System zarządzania jakością powietrza w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania jakością powietrza w Polsce"

Transkrypt

1 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska System zarządzania jakością powietrza w Polsce Lucyna Dygas Ciołkowska Magdalena Brodowska Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz

2 System zarządzania jakością powietrza w Polsce ramy prawne: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza elementy systemu: - cele - instrumenty zarządzania - instrumenty kontroli i egzekwowania - monitoring/informacja - organy administracyjne i inne instytucje

3 Model systemu zarządzania jakością powietrza Cele normowane poziomy substancji Standardy emisyjne - instalacje LCP, IPPC, VOC, spalarnie, stacje paliw.. Instrumenty prawne: pozwolenia, opłaty, kary Standardy emisyjne - produkty Instrumenty prawne: jakość paliw, homologacja, kontrola techniczna pojazdów... Przepisy horyzontalne OOŚ, planowanie przest. Instrumenty.: decyzje o środ. uwar., decyzje lok., plany zagosp. prz., EMAS.. M o n i t o r i n g i o c e n a (diagnoza i kontrola) Programy ochrony powietrza

4 Cele zarządzania jakością powietrza Art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach; 2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane; 3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

5 Cele ochrony powietrza Poziomy dopuszczalne jakości powietrza obowiązujące w Polsce (wyciąg) Substancja Poz. dop. μ/m3 Margines tolerancji w kolejnych latach [%] NO 2 (1h) NO 2 (rok) SO 2 (1h) ,5 17,2 8, PM10 (24h) PM10 (rok) Pb 0, CO C 6 H O 3 (8h) Źródło: Rozporządzenie MŚ z dnia r. w sprawie poziomów dopuszczalnych niektórych substancji w powietrzu (...)

6 Cele ochrony powietrza Poziomy docelowe wg projektu rozporządzenia w sprawie niektórych poziomów substancji w powietrzu Zanieczyszczenie Arsen Kadm Nikiel Benzo(a)piren Poziom docelowy 1 6 ng/m 3 5 ng/m 3 20 ng/m 3 1 ng/m 3 (1) Dla całkowitej zawartości w PM10 średnia roczna Ww poziomy docelowe nie powinny być przekraczane począwszy od 1 stycznia 2013 r. Zmiana statusu ozonu - ze standardu twardego na miękki / poziom docelowy, który nie powinien być przekraczany od 1 stycznia 2010 r.

7 Cele jakości powietrza wg projektu dyrektywy CAFE PM10 twardy standard jakości powietrza wartość dopuszczalna (limit value): - dobowa: 50 μg/m 3 (dopuszczalne 35 dni z przekroczeniami) - roczna: 40 μg/m 3 - termin osiągnięcia wartości dop r. -możliwość wystąpienia o jednorazową derogację (maks. do 5 lat pod warunkiem potwierdzenia wdrożenia dyrektyw emisyjnych )

8 Cele jakości powietrza wg projektu dyrektywy CAFE PM2,5 Standard PM2,5 nr 1: WARTOŚĆ DOCELOWA Okres uśredniania wyników pomiarów Rok kalendarzowy Wartość docelowa 25 µg/m 3 Termin osiągnięcia wartości docelowej 1 stycznia 2010 r. -brak możliwości ubiegania się o derogację

9 Standard PM2,5 nr 1: WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA Okres uśredniania wyników pomiarów Cele jakości powietrza wg projektu dyrektywy CAFE Wartość dopuszczalna PM2,5 - c.d. Margines tolerancji Termin osiągania wartości dopuszczalnej Rok kalendarzowy 25 µg/m 3 20% w dniu wejścia w życie, zmniejszenie od dnia 1 stycznia następnego roku, a następnie co 12 miesięcy o równe roczne udziały procentowe aż do osiągnięcia 0 % w dniu 1 stycznia 2015 r. 1 stycznia 2015 r. -brak możliwości ubiegania się o derogację

10 Cele jakości powietrza wg projektu dyrektywy CAFE Standard PM2,5 nr 2: PM2,5 - c.d. miękki standard jakości powietrza national exposure reduction target (krajowy wskaźnik redukcji narażenia) wskaźnik redukcji narażenia na poziomie tła miejskiego: 20% do roku 2020 w stosunku do roku bazowego średnie narażenie = roczne średnie stężenie z 3 lat kalendarzowych dla wszystkich stacji tła miejskiego (w ug/m 3) - prawdopodobnie Polska przyjmie lata 2009, 2010 i 2011 do określenia wskaźnika i stężenia w roku bazowym - dla określenia wskaźnika redukcji narażenia konieczne utworzenie sieci monitoringu PM2,5 do 1 stycznia 2009 r. - po rewizji dyrektywy w 2013 r. standard nr 2 może również zostać określony jako twardy

11 Monitoring i oceny jakości powietrza Na mocy wojewódzkiego programu monitoringu środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ustala system oceny jakości powietrza w województwie Na podstawie pomiarów i innych metod oceny (art. 90 ustawy-p.o.ś.), Wojewódzki Inspektor O. Ś. do 31 marca każdego roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref (art. 89 ustawy-p.o.ś.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska sprawuje nadzór nad ustalaniem sposobu oraz wykonywaniem ocen i klasyfikacji stref (art. 90 ustawy-p.o.ś.).

12 Monitoring i ocena jakości powietrza Strefy: 1. dla SO 2, NO 2, NO x, benzenu i CO: aglomeracja (pow. 250 tys. mieszkańców), obszar powiatu niewchodzący w skład aglomeracji; 2. dla PM10 oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 aglomeracja (pow. 250 tys. mieszkańców), obszar 1 powiatu lub grupy powiatów niewchodzący w skład aglomeracji; 3. dla O 3 aglomeracja (pow. 250 tys. mieszkańców), obszar województwa niewchodzący w skład aglomeracji.

13 Monitoring i ocena jakości powietrza Metody oceny: Pomiary: Automatyczne Manulane (poborniki aspiracyjne) pasywne Modelowanie matematyczne Metody szacowania obowiązkowe pomiary w aglomeracjach i w strefach o stęż. powyżej górnego progu oszacowania mniej intensywne pomiary pomiędzy górnym a dolnym progiem oszacowania w pozostałych strefach: metody szacunkowe wspomagane modelowaniem (w tym w aglomeracjach)

14 System oceny jakości powietrza w Polsce Wybrane stanowiska pomiarowe: Stanowisko SO 2 NO 2 PM10 PM2,5 O 3 CO C 6 H 6 Pb As Cd Ni B(a)P automatyczne manualne pasywne RAZEM: Powyższe stanowiska obsługują: Inspekcja Ochrony Środowiska 2432 Inspekcja Sanitarna 593 instytuty naukowo-badawcze 30 samorząd terytorialny 7 zakłady przemysłowe 119 Na podstawie krajowej bazy danych JPOAT (8 maja 2007 r.)

15 Lista stref do POP na podstawie wyników ocen jakości powietrza Lista stref C na podstawie wyników ocen jakości powietrza I ocena II ocena III ocena IV ocena V ocena 1 Dolnośląskie Aglomeracja Wrocławska PM10 PM10 PM10, O3 PM10, O3 2 powiat dzierżoniowski PM10 PM10, O3 3 powiat głogowski PM10 PM10, O3 4 powiat kłodzki PM10 PM10 PM10, O3 5 powiat lubiński PM10 PM10 PM10, O3 6 powiat m. Jelenia Góra SO2, NO2, CO PM10 PM10, O3, CO 7 powiat m. Legnica PM10 PM10 PM10, O3 8 powiat świdnicki PM10, O3 9 powiat wałbrzyski SO2 O3, SO2 10 powiat zgorzelecki PM10 O3 11 powiat bolesławiecki O3 12 powiat górowski O3 13 powiat jaworski O3 14 powiat jeleniogórski O3 15 powiat kamiennogórski O3 16 powiat legnicki O3 17 powiat lubański O3 18 powiat lwówecki O3 19 powiat milicki O3 20 powiat oleśnicki O3 21 powiat oławski O3 22 powiat polkowicki O3 23 powiat strzeliński O3 24 powiat średzki O3 25 powiat trzebnicki O3 26 powiat wołowski O3 27 powiat wrocławski O3 28 powiat ząbkowicki O3 29 powiat złotoryjski O3 30 Kujawskopomorskie Aglomeracja Bygdoska PM10 PM10 PM10 31 powiat m. Toruń PM10 PM10 32 powiat m. Włocławek PM10, CO PM10, NO2 33 powiat nakielski PM10 PM10 PM10, 34 powiat świecki PM10 35 powiat toruński PM10 36 Lubelskie Aglomeracja Lubelska PM10 PM10 37 powiat m. Biała Podlaska PM10 38 powiat m. Chełm PM10 PM10 39 powiat m. Zamość PM10 PM10

16 Lista stref POP na podstawie wyników ocen jakości powietrza Lista stref C na podstawie wyników ocen jakości powietrza I ocena II ocena III ocena IV ocena V ocena 40 Lubuskie powiat m. Gorzów Wielkopolski PM10 PM10 41 powiat nowosolski PM10 42 powiat wschowski PM10 43 Łódzkie Aglomeracja Łódzka PM10, NO2 PM10, NO2 PM10 PM10, O3 PM10, NO2, O3 44 powiat bełchatowski O3 O3 45 powiat brzeziński O3 PM10, O3 46 powiat kutnowski O3 PM10,O3 47 powiat łaski O3 O3 48 powiat łęczycki O3 O3 49 powiat łowicki O3 O3 50 powiat łódzki wschodni O3 O3 51 powiat m. Piotrków Trybunalski PM10 PM10 PM10 52 powiat m. Skierniewice PM10, O3 PM10, O3 53 powiat opoczyński O3 PM10, O3 54 powiat pabianicki O3 O3 55 powiat pajęczański O3 O3 56 powiat piotrkowski O3 O3 57 powiat poddębicki O3 O3 58 powiat radmoszczański PM10 PM10, O3 PM10, O3 59 powiat rawski O3 O3 60 powiat sieradzki PM10, O3 PM10, O3 61 powiat skierniewicki O3 O3 62 powiat tomaszowski PM10, O3 PM10, O3 63 powiat wieluński PM10, O3 PM10, O3 64 powiat wieruszowski O3 O3 65 powiat zduńskowolski PM10, O3 PM10, O3 66 powiat zgierski O3 O3

17 Lista stref POP na podstawie wyników ocen jakości powietrza Lista stref C na podstawie wyników ocen jakości powietrza I ocena II ocena III ocena IV ocena V ocena 67 Małopolskie Aglomeracja Krakowska PM10 PM10, NO2 PM10, NO2 PM10, NO2 PM10, NO2, SO2 68 powiat bocheński PM10 PM10, SO2 69 powiat chrzanowski PM10 PM10, SO2 PM10, SO2 70 powiat krakowski PM10 PM10 PM10 PM10, SO2 71 powiat m. Nowy Sącz PM10 PM10 PM10 PM10 72 powiat m. Tarnów PM10 PM10 PM10 PM10 PM10 73 powiat myślenicki PM10 PM10 74 powiat nowotarski PM10 PM10 75 powiat olkuski PM10 PM10, SO2 76 powiat oświęcimski PM10 PM10 NO2, PM10 77 powiat proszowicki PM10 PM10 78 powiat suski PM10 PM10 79 powiat tatrzański PM10 PM10 PM10 PM10 PM10 80 powiat wadowicki PM10 PM10 81 powiat wielicki PM10 PM10 PM10, SO2 82 Mazowieckie Aglomeracja Warszawska PM10 PM10 PM10, NO2 PM10, NO2 NO2, PM10 83 powiat ciechanowski PM10 PM10 84 powiat grodziski PM10 PM10 85 powiat legionowski PM10 86 powiat m. Ostrołęka PM10 PM10 87 powiat m. Płock PM10 PM10 88 powiat m. Radom PM10 PM10 PM10 89 powiat makowski PM10 90 powiat mławski PM10 91 powiat nowodworski PM10 PM10 PM10 PM10 92 powiat ostrowski PM10 93 powiat otwocki PM10 PM10 PM10 PM10 94 powiat piaseczyński PM10 PM10 PM10 95 powiat pruszkowski PM10 PM10 PM10 PM10 96 powiat pułtuski PM10 97 powiat wołomiński PM10 PM10 PM10 98 powiat żuromiński PM10 PM10 99 powiat żyrardowski PM10 PM10 PM10

18 Lista stref POP na podstawie wyników ocen jakości powietrza Lista stref C na podstawie wyników ocen jakości powietrza I ocena II ocena III ocena IV ocena V ocena 100 Opolskie powiat kędzierzyńsko-kozielski PM10, O3, C6H6 PM10, O3, C6H6 101 powiat krapkowicki PM powiat m. Opole PM10 PM powiat namysłowski PM powiat oleski PM Podkarpackie powiat jasielski PM powiat m. Przemyśl PM10 PM10 PM10 PM powiat m. Rzeszów PM10 PM Podlaskie Aglomeracja Białostocka PM10 PM powiat m. Łomża PM10 PM Pomorskie Aglomeracja Trójmiejska PM10 PM10 PM powiat kościerski PM10 PM powiat tczewski PM10 PM10, SO2 113 powiat wejherowski PM10 PM Śląskie powiat m. Częstochowa (d.agl. PM10 PM10 Częstochowska) PM10 PM10, SO2 115 Aglomeracja Górnośląska PM10 PM10 PM10 PM10 PM10, SO2, O3 116 Aglomeracja Rybnicko- Jastrzębska PM10 PM10, SO2 117 powiat ciecszyński PM10, O3 PM10, O3 118 powiat częstochowski O3 PM10, O3 119 powiat m. Bielsko-Biała PM10 PM10 PM10 PM10, SO2 120 powiat raciborski PM10 PM powiat rybnicki PM10 PM powiat wodzisławski PM10 PM10, SO2 123 powiat zawierciański PM10 PM powiat żywiecki PM10 PM10, SO2 125 Świętokrzyskie powiat m. Kielce PM10 PM powiat ostrowiecki PM10 PM powiat starachowicki PM10 PM10

19 Lista stref POP na podstawie wyników ocen jakości powietrza Lista stref C na podstawie wyników ocen jakości powietrza I ocena II ocena III ocena IV ocena V ocena 128 Wielkopolskie Aglomeracja Poznańska PM10 PM powiat gnieźnieński PM10 PM10, O3 130 powiat m. Kalisz PM10 PM powiat m. Leszno PM powiat ostrowski PM10, O3 133 powiat pilski PM10 PM10, O3 134 powiat chodzieski O3 135 powiat czarnkowsko-trzcianecki O3 136 powiat gostyński O3 137 powiat grodziski O3 138 powiat jarociński O3 139 powiat kaliski O3 140 powiat kępiński O3 141 powiat kolski O3 142 powiat koniński O3 143 powiat kościański O3 144 powiat krotoszyński O3 145 powiat leszczyński O3 146 powiat międzychodzki O3 147 powiat nowotomyski O3 148 powiat obornicki O3 149 powiat ostrzeszowski O3 150 powiat pleszewski O3 151 powiat poznański O3 152 powiat rawicki O3 153 powiat słupecki O3 154 powiat szamotulski O3 155 powiat średzki O3 156 powiat śremski O3 157 powiat turecki O3 158 powiat wągrowiecki O3 159 powiat wolsztyński O3 160 powiat wrzesiński O3 161 powiat złotowski O3 162 Zachodniopomorskie Aglomeracja Szczecińska PM10 PM10

20 Wyniki oceny jakości powietrza 1. SO 2, NO 2 Wyniki oceny rocznej za 2005 r.: SO 2 NO 2

21 Wyniki oceny jakości powietrza 2. CO, Pb, C 6 H 6 Wyniki oceny rocznej za 2005 r. CO Pb C 6 H 6

22 Wyniki oceny jakości powietrza 3. Pył PM10 zanieczyszczenie problemowe pył PM10 - to mieszanina ciekłych i stałych cząstek unoszących się w powietrzu o średnicy ziaren mniejszej niż 10μm (pył PM2,5: średnica ziaren poniżej 2,5μm) pył obecny w atmosferze to: pył pierwotny (emitowany bezpośrednio ze źródeł) oraz pył wtórny (powstaje w wyniku przemian chemicznych w atmosferze SO 2, NO x, LZO i NH 3 (prekursorów pyłu)) pył jest zanieczyszczeniem transgranicznym: - PM2,5: transportowany na odległość do 2500km; - PM2,5 < pył < PM10 (coarse fraction): do km Szkodliwy dla zdrowia ludzkiego: - brak progu stężenia poniżej którego negatywne skutki zdrowotne nie występują - oddziaływuje negatywnie na układ oddechowy i krwionośny w skrajnych przypadkach ryzyko przedwczesnych zgonów; grupa szczególnie narażona to osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego

23 Wyniki oceny jakości powietrza 3. Pył PM10 zanieczyszczenie problemowe Wyniki oceny rocznej za 2005 r. Źródło danych: PMŚ

24 Wyniki oceny jakości powietrza 3. Pył PM10 zanieczyszczenie problemowe Stęż. 24-godz. w 2006 r. Max 1-godz stęż. w ciągu doby w 2006 r. Źródło: Dane PMŚ; opracowanie graficzne: Instytut Ochrony Środowska

25 Wyniki oceny jakości powietrza 4. Ozon zanieczyszczenie problemowe ozon troposferyczny to gaz utrzymujący się przy powierzchni ziemi w troposferze pochodzenie antropogeniczne: formuje się w wyniku reakcji fotochemicznych NO x i LZO (prekursory ozonu) prekursory ozonu mają zdolność przemieszczania się na duże odległości (zanieczyszczenie transgraniczne) szkodliwy dla zdrowia ludzkiego: wysokie stężenia ozonu mogą wywoływać u ludzi kaszel, podrażniać ich drogi oddechowe; szczególnie groźny dla osób z chorobami układu oddechowego, osób starszych i dzieci

26 Wyniki oceny jakości powietrza 4. Ozon zanieczyszczenie problemowe Ozon Stęż. maksymalne 8-godz. (średnia krocząca) w 2006 r. Źródło: Dane PMŚ; opracowanie graficzne: Instytut Ochrony Środowska

27 Wyniki oceny jakości powietrza 4. Ozon zanieczyszczenie problemowe Uśredniona liczba dni ze stężeniami 8-godz. ozonu wyższymi od 120 ug/m 3 w kolejnych latach SP PMŚ Liczba dni Źródło: Dane PMŚ

28 Programy ochrony powietrza (p.o.p.) wg znowelizowanej ustawy P.o.ś. art. 91 ustawy-prawo ochrony środowiska...wojewoda (marszałek województwa), w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny/klasyfikacji stref przedstawia do zaopiniowania właściwym starostom projekt rozporządzenia (uchwały) w sprawie programu ochrony powietrza; wojewoda (sejmik województwa) w terminie 15 miesięcy określa w drodze rozporządzenia (uchwały) p.o.p... Program ochrony powietrza: - instrument uzupełniający i integrujący różne działania - zróżnicowane podejście w zależności od kategorii celu - udział społeczeństwa w postępowaniu - konsultacje w przypadku efektu transgranicznego.

29 Zróżnicowane podejście do p.o.p. wg znowelizowanej ustawy P.o.ś. 1. Programy dla SO 2, NO 2, NO x, benzenu, CO, PM10 i Pb (poziomy dopuszczalne) - art. 91 ust. 1 ustawy-p.o.ś. cel: osiągnięcie w określonym terminie (ew. przywrócenie) i utrzymanie poziomów dopuszczalnych uwaga- w przypadku PM10 konieczna analiza pod kątem zanieczyszczenia powietrza pyłem pierwotnym oraz prekursorami pyłu drobnego

30 Zróżnicowane podejście do p.o.p. wg znowelizowanej ustawy P.o.ś. 2. Programy dla As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 oraz ozonu (poziomy docelowe) - art. 91 ust. 5 ustawy-p.o.ś. cel: osiągnięcie poziomów docelowych za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych do końca 2012 roku/ metale i BaP oraz do końca 2009 roku/ozon 3. Działania w przypadku przekraczania poziomu celu długoterminowego dla ozonu - art. 91 a ustawy-p.o.ś. cel: osiągnięcie do 2020 roku poziomu celu długoterminowego za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych w ramach wojewódzkich programów ochrony środowiska o których mowa w art.17 ustawy-p.o.ś. uwaga- w przypadku ozonu konieczna analiza pod kątem zanieczyszczenia powietrza prekursorami ozonu

31 Plany działań krótkoterminowych art. 92 ustawy-p.o.ś. W przypadku występowania ryzyka przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu wojewoda w porozumieniu ze starostą określi...plan działań krótkoterminowych w celu zmniejszenia ryzyka...ograniczenia czasu trwania przekroczeń... Plan działań krótkoterminowych powinien być przygotowany a priori i ogłaszany w sytuacji zaistnienia ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych lub dopuszczalnych po to by ostatecznie do przekroczenia nie doszło art. 93 ustawy-p.o.ś. Wojewoda niezwłocznie powiadamia społeczeństwo oraz odpowiednie podmioty o ryzyku wystąpienia bądź o wystąpieniu przekroczeń..o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych.

32 Przekroczenia spowodowane transgranicznym zanieczyszczeniem art. 92a ustawy P.o.ś. W przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia na terenie Polski poziomów dopuszczalnych lub poziomów alarmowych (lub zaistnienia przekroczenia) spowodowanego przenoszeniem zanieczyszczeń z innego państwa, minister ds. środowiska po zasięgnięciu opinii GIOŚ zawiadamia o tym to państwo i za pośrednictwem właściwego wojewody prowadzi konsultacje w celu poprawy sytuacji; W przypadku uzyskania informacji o analogicznej sytuacji zaistniałej na terenie innego państwa z powodu zanieczyszczenia przeniesionego z terenu Polski konsultacje prowadzi właściwy wojewoda; o wynikach konsultacji informuje niezwłocznie ministra ds. środowiska (minister może też sam prowadzić konsultacje).

33 Harmonogram działań na rzecz ochrony powietrza (zmiana def. stref) 1. Ocena jakości powietrza za 2005 r. - dotychczasowy układ stref - zanieczyszczenia SO2, NO2, NOx, C6H6, O3, PM10, Pb, CO - POP za 2005 r. w dotychczasowym układzie stref 2. Ocena jakości powietrza za 2006 r. - dotychczasowy układ stref - zanieczyszczenia SO2, NO2, NOx, C6H6, O3, PM10, Pb, CO - POP za 2006 r. w dotychczasowym układzie stref 3. Ocena jakości powietrza za 2007 r. - w nowym układzie stref - zanieczyszczenia SO2, NO2, NOx, C6H6, O3, PM10, Pb, CO + As, Cd, Ni i B(a)P - POP za 2007 r. w nowym układzie stref; zanieczyszczenia jak wyżej

34 Podsumowanie Przepisy prawne określające cele i instrumenty zarządzania jakością powietrza w Polsce są zgodne z regulacjami UE w tym zakresie. Określone na poziomie krajowym standardy i mechanizmy ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem muszą być uzupełniane działaniami lokalnymi w ramach programów ochrony powietrza. W strefach w których stwierdzono występowanie przekroczeń normowanych zanieczyszczeń należy w pierwszej kolejności zapewnić/wyegzekwować prawidłowe funkcjonowanie wszystkich tradycyjnych instrumentów ochrony powietrza. W pracach nad programem ochrony powietrza należy zadbać o synergię i integrację z innymi działaniami podejmowanymi w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego. Poprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością powietrza w każdej skali przestrzennej wymaga zapewnienia odpowiedniej i wiarygodnej informacji. System oceny jakości powietrza działający w ramach PMŚ odpowiada wymaganiom UE jednakże konieczne jest jego wzmocnienie w zakresie danych emisyjnych i narzędzi modelowania umożliwiających analizy przestrzenne i optymalizację działań naprawczych.

35 Dziękuję za uwagę

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Środki EFS w regionach

Środki EFS w regionach Środki EFS w regionach Województwo Operator Subregion Termin naboru Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Macieja Rataja 26 59-220 Legnica http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/ Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Środki EFS w regionach. Województwo Operator Subregion Termin naboru

Środki EFS w regionach. Województwo Operator Subregion Termin naboru Środki EFS w regionach Województwo Operator Subregion Termin naboru Dolnośląskie Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Macieja Rataja 26 59-220 Legnica http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Środki EFS w regionach. Województwo Operator Subregion Termin naboru

Środki EFS w regionach. Województwo Operator Subregion Termin naboru Środki EFS w regionach Województwo Operator Subregion Termin naboru Dolnośląskie Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Macieja Rataja 26 59-220 Legnica http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bielsko-Biała 17-18 sierpnia 2015 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Załącznik 5. Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Lp Powiat Województwo Przybliżona powierzchnia powiatu [km 2 ] Przybliżony udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy 1 aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Załącznik nr 1 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. (poz....) WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA I. Województwo

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 170 13242 Poz. 1148 1148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia sierpnia 10 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNKACYJNI (PT) POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A. Województwo Powiat Adres do korespondencji Dni i godziny przyjmowania interesariuszy bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski warmińsko-mazurskie podlaskie podlaskie mazowieckie

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014)

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014) 02 01 bolesławiecki 36 806 359 3 856 503 32 335 522 614 334 13 441 617 0 02 02 dzierżoniowski 45 205 215 7 216 251 34 320 178 3 668 786 13 808 012 0 02 03 głogowski 48 582 143 91 551 45 581 301 2 909 291

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 140, poz. 1173. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska Dz.U.2012.914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 87 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku.

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Załącznik nr 2 Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Nr dolnośląskie 51 298 919 23 022 576 1 bolesławiecki 1 326 918 517 860 2 dzierżoniowski 2 435 229 1 183 680 3 głogowski 1 753

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. Załącznik Nr 1 ZASIĘG TERYTORIALNY DZIAŁANIA REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I SIEDZIBY TYCH KOMISJI Lp. 1. Słupsk 1. Toruń 2. Włocławek

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski Załącznik nr 3 do uchwały nr 178/2009 Zarządu PFRON z dnia 28 maja 2009 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2009 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r.

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych. Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR WOJEWÓDZTWO POWIAT 11.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 bolesławiecki 7:30 15:30 6:00 22:00 6:00 22:00 6:00 22:00 dzierżoniowski 7:30

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r.

Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r. Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego NOW-020-3-2011 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Art. 92. 1. W przypadku ryzyka występowania

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Grażyna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2013 rok 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy.

o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r. Druk nr 1170 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 913 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2015 poz. 913 wersja obowiązująca od 2015-09-25 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze techniczno-materialnych warunków pracy okręgowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r., stanowiące część niniejszego załącznika do SZOOP, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek w Polsce Nazwa i adres izby Telefon Obszar działania (powiaty) Naczelna Izba Pielęgniarek i Al. Ujazdowskie 22, 0478 Warszawa, Polska. 22 628-34-93 628-58-61 628-95-56

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2014 poz. 853 wersja obowiązująca od 2014-09-24 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r. PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH Tomasz Żuchowski DAB.7.070.28.2017.KZ Nk:

Bardziej szczegółowo

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Dr n. med. Michał F. Kamiński, Mgr Paulina Wieszczy, Prof. dr hab. Jarosław Reguła Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin tel. 22 787-43-01 JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM PODSTAWY PRAWNE OCHRONY POWIETRZA W POLSCE Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 1 pkt 22 rozporząrzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.11 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł lokalny Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r. Dz.U. z Nr 164, poz. 1351, późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku Powiatowy Inspektorat Weterynarii 42-100 Kłobuck ul.ks.kard.wyszyńskiego 15, tel. 34-310-01-34 e-mail : sekretariat@piwklobuck.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1350, z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo