Tematy dyplomowe magisterskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy dyplomowe magisterskie"

Transkrypt

1 Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in 3D environment Radosław Bednarski Animowany komiks 3D Animated Three dimensional comics Elementy aplikacji do tworzenia scen renderowanych w czasie Radosław Bednarski Application elements for creating real time render scenes rzeczywistym. Elementy programowania aplikacji graficznej z użyciem języka Elements of a graphics programming using ActionScipt Radosław Bednarski ActionScipt language Radosław Bednarski Internetowa strona e-hotelu Web hotel Internet page Radosław Bednarski Internetowy komiks 3D 3D Web cartoon Radosław Bednarski Optymalizacja animacji dla potrzeb Internetu Optimization of animation in the Internet Radosław Bednarski Optymalizacja scen dla potrzeb renderingu czasu rzeczywistego Optimization of the scene for real time rendering application Porównanie animacji samochodów za pomocą moduły reaktor Comparison of car animation using 3D max reactor and Radosław Bednarski oraz pluginu MadCar MadCar plugin Radosław Bednarski Sposoby łączenia filmu i animacji Methods of combining film and animation Radosław Bednarski Techniki modelowania samolotów w 3ds Max Techniques of planes modeling In 3Ds Max Radosław Bednarski Tworzenie mimiki twarzy przy użyciu programów do grafiki 3D Creating facial movements using 3D graphics programs Radosław Bednarski Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych do realizacji kampanii reklamowej Łaskiego Klubu Sztuk Walki. The use of modern multimedia technologies to the implementation of an advertising campaign of Łaski Klub Sztuk Walki. Bożena Borowska Algorytmy PSO-GA jako narzędzie optymalizacji PSO-GA algorithms as an optimization tool Bożena Borowska Algorytmy wykorzystujące właściwości roju w optymalizacji Algorithms utilizing swarm properties in optimization Agnieszka Duraj Analiza algorytmów drzew decyzyjnych i ich narzędzi. The analysis three decision methods and their tools. Agnieszka Duraj Agnieszka Duraj Hurtownia jako narzędzia wspomagające process podejmowania decyzji Modele regresji jako narzędzia prognozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Data Warehousing as a tools decision-making process. Regress methods as a business forecasting tools Agnieszka Duraj Niehierarchiczne metody segmentacji rynku Nonhierarchical methods market s segmentation Agnieszka Duraj Pozycjonowanie I optymalizacja stron internetowych Positioning and optimalization of Internet Problemy doboru zmiennych w prognozowaniu i grupowaniu The selection of the problems in forecasting and group the Agnieszka Duraj przedsiębiorstw businesses. Agnieszka Duraj Reguły asocjacyjne w eksploracji Association rules in data mining Suport Vector Machine like regression / classification Agnieszka Duraj SVM jako metoda regresji/klasyfikacji method. Agnieszka Duraj Techniki analityczne w systemach podejmowania decyzji Analytical techniques for decision-making systems. Transformacja łańcuchów dostaw w technologii elektronicznego Supply chain transformation in the Electronic Business Agnieszka Duraj biznesu. Technologies The internet application create on the Ruby on Rails Agnieszka Duraj Tworzenie aplikacji internetowych na platformie Ruby on Rails platform Gryglewicz- Inteligentny system wspomagający badania diagnostyczne stacji Wanda Intelligent data base system for auto diagnostics service Kacerka obsługi samochodów Gryglewiczdr inż. Wanda Modelowanie schematu logicznego bazy w oparciu o UML Kacerka tematy wolne

2 Wanda Wanda Gryglewicz- Kacerka Gryglewicz- Kacerka Tematy dyplomowe magisterskie Projekt i implementacja systemu bazodanowego wykorzystującego narzędzia Oracle Projekt i implementacja systemu zarządzania lokatami ( w oparciu o UML) prof. Michał Jacymirski Modelowanie i optymalizacja dyskretnych przekształceń obrazów prof. Michał Jacymirski Rozpoznawanie obrazów za pomocą maszyn wektorowych prof. Michał Jacymirski Systemy wizyjne w wyszukiwaniu za obiektów na obrazie. prof. Michał Jacymirski Zastosowania analizy falkowo-furierowskiej w zagadnieniach ekonometrii prof. Michał Jacymirski Zastosowania analizy falkowo-furierowskiej w zagadnieniach zarządzania prof. Włodzimierz Jemec Kanał podprogowy w podpisie cyfrowym Sublimitary channel in digital signature prof. Włodzimierz Jemec Logowanie do sieci komputerowej w oparciu o linie papilarne Logging for computer network on the base fingerprint recognition prof. Włodzimierz Jemec System identyfikacji na podstawie obrazu ręki System of identification on the base of hand image prof. Włodzimierz Jemec System identyfikacji na podstawie obrazu twarzy System of identification on the base of face image prof. Włodzimierz Jemec System wykrywania intruzów w sieci Wi-Fi System for detection intruders in network Wi-Fi dr Feliks Kurp Animowany bot wspomagający nauczanie dr Feliks Kurp Inteligentne techniki w działalności handlowej typu B2C dr Feliks Kurp Inteligentne uczenie odkrywania asocjacji w dużych zbiorach dr Feliks Kurp Metody automatycznego uczenia w grach komputerowych dr Feliks Kurp Metody hybrydowe w układaniu planu zajęć dla uczelni wyższej dr Feliks Kurp Programowanie wieloagentowe w rozwiązywaniu zadań planowania dr Feliks Kurp rozmytym Wspomaganie decyzji gospodarczych oparte na wnioskowaniu dr Feliks Kurp Wykorzystanie logiki rozmytej w zagadnieniach planowania przedsięwzięć Tadeusz Łyszkowski Generowanie interfejsu użytkownika w technologii J2EE. Tadeusz Łyszkowski Nowe elementy specyfikacji J2EE w tworzeniu aplikacji. Tadeusz Łyszkowski Program obsługi magazynu Tadeusz Łyszkowski System monitoringu kardiologicznego pacjentów. Tadeusz Łyszkowski System monitorowania stanu zdrowia osób w podeszłym wieku. Tadeusz Łyszkowski Wybrane elementy programu do gry w brydża. Tadeusz Łyszkowski Wybrane elementy programu do gry w szachy. Tadeusz Łyszkowski Wybrane funkcjonalności aplikacji mobilnych. Tadeusz Łyszkowski Wybrane funkcjonalności systemu CRM w technologii J2EE. Tadeusz Łyszkowski Zdalny system monitoringu stanu bezpieczenstwa domu. Tadeusz Łyszkowski Zdalny system sterowania instalacjami domowymi. tematy wolne

3 Maria Mikulska Tematy dyplomowe magisterskie Charakterystyka systemów baz pracujących w architekturze klient-serwer Maria Mikulska Interaktywny system zarządzania treścią Maria Mikulska Metody indeksowania w bazach Maria Mikulska System Help Desk Maria Mikulska System wspomagający prowadzenie zajęć dydaktycznych w laboratoriach komputerowych. Maria Mikulska System wspomagający przychodnię lekarską Maria Mikulska Zapytania w rozproszonych bazach Krzysztof Myszkorowski Implementacja zapytań nieprecyzyjnych z zastosowaniem logiki rozmytej Krzysztof Myszkorowski Normalizacja relacji z nieprecyzyjnymi wartościach atrybutów Krzysztof Myszkorowski Obiektowa baza dla potrzeb przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Krzysztof Myszkorowski Zależności funkcyjne w relacyjnych bazach o nieprecyzyjnych wartościach atrybutów. Piotr Napieralski Interaktywna grafika 3D dla urządzeń mobilnych Interactive 3D Graphics for mobile platforms Piotr Napieralski Java 3D dla urządzeń mobilnych Java 3D for mobile platforms Piotr Napieralski Ocena optymalnego momentu do zatrzymania procesu śledzenia Rating optimal time to stop the process of ray tracing promieni Oświetlenie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Dynamic Piotr Napieralski Real-Time Lighting with Dynamic Ambience Volume Ambience Volume Human visual perception, methods for testing the Percepcja wizualna człowieka, metody badania różnic pomiędzy Piotr Napieralski differences between the images and evaluation of realism obrazami i ocena realizmu renderowanej sceny rendered scene Piotr Napieralski Projekt systemu wspomagającego osoby niewidome Project of a support system for the blind Piotr Napieralski Rendering miękkich cieni w OpenGl A Soft Shadow Rendering in OpenGL Piotr Napieralski Second Life - nowe możliwości dla edukacji wyższej Second Life New opportunity for higher education Piotr Napieralski Symulacja ognia w wirtualnym środowisku czasu rzeczywistego Fire simulation in real-time virtual environment Piotr Napieralski Symulacja zjawisk optycznych dla aplikacji czasu rzeczywistego Simulation of optical phenomena for real time rendering Piotr Napieralski Tworzenie chmur w wirtualnym środowisku Creating clouds in a virtual environment dr Hanna Niedźwiedzińska Testy jednostkowe w procesie wytwarzania oprogramowania Unit tests in a software development process dr Hanna Niedźwiedzińska Wykorzystanie technik komputerowych do modelowania procesów biznesowych dr Hanna Niedźwiedzińska Analiza systemów CMS w implementacji portalu miejskiego dr Hanna Niedźwiedzińska Metodyka tworzenia serwisów internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw dr hab. Adam Niewiadomski Aspektowe programowanie systemów sztucznej inteligencji Adam Niewiadomski Automatyczne generowanie wiadomości RSS Adam Niewiadomski Lingwistyczne podsumowania baz. Miary jakości The use of computer techniques for business process modelling Analysis of CMS systems in implementation of municipal portal Methodology creating of internet services for small and medium enterprises Aspect oriented programming of Artificial Intelligence Systems tematy wolne

4 dr hab. Adam Niewiadomski Lingwistyczne podsumowywanie nieprecyzyjnych Linguistic summarization of vague data dr hab. Adam Niewiadomski Adam Niewiadomski Lokalizacja oprogramowania. Wersje językowe oprogramowania o źródłach otwartych Portal internetowy wspomagający zarządzanie wspólnotą mieszkaniową dr hab. Adam Niewiadomski Retranslacja. Zastosowanie w nauczaniu na odległość Adam Niewiadomski Retranslacja. Zastosowanie w nauczaniu na odległość dr hab. Adam Niewiadomski Ruby i RubyOnRails jako technologia zorientowana obiektowo dr hab. Adam Niewiadomski Adam Niewiadomski Semantyczne wyszukiwanie informacji w dużych zbiorach System informacyjny wspomagający obsługę zamówień internetowych Adam Niewiadomski Sztuczna inteligencja w bazach Software localization: open-source software and language versions. Retranslation of data: an application in e-learning and blended learning Ruby and RubyOnRails: object oriented programming technology Semantic search of information in large datasets dr Gabriela Omiecińska Zastosowanie technologii J2EE do stworzenia internetowego sklepu z drukarkami dr hab. Maria Pietruszka Algorytmy teksturowania w grafice komputerowej 3D. Texturing algorithms in 3D computer graphics. dr hab. Maria Pietruszka dr hab. Maria Pietruszka dr hab. Maria Pietruszka Szrajber R. mgr inż. Szrajber R. mgr inż. Programowanie zachowań postaci w wirtualnych środowisku sieci Internet. Skrypty w wizualizacji architektonicznej Zastosowania silnika gry komputerowej w dynamicznej wizualizacji architektonicznej Dokumentowanie w projektach wytwarzania oprogramowania Inteligentni agenci w rozproszonych systemach informatycznych Komunikacja pomiędzy rozproszonymi aplikacjami w środowisku.net Model typu UCON (Usage Control) jako rozszerzenie tradycyjnych modeli kontroli dostępu w systemach informatycznych Modele kontroli dostępu do i ich rola w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów informatycznych Projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji System informatyczny do zarządzania szpitalem z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji Tworzenie aplikacji międzyplatformowych z wykorzystaniem technologii XUL dr Alicja Romanowicz Geometryczne algorytmy przetwarzania obrazu dr Alicja Romanowicz Informatyczny system dynamicznego przydziału zamówień. dr Alicja Romanowicz Komputerowa analiza obciążeń doradców firmy konsultingowej. Programming behaviors of the characters in a virtual environment on the Internet. Design of management systems of information security dr Alicja Romanowicz Model CMM projektu informatycznego tematy wolne

5 dr Alicja Romanowicz Tematy dyplomowe magisterskie Multimedialna prezentacja poświęcona wizualnej identyfikacji firmy dr Alicja Romanowicz Reklama internetowa modele i zachowania odbiorców dr Alicja Romanowicz Sklep internetowy jako sposób na wykorzystanie internetu w firmie dr Alicja Romanowicz System wspomagający plan wydawniczy. dr Alicja Romanowicz Szeregowanie zadań obliczeniowych przez system operacyjny komputera. Identyfikacja osoby na podstawie jej cienia aplikacja w Net Implementacja aplikacji opartej o generyczny model Porównanie technologii DirectX i Open GL w środowisku.net Projekt i implementacja interfejsu w centralach telefonicznych dla służb specjalnych Projektowanie aplikacji używającej monitora GPS dla kamery cofania pojazdu samochodowego Realizacja gier komputerowych w środowisku Visual Studio 2010 Microsoft XNA Game Studio System ekspertowy do zarządzania siecią telekomunikacyjną. System ekspertowy wspomagający zarządzanie prawami autorskimi Tworzenie aplikacji mobilnych dla Windows Mobile 7 z wykorzystaniem technologii Silverlight w Visual Studio 2010 Współdzielenie zasobów multimedialnych w ramach sieci domowej w standardzie DLNA Personal Identification Based on Shadow Analysis Net Application The Implementation of Application Based on Generic Data Model The Comparison of DirectX and Open GL Technologies in.net Environment The Design and Implementation Interface in PBX for Secret Service Application design with a GPS monitor for a car reversing camera Realization of Computer Games in Visual Studio 2010 Using Microsoft XNA Game Studio The expert system for copyright management support Creating Mobile Applications for Windows Mobile 7 Using Silverlight Technology in Visual Studio 2010 Sharing Multimedia Store for Home Net in DLNA Standard Zaprojektowanie systemu opartego o szynę ESB System Design Based on Data Bus ESB prof. Piotr Stachiw Bezprzewodowy standard dwukierunkowej transmisji Pakietów Cellular Digital Packet Data prof. Piotr Stachiw Interaktywny kurs programowania współbieżnego. prof. Piotr Stachiw Metody programowania strukturalnego. prof. Piotr Stachiw Obliczanie i wizualizacja w systemie Grid Simulation of Visualization on the Grid prof. Piotr Stachiw Organizacja obliczeń w internecie za pomocą systemu Grid. prof. Piotr Stachiw Programowanie rozproszone w sieciach lokalnych. prof. Piotr Stachiw Programowanie współbieżne w systemach klastrowych. prof. Piotr Stachiw Równoległe metody numeryczne rozwiązania równań różniczkowych Parallel Numerical Solition of Differential Equations tematy wolne

6 prof. Piotr Stachiw System teleinformatyczny w medycynie. Bartłomiej Stasiak Automatyczne metody oceny poprawności wykonania utworu muzycznego. Automatic methods for verification of musical performance correctness Bartłomiej Stasiak Automatyczne rozpoznawanie gatunku muzyki. Automatic music genre recognition Metody rozpoznawania częstotliwości podstawowej dźwięku - Fundamental frequency detection algorithms - comparative Bartłomiej Stasiak analiza porównawcza i zastosowania. analysis and applications Bartłomiej Stasiak Oparte na treści wyszukiwanie plików dźwiękowych w bazach audio z wykorzystaniem interfejsu typu QBH. Content-based audio files searching in audio databases with application of QBH interface Bartłomiej Stasiak Przetwarzanie obrazu - biblioteka w języku C++ do wizualizacji i Image processing - a library in C++ for analysis and analizy algorytmów. visualization of algorithms Bartłomiej Stasiak Rozpoznawanie obiektów na obrazie niezależne od przekształceń Object recognition in images, invariant to affine afinicznych. transformations Rozmyta filtracja obrazów Aktywne kontury w diagnostyce technicznej. Analiza za pomocą sieci neuronowych. Data analysis using artificial neural networks. Analiza obrazów trójwymiarowych Automatyczne rozpoznawanie kształtów geometrycznych na Automatic recognition of geometrical shapes on computer obrazach. images. wydz. Chemiczny Implementacja metod "częściowego Hessiana" wydz. Implementacja obliczeń QM/MM w programie Gaussian03 z Chemiczny wykorzystaniem odwołań do programów zewnętrznych wydz. Chemiczny Implementacja środowiska ChemShell oraz jego wykorzystanie do obliczeń hybrydowych z użyciem wybranych pakietów komercyjnych Informatyczne wspomaganie logistyki. Information technology in logistics. Inteligentna ewolucja aktywnych konturów Intelligent evolution of active contours Inteligentna klasyfikacja dokumentów. Intelligent document classification. Inteligentne wyszukiwanie i grupowanie dokumentów internetowych. Klasyfikacja dokumentów z wykorzystaniem metody aktywnych konturów. Komputerowe rozpoznawanie kształtów na obrazach. Computer recognition of shapes on images. Metody nauczania sieci neuronowych z ograniczeniami Obliczenia autonomiczne w segmentacji obrazów. wydz. Optymalizacja platformy i implementacja programów Chemiczny obliczeniowych Segmentacja obrazów metodą aktywnych konturów. Image segmentation using the active contour method. Segmentacja obrazów metodą termicznych konturów. Image segmentation using the thermic contour method. System do klasyfikacji i wizualizacji. System do podsumowań baz. System przetwarzania informacji PLANT i portal internetowy Sztuczna inteligencja w logistyce. Artificial intelligence in logistics. Wizualizacja systemów webowych. Wizualizacja w metodach grupowania i klasyfikacji. Visualization in clustering and classification. tematy wolne

7 Wykorzystanie metody aktywnych konturów do klasyfikacji dokumentów. Wykrywanie spamu na podstawie zawartości graficznej Zastosowanie automatów komórkowych w analizie obrazów. Application of active contour method to document classification. Maszyny i urządzenia szwalnicze w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi prezentacja multimedialna Opracowanie projektu strony www o charakterze popularnonaukowym Projekt aplikacji wspomagającej komputerowe projektowanie opakowań Projekt prezentacji multimedialnej przedstawiającej zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej Projekt serii multimedialnych prezentacji o charakterze Design of an educational multimedia presentation series edukacyjnym Projekt strony www dla Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage Łódź 2007 Techniki druku zastosowanie Flasha do prezentacji podstawowych technik poligraficznych Program bezprzewodowej wymiany pomiarowych w The Bluetooth-based measuring data exchange computer Zbigniew Wesełucha oparciu o technologię Bluetooth program Program edukacyjny wizualizacji technik modulacji sygnałów w Educational computer program for visualizing signal Zbigniew Wesełucha telekomunikacji modulation techniques in telecommunications Program zdalnego zarządzania bazami z wykorzystaniem The Bluetooth-based database remote management Zbigniew Wesełucha bezprzewodowej technologii bluetooth computer program Inteligentne wspomaganie nawigacji użytkownika podczas eksploracji ekspozycji wystawienniczych Interaktywna kanwa malarska Interfejs dla wirtualnego muzeum Interfejs użytkownika wspomagany kamerą cyfrową Metody animacji postaci w grach komputerowych Metody ergonomicznej nawigacji dla interfejsu aplikacji internetowych Metody konstruowania i testowania intuicyjnego interfejsu użytkownika Metody modelowania geometrycznego i ich własności w kontekście funkcjonalności obiektów Metody rekonstrukcji funkcjonalności tkanin artystycznych Metody rekonstrukcji przestrzennej struktury tkanin artystycznych Metody symulowania odbić otoczenia w środowiskach wirtualnych Metody upraszczania geometrii Metody wizualizacji przestrzennych w obrazowaniu medycznym Metody wizualizacji dużych scen w aplikacjach czasu rzeczywistego mobilne aplikacje flash Modelowanie mechaniki płynów w aplikacjach czasu rzeczywistego tematy wolne

8 Multimedialna platforma nauczania medycyny na przykładzie zajęć z patofizjologii Multimedialny kurs programowania gier komputerowych Multimedialny kurs programowania grafiki komputerowej Programowanie wybranych zjawisk fizycznych w grach komputerowych Przybliżanie kolizji na potrzeby symulacji fizycznych w grach komputerowych Symulacja odzieży w aplikacjach czasu rzeczywistego Symulacja włosów w grach komputerowych Technologie multimedialne prezentowania 3D Wspomaganie detekcji i rozstrzygania kolizji za pomocą GPU Wspomaganie symulacji fizycznych za pomocą GPU Analiza języków reprezentacji wiedzy w systemach Language analysis of knowledge representation in expert ekspertowych. systems Analiza mechanizmów automatycznego tworzenia użytkowników Mechanisms for the automatic creation of database users baz Analiza porównawcza mechanizmów optymalizacji zapytań w Comparative analysis of query optimization mechanisms in wybranych DBMS selected DBMS Analiza zastosowań technologii klient serwer w porównaniu z Client Server vs. web-based applications usage architekturą trójwarstwową comparative studies Bezpieczeństwo bankowych systemów informatycznych w The problem of safety in banking systems implemented in Polsce. Poland. Indeksowanie wielowymiarowe w multimedialnych bazach Multidimensional indexing in multimedia databases Metody indeksowania obrazów w multimedialnych bazach Methods of image indexing in multimedia databases Metody wykrywania plagiatów wykorzystywane w systemach Methods for detecting plagiarism in computer systems informatycznych. Metody wyszukiwania informacji w multimedialnych bazach Methods of information retrieval in multimedia databases Metody wyszukiwania obrazów w multimedialnych bazach Methods of image search in multimedia databases Modele dla multimedialnych baz Data models for multimedia databases Metody śledzenia operacji wykonywanych przez użytkowników Methods for tracking of operations performed by database bazodanowych users Multimedialne bazy w zastosowaniach biometrycznych Multimedia databases in biometric applications Narzędzia wspomagające pracę administratora Oracle Server Tools supporting the work of the Oracle Server administrator Obiektowe bazy teoria a praktyka. Object-oriented database systems - theory and practice Distributed database systems used for commercial Rozproszone bazy w zastosowaniach komercyjnych. purposes Rozproszone i scentralizowane systemy baz analiza Comparative analysis of distributed and centralized porównawcza. database systems Rozwiązania bazodanowe w aplikacjach internetowych. Database solutions used for web applications Rozwój bankowych usług informatycznych w Polsce. The development of banking IT services in Poland. SQL standard evolution modifications in the language Rozwój języka SQL modyfikacja standardów specification Wizualizacja treści multimedialnych baz Visualization of multimedia databases' content tematy wolne

9 Wspomaganie diagnostyki medycznej poprzez analizę Medical diagnosis support using data analysis Wspomaganie zarządzania klientami banku w systemach CRM Clients management support in CRM banking systems poprzez analizę using data analysis Zastosowanie systemów informatycznych w archiwizacji i Computer systems for archiving and managing zarządzaniu danymi pomiarowymi measurement data Danuta Zakrzewska Algorytmy analizy klastrowej zachowujące wzorce Pattern preserving clustering algorithms Danuta Zakrzewska Funkcje podobieństwa do budowania grup studenckich w Similarity functions for building student groups in personalizowanych systemach edukacyjnych personalised educational systems Danuta Zakrzewska Techniki walidacyjne w analizie klastrowej Validation techniques for cluster analysis Danuta Zakrzewska Wykorzystanie sieci SOM do wyznaczania ilości klastrów Using SOM networks for finding number of clusters Danuta Zakrzewska Danuta Zakrzewska Zastosowanie analizy klastrowej do budowania personalizowanych systemów e-learning Zastosowanie analizy klastrowej do grupowania studentów w systemach nauczania na odległość Using Clustering Techniques for Building Personalised E- Learning Systems Cluster analysis for student grouping in e-learning systems tematy wolne

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NAZWA KURSU AUTORSKIE SZKOLENIA JAVA i PHP TERMINY KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN JavaScript JS 01 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Kraków, 14 marca 2013 r.

Kraków, 14 marca 2013 r. Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Antoni Ligęza Perspektywy rozwoju systemów eksperckich do roku 2025 Kraków, 14 marca 2013 r. Dane informacja

Bardziej szczegółowo

Cena netto (PLN) IV kwartał. Cena netto (PLN) Podstawy SAS INTRO 1 1 200 1 260 2 20 4 1 7 2

Cena netto (PLN) IV kwartał. Cena netto (PLN) Podstawy SAS INTRO 1 1 200 1 260 2 20 4 1 7 2 2015 SAS Education sas.com/poland/training Centrum Szkoleniowe SAS Institute sp. z o.o. ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa (22) 560 46 20 cs@spl.sas.com Kalendarz szkoleń Grow With Us Nazwa szkolenia Kod

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Instytut Informatyki 14.05.14 r. Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Tematy prac magisterskich Zakład Modelowania Materiałów dr hab. Marian Stanisław Uba 1. System wspomagający pracę telemarketera

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH Kierunek: Specjalność: Tryb studiów: INFORMATYKA Kod/nr INTERAKTYWNA GRAFIKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka 1 2/4/2013 Agenda Sylwetka absolwenta Siatka zajęć Wykorzystanie grafiki komputerowej Znaczenie gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel według przewidywań internetowego magazynu ZDNET News z 8 lutego 2001 roku eksploracja danych (ang. data mining ) będzie jednym z najbardziej rewolucyjnych osiągnięć następnej dekady. Rzeczywiście MIT Technology

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE SZKOLENIA TECHNICZNE ORACLE Administrowanie bazą danych ORA_SQL Wprowadzenie do SQL i PL/SQL 15.12 19.01 16.02 24 h 2 100 PLN ORA_ADM Administrowanie bazą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe Krzysztof Dubowski Data urodzenia 03.01.1975 Telefon: +48 602 603 138 E-mail: krzysztof@dubowski.pl Adres: Komisji Edukacji Narodowej 40/23 15-687 Białystok woj. podlaskie Doświadczenie zawodowe od 10.2012

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE SZKOLENIA TECHNICZNE ORACLE NAZWA KURSU TERMINY CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Lingwistyczne podsumowania baz danych.inteligentne generowanie s

Lingwistyczne podsumowania baz danych.inteligentne generowanie s Lingwistyczne podsumowania baz danych. Inteligentne generowanie streszczeń Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka Katowice, 29 stycznia 2010 r. Problematyka Bazy i hurtownie danych olbrzymia ilość liczb......

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 411 USI 412 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

SI w procesach przepływu i porządkowania informacji. Paweł Buchwald Wyższa Szkoła Biznesu

SI w procesach przepływu i porządkowania informacji. Paweł Buchwald Wyższa Szkoła Biznesu SI w procesach przepływu i porządkowania informacji Paweł Buchwald Wyższa Szkoła Biznesu Początki SI John MC Carthy prekursor SI Alan Thuring pomysłodawca testu na określenie inteligencji maszyn Powolny

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 -learning INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/16 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne ybrane zagadnienia matematyki

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Systemy baz danych

Systemy GIS Systemy baz danych Systemy GIS Systemy baz danych Wykład nr 5 System baz danych Skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia do wykonywania różnych

Bardziej szczegółowo

w ekonomii, finansach i towaroznawstwie

w ekonomii, finansach i towaroznawstwie w ekonomii, finansach i towaroznawstwie spotykane określenia: zgłębianie danych, eksploracyjna analiza danych, przekopywanie danych, męczenie danych proces wykrywania zależności w zbiorach danych poprzez

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Michał Kosiedowski (michal.kosiedowski@man.poznan.pl) Aleksander Stroiński (aleksander.stroinski@man.poznan.pl) 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15 ........ (pieczątka adresowa Oferenta) Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica,33-300 Nowy Sącz. Strona: z 5 Arkusz kalkulacyjny określający minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie oceny algorytmów w praktycznym wykorzystaniu przez kilku niezależnych użytkowników ukończonej aplikacji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie oceny algorytmów w praktycznym wykorzystaniu przez kilku niezależnych użytkowników ukończonej aplikacji. Spis Treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Cel pracy... 2 1.3 Zakres pracy... 2 1.4 Użyte technologie... 2 1.4.1 Unity 3D... 3 2. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych... 4 2.1 Zadanie sztucznej

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo