponownie to miejsce, bo nie wyobrażaliśmy sobie, że gdzieś może być lepiej - uzasadniała Elżbieta Adamowska, dyrektor bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Uczestników konkursu, ich opiekunów, członków jury i zaproszonych gości witała burmistrz Skoczowa Janina Żagan. Organizatorom gratulowała wyboru pięknego Pierśćca, jako miejsca regionalnej rywalizacji. O zasadach tegorocznej, czwartej edycji konkursu, mówiła przewodnicząca jury Dorota Drewniak. Odbywa się on pod hasłem Region, ludzie, praca. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością tradycji regionu, obyczajów, gwary i jego osiągnięć. W jury zasiadały panie: Dorota Drewniak - przewodnicząca, Urszula Niechoj, Jadwiga Wąsowicz, Regina Kapała, Halina Nocoń. Prowadził go konferansjer, Andrzej Mróz. Konkursową rywalizację poprzedził muzyczny koncert. Przed publicznością wystąpił Zespół Regionalny Junior z SP 6 w Pierśćcu z wiązanką piosenek i tańców. Śpiewają i tańczą w nim uczniowie i uczennice z klasy drugiej i trzeciej. Młodym artystom akompaniowała Kapela Regionalna: Józefa Ferek - fl et (prowadzi Juniora ), Dawid Buchtiar - skrzypce, Henryk Bilicer - akordeon i Piotr Brudny - trąbka. Po koncercie do rywalizacji przystąpiły przedszkolaki. Do etapu regionalnego zakwalifi kowały się pięciolatki z Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - oddział w Kończycach Małych i Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli (koło Pszczyny). Dzieci musiały opowiedzieć gwarą o swoim przedszkolu, śpiewać i zaprezentować ginący zawód. Rozwiązywały także testy. Przedszkolaki z Kończyc Wielkich, ubrane w regionalne stroje cieszyńskie, pokazały w krótkiej scence, jak kiedyś pracował bednarz. Do Pierśćca przywiozły narzędzia i sprzęty potrzebne do wykonywania beczek i innych drewnianych naczyń. Ich konkurenci z Woli, ubrani w odświętne ludowe stroje górnośląskie zaczęli od przywitania: - Witają wos knefl iki do tańca i muzyki. Jako ginący zawód dzieci pokazały pracę kowala. Przedszkolaki w konkursowej rywalizacji wypadły bardzo dobrze. Pięknie śpiewały, tańczyły i mówiły gwarą. Jury jednogłośnie uznało, że wszystkie zasługują na wyróżnienie. Ponieważ jednak musiał być wyłoniony zwycięzca, wskazało na Przedszkole z Woli. Po przedszkolakach do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach- Dziedzicach (istnieje od 133 lat) i Szkoły Podstawowej nr 6 im. Zofi i Kossak w Pierśćcu. Ich zadaniem było przygotowanie plakatu promującego szkołę, zaprezentowanie piosenki regionalnej i wskazanie nowego obiektu do szlaku zabytków techniki. W teście musieli wykazać się wiedzą o regionie. W tej kategorii rywalizacja była również zacięta. Uczniowie z Czechowic-Dziedzic zapropo- nowali do włączenia na szlak zabytków techniki zakładu szewskiego, bo ich zdaniem ten zawód zamiera. Ich rywale z pierścieckiej SP 6 uznali, że koniecznie musi się tam znaleźć skoczowska fabryka kapeluszy Polkap, powstała w 1924 r. Swój wybór uzasadnili w ciekawej i profesjonalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej. W ciągu pięciu minut Sylwester Jaworski i Witold Oczadły z klasy szóstej, przedstawili w niej historię fabryki i to, jak powstają tam kapelusze. Prezentację przygotowali wraz z nauczycielką, Joanną Radwan- Kmiecik. Jury zadecydowało, że w fi nale wojewódzkim konkursu wystąpi zespół SP 6 z Pierśćca. Warto przypomnieć, że szkoła w 2010 r. zajęła w tej rywalizacji Dyrektor Elżbiecie Adamowskiej bardzo podoba się Pierściec. pierwsze miejsce. W ubiegłym roku była również w fi nale, zajmując piąte miejsce. SP 6 w konkursie reprezentowali uczniowie: Julia Faruga, Aleksandra Szyndler - z kasy 2b, Gabriela Bronowska, Jakub Barański - z klasy 5b, Sylwester Jaworski, Witold Oczadły - klasy 6. Jako ostatni do rywalizacji przystąpili uczniowie Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Cieszynie. Musieli zaprezentować swoją szkołę, piosenkę regionalną i projekt założenia fi rmy. Był także test z wiedzy o regionie. Wyniki testu zadecydowały o zakwalifi kowaniu się do fi nału gimnazjalistów z Czechowic-Dziedzic. Wszyscy uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Edukacji Regionalnej w Szkole otrzymali dyplomy i wspaniałe nagrody. Wręczali je Elżbieta Adamowska, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej i Tadeusz Koniarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa i zarazem sołtys Pierśćca. Wśród goście zaproszonych na konkurs był Jan Chmiel. Dobry duch regionalizmu Śląska Cieszyńskiego, jak go określił konferansjer Andrzej Mróz, pięknie wyrecytował gwarą jeden z swoich wierszy: Czy może być poezja w chłopskim słowie. Rywalizację konkursową zakończono odśpiewując hymn Ziemi Cieszyńskiej Ojcowski Dom. 2 Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i wspaniałe nagrody.

3 Obchody święta Konstytucji W Skoczowie główne uroczystości związane z obchodami 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się pod Pomnikiem Poległych za Wolność Śląska. Wartę honorową zaciągnęli tam druhny i druhowie z skoczowskich drużyn harcerskich. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, z-ca burmistrza Piotr Rucki, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Koniarczyk, posłowie na Sejm RP - Aleksandra Trybuś i Czesław Gluza, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 z Pierśćca oraz harcerze. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu państwowego. Po południu na skoczowskim rynku można było oglądać wystawę odrestaurowanych, starych dokumenty (od średniowiecza do XIX wieku), które regulowały życie miasta. Przygotowało ją Miejskie Nowy sołtys Bładnic Jan Łomozik po kilku miesiącach zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa Bładnic. - Nie spodziewałem się, że tak szybko to się stanie, ale choroba mnie do tego zmusiła - komentował swoją decyzję. - Przepraszam tych którzy na mnie głosowali i mogą czuć, że ich zawiodłem - dodał. W zebraniu wiejskim uczestniczyło 40. mieszkańców Bładnic. Wśród gości byli: z-ca burmistrza Skoczowa Piotr Rucki, naczelnik Wydziału Orga- 4 maja, w dniu św. Floriana, członkowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Skoczów obchodzili swoje święto. Po południu spotkali się w strażnicy przy ul. Cieszyńskiej. Stamtąd w kolumnie z pocztem sztandarowym przeszli do kościoła śś. ap. Piotra i Pawła. Została w nim odprawiona msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Pod fi gurą św. Floriana złożona została wiązanka kwiatów. Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się krótka odprawa przed strażnicą OSP. Życzenia z okazji święta przekazał druhom Roman Kohut, komendant fakty Wiązanki kwiatów złożyli: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, z-ca burmistrza Piotr Rucki, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Koniarczyk. Centrum Kultury Integrator. Widzowie, którzy oglądali wystawę mogli dowiedzieć się także, o przemarszu przez Skoczów w maju 2013 r. Wojska Polskiego, dowodzonego przez księcia Józefa Poniatowskiego. Dla dzieci zorganizowany został na rynku konkurs plastyczny związany z Konstytucją 3 Maja. Obchody święta Konstytucji w Skoczowie zakończyła wieczorna msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele śś. ap. Piotra i Pawłą. Uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się także w Pierśćcu, pod pomnikiem poświęconym Ofi arom terroru i wszystkim walczącym o wolną Polskę. Wiązanki kwiatów złożyli tam przedstawiciele Rady Sołeckiej z sołtysem Tadeuszem Koniarczykiem, strażacy z OSP oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6. Konstytucja 3 Maja uchwalona została w 1791 r. na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne, jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim w świecie - po Konstytucji USA. Uchwalona przez Sejm Czteroletni konstytucja, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze. Ustalała podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Jadwiga Kozok jest nowym sołtysem Bładnic. Mieszkańcy powierzyli jej to stanowisko 16 kwietnia podczas zebrania wiejskiego. Wybrano na nim także nową Radę Sołecką. Jan Łomozik gratuluje wyboru swojej następczyni na funkcji sołtysa Jadwidze Kozok. Pod patronatem św. Floriana miejsko-gminny OSP w Skoczowie. Później była strażacka biesiada, z grochówką, ciastem i kawą. Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie obchodzi w tym roku 140. rocznicę powstania. Obecnie w gminie działa 10 jednostek terytorialnych w sołectwach: Bładnice, Kiczyce, Kowale, Pierściec, Pogórze, Ochaby, Międzyświeć, Skoczów, Wiślica, Wilamowice i dwie zakładowe (Teksid Iron Poland i Skotan). Należy do nich 531 członków. 229 może brać udział w akcjach. Wśród strażaków ochotników jest 29 kobiet. nizacyjnego Urzędu Miejskiego Beata Macura, skoczowscy radni - Fryderyk Białoń i Jan Krużołek, asystent społeczny posła Czesława Gluzy, Jan Szczypka. Jedynym punktem porządku zebrania wiejskiego w Bładnicach był wybór sołtysa i Rady Sołeckiej. Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej (przeprowadziła wybory) zgłaszano kandydatów na sołtysa. Padło tylko jedno nazwisko: Jadwigi Kozok, szefowej bładnickiego Koła Gospodyń Wiejskich. W głosowaniu poparli ją wszyscy uczestnicy zebrania. Do Rady Sołeckiej zgłoszono pięć osób: Antoniego Hazukę, Ewę Stanną, Damiana Dudę i Józefę Kozok. Wszyscy otrzymali wymaganą liczbę głosów i zostali członkami Rady Sołeckiej Bładnic. Jadwiga Kozok mieszka w Bładnicach od 35 lat. W życiu zawodowym była związana z gastronomią. Teraz już nie pracuje. - Mam więc nieco wolnego czasu i postanowiłam zaangażować się w działalność na rzecz wsi. Udało mi się reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich, do którego należy już ponad 30 pań - podkreśla nowa sołtys Bładnic. Jadwiga Kozok dziękując za wybranie jej na stanowiska sołtysa zadeklarowała, że chce współ- Sołtys Jadwiga Kozok i członkowie Rady Sołeckiej Bładnic. pracować z Radą Sołecką i mieszkańcami Bładnic. Zwróciła uwagę, że w sołectwie dotychczas niewiele się działo. - Teraz to się zmienia, bo mamy świetlicę. Chcę, żeby w niej się dużo działo. Będę tu gospodarzyć po babsku - zapowiedziała. Zdjęcia Ryszard Stelmaszczyk Strażacy w kolumnie, z pocztem sztandarowym, przeszli do kościoła śś. ap. Piotra i Pawła. 3

4 fakty Gmina Skoczów W okresie od r. do r. w gminie Skoczów realizowany będzie projekt pn. EDUKACJA SZANSĄ NA SUKCES, współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt złożony został w konkursie w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5. Oddolne inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich. Na jego realizację przyznano dofi nansowanie w wysokości ,50 zł. Celem projektu jest kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych 10. kobiet i czterech mężczyzn z terenu gminy Skoczów poprzez rozwijanie potrzeby samokształcenia i samorealizacji oraz podniesienie samooceny wśród osób niepełnosprawnych. W projekcie zaplanowano szkolenie z podstaw obsługi komputera i szkolenie z obsługi kas fi skalnych. W ramach reintegracji społeczno-zawodowej przewidziano warsztaty taneczne, których celem będzie wzrost sprawności fi zycznej i poczucia własnej atrakcyjności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Edukacja szansą na sukces Podczas całego projektu jego uczestnicy będą mogli liczyć na pomoc psychologa, który poprowadzi indywidualne i grupowe warsztaty psychologiczno-społeczne oraz doradcę zawodowego, który pomoże określić drogę zawodową, przybliży techniki poszukiwania pracy i rozwoju osobistego. W ramach poradnictwa zawodowego zorganizowany zostanie wyjazd na targi pracy do Bielska-Białej. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby w wieku lat. zamieszkałe na terenie gminy Skoczów oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu: - Rynek 17a w Skoczowie (wejście od ul. Garbarskiej), - pod numerem telefonu: wew. 141, osoba do kontaktu Agata Tomica, - Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska i z Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka 4 Gmina Skoczów wspólnie z Regionalną Biblioteką w Karwinie (Regionálni knihovna Karviná) realizuje projekt Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka. Działania projektu skupiają się na popularyzacji wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Morcinka, pisarza znanego nie tylko na Śląsku Cieszyńskim. Morcinek urodził się w Karwinie, ale mieszkał i tworzył w Skoczowie, a pochowany został na cmentarzu w Cieszynie. W tym roku przypada 50 rocznica śmierci pisarza. Liderem projektu jest Gmina Skoczów. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje książka, której autorką jest Joanna Jurgała- Jureczka zatytułowana Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka. Publikacja przetłumaczona na język czeski przybliży postać lubianego, ale i trochę kontrowersyjnego pisarza prezentując również mniej znane fakty z jego życia. Wydane zostaną również pocztówki z mapą Szlaku Morcinkowskiego w językach polskim i czeskim. W Skoczowie odbywa się Amatorski Przegląd Sztuk Teatralnych im. Gustawa Morcinka. W fi - nałowym pokazie, który odbędzie się 26 kwietnia o godz w MCK Intergator w sali Pod Pegazem przy ul. Targowej 26, weźmie udział 5 szkolnych zespołów teatralnych z: Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie, Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu, Zespołu Szkół nr 5 w Pogórzu oraz Zespołu Szkół nr 4 w Ochabach. Publikacja Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka zostanie ofi cjalnie zaprezentowana w Karwinie 10 maja oraz 24 maja w Skoczowie. Spotkanie w Karwinie połączone będzie z przekazaniem Bibliotece części wydanych w ramach projektu książek i wystawieniem najlepszego spektaklu przeglądu. W Muzeum im. Gustawa Morcinka odbywają się lekcje muzealne poświęcone Morcinkowi przeznaczone dla szkół gminy Skoczów (szkoły podstawowe klasy IV-VI i gimnazja klasy I-III). Podczas lekcji dla szkół podstawowych omawiane są utwory poświęcone tematyce górniczej i śląskiej na podstawie noweli: Łysek z pokładu Idy, a także życie i twórczość pisarza. Natomiast tematem lekcji dla klas gimnazjalnych jest literatura Gustawa Morcinka na bazie powieści historycznej Wyrąbany chodnik oraz okres 20.lecia międzywojennego, a w szczególności lata bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej. 11 listopada 2012 roku odbył się pokaz fi lmów poświęconych pisarzowi. Zaprezentowano Czarne diamenty oraz Siedem zegarków Gustawa. Realizacja projektu zakończy się w maju 2013 r. Wartość projektu: euro.

5 Konserwacja i digitalizacja starych skoczowskich dokumentów była możliwa dzięki zabiegom władz samorządowych miasta. Była realizowana w ramach unijnego Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata kwietnia odnowione dokumenty można było zobaczyć już w gablotach w jednej z sal Muzeum im. Gustawa Morcinka. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Bieniek, radni powiatowi: Beata Macura, Witold Dzierżawski, Jerzy Malik. Kierownik muzeum Wiesław Kuś dziękował burmistrzowi Skoczowa Janinie Żagan za to, że władze miasta podjęły się w ubiegłym roku konserwacji 22 starych dokumentów. - To był Zachowane dokumenty to jest ostatni moment coś, o czym powinni wiedzieć wszyscy mieszkańcy Skoczowa na to, bo mogły - podkreślała burmistrz Janina zostać przejęte Żagan. przez Archiwum 60. uczniów wraz z opiekunami z szkół podstawowych nr 1, 3 i 8 w Skoczowie stawiło się w sobotę rano (13 kwietnia) przed Krytą Pływalnia Delfi n. Stamtąd wyposażeni w rękawice ochronne i worki wyruszyli na wały po obu stronach Wisły, aby je wysprzątać. Przeszli odcinek od mostu przy ul. Bielskiej do mostu kolejowego. Uczniowie wraz z opiekunami i kierującym akcją Piotrem Steblem (wiceprzewodniczącym skoczowskiego PTTK), przedzierali się przez fakty Historia zapisana w dokumentach W Muzeum im Gustawa Morcinka w Skoczowie można obejrzeć 22 stare dokumenty i pieczęcie związane z historią miasta. Wróciły tam po trwającej prawie rok konserwacji. Najstarszy z niezwykle cennych dokumentów pochodzi z XV wieku a najmłodszy z wieku XIX. Uczniowie wysprzątali wały Wisły Państwowe i zabrane ze Skoczowa - zauważył. Dodał, że niewiele miast w Polsce ma tak zabezpieczone stare dokumenty. O tym jak przebiegał proces konserwacji dokumentów i pieczęci opowiedziała Anna Fabrizzi- Szostak, która zajmowała się tym przez dziewięć miesięcy. - To była trudna, odpowiedzialna praca ze względu na rangę tych dokumentów - podkreślała. Burmistrz Janina Żagan zwróciła uwagę, że poddane konserwacji 22 stare dokumenty, to pierwsza część całego zbioru. Zadeklarowała, że władze gminy będą zabiegały o to, aby odnowione zostały także pozostałe skoczowskie dokumenty przechowywane w muzeum. - Zachowane dokumenty to jest coś, o czym powinni wiedzieć wszyscy mieszkańcy Skoczowa. Mogą być dumni z tego, że mieszkają w miejscu, w którym już przed XV wiekiem żyli ludzie, którzy tworzyli, ciężko pracowali, trudnili się rzemiosłem - mówiła burmistrz Żagan. Dodała, że wystawę starych dokumentów w muzeum powinni odwiedzić uczniowie wszystkich szkół, aby poznać kawałek historii miasta. Wśród dokumentów, które poddane zostały konserwacji jest m.in.: Dokument Przemysława II z 1470 r., który potwierdza mieszczanom Skoczowa ich dawne prawa i przywileje. Dokumenty, w których były spisane spłonęły w pożarze u schyłku 1469 lub na początku 1470 roku. Odnowione zostały także m.in. dokumenty Kazimierza II z 1504 i 1521 roku, Wacława II Adama z 1571 r., cesarza Franciszka II z 1806 r. Ważnym dokumentem jest również Kodeks Skoczowski - zbiór przywilejów miejskich Cesarz Leopld I na prośbę mieszkańców potwierdza w nim wszystkie przywileje i nadania udzielone im przez książąt cieszyńskich z lat Oryginały poddanych konserwacji dokumentów będzie można oglądać w Muzeum im. Gustawa Morcinka do końca maja tego roku. Potem złożone zostaną w specjalnych, przygotowanych dla ich ochrony pudłach. Na światło dzienne zostaną wyjęte ponownie dopiero za kilka lat. Prawie 50 worków śmieci zebrali uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w sprzątaniu wałów Wisły. Akcję zorganizowało 13 kwietnia skoczowskie Koło Miejskie PTTK i Komisja Ochrony Środowiska przy Oddziale PTTK Beskid Śląski w Cieszynie. Uczniowie przedzierali się przez krzaki i wyciągali leżące wśród nich śmieci. krzaki i wyciągali stamtąd śmieci, zalegające tam od lata 2012 r. Były butelki szklane i plastykowe, reklamówki, tekturowe pudła, kawałki metalu, stare buty, itp. Worki zapełniały się bardzo szybko. W ciągu dwóch godzin akcji śmieciami wypełniono ich około 50. Po weekendzie zebrane śmieci wywieźli na wysypisko pracownicy MZD. Po przejściu szlaku wzdłuż wałów Wisły uczestnicy sprzątania spotkali się w sali widowiskowej MCK Pod Pegazem. Tam organizatorzy poczęstowali uczniów ciepłym posiłkiem, ufundowanym przez Urząd Miejski w Skoczowie. Później dla odważnych był konkurs przyrodniczo-krajobrazowy. Na zweryfi kowanie swojej wiedzy zdecydowało się kilkoro uczniów. Konkurs prowadzili Jan Machała, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK Beskid Śląski i Piotr Stebel z skoczowskiego PTTK. Startujący w nim uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością nazw roślin, drzew, grzybów, ptaków, rzek i miejscowości. Zwycięzcą konkursu został Marcin Sikora z Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie. W nagrodę pojedzie w czerwcu na wycieczkę na Małą Fatrę w Słowacji, którą organizuje PTTK w Skoczowie. Drugie miejsce zajęła Kornelia Pagieła (SP 1), trzecie Łukasz Sikora (SP 8) a czwarte Kamil Kurek (SP 1). Do końca maja dokumenty będą wstawione w gablotach. Nagrody dla laureatów konkursu przyrodniczo-krajoznawczego ufundowała Komisja Ochrony Środowiska przy Oddziale PTTK Beskid Śląski. Organizatorzy wręczyli także pamiątkowe dyplomy opiekunom uczniów uczestniczących w akcji sprzątania: Iwonie Czakon-Kobus (SP 3), Elżbiecie Ferfeckiej (SP 1) i Alicji Kosmali (SP 8). Uczniom i opiekującym się nimi nauczycielom podziękował za udział w trzecim już sprzątaniu wałów Wisły przewodniczący skoczowskiego Koła Miejskiego PTTK Krzysztof Greń. Zwycięzcy konkursu przyrodniczego wraz z wychowawcami i organizatorami sprzątania wałów Wisły. Zdjęcia: Ryszard Stelmaszczyk 5

6 fakty Laureaci konkursów przedmiotowych Laureaci konkurów przedmiotowych z Gimnazjum nr 4 w Skoczowie z dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Elżbietą Adamowską. Droga kolorem zapisana Macieja Paździora i jego artystyczny dorobek przedstawiła Łucja Skrond, kierownik Muzeum im. św.. Jana Sarkandra. Fot. Ryszard Stelmaszczyk W muzeum im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie można oglądać kolejną wystawę malarstwa. Tym razem swoje prace eksponuje mieszkający w Katowicach Maciej Paździor. Wystawa jego obrazów zatytułowana Droga kolorem zapisana została otwarta 12. kwietnia. Maciej Paździor wystawia swoje prace w Skoczowie po raz drugi. Przerwa trwała długo, bo aż 15 lat. - Tym razem malarz zabrał nas w drogę kolorem zapisaną - mówiła podczas wernisażu wystawy Łucja Skrond, kierownik Muzeum im. św. Jana Sarkandra. Komentując obrazy Paździora podkreślała, że jego malarstwo jest poszukiwaniem tego skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. W pracach Macieja Paździora wystawionych w Sarkandrówce dominują intensywne barwy. Dopiero gdy im się przyglądamy z bliska wyłaniają się twarze, sylwetki aniołów, zwie- Gustaw Morcinek, Zofi a Kossak, Władysław Reymont, Bolesław Prus, Julian Ochorowicz, Maria Dąbrowska, Julian Przyboś, Marzena Skotnicówna, to tylko niektóre ze znanych osób, których związki ze Skoczowem i Ziemią Cieszyńską przedstawiła Joanna Jurgała-Jureczka, podczas ciekawych spotkań dla dzieci i dorosłych, które zorganizowała Biblioteka Publiczna. Niepublikowane zdjęcia, nowe materiały, odkryte w archiwach, mało znane fakty z życia znanych literatów zaciekawiły słuchaczy. Podczas ciekawej dyskusji, 18 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej miała miejsce Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych. Wśród uczestników uroczystości był śląski kurator oświaty Stanisław Faber i dyrektor bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty Elżbieta Adamowska. W gronie najzdolniejszych uczniów, nagrodzonych tytułami laureatów, znalazła się trójka gimnazjalistów z Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie: Kinga Tomzik (chemia), Bartłomiej Sobol (fi - zyka) i Władek Lewandowski (język rosyjski). To właśnie oni okazali się najlepszymi spośród 69. tys. uczniów z województwa śląskiego biorących udział w konkursach przedmiotowych. Na galę do Bielska-Białej gimnazjaliści ze Skoczowa pojechali wraz z nauczycielami, którzy przygotowywali ich do konkursu: Agatą Gremlik-Tyrną, Alicją Cieślar i Ludmiłą Lewandowską. Spotkania kulturalne w bibliotece Uroczystość wręczenia laureatom wyróżnień była wspaniale przygotowana i przebiegała w miłej atmosferze. Na początek zaprezentowano ogólne wyniki konkursów oraz liczbę uczniów biorących w nich udział. Wiele ciepłych słów skierowała do uczniów dyrektor Elżbieta Adamowska. Pochwaliła ich za pracę. Rodzicom i nauczycielom podziękowała za to, że pomagają i wspierają uczniów. To, że zostaliście laureatami jest kapitałem, który w dalszych latach przyniesie wam cenne korzyści podkreślała dyrektor Adamowska. Uczniowie oraz przygotowujący ich do konkurów nauczyciele zostali uhonorowani dyplomami. Z rąk śląskiego kuratora oświaty Stanisława Fabera odbierali zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata. Galę uświetnił koncert orkiestry Big Band z Katowic. Tekst i foto Patrycja Puda rząt. Obrazy są alegoryczne, dotykają sacrum. Jedyną wyrazistą postacią na wystawianych obrazach jest św. Franciszek. Paździor malował tego świętego już kilka razy. Obraz wystawiony w Skoczowie jest najnowszą wizją św. Franciszka. Powstał, jak wyjaśnił artysta, przed wyborem nowego papieża, który przybrał imię Franciszka. Każdy obraz Macieja Paździora wystawiony w Skoczowie, jest podpisany poetyckim opisem. Oglądając je możemy przeczytać podwieszone pod nimi wiersze: Anioł w dolinie światła, Oblicza przemian, Dolina miłości, Ocean kolorów serca, Św. Franciszek przy krzewie róż, Golgota. Maciej Paździor poza malowaniem i pisaniem wierszy występuje także z recitalami poezji śpiewanej. Przy akompaniamencie gitary i harmonijki ustnej wykonuje swoje kompozycje. Wiersze zazwyczaj są opisem powstałych wcześniej obrazów. Maciej Paździor komentując swoją wieloraką twórczą działalność podkreśla, że malarstwo jest podstawą. - To najbardziej czuję. Reszta jest jego pochodną - wyznał. Michał Paździor ma na swoim koncie 58 wystaw indywidualnych i osiem zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach w kraju i za granicą. Ma stałe ekspozycje w autorskiej Galerii Duszy Aleksandretta w Katowicach oraz w galeriach miejskich w Krakowie, Bielsku-Białej, Warszawie, Hamburgu, Chicago, Sewilli, Granadzie i Barcelonie. która wywiązała się w trakcie spotkania dla dorosłych, uczestnicy poznali niektóre, mało znane epizody, z życia przedstawianych osób, w których uczestniczyli ich bliscy i krewni. Miła atmosfera, ciekawe ujęcie tematu sprawiły, że spotkania autorskie z Joanną Jurgałą-Jureczką, zatytułowane Znani literaci na Śląsku Cieszyńskim, w nietuzinkowy sposób przybliżyły nam Śląsk Cieszyński i jego związki ze znanymi postaciami świata kultury. 6 W spotkaniach z Joanną Jurgała-Jureczką uczestniczyły dzieci i dorośli mieszkańcy gminy Skoczów.

7 XXVIII sesja Rady Miejskiej Skoczowa Korekta budżetu gminy na 2013 rok Będą ulgi w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych - zapowiedziała burmistrz Skoczowa Janina Żagan podczas obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej Skoczowa odbyła się 18 kwietnia. Obrady prowadził przewodniczący RM Tadeusz Koniarczyk. Uczestniczyli w nich m.in.: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, z-c burmistrza Piotra Rucki, skarbnik gminy Jerzy Ciałoń, radni powiatowi - Beata Macura i Witold Dzierżawski oraz Adam Fabian, asystent społeczny poseł Mirosławy Nykiel. Zanim Rada Miejska przystąpiła do realizacji porządku obrad sesji, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 6. kwietnia radnej Marii Nowak. Omawiając działania Urzędu Miejskiego burmistrz Janina Żagan poinformowała radnych, że w przetargu na wybór fi rmy, która zajmie się odbiorem śmieci w gminie, wpłynęło dziewięć ofert. Są one obecnie analizowane. Firmy zostały wezwane do uzupełnienia złożonych dokumentów. Najtańsza oferta za odbiór śmieci zakłada miesięczną opłatę od osoby w wysokości 3,42 zł, najdroższa 8 zł. Burmistrz Żagan wyraziła nadzieję, że po zakończeniu przetargu stawki miesięcznych opłat za odbiór odpadów (8,20 zł - segregowane i 12,30 zł - niesegregowane) będzie można obniżyć. - Są już propozycje ulg w opłatach dla rodzin wielodzietnych - poinformowała. Jeszcze w ostatnich dniach kwietnia sprawami odbioru śmieci mają się zając komisje Rady Miejskiej. - Wcześniej nie udało się tego zrobić, bo chcemy przedstawić całość, a jest jeszcze kilka spraw do przedyskutowania - wyjaśniała burmistrz Żagan. Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Planowane dochody (69,3 mln zł) wykonane zostały w 97,4 proc. i wyniosły 67,5 mln zł. Wydatki zaplanowano na 66,4 mln zł. Wykonane zostały w 95,8 proc., na kwotę 66,5 mln zł. Planowana nadwyżka operacyjna (492,8 tys. zł) była sześciokrotnie wyższa i wyniosła 2,7 mln zł. W czasie omawiania sprawozdania z działalności skoczowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej radni pytali o działalność Żłobka Publicznego. Stanisław Kaczmarczyk zwrócił uwagę, że o przyjęciu dziecka do tej placówki decyduje kolejność zgłoszenia. Zaproponował wprowadzenie zamian w statucie żłobka, które uwzględniałyby również takie kryteria przyjęć jak: matka samotnie wychowująca dziecko, dochód na członka rodziny. - Dyrektor Żłobka już się tym zajmuje. W maju przedstawione zostaną propozycje zmian uregulowań naboru - poinformowała burmistrz Żagan. Wśród dokumentów jakimi zajmowali się radni była informacja oceniająca stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Skoczów w 2012 r. Przygotowali ją komendant Komisariatu Policji w Skoczowie, nadkom. Jacek Stalmach i komendant Straży Miejskiej Artur Tyrna. Z dokumentu wynika m.in., że w 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011 więcej było kradzieży z włamaniem i kradzieży mienia. Więcej było też zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Mniej było natomiast bójek i pobić. Rada Miejska przyjęła 9 uchwał. Dokonała zamian w budżecie gminy na 2013 r. O 2 mln 43 tys. zł zmniejszona została subwencja oświatowa - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Po wprowadzonych zmianach w budżecie, planowane na ten rok dochody gminy wyniosą 69 mln 56 tys. zł a wydatki 71,9 mln zł. Defi cyt budżetu w wysokości 2,8 mln zł pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zł i wolnych środków - 842,2 tys. zł. Burmistrz Janina Żagan wyjaśniła, że zmianę kwoty subwencji oświatowej w budżecie gminy trzeba było wprowadzić, bo jest już decyzja Ministerstwa Finansów o jej obniżeniu (o przyczynach rada miejska Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. pisaliśmy w poprzednim numerze Wieści Skoczowskich - red.). - Mamy taki obowiązek bez względu na podejmowane działania w sprawie odzyskania należnej gminie kwoty. Różnicę w wysokości subwencji pokryjemy z nadwyżki budżetowej za 2012 r. - wyjaśniała. Burmistrz Żagan. Dodała, że gmina wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie subwencji dla gminy z rezerwy oświatowej. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wysokości około 1,6 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pieniądze będą przeznaczone na budowę kanalizacji w Bładnicach. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie tzw. umowy zakupowej. Jak wyjaśnił z-ca burmistrza Piotr Rucki wszystkie gminy powiatu cieszyńskiego i Starostwo Powiatowe ogłoszą wspólny przetarg na zakup energii elektrycznej. Zmieniona została także uchwała w sprawie dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlowych i lokali gastronomicznych w Skoczowie. Zgodnie z nią ogródki i tarasy przy restauracjach w niedziele i dni świąteczne będą mogły być otwarte do północy. - To realizacja wniosków mieszkańców. W czasie imprez organizowanych na rynku ludzie chcą się bawić dłużej - komentował uchwałę z-ca burmistrza Piotr Rucki. UCHWAŁA NR XXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 18 KWIETNIA 2013 ROKU w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) - Rada Miejska Skoczowa u c h w a l a 1 Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV. Pożyczka będzie realizowana w latach w następujący sposób: - w 2013 roku ,00 zł, - w 2014 roku ,00 zł. 2 Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych Gminy Skoczów w okresie 11 lat od dnia zakończenia zadania tj. w latach Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 5 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w miesięczniku Wieści Skoczowskie. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR XXVIII/349/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/369/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Skoczów Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) i art. XII 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz.142 ze zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala: 1. W w/w uchwale zmienia się: 1. w 1 czas pracy dla zakładów gastronomicznych z dotychczasowego od godz. 6:00 do 22:00 na od 6:00 do 24:00, 2. 4 otrzymuje brzmienie: w okresie od kwietnia do października mogą być czynne ogródki i tarasy funkcjonujące przy istniejących placówkach gastronomicznych od godz. 6:00 do 24:00 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Wieściach Skoczowskich oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 września 2013 r. Pożegnanie radnej Marii Nowak 10. kwietnia (środa) pożegnaliśmy Marię Nowak - radną Rady Miejskiej Skoczowa. Zmarła 6 kwietnia, po krótkiej chorobie. Miała 71 lat. Marysia - tak, mimo różnicy wieku, chciała żebym do niej się zwracała - była osobą o jasno określonej postawie. Była szczególnie wrażliwa na krzywdę osób starszych i chorych. Marysia mocno angażowała się w życie parafi i śś. ap. Piotra i Pawła. Była aktywnym członkiem działających przy niej grup modlitewnych. Należała do działającego przy parafi i chóru Laudate Dominum. Nawet ciężka choroba nie była dla niej powodem do narzekań. Sprawami, gminy Skoczów, jej mieszkańców, pracami Rady Miejskiej nie przestała się interesować nawet leżąc w szpitalnym łóżku. Teresa Papkala radna Rady Miejskiej Skoczowa 7

8 8 Amatorski Przegląd Sztuk Teatralnych im. Gustawa Morcinka zorganizowano w ramach współfi nansowanego przez UE projektu Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka. Realizuje go gmina Skoczów wspólnie z Regionalną Biblioteką w Karwinie (Czechy). Projekt związany jest z przypadającą w tym roku 50. rocznicą śmierci Gustawa Morcinka. Pisarz urodził się w Karwinie, ale mieszkał i tworzył w Skoczowie. Do Amatorskiego Przeglądu Sztuk Teatralnych im. Gustawa Morcinka zaproszone zostały szkoły podstawowe i gimnazja z gminy Skoczów. W wyniku przeprowadzonych w marcu br. eliminacji, do fi nałowej rozgrywki zakwalifi kowało się pięć zespołów teatralnych: ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie (ZS 3), Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie (ZS 1), Szkoły Podstawowej nr 5 w Ochabach (ZS 4), Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu i Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu (ZS 5). Przez ponad miesiąc trwały przygotowania do rywalizacji w fi nale. Gmina Skoczów - organizator fakty Baśnie Gustawa Morcinka na scenie teatralnej Inscenizacja przedstawienia Zuzanka i utopce według baśni Gustawa Morcinka, przygotowana przez zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu (Zespół Szkół nr 5) została najwyżej oceniona podczas finału Amatorskiego Przeglądu Sztuk Teatralnych przeprowadzonego 26 kwietnia w sali widowiskowej MCK Pod Pegazem w Skoczowie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu wystawili sztukę Zuzanka i utpoce. Występy młodych aktorów oceniało jury. 70 osób przyszło 1 maja na plac targowy w Skoczowie by wziąć udział w Marszu po zdrowie nordic walking. Zorganizowały go Stowarzyszenie Wspólnota dla Skoczowa i Chrześcijańska Służba Charytatywna, przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego. przeglądu zapewniła szkolnym zespołom teatralnym materiały do przygotowania strojów oraz scenografi i. Reżyserami przedstawień, autorami scenariuszy, choreografami i scenografami byli szkolni nauczyciele. W czasie prób fachowych porad udzielał młodym aktorom Bogusław Słupczyński z Teatru CST w Ciszynie. Efekty miesięcznych przygotowań można było zobaczyć 26 kwietnia w sali widowiskowej MCK Pod Pegazem w Skoczowie, podczas fi nału Amatorskiego Przeglądu Sztuk Teatralnych im. Gustawa Morcinka. Powodzenia i udanego występu na scenie młodym aktorom życzyła burmistrz Skoczowa Janina Żagan. Finałowy przegląd rozpoczęło przedstawienie Zuzanka i utopce według baśni Gustawa Morcinka, przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu. Do występu przygotowały je nauczycielki: Małgorzata Jędrusik i Mirosława Jarmolińska-Oleksy. Kolejną wersję Zuzanki i utopców zaprezentowali uczniowie z klasy III Gimnazjum nr 5 i klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 5, należącej do Zespołu Szkół nr 4 w Ochabach. Do występu przygotowała ich dyrektor ZS 4 Jolanta Miodońska-Pobuda. Sceniczną adaptację Zuzanki i utopców zaprezentował również następny zespół, który pojawił się na scenie, reprezentujący Szkołę Podstawową nr 8, należącą do Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie. Uczniów przygotowały do występu nauczycielki: Beata Żbik-Bibrzycka (scenariusz, reżyseria), Bożena Grycz i Janina Czyż (scenografi a, choreografi a). Kolejni na scenie pokazali się uczniowie Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu. W ich wykonaniu publiczność obejrzała Żałosne przygody diabełka Fajferka. Młodych aktorów przygotowała do występu nauczycielka Renata Swoboda (scenariusz, reżyseria, choreografi a). Autorką ciekawej i pomysłowej scenografi i była nauczycielka plastyki - Iwona Korus. Jako ostatni na scenie wystąpili uczniowie klasy VIa ze Szkoły Podstawowej nr 1, należącej do Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie. Pokazali przedstawienie Jak górnik Bulanda diabła oszukał, ze zbioru baśni Gustawa Morcinka, O tym jak głupi Zefl ik był mądrym Zefl ikiem. Zespół teatralny z SP 1 przygotowała do występu na scenie nauczycielka języka polskiego Ilona Weisman (scenariusz, reżyseria, scenografi a). Występy szkolnych zespołów teatralnych oce- Maszerowali po zdrowie W Marszu po Zdrowie wzięło udział 70 osób. Gimnazjaliści z Pierśćca przygotowali na przegląd Żałosne przygody diabełka Fajferka. niało jury w składzie: przewodnicząca - Joanna Jurgała-Jureczka (literaturoznawca), Helena Legowicz z Regionalnej Biblioteki w Karwinie, Dorota Noszka z MCK Integrator, Bogusław Słupczyński (Teatr CST), Krzysztof Kołakowski (aktor-amator). Jury uznało za najlepsze przedstawienie Zuzanka i utopce zaprezentowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu. Drugie miejsce przyznało uczniom z Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu za Żałosne przygody diabełka Fajferka. Na trzecim miejscu uplasował się zespół teatralny z Zespołu Szkół nr 4 w Ochabach ( Zuzanka i utopce ), na czwartym i piątym w kolejności zespoły teatralne z SP 8 w Skoczowie ( Zuzanka i utopce ) i SP 1 w Skoczowie ( Jak górnik Bulanda diabła oszukał ). Przewodnicząca jury, Joanna Jurgała-Jureczka, oceniając występy zespołów teatralnych podkreślała ich wysoki poziom. Zwróciła uwagę, że reżyserzy przedstawień i młodzi aktorzy w atrakcyjnej formie pokazali na scenie znane baśnie Gustawa Morcinka. - Wykonaliście olbrzymią pracę, jako reżyserzy i aktorzy. Jestem pełen podziwu dla tego, co zrobiliście - komentował fi nał przeglądu Bogusław Słupczyński aktor Teatru CST w Cieszynie. Zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu pokazane na przeglądzie przedstawienie Zuzanka i utopce zaprezentuje 10 maja w Karwinie. W Skoczowie młodzi aktorzy wstąpią ponownie 24 maja. Zdjęcia: Bartłomiej Kukucz, Ryszard Stelmaszczyk Miłośników chodzenia z kijami witał prezes Wspólnoty dla Skoczowa Jan Szczypka. Krótki instruktarz o technice nordic walking i rozgrzewkę przeprowadził kierownik ChSCh w Skoczowie, Andrzej Cichy. Na targowisku był punkt medyczny, w którym można było zmierzyć ciśnienie krwi przed startem. O godz. 15. uczestnicy marszu wyruszyli na sześciokilometrową trasę. W połowie drogi, w Harbutowicach, w tamtejszym Domu Rolnika, był krótki postój. Na kijkarzy czekały kanapki i herbata przygotowane przez panie z harbutowickiego Koła Gospodyń Wiejskich. Na skoczowskim placu targowym miłośnicy chodzenia z kijami pojawili się ponownie po dwóch godzinach maszerowania. Czekały tam na nich nagrody ufundowane przez organizatorów. Były także dwie nagrody specjalne dla najstarszego i najmłodszego uczestnika Marszu po zdrowie. Piękne akwarele ufundowane przez burmistrza Skoczowa Janinę Żagan otrzymali: Julian Janos (79 lat) i Filip Kraś (5 lat). Na koniec było pamiątkowe zdjęcie. Zdjęcia: Ryszard Stelmaszczyk

9 21 maja na rynku w Skoczowie, od godziny do odbędzie się II Artystyczny Plener Integracyjny. Organizatorem wydarzenia jest Skoczowskie Stowarzyszenie Zobaczyć Marzenia. Plener współfi - nansuje jest przez Urząd Miejski w Skoczowie. Artystyczny Plener Integracyjny połączony jest z obchodami Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną mieszkającej na terenie gminy Skoczów (w tym uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie) przy współudziale: rozmaitości O zdrowiu Jak zachować sprawny umysł Już w starożytności wierzono, że sposób odżywiania, czyli to co jemy, wpływa na stan naszego umysłu i nasze samopoczucie. Temu tematowi chciałabym poświęcić kilka kolejnych artykułów i odpowiedzieć na pytania co zrobić, aby zachować sprawnym umysł przez całe nasze życie oraz jak usprawnić procesy myślowe, inteligencję i pamięć w najintensywniejszym okresie naszego życia, gdy się uczymy i pracujemy. Wiara, że niektóre składniki naszego pożywienia mają specjalne właściwości, wpływające na intelekt, procesy myślowe i zachowania szczególnie rozwinęła się na początku XIX w. Sylwester Graham (to on propagował zdrowe żywienie w Ameryce i od jego nazwiska mamy nazwę pełnoziarnistego pszennego chleba graham) oraz John Harvey Kellogg (kolejny dziewiętnastowieczny reformator zdrowia, pomysłodawca min. płatków śniadaniowych, masła z orzeszków ziemnych) twierdzili, że toksyny powstające w czasie trawienia mięsa niekorzystnie wpływają na procesy myślowe. To właśnie oni przyczynili się m.in. do bardzo aktywnego wegetarianizmu i tzw. ruchu wstrzemięźliwości. Wiele czasu upłynęło, zanim związki między naszym samopoczuciem a sposobem odżywiania zostały potwierdzone przez naukę. Tak więc już nie tylko przeczucia, ale nauka potwierdza, że nie tylko jesteś tym co jesz, ale myślisz tak, jak jesz. Elizabeth Somer w książce Wpływ jedzenia na nastrój pisze: Nikt nie jest w stanie dokładnie określić, ile i jakie składniki naszego pożywienia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że samopoczucie, usposobienie, pamięć i myślenie zmieniają się w zależności od tego, co i kiedy jemy. Mózg nie różni się od innych organów naszego ciała i tak samo jak serce czy wątroba potrzebuje właściwego, naturalnego, bogatego w składniki odżywcze pokarmu by prawidłowo funkcjonować. Efekty braku niektórych składników odżywczych od zapłodnienia do drugiego roku życia, mają bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, np. niedobory jodu mogą powodować niedorozwój umysłowy, a niedostateczna podaż kwasu foliowego może być przyczyną niedorozwoju układu nerwowego. Niedobory kalorii wpływają np. na szybkość uczenia się, kojarzenia i koncentrację, a brak wit. B6 może powodować u niemowląt nadmierną pobudliwość i drgawki. Skoro skład i jakość diety mają tak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój w życiu płodowym i wczesnym dzieciństwie, to wpływają również na funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego dorosłego człowieka. A zatem niewłaściwe odżywianie przyspiesza związane z wiekiem upośledzenie funkcji intelektualnych. Jednak ten stan rzeczy można odwrócić zwracając uwagę na to, co i kiedy jemy. Niektóre składniki naszego pożywienia mają bezpośredni wpływ na proces myślenia i pamięć. Są to: antyoksydanty (beta-karoten, wit. C i E), witaminy z grupy B i cholina. Za proces starzenia się odpowiedzialne są m.in. wolne rodniki. Jest to grupa bardzo aktywnych substancji chemicznych. Powstają w naszym organizmie jako naturalny produkt w wyniku wielu ważnych dla życia reakcji chemicznych lub tworzą się pod wpływem promieniowania czy stosowania herbicydów. Występują w dymie tytoniowym i w zjełczałych tłuszczach. Kwasy tłuszczowe występują również w naszym organizmie i antyoksydanty chronią je właśnie przed zjełczeniem. Kwasy tłuszczowe wchodzą w skład budowy błon komórkowych. Wiemy jak wygląda i jaki ma smak zjełczały tłuszcz, nie nadaje się do jedzenia, jest popsuty, uległ uszkodzeniu. Podobnie jest z tłuszczami błon komórkowych. Wolne rodniki powodują Artystyczny Plener Integracyjny - uczniów z ZS nr 3 w Skoczowie, - studentów Instytutu Sztuki z UŚ w Cieszynie, - lokalnych artystów plastyków. Artystyczny Plener Integracyjny jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami, uczniami i środowiskiem lokalnych twórców i artystów. Od 22 do 27 maja powstałe podczas pleneru prace będzie można oglądać w Galerii Miejskiej Artadres, Rynek 18. O zdrowiu zmiany w ich budowie i funkcji. Nie tylko niszczą błonę komórkową, ale też mogą wnikać do jej środka, uszkadzając mitochondria odpowiedzialne za produkcję energii w komórce. Mogą również uszkadzać materiał genetyczny komórki, czyli nasze DNA i RNA. Jeśli będzie nam brakować antyoksydantów, które przeciwdziałają tym procesom, przez dłuższy czas, może to doprowadzić do całkowitego zniszczenia komórki. Wolne rodniki oddziałują na wszystkie komórki naszego organizmu, w tym na komórki nerwowe. Gdy takie zmiany występują w komórkach nerwowych, prowadzi to do ich degeneracji i poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu i całego układu nerwowego. Beta-karoten to silny antyoksydant. Aby go dostarczyć wystarczy zjeść 1 marchewkę dziennie, wypić szklankę soku, zjeść 4 morele, 1 brzoskwinię, 5 szt. szparagów czy 9 szt. brukselki. Oczywiście nie wszystko jednego dnia, ale co dzień coś innego. O dalszych składnikach napiszę w następnym numerze. A teraz przepis zawierający dużo selenu. Drożdżowa strucla z powidłami morelowymi dkg mąki razowej pszennej, - 30 dkg maki białej pszennej, - 4 dkg drożdży, 1 łyżeczka soli, 4 dkg oleju, 1 łyżka stołowa cukru, 250 ml wody, - ok. 50 dkg suszonych niesiarkowanych moreli. Z powyższych składników wyrabiamy drożdżowe ciasto, odstawiamy do wyrośnięcia. Wyrośnięte dzielimy na pół, rozwałkowujemy na długi prostokąt, smarujemy powidłami śliwkowymi i zwijamy struclę. Pieczemy w temp. 180 stopni C ok. 40 minut. Powidła śliwkowe, morele zalewamy gorącą wodą odstawiamy na 2 godziny a potem miksujemy wraz z wodą w której się moczyły. Iwona Deperas Wykaz W dniu r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skoczowie, został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz dotyczący oddania w najem w trybie przetargowym następującej nieruchomości: - działki nr 175/5 i nr 177 o łącznej pow. 1,4543 ha położona w Wilamowicach, przy ul. Cieszyńskiej, na cele rolne, na okres 5 lat. Burmistrz Miasta Skoczowa Ogłasza, że przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o ogólnej powierzchni 121,46 m 2, wyposażony w inst. elektr., wod-kan, inst. co etażowe, położony w Skoczowie przy ul. Stalmacha 2, na działce nr 15,16 obręb I, zapisanej w KW Cena najmu za 1 m 2 18,90 zł + VAT. 9

10 10 sołectwa Strażacka Izba Pamięci w Kiczycach Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczycach ma już swoją Izbę Pamięci. Powstała w wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Inwestycja została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Strażacka Izba Pamięci została ofi cjalnie oddana do użytku 20. kwietnia. Symboliczną wstęgę przecięli: z-ca burmistrza Skoczowa Piotr Rucki, dyrektor LGD Cieszyńska Kraina Dominika Tyrna, Przed otwarciem Strażackiej Izby Pamięci było symboliczne przecięcie wstęgi. komendant OSP w Skoczowie Roman Kohut, prezes OSP Kiczyce Krzysztof Kucharski. O inwestycji mówił naczelnik OSP w Kiczycach Szymon Gruszka. Powstała w ramach projektu Strażacka Izba Pamięci - miejscem integrującym pokolenia, dofinasowanego z funduszy Unii Europejskiej. Izba znajduje się na poddaszu budynku Strażnicy OSP. Wcześniej była tam świe- Absolutorium dla sołtysa W zebraniu wiejskim w Wilamowicach wraz z mieszkańcami uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, radna powiatowa Beata Macura, skoczowska radna Beata Branc-Gorgosz, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego: Architektury i Urbanistyki Sylwia Żabińska, Inwestycji i Rozwoju Krzysztof Brudny, dyrektor MZD Piotr Hanzel, komendant Straży Miejskiej Artur Tyrna i dzielnicowy Daniel Procner. Sprawozdanie z prac wykonanych w Wilamowicach w 2012 r. przedstawił sołtys Ryszard Drózd. Na utrzymanie dróg sołectwo miało w budżecie 40,2 tys. zł. Największym wydatkiem, wynoszą- Dotacja z funduszy unijnych do inwestycji ma wynieść 24,5 tys. zł. Ponad 400 godzin przy wykonywaniu remontu przepracowali nieodpłatnie druhowie: Klaudiusz Szulc, Emil Skiba, Jan Gruszczyk, Janusz Stebel, Arkadiusz Bołuk, Jacek Grzybek, Szymon Gruszczyk, Jarosław Bortel. Okna dachowe zamontowała nieodpłatnie fi rma Marcina Gawlasa z Kiczyc. Główne prace remontowe wykonała fi rma Jacka Trombika z Krasnej, szefa tamtejszej OSP. Do działającej od 1925 r. OSP w Kiczycach należy 34. druhów jest w oddziale bojowym. Ponadto są jeszcze dwie 10-osobowe drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców. Mieszkańcy Wilamowic dobrze oceniają działalność sołtysa Ryszarda Drózda w 2012 r. Dali temu wyraz 14 marca podczas zebrania wiejskiego, udzielając mu jednogłośnie absolutorium. Mieszkańcy Wilamowic podkreślali, że sołectwo otrzymuje za mało pieniędzy na utrzymanie dróg. Fot. Ryszard Stelmaszczyk tlica wiejska. Pomieszczenie zostało gruntownie wyremontowane. Z-ca burmistrza Skoczowa Piotr Rucki złożył strażakom z Kiczyc gratulacje za zorganizowanie Izby Pamięci. - To piękne dzieło - zaznaczył. Dodał, że Kiczyce są przykładem tego, jak można korzystać z funduszy unijnych. Przypomniał, że w 2012 r. w Strażnicy OSP oddana została dofi nansowana z nich kawiarenka internetowa. W Kiczycach ze wsparciem UE zbudowano także wiatę, w której są organizowane różne imprezy integracyjne. W czasie uroczystego otwarcia Izby Pamięci goście mogli poznać historię OSP w Kiczycach, która powstała w 1925 r. Przedstawiono ją w formie prezentacji multimedialnej. Zdjęcia komentował druh Jan Gruszczyk (skoczowski radny). Do Strażackiej Izby Pamięci trafi ła już część eksponatów. Można tam oglądać mundury bojowe z lat 60. minionego wieku, mundur galowy z lat 70. Jest stary aparat do oddychania, trąbka, którą kiedyś alarmowano do pożaru. Wyłożone są również archiwalne egzemplarze czasopisma Przegląd Pożarniczy. Trafi ą tam także różne dokumenty i zdjęcia dokumentujące działalność OSP w Kiczycach. Izba będzie także miejscem różnych imprez. - Chcemy tutaj organizować dla wszystkich mieszkańców wieczorki wspomnień, recytatorskie czy spotkania okolicznościowe - podkreślał podczas uroczystego otwarcia prezes kiczyckiej OSP Krzysztof Kucharski. Na remont pomieszczenia, w którym jest Izba Pamięci strażacy z Kiczyc wyłożyli ponad 35 tys. zł. Gości przybyłych na otwarcie witali: prezes OSP w Kiczycach Krzysztof Kucharski i naczelnik Szymon Gruszka. Zdjęcia: Ryszard Stelmaszczyk cym 32,3 tys. zł, było położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 130 m na ul. Spółdzielczej. Na remonty cząstkowe dróg wydano 2,8 tys. zł. Fundusz Sołecki Wilamowic, którym dysponuje Rada Sołecka, wynosił 2,9 tys. zł. Pieniądze zostały wydane na przygotowanie reprezentacji sołectwa w dożynkach gminnych, na zorganizowanie Dnia Dziecka i spotkania z seniorami. Kończąc sprawozdanie sołtys Drózd podziękował za dobrą współpracę w 2012 r. paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, członkom Rady Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom, którzy bezinteresownie angażują się w prace na rzecz sołectwa. Uczestnicy zebrania wiejskiego nie zgłaszali zastrzeżeń do przedstawionego im sprawozdania i jednogłośnie udzielili sołtysowi absolutorium za 2012 rok. W czasie dyskusji mieszkańcy Wilamowic podkreślali, że sołectwo otrzymuje za mało pieniędzy na utrzymanie dróg. Pytali także o budowę kanalizacji w gminie i o nowe zasady gospodarki odpadami. Burmistrz Janina Żagan wyjaśniała, że fundusze sołeckie w gminie Skoczów są jednymi z najwyższych. - Ale na pewno za małe do potrzeb - zauważyła. Zwróciła uwagę na to, że rząd nakłada na samorządy coraz więcej obowiązków, za którymi nie idą pieniądze. Odpowiadając na pytania w sprawie budowy kanalizacji, burmistrz Żagan stwierdziła, że gmina jest do tego przygotowana. Są gotowe projekty. Gminy jednak nie stać na sfi nansowanie tak kosztownej inwestycji. - Jak będą pieniądze zewnętrzne z Unii Europejskiej, to projekt będzie realizowany w całej gminie. Jeżeli nie, to będziemy kanalizację robić wolniej, etapami, korzystając z dofi nansowania NFOŚ i WOFOŚ - informowała burmistrz Skoczowa. Komentując nowe zasady gospodarki odpadami burmistrz Żagan zaznaczyła, że w gminie Skoczów staramy się to robić, jak najmniej boleśnie. - Wysokość opłaty została tak wyliczona, żeby gmina mogła sprostać temu zadaniu. Gospodarka odpadami będzie pod szczególną kontrolą. Nam zależy na tym, aby koszty były jak najniższe - zaznaczyła. Burmistrz Skoczowa podziękowała mieszkańcom Wilamowic za zaangażowanie w organizacji różnych imprez w mieście: Dni Skoczowa i gminnych dożynek. Specjalny list z podziękowaniami i gratulacjami wręczyła sołtysowi Ryszardowi Drózdowi. Zwracając się do obecnych na zebraniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich, Małgorzaty Kussarek i Danuty Kociędy, burmistrz Żagan powiedziała: - Dzięki wam w czasie dożynek nie jemy na rynku hamburgerów, bo królują na nim skoczowskie smaki.

11 sołectwa W Międzyświeciu będzie miejsce na rekreację Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa obiektów rekreacyjnych w Międzyświeciu. Powstaną na terenie działki, którą gmina Skoczów odkupiła od Starostwa Powiatowego. Mieszkańców poinformowano o tym 18 marca na sprawozdawczym zebraniu wiejskim. Podczas zebrania wiejskiego podsumowano realizację zadań inwestycyjnych oraz działalność sołtysa i Rady Sołeckiej w 2012 r. Przyszła na nie spora liczba mieszkańców Międyświecia. W zebraniu uczestniczyli także goście: z-ca burmistrza Skoczowa Piotr Rucki, radna powiatowa Beata Macura, skoczowska radna Beata Branc- Gorgosz, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM Krzysztof Brudny, dyrektor MZD Piotr Hanzel, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności przedstawiła sołtys Marzena Konieczny. Na utrzymanie dróg w 2012 r. w budżecie sołeckim Międzyświecia było nieco ponad 50 tys. zł. Remonty cząstkowe pochłonęły 15,6 tys. zł. Najwięcej - ponad 25 tys. zł - kosztował remont ul. Górskiej, gdzie powstała również zatoczka. Z pieniędzy które były w Funduszu Sołeckim sfi nansowano m.in. organizację festynu, zabawę andrzejkową, udział reprezentacji Międzyświecia w Dniach Skoczowa i dożynkach gminnych. Kończąc sprawozdanie sołtys Marzena Konieczny podziękowała mieszkańcom za pomoc i współpracę w 2012 r. - Myślę, że sporo zrobiliśmy w pierwszym roku mojej działalności na stanowisku sołtysa - stwierdziła. W dalszej części zebrania na pytania mieszkańców odpowiadał z-ca burmistrza Piotr Rucki. Poinformował, że trwają przygotowania do za- Na zebranie wiejskie w Pierśćcu przyszła liczna grupa mieszkańców sołectwa, którzy szczelnie wypełnili świetlicę Szkoły Podstawowej nr 6. Wśród zaproszonych gości byli: z-ca burmistrza Skoczowa Piotr Rucki, radni powiatowi - Beata Macura i Jerzy Malik, skoczowscy radni - Beata Branc-Gorgosz i Teresa Papkala, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM Krzysztof Brudny, Zbigniew Malec z Miejskiego Zarządu Dróg oraz przedstawiciele policji i Straży Miejskiej. Sprawozdanie z zadań zrealizowanych w 2012 r. przedstawił sołtys Tadeusz Koniarczyk. Fundusz Sołecki Pierśćca wynosił 11,3 tys. zł. Największym wydatkiem był zakup strojów regionalnych dla szkoły (7,5 tys. zł). Rada Sołecka dofi nansowała budowę placu zabaw i zakup zainstalowanych tam urządzeń do ćwiczeń siłowych. Wsparła także fi nansowo organizację ferii zimowych i letnich w Pierśćcu. Na remonty i utrzymanie dróg w budżecie sołectwa było 95,8 tys. zł. Za te pieniądze sfi nansowano m.in. zainstalowanie pięciu lamp ulicznych. Jak zauważył sołtys Koniarczyk powstały one w największym zaułku wsi. Dodał, że planowane jest zainstalowanie kolejnych pięciu punktów świetlnych. Inne wykonane w Pierśćcu roboty to mi.in: wzmacnianie rowów, czyszczenie przepustów, wzmocnienie dwóch mostków, na których wykonano nowe barierki. Sołtys poinformował uczestników zebrania, że opracowany został projekt modernizacji obiektów na gospodarowania terenu rekreacyjnego w Międzyświeciu. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym ma być wybudowany chodnik, plac zabaw i ogrodzenie. W drugim etapie powstanie boisko i wiata. - Myślę, że w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap tej inwestycji - mówił burmistrz Rucki. Pytany o inwestycje, jakie będą realizowane w 2013 r. w gminie, odpowiedział, że nie będzie ich za wiele. Najważniejszą jest kontynuacja budowy kanalizacji w Bładnicach, która potrwa do 2014 r. Dopiero potem, najwcześniej w 2015 r., roboty kanalizacyjne mogą być wykonywane w Międzyświeciu. W tym roku w sołectwie będzie dokończony remont budynku przedszkola. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie, że zlikwidowane zostało osuwisko przy ulicy Głębokiej. Pytali jednak, co będzie z biegnącą tam drogą, która nie jest w najlepszym stanie. Dyrektor MZD Piotr Hanzel zadeklarował, że wiosną wykonane zostaną tam prace, które poprawią jej przejezdność. Uczestnicy zebrania pytali też o nowe zasady odbierania śmieci. Burmistrz Rucki poinformował, że trwa procedura przetargowa, w której wybrana zostanie fi rma, która będzie obsługiwała całą gminę. - Po wyborze fi rmy otrzymacie państwo szczegółowe informacje, wraz z harmonogramami - dodał. Sołtys Marzenę Konieczny pytano na zebraniu, które drogi w Międzyświeciu będą remontowane Pierściec będzie lepiej oświetlony Mieszkańcy Międzyświecia są zadowoleni, że zlikwidowane zostało osuwisko przy ulicy Głębokiej. Fot. Ryszard Stelmaszczyk w tym roku. Odpowiadając zwróciła uwagę, że we wrześniu 2012 r. na zebraniu wiejskim mieszkańcy przegłosowali koncert życzeń. - Na utrzymanie dróg mamy 50 tys. zł i nie stać nas na rozrzutność - komentowała. Dyrektor MZD Piotr Hanzel wyjaśnił, że za pieniądze, które są w budżecie sołectwa najpierw trzeba wykonać remonty cząstkowe dróg, załatać dziury po zimie. - Potem można się zastanowić nad innymi inwestycjami - podkreślał. Dodał, że MZD z własnego budżetu dokłada do każdego z sołectw ile się da. Czy w Pierśćcu powstanie stowarzyszenie, które zajmie się promocją sołectwa? Mieszkańców zachęcał do tego 15 marca podczas zebranie wiejskiego sołtys Tadeusz Koniarczyk. Sporo pytań, które uczestnicy zebrania zadawali z-cy burmistrza Piotrowi Ruckiemu dotyczyło nowych zasad gospodarki odpadami. Fot. Ryszard Stelmaszczyk boisku w Pierśćcu. Inwestycja jest kosztowna, bo potrzeba na nią około 500 tys. zł. Będzie dofi nansowana z funduszy unijnych. Wykonanie prac przewiduje się na lata W strażnicy OSP trwają prace przy utworzeniu tam Izby Pamięci. Z-ca burmistrza Piotr Rucki przekazał na ręce sołtysa list, w którym burmistrz Janina Żagan podziękowała mieszkańcom Pierśćca, a w szczególności paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, za współpracę i aktywne uczestniczenie w organizowanych w mieście uroczystościach - Dniach Skoczowa, dożynkach gminnych. Sporo pytań, które uczestnicy zebrania zadawali z-cy burmistrza Piotrowi Ruckiemu dotyczyło nowych zasad gospodarki odpadami. Skąd się wzięła stawka 8,20 zł na osobę?. Czy będą ulgi dla rodzin wielodzietnych? Ile gmina zarobi na śmieciach? - pytali mieszkańcy Pierśćca. - Za opłatę 8,20 zł z domów będą odbierane wszystkie śmieci, w tym opony, odpady zielone, zużyty sprzęt elektroniczny. Przy ustalaniu stawki przyjęliśmy średnie wyliczenia w powiecie i w województwie - wyjaśniał burmistrz Rucki. Burmistrz Rucki stanowczo stwierdził, że gmina nie może zarabiać na śmieciach. - My nie wiemy czy tych pieniędzy, które zbierzemy z opłat starczy nam na utrzymanie porządku w gminie. To ile nas kosztują śmieci, będziemy wiedzieć po roku, półtora funkcjonowania nowych zasad - komentował. Sołtys Tadeusz Koniarczyk zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby zastanowić się nad zorganizowaniem imprezy, która służyłaby promocji Pierśćca. - Może byśmy reaktywowali dawny zwyczaj chodzenia z Mikołajem - zaproponował. Sołtys poinformował uczestników zebrania, że Rada Sołecka rozważa propozycję powołania stowarzyszenia, które zajmowałoby się rozwojem Pierśćca. - Taka organizacja jest przydatna, bo może zabiegać o dotacje na organizowanie różnych przedsięwzięć - argumentował. 11

12 12 POLECAMY: kultura Bibliowieści Biblioteka Publiczna w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, tel Małgorzata Gutowska- Adamczyk, Serenada. Coś dla wielbicieli sagi Cukiernia Pod Amorem i książek Małgorzaty Gutowskiej- Adamczyk. Serenada to pełna wdzięku i błyskotliwa komedia romantyczna, w której humor i uczucia są zmieszane w idealnych proporcjach. Życie trzydziestoletniej Kasi, niespełnionej aktorki Białostockiego Teatru Lalek, odmienia się nagle podczas pewnej podróży pociągiem. Zostaje dostrzeżona przez członka ekipy pracującej przy popularnym serialu Życie codzienne. Takiej szansy nie może zmarnować. Wkrótce zastąpi odtwórczynię głównej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Skoczowie: ul. Podkępie 1 (obok poczty), tel./ fax POLECAMY: Johanna Pana, Trening mentalny. Gry i zabawy dla dzieci. Wszystkimi naszymi działaniami steruje umysł, więc także dzieci trzeba psychicznie wzmocnić i wskazać sposoby działania w każdej sytuacji. Ważne są bowiem dla nich jasne struktury oraz proste systemy, które zapewnią stabilność i bezpieczeństwo. Trening mentalny to stosunkowo nowa metoda pracy z własną psychiką. Rozwija umiejętności wyznaczania celów, budowania pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, pomaga uzyskać znaczący wzrost zdolności koncentracji oraz utrzymać wysoki poziom motywacji. Książka zawiera różnorodne ćwiczenia i zadania dla dzieci, które umożliwią im przyswojenie nowych, pozytywnych wzorców myślenia, co pomoże wyrosnąć im na wolne i samoświadome osoby. Elisabeth Crary, Od kłótni do współpracy. Praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych. Konfl ikty to część składowa życia. Tam gdzie koegzystuje dwoje ludzi nieuchronnie do nich dochodzi, ponieważ ludzie są różni, inaczej myślą, mają różne potrzeby i zainteresowania. Nie są one złe pod warunkiem, że umiemy sobie z nimi konstruktywnie radzić i dotyczy to także dzieci. Kluczowa jest umiejętność rozwiązywania problemów i sytuacji konfl iktowych, których można uczyć już od najwcześniejszych lat. W książce przedstawiono kilka metod i poziomów rozwiązywania konfl iktów. Autorka podpowiada jak wykorzystać umiejętności negocjacyjne dzieci do wspólnego poszukiwania rozwiązania, które zaspokoi potrzeby wszystkich osób zaangażowanych w daną sytuację. Małgorzata Całusińska, Wojciech Malinowski. Trening umiejętności wychowawczych. Wychowanie jest procesem wymagającym, oprócz dobrych chęci i uczucia miłości, także wielu umiejętności i wiedzy. Rodzice i nauczyciele nie są tylko dawcami a dzieci tylko biernymi odbiorcami. Zrozumienie wychowania jako otwartości na dziecko, szczerości w relacji z nim i chęci zrozumienia go daje także sposobność do własnego wzrostu i zmiany nie zawsze korzystnych jego wzorców. Książka ma na celu pogłębienie świadomości dotyczącej procesu wychowania. Zawiera przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych z rodzicami, dzięki którym można dowiedzieć się jak efektywnie komunikować się z dzieckiem, jak rozpoznawać i reagować na emocje, jaka jest rola zabawy i czym są granice. M.Ch. roli. Jak się okaże, nie tylko na planie fi lmowym. Czy uczuciowa i szczera dziewczyna z Podlasia odnajdzie się w pełnym fałszu świecie mediów, celebrytów i czerwonych dywanów? Czy będzie umiała rozpoznać prawdziwą miłość? Mark Beaumont, Człowiek, który objechał świat na rowerze. Autor przemierzył ponad 29 tysięcy kilometrów na rowerze, pokonując średnio 160 kilometrów dziennie. Książka opowiada o niezwykłej odwadze, wytrwałości i determinacji. Mark Beaumont opisuje również ciekawe kultury i niezwykłych ludzi, których spotkał na swojej drodze. Biblioteka dla każdego POLECAMY: Katalogi książek, kaset i płyt w Internecie! Korespondencyjny kącik dla dzieci i nastolatków Najlepsze chrześcijańskie książki, czasopisma, kasety i płyty ul. Z. Kossak-Szatkowskiej Skoczów (obok Kościoła Ewangelickiego) tel Godziny Otwarcia: Poniedziałek Wtorek Środa Piątek Wiosenny przystanek literacki - spotkania kulturalne w Bibliotece Biblioteka Publiczna w Skoczowie (w ramach operacji współfi nansowanej z Unii Europejskiej, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata r.): - spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk - 8 maja, godz , - spotkanie autorskie z Urszulą Stefanią Korzonek pt. Poezja literacka i gwara cieszyńska - 15 maja, godz Dla dzieci: - spotkanie autorskie z Łukaszem Dębskim - 10 maja, godz spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem - 29 maja, godz Zapraszamy: Poniedziałek-piątek II i IV sobota miesiąca Godziny otwarcia: poniedziałek: wtorek: środa: czwartek: piątek: sobota: niedziela: i Biblioteka Narodowa w marcu br. opublikowała wyniki najnowszego badania czytelnictwa w Polsce. 61 proc. badanych nie miało w ciągu ostatniego roku kontaktu z żadną książką. Mimo, że pod pojęciem książki w badaniu uwzględniono także albumy, poradniki, encyklopedie, słowniki i e-książki. Chcę Czytelników Wieści Skoczowskich zachęcić do zmiany podejścia do czytelnictwa. Tą drogą możemy podnieść poziom naszej wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a więc popracować nad sobą. Możemy spędzić z książką czas relaksując się lub budująco (mam na myśli książki szczególnie wartościowe). Słowa, również pisane, mają swoją moc, dokonują w nas zmiany, nawet osobowościowe. Naprzeciw chętnym do czytania, wychodzą biblioteki. Wypożyczanie jest bezpłatne. To już jeden z niewielu bezkosztowych sposobów sprawiania sobie przyjemności i podnoszenia wiedzy. Mamy coraz mniej czasu, wydawcy proponują więc książki na nośnikach elektronicznych do słuchania. Nasze propozycje do słuchania Dla dzieci: - Baśnie i opowieści Hansa Christiana Andersena - czyta Jerzy Sztur, - Opowieści z Narni, Lewis Clive Staples, - Świetliki, Jan Karafi at, - czyta Jerzy Lato. Dla dorosłych: Byłam czarownicą, Doreen Trive (czas trwania 74 min.). Prawdziwa historia życia autorki, potwierdzająca istnienie szatana i demonów, a przede wszystkim żywego Jezusa władnego zmienić nasze życie. Zachęcamy do czytania przez słuchanie. E. Bujok

13 NIE BYDYMY SIE GAŃBIĆ Nareszcie Nó i my sie doczkali, słóneczko przigrzoło, na polach zrobiło sie gwarno łod traktorowego klekotanio. Rolnicy siejóm, ludzie łoporzóndzajóm zogródki, poszły w ruch zieleźne grabki i kopaczki, ponikandzi polóm liści i kotyczy, co łod łóńskigo roku byle kaj sie wolało. Widać też już bociana lecy kany na starej stodole, choć co roku jakby miyni sie ich pokazowało. Nó, bo jak we szkole już małe dziecka sie łuczóm nie jyny tego skónd sie ludzie bieróm, ale też, jako do tego dochodzi, to co sie tam ty szumne, dumne ptoki bydóm strasznie wysilać, by poprawić coroz mizerniejszy przirost naturalny. Wyplatajóm se gniozda, znoszajóm wajca. Przed tym jednak bocian z bocianicóm muszóm zadbać, by żodne wajco nie było jałowe. Jak już pospołu wysiedzóm młode, to potym muszóm dobrze sie nagłowić, żeby bocianióntka żabkami nakormić, by miały siły do jesiynie nałuczyć sie lotać, nó i by tej siły im stykło, kie trzeba bydzie polecieć na zime do dalekich, ciepłych krajów. Czasym zowiszczym ptokóm tego, że w lecie u nas żyjóm, tu sie rozmnożajóm, cieszóm łoko kolorowymi piórkami, a łucho rozkosznymi pieśniczkami. Kie zaś nastowo zimniejszo pora, to sfi jajóm dupy w piórka i wio tam kaj je ciepli. Człowiek by dzisio baj też tak poradził, bo wraził by rzić do samolota i kozoł sie wysadzić kansikej w Afryce, na Antypodach abo w Południowej Ameryce. Jednakowoż, jak tak tad tym porozważujym i wszystko dobrze porachujym, to wychodzi mi czorno na biołym, że za to lotani musiołbych zapłacić moc wiyncyj, jak za to wóngli, co go przez zime spolym. Poza tym, jako powiadajóm, wszyndzi je dobrze, ale dóma je nejlepi. Jo jeszcze do tego dopowiym, że świat je przepiekny, ale u nas na na cieszyńskich dołach je i bydzie zowdy nejpiekni. Gdo tego nie widzi, to niech mu łoczy łodewrze poniższy wiersz. Jan Chmiel 17 kwietnia, w dniu otwarcia wystawy w skoczowskiej Galerii Miejskiej ATRadres (Rynek 18) było wyjątkowo gwarno. Sprawili to mali plastycy, autorzy większości prezentowanych na wystawie prac, którzy przyszli tam wraz z rodzicami. Wyjątkowych gości galerii witała Julia Raszka z MCK Integrator, która przygotowała wystawę. Przypomniała, że pracownia plastyczna działa w MCK już od prawie 10 lat. Robert Orawski, dyrektor MCK Integrator zwrócił uwagę, że Skoczów ma szczęście do malarzy. Przypomniał dwóch z nich, Ludwika i Józefa Klimków. - Obaj wyjechali ze Skoczowa w świat. Ludwik Klimek do Francji, gdzie znał się z Picassem. Józef Klimek mieszkał w Australii, gdzie był cenionym pedagogiem - mówił dyrektor Orawski. Prezentowane na wystawie obrazy, malowane przez dzieci, są bardzo barwne. Przedstawiają m.in. skoczowski rynek, pejzaże, kwiaty, bardzo kolorowe, różne postacie. Warto zobaczyć te prace, aby poznać, jak dzieci widzą otaczający je świat, jak go od- kultura WANDRUJE SŁÓNECZKO Kolorowy świat dzieci w ARTadresie Wandruje słóneczko nad mojóm chałupeczkóm, co stoji hanej z kraja dziedziny kochanej, kieróm żech kiesi wybroł na swoji gniozdeczko, tuch dycki chladoł cisze jak łokrynt przistani. Choć tak jak to słóneczko przez świat żech wandrowoł, europejski łodwiedzoł daleki krajiny, to mój korab bezpiecznie zawdy tu cumowoł, przi nabrzeżu Kowale, na Cieszyński Ziymi. Bo nigdzi ni ma tak pieknie jak pod Beskidami, skónd życiodajne wody Wisła przez kraj toczy. Kraino, coś prziwdzioto stawami, lasami, gdo cie choć roz łuwidzi, hnet sie załuroczy. Tu nie trzeja sie wcale za piynknym rozglóndać, bo styknie jyny wyzdrzić przez łokno do pola, żeby na swoji łoczy krase Twóm łoglóndać, tu brzoza mi sie kłanio, tam gryfno topola... Wieczorami swój kóncert żaby mi zagrajóm, rano ptoszki łobudzóm, kie stować je pora, na przedbiyżki ćwiyrkanim mile pozdrowiajóm jakoby dziatwa szkolno swojigo rechtora. Tu szumióncy swój jawór móm też i łosike, smreki smukłe i jedle, co nieba sióngajóm, tukej słyszym w swym sercu te pieknóm muzyke, kierej tóny mie kludzóm do istnego raju. Hań zaś na horyzóncie Ziymi tej wachuje Czantoryja, Póniwiec, Lipowski, Równica... Łod was echo sie niesie Nigdy nie zaginie nejpiekniejszo na świecie beskidzko muzyka. Dziynkujym Ci, Przedwieczny, żech sie nie doł skusić na życi w dobrobycie w wielkim, cudzym świecie. Żech sie nie doł łomotać, by Ciebie łopuścić Ziymeczko roztomiło. Móm Cie rod nad życi. Kowale W Galerii Miejskiej ARTadres w Skoczowie można oglądać prace plastyczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Powstały podczas zajęć warsztatowych w pracowni plastycznej, działającej w Miejskim Centrum Kultury Integrator. wzorowują używając farb, pędzla i kredek podczas zajęć plastycznych. Pracownię plastyczną w MCK Integrator prowadzi mieszkający w Skoczowie artysta-plastyk, Rafał Raszka. Ma pod opieką około 30. dzieci w wieku od czterech do kilkunastu lat. W zajęciach uczestniczy też młodzież i osoby dorosłe. - Dzieci, które przychodzą na zajęcia są mocno zaangażowane. Widać, że chce im się malować. Jeżeli do tego dochodzi talent, to zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże. Dzieci bardzo cieszy to, że w pracowni mogą robić coś nowego - mówi o swoich podopiecznych Rafał Raszka. Na wystawie w ARTadresie można oglądać także obrazy namalowane przez młodzież i dorosłych uczestników zajęć plastycznych. - Młodzi ludzie, którzy przychodzą na zajęcia, mają w tym jakiś cel - zauważa Rafał Raszka. - Czasem są to osoby, które przygotowują się do egzaminu do szkoły plastycznej. Pomagam im w tym, bo znam wymagania jakie trzeba spełnić. W pracowni plastycznej MCK można spotkać także osoby starsze. Dla nich udział w zajęciach jest formą relaksu, twórczym spędzaniem wolnego czasu. Na otwarciu wystawy byli mali plastycy, autorzy większości prezentowanych na niej prac. 13

14 szkoły Charytatywne działania z Comeniusem 14 W programie wzięło udział kilkadziesięciora uczniów z Pierśćca, Norymbergii (RFN), Helsinör (Dania) i Eupen (Belgia). W Gimnazjum nr 3 im Zofi i Kossak w Pierśćcu zakończono drugi projekt Comenius pod hasłem KIDS4KIDS (Dzieci-Dzieciom), realizowany w ramach unijnego programu Projekty Wielostronne Comenius LLP. Partnerami były szkoły: z Norymbergii (RFN), Helsinör (Dania), Eupen (Belgia). Uczniowie przez dwa lata (w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013) poznawali kraje partnerskie pod względem historycznym, geografi cznym i kulturowym. Wymieniali doświadczenia drogą elektroniczną, pracowali ze swoimi rówieśnikami z innych krajów europejskich podczas spotkań. Młodzi ludzie mieli okazję doświadczyć, jak życie w innych krajach Unii Europejskiej jest podobne lub inne niż ich własne. Uczyli się tolerancji dla nowych kolegów i krajów unijnych i spoza UE. W ciągu dwóch lat odbyły się trzy wyjazdy gimnazjalistów z Pieśćca do szkół państw zaprzyjaźnionych. Uczestniczyło w nich 28 uczniów pod opieką dziewięcioro nauczycieli. Mottem projektu Kids4Kids było poznanie aspektów biedy i ubóstwa w kraju i na świecie. Uczniowie poprzez twórcze działania - rękodzieło, warsztaty malarskie, sztukę teatralną, działania kulinarne - zbierali pieniądze. W ten sposób zebrano pokaźną kwotę, bo aż 11 tys. euro. Pieniądze przeznaczone zostały na cele charytatywne dla dzieci w Polsce i za granicą. Zgodnie z założeniami projektu Dzieci-Dzieciom połowę zebranej sumy, 5,5 tys. euro przekazano do organizacji Save the Children, czyli głodującym Sukces zespołu Pogórzanie Zespół Folklorystyczny Pogórzanie z Zespołu Szkół nr 5 w Pogórzu otrzymał wyróżnienie pierwszego stopnia w zorganizowanym 9. kwietnia Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych w Cieszynie. W składzie wyróżnionego zespołu było 28. dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjum. Oprócz uznaniowych dyplomów zespół otrzymał również nagrodę pieniężną. W trakcie przeglądu Pogórzenie zaprezentowli tańce i przyśpiewki ludowe: Przedszkolaki przyszły z gaiczkiem 2 kwietnia (wtorek po Świętach Wielkanocnych) dzieci z Przedszkola Publicznego w Kiczycach przybyły wraz z dyrektor Danutą Kubalą do Skoczowa z gaiczkiem. W Ratuszu, zgodnie z regionalną tradycją przedszkolaki złożyły życzenia burmistrzowi Janinie Żagan i z-cy burmistrza Piotrowi Ruckiemu. Później dzieci poszły do Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie. Tam również odśpiewały życzenia. Następnie dzieci zwiedziły muzeum. Oglądały ekspozycję rzemiosła i eksponatów archeologicznych. Największe zainteresowanie przedszkolaków wzbudził gabinet pisarza Gustawa Morcinka z jego biurkiem i maszyną do pisania. W tym roku podczas wielkanocnych odwiedzin z gaiczkiem, dodatkową niespodzianką była nie tylko zimowa aura, ale również akompaniament na skrzypcach dwojga przedszkolaków - Noemi Grabiec i Stasia Tęczy. Miłym zakończeniem wyprawy była wizyta w cukierni i słodki poczęstunek. D.K. dzieciom z Afryki. Pozostałą kwotę podzielono między cztery kraje biorące udział w projekcie. Gimnazjaliści z Pieśćca wspólnie z wychowawcami, pedagogami i nauczycielami wypracowali kwotę euro. Pieniądze przekazano Fundacji Vesta, wspierającej dzieci i ich rodziny. - Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w projekcie Kids4Kids. Dało nam to wiele korzyści. Przede wszystkim mogliśmy poprzez nasze działania wesprzeć biedne dzieci! Uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę aspekt biedy nie do końca nas dotyka. Najważniejsze jest to, że umiemy dostrzec potrzeby innych i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują podkreśla Krystyna Greń, nauczycielka języka niemieckiego w Gimnazjum w Pierśćcu. K.G. Czyś ty nie wiedziała..., Hopsa Hanula, Miała baba koguta, Piekła placki Udział zespołu w przeglądzie pozwolił kolejny raz zaprezentować bogactwo kultury ludowej naszego regionu, zaprezentować indywidualne uzdolnienia naszych dzieci w tańcu i śpiewie ludowym. Występ na tak ważnej imprezie motywuje naszą młodzież do dalszych działań na rzecz ochrony przed zapomnieniem bogactwa kultury ludowej - podkreśla Janusz Zmełty, opiekun Zespołu Folklorystycznego Pogórzanie. J.Z. Spotkanie z muzyką 6 marca po raz kolejny w Przedszkolu Publicznym w Kiczycach został zorganizowany Koncert Muzyczny. Wychowankowie oraz ich opiekunowie gościli znanych muzyków: Jana Chmiela i jego córkę Izabelę. Dla dzieci koncert był okazją do obcowania na żywo z muzyką. Mogły poznać różne instrumenty, wysłuchać kilku pieśni ludowych. Było także wspólne śpiewanie znanych przedszkolakom piosenek ludowych. A.H.

15 Święto matematyki W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny (21 marca) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła w Skoczowie zostało po raz szósty zorganizowane Święto Matematyki, które przebiegało w dwojaki sposób. W szkolnej auli uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. 68. uczestników wystartowało w trzech kategoriach: Żaczek uczniów z klas drugich, Maluch 27. uczniów klas trzecich i czwartych oraz Beniamin 28. uczniów klas piątych i szóstych. W czasie 75. minut trzeba było rozwiązać test dostosowany do odpowiedniej kategorii. Nauczycielki matematyki, Anna Jankowska i Bożena Dedio, bardzo cieszyły się z tak licznego udziału 6 kwietnia na Krytej Pływalni Delfi n odbyły się IV Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 3 w Pływaniu. W zawodach startowało 170 uczniów. Po ofi cjalnym otwarciu mistrzostw przez dyrektor Małgorzatę Jasionowicz oraz powitaniu zawodników przez menadżera krytej pływalni Jana Szczypkę, była krótka rozgrzewka. Prowadziła ją Magdalena Kobus z klasy piątej liderka klasyfi kacji Sportowiec Następnie uczniowie przystąpili do rywalizacji w basenie. Odbyły się biegi w małej niecce oraz wyścigi czterema stylami pływackimi: motylkiem, żabką, dowolnym i grzbietem na różnych dystansach. Pierwsze miejsca w poszczególnych startach wywalczyli: Sara Słowiok z 1a, Dawid Hubczyk z 1b, Patrycja Czyż z 2b, Albert Przywara z 2b, Magdalena Szkoła jako samodzielna placówka istnieje od 1994 r. Wcześniej klasy specjalne podlegały innym placówkom. Najpierw Szkole Podstawowej nr 3, potem Szkole Podstawowej nr 1. Budynek w którym obecnie mieści się szkoła jest obiektem zabytkowym, wybudowanym przed I wojną. Był własnością rodziny Pana Herberta Czai. Po II wojnie został przejęty przez skarb państwa i zaadoptowany na potrzeby Szkoły Zawodowej w Skoczowie. W 1988 r., po oddaniu do użytku nowo wybudowanej Szkoły Zawodowej na Bajerkach, budynek decyzją ówczesnych władz kuratoryjnych, został zakwalifi - kowany do kapitalnego remontu z przeznaczeniem na organizację w nim szkoły specjalnej. W 1994 r. zaawansowanie prac remontowych było tak daleko posunięte, że od września można było w części budynku rozpocząć zajęcia z dziećmi. Początkowo była to tylko szkoła podstawowa, ale już w 1995 roku rozpoczęliśmy starania, aby dalej kształcić naszych absolwentów w szkole zawodowej. Dzięki przychylnej decyzji Kuratora Oświaty w 1996 roku utworzony został Zespół Szkół w skład którego wchodziły Szkoła Podstawowa nr 9 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 1998 roku do Zespołu włączone zostały Zespoły Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych działające przy sanatoriach w Jaworzu i Górkach Wielkich. Od momentu powstania placówki jej organem prowadzącym było Kuratorium w Bielsku-Białej. W związku z reformą administracyjną nastąpiły zmiany i od 1 stycznia 1999 r. prowadzenie naszej placówki przejęło Województwo Śląskie. W tym też roku Zespół powiększył się o kolejna placówkę. Powołano Gimnazjum Specjalne. Mając na względzie troskę o dalszą edukację młodzieży z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w 2004 r. powołano Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Po co jesteśmy Jesteśmy szkołą dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych szkoły uczniów w konkursie. Mają nadzieję, że rozwiazywanie nietypowych, ciekawych zadań, zupełnie innych od przerabianych na lekcjach matematyki, wpłynie na popularyzację tego przedmiotu. W tym samym czasie, gdy uczniowie rozwiązywali test konkursowy, pozostali wychowankowie z klas I - VI wykonywali zadania, które przygotowały dla nich nauczycielki matematyki. Klasy pierwsze pod czujnym okiem wychowawczyń wykonały piękne plakaty na temat Wiosna w Cyfrolandii. Klasy drugie matematycznie zilustrowały wiersz Jana Brzechwy Kokoszka, wpisując się idealnie plakatem w atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Klasy trzecie, które poznały już wielokąty, barwnie przedstawiły na plakatach Geometryczną Panią Wiosnę. Klasy Pływackie mistrzostwa szkoły Chrapek z 3c, Oliwier Paprota z 3c, Michalina Kluz z 4a, Kinga Klimowska z 6a, Aleksandra Ziętek z 5a, Wojciech Woźniczka z 4a, Kajetan Ciszek z 6a, Maciej Chwastek z 5a, Cezary Kur z 4c, Piotr Klimurczyk z 1c, Zofi a Naglik z 1c, Julianna Gorgosz z 2a, Ignacy Knapik z 3c, Małgorzata Krzywoń z 4b, Mateusz Sikorski z 5c, Klaudia Białoń z 5c, Wojciech Wysłuch z 6c, Julia Jagosz z 6c, Tomasz Skupień z 5a, Filip Piszczek z 5a, Jakub Stebel z 6a, Magdalena Kobus z 5a, Aleksander Wasik z 3c, Weronika Maciejczyk z 5c, Oliwia Pietrzyk z 4c, Michał Niewada z 4b, Maria Rakus z 6a, Julia Górska z 4a, Kamila Procner z 5a, Michał Leśniak z 3a i Mariusz Małysz z 5c. Po zakończonych zawodach uczniowie wszystkich klas zgromadzili się w auli szkolnej, gdzie nastąpiło Zespół Szkół Specjalnych (I) ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Istniejemy dla ucznia, jego rodziny i najbliższego środowiska oraz dla społeczności lokalnej. Dążymy do tego, aby dziecko niepełnosprawne potrafi ło znaleźć miejsce w społeczeństwie i czuło się w nim potrzebne i bezpieczne. Dziecku, któremu dodaje się odwagi, uczy się wiary w siebie - te słowa nadają sens naszej pracy, pracy z dzieckiem, które wymaga szczególnego podejścia i opieki. Dla kogo jesteśmy? Do szkoły przyjmowani są uczniowie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną zawierające kwalifi kacje do odpowiedniej formy tego kształcenia. W naszym Zespole uczą się dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej: - w klasach specjalnych z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. Nauka odbywa się systemem lekcyjnym. Przedmioty nauczania są takie, jak w systemie masowym. Obowiązują podstawy programowe dla szkół ogólnodostępnych, w oparciu o które nauczyciele tworzą własne programy dopuszczone do realizacji po zatwierdzeniu dyrektora szkoły, - w zespołach edukacyjno-terapeutycznych uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (szkoła podstawowa, gimnazjum). Uczniowie po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować naukę w klasach przysposabiających do pracy w specjalności pomocnik w gospodarstwie domowym. Nauka trwa do 24. roku życia. Obowiązują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, tworzone na początku roku szkolnego przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. czwarte z elementów tangramu stworzyły Geometryczne zoo. Uczniowie klas piątych rozszyfrowali prosty szyfr anagramowy, a klas szóstych przygotowali kolorowe modele sześcianów, wykonane metodą origami modułowego. Wiosnę przywitaliśmy więc w naszej szkole pracowicie, barwnie i matematycznie! uroczyste wręczenie dyplomów i wykonano pamiątkowe zdjęcia zwycięzcom. Nad sprawnym przebiegiem pływackich mistrzostw czuwali nauczyciele wychowania fi zycznego: Iwona Czakon-Kobus, Piotr Piotrowski i Łukasz Zgoda oraz wychowawcy klas. W szkole funkcjonują także klasy dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną - niepełnosprawność umysłowa i autyzm. Szkoła prowadzi oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Joanna Jankowska Hania Gajdzica-Krzywoń Zespół Szkół Specjalnych ul. Mickiewicza Skoczów tel Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 22 marca odbyła się kolejna edycja konkursu na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szkołę Podstawową nr 3 w Skoczowie reprezentowali trzej uczniowie z klasy: Magdalena Kobus, Maciej Chwastek, Jonasz Klus, których przygotowała nauczycielka Bożena Dedio. W tym roku konkurs składał się tylko z części teoretycznej, czyli testu. Nie przeprowadzono jazdy po torze przeszkód. W konkursowej rywalizacji szkół gminy Skoczów SP 3 zajęła II miejsce. Najlepsi okazali się uczniowie SP 4 z Kiczyc. 15

16 16 informator Miejskie Centrum Kultury INTEGRATOR Skoczów, ul. Mickiewicza 9 Plan imprez MAJ 2013 MCK Integrator, ul. Mickiewicza 9, tel , wew. 602 Niski parter - walne zebrania i spotkania skoczowskich organizacji pozarządowych: SALA nr 4 Poniedziałek: Polski Związek Wędkarski k/w Skoczowie, pierwszy poniedziałek m-ca , pierwszy poniedziałek po , Chrześcijańska Służba Charytatywna Wtorek: KLUB Gier Bitewnych Shadow Land , Polski Związek Wędkarski k/ w Skoczowie Środa: Stowarzyszenie ISKIERKA Czwartek i Piątek: Stowarzyszenie Tęcza Sprawni Inaczej czwartek , piątek Czwartek: Stowarzyszenie Zobaczyć Marzenia , Towarzystwo Miłośników Skoczowa Niedziela: Polski Związek Pszczelarski BARTNIK druga niedziela miesiąca SALA nr 3 Poniedziałek: Skoczowskie Towarzystwo Kupiecko-Gospodarcze pierwszy poniedziałek miesiąca Wtorek: KLUB Gier Bitewnych Shadow Land Środa Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Uniwersytet III Wieku Druga środa miesiąca Skoczowski Klub Nordic Walking Włóczykije Czwartek Fundacja Promyczek Słońca Piątek Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufi ec Ziemi Cieszyńskiej Skoczowska Grupa Modelarstwa Sportowego RC DRIVE SKOCZÓW ostatni piątek m-ca Sobota Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufi ec Ziemi Cieszyńskiej Niedziela Skoczowski Klub Nordic Walking Włóczykije MCK Twórcze piętro - zajęcia dla dzieci i młodzieży Poniedziałek: Filcowe wariacje prow. Izabela Izdebska Język angielski dla dzieci prow. Sylwia Pagieła Wtorek: Plastyka dla dzieci I grupa: prow. Rafał Raszka Zespół gitarowy Bevin prow. Mariusz Śniegulski Środa: Plastyka dla dzieci II grupa: prow. Rafał Raszka Akademia filmowa prow. Edyta Kaszyca Nauka gry na skrzypcach prow. Natalia Pinkas Decoupage prow. Barbara Greń Warsztaty fotograficzne prow. Maciej Kłek Czwartek: Ceramika I grupa: II grupa: prow. Marta Czech-Śniegulska Decoupage prow. Barbara Greń Akademia akordeonu prow. Marek Bronowski Rytmika z elementami baletu grupa I: prow. Małgorzata Zdrazil Taniec nowoczesny (grupa starsza) prow. Małgorzata Zdrazil Piątek: Gitara prow. Mariusz Śniegulski Orkiestra gitarowa prow. Mariusz Śniegulski Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych prow. Rafał Raszka Robótki ręczne prow. Urszula Raszka Rytmika z elementami baletu grupa II: prow. Małgorzata Zdrazil Taniec nowoczesny (grupa młodsza) prow. Małgorzata Zdrazil Bibułkarstwo co dwa tyg prow. Grażyna Wieja MCK Portal Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Mickiewicza 9, tel , wew. 608 Redakcja Wieści Skoczowskich w godz Sala komputerowa dla organizacji pozarządowych w godz DKF Piekiełko REPERTUAR MAJ 2013 CYKL FILMOWY KOGEL-MOGEL POSTERUNEK GRANICZ- NY 10 maj 2013, godz. 19:00 Reż. R. Grlić, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Węgry, Austria, Francja, Macedonia, Dramat, Komedia, 2006, 94 min. Na niewielkim posterunku na granicy jugosłowiańsko-albańskiej kolejne pokolenie żołnierzy nudzi się i czeka na koniec służby, licząc dni do chwili, gdy na dobre zrzucą mundury. Jest wiosna 1987 i nawet nie przychodzi im do głowy, że wkrótce znów je włożą i pójdą na wojnę. To ostatnie dni w kraju zwanego Jugosławią. Nudę żołnierskiego życia przerywa niecodzienne wydarzenie: dowódca posterunku - sfrustrowany i wiecznie pijany porucznik Pašić ze zdziwieniem odkrywa, że zaraził się chorobą weneryczną. Aby ukryć ten fakt przed żoną i uzasadnić długą nieobecność w domu, Pašić wprowadza w posterunku stan podwyższonej gotowości, informując żołnierzy o spodziewanym ataku ze strony albańskiego wojska. Film opowiada o niedalekiej przeszłości bez nostalgii i nienawiści - to komedia o ludziach w przededniu tragedii. Zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku: Informatyka: wtorki, godz gr. zaawansowana Wtorki, godz gr. średnio zaawansowana Środy, godz gr. średnio zaawansowana Piątki, godz gr. początkująca (prow. Beata Karb) 18 maja, godz Destrukcyjne wzorce życiowe spotkanie prowadzone przez ks. prof. Marka Uglorza w ramach cyklu W kręgu światła /sala konferencyjna/. MCK Sala widowiskowa Pod Pegazem, ul. Targowa 26, tel PONIEDZIAŁEK Zumba prow. Anita Trąbała Emisja głosu prow. Justyna Masny WTOREK Taniec współczesny prow. Sabina Cul Zumba prow. Anita Trąbała Grupa młodsza: Grupa starsza: Zumba ŚRODA Zespół Regionalny Senior co 2 tyg. (od ) Rytmika z elementami baletu prow. Małgorzata Zdrazil Taniec nowoczesny prow. Małgorzata Zdrazil Zumba prow. Anita Trąbała CZWARTEK Taniec towarzyski prow. Marcjan Gepfert maja, godz Zwariowany komisariat spektakl komediowy. Organizator: Studio Atus impresariat artystyczny maja, godz Przegląd Artystyczny Przedszkoli i Szkół Gminy Skoczów Face Look. Organizator: MCK Integrator. MCK Teatr Elektryczny, ul. Mickiewicza 3, tel (remont kina) Seanse filmowe DKF Piekiełko w sali widowiskowej Pod Pegazem : 10 maja, godz cykl Filmowy kogel mogel - Posterunek graniczny, reż. R. Grlić, Chorwacja, Słowenia, Bośna i Hercegowina, Serbia, Węgry, Austria, Francja, Macedonia, Dramat, Komedia, 2006, 94 min. 24 maja, godz cykl Wschód bliski i daleki Skradzione oczy, reż. R. Spassov, Dramat, Turcja, Bułgaria, 2005, 110 min. MCK ARTadres, Rynek 18, tel , , wew kwietnia 20 maja - wystawa twórczości plastycznej uczestników zajęć warsztatowych w Miejskim Centrum Kultury Integrator. Organizator: MCK Integrator. 16 maja, godz Skoczowskie wspomnienia Pawła Szarca otwarte spotkanie mieszkańców Skoczowa. Organizator: MCK Integrator maja wystawa zwieńczająca projekt pn. II Artystyczny Plener Integracyjny. Organizator: Skoczowskie Stowarzyszenie Zobaczyć Marzenia, UM w Skoczowie, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. 29 maja Dzieje skoczowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej na przestrzeni 140 lat. Wystawa czynna do 28 czerwca. Organizator: OSP, MCK Integrator. MCK Warsztat Muzyczny, ul. Słoneczna 16 Próby zespołów rockowych. Cały tydzień w godz INNE: 11 maja, godz III Skoczowski Maraton Zumby. Miejsce: boisko ZS nr 1 /w razie niepogody: hala sportowa ZS nr 1/. Organizator: Mix Dance Anita Trąbała, SOSiR maja Ogólnopolski Zlot Caravaningowy. Miejsce: KMG Jarząbek w Ochabach. Organizator: Klub Motorowy Górników Jarząbek maja XVIII Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra. Miejsce: kościoły skoczowskiej gminy, Kaplicówka. Organizator: Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra. 24 maja, godz. 9.00, Skoczów Biega w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Miejsce: Stadion Miejski Beskid im. Rudolfa Kukucza. Organizator: SOSiR. 25 maja, godz Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego. Miejsce: korty przy Krytej Pływalni Delfi n. Organizator: SOSiR. 31 maja - 30 czerwca - Średniowieczne dokumenty miejskie Skoczowa wystawa zbiorów po konserwacji /II edycja/. Miejsce: Muzeum im. Gustawa Morcinka. Organizator: UM w Skoczowie. CYKL WSCHÓD BLISKI I DALEKI SKRADZIONE OCZY 24 maj 2013, godz. 19:00 Reż. R. Spassov, Dramat, Turcja, Bułgaria, 2005, 110 min. Historia niewiarygodnej i niewytłumaczalnej miłości pomiędzy turecką kobietą i bułgarskim mężczyzną. Ivan jest uczestnikiem procesu odrodzenia. Ajten za wszelką cenę stara się zapobiec bułgaryzacji Turków. On jest odpowiedzialny za pieczęcie, konieczne do wydania nowych dokumentów w czasie przymusowej zmiany nazwisk. Ona próbuje je ukraść. Ich nieoczekiwane spotkanie stanie się początkiem niezwykłych uczuć i wielkich dylematów. Nagroda dla Wesełej Kazakowej w kategorii Najlepsza Rola Żeńska na MFF w Moskwie 2005; Nagroda w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Bułgarski na MFF w Sofi i SALA WIDOWISKOWA MCK POD PEGAZEM UL. TARGOWA 26

17 informator Plan dyżurów aptek w Skoczowie od 8.05 do r Dbam o Zdrowie Galena Dla Ciebie Przy Pomniku Vademecum Eskulap Na Górnym Borze Niskich Cen Twoja Apteka Na Górnym Borze Dbam o Zdrowie Galena Dla Ciebie Przy Pomniku Vademecum Eskulap Na Górnym Borze WYKAZ SKOCZOWSKICH APTEK Galena, ul. Stalmacha 2, tel Dla Ciebie, al. Jana Pawła II, tel Dbam o Zdrowie, ul. Rynek 11, tel Eskulap, ul. Mickiewicza 7, tel Na Górnym Borze, ul G. Morcinka 10, tel Niskich Cen, ul. Fabryczna 9, tel Przy Pomniku, ul. Targowa 36, tel Twoja Apteka, ul. Stalmacha 8, tel Vademecum, ul. Górecka, tel Chrześcijańska Służba Charytatywna Niskich Cen Twoja Apteka Na Górnym Borze Dbam o Zdrowie Galena Dla Ciebie Przy Pomniku Vademecum Eskulap Na Górnym Borze Niskich Cen Twoja Apteka Na Górnym Borze Dbam o Zdrowie Galena Dla Ciebie zaprasza do korzystania z programów: Bezpłatne konsultacje Jak rzucić palenie?, odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godz w budynku ZBM w Skoczowie, ul. Krzywa 4 (III piętro). Dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Pilch pod nr tel. kom Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wypożycza sprzęt dla potrzebujących (łóżka, chodziki, wózki, kule itp.) w budynku ZBM w Skoczowie, przy ul. Krzywej 4 (III piętro). Czynna jest w we wtorki w godz Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. kom Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie istniej już możliwość zapisywania się do korzystania z programu żywieniowego w ramach programu PEAD 2013 w Skoczowie. Terminy wydawania żywności przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną zostaną podane w momencie odbioru karty żywieniowej. Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie już rozpoczęliśmy wydawanie żywności w ramach programu PEAD 2013 w Skoczowie. 20 maja 2013 roku jest kolejnym terminem w którym prosimy zgłaszać się po odbiór żywności w godzinach od 10,00 14,00. Osoby które nie odebrały żywności w miesiącu kwietniu mogą odebrać zaległe 13,9 kg różnych artykułów żywnościowych podczas najbliższego wydawania żywności. W roku 2013 benefi cjenci otrzymają ponad 70 kg żywności składającej się z 16 artykułów. Andrzej Cichy Kierownik ChSCh w Skoczowie Informator Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek , wtorek , piątek tel , fax Burmistrz Janina Żagan przyjmuje strony we wtorki od do po wcześniejszym uzgodnieniu terminu Zastępca burmistrza Piotr Rucki przyjmuje strony po wcześniejszymuzgodnieniu terminu Sekretariat burmistrza , Wydziały Rynek 1: Organizacyjny Gospodarki Nieruchomościa-mi i Środowiska Spraw Obywatelskich i Architektury i Urbanistyki pl);finansowo-budżetowy oraz pl);funduszy Europejskich, Promocji i Informacji Stanu Cywilnego Mickiewicza 14: Wydział Inwestycji i Rozwoju tel Zarząd Budynków Miejskich ul. Krzywa 4 tel , Miejski Zarząd Dróg ul. Mickiewicza 14 tel , ; Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Morcinka 18, Dział Świadczeń Rodzinnych OPS tel , , ; Zespół Jednostek Oświatowych Mały Rynek 1 tel ; Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Krzywa 4, tel Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Kryta Pływalnia Delfin) ul. Górecka 2A, tel./fax , ; n.pl, n.pl Miejskie Centrum Kultury Integrator ul. Mickiewicza 9, tel ; ARTadres Rynek 18 tel w.137; pon.-pt , sob Rada Miejska Obraduje na sesjach w każdy trzeci czwartek miesiąca od godz Biuro Rady Miejskiej Rynek 1, tel Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Koniarczyk pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca od ;trzeci wtorek miesiąca od Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Bieniek Biblioteki: Biblioteka Publiczna Mickiewicza 9 tel ; godziny otwarcia: poniedziałek, środa , wtorek , piątek ; czwartek nieczynne Filia nr 1 Skoczów ul. Sportowa 6 tel ; godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa ; piątek ; czwartek nieczynne Filia nr 2 Pierściec ul. Skoczowska 79 tel ; godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek ; wtorek ; czwartek nieczynne Wieści Skoczowskie Informator Samorządowy ISSN Wydawca: Miejskie Centrum Kultury Integrator, ul. Mickiewicza 9, Skoczów, tel.: w.608 Redaguje zespół, Redaktor Naczelny: Ryszard Stelmaszczyk Skoczów, ul. Mickiewicza 9, tel./fax: wew. 608, Skład i druk: Drukarnia MAŁYSZ, Górki Wielkie, ul. Spółdzielcza 7, tel , Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych tekstach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 17

18 18 W mocno zmienionym składzie rozpoczął rundę wiosenną występujący w lidze okręgowej zespół Beskidu Skoczów. Z pierwszej drużyny odeszło kilku podstawowych piłkarzy. Przeszli do niej dwaj juniorzy. Jest też nowy trener Jarosław Bujok. Z powodu długiej zimy okres przygotowawczy do rundy wiosennej był inny niż zazwyczaj. Piłkarze Beskidu dłużej musieli trenować w hali i na sztucznej murawie. Na boisko trawiaste mogli wejść dopiero w połowie kwietnia. W ocenie Ryszarda Klaczaka, prezesa Beskidu Skoczów, na przygotowania do rundy wiosennej duży wpływ miały zmiany kadrowe w pierwszej drużynie, z której odeszło kilku kluczowych zawodników. sport Wiosna w zmienionym składzie Wysoko, bo aż 4:1 (2:0) Beskid Skoczów pokonał LKS Bestwinę. Fot. Ryszard Stelmaszczyk Zacięta rywalizacja siatkarzy Drużyna Skoczowskiego Towarzystwa Sportowego zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach Skoczowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. W fi nałowym meczu pokonała 3:1 zespół Teksidu Skoczów. Rozgrywki Skoczowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2013 trwały od początku stycznia do 13 kwietnia. Występowało w niej dziewięć drużyn: STS, Teksid, Olimpia Goleszów, Korfantego Devils, Wisła, Beskid, Grill Team, Czarne Kruki, Logis Team. Mecze rozgrywane były w piątki i soboty w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie. Tegoroczna rywalizacja siatkarzy amatorów była wyjątkowo zacięta i wyrównana. Do przedostatniej kolejki, przed play-offami, ósmy zespół miał zaledwie Biegi przełajowe w Pogórzu Prawie 130 uczniów (dziewcząt i chłopców) szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych starowało w 13. Powiatowych Biegach Przełajowych Dzieci i Młodzieży. Zawody rozegrano 13 kwietnia na boisku LKS Pogórze, gdzie wytyczono trasy biegowe. W pierwszym biegu wystartowały dziewczynki z klas pierwszych szkół podstawowych. Seweryn Wojciechowski i Łukasz Kisiała przeszli do Drzewiarza Jasienica (IV liga), a Andrzej Górniak do Spójni Landek. Do Błękitnych Pierściec (klasa B) wrócił Adrian Bojda. Z gry zrezygnował Joachim Mikler (22 lata). Ze względu na podjęcie studiów nie grają też Mateusz Hejnowicz i Michał Gruszka. Osłabieniem obrony jest też odejście Seweryna Jaworskiego. Do Beskidu wrócił wypożyczony do Brennej Marcin Jaworzyn, a z wypożyczenia do Piasta Cieszyn Artur Chrapek. Z Olzy Pogwizdów przyszli do Skoczowa Kamil Mach (bramkarz) i Sławomir Sojka (obrońca). Do pierwszej drużyny zostali włączeni dwaj juniorzy: Bartosz Żur i Jakub Czyż. - Tak poważne zmiany w pierwszej drużynie sprawiają, że jest spora niewiadoma co do wyników wiosną. Sparingi nie dały odpowiedzi. Były w nich okresy dobrej gry, ale i słabej, szczególnie w wykonaniu młodszych zawodników - komentuje prezes Klaczak. Cel, jaki postawił zarząd klubu trenerowi i piłkarzom, to zajęcie w rozgrywkach miejsca w środkowej części tabeli. Chcemy, żeby młodzi zawodnicy nabrali pewności siebie i odwagi w grze z seniorami. Możliwość awansu trzeba chyba odłożyć na nowy sezon -mówi prezes Beskidu. Ale nie zmartwiłby nas awans do IV ligi, bo stać nas na to - dodaje. 4 pkt. straty do drugiego. Najwięcej emocji wzbudziły mecze ćwierćfi nałowe, w których dwa skończyły się w pięciu setach, a dwa w czterech setach. Mecz fi nałowy został rozegrany 13 kwietnia. Wygrała drużyna STS, która po zaciętym i stojącym na wysokim poziomie meczu pokonała Teksid Skoczów 3:1 (25-21,23-25,25-21,25-22). Trzecie miejsce zajęła Olimpia Goleszów, pokonując 3:0 drużynę Korfantego Devils. W mistrzowskiej drużynie STS grali: Adam Mojeścik, Piotr Ormaniec, Mateusz Kukulski, Michał Kukulski, Jarosław Kudła, Mateusz Sikora, Krzysztof Jabłoński, Jakub Szczyrba, Krzysztof Wardas, Grzegorz Wereszka, Tadeusz Sikora i Grzegorz Kukulski. Najliczniejsze reprezentacje w zawodach wystawiły szkoły z Brennej, zarówno Bukowej jak i Leśnicy, Cieszyna, Dzięgielowa oraz gminy Skoczów: z Pogórza, Ochab i Pierśćca. Dystanse jakie mieli do pokonania młodzi sportowcy wynosiły od 100 metrów do dwóch kilometrów. Jako pierwsze na linii startu stanęły dziewczynki z klas pierwszych szkół podstawowych. Do przebiegnięcia miały 100 metrów. Zawody zakończyli mężczyźni z rocznika 1997 i starsi, którzy biegli na dystansie dwóch kilometrów. W klasyfi kacji medalowej na pierwszym miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 7 w Pogórzu (14 medali - 5 złotych, 4 srebrne, 5 brązowych). Kolejne miejsca zajęły szkoły: SP 1 Brenna Leśnica - 4 medale (3 złote, 1 srebrny), SP Dzięgielów - 3 (1 złoty, 2 srebrne), SP Górki Wielkie - 1 złoty, SP 2 Ustroń - 1 złoty, SP 3 Skoczów - 1 złoty, SP 2 Brenna Bukowa - 2 srebrne, 2 brązowe. Najlepsi zawodnicy nagrodzeni zostali pucharami, medalami i dyplomami. Dla wszystkich były słodycze i ciepła herbata. Kierownikiem 13 Powiatowych Biegów Przełajowych był prezes LKS Pogórze Emil Borecki. Sędzią głównym i starterem Zdzisław Kołodziejczyk. Współorganizatorem zawodów był Urząd Miejski w Skoczowie. Dużą satysfakcją dla sterników Beskidu jest fakt, że w pierwszej drużynie 90 proc. piłkarzy, to wychowankowie klubu. Postawiliśmy na swoich zawodników i trzeba będzie to kontynuować podkreśla prezes Klaczak. Wychowankiem Beskidu Skoczów jest też obecny trener pierwszej drużyny - Jarosław Bujok (zastąpił Marcina Michlika). Prezes Klaczak zauważa, że jest on pierwszym piłkarzem ze Skoczowa, który rozpoczął grę w drużynach pierwszej ligi, m.in. w Odrze Wodzisław. Z czterech rozegranych w rundzie wiosennej meczach (do 4 maja) piłkarze Beskidu Skoczów wygrali jeden, jeden zremisowali i dwa przegrali. W tabeli ligi okręgowej zajmują 10. miejsce z dorobkiem 33 punktów (bramki 39:22) Kadra pierwszej drużyny Beskidu Skoczów: Kamil Matuszny, Kamil Mach bramkarze, Mark Cholewa, Dariusz Ihas, Sławomir Sojka, Marcin Strządała, Mateusz Wojaczek, Bartosz Żur - obrońcy Artur Chrapek, Arkadiusz Ihas, Bartosz Kochman, Mateusz Łapiński, Robert Matuszka, Wojciech Padło, Daniel Smagło pomocnicy, Dawid Kiełczewski, Tomasz Gredka, Marcin Jaworzyn napastnicy. Trener -Jarosław Bujok, kierownik drużyny - Dariusz Malerz, masażysta Witold Gawlas. W drużynach grających w Skoczowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2013 wystąpiło 110 zawodników. Nad organizacją rozgrywek czuwał trener kluby Siatkarz Beskid Skoczów Janusz Macura. J.M.

19 fakty Projekt Miejskiego Centrum Kultury Integrator w Skoczowie dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. Euroregionalne warsztaty twórcze dzieci i młodzieży Miejskie Centrum Kultury Integrator w Skoczowie rozpoczęło realizację projektu Euroregionalne warsztaty twórcze dzieci i młodzieży Tu i Tam Skoczów - Trzyniec. Projekt ten powstał przy współpracy MCK Integrator oraz Domu Dzieci i Młodzieży w Trzyńcu w Republice Czeskiej. Działania skierowane są głównie na podniesienie wiedzy o kulturze i tradycjach regionu przygranicznego oraz na upowszechnieniu wiedzy na temat Euroregionu Tesinske Slezsko - Śląsk Cieszyński. Pierwsze działania, warsztaty plastyczne, miały miejsce 19 i 20 marca br. w sali widowiskowej MCK Pod Pegazem. Czterdzieścioro uczestników, zarówno z Polski jak i z Czech, pod okiem instruktora MCK Rafała Raszki miały za zadanie stworzyć wspólną pracę pod nazwą Nasze Miasto. Dzieci i młodzież, zainspirowane zdjęciami Skoczowa oraz Trzyńca, namalowały piękne miasto, w którym można odnaleźć najciekawsze miejsca i zabytki Skoczowa oraz Trzyńca. Kolejne zajęcia, tym razem ceramiczne, odbyły się 11 i 15 kwietnia br. w Domu Dzieci i Młodzieży w Trzyńcu. Uczestnicy mieli za zadanie stworzenie z gliny swojego przyjaciela. Pomysłom i inspiracjom nie było końca. Najpierw powstały piękne ceramiczne ludziki, które podczas drugich warsztatów zostały barwnie pomalowane i czekają na końcowe wypalenie w specjalnym piecu do wypałów ceramicznych. Efekty tych warsztatów, zarówno ceramicznych jak i plastycznych, będzie można podziwiać podczas organizowanych w ramach projektu wystaw. Pierwsza z nich trwać będzie od 20 maja do 7 czerwca w Domu Dzieci i Młodzieży w Trzyńcu. Podczas zakończenia wystawy w Trzyńcu, wystąpi zespół gitarowy Bevin prowadzony przez Mariusza Śniegulskiego z Miejskiego Centrum Kultury Integrator. Z kolei od 1 do 17 lipca tą samą wystawę będzie można obejrzeć w skoczowskiej Galeryjce Miejskiej MCK ARTadres na Rynku. Podczas wernisażu wystawy wystąpią dzieci i młodzież z Domu Dzieci i Młodzieży w Trzyńcu. Kolejnym etapem projektu będzie Euroregionalny Festiwal Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 1 czerwca na skoczowskim rynku. Od godziny będziemy mieli okazję oglądać występy młodych wykonawców z Domu Dzieci i Młodzieży w Trzyńcu, jak również ze skoczowskich przedszkoli i szkół. Nie zabraknie także interaktywnych gier i zabaw dla dzieci. Dla uczestników warsztatów oraz osób biorących udział w występach, 24 czerwca, odbędzie się Turniej Bowlingowy, jako impreza integracyjna. Rywalizacja sportowa będzie doskonałym sposobem na wzmocnienie więzi oraz przyjaźni, które nawiązały się podczas polsko-czeskiej współpracy w ramach projektu. Podsumowanie wszystkich działań w ramach Euroregionalnych warsztatów twórczych dzieci i młodzieży Tu i tam. Skoczów Trzyniec będzie miało miejsce 1 lipca br. podczas wernisażu wystawy w Galeryjce Miejskiej MCK ARTadres. Koordynator projektu Sylwia Pagieła 19

20 reklama 20

Wojewódzki Konkurs Edukacja regionalna w szkole

Wojewódzki Konkurs Edukacja regionalna w szkole Wojewódzki Konkurs Edukacja regionalna w szkole Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu... - Jan Paweł II Katowice 2010 Organizatorzy konkursu: Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty Strona 1

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

r. REGULAMIN PRZEGLĄDU

r. REGULAMIN PRZEGLĄDU XVI Regionalny Przegląd Programów Artystycznych A to Polska właśnie Organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego 24-27.11.2015

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI Przeglądu pieśni patriotycznej

Regulamin XI Przeglądu pieśni patriotycznej SEPZ-I.5563.12.13.2015.GŁ Regulamin XI Przeglądu pieśni patriotycznej Dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/177/09

Uchwała Nr XXXIII/177/09 Uchwała Nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015.

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. 1. Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej pogadanka okolicznościowa i minuta ciszy w hołdzie ofiar. Udział delegacji Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 listopada 2012 r. Poz. 4374 UCHWAŁA NR XXIII/222/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia kryteriów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin X Przeglądu pieśni patriotycznej

Regulamin X Przeglądu pieśni patriotycznej SEPZ-I.5563.12.4.2014.GŁ Regulamin X Przeglądu pieśni patriotycznej dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do zarządzenia Nr 7/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna dla szkół z województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3208 UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Wspólne działania wspólne korzyści

Wspólne działania wspólne korzyści Wspólne działania wspólne korzyści Projekt realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Partnerzy lokalni: 1. Koło Gospodyń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Rzepinie na

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0012.2.1.5.2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 10.05.2011 r.

PROTOKÓŁ NR 0012.2.1.5.2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 10.05.2011 r. PROTOKÓŁ NR 0012.2.1.5.2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 10.05.2011 r. Obecni: Według listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. Porządek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r.

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r. Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach projektu Kadra przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 1. ORGANIZATOR ELIMINACJI REJONOWYCH: Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni ul.grabowo 2, 81-265 Gdynia tel./fax: (58)

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016 KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016 Regulamin konkursu: I. Główny organizator konkursu: Fundacja Kresowa Memoria et Verita w Krakowie II. Współorganizatorzy konkursu:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii zrodziło się z inicjatywy pana Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo