Tematy dyplomowe magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy dyplomowe magisterskie"

Transkrypt

1 Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in 3D environment Radosław Bednarski Animowany komiks 3D Animated Three dimensional comics Elementy aplikacji do tworzenia scen renderowanych w czasie Radosław Bednarski Application elements for creating real time render scenes rzeczywistym. Elementy programowania aplikacji graficznej z użyciem języka Elements of a graphics programming using ActionScipt Radosław Bednarski ActionScipt language Radosław Bednarski Internetowa strona e-hotelu Web hotel Internet page Radosław Bednarski Internetowy komiks 3D 3D Web cartoon Radosław Bednarski Optymalizacja animacji dla potrzeb Internetu Optimization of animation in the Internet Radosław Bednarski Optymalizacja scen dla potrzeb renderingu czasu rzeczywistego Optimization of the scene for real time rendering application Porównanie animacji samochodów za pomocą moduły reaktor Comparison of car animation using 3D max reactor and Radosław Bednarski oraz pluginu MadCar MadCar plugin Radosław Bednarski Sposoby łączenia filmu i animacji Methods of combining film and animation Radosław Bednarski Techniki modelowania samolotów w 3ds Max Techniques of planes modeling In 3Ds Max Radosław Bednarski Tworzenie mimiki twarzy przy użyciu programów do grafiki 3D Creating facial movements using 3D graphics programs Radosław Bednarski Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych do realizacji kampanii reklamowej Łaskiego Klubu Sztuk Walki. The use of modern multimedia technologies to the implementation of an advertising campaign of Łaski Klub Sztuk Walki. Bożena Borowska Algorytmy PSO-GA jako narzędzie optymalizacji PSO-GA algorithms as an optimization tool Bożena Borowska Algorytmy wykorzystujące właściwości roju w optymalizacji Algorithms utilizing swarm properties in optimization Agnieszka Duraj Analiza algorytmów drzew decyzyjnych i ich narzędzi. The analysis three decision methods and their tools. Agnieszka Duraj Agnieszka Duraj Hurtownia jako narzędzia wspomagające process podejmowania decyzji Modele regresji jako narzędzia prognozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Data Warehousing as a tools decision-making process. Regress methods as a business forecasting tools Agnieszka Duraj Niehierarchiczne metody segmentacji rynku Nonhierarchical methods market s segmentation Agnieszka Duraj Pozycjonowanie I optymalizacja stron internetowych Positioning and optimalization of Internet Problemy doboru zmiennych w prognozowaniu i grupowaniu The selection of the problems in forecasting and group the Agnieszka Duraj przedsiębiorstw businesses. Agnieszka Duraj Reguły asocjacyjne w eksploracji Association rules in data mining Suport Vector Machine like regression / classification Agnieszka Duraj SVM jako metoda regresji/klasyfikacji method. Agnieszka Duraj Techniki analityczne w systemach podejmowania decyzji Analytical techniques for decision-making systems. Transformacja łańcuchów dostaw w technologii elektronicznego Supply chain transformation in the Electronic Business Agnieszka Duraj biznesu. Technologies The internet application create on the Ruby on Rails Agnieszka Duraj Tworzenie aplikacji internetowych na platformie Ruby on Rails platform Gryglewicz- Inteligentny system wspomagający badania diagnostyczne stacji Wanda Intelligent data base system for auto diagnostics service Kacerka obsługi samochodów Gryglewiczdr inż. Wanda Modelowanie schematu logicznego bazy w oparciu o UML Kacerka tematy wolne

2 Wanda Wanda Gryglewicz- Kacerka Gryglewicz- Kacerka Tematy dyplomowe magisterskie Projekt i implementacja systemu bazodanowego wykorzystującego narzędzia Oracle Projekt i implementacja systemu zarządzania lokatami ( w oparciu o UML) prof. Michał Jacymirski Modelowanie i optymalizacja dyskretnych przekształceń obrazów prof. Michał Jacymirski Rozpoznawanie obrazów za pomocą maszyn wektorowych prof. Michał Jacymirski Systemy wizyjne w wyszukiwaniu za obiektów na obrazie. prof. Michał Jacymirski Zastosowania analizy falkowo-furierowskiej w zagadnieniach ekonometrii prof. Michał Jacymirski Zastosowania analizy falkowo-furierowskiej w zagadnieniach zarządzania prof. Włodzimierz Jemec Kanał podprogowy w podpisie cyfrowym Sublimitary channel in digital signature prof. Włodzimierz Jemec Logowanie do sieci komputerowej w oparciu o linie papilarne Logging for computer network on the base fingerprint recognition prof. Włodzimierz Jemec System identyfikacji na podstawie obrazu ręki System of identification on the base of hand image prof. Włodzimierz Jemec System identyfikacji na podstawie obrazu twarzy System of identification on the base of face image prof. Włodzimierz Jemec System wykrywania intruzów w sieci Wi-Fi System for detection intruders in network Wi-Fi dr Feliks Kurp Animowany bot wspomagający nauczanie dr Feliks Kurp Inteligentne techniki w działalności handlowej typu B2C dr Feliks Kurp Inteligentne uczenie odkrywania asocjacji w dużych zbiorach dr Feliks Kurp Metody automatycznego uczenia w grach komputerowych dr Feliks Kurp Metody hybrydowe w układaniu planu zajęć dla uczelni wyższej dr Feliks Kurp Programowanie wieloagentowe w rozwiązywaniu zadań planowania dr Feliks Kurp rozmytym Wspomaganie decyzji gospodarczych oparte na wnioskowaniu dr Feliks Kurp Wykorzystanie logiki rozmytej w zagadnieniach planowania przedsięwzięć Tadeusz Łyszkowski Generowanie interfejsu użytkownika w technologii J2EE. Tadeusz Łyszkowski Nowe elementy specyfikacji J2EE w tworzeniu aplikacji. Tadeusz Łyszkowski Program obsługi magazynu Tadeusz Łyszkowski System monitoringu kardiologicznego pacjentów. Tadeusz Łyszkowski System monitorowania stanu zdrowia osób w podeszłym wieku. Tadeusz Łyszkowski Wybrane elementy programu do gry w brydża. Tadeusz Łyszkowski Wybrane elementy programu do gry w szachy. Tadeusz Łyszkowski Wybrane funkcjonalności aplikacji mobilnych. Tadeusz Łyszkowski Wybrane funkcjonalności systemu CRM w technologii J2EE. Tadeusz Łyszkowski Zdalny system monitoringu stanu bezpieczenstwa domu. Tadeusz Łyszkowski Zdalny system sterowania instalacjami domowymi. tematy wolne

3 Maria Mikulska Tematy dyplomowe magisterskie Charakterystyka systemów baz pracujących w architekturze klient-serwer Maria Mikulska Interaktywny system zarządzania treścią Maria Mikulska Metody indeksowania w bazach Maria Mikulska System Help Desk Maria Mikulska System wspomagający prowadzenie zajęć dydaktycznych w laboratoriach komputerowych. Maria Mikulska System wspomagający przychodnię lekarską Maria Mikulska Zapytania w rozproszonych bazach Krzysztof Myszkorowski Implementacja zapytań nieprecyzyjnych z zastosowaniem logiki rozmytej Krzysztof Myszkorowski Normalizacja relacji z nieprecyzyjnymi wartościach atrybutów Krzysztof Myszkorowski Obiektowa baza dla potrzeb przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Krzysztof Myszkorowski Zależności funkcyjne w relacyjnych bazach o nieprecyzyjnych wartościach atrybutów. Piotr Napieralski Interaktywna grafika 3D dla urządzeń mobilnych Interactive 3D Graphics for mobile platforms Piotr Napieralski Java 3D dla urządzeń mobilnych Java 3D for mobile platforms Piotr Napieralski Ocena optymalnego momentu do zatrzymania procesu śledzenia Rating optimal time to stop the process of ray tracing promieni Oświetlenie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Dynamic Piotr Napieralski Real-Time Lighting with Dynamic Ambience Volume Ambience Volume Human visual perception, methods for testing the Percepcja wizualna człowieka, metody badania różnic pomiędzy Piotr Napieralski differences between the images and evaluation of realism obrazami i ocena realizmu renderowanej sceny rendered scene Piotr Napieralski Projekt systemu wspomagającego osoby niewidome Project of a support system for the blind Piotr Napieralski Rendering miękkich cieni w OpenGl A Soft Shadow Rendering in OpenGL Piotr Napieralski Second Life - nowe możliwości dla edukacji wyższej Second Life New opportunity for higher education Piotr Napieralski Symulacja ognia w wirtualnym środowisku czasu rzeczywistego Fire simulation in real-time virtual environment Piotr Napieralski Symulacja zjawisk optycznych dla aplikacji czasu rzeczywistego Simulation of optical phenomena for real time rendering Piotr Napieralski Tworzenie chmur w wirtualnym środowisku Creating clouds in a virtual environment dr Hanna Niedźwiedzińska Testy jednostkowe w procesie wytwarzania oprogramowania Unit tests in a software development process dr Hanna Niedźwiedzińska Wykorzystanie technik komputerowych do modelowania procesów biznesowych dr Hanna Niedźwiedzińska Analiza systemów CMS w implementacji portalu miejskiego dr Hanna Niedźwiedzińska Metodyka tworzenia serwisów internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw dr hab. Adam Niewiadomski Aspektowe programowanie systemów sztucznej inteligencji Adam Niewiadomski Automatyczne generowanie wiadomości RSS Adam Niewiadomski Lingwistyczne podsumowania baz. Miary jakości The use of computer techniques for business process modelling Analysis of CMS systems in implementation of municipal portal Methodology creating of internet services for small and medium enterprises Aspect oriented programming of Artificial Intelligence Systems tematy wolne

4 dr hab. Adam Niewiadomski Lingwistyczne podsumowywanie nieprecyzyjnych Linguistic summarization of vague data dr hab. Adam Niewiadomski Adam Niewiadomski Lokalizacja oprogramowania. Wersje językowe oprogramowania o źródłach otwartych Portal internetowy wspomagający zarządzanie wspólnotą mieszkaniową dr hab. Adam Niewiadomski Retranslacja. Zastosowanie w nauczaniu na odległość Adam Niewiadomski Retranslacja. Zastosowanie w nauczaniu na odległość dr hab. Adam Niewiadomski Ruby i RubyOnRails jako technologia zorientowana obiektowo dr hab. Adam Niewiadomski Adam Niewiadomski Semantyczne wyszukiwanie informacji w dużych zbiorach System informacyjny wspomagający obsługę zamówień internetowych Adam Niewiadomski Sztuczna inteligencja w bazach Software localization: open-source software and language versions. Retranslation of data: an application in e-learning and blended learning Ruby and RubyOnRails: object oriented programming technology Semantic search of information in large datasets dr Gabriela Omiecińska Zastosowanie technologii J2EE do stworzenia internetowego sklepu z drukarkami dr hab. Maria Pietruszka Algorytmy teksturowania w grafice komputerowej 3D. Texturing algorithms in 3D computer graphics. dr hab. Maria Pietruszka dr hab. Maria Pietruszka dr hab. Maria Pietruszka Szrajber R. mgr inż. Szrajber R. mgr inż. Programowanie zachowań postaci w wirtualnych środowisku sieci Internet. Skrypty w wizualizacji architektonicznej Zastosowania silnika gry komputerowej w dynamicznej wizualizacji architektonicznej Dokumentowanie w projektach wytwarzania oprogramowania Inteligentni agenci w rozproszonych systemach informatycznych Komunikacja pomiędzy rozproszonymi aplikacjami w środowisku.net Model typu UCON (Usage Control) jako rozszerzenie tradycyjnych modeli kontroli dostępu w systemach informatycznych Modele kontroli dostępu do i ich rola w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów informatycznych Projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji System informatyczny do zarządzania szpitalem z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji Tworzenie aplikacji międzyplatformowych z wykorzystaniem technologii XUL dr Alicja Romanowicz Geometryczne algorytmy przetwarzania obrazu dr Alicja Romanowicz Informatyczny system dynamicznego przydziału zamówień. dr Alicja Romanowicz Komputerowa analiza obciążeń doradców firmy konsultingowej. Programming behaviors of the characters in a virtual environment on the Internet. Design of management systems of information security dr Alicja Romanowicz Model CMM projektu informatycznego tematy wolne

5 dr Alicja Romanowicz Tematy dyplomowe magisterskie Multimedialna prezentacja poświęcona wizualnej identyfikacji firmy dr Alicja Romanowicz Reklama internetowa modele i zachowania odbiorców dr Alicja Romanowicz Sklep internetowy jako sposób na wykorzystanie internetu w firmie dr Alicja Romanowicz System wspomagający plan wydawniczy. dr Alicja Romanowicz Szeregowanie zadań obliczeniowych przez system operacyjny komputera. Identyfikacja osoby na podstawie jej cienia aplikacja w Net Implementacja aplikacji opartej o generyczny model Porównanie technologii DirectX i Open GL w środowisku.net Projekt i implementacja interfejsu w centralach telefonicznych dla służb specjalnych Projektowanie aplikacji używającej monitora GPS dla kamery cofania pojazdu samochodowego Realizacja gier komputerowych w środowisku Visual Studio 2010 Microsoft XNA Game Studio System ekspertowy do zarządzania siecią telekomunikacyjną. System ekspertowy wspomagający zarządzanie prawami autorskimi Tworzenie aplikacji mobilnych dla Windows Mobile 7 z wykorzystaniem technologii Silverlight w Visual Studio 2010 Współdzielenie zasobów multimedialnych w ramach sieci domowej w standardzie DLNA Personal Identification Based on Shadow Analysis Net Application The Implementation of Application Based on Generic Data Model The Comparison of DirectX and Open GL Technologies in.net Environment The Design and Implementation Interface in PBX for Secret Service Application design with a GPS monitor for a car reversing camera Realization of Computer Games in Visual Studio 2010 Using Microsoft XNA Game Studio The expert system for copyright management support Creating Mobile Applications for Windows Mobile 7 Using Silverlight Technology in Visual Studio 2010 Sharing Multimedia Store for Home Net in DLNA Standard Zaprojektowanie systemu opartego o szynę ESB System Design Based on Data Bus ESB prof. Piotr Stachiw Bezprzewodowy standard dwukierunkowej transmisji Pakietów Cellular Digital Packet Data prof. Piotr Stachiw Interaktywny kurs programowania współbieżnego. prof. Piotr Stachiw Metody programowania strukturalnego. prof. Piotr Stachiw Obliczanie i wizualizacja w systemie Grid Simulation of Visualization on the Grid prof. Piotr Stachiw Organizacja obliczeń w internecie za pomocą systemu Grid. prof. Piotr Stachiw Programowanie rozproszone w sieciach lokalnych. prof. Piotr Stachiw Programowanie współbieżne w systemach klastrowych. prof. Piotr Stachiw Równoległe metody numeryczne rozwiązania równań różniczkowych Parallel Numerical Solition of Differential Equations tematy wolne

6 prof. Piotr Stachiw System teleinformatyczny w medycynie. Bartłomiej Stasiak Automatyczne metody oceny poprawności wykonania utworu muzycznego. Automatic methods for verification of musical performance correctness Bartłomiej Stasiak Automatyczne rozpoznawanie gatunku muzyki. Automatic music genre recognition Metody rozpoznawania częstotliwości podstawowej dźwięku - Fundamental frequency detection algorithms - comparative Bartłomiej Stasiak analiza porównawcza i zastosowania. analysis and applications Bartłomiej Stasiak Oparte na treści wyszukiwanie plików dźwiękowych w bazach audio z wykorzystaniem interfejsu typu QBH. Content-based audio files searching in audio databases with application of QBH interface Bartłomiej Stasiak Przetwarzanie obrazu - biblioteka w języku C++ do wizualizacji i Image processing - a library in C++ for analysis and analizy algorytmów. visualization of algorithms Bartłomiej Stasiak Rozpoznawanie obiektów na obrazie niezależne od przekształceń Object recognition in images, invariant to affine afinicznych. transformations Rozmyta filtracja obrazów Aktywne kontury w diagnostyce technicznej. Analiza za pomocą sieci neuronowych. Data analysis using artificial neural networks. Analiza obrazów trójwymiarowych Automatyczne rozpoznawanie kształtów geometrycznych na Automatic recognition of geometrical shapes on computer obrazach. images. wydz. Chemiczny Implementacja metod "częściowego Hessiana" wydz. Implementacja obliczeń QM/MM w programie Gaussian03 z Chemiczny wykorzystaniem odwołań do programów zewnętrznych wydz. Chemiczny Implementacja środowiska ChemShell oraz jego wykorzystanie do obliczeń hybrydowych z użyciem wybranych pakietów komercyjnych Informatyczne wspomaganie logistyki. Information technology in logistics. Inteligentna ewolucja aktywnych konturów Intelligent evolution of active contours Inteligentna klasyfikacja dokumentów. Intelligent document classification. Inteligentne wyszukiwanie i grupowanie dokumentów internetowych. Klasyfikacja dokumentów z wykorzystaniem metody aktywnych konturów. Komputerowe rozpoznawanie kształtów na obrazach. Computer recognition of shapes on images. Metody nauczania sieci neuronowych z ograniczeniami Obliczenia autonomiczne w segmentacji obrazów. wydz. Optymalizacja platformy i implementacja programów Chemiczny obliczeniowych Segmentacja obrazów metodą aktywnych konturów. Image segmentation using the active contour method. Segmentacja obrazów metodą termicznych konturów. Image segmentation using the thermic contour method. System do klasyfikacji i wizualizacji. System do podsumowań baz. System przetwarzania informacji PLANT i portal internetowy Sztuczna inteligencja w logistyce. Artificial intelligence in logistics. Wizualizacja systemów webowych. Wizualizacja w metodach grupowania i klasyfikacji. Visualization in clustering and classification. tematy wolne

7 Wykorzystanie metody aktywnych konturów do klasyfikacji dokumentów. Wykrywanie spamu na podstawie zawartości graficznej Zastosowanie automatów komórkowych w analizie obrazów. Application of active contour method to document classification. Maszyny i urządzenia szwalnicze w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi prezentacja multimedialna Opracowanie projektu strony www o charakterze popularnonaukowym Projekt aplikacji wspomagającej komputerowe projektowanie opakowań Projekt prezentacji multimedialnej przedstawiającej zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej Projekt serii multimedialnych prezentacji o charakterze Design of an educational multimedia presentation series edukacyjnym Projekt strony www dla Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage Łódź 2007 Techniki druku zastosowanie Flasha do prezentacji podstawowych technik poligraficznych Program bezprzewodowej wymiany pomiarowych w The Bluetooth-based measuring data exchange computer Zbigniew Wesełucha oparciu o technologię Bluetooth program Program edukacyjny wizualizacji technik modulacji sygnałów w Educational computer program for visualizing signal Zbigniew Wesełucha telekomunikacji modulation techniques in telecommunications Program zdalnego zarządzania bazami z wykorzystaniem The Bluetooth-based database remote management Zbigniew Wesełucha bezprzewodowej technologii bluetooth computer program Inteligentne wspomaganie nawigacji użytkownika podczas eksploracji ekspozycji wystawienniczych Interaktywna kanwa malarska Interfejs dla wirtualnego muzeum Interfejs użytkownika wspomagany kamerą cyfrową Metody animacji postaci w grach komputerowych Metody ergonomicznej nawigacji dla interfejsu aplikacji internetowych Metody konstruowania i testowania intuicyjnego interfejsu użytkownika Metody modelowania geometrycznego i ich własności w kontekście funkcjonalności obiektów Metody rekonstrukcji funkcjonalności tkanin artystycznych Metody rekonstrukcji przestrzennej struktury tkanin artystycznych Metody symulowania odbić otoczenia w środowiskach wirtualnych Metody upraszczania geometrii Metody wizualizacji przestrzennych w obrazowaniu medycznym Metody wizualizacji dużych scen w aplikacjach czasu rzeczywistego mobilne aplikacje flash Modelowanie mechaniki płynów w aplikacjach czasu rzeczywistego tematy wolne

8 Multimedialna platforma nauczania medycyny na przykładzie zajęć z patofizjologii Multimedialny kurs programowania gier komputerowych Multimedialny kurs programowania grafiki komputerowej Programowanie wybranych zjawisk fizycznych w grach komputerowych Przybliżanie kolizji na potrzeby symulacji fizycznych w grach komputerowych Symulacja odzieży w aplikacjach czasu rzeczywistego Symulacja włosów w grach komputerowych Technologie multimedialne prezentowania 3D Wspomaganie detekcji i rozstrzygania kolizji za pomocą GPU Wspomaganie symulacji fizycznych za pomocą GPU Analiza języków reprezentacji wiedzy w systemach Language analysis of knowledge representation in expert ekspertowych. systems Analiza mechanizmów automatycznego tworzenia użytkowników Mechanisms for the automatic creation of database users baz Analiza porównawcza mechanizmów optymalizacji zapytań w Comparative analysis of query optimization mechanisms in wybranych DBMS selected DBMS Analiza zastosowań technologii klient serwer w porównaniu z Client Server vs. web-based applications usage architekturą trójwarstwową comparative studies Bezpieczeństwo bankowych systemów informatycznych w The problem of safety in banking systems implemented in Polsce. Poland. Indeksowanie wielowymiarowe w multimedialnych bazach Multidimensional indexing in multimedia databases Metody indeksowania obrazów w multimedialnych bazach Methods of image indexing in multimedia databases Metody wykrywania plagiatów wykorzystywane w systemach Methods for detecting plagiarism in computer systems informatycznych. Metody wyszukiwania informacji w multimedialnych bazach Methods of information retrieval in multimedia databases Metody wyszukiwania obrazów w multimedialnych bazach Methods of image search in multimedia databases Modele dla multimedialnych baz Data models for multimedia databases Metody śledzenia operacji wykonywanych przez użytkowników Methods for tracking of operations performed by database bazodanowych users Multimedialne bazy w zastosowaniach biometrycznych Multimedia databases in biometric applications Narzędzia wspomagające pracę administratora Oracle Server Tools supporting the work of the Oracle Server administrator Obiektowe bazy teoria a praktyka. Object-oriented database systems - theory and practice Distributed database systems used for commercial Rozproszone bazy w zastosowaniach komercyjnych. purposes Rozproszone i scentralizowane systemy baz analiza Comparative analysis of distributed and centralized porównawcza. database systems Rozwiązania bazodanowe w aplikacjach internetowych. Database solutions used for web applications Rozwój bankowych usług informatycznych w Polsce. The development of banking IT services in Poland. SQL standard evolution modifications in the language Rozwój języka SQL modyfikacja standardów specification Wizualizacja treści multimedialnych baz Visualization of multimedia databases' content tematy wolne

9 Wspomaganie diagnostyki medycznej poprzez analizę Medical diagnosis support using data analysis Wspomaganie zarządzania klientami banku w systemach CRM Clients management support in CRM banking systems poprzez analizę using data analysis Zastosowanie systemów informatycznych w archiwizacji i Computer systems for archiving and managing zarządzaniu danymi pomiarowymi measurement data Danuta Zakrzewska Algorytmy analizy klastrowej zachowujące wzorce Pattern preserving clustering algorithms Danuta Zakrzewska Funkcje podobieństwa do budowania grup studenckich w Similarity functions for building student groups in personalizowanych systemach edukacyjnych personalised educational systems Danuta Zakrzewska Techniki walidacyjne w analizie klastrowej Validation techniques for cluster analysis Danuta Zakrzewska Wykorzystanie sieci SOM do wyznaczania ilości klastrów Using SOM networks for finding number of clusters Danuta Zakrzewska Danuta Zakrzewska Zastosowanie analizy klastrowej do budowania personalizowanych systemów e-learning Zastosowanie analizy klastrowej do grupowania studentów w systemach nauczania na odległość Using Clustering Techniques for Building Personalised E- Learning Systems Cluster analysis for student grouping in e-learning systems tematy wolne

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe Katedra Inżynierii Oprogramowania y projektów dyplomowych inżynierskich 2015 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. System obsługujący program lojalnościowy w sprzedaży detalicznej towarów 2. System obsługujący

Bardziej szczegółowo

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Piotr Ziuziański Członek honorowy Koła Naukowego Scientia Ingenium przy Katedrze Inżynierii Wiedzy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 5 Systemy eksperckie Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy eksperckie SE Sztuczna inteligencja - (ang. artificial intelligence, AI) Dział informatyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne

Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne P.K. Stefaniak, M. Sawicki, R. Zimroz, R. Król, M. Hardygóra 1. Wprowadzenie Przenośnik

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo