Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie"

Transkrypt

1 Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora inż Zbigniew Dominik Dariusz Anzej Wesełucha Szajerman Puchała Współpromot or Temat Wieloplatformowe aplikacje mobilne na przykładzie aplikacji stworzonej z użyciem szkieletu PhoneGap Przetwarzanie i publikacja danych 3D z wykorzystaniem narzędzi CAD i systemów PDS- PLM BYŁO: Przetwarzanie i publikacja danych 3D z wykorzystaniem narzędzi CAD i systemów PDS- PLM na przykładzie programu AutoDesk AutoCAD 2008 i systemu PTC PDMLink 8 Wykorzystanie metod eksploracji danych w wykrywaniu wzorców nawigacji użytkowników portali internetowych Optymalizacja przetwarzania obrazów na GPU w czasie rzeczywistym Paweł Kowalski Zachowanie prywatności w algorytmach, C K ZETO S.A eksploracji danych Optymalizacja aplikacji użytkowych z wykorzystaniem Parallel Extensions System informatyczny wspomagający zarządzanie szpitalem Porównanie PHP i ASP.NET na przykładzie mechanizmu wózka z zakupami poprzedni: Porównanie mechanizmu tworzenia koszyka z zakupami w PHP i ASP.NET Temat (ang) Multiplatform mobile applications on example of application created with the use of PhoneGap framework Processing and publication of 3D data using CAD tools and PDS-PLM systems Data Mining methods in finding navigational patterns of Internet portal users Optimization of real-time image processing on GPU stopień stud student RW tematu Antosik Paweł gru-10 Baran luty 2011 Bednarczyk Rafał Bekas Anzej Privacy preserving Data Mining algorithms Bełz Optimizing software applications using Parallel Extensions Comparison of the PHP and ASP.NET on the example of the shopping cart mechanism. Poprzedni: The Comparison of Creation Shopping Cart Mechanism in PHP and ASP.NET Symulacja płynów Fluid simulation Joanna Ochelska- Mierzejewska Feliks Kurp Jarosław Koszuk Wandachowicz W. Wizualizacja deformacji obiektów w czasie rzeczywistym Spring Framework jako rozwiązanie dla twórców nowoczesnych aplikacji internetowych Animacja 3D zwierząt - wizualizacja specyfiki ruchu. Wykorzystanie algorytmów mrówkowych w procesach planowania Systemy zarządzania relacjami z klientami w handlu elektronicznym Aplikacje mobilne wspomagające geo-lokalizację użytkowników Multimedialna platforma nauczania podstaw grafiki komputerowej Automatyczne generowanie reguł z przepisów i norm budowlanych Real time object s deformations visualization Spring Framework as a solution for developers of modern web applications 3D animal animation visualization of movement specifics Mobile applications supporting geolocation of users Automatic rule generation from building regulations and norms Mgr BIEGAŁA Marcin sty 10 Bielicki Jacek, Bigos Marcin mar 11 Błaszczyk Sławomir wrze 09 Bogusz Mateusz Bojzan Mateusz Brudz Bartosz wrz 10 Chorąży Miłosz kwi 08 Choroś Kamil, Chrustowski 30-lis-10 Cichoń Beata gru 07 Czajka cze 10 Inteligentny łańcuch dostaw Intelligent Supply Chain Daniłko kwi 08 wybrane tematy

2 Wanda Joanna Gryglewicz-Kacerka Ochelska- Mierzejewska Agnieszka Wosiak Hanna Niedźwiedzińska Wanda Gryglewicz-Kacerka Projekt komputerowego systemu zarządzania kontaktami z klientem (CRM) Symulacja i wizualizacja ognia w czasie rzeczywistym. Systemy wspomagające generowanie nowoczesnych witryn biznesowych Analiza wydajności sposobów dostępu do relacyjnych baz danych Algorytmy eksploracji danych w identyfikacji potrzeb użytkowników portali internetowych Proces testowania w projektach wytwarzania oprogramowania na przykładzie systemu zgłaszania błędów Multimedialny poęcznik "Skład i montaż komputerowy publikacji" w oparciu o program InDesin Mobilny system Anoid w zastosowaniach logistycznych Projekt interaktywnej aplikacji przechowującej multimedialne zbiory danych. Zastosowanie sztucznej inteligencji w grach komputerowych Interaktywna wizualizacja mechanicznych układów hierarchicznych na potrzeby gier komputerowych Interaktywna symulacja mechanicznych układów hierachicznych Derewęda Magda Real time fire simulation and visualization Długosz Maciej Support systems for generating modern enterprise web applications Performance analysis of access methods to relational databases Data Mining techniques in identification of internet portal user needs Testing process in projects of software creation on example of error reporting system Logistics application using mobile system Anoid Application of artificial intelligence in computer games Interactive visualization of mechanical hierarchical systems for computer games Interactive simulation of a mechanical hierarchical system Mgr Duklas Radosław Dzimiński Damian Gadzinowski paź-10 Garbala Rafał Gierak Magdalena Godycki-Ćwirko Golek Ireneusz Góral Grzegorz sty-11 Grabowski Radosław Marcin Cegielski Cyfrowe dekodowanie sygnałów AIS Digital dekoding of AIS signals Grad Hanna Niedźwiedzińska Wirtualna giełda pracy Virtual employment exchange Mgr Grajnert Anzej Kolorowa typografia dla stron internetowych Colorful typography websites Grala luty 2011 Tworzenie oprogramowania a systemy operacyjne na platformach mobilnych Interaktywny program dydaktyczny dotyczący podstawowych zasad percepcji wizualnej Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem biblioteki Ext JS dla języka JavaScript Zastosowanie pakietu oprogramowania DTP Adobe CS na przykładzie opracowania uków promocyjnych dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Creation of software and operation systems on mobile platforms Interactive didactic program concerning basic rules of visual perception Creation of Internet application using the Ext JS library for JavaScript language Gruszecki Antoni Grzegorczyk Harmala Hernik Małgorzata Alicja Romanowicz System CRM dla banku Horoś Kamil kwi 08 Projekt multimedialnej galerii prac studentów instytutu informatyki Institute of Computer Science students' art multimedia gallery design Jabłoński Łukasz wybrane tematy kwi 10 sty-11 wrz 10 sty 10

3 Tworzenie relacji geometrycznych w oparciu o metodę pól potencjalnych Potential filed based geometric object relations Jacak Anzej Zastosowanie multimedialnych technologii do realizacji edytora informacji odczytywanych na urządzeniach mobilnych Applying the multimedia technologies to implement of the editor of information readable on mobile devices Jachowicz Wojciech Anzej Internacjonalizacja aplikacji mobilnych dla systemu Windows Phone 7 w środowisku Visual Studio 2010 poprzedni: Projektowanie internacjonalnych aplikacji mobilnych dla systemu Windows Phone 7 Mikulska System wspomagający przychodnię lekarską Komunikacja pomiędzy rozproszonymi aplikacjami w środowisku.net Internationalization of Mobile Application for Windows Phone 7 in the Visual Studio 2010 Environment poprzedni: The Design of International Mobile Application for Windows Phone 7 Sytem Database system supporting medical clinic Janicki Mariusz Jankowski Jarocki Tworzenie fotorealistycznych efektów specialnych Jaroń gru 07 Krystyna prof. Gołębiowska- Walczak Szczepaniak Wandachowicz W. Szabela Jan, Wykorzystanie animacji 2D i 3D do wizualizacji działania wybranych elementów budowy samochodu. Proces zarządzania wytwarzaniem oprogramowania Wzorzec Model-Widok-Kontroler w wybranych bibliotekach aplikacji internetowych Rozpoznawanie kształtów geometrycznych na obrazach. Tracking i matchmoving w cyfrowym komponowaniu obrazu filmowego. Interaktywne tutoriale na przykładzie tutorialu z zakresu programowania oświetlenia lokalnego w grafice komputerowej Skrypty w wizualizacji architektonicznej - poprzedni temat Application of 2D and 3D animations to visualize how parts of a car work. Jaskóła Łukasz kwi 08 Management process of software creation Jaworski Marcin Model-View-Controller pattern in selected internet application frameworks Tracking and matchmoving in a digital compositing of the film image. Interactive tutorial of the local lighting programming in computer graphic Design and implementation of system of Marcin Cegielski Projekt i realizacja systemu zarządzania czasem time management Contemporary technologies for e- Contemporary technologies for e-shopping portal. shopping portal. Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów Nokia Creation of mobile applications for Nokia Maemo i Nokia MeeGo z wykorzystaniem bibliotek Maemo and Nokia MeeGo using Qt Qt dla języka C++ library for C++ language Projekt multimedialnej instrukcji obsługi Design of a multimedia operating manual Hanna Niedźwiedzińska Agnieszka Duraj Gryglewicz- Kacerka W., Agregacja danych z serwisów społecznościowych w systemach CRM Bezpieczeństwo systemu wspomagającego małe przedsiębiorstwo handlowe Metody ilościowe konstruowania prognoz w przedsiębiorstwach Social media data aggregation in CRM systems Security for system to support a small trading company The quantitative methods in forecasting the businesses. Joachimowski Kamil Jóźwiak Anzej Jóźwicki Kaczmarek Karolina Kaczmarek Kalbarcczyk Joanna Kaźmierczak Marcin Kaźmierczak Monika Kędzierski Grzegorz kwi 08 wrze 09 wrz 08 kwi 10 cze 10 Kocjan Grzegorz Koliński wybrane tematy

4 Agnieszka Wosiak Anzej inż prof. Włodzimier z Marek Jemec Rudnicki Wspomaganie zarządzania klientami w systemach Clients management support in CRM CRM poprzez analizę danych systems using data analysis Budowa e-sklepu z wykorzystaniem technologii Developing E-shop Using Microsoft Microsoft Silverlight. Silverlight Technology Tworzenie interfejsów użytkowych i grafiki przy pomocy języka XAML Budowanie profili użytkowników na podstawie pliku logów Detekcja i opis analityczny konturów na obrazach o złożonej strukturze Genetyczno - neuronowo - rozmyty system sterowania botami w grze TPP Automatyzacja procesu testowania oprogramowania Development of usable interfaces and graphics with the use of XAML language Kołodziejski Mateusz Korczyk Wojciech Korolewski Aian 2008 paź-10 Building user profiles by log files analysis Mgr Kotulski Paweł Detection and analytical description of edges for images of complex structure Fuzzy neural genetic system for the control of bots in the Third Person Perspective game Fotorealizm pejzażu 3D w obrazie ruchomym Photorealism of 3D landscape in the moving picture Projekt multimedialnego katalogu Design of a multimedia architectural architektonicznego catalogue System głosowania dla abonentów IPTV w oparciu The Voting System for Subscribes Base Anzej o technologię ASP.NET on ASP.NET Technology Projekt serii multimedialnych prezentacji o Design of series of an educational charakterze edukacyjnym multimedia presentation Methods of application testing in.net Metody testowania aplikacji w środowisku.net environment Wykrywanie istotnych semantycznie elementów Detection of semantically significant prof. Szczepaniak obrazu z wykorzystaniem metod sztucznej image elements using artificial inteligencji intelligence Internet jako medium reklamowe Internet as advertising medium Tadeusz Łyszkowski Porównanie technologii tworzenia i generowania twarzy humanoidalnych w oparciu o programy 3DS i Z-Brusch Skaner poziomu bezpieczeństwa serwera baz danych MS SQL Server 2000 Portret w grafice 3D WłodzimierzJemec Porównanie wybranych technik ukarskich i elektronicznego przygotowania projektu do uku na przykładzie serii plakatów System identyfikacji na podstawie obrazu twarzy Comparing chosen printing techniques and the electronic Project preparation to the print on the example of series of posters Identification system on the base of face image Wanda Gryglewicz-Kacerka Aplikacja wykorzystujący Oracle JDeveloper Percepcja wizualna człowieka, ocena realizmu renderowanej sceny Human visual perception, evaluate the realism of the rendered scene Kowalska Anna sty-11 Kowalski Mateusz lut 09 Krym kwi 08 Książek Marcin Kubiak Magdalena wrz 10 kwi 10 Kukawski Kamil Kusztal Kamila Kuzio Bartosz 30-lis-10 Lazarko Jagoda cze 10 Lenartowicz Anna Lewandowki Marek Lewandowski Bartosz Lewandowski Bartosz Lewandowski Lewandowski Marcin Lisowski Radosław, wrz 08 sty 08 sty 08 gru 07 Łuszczyński wybrane tematy

5 Anzej System finansowo-księgowy dla operatora telekomunikacyjnego w technologii ASP.NET Computer System Supporting the Management of a Telecommunication Operator in ASP.NET Technology Machnicki Maciej Anzej Joanna Ochelska- Mierzejewska Alicja Romanowicz Anzej Anzej Anzej Anzej prof. Niewiadomski Szczepaniak Projekt i implementacja aplikacji realizującej statystyki dla uwierzytelnionych abonentów IPTV w technologii ASP.NET Modelowanie postaci na potrzeby gier komputerowych Współczesne trendy internetowe (Design i technologie) System informatyczny wspomagania zarządzania planem obsługi statków powietrznych Nowe technologie w tworzeniu wirtualnych wycieczek Usuwanie obiektów z obrazów ruchomych w czasie rzeczywistym Wykorzystanie różnych metod tworzenia iluzji przestrzeni w animacji komputerowej Technologie multimedialne kreowania wizerunku nowoczesnej firmy Zastosowanie algorytmów data mining do szacowania złożoności projektów informatycznych Sterowanie ruchem w oparciu na rozpoznawanie obrazu skrzyżowania Integracja aplikacji biznesowych za pomocą Microsoft Biz Talk Server 2006 R2, Testowanie, ważanie i bezpieczeństwo aplikacji webowych. Portal wspomagający pracę czasopisma naukowego Usługi Internetu i telefonii stacjonarnej na bazie TVK w kowie Tryb. Porównywanie metod i algorytmów do generowania fotorealistycznych obrazów komputerowych Tworzenie aplikacji mobilnych dla Windows Phone 7 z wykorzystaniem technologii Silverlight Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy danych. Wizualizacja wybranych zjawisk i procesów z zakresu nauki o barwie Projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji The Design and Implementation of Application of Statistics for Authenticated Users IPTV in ASP.NET Technology Maciejewski Maciej Computer game characters modelling Maj Jacek Modern internet measures (Design and technlogy) Computer system of assisting managing the plan of the operations of aircraft New technologies in the creation of virtual tours Real-time object removal from motion picture Use of different methods of creating illusion of space in computer animation Multimedia technologies for creating modern company image Controlling traffic on the basis of a crossing image recognition The integration of enterprise application by Microsoft Biz Talk Server 2006 R2 Testing, deployment and security of web applications. Webportal for scientific journal Internet and Phone Services Based on Cable Television in ków Trybunalski A comparsion of methods and algorithms for photorealistic images rendering Creating Mobile Application for Windows Phone 7 Using Silverlight Technology Application of artificial neural networks to data analysis. Visualization of particular phenomena and processes within the study of colour Design of management systems of information security Majchrzak Przemysław kwi 10 Majda Witold Majewski Arkadiusz Makowski Bartłomiej Malarczyk Jarosław Manuszkiewicz Magdalena Marchewa Janusz Marcinkowski luty 2011 wrz 10 wrze 09 Maroszka gru 08 Marszał Kamil Maryan Mazurkiewicz Beata wrze 09 Menes Mariusz Moliński Daniel maj 10 Mońko Jęzej wrz 10 Napora Mariusz wybrane tematy

6 Anzej Porównanie technologi.net i Java w projektowaniu aplikacji WEB Comparison of Building WEB Application in.net and Java Techology Niebrzydowski Norbert Generowanie kodu w czasie wykonania na platformie.net Code generation during execution on the.net platform Nieradka Anzej Kwiecień 2008 kwi-08 Radosław Bednarski Symulacja tkanin w animacji komputerowej na przykładzie Aikido Gi Cloth simulation in computer animation based on Aikido Gi Niewzorow Aian mar 10 Agnieszka Duraj Tadeusz Łyszkowski Gryglewicz- Kacerka W., Generyczne narzędzie do sporządzania raportów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowy interfejsu użytkownika (Integracja platformy GWT z platformą Windchil) Metody jakościowe konstruowania prognoz w przedsiębiorstwach Optymalizacja algorytmów szybkich transformacji Fouriera, Hartleya i kosinusowych z wykorzystaniem technologi SIMD procesorów jednostki centralnej i procesorów graficznych. The generic tool for creation of reports using new technologies of user interface building The qualitative methods in forecasting the businesses Optimization of fast algorithms for Fourier, Hartley and cosine transforms taking advantage of SIMD technology of central processing units and graphics processors Nowowiejski Jęzej Owczarek Pacocha Marcin gru 08 Alicja Romanowicz Multimedialny system identyfikacji firmy Pakuła Konrad kwi 08 Symulacja ruchu tkanin w aplikacjach czasu Papieski Jakub cze 08 rzeczywistego Dydaktyczna rola animacji 3D w podstawach Didactic role of 3D animation in learning Parczewski nauki gry na wybranych instrumentach the basics of playing specific string wrz 10 Jarosław strunowych instruments Optymalizajca modelowania postaci 3D dla potrzeb internetu Wanda Gryglewicz-Kacerka Analiza dużych magazynów informacji Agnieszka Duraj Jarosław prof. Lesław Koszuk Miśkiewicz Niedźwiedziń ska H. Analiza możliwości wykorzystania technik internetowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw. The analysis Internet methods in supply chain transformation Aplikacja wspomagająca doskonalenie techniki gry Computer aided improvement of guitar na gitarze playing technique Opis i sposób realizacji renderingu za pomocą Maxwell renderer Multimedialna prezentacja "Metody i narzędzia polepszenia jakości zdjęć" Zastosowanie technologii Flash do realizacji multimedialnego przewodnika turystycznego Wykorzystanie efektów specjalnych do tworzenia filmowych wizualizacji procesów i zjawisk. Applying the Flash technology to multimedia travel guide implementation Pasternak Przemysław Pawlik Stanislaw Pawlikowski Pawłowski sty 08 cze 10 Pietras Marcin gru 07 Pietrowska Justyna, Pietrzak Angelika owski Maciej Tworzenie prezentacji flash dla telefonu komórkowego Flash mobile presentation. Pipski kamil wrz 08 wybrane tematy kwi 10 cze 08

7 prof. Lesław Miśkiewicz Stobińska M. Wandachowicz W. Modele Bayesa do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego Wybrane metody generowania stron w standardowych systemach CMS. Analiza profili użytkowników z wykorzystaniem API serwisów społecznościowych Bayes models for insurance risk evaluation Selected methods for generating web pages in standard CMS systems. Analysis of user profiles using APIs of social services Wanda Gryglewicz-Kacerka Interaktywna analiza oceny pracownika Analysis system of employee valuation Alicja Romanowicz Analiza metod marketingu internetowego Analysis of Internet marketing methods prof. Szczepaniak Inteligentna analiza danych ekonomicznych Intelligent analysis of economic data. Jarosław Koszuk Alicja Romanowicz Hanna Niedźwiedzińska Wiktor Wandachowicz Modelowanie i wizualizacja samochodu The modeling and visualisation of the car Personalizacja muzycznych serwisów internetowych w technologii Flash Tworzenie efektów specjalnych w grafice komputerowej, wspomagane skryptami Metody uczenia maszynowego w grach komputerowych Analiza czasowo-kosztowa realizacji projektu informatycznego. Definiowanie i wykonywanie procesów biznesowych z wykorzystaniem Business Process Execution Language Analiza osiągnięć sportowych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Symualacja destrukcji i deformacji obiektów fizycznych Personalisation of a music web services in Flash technology Creating special effects in computer graphics, scripts language supported Mgr Płuciennik Sebastian Podlecki Grzegorz Pokorski Cezar 30-lis-10 Postek Marzena Prochoń Prowoźniak Mariusz Raciborowski gru 08 gru-10 maj 10 Radosz Łukasz wrze 09 Rakowiecki luty 2011 Machine learning in computer games Rogalski Łukasz kwi 10 Analysis of sport achievements using a mobile application Simulation of physical objects destruction and deformation Budowa hurtowni danych dla analizy pliku logów inz Systemy wizyjne w sterowaniu grami Anzej Projekt modelu struktury typograficznej czasopisma o charakterze popularnonaukowym Porównanie technik tworzenia modeli samolotów Internetowy system informowania o ocenach w technologii ASP.NET Aplikacje internetowe pozwalające na geolokalizację z wykorzystaniem ASP.NET na urządzenia mobilne Modelowanie studentów w systemach nauczania na odległość Computer vision systems for game conrolling A typographic structure design of a popular science magazine Comparison of plane models creating methods Internet System to Inform about Marks Employing ASP.NET Technology. Internet applications allowing the geolocalization using ASP.NET on the mobile devices Rozmaryn Bartłomiej kwi 07 Rudnik kwi 08 Rurarz cze 10 Rutkowski Cezary Sadłecka Karolina Sapiński Sauer Anna (IFE) Schoenrock Łukasz Sęp Przemysław Siciński Wojciech kwi 07 mar 10 paź 08 mar lis-10 Student modeling in e-learning systems Mgr Skąpski Karol wybrane tematy

8 Anzej Moduł ORM dla Zend Framework The ORM module for Zend Framework Słaboń prof. Szczepaniak Indywidualizacja portalu inernetowego prof. Agnieszka Duraj Włodzimier z inż prof. Włodzimier z Jemec Gryglewicz- Kacerka W., System przetwarzania cyfrowego obrazu fotograficznego przy użyciu technologii HDR Zjawisko załamania światła w grafice 3D czasu rzeczywistego Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych do wspomagania decyzji kredytowych Multimedialna platforma nauczania 6-latków Digital photographic image processing system using HDR technology Light refraction simulation in real-time computer graphics The use of chosen method of data mining to credit support decision Identification systems based on the Stolarek Jan, System inz. identyfikacji na podstawie linii papilarnych fingerprints System informatyczny wspomagania decyzji i modelowania procesów medycznych Symulacja jazdy samochodem w oparciu o wybrane biblioteki fizyczne Zastosowanie nvidia cgfx w Pythonie do wizualizacji pól elektromagnetycznych Information system of decision support and medical processes modeling Car iving simulation based on selected physical libraries Nvidia CgFX Python on visualization of electromagnetic fields Słowicki Smurzyński Smużyński cze 07 gru-10 Sobczyk Sobierska Justyna Sokołowska Agata Stachlewski Stanisławski mar 11 cze 08 Stasiak Jakub Jemec Kryptoanaliza szyfrów asymetrycznych Cryptanalysis of asymmetric ciphers Stasiak Ryszard sty-11 Nowe możliwości HTML5 i CSS5 New possibilities HTML5 and CSS5 inż Zbigniew Wesełucha Hanna Niedźwiedzińska Dominik Szajerman Szrajber R., Proces komponowania scen filmowych i wirtualnych rekonstrukcji obiektów na przykładzie łódzkich synagog Aplikacje mobilne dla systemu operacyjnego Symbian w oparciu o technologię Bluetooth Systemy wspomagające zarządzanie projektami IT poprzedni: Testy jednostkowe w procesie wytwarzania oprogramowania Rendering dużej liczby obiektów w czasie rzeczywistym System informatyczny do efektywnej reklamy internetowej Proces of virtual objects and film composition by example of Lodz synagogs Mobile Bluetooth-based applications development for Symbian OS IT Project management suport systems poprzedni: Unit tests in a software development process Real-time rendering of large amounts of objects Wirtualny przewodnik po mieście Manchester Virtual tour through Manchester city Alicja Romanowicz Szrajber Zastosowanie kwaternionów w grafice komputerowej Czwarty wymiar architektury w grafice komputerowej i multimediach Analiza i synteza ruchu postaci dla gry komputerowej The fourth dimension of architecture in computer graphics and multimedia Analysis and synthesis of character motion in a computer game Stępniak Małgorzata Struszczyk Aian SULEWSKI Wojciech Sułkowski Ryszard Synowiec luty 2011 wrze 09 sty 10 Szałajski Szewczyk Paulina Szewczyk kwi 08 Szymak luty 2011 Szymanek wybrane tematy maj 10

9 Elementy graficzne w obrazie filmowym. Paweł Kowalski Techniki modelowania procesów analizy, C K ZETO S.A biznesowej Tworzenie gier komputerowych w środowisku Marek Rudnicki A., Irrlicht Elementy zarządzania relacjami z klientem w Tadeusz Łyszkowski systemie CRM Metody wyszukiwania danych w bazie Wanda Gryglewicz-Kacerka zawierającej multimedialne zbiory danych. Aplikacje wielowątkowe w C++ w oparciu o wzorce projektowe Symulacja malarskich motywów ognia za pomocą dynamicznej grafiki 3D Zastosowanie cyfrowych technik post-produkcji w reklamie TV prof. Szczepaniak Wykorzystanie sztucznej inteligencji w metodzie aktywnych konturów. Marek WOJCIECHOWSKI/ był Rudnicki bez Koszuk J. Zachowania taktyczne grupa jako zbiór indywidualnych jednostek Interaktywny kurs wspomagający nauczanie przedmiotu algorytmy i struktury danych Business Intelligence processes modeling Development of computer games in Irrlicht environment Multi-thread applications in C++ basing on the design patterns 3D dynamic graphic simulation of painting fire motifs Digital post-production techniques in TV advertisements Artificial intelligence in the active contour method. Tactical behaviors group as a collection of individual characters Mikulska Internetowy dziennik ocen placówki szkolnej On-line gradebook for a school Marek Rudnicki Agnieszka Wosiak Koszuk J. Systemu menu w aplikacjach multimedialnych Menu systems in multimedia application Metody generowania obrazu za pomocą tekstur proceduralnych Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML Komputerowe wspomaganie prowadzenia sesji RPG Migracja obiektów i danych między relacyjnymi systemami bazodanowymi Szyposzyńska Ślęzakiewicz Monika cze 08 Śmigaj kwi 10 Taborski Marcin sty 08 Taranek Toboła Błażej gru-10 Tomczewski Łukasz Topolski Arkadiusz 30-lis-10 Tracz Paweł maj 10 Tuszowski Tyrjan Bartłomiej WALCZAK Walczak Szymon luty 2011 paź 08 Walewicz kwi 07 Modeling of business processes using UML Wardęcki Computer aided RPG sessions Wąsak Jan sty 09 Migration of objects and data between relational database systems Zaawansowane techniki antyaliazingu. Antyaliazing advanced techniques. Anzej Radosław Bednarski System wspierający automatyczne tworzenie i administrację portali internetowych był: Automatyzacja dowodzenie poprawności algorytmicznej aplikacji webowych Dynamiczne oświetlenie scen przy wykorzystaniu techniki deffered shadingu Zaawansowane zastosowania tekstur w modelowaniu low-poly The System Suporting Automatic Creation and Administration of Web Portals był: The Automatic Proof Algoritmic Correctness of Web Application Deffered shading in a dynamic scene lightening Advanced use of texture in low-poly modeling. Wenerski Paweł paź-10 Wiktorowska Iwona Wilczyński Marcin Witkowski Przemysław Włodarczyk wybrane tematy sty-11 mar 10

10 Mikulska System informatyczny wspomagający zarządzanie schroniskiem dla zwierząt Animal Shelter Management System Wojtysiak Symulacja wody wspomagana GPU GPU supported water simulation Wolański Jan Hanna Niedźwiedzińska Portal do zarządzania zasobami czasowymi Time resources management portal Zabłocki Maciej Liliana Byczkowska- Lipińska Multimedialna strona Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zajęty Interaktywna prezentacja technik renderingu za pomocą technologii Flash Zakrzewski Łukasz gru 07 Koszuk Jaroslaw Symulacja ognia w aplikacjach czasu rzeczywistego Real-time fire simulation Zalewski Maciej Programowanie gier 3D 3D games programming) Załuga Sylwester Anzej Interfejs dla niewidomych i niedowidzących na platformy mobilne Windows Phone 7 i Anoid Interface for Visually Impaired for Mobile Devices Windows Phone 7 and Anoid Zamaria Katarzyna gru-10 wybrane tematy

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora inż Wanda Liliana inż Byczkowska- Lipińska Niewiadomski Współpromot or Temat Komputerowa kontrola należności i zobowiązań w małej firmie Analiza obrazu

Bardziej szczegółowo

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Aneta Poniszewska- Marańda inż Napieralski Myszkorowski Agnieszka Wosiak Napieralski Współpromot or mgr Kacerka W., Szajerman D. mgr Szrajber R., mgr Temat

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Rozpoznawanie emocji w interfejsach mózg-komputer (A. Landowska) 2. Rozpoznawanie emocji na podstawie

Bardziej szczegółowo

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania Temat pracy Środowisko do badania użyteczności aplikacji internetowej Trust Case Toolbox Temat pracy w Usability testing environment for Trust Case Toolbox web application jęz. angielskim dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo