Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie"

Transkrypt

1 Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora inż Zbigniew Dominik Dariusz Anzej Wesełucha Szajerman Puchała Współpromot or Temat Wieloplatformowe aplikacje mobilne na przykładzie aplikacji stworzonej z użyciem szkieletu PhoneGap Przetwarzanie i publikacja danych 3D z wykorzystaniem narzędzi CAD i systemów PDS- PLM BYŁO: Przetwarzanie i publikacja danych 3D z wykorzystaniem narzędzi CAD i systemów PDS- PLM na przykładzie programu AutoDesk AutoCAD 2008 i systemu PTC PDMLink 8 Wykorzystanie metod eksploracji danych w wykrywaniu wzorców nawigacji użytkowników portali internetowych Optymalizacja przetwarzania obrazów na GPU w czasie rzeczywistym Paweł Kowalski Zachowanie prywatności w algorytmach, C K ZETO S.A eksploracji danych Optymalizacja aplikacji użytkowych z wykorzystaniem Parallel Extensions System informatyczny wspomagający zarządzanie szpitalem Porównanie PHP i ASP.NET na przykładzie mechanizmu wózka z zakupami poprzedni: Porównanie mechanizmu tworzenia koszyka z zakupami w PHP i ASP.NET Temat (ang) Multiplatform mobile applications on example of application created with the use of PhoneGap framework Processing and publication of 3D data using CAD tools and PDS-PLM systems Data Mining methods in finding navigational patterns of Internet portal users Optimization of real-time image processing on GPU stopień stud student RW tematu Antosik Paweł gru-10 Baran luty 2011 Bednarczyk Rafał Bekas Anzej Privacy preserving Data Mining algorithms Bełz Optimizing software applications using Parallel Extensions Comparison of the PHP and ASP.NET on the example of the shopping cart mechanism. Poprzedni: The Comparison of Creation Shopping Cart Mechanism in PHP and ASP.NET Symulacja płynów Fluid simulation Joanna Ochelska- Mierzejewska Feliks Kurp Jarosław Koszuk Wandachowicz W. Wizualizacja deformacji obiektów w czasie rzeczywistym Spring Framework jako rozwiązanie dla twórców nowoczesnych aplikacji internetowych Animacja 3D zwierząt - wizualizacja specyfiki ruchu. Wykorzystanie algorytmów mrówkowych w procesach planowania Systemy zarządzania relacjami z klientami w handlu elektronicznym Aplikacje mobilne wspomagające geo-lokalizację użytkowników Multimedialna platforma nauczania podstaw grafiki komputerowej Automatyczne generowanie reguł z przepisów i norm budowlanych Real time object s deformations visualization Spring Framework as a solution for developers of modern web applications 3D animal animation visualization of movement specifics Mobile applications supporting geolocation of users Automatic rule generation from building regulations and norms Mgr BIEGAŁA Marcin sty 10 Bielicki Jacek, Bigos Marcin mar 11 Błaszczyk Sławomir wrze 09 Bogusz Mateusz Bojzan Mateusz Brudz Bartosz wrz 10 Chorąży Miłosz kwi 08 Choroś Kamil, Chrustowski 30-lis-10 Cichoń Beata gru 07 Czajka cze 10 Inteligentny łańcuch dostaw Intelligent Supply Chain Daniłko kwi 08 wybrane tematy

2 Wanda Joanna Gryglewicz-Kacerka Ochelska- Mierzejewska Agnieszka Wosiak Hanna Niedźwiedzińska Wanda Gryglewicz-Kacerka Projekt komputerowego systemu zarządzania kontaktami z klientem (CRM) Symulacja i wizualizacja ognia w czasie rzeczywistym. Systemy wspomagające generowanie nowoczesnych witryn biznesowych Analiza wydajności sposobów dostępu do relacyjnych baz danych Algorytmy eksploracji danych w identyfikacji potrzeb użytkowników portali internetowych Proces testowania w projektach wytwarzania oprogramowania na przykładzie systemu zgłaszania błędów Multimedialny poęcznik "Skład i montaż komputerowy publikacji" w oparciu o program InDesin Mobilny system Anoid w zastosowaniach logistycznych Projekt interaktywnej aplikacji przechowującej multimedialne zbiory danych. Zastosowanie sztucznej inteligencji w grach komputerowych Interaktywna wizualizacja mechanicznych układów hierarchicznych na potrzeby gier komputerowych Interaktywna symulacja mechanicznych układów hierachicznych Derewęda Magda Real time fire simulation and visualization Długosz Maciej Support systems for generating modern enterprise web applications Performance analysis of access methods to relational databases Data Mining techniques in identification of internet portal user needs Testing process in projects of software creation on example of error reporting system Logistics application using mobile system Anoid Application of artificial intelligence in computer games Interactive visualization of mechanical hierarchical systems for computer games Interactive simulation of a mechanical hierarchical system Mgr Duklas Radosław Dzimiński Damian Gadzinowski paź-10 Garbala Rafał Gierak Magdalena Godycki-Ćwirko Golek Ireneusz Góral Grzegorz sty-11 Grabowski Radosław Marcin Cegielski Cyfrowe dekodowanie sygnałów AIS Digital dekoding of AIS signals Grad Hanna Niedźwiedzińska Wirtualna giełda pracy Virtual employment exchange Mgr Grajnert Anzej Kolorowa typografia dla stron internetowych Colorful typography websites Grala luty 2011 Tworzenie oprogramowania a systemy operacyjne na platformach mobilnych Interaktywny program dydaktyczny dotyczący podstawowych zasad percepcji wizualnej Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem biblioteki Ext JS dla języka JavaScript Zastosowanie pakietu oprogramowania DTP Adobe CS na przykładzie opracowania uków promocyjnych dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Creation of software and operation systems on mobile platforms Interactive didactic program concerning basic rules of visual perception Creation of Internet application using the Ext JS library for JavaScript language Gruszecki Antoni Grzegorczyk Harmala Hernik Małgorzata Alicja Romanowicz System CRM dla banku Horoś Kamil kwi 08 Projekt multimedialnej galerii prac studentów instytutu informatyki Institute of Computer Science students' art multimedia gallery design Jabłoński Łukasz wybrane tematy kwi 10 sty-11 wrz 10 sty 10

3 Tworzenie relacji geometrycznych w oparciu o metodę pól potencjalnych Potential filed based geometric object relations Jacak Anzej Zastosowanie multimedialnych technologii do realizacji edytora informacji odczytywanych na urządzeniach mobilnych Applying the multimedia technologies to implement of the editor of information readable on mobile devices Jachowicz Wojciech Anzej Internacjonalizacja aplikacji mobilnych dla systemu Windows Phone 7 w środowisku Visual Studio 2010 poprzedni: Projektowanie internacjonalnych aplikacji mobilnych dla systemu Windows Phone 7 Mikulska System wspomagający przychodnię lekarską Komunikacja pomiędzy rozproszonymi aplikacjami w środowisku.net Internationalization of Mobile Application for Windows Phone 7 in the Visual Studio 2010 Environment poprzedni: The Design of International Mobile Application for Windows Phone 7 Sytem Database system supporting medical clinic Janicki Mariusz Jankowski Jarocki Tworzenie fotorealistycznych efektów specialnych Jaroń gru 07 Krystyna prof. Gołębiowska- Walczak Szczepaniak Wandachowicz W. Szabela Jan, Wykorzystanie animacji 2D i 3D do wizualizacji działania wybranych elementów budowy samochodu. Proces zarządzania wytwarzaniem oprogramowania Wzorzec Model-Widok-Kontroler w wybranych bibliotekach aplikacji internetowych Rozpoznawanie kształtów geometrycznych na obrazach. Tracking i matchmoving w cyfrowym komponowaniu obrazu filmowego. Interaktywne tutoriale na przykładzie tutorialu z zakresu programowania oświetlenia lokalnego w grafice komputerowej Skrypty w wizualizacji architektonicznej - poprzedni temat Application of 2D and 3D animations to visualize how parts of a car work. Jaskóła Łukasz kwi 08 Management process of software creation Jaworski Marcin Model-View-Controller pattern in selected internet application frameworks Tracking and matchmoving in a digital compositing of the film image. Interactive tutorial of the local lighting programming in computer graphic Design and implementation of system of Marcin Cegielski Projekt i realizacja systemu zarządzania czasem time management Contemporary technologies for e- Contemporary technologies for e-shopping portal. shopping portal. Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów Nokia Creation of mobile applications for Nokia Maemo i Nokia MeeGo z wykorzystaniem bibliotek Maemo and Nokia MeeGo using Qt Qt dla języka C++ library for C++ language Projekt multimedialnej instrukcji obsługi Design of a multimedia operating manual Hanna Niedźwiedzińska Agnieszka Duraj Gryglewicz- Kacerka W., Agregacja danych z serwisów społecznościowych w systemach CRM Bezpieczeństwo systemu wspomagającego małe przedsiębiorstwo handlowe Metody ilościowe konstruowania prognoz w przedsiębiorstwach Social media data aggregation in CRM systems Security for system to support a small trading company The quantitative methods in forecasting the businesses. Joachimowski Kamil Jóźwiak Anzej Jóźwicki Kaczmarek Karolina Kaczmarek Kalbarcczyk Joanna Kaźmierczak Marcin Kaźmierczak Monika Kędzierski Grzegorz kwi 08 wrze 09 wrz 08 kwi 10 cze 10 Kocjan Grzegorz Koliński wybrane tematy

4 Agnieszka Wosiak Anzej inż prof. Włodzimier z Marek Jemec Rudnicki Wspomaganie zarządzania klientami w systemach Clients management support in CRM CRM poprzez analizę danych systems using data analysis Budowa e-sklepu z wykorzystaniem technologii Developing E-shop Using Microsoft Microsoft Silverlight. Silverlight Technology Tworzenie interfejsów użytkowych i grafiki przy pomocy języka XAML Budowanie profili użytkowników na podstawie pliku logów Detekcja i opis analityczny konturów na obrazach o złożonej strukturze Genetyczno - neuronowo - rozmyty system sterowania botami w grze TPP Automatyzacja procesu testowania oprogramowania Development of usable interfaces and graphics with the use of XAML language Kołodziejski Mateusz Korczyk Wojciech Korolewski Aian 2008 paź-10 Building user profiles by log files analysis Mgr Kotulski Paweł Detection and analytical description of edges for images of complex structure Fuzzy neural genetic system for the control of bots in the Third Person Perspective game Fotorealizm pejzażu 3D w obrazie ruchomym Photorealism of 3D landscape in the moving picture Projekt multimedialnego katalogu Design of a multimedia architectural architektonicznego catalogue System głosowania dla abonentów IPTV w oparciu The Voting System for Subscribes Base Anzej o technologię ASP.NET on ASP.NET Technology Projekt serii multimedialnych prezentacji o Design of series of an educational charakterze edukacyjnym multimedia presentation Methods of application testing in.net Metody testowania aplikacji w środowisku.net environment Wykrywanie istotnych semantycznie elementów Detection of semantically significant prof. Szczepaniak obrazu z wykorzystaniem metod sztucznej image elements using artificial inteligencji intelligence Internet jako medium reklamowe Internet as advertising medium Tadeusz Łyszkowski Porównanie technologii tworzenia i generowania twarzy humanoidalnych w oparciu o programy 3DS i Z-Brusch Skaner poziomu bezpieczeństwa serwera baz danych MS SQL Server 2000 Portret w grafice 3D WłodzimierzJemec Porównanie wybranych technik ukarskich i elektronicznego przygotowania projektu do uku na przykładzie serii plakatów System identyfikacji na podstawie obrazu twarzy Comparing chosen printing techniques and the electronic Project preparation to the print on the example of series of posters Identification system on the base of face image Wanda Gryglewicz-Kacerka Aplikacja wykorzystujący Oracle JDeveloper Percepcja wizualna człowieka, ocena realizmu renderowanej sceny Human visual perception, evaluate the realism of the rendered scene Kowalska Anna sty-11 Kowalski Mateusz lut 09 Krym kwi 08 Książek Marcin Kubiak Magdalena wrz 10 kwi 10 Kukawski Kamil Kusztal Kamila Kuzio Bartosz 30-lis-10 Lazarko Jagoda cze 10 Lenartowicz Anna Lewandowki Marek Lewandowski Bartosz Lewandowski Bartosz Lewandowski Lewandowski Marcin Lisowski Radosław, wrz 08 sty 08 sty 08 gru 07 Łuszczyński wybrane tematy

5 Anzej System finansowo-księgowy dla operatora telekomunikacyjnego w technologii ASP.NET Computer System Supporting the Management of a Telecommunication Operator in ASP.NET Technology Machnicki Maciej Anzej Joanna Ochelska- Mierzejewska Alicja Romanowicz Anzej Anzej Anzej Anzej prof. Niewiadomski Szczepaniak Projekt i implementacja aplikacji realizującej statystyki dla uwierzytelnionych abonentów IPTV w technologii ASP.NET Modelowanie postaci na potrzeby gier komputerowych Współczesne trendy internetowe (Design i technologie) System informatyczny wspomagania zarządzania planem obsługi statków powietrznych Nowe technologie w tworzeniu wirtualnych wycieczek Usuwanie obiektów z obrazów ruchomych w czasie rzeczywistym Wykorzystanie różnych metod tworzenia iluzji przestrzeni w animacji komputerowej Technologie multimedialne kreowania wizerunku nowoczesnej firmy Zastosowanie algorytmów data mining do szacowania złożoności projektów informatycznych Sterowanie ruchem w oparciu na rozpoznawanie obrazu skrzyżowania Integracja aplikacji biznesowych za pomocą Microsoft Biz Talk Server 2006 R2, Testowanie, ważanie i bezpieczeństwo aplikacji webowych. Portal wspomagający pracę czasopisma naukowego Usługi Internetu i telefonii stacjonarnej na bazie TVK w kowie Tryb. Porównywanie metod i algorytmów do generowania fotorealistycznych obrazów komputerowych Tworzenie aplikacji mobilnych dla Windows Phone 7 z wykorzystaniem technologii Silverlight Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy danych. Wizualizacja wybranych zjawisk i procesów z zakresu nauki o barwie Projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji The Design and Implementation of Application of Statistics for Authenticated Users IPTV in ASP.NET Technology Maciejewski Maciej Computer game characters modelling Maj Jacek Modern internet measures (Design and technlogy) Computer system of assisting managing the plan of the operations of aircraft New technologies in the creation of virtual tours Real-time object removal from motion picture Use of different methods of creating illusion of space in computer animation Multimedia technologies for creating modern company image Controlling traffic on the basis of a crossing image recognition The integration of enterprise application by Microsoft Biz Talk Server 2006 R2 Testing, deployment and security of web applications. Webportal for scientific journal Internet and Phone Services Based on Cable Television in ków Trybunalski A comparsion of methods and algorithms for photorealistic images rendering Creating Mobile Application for Windows Phone 7 Using Silverlight Technology Application of artificial neural networks to data analysis. Visualization of particular phenomena and processes within the study of colour Design of management systems of information security Majchrzak Przemysław kwi 10 Majda Witold Majewski Arkadiusz Makowski Bartłomiej Malarczyk Jarosław Manuszkiewicz Magdalena Marchewa Janusz Marcinkowski luty 2011 wrz 10 wrze 09 Maroszka gru 08 Marszał Kamil Maryan Mazurkiewicz Beata wrze 09 Menes Mariusz Moliński Daniel maj 10 Mońko Jęzej wrz 10 Napora Mariusz wybrane tematy

6 Anzej Porównanie technologi.net i Java w projektowaniu aplikacji WEB Comparison of Building WEB Application in.net and Java Techology Niebrzydowski Norbert Generowanie kodu w czasie wykonania na platformie.net Code generation during execution on the.net platform Nieradka Anzej Kwiecień 2008 kwi-08 Radosław Bednarski Symulacja tkanin w animacji komputerowej na przykładzie Aikido Gi Cloth simulation in computer animation based on Aikido Gi Niewzorow Aian mar 10 Agnieszka Duraj Tadeusz Łyszkowski Gryglewicz- Kacerka W., Generyczne narzędzie do sporządzania raportów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowy interfejsu użytkownika (Integracja platformy GWT z platformą Windchil) Metody jakościowe konstruowania prognoz w przedsiębiorstwach Optymalizacja algorytmów szybkich transformacji Fouriera, Hartleya i kosinusowych z wykorzystaniem technologi SIMD procesorów jednostki centralnej i procesorów graficznych. The generic tool for creation of reports using new technologies of user interface building The qualitative methods in forecasting the businesses Optimization of fast algorithms for Fourier, Hartley and cosine transforms taking advantage of SIMD technology of central processing units and graphics processors Nowowiejski Jęzej Owczarek Pacocha Marcin gru 08 Alicja Romanowicz Multimedialny system identyfikacji firmy Pakuła Konrad kwi 08 Symulacja ruchu tkanin w aplikacjach czasu Papieski Jakub cze 08 rzeczywistego Dydaktyczna rola animacji 3D w podstawach Didactic role of 3D animation in learning Parczewski nauki gry na wybranych instrumentach the basics of playing specific string wrz 10 Jarosław strunowych instruments Optymalizajca modelowania postaci 3D dla potrzeb internetu Wanda Gryglewicz-Kacerka Analiza dużych magazynów informacji Agnieszka Duraj Jarosław prof. Lesław Koszuk Miśkiewicz Niedźwiedziń ska H. Analiza możliwości wykorzystania technik internetowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw. The analysis Internet methods in supply chain transformation Aplikacja wspomagająca doskonalenie techniki gry Computer aided improvement of guitar na gitarze playing technique Opis i sposób realizacji renderingu za pomocą Maxwell renderer Multimedialna prezentacja "Metody i narzędzia polepszenia jakości zdjęć" Zastosowanie technologii Flash do realizacji multimedialnego przewodnika turystycznego Wykorzystanie efektów specjalnych do tworzenia filmowych wizualizacji procesów i zjawisk. Applying the Flash technology to multimedia travel guide implementation Pasternak Przemysław Pawlik Stanislaw Pawlikowski Pawłowski sty 08 cze 10 Pietras Marcin gru 07 Pietrowska Justyna, Pietrzak Angelika owski Maciej Tworzenie prezentacji flash dla telefonu komórkowego Flash mobile presentation. Pipski kamil wrz 08 wybrane tematy kwi 10 cze 08

7 prof. Lesław Miśkiewicz Stobińska M. Wandachowicz W. Modele Bayesa do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego Wybrane metody generowania stron w standardowych systemach CMS. Analiza profili użytkowników z wykorzystaniem API serwisów społecznościowych Bayes models for insurance risk evaluation Selected methods for generating web pages in standard CMS systems. Analysis of user profiles using APIs of social services Wanda Gryglewicz-Kacerka Interaktywna analiza oceny pracownika Analysis system of employee valuation Alicja Romanowicz Analiza metod marketingu internetowego Analysis of Internet marketing methods prof. Szczepaniak Inteligentna analiza danych ekonomicznych Intelligent analysis of economic data. Jarosław Koszuk Alicja Romanowicz Hanna Niedźwiedzińska Wiktor Wandachowicz Modelowanie i wizualizacja samochodu The modeling and visualisation of the car Personalizacja muzycznych serwisów internetowych w technologii Flash Tworzenie efektów specjalnych w grafice komputerowej, wspomagane skryptami Metody uczenia maszynowego w grach komputerowych Analiza czasowo-kosztowa realizacji projektu informatycznego. Definiowanie i wykonywanie procesów biznesowych z wykorzystaniem Business Process Execution Language Analiza osiągnięć sportowych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Symualacja destrukcji i deformacji obiektów fizycznych Personalisation of a music web services in Flash technology Creating special effects in computer graphics, scripts language supported Mgr Płuciennik Sebastian Podlecki Grzegorz Pokorski Cezar 30-lis-10 Postek Marzena Prochoń Prowoźniak Mariusz Raciborowski gru 08 gru-10 maj 10 Radosz Łukasz wrze 09 Rakowiecki luty 2011 Machine learning in computer games Rogalski Łukasz kwi 10 Analysis of sport achievements using a mobile application Simulation of physical objects destruction and deformation Budowa hurtowni danych dla analizy pliku logów inz Systemy wizyjne w sterowaniu grami Anzej Projekt modelu struktury typograficznej czasopisma o charakterze popularnonaukowym Porównanie technik tworzenia modeli samolotów Internetowy system informowania o ocenach w technologii ASP.NET Aplikacje internetowe pozwalające na geolokalizację z wykorzystaniem ASP.NET na urządzenia mobilne Modelowanie studentów w systemach nauczania na odległość Computer vision systems for game conrolling A typographic structure design of a popular science magazine Comparison of plane models creating methods Internet System to Inform about Marks Employing ASP.NET Technology. Internet applications allowing the geolocalization using ASP.NET on the mobile devices Rozmaryn Bartłomiej kwi 07 Rudnik kwi 08 Rurarz cze 10 Rutkowski Cezary Sadłecka Karolina Sapiński Sauer Anna (IFE) Schoenrock Łukasz Sęp Przemysław Siciński Wojciech kwi 07 mar 10 paź 08 mar lis-10 Student modeling in e-learning systems Mgr Skąpski Karol wybrane tematy

8 Anzej Moduł ORM dla Zend Framework The ORM module for Zend Framework Słaboń prof. Szczepaniak Indywidualizacja portalu inernetowego prof. Agnieszka Duraj Włodzimier z inż prof. Włodzimier z Jemec Gryglewicz- Kacerka W., System przetwarzania cyfrowego obrazu fotograficznego przy użyciu technologii HDR Zjawisko załamania światła w grafice 3D czasu rzeczywistego Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych do wspomagania decyzji kredytowych Multimedialna platforma nauczania 6-latków Digital photographic image processing system using HDR technology Light refraction simulation in real-time computer graphics The use of chosen method of data mining to credit support decision Identification systems based on the Stolarek Jan, System inz. identyfikacji na podstawie linii papilarnych fingerprints System informatyczny wspomagania decyzji i modelowania procesów medycznych Symulacja jazdy samochodem w oparciu o wybrane biblioteki fizyczne Zastosowanie nvidia cgfx w Pythonie do wizualizacji pól elektromagnetycznych Information system of decision support and medical processes modeling Car iving simulation based on selected physical libraries Nvidia CgFX Python on visualization of electromagnetic fields Słowicki Smurzyński Smużyński cze 07 gru-10 Sobczyk Sobierska Justyna Sokołowska Agata Stachlewski Stanisławski mar 11 cze 08 Stasiak Jakub Jemec Kryptoanaliza szyfrów asymetrycznych Cryptanalysis of asymmetric ciphers Stasiak Ryszard sty-11 Nowe możliwości HTML5 i CSS5 New possibilities HTML5 and CSS5 inż Zbigniew Wesełucha Hanna Niedźwiedzińska Dominik Szajerman Szrajber R., Proces komponowania scen filmowych i wirtualnych rekonstrukcji obiektów na przykładzie łódzkich synagog Aplikacje mobilne dla systemu operacyjnego Symbian w oparciu o technologię Bluetooth Systemy wspomagające zarządzanie projektami IT poprzedni: Testy jednostkowe w procesie wytwarzania oprogramowania Rendering dużej liczby obiektów w czasie rzeczywistym System informatyczny do efektywnej reklamy internetowej Proces of virtual objects and film composition by example of Lodz synagogs Mobile Bluetooth-based applications development for Symbian OS IT Project management suport systems poprzedni: Unit tests in a software development process Real-time rendering of large amounts of objects Wirtualny przewodnik po mieście Manchester Virtual tour through Manchester city Alicja Romanowicz Szrajber Zastosowanie kwaternionów w grafice komputerowej Czwarty wymiar architektury w grafice komputerowej i multimediach Analiza i synteza ruchu postaci dla gry komputerowej The fourth dimension of architecture in computer graphics and multimedia Analysis and synthesis of character motion in a computer game Stępniak Małgorzata Struszczyk Aian SULEWSKI Wojciech Sułkowski Ryszard Synowiec luty 2011 wrze 09 sty 10 Szałajski Szewczyk Paulina Szewczyk kwi 08 Szymak luty 2011 Szymanek wybrane tematy maj 10

9 Elementy graficzne w obrazie filmowym. Paweł Kowalski Techniki modelowania procesów analizy, C K ZETO S.A biznesowej Tworzenie gier komputerowych w środowisku Marek Rudnicki A., Irrlicht Elementy zarządzania relacjami z klientem w Tadeusz Łyszkowski systemie CRM Metody wyszukiwania danych w bazie Wanda Gryglewicz-Kacerka zawierającej multimedialne zbiory danych. Aplikacje wielowątkowe w C++ w oparciu o wzorce projektowe Symulacja malarskich motywów ognia za pomocą dynamicznej grafiki 3D Zastosowanie cyfrowych technik post-produkcji w reklamie TV prof. Szczepaniak Wykorzystanie sztucznej inteligencji w metodzie aktywnych konturów. Marek WOJCIECHOWSKI/ był Rudnicki bez Koszuk J. Zachowania taktyczne grupa jako zbiór indywidualnych jednostek Interaktywny kurs wspomagający nauczanie przedmiotu algorytmy i struktury danych Business Intelligence processes modeling Development of computer games in Irrlicht environment Multi-thread applications in C++ basing on the design patterns 3D dynamic graphic simulation of painting fire motifs Digital post-production techniques in TV advertisements Artificial intelligence in the active contour method. Tactical behaviors group as a collection of individual characters Mikulska Internetowy dziennik ocen placówki szkolnej On-line gradebook for a school Marek Rudnicki Agnieszka Wosiak Koszuk J. Systemu menu w aplikacjach multimedialnych Menu systems in multimedia application Metody generowania obrazu za pomocą tekstur proceduralnych Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML Komputerowe wspomaganie prowadzenia sesji RPG Migracja obiektów i danych między relacyjnymi systemami bazodanowymi Szyposzyńska Ślęzakiewicz Monika cze 08 Śmigaj kwi 10 Taborski Marcin sty 08 Taranek Toboła Błażej gru-10 Tomczewski Łukasz Topolski Arkadiusz 30-lis-10 Tracz Paweł maj 10 Tuszowski Tyrjan Bartłomiej WALCZAK Walczak Szymon luty 2011 paź 08 Walewicz kwi 07 Modeling of business processes using UML Wardęcki Computer aided RPG sessions Wąsak Jan sty 09 Migration of objects and data between relational database systems Zaawansowane techniki antyaliazingu. Antyaliazing advanced techniques. Anzej Radosław Bednarski System wspierający automatyczne tworzenie i administrację portali internetowych był: Automatyzacja dowodzenie poprawności algorytmicznej aplikacji webowych Dynamiczne oświetlenie scen przy wykorzystaniu techniki deffered shadingu Zaawansowane zastosowania tekstur w modelowaniu low-poly The System Suporting Automatic Creation and Administration of Web Portals był: The Automatic Proof Algoritmic Correctness of Web Application Deffered shading in a dynamic scene lightening Advanced use of texture in low-poly modeling. Wenerski Paweł paź-10 Wiktorowska Iwona Wilczyński Marcin Witkowski Przemysław Włodarczyk wybrane tematy sty-11 mar 10

10 Mikulska System informatyczny wspomagający zarządzanie schroniskiem dla zwierząt Animal Shelter Management System Wojtysiak Symulacja wody wspomagana GPU GPU supported water simulation Wolański Jan Hanna Niedźwiedzińska Portal do zarządzania zasobami czasowymi Time resources management portal Zabłocki Maciej Liliana Byczkowska- Lipińska Multimedialna strona Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zajęty Interaktywna prezentacja technik renderingu za pomocą technologii Flash Zakrzewski Łukasz gru 07 Koszuk Jaroslaw Symulacja ognia w aplikacjach czasu rzeczywistego Real-time fire simulation Zalewski Maciej Programowanie gier 3D 3D games programming) Załuga Sylwester Anzej Interfejs dla niewidomych i niedowidzących na platformy mobilne Windows Phone 7 i Anoid Interface for Visually Impaired for Mobile Devices Windows Phone 7 and Anoid Zamaria Katarzyna gru-10 wybrane tematy

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NAZWA KURSU AUTORSKIE SZKOLENIA JAVA i PHP TERMINY KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN JavaScript JS 01 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 12 Microsoft Office Word Zaawansowany 05.10 19.10 09.11 23.11

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 11 Podstawowy 11/12 Średniozaawansowany 07.07 21.07 04.08 18.08 01.09 15.09 16 h 600 PLN 12 Zaawansowany 03.07 17.07

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 Microsoft Office Word Podstawowy Microsoft Office Word Zaawansowany Microsoft

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE SZKOLENIA TECHNICZNE ORACLE Administrowanie bazą danych ORA_SQL Wprowadzenie do SQL i PL/SQL 15.12 19.01 16.02 24 h 2 100 PLN ORA_ADM Administrowanie bazą

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 411 USI 412 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE SZKOLENIA TECHNICZNE ORACLE NAZWA KURSU TERMINY CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, I półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 41 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI 531 USI 532 USI 550 USI 61 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 41 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI 531 USI 532 USI 550 USI 61 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH Kierunek: Specjalność: Tryb studiów: INFORMATYKA Kod/nr INTERAKTYWNA GRAFIKA

Bardziej szczegółowo

rodzaj pis. ust. pis. ust.

rodzaj pis. ust. pis. ust. studia stacjonarne, sesja letnia i sesja poprawkowa 2014/2015 Terminy egzaminów dla I roku MATEMATYKI - studia licencjackie spec. Nauczanie matematyki i Informatyki oraz Nauczanie matematyki i języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 10.10.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania (SSRS, Performance Point Service, Excel Services, Visio Services) w Microsoft Project 2010 Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1. I r. Analiza matematyczna I R. Lenczewski Doc. J. Górniak 4.02.2014 r 2. I r. 3. I r.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 08.10.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz Dzieciątko Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz pracuje jako Business Solution Manager, Technology & Big Data Competency Center w SAS Institute Polska. Pracę w tej firmie rozpoczął w maju

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Specjalność: Informatyka w logistyce Koordynator: dr Anna Pamuła Tematyka: Dla kogo: Skuteczne wykorzystanie systemów informatycznych IT w logistyce.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

Szkolenia informatyczne Vavatech

Szkolenia informatyczne Vavatech Szkolenia informatyczne Vavatech O nas Firma Vavatech (w okresie 2003-2015 pod nazwą Javatech) jest jednym z wiodących dostawców specjalistycznych szkoleń informatycznych. Współpracujemy na stałe z kilkudziesięcioma

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 26.09.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności 1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe Krzysztof Dubowski Data urodzenia 03.01.1975 Telefon: +48 602 603 138 E-mail: krzysztof@dubowski.pl Adres: Komisji Edukacji Narodowej 40/23 15-687 Białystok woj. podlaskie Doświadczenie zawodowe od 10.2012

Bardziej szczegółowo

Specjalność Systemy Informacyjne 2015. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu.

Specjalność Systemy Informacyjne 2015. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu. Specjalność Systemy Informacyjne 2015 Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu.pl/ Zakład Systemów Informacyjnych Utworzony w 1972 roku Kierunki badań:

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 30.01.2015. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp.

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp. Projektant Aplikacji / Dokumentów Personalizowanych nr ref. 1/IT/2016 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz projektowanie

Bardziej szczegółowo

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017 MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM nr ref. DOK/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za: realizację projektów marketingowych w ustalonym zakresie oraz

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

17-18 listopada, Warszawa

17-18 listopada, Warszawa 17-18 listopada, Warszawa Michał Kurek, OWASP Polska IoT na celowniku cyberprzestępców Czy jest ratunek? Agenda Czym jest IoT? Przyszłość IoT Czy IoT jest bezpieczne? Dlaczego NIE? Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe "Grupa.NET" Politechniki Częstochowskiej AIESEC Polska Komitet Lokalny Częstochowa.

Koło Naukowe Grupa.NET Politechniki Częstochowskiej AIESEC Polska Komitet Lokalny Częstochowa. W dniach 4-5 kwietnia 2006 roku na Politechnice Częstochowskiej (w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej) odbyła się konferencja ISM-IT trends. Jej celem było stworzenie młodym i ambitnym ludziom

Bardziej szczegółowo