LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 2009 rok Aktualizacja: styczeń 2014

2 L. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR Nazwa i status prawny Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Źródło 1 Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Opis procesu budowania partnerstwa Pomysł utworzenia stowarzyszenia skupiającego członków działających na terenach sąsiadujących ze sobą gmin Buk, Stęszew i Dopiewo pojawił się w 2006 roku na jednym ze spotkań reprezentantów samorządów lokalnych. Tematem przewodnim była troska o przyszłość i stan jezior tworzących wspólny obszar geograficzny i środowiskowy. Spotkanie zaowocowało pomysłem wspólnego działania gmin Buk, Dopiewo i Stęszew na rzecz przywrócenia właściwych warunków środowiska oraz wykorzystania cennych zasobów przyrodniczych Gmin dla poprawy jakości życia mieszkańców. W lutym 2007 w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Lokalnej Grupy Działania na terenie Gmin Buk, Dopiewo i Stęszew. W spotkaniu uczestniczył: Włodzimierz Pinczak Burmistrz Gminy Stęszew, Andrzej Strażyński Wójt Gminy Dopiewo, Romuald Radny Z-ca Burmistrza Gminy Buk oraz pracownicy merytoryczni. W trakcie spotkania omówiono korzyści wynikające z połączenia sił na rzecz wspólnego rozwoju wspólnych obszarów rekreacyjnych oraz dyskutowano na temat możliwości wsparcia inicjatywy ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pomysł utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania został przedstawiony a następnie przedyskutowany na komisjach Rady Gmin i spotkał się z ich pozytywną opinią. W lipcu 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Buk zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminami Buk, Dopiewo i Stęszew reprezentowanymi przez włodarzy Gmin w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy Leader oś IV PROW Z początkiem 2008 roku na sesjach rad gmin zapadły uchwały dotyczące woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania z udziałem gmin jako członka zwyczajnego. Siedzibą władz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania jest miasto Buk. W kwietniu i maju 2008 zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe dla członków Lokalnej Grupy Działania, które przybliżyły zasady funkcjonowania oraz nowe możliwości związane z podejściem Leader. Warsztaty prowadzone były przez ekspertów zewnętrznych z Poznania. Z kolei główne tematy przewodnie i problemy konsultowane były z naukowcami poznańskich uczelni wyższych. Proces pozyskiwania członków i partnerów Stowarzyszenia odbywał się równolegle z trwającą kampanią informacyjną mającą na celu dotarcie do jak najszerszego odbiorcy. W kampanii wykorzystywano m.in. formalne i nieformalne spotkania przedstawicieli Gmin, 1 W dalszej części Strategii przyjmuje się skrócą nazwę - Stowarzyszenie Źródło

3 informacje na stronie internetowej oraz otwarte warsztaty szkoleniowe. Dzięki temu udało się zgromadzić bez większych trudności członków Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia już w tej chwili są przekonani, że w przyszłości liczba osób przystępujących do Stowarzyszenia się jeszcze zwiększy. Dane teleadresowe ul. Ratuszowa 1, Buk 33n fax adres strony internetowej: Charakterystyka członków i partnerów LGD i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD Obecnie Stowarzyszenie Lokalnej Grupa Działania Źródło zasila 51 członków sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Do członków LGD należą trzy Gminy wchodzące w skład obszaru działania LGD, które reprezentowane są trzech przedstawicieli sektora publicznego, trzynastu przedstawicieli sektora gospodarczego oraz trzydziestu pięciu przedstawicieli sektora społecznego. Członkowie sektora publicznego stanowią 6% wszystkich członków a członkowie sektora społecznego i gospodarczego 94% wszystkich członków Stowarzyszenia. Wśród członków Stowarzyszenia występuje 19 kobiet co stanowi 37% liczby członków Stowarzyszenia. Każdą Gminę wchodzącą w skład Stowarzyszenia reprezentuje po 17 członków. Charakterystyka członków oraz funkcje jakie pełnią w Stowarzyszeniu przedstawia poniższa tabela: Tabela 1 Charakterystyka członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło Charakterystyka członków Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonej Funkcja w Gmina Sektor działalności Stowarzyszeniu Gmina Dopiewo 1 Reprezentowana przez Wójta Panią Zofię Wójta Gminy Dopiewo Dopiewo publiczny Członek Rady Dobrowolską 2 Jan Adam Wasilewski Urzędnik kierownik Członek Dopiewo społeczny Referatu Budownictwa Stowarzyszenia Urzędnik samodzielne 3 Joanna Napierała stanowisko ds. funduszy Dopiewo społeczny Członek Rady UE 4 Wojciech Dorna Radny Gminy Dopiewo, komendant OSP, rolnik Dopiewo społeczny Członek Zarządu 5 Jacek Przybył Radny Gminy Dopiewo, Dopiewo społeczny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 6 Andrzej Szymański Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Wiceprezes Zarządu 7 Tadeusz Bartkowiak Radny Gminy Dopiewo, Członek Dopiewo społeczny sołtys wsi Dopiewo Stowarzyszenia 8 Maria Sałata Sołtys wsi Więckowice Dopiewo społeczny Członek Stowarzyszenia 9 Urszula Florczak Komendantka Szczepu Członek Dopiewo społeczny Harcmistrz Stowarzyszenia 10 Elwira Kosnarewicz Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek Rady 11 Anna Kępińska Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek

4 Charakterystyka członków Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonej Funkcja w Gmina Sektor działalności Stowarzyszeniu Frąckowiak Stowarzyszenia 12 Sławomir Frąckowiak Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek Stowarzyszenia 13 Czesława Leciejewska Kierownik Ośrodka Pomocy Członek Dopiewo społeczny Społecznej w Dopiewie Stowarzyszenia 14 Leszek Nowaczyk Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek Stowarzyszenia 15 Michał Mizgalski Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek Stowarzyszenia 16 Władysław Ślisiński Sekretarz Gminy Dopiewo Dopiewo społeczny Członek Stowarzyszenia Rencista, działacz 17 Członek Stanisław Józefczyk społeczny, radny Gminy w Dopiewo społeczny Stowarzyszenia poprzednich kadencjach Gmina Stęszew 18 Reprezentowana przez Burmistrza, Pana Burmistrz Stęszew publiczny Włodzimierza Pinczaka Członek Rady 19 Wiceprzewodnicząca Kierownik OPS Stęszew społeczny Mirosława Walkowiak Komisji Rewizyjnej 20 Mirosława Bręk Właściciel firmy Stęszew gospodarczy Członek Rady 21 Marek Baranowski Pracownik UMG Stęszew Stęszew społeczny Członek Zarządu 22 Pracownik WCHIRZ Członek Stęszew społeczny Krzysztof Grobelny POZNAŃ Stowarzyszenia 23 Irena Wojtkowiak Nauczyciel, szef PCK Stęszew społeczny Wiceprezes Zarządu 24 Członek Właściciel firmy Stęszew gospodarczy Zenon Adamek Stowarzyszenia 25 Dorota Stachowiak Pracownik UMG Stęszew Stęszew społeczny Członek Rady 26 Członek Druh ZHP Stęszew społeczny Darek Mikołajczak Stowarzyszenia 27 Członek Nauczyciel Stęszew społeczny Sławomir Wisniewski Stowarzyszenia 28 Członek Rolnik Stęszew społeczny Henryk Olejniczak Stowarzyszenia 29 Członek Gospodyni domowa Stęszew społeczny Aleksandra Hadrian Stowarzyszenia 30 Członek Dyrektor Szkoły Stęszew społeczny Karolina Kula Stowarzyszenia 31 Członek Pielęgniarka, Radna Stęszew społeczny Barbara Sikorska Stowarzyszenia 32 Członek Właściciel firmy Stęszew gospodarczy Witold Jeziorecki Stowarzyszenia 33 Pracownik Nadleśnictwa Członek Stęszew społeczny Krzysztof Kłozłowski Konstantynowo Stowarzyszenia 34 Członek Właściciel firmy Stęszew gospodarczy Marian Płóciniczak Stowarzyszenia Gmina Buk 35 Reprezentowana przez Burmistrz Miasta i Gminy Wiceprzewodniczący Buk publiczny Burmistrza, Pana Buk Rady Stanisława Filipiaka 36 Daniel Kańduła Sołtys wsi Niepruszewo Buk społeczny Członek Zarządu 37 Paweł Mazankiewicz Urzędnik samodzielne stanowisko ds. funduszy Buk społeczny Członek Rady

5 Charakterystyka członków Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonej Funkcja w Gmina Sektor działalności Stowarzyszeniu UE 38 Waldemar Radny Gminy Buk, Przybyszewski emerytowany nauczyciel Buk społeczny Prezes Zarządu 39 Ryszard Napierała Producent rolny, Prezes Kółek Rolniczych Buk gospodarczy Członek Rady 40 Zbigniew Drąg Właściciel firmy Buk gospodarczy Członek Zarządu Skarbnik 41 Krystyna Gajdzińska Emerytowany nauczyciel Buk społeczny Członek Komisji Rewizyjnej 42 Barbara Kęsy Rolnik domownik Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 43 Daniela Kalemba Prezes Koła Gospodyń Członek Buk społeczny Wiejskich w Niepruszewie Stowarzyszenia 44 Tadeusz Winkiel Właściciel firmy Buk gospodarczy Członek Stowarzyszenia 45 Lech Kaźmierczak Sołtys wsi Wielka Wieś Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 46 Eugeniusz Kęsy Sołtys wsi Kalwy Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 47 Piotr Goroński Dyrektor Szkoły Członek Buk społeczny Podstawowej Stowarzyszenia 48 Halina Minta Nauczyciel Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 49 Kamila Jewasińska Nauczyciel Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 50 Jarosław Jewasiński Właściciel firmy Buk gospodarczy Członek Stowarzyszenia 51 Barbara Tritt Pracownik Samorządowy Buk społeczny Członek Stowarzyszenia Źródło: Opracowanie własne W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych nowych członków Stowarzyszenia, Statut przewiduje możliwość rozszerzenia Stowarzyszenia o dodatkowych członków lub partnerów. Przepisy regulujące tą sprawę ujęte zostały w Statucie Stowarzyszenia Zgodnie z paragrafem, dopuszczalne jest rozszerzenie składu Stowarzyszenia albo jego partnerów. Rozszerzenie składu Stowarzyszenia (nabycie członkowstwa) następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Z kolei, utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Podział funkcji pomiędzy organy Stowarzyszenia Podział funkcji pomiędzy organy Stowarzyszenia regulowany jest przez Statut Stowarzyszenia (załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju). Zgodnie z 15 Statutu Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków; Zarząd; Rada; Komisja Rewizyjna.

6 W tym samym punkcie określono ponadto zakaz bycia jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady lub dwóch z tych władz. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata i zaczyna się w dniu wyboru. Zgodnie z 17 Statutu najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; Ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej; Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD; Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; Uchwalanie zmian Statutu; Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji; Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia; Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; Ustalanie wysokości składek członkowskich; Uchwalenie regulaminu Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej; 18 Statutu określa zakres funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 5 innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Kadencja Prezesa trwa 2 lata. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia; Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; Zwoływanie Walnego Zebrania; Zatrudnianie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz innych pracowników tego Biura; Ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia; Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; Opracowanie aktualizacja i uchwalanie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Tryb i zakres funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określony został w 20 Statutu. Zgodnie z paragrafem, Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; Ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu; Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania; Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

7 Zasady funkcjonowania Rady określone zostały w 21 Statutu oraz w Regulaminie Rady. Do kompetencji Rady należy: Wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; Opiniowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, celem ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie; Zatwierdzenie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju; Opiniowanie kierunków działania stowarzyszenia. Struktura i skład organów decyzyjnych Lokalnej Grupy Działania Struktura Rady Stowarzyszenia jest zgodna ze Statutem Stowarzyszenia i reprezentatywna w stosunku do składu członkowskiego Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzi 9 osób, z których 3 pochodzą z gminy Dopiewo, 3 pochodzą z gminy Stęszew i 3 z gminy Buk. Trzy osoby w Radzie reprezentują sektor publiczny, trzy osoby sektor społeczny i trzy osoby sektor gospodarczy. Kobiety stanowią w Radzie 33% wszystkich członków. Charakterystyka Rady Stowarzyszenia przedstawiona została w poniższej tabeli: Tabela 2 Charakterystyka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło Charakterystyka Rady Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Gmina Sektor Funkcja w Radzie 1 Zofia Dobrowolska Dopiewo publiczny Członek Rady 2 Stanisław Filipiak Buk publiczny Wiceprzewodniczący Rady 3 Włodzimierz Pinczak Stęszew publiczny Członek Rady 4 Joanna Napierała Dopiewo społeczny Członek Rady 5 Paweł Mazankiewicz Buk społeczny Członek Rady 6 Dorota Stachowiak Stęszew społeczny Członek Rady 7 Elwira Kosnarewicz Dopiewo gospodarczy Członek Rady 8 Ryszard Napierała Buk gospodarczy Członek Rady 9 Mirosław Bręk Stęszew gospodarczy Członek Rady Źródło: Opracowanie własne Struktura Zarządu Stowarzyszenia opisana została w Statucie Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi siedem osób, z których dwie pochodzą z gminy Dopiewo, dwie pochodzą z gminy Stęszew i trzy osoby pochodzą z gminy Buk. Pięć osób reprezentuje sektor społeczny i dwie osoby reprezentują sektor gospodarczy. W strukturach Zarządu Stowarzyszenia zasiada jedna kobieta. Charakterystyka Zarządu Stowarzyszenia przedstawiona została w poniższej tabeli: Tabela 3 Charakterystyka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło Charakterystyka Zarządu Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Gmina Sektor Funkcja w Zarządzie 1 Waldemar Przybyszewski Buk społeczny Prezes Zarządu 2 Andrzej Szymański Dopiewo gospodarczy Wiceprezes Zarządu 3 Irena Wojtkowiak Stęszew społeczny Wiceprezes Zarządu 4 Paweł Michniuk Dopiewo gospodarczy Członek Zarządu 5 Zbigniew Drąg Buk gospodarczy Skarbnik 6 Daniel Kańduła Buk społeczny Członek Zarządu 7 Marek Baranowski Stęszew społeczny Członek Zarządu Źródło: Opracowanie własne

8 Struktura Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została podobnie jak struktura Zarządu i Rady opisana w Statucie Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby każda z tych osób reprezentuje inną Gminę. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej reprezentują sektor społeczny. Charakterystyka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawiona została w poniższej tabeli: Tabela 4 Charakterystyka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło Charakterystyka Komisji Rewizyjnej L.p. Imię i nazwisko Gmina Sektor Funkcja w Komisji Rewizyjnej 1 Mirosława Walkowiak Dopiewo społeczny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2 Czesława Leciejewska Stęszew społeczny Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej 3 Henryk Szwedt Buk społeczny Członek Komisji Rewizyjnej Źródło: Opracowanie własne Należy podkreślić, że zgodnie z 21 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia, żaden z członków Rady nie może być zatrudniony w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Ponadto zgodnie z 21 pkt. 12 Statutu Stowarzyszenia, Członek Rady zostaje wyłączony z uczestnictwa w dokonaniu wyboru operacji, jeśli zaistnieją okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności. Wyłączenie następuje w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków. Ponadto każdy członek organu decyzyjnego przed przystąpieniem do oceny projektu zobligowany zostanie każdorazowo do podpisania oświadczenia o bezstronności podejmowanych decyzji dotyczących oceny zgodności projektu z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz decyzji dotyczących przyznawania punktów w ramach lokalnych kryteriów. Zasady i procedury funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz organu decyzyjnego Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD zostały zawarte w Regulaminie Rady (załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju). Regulamin Rady ma na celu zapewnienie przejrzystości, demokratyczności oraz jawności podejmowanych decyzji. Cele te zapewniają zapisy Regulaminu przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 5 Sposób zapewnienia przejrzystości, demokratyczności i jawności podejmowanych przez Radę decyzji Sposób zapewniania przejrzystości, demokratyczności i jawności podejmowanych przez Radę decyzji Wyszczególnienie celu Sposób jego zapewnienia Przejrzystość podejmowanych decyzji Zapisy zawarte w rozdziale IV Regulaminu Ocena wniosków i głosowanie 10 od pkt. 3 do pkt. 8, 11, 12, 13, 14 Demokratyczność podejmowania Zapisy zawarte w rozdziale III Regulaminu Kompetencje Rady 9, rozdziale IV Regulaminu Ocena wniosków i decyzji głosowanie 10 oraz rozdziale V wyłączenie członków Rady 16 i 17 Jawność podejmowanych decyzji Zapisy zawarte w rozdziale III Regulaminu Kompetencje Rady 4 pkt. 2, 5 Źródło: Opracowanie własne

9 Rozdział V Regulaminu Rady zawiera przepisy dot. zasad wyłączania członków Rady w przypadku podejrzenia braku pewności co do bezstronności podejmowanych przez radnego decyzji. Zgodnie z 16 Regulaminu, członek Rady zostaje wyłączony z uczestnictwa w dokonaniu wyboru projektu, jeśli zaistnieją okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. Wyłączenie następuje poprzez uchwałę podjętą przez pozostałych członków Rady podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków. Ponadto, zgodnie z 17 Regulaminu, każdy z Członków Rady na pierwszym posiedzeniu dotyczącym kolejnego naboru wniosków, po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji poufności i bezstronności, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i złożenia jej do Przewodniczącego Rady, który dołącza je do protokołu z posiedzenia Rady. W przypadku nie złożenia deklaracji poufności i bezstronności, Członek Rady podlega wyłączeniu z uczestnictwa w dokonaniu wyboru projektu. Kryteria dotyczące wykluczenia członków organu decyzyjnego z możliwości pracy w Biurze LGD wynikają zarówno z 3 pkt. 5 Regulaminu, jak i z 21 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia. Zasady powoływania i zmian w składzie Rady zawarte zostały zarówno w Statucie Stowarzyszenia jak i w Regulaminie Rady w Rozdziale II Tryb działania Rady 6. Zgodnie z Regulaminem, kadencja Rady trwa 2 lata a jej członkowie wybierani są i odwoływani przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, spośród członków Stowarzyszenia. Wybór członków Rady odbywa się poprzez podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwały władz Stowarzyszenia zapadającej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Z kolei, odwołanie członków Rady wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady wybierają i odwołują spośród siebie członkowie Rady. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady należy złożyć do Rady a powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi wniosku o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego przesyła się Członkom Rady najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego w formie załącznika do LSR podlegającego aktualizacji w zależności od zmiany składu ciała decyzyjnego Zgodnie z wytycznymi sporządzania dokumentu Lokalna Strategia Rozwoju uwzględniającymi konieczność aktualizowania informacji o członkach Lokalnej Grupy Działania wchodzących w skład organu decyzyjnego Stowarzyszenia, dane te zawarte zostały w załączniku nr 3 niniejszej Strategii. Doświadczenie Lokalnej Grupy Działania i partnerów Lokalnej Grupy Działania w realizacji operacji w formie załącznika do Lokalnej Strategii Rozwoju Zgodnie z wytycznymi sporządzania dokumentu Lokalna Strategia Rozwoju informacje o doświadczeniu LGD i partnerów LGD zawarte zostały w załączniku nr 4 niniejszej Strategii.

10 2. Definicja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2.1 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru Lokalnej Grupy Działania Spójność przestrzenna obszaru Lokalnej Grupy Działania Obszar działania Lokalnej Grupy Działania obejmuje tereny trzech przylegających do siebie dwóch gmin miejsko-wiejskich (gmina Buk, gmina Stęszew) oraz jednej gminy miejskiej (gmina Dopiewo) położonych na terenie centralnej Wielkopolski. Obszar znajduje się w jednym obrysie, co zapewnia spójność przestrzenną wymaganą do prawidłowego implementowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Mapy obszaru Lokalnej Grupy Działania stanowią załącznik nr 15 do Lokalnej Strategii Rozwoju Spójność geograficzna obszaru Lokalnej Grupy Działania Gminy Buk, Stęszew i Dopiewo wykazują pod wieloma względami daleko idącą spójność geograficzną. Wszystkie Gminy charakteryzują się zbliżonym ukształtowaniem terenu, wielkością terytorialną oraz gęstością zaludnienia. Administracyjnie wszystkie gminy znajdują się na terenie powiatu poznańskiego w województwie wielkopolskim. Administracyjnie Miasto i Gmina Buk leży w odległości 330 km od Warszawy, 250 km od Berlina i 160 km od przejścia granicznego w Świecku. Odległość od dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego portu lotniczego Ławica w Poznaniu wynosi 21 km. Miasto i gmina zajmują powierzchnię 90,6 km 2. Na terenie Gminy Buk położonych jest 11 sołectw: Cieśle, Dakowy Suche, Dobieżyn, Dobra Sznyfin, Kalwy, Niepruszewo, Otusz, Pawłówko Wiktorowo, Szewce, Wielkawieś, Wygoda-Wysoczka Żegowo. W gminie Buk znajduje się 16 miejscowości z czego 1 miejscowość jest miejscowością miejską (miasto Buk). Gmina Buk sąsiaduje z wielkopolskimi gminami Stęszew, Dopiewo, Duszniki, Granowo, Opalenica i Tarnowo Podgórne. Gmina Stęszew leży w powiecie poznańskim 25 km na południowy zachód od Poznania. Powierzchnia gminy wynosi 175 km 2. W gminie Stęszew znajduje się 33 miejscowości a 1 miejscowość jest miejscowością miejską (miasto Stęszew). Gmina Stęszew sąsiaduje z gminami wielkopolskimi Buk, Dopiewo, Czempiń, Granowo, Kamieniec, Kościan i Mosina. Gmina Dopiewo zajmuje obszar 108,1 km 2. Gmina Dopiewo od wschodu graniczy bezpośrednio z aglomeracją Poznania, od północy z gminą Tarnowo Podgórne, od południa z gminą Stęszew, od zachodu z gminą Buk a od połudn. Wsch. Z gminą Komorniki. W gminie Dopiewo znajdują się 22 miejscowości wszystkie miejscowości są miejscowościami wiejskimi. Gminę tworzy 11 wsi sołeckich: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewo, Dopiewiec, Gołuski, Konarzewo, Palędzie, Skórzewo, Trzcielin, Więckowice, Zakrzewo. Gmina Dopiewo sąsiaduje z gminami wielkopolskimi Buk, Stęszew, Komorniki, Tarnowo Podgórne i miastem Poznań.

11 PODSUMOWANIE Podobieństwa: Zbliżony współczynnik obszaru Gmin przypadający na jedną miejscowość danej Gminy; Zbliżona powierzchnia administracyjna Gmin; Przeważająca liczba miejscowości wiejskich na terenie Lokalnej Grupy Działania. Różnice: Gmina Stęszew terytorialnie zajmuje ponad 45% obszaru, na którym działa Lokalna Grupa Działania a na jej terenie znajduje się ponad 45% wszystkich miejscowości objętych Lokalną Strategią Rozwoju Spójność przyrodnicza obszaru Lokalnej Grupy Działania Gminy Buk, Stęszew i Dopiewo leżą na terenie Pojezierza Poznańskiego. Powierzchniowa budowa geologiczna gleb zdominowana jest przez utwory czwartorzędowe, do których należą przede wszystkim osady piaszczysto-żwirowe, gliny zwałowe pochodzące ze zlodowacenia bałtyckiego oraz torfy i namuły organiczno-mineralne. Współczesna rzeźba terenu jest efektem erozyjnej działalności lodowca. Przeważającą część obszaru zajmuje wysoczyzna morenowa płaska. Klimatycznie gminy Buk, Stęszew i Dopiewo położone są w środkowej dzielnicy klimatycznej Wielkopolski ze średnią roczną temperaturą powietrza + 8,0 C, średnią roczną wilgotnością względną powietrza ok. 78 %, średnimi rocznymi opadami 528 mm i średnią roczną prędkością wiatru 4,0 m/s. Fauna tego terenu jest reprezentatywna dla terenów pól i lasów. Wśród spotykanych gatunków zwierząt należy wymienić sarnę, zająca, lisa i okresowo dzika. Wśród drobnych ssaków spotykane są tchórze, borsuki, myszy, nornice, krety i szczury polne. Ptaki reprezentowane są przez gatunki charakterystyczne dla pól i lasów oraz ptaki wodne występujące w rejonie Jezior. Na terenie gminy Stęszew znajduje się Wielkopolski Park Narodowy o powierzchni ha, który zapewnia wspaniałe warunki do pieszych wycieczek oraz turystyki wodnej na trzech Jeziorach. Powierzchnia użytków rolnych ogółem we wszystkich trzech Gminach (w stosunku do powierzchni Gminy) jest porównywalna. Według danych z 2005 roku powierzchnia użytków rolnych w gminie Buk wynosiła ha, z czego grunty orne stanowiły ponad 90% gruntów ogółem ha, łąki 292 ha, sady 155 ha a pastwiska 79 ha. W gminie Stęszew powierzchnia użytków rolnych wynosiła w 2005 roku ha, z czego na grunty orne przypadało ha, łąki 779 ha, sady 97 ha a pastwiska 398 ha. W gminie Dopiewo, powierzchnia użytków rolnych wynosiła w 2005 roku ha, z czego na grunty orne przypadało ha, łąki 228 ha, sady 52 ha a pastwiska 63 ha. Tym samym można stwierdzić, że największy udział sadów w użytkach rolnych jest w gminie Buk, a największy udział łąk i pastwisk w użytkach rolnych jest w gminie Stęszew 3. Duże różnice pomiędzy Gminami występują w obszarze lesistości. Lesistość w gminie Buk wynosi 3,6% powierzchni, gminy Dopiewo 15,8% powierzchni a gminy Stęszew 17,8%. Powierzchnia lasów ogółem w gminie Buk wynosi 322,1 ha, z czego 257,1 ha to grunty leśne publiczne. W gminie Dopiewo, powierzchnia lasów wynosi 1 705,0 ha, z czego na grunty 2 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. podział terytorialny. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 3 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. rolnictwo. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

12 leśne publiczne przypada 1 644,7 ha. Najbardziej zalesioną gminą jest gmina Stęszew, na terenie której znajduje się 3 120,6 ha lasów w tym 3 117,7 gruntów leśnych publicznych. Powierzchnia zalesionych gruntów w przeciągu ostatnich trzech lat wynosiła w gminie Buk 6,9 ha (5,6 ha w 2005 roku, 1,3 ha w 2006 roku), w gminie Dopiewo 1,5 ha (1,5 ha w 2007 roku) i 10,0 ha w gminie Stęszew (10,0 ha w 2005 roku) 4. Na terenie Gmin znajduje się wiele jezior. Do największych i najistotniejszych jezior ze względu na centralne położenie względem obszaru działania LGD zaliczyć należy następujące akweny: Jezioro Niepruszewskie jezioro położone na terenie gmin Dopiewo i Buk należące do Pojezierza Poznańskiego w dorzeczu Warty, 7 km na wsch. Od Buku, na wysokości 78 m. n.p.m. Powierzchnia Jeziora wynosi 242 ha, jego długość wynosi m, szerokość 700 m, największa głębokość 5,2 m. Jezioro to charakteryzuje się wydłużonym kształtem, usytuowanym w rynnie polodowcowej, którą płynie rzeka Samica Stęszewska. Brzegi Jeziora są podmokłe, niskie a linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Wokół jeziora, w miejscowości Niepruszewo i Zborowo znajdują się ośrodki wypoczynkowe i kąpieliska. Jezioro Strykowskie Jezioro rynnowe na Pojezierzu Poznańskim. Powierzchnia Jeziora wynosi 305 ha, jego długość wynosi 8400 m, szerokość 700 m, największa głębokość 7,5 m. Linia brzegowa Jeziora jest dość dobrze rozwinięta, brzegi wysokie za wyjątkiem południowego krańca Jeziora nazywanego Jeziorem Bielawskim. Miejscowości nadbrzeżne Jeziora to m.in. Słupia, Sapowice, Strykowo i Januszewice. PODSUMOWANIE Podobieństwa: Klimat, forma terenu, ukształtowanie powierzchni i gleby; Flora i fauna w lasach leżących na terenach objętych LGD; Udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem Gmin w tym głównie jeziora rynnowe przebiegające wzdłuż granic administracyjnych Gmin. Różnice: Znacznie mniejszy stopień zalesienia gminy Buk w porównaniu z gminami Stęszew i Dopiewo Spójność historyczna i kulturowa Lokalnej Grupy Działania Analiza spójności historycznej Początki zasiedlania obszaru objętego Lokalną Grupą Działania sięgają okresu schyłkowego paleolitu, czyli końca tak zwanej starszej epoki kamiennej (około lat p.n.e.). Przypuszcza się, że na tym obszarze pojawiły się wówczas drobne grupy ludności zajmujące się zbieractwem i łowiectwem. Od lat p.n.e. rozpoczęło się na terenach osadnictwo określane pojęciem kultury łużyckiej. Pojawia się brąz, żelazo, wykonywane są: broń, ozdoby oraz powstają różne proste narzędzia. We wczesnym średniowieczu na terenie dzisiejszej gminy Stęszew istniał gród obronny. W tym rejonie przebiegał stary szlak handlowy z Pomorza przez Poznań do miast i osad dolnośląskich i 4 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. leśnictwo. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

13 łużyckich. Wokół grodu powstały liczne osady. Dynamiczny rozwój terenów dzisiejszych Gmin wynikał z ich bliskiego położenia względem szlaków handlowych. Dynamiczny rozwój miejscowości trwał do połowy XVII wieku. W 1793 roku tereny Gmin dostały się pod panowanie pruskie a w 1807 r. obszar LGD znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego a w 1815 r. w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tereny dzisiejszych gmin Stęszewa, Buku i Dopiewa niezwykle dotkliwie doświadczyły II wojny światowej. W okresie okupacji hitlerowskiej znaczną część ludności z terenu Stęszewa i okolicznych miejscowości wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec i obozów koncentracyjnych. Zajęcie Buku przez wojska okupacyjne nastąpiło 10 września 1939 roku. Na terenie gminy Dopiewo, we wsi Zakrzewo zlokalizowano masowe groby ofiar hitleryzmu (szacuje się, że Niemcy potajemnie wymordowali tutaj około Polaków spośród różnych środowisk społecznych). Wyzwolenie Stęszewa i okolic nastąpiło pod koniec stycznia 1945 r. 26 stycznia 1945 roku Buk został wyzwolony przez wojska sowieckie. Po Wojnie dynamicznie zaczęły rozwijać się warsztaty rzemieślnicze (w Buku istniało 66 warsztatów) w tym warsztaty krawieckie, szewskie i stolarskie. Z czasem zaczęły rozwijać się także placówki kulturalne: biblioteki publiczne i organizacje (Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Kupców, Kółka Rolnicze, Bractwa Kurkowe itp.). Niestety, narzucony przez reżim sowiecki ustrój totalitarny cechujący się gospodarką skrajnie zetatyzowaną i centralnie planowaną spowodował, że tereny słynące niegdyś z bogactwa i rozkwitu zaczęły wraz z tendencją ogólnopolską podupadać. Największy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny nastąpił na terenach gmin Buk, Stęszew i Dopiewo w 1991 roku po obaleniu reżimu komunistycznego i wprowadzeniu ustroju opartego na gospodarce rynkowej. Rozwój ten trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Integralność historyczna Gmin stanowiących obecnie zachodnią część powiatu poznańskiego można zauważyć także poprzez pryzmat obiektów historycznych i zabytków, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Na terenie gminy Buk zbudowany został kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa w Buku zaprojektowany przez sławnego berlińskiego architekta Karla Fryderyka Schinkla i wybudowany w latach Ponadto należy wspomnieć o XIX-wiecznych kamienicach przy bukowskim rynku, ratusz w Buku z 1897 roku, kościele pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie oraz Budynku Poczty Polskiej w Buku przy ul. Dworcowej. O historii Ziemi Stęszewskiej i jej powiązaniach z Poznaniem i gminami ościennymi świadczą obiekty uznane za historyczne znajdujące się w mieście i poszczególnych wsiach tworzących gminę Stęszew. Nawiązaniem do świetności średniowiecznego Stęszewa jest owalnicowy układ zabudowy miasta, którego ośrodkiem jest czworoboczny rynek częściowo o zabudowie z połowy XIX wieku. Najstarszy istniejący dom z podcieniami zbudowany został w XVIII wieku (obecnie w budynku mieści się Muzeum Regionalne). Z historii sakralnej należy wspomnieć m.in. o drugim neogotyckim kościele Świętej Trójcy z około 1468 roku zbudowanym na miejscu pierwotnego kościoła drewnianego wzmiankowanego w 1298 i 1315 roku. Kościół był przebudowany w 1726 i w 1771 roku. Najbardziej znamienitym obiektem historycznym w gminie Dopiewo są pałace i dworki stanowiące dopełnienie zabytków sakralnych znajdujących się w gminach sąsiednich: pałac w Konarzewie (w listopadzie 1806 roku w pałacu przebywał Napoleon Bonaparte) wraz z otaczającym parkiem zagospodarowanym w stylu francuskim), dwór w Dąbrówce, pałac w Więckowicach (położony na terenie parku o powierzchni 9 ha zbudowany pod koniec XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków w 1973 roku) oraz jednokondygnacyjny dwór w Trzcielinie (zbudowany na wysokiej skarpie pradoliny cieku wodnego w II połowie XIX wieku). Na terenie gmin Buk, Stęszew i Dopiewo kultywowane są obecnie tradycje lokalnych. Na obszarze działania LGD działają chóry mieszane, sekcje teatralne, zespoły folklorystyczne oraz kapele ludowe. Jednakże, ze względu na odległości i problemy logistyczne, instytucje kulturowe zrzeszają członków głównie z pobliskich miejscowości. W dokumentach

14 strategicznych gmin Buk, Stęszew i Dopiewo zwracana jest uwaga na zbyt małą integralność i współpracę społeczno-kulturową. Rozwiązanie proponowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Źródło i opracowane przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju pozwolą zmniejszyć w znaczącym stopniu wspominany problem. PODSUMOWANIE Podobieństwa: Wspólna historia oraz doświadczenia wynikają z bliskiej odległości terenów należących obecnie do Gmin. Różnice: Na terenach Gmin znajdują się zabytki, które reprezentują różne style architektoniczne i różne epoki historyczne. Tym samym zabytki te są względem siebie komplementarne i stanowią o bogactwie Regionu. Analiza spójności kulturowej Analiza współczesnej sytuacji spójności trzech gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania pozwala zauważyć wspólne niezbyt korzystne cechy występujące we wszystkich gminach. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny, na terenie Gmin działa tylko jedno muzeum mieszczące się w gminie Stęszew. Liczba osób zwiedzających to muzeum utrzymuje się od 2005 roku na stałym poziomie ok. 9 tys. osób. Dodatkowo, obiekt ten nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 5. Muzeum znajduje się w gestii samorządu gminy Stęszew. Gmina Dopiewo nie posiada żadnych domów i ośrodków kultury. Na terenie gminy Stęszew działa jedna instytucja zajmująca się bezpośrednio promowaniem kultury, trzy zespoły artystyczne (29 członków wg stanu na 2007 rok) oraz 4 kluby (69 członków wg stanu na 2007 rok). Łącznie na terenie gminy Stęszew odbyło się w 2007 roku 31 imprezy kulturowe, w których wzięło udział uczestników. Statystyki liczby imprez nie uległy zmianie, zmniejszyła się natomiast liczba zespołów artystycznych, kół i ich członków (łącznie ze 160 osób do 94). Z kolei, gmina Buk posiada także jedną instytucję zajmującą się szerzeniem kultury. Należy jednakże podkreślić, że pomimo zmniejszenia w stosunku do roku 2005 liczby imprez kulturowych (ze 133 do 99) liczba uczestników wzrosła o około 10% (z do ). Ponadto od 2005 roku wzrosła liczba działających zespołów artystycznych oraz członków tych zespołów (odpowiednio z 5 do 8 i z 90 do 112). Zarejestrowano także nowy klub zrzeszający obecnie 30 osób 6. Na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania funkcjonuje tylko jedno kino posiadające jedną salę na 216 osób obiekt ten nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Liczba seansów utrzymuje się na zbliżonym poziomie, od 2005 roku wzrosła o około 10% liczba widzów (z poziomu osób w 2005 roku do osób w 2007 roku) 7. 5 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. kultura i sztuka - muzea. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 6 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. kultura i sztuka kultura i sport. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 7 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. kultura i sztuka - kina. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

15 Na terenie Gmin wchodzących w skład obszaru LGD istnieją placówki biblioteczne. Wg danych z 2006 roku, w gminie Buk funkcjonuje 5 placówek bibliotecznych, które wypożyczają przeciętnie około 55 tys. książek. Liczba czytelników wynosi osób a księgozbiór placówek bibliotecznych stanowi łącznie wolumenów. W gminie Stęszew funkcjonuje 6 placówek bibliotecznych posiadających łącznie w swoich zbiorach wolumenów. W 2006 roku wypożyczono łącznie książki a liczba czytelników szacowana jest na osób. Z kolei, w gminie Dopiewo funkcjonują 3 placówki biblioteczne posiadające łącznie wolumenów. Czytelników korzystających z bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dopiewo było w Łącznie wypożyczono wolumenów 8. Łącznie na terenie Lokalnej Grupy Działania funkcjonują 4 publiczne placówki biblioteczne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (1 w gminie Buk, 3 w gminie Stęszew). Zdecydowanie najwięcej odsetek czytelników bibliotek publicznych jest na terenie gminy Buk 22,1%. W gminie Stęszew odsetek ten wynosi 16,2% a w gminie Dopiewo 11,9%. Gmina Buk posiada także największy księgozbiór przypadający na mieszkańców. Największy wskaźnik wypożyczeń księgozbioru przypadający na 1 czytelnika występuje z kolei w gminie Dopiewo 27,58. Wartości te wynikają przypuszczalnie z mniejszej liczby placówek na terenie gminy Dopiewo przy porównywalnej liczbie mieszkańców Gmin. PODSUMOWANIE Podobieństwa: Mała liczba instytucji zajmujących się promowaniem kultury i sztuki w regionie; Mała liczba zespołów artystycznych oraz kół i klubów lokalnych; Brak rozwiniętej sieci instytucji kulturowych typu muzea, kina; W miarę rozwinięta sieć bibliotek publicznych; Mała liczba imprez promocyjnych. Różnice: Gmina Buk organizuje znacznie większą liczbę imprez kulturowych i promocyjnych, w których bierze udział 95% uczestników wszystkich spotkań organizowanych na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. 2.2 Sytuacja społeczno-gospodarcza obszaru w tym potencjał demograficzny i gospodarczy obszaru oraz poziom aktywności społecznej Analiza demograficzna obszaru Lokalnej Grupy Działania W 2007 roku na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania stałe miejsce zameldowania posiadało osób. Rozkład liczby mieszkańców wśród gminy Buk, Stęszew i Dopiewo jest zbliżony w gminie Buk zameldowanych jest osób (faktyczne miejsce zamieszkania osób), w gminie Stęszew zameldowanych jest osób (faktyczne miejsce zamieszkania osób), w gminie Dopiewo zameldowanych jest osób (faktyczne miejsce zamieszkania osób). W każdej Gminie mieszka więcej kobiet niż mężczyzn jednakże odchylenie nie wynosi więcej niż 5%. 51% mieszkańców gminy 8 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. kultura i sztuka - biblioteki. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

16 Buk jest mieszkańcami miast. W gminie Stęszew odsetek ten wynosi 38%. W gminie Dopiewo nie ma miejscowości, którym nadane zostały prawa miejskie. Rysunek 1 Struktura liczby mieszkańców Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania GMINA DOPIEWO 37% GMINA BUK 29% GMINA STĘSZEW 34% Źródło: Opracowanie własne W 2007 roku przyrost naturalny we wszystkich Gminach był dodatni. Największy przyrost naturalny odnotowano w gminie Dopiewo saldo wyniosło +83 osoby w tym +49 mężczyzn i +34 kobiety. W gminie Buk saldo wyniosło +56 w tym +28 mężczyzn i +28 kobiet. W gminie Stęszew saldo wyniosło +38 w tym +18 mężczyzn i +26 kobiet. Na zbliżonym poziomie przyrost naturalny w latach utrzymany został tylko w gminie Dopiewo. W gminie Buk w 2006 roku saldo było ujemne. Z kolei, w gminie Stęszew ujęmną wartość saldo wyniosło zarówno w roku 2006 jak i w roku Wskaźniki obciążenia demograficznego w gminie Dopiewo ulegają poprawie. Udział ludności w wieku produkcyjnym wzrósł w ciągu trzech lat o 0,5 pkt. Proc., udział ludności w wieku przedprodukcyjnym zmalał tylko o 0,1 pkt. Proc. A udział ludności w wieku poprodukcyjnym obniżył się o 0,4 pkt. Proc. Gorsze tendencje demograficzne występują w gminie Stęszew udział ludności w tym regionie w wieku produkcyjnym wzrósł o 0,9 pkt. Proc., udział ludności w wieku przedprodukcyjnym zmalał o 1,0 pkt. Proc. A udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 0,1 pkt. Proc. W gminie Buk udział ludności w wieku produkcyjnym się nie zmienił, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym zmalał o 1,1 pkt. Proc. A udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 1,1 pkt. Proc. Rysunek 2 Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminach wchodzących w skład LGD 9 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. ludność. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

17 100% 13,2% 12,9% 10,7% 90% 80% 70% 60% 64,3% 64,6% 66,4% 50% 40% 30% 20% 10% 22,5% 22,0% 22,9% 0% BUK STĘSZEW DOPIEWO wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Źródło: Opracowanie własne Bardzo wyraźnie wzrosła gęstość zaludnienia na terenie gminy Dopiewo wynika to przede wszystkim z rozwoju Gminy w sektorze budowlanym i tendencji ogólnopolskich migracji ludności w wieku produkcyjnym poza granice dużych miast. Wskaźnik ludności na 1 km 2 w gminie Dopiewo wzrósł z poziomu 125 osób w roku 2005 do 141 w roku 2007, w gminie Buk z poziomu 131 osób w roku 2005 do poziomu 133 w roku 2007 a w gminie Stęszew z poziomu 79 osób w roku 2005 do poziomu 81 osób w roku Przyrost naturalny dla całego obszaru Lokalnej Grupy Działania w latach wyniósł 2,50 (zastępowalność pokoleniowa następuje od poziomu 2,2). Największy przyrost odnotowywany był w gminie Dopiewo (4,4 w roku 2005, 5,3 w roku 2006 i 5,7 w roku 2007), później w gminie Buk (2,5 w roku 2005, -0,9 w roku 2006 i 4,7 w roku 2007) i na końcu w gminie Stęszew (-0,9 w roku 2005, -0,2 w roku 2006 i 2,7 w roku 2007). PODSUMOWANIE Podobieństwa: Liczba mieszkańców poszczególnych gmin jest do siebie zbliżona; Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym we wszystkich Gminach jest zbliżony; Wszystkie Gminy wykazują obecnie dodatnie saldo migracji naturalnych. Różnice: Wskaźniki obciążenia demograficznego ulegają poprawie w gminie Dopiewo, w pozostałych Gminach wykazują tendencje negatywne; Ze względu na bliskie położenie Poznania, na terenie gminy Dopiewo wyraźnie wzrasta gęstość zaludnienia, w pozostałych Gminach tendencja jest również wzrostowa, lecz zdecydowanie mniej dynamiczna Analiza ekonomiczna obszaru Lokalnej Grupy Działania Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego obszaru Lokalnej Grupy Działania Dochody jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania przekroczyły w 2007 roku 96 milionów złotych. Największe dochody

18 budżetowe osiągnęła gmina Dopiewo: ,4 tys. złotych. Gmina Stęszew uzyskała dochody w wysokości ,3 tys. złotych a gmina Buk ,4 tys. złotych. Większość tych dochodów pochodzi z części podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz dotacji. Najwyższe dochody na 1 mieszkańca przypadają w gminie Dopiewo 2 612,00 złotych, następnie w gminie Buk 2 313,94 złotych i w gminie Stęszew 2 115,78 złotych. Dynamika przyrostu dochodów poszczególnych jednostek samorządowych w latach była różna: aż o 40% wzrosły dochody uzyskiwane przez gminę Dopiewo, wzrost dochodów gminy Buk i gminy Stęszew wyniósł w tych latach ok. 20%. Rysunek 3 Dochody Gmin wchodzących w skład LGD w latach , , , , , , Buk Stęszew Dopiewo Źródło: Opracowanie własne Rysunek 4 Dynamika zmian dochodów Gmin wchodzących w skład LGD w latach Źródło: Opracowanie własne Buk Stęszew Dopiewo Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych skierowanych na ochronę i poprawę środowiska naturalnego wg danych z lat 2005 i 2006 skierowane były głównie do obszarów dotyczących gospodarki ściekowej i gospodarki wodnej. W latach nakłady gminy Buk w zakresie środków trwałych służących gospodarce wodnej ogółem wyniosły 1 112,0 tys. złotych, nakłady gminy Stęszew 3 701,0 tys. złotych a gminy Dopiewo 1 082,2

19 tys. złotych. Z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód ogółem największe nakłady inwestycyjne poniosła gmina Dopiewo: ,8 tys. złotych (głównie rozbudowa sieci kanalizacyjnej), gmina Stęszew wydała 2 197,7 tys. złotych a gmina Buk 1 231,5 tys. złotych. Wśród pozostałych nakładów należy wymienić także inwestycje związane z ochroną powietrza zrealizowane przez gminę Dopiewo (1 740,0 tys. złotych) oraz inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami (1 220,5 tys. złotych). W 2007 roku wydatki Gmin w poszczególnych rozdziałach finansowych zbliżone były do wydatków z lat 2006 i Bardzo wysokie przyrosty odnotowano w przypadku wydatków na rolnictwo i łowiectwo w gminie Buk i gminie Dopiewo (wzrost prawie czterokrotny) oraz wzrost o prawie 50% wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w gminie Stęszew. Wzrosty te są naturalną konsekwencją wyższych dochodów budżetowych wszystkich trzech Gmin i jednocześnie prowadzoną polityką finansową dążącą do realizacji projektów inwestycyjnych zawartych w Wieloletnich Planów Inwestycyjnych m.in. w obszarze budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Obszar Lokalnej Grupy Działania, ze względu na dobre położenie lokalizacyjne oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości, jest bogaty w podmioty gospodarki narodowej z sektora prywatnego. Na podmiotów, tylko 71 dotyczą sektora publicznego. Wśród sektora prywatnego przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe. Najbardziej dynamicznie sektor prywatny rozwijał się w latach w gminie Dopiewo. Jest to bezpośrednie przełożenie wzrostu liczby mieszkańców na terenie Gminy. Liczba osób fizycznych działających na terenie gminy Dopiewo w ciągu 3 lat wzrosła o 31% do poziomu W tym samym czasie wzrost ten w gminie Buk wyniósł 6,9% osiągając poziom działalności gospodarczych a w gminie Stęszew 13,0% do poziomu działalności gospodarczych. Gmina Dopiewo odnotowała także wysoką dynamikę wzrostu liczby spółek handlowych ponad 21% do poziomu 136 spółek handlowych. W tym samym czasie wzrost ten w gminie Stęszew wyniósł 10% do poziomu 98 spółek handlowych. Najwyższa dynamika wystąpiła w gminie Buk 37% do poziomu 70 spółek handlowych. W ciągu trzech lat na terenie działania LGD przybyła jedna spółdzielnia (obszar Buku), dwie fundacje (obszar Dopiewa) oraz pięć stowarzyszeń i organizacji społecznych (obszar Buku 2, obszar Dopiewa 4). Rynek pracy na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest dobrze rozwinięty. W gminie Dopiewo pracuje (w głównym miejscu pracy) osób a 209 osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. W gminie Stęszew pracuje (w głównym miejscu pracy) osób a 209 osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Z kolei, w gminie Buk pracuje (w głównym miejscu pracy) osób a 171 osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Oszacowując poziom bezrobocia na terenie gminy przy założeniu, że wskaźnik bezrobocia liczony będzie jako iloraz liczby osób bezrobotnych do sumy liczby osób pracujących i osób bezrobotnych, poziom bezrobocia w gminie Dopiewo wynosić będzie ok. 5,1% a w gminach Buk i Stęszew ok. 6,8%. Są to wartości niższe od przeciętnych wartości dla innych gmin polskich i są w granicach lub poniżej wartości tzw. bezrobocia naturalnego, które dla realiów Polski kształtuje się na poziomie ok. 10% 10. W zakresie sektora budowlanego, największe rozwój terenów wchodzących w skład LGD wystąpił na terenie gminy Dopiewo. W latach oddano tam łącznie mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej m 2. Na terenie gminy Stęszew oddano w latach łącznie do użytku 136 mieszkań o łącznej powierzchni 10 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. rynek pracy. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

20 m 2. Z kolei, na terenie gminy Buk oddano w latach łącznie do użytku 102 mieszkania o łącznej powierzchni m Rozwój sektora turystycznego na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania odbywa się głównie na terenie gminy Stęszew, na którym znajduje się 8 obiektów zbiorowego zakwaterowania, z czego 6 jest obiektami całorocznymi. W 2007 roku skorzystało łącznie z noclegów osób (o 4,6% więcej niż w roku 2006), z czego osób było turystami zagranicznymi (o 2,7% więcej niż w roku 2006). Spośród tych 8 obiektów zbiorowego zakwaterowania czynnie działają 2 hotele, 2 motele, 2 ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe, 1 zespół ogólnodostępnych domków turystycznych oraz 1 pole biwakowe. Domki turystyczne oraz pole biwakowe nie są dostępne całorocznie dla turystów. Na terenie gminy Buk istnieje tylko jeden obiekt zbiorowego zakwaterowania funkcjonujący przez cały rok. Posiada on łącznie 20 miejsc noclegowych. W 2007 roku skorzystało z niego 584 osoby (o ponad 170% więcej niż w roku 2006). Liczba gości zagranicznych korzystających z tego obiektu jest znikoma 12. Na terenie LGD istnieją 2 hotele trzygwiazdkowe, 1 motel trzygwiazdkowy oraz 1 motel dwugwiazdkowy wszystkie zlokalizowane na terenie gminy Stęszew 13. PODSUMOWANIE Podobieństwa: Rosnące dochody i wydatki Gmin, których obszar obejmuje zasięg Lokalnej Grupy Działania; Relatywnie wysoki poziom dochodów samorządowych wszystkich Gmin; Niski poziom bezrobocia rejestrowanego na terenie działania LGD; Wysokie nakłady inwestycyjne na środki trwałe służące bezpośrednio ochronie środowiska; Wysoka liczba podmiotów gospodarczych w tym głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek handlowych; Wysoka dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w Gminach, bardzo wysoka dynamika wzrostu w gminie Dopiewo; Dobre połączenie terenów obejmujących LGD z Poznaniem (m.in. autostrada A2, półwęzeł Buk). Różnice: Bardzo wysoka dwuletnia dynamika wzrostu dochodów gminy Dopiewo implikowana wzrostem liczby ludności migrującej z Poznania i w związku z tym wzrostu przychodów z tytułu podatków PIT i CIT; Bardzo wysoka dynamika rozwoju sektora budowlanego na terenie gminy Dopiewo wynikająca z bezpośredniej bliskości Gminy z Poznaniem i migracji mieszkańców Poznania; Dobrze rozwinięty sektor turystyczny na terenie gminy Stęszew (wpływ m.in. Wielkopolskiego Parku Narodowego) w porównaniu ze znikomym rozwojem turystycznym terenów gminy Buk i Dopiewo. 11 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. przemysł i budownictwo. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 12 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. turystyka obiekty zbiorowego zakwaterowania. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 13 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. turystyka - hotele. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 2009 rok Aktualizacja: marzec 2012 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR Nazwa i status prawny Lokalnej

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 2009 rok Aktualizacja: kwiecień 2011 1 Spis treści 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR... 2 2. Definicja

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; Statut Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Warka" 1 Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania Warka zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania MIĘDZY ODRĄ A BOBREM tel. 068-3218303, fax. 068-3210801 e-mail ugzabor@bazagmin.pl STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 1 Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r.

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM oraz przyjęcia tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR); STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA Radomka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Radomka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25 Uchwała Nr XXVI/../2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia celem dostosowania go do zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest organem wykonawczozarządzającym Stowarzyszenia i działa

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA o nazwie: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło

STATUT STOWARZYSZENIA o nazwie: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło STATUT STOWARZYSZENIA o nazwie: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło 1 Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SUBREGION MAGURSKI SZANSA NA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Subregion Magurski

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju, zwane dalej stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

Statut Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych,, NATURA

Statut Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych,, NATURA Statut Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych,, NATURA Rozdział I 1 1.Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych,, NATURA zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną i samodzielną

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia STATUT K LUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W MIELCU R o z d z i a ł I Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę KLUB INTELIGENCJI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.)

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO (tekst jednolity 19 września 2011r.) STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.) I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I WŁADZE. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Właścicieli

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. # Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA NAFTY 1 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO

S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO 1 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenia Nasza Wieś - Piastowo w dalszej treści zwane "Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju jest organem wykonawczo- zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/10 Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie Załącznik do uchwały Nr LII.738.2014 r Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014 roku STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie I. Preambuła My, mieszkańcy Gmin, przekonani,

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie DOLINA NOTECI", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/W/2013 1. Stowarzyszenie o nazwie Bialskopodlaska Lokalna

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Youth Human Impact zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut reguluje zasady działania Na Rzecz Wspierania Polskich Producentów i Dystrybutorów Gazów Technicznych SPOGAT, zwanego dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo