Informator Samorządowy Nr 5 (124) 2013 Maj 2013 ISSN Nakład: 2000 egz. W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Samorządowy Nr 5 (124) 2013 Maj 2013 ISSN 1730-8585 Nakład: 2000 egz. W numerze:"

Transkrypt

1 Informator Samorządowy Nr 5 (124) 2013 Maj 2013 ISSN Nakład: 2000 egz. W numerze: Relacja z XXVIII sesji Rady Miejskiej Wojewódzki Konkurs Edukacji Regionalnej Informacje o wydarzeniach w mieście i sołectwach Kultura, rozmaitości, sport

2 fakty Wojewódzki Konkurs Edukacji Regionalnej w Szkole UCZNIOWIE z Pierśćca znowu w finale Szkoła Podstawowa nr 6, im. Zofii Kossak w Pierśćcu została zwycięzcą rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Edukacji Regionalnej w Szkole i zakwalifikowała się do finału. Będzie w nim reprezentowała szkoły podstawowe z rejonu podległego Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Wojewódzki Konkurs Edukacji Regionalnej w Szkole organizują od 2010 roku Kuratorium Oświaty w Katowicach i wojewoda śląski. Jego mottem są słowa papieża Jana Pawła II: Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. W konkursie uczestniczą dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja rozpoczyna się w rejonach podległych pięciu delegaturom Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wyłonione w nich najlepsze reprezentacje przedszkoli i szkół spotykają się w maju w fi nale wojewódzkim. SP 6 z Pierśćca reprezentowali uczniowie: Julia Faruga, Aleksandra Szyndler -, Gabriela Bronowska, Jakub Barański, Sylwester Jaworski, Witold Oczadły. Tegoroczny rejonowy etap konkursu, w którym uczestniczyły placówki poległe delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przeprowadzono 16 kwietnia w Pierśćcu. Tamtejsza Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zofi i Kossak gościła reprezentacje przedszkoli i szkół po raz drugi z rzędu. Zwycięska grupa przedszkolaków z Woli. - Wybraliśmy ponownie to miejsce, bo nie wyobrażaliśmy sobie, że gdzieś może być lepiej - uzasadniała Elżbieta Adamowska, dyrektor bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Uczestników konkursu, ich opiekunów, członków jury i zaproszonych gości witała burmistrz Skoczowa Janina Żagan. Organizatorom gratulowała wyboru pięknego Pierśćca, jako miejsca regionalnej rywalizacji. O zasadach tegorocznej, czwartej edycji konkursu, mówiła przewodnicząca jury Dorota Drewniak. Odbywa się on pod hasłem Region, ludzie, praca. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością tradycji regionu, obyczajów, gwary i jego osiągnięć. W jury zasiadały panie: Dorota Drewniak - przewodnicząca, Urszula Niechoj, Jadwiga Wąsowicz, Regina Kapała, Halina Nocoń. Prowadził go konferansjer, Andrzej Mróz. Konkursową rywalizację poprzedził muzyczny koncert. Przed publicznością wystąpił Zespół Regionalny Junior z SP 6 w Pierśćcu z wiązanką piosenek i tańców. Śpiewają i tańczą w nim uczniowie i uczennice z klasy drugiej i trzeciej. Młodym artystom akompaniowała Kapela Regionalna: Józefa Ferek - fl et (prowadzi Juniora ), Dawid Buchtiar - skrzypce, Henryk Bilicer - akordeon i Piotr Brudny - trąbka. Po koncercie do rywalizacji przystąpiły przedszkolaki. Do etapu regionalnego zakwalifi kowały się pięciolatki z Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - oddział w Kończycach Małych i Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli (koło Pszczyny). Dzieci musiały opowiedzieć gwarą o swoim przedszkolu, śpiewać i zaprezentować ginący zawód. Rozwiązywały także testy. Przedszkolaki z Kończyc Wielkich, ubrane w regionalne stroje cieszyńskie, pokazały w krótkiej scence, jak kiedyś pracował bednarz. Do Pierśćca przywiozły narzędzia i sprzęty potrzebne do wykonywania beczek i innych drewnianych naczyń. Ich konkurenci z Woli, ubrani w odświętne ludowe stroje górnośląskie zaczęli od przywitania: - Witają wos knefl iki do tańca i muzyki. Jako ginący zawód dzieci pokazały pracę kowala. Przedszkolaki w konkursowej rywalizacji wypadły bardzo dobrze. Pięknie śpiewały, tańczyły i mówiły gwarą. Jury jednogłośnie uznało, że wszystkie zasługują na wyróżnienie. Ponieważ jednak musiał być wyłoniony zwycięzca, wskazało na Przedszkole z Woli. Po przedszkolakach do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach- Dziedzicach (istnieje od 133 lat) i Szkoły Podstawowej nr 6 im. Zofi i Kossak w Pierśćcu. Ich zadaniem było przygotowanie plakatu promującego szkołę, zaprezentowanie piosenki regionalnej i wskazanie nowego obiektu do szlaku zabytków techniki. W teście musieli wykazać się wiedzą o regionie. W tej kategorii rywalizacja była również zacięta. Uczniowie z Czechowic-Dziedzic zapropo- nowali do włączenia na szlak zabytków techniki zakładu szewskiego, bo ich zdaniem ten zawód zamiera. Ich rywale z pierścieckiej SP 6 uznali, że koniecznie musi się tam znaleźć skoczowska fabryka kapeluszy Polkap, powstała w 1924 r. Swój wybór uzasadnili w ciekawej i profesjonalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej. W ciągu pięciu minut Sylwester Jaworski i Witold Oczadły z klasy szóstej, przedstawili w niej historię fabryki i to, jak powstają tam kapelusze. Prezentację przygotowali wraz z nauczycielką, Joanną Radwan- Kmiecik. Jury zadecydowało, że w fi nale wojewódzkim konkursu wystąpi zespół SP 6 z Pierśćca. Warto przypomnieć, że szkoła w 2010 r. zajęła w tej rywalizacji Dyrektor Elżbiecie Adamowskiej bardzo podoba się Pierściec. pierwsze miejsce. W ubiegłym roku była również w fi nale, zajmując piąte miejsce. SP 6 w konkursie reprezentowali uczniowie: Julia Faruga, Aleksandra Szyndler - z kasy 2b, Gabriela Bronowska, Jakub Barański - z klasy 5b, Sylwester Jaworski, Witold Oczadły - klasy 6. Jako ostatni do rywalizacji przystąpili uczniowie Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Cieszynie. Musieli zaprezentować swoją szkołę, piosenkę regionalną i projekt założenia fi rmy. Był także test z wiedzy o regionie. Wyniki testu zadecydowały o zakwalifi kowaniu się do fi nału gimnazjalistów z Czechowic-Dziedzic. Wszyscy uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Edukacji Regionalnej w Szkole otrzymali dyplomy i wspaniałe nagrody. Wręczali je Elżbieta Adamowska, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej i Tadeusz Koniarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa i zarazem sołtys Pierśćca. Wśród goście zaproszonych na konkurs był Jan Chmiel. Dobry duch regionalizmu Śląska Cieszyńskiego, jak go określił konferansjer Andrzej Mróz, pięknie wyrecytował gwarą jeden z swoich wierszy: Czy może być poezja w chłopskim słowie. Rywalizację konkursową zakończono odśpiewując hymn Ziemi Cieszyńskiej Ojcowski Dom. 2 Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i wspaniałe nagrody.

3 Obchody święta Konstytucji W Skoczowie główne uroczystości związane z obchodami 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się pod Pomnikiem Poległych za Wolność Śląska. Wartę honorową zaciągnęli tam druhny i druhowie z skoczowskich drużyn harcerskich. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, z-ca burmistrza Piotr Rucki, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Koniarczyk, posłowie na Sejm RP - Aleksandra Trybuś i Czesław Gluza, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 z Pierśćca oraz harcerze. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu państwowego. Po południu na skoczowskim rynku można było oglądać wystawę odrestaurowanych, starych dokumenty (od średniowiecza do XIX wieku), które regulowały życie miasta. Przygotowało ją Miejskie Nowy sołtys Bładnic Jan Łomozik po kilku miesiącach zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa Bładnic. - Nie spodziewałem się, że tak szybko to się stanie, ale choroba mnie do tego zmusiła - komentował swoją decyzję. - Przepraszam tych którzy na mnie głosowali i mogą czuć, że ich zawiodłem - dodał. W zebraniu wiejskim uczestniczyło 40. mieszkańców Bładnic. Wśród gości byli: z-ca burmistrza Skoczowa Piotr Rucki, naczelnik Wydziału Orga- 4 maja, w dniu św. Floriana, członkowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Skoczów obchodzili swoje święto. Po południu spotkali się w strażnicy przy ul. Cieszyńskiej. Stamtąd w kolumnie z pocztem sztandarowym przeszli do kościoła śś. ap. Piotra i Pawła. Została w nim odprawiona msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Pod fi gurą św. Floriana złożona została wiązanka kwiatów. Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się krótka odprawa przed strażnicą OSP. Życzenia z okazji święta przekazał druhom Roman Kohut, komendant fakty Wiązanki kwiatów złożyli: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, z-ca burmistrza Piotr Rucki, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Koniarczyk. Centrum Kultury Integrator. Widzowie, którzy oglądali wystawę mogli dowiedzieć się także, o przemarszu przez Skoczów w maju 2013 r. Wojska Polskiego, dowodzonego przez księcia Józefa Poniatowskiego. Dla dzieci zorganizowany został na rynku konkurs plastyczny związany z Konstytucją 3 Maja. Obchody święta Konstytucji w Skoczowie zakończyła wieczorna msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele śś. ap. Piotra i Pawłą. Uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się także w Pierśćcu, pod pomnikiem poświęconym Ofi arom terroru i wszystkim walczącym o wolną Polskę. Wiązanki kwiatów złożyli tam przedstawiciele Rady Sołeckiej z sołtysem Tadeuszem Koniarczykiem, strażacy z OSP oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6. Konstytucja 3 Maja uchwalona została w 1791 r. na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne, jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim w świecie - po Konstytucji USA. Uchwalona przez Sejm Czteroletni konstytucja, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze. Ustalała podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Jadwiga Kozok jest nowym sołtysem Bładnic. Mieszkańcy powierzyli jej to stanowisko 16 kwietnia podczas zebrania wiejskiego. Wybrano na nim także nową Radę Sołecką. Jan Łomozik gratuluje wyboru swojej następczyni na funkcji sołtysa Jadwidze Kozok. Pod patronatem św. Floriana miejsko-gminny OSP w Skoczowie. Później była strażacka biesiada, z grochówką, ciastem i kawą. Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie obchodzi w tym roku 140. rocznicę powstania. Obecnie w gminie działa 10 jednostek terytorialnych w sołectwach: Bładnice, Kiczyce, Kowale, Pierściec, Pogórze, Ochaby, Międzyświeć, Skoczów, Wiślica, Wilamowice i dwie zakładowe (Teksid Iron Poland i Skotan). Należy do nich 531 członków. 229 może brać udział w akcjach. Wśród strażaków ochotników jest 29 kobiet. nizacyjnego Urzędu Miejskiego Beata Macura, skoczowscy radni - Fryderyk Białoń i Jan Krużołek, asystent społeczny posła Czesława Gluzy, Jan Szczypka. Jedynym punktem porządku zebrania wiejskiego w Bładnicach był wybór sołtysa i Rady Sołeckiej. Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej (przeprowadziła wybory) zgłaszano kandydatów na sołtysa. Padło tylko jedno nazwisko: Jadwigi Kozok, szefowej bładnickiego Koła Gospodyń Wiejskich. W głosowaniu poparli ją wszyscy uczestnicy zebrania. Do Rady Sołeckiej zgłoszono pięć osób: Antoniego Hazukę, Ewę Stanną, Damiana Dudę i Józefę Kozok. Wszyscy otrzymali wymaganą liczbę głosów i zostali członkami Rady Sołeckiej Bładnic. Jadwiga Kozok mieszka w Bładnicach od 35 lat. W życiu zawodowym była związana z gastronomią. Teraz już nie pracuje. - Mam więc nieco wolnego czasu i postanowiłam zaangażować się w działalność na rzecz wsi. Udało mi się reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich, do którego należy już ponad 30 pań - podkreśla nowa sołtys Bładnic. Jadwiga Kozok dziękując za wybranie jej na stanowiska sołtysa zadeklarowała, że chce współ- Sołtys Jadwiga Kozok i członkowie Rady Sołeckiej Bładnic. pracować z Radą Sołecką i mieszkańcami Bładnic. Zwróciła uwagę, że w sołectwie dotychczas niewiele się działo. - Teraz to się zmienia, bo mamy świetlicę. Chcę, żeby w niej się dużo działo. Będę tu gospodarzyć po babsku - zapowiedziała. Zdjęcia Ryszard Stelmaszczyk Strażacy w kolumnie, z pocztem sztandarowym, przeszli do kościoła śś. ap. Piotra i Pawła. 3

4 fakty Gmina Skoczów W okresie od r. do r. w gminie Skoczów realizowany będzie projekt pn. EDUKACJA SZANSĄ NA SUKCES, współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt złożony został w konkursie w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5. Oddolne inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich. Na jego realizację przyznano dofi nansowanie w wysokości ,50 zł. Celem projektu jest kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych 10. kobiet i czterech mężczyzn z terenu gminy Skoczów poprzez rozwijanie potrzeby samokształcenia i samorealizacji oraz podniesienie samooceny wśród osób niepełnosprawnych. W projekcie zaplanowano szkolenie z podstaw obsługi komputera i szkolenie z obsługi kas fi skalnych. W ramach reintegracji społeczno-zawodowej przewidziano warsztaty taneczne, których celem będzie wzrost sprawności fi zycznej i poczucia własnej atrakcyjności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Edukacja szansą na sukces Podczas całego projektu jego uczestnicy będą mogli liczyć na pomoc psychologa, który poprowadzi indywidualne i grupowe warsztaty psychologiczno-społeczne oraz doradcę zawodowego, który pomoże określić drogę zawodową, przybliży techniki poszukiwania pracy i rozwoju osobistego. W ramach poradnictwa zawodowego zorganizowany zostanie wyjazd na targi pracy do Bielska-Białej. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby w wieku lat. zamieszkałe na terenie gminy Skoczów oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu: - Rynek 17a w Skoczowie (wejście od ul. Garbarskiej), - pod numerem telefonu: wew. 141, osoba do kontaktu Agata Tomica, - Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska i z Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka 4 Gmina Skoczów wspólnie z Regionalną Biblioteką w Karwinie (Regionálni knihovna Karviná) realizuje projekt Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka. Działania projektu skupiają się na popularyzacji wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Morcinka, pisarza znanego nie tylko na Śląsku Cieszyńskim. Morcinek urodził się w Karwinie, ale mieszkał i tworzył w Skoczowie, a pochowany został na cmentarzu w Cieszynie. W tym roku przypada 50 rocznica śmierci pisarza. Liderem projektu jest Gmina Skoczów. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje książka, której autorką jest Joanna Jurgała- Jureczka zatytułowana Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka. Publikacja przetłumaczona na język czeski przybliży postać lubianego, ale i trochę kontrowersyjnego pisarza prezentując również mniej znane fakty z jego życia. Wydane zostaną również pocztówki z mapą Szlaku Morcinkowskiego w językach polskim i czeskim. W Skoczowie odbywa się Amatorski Przegląd Sztuk Teatralnych im. Gustawa Morcinka. W fi - nałowym pokazie, który odbędzie się 26 kwietnia o godz w MCK Intergator w sali Pod Pegazem przy ul. Targowej 26, weźmie udział 5 szkolnych zespołów teatralnych z: Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie, Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu, Zespołu Szkół nr 5 w Pogórzu oraz Zespołu Szkół nr 4 w Ochabach. Publikacja Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka zostanie ofi cjalnie zaprezentowana w Karwinie 10 maja oraz 24 maja w Skoczowie. Spotkanie w Karwinie połączone będzie z przekazaniem Bibliotece części wydanych w ramach projektu książek i wystawieniem najlepszego spektaklu przeglądu. W Muzeum im. Gustawa Morcinka odbywają się lekcje muzealne poświęcone Morcinkowi przeznaczone dla szkół gminy Skoczów (szkoły podstawowe klasy IV-VI i gimnazja klasy I-III). Podczas lekcji dla szkół podstawowych omawiane są utwory poświęcone tematyce górniczej i śląskiej na podstawie noweli: Łysek z pokładu Idy, a także życie i twórczość pisarza. Natomiast tematem lekcji dla klas gimnazjalnych jest literatura Gustawa Morcinka na bazie powieści historycznej Wyrąbany chodnik oraz okres 20.lecia międzywojennego, a w szczególności lata bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej. 11 listopada 2012 roku odbył się pokaz fi lmów poświęconych pisarzowi. Zaprezentowano Czarne diamenty oraz Siedem zegarków Gustawa. Realizacja projektu zakończy się w maju 2013 r. Wartość projektu: euro.

5 Konserwacja i digitalizacja starych skoczowskich dokumentów była możliwa dzięki zabiegom władz samorządowych miasta. Była realizowana w ramach unijnego Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata kwietnia odnowione dokumenty można było zobaczyć już w gablotach w jednej z sal Muzeum im. Gustawa Morcinka. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Bieniek, radni powiatowi: Beata Macura, Witold Dzierżawski, Jerzy Malik. Kierownik muzeum Wiesław Kuś dziękował burmistrzowi Skoczowa Janinie Żagan za to, że władze miasta podjęły się w ubiegłym roku konserwacji 22 starych dokumentów. - To był Zachowane dokumenty to jest ostatni moment coś, o czym powinni wiedzieć wszyscy mieszkańcy Skoczowa na to, bo mogły - podkreślała burmistrz Janina zostać przejęte Żagan. przez Archiwum 60. uczniów wraz z opiekunami z szkół podstawowych nr 1, 3 i 8 w Skoczowie stawiło się w sobotę rano (13 kwietnia) przed Krytą Pływalnia Delfi n. Stamtąd wyposażeni w rękawice ochronne i worki wyruszyli na wały po obu stronach Wisły, aby je wysprzątać. Przeszli odcinek od mostu przy ul. Bielskiej do mostu kolejowego. Uczniowie wraz z opiekunami i kierującym akcją Piotrem Steblem (wiceprzewodniczącym skoczowskiego PTTK), przedzierali się przez fakty Historia zapisana w dokumentach W Muzeum im Gustawa Morcinka w Skoczowie można obejrzeć 22 stare dokumenty i pieczęcie związane z historią miasta. Wróciły tam po trwającej prawie rok konserwacji. Najstarszy z niezwykle cennych dokumentów pochodzi z XV wieku a najmłodszy z wieku XIX. Uczniowie wysprzątali wały Wisły Państwowe i zabrane ze Skoczowa - zauważył. Dodał, że niewiele miast w Polsce ma tak zabezpieczone stare dokumenty. O tym jak przebiegał proces konserwacji dokumentów i pieczęci opowiedziała Anna Fabrizzi- Szostak, która zajmowała się tym przez dziewięć miesięcy. - To była trudna, odpowiedzialna praca ze względu na rangę tych dokumentów - podkreślała. Burmistrz Janina Żagan zwróciła uwagę, że poddane konserwacji 22 stare dokumenty, to pierwsza część całego zbioru. Zadeklarowała, że władze gminy będą zabiegały o to, aby odnowione zostały także pozostałe skoczowskie dokumenty przechowywane w muzeum. - Zachowane dokumenty to jest coś, o czym powinni wiedzieć wszyscy mieszkańcy Skoczowa. Mogą być dumni z tego, że mieszkają w miejscu, w którym już przed XV wiekiem żyli ludzie, którzy tworzyli, ciężko pracowali, trudnili się rzemiosłem - mówiła burmistrz Żagan. Dodała, że wystawę starych dokumentów w muzeum powinni odwiedzić uczniowie wszystkich szkół, aby poznać kawałek historii miasta. Wśród dokumentów, które poddane zostały konserwacji jest m.in.: Dokument Przemysława II z 1470 r., który potwierdza mieszczanom Skoczowa ich dawne prawa i przywileje. Dokumenty, w których były spisane spłonęły w pożarze u schyłku 1469 lub na początku 1470 roku. Odnowione zostały także m.in. dokumenty Kazimierza II z 1504 i 1521 roku, Wacława II Adama z 1571 r., cesarza Franciszka II z 1806 r. Ważnym dokumentem jest również Kodeks Skoczowski - zbiór przywilejów miejskich Cesarz Leopld I na prośbę mieszkańców potwierdza w nim wszystkie przywileje i nadania udzielone im przez książąt cieszyńskich z lat Oryginały poddanych konserwacji dokumentów będzie można oglądać w Muzeum im. Gustawa Morcinka do końca maja tego roku. Potem złożone zostaną w specjalnych, przygotowanych dla ich ochrony pudłach. Na światło dzienne zostaną wyjęte ponownie dopiero za kilka lat. Prawie 50 worków śmieci zebrali uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w sprzątaniu wałów Wisły. Akcję zorganizowało 13 kwietnia skoczowskie Koło Miejskie PTTK i Komisja Ochrony Środowiska przy Oddziale PTTK Beskid Śląski w Cieszynie. Uczniowie przedzierali się przez krzaki i wyciągali leżące wśród nich śmieci. krzaki i wyciągali stamtąd śmieci, zalegające tam od lata 2012 r. Były butelki szklane i plastykowe, reklamówki, tekturowe pudła, kawałki metalu, stare buty, itp. Worki zapełniały się bardzo szybko. W ciągu dwóch godzin akcji śmieciami wypełniono ich około 50. Po weekendzie zebrane śmieci wywieźli na wysypisko pracownicy MZD. Po przejściu szlaku wzdłuż wałów Wisły uczestnicy sprzątania spotkali się w sali widowiskowej MCK Pod Pegazem. Tam organizatorzy poczęstowali uczniów ciepłym posiłkiem, ufundowanym przez Urząd Miejski w Skoczowie. Później dla odważnych był konkurs przyrodniczo-krajobrazowy. Na zweryfi kowanie swojej wiedzy zdecydowało się kilkoro uczniów. Konkurs prowadzili Jan Machała, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK Beskid Śląski i Piotr Stebel z skoczowskiego PTTK. Startujący w nim uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością nazw roślin, drzew, grzybów, ptaków, rzek i miejscowości. Zwycięzcą konkursu został Marcin Sikora z Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie. W nagrodę pojedzie w czerwcu na wycieczkę na Małą Fatrę w Słowacji, którą organizuje PTTK w Skoczowie. Drugie miejsce zajęła Kornelia Pagieła (SP 1), trzecie Łukasz Sikora (SP 8) a czwarte Kamil Kurek (SP 1). Do końca maja dokumenty będą wstawione w gablotach. Nagrody dla laureatów konkursu przyrodniczo-krajoznawczego ufundowała Komisja Ochrony Środowiska przy Oddziale PTTK Beskid Śląski. Organizatorzy wręczyli także pamiątkowe dyplomy opiekunom uczniów uczestniczących w akcji sprzątania: Iwonie Czakon-Kobus (SP 3), Elżbiecie Ferfeckiej (SP 1) i Alicji Kosmali (SP 8). Uczniom i opiekującym się nimi nauczycielom podziękował za udział w trzecim już sprzątaniu wałów Wisły przewodniczący skoczowskiego Koła Miejskiego PTTK Krzysztof Greń. Zwycięzcy konkursu przyrodniczego wraz z wychowawcami i organizatorami sprzątania wałów Wisły. Zdjęcia: Ryszard Stelmaszczyk 5

6 fakty Laureaci konkursów przedmiotowych Laureaci konkurów przedmiotowych z Gimnazjum nr 4 w Skoczowie z dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Elżbietą Adamowską. Droga kolorem zapisana Macieja Paździora i jego artystyczny dorobek przedstawiła Łucja Skrond, kierownik Muzeum im. św.. Jana Sarkandra. Fot. Ryszard Stelmaszczyk W muzeum im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie można oglądać kolejną wystawę malarstwa. Tym razem swoje prace eksponuje mieszkający w Katowicach Maciej Paździor. Wystawa jego obrazów zatytułowana Droga kolorem zapisana została otwarta 12. kwietnia. Maciej Paździor wystawia swoje prace w Skoczowie po raz drugi. Przerwa trwała długo, bo aż 15 lat. - Tym razem malarz zabrał nas w drogę kolorem zapisaną - mówiła podczas wernisażu wystawy Łucja Skrond, kierownik Muzeum im. św. Jana Sarkandra. Komentując obrazy Paździora podkreślała, że jego malarstwo jest poszukiwaniem tego skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. W pracach Macieja Paździora wystawionych w Sarkandrówce dominują intensywne barwy. Dopiero gdy im się przyglądamy z bliska wyłaniają się twarze, sylwetki aniołów, zwie- Gustaw Morcinek, Zofi a Kossak, Władysław Reymont, Bolesław Prus, Julian Ochorowicz, Maria Dąbrowska, Julian Przyboś, Marzena Skotnicówna, to tylko niektóre ze znanych osób, których związki ze Skoczowem i Ziemią Cieszyńską przedstawiła Joanna Jurgała-Jureczka, podczas ciekawych spotkań dla dzieci i dorosłych, które zorganizowała Biblioteka Publiczna. Niepublikowane zdjęcia, nowe materiały, odkryte w archiwach, mało znane fakty z życia znanych literatów zaciekawiły słuchaczy. Podczas ciekawej dyskusji, 18 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej miała miejsce Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych. Wśród uczestników uroczystości był śląski kurator oświaty Stanisław Faber i dyrektor bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty Elżbieta Adamowska. W gronie najzdolniejszych uczniów, nagrodzonych tytułami laureatów, znalazła się trójka gimnazjalistów z Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie: Kinga Tomzik (chemia), Bartłomiej Sobol (fi - zyka) i Władek Lewandowski (język rosyjski). To właśnie oni okazali się najlepszymi spośród 69. tys. uczniów z województwa śląskiego biorących udział w konkursach przedmiotowych. Na galę do Bielska-Białej gimnazjaliści ze Skoczowa pojechali wraz z nauczycielami, którzy przygotowywali ich do konkursu: Agatą Gremlik-Tyrną, Alicją Cieślar i Ludmiłą Lewandowską. Spotkania kulturalne w bibliotece Uroczystość wręczenia laureatom wyróżnień była wspaniale przygotowana i przebiegała w miłej atmosferze. Na początek zaprezentowano ogólne wyniki konkursów oraz liczbę uczniów biorących w nich udział. Wiele ciepłych słów skierowała do uczniów dyrektor Elżbieta Adamowska. Pochwaliła ich za pracę. Rodzicom i nauczycielom podziękowała za to, że pomagają i wspierają uczniów. To, że zostaliście laureatami jest kapitałem, który w dalszych latach przyniesie wam cenne korzyści podkreślała dyrektor Adamowska. Uczniowie oraz przygotowujący ich do konkurów nauczyciele zostali uhonorowani dyplomami. Z rąk śląskiego kuratora oświaty Stanisława Fabera odbierali zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata. Galę uświetnił koncert orkiestry Big Band z Katowic. Tekst i foto Patrycja Puda rząt. Obrazy są alegoryczne, dotykają sacrum. Jedyną wyrazistą postacią na wystawianych obrazach jest św. Franciszek. Paździor malował tego świętego już kilka razy. Obraz wystawiony w Skoczowie jest najnowszą wizją św. Franciszka. Powstał, jak wyjaśnił artysta, przed wyborem nowego papieża, który przybrał imię Franciszka. Każdy obraz Macieja Paździora wystawiony w Skoczowie, jest podpisany poetyckim opisem. Oglądając je możemy przeczytać podwieszone pod nimi wiersze: Anioł w dolinie światła, Oblicza przemian, Dolina miłości, Ocean kolorów serca, Św. Franciszek przy krzewie róż, Golgota. Maciej Paździor poza malowaniem i pisaniem wierszy występuje także z recitalami poezji śpiewanej. Przy akompaniamencie gitary i harmonijki ustnej wykonuje swoje kompozycje. Wiersze zazwyczaj są opisem powstałych wcześniej obrazów. Maciej Paździor komentując swoją wieloraką twórczą działalność podkreśla, że malarstwo jest podstawą. - To najbardziej czuję. Reszta jest jego pochodną - wyznał. Michał Paździor ma na swoim koncie 58 wystaw indywidualnych i osiem zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach w kraju i za granicą. Ma stałe ekspozycje w autorskiej Galerii Duszy Aleksandretta w Katowicach oraz w galeriach miejskich w Krakowie, Bielsku-Białej, Warszawie, Hamburgu, Chicago, Sewilli, Granadzie i Barcelonie. która wywiązała się w trakcie spotkania dla dorosłych, uczestnicy poznali niektóre, mało znane epizody, z życia przedstawianych osób, w których uczestniczyli ich bliscy i krewni. Miła atmosfera, ciekawe ujęcie tematu sprawiły, że spotkania autorskie z Joanną Jurgałą-Jureczką, zatytułowane Znani literaci na Śląsku Cieszyńskim, w nietuzinkowy sposób przybliżyły nam Śląsk Cieszyński i jego związki ze znanymi postaciami świata kultury. 6 W spotkaniach z Joanną Jurgała-Jureczką uczestniczyły dzieci i dorośli mieszkańcy gminy Skoczów.

7 XXVIII sesja Rady Miejskiej Skoczowa Korekta budżetu gminy na 2013 rok Będą ulgi w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych - zapowiedziała burmistrz Skoczowa Janina Żagan podczas obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej Skoczowa odbyła się 18 kwietnia. Obrady prowadził przewodniczący RM Tadeusz Koniarczyk. Uczestniczyli w nich m.in.: burmistrz Skoczowa Janina Żagan, z-c burmistrza Piotra Rucki, skarbnik gminy Jerzy Ciałoń, radni powiatowi - Beata Macura i Witold Dzierżawski oraz Adam Fabian, asystent społeczny poseł Mirosławy Nykiel. Zanim Rada Miejska przystąpiła do realizacji porządku obrad sesji, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 6. kwietnia radnej Marii Nowak. Omawiając działania Urzędu Miejskiego burmistrz Janina Żagan poinformowała radnych, że w przetargu na wybór fi rmy, która zajmie się odbiorem śmieci w gminie, wpłynęło dziewięć ofert. Są one obecnie analizowane. Firmy zostały wezwane do uzupełnienia złożonych dokumentów. Najtańsza oferta za odbiór śmieci zakłada miesięczną opłatę od osoby w wysokości 3,42 zł, najdroższa 8 zł. Burmistrz Żagan wyraziła nadzieję, że po zakończeniu przetargu stawki miesięcznych opłat za odbiór odpadów (8,20 zł - segregowane i 12,30 zł - niesegregowane) będzie można obniżyć. - Są już propozycje ulg w opłatach dla rodzin wielodzietnych - poinformowała. Jeszcze w ostatnich dniach kwietnia sprawami odbioru śmieci mają się zając komisje Rady Miejskiej. - Wcześniej nie udało się tego zrobić, bo chcemy przedstawić całość, a jest jeszcze kilka spraw do przedyskutowania - wyjaśniała burmistrz Żagan. Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Planowane dochody (69,3 mln zł) wykonane zostały w 97,4 proc. i wyniosły 67,5 mln zł. Wydatki zaplanowano na 66,4 mln zł. Wykonane zostały w 95,8 proc., na kwotę 66,5 mln zł. Planowana nadwyżka operacyjna (492,8 tys. zł) była sześciokrotnie wyższa i wyniosła 2,7 mln zł. W czasie omawiania sprawozdania z działalności skoczowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej radni pytali o działalność Żłobka Publicznego. Stanisław Kaczmarczyk zwrócił uwagę, że o przyjęciu dziecka do tej placówki decyduje kolejność zgłoszenia. Zaproponował wprowadzenie zamian w statucie żłobka, które uwzględniałyby również takie kryteria przyjęć jak: matka samotnie wychowująca dziecko, dochód na członka rodziny. - Dyrektor Żłobka już się tym zajmuje. W maju przedstawione zostaną propozycje zmian uregulowań naboru - poinformowała burmistrz Żagan. Wśród dokumentów jakimi zajmowali się radni była informacja oceniająca stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Skoczów w 2012 r. Przygotowali ją komendant Komisariatu Policji w Skoczowie, nadkom. Jacek Stalmach i komendant Straży Miejskiej Artur Tyrna. Z dokumentu wynika m.in., że w 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011 więcej było kradzieży z włamaniem i kradzieży mienia. Więcej było też zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Mniej było natomiast bójek i pobić. Rada Miejska przyjęła 9 uchwał. Dokonała zamian w budżecie gminy na 2013 r. O 2 mln 43 tys. zł zmniejszona została subwencja oświatowa - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Po wprowadzonych zmianach w budżecie, planowane na ten rok dochody gminy wyniosą 69 mln 56 tys. zł a wydatki 71,9 mln zł. Defi cyt budżetu w wysokości 2,8 mln zł pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zł i wolnych środków - 842,2 tys. zł. Burmistrz Janina Żagan wyjaśniła, że zmianę kwoty subwencji oświatowej w budżecie gminy trzeba było wprowadzić, bo jest już decyzja Ministerstwa Finansów o jej obniżeniu (o przyczynach rada miejska Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. pisaliśmy w poprzednim numerze Wieści Skoczowskich - red.). - Mamy taki obowiązek bez względu na podejmowane działania w sprawie odzyskania należnej gminie kwoty. Różnicę w wysokości subwencji pokryjemy z nadwyżki budżetowej za 2012 r. - wyjaśniała. Burmistrz Żagan. Dodała, że gmina wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie subwencji dla gminy z rezerwy oświatowej. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wysokości około 1,6 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pieniądze będą przeznaczone na budowę kanalizacji w Bładnicach. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie tzw. umowy zakupowej. Jak wyjaśnił z-ca burmistrza Piotr Rucki wszystkie gminy powiatu cieszyńskiego i Starostwo Powiatowe ogłoszą wspólny przetarg na zakup energii elektrycznej. Zmieniona została także uchwała w sprawie dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlowych i lokali gastronomicznych w Skoczowie. Zgodnie z nią ogródki i tarasy przy restauracjach w niedziele i dni świąteczne będą mogły być otwarte do północy. - To realizacja wniosków mieszkańców. W czasie imprez organizowanych na rynku ludzie chcą się bawić dłużej - komentował uchwałę z-ca burmistrza Piotr Rucki. UCHWAŁA NR XXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 18 KWIETNIA 2013 ROKU w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) - Rada Miejska Skoczowa u c h w a l a 1 Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV. Pożyczka będzie realizowana w latach w następujący sposób: - w 2013 roku ,00 zł, - w 2014 roku ,00 zł. 2 Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych Gminy Skoczów w okresie 11 lat od dnia zakończenia zadania tj. w latach Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 5 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w miesięczniku Wieści Skoczowskie. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR XXVIII/349/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/369/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Skoczów Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) i art. XII 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz.142 ze zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala: 1. W w/w uchwale zmienia się: 1. w 1 czas pracy dla zakładów gastronomicznych z dotychczasowego od godz. 6:00 do 22:00 na od 6:00 do 24:00, 2. 4 otrzymuje brzmienie: w okresie od kwietnia do października mogą być czynne ogródki i tarasy funkcjonujące przy istniejących placówkach gastronomicznych od godz. 6:00 do 24:00 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Wieściach Skoczowskich oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 września 2013 r. Pożegnanie radnej Marii Nowak 10. kwietnia (środa) pożegnaliśmy Marię Nowak - radną Rady Miejskiej Skoczowa. Zmarła 6 kwietnia, po krótkiej chorobie. Miała 71 lat. Marysia - tak, mimo różnicy wieku, chciała żebym do niej się zwracała - była osobą o jasno określonej postawie. Była szczególnie wrażliwa na krzywdę osób starszych i chorych. Marysia mocno angażowała się w życie parafi i śś. ap. Piotra i Pawła. Była aktywnym członkiem działających przy niej grup modlitewnych. Należała do działającego przy parafi i chóru Laudate Dominum. Nawet ciężka choroba nie była dla niej powodem do narzekań. Sprawami, gminy Skoczów, jej mieszkańców, pracami Rady Miejskiej nie przestała się interesować nawet leżąc w szpitalnym łóżku. Teresa Papkala radna Rady Miejskiej Skoczowa 7

Informator Samorządowy Nr 6(113)/2012 Czerwiec 2012 ISSN 1730-8585 Nakład: 2000 egz. Wieści. Skoczowskie

Informator Samorządowy Nr 6(113)/2012 Czerwiec 2012 ISSN 1730-8585 Nakład: 2000 egz. Wieści. Skoczowskie Wieści Informator Samorządowy Nr 6(113)/2012 Czerwiec 2012 ISSN 1730-8585 Nakład: 2000 egz. Skoczowskie W numerze: Jak świętowaliśmy 45. Dni Skoczowa Rozmowa z Piotrem Ruckim, z-cą burmistrza Skoczowa

Bardziej szczegółowo

Radosne, trzydniowe świętowanie

Radosne, trzydniowe świętowanie Informator Samorządowy Nr 7/8(102/103)/2011 Lipiec/Sierpień 2011 ISSN 1730-8585 44 Dni Skoczowa za nami Radosne, trzydniowe świętowanie Gwiazdą 44 Dni Skoczowa była znana w świecie serbska orkiestra Boban&Marko

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządowy. Nr 07-08 (78-79)/2009 Lipiec-Sierpień 2009 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 07-08(78-79) lipiec-sierpieñ 2009

Informator Samorządowy. Nr 07-08 (78-79)/2009 Lipiec-Sierpień 2009 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 07-08(78-79) lipiec-sierpieñ 2009 Informator Samorządowy Nr 07-08 (78-79)/2009 Lipiec-Sierpień 2009 ISSN 1730-8585 1 Pami¹tkowe zdjêcie reprezentacji Skoczowa wraz z burmistrzem Janin¹ agan. Zdjêcie: Krzysztof Marciniuk G³os Ziemi Cieszyñskiej

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa!

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Podczas tegorocznego święta miasta na skoczowskim rynku nie zabraknie dobrej muzyki, atrakcyjnych widowisk

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC

NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC CZERWIEC 2006 Nasza Trójwieœ 1 NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC 2006 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT DROGIE DZIECI, KOCHANA MŁODZIEŻY! Zbliża się koniec roku szkolnego, na który wszyscy z

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością 5 170 9 Z PRACY BURMISTRZA Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością wymienić trzeba uroczystości związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK

26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK 26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ str. 3 ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA str. 4 STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK KARATECY I AKROBATKI Z SUKCESAMI str.

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo