WYBORY DLA WSZYSTKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBORY DLA WSZYSTKICH"

Transkrypt

1 WYBORY DLA WSZYSTKICH KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH I PROGRAMU 3 POLSKIEGO RADIA Materiały prasowe Warszawa, 5 września 2011 r.

2 KAMPANIA SPOŁECZNA WYBORY DLA WSZYSTKICH Program 3 Polskiego Radia i Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczynają kampanię społeczną pod hasłem Wybory dla wszystkich, której celem jest, aby w czasie wyborów 9 października 2011 roku wszyscy obywatele mogli skorzystać ze swoich praw wyborczych. Ponad 2 miliony polskich obywateli ma problemy z korzystaniem ze swoich praw wyborczych. W zdecydowanej większości są to osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. Przeprowadzone przez Biuro RPO w ubiegłych latach kontrole wykazały m.in. niepokojący brak wiedzy na temat sposobu przygotowania dostępnych lokali wyborczych. Kampania społeczna Wybory dla wszystkich powstała, aby stworzyć osobom starszym i niepełnosprawnym możliwość uczestnictwa w procesie współtworzenia polskiej demokracji i zjednoczyć działania wszystkich tych, którzy pragną występować na rzecz równych szans obywateli i prawdziwie demokratycznych wyborów. Akcja ma skłonić gminy i miasta do stworzenia właściwych warunków do głosowania dla wszystkich (m.in. przystosować lokale wyborcze, zapewnić transport, dobrą informację, możliwości komunikacyjne). Celem jest również dotarcie do jak największej liczby osób z niepełnosprawnością i osób starszych, poinformowanie ich o nowym prawie wyborczym, o alternatywnych metodach głosowania oraz zachęcenie do wzięcia udziału w wyborach. Informacje o poszczególnych inicjatywach zamieszczane będą na stronie internetowej Kampania rozpoczyna się 5 września br. Współorganizatorami są: Rzecznik Praw Obywatelskich i Program 3 Polskiego Radia. Partnerzy prasowi: Gazeta Wyborcza i tygodnik Newsweek. 2

3 CEL I ODBIORCY KAMPANII SPOŁECZNEJ WYBORY DLA WSZYSTKICH CELEM KAMPANII JEST: powszechny dostęp osób z niepełnosprawnością i osób starszych do udziału w wyborach, w tym zwłaszcza: realizacja rozporządzenia dotyczącego lokali dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością; upowszechnienie informacji o prawach osób z niepełnosprawnością (w tym rozwiązań architektonicznych czy lokalowych) i osób starszych; podniesienie świadomości wszystkich obywateli nt. praw i potrzeb w/w osób; popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie; zwrócenie uwagi na potrzebę zmian w niektórych obowiązujących rozwiązaniach prawnych; BEZPOŚREDNIMI ADRESATAMI KAMPANII SPOŁECZNEJ SĄ: społeczność obywateli mających uprawnienia wyborcze; środowiska samorządowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za przygotowanie lokali wyborczych (sekretarze gmin); osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze ich rodziny, bliscy i znajomi; organizacje pozarządowe (NGO), wolontariusze; środowiska polityczne, administracja rządowa i inne instytucje odpowiedzialne za tworzenie prawa; ludzie mediów. 3

4 UDZIAŁ W WYBORACH PROBLEM DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Znaczną część wyborców stanowią osoby starsze lub niepełnosprawne, które ze względu na wiek lub chorobę mają problemy z poruszaniem się. Wg badania CBOS 1 w najbliższych wyborach parlamentarnych chce głosować 56% osób niepełnosprawnych lub mających problemy ze sprawnością fizyczną. Oznacza to, że odsetek potencjalnych uczestników wyborów w tej grupie jest taki sam jak w całej populacji. To przede wszystkim oni mogliby skorzystać z poszerzenia możliwości głosowania. Ułatwienie im lub wręcz umożliwienie uczestnictwa w głosowaniu stanowiłyby ważną gwarancję zasady powszechności wyborów. Badania socjologiczne 2 wykazują, że niepełnosprawni wyborcy, pytani o preferowany sposób głosowania, wskazują w większości tradycyjne głosowanie w lokalu wyborczym. Tylko co czwarty niepełnosprawny wyborca chciałby głosować przez pełnomocnika, internet albo korespondencyjnie. Zgodnie z prawem, 1/5 lokali wyborczych musi być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jednak kontrola w 2010 roku wykazała, że 1/3 takich lokali nie spełnia tych warunków. Najczęstszymi barierami dla niepełnosprawnych wyborców są przeszkody architektoniczne. Z badania CBOS wynika, że w przeszłości niepełnosprawni nierzadko korzystali z pomocy innych w dotarciu do lokalu wyborczego na ogół rodziny, znajomych lub sąsiadów (10%), rzadziej z transportu zorganizowanego przez władze lokalne (4%). Znaczna grupa (14%) zadeklarowała, że zdarzało się, iż ze względu na niepełnosprawność lub podeszły wiek rezygnowały z udziału w wyborach. Dla sporej części wyborców dotarcie do lokalu wyborczego jest realną trudnością, nierzadko praktycznie uniemożliwiającą im udział w wyborach. Ankietowani pozytywnie oceniają propozycje wprowadzenia do polskiego prawa wyborczego procedur umożliwiających inny sposób głosowania niż osobiście w lokalu wyborczym, zwłaszcza dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji napotykających trudności w dotarciu do lokali wyborczych. Wśród takich procedur wskazywano najczęściej na głosowanie przez internet, poza tym przez pełnomocnika, z wykorzystaniem mobilnej urny wyborczej, rzadziej zaś na głosowanie korespondencyjne. Najważniejszym celem wprowadzenia ułatwień w głosowaniu jest jednak zapewnienie technicznej możliwości uczestniczenia w wyborach grupom obywateli, którzy mogą napotykać duże z tym problemy. Jest to bowiem ważna gwarancja zasady powszechności wyborów. 1 Wszystkie dane pochodzą z badania CBOS, Polacy o ułatwieniach w głosowaniu, lipiec 2011 r., 2 CBOS, Polacy o ułatwieniach w głosowaniu, lipiec 2011 r., 4

5 WYBORY DLA WSZYSTKICH NA ANTENIE TRÓJKI ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 3 DZIEŃ TYGODNIA TYDZIEŃ I AUDYCJA I TEMAT ZAPRASZAMY DO TRÓJKI ranek 6:50 Przegląd prasy: Newsweek i Gazeta Wyborcza o kampanii 7:40 Krótka rozmowa nt. kampanii gość: Marcin Zaborski Materiał reporterski: Kodeks wyborczy nowości (Anna Rokicińska) 8:13 SALON POLITYCZNY TRÓJKI Gość: prof. Irena Lipowicz (Marcin Zaborski) TUBARON PONIEDZIAŁEK :10 Materiał reporterski: Wymogi dotyczące lokali dla osób niepełnosprawnych (Anna Rokicińska) 16:20 Materiał reporterski: Podsumowanie konferencji prasowej otwierającej akcję (Anna Rokicińska) 18:35 NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Wyborcze problemy osób niewidomych (Elżbieta Korczyńska) KLUB TRÓJKI 21:05 (Temat określi autor) ZAPRASZAMY DO TRÓJKI ranek WTOREK Serwis Trójki: Podsumowanie konferencji prasowej otwierającej akcję 16:20 Telefoniczny dyżur prawnika z Biura RPO ZAPRASZAMY DO TRÓJKI ranek ŚRODA :00 Serwis Trójki: Konkurs na sprawną gminę ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń (Magda Karczewska) 17:20 Materiał reporterski: Jak polski parlament zmienia się dla osób z niepełnosprawnością? (Anna Rokicińska) CZWARTEK 8.09 PIĄTEK 9.09 TUBARON 10:45 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZŁOWIEKA rozmowa z Piotrem Pawłowskim (Grażyna Dobroń) 16:50 Materiał reporterski: Szalony wózkowicz (Anna Rokicińska) SOBOTA Serwisy Trójki: (materiały IAR) NIEDZIELA Serwisy Trójki: (materiały IAR) 3 Dobór gości i tematów może się zmienić. Szczegóły na antenie Trójki i na stronie 5

6 DZIEŃ TYGODNIA TYDZIEŃ II AUDYCJA I TEMAT ZAPRASZAMY DO TRÓJKI ranek PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA :00 Serwis Trójki: Głosowanie korespondencyjne (Anna Rokicińska) 18:35 NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Wyborcze problemy osób niedosłyszących (Elżbieta Korczyńska) 16:20 Telefoniczny dyżur prawnika z Biura RPO 17:20 Materiał reporterski: Ile kosztuje przygotowanie sprawnych lokali wyborczych? (Anna Rokicińska) TUBARON CZWARTEK PIĄTEK :45 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZŁOWIEKA Podwieź sąsiada na wybory (Grażyna Dobroń) 18:15 Reportaż: przykład negatywny (Hanna Bogoryja-Zakrzewska) 16:50 Materiał reporterski: Paraolimpijczycy zachęcają do głosowania (Redakcja Sportowa) SOBOTA Serwisy Trójki: (materiały IAR) NIEDZIELA Serwisy Trójki: (materiały IAR) DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁEK TYDZIEŃ III AUDYCJA I TEMAT 18:35 NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Wyborcze problemy osób na wózkach (Elżbieta Korczyńska) WTOREK ŚRODA :20 Telefoniczny dyżur prawnika z Biura RPO KLUB TRÓJKI 21:05 (Temat określi autor) 16:20 Materiał reporterski: Wyborcze nakładki Braille a (Elżbieta Korczyńska) ZAPRASZAMY DO TRÓJKI CZWARTEK :00 Serwis Trójki: Wyborcze nakładki Braille a (Elżbieta Korczyńska) TUBARON 10:45 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZŁOWIEKA rozmowa z prof. Henrykiem Skarżyńskim (Grażyna Dobroń) 6

7 PIĄTEK :20 Materiał reporterski: Głosowanie przez pełnomocnika (Anna Rokicińska) SOBOTA Serwisy Trójki: (materiały IAR) NIEDZIELA Serwisy Trójki: (materiały IAR) DZIEŃ TYGODNIA TYDZIEŃ IV AUDYCJA I TEMAT ZAPRASZAMY DO TRÓJKI ranek PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA :00 Serwis Trójki: Głosowanie przez pełnomocnika (Anna Rokicińska) 18:35 NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Przedwyborcze kontrole RPO w gminach (Ela Korczyńska) 16:20 Telefoniczny dyżur prawnika z Biura RPO 16:20 Materiał reporterski: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną a wybory (Anna Rokicińska) CZWARTEK PIĄTEK TUBARON 10:45 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZŁOWIEKA rozmowa z psychologiem (Grażyna Dobroń) Materiał reporterski: Podwieź sąsiada na wybory (Anna Rokicińska) SOBOTA 1.10 Serwisy Trójki: (materiały IAR) NIEDZIELA 2.10 Serwisy Trójki: (materiały IAR) DZIEŃ TYGODNIA TYDZIEŃ V AUDYCJA I TEMAT PONIEDZIAŁEK 3.10 WTOREK 4.10 ŚRODA 5.10 CZWARTEK 6.10 KLUB TRÓJKI 21:05 Gość prof. Irena Lipowicz (?) 18:15 Reportaż: przykład pozytywny (Ewelina Karpacz-Oboładze) 7

8 ZAPRASZAMY DO TRÓJKI ranek PIĄTEK :00 Serwis Trójki: Czy komisja wyborcza może pomagać osobom niepełnosprawnym? (Anna Rokicińska) 16:20 Materiał reporterski: Czy strony internetowe (partii, ministerstw, prezydenta i premiera) są przyjazne dla osób z niepełnosprawnością? (Anna Rokicińska) SOBOTA 8.10 NIEDZIELA

9 KONKURS WYBORY DLA WSZYSTKICH Program 3 Polskiego Radia zaprasza wszystkie gminy do wzięcia udziału w konkursie Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego Wybory dla wszystkich pod patronatem RPO. Jego celem jest wyłonienie samorządu, który w największym stopniu dba o możliwość realizacji praw wyborczych przez swoich starszych lub niepełnosprawnych wyborców i wykazuje przy tym wysokie zaangażowanie oraz pomysłowość. W szczególności: efektywnie informuje mieszkańców o przygotowanych ułatwieniach i możliwościach alternatywnego głosowania, zapewnia dostępne lokale wyborcze w liczbie większej niż przewidują przepisy, transport do lokalu wyborczego oraz każde inne działania zwiększające dostępność wyborów. W konkursie może wziąć udział każda gmina, która nawiąże współpracę z partnerem społecznym: fundacją lub stowarzyszeniem. Ideą konkursu jest wyłonienie samorządu, który organizuje wybory nie tylko wypełniając minimum praw zapewnionych osobom niepełnosprawnym w przepisach, ale docelowo dąży do zorganizowania wyborów w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne i starsze mogły zagłosować bez przeszkód, jak również dąży do zaktywizowania osób, które do tej pory ze względu na istniejące bariery nie uczestniczyły w wyborach. Ocenie Komisji Konkursowej będzie podlegać zarówno przygotowana przez gminy deklaracja uczestnictwa w konkursie wg prostego formularza, jak i recenzje efektów działań samorządu sporządzone przez partnera społecznego. ETAPY KONKURSU: termin nadsyłania deklaracji uczestnictwa przez gminy z informacją o planowanych działaniach dotyczących potrzeb niepełnosprawnych i starszych wyborców. Deklaracje wg odpowiedniego formularza należy wysyłać na adres Gminy mogą liczyć ze strony Organizatora na informację zwrotną oraz merytoryczny komentarz co do planowanych działań zawartych w deklaracji. Deklaracje zostaną także opublikowane m.in. na stronie internetowej Gminy, które zgłosiły udział w konkursie, mogą zostać odwiedzone przez przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, reporterów Programu 3 Polskiego Radia oraz dziennikarzy Gazety Wyborczej i tygodnika Newsweek termin nadsyłania recenzji wykonanych działań autorstwa partnera społecznego. Recenzje wg odpowiedniego formularza należy wysyłać na adres Recenzje, np. filmy czy inne 9

10 materiały, które z racji na ich objętość są do przesłania drogą pocztową, należy kierować na adres (o zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje data na stemplu pocztowym): Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, al. Jana Pawła II 11, pok. 1324, Warszawa ogłoszenie wyników konkursu. Wszelkie informacje i formularze będą zamieszczone m.in. na stronie 10

11 UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2011 R. 4 I. NAJWAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2011 R. 1. PRAWO DO INFORMACJI O WYBORACH. Poza obowiązkami informacyjnymi gminy wymienionymi w punkcie II 2., wyborca niepełnosprawny ma prawo otrzymać z Państwowej Komisji Wyborczej materiał informacyjny o przysługujących mu uprawnieniach sporządzony w alfabecie Braille a. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza na internetowym portalu informacyjnym, informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym 5. Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany przekazać ustnie treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W WYBRANYM OBWODZIE GŁOSOWANIA 7. Wyborca niepełnosprawny ma możliwość dopisania się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania), w którym znajduje się lokal dostosowany do jego potrzeb. W tym celu wyborca niepełnosprawny powinien złożyć pisemny wniosek do właściwego urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem głosowania (do 26 września 2011 r.). We wniosku wyborca niepełnosprawny powinien podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania. 4 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938). 5 Zgodnie z art. 37 b Kodeksu Wyborczego. 6 Zgodnie z art. 37 c Kodeksu Wyborczego. 7 Zgodnie z art. 27 Kodeksu Wyborczego. 11

12 3. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 8. Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 9 oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów (do 29 września 2011 r.). Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku należy dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest osoba najbliższa (m.in. dzieci, rodzice, rodzeństwo) Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (do 7 października 2011 r.) stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 8 Zgodnie z art Kodeksu Wyborczego. 9 W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz ze zm.). 12

13 4. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10. Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 11 korespondencyjnie 12. może głosować Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 21 dnia przed dniem wyborów (do 19 września 2011 r.). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów (do 2 października 2011 r.). Pakiet wyborczy jest doręczany wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub drogą pocztową. Szczegółowa instrukcja głosowania korespondencyjnego znajduje się w pakiecie wyborczym doręczanym do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnemu. 5. GŁOSOWANIE PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA 13 (WYBORCY NIEWIDOMI). Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 14 dnia przed dniem wyborów (do 26 września 2011 r.). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania. 10 Zgodnie z art. 61 a - 61j Kodeksu Wyborczego. 11 W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 12 Na podstawie art Kodeksu Wyborczego, głosować korespondencyjnie może także wyborca przebywający w dniu głosowania poza granicami kraju. 13 Zgodnie z art. 40 a Kodeksu Wyborczego. 13

14 6. ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. W trakcie najbliższych wyborów parlamentarnych 1/5 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie każdej gminy powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Decyzje w sprawie siedziby obwodowych komisji wyborczych podejmuje rada gminy w formie uchwały. Istnieje jednak możliwość zmiany dotychczasowej siedziby lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. w sytuacji, w której w sąsiedztwie dotychczasowego lokalu, znajduje się wyremontowany lub nowy obiekt lepiej odpowiadający na potrzeby osób z niepełnosprawnościami) 14. na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów (do 16 sierpnia 2011 r.) zainteresowani mogli przedkładać wójtowi na piśmie propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, przedłożone propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych wójt niezwłocznie umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów (w tym roku do 25 sierpnia), najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów (do 9 września 2011 r.) wójt podaje do wiadomości wyborców informację o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. II. WYTYCZNE DLA SAMORZĄDU: 1. WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH: lokal powinien znajdować się na parterze budynku bez barier architektonicznych, albo wyposażony w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie do niego wyborcom niepełnosprawnym (np. windy), co najmniej jedne drzwi prowadzące do lokalu powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu wyborcom niepełnosprawnym, w szczególności: być rozwierane lub rozsuwane, mieć szerokość w świetle min. 0,9 m, wysokość progu nie może przekraczać 5 mm, rozmieszczenie drzwi powinno umożliwiać dogodne warunki ruchu wyborcom niepełnosprawnym, krawędzie stopni schodów znajdujących się w lokalu oraz prowadzących do lokalu powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki, przezroczyste przegrody (w szczególności drzwi i ściany), powinny być oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o szerokości 0,1-0,15 m, o jednolitej barwie, kontrastującej z tłem, posadzki powinny mieć nawierzchnie o właściwościach przeciwpoślizgowych, 14 Zgodnie z art. 13 a Kodeksu Wyborczego. 14

15 droga prowadząca od drzwi wejściowych do miejsca głosowania powinna być możliwie najkrótsza oraz wolna od przeszkód (np. progów, schodów, wycieraczek), miejsce zapewniające tajność głosowania wyborcom niepełnosprawnym powinno mieć co najmniej 1,2 m szerokości i 1,2 m głębokości oraz umożliwiać pisanie na dwóch wysokościach: 0,8 i 1,1 m, w miejscu zapewniającym tajność głosowania należy zapewnić dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce, w którym będzie wypełniana karta do głosowania, urna wyborcza powinna mieć nie więcej niż 1 m wysokości, przejście pomiędzy miejscem wydania karty do głosowania i miejscem zapewniającym tajność głosowania a urną powinno mieć szerokość co najmniej 1,5 m, urzędowe obwieszczenia oraz informacja Państwowej Komisji Wyborczej powinny być umieszczone w miejscu dostępnym dla wyborców poruszających się na wózkach inwalidzkich, na wysokości 0,9 m mierzonej od posadzki do dolnej części arkusza obwieszczenia lub informacji. Podczas tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu RP co najmniej 1/5 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie każdej gminy powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych OBOWIĄZKI INFORMACYJNE GMINY 16 : Wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej, ma obowiązek przekazania informacji o: właściwym dla wyborcy niepełnosprawnego okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, warunkach oraz formach głosowania. Powyższe informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia oraz adresu stałego zameldowania. Wójt ma obowiązek podać powyższe informacje do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Na podst. oprac.: Anny Błaszczak, Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego BRPO. 15 Zgodnie z art. 15 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 i Nr 102, poz. 588 ze zm.). 16 Zgodnie z art. 37 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.). 15

16 PRZYKŁADOWE DOBRE PRAKTYKI NIE UJĘTE W REGULACJACH PRAWNYCH 1. Dostępność otoczenia lokalu (np. szeroka furtka 0,9 m, ścieżka o równej, twardej nawierzchni), zabezpieczone miejsca do parkowania dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 2. Prawidłowe oznaczenie wizualne budynku informujące o dostępności lokalu dla osób niepełnosprawnych - widoczne z daleka, w odpowiednim miejscu i stosownie kontrastowe. 3. Wejście do lokalu pozbawione schodów lub z podjazdem o kącie nachylenia najwyżej 15 stopni. 4. W bezpośrednim pobliżu powinna być dostępna toaleta, z której mogliby korzystać niepełnosprawni wyborcy. Dojście do toalety oznaczone widocznymi strzałkami. 5. Stół komisji usytuowany w miejscu odpowiednio oświetlonym, którego wysokość pozwoli na podjechanie wózkiem inwalidzkim, 6. Wewnątrz budynku powinny znajdować się strzałki do lokalu wyborczego duże i kontrastowe do koloru ściany. 7. Na wyposażeniu lokalu powinno być szkło powiększające, z którego mogą korzystać osoby starsze i słabowidzące (lupa). Plakat informujący o dostępności szkła powiększającego w lokalu wyborczym. Komisja wyposażona w dodatkowe rekwizyty, np. ramki do podpisywania. 16

17 OSOBY ZAANGAŻOWANE W KAMPANIĘ WYBORY DLA WSZYSTKICH Prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich VI kadencji. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1981 r. uzyskała tytuł doktora prawa, a w 1992 r. doktora habilitowanego. Od 1998 r. jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała nagrodę prawniczą im. Edwarda Wendego i nagrodę im. Grzegorza Palki za zasługi dla samorządu terytorialnego. W 2009 r. otrzymała tytuł doktora h.c. Uniwersytetu Osnabruck. Została odznaczona Wielkim Złotym Orderem za Zasługi dla Republiki Austrii, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi dla Republiki Federalnej Niemiec oraz odznaczeniami krajów związkowych Styrii i Górnej Austrii. Marcin Zaborski dziennikarz Programu 3 Polskiego Radia od 2000 roku, autor audycji publicystycznych Puls Trójki, Biuro Myśli Znalezionych. Pracuje także jako wykładowca akademicki. W pracach badawczych zajmuje się komunikowaniem społecznym i politycznym oraz kulturą pamięci. Jest stypendystą Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz International Political Science Association. Laureat konkursu organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę doktorską w Polsce z zakresu nauk politycznych. 17

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4181 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO o poselskim projekcie ustawy o dostosowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY

PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST W 2014 r. Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Krasnymstawie ma prawo do uzyskiwania informacji o: - terminie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie art. 37a 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. ZPOW-603-1/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. ZPOW-603-1/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10

Bardziej szczegółowo

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. ZPOW-803-16/15 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6

Bardziej szczegółowo

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r. Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

do dnia 15 maja 2014 r.

do dnia 15 maja 2014 r. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Głosować przez pełnomocnika może: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia w głosowaniu ważne mechanizmy wciąż nieznane wyborcom

Ułatwienia w głosowaniu ważne mechanizmy wciąż nieznane wyborcom Jarosław Zbieranek Ułatwienia w głosowaniu ważne mechanizmy wciąż nieznane wyborcom W ostatnich latach do polskiego prawa wyborczego wprowadzono duży pakiet różnorodnych ułatwień w głosowaniu. Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: BEZPŁATNY KWARTALNIK BLIŻEJ OBYWATELA

W NUMERZE: BEZPŁATNY KWARTALNIK BLIŻEJ OBYWATELA ISSN 2083-5558 W NUMERZE: www.prawo.kolping.pl PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O WYBORACH.............. 3 LOKALE WYBORCZE PRZYJAZNE NIEPEŁNOSPRAWNYM.... 5 ZMIANA OBWODU GŁOSOWANIA........................... 6

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYBORY DLA WSZYSTKICH PRZECZYTAJ PODAJ DALEJ. 9 października 2011 r. www.wyborydlawszystkich.pl

INFORMATOR WYBORY DLA WSZYSTKICH PRZECZYTAJ PODAJ DALEJ. 9 października 2011 r. www.wyborydlawszystkich.pl INFORMATOR WYBORY DLA WSZYSTKICH 9 października 2011 r. www.wyborydlawszystkich.pl PRZECZYTAJ PODAJ DALEJ Materiał został opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Gwarancje czynnego prawa wyborczego dla osób niepełnosprawnych w myśl regulacji Kodeksu wyborczego

Gwarancje czynnego prawa wyborczego dla osób niepełnosprawnych w myśl regulacji Kodeksu wyborczego ANNA RODZIK Gwarancje czynnego prawa wyborczego dla osób niepełnosprawnych w myśl regulacji Kodeksu wyborczego Wybory w demokratycznym Państwie są aktem o ogromnej doniosłości. Państwo ma obowiązek skonstruowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. ZPOW-803-16/15 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6

Bardziej szczegółowo

I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum

I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum KOMISARZ WYBORCZY W OLSZTYNIE Olsztyn, dnia 10 stycznia 2012 r. DOL-870-1-1/12 Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza

Bardziej szczegółowo

2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy i Miasta Lubomierz.

2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy i Miasta Lubomierz. Gmina i Miasto Lubomierz, 30.09.204r. Lubomierz Pl. Wolności 59-623 Lubomierz Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

Głosowanie korespondencyjne procedury

Głosowanie korespondencyjne procedury Głosowanie korespondencyjne procedury Podstawy prawne: Rozdział 6a art. 53a 53 l Kodeksu wyborczego Uchwała PKW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH INFORMATOR WYBORCZY

INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH INFORMATOR WYBORCZY INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH INFORMATOR WYBORCZY Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków Tel.: 12 629 85 14,

Bardziej szczegółowo

1) Obwód głosowania nr 83, Toronto I, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

1) Obwód głosowania nr 83, Toronto I, siedziba obwodowej komisji wyborczej: OBWIESZCZENIE Konsula Generalnego RP w Toronto z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Konsul Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Spis treści: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Spis treści: 1. 2. 3. Podstawowe informacje na temat wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r....2

Bardziej szczegółowo

USTAWA KODEKS WYBORCZY

USTAWA KODEKS WYBORCZY USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (wyciąg) - 2 - - 3 - Spis treści Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dział I. Przepisy wstępne 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne (Art. 1 Art. 9)

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY - 2 - Spis treści Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dział I. Przepisy wstępne 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne (Art. 1 Art. 9) 5 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/204 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 55/2014 UŁATWIENIA W GŁOSOWANIU WIEDZA, OPINIE I OCZEKIWANIA

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 55/2014 UŁATWIENIA W GŁOSOWANIU WIEDZA, OPINIE I OCZEKIWANIA Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 55/2014 UŁATWIENIA W GŁOSOWANIU WIEDZA, OPINIE I OCZEKIWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA KODEKS WYBORCZY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. (wyciąg)

USTAWA KODEKS WYBORCZY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. (wyciąg) USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (wyciąg) - 2 - USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) 1 z 151 2012-02-14 08:39 Dziennik Ustaw z 2011 nr 21 poz. 112 wersja obowiązująca od 2011-10-27 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) (Dz.U. z 2011 r., Nr 94, poz. 550; Dz.U. z 2011 r., Nr

Bardziej szczegółowo

w dniu 12 maja 2014 r. 5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie

w dniu 12 maja 2014 r. 5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-10/14 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Monitor Polski Nr 30 1248 Poz. 345 345 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/204 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (1) (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (1) (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Dz.U.2011.21.112 2011-02-22 zm. Dz.U.2011.26.134 art. 1 2011-05-25 zm. Dz.U.2011.94.550 art. 2 2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.588 art. 1 2011-07-14 zm. Dz.U.2011.134.777 art. 4 2011-07-21 zm.wyn.z Dz.U.2011.149.889

Bardziej szczegółowo

Monika Florczak-Wątor 1

Monika Florczak-Wątor 1 Monika Florczak-Wątor 1 Status prawny wyborcy niepełnosprawnego I. Kodeks wyborczy 2 jest pierwszą ustawą, która w sposób kompleksowy uregulowała sytuację prawną wyborców niepełnosprawnych. Ustawodawca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (1) (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (1) (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Dz.U.2011.21.112 2011-02-22 zm. Dz.U.2011.26.134 art. 1 2011-05-25 zm. Dz.U.2011.94.550 art. 2 2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.588 art. 1 2011-07-14 zm. Dz.U.2011.134.777 art. 4 2011-07-21 zm.wyn.z Dz.U.2011.149.889

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 852 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału

Bardziej szczegółowo

PORADNIK REFERENDALNY

PORADNIK REFERENDALNY PORADNIK REFERENDALNY 6 września odbędzie się zarządzone przez Prezydenta referendum, w którym odpowiemy na pytania dotyczące reformy prawa wyborczego, finansowania partii z budżetu państwa i prawa podatkowego.

Bardziej szczegółowo

aby dobrze wybrać kandydata lub kandydatkę sprawdź: czy pomysły i plany, zamieszczone w programie wyborczym odpowiadają ci.

aby dobrze wybrać kandydata lub kandydatkę sprawdź: czy pomysły i plany, zamieszczone w programie wyborczym odpowiadają ci. Wybory samorządowe w pigułce. Przesyłamy Państwu kompendium wiedzy o wyborach samorządowych. W załączeniu znajdą Państwo informacje o tym kto i gdzie może zagłosować, jak oddać ważny głos, ile kart otrzymamy

Bardziej szczegółowo

Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015. Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych

Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015. Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych Legenda Symbol podstawy prawnej działania komisji Informacja, na którą należy zwrócić szczególną uwagę Ä ÄOdesłanie do

Bardziej szczegółowo

Niespełna miesiąc temu Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki. wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz podała informację o frekwencji wyborczej

Niespełna miesiąc temu Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki. wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz podała informację o frekwencji wyborczej Niespełna miesiąc temu Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz podała informację o frekwencji wyborczej na terenie kraju. Zgodnie z tą informacją trzech na czterech

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Liczba stron : 8 Data : 2015-02-05 Nazwa pliku : 1401.TO 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Art. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 POSTANOWIENIE Nr 7/2015 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnej sprawie dotyczącej mieszkańców Sejn. Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 3, art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2008r. KODEKS WYBORCZY. Dział I Postanowienia wspólne

Ustawa z dnia 2008r. KODEKS WYBORCZY. Dział I Postanowienia wspólne Projekt Ustawa z dnia 2008r. KODEKS WYBORCZY Dział I Postanowienia wspólne Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Kodeks wyborczy normuje zasady i tryb przeprowadzania: 1) wyborów do Sejmu i Senatu, 2)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2015 r. Poz. 923 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 3 września 2015 r.

Warszawa, dnia 2 października 2015 r. Poz. 923 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 3 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia października 0 r. Poz. 9 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia września 0 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 lutego 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 lutego 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania

Bardziej szczegółowo

Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015. Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych

Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015. Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych Legenda Symbol podstawy prawnej działania komisji Informacja, na którą należy zwrócić szczególną uwagę Ä ÄOdesłanie do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-4613 NR 55/2014 UŁATWIENIA W GŁOSOWANIU WIEDZA, OPINIE I OCZEKIWANIA

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-4613 NR 55/2014 UŁATWIENIA W GŁOSOWANIU WIEDZA, OPINIE I OCZEKIWANIA Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-4613 NR 55/2014 UŁATWIENIA W GŁOSOWANIU WIEDZA, OPINIE I OCZEKIWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Nakład

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-5721-2/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dział I Przepisy wspólne Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-703-113/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 678 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 678 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 4 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 678 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1)

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1) Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa.

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. załącznik nr 1 do Uchwały Nr /../10 Rady Gminy Niwiska z dnia. grudnia 2010r. Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory sołtysa są powszechne. 2 Czynne prawo wyborcze ma każdy

Bardziej szczegółowo

Wybory Samorządowe 2014r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

Wybory Samorządowe 2014r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu Wybory Samorządowe 2014r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu Lokal Wyborczy godło urna wyborcza pomieszczenie lub osłony zapewniające tajność przy oddawaniu głosu pomieszczenie do oddania głosu

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW ZBIERANEK. Jarosław Zbieranek*

JAROSŁAW ZBIERANEK. Jarosław Zbieranek* 56 ARTYKUŁY Polityka i Społeczeństwo 3(13) / 2015 DOI: 10.15584/polispol.2015.3.5 Jarosław Zbieranek* PROBLEMATYKA LOKALI WYBORCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK WYBORCZY. Wybory parlamentarne 2011

PORADNIK WYBORCZY. Wybory parlamentarne 2011 PORADNIK WYBORCZY Wybory parlamentarne 2011 Spis treści Kogo wybieramy?... 2 System wyborczy... 3 Kampania wyborcza... 6 Czy i gdzie mogę zagłosować... 7 Szczególne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa

Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa Koalicja Masz głos, masz wybór Koalicję tworzą organizacje pozarządowe, agencje reklamowe

Bardziej szczegółowo

(ZPOW-703-111/14) Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r.

(ZPOW-703-111/14) Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r.

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35,

Bardziej szczegółowo

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne? W czym Rzecznik może pomóc? Jak się skontaktować? Infolinia Obywatelska 800 676 676 BROSZURA_RPO_A5_20120927_1050.indd

Bardziej szczegółowo

Kategoria obiektu: Nazwa obiektu: Adres obiektu: Telefon: Strona www: Adres e-mail:

Kategoria obiektu: Nazwa obiektu: Adres obiektu: Telefon: Strona www: Adres e-mail: ANKIETA DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU e obiekt Kategoria obiektu: Nazwa obiektu: Adres obiektu: Telefon: Strona www: Adres e-mail: Przyjęte w ankiecie pytania nie dotyczą pomieszczeń technicznych. Do ankiety należy

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osóbniepełnosprawnych (Ustawa) Dz.U.2011.127.721

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osóbniepełnosprawnych (Ustawa) Dz.U.2011.127.721 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa) Dz.U.1997.78.483 Art. 68. [Ochrona zdrowia ] (...) 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123 Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i wykaz czynności przy obsłudze informatycznej w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Harmonogram i wykaz czynności przy obsłudze informatycznej w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Harmonogram i wykaz czynności przy obsłudze informatycznej w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r. UWAGA!!! Adresy stron www, niewskazanie w niniejszym harmonogramie, na których znajdować

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 6 lipca 2015 r. do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 6 lipca 2015 r. do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-112/14

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-112/14 Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-112/14 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I,

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Ustawodawcza wnosi projekt ustawy:

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Ustawodawcza wnosi projekt ustawy: Druk nr 1740 Warszawa, 5 grudnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Ustawodawczej UST 020-01/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POLSKA BEZ BARIER

REGULAMIN KONKURSU POLSKA BEZ BARIER REGULAMIN KONKURSU POLSKA BEZ BARIER PREAMBUŁA 1. Konkurs Polska bez barier zwany dalej Konkursem jest inicjatywą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Kancelarii Sejmu RP podjętą w ramach wieloletniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej Priorytet V. Dobre rządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIECIENIU W ROKU SZKOLNYM 2015/16

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIECIENIU W ROKU SZKOLNYM 2015/16 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIECIENIU W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 6. 12. 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, zwana dalej Akademią i Tygodnik Newsweek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/100/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/100/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XII/100/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2014 r. Poz. 959 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 6 października 2014 r.

Warszawa, dnia 29 października 2014 r. Poz. 959 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 6 października 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 października 2014 r. Poz. 959 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania

Bardziej szczegółowo

W ubiegłym roku zostałam poinformowana przez Związek Banków Polskich. praw osób niepełnosprawnych stanowi jeden z priorytetów mojej działalności.

W ubiegłym roku zostałam poinformowana przez Związek Banków Polskich. praw osób niepełnosprawnych stanowi jeden z priorytetów mojej działalności. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-678032-V/11/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2953 UCHWAŁA NR V/9/4/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

2 Cel i zakres tematyczny konkursu

2 Cel i zakres tematyczny konkursu Regulamin pierwszej edycji Konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskie wyzwania: państwo - tożsamość rozwój na najlepszą pracę doktorską 1 Założenia wstępne 1. Organizatorem pierwszej

Bardziej szczegółowo

jednym województwie, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego,

jednym województwie, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-112/14 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY DZIELNICY

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY DZIELNICY załącznik nr 2 do Statutu Dzielnicy ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY DZIELNICY Rozdział I Przepisy ogólne 1 Statut określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO GIMNAZJUM NR 1 IM.H.SIENKIEWICZA W SZCZYTNIE

ZASADY REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO GIMNAZJUM NR 1 IM.H.SIENKIEWICZA W SZCZYTNIE ZASADY REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO GIMNAZJUM NR 1 IM.H.SIENKIEWICZA W SZCZYTNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wyborczy - wyciąg dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania z ramienia Ruchu Kontroli Wyborów

Kodeks Wyborczy - wyciąg dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania z ramienia Ruchu Kontroli Wyborów Kodeks Wyborczy - wyciąg dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania z ramienia Ruchu Kontroli Wyborów UWAGA: Niniejszy wyciąg stanowi jedynie materiał pomocniczy i ma na celu ogólne zorientowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 147 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 147 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 147 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie Podstawa Prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo